Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃з-й де́нь. Ст҃ы́ѧ ма́тере на́шеѧ матрѡ́ны селꙋ́нскїѧ.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

І҆ꙋде́йскомꙋ свирѣ́пствꙋ, ꙳ и҆ на́гломꙋ сꙋровствꙋ̀, ꙳ по́мысломъ сопроти́виласѧ є҆сѝ, мꙋжемꙋ́дреннаѧ, ꙳ бꙋ́дꙋщихъ предви́дѧщи, ꙳ бг҃омꙋ́драѧ, наслажде́нїе, ꙳ пребыва́ющее при́снѡ во вѣ́ки неподви́жимо. ꙳ Є҆́же полꙋчи́ла є҆сѝ, ѿ землѝ преста́вльшисѧ ꙳ къ черто́гѡмъ нбⷭ҇нымъ ꙳ и҆ ли́кꙋ неразори́момꙋ, сла́внаѧ.

Црⷭ҇твїѧ благолѣ́пїе, и҆ добро́тꙋ кра́снꙋю ꙳ ви́дѣти сподо́биласѧ є҆сѝ жениха̀ твоегѡ̀, ꙳ ᲂу҆краше́на ра́нами тве́рдагѡ твоегѡ̀ страда́нїѧ, ꙳ и҆ и҆сто́чникꙋ благи́хъ ꙳ досто́йнѡ прибли́жиласѧ є҆сѝ. ꙳ ѿѻнꙋ́дꙋже бжⷭ҇твеннагѡ весе́лїѧ ꙳ бога́тнѡ пло́дъ прїѧ́ла є҆сѝ, блаже́ннаѧ, ꙳ и҆ безсме́ртное благосла́вїе.

Ни и҆́го рабо́тное, ꙳ ни сла́бость же́нскаѧ, ꙳ ни гла́дъ, ни ра̑ны запѧ́ша тѧ̀, ꙳ мꙋ́ченическїѧ тве́рдости ᲂу҆подо́битисѧ, всесла́внаѧ: ꙳ ᲂу҆се́рдїемъ бо дꙋшѝ ꙳ мꙋ̑ки претерпѣ́ла є҆сѝ. ꙳ Ѿѻнꙋ́дꙋже полꙋчи́ла є҆сѝ нбⷭ҇ный черто́гъ, ꙳ и҆ вѣнце́мъ благода́тей ᲂу҆краси́ласѧ є҆сѝ, ꙳ предстоѧ́щи зижди́телю твоемꙋ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́ви, прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто, ꙳ и҆ лю́тыхъ прегрѣше́нїй, ꙳ смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, ꙳ и҆ сме́рти и҆змѣнѝ моли́твами твои́ми, и҆ да́рꙋй ѡ҆правда́нїе полꙋчи́ти ꙳ въ де́нь и҆спыта́нїѧ, ꙳ є҆́же полꙋчи́ша ст҃ы́хъ собо́ри. ꙳ покаѧ́нїемъ ѡ҆чище́на мѧ̀ пре́жде конца̀ покажѝ, ꙳ и҆ сле́зъ и҆злїѧ̑нїи.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

На крестѣ́ тѧ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ пригвожде́на, гдⷭ҇и, ꙳ а҆́гница и҆ мт҃и твоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, ꙳ и҆ что̀ видѣ́нїе сїѐ, взыва́ше, ꙳ сн҃е вожделѣ́нне: ꙳ сїѧ̑ тебѣ̀ невѣ́рный собо́ръ воздадѐ беззако́нный, ꙳ и҆́же мно́гихъ твои́хъ чꙋде́съ наслади́выйсѧ; ꙳ но сла́ва неизглаго́ланномꙋ ꙳ соше́ствїю твоемꙋ̀, влⷣко.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Матрѡ́ны бжⷭ҇твеннꙋю пою̀ сла́вꙋ. Творе́нїе ѳеофа́на.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Бжⷭ҇твєннымъ безплѡ́тнымъ чинѡ́мъ ны́нѣ сликꙋ́ющи, ᲂу҆ всѣ́хъ вино́внагѡ бг҃а, и҆ ꙗ҆́снѡ наслажда́ющисѧ бг҃онача́льнагѡ ѡ҆сїѧ́нїѧ, пою́щыѧ тѧ̀ просвѣтѝ.

Ра́бїй сподо́бивыйсѧ прїѧ́ти зра́къ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, свободи́ти сего̀ восхотѣ́въ, ѿ тлѝ и҆ сме́ртныхъ ᲂу҆́зъ, ѿ и҆́га рабо́тнагѡ тѧ̀, мꙋ́ченице, невѣ́стꙋ ѡ҆брꙋчѝ.

Же́нскїй по́лъ сꙋ́щи, вмꙋжи́вшисѧ благода́тїю, вознесе́ннꙋю горды́ню, и҆ хва́лѧщꙋюсѧ безмѣ́рнѡ пре́жде, и҆стреби́ти мо́ре, не́мощїю тѣ́ла, бжⷭ҇твенною си́лою низложѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь ꙗ҆́же къ на́мъ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, соше́ствїѧ, восто́къ и҆ сл҃нце, и҆ свѣ́тъ, та́инственнѡ тѧ̀ нарица́емаго, преесте́ственнѡ ѡ҆блиста̀, сꙋгꙋ́ба є҆стество́мъ чл҃вѣколю́бца.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Тве́рдостїю по́мысла пребеззако́ннꙋю и҆ лю́тꙋю претерпѣ́ла є҆сѝ тѧ́жкꙋю мꙋ́кꙋ, сла́внаѧ матрѡ́но, всеблаже́ннаѧ.

Ра̑ны болѣ́знєнныѧ ѡ҆щꙋща́ющи, крѣ́пкѡ терпѣ́ла є҆сѝ: ѡ҆сꙋжде́нїемъ же тмы̀ бж҃е́ственнꙋю свѣ́тлость воспрїѧ́ла є҆сѝ.

Крове́й твои́хъ то́ки нече́стїѧ ѻ҆гни́ще ᲂу҆гаси́ша, вѣ̑рныѧ же напои́ша благоче́стїѧ вода́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Скрижа́ль, ковче́гъ, прїе́мшꙋ во ᲂу҆тро́бѣ, пречⷭ҇таѧ, сло́во бж҃їе безнача́льное, бг҃огла́снѡ восхвалѧ́емъ тѧ̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное:

Благоче́стнѡ порабо́тившесѧ вседержи́телю, ѕлоче́стїємъ влады́чицы не порабо́тиласѧ є҆сѝ, честна́ѧ: но претерпѣ́ла є҆сѝ тве́рдѡ те́мное заключе́нїе, и҆ ра́нъ разжже́нїе, и҆ преста́виласѧ є҆сѝ къ бг҃ꙋ, бг҃омꙋ́драѧ мꙋ́ченице матрѡ́но, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, соверша́ющихъ па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Те́плаѧ предста́тельнице и҆ непобѣди́маѧ, ᲂу҆пова́нїе и҆звѣ́стное и҆ непосты́дное: стѣно̀ и҆ покро́ве, и҆ приста́нище, прибѣга́ющымъ къ тебѣ̀, приснодв҃о чⷭ҇таѧ, сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а молѝ со а҆́гг҃лы, ми́ръ да́ти мі́рꙋ и҆ спасе́нїе, и҆ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, мт҃и твоѧ̀, во́лею посредѣ̀ разбѡ́йникꙋ ви́сѧща, растерза́ющисѧ ᲂу҆тро́бою мт҃рски глаго́лаше, безгрѣ́шный сн҃е, ка́кѡ непра́веднѡ на крⷭ҇тѣ̀, ꙗ҆́коже ѕлодѣ́й, пригвожде́нъ є҆сѝ, человѣ́ческїй ро́дъ хотѧ̀ ѡ҆живи́ти, ꙗ҆́кѡ благоꙋтро́бенъ;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Си́лою бжⷭ҇твенною, матрѡ́но, ᲂу҆крѣплѧ́ема, го́рькїѧ влады́чицы и҆збѣ́гла є҆сѝ рабо́ты: нра́въ бо смире́нъ дꙋшѝ стѧжа́ла є҆сѝ, є҆ди́номꙋ влⷣцѣ рабо́тающи.

Рыка́ющи и҆ пїѧ́нствомъ неи́стовствꙋющи, и҆ ꙗ҆́ростїю терза́ющисѧ, ѕлочести́вѣйшаѧ ра́нами ссѣца́ше, є҆вре́йскимъ сꙋровство́мъ, мꙋ́ченице страстоте́рпице, тѣ́ло твоѐ.

Ю҆́ношеское показа́ла є҆сѝ терпѣ́нїе, въ несвѣ́тлыхъ мѣ́стѣхъ заключа́ема, мꙋ́ченице, и҆ гла́домъ томи́ма: но ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ воздаѧ́нїе безсме́ртїѧ трапе́зꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Златокова́нный свѣ́щникъ проѡбразова́ше, бг҃а носи́вшꙋю воплоще́нна, заре́ю бж҃ества̀, всѧ̑ просвѣща́юща, тѧ̀ и҆́стиннꙋю бг҃ома́терь.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆з̾ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Тѧ̀ вѣне́цъ свѣ́телъ, бг҃омꙋ́драѧ похвалы̀ стѧжа̀, жизнода́вче, и҆ ѿ тмы̀ къ сїѧ́нїю бжⷭ҇твенномꙋ и҆зы́де.

Оу҆твердѝ хрⷭ҇то́съ на ка́мени вѣ́ры но́ги твоѧ̑, блаже́ннаѧ, къ немꙋ́же и҆спра́вила є҆сѝ мꙋ́дрѣ твоѧ̑ стопы̑.

Оу҆́мъ бжⷭ҇твенъ вои́стиннꙋ и҆ мꙋ́дръ, и҆ бг҃омы́сленъ, ты̀ и҆мꙋ́щи, сїѧ́еши въ ли́цѣ мꙋ́чєникъ, матрѡ́но всеблаже́ннаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Бж҃ества̀ зра́къ, и҆ зра́къ человѣ́чества родила̀ є҆сѝ, бг҃ома́ти, соедине́нїе несмѣ́сно, по соедине́нїю неслїѧ́нномꙋ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Є҆́ѵы ны́нѣ, страстоно́сице, жела́нїе ѡ҆б̾ѧ́ла є҆сѝ смы́сленнѡ, матрѡ́но, ѡ҆божа́ема манове́нїемъ непреста́ннымъ: и҆ пра́веднѡ присносꙋ́щныѧ сла́вы сподо́биласѧ є҆сѝ.

Два́жды.

Ни ра́бъ во хрⷭ҇тѣ̀, ни свобо́дный сꙋ́дитсѧ, по добродѣ́тели благоѻбра́зїе, благоче́стїѧ нра́вы ᲂу҆кра́шена. Є҆ѧ́же показа́ласѧ є҆сѝ твори́тельница, стрⷭ҇тоте́рпице непобѣди́маѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ тѧ̀ бж҃їй и҆ черто́гъ зна́емъ, ста́мнꙋ, свѣ́щникъ и҆ скрижа́ль, стѧжа́вшꙋю внꙋ́трь написа́нїе, за милосе́рдїе вопло́щшасѧ сло́ва, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Съ любо́вїю и҆ дерзнове́нїемъ ѿлꙋчи́ласѧ є҆сѝ вои́стиннꙋ, ко твоемꙋ̀, всехва́льнаѧ, рачи́телю, бл҃года́рнѡ взыва́ющи: благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Два́жды.

Съ весе́лїемъ и҆ ра́достїю прешла̀, є҆сѝ, и҆спо́лнь добродѣ́телей всеразли́чныхъ, матрѡ́но, ѿ землѝ къ нбⷭ҇нымъ ликѡ́мъ, сла́внаѧ, наслѣ́дїе полꙋчи́вши безсме́ртное.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣще́нна, преиспещре́на всѣ́ми добродѣ́тельми, сло́во ѻ҆́ч҃ее па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ воплоще́нное, мт҃и дв҃о: бл҃гослове́нна ты̀ въ жена́хъ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, бл҃гоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бога́тнагѡ свѣ́та лꙋчы̀ сподо́биласѧ є҆сѝ ви́дѣти, и҆змѣни́вшисѧ пло́ти, и҆ въ нбⷭ҇нѣй ски́нїи жи́ти, вмѣ́стѡ ски́нїи те́мныѧ и҆ мра́чныѧ, и҆дѣ́же заключена̀ была̀ є҆сѝ, сла́внаѧ, бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀, вопїю́щи, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Два́жды.

Красе́нъ вѣне́цъ, и҆́мже ны́нѣ вѣнча́ласѧ є҆сѝ, сла́внаѧ, живонача́льною десни́цею вседержи́телѧ: невѣ́стꙋ бо ви́дѧ ѡ҆червле́нꙋ тѧ̀ крове́й твои́хъ то́ки, ра́дꙋѧсѧ, ᲂу҆ѧснѝ, є҆мꙋ́же пое́мъ: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Вои́стиннꙋ ро́ждши бг҃а, вои́стиннꙋ всечⷭ҇таѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ мт҃и бж҃їѧ, и҆́стинствꙋюща, носѧ́щи по ко́емждо рожде́нїи, бг҃оиме́нство вѣ̑рнымъ. тѣ́мже сла́вимъ бцⷣꙋ тѧ̀ бг҃омꙋ́дреннѡ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀: тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Сїѧ́етъ мы́сленными свѣтозарє́нїи свѣтоно́сный тво́й де́нь свѣтлѣ́йшими блиста̑нїи трисо́лнечнагѡ, мꙋ́ченице, сїѧ́нїѧ, въ не́мже ны́нѣ молѝ, ѡ҆зари́ти пою́щыѧ тѧ̀.

Ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ воздаѧ̑нїѧ, страстоно́сице, за ра̑ны болѣ́знєнныѧ, нбⷭ҇ное наслѣ́дїе въ це́ркви перворо́дныхъ, сла́внаѧ: въ не́йже торжествꙋ́ющи, твои́ми моли́твами на́съ соблюдѝ.

Вои́стиннꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ ны́нѣ сочта́ласѧ є҆сѝ, безсме́ртномꙋ твоемꙋ̀ женихꙋ̀, процвѣ́тши свѣ́тлѡ, бжⷭ҇твенными сегѡ̀, всемꙋ́драѧ, ꙗ҆́звами, и҆ честно́ю кро́вїю мꙋче́нїѧ сїѧ́ющи.

Бг҃оро́диченъ:

Плени̑цы мои́хъ ны́нѣ прегрѣше́нїй разрѣшѝ, дв҃о бцⷣе, ꙗ҆́же милосе́рдїѧ и҆сто́чникъ ро́ждши, є҆ди́на бг҃облаже́ннаѧ, и҆ дꙋшесла́дости и҆спо́лни, ꙗ҆́кѡ да досто́йнѡ тѧ̀ велича́ю.

Комментарии для сайта Cackle