Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃є-й де́нь. Бл҃говѣ́щенїе прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃і́и.

Начина́етсѧ ѿ четвертка̀ г҃-ѧ недѣ́ли ст҃ы́хъ постѡ́въ, и҆ восхо́дитъ до среды̀ свѣ́тлыѧ седми́цы.

И҆ а҆́ще є҆́сть по́стъ, начина́емъ вече́рню безъ каѳі́смы и҆ безъ покло́нѡвъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, ста́вимъ стїхѡ́въ і҃, и҆ пое́мъ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ, два́жды: и҆ подѡ́бны г҃, и҆ пра́здника г҃, повторѧ́юще двѣ̀, гла́съ ѕ҃.

Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Совѣ́тъ превѣ́чный ꙳ ѿкрыва́ѧ тебѣ̀ ѻ҆трокови́це, ꙳ гаврїи́лъ предста̀, тебѐ лобза́ѧ и҆ вѣща́ѧ: ꙳ ра́дꙋйсѧ, землѐ ненасѣ́ѧннаѧ: ꙳ ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀ неѡпали́маѧ: ꙳ ра́дꙋйсѧ, глꙋбино̀ неꙋдобозри́маѧ: ꙳ ра́дꙋйсѧ, мо́сте, къ нб҃сє́мъ преводѧ́й, ꙳ и҆ лѣ́ствице высо́каѧ, ю҆́же і҆а́кѡвъ ви́дѣ: ꙳ ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннаѧ ста́мно ма́нны: ꙳ ра́дꙋйсѧ, разрѣше́нїе клѧ́твы: ꙳ ра́дꙋйсѧ, а҆да́мово воззва́нїе: съ тобо́ю гдⷭ҇ь.

Два́жды.

Ꙗ҆влѧ́ешисѧ мнѣ̀ ꙗ҆́кѡ человѣ́къ, ꙳ глаго́летъ нетлѣ́ннаѧ ѻ҆трокови́ца ко а҆рхїстрати́гꙋ: ꙳ и҆ ка́кѡ вѣща́еши глаго́лы па́че человѣ́ка; ꙳ со мно́ю бо ре́клъ є҆сѝ бг҃ꙋ бы́ти, ꙳ и҆ всели́тисѧ во ᲂу҆тро́бꙋ мою̀. ꙳ и҆ ка́кѡ бꙋ́дꙋ, глаго́ли мѝ, ꙳ вмѣсти́лище простра́нное, и҆ мѣ́сто свѧще́нїѧ, ꙳ херꙋві́мы превосходѧ́щагѡ; ꙳ да не прельсти́ши менє̀ ле́стїю, ꙳ не бо̀ позна́хъ сла́сти, ꙳ бра́кꙋ є҆́смь неприча́стна: ꙳ ка́кѡ ᲂу҆̀бо ѻ҆троча̀ рождꙋ̀;

Два́жды.

Бг҃ъ и҆дѣ́же хо́щетъ, ꙳ побѣжда́етсѧ є҆стества̀ чи́нъ, ꙳ глаго́летъ безпло́тный: и҆ ꙗ҆̀же па́че человѣ́ка содѣва́ютсѧ, ꙳ мои̑мъ вѣ́рꙋй и҆́стиннымъ глаго́лѡмъ, ꙳ всест҃а́ѧ, пренепоро́чнаѧ. ꙳ ѻ҆на́ же возопѝ: ꙳ бꙋ́ди мнѣ̀ ны́нѣ по глаго́лꙋ твоемꙋ̀, ꙳ и҆ рождꙋ̀ безпло́тнаго, ꙳ пло́ть ѿ менє̀ заи́мствовавшаго, ꙳ ꙗ҆́кѡ да возведе́тъ человѣ́ка, ꙳ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ си́ленъ, ꙳ въ пе́рвое достоѧ́нїе, съ растворе́нїемъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже, самогла́сенъ. І҆ѡа́нна мона́ха:

По́сланъ бы́сть съ нб҃сѐ гаврїи́лъ а҆рха́гг҃лъ, благовѣсти́ти дв҃ѣ зача́тїе: и҆ прише́дъ въ назаре́тъ, помышлѧ́ше въ себѣ̀, чꙋдесѝ ᲂу҆дивлѧ́ѧсѧ. ѽ ка́кѡ въ вы́шнихъ непостижи́мъ сы́й ѿ дв҃ы ражда́етсѧ: и҆мѣ́ѧй престо́лъ нб҃о, и҆ подно́жїе зе́млю, во ᲂу҆тро́бꙋ вмѣща́етсѧ дв҃и́чꙋ! на него́же шестокрыла́тїи и҆ многоѻчи́тїи зрѣ́ти не мо́гꙋтъ, сло́вомъ є҆ди́нѣмъ ѿ сеѧ̀ воплоти́тисѧ благоизво́ли. бж҃їе є҆́сть сло́во настоѧ́щее, что̀ ᲂу҆̀бо сто́ю и҆ не глаго́лю дв҃ѣ: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю: ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ дв҃о: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ: ра́дꙋйсѧ, мт҃и живота̀, благослове́нъ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀!

Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хїй. Прокі́менъ и҆ чте́нїе днѐ, и҆ пра́здника трѝ.

Бытїѧ̀ чте́нїе.

[Глава̀ к҃и] И҆зы́де і҆а́кѡвъ ѿ стꙋденца̀ клѧ́твеннагѡ, и҆ и҆́де въ харра́нь: и҆ ѡ҆брѣ́те мѣ́сто, и҆ спа̀ та́мѡ. за́йде бо со́лнце, и҆ взѧ́тъ ѿ ка́менїѧ мѣ́ста тогѡ̀, и҆ положѝ возгла́вїе себѣ̀, и҆ спа̀ на мѣ́стѣ ѻ҆́номъ: И҆ со́нъ ви́дѣ, и҆ сѐ лѣ́ствица ᲂу҆твержде́на на землѝ, є҆ѧ́же глава̀ досѧза́ше до нб҃съ, и҆ а҆́гг҃ли бж҃їи восхожда́хꙋ и҆ низхожда́хꙋ по не́й. Гдⷭ҇ь же ᲂу҆твержда́шесѧ на не́й, и҆ речѐ: а҆́зъ бг҃ъ а҆враа́мовъ, ѻ҆тца̀ твоегѡ̀ и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, не бо́йсѧ: землѧ̀, и҆дѣ́же ты̀ спи́ши на не́й, тебѣ̀ да́мъ ю҆̀, и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀. И҆ бꙋ́детъ сѣ́мѧ твоѐ ꙗ҆́кѡ песо́къ земны́й, и҆ распространи́тсѧ на мо́ре и҆ лі́вꙋ, и҆ сѣ́веръ, и҆ на восто́ки. и҆ возблагословѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̑ кѡлѣ́на земна̑ѧ, и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ. И҆ сѐ а҆́зъ съ тобо́ю, сохранѧ́ѧй тѧ̀ на всѧ́комъ пꙋтѝ, а҆́може а҆́ще по́йдеши, и҆ возвращꙋ́ тѧ въ зе́млю сїю̀: ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ тебѐ ѡ҆ста́вити, до́ндеже сотвори́ти мѝ всѧ̑, є҆ли̑ка глаго́лахъ тебѣ̀. И҆ воста̀ і҆а́кѡвъ ѿ сна̀ своегѡ̀, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ є҆́сть гдⷭ҇ь на мѣ́стѣ се́мъ, а҆́зъ же не вѣ́дѣхъ. И҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ стра́шно мѣ́сто сїѐ, нѣ́сть сїѐ, но до́мъ бж҃їй, и҆ сїѧ̑ врата̀ небє́снаѧ.

Проро́чества і҆езекі́илева чте́нїе.

[Глава̀ м҃г] Та́кѡ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь: бꙋ́детъ ѿ днѐ ѻ҆сма́гѡ, и҆ про́чее сотворѧ́тъ і҆ерє́и на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїѧ ва́шегѡ, и҆ ꙗ҆̀же спасе́нїѧ ва́шегѡ, и҆ прїимꙋ́ вы, глаго́летъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. [м҃д] И҆ ѡ҆брати́ мѧ на пꙋ́ть вра́тъ ст҃ы́хъ внѣ́шнихъ, зрѧ́щихъ на восто́ки, и҆ сїѧ̑ бѧ́хꙋ затворє́на. И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: врата̀ сїѧ̑ затворє́на бꙋ́дꙋтъ, и҆ не ѿве́рзꙋтсѧ: и҆ никто́же про́йдетъ сквозѣ̀ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ про́йдетъ и҆́ми, и҆ бꙋ́дꙋтъ затворє́на. Ꙗ҆́кѡ и҆гꙋ́менъ сѧ́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ, по пꙋтѝ є҆ла́мскихъ бра́тъ вни́детъ, и҆ по пꙋтѝ є҆гѡ̀ и҆зы́детъ. И҆ введе́ мѧ по пꙋтѝ вра́тъ ст҃ы́хъ, сꙋ́щихъ къ сѣ́верꙋ, прѧ́мѡ хра́мꙋ, и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ и҆спо́лнь сла́вы хра́мъ гдⷭ҇ень.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ ѳ҃] Премꙋ́дрость созда̀ себѣ̀ до́мъ, и҆ ᲂу҆твердѝ столпѡ́въ се́дмь. Закла̀ своѧ̑ же́ртвєннаѧ, и҆ растворѝ въ ча́ши свое́й вїно̀, и҆ ᲂу҆гото́ва свою̀ трапе́зꙋ. Посла̀ своѧ̑ рабы̑, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́данїемъ на ча́шꙋ, глаго́лющи: И҆́же є҆́сть безꙋ́менъ, да ᲂу҆клони́тсѧ ко мнѣ̀, и҆ тре́бꙋющымъ ᲂу҆ма̀ речѐ: Прїиди́те, ꙗ҆ди́те мо́й хлѣ́бъ, и҆ пі́йте вїно̀, є҆́же раствори́хъ ва́мъ. Ѡ҆ста́вите безꙋ́мїе и҆ жи́ви бꙋ́дите, и҆ взыщи́те ра́зꙋма, да поживетѐ, и҆ и҆спра́вите ра́зꙋмъ въ вѣ́дѣнїи. Наказꙋ́ѧй ѕлы̑ѧ, прїи́метъ себѣ̀ безче́стїе: ѡ҆блича́ѧй же нечести́ваго, ѡ҆поро́читъ себѐ, ѡ҆бличе́нїе бо нечести́вомꙋ, ра̑ны є҆мꙋ̀. Не ѡ҆блича́й ѕлы́хъ, да не возненави́дѧтъ тебє̀: ѡ҆блича́й премꙋ́дра, и҆ возлю́битъ тѧ̀. Да́ждь премꙋ́дромꙋ винꙋ̀, и҆ премꙋ́дрѣйшїй бꙋ́детъ: сказꙋ́й пра́ведномꙋ, и҆ приложи́тъ прїима́ти. Нача́ло премꙋ́дрости, стра́хъ гдⷭ҇ень, и҆ совѣ́тъ ст҃ы́хъ, ра́зꙋмъ. Разꙋмѣ́ти бо зако́нъ, по́мысла є҆́сть блага́гѡ: си́мъ бо ѻ҆́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мѧ, и҆ приложа́тсѧ тебѣ̀ лѣ̑та живота̀.

Та́же, Да и҆спра́витсѧ моли́тва моѧ̀: И҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ, и҆ про́чее преждесвѧще́нныхъ.

[зрѝ] А҆́ще же нѣ́сть преждесвѧще́нныхъ: На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры подѡ́бны г҃, въ трїѡ́ди: и҆ пра́здника, є҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ. Прокі́менъ. И҆ чтє́нїѧ днѐ: и҆ пра́здника, г҃. Та́же, Сподо́би, гдⷭ҇и: На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ, два́жды: и҆ мꙋ́чениченъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Дне́сь ра́дость: По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: тропа́рь пра́здника, є҆ктенїа̀ и҆ г҃ покло́ны вели̑кїѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ. На трапе́зѣ же разрѣша́емъ на вїно̀ и҆ є҆ле́й, въ кі́йлибо де́нь слꙋчи́тсѧ, во сла́вꙋ прест҃ы́ѧ бцⷣы.

🕅 Потре́ба є҆́сть вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе въ кото́рꙋю сꙋббѡ́тꙋ поста̀:

Чтꙋ́тсѧ чтє́нїѧ пре́жде днѐ, и҆ по си́хъ пра́здника, є҃: а҃, Вни́де мѡѷсе́й: в҃, Гдⷭ҇ь созда́ мѧ: г҃, И҆зы́де і҆а́кѡвъ: д҃, Бꙋ́детъ ѿ днѐ ѻ҆сма́гѡ: є҃, Премꙋ́дрость созда̀ себѣ̀ до́мъ: Подо́бнѣ чтꙋ́тсѧ чте́нїй пра́здника, є҃, а҆́ще благовѣ́щенїе слꙋчи́тсѧ и҆ въ недѣ́лю. А҆́ще ли є҆́сть по́стъ, чтꙋ́тсѧ ве́черъ, трѝ преждепи̑санныѧ: а҆ на лїтꙋргі́и двѣ̀ сїѧ̑.

И҆схо́да чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Вни́де мѡѷсе́й въ го́рꙋ бж҃їю хѡри́въ, ꙗ҆ви́сѧ же є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень въ пла́мени ѻ҆́гненнѣ и҆зъ кꙋпины̀, и҆ ви́дѣ ꙗ҆́кѡ кꙋпина̀ горѧ́ше ѻ҆гне́мъ, и҆ кꙋпина̀ не сгара́ше. Рече́ же мѡѷсе́й: прише́дъ, ᲂу҆зрю̀ видѣ́нїе вели́кое сїѐ, что̀ ꙗ҆́кѡ не сгара́етъ кꙋпина̀; Ꙗ҆́коже ви́дѣ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ пристꙋпа́етъ ви́дѣти, призва̀ є҆го̀ гдⷭ҇ь и҆зъ кꙋпины̀, глаго́лѧ: мѡѷсе́е, мѡѷсе́е. Ѻ҆́нъ же речѐ: что́ є҆сть; И҆ речѐ: не прибли́жисѧ сѣ́мѡ: и҆ззꙋ́й сапо́гъ ѿ ногꙋ̀ твоє́ю. мѣ́сто бо, на не́мже ты̀ стои́ши, землѧ̀ ст҃а̀ є҆́сть. И҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, бг҃ъ а҆враа́мовъ и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, и҆ бг҃ъ і҆а́кѡвль. ѿврати́ же мѡѷсе́й лицѐ своѐ, стыдѧ́шебосѧ зрѣ́ти предъ бг҃омъ. Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: ви́дѧ ви́дѣхъ ѡ҆ѕлобле́нїе люде́й мои́хъ, и҆̀же во є҆гѵ́птѣ: и҆ во́пль и҆́хъ ᲂу҆слы́шахъ ѿ наси́льствꙋющихъ въ дѣ́лѣхъ. Вѣ́мъ бо болѣ́знь и҆́хъ, и҆ снидо́хъ, є҆́же и҆з̾ѧ́ти и҆̀хъ ѿ рꙋкѝ є҆гѵ́птѧнъ, и҆ и҆звестѝ и҆̀хъ ѿ землѝ ѻ҆́ныѧ, и҆ ввестѝ и҆̀хъ въ зе́млю бла́гꙋ и҆ мно́гꙋ, въ зе́млю точа́щꙋ ме́дъ и҆ млеко̀.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ и҃] Гдⷭ҇ь созда́ мѧ нача́ло пꙋте́й свои́хъ, въ дѣла̀ своѧ̑. Пре́жде вѣ̑къ ѡ҆снова́ мѧ въ нача́лѣ, пре́жде зе́млю сотвори́ти, и҆ пре́жде бє́здны содѣ́лати, пре́жде пройтѝ и҆сто́чникѡмъ водны̑мъ, пре́жде гора́мъ водрꙋзи́тисѧ, пре́жде же всѣ́хъ холмѡ́въ ражда́етъ мѧ̀. Гдⷭ҇ь сотворѝ страны̑ и҆ пꙋсты̑ни, и҆ концы̀ населє́ны подъ небесе́мъ. Є҆гда̀ гото́вѧше не́бо, съ ни́мъ бѣ́хъ, и҆ є҆гда̀ ѿлꙋча́ше себѣ̀ престо́лъ на вѣ́трѣхъ, є҆гда̀ крѣ̑пки творѧ́ше вы̑шнїѧ ѻ҆́блаки, и҆ ꙗ҆́кѡ твє́рды полага́ше и҆сто́чники поднбⷭ҇ныѧ, внегда̀ полага́ти мо́рю предѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ во́ды не ми́мѡ и҆́дꙋтъ ᲂу҆́стъ є҆гѡ̀, и҆ крѣ̑пки творѧ́ше ѡ҆снова̑нїѧ землѝ, бѣ́хъ при не́мъ ᲂу҆строѧ́ѧ. А҆́зъ бѣ́хъ, ѡ҆ не́йже ра́довашесѧ, по всѧ̑ же дни̑ веселѧ́хсѧ предъ лице́мъ є҆гѡ̀, на всѧ́ко вре́мѧ.

При часѣ́ же а҃-мъ но́щи, ᲂу҆дарѧ́етъ въ вели́кїй кампа́нъ дово́льнѡ, и҆ пото́мъ во всѧ̑. И҆ собра́вшесѧ во хра́мъ, благослови́вшꙋ і҆ере́ю и҆ кадѧ́щꙋ, пое́мъ повече́рїе вели́кое, и҆ Съ на́ми бг҃ъ: съ пѣ́нїемъ, на гла́съ и҃, на ѻ҆́ба ли̑ка. И҆ ѻ҆бы̑чныѧ тропарѝ: Де́нь преше́дъ:

По а҃-мъ трист҃о́мъ тропа́рь пра́здника: Дне́сь спасе́нїѧ на́шегѡ: По в҃-мъ, конда́къ пра́здника: Взбра́нной воево́дѣ: И҆ по Сла́ва въ вы́шнихъ, твори́мъ и҆схожде́нїе въ притво́ръ. И҆ быва́етъ лїті́а по ѻ҆бы́чаю.

И҆ пое́мъ стїхи̑ры пра́здника самогла́сны трѝ. Гла́съ а҃.

Вѷзанті́ево:

Въ шесты́й мѣ́сѧцъ а҆рхїстрати́гъ по́сланъ бы́сть къ тебѣ̀ дв҃ѣ и҆ чⷭ҇тѣй, возвѣсти́ти тебѣ̀ сло́во спасе́нїѧ, вкꙋ́пѣ же и҆ зва́ти тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, роди́ши сн҃а превѣ́чнаго и҆зъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ спасе́тъ лю́ди своѧ̑ ѿ грѣ̑хъ и҆́хъ.

А҆нато́лїево:

Въ мѣ́сѧцъ шесты́й по́сланъ бы́сть съ нб҃сѐ гаврїи́лъ а҆рха́гг҃лъ во гра́дъ галїле́йскїй назаре́тъ, принестѝ ѻ҆трокови́цѣ ра́дость благовѣ́щенїѧ: и҆ прише́дъ къ не́й, возопѝ, глаго́лѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю. ра́дꙋйсѧ, вмѣсти́лище невмѣсти́магѡ є҆стества̀: є҆го́же бо небеса̀ не вмѣсти́ша, ᲂу҆тро́ба твоѧ̀ вмѣстѝ, благослове́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, честно́е а҆да́мово воззва́нїе и҆ є҆́ѵино и҆збавле́нїе, и҆ ра́дость мі́ра, и҆ весе́лїе ро́да на́шегѡ.

По́сланъ бы́сть а҆рха́гг҃лъ гаврїи́лъ съ небесѐ ѿ бг҃а къ дв҃ѣ нескве́рнѣй, во гра́дъ галїле́йскїй назаре́тъ, благовѣсти́ти є҆́й стра́ннагѡ ѻ҆́браза зача́тїе: по́сланъ бы́сть ра́бъ безпло́тенъ ко ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ гра́дꙋ и҆ две́ри мы́сленнѣй, возвѣсти́ти влады́чнѧгѡ прише́ствїѧ сни́тїе. по́сланъ бы́сть во́инъ нбⷭ҇ный къ прест҃ы́ѧ сла́вы пала́тѣ, проꙋгото́вати зижди́телю жили́ще неѿе́млемо, и҆ прише́дъ къ не́й взыва́ше: ра́дꙋйсѧ, престо́ле ѻ҆гнезра́чный, четверозра́чныхъ пресла́внѣйшїй: ра́дꙋйсѧ, сѣда́лище цр҃ѧ̀ нбⷭ҇нагѡ: ра́дꙋйсѧ, горо̀ несѣко́маѧ, прїѧ́телище пречестно́е, въ тебѣ́ бо всѐ и҆сполне́нїе всели́сѧ бж҃ества̀ тѣле́снѣ, благоволе́нїемъ ѻ҆ц҃а̀ присносꙋ́щнагѡ и҆ содѣ́йствомъ всест҃а́гѡ дх҃а. ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

А҆́ще сꙋббѡ́та, и҆лѝ недѣ́лѧ. Сла́ва, гла́съ и҃.

І҆ѡа́нна мона́ха:

Да веселѧ́тсѧ небеса̀ и҆ ра́дꙋетсѧ землѧ̀: и҆́бо ѻ҆ц҃ꙋ̀ соприсносꙋ́щный, собезнача́льный и҆ сопресто́льный, щедро́тство прїе́мъ и҆ человѣколю́бнꙋю ми́лость, себѐ поста́ви во и҆стоща́нїе, благоволе́нїемъ и҆ совѣ́томъ ѻ҆́ч҃имъ, и҆ во ᲂу҆тро́бꙋ всели́сѧ дв҃и́чꙋ, пред̾ѡчище́ннꙋю дх҃омъ. ѽ чꙋдесѐ! бг҃ъ въ человѣ́цѣхъ, невмѣсти́мый въ ложесна́хъ, безлѣ́тный въ лѣ́то: и҆ є҆́же пресла́внѣе, ꙗ҆́кѡ и҆ зача́тїе безсѣ́менно, и҆ и҆стоща́нїе несказа́нно, и҆ та́инство є҆ли́ко. Бг҃ъ бо и҆стощава́етсѧ и҆ воплоща́етсѧ, и҆ зи́ждетсѧ, а҆́гг҃лꙋ къ чⷭ҇тѣй зача́тїе глаго́лавшꙋ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, гла́съ в҃:

Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ благода́тнѣй дне́сь: ра́дꙋйсѧ, неневѣ́стнаѧ мт҃и и҆ неискꙋсобра́чнаѧ. Не ᲂу҆дивлѧ́йсѧ стра́нномꙋ моемꙋ̀ зра́кꙋ, ни ᲂу҆жаса́йсѧ, а҆рха́гг҃лъ бо є҆́смь. ѕмі́й прельстѝ є҆́ѵꙋ и҆ногда̀: ны́нѣ же благовѣствꙋ́ю тебѣ̀ ра́дость, и҆ пребꙋ́деши нетлѣ́нна, и҆ роди́ши гдⷭ҇а, пречⷭ҇таѧ.

А҆́ще же де́нь по́стенъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ: Та́же моли̑твы ѻ҆бы̑чныѧ бдѣ́нїѧ. И҆ вше́дше во хра́мъ, пое́мъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры самогла̑сны, гла́съ д҃.

Въ шесты́й мѣ́сѧцъ по́сланъ бы́сть а҆рха́гг҃лъ къ дв҃ѣ чⷭ҇тѣй: и҆ ра́доватисѧ є҆́й прире́къ, благовѣстѝ и҆зъ неѧ̀ и҆зба́вителю проитѝ. тѣ́мже прїи́мши цѣлова́нїе, зача́тъ тѧ̀ превѣ́чнаго бг҃а, несказа́ннѡ благоволи́вшаго вочеловѣ́читисѧ, во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Сті́хъ: Благовѣсти́те де́нь ѿ днѐ спасе́нїе бг҃а на́шегѡ.

Ѧ҆зы́ка, є҆гѡ́же не вѣ́дѧше, ᲂу҆слы́ша бцⷣа: глаго́лаше бо къ не́й а҆рха́гг҃лъ благовѣ́щенїѧ глаго́лы, ѿѻнꙋ́дꙋже вѣ́рнѡ прїи́мши цѣлова́нїе, зача́тъ тѧ̀ превѣ́чнаго бг҃а. тѣ́мже и҆ мы̀ ра́дꙋющесѧ вопїе́мъ тѝ: и҆зъ неѧ̀ воплоти́выйсѧ непрело́жнѡ, бж҃е, ми́ръ мі́рови да́рꙋй. и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, воспо́йте гдⷭ҇еви, всѧ̀ землѧ̀.

Сѐ воззва́нїе ны́нѣ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ: па́че сло́ва бг҃ъ человѣ́кѡмъ соединѧ́етсѧ: а҆рха́гг҃ловымъ гла́сомъ пре́лесть ѿгонѧ́етсѧ: дв҃а бо прїе́млетъ ра́дость, земна̑ѧ бы́ша нб҃о. мі́ръ разрѣши́сѧ пе́рвыѧ клѧ́твы. да ра́дꙋетсѧ тва́рь, и҆ гла́сы да воспое́тъ: тво́рче и҆ и҆зба́вителю на́шъ, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. А҆ндре́а і҆еросолѷмі́ты:

Дне́сь ра́дость благовѣ́щенїѧ, дѣ́вственное торжество̀, ни̑жнѧѧ съ вы́шними совокꙋплѧ́ютсѧ. а҆да́мъ ѡ҆бновлѧ́етсѧ, и҆ є҆́ѵа пе́рвыѧ печа́ли свобожда́етсѧ: и҆ сѣ́нь на́шегѡ сꙋщества̀, ѡ҆боже́нїемъ прїе́мшагѡ смѣше́нїе, це́рковь бж҃їѧ бы́сть. ѽ та́инство! ѻ҆́бразъ и҆стоща́нїѧ невѣ́домь, бога́тство бла́гости несказа́нно, а҆́гг҃лъ слꙋ́житъ чꙋдесѝ: дв҃и́ча ᲂу҆тро́ба сн҃а прїе́млетъ: дх҃ъ ст҃ы́й низпосыла́етсѧ: ѻ҆ц҃ъ свы́ше благоволи́тъ: и҆ и҆змѣне́нїе ѻ҆́бщимъ твори́тсѧ совѣ́томъ, въ не́мже и҆ и҆́мже спа́сшесѧ, вкꙋ́пѣ съ гаврїи́ломъ къ дв҃ѣ возопїи́мъ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, и҆зъ неѧ́же спасе́нїе хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, є҆́же по на́мъ прїе́мъ є҆стество̀, къ себѣ̀ возведѐ. того̀ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Та́же, Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:

На благослове́нїе хлѣ́бѡвъ тропа́рь, гла́съ д҃:

Дне́сь спасе́нїѧ на́шегѡ глави́зна, и҆ є҆́же ѿ вѣ́ка та́инства ꙗ҆вле́нїе: сн҃ъ бж҃їй, сн҃ъ дв҃ы быва́етъ, и҆ гаврїи́лъ благода́ть благовѣствꙋ́етъ. тѣ́мже и҆ мы̀ съ ни́мъ бцⷣѣ возопїи́мъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Три́жды.

И҆ Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не: съ пѣ́нїемъ, три́жды. И҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, три́жды.

По а҃-й каѳі́смѣ ѻ҆́ба сѣда́льны трїѡ́ди безъ є҆ктенїѝ: и҆ чте́нїе днѐ.

По в҃-й же каѳі́смѣ, є҆ктенїа̀ и҆ сѣда́ленъ пра́здника, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Вели́кїй воево́да невеще́ственныхъ а҆́гг҃лъ бо гра́дъ назаре́тъ предста́въ, цр҃ѧ̀ возвѣща́етъ тебѣ̀, пречⷭ҇таѧ, вѣкѡ́въ и҆ гдⷭ҇а, ра́дꙋйсѧ, глаго́лѧ тебѣ̀, бл҃гослове́ннаѧ марі́е, непостижи́мое и҆ несказа́нное чꙋ́до, человѣ́кѡвъ ѡ҆бновле́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже, и҆ чте́нїе пра́здника.

По г҃-й каѳі́смѣ, сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀:

Дне́сь всѧ̀ тва́рь ра́дꙋетсѧ, ꙗ҆́кѡ є҆́же ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ глаго́летъ а҆рха́гг҃лъ, благослове́ннаѧ честна́ѧ и҆ пречⷭ҇таѧ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а. дне́сь ѡ҆мрача́етсѧ ѕмѣи́но шата́нїе: клѧ́твы бо пра́ѻтчи разрѣша́етсѧ сою́зъ. тѣ́мже и҆ непреста́ннѡ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже. По чте́нїи же даю́тсѧ свѣщы̀ бра́тїи.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ:

Гаврїи́лъ съ нб҃сѐ, є҆́же ра́дꙋйсѧ, зове́тъ чⷭ҇тнѣ́й: ꙗ҆́кѡ зачне́тъ во чре́вѣ превѣ́чнаго бг҃а, сло́вомъ концы̀ соста́вльшаго. тѣ́мже марїа́мъ ѿвѣщава́ше: безмꙋ́жна є҆́смь, и҆ ка́кѡ рождꙋ̀ сн҃а; безсѣ́менное рожде́нїе кто̀ ви́дѣ; и҆ сказꙋ́ѧ глаго́лаше а҆́гг҃лъ бцⷣѣ и҆ дв҃ѣ: на́йдетъ на тѧ̀ дх҃ъ ст҃ы́й, и҆ си́ла вы́шнѧгѡ ѡ҆сѣни́тъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

По́сланъ бы́сть гаврїи́лъ къ дв҃ѣ мр҃і́и, и҆ возвѣстѝ є҆́й неизлаго́ланнꙋю ра́дость: ꙗ҆́кѡ безсѣ́меннѡ зачне́тъ, и҆ не и҆стлѣ́етъ. роди́ши бо сн҃а, предвѣ́чнаго бг҃а, и҆ спасе́тъ лю́ди своѧ̑ ѿ грѣ̑хъ и҆́хъ: и҆ свидѣ́тельствꙋетъ посла́вый мѧ̀ вопи́ти тебѣ̀, благослове́ннаѧ, є҆́же ра́дꙋйсѧ: дв҃о роди́ши, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ па́ки пребꙋ́деши дв҃а.

И҆ чте́нїе пра́здника. Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Благовѣсти́те де́нь ѿ днѐ спасе́нїе бг҃а на́шегѡ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, воспо́йте гдⷭ҇еви, всѧ̀ землѧ̀. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло д҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра гла́съ в҃: Самогла́сна:

Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ благода́тнѣй дне́сь: ра́дꙋйсѧ, неневѣ́стнаѧ мт҃и и҆ неискꙋсобра́чнаѧ. не ᲂу҆дивлѧ́йсѧ стра́нномꙋ моемꙋ̀ зра́кꙋ: ни ᲂу҆жаса́йсѧ, а҆рха́гг҃лъ бо є҆́смь. ѕмі́й прельстѝ є҆́ѵꙋ и҆ногда̀: ны́нѣ же благовѣствꙋ́ю тебѣ̀ ра́дость, и҆ пребꙋ́деши нетлѣ́нна, и҆ ро́диши гдⷭ҇а, пречⷭ҇таѧ.

Канѡ́нъ пра́здника, і҆рмосы̀ по два́жды, тропари́ же на в҃і. Катава́сїа пра́здника, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. А҆ и҆дѣ́же трипѣ́снецъ, та́мѡ пое́мъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ трипѣ́снецъ на и҃: Катава́сїа, і҆рмо́съ трїѡ́ди, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. Канѡ́нъ, творе́нїе кѵ́ръ ѳеофа́на, є҆гѡ́же краегране́сїе по а҆лфави́тꙋ до и҃-ѧ пѣ́сни.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Да пое́тъ тебѣ̀, влⷣчце, движѧ̀ свирѣ́ль дх҃о́внꙋю, дв҃дъ, пра́ѻц҃ъ тво́й, послꙋ́шай, дщѝ, ра́дованнагѡ гла́са ѿ а҆́гг҃ла, ра́дость бо возвѣща́етъ тебѣ̀ неизглаго́ланнꙋю.

[ А҆́гг҃лъ] Вопїю̀ тебѣ̀ веселѧ́сѧ, приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ, и҆ вонмѝ мѝ, бж҃їе возвѣща́ющꙋ безсѣ́менное зача́тїе: ѡ҆брѣла́ бо є҆сѝ благода́ть предъ бг҃омъ, є҆ѧ́же никогда́же ѡ҆брѣ́те дрꙋга́ѧ, всечⷭ҇таѧ.

[ Бцⷣа] Да разꙋмѣ́ю, а҆́гг҃ле, твои́хъ глагѡ́лъ си́лꙋ, ка́кѡ бꙋ́детъ, є҆́же ре́клъ є҆сѝ, глаго́ли ꙗ҆́вственнѣйше; ка́кѡ зачнꙋ̀, дв҃а сꙋ́щи ѻ҆трокови́ца; ка́кѡ же и҆ мт҃и бꙋ́дꙋ зижди́телѧ моегѡ̀;

[ А҆́гг҃лъ] Ле́стнѡ мѧ̀ вѣща́ти помышлѧ́еши, ꙗ҆́кѡ мню̀: и҆ ра́дꙋюсѧ, зрѧ̀ твоѐ ᲂу҆твержде́нїе. дерза́й, влⷣчце, бг҃ꙋ бо хотѧ́щꙋ, ᲂу҆до́бь сконча́ютсѧ и҆ пресла̑внаѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

[ Бцⷣа] Ѡ҆скꙋдѣ̀ кнѧ́зь ѿ і҆ꙋ́ды, вре́мѧ наста̀ про́чее, въ не́же ꙗ҆ви́тсѧ ꙗ҆зы́кѡвъ наде́жда, хрⷭ҇то́съ: ты́ же, ка́кѡ сего̀ рождꙋ̀, дв҃а сꙋ́щи, скажѝ;

[ А҆́гг҃лъ] И҆́щеши ѿ менє̀ ᲂу҆вѣ́дѣти, дв҃о, ѻ҆́бразъ зача́тїѧ твоегѡ̀, но то́й несказа́ненъ є҆́сть: дх҃ъ же ст҃ы́й зижди́тельною си́лою, ѡ҆сѣни́въ тѧ̀, соверши́тъ.

[ Бцⷣа] Моѧ̀ прама́ти, прїе́мши ра́зꙋмъ ѕмїи́нъ, пи́щи бж҃е́ственныѧ и҆згна́на бы́сть: тѣ́мже и҆ а҆́зъ бою́сѧ цѣлова́нїѧ стра́ннагѡ твоегѡ̀, стыдѧ́щисѧ поползнове́нїѧ.

[ А҆́гг҃лъ] Бж҃їй предста́тель по́сланъ є҆́смь, бжⷭ҇твенный повѣ́дати тебѣ̀ совѣ́тъ: что̀ менє̀ бои́шисѧ, всенепоро́чнаѧ, па́че тебє̀ боѧ́щагѡсѧ; что̀ благоговѣ́еши мнѣ̀, влⷣчце, тебѣ̀ че́стнѡ благоговѣ́ющемꙋ;

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ:

Сло́во бж҃їе на зе́млю ны́нѣ сни́де, а҆́гг҃лъ предста̀, вопїѧ̀ дв҃ѣ, ра́дꙋйсѧ, благослове́ннаѧ, ꙗ҆́же печа́тїю є҆ди́на сохра́ншисѧ, во ᲂу҆тро́бѣ прїе́мши предвѣ́чнаго сло́ва и҆ гдⷭ҇а: да ѿ пре́лести спасе́тъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, ро́дъ человѣ́ческїй.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Повелѣ́нное:

По́сланъ бы́сть съ нб҃сѐ а҆рхїстрати́гъ гаврїи́лъ ѿ бг҃а, ско́рѡ предста̀ ко ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ гра́дꙋ, глаго́лѧ къ не́й ꙗ҆́вственнѡ: зижди́телѧ прїи́меши, дв҃о, во ᲂу҆тро́бѣ, и҆ роди́ши сего̀ непрело́жнѣ съ пло́тїю. тѣ́мже по́сланъ є҆́смь возвѣсти́ти тебѣ̀ стра́нное ржⷭ҇тво̀, чⷭ҇таѧ, и҆ стою̀ зовѧ̀ тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

[ Бцⷣа] Сщ҃е́ннꙋю нѣ́кꙋю дв҃ꙋ ражда́ющꙋю, слы́шахъ прⷪ҇ро́ка дре́вле є҆мманꙋ́ила проре́кша: хощꙋ́ же разꙋмѣ́ти, ка́кѡ бжⷭ҇тва̀ растворе́нїе є҆стество̀ человѣ́ческое претерпи́тъ;

[ А҆́гг҃лъ] Ꙗ҆ви́ла є҆́сть кꙋпина̀, неѡпа́льна пребы́вши, прїе́мши пла́мень, ѡ҆бра́дованнаѧ всепѣ́таѧ, на тебѣ̀ та́инства пресла́вное: по рождествѣ́ бо пребꙋ́деши чⷭ҇таѧ приснодв҃а.

[ Бцⷣа] Ѡ҆свѣща́емь сїѧ́нїемъ бг҃а вседержи́телѧ, и҆́стины проповѣ́дниче, глаго́ли, гаврїи́ле, и҆́стиннѣйшаѧ: ка́кѡ нетлѣ́ннѣ бы́вши чистотѣ̀ мое́й, сло́ва рождꙋ̀ съ пло́тїю безпло́тнаго;

[ А҆́гг҃лъ] Со стра́хомъ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ра́бъ гпⷭ҇жѣ̀ предстою̀, съ боѧ́знїю, ѻ҆трокови́це, ны́нѣ смотри́ти стыждꙋ́сѧ тебѐ: ꙗ҆́кѡ бо до́ждь на рꙋно̀ сни́детъ на тѧ̀ сло́во ѻ҆́ч҃ее, ꙗ҆́кѡ благоволѝ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

[ Бцⷣа] Разꙋмѣ́ти не могꙋ̀ твои́хъ слове́съ и҆звѣ́стїѧ: чꙋдеса́ бо бы́ша мно́жицею, бж҃твенною си́лою чꙋдодѣ́йствꙋєма, зна́мєнїѧ и҆ ѻ҆́бразы зако́ннїи: роди́ же дв҃а неискꙋсомꙋ́жнѣ никогда́же.

[ А҆́гг҃лъ] Диви́тъ, всенепоро́чнаѧ, и҆ стра́нно бо чꙋ́до твоѐ, є҆ди́на бо ты̀ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ прїи́меши, во ᲂу҆тро́бѣ воплоща́ема: и҆ тѧ̀ проѡбразꙋ́ютъ прⷪ҇ро́чєскаѧ речє́нїѧ и҆ гада̑нїѧ, и҆ зако́ннїи ѻ҆́бразы.

[ Бцⷣа] Всѣ́ми невмѣсти́мый и҆ всѣ́ми неви́димый, ка́кѡ се́й мо́жетъ во чре́во дв҃и́че всели́тисѧ, є҆́же са́мъ созда̀, ка́кѡ же и҆ зачнꙋ̀ бг҃а сло́ва, собезнача́льна ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ;

[ А҆́гг҃лъ] Къ твоемꙋ̀ пра́ѻц҃ꙋ дв҃дꙋ, ѡ҆бѣща́сѧ посади́ти ѿ плода̀ твоегѡ̀ чре́ва, на прⷭ҇то́лѣ црⷭ҇тва є҆гѡ̀, і҆а́кѡвлю тѧ̀ добро́тꙋ, є҆ди́нꙋ и҆збра̀ въ слове́сное селе́нїе.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

[ Бцⷣа] Глагѡ́лъ твои́хъ, гаврїи́ле, гла́съ ра́дованенъ прїе́мши, весе́лїѧ бжⷭ҇твеннагѡ и҆спо́лнихсѧ: ра́дость бо повѣ́даеши, и҆ весе́лїе возвѣща́еши безконе́чное.

[ А҆́гг҃лъ] Тебѣ̀ даде́сѧ ра́дость, бг҃омт҃и, бжⷭ҇твеннаѧ: тебѣ̀, є҆́же ра́дꙋйсѧ, всѧ̀ тва́рь вопїе́тъ, бг҃оневѣ́сто: ты́ бо є҆ди́на мт҃и сн҃а бж҃їѧ пронарече́сѧ, чⷭ҇таѧ.

[ Бцⷣа] Є҆́ѵы мно́ю ны́нѣ да ᲂу҆праздни́тсѧ ѡ҆сꙋжде́нїе, да возда́стсѧ мно́ю до́лгъ дне́сь: мно́ю заи́мствованїе дре́внее да да́стсѧ преиспо́лнено.

[ А҆́гг҃лъ] Ѡ҆бѣща́сѧ бг҃ъ а҆враа́мꙋ пра́ѻц҃ꙋ, благослови́тисѧ въ сѣ́мени є҆гѡ̀ ꙗ҆зы́кѡмъ, чⷭ҇таѧ: тобо́ю же коне́цъ ѡ҆бѣща́нїе прїе́млетъ дне́сь.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Взбра́нной воево́дѣ побѣди́тєльнаѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вльшесѧ ѿ ѕлы́хъ, благода́рствєннаѧ восписꙋ́емъ тѝ рабѝ твоѝ, бцⷣе: но ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щаѧ держа́вꙋ непобѣди́мꙋю, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ свободѝ, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

І҆́косъ:

А҆́гг҃лъ предста́тель съ нб҃сѐ по́сланъ бы́сть рещѝ бцⷣѣ, ра́дꙋйсѧ, и҆ со безпло́тнымъ гла́сомъ воплоща́ема тѧ̀ зрѧ̀, гдⷭ҇и, ᲂу҆жаса́шесѧ, и҆ стоѧ́ше, зовы́й къ не́й такова̑ѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже ра́дость возсїѧ́етъ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже клѧ́тва и҆сче́знетъ: ра́дꙋйсѧ, па́дшагѡ а҆да́ма воззва́нїе: ра́дꙋйсѧ, сле́зъ є҆́ѵиныхъ и҆збавле́нїе: ра́дꙋйсѧ, высото̀, неꙋдобовосходи́маѧ человѣ́ческими по́мыслы: ра́дꙋйсѧ, глꙋбино̀ неꙋдобозри́маѧ и҆ а҆́гг҃льскима ѻ҆чи́ма: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ є҆сѝ цр҃е́во сѣда́лище: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ но́сиши носѧ́щаго всѧ̑: ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀, ꙗ҆влѧ́ющаѧ сл҃нце: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆тро́бо бжⷭ҇твеннагѡ воплоще́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже ѡ҆бновлѧ́етсѧ тва́рь: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже покланѧ́емсѧ творцꙋ̀. ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

[ Бцⷣа] Свѣ́тъ невеще́ственный повѣ́даѧ, въ веще́ственнѣ тѣлесѝ совокꙋплѧ́емь за милосе́рдїе мно́гое, свѣ́тлое благовѣ́щенїе, бжⷭ҇твєннаѧ проповѣ̑данїѧ, ны́нѣ взыва́еши мѝ: благослове́нъ, всечⷭ҇таѧ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

[ А҆́гг҃лъ] Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце дв҃о, ра́дꙋйсѧ, пречⷭ҇таѧ, ра́дꙋйсѧ, прїѧ́телище бж҃їе: ра́дꙋйсѧ, свѣ́щниче свѣ́та, а҆да́мово воззва́нїе, є҆́ѵы и҆збавле́нїе, горо̀ ст҃а́ѧ, преѧ́вственное свѧще́нїе и҆ черто́гъ безсме́ртїѧ.

[ Бцⷣа] Дꙋ́шꙋ ѡ҆чи́сти, тѣ́ло ѡ҆свѧтѝ, це́рковь сотвори́ мѧ вмѣсти́тельнꙋ бг҃а, ски́нїю бг҃оꙋкра́шенꙋ, ѡ҆дꙋшевле́нъ хра́мъ наи́тїемъ прест҃а́гѡ дх҃а, и҆ жи́зни чⷭ҇тꙋю мт҃рь.

[ А҆́гг҃лъ] Ꙗ҆́кѡ многосвѣ́тлꙋю свѣщꙋ̀, и҆ бг҃одѣ́ланенъ черто́гъ ви́жꙋ тѧ̀ ны́нѣ ꙗ҆́кѡ зла́тъ кївѡ́тъ, зако́на пода́телѧ прїимѝ, бг҃оневѣ́сто, благоизво́лившаго человѣ́ческое и҆зба́вити тобо́ю тлѣ́нное сꙋщество̀.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Слы́ши, ѻ҆трокови́це дв҃о чⷭ҇таѧ, да рече́тъ ᲂу҆́бѡ гаврїи́лъ совѣ́тъ вы́шнѧгѡ дре́внїй, и҆́стинный, бꙋ́ди къ прїѧ́тїю гото́ва бж҃їю: тобо́ю бо невмѣсти́мый съ человѣ́ки поживѐ. Тѣ́мъ и҆ ра́дꙋѧсѧ вопїю̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

[ Бцⷣа] Оу҆́мъ всѧ́къ побѣжда́етсѧ земны́хъ, ѿвѣща̀ дв҃и́ца, и҆́щꙋщи ꙗ҆̀же мнѣ̀ вѣща́еши пресла̑внаѧ: слы́шахъ твоѧ̑ словеса̀, но бою́сѧ ᲂу҆жаса́ющисѧ, да не ле́стїю мѧ̀, ꙗ҆́кѡ є҆́ѵꙋ дале́че по́слеши ѿ бг҃а. но ѻ҆ба́че сѐ вопїю̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

[ А҆́гг҃лъ] Сѐ тебѣ̀ недоꙋмѣ́нное разрѣши́сѧ, глаго́летъ къ си̑мъ гаврїи́лъ: до́брѣ бо рекла̀ є҆сѝ, ве́щь неꙋдобопости́жна, словесє́мъ твои́хъ ᲂу҆сте́нъ повинꙋ́ющисѧ про́чее. не сꙋмни́сѧ ꙗ҆́кѡ ле́сти, ꙗ҆́коже ве́щи вѣ́рꙋй: а҆́зъ бо ра́дꙋѧсѧ вопїю̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки. (с. 260)

[ Бцⷣа] Зако́нъ се́й ѿ бг҃а є҆́сть человѣ́кѡмъ, непоро́чнаѧ а҆́бїе глаго́летъ, ѻ҆́бщїѧ любвѐ ржⷭ҇тво̀ происхо́дитъ, не вѣ́мъ сꙋпрꙋ́жника сла́сти всеконе́чнѡ: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ глаго́леши, ꙗ҆́кѡ рождꙋ̀; бою́сѧ, є҆гда̀ ле́сть глаго́леши; но ѻ҆ба́че сѐ вопїю̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

[ А҆́гг҃лъ] Глаго́лы, ꙗ҆̀же мнѣ̀ вѣща́еши, чⷭ҇таѧ, а҆́гг҃лъ па́ки глаго́летъ, ѻ҆бы́чаѧ є҆́сть рождества̀ человѣ́кѡвъ сме́ртныхъ: и҆́стиннѡ бг҃а тебѣ̀ ѡ҆бѣщава́ю, па́че сло́ва же и҆ смы́сла воплоща́ема, ꙗ҆́кѡ вѣ́сть, и҆зъ тебє̀. тѣ́мже и҆ ра́дꙋѧсѧ, вопїю̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

[ Бцⷣа] Ꙗ҆влѧ́ешисѧ мнѣ̀ и҆́стины вѣща́тель, речѐ дв҃а, ра́дости бо ѻ҆́бщїѧ прише́лъ є҆сѝ благовѣ́стникъ: дꙋ́шꙋ ᲂу҆́бѡ ѡ҆чи́стихъ съ тѣ́ломъ, и҆ по глаго́лꙋ твоемꙋ̀ бꙋ́ди мнѣ̀, да всели́тсѧ бг҃ъ въ мѧ̀, къ немꙋ́же вопїю̀ съ тобо́ю: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

На ѳ҃-й пѣ́сни па́ки вжига́ютъ свѣщы̀ бра́тїѧ. Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ пра́здника:

Благовѣствꙋ́й, землѐ, ра́дость ве́лїю, хвали́те, небеса̀, бж҃їю сла́вꙋ.

Та́же і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Подо́бнѣ и҆ в҃-й ли́къ припѣ́въ, и҆ і҆рмо́съ: и҆ къ про́чымъ тропарє́мъ пра́здника, то́йже припѣ́въ.

Оу҆ трипѣ́снца же къ тропарє́мъ припѣва́емъ: Сла́ва тебѣ̀, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. Къ бг҃орѡ́дичнымъ припѣва́емъ припѣ́въ пра́здника.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ бж҃їю кївѡ́тꙋ, да ника́коже ко́снетсѧ рꙋка̀ скве́рныхъ. Оу҆стнѣ́ же вѣ́рныхъ бцⷣѣ немо́лчнѡ, гла́съ а҆́гг҃ла воспѣва́юще, съ ра́достїю да вопїю́тъ: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Па́че смы́сла заче́нши бг҃а, є҆стества̀ ѻ҆бы́чаѧ ᲂу҆таи́сѧ, ѻ҆трокови́це: ты́ бо въ ржⷭ҇твѣ̀ мт҃рскагѡ и҆збѣжа́ла є҆сѝ тлѣ́ннагѡ є҆стества̀, и҆ превы́шши сꙋ́щи. тѣ́мже досто́йнѡ слы́шиши: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Ка́кѡ то́чиши млеко̀, дв҃о чⷭ҇таѧ, не мо́жетъ и҆зрещѝ ѧ҆зы́къ зе́мленъ: стра́ннꙋ бо є҆стества̀ показꙋ́еши ве́щь, зако́ннагѡ ржⷭ҇тва̀ ᲂу҆ста́въ прехо́диши. тѣ́мже досто́йнѡ слы́шиши: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Та́йнѡ во сщ҃е́нныхъ писа́нїихъ глаго́ласѧ ѡ҆ тебѣ̀, мт҃и вы́шнѧгѡ: лѣ́ствицꙋ бо дре́вле і҆а́кѡвъ тѧ̀ ѡ҆бразꙋ́ющꙋю ви́дѣвъ, речѐ: степе́нь бж҃їѧ сїѧ̀. тѣ́мже досто́йнѡ слы́шиши: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Чꙋ́дное свѧщенноѧвле́нномꙋ мѡѷсе́ю кꙋпина̀ и҆ ѻ҆́гнь, показа̀ чꙋ́до: и҆ща́й же конца̀ въ прехожде́нїи време́нъ, во ѻ҆трокови́цѣ чⷭ҇тѣй, речѐ, ᲂу҆зрю̀. є҆́йже, ꙗ҆́кѡ бцⷣѣ, да рече́тсѧ: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Данїи́лъ тѧ̀ го́рꙋ наречѐ мы́сленнꙋю: роди́тельницꙋ же бж҃їю и҆са́їа: ви́дитъ же ꙗ҆́кѡ рꙋно̀ гедеѡ́нъ: дв҃дъ же свѧще́нїе глаго́летъ, две́рь же тѧ̀ и҆́нъ. гаврїи́лъ же тебѣ̀ взыва́етъ: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Та́же і҆рмо́съ трїѡ́ди, и҆ пра́здника припѣ́въ и҆ і҆рмо́съ, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ.

Свѣти́ленъ, Подо́бенъ: Со ᲂу҆ченикѝ:

А҆́г҃гльскихъ си́лъ а҆рхїстрати́гъ по́сланъ бы́сть ѿ бг҃а вседержи́телѧ къ чⷭ҇тѣй и҆ дв҃ѣ, благовѣсти́ти стра́нное и҆ неизрече́нное чꙋ́до: занѐ бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ, и҆зъ неѧ̀ младодѣ́йствꙋетсѧ безъ сѣ́мене, назида́ѧй ве́сь человѣ́ческїй ро́дъ: лю́дїе, благовѣсти́те ѡ҆бновле́нїе мі́ра.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, и҆́нъ свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Є҆́же ѿ вѣ́ка дне́сь познава́етсѧ та́инство бж҃їе, бг҃ъ сло́во, сн҃ъ дв҃ы мр҃і́и за милосе́рдїе быва́етъ, и҆ ра́дость благовѣ́щенїѧ гаврїи́лъ провѣщава́етъ. Съ ни́мже возопїе́мъ є҆́й: ра́дꙋйсѧ, мт҃и гдⷭ҇нѧ.

На хвали́техъ, Всѧ́кое дыха́нїе: и҆ пое́мъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Съ нбⷭ҇ныхъ крꙋгѡ́въ слетѣ́въ гаврїи́лъ въ назаре́тъ, ꙳ прїи́де къ дв҃ѣ мр҃і́и, ꙳ вопїѧ̀ є҆́й: ра́дꙋйсѧ, ꙳ зачне́ши сн҃а, а҆да́ма дре́внѣйшаго, ꙳ творца̀ вѣкѡ́въ и҆ и҆зба́вителѧ, ꙳ вопїю́щихъ тебѣ̀: ꙳ ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ.

Соприсносꙋ́щное сло́во пребезнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀, ꙳ не разлꙋчи́всѧ го́рнихъ, ꙳ ны́нѣ предста̀ дѡ́льнымъ, ра́ди кра́йнѧгѡ благоꙋтро́бїѧ, ꙳ ми́лость прїе́мъ, є҆́же на ны̀ поползнове́нїѧ, ꙳ и҆ а҆да́мовꙋ нищетꙋ̀ воспрїе́мъ, ꙳ воѡбрази́сѧ въ чꙋжде́е.

Гаврїи́лъ дв҃ѣ благовѣ́стїе съ нб҃сѐ прине́съ, ꙳ вопїѧ́ше: ра́дꙋйсѧ, ꙳ зачне́ши во чре́вѣ твое́мъ, ꙳ тобо́ю вмѣсти́маго, ꙳ невмѣсти́маго же всѣ́ми: ꙳ и҆ ражда́ющаѧ ꙗ҆ви́шисѧ, ꙳ ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде денни́цы возсїѧ́вшаго.

Пресꙋ́щественное сло́во ꙳ пло́тїю всели́сѧ въ тѧ̀, ꙳ ѻ҆́ч҃имъ совѣ́томъ, бцⷣе дв҃о, ꙳ назда̀ ро́дъ, и҆́же по на́мъ, ꙳ па́дшїй ѿ дре́внїѧ клѧ́твы. ꙳ тѣ́мъ є҆́же ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ всѝ, мт҃и хрⷭ҇то́ва, ꙳ со а҆́гг҃ломъ вопїе́мъ вѣ́рнѡ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃. Ѳеофа́ново:

Є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство ѿкрыва́етсѧ дне́сь, и҆ сн҃ъ бж҃їй сы́нъ человѣ́чь быва́етъ, да хꙋ́ждшее воспрїе́мъ пода́стъ мѝ лꙋ́чшее, солга́сѧ дре́вле а҆да́мъ, и҆ бг҃ъ возжелѣ́въ бы́ти, не бы́сть: чл҃вѣ́къ быва́етъ бг҃ъ, да бо́га а҆да́ма содѣ́лаетъ. да весели́тсѧ тва́рь, да ликовствꙋ́етъ є҆стество̀, ꙗ҆́кѡ а҆рха́гг҃лъ дв҃ѣ со стра́хомъ предстои́тъ: и҆ є҆́же ра́дꙋйсѧ прино́ситъ, печа́ли сопроти́вное. за милосе́рдїе ми́лости вочл҃вѣ́чивыйсѧ, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

(А҆́ще є҆́сть сꙋббѡ́та, и҆лѝ недѣ́лѧ, Славосло́вїе вели́кое и҆ є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ.) А҆́ще же де́нь по́стенъ, пое́мъ на стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ, два́жды: и҆ мꙋ́чениченъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ и҃:

Да веселѧ́тсѧ небеса̀, и҆ ра́дꙋетсѧ землѧ̀: и҆́бо ѻ҆ц҃ꙋ̀ соприсносꙋ́щный, собезнача́льный и҆ сопресто́льный, щедро́тство прїе́мъ, и҆ человѣколю́бнꙋю ми́лость, себѐ поста́ви во и҆стоща́нїе, благоволе́нїемъ и҆ совѣ́томъ ѻ҆́ч҃имъ, и҆ во ᲂу҆тро́бꙋ всели́сѧ дѣви́чꙋ, пред̾ѡчище́ннꙋю дх҃омъ. ѽ чꙋдесѐ! бг҃ъ въ человѣ́цѣхъ, невмѣсти́мый въ ложесна́хъ, безлѣ́тный въ лѣ́то: и҆ є҆́же пресла́внѣе, ꙗ҆́кѡ и҆ зача́тїе безсѣ́менно, и҆ и҆стоща́нїе несказа́нно, и҆ та́инство є҆ли́ко. бг҃ъ бо и҆стощава́етсѧ и҆ воплоща́етсѧ, и҆ зи́ждетсѧ, а҆́гг҃лꙋ къ чⷭ҇тѣй зача́тїе глаго́лавшꙋ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Та́же, Бла́го є҆́сть: є҆ди́ножды. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропа́рь пра́здника, и҆ є҆ктенїа̀, въ коне́цъ трѝ покло́ны вели̑кїѧ, безъ ѿпꙋ́ста ᲂу҆́трени: дае́тсѧ же и҆ ст҃ы́й є҆ле́й бра́тїи, и҆ пое́тсѧ стїхи́ра самогла́сна, и҆ ча́съ а҃-й съ каѳі́смою. Тропа́рь и҆ конда́къ пра́здника, и҆ въ коне́цъ трѝ покло́ны вели̑кїѧ, и҆ моли́тва: Хрⷭ҇тѐ, свѣ́те и҆́стинный: и҆ ѿпꙋ́стъ.

Въ г҃-й же ча́съ днѐ и҆схо́димъ со крⷭ҇ты̀ съ лїті́ею внѣ̀ монастырѧ̀: и҆ возвра́щшесѧ вхо́димъ въ трапе́зꙋ, и҆ пое́мъ ча́съ г҃-й, ѕ҃-й, съ каѳі́смами, безъ покло́нѡвъ, тропа́рь и҆ конда́къ пра́здника. На часѣ́хъ же въ кампа́нъ не ᲂу҆дарѧ́емъ, на ѕ҃-мъ часѣ̀ пое́мъ тропа́рь паремїѝ трїѡ́ди, и҆ прѡ́чаѧ по чи́нꙋ и҆́хъ, и҆ паремїа̀. И҆ чте́мъ сло́во, є҆мꙋ́же нача́ло: Па́ки ра́дость бл҃говѣ́щенїѧ: Присовокꙋплѧ́емъ же и҆ ѳ҃-й ча́съ съ каѳі́смою и҆ чте́нїемъ. Посе́мъ бл҃жє́нна ско́рѡ безъ пѣ́нїѧ и҆ безъ покло́нѡвъ. Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и: Ли́къ нбⷭ҇ный. Сла́ва: Ли́къ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ: Ѡ҆сла́би, ѡ҆ста́ви: По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника. Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, м҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ. Честнѣ́йшꙋю херꙋві̑мъ: И҆ покло́ны трѝ вели̑кїѧ, и҆ моли́тва: Всест҃а́ѧ трⷪ҇це: и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ пое́мъ вече́рню безъ каѳі́смы и҆ безъ покло́нѡвъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, пое́мъ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ, два́жды, безъ мꙋ́ченична: и҆ подѡ́бны трїѡ́ди трѝ: и҆ пра́здника трѝ: и҆ а҆рха́гг҃ла трѝ.

Стїхи̑ры пра́здника, гла́съ д҃. Самогла̑сны:

Въ шесты́й мѣ́сѧцъ по́сланъ бы́сть а҆рха́гг҃лъ къ дв҃ѣ чⷭ҇тѣй: и҆ ра́доватисѧ є҆́й прире́къ, благовѣстѝ и҆зъ неѧ̀ и҆зба́вителю проитѝ. тѣ́мже прїи́мши цѣлова́нїе, зача́тъ тѧ̀ превѣ́чнаго бг҃а, несказа́ннѡ благоволи́вшаго вочеловѣ́читисѧ, во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Ѧ҆зы́ка, є҆гѡ́же не вѣ́дѧше, ᲂу҆слы́ша бцⷣа: глаго́лаше бо къ не́й а҆рха́гг҃лъ благовѣ́щенїѧ глаго́лы, ѿѻнꙋ́дꙋже вѣ́рнѡ прїи́мши цѣлова́нїе, зача́тъ тѧ̀ превѣ́чнаго бг҃а. тѣ́мже и҆ мы̀ ра́дꙋющесѧ вопїе́мъ тѝ: и҆зъ неѧ̀ воплоти́выйсѧ непрело́жнѡ, бж҃е, ми́ръ мі́рови да́рꙋй, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сѐ воззва́нїе ны́нѣ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ, па́че сло́ва бг҃ъ человѣ́кѡмъ соединѧ́етсѧ, а҆рха́гг҃ловымъ гла́сомъ пре́лесть ѿгонѧ́етсѧ: дв҃а бо прїе́млетъ ра́дость, земна̑ѧ бы́ша нб҃о. мі́ръ разрѣши́сѧ пе́рвыѧ клѧ́твы. да ра́дꙋетсѧ тва́рь, и҆ гла́сы да воспое́тъ: тво́рче и҆ и҆зба́вителю на́шъ, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

А҆рха́гг҃ла стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Гаврїи́лъ вели́кїй, ꙳ ᲂу҆́мъ бг҃ови́днѣйшїй, свѣтоза́рный и҆ спаси́тельный, ꙳ свѣ́тъ трисо́лнечный зри́тъ, ꙳ и҆ пое́тъ съ вы́шними чи́ны ꙳ бжⷭ҇твенное и҆ стра́шное пѣ́нїе: ꙳ мо́литъ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Вели́кое та́инство, ꙳ пе́рвѣе а҆́гг҃лѡмъ невѣ́домое, ꙳ и҆ пре́жде вѣ̑къ соблюда́емое, ꙳ є҆ди́номꙋ ᲂу҆вѣ́рисѧ тебѣ̀, гаврїи́ле, ꙳ и҆ сїѐ є҆ди́нѣй повѣ́далъ є҆сѝ чⷭ҇тѣй, ꙳ въ назаре́тъ прише́дъ, ꙳ съ не́юже молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Къ а҃і стїхꙋ̀ припѣ́въ:

Творѧ́й а҆́гг҃лы своѧ̑ дх҃и, и҆ слꙋги̑ своѧ̑ пла́мень ѻ҆́гненный.

Свѣ́та сы́й и҆спо́лнь при́снѡ, ꙳ и҆ творѧ̀ хотѣ́нїе, ꙳ и҆ скончава́ѧ повелѣ̑нїѧ вседержи́телѧ, ꙳ нача́льниче а҆́гг҃лѡвъ, ꙳ гаврїи́ле всеизрѧ́дне, ꙳ любо́вїю тѧ̀ чтꙋ́щыѧ спаса́й, ꙳ при́снѡ просѧ̀, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃ Самогла́сенъ:

По́сланъ бы́сть съ нб҃сѐ гаврїи́лъ а҆рха́гг҃лъ, благовѣсти́ти дв҃ѣ зача́тїе: и҆ прише́дъ въ назаре́тъ, помышлѧ́ше въ себѣ̀, чꙋдесѝ ᲂу҆дивлѧ́ѧсѧ. ѽ ка́кѡ въ вы́шнихъ непостижи́мъ сы́й ѿ дв҃ы ражда́етсѧ: и҆мѣ́ѧй престо́лъ нб҃о, и҆ подно́жїе зе́млю, во ᲂу҆тро́бꙋ вмѣща́етсѧ дв҃и́чꙋ! на него́же шестокрыла́тїи и҆ многоѻчи́тїи зрѣ́ти не мо́гꙋтъ, сло́вомъ є҆ди́нѣмъ ѿ сеѧ̀ воплоти́тисѧ благоизво́ли. бж҃їе є҆́сть сло́во настоѧ́щее, что̀ ᲂу҆̀бо стою̀ и҆ не глаго́лю дв҃ѣ: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю: ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ дв҃о: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ: ра́дꙋйсѧ, мт҃и живота̀, благослове́нъ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀!

І҆ере́й же твори́тъ проскомі́дїю въ стїхи̑ры. Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: Прокі́менъ, и҆ чтє́нїѧ днѐ, и҆ пра́здника двѣ̀: а҃-ѧ, Вни́де мѡѷсе́й: в҃-ѧ, Гдⷭ҇ь созда́ мѧ: Та́же є҆ктенїа̀ ма́лаѧ: и҆ возгла́съ трист҃а́гѡ, и҆ трист҃о́е. Прокі́менъ, гла́съ д҃. Бл҃говѣсти́те де́нь ѿ днѐ спасе́нїе бг҃а на́шегѡ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, воспо́йте гдⷭ҇еви, всѧ̀ землѧ̀. А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло т҃ѕ. Бра́тїе, свѧтѧ́й и҆ ѡ҆свѧща́емїи. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Сни́детъ ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀, и҆ ꙗ҆́кѡ ка́плѧ ка́плющаѧ на зе́млю. Сті́хъ: Бꙋ́детъ и҆́мѧ є҆гѡ̀ благослове́но во вѣ́ки, пре́жде со́лнца пребыва́етъ (с. 266) и҆́мѧ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло г҃: Во дне́хъ ѻ҆́нѣхъ зача́тъ є҆лїсаве́тъ: И҆ прѡ́чаѧ бжⷭ҇твенныѧ лїтꙋргі́и златоꙋ́стагѡ. Вмѣ́стѡ Досто́йна, пое́мъ і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Прича́стенъ: И҆збра̀ гдⷭ҇ь сїѡ́на, и҆ и҆зво́ли є҆го̀ въ жили́ще себѣ̀.

[зрѝ] І҆ѡа́нна по́стника: Ѡ҆брѣта́емъ въ нѣ́кїихъ тѵ́пицѣхъ, є҆́же пѣ́тисѧ въ се́мъ днѝ честна́гѡ сегѡ̀ пра́здника: Да и҆спра́витсѧ моли́тва моѧ̀: И҆ сїѐ не вѣ́мъ, кі́имъ нра́вомъ ѡ҆предѣли́сѧ. Нѣ́цыи бо и҆зъ произволе́нїѧ и҆ неꙋче́нїѧ мнѡ́гаѧ приложи́ша. А҆́зъ же, ꙗ҆́кѡ мню̀, сїѐ не попꙋща́ти въ златоꙋ́стагѡ соверше́нной лїтꙋргі́и, и҆ въ ѕ҃ часѣ̀, и҆ проскомі́дїи бы́вшей.

Глаго́летъ бо, въ ꙗ҆ково́мъ днѝ слꙋчи́тсѧ пра́здникъ бжⷭ҇твеннагѡ благовѣ́щенїѧ, лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ, и҆ на трапе́зѣ разрѣше́нїе ры́бъ, ꙗ҆ко́въ а҆́ще де́нь слꙋчи́тсѧ.

Сїе́ бо прїѧ́хомъ ѿ бжⷭ҇твенныхъ ѻ҆тцє́въ, є҆́же ꙗ҆́сти ры̑бы въ де́нь бжⷭ҇твеннагѡ благовѣ́щенїѧ. Да и҆спра́витсѧ же, въ преждесвѧще́нныхъ лїтꙋргі́и зачини́сѧ пѣ́ти, и҆ въ ѳ҃-мъ часѣ̀: не бо тре́бствꙋетъ ко́емꙋ пла́ча зна́менїю въ се́мъ днѝ пѣ́тисѧ: чествꙋ́емъ бо то́й, ꙗ҆́кѡ глави́знꙋ на́шегѡ спасе́нїѧ.

[зрѝ] А҆́ще вели́кїѧ ра́ди нꙋ́жды нѣ́сть лїтꙋргі́и. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры трїѡ́ди подѡ́бны, г҃: и҆ пра́здника, д҃: и҆ а҆рха́гг҃ла, г҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ, прокі́менъ, и҆ чте́нїѧ днѐ, и҆ пра́здника, в҃. Та́же прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника: и҆ по чте́нїи, Сподо́би, гдⷭ҇и: На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды: и҆ мꙋ́чениченъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Дне́сь ра́дость: По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: тропа́рь а҆рха́гг҃ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ пра́здника. Є҆ктенїа̀, и҆ трѝ покло́ны вели̑кїѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На трапе́зѣ быва́етъ ᲂу҆тѣше́нїе бра́тїи ве́лїе, ꙗ҆ди́мъ ры́бы, и҆ пїе́мъ вїно̀, въ кі́йлибо де́нь слꙋчи́тсѧ, є҆ди́ножды дне́мъ, кромѣ̀ сꙋббѡ́ты и҆ недѣ́ли.

[зрѝ] Повече́рїе пое́мъ ма́лое въ притво́рѣ поско́рꙋ, безъ покло́нѡвъ и҆ канѡ́на: то́чїю на Сла́ва въ вы́шнихъ, трѝ покло́ны, и҆ по трисвѧто́мъ трѝ покло́ны, и҆ по Честнѣ́йшꙋю: г҃ покло́ны вели̑кїѧ, съ моли́твою, Гдⷭ҇и и҆ влⷣко: и҆ про́чыѧ в҃і. И҆ на послѣ́днемъ трисвѧто́мъ, г҃ покло́ны, и҆ ѿпꙋ́стъ.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе въ сꙋббѡ́тꙋ г҃-ю и҆лѝ д҃-ю постѡ́въ.

Въ пѧто́къ ве́чера каѳі́смы не глаго́лемъ: на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на і҃: трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ, два́жды, и҆ пра́здника, и҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. И҆ чтє́нїѧ пре́жде днѐ, и҆ пра́здника є҃. И҆ Да и҆спра́витсѧ моли́тва моѧ̀: и҆ про́чее преждесвѧще́нныхъ.

Ѡ҆ а҃-мъ же часѣ̀ но́щи, пое́мъ повече́рїе вели́кое по ѻ҆бы́чаю. По а҃-мъ трист҃о́мъ, тропа́рь пра́здника. По в҃-мъ, конда́къ пра́здника. По Сла́ва въ вы́шнихъ: и҆схожде́нїе, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ въ де́нь по́стенъ.

На ᲂу҆́трени быва́етъ слꙋ́жба всѧ̀ пра́здника, нижѐ четверопѣ́снецъ, не и҆́но что̀ сꙋббѡ́тное пое́тсѧ, но всѐ пра́здника: пое́мъ же и҆ Славосло́вїе вели́кое: четверопѣ́снецъ же пое́тсѧ въ четверто́къ на повече́рїи. Та́кожде и҆ на лїтꙋргі́и всѐ пра́здника. Предъ лїтꙋргі́ею же во в҃-й ча́съ днѐ, и҆схожде́нїе твори́мъ внѣ̀ монастырѧ̀ по ѻ҆бы́чаю: и҆ возвра́щшесѧ пое́мъ лїтꙋргі́ю, и҆ блажє́нна ѿ канѡ́на пра́здника пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ ѕ҃-ѧ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе въ недѣ́лю г҃-ю постѡ́въ.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры крⷭ҇та̀ д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскре́сна є҆ди́на, и҆ пра́здника г҃, самогла̑сны: Стїхо́вна вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ́вы и҆́хъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По трисвѧто́мъ тропа́рь воскре́сенъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀ и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, Блаже́нъ мꙋ́жъ, каѳі́сма всѧ̀. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрє́сны, г҃: и҆ крⷭ҇та̀ подѡ́бны г҃: и҆ пра́здника подѡ́бны, г҃, на д҃. Сла́ва, крⷭ҇та̀, гла́съ г҃: Хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́шъ: И҆ (с. 268) ны́нѣ, пра́здника, гла́съ ѕ҃: По́сланъ бы́сть: Та́же, вхо́дъ. И҆ чте́нїй є҃. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника, самогла́сны г҃, гла́са а҃: и҆ крⷭ҇та̀, г҃: пи̑саны на хвали́техъ. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, крⷭ҇та̀. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрє́сны, по а҆лфави́тꙋ. Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, два́жды: и҆ крⷭ҇та̀ а҃. И҆ чте́нїе въ посла́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ, и҆лѝ пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскре́сенъ гла́са, два́жды. Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрє́сны съ бг҃оро́дичны и҆́хъ: и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. Полѷеле́й, и҆ сѣда́льны пра́здника, всѝ по є҆ди́ножды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нны гла́са. Прокі́менъ пра́здника. Всѧ́кое дыха́нїе: и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: ѱало́мъ н҃: стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ на д҃: и҆ креста̀ на д҃: и҆ пра́здника на ѕ҃. Катава́сїа пра́здника: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑: По г҃-й пѣ́сни конда́къ крⷭ҇та̀, и҆ і҆́косъ: Та́же сѣда́льны крⷭ҇та̀: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ: и҆ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрє́сны д҃, и҆ пра́здника г҃, гла́съ а҃, подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ: и҆ самогла́сенъ, гла́съ в҃: Є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство: съ припѣ́вы и҆́хъ. Та́же припѣ́въ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: и҆ пое́мъ самогла́снꙋ стїхи́рꙋ днѐ: Сла́ва, тꙋ́южде. И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. И҆ быва́етъ послѣ́дованїе крестопокло́нное по ѻ҆бы́чаю. И҆ посе́мъ є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ѡ҆глаше́нїе стꙋді́тово. И҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскре́сенъ: Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ: По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ крⷭ҇та̀, и҆ прѡ́чаѧ. И҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

Во вторы́й же ча́съ днѐ и҆схо́димъ внѣ̀ монастырѧ̀, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ: и҆ возвра́щшесѧ пое́мъ часы̀, на ни́хже глаго́летсѧ тропа́рь воскре́сенъ, и҆ пра́здника и҆ креста̀ премѣнѧ́юще, та́кожде и҆ кондакѝ.

На лїтꙋргі́и блажє́нна гла́са, на д҃, и҆ пра́здника пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃, и҆ крⷭ҇та̀ пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ и҆ крⷭ҇та̀, и҆ пра́здника. Сла́ва, конда́къ крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вмѣ́стѡ же трист҃а́гѡ пое́мъ: Крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ, влⷣко: Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ пре́жде пра́здника, та́же крⷭ҇та̀. Вмѣ́стѡ Досто́йна, пое́мъ і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Лїтꙋргі́а же вели́кагѡ васі́лїа. Та́кожде и҆ во всѧ̑ недѣ̑ли ст҃ы́хъ постѡ́въ, въ ни́хже а҆́ще пра́здникъ се́й слꙋчи́тсѧ, быва́етъ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа непремѣ́ннѡ.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе въ понедѣ́льникъ д҃-ѧ, и҆лѝ є҃-ѧ, и҆лѝ ѕ҃-ѧ недѣ́ли ст҃ы́хъ постѡ́въ.

Въ недѣ́лю на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры пра́здника на д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь пра́здника, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ: и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, по ѻ҆бы́чномъ ѱалмѣ̀ пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на і҃: трїѡ́ди подо́бенъ г҃, и҆ пра́здника, з҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ пра́здника г҃. И҆ посе́мъ є҆ктенїа̀. Рце́мъ всѝ: Та́же, Сподо́би, гдⷭ҇и: И҆спо́лнимъ вече́рнюю: На лїті́и стїхи̑ры пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника, съ припѣ́вы пра́здника: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїе хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, три́жды: и҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени пое́мъ пра́здника слꙋ́жбꙋ, ꙗ҆́коже въ по́стенъ де́нь предписа́сѧ на рѧдꙋ̀, Въ понедѣ́льникъ же д҃-ѧ недѣ́ли постѡ́въ, на а҃-мъ часѣ̀ быва́етъ поклоне́нїе честно́мꙋ крⷭ҇тꙋ̀ по ѻ҆бы́чаю.

🕅 А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе въ сре́дꙋ крⷭ҇топокло́ннꙋю.

Ѡ҆ставлѧ́ютсѧ стїхи̑ры и҆ Сла́вники, и҆ канѡ́нъ крⷭ҇та̀: и҆ пою́тсѧ въ понедѣ́льникъ, и҆лѝ въ пѧто́къ тоѧ́же седми́цы. Здѣ́ же пое́мъ слꙋ́жбꙋ всю̀ благовѣ́щенїѧ съ трипѣ́снцемъ средны́мъ, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ а҃ де́нь, на рѧдꙋ̀. А҆ на ᲂу҆́трени, на а҃-мъ часѣ̀, поклоне́нїе крⷭ҇та̀ быва́етъ по чи́нꙋ.

🕅 А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе въ недѣ́лю д҃-ю, и҆лѝ є҃-ю, постѡ́въ.

Въ сꙋббѡ́тꙋ, на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры пра́здника, на д҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскре́сна є҆ди́на, и҆ пра́здника стїхо́вна вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь пра́здника, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, Блаже́нъ мꙋ́жъ, каѳі́сма всѧ̀. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрє́сны г҃: и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 6, а҃: и҆ пра́здника, ѕ҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ: и҆ чте́нїй пра́здника є҃. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника. Сла́ва, гла́съ и҃: И҆ ны́нѣ, гла́съ в҃. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, три́жды. И҆ чте́нїе въ посла́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ, и҆лѝ пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскре́сенъ, два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, съ бг҃оро́дичны и҆́хъ, и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. Та́же полѷеле́й, и҆ сѣда́льны пра́здника всѝ, по є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна гла́са. Прокі́менъ пра́здника. Всѧ́кое дыха́нїе: є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: трїѡ́ди на д҃: и҆ пра́здника на ѕ҃. Катава́сїѧ і҆рмо́съ пра́здника. По г҃-й пѣ́сни сѣда́ленъ пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже. и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ: и҆ чте́мъ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ, и҆ пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры на и҃: воскрⷭ҇ны, д҃: и҆ пра́здника, д҃, съ припѣ́вы и҆́хъ, и҆ со Сла́внымъ. Посе́мъ припѣ́въ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: и҆ пое́мъ самогла́снꙋ стїхи́рꙋ днѐ: Сла́ва, па́ки тꙋ́южде. И҆ ны́нѣ: Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь воскре́сенъ, є҆ктєнїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ. Та́же, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ. И҆ дае́тсѧ бра́тїи ст҃ы́й є҆ле́й ѿ канди́ла прест҃ы́ѧ бцⷣы, пою́щымъ на́мъ самогла́снꙋ стїхи́рꙋ пра́здника: и҆ и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ пра́здника, и҆ прѡ́чаѧ: и҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

[зрѝ] При часѣ́ же в҃-мъ днѐ твори́мъ и҆схожде́нїе внѣ̀ ѻ҆би́тели, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ на рѧдꙋ̀, и҆ возвра́щшесѧ, пое́мъ лїтꙋргі́ю вели́кагѡ васі́лїа. Блажє́нна гла́са на ѕ҃: и҆ пра́здника пѣ́снь г҃-ѧ на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, конда́къ пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе и҆ прича́стенъ, пре́жде недѣ́ли, и҆ пото́мъ пра́здника.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе прест҃ы́ѧ бцⷣы въ сре́дꙋ є҃-ѧ недѣ́ли постѡ́въ.

Пое́мъ слꙋ́жбꙋ предпра́зднства бл҃говѣ́щенїѧ, стїхи̑ры и҆ канѡ́нъ въ понедѣ́льникъ на рѧдꙋ̀: мине́и же ст҃а́гѡ пое́мъ на повече́рїи. Поне́же прелага́етсѧ вели́кїй канѡ́нъ съ четвертка̀ на вто́рникъ тоѧ́же недѣ́ли. и҆ пое́мъ вели́кїй канѡ́нъ съ трипѣ́снцемъ вто́рничнымъ, пра́здника ра́ди прест҃ы́ѧ бцⷣы. Поне́же въ сре́дꙋ въ пра́здникъ са́мый каѳі́сма не глаго́летсѧ, и҆ покло́ны не быва́ютъ. И҆ ѿда́нїе пое́мъ пра́здника въ четверто́къ. Тогѡ̀ ра́ди въ сре́дꙋ ве́чера стїхи̑ры съ покло́ны, и҆ канѡ́нъ вели́кїй въ четверто́къ не пое́тсѧ, предпѣ́тъ бо є҆́сть во вто́рникъ.

Въ сре́дꙋ же є҃-ѧ недѣ́ли постѡ́въ, пое́мъ всю̀ слꙋ́жбꙋ, ве́черъ и҆ ᲂу҆́трѡ пра́здника съ трїѡ́дїю по ᲂу҆ста́вꙋ, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ въ де́нь по́стенъ, а҆ ѿда́нїе пое́мъ бл҃говѣ́щенїѧ, въ четверто́къ на ᲂу҆́трени съ трипѣ́снцемъ а҆пⷭ҇льскимъ: ꙗ҆́коже ꙗ҆вле́но є҆́сть въ понедѣ́льникъ д҃-ѧ и҆ є҃-ѧ недѣ́ли поста̀, на ѿда́нїе пра́здника благовѣ́щенїѧ.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ бл҃говѣ́щенїе прест҃ы́ѧ бцⷣы въ четверто́къ є҃-ѧ недѣ́ли постѡ́въ, є҆гда̀ пое́тсѧ вели́кїй канѡ́нъ.

И҆ прелага́етсѧ пра́здника ра́ди вели́кїй канѡ́нъ гдⷭ҇и́на а҆ндре́а, и҆ пое́мъ є҆го̀ во вто́рникъ тоѧ́же недѣ́ли съ трипѣ́снцемъ вто́рничнымъ. А҆ трипѣ́снецъ а҆пⷭ҇льскїй пое́мъ съ пра́здникомъ благовѣ́щенїѧ, и҆ послѣдѝ катава́сїа трїѡ́ди.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе прест҃ы́ѧ бцⷣы въ пѧто́къ тоѧ́же недѣ́ли.

Пое́мъ предпра́зднства благовѣ́щенїѧ стїхи̑ры и҆ канѡ́нъ напредѝ въ сре́дꙋ на рѧдꙋ̀, вели́кагѡ ра́ди канѡ́на: ст҃а́гѡ же мине́и пое́мъ на повече́рїи.

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе прест҃ы́ѧ бцⷣы въ сꙋббѡ́тꙋ а҆ка́ѳїста.

Въ пѧто́къ ве́чера, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на і҃: трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ пра́здника на и҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: вхо́дъ, И҆ чтє́нїѧ днѐ и҆ пра́здника, є҃. По Да и҆спра́витсѧ моли́тва моѧ̀, покло́ны г҃, и҆ прѡ́чаѧ преждесвѧще́нныхъ: и҆ на Бꙋ́ди и҆́мѧ гдⷭ҇не, г҃ покло́ны: и҆ на ѿпꙋ́стѣ г҃ покло́ны.

[зрѝ] Ѡ҆ а҃-мъ же часѣ̀ но́щи кле́плетъ въ вели́кое, и҆ пото́мъ во всѧ̑. И҆ собра́вшесѧ въ хра́мъ, благослови́вшꙋ і҆ере́ю, пое́мъ вели́кое повече́рїе, і҆ере́й же кади́тъ, ꙗ҆́коже є҆́сть ѻ҆бы́чай. И҆ по Сла́ва въ вы́шнихъ, и҆схо́димъ въ притво́ръ, и҆ твори́мъ ѻ҆бы́чнꙋю лїті́ю, и҆ пое́мъ стїхи̑ры самогла̑сны пра́здника г҃, гла́съ а҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ: и҆ ѻ҆бы́чнаѧ моли́тва бдѣ́нїѧ ѿ і҆ере́а: и҆ по сконча́нїи па́ки вхо́димъ во хра́мъ. И҆ пое́мъ на стїхо́внѣ стїхи̑ры самогла̑сны съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Дне́сь ра́дость: На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, три́жды: и҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, три́жды. По а҃-й каѳі́смѣ конда́къ: Взбра́нной воево́дѣ: и҆ дрꙋгі̑ѧ г҃, и҆ і҆́косы г҃: и҆ па́ки конда́къ а҃-й, и҆ чте́нїе а҆ка́ѳїста. По в҃-й каѳі́смѣ, кондакѝ г҃: и҆ і҆́косы г҃: и҆ па́ки конда́къ а҃- й. Взбра́нной: ꙗ҆́коже пре́жде ꙗ҆вле́но є҆́сть. И҆ чтє́нїѧ а҆ка́ѳїста, и҆ полѷеле́й: и҆ сѣда́льны всѝ пра́здника, и҆ чтє́нїѧ пра́здника. Степє́нна, а҃- й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ пра́здника. Всѧ́кое дыха́нїе: є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ а҆ка́ѳїста, на ѕ҃. Катава́сїа пра́здника, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. Четверопѣ́снца же здѣ̀ не пое́мъ: но пое́мъ напредѝ, въ четверто́къ на повече́рїи. По г҃-й пѣ́сни кондакѝ г҃, и҆ і҆́косы г҃: и҆ па́ки конда́къ а҃-й. Посе́мъ сѣда́ленъ: и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни кондакѝ г҃: и҆ і҆́косы г҃. Та́же конда́къ: Ѽ всепѣ́таѧ мт҃и, три́жды: и҆ і҆́косъ а҃-й, и҆ конда́къ: Взбра́нной воево́дѣ: и҆ чте́мъ про́логъ и҆ сѷнаѯа́рїй. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ: но пое́мъ припѣ́вы пра́здника, ꙗ҆́коже предписа́сѧ на са́мый пра́здникъ, къ тропарє́мъ же канѡ́на а҆ка́ѳїста припѣ́въ: Прест҃а́ѧ бцⷣе, спасѝ на́съ. Та́же на схо́дѣ пое́мъ припѣ́въ, и҆ і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: и҆ покло́нъ. Свѣти́ленъ пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника гла́съ а҃, подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ: на д҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Да веселѧ́тсѧ нб҃са̀: Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь пра́здника, є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ дае́тсѧ бра́тїи ст҃ы́й є҆ле́й по ѻ҆бы́чаю, и҆ ѡ҆глаше́нїе стꙋді́тово, и҆ ча́съ а҃ въ притво́рѣ. На а҃-мъ часѣ̀, тропа́рь пра́здника. По трист҃о́мъ конда́къ пра́здника, и҆ про́чее, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ и҆схожде́нїе внѣ̀ монастырѧ̀.

На лїтꙋргі́и блажє́нна пра́здника, пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ ѕ҃, на и҃. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе и҆ прича́стенъ пра́здника.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ сꙋббѡ́тꙋ ла́заревꙋ:

Въ пѧто́къ ве́чера каѳі́смы не глаго́лемъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи́ра самогла́сна днѐ, два́жды: Дꙋшеполе́знꙋю: ма́лꙋю: и҆ пра́здника, г҃: Совѣ́тъ превѣ́чный: И҆ ст҃а́гѡ ла́зарѧ, є҃. Сла́ва, Дꙋшеполе́знꙋю вели́кꙋю: И҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ, прокі́менъ, и҆ чте́нїе днѐ. И҆ пра́здника чте́нїй є҃: и҆ про́чее преждесвѧще́нныхъ. На трапе́зѣ же разрѣше́нїе вїна̀ и҆ є҆ле́а.

[зрѝ] Ѡ҆ а҃-мъ же часѣ̀ но́щи ᲂу҆дарѧ́етъ въ вели́кїй кампа́нъ дово́льнѡ, и҆ во всѧ̑. И҆ собра́вшесѧ во хра́мъ, пое́мъ повече́рїе вели́кое. По а҃-мъ трист҃о́мъ, тропа́рь пра́здника. По в҃-мъ, конда́къ пра́здника. И҆ по Сла́ва въ вы́шнихъ, и҆схожде́нїе въ притво́ръ. И҆ пое́мъ самогла̑сны стїхи̑ры пра́здника, г҃. И҆ трїѡ́ди самогла̑сны, г҃, пи̑саны на хвали́техъ: Бж҃ества̀ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ: Сла́ва, Да веселѧ́тсѧ нб҃са̀: И҆ ны́нѣ, Бл҃говѣствꙋ́етъ: На стїхо́внѣ стїхи̑ры самогла̑сны пра́здника, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, Предста́лъ є҆сѝ гро́бꙋ: И҆ ны́нѣ, Дне́сь ра́дость: по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: тропа́рь пра́здника, три́жды: и҆ бл҃гослове́нїе хлѣ́бѡвъ. и҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, Ѻ҆́бщее воскрⷭ҇нїе: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По а҃-й каѳі́смѣ, сѣда́ленъ трїѡ́ди, гла́съ а҃: Оу҆ще́дривъ ма̑рѳины и҆ марі̑ины сле́зы: два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. И҆ чте́нїе ѡ҆ ла́зарѣ. По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ трїѡ́ди, гла́съ є҃: И҆сто́чникъ премꙋ́дрости: два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. И҆ чте́нїе ѡ҆ пра́ведномъ ла́зарѣ, и҆лѝ пра́здника. Та́же полѷеле́й и҆ сѣда́ленъ пра́здника, и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: и҆ ѱало́мъ н҃. и҆ стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ ла́зарѧ ѻ҆́ба канѡ́на на и҃. Та́кожде и҆ четверопѣ́снца. Катава́сїа в҃-гѡ канѡ́на ла́зарева, і҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ: ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ ст҃а́гѡ ла́зарѧ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ, и҆ чте́нїе. На ѳ҃-й пѣ́сни Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ пра́здника, ꙗ҆́коже предписа́сѧ на са́мый пра́здникъ. Къ трїѡ́ди же канѡ́на глаго́лемъ припѣ́въ: Сла́ва тебѣ̀, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. Катава́сїа, Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ: Та́же припѣ́въ пра́здника и҆ і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: посе́мъ, Ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, на гла́съ а҃. Свѣти́ленъ пра́здника, два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, ла́зарѧ. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника г҃: и҆ ла́зарѧ г҃. Та́же припѣ́вы: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: в҃-й, И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ ла́зарѧ: Ве́лїе и҆ пресла́вное. И҆ ны́нѣ, пра́здника: Є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство: Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь пра́здника: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Ѻ҆́бщее воскресе́нїе: є҆ктєнїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ, тропа́рь пра́здника. Сла́ва, Ѻ҆́бщее воскрⷭ҇нїе: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ ла́зарѧ. Си́це тропарѝ глаго́лемъ и҆ на про́чихъ часѣ́хъ, кондакѝ премѣнѧ́емъ.

[зрѝ] При часѣ́ же в҃-мъ днѐ твори́мъ и҆схожде́нїе внѣ̀ монастырѧ̀: возвра́щшесѧ же пое́мъ часы̀.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ ла́зарѧ, пѣ́снь ѕ҃, на д҃. По вхо́дѣ, тропа́рь пра́здника, и҆ ла́зарѧ. Сла́ва, конда́къ ла́зарѧ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вмѣ́стѡ трⷭ҇та́гѡ пое́мъ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крⷭ҇ти́стесѧ: Прокі́менъ, а҆пⷭ҇толъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пре́жде пра́здника, та́же ла́зарѧ. Вмѣ́стѡ же досто́йна пое́мъ і҆рмо́съ пра́здника. Прича́стенъ, пре́жде пра́здника, та́же ст҃а́гѡ ла́зарѧ.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ недѣ́лю ва́їй.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры ва́їй на д҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: Въ шесты́й мцⷭ҇ъ: На стїхо́внѣ самогла̑сны пра́здника вели́кїѧ вече́рни, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, ва́їй: Пою̀ твоѐ стра́шное: тропа́рь пра́здника: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, Ѻ҆́бщее воскрⷭ҇нїе: є҆ктенїа̀ ма́лаѧ и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: каѳі́сма всѧ̀. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, г҃, повторѧ́юще ѧ҆̀: и҆ ва́їй на д҃. Сла́ва, ва́їй: Дне́сь бл҃года́ть: И҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ: и҆ чтє́нїѧ пра́здника, є҃: и҆ ва́їй, г҃. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника, г҃: и҆ ва́їй г҃. Сла́ва, ва́їй: Пре́жде шестѝ дне́й: И҆ ны́нѣ, пра́здника: Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ: На стїхо́внѣ стїхи̑ры самогла̑сны ва́їй, гла́съ и҃, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, ва́їй: Дне́сь благода́ть: И҆ ны́нѣ, пра́здника: Є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство: На бл҃гослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, два́жды: и҆ ва́їй, є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Ѻ҆́бщее воскрⷭ҇нїе: По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ ва́їй. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе. По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ ва́їй: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе. Та́же полѷеле́й пра́здника и҆ сѣда́ленъ, и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ ва́їй. Всѧ́кое дыха́нїе: є҆ѵⷢ҇лїе ва́їй. ѱало́мъ н҃. Воскрⷭ҇нїе же хрⷭ҇то́во не глаго́лемъ. И҆ є҆гда̀ цѣлꙋ́ютъ бра́тїѧ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, раздае́тъ и҆гꙋ́менъ ва̑їи со свѣща́ми бра́тїи, по ѻ҆бы́чаю. Вмѣ́стѡ же, Моли́твами бцⷣы: пое́мъ, Сла́ва, Дне́сь хрⷭ҇то́съ: И҆ ны́нѣ, то́йже. Та́же, Поми́лꙋй мѧ̀, бж҃е: Посе́мъ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃: Дне́сь благода́ть: Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ ва́їй со і҆рмосо́мъ на и҃. Катава́сїа ѻ҆бои́хъ канѡ́нѡвъ, кі́йждо ли́къ сво́й і҆рмо́съ. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ ва́їй и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. И҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ пра́здника, ꙗ҆́кѡ предписа́сѧ. Ва́їй же пое́мъ, по ѻ҆бы́чаю припѣ́въ: Сла́ва тебѣ̀, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. На схо́дѣ же пре́жде пое́мъ припѣ́въ пра́здника: и҆ і҆рмо́съ пра́здника: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: пото́мъ же ва́їй. Та́же, Ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ, на гла́съ а҃. Свѣти́ленъ пра́здника, два́жды. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника г҃, и҆ ва́їй г҃. Сла́ва, пра́здника: Да веселѧ́тсѧ нб҃са̀: И҆ ны́нѣ, ва́їй: Пре́жде шестѝ дне́й: Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь, Ѻ҆́бщее воскресе́нїе: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, є҆ктєнїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ ѡ҆глаше́нїе: и҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

[зрѝ] При часѣ́ же в҃-мъ днѐ и҆схо́димъ съ лїті́ею внѣ̀ монастырѧ̀, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ на рѧдꙋ̀: и҆ возвра́щшесѧ пое́мъ часы̀. На часѣ́хъ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, Ѻ҆́бщее воскресе́нїе: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, кондакѝ премѣнѧ́емъ.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ ва́їй пѣ́снь ѕ҃, на д҃. По вхо́дѣ глаго́лемъ сті́хъ: Бл҃говѣсти́те де́нь ѿ днѐ спасе́нїе бг҃а на́шегѡ. Тропа́рь пра́здника, и҆ ва́їй: Ѻ҆́бщее воскресе́нїе: Сла́ва, конда́къ ва́їй: На престо́лѣ на нб҃сѝ: И҆ ны́нѣ, пра́здника: Взбра́нной: Та́же прокі́менъ, ва́їй, и҆ пра́здника. А҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ пра́здника, и҆ ва́їй.

[зрѝ] На лїтꙋргі́и за Досто́йно, і҆рмо́съ ва́їй: Бг҃ъ гдⷭ҇ь, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ: А҆́ще же хра́мъ благовѣ́щенїѧ бцⷣы, пое́мъ за Досто́йно, і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ:

🕅 А҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе прест҃ы́ѧ бцⷣы въ вели́кїй понедѣ́льникъ.

Въ недѣ́лю ва́їй, на ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, на д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника, вели́кїѧ вече́рни: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. И҆ тропа́рь пра́здника. Є҆ктенїа̀, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, пое́мъ Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, на ѕ҃: и҆ ва́їй на д҃. Сла́ва, ва́їй, гла́съ ѕ҃: И҆мѣ́ѧй престо́лъ нб҃о: И҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ: чтє́нїѧ пра́здника, г҃. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ: На стїхо́внѣ стїхи̑ры днѐ, самогла́сны, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, ва́їй: Ѿ вѣтве́й и҆ ва́їй: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, три́жды. И҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника три́жды. По а҃-й каѳі́смѣ, и҆ по в҃-й, сѣда́льны днѐ: и҆ чте́нїе днѐ. По г҃-й каѳі́смѣ є҆ктенїа̀ ма́лаѧ. Сѣда́льны пра́здника ѻ҆́ба: и҆ чте́нїе пра́здника. Полѷеле́й, и҆ сѣда́льны, и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, Бл҃говѣсти́те де́нь ѿ днѐ. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра пра́здника. ([зрѝ] Є҆ѵⷢ҇лїе же днѐ ѡ҆ставлѧ́етсѧ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе въ кі́й ли́бо де́нь сеѧ̀ седми́цы) Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ трипѣ́снецъ на и҃. Катава́сїа трїѡ́ди: і҆рмо́съ ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. [зрѝ] А҆ и҆дѣ́же нѣ́сть трипѣ́снца: пое́мъ канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на д҃і. Катава́сїа пра́здника. По г҃-й пѣ́сни конда́къ днѐ, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ. Про́логъ, и҆ сѷнаѯа́рїй. На ѳ҃-й пѣ́сни Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ пра́здника: Благовѣствꙋ́й землѐ: Та́же, і҆рмо́съ пра́здника: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Къ трипѣ́снца тропарє́мъ припѣ́въ: Сла́ва тебѣ̀, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀. Та́же, пое́мъ і҆рмо́съ трїѡ́ди: пото́мъ припѣ́въ пра́здника, и҆ і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Свѣти́ленъ пра́здника: Сла́ва, днѐ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника на д҃: Сла́ва, пра́здника: Є҆́же ѿ вѣ́ка, И҆ ны́нѣ, днѐ: И҆зсо́хшїѧ смоко́вницы: Та́же предстоѧ́тель, и҆лѝ чте́цъ глаго́летъ: Сла́ва тебѣ̀ показа́вшемꙋ на́мъ свѣ́тъ. Є҆ктенїа̀: И҆спо́лнимъ ᲂу҆́треннюю: На стїхо́внѣ стїхи̑ры самогла̑сны днѐ, гла́съ а҃: Грѧды́й гдⷭ҇ь: припѣ́въ, И҆спо́лнихомсѧ: Дости́гше вѣ́рнїи: припѣ́въ, Во всѧ̑ дни̑ на́шѧ возвесели́хомсѧ, за дни̑ въ нѧ́же смири́лъ ны̀ є҆сѝ: Гдⷭ҇и, грѧды́й къ страда́нїю: Припѣ́въ, И҆ при́зри на рабы̑ твоѧ̑: Гдⷭ҇и, къ та́инствꙋ: Припѣ́въ, И҆ бꙋ́ди свѣ́тлость: Гдⷭ҇и, совершє́ннѣйшаѧ: Сла́ва, гла́съ и҃: Вторꙋ́ю є҆́ѵꙋ: И҆ ны́нѣ, пра́здника: Да веселѧ́тсѧ нб҃са̀: Та́же, Бла́го є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ: є҆ди́ножды. По трист҃о́мъ, тропа́рь пра́здника, є҆ктенїа̀: и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ. Посе́мъ, Прїиди́те, поклони́мсѧ, три́жды: и҆ ча́съ а҃-й. Тропа́рь пра́здника. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Что́ тѧ нарече́мъ: По трист҃о́мъ, конда́къ пра́здника, и҆ въ коне́цъ трѝ вели̑кїѧ покло́ны. Та́же, Хрⷭ҇тѐ, свѣ́те и҆́стинный: и҆ ѿпꙋ́стъ.

[зрѝ] При часѣ́ же г҃-мъ днѐ твори́мъ лїті́ю внѣ̀ монастырѧ̀: возвра́щшесѧ же, пое́мъ г҃-й ча́съ, и҆ ѕ҃- й, съ каѳі́смами, и҆ со чте́нїемъ. И҆ чте́мъ тетроєѵⷢ҇лїе. Глаго́летсѧ же въ ни́хъ тропа́рь пра́здника. Кондакѝ глаго́лемъ днѐ, и҆ пра́здника, премѣнѧ́юще. И҆ на коне́цъ коегѡ́ждо часа̀, по г҃ покло́ны вели̑кїѧ. Та́кожде пое́мъ и҆ ѳ҃-й ча́съ: и҆ Бл҃жє́нны про́стѡ безъ пѣ́нїѧ: и҆ Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и: и҆ про́чее. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: конда́къ днѐ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, м҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, Честнѣ́йшꙋю: и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ. И҆ а҆́бїе начина́емъ вече́рню, безъ покло́нѡвъ, и҆ безъ каѳі́смы. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры самогла̑сны днѐ, є҃: и҆ пра́здника є҃. Сла́ва, днѐ: И҆зсо́хшїѧ смоко́вницы: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: Прокі́менъ, и҆ чтє́нїѧ днѐ: и҆ пра́здника, в҃. Та́же, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ трист҃о́е. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ и҆ а҆ллилꙋ́їа пра́здника. Є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника, и҆ днѐ: И҆ про́чаѧ лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ. Прича́стенъ пра́здника.

[зрѝ] А҆ и҆дѣ́же, вели́кїѧ ра́ди нꙋ́жды, не бꙋ́детъ лїтꙋргі́и: На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на і҃. И҆ пое́мъ днѐ г҃, гла́съ а҃: повторѧ́юще пє́рвыѧ двѣ̀. И҆ пра́здника, є҃. Сла́ва, днѐ, гла́съ и҃: Вторꙋ́ю є҆́ѵꙋ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: Прокі́менъ, и҆ чтє́нїѧ днѐ, и҆ пра́здника, в҃. Та́же, прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника, и҆ днѐ. Сподо́би, гдⷭ҇и: є҆ктенїа̀, И҆спо́лнимъ вече́рнюю: На стїхо́внѣ днѐ, гла́съ є҃: Гдⷭ҇и, совершє́ннѣйшаѧ мꙋ́дрствовати: два́жды, съ припѣ́вы дневны́ми. И҆ дрꙋгі́й сті́хъ, гла́съ и҃: И҆зсо́хшїѧ смоко́вницы: Сла́ва, гла́съ є҃: Гдⷭ҇и, грѧды́й ко страда́нїю: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: тропа́рь пра́здника. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. Си́це пое́мъ и҆ въ про́чыѧ дни̑ страстны́ѧ недѣ́ли.

На трапе́зѣ разрѣше́нїе на є҆ле́й и҆ вїно̀ то́чїю.

На повече́рїи покло́нѡвъ нѣ́сть. То́чїю по Сла́ва въ вы́шнихъ, г҃ покло́ны. На трист҃о́мъ, г҃ покло́ны: въ коне́цъ, г҃ покло́ны вели́кїѧ, в҃і ма́лыхъ. На коне́чномъ трист҃о́мъ, г҃ покло́ны. Пое́мъ же трипѣ́снецъ, кѵ́ръ а҆ндре́а.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ вели́кїй вто́рникъ:

Въ понедѣ́льникъ ве́чера каѳі́смы не глаго́лемъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры самогла̑сны днѐ, є҃, и҆ пра́здника, є҃. Сла́ва, днѐ: Вторꙋ́ю є҆́ѵꙋ: И҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: Прокі́менъ, и҆ чтє́нїѧ днѐ, и҆ пра́здника, г҃. Да и҆спра́витсѧ моли́тва моѧ̀: и҆ покло́ны г҃. Є҆ѵⷢ҇лїе днѐ и҆ про́чее преждесвѧще́нныхъ. На трапе́зѣ же пїе́мъ вїно̀.

[зрѝ] При часѣ́ же пе́рвомъ но́щи ᲂу҆дарѧ́етъ въ вели́кїй, и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ. И҆ собра́вшесѧ во хра́мъ пое́мъ повече́рїе вели́кое. Съ на́ми бг҃ъ: пое́мъ на ѻ҆́ба ли̑ка, съ пѣ́нїемъ. І҆ере́й въ нача́лѣ кади́тъ по ѻ҆бы́чаю. И҆ по Сла́ва въ вы́шнихъ, и҆схожде́нїе въ притво́ръ. И҆ пое́мъ на лїті́и стїхи̑ры самогла̑сны пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ: На стїхо́внѣ стїхи̑ры самогла̑сны пра́здника г҃, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, Дне́сь ра́дость: На благослове́нїе хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, три́жды. И҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, три́жды. По ѻ҆бою̀ каѳі́смахъ сѣда́льны трїѡ́ди: и҆ чте́нїе днѐ. По г҃-й каѳі́смѣ є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ сѣда́льны пра́здника: и҆ чте́нїе. Полѷеле́й, и҆ сѣда́ленъ пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна а҃- й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ. Всѧ́кое дыха́нїе: є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на д҃і. Катава́сїа пра́здника: і҆рмо́съ ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. А҆ и҆дѣ́же двоепѣ́снецъ трїѡ́ди: пое́мъ канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: двоепѣ́снецъ на и҃. Послѣдѝ і҆рмо́съ трїѡ́ди, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни конда́къ днѐ, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ: и҆ чте́мъ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ: но пое́мъ припѣ́въ и҆ і҆рмо́съ пра́здника, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ вели́кїй понедѣ́льникъ. Свѣти́ленъ пра́здника: Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры, подо́бенъ пра́здника, на д҃. Сла́ва, днѐ: Дꙋше́вною лѣ́ностїю: И҆ ны́нѣ, пра́здника, Є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство: На стїхо́внѣ самогла́сны днѐ, съ припѣ́вы и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ предписа́сѧ въ понедѣ́льникъ. И҆спо́лнихомсѧ заꙋ́тра: Сла́ва, пра́здника: Да веселѧ́тсѧ нб҃са̀: И҆ ны́нѣ, днѐ, гла́съ ѕ҃: Є҆гда̀ прїи́деши во сла́вѣ: тропа́рь пра́здника. Є҆ктенїа̀: и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ. Та́же, Прїиди́те, поклони́мсѧ, три́жды. Ча́съ а҃-й. Въ концѣ̀ тогѡ̀, г҃ вели̑кїѧ покло́ны. И҆ моли́тва, Хрⷭ҇тѐ, свѣ́те и҆́стинный: и҆ ѿпꙋ́стъ.

[зрѝ] При часѣ́ же г҃-мъ днѐ твори́мъ лїті́ю внѣ̀ монастырѧ̀: и҆ возвра́щшесѧ пое́мъ часы̀ съ каѳі́смами, и҆ чте́тсѧ тетроєѵⷢ҇лїе, глаго́лемъ на часѣ́хъ тропа́рь пра́здника. И҆ чте́нїе пра́здника. Кондакѝ глаго́лемъ днѐ и҆ пра́здника, премѣнѧ́юще. И҆ на коне́цъ коегѡ́ждо часа̀, по г҃ покло́ны вели̑кїѧ. И҆ ча́съ ѳ҃-й безъ каѳі́смы. Блажє́нны ско́рѡ безъ пѣ́нїѧ: и҆ Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и: и҆ про́чее, ꙗ҆́коже предписа́сѧ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника. Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, м҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, Честнѣ́йшꙋю: и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ.

[зрѝ] И҆ а҆́бїе начина́емъ вече́рню. Прїиди́те, поклони́мсѧ, три́жды: и҆ пое́мъ вече́рню безъ каѳі́смы и҆ безъ покло́нѡвъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры самогла́сны днѐ, є҃: и҆ пра́здника, є҃. Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Прокі́менъ, и҆ чтє́нїѧ днѐ, и҆ пра́здника, в҃, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ возгла́съ трист҃а́гѡ. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, и҆ а҆ллилꙋ́їа пра́здника. Є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника, и҆ днѐ. И҆ про́чаѧ лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ. Прича́стенъ пра́здника.

На трапе́зѣ разрѣша́емъ на є҆ле́й и҆ вїно̀ то́чїю.

Повече́рїе же пое́мъ ма́лое, безъ покло́нѡвъ: пое́мъ же и҆ трипѣ́снецъ на не́мъ кѵ́ръ а҆ндре́а кри́тскагѡ.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ сре́дꙋ вели́кꙋю:

Во вто́рникъ ве́чера пое́мъ вече́рню безъ каѳі́смы и҆ безъ покло́нѡвъ. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры самогла̑сны днѐ, є҃: и҆ пра́здника, є҃. Сла́ва, днѐ, гла́съ з҃: Сѐ тебѣ̀ тала́нтъ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Прокі́менъ, и҆ чтє́нїѧ днѐ, и҆ пра́здника, г҃. Да и҆спра́витсѧ моли́тва моѧ̀: и҆ покло́ны г҃. Є҆ѵⷢ҇лїе днѐ, и҆ про́чаѧ лїтꙋргі́а преждесвѧще́нныхъ.

На трапе́зѣ же варе́нїе безъ є҆ле́а: вїно́ же пїе́мъ.

[зрѝ] При часѣ́ же пе́рвомъ но́щи ᲂу҆дарѧ́етъ въ вели́кїй кампа́нъ, и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ. И҆ пое́мъ повече́рїе вели́кое: Съ на́ми бг҃ъ, на ѻ҆́ба ли̑ка: і҆ере́й же кади́тъ въ нача́лѣ по ѻ҆бы́чаю. И҆ по Сла́ва въ вы́шнихъ, и҆схожде́нїе въ притво́ръ: и҆ пое́мъ на лїті́и стїхи̑ры пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры, и҆ Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїе хлѣ́бѡвъ, тропа́рь пра́здника, три́жды: и҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, три́жды. И҆ по ѻ҆бо́ихъ каѳі́смахъ сѣда́льны трїѡ́ди: и҆ чте́нїе днѐ. По г҃-й каѳі́смѣ є҆ктенїа̀, и҆ сѣда́льны пра́здника ѻ҆́ба: и҆ чте́нїе пра́здника. Полѷеле́й, и҆ сѣда́ленъ, и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника, ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра пра́здника: Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на д҃і. Катава́сїа пра́здника, і҆рмо́съ ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. [зрѝ] А҆ и҆дѣ́же трипѣ́снецъ: пое́мъ канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ трипѣ́снца, на и҃. Катава́сїа, і҆рмо́съ трїѡ́ди. По г҃-й пѣ́сни конда́къ днѐ, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ: но пое́мъ припѣ́вы пра́здника, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ. Свѣти́ленъ пра́здника. Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника, на д҃. Сла́ва, днѐ, гла́съ ѕ҃: Дне́сь хрⷭ҇то́съ прихо́дитъ: И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ в҃: Є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство: На стїхо́внѣ днѐ, съ припѣ́вы и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ предписа́сѧ въ вели́кїй понедѣ́льникъ. Сла́ва, пра́здника. гла́съ и҃: Да веселѧ́тсѧ небеса̀: И҆ ны́нѣ, днѐ, гла́съ то́йже: Гдⷭ҇и, ꙗ҆́же во мнѡ́гїѧ грѣхѝ: и҆ про́чее по преждепи́санномꙋ.

При часѣ́ же г҃-мъ днѐ твори́мъ и҆схожде́нїе внѣ̀ монастырѧ̀: возвра́щшесѧ же пое́мъ часы̀ съ каѳі́смами: и҆ чте́тсѧ тетроєѵⷢ҇лїе. И҆ про́чее часѡ́въ, и҆ лїтꙋргі́и, ꙗ҆́коже предписа́сѧ въ понедѣ́льникъ и҆ вто́рникъ сеѧ̀ седми́цы. Въ коне́цъ же часѡ́въ быва́етъ во ѻ҆би́тели проще́нїе по ѻ҆бы́чаю. Повече́рїе же пое́мъ по предпи́санномꙋ, и҆ трипѣ́снецъ, кѵ́ръ а҆ндре́а кри́тскагѡ.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ вели́кїй четверто́къ.

Въ сре́дꙋ вели́кꙋю ве́чера пое́мъ вече́рню безъ каѳі́смы. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры самогла̑сны днѐ, є҃: и҆ пра́здника є҃. Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Прокі́менъ, и҆ чтє́нїѧ днѐ: и҆ пра́здника, г҃. Да и҆спра́витсѧ: и҆ покло́ны г҃. Є҆ѵⷢ҇лїе днѐ: и҆ про́чее преждесвѧще́нныхъ.

На трапе́зѣ же пїе́мъ вїно̀.

[зрѝ] При часѣ́ же пе́рвомъ но́щи ᲂу҆дарѧ́етъ въ вели́кїй и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ: и҆ собра́вшесѧ во хра́мъ, пое́мъ повече́рїе вели́кое, і҆ере́й же кади́тъ по ѻ҆бы́чаю: И҆ по Сла́ва въ вы́шнихъ, и҆схожде́нїе въ притво́ръ: и҆ пое́мъ на лїті́и самогла̑сны стїхи̑ры: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры: и҆ Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїе хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, три́жды. И҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Є҆гда̀ сла́внїи ᲂу҆ченицы̀: Та́же полѷеле́й, и҆ сѣда́ленъ, и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ. Всѧ́кое дыха́нїе: и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Ѱало́мъ н҃. стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на и҃: і҆рмо́съ по два́жды: и҆ днѐ, со і҆рмосо́мъ на и҃. Катава́сїа, і҆рмо́съ днѐ, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни конда́къ днѐ, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ днѐ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ, и҆ про́логъ, и҆ сѷнаѯа́рїй. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы пра́здника, ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ. Послѣдѝ і҆рмо́съ: Стра́нствїѧ влⷣчнѧ: Та́же припѣ́въ пра́здника. И҆ і҆рмо́съ. Свѣти́ленъ пра́здника: Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника, на д҃. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, днѐ. Посе́мъ, Сла́ва въ вы́шнихъ: и҆ є҆ктенїа̀. Та́же на стїхо́внѣ стїхи̑ры днѐ, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По Бл҃го є҆́сть, и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропа́рь днѐ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ пра́здника: и҆ є҆ктенїа̀, Поми́лꙋй на́съ, бж҃е: Та́же, Прїиди́те, поклони́мсѧ, три́жды: и҆ ча́съ а҃-й, на не́мже тропа́рь, и҆ паремїа̀ днѐ, и҆ ѡ҆глаше́нїе пра́здника, и҆ ѿпꙋ́стъ.

[зрѝ] При часѣ́ же є҃-мъ днѐ быва́етъ и҆схожде́нїе внѣ̀ монастырѧ̀, и҆ возвра́щшесѧ пое́мъ часы̀ въ притво́рѣ, г҃-й, ѕ҃-й и҆ ѳ҃-й: на ни́хже глаго́лемъ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ: По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, кондакѝ премѣнѧ́емъ. Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и: и҆ прѡ́чаѧ. Ли́къ нбⷭ҇ный: По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника. Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, м҃: и҆ моли́тва, Всест҃а́ѧ трⷪ҇це: и҆ ѿпꙋ́стъ. Благословлю̀ гдⷭ҇а на всѧ́кое вре́мѧ: не глаго́лемъ.

Ве́черъ же зна́менаетъ въ вели́кїй и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ, во и҃ ча́съ днѐ, и҆ пое́мъ вече́рню.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры самогла́сны днѐ, є҃, и҆ пра́здника, є҃. Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: и҆ чтє́нїѧ днѐ, и҆ пра́здника, в҃. є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, та́же трист҃о́е. Прокі́менъ днѐ, и҆ пра́здника: а҆пⷭ҇лъ днѐ, и҆ пра́здника. И҆ про́чаѧ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа. [зрѝ] Вмѣ́стѡ Досто́йна, і҆рмо́съ: Стра́нствїѧ влⷣчнѧ: Во хра́мѣ же благовѣ́щенїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы, і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Вмѣ́стѡ же Херꙋві́мскїѧ пѣ́сни, пое́мъ тропа́рь, гла́съ ѕ҃: Ве́чери твоеѧ̀ та́йныѧ: три́жды. То́йже пое́мъ и҆ въ мѣ́стѡ прича́стна, є҆ди́ножды. [зрѝ] Є҆гда́ же причаща́ютсѧ бра́тїѧ, и҆ пое́мъ вмѣ́стѡ Тѣ́ло хрⷭ҇то́во, то́йже: Ве́чери твоеѧ̀: и҆ вмѣ́стѡ Да и҆спо́лнѧтсѧ, є҆ди́ножды, со а҆ллилꙋ́їами.

На трапе́зѣ же не разрѣша́емъ на ры̑бы, но то́чїю на є҆ле́й и҆ вїно̀.

Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ вели́кїй пѧто́къ.

Въ четверто́къ ве́чера, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры днѐ, є҃: и҆ пра́здника, є҃. Сла́ва, днѐ: Рожде́нїе є҆хі́дново: И҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Прокі́менъ, и҆ чте́нїе днѐ, и҆ пра́здника, г҃. є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ возгла́съ, и҆ трист҃о́е. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе днѐ и҆ про́чее бжⷭ҇твенныѧ лїтꙋргі́и вели́кагѡ васі́лїа, ꙗ҆́коже пре́жде и҆з̾ѧви́сѧ.

На трапе́зѣ же разрѣша́емъ на є҆ле́й и҆ вїно̀.

Повече́рїе пое́мъ ма́лое съ трипѣ́снцемъ. По трист҃о́мъ конда́къ днѐ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

[зрѝ] При часѣ́ же пе́рвомъ но́щи ᲂу҆дарѧ́етъ въ вели́кїй и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ, и҆ начина́емъ ᲂу҆́треню. На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, днѐ: Є҆гда̀ сла́внїи ᲂу҆ченицы̀: Посе́мъ, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ. И҆ а҆́бїе дїа́конъ и҆лѝ і҆ере́й глаго́летъ: И҆ ѡ҆ сподо́битисѧ на́мъ слы́шанїѧ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа: и҆ чте́тъ є҆ѵⷢ҇лїе а҃ настоѧ́тель, и҆ пото́мъ а҆нтїфѡ́ны: и҆ є҆ѵⷢ҇лїе ст҃ы́хъ страсте́й, по чи́нꙋ и҆́хъ. И҆ по чте́нїи з҃-гѡ є҆ѵⷢ҇лїа, чте́нїе днѐ. Посе́мъ, степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ пра́здника. Всѧ́кое дыха́нїе: є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника: и҆ а҆́бїе є҆ѵⷢ҇лїе ст҃ы́хъ стрⷭ҇те́й ѻ҆смо́е. Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра пра́здника. Та́же моли́тва: Спасѝ, бж҃е, лю́ди твоѧ̑: и҆ мы̀, Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і. Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на д҃і. Катава́сїа пра́здника, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. А҆ и҆дѣ́же трипѣ́снецъ, пое́мъ канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, і҆рмо́съ два́жды: и҆ трипѣ́снецъ на и҃. Катава́сїа, і҆рмо́съ трїѡ́ди, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни конда́къ днѐ, и҆ і҆́косъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, сѣда́ленъ пра́здника и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника, и҆ і҆́косъ, и҆ сѷнаѯа́рїй. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ пра́здника. Свѣти́ленъ пра́здника. Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Та́же, є҆ѵⷢ҇лїе ѳ҃-е. На хвали́техъ стїхи̑ры самогла̑сны днѐ: Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Та́же, є҆ѵⷢ҇лїе і҃-е. Посе́мъ, Сла́ва въ вы́шнихъ: є҆ктенїа̀, И҆спо́лнимъ ᲂу҆́треннюю моли́твꙋ: и҆ возгла́съ. Посе́мъ, є҆ѵⷢ҇лїе а҃і. Та́же на стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника. Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Та́же є҆ѵⷢ҇лїе в҃і. Посе́мъ, Бла́го є҆́сть и҆сповѣ́датисѧ гдⷭ҇еви: И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропа́рь, гла́съ д҃: И҆скꙋпи́лъ ны̀ є҆сѝ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀, Поми́лꙋй на́съ, бж҃е: і҆ере́й, Премꙋ́дрость. И҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ ча́съ а҃-й пое́мъ, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ вели́кїй пѧто́къ: глаго́лемъ же на не́мъ тропа́рь пра́здника, и҆ днѐ, и҆ конда́къ пра́здника.

При часѣ́ же є҃-мъ днѐ, твори́мъ и҆схожде́нїе внѣ̀ ѻ҆би́тели, и҆ возвра́щшесѧ, пое́мъ г҃-й ча́съ, и҆ ѕ҃- й, и҆ ѳ҃-й, съ тропарѝ и҆ парємїѝ, со а҆пⷭ҇лы, и҆ є҆ѵⷢ҇лїи, и҆ чте́нїѧми, и҆ съ про́чею слꙋ́жбою и҆́хъ. глаго́лютсѧ же въ ни́хъ тропарѝ часѡ́въ вели́кагѡ пѧтка̀, є҆́же є҆́сть днѐ: и҆ пра́здника. Конда́къ днѐ, и҆ пра́здника, и҆ прѡ́чаѧ, ꙗ҆́коже въ вели́кїй пѧто́къ ᲂу҆каза́сѧ. ѱало́мъ же л҃г здѣ̀ ѡ҆ставлѧ́емъ, и҆ глаго́лемъ є҆го̀ на лїтꙋргі́и.

При часѣ́ же и҃-мъ днѐ, зна́менꙋетъ въ вели́кїй и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ, начина́емъ вече́рню: и҆ твори́тъ і҆ере́й проскомі́дїю. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, пое́мъ стїхи̑ры днѐ, ѕ҃: и҆ пра́здника, д҃. Сла́ва, днѐ: Ѽ ка́кѡ законопрестꙋ́пный собо́ръ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: Прокі́менъ и҆ чте́нїе днѐ: и҆ пра́здника, в҃. Та́же є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ трист҃о́е. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, пре́жде пра́здника, и҆ днѐ. Прича́стенъ пра́здника. Соверша́етсѧ же бжⷭ҇твеннаѧ лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ. Вмѣ́стѡ Досто́йна, пое́мъ і҆рмо́съ пра́здника: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: На трапе́зѣ же ꙗ҆ди́мъ сꙋхоѧде́нїе, и҆ пїе́мъ вїно̀.

Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ сꙋббѡ́тꙋ вели́кꙋю.

Въ пѧто́къ ве́чера, при часѣ̀ і҃-мъ днѐ зна́менаетъ въ вели́кїй и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ, и҆ пое́мъ вече́рню. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры самогла̑сны днѐ, на ѕ҃: и҆ пра́здника на д҃. Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: Прокі́менъ и҆ чте́нїѧ днѐ: и҆ пра́здника, є҃. Та́же прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе днѐ. Посе́мъ є҆ктенїа̀, Рце́мъ всѝ: Та́же, Сподо́би, гдⷭ҇и, въ ве́черъ се́й: И҆спо́лнимъ вече́рнюю моли́твꙋ: На стїхо́внѣ стїхи̑ры днѐ съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, днѐ. Та́же, Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: По трист҃о́мъ, тропа́рь пра́здника: Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Благоѻбра́зный і҆ѡ́сифъ: І҆ере́й, Премꙋ́дрость. И҆ ѿпꙋ́стъ.

Повече́рїе пое́мъ въ ке́ллїи. Конда́къ днѐ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

При часѣ́ же а҃-мъ но́щи зна́менꙋетъ въ вели́кїй и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ, и҆ пое́мъ ᲂу҆́треню. На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь днѐ, гла́съ в҃: Благоѻбра́зный і҆ѡ́сифъ: є҆ди́ножды. Є҆гда̀ снизше́лъ є҆сѝ къ сме́рти. є҆ди́ножды. Сла́ва, Мѷроно́сицамъ жена́мъ: И҆ ны́нѣ, пра́здника: Дне́сь спасе́нїѧ на́шегѡ: Та́же пое́мъ непорѡ́чны на гла́съ є҃-й. Кади́тъ і҆ере́й на а҃-й Сла́вѣ, та́кожде и҆ на в҃-й, и҆ на г҃-й, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чай. По сконча́нїи непоро́чныхъ, пое́мъ тропарѝ воскрє́сны: А҆́гг҃льскїй собо́ръ: и҆ прѡ́чаѧ. Та́же є҆ктенїа̀ ма́лаѧ и҆ сѣда́ленъ днѐ. Та́же полѷеле́й и҆ сѣда́ленъ пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ пра́здника. Всѧ́кое дыха́нїе: є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃. І҆рмо́съ два́жды, и҆ днѐ: со і҆рмосо́мъ на и҃. Катава́сїа, і҆рмо́съ днѐ, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни конда́къ днѐ и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ днѐ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ. Про́логъ и҆ сѷнаѯа́рїй. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы пра́здника, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ, послѣдѝ і҆рмо́съ днѐ: Не рыда́й менє̀, мт҃и: Та́же припѣ́въ пра́здника, и҆ і҆рмо́съ. Ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ на́шъ: на гла́съ в҃. Свѣти́ленъ пра́здника, два́жды. На хвали́техъ, стїхи̑ры самогла̑сны днѐ г҃, и҆ пра́здника подѡ́бны г҃. Та́же, самогла́сенъ пра́здника, гла́съ и҃: Да веселѧ́тсѧ нб҃са̀: съ припѣ́вомъ: Благовѣсти́те де́нь ѿ днѐ: Сла́ва, днѐ: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. И҆ быва́етъ вхо́дъ, ꙗ҆́коже пи́санъ въ трїѡ́ди. Посе́мъ, прокі́менъ и҆ паремїа̀ днѐ. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе днѐ. Є҆ктенїа̀ и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ ча́съ а҃-й пое́мъ въ притво́рѣ, про́чїи же часы̀ пою́тсѧ во своѐ вре́мѧ.

На часѣ́хъ тропа́рь пра́здника и҆ днѐ: кондакѝ глаго́лемъ премѣнѧ́юще: блажє́нны ско́рѡ безъ пѣ́нїѧ. Помѧнѝ на́съ, гдⷭ҇и, и҆ прѡ́чаѧ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: конда́къ днѐ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, конда́къ пра́здника. Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, м҃: и҆ моли́тва: Всест҃а́ѧ трⷪ҇це: и҆ ѿпꙋ́стъ.

Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ ве́чера ѡ҆ часѣ̀ і҃- мъ днѐ зна́менаетъ въ вели́кое и҆ во всѧ̑ тѧ̑жкаѧ:

И҆ собра́вшесѧ во хра́мъ и҆ благослови́вшꙋ і҆ере́ю, пое́мъ вече́рню по ѻ҆бы́чаю безъ каѳі́смы. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, гла́съ а҃: Вечє́рнїѧ на̑ша моли̑твы: и҆ вели́кїѧ сꙋббѡ́ты, самогла́сны г҃, гла́съ и҃: и҆ пра́здника, на д҃. Сла́ва, днѐ, гла́съ ѕ҃: Дне́шнїй де́нь та́йнѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: Прокі́мна не глаго́лемъ но а҆́бїе і҆ере́й глаго́летъ: Премꙋ́дрость. И҆ чтє́нїѧ днѐ, по чи́нꙋ, и҆́хъ. По сконча́нїи же чте́нїѧ, є҆ктенїа̀ ма́лаѧ и҆ возгла́съ: и҆ пое́мъ вмѣ́стѡ трист҃а́гѡ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крⷭ҇ти́стесѧ: а҆ллилꙋ́їа. Прокі́менъ днѐ и҆ пра́здника. А҆пⷭ҇лъ днѐ и҆ пра́здника. Вмѣ́стѡ же херꙋві́мскїѧ пѣ́сни пое́тсѧ: Да молчи́тъ всѧ́каѧ пло́ть: и҆ по рѧ́дꙋ бжⷭ҇твеннаѧ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа. Вмѣ́стѡ Досто́йна, пое́мъ і҆рмо́съ: Не рыда́й менє̀, мт҃и: Въ хра́мѣ же благовѣ́щенїѧ бцⷣы, пое́мъ і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Прича́стенъ днѐ и҆ пра́здника.

Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ са́мꙋю ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю недѣ́лю па́схи, є҆́же є҆́сть кѷрїопа́сха, пра́здникъ благовѣ́щенїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы:

Въ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ ве́чера, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, поста́вимъ стїхѡ́въ, і҃: и҆ пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ вели́кїѧ сꙋббѡ́ты, г҃: и҆ пра́здника д҃. Сла́ва, гла́съ ѕ҃: Дне́шнїй де́нь та́йнѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ со є҆ѵⷢ҇лїемъ. Свѣ́те ти́хїй: прокі́менъ не глаго́летсѧ, но а҆́бїе і҆ере́и: Премꙋ́дрость. И҆ чтє́нїѧ: а҃-е чте́нїе днѐ: Въ нача́лѣ сотворѝ бг҃ъ не́бо и҆ (с. 289) зе́млю: є҆ди́на паремїа̀. Та́же, пра́здника благовѣ́щенїѧ, чте́нїй є҃. Та́же и҆ прѡ́чаѧ чтє́нїѧ днѐ, по чи́нꙋ и҆́хъ. И҆ по рѧ́дꙋ бжⷭ҇твеннаѧ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа.

По ѿпꙋще́нїи же лїтꙋргі́и быва́етъ ꙗ҆де́нїе и҆ чте́нїе дѣѧ́нїй ст҃ы́хъ а҆пⷭ҇лъ, по чи́нꙋ и҆́хъ, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ вели́кꙋю сꙋббѡ́тꙋ. И҆ конча́нꙋ бы́вшꙋ чте́нїю, благослови́вшꙋ і҆ере́ю, глаго́лемъ трист҃о́е: и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Прїиди́те, поклони́мсѧ, три́жды. Та́же, ѱало́мъ н҃. И҆ пое́мъ канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ вели́кїѧ сꙋббѡ́ты, со і҆рмосо́мъ на и҃. Катава́сїа, і҆рмо́съ сꙋббѡ́тный, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника, и҆ сѣда́ленъ днѐ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ днѐ и҆ і҆́косъ: и҆ чте́нїе днѐ. По ѳ҃-й пѣ́сни, трист҃о́е, и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропа́рь: Є҆гда̀ снизше́лъ є҆сѝ къ сме́рти: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїа̀: и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ а҆́ще бꙋ́детъ вре́мѧ пора́нꙋ, прилага́етсѧ чте́нїе днѐ, є҆мꙋ́же что́мꙋ, настоѧ́тель раздае́тъ свѣщы̀ бра́тїи: кандиловжига́тель же взе́мъ благослове́нїе ᲂу҆ настоѧ́телѧ, и҆ ше́дъ зна́менаетъ во всѧ̑. И҆ по чте́нїи, и҆схо́димъ въ притво́ръ, предходѧ́щымъ настоѧ́телю съ лампа́дами: и҆ затво́ршымсѧ две́ремъ, кади́тъ по чи́нꙋ всю̀ бра́тїю. И҆ ста́въ предъ вели́кими враты̀ цр҃ко́вными, кади́тъ крⷭ҇тоѻбра́знѡ, три́жды, и҆ рече́тъ: Сла́ва ст҃ѣ́й и҆ є҆диносꙋ́щнѣй: И҆ на́мъ ѿвѣща́вшымъ: А҆ми́нь. И҆ начина́етъ настоѧ́тель тропа́рь, гла́съ є҃: Хрⷭ҇то́съ воскр҃се и҆зъ ме́ртвыхъ: три́жды. Посе́мъ пою́тъ бра́тїѧ, три́жды. Настоѧ́тель, сті́хъ а҃: Да воскрⷭ҇нетъ бг҃ъ: и҆ бра́тїѧ, Хрⷭ҇то́съ воскр҃се: є҆ди́ножды. Настоѧ́тель, сті́хъ в҃. Ꙗ҆́кѡ и҆счеза́етъ ды́мъ: и҆ бра́тїѧ, Хрⷭ҇то́съ воскр҃се: є҆ди́ножды. Настоѧ́тель, сті́хъ г҃: Та́кѡ да поги́бнꙋтъ грѣ̑шницы: и҆ бра́тїѧ, Хрⷭ҇то́съ воскр҃се: є҆ди́ножды. Настоѧ́тель, сті́хъ д҃: Се́й де́нь, є҆го́же сотворѝ гдⷭ҇ь: и҆ бра́тїѧ, Хрⷭ҇то́съ воскр҃се: є҆ди́ножды. И҆ а҆́бїе настоѧ́тель велегла́снѡ: Хрⷭ҇то́съ воскр҃се: и҆ ѿверза́етъ врата̀, и҆ вхо́дитъ настоѧ́тель съ чⷭ҇тны́мъ крⷭ҇то́мъ. Пред̾идꙋ́щымъ є҆мꙋ̀ лампа́дѡмъ, и҆ бра́тїѧмъ пою́щымъ: И҆ сꙋ́щымъ во гробѣ́хъ живо́тъ дарова́въ. По внегда́ же вни́ти є҆мꙋ̀ во ѻ҆лта́рь, глаго́лемъ Сла́вꙋ, и҆ пое́мъ тропа́рь пра́здника, гла́съ д҃: Дне́сь спасе́нїѧ на́шегѡ глави́зна: И҆ ны́нѣ, то́йже. Та́же, є҆ктенїа̀ вели́каѧ: Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ. И҆ по возгла́сѣ, начина́етъ предстоѧ́тель і҆рмо́съ: Воскрⷭ҇нїѧ де́нь: и҆ пое́мъ канѡ́нъ па́схи со і҆рмосо́мъ на и҃: і҆рмосы̀ по два́жды. И҆ благовѣ́щенїѧ канѡ́нъ со і҆рмосо́мъ на и҃: і҆рмосы̀ по два́жды. Послѣди́ же і҆рмосы̀ ѻ҆бою̀ канѡ́нѡвъ, кі́йждо ли́къ сво́й. Та́же, катава́сїа: Воскрⷭ҇нїѧ де́нь: ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ: и҆ тропа́рь, Хрⷭ҇то́съ воскр҃се: три́жды. И҆ по ко́ейждо пѣ́сни є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ возгла́сы по чи́нꙋ и҆́хъ. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ па́схи, и҆ ѵ҆пакоѝ, и҆ чте́нїе въ бг҃осло́вѣ, є҆мꙋ́же нача́ло: На стра́жи мое́й ста́нꙋ По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника бл҃говѣ́щенїѧ и҆ і҆́косъ: и҆ чте́нїе въ бг҃осло́вѣ же, є҆мꙋ́же нача́ло: Воскрⷭ҇нїѧ де́нь: Та́же, прокі́менъ пра́здника, гла́съ д҃: Благовѣсти́те: Сті́хъ, Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ: Всѧ́кое дыха́нїе: є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло д҃: Во дни̑ ѻ҆́ны, воста́вши марїа́мъ: Та́же, Воскресе́нїе хрⷭ҇то́во: три́жды, и҆ стїхи́ра, Воскре́съ і҆и҃съ: три́жды, на гла́съ ѕ҃. Посе́мъ, пѣ́снь з҃, и҆ про́чыѧ двѣ̀. На ѳ҃- й пѣ́сни пое́мъ припѣ́вы па́схи и҆ пра́здника. Свѣти́ленъ па́схи є҆ди́ножды: и҆ пра́здника два́жды. На хвали́техъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны на д҃: и҆ благовѣ́щенїѧ на д҃, съ припѣ́вы и҆́хъ. Та́же ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ, припѣ́въ а҃-й: Да воскрⷭ҇нетъ бг҃ъ: стїхи̑ры па́схи, гла́съ є҃, съ про́чими припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, бл҃говѣ́щенїѧ, гла́съ и҃: Да веселѧ́тсѧ нб҃са̀: И҆ ны́нѣ, па́схи: Воскрⷭ҇нїѧ де́нь: И҆ цѣлова́нїе по ѻ҆бы́чаю, и҆ поꙋче́нїе златоꙋ́стагѡ. Є҆ктєнїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆схожде́нїе внѣ̀ монастырѧ̀ не быва́етъ. Часы́ же пою́тсѧ по ᲂу҆ста́вꙋ па́схи.

На лїтꙋргі́и а҆нтїфѡ́ны па́схи. По вхо́дѣ же глаго́лемъ: Въ це́рквахъ благослови́те бг҃а, гдⷭ҇а ѿ и҆стѡ́чникъ і҆и҃левыхъ. Хрⷭ҇то́съ воскре́се, три́жды: Сла́ва, тропа́рь: Дне́сь спасе́нїѧ на́шегѡ: И҆ ны́нѣ, конда́къ: А҆́ще и҆ во гро́бъ: Вмѣ́стѡ трист҃а́гѡ, пое́мъ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крⷭ҇ти́стесѧ: Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, пре́жде па́схи, пото́мъ пра́здника. [зрѝ] Є҆гда́ же приспѣ́етъ на лїтꙋргі́и вре́мѧ честѝ ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе: И҆ чте́тъ і҆ере́й є҆ѵⷢ҇лїе па́схи, съ дїа́кономъ, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ на лїтꙋргі́и въ недѣ́лю. Та́же чте́тъ є҆ѵⷢ҇лїе благовѣ́щенїѧ є҆ди́нъ дїа́конъ, по ѻ҆бы́чаю, ꙗ҆́коже и҆ всегда̀: и҆ къ томꙋ̀ є҆ѵⷢ҇лїю въ кандїю̀ не ᲂу҆дарѧ́ютъ, и҆ по рѧ́дꙋ бжⷭ҇твеннаѧ лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ. За Досто́йно, і҆рмо́съ па́схи. Прича́стенъ па́схи и҆ пра́здника.

🕅 Ѡ҆ то́мже пра́здницѣ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе прест҃ы́ѧ бцⷣы въ понедѣ́льникъ, во вто́рникъ, и҆лѝ въ сре́дꙋ свѣ́тлыѧ недѣ́ли:

Во ст҃ꙋ́ю и҆ вели́кꙋю недѣ́лю па́схи: На ма́лѣй вече́рни, по внегда̀ рещѝ і҆ере́ю: Хрⷭ҇то́съ воскре́се, три́жды: и҆ стїхѝ ѻ҆бы̑чныѧ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрє́сны, на д҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ в҃: Є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство: Та́же, Свѣ́те ти́хїй: безъ вхо́да. Прокі́менъ вели́кїй, Кто̀ бо́гъ ве́лїй: и҆ сті́хъ є҆гѡ̀ а҃. Та́же, Сподо́би, гдⷭ҇и: На стїхо́внѣ стїхи́ра воскре́сна, а҃: Та́же стїхи̑ры пра́здника, самогла̑сны г҃, гла́съ д҃, вели́кїѧ вече́рни стїхѡ́вныѧ, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ: И҆ ны́нѣ, Воскресе́нїѧ де́нь: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: три́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, тропа́рь: Дне́сь спасе́нїѧ на́шегѡ: Є҆ктенїа̀ ма́лаѧ и҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, повнегда̀ кади́ти і҆ере́ю, и҆ рещѝ є҆мꙋ̀, Сла́ва ст҃ѣ́й и҆ є҆диносꙋ́щнѣй: пое́тъ, Хрⷭ҇то́съ воскре́се: три́жды, и҆ стїхѝ є҆гѡ̀. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се: три́жды. Та́же, є҆ктенїа̀. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрє́сны г҃, и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 7 є҆ди́нъ, и҆ пра́здника, ѕ҃ Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хїй: прокі́менъ, гла́съ з҃: Кто̀ бо́гъ ве́лїй, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ: со стїхѝ є҆гѡ̀. И҆ чте́нїй пра́здника, є҃. ( А҆́ще въ недѣ́лю ве́чера, посе́мъ і҆ере́й, И҆ ѡ҆ сподо́битисѧ на́мъ: є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃є: Сꙋ́щꙋ по́здѣ въ де́нь то́й: Коне́цъ: Не и҆мꙋ̀ вѣ́ры.) Та́же, є҆ктенїа̀. На лїті́и стїхи̑ры самогла̑сны пра́здника. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ: На стїхо́внѣ стїхи́ра воскре́сна є҆ди́на. Та́же припѣ́въ, Да воскре́снетъ бг҃ъ: и҆ пое́мъ стїхи̑ры па́схи, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, пра́здника: Дне́сь ра́дость: И҆ ны́нѣ, па́схи: Воскресе́нїѧ де́нь: и҆ на коне́цъ, Хрⷭ҇то́съ воскре́се, три́жды, тропа́рь пра́здника, три́жды. И҆ благослове́нїе хлѣ́бѡвъ, и҆ раздаѧ́нїе, и҆ чте́нїе пра́здника.

На ᲂу҆́трени, повнегда̀ благослови́ти і҆ере́ю, и҆ рещѝ: Хрⷭ҇то́съ воскре́се, три́жды, и҆ стїхѝ є҆гѡ̀, и҆ по сконча́нїи, Сла́ва, тропа́рь пра́здника: И҆ ны́нѣ, то́йже. Та́же є҆ктенїа̀ вели́каѧ. И҆ полѷеле́й, и҆ сѣда́льны, и҆ чте́нїе пра́здника. Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника. Воскресе́нїе хрⷭ҇то́во: три́жды. ѱало́мъ н҃-й не глаго́лемъ, но а҆́бїе, Сла́ва, Моли́твами бцⷣы: И҆ ны́нѣ, то́йже. Посе́мъ припѣ́въ на гла́съ ѕ҃: Благовѣсти́те де́нь ѿ днѐ: и҆ пое́мъ стїхи́рꙋ самогла́снꙋ пра́здника, гла́съ ѕ҃: По́сланъ бы́сть: Та́же і҆ере́й глаго́летъ моли́твꙋ: Спасѝ, бж҃е, лю́ди твоѧ̑: Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і: И҆ по возгла́сѣ пое́мъ канѡ́нъ па́схи, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃. і҆рмосы̀ па́схи и҆ пра́здника, по два́жды. Катава́сїа благовѣ́щенїѧ, і҆рмо́съ, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ па́схи, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ: и҆ чтє́нїѧ днѐ. Та́же, Воскре́съ і҆и҃съ: три́жды. На ѳ҃-й пѣ́сни, припѣ́вы па́схи и҆ пра́здника. Свѣти́ленъ па́схи, є҆ди́ножды: и҆ пра́здника два́жды. На хвали́техъ, стїхи̑ры воскрє́сны гла́са г҃: и҆ пра́здника подѡ́бны г҃. Та́же, Да воскре́снетъ бг҃ъ: и҆ пое́мъ стїхи̑ры па́схи, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, пра́здника: Да веселѧ́тсѧ небеса̀: И҆ ны́нѣ, па́схи: Воскресе́нїѧ де́нь: Хрⷭ҇то́съ воскре́се, три́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, тропа́рь пра́здника, є҆ктєнїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ дае́тсѧ ст҃ы́й є҆ле́й бра́тїи: и҆ быва́етъ лїті́а внѣ̀ ѻ҆би́тели. Часы́ же пое́мъ па́схи по ѻ҆бы́чаю.

На лїтꙋргі́и а҆нтїфѡ́ны па́схи. По вхо́дѣ, глаго́лемъ сті́хъ: Въ цр҃квахъ благослови́те бг҃а гдⷭ҇а: Хрⷭ҇то́съ воскре́се, три́жды. Тропа́рь пра́здника: Сла́ва, конда́къ па́схи: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вмѣ́стѡ трист҃а́гѡ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крести́стесѧ: Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, пре́жде благовѣ́щенїѧ, та́же днѐ. И҆ по рѧ́дꙋ бжⷭ҇твеннаѧ лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ. Прича́стенъ днѐ и҆ пра́здника.

[зрѝ] И҆звѣ́стно же да бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ не свои́мъ смотре́нїемъ, ѡ҆ є҆́же ка́кѡ пѣ́ти подоба́етъ слꙋ́жбꙋ благовѣ́щенїѧ во дни̑ ст҃ы́ѧ м҃-цы, и҆ въ седми́цѣ вели́кїѧ недѣ́ли на свѧтꙋ́ю па́схꙋ, и҆ є҆́же ѡ҆ се́мъ повелѣ́но бы́сть.

И҆́бо тѵ́пїкꙋ вели́кїѧ це́ркве послѣ́довавше и҆звѣ́стнѡ, и҆ сѷнаѯа́рїи ви́дѣвше честны́ѧ ѻ҆би́тели стꙋді́йскїѧ, и҆ про́чихъ: не то́чїю же, но и҆ і҆ерꙋсали̑мскїѧ тѵ́пїки проше́дше, сїѧ̑ вчини́хомъ. И҆ никто́же ᲂу҆́бѡ диви́тсѧ премѣне́нїю быва́емомꙋ, стїхи́рамъ же и҆ канѡ́намъ, и҆ чте́нїѧмъ, прокі́менѡмъ же и҆ а҆пⷭ҇лѡмъ, а҆ллилꙋ́їамъ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїамъ, и҆ прича́стнамъ, є҆́же та́кѡ примѣни́ти повелѣ́но є҆́сть: но де́нь да сматрѧ́етъ, є҆гда̀ на́вечерїе благовѣ́щенїѧ быва́етъ, та́кожде и҆ де́нь пра́здника є҆́сть, и҆ ѡ҆брѧ́щеши, ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ въ по́стенъ де́нь на́вечерїе слꙋчи́тсѧ, че́сти ра́ди ст҃ы́ѧ м҃-цы, пое́мъ стїхи̑ры днѐ, и҆ пото́мъ благовѣ́щенїѧ, и҆ лїтꙋргі́а преждесвѧще́нныхъ: Ѿтꙋ́дꙋ же прїи́метъ нача́ло пра́здника, всѧ̑ предварѧ́ютъ благовѣ́щенїѧ.

[зрѝ] Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ се́й въ кі́й ли́бо де́нь вели́кїѧ недѣ́ли, и҆лѝ въ сꙋббѡ́тꙋ ла́заревꙋ, и҆лѝ въ недѣ́лю цвѣтоно́снꙋю.

Пре́жде вчини́хомъ благовѣ́щенїѧ слꙋ́жбꙋ, поне́же пре́жде стрⷭ҇ти хрⷭ҇то́вы бы́ти семꙋ̀ пра́здникꙋ, за є҆́же не бы́ти постꙋ̀ въ не́мъ. Па́ки же въ вели̑кїѧ дни̑ седми́цы разсꙋди́хомъ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ въ ни́хъ благовѣ́щенїе. На вече́рни предварѧ́ютъ стїхи̑ры днѐ и҆ пото́мъ благовѣ́щенїѧ поста̀ ра́ди, ꙗ҆́коже пре́жде рѣ́хомъ и҆ за пресла́вное днѐ. Бы́ти же въ вели́кїй пѧто́къ и҆ проскомі́дїи вчини́хомъ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе: а҆́ще бо и҆ пра̑вила и҆́накѡ повелѣва́ютъ, но ѡ҆брѣто́хомъ въ собо́рнѣй вели́цѣй це́ркви, въ моле́бныхъ хра́мѣхъ бцⷣы, быва́ти съ просфора́ми слꙋ́жбѣ соверше́ннѣй. Тѣ́мже сїѧ̑ си́це, и҆ въ вели́кїй пѧто́къ лїтꙋргі́ю златоꙋ́стовꙋ вчини́хомъ.

Оу҆ка́зъ ѡ҆ ѿда́нїи благовѣ́щенїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы.

[зрѝ] Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїе въ пѧто́къ г҃, и҆лѝ д҃ недѣ́ли постѡ́въ.

Пое́мъ всю̀ слꙋ́жбꙋ пра́здника съ трїѡ́дїю по ᲂу҆ста́вꙋ, ꙗ҆́коже пре́жде ᲂу҆каза́сѧ въ рѧдꙋ̀.

На ᲂу҆́трени въ сꙋббѡ́тꙋ г҃-ю, ѿда́нїе пое́мъ пра́здника. На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды: Сла́ва: а҆рха́гг҃ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ, сѣда́льны пра́здника, и҆ чте́нїе пра́здника. Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ а҆рха́гг҃ла на ѕ҃. Катава́сїа пра́здника.

[зрѝ] Четверопѣ́снца же здѣ̀ не пое́мъ: но пое́мъ напредѝ на повече́рїи. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ а҆рха́гг҃ла и҆ сѣда́ленъ, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆ чтє́нїѧ. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ пра́здника, та́же і҆рмо́съ: и҆ на кі́йждо тропа́рь пра́здника, пое́мъ припѣ́въ то́йже: и҆ послѣдѝ і҆рмо́съ. Свѣти́ленъ пра́здника: Сла́ва, а҆рха́гг҃ла. И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры на ѕ҃: пра́здника г҃, и҆ а҆рха́гг҃ла г҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое: По трист҃о́мъ тропа́рь а҆рха́гг҃ла: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Є҆ктенїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ: и҆ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь пра́здника и҆ а҆рха́гг҃ла, и҆ конда́къ пра́здника, и҆ прѡ́чаѧ, и҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и блажє́нна пра́здника, пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ ѕ҃-ѧ. По вхо́дѣ, тропа́рь пра́здника и҆ а҆рха́гг҃ла: Сла́ва, конда́къ а҆рха́гг҃ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ пра́здника. А҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа и҆ є҆ѵⷢ҇лїе днѐ и҆ пра́здника. Вмѣ́стѡ Досто́йна, пое́мъ і҆рмо́съ пра́здника. Прича́стенъ пра́здника.

[зрѝ] А҆́ще ли слꙋчи́тсѧ ѿда́нїе благовѣ́щенїѧ въ недѣ́лю г҃-ю постѡ́въ.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни ѻ҆бы́чно трїѡ́ди. На вели́цѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрє́сны г҃, и҆ креста̀, д҃, и҆ пра́здника г҃. Сла́ва, креста̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ, и҆ є҆ктенїи̑. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника, гла́съ а҃. Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрє́сны: Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ, тропа́рь пра́здника, два́жды: и҆ крⷭ҇та̀ є҆ди́ножды: и҆ чте́нїе.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскре́сенъ два́жды. Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ, сѣда́льны воскрⷭ҇ны, и҆ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ. И҆ чте́нїе бо є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. По непоро́чныхъ ѵ҆пакоѝ гла́са: и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи. Степє́нна, и҆ прокі́менъ гла́са. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе воскре́сно. Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра, гла́съ и҃: Покаѧ́нїѧ ѿве́рзи мѝ двє́ри: и҆ про́чее воскре́сно. Канѡ́нъ воскре́сенъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ пра́здника на д҃: и҆ крⷭ҇та̀ на ѕ҃. Катава́сїа креста̀, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника: и҆ сѣда́ленъ крⷭ҇та̀, и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ крⷭ҇та̀ и҆ і҆́косъ: и҆ чте́нїе: На ѳ҃-й пѣ́сни, пое́мъ Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскре́сенъ: Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ крⷭ҇та̀ в҃: и҆ пра́здника г҃, съ припѣ́вы и҆́хъ. И҆ пото́мъ припѣ́въ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: И҆ пое́мъ самогла́снꙋ стїхи́рꙋ трїѡ́ди: Сла́ва, тꙋ́южде: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ вхо́дъ, и҆ пое́мъ тропа́рь крⷭ҇та̀: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: три́жды. И҆ быва́етъ поклоне́нїе чⷭ҇тно́мꙋ крⷭ҇тꙋ̀, по ѻ҆бы́чаю. Та́же, є҆ктенїа̀: и҆ ѡ҆глаше́нїе стꙋді́тово. И҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ и҆схожде́нїе: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ. И҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ: Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ крⷭ҇та̀. На г҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскре́сенъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника и҆ крⷭ҇та̀, премѣнѧ́емъ.

На лїтꙋргі́и блажє́нна гла́са, на д҃: и҆ крⷭ҇та̀ пѣ́снь г҃, на д҃: и҆ пра́здника пѣ́снь д҃, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, крⷭ҇та̀ и҆ пра́здника. Сла́ва, конда́къ крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе и҆ прича́стенъ, пре́жде крⷭ҇та̀, и҆ пото́мъ пра́здника бцⷣы. За Досто́йно, Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ:

[зрѝ] А҆рха́гг҃ла гаврїи́ла пое́мъ слꙋ́жбꙋ въ понедѣ́льникъ.

[зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ ѿда́нїе бл҃говѣ́щенїѧ, и҆ собо́ръ а҆рхїстрати́га гаврїи́ла, въ недѣ́лю г҃-ю поста̀, и҆ а҆́ще є҆́сть хра́мъ є҆гѡ̀:

На вели́цѣй вече́рни, Блаже́нъ мꙋ́жъ, каѳі́сма всѧ̀. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрє́сны г҃: и҆ крⷭ҇та̀ подѡ́бны г҃: и҆ пра́здника подѡ́бны в҃: а҆рха́гг҃ла подѡ́бны в҃, ѻ҆боѝ на д҃. Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ настоѧ́щагѡ гла́са. Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, крⷭ҇та̀. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрє́сны. Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь пра́здника, два́жды, и҆ крⷭ҇та̀ є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе во а҆пⷭ҇льскихъ посла́нїихъ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, є҆ди́ножды: и҆ крⷭ҇та̀ є҆ди́ножды. Сла́ва, а҆рха́гг҃ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ, сѣда́льны воскрє́сны, и҆ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ. И҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. По непоро́чныхъ ѵ҆пакоѝ гла́са, и҆ чте́нїе. Степє́нна и҆ прокі́менъ гла́са. Є҆ѵⷢ҇лїе воскре́сно. Воскресе́нїе хрⷭ҇то́во: Ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра, гла́съ и҃: Покаѧ́нїѧ ѿве́рзи мѝ: и҆ прѡ́чаѧ. Канѡ́нъ воскре́сенъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ пра́здника г҃: и҆ а҆рха́гг҃ла г҃: и҆ креста̀ на д҃. Катава́сїа крⷭ҇та̀. По г҃-й пѣ́сни конда́къ, пра́здника и҆ а҆рха́гг҃ла, и҆ сѣда́ленъ а҆рха́гг҃ла: Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ крⷭ҇та̀ и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскре́сенъ: Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, (с. 297) пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ крⷭ҇та̀ в҃, и҆ а҆рха́гг҃ла со Сла́вою г҃, съ припѣ́вы є҆гѡ̀. Та́же припѣ́въ, Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: и҆ пое́мъ самогла́снꙋ стїхи́рꙋ трїѡ́ди. Сла́ва, тꙋ́южде: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ, вхо́дъ и҆ крⷭ҇та̀ поклоне́нїе, по ѻ҆бы́чаю, и҆ є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ѡ҆глаше́нїе стꙋді́тово. И҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскре́сенъ: Сла́ва, крⷭ҇та̀: и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ крⷭ҇та̀. На г҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ пра́здника, и҆ крⷭ҇та̀, и҆ а҆рха́гг҃ла, глаго́лемъ премѣнѧ́юще. Блажє́нна гла́са, на д҃. и҆ крⷭ҇та̀ пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ а҆рха́гг҃ла пѣ́снь ѕ҃, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и҆ крⷭ҇та̀, и҆ пра́здника, и҆ а҆рха́гг҃ла: Конда́къ крⷭ҇та̀. Сла́ва, а҆рха́гг҃ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ крⷭ҇та̀ и҆ а҆рха́гг҃ла. А҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, пре́жде крⷭ҇та̀, и҆ а҆рха́гг҃ла. За Досто́йно пое́мъ, Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ: прича́стенъ крⷭ҇та̀ и҆ а҆рха́гг҃ла.

[зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ благовѣ́щенїѧ ѿда́нїе въ недѣ́лю д҃-ю, и҆лѝ пѧ́тꙋю постѡ́въ:

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры по ѻ҆бы́чаю. На вели́цѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 8 є҆ди́нъ, и҆ пра́здника г҃, и҆ а҆рха́гг҃ла г҃. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ пе́рвый гла́са, Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника г҃, самогла́сны, гла́съ д҃, стїхѡ́вны. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны по а҆лфави́тꙋ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь, Бцⷣе дв҃о: три́жды. И҆ чте́нїе.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскре́сенъ, два́жды: Сла́ва, а҆рха́гг҃ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ, сѣда́льны воскрⷭ҇ны, съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ, и҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ. И҆ про́чее воскрⷭ҇но. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ трїѡ́ди на д҃: и҆ пра́здника, и҆ а҆рха́гг҃ла на ѕ҃. Катава́сїа пра́здника. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ а҆рха́гг҃ла и҆ сѣда́ленъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника и҆ і҆́косъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ, Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, а҆рха́гг҃ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃, и҆ пра́здника г҃: и҆ самогла́сенъ пра́здника, съ припѣ́вомъ є҆гѡ̀. Та́же припѣ́въ: Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и бж҃е мо́й: и҆ самогла́сенъ трїѡ́ди. Сла́ва, то́йже: И҆ ны́нѣ, Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе стꙋді́тово, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ча́съ а҃-й въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, конда́къ пра́здника.

На лїтꙋргі́и блажє́нна гла́са, на ѕ҃: и҆ пра́здника пѣ́снь ѳ҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ, тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ пра́здника, и҆ а҆рха́гг҃ла. Конда́къ воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, а҆рха́гг҃ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе и҆ прича́стенъ днѐ, и҆ пра́здника. Вмѣ́стѡ Досто́йно пое́мъ: Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ:

А҆́ще слꙋчи́тсѧ ѿда́нїе благовѣ́щенїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы, въ понедѣ́льникъ д҃, и҆лѝ є҃, и҆лѝ ѕ҃-ѧ недѣ́ли постѡ́въ:

Въ недѣ́лю ве́чера, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры трїѡ́ди г҃: и҆ пра́здника д҃. и҆ а҆рха́гг҃ла г҃. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ. Прокі́менъ вели́кїй: є҆ктенїа̀, И҆спо́лнимъ вече́рнюю: На стїхо́внѣ стїхи̑ры трїѡ́ди. Самогла́сенъ днѐ, два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По трист҃о́мъ тропарѝ по чи́нꙋ по́стномꙋ, и҆ покло́ны г҃ вели̑кїѧ, и҆ ѿпꙋ́стъ. Повече́рїе ма́лое безъ покло́нѡвъ: покло́ны ѿ Сла́ва въ вы́шнихъ: на не́мже глаго́лемъ канѡ́нъ рѧдовы́й мине́и.

Въ понедѣ́льникъ на ᲂу҆́трени пое́мъ всю̀ слꙋ́жбꙋ ꙗ҆́коже на рѧдꙋ̀ к҃ѕ числа̀ пи́сано.

А҆́ще ѿда́нїе благовѣ́щенїѧ слꙋчи́тсѧ въ сре́дꙋ д҃- ѧ недѣ́ли постѡ́въ, є҆́же є҆́сть крⷭ҇топокло́ннꙋю:

Во вто́рникъ ве́чера, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на і҃: трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ мꙋ́чениченъ: и҆ подѡ́бны днѐ г҃: и҆ пра́здника д҃. Сла́ва, крⷭ҇та̀: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ. Прокі́менъ, и҆ чте́нїе днѐ, и҆ пра́здника, и҆ по рѧ́дꙋ бж҃е́ственнаѧ лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ.

[зрѝ] А҆рха́гг҃ла же слꙋ́жбꙋ пое́мъ во и҆́нъ де́нь, и҆лѝ на повече́рїи. Повече́рїе же и҆ ᲂу҆́треню пое́мъ, ꙗ҆́коже предписа́сѧ.

На ᲂу҆́трени, канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ крⷭ҇та̀ на д҃. А҆ и҆дѣ́же трипѣ́снецъ, и҆ пое́мъ канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ крⷭ҇та̀ на в҃. Трипѣ́снецъ же пое́мъ по чинꙋ̀ и҆́хъ на и҃: послѣдѝ і҆рмо́съ трипѣ́сница. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника, и҆ сѣда́ленъ трїѡ́ди: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни конда́къ и҆ і҆́косъ крⷭ҇та̀. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ трⷪ҇ченъ. На хвали́техъ стїхи̑ры крⷭ҇та̀ на д҃. Пи̑саны во вто́рникъ ве́чера, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ трїѡ́ди. Сла́ва, самогла́сенъ трїѡ́ди: И҆ ны́нѣ, па́ки то́йже.

На а҃-мъ часѣ̀ поклоне́нїе крⷭ҇та̀, часы̀ съ покло́ны по по́стномꙋ.

[зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ ѿда́нїе благовѣ́щенїѧ въ четверто́къ є҃-ѧ недѣ́ли постѡ́въ:

Въ сре́дꙋ ве́чера, и҆ въ четверто́къ на ᲂу҆́трени, пое́мъ всю̀ слꙋ́жбꙋ пра́здника, съ трїѡ́дїю, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ де́нь по́стенъ. А҆ ѿда́нїе пое́мъ благовѣ́щенїѧ въ четверто́къ на ᲂу҆́трени съ трипѣ́снцемъ а҆по́стольскимъ. Вели́кїй бо канѡ́нъ прелага́етсѧ, и҆ предпѣ́тъ є҆́сть сеѧ́же седми́цы во вто́рникъ.

А҆́ще слꙋчи́тсѧ ѿда́нїе пра́здника благовѣ́щенїѧ въ сꙋббѡ́тꙋ а҆ка́ѳїста.

Въ пѧто́къ ве́чера пое́мъ стїхи̑ры на і҃: трїѡ́ди самогла́сенъ днѐ два́жды, и҆ пра́здника бцⷣы на и҃. Сла́ва, трїѡ́ди: Є҆́же ѿ вѣ́ка та́инство: И҆ ны́нѣ, пра́здника: По́сланъ бы́сть: Вхо́дъ. И҆ чте́нїе днѐ, и҆ пра́здника два̀: є҆ктенїа̀ ма́лаѧ, и҆ возгла́съ трист҃а́гѡ: Ꙗ҆́кѡ свѧ́тъ є҆сѝ, бж҃е: Та́же пое́мъ, Ст҃ы́й бж҃е: Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, є҆ѵⷢ҇лїе и҆ прича́стенъ пра́здника, и҆ про́чаѧ лїтꙋргі́а златоꙋ́стагѡ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь а҆ка́ѳїста три́жды. По а҃-й каѳі́смѣ, кондакѝ г҃, и҆ і҆́косы г҃: и҆ па́ки конда́къ а҃-й, и҆ чте́нїе а҆ка́ѳїста. По в҃-й каѳі́смѣ, кондакѝ г҃, и҆ і҆́косы г҃: и҆ па́ки конда́къ а҃-й. И҆ чте́нїе. Ѱало́мъ н҃. Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃. и҆ а҆ка́ѳїста на и҃. Катава́сїа, Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑: ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. Четверопѣ́снца же здѣ̀ не пое́мъ: но напре́дъ пое́мъ на повече́рїи. По г҃-й пѣ́сни, кондакѝ г҃, и҆ і҆́косы г҃: и҆ па́ки конда́къ а҃-й, а҆ пото́мъ сѣда́ленъ пра́здника, и҆ чте́нїе пра́здника. По ѕ҃-й пѣ́сни, кондакѝ г҃, и҆ і҆́косы г҃: та́же конда́къ, Ѽ всепѣ́таѧ мт҃и: три́жды. И҆ па́ки і҆́косъ и҆ конда́къ пе́рвый, и҆ чте́нїе. На ѳ҃-й пѣ́сни, Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́въ пра́здника. Та́же і҆рмо́съ, Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Свѣти́ленъ пра́здника два́жды. На хвали́техъ стїхи̑ры трїѡ́ди на д҃: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ, тропа́рь пра́здника, є҆ктєнїѝ и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ча́съ а҃- й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь пра́здника. По трист҃о́мъ, конда́къ пра́здника, и҆ прѡ́чаѧ: и҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна а҆ка́ѳїста, пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̑ гдⷭ҇а: А҆пⷭ҇лъ днѐ, та́же бцⷣы: а҆ллилꙋ́їа бцⷣы. Є҆ѵⷢ҇лїе днѐ, та́же бцⷣы. За Досто́йно, і҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ: Прича́стенъ, Ча́шꙋ спасе́нїѧ:

А҆́ще слꙋчи́тсѧ ѿда́нїе благовѣ́щенїѧ прест҃ы́ѧ бцⷣы въ сꙋббѡ́тꙋ ла́заревꙋ, и҆лѝ въ недѣ́лю ва́їй, и҆лѝ во є҆ди́нъ ѿ дне́й страстны́ѧ седми́цы, и҆лѝ свѣ́тлыѧ.

И҆ ѿда́нїѧ благовѣ́щенїѧ нѣ́сть, и҆ пою́тсѧ стїхи̑ры, и҆ канѡ́нъ попра́зднства, и҆ а҆рха́гг҃ла, на повече́рїи въ мимоше́дшихъ дне́хъ ѕ҃-ѧ недѣ́ли.

* * *

6

꙾А҆нато́лїевъ꙾

7

꙾А҆нато́лїевъ꙾

8

꙾А҆нато́лїевъ꙾

Комментарии для сайта Cackle