Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѕ-й де́нь. Собо́ръ а҆рха́гг҃ла гаврїи́ла.

На ᲂу҆́трени ѻ҆бы̑чныѧ стїхолѡ́гїи, и҆ сѣда́льны трїѡ́ди. Та́же ѱало́мъ н҃. И҆ канѡ́нъ бцⷣы на д҃: и҆ а҆рха́гг҃ла на ѕ҃.

Канѡ́нъ бцⷣы, є҆гѡ́же краегране́сїе по а҆лфави́тꙋ.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ, пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Нача́льникъ вы́шнихъ чинѡ́въ свѣтови́дѣнъ, къ дв҃ѣ по́сланъ бы́сть дне́сь гаврїи́лъ, ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто непоро́чнаѧ, вопїѧ̀, съ тобо́ю зижди́тель всѣ́хъ и҆ гдⷭ҇ь.

[ Бцⷣа] Хощꙋ̀ ᲂу҆вѣ́дѣти стра́нное твоѐ лобза́нїе, дв҃а речѐ человѣ́чествꙋ бо є҆́сть неѻбы̑чна речє́нїѧ, ра́дость кꙋ́ю ре́клъ є҆сѝ, рцы̀ ꙗ҆́снѡ, наꙋча́ѧ мѧ̀;

[ А҆́гг҃лъ] Ꙗ҆вле́ннѣйше тебѣ̀ рекꙋ̀, всеблагоговѣ́йнѡ предстоѧ̀, пречⷭ҇таѧ, ты́ же приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ, вы́шнѧгѡ си́ла на тѧ̀ на́йдетъ, и҆ вседѣ́тельнымъ всели́тсѧ дх҃омъ.

И҆́нъ канѡ́нъ а҆рха́гг҃ла. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Ꙗ҆́кѡ свѣ́та сꙋ́ща, къ свѣ́тꙋ кра́йнѣйшемꙋ невеще́ственными причащє́нїи, бжⷭ҇твеннаго и҆ невеще́ственнаго молю́ тѧ, а҆рха́гг҃ле гдⷭ҇ень: ᲂу҆́мъ мо́й просвѣтѝ моли́твами твои́ми, ꙗ҆́кѡ да воспѣва́ю тѧ̀.

Соста́вимъ дне́сь ли́къ бжⷭ҇твенный веселѧ́щесѧ, пе́рваго почита́юще безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ, неизрече́ннꙋю ра́дость возвѣсти́вшаго, въ мі́ръ прише́дшꙋю за бл҃гость.

Предста́телѧ тѧ̀ велича́йша, и҆ къ бг҃ꙋ застꙋ́пника, и҆ стѣ́нꙋ, и҆ ᲂу҆твержде́нїе, гаврїи́ле, и҆мꙋ́ще, лю́бѧщїи тѧ̀ и҆збавлѧ́емсѧ ѿ бѣ́дъ, и҆ вре́да ѕмїи́на, восхвалѧ́ющїи тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Чи́стꙋ тѧ̀ всенепоро́чнꙋю гаврїи́лъ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀, ра́дꙋйсѧ тебѣ̀, влⷣчце, свѣ́тлѡ возопѝ: браконеискꙋ́снаѧ человѣ́кѡвъ спасе́нїе, а҆́гг҃лѡвъ похвала̀, и҆ честносло́вїе.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

[ Бцⷣа] Ле́стнѡ вѣща́ти тѧ̀ ны́нѣ, а҆́гг҃ле, смотрѧ́ю, ве́щно бо сꙋщество̀ и҆ тлѣ́нно, и҆ зе́мленно невеще́ственнаго ка́кѡ вмѣсти́тъ, нетлѣ́нїѧ свѣ́томъ ѡ҆дѣва́емаго;

[ А҆́гг҃лъ] Смы́сленнѡ ѡ҆бличи́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, по благоволѝ си́це: и҆ да ᲂу҆вѣ́ритъ тѧ̀ кꙋпина̀ воспа́льшисѧ, ника́коже сожжена̀ ѻ҆гне́мъ, и҆ проѡбража́ющи твоѐ ржⷭ҇тво̀ несказа́нное.

[ Бцⷣа] Жи́зни мнѣ̀ глаго́лы вопїе́ши: но ᲂу҆вѣрѧ́етъ мѧ̀ гора̀ дымѧ́щаѧсѧ дре́вле, прїе́мшаѧ бг҃а, не мощѝ ве́щномꙋ є҆стествꙋ̀ ѿню́дъ невеще́ственнаго прїѧ́ти.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бжⷭ҇твеннѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Прича́стїемъ свѣ́та невеще́ственнѣйшагѡ, ꙗ҆́кѡ невеще́ственъ вои́стинꙋ, гаврїи́ле, невеще́ственнѡ просвѣща́емь свѣ́тъ ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ вторы́й, веще́ствєнныѧ всегда̀ человѣ́ки просвѣща́ѧ пою́щыѧ тѧ̀.

Велича́йшагѡ бл҃госла́вїѧ сподо́билсѧ є҆сѝ, вели́кое та́инство на́мъ ѿкры́въ, велича́йше а҆́гг҃лѡвъ: и҆́мже взѧ́ти бы́хомъ ѿ землѝ къ велича́йшей высотѣ̀, вельмѝ чтꙋ́щїи тѧ̀.

Ꙗ҆ви́сѧ всѣ̑мъ съ нб҃сѐ, любо́вїю и҆́щꙋщымъ тѧ̀ при́снѡ: и҆ ᲂу҆ста́ви бꙋ́рю на ны̀ дви́жимꙋю напа́стей же и҆ скорбе́й, ѽ гаврїи́ле а҆рхїстрати́же!

Бг҃оро́диченъ:

Сказꙋ́ѧ є҆́же дре́вле сокрове́нное та́инство, ѻ҆трокови́це, тебѣ̀ и҆ногда̀ гаврїи́лъ взыва́ше: ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ пала́то, въ ню́же всели́всѧ, всѧ̑ человѣ́ки ѡ҆божѝ, ꙗ҆́кѡ благоꙋтро́бенъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Безпло́тныхъ слꙋжи́телей ты̀ пе́рвенствꙋѧй, пре́жде вѣ̑къ ѡ҆предѣле́нное стра́шное та́инство, тебѣ̀ є҆ди́номꙋ, гаврїи́ле сла́вне, ввѣ́рисѧ, рождество̀ неизрече́нное ст҃ы́ѧ дв҃ы, ра́дꙋйсѧ, провозглаша́ѧ є҆́й, ѡ҆бра́дованнаѧ. тѣ́мже тѧ̀ до́лжнѡ вѣ́рнїи съ весе́лїемъ при́снѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

[ А҆́гг҃лъ] Со́лнца носи́ло твоѐ бы́сть, пречⷭ҇таѧ, чре́во: и҆ человѣ́кѡмъ роди́ши свѣ́тъ невече́рнїй, гаврїи́лъ прера́достнѡ дв҃ѣ провѣщава́ше.

[ Бцⷣа] Двере́й мои́хъ ѿстꙋпѝ, не вѣща́й глаго́лѡвъ, и҆́хже сбытїѧ̀ ника́коже мо́жеши показа́ти, а҆рхїстрати́же: что̀ мо́й ᲂу҆́мъ и҆ дꙋ́шꙋ смꙋща́еши, сїѧ̑ глаго́лѧ мѝ;

[ А҆́гг҃лъ] Вѣ́дѣти и҆здале́че сподо́бишасѧ та́инства глꙋбинꙋ̀ прⷪ҇ро́чєскїѧ трꙋбы̑, всенепоро́чнаѧ: є҆гѡ́же слꙋга̀ є҆́смь, предъ две́рьми твои́ми предстою̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы, воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ, зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Стоѧ́лъ є҆сѝ прича́стїѧми бг҃онача́льными дре́вле, гаврїи́ле досточꙋ́дне, просвѣща́ѧ прⷪ҇ро́ка данїи́ла, и҆ и҆зложи́въ ꙗ҆вле́нїе недовѣ́домыхъ дх҃омъ.

Оу҆сты̀ бре́нными тѧ̀ ра́достнѡ, ѻ҆́гненна є҆стество́мъ сꙋ́ща, восхвалѧ́емъ: и҆зми́ ны ѻ҆гнѧ̀ всегда̀ палѧ́щагѡ, бжⷭ҇твенными, гаврїи́ле, хода́тайствы твои́ми.

Па́че со́лнца въ бж҃е́ственнꙋю ѻ҆де́ждꙋ, сла́вою непристꙋ́пною блиста́ющꙋсѧ, ѡ҆дѣва́ема, а҆рхїстрати́же слꙋжи́телей, цр҃ю̀ предстои́ши нбⷭ҇номꙋ веселѧ́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Всю́ тѧ дх҃омъ гаврїи́лъ приѡчище́нꙋ, всенепоро́чнаѧ, разꙋмѣ́въ, вопїе́тъ тебѣ̀ ꙗ҆́вственнѡ: ра́дꙋйсѧ, клѧ́твы и҆збавле́нїе, и҆ пра́ѻтцєвъ воззва́нїе.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

[ Бцⷣа] Ѡ҆блиста́ема тѧ̀ зрю̀, а҆́гг҃ле, а҆́гг҃льскими свѣтлостьмѝ, пренепоро́чнаѧ речѐ: ѻ҆ба́че стыждꙋ́сѧ ско́рѡ вѣ́ровати, не пе́рвѣе ᲂу҆вѣ́дѣвши всѧ́кꙋю и҆звѣ́стность.

[ А҆́гг҃лъ] И҆стлѣ́вшее зижди́тель є҆стество̀ человѣ́ческое зрѧ̀, въ тѧ̀ всели́тисѧ благоизво́лилъ є҆́сть, сокрове́нное ѿ вѣкѡ́въ, чⷭ҇таѧ, стра́шнѣ ны́нѣ ѿкрыва́ѧ та́инство.

[ Бцⷣа] Ѡ҆брꙋчена̀ і҆ѡ́сифꙋ бы́хъ а҆́зъ, да́же до ны́нѣ не совокꙋплена̀, а҆рха́гг҃ле: и҆скꙋ́са ᲂу҆́бѡ не позна́вши мꙋ́жеска, ка́кѡ рождꙋ̀; є҆стества̀ сопроти̑вныѧ глаго́леши мнѣ̀ глаго́лы.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Оу҆ма̀ прича́стїемъ пе́рвагѡ просвѣща́емь, вторы́й ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ свѣ́тъ, зовы́й со безчи́сленными а҆́гг҃лъ чи́нми: ст҃ъ ѻ҆ц҃ъ вседѣ́тель, сн҃ъ собезнача́ленъ, и҆ дх҃ъ сопресто́ленъ.

Ви́дъ тво́й ѻ҆́гненъ, добро́та пречꙋ́дна, всѧ́кꙋ мы́сль ᲂу҆жаса́ѧ, ве́лїѧ сла́ва, гаврїи́ле велича́йше, бж҃е́ственныхъ безпло́тныхъ нача́льниче, всѣ́хъ ᲂу҆добре́нїе, вѣ́рнѡ воспѣва́ющихъ тѧ̀.

Бжⷭ҇твенный ꙗ҆́кѡ ви́дѣ тѧ̀, во вре́мѧ кажде́нїѧ дре́вле стоѧ́ща, заха́рїа, быва́етъ нѣ́мъ: не вѣ́рова бо твоемꙋ̀ возвѣще́нїю стра́шномꙋ, є҆го́же и҆згласи́лъ є҆сѝ, гаврїи́ле а҆рхїстрати́же.

Бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ свѧще́нїѧ сꙋ́щи, всенепоро́чнаѧ, гла́сомъ гаврїи́ла а҆рха́гг҃ла, во свѧты́хъ почива́ющаго родила̀ є҆сѝ всест҃а́го бг҃а, всѧ̑ ѡ҆свѧща́ющаго, и҆ лю́тыхъ и҆зима́ющаго.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

[ А҆́гг҃лъ] Зако́нѡмъ, ѻ҆трокови́це, є҆стества̀ не рабо́таетъ і҆и҃съ, содѣ́тель є҆стества̀: и҆ тѧ̀ да ᲂу҆вѣ́ритъ же́злъ а҆арѡ́новъ, невла́жнѡ прора́стшїй, тѧ̀ роди́ти неискꙋсомꙋ́жнѡ ѡ҆бразова́вшїй.

[ Бцⷣа] Дивлю́сѧ твоѧ̑ сїѧ̑ стра̑шныѧ и҆ честны̑ѧ поразꙋмѣва́ющи глаго́лы, и҆ вѣ́ровати хотѧ́щи, помышлѧ́ю высоты̀ вели́чество, и҆ стыжꙋ́сѧ всѧ̀, а҆рхїстрати́же.

[ А҆́гг҃лъ] Не повинꙋ́ешисѧ ли словесє́мъ мои̑мъ; тѧ̀ прови́дѣ данїи́лъ го́рꙋ, ѿ неѧ́же ᲂу҆сѣче́сѧ безъ рꙋкѝ человѣ́ческїѧ ка́мень, чⷭ҇таѧ, хра́мы и҆ трє́бища і҆́дѡльскаѧ и҆стнѧ́ѧ крѣпча́йше.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечⷭ҇тно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Земні́и ꙗ҆зы́цы почести́ тѧ, ᲂу҆ма̀ свѣтоза́рнаго, и҆ нбⷭ҇наго не возмо́гꙋтъ, пресвѣ́тлѡ просвѣща́ема, па́че ᲂу҆ма̀ неизрече́ннѡ бжⷭ҇твенными свѣтлостьмѝ.

Зарѧ̀ со́лнца многосвѣ́тлаѧ, ѻ҆́гненныхъ слꙋ́гъ, а҆рхїстрати́же, свѣтоно́сными твои́ми ко влⷣцѣ мольба́ми, пою́щыѧ тѧ̀ тмы̀ страсте́й и҆схи́ти.

Совѣ́ты ꙗ҆зы́кѡвъ разорѝ, вѣ́рꙋ правосла́внꙋю ᲂу҆твердѝ, ᲂу҆ста́ви раздо́ры церкѡ́вныѧ, а҆рха́гг҃ле, ко всѣ́хъ творцꙋ̀ твои́ми моли́твами.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лѡвъ бжⷭ҇твенныхъ послꙋшли́ва, чⷭ҇таѧ, гаврїи́ловыхъ была̀ є҆сѝ: и҆ пребезнача́льнаго сло́ва пло́тїю родила̀ є҆сѝ, безслове́сїѧ мі́ръ и҆зба́вльшаго.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Пресвѣ́тлыѧ и҆ честны́ѧ, и҆ вседѣ́тельныѧ, пренеисче́тныѧ и҆ стра́шныѧ трⷪ҇цы ты̀ є҆сѝ, а҆рхїстрати́же сла́вный слꙋжи́телю и҆ моли́твенниче, ны́нѣ непреста́ннѡ молѝ, и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆ мꙋ́къ да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, покро́ве рабѡ́мъ твои̑мъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

[ Бцⷣа] Пресла́внѡ ꙗ҆́кѡ прїи́детъ съ тѣ́ломъ въ мі́ръ безпло́тный, сказа́лъ є҆сѝ, гаврїи́ле: рцы́ же свѣ́тлѡ, ка́кѡ сего̀ вмѣсти́тъ моѐ чре́во, є҆гѡ́же вели́чества небеса̀ вмѣсти́ти не мо́гꙋтъ;

[ А҆́гг҃лъ] Повѣ́даю тебѣ̀, и҆ разꙋмѣ́й, ѽ всенепоро́чнаѧ! ка́кѡ ски́нїа и҆ногда̀ а҆враа́мова прїѧ́тъ, и҆ бг҃а вмѣстѝ, пречⷭ҇таѧ: тѣ́мже не сꙋмни́сѧ ны́нѣ, но любе́знѡ цѣлова́нїе прїимѝ, человѣ́кѡмъ ра́дость.

[ Бцⷣа] Смꙋща́етъ мѧ̀ ве́щи вели́чество: но ᲂу҆́бѡ поне́же благоволѝ всеблагі́й въ мѧ̀ всели́тисѧ, па́че ᲂу҆ма̀, сѐ и҆ дꙋше́ю, и҆ пло́тїю, хра́мъ є҆́смь чи́стъ соблюде́нъ є҆мꙋ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

І҆ѡа́нново рождество̀, сла́вне, возвѣсти́лъ є҆сѝ заха́рїи и҆ногда̀ внꙋ́трь бжⷭ҇твеннагѡ хра́ма, предстоѧ́щꙋ и҆ пою́щꙋ и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Пресла́вное хра́ма твоегѡ̀ благолѣ́пїе пресвѣ́тлѡ, гаврїи́ле, ѡ҆свѣща́етъ дꙋ́шы вѣ́рныхъ, и҆ повелѣва́етъ велегла́снѡ вопи́ти: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Просвѣща́емь прича́стїемъ, а҆рхїстрати́же, пе́рвагѡ свѣ́та та́йнѡ, вторы́й свѣ́тъ вои́стиннꙋ ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ, пою́щыѧ просвѣща́ѧ всегда̀: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

По́сланъ бы́сть гаврїи́лъ а҆рхїстрати́гъ, ра́дость возвѣща́ѧ тебѣ̀, дв҃омт҃и чⷭ҇таѧ, є҆ѧ́же ра́ди печа́ль преста̀, и҆ клѧ́тва вои́стиннꙋ ѡ҆непло́дствисѧ, и҆ благослове́нїе процвѣтѐ вѣ̑рнымъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. Тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Гла́сомъ а҆́гг҃ловымъ свѣ́тъ зачала̀ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди тебѣ̀, ра́дꙋйсѧ, всѝ взыва́емъ, две́ре свѣ́та, неꙋдобозри́мое видѣ́нїе, престо́ле вы́шнѧгѡ, дв҃о бцⷣе.

Высо́кагѡ та́инства, ра́дꙋйсѧ, соверше́нїе: недоꙋмѣ́нныхъ веще́й, ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆вле́нїе: ра́дꙋйсѧ, къ бг҃ꙋ человѣ́кѡвъ присвое́нїе: ра́дꙋйсѧ, дв҃о, па́дшихъ воззва́нїе.

Свѣтода́телѧ влⷣки ра́дꙋйсѧ, роди́тельнице: приста́нище сꙋ́щымъ въ бꙋ́ри, ра́дꙋйсѧ, всенепоро́чнаѧ, и҆́стиннаѧ и҆ плодови́таѧ лозо̀: ра́дꙋйсѧ, возрасти́вшаѧ безсме́ртїѧ гро́здъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть, тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѧщеннослѡ́вїи свѧще́нными, тѧ̀ лю́дїе свѧще́ннїи пою́тъ веселѧ́щесѧ: ты́ бо всевино́вное сло́во воплоща́емо, є҆́же по на́мъ, а҆рха́гг҃ле, сꙋ́щей ѿ на́съ приглаша́еши дв҃ѣ, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва. тѣ́мже тѧ̀ почита́емъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆мꙋ̀ вели́комꙋ же и҆ пе́рвомꙋ, невеще́ственнѡ, а҆рха́гг҃ле, соединѧ́ѧсѧ, ᲂу҆сты̀ ѻ҆́гненными твои́ми пое́ши пѣснопѣ́нїе стра́шное, є҆́же пою́тъ всѝ а҆́гг҃льстїи ли́цы: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Благосла́вїѧми ꙗ҆́вѣ и҆спещре́нъ бжⷭ҇твенными, прехо́диши нбⷭ҇наѧ, та́же и҆ земна̑ѧ, соверша́ѧ свѧщє́ннаѧ хотѣ̑нїѧ хрⷭ҇та̀ всѣ́хъ бг҃а: а҆́гг҃лѡвъ нача́льниче гаврїи́ле, красота̀ вѣ́рою при́снѡ тѧ̀ хва́лѧщихъ.

Пло́тїю по ѵ҆поста́си сло́во человѣ́кѡмъ примѣси́тисѧ хотѧ̀, и҆мѧ́ше тѧ̀ предтекꙋ́ща, и҆ пред̾ꙋгото́вающа свѧще́ннꙋю пала́тꙋ, ѽ сщ҃е́нный гаврїи́ле: гдⷭ҇а по́йте, вопїю́ща, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ престо́лъ красе́нъ цр҃е́въ, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ тва́рей преимꙋ́щꙋю. ꙗ҆́кѡ пресꙋ́щнагѡ є҆ди́нꙋ ѡ҆сꙋществова́вшꙋю, человѣ́ки ѡ҆божи́вшагѡ соедине́нїемъ лꙋ́чшимъ ржⷭ҇тва̀ неизрече́ннагѡ и҆ стра́ннагѡ, благослове́ннꙋю воспои́мъ дв҃ꙋ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно: є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Ра́дости вина̀, всеблагослове́ннаѧ, ра́дꙋйсѧ, честна́ѧ, добропло́днаѧ и҆ благора́сленнаѧ браздо̀, пита́телѧ всегѡ̀ носѧ́щи: ра́дꙋйсѧ, и҆сто́чниче живы́ѧ воды̀, пречⷭ҇таѧ, ста́мно и҆ раю̀ бж҃їй: ра́дꙋйсѧ, всенепоро́чнаѧ.

Дꙋша́мъ же и҆ тѣ́лѡмъ ѡ҆чище́нїе, ра́дꙋйсѧ, є҆́юже и҆стека́ютъ человѣ́кѡмъ лꙋ̑чшаѧ, вина̀ всѣ́хъ ѡ҆боже́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче ле́гкїй, со́лнца носѧ́щїй, мі́ръ свѣтолꙋ́чными сїѧ́ньми ѡ҆зарѧ́юща.

Пѣ́снь вопїе́мъ тѝ ра́достнꙋю: ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ, мꙋ́ченикѡвъ, а҆пⷭ҇лѡвъ похвало̀, прⷪ҇ро́кѡвъ пресла́вное рече́нїе, а҆рхїере́ѡвъ и҆ преподо́бныхъ, ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆добре́нїе, є҆ѧ́же ра́ди небє́снаѧ со земны́ми ра́дꙋютсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чи́стаѧ приснодв҃о.

Предстои́ши стра́шнѡ престо́лꙋ благода́ти слꙋжа̀, и҆ ѡ҆блиста́емь свѣтоли̑тїи сꙋ́щими па́че ᲂу҆ма̀, и҆ свѧще́ннѡ ѡ҆божа́емь, и҆ свѣ́тъ зри́мь, и҆ просвѣща́ѧ вѣ́рою чествꙋ́ющыѧ тѧ̀, сщ҃е́нне гаврїи́ле а҆рхїстрати́же.

Ꙗ҆́коже не́бо зри́шисѧ ѕвѣзда́ми ᲂу҆кра́шено, бжⷭ҇твенными свѣтлостьмѝ, и҆ ꙗ҆́коже воево́да, рꙋка́ми держи́ши ски́птръ пресвѣ́тлый: и҆ претека́еши всю̀ зе́млю, во́лю влⷣчню всегда̀ творѧ̀, и҆ лю́тыхъ вѣ̑рныѧ и҆зима́ѧ.

Оу҆тишѝ лю́тꙋю ва́рварскꙋю бꙋ́рю, воздви́жемꙋю всегда̀ на рабы̑ твоѧ̑: церкѡ́вныѧ ᲂу҆ста́ви раздо́ры: пою́щымъ тѧ̀ пода́ждь прегрѣше́нїй и҆збавле́нїе, вѣ̑рнымъ же да́рꙋй побѣди́тєльнаѧ, гаврїи́ле, те́плымъ предста́тельствомъ твои́мъ.

Предо́браѧ дво́ице и҆ пресла́внаѧ, мїхаи́ле и҆ гаврїи́ле, престо́лꙋ предстоѧ́ще бжⷭ҇твенныѧ сла́вы, всѣ̑мъ проси́те грѣхѡ́въ проще́нїѧ, и҆ ѕлы́хъ премѣне́нїѧ, ꙗ҆́кѡ предста́телїе, и҆ ꙗ҆́кѡ бла́гости влⷣчни во все́мъ подо́бѧщесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ блиста́нїѧ рождество́мъ твои́мъ возсїѧ̀, и҆ просвѣтѝ всю̀ подсо́лнечнꙋю, и҆ предста́телѧ тмы̀ погꙋбѝ, бг҃ороди́тельнице всечⷭ҇таѧ, а҆́гг҃лѡвъ хвало̀, и҆ человѣ́кѡвъ всѣ́хъ спасе́нїе, непреста́нными гла́сы восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Оу҆́мъ предвѣ́чный, ꙳ свѣ́тъ соста́вивый вторы́й, ꙳ гаврїи́ла тебѐ прича́стїѧми бжⷭ҇твенными, ꙳ просвѣща́ющаго всю̀ вселе́ннꙋю, ꙳ и҆ ю҆́же ѿ вѣ́ка ѿкрыва́ющаго на́мъ ꙳ бжⷭ҇твеннꙋю и҆ вели́кꙋю вои́стиннꙋ та́йнꙋ, ꙳ во ᲂу҆тро́бѣ воплоща́емагѡ дв҃и́честѣй, ꙳ сꙋ́ща безтѣле́снагѡ, и҆ бы́вша чл҃вѣ́ка, ꙳ во є҆́же спастѝ человѣ́ка.

Два́жды.

Престо́лꙋ предстоѧ̀ трисо́лнечнагѡ бжⷭ҇тва̀, ꙳ и҆ бога́тнѡ просїѧва́ѧ бжⷭ҇твенными свѣтлостьмѝ, ꙳ и҆спꙋща́емыми непреста́ннѡ ѿтꙋ́дꙋ, ꙳ сꙋ́щыѧ на землѝ ра́достнѡ ликꙋ́ющыѧ, ꙳ и҆ восхвалѧ́ющыѧ тѧ̀, ꙳ страсте́й мглы̀ и҆зба́ви, ꙳ и҆ просвѣще́нїемъ ᲂу҆ѧснѝ, ꙳ гаврїи́ле а҆рхїстрати́же, ꙳ моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Низложѝ шата̑нїѧ а҆га̑рѧнскаѧ, ꙳ на ста́до твоѐ ча́стѣ находѧ̑щаѧ: ꙳ ᲂу҆ста́ви раздо́ры це́ркве: ꙳ ᲂу҆кротѝ бꙋ́рю безмѣ́рныхъ и҆скꙋше́нїй: ꙳ и҆зба́ви бѣ́дъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй ꙳ любо́вїю чтꙋ́щыѧ тѧ̀, ꙳ и҆ подъ кро́въ тво́й прибѣга́ющыѧ, ꙳ гаврїи́ле а҆рхїстрати́же, ꙳ моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃:

Благовѣствꙋ́етъ гаврїи́лъ бл҃года́тнѣй дне́сь: ра́дꙋйсѧ, неневѣ́стнаѧ мт҃и и҆ неискꙋсобра́чнаѧ, не ᲂу҆дивлѧ́йсѧ стра́нномꙋ моемꙋ̀ зра́кꙋ, ни ᲂу҆жаса́йсѧ, а҆рха́гг҃лъ бо є҆́смь. ѕмі́й прельстѝ є҆́ѵꙋ и҆ногда̀: ны́нѣ же благовѣствꙋ́ю тебѣ̀ ра́дость, и҆ пребꙋ́деши нетлѣ́нна, и҆ роди́ши гдⷭ҇а, пречⷭ҇таѧ.

На стїхо́внѣ самогла́сенъ трїѡ́ди, два́жды: и҆ мꙋ́чениченъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Комментарии для сайта Cackle