Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же во в҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика ѳеодо́та, є҆пⷭ҇кпа кѷрині́йскагѡ:

И҆ преставле́нїе, и҆́же во ст҃ы́хъ, ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆рсе́нїа, тферска́гѡ.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ. А҆ллилꙋ́їа, и҆лѝ тропа́рь.

И҆ пра́зднованїе прест҃ѣ́й бцⷣѣ, въ че́сть є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны держа́вныѧ.

Слꙋ́жба сїѧ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Сщ҃е́нникъ свѧще́ннѣйшїй, ꙳ цр҃кве ѡ҆снова́нїе, ꙳ сто́лпъ непоколеби́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, всесла́вне, ꙳ чꙋдотво́рецъ и҆́стиннѣйшїй, ꙳ бг҃ода́ненъ, сла́вне: ꙳ и҆ свѣти́льникъ всесвѣ́телъ свѧще́нный бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ра́й жи́зни дре́во, ꙳ посредѝ стѧжа́въ і҆и҃са жизнода́вца, ꙳ сщ҃енномꙋ́чениче ѳеодо́те.

Воло́выми жи́лами бїе́мь, и҆ на дре́вѣ протѧза́емь, ꙳ и҆ го́рькѡ стрꙋ́жемь, досточꙋ́дне, ꙳ и҆ въ темни́цѣ заключа́емь, ꙳ и҆ гвоздьмѝ но́ги твоѧ̑ пригвождє́ны лю́тѣ, ꙳ на ѻ҆́дръ разжже́нъ полага́емь, ꙳ непрело́женъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ во всѣ́хъ ᲂу҆крѣплѧ́ющаго тѧ̀ сла́вѧ, ꙳ свѧщенномꙋ́чениче ѳеодо́те.

Жи́лами твои́хъ по́двигѡвъ ꙳ врага̀ придави́въ, ꙳ и҆ тогѡ̀ си́лꙋ побори́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ мꙋ́жествовавъ свѣтлѣ́йше, ꙳ въ вы́шнемъ црⷭ҇твїи вѣнцено́сецъ живе́ши, ꙳ просвѣще́нїѧ сподо́бивсѧ, ꙳ и҆ красоты̀ пра́зднꙋющихъ, ꙳ и҆ мо́лишисѧ чтꙋ́щыѧ тѧ̀ спастѝ, ꙳ сла́ва мꙋ́ченикѡвъ ѳеодо́те.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́ви, прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто, ꙳ и҆ лю́тыхъ прегрѣше́нїй, ꙳ смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, ꙳ и҆ сме́рти и҆змѣнѝ моли́твами твои́ми: ꙳ и҆ да́рꙋй ѡ҆правда́нїе полꙋчи́ти ꙳ въ де́нь и҆спыта́нїѧ, ꙳ є҆́же полꙋчи́ша ст҃ы́хъ собо́ри: ꙳ покаѧ́нїемъ ѡ҆чище́на мѧ̀ пре́жде конца̀ покажѝ, ꙳ и҆ сле́зными и҆злїѧ̑нїи.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ пригвожде́на, гдⷭ҇и, ꙳ а҆́гница и҆ мт҃и твоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, ꙳ и҆ что̀ видѣ́нїе сїѐ, взыва́ше: ꙳ сн҃е вожделѣ́нне, ꙳ сїѧ̑ тебѣ̀ невѣ́рный собо́ръ воздадѐ беззако́нный, ꙳ и҆́же мно́гихъ твои́хъ чꙋде́съ наслади́выйсѧ; ꙳ но сла́ва неизглаго́ланномꙋ ꙳ соше́ствїю твоемꙋ̀, влⷣко.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Бж҃їе да́нїе бы́лъ є҆сѝ лѣ́потнѡ, блаже́нне.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Бг҃ъ твоѧ̑ къ немꙋ̀ движє́нїѧ, мꙋ́чениче, напра́ви, є҆гѡ́же честны̑ѧ соблю́дъ за́пѡвѣди, і҆ера́рхъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ мꙋче́нїѧ кро́вїю ѡ҆зари́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆вле́ннѣйше.

Бжⷭ҇твеннѣ и҆ благоче́стнѣ пожи́въ, пло́ти движє́нїѧ по́стническими ᲂу҆мертви́въ по́двиги, и҆ живо́тъ прїе́мъ, і҆ера́рхѡвъ ᲂу҆добре́нїе, мꙋ́ченикѡвъ и҆сполне́нїе.

Всели́всѧ въ премꙋ́дрое се́рдце твоѐ дх҃ъ ст҃ы́й, ѿ пеле́нъ, преподо́бне, пра́ва, сострада́тельна тѧ̀ и҆ ти́ха, и҆ і҆ера́рха бжⷭ҇твенна, мꙋ́чениче, показа̀, ѳеодо́те.

Бг҃оро́диченъ:

Бѧ́ше порабоще́нно пе́рвѣе пре́лестїю, чⷭ҇таѧ, человѣ́ческое є҆стество̀ лꙋка́внѣ: хрⷭ҇та́ же ро́ждши ты̀, свобо́дꙋ ᲂу҆лꙋчѝ, велемꙋ́дреннѡ тѧ̀ сла́вѧщее.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Сле́зъ твои́хъ стена́ньми, и҆ крове́й пото́ки, ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ пре́лести лю́тое ᲂу҆́глїе, мꙋ́чениче ст҃и́телю ѳеодо́те.

Житїѐ твоѐ чи́стое показа́въ, свѧщеннодѣ́телѧ бжⷭ҇твенна и҆ и҆́стинна свидѣ́телѧ тѧ̀ стрⷭ҇те́й хрⷭ҇то́выхъ содѣ́ла.

Средѝ сꙋди́ща стоѧ̀, и҆ ᲂу҆ѧзвлѧ́емь лю́тыми ра́нами, хрⷭ҇то́ва и҆́мене, мꙋ́чениче, не ѿве́рглсѧ є҆сѝ, ѳеодо́те.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆врачꙋ́й мо́й ᲂу҆́мъ, и҆знемо́гшїй прило́ги, пречⷭ҇таѧ, лꙋка́вагѡ ѕмі́ѧ, и҆ грѣхꙋ̀ рабо́тающїй.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Свѧщеннонача́льства ѻ҆де́ждꙋ свѣтлѣ́йшꙋ, крове́й твои́хъ ѡ҆моче́ньми содѣ́лалъ є҆сѝ, на нб҃са̀ всели́всѧ, ѳеодо́те, ви́дѧ є҆гѡ́же возжелѣ́лъ є҆сѝ чи́стою мы́слїю. Тѣ́мже твою̀ сла́вимъ всесщ҃е́ннꙋю па́мѧть, и҆ взыва́емъ: помѧнѝ на́съ, со дерзнове́нїемъ къ бг҃ꙋ предстоѧ́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нечи́стыхъ помыслѡ́въ мои́хъ мно́жество, и҆ безмѣ́стныхъ мы́слей ѡ҆бꙋрева̑нїѧ, кто̀ и҆зрещѝ мо́жетъ, всенепоро́чнаѧ; настоѧ̑нїѧ же безпло́тныхъ вра̑гъ мои́хъ кто̀ и҆сповѣ́сть, и҆ си́хъ ѕло́бꙋ; но твое́ю мольбо́ю, блага́ѧ, си́хъ мнѣ̀ всѣ́хъ и҆збавле́нїе да́рꙋй.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

И҆́же ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ̑къ, сн҃е, хотѧ̀ распина́ешисѧ; пою̀ тѧ̀, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Сокрꙋша́емо тѣ́ло твоѐ ра́нами, по́мыслъ твердѣ́йшїй, и҆ вои́стиннꙋ, мꙋ́чениче, крѣпча́йшь содѣ́ловаше, пою́ща: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Распалѧ́емь любо́вїю влⷣчнею, ꙗ҆̀же ѿ ра́нъ терпѣ́лъ є҆сѝ болѣ̑зни лютѣ́йшыѧ, ꙗ҆́коже и҆но́мꙋ стра́ждꙋщꙋ, са́мъ пребыва́лъ є҆сѝ, велича́йшїй въ мꙋ́ченицѣхъ ѳеодо́те.

Претерпѣ́лъ є҆сѝ мꙋ̑ки, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е, прибли́жившыѧсѧ тѣ́лꙋ: воздаѧ̑нїѧ бо пребыва̑ющаѧ ви́дѣлъ є҆сѝ ᲂу҆ма̀ чистото́ю, ѡ҆блегча̑ющаѧ болѣ̑зни твоѧ̑.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣтлѣ́йшаѧ пала́то влⷣки, прест҃а́ѧ бцⷣе, хра́мы на́съ покажѝ ст҃а́гѡ дх҃а, въ хра́мѣ твое́мъ ст҃ѣ́мъ хвалꙋ̀ гдⷭ҇еви приносѧ́щыѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆з̾ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Возвыша́емь, мꙋ́дре, на дре́во, ѳеодо́те, претерпѣва́лъ є҆сѝ твердѣ́йше терза̑нїѧ пло́ти твоеѧ̀, вельмѝ ᲂу҆дивлѧ́емь.

Ви́симь, строга̑нїѧ терпѣ́лъ є҆сѝ тѣлє́снаѧ, ѳеодо́те, влⷣкꙋ ᲂу҆крѣплѧ́ющаго и҆мѣ́ѧй, и҆ вѣ́рою тѧ̀ ᲂу҆твержда́юща.

Кро́вными ѡ҆моче́ньми ѡ҆багри́въ, ѳеодо́те блаже́нне, ѻ҆де́ждꙋ твою̀ сщ҃е́ннꙋю, свѣтлѣ́йшꙋ показа́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Зачала̀ є҆сѝ бг҃а, бы́вша чл҃вѣ́ка, ѽ влⷣчце! сегѡ̀ ра́ди ро́ди родѡ́въ тѧ̀ непреста́ннѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Всажде́нъ бы́лъ є҆сѝ въ темни́цꙋ, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, ѳеодо́те, храни́тель сы́й бжⷭ҇твенныхъ влⷣки, сла́вне, повелѣ́нїй, бж҃е́ственное твоѐ пра́зднество вельмѝ ᲂу҆ѧсни́вшагѡ.

Стоѧ́лъ є҆сѝ предъ сꙋди́щемъ непра́ведныхъ сꙋди́мь, и҆ ѡ҆сꙋжда́ѧ человѣ́ки беззако́ннꙋющыѧ всꙋ́е, и҆ предпочита́ющыѧ непра́вдꙋ, свѧти́телю бг҃омꙋ́дре, па́че пра́вды.

Во́лны свирѣ́пыхъ мꙋ́къ разрꙋши́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже нѣ́кїй ка́мень, всеблаже́нне, возше́дъ восхожде́нїемъ твоегѡ̀ се́рдца къ ка́меню краеꙋго́льномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́всѧ во чре́во твоѐ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, въ человѣ́цѣхъ живꙋ́щїй грѣ́хъ, пречⷭ҇таѧ, и҆згонѧ́етъ, и҆ сво́йственный себѣ̀ чл҃вѣколюбе́знѡ содѣ́ловаетъ.

Конда́къ, гла́съ г҃:

Мо́рѧ ѕловѣ́рїе ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, и҆ і҆́дѡльскагѡ безбо́жїѧ ле́сть вѣ́рою правовѣ́рїѧ ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ, и҆ всесожже́нїе бжⷭ҇твенное бы́въ, чꙋдодѣ́йствїемъ ѡ҆роша́еши концы̀: ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю ѳеодо́те, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Бжⷭ҇твенною, ѻ҆́ч҃е, распалѧ́емь любо́вїю дх҃а, на ѻ҆́дръ разжже́нъ весьма̀ возложе́нъ, не ѡ҆пали́мъ пребы́лъ є҆сѝ, благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е мо́й, зовы́й, и҆ гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́коже и҆но́мꙋ са́мъ пребыва́ѧ стра́ждꙋщꙋ, ве́сь бо ᲂу҆мо́мъ, блаже́нне, къ бг҃ꙋ прише́дъ, сѣче́нїѧ же и҆ жже́нїѧ ты̀ небре́глъ є҆сѝ, не чꙋ́вствꙋѧ хрⷭ҇то́вымъ манове́нїемъ.

Премꙋ́дростїю слове́съ безслове́сїѧ сꙋ́щыѧ, блаже́нне, и҆спо́лнєны, посредѝ сꙋди́ща ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, проѧвле́ннѡ ѕлоче́стїемъ недꙋ́говавшыѧ, и҆ па́че сотво́ршагѡ дє́мѡнскїѧ и҆зво́лившыѧ кꙋмі́ры.

Бг҃оро́диченъ:

Съ вы́шнимъ ликостоѧ́нїемъ, всѝ, мт҃и бж҃їѧ, ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ зове́мъ, ѡ҆дꙋшевле́нное нб҃о, и҆ пресла́внаѧ пала́то, и҆ прⷭ҇то́ле ѻ҆́гненный, на не́мже хрⷭ҇то́съ пло́тїю почѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

По́двиги твои́ми врагꙋ̀ противлѧ́ѧсѧ, мꙋ́чениче ѳеодо́те, гвоздьми́ бо, сла́вне, въ но́ги пронзе́нъ, ѿводѧ́щею къ црⷭ҇твꙋ нбⷭ҇номꙋ стезе́ю ше́ствовалъ є҆сѝ, благослови́те, поѧ̀, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Проповѣ́даѧ бг҃а на зе́млю прише́дша, и҆ бжⷭ҇твенными страстьмѝ стра́сть всепа́гꙋбнꙋю разрꙋ́шшаго, стра́сть бжⷭ҇твеннꙋю и҆ блаже́ннꙋю под̾ѧ́лъ є҆сѝ пло́тїю, вопїѧ̀, ѳеодо́те: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Крове́й ка́плѧми, и҆ сщ҃е́нныхъ ᲂу҆че́нїй тече́нїемъ, вѣ́рныхъ напои́лъ є҆сѝ сердца̀ благода́тїю, всемꙋ́дре: и҆ прозѧба́ти ᲂу҆стро́илъ є҆сѝ, земледѣ́лателю благи́хъ, бж҃е́ствєннаѧ разꙋмѣ̑нїѧ. є҆мꙋ́же вопїе́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Скве́рны ѡ҆чи́стила є҆сѝ всѧ́кїѧ є҆стество̀ человѣ́ческое, пречⷭ҇таѧ, нбⷭ҇ный ро́ждши до́ждь, чл҃вѣ́ка бы́вша, и҆ новосодѣ́лала є҆сѝ ны̀ ѡ҆бветша́вшыѧ, чⷭ҇таѧ, вопїю́щыѧ: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀: тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

И҆сцѣлє́нїѧ и҆сточа́етъ всѧ́чєскаѧ моще́й бжⷭ҇твеннаѧ ра́ка свѧще́ннѣйшагѡ па́стырѧ, и҆ стра̑сти ᲂу҆ставлѧ́етъ, и҆ рѣши́тъ лѣ̑тныѧ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ болѣ̑зни, сп҃са бжⷭ҇твенною благода́тїю.

Ꙗ҆́кѡ сщ҃енномꙋ́ченикъ, вѧза́ти же и҆ рѣши́ти и҆мѣ́ѧ вла́сть, разрѣшѝ ѕѡ́лъ мои́хъ ᲂу҆́зы, и҆ дꙋ́шꙋ мою̀ жего́мꙋ ѻ҆гне́мъ грѣха̀ ѡ҆росѝ, молѧ̀ всеще́драго.

Дне́сь вѣ́рнѡ пра́зднꙋетъ цр҃ковь, бг҃оно́се, всесвѧще́ннꙋю твою̀ па́мѧть, и҆ ѿше́ствїе къ чл҃вѣколю́бцꙋ, и҆ ра́дꙋѧсѧ плете́тъ тебѣ̀ пѣ́сней бжⷭ҇твєнныѧ дїади̑мы.

Ꙗ҆́коже днесвѣ́тлꙋю ѕвѣздꙋ̀, тѧ̀ стѧжа́вше, бг҃оглаго́ливе, твои́ми свѣтолꙋ́чными зарѧ́ми, бжⷭ҇твенныхъ болѣ́зней, и҆ чꙋде́съ твои́хъ, чи́стыми свѣтлостьмѝ ѡ҆зарѧ́емсѧ, ѳеодо́те.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ на́мъ ро́ждши, дв҃о, ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде денни́цы возсїѧ́вшїй неизрече́ннѡ, неразꙋ́мїѧ тмꙋ̀ разрꙋши́ла є҆сѝ, и҆ въ сѣ́ни спѧ́щыѧ грѣхо́внѣй просвѣти́ла є҆сѝ.

Слꙋ́жба, и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆рсе́нїѧ, є҆пі́скопа тферска́гѡ.

Стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Ве́сь ѡ҆свѧще́нъ, ꙳ бг҃оно́сецъ показа́лсѧ є҆сѝ, ꙳ ма́стїю бжⷭ҇твенною ст҃о́ю, ꙳ ст҃ы́мъ дх҃омъ пома́занъ, ꙳ и҆ свѣ́тлѡ всегда̀ ликꙋ́ѧ, ст҃и́телю, ꙳ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ входѧ̀, ꙳ и҆ лю́ди твоѧ̑, ꙳ ꙗ҆́кѡ свѧщеннотаи́нникъ, ꙳ нбⷭ҇нымъ та́йнамъ наꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ᲂу҆чи́тель и҆збра́ненъ, ꙳ ѻ҆́ч҃е а҆рсе́нїе бг҃оно́се, ꙳ со дерзнове́нїемъ молѧ́сѧ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ве́сь ѿ ю҆́ности ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ, ꙳ житїѧ̀ добродѣ́телей лꙋче́ю, ꙳ всеблаже́нне свѧти́телю, ꙳ и҆ лю́ди твоѧ̑ просвѣти́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ хра́мъ пречⷭ҇тыѧ воздви́глъ є҆сѝ пречꙋ́денъ. ꙳ И҆ ны́нѣ всели́лсѧ є҆сѝ, и҆дѣ́же свѣ́тъ невече́рнїй, ꙳ и҆дѣ́же ликостоѧ̑нїѧ а҆́гг҃лъ: ꙳ съ ни́миже предстоѧ̀, преподо́бне, ꙳ помина́й на́съ, свѧти́телю а҆рсе́нїе, ꙳ твою̀ па́мѧть соверша́ющихъ, ꙳ со дерзнове́нїемъ молѧ́сѧ ꙳ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Свѧти́тель бг҃опрїѧ́тенъ, ꙳ и҆ па́стырь и҆́стиненъ, ꙳ сто́лпъ непревра́тенъ, ꙳ ѡ҆снова́нїе вѣ́ры недви́жимо, ꙳ благоче́стїѧ степе́нь непоколеби́мый, ꙳ забра́ло цр҃кве нерꙋши́мое, ꙳ ст҃и́телей добро́та, ꙳ и҆ чꙋде́съ и҆сто́чникъ, ꙳ а҆рсе́нїе бы́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ благочести́внѡ ꙳ пѣ́ньми и҆ пѣ́сньми дꙋхо́вными, ꙳ и҆ всесвѧще́ннꙋю соверша́емъ па́мѧть твою̀.

Со́лнца свѣтлѣ́йши ꙳ просїѧ̀ на́мъ па́мѧть твоѧ̀, ꙳ ст҃и́телю а҆рсе́нїе, ꙳ вседо́блїи ѻ҆́ч҃е свѧще́нне: ꙳ сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, бг҃омꙋ́дре, ꙳ и҆ моле́бнѡ воспѣва́емъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ показа́лсѧ є҆сѝ землѝ на́шей чꙋдотво́рецъ, ꙳ и҆ моле́бникъ, и҆ предста́тель теплѣ́йшїй. ꙳ Тѣ́мъ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ꙳ и҆зба́витисѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀ ѿ навѣ́та вра́жїѧ, ꙳ є҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, ꙳ моли́твами твои́ми.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Прїиди́те, всѝ рѡссі̑йскїѧ митропѡ́лїи, всѧ́ко ѻ҆ч҃ество, гра́дове и҆ страны̑, а҆рхїере́є, і҆ере́є и҆ мона́си, и҆ всѝ лю́дїе, и҆ всѧ́къ ꙗ҆зы́къ стеце́мсѧ къ честнѣ́й па́мѧти ст҃и́телѧ пресла́внѡ на́шеѧ землѝ, дне́сь въ пѣ́снехъ и҆ пѣ́нїихъ восхва́лимъ вели́каго па́стырѧ и҆ ᲂу҆чи́телѧ, а҆рсе́нїа бг҃омꙋ́драго: се́й бо и҆змла́да жела́нїе бжⷭ҇твенно прїи́мъ въ се́рдцы свое́мъ, и҆ возлюби́въ хрⷭ҇та̀, и҆ пречⷭ҇тꙋю є҆гѡ̀ мт҃рь, є҆́йже и҆ ѻ҆би́тель сотворѝ, и҆ хра́мъ че́стенъ созда̀, и҆ вельмѝ ᲂу҆красѝ, и҆ мно́жєства мона́хѡвъ собра̀. Тѣ́мже твоѐ пра́зднꙋемъ ᲂу҆спе́нїе всѝ вѣ́рнїи, ѻ҆́крестъ стоѧ́ще твоеѧ̀ ра́ки, моле́бнѡ къ тебѣ̀ рꙋ́цѣ простира́емъ, свѧти́телю а҆рсе́нїе: моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ ѡ҆ ча́дѣхъ твои́хъ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ любо́вїю пра́зднꙋющихъ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебє̀ не ᲂу҆блажи́тъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Блаже́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йша же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й, и҆ лѣ̑та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́йцѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва. Ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. [а҃] Послꙋ́шайте ᲂу҆̀бо менє̀, ѽ ча̑да! честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ бл҃же́нъ человѣ́къ и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ, и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆̀бо, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, мє́рзски же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ пра́веднагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость, ѧ҆зы́къ же непра́веднагѡ поги́бнетъ. Оу҆стнѣ̀ мꙋже́й пра́ведныхъ ка́плютъ бл҃года̑ти, ᲂу҆ста́ же нечести́выхъ развраща́ютсѧ. [а҃і] Мѣ̑рила льсти̑ваѧ ме́рзость предъ гдⷭ҇емъ: вѣ́съ же пра́ведный прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀. И҆дѣ́же а҆́ще вни́детъ досажде́нїе, та́мѡ и҆ безче́стїе: ᲂу҆ста́ же смире́нныхъ поꙋча́ютсѧ премꙋ́дрости. Соверше́нїе пра́выхъ наста́витъ и҆̀хъ, и҆ поползнове́нїе ѿрица́ющихсѧ ᲂу҆пасе́тъ и҆̀хъ. Не по́льзꙋютъ и҆мѣ̑нїѧ въ де́нь ꙗ҆́рости, пра́вда же и҆зба́витъ ѿ сме́рти. Оу҆́меръ пра́ведный, ѡ҆ста́ви раска́ѧнїе: нарꙋ́чна же быва́етъ и҆ посмѣѧ́тельна нечести́выхъ па́гꙋба. Пра́вда непоро́чнагѡ и҆справлѧ́етъ пꙋти̑: въ нече́стїе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда мꙋже́й пра́выхъ и҆зба́витъ и҆̀хъ: безсовѣ́тїемъ же плѣнѧ́ютсѧ беззако́ннїи. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ ѿ ло́ва ᲂу҆бѣ́гнетъ, въ негѡ́же мѣ́стѡ предае́тсѧ нечести́вый. Во ᲂу҆стѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданѡмъ, чꙋ́вство же пра́ведныхъ бл҃госпѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ и҆спра́витсѧ гра́дъ, и҆ въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованїе. Во благослове́нїи пра́выхъ возвы́ситсѧ гра́дъ, ᲂу҆сты́ же нечести́выхъ раскопа́етсѧ. Рꙋга́етсѧ гра́жданѡмъ лише́нный ра́зꙋма, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый безмо́лвїе во́дитъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна: нижѐ въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ. Сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости житїѐ нескве́рное. Бл҃гоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не ѕло́ба и҆змѣни́тъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїе бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ̑та дѡ́лга: ᲂу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ. Лю́дїе же ви́дѣвше и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ благода́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ в҃, самогла́сны:

Оу҆́мъ преподо́бенъ, ꙗ҆́кѡ при́снѡ къ бг҃ꙋ внима́ющь, свобо́денъ же и҆ самоизво́ленъ, ꙗ҆́кѡ страстьмѝ непорабоще́нъ, дꙋ́шꙋ чи́стꙋ и҆мѣ́ѧ, се́рдце ми́лостивно и҆ слеза́ми ᲂу҆миле́нно, тѣ́ло же моли́твами къ бг҃ꙋ слꙋже́бно притѧжа́лъ є҆сѝ, а҆рсе́нїе свѧти́телю, сло́во мꙋ́дростно и҆ смире́нно. Ве́сь ѿ ю҆́ности благонра́вїемъ хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆сво́исѧ, ѿ негѡ́же свѧти́тельства досто́инство прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ лю́ди твоѧ̑ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, и҆ правосла́вїемъ ѡ҆богати́лъ є҆сѝ. Ны́нѣ ꙗ҆́кѡ предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ѿ всѧ́кихъ на́съ бѣ́дъ и҆зба́ви, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Гла́съ д҃:

Є҆ѵⷢ҇льскихъ и҆стѡ́чникъ словесы̀ твои́ми, свѧти́телю, люде́й твои́хъ сердца̀ напои́лъ є҆сѝ, и҆ сѣ́мѧ бл҃гоче́стїѧ въ ни́хъ моли́твами твои́ми возрасти́лъ є҆сѝ, и҆ си́хъ прине́слъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ пло́дъ и҆зрѧ́денъ. И҆ ны́нѣ ꙗ҆́кѡ предстоѧ̀ ᲂу҆ негѡ̀ съ ли́ки а҆пⷭ҇тѡлъ и҆ ст҃и́тєль, помина́й на́съ къ немꙋ̀ моли́твами твои́ми, и҆ сохранѝ на́съ ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆ѕлобле́нїѧ, соверша́ющихъ вѣ́рою па́мѧть твою̀.

А҆пⷭ҇льскагѡ престо́ла сподо́билсѧ є҆сѝ, ст҃и́тельство прїи́мъ, свѧти́телю а҆рсе́нїе: ты́ бо ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ це́рковь мт҃ре гдⷭ҇ни, и҆ ᲂу҆го́дникѡвъ є҆ѧ̀, а҆нтѡ́нїа и҆ ѳеодо́сїа. Въ ню́же мы̀ ны́нѣ, ча̑да твоѧ̑, притека́юще, и҆ ли́ки составлѧ́юще, тебѐ восхвалѧ́емъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃а̀ чадолюби́ва, и҆ моле́бнѣ къ тебѣ̀ рꙋ́цѣ простира́емъ: моли́сѧ ѡ҆ на́съ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, и҆ пречⷭ҇тѣй є҆гѡ̀ мт҃ри, ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою и҆ любо́вїю тебѐ почита́ющихъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Всѧ́къ ѧ҆зы́къ да почꙋди́тсѧ ны́нѣ ѡ҆ пресла́вныхъ вели́чїихъ бг҃а на́шегѡ, и҆ всѧ̑ка ᲂу҆ста̀ да подви́жꙋтсѧ на похвале́нїе, и҆ да воспою́тъ хрⷭ҇та̀ бг҃а: ꙗ҆́кѡ въ послѣ̑днѧѧ времена̀ и҆ ро́ды такова̀ на́мъ произведѐ свѣти́льника вели́каго, свѧти́телѧ приснобл҃же́ннаго а҆рсе́нїа. тѣ́мже вопїе́мъ є҆мꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пасы́й це́рковь хрⷭ҇то́вꙋ и҆ лю́ди твоѧ̑, сегѡ̀ ра́ди ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ въ весе́лїи водворѧ́ешисѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆ ты̀ бг҃охрани́мый гра́де тфе́рь, ꙗ҆́кѡ такова̀ и҆мѣ́ѧ въ себѣ̀ пожи́вша свѧти́телѧ: весели́тесѧ и҆ вы̀, лю́дїе сегѡ̀ гра́да, ꙗ҆́кѡ такова̀ ст҃и́телѧ и҆ ᲂу҆чи́телѧ сподо́бистесѧ прїѧ́ти: ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ, бж҃їѧ мт҃ре це́рковь, ꙗ҆́кѡ люби́мый тобо́ю въ тебѣ̀ почи́лъ є҆́сть, бг҃омꙋ́дрый а҆рсе́нїй. Но, ѽ бг҃обл҃же́нный ѻ҆́ч҃е! не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою чтꙋ́щихъ всечестно́е твоѐ преставле́нїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Влⷣчце, прїимѝ моли́твꙋ ра̑бъ твои́хъ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е свѧти́телю а҆рсе́нїе, ꙳ ѡ҆крили́въ ᲂу҆́мъ къ бг҃ꙋ вѣ́рою, ꙳ мїрска́гѡ смѣше́нїѧ ꙳ возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ неꙋста́внагѡ: ꙳ и҆ кре́стъ тво́й взе́мъ, ꙳ всеви́дцꙋ послѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ и҆ люби́тель мона́хѡвъ бы́лъ є҆сѝ и҆зрѧ́денъ. ꙳ Сегѡ̀ ра́ди свѧти́тельскагѡ престо́ла прїѧ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ тѣ́мъ не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть, преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

Ѻ҆́ч҃е свѧти́телю а҆рсе́нїе, ꙳ ты̀ ѿ ᲂу҆тро́бы къ бг҃ꙋ ꙳ прибли́жилъ є҆сѝ тво́й ᲂу҆́мъ: и҆ весьма̀ прилѣжа́лъ є҆сѝ цр҃ю̀ вседержи́телю, ꙳ плоды̀ достѡ́йны приносѧ̀ є҆мꙋ̀ ꙳ ѿ твои́хъ пѡ́двигъ, свѧти́телю, ꙳ сокрꙋша́емь добродѣ́тельными вѣнцы̀. ꙳ тѣ́мъ благи́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ ꙳ воспрїѧ́тїе, досточꙋ́дне.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ѻ҆́ч҃е свѧти́телю а҆рсе́нїе, ꙳ ты̀ мона́хѡмъ наказа́тель, ꙳ и҆ рѡссі́йстѣй землѝ ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ, ꙳ ѡ҆сїѧва́ѧ чꙋдесы̀ всю̀ сїю̀ странꙋ̀: ꙳ тѧ́ бо и҆збра̀ бг҃ъ ѿ ю҆́ности, ѻ҆́ч҃е, ꙳ па́стырѧ ѻ҆вца́мъ словє́снымъ и҆ ᲂу҆чи́телѧ. ꙳ тѣ́мъ моли́сѧ ѡ҆ на́съ ꙳ съ ли́ки свѧти́телей, ꙳ и҆ просѝ ста́дꙋ твоемꙋ̀ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ꙗ҆́кѡ всечестны́й коне́цъ ᲂу҆спе́нїѧ твоегѡ̀, и҆ є҆́же ѿше́ствїе твоѐ ко гдⷭ҇ꙋ, ᲂу҆вѣ́дѣвше благочести́вїи кнѧ́зи, и҆ свѧщенномона́си, и҆ всѝ лю́дїе, взе́мше чⷭ҇тно́е тѣ́ло твоѐ, принесо́ша тобо́ю въ бг҃озда́ннꙋю це́рковь пречⷭ҇тыѧ бж҃їѧ мт҃ре. Сїѧ̑ ви́дѣвше мона́си твоеѧ̀ ѻ҆би́тели, люби̑маѧ тобо́ю ча̑да, прите́кше, и҆ ᲂу҆зрѣ́вше тебѐ ме́ртва на ѻ҆дрѣ̀, пла́чꙋщесѧ го́рькѡ, и҆ ѻ҆́дръ слеза́ми ѡ҆блива́юще, велегла́снѡ тебѣ̀ вопїѧ́хꙋ: ᲂу҆вы̀ на́мъ, па́стырю на́шъ до́брый. къ комꙋ̀ ᲂу҆жѐ прибѣ́гнемъ; кто̀ на́съ посѣти́тъ; кто̀ на́шꙋ нищетꙋ̀ ᲂу҆довли́тъ; кто́ бо тако́въ бы́сть, ꙗ҆́коже ты̀ любе́зенъ мона́хѡмъ; комꙋ̀ на́съ ѡ҆ставлѧ́еши, люби́мый на́шъ ѻ҆́ч҃е а҆рсе́нїе; а҆́ще и҆ тѣ́ломъ ѿше́лъ є҆сѝ ѿ на́съ, по дꙋ́хомъ пребыва́й съ на́ми, посѣща́ѧ на́съ, и҆ моли́сѧ за ны̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ пречⷭ҇тѣй є҆гѡ̀ мт҃ри, вѣ́рою и҆ любо́вїю па́мѧть твою̀ почита́ющыѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ:

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Благоче́стнѡ пожи́въ во свѧти́тельствѣ, лю́ди просвѣти́лъ є҆сѝ ᲂу҆че́нїемъ твои́мъ: и҆ ѡ҆ хра́мѣ пречⷭ҇тыѧ вельмѝ подвиза́всѧ, и҆ люби́тель мона́хѡвъ бы́въ, сегѡ̀ ра́ди ѿ хрⷭ҇та̀ па́ствы твоеѧ̀ вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇льскагѡ престо́ла намѣ́стника, и҆ свѧти́телѧ вели́каго чтꙋ́ще тѧ̀, мо́лимъ, ча̑да твоѧ̑, блаже́нне: ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ, ꙗ҆̀же ко хрⷭ҇тꙋ̀ моли́твами твои́ми, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ а҆рсе́нїе, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ. бг҃оро́диченъ: И҆́же на́съ ра́ди рожде́йсѧ ѿ дв҃ы:

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь ст҃а́гѡ два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Ле́сть мі́ра и҆ бога́тства свѣ́тлость, и҆ высо́кꙋю любо́вь роди́телей преѡби́дѣвъ, смире́нїемъ же къ нищетѣ̀ ᲂу҆ча́щемꙋ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, ѿ негѡ́же поще́нїемъ и҆ моли́твами и҆́стинное бога́тство и҆ сꙋ́щꙋю свѣ́тлость, и҆ ца́рство недви́жимо, свѧти́телю а҆рсе́нїе, наслѣ́довалъ є҆сѝ: къ немꙋ́же ны́нѣ моли́сѧ, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Да сво́й па́ки сози́ждеши ѻ҆́бразъ, сп҃се, и҆стлѣ́вшїй страстьмѝ, нбⷭ҇ныхъ ᲂу҆таи́всѧ сꙋще́ствъ, воплоти́лсѧ є҆сѝ ѿ дв҃ы, є҆́йже со стра́хомъ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃.

Добродѣ́телей дѣ́ланїемъ цр҃кви возсїѧ́лъ є҆сѝ вели́кое сл҃нце, и҆ ᲂу҆че́нїемъ слове́съ твои́хъ просвѣтѝ лю́ди твоѧ̑. тѣ́мже и҆ по ᲂу҆спе́нїи несконча́емꙋ благода́ть прїѧ́лъ є҆сѝ, свѧти́телю а҆рсе́нїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ невоздѣ́ланнаѧ, дв҃о, лоза̀, краснѣ́йшїй гро́здъ прозѧбла̀ є҆сѝ, и҆сточа́ющъ на́мъ вїно̀ спасе́нїѧ, всѣ́хъ веселѧ́щее дꙋ́шы же и҆ тѣлеса̀. Тѣ́мже ꙗ҆́кѡ винꙋ́ тѧ до́брыхъ блажа́ще при́снѡ, со а҆́гг҃ломъ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Ми́лостивомꙋ хрⷭ҇то́вꙋ ᲂу҆го́дникꙋ, неѕло́бивомꙋ и҆ кро́ткомꙋ, всѝ тебѣ̀ прилѣ́жнѡ мо́лимсѧ, и҆ любо́вїю зове́мъ: ра́дꙋйсѧ, свѧти́телю а҆рсе́нїе, ᲂу҆краси́вый хра́мъ бж҃їѧ мт҃ре, и҆ ᲂу҆го́дникѡвъ є҆ѧ̀, а҆нтѡ́нїа и҆ ѳеодо́сїа. Съ ни́миже молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Є҆гда̀ прїи́детъ сꙋди́ти все́й землѝ всѣ́хъ влⷣка и҆ творе́цъ, ѻ҆вца́мъ мѧ̀ причтѝ десны̑мъ ѡ҆сꙋжде́ннаго, и҆ кромѣ́шнїѧ тмы̀, и҆ всѧ́кагѡ мꙋче́нїѧ, твоего̀ непотре́бнаго раба̀ и҆схитѝ, молю́сѧ: да благода́рнѡ велича́ю бога́тство твоеѧ̀ бла́гости, бцⷣе всенепоро́чнаѧ, и҆ вопїю́ ти ра́дꙋѧсѧ: моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе да́ти мнѣ̀, тебе́ бо и҆́мамъ наде́ждꙋ, ра́бъ тво́й.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са: Прокі́менъ, гла́съ д҃: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Сті́хъ: Помѧнѝ, гдⷭ҇и, дв҃да, и҆ всю̀ кро́тость є҆гѡ̀. Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Дх҃а ст҃а́гѡ благода́ть въ твои́хъ ᲂу҆стна́хъ и҆злїѧ́сѧ, ѻ҆́ч҃е, и҆ бы́лъ є҆сѝ па́стырь хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ᲂу҆чѧ̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы, вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, во є҆ди́но бж҃ество̀.

Канѡ́нъ ст҃и́телѧ а҆рсе́нїа, є҆гѡ́же краегране́сїе: Ст҃а́гѡ хрⷭ҇то́ва свѧти́телѧ а҆рсе́нїа похвали́ти, ра́зꙋмъ, бж҃е мо́й, да́рꙋй мѝ.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Свѣ́те ѿ свѣ́та хрⷭ҇тѐ бж҃е, ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ рожде́йсѧ, и҆ и҆сконѝ сы́й со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ, мра́къ дꙋшѝ моеѧ̀ ѿгна́въ, ѡ҆зарѝ ᲂу҆́мъ мо́й, молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ да возмогꙋ̀ пѣ́ти твоего̀ ᲂу҆го́дника а҆рсе́нїа свѧще́ннаго.

А҆́ще и҆ человѣ́къ є҆сѝ є҆стество́мъ, ѻ҆́ч҃е, но а҆́гг҃льски на землѝ пожи́лъ є҆сѝ, десна́гѡ пꙋтѝ ѿ ю҆́ности є҆́мьсѧ, цѣломꙋ́дрїѧ рачи́тель бы́въ, дх҃а ст҃а́гѡ честно́е ѻ҆би́телище, а҆рсе́нїе всесвѧще́нне, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ.

Мꙋ́дрости глави́знꙋ, стра́хъ бж҃їй возлюби́въ, и҆ за́повѣдемъ є҆гѡ̀ при́снѡ поꙋча́ѧсѧ, дре́во насади́сѧ при и҆схо́дищахъ во́дъ дх҃о́вныхъ: ѿ ни́хже, ѻ҆́ч҃е, напоѧ́емь, пло́дъ хрⷭ҇тꙋ̀, а҆рсе́нїе, прине́слсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆слы́ша є҆́ѵа прама́ти, чⷭ҇таѧ: въ печа́лѣхъ роди́ши ча̑да. ты́ же, дв҃о, ᲂу҆слы́шала є҆сѝ: гдⷭ҇ь съ тобо́ю, ра́дꙋйсѧ, и҆ ра́дованнымъ гла́сомъ, бг҃оневѣ́сто, печа́ль прама́тере потре́бльши.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Презрѣ́въ ни̑жнѧѧ, ꙗ҆́кѡ попира́єма, и҆ любо́вь роди́телей преѡби́дѣвъ, хрⷭ҇та̀ взыска́лъ є҆сѝ: є҆гѡ́же любо́вїю дꙋ́шꙋ твою̀ ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ, того̀ любѧ̀, и҆ тогѡ̀ и҆щѧ̀ красоты̀.

Свѣти́льникъ сы́й, твою̀ дꙋ́шꙋ ᲂу҆краша́ѧ слеза́ми, ра́нѡ ко хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆́тренюѧ, рꙋкꙋ́ же просте́ртїемъ въ моли́твахъ, а҆мали́ка тѣ́ло ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, и҆ на го́рꙋ безстра́стїѧ возше́лъ є҆сѝ.

Благоро́дїемъ высо́къ, и҆ благодꙋ́шїемъ и҆зѧ́щенъ, ра́зꙋма мꙋ́дростїю ᲂу҆дивле́нъ бы́лъ є҆сѝ, цвѣ́тъ ꙗ҆́кѡ прекра́сный чистото́ю сїѧ́ѧ, и҆ свѣ́тлымъ смире́нїемъ, а҆рсе́нїе ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ма́ти бж҃їѧ пречⷭ҇таѧ, благослове́ннаѧ и҆ пренепоро́чнаѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ стрꙋ́пы и҆сцѣлѝ, и҆ стра̑сти плотскі̑ѧ ᲂу҆мертвѝ, ᲂу҆мирѝ ᲂу҆́мъ мо́й, ѿ всѧ́кагѡ вре́да, и҆ вра́жїѧ напа́сти и҆зми́ мѧ, влⷣчце.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Вели́кїй хрⷭ҇то́въ свѧти́тель да воспое́тсѧ, сто́лпъ свѣ́тлый, просвѣща́ѧй на́съ чꙋде́съ свѣтлостьмѝ, бг҃оно́сный ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆рсе́нїе, па́стырю и҆ ᲂу҆чи́телю землѝ на́шеѧ, хрⷭ҇та̀ молѝ ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Пое́мъ тѧ̀, бг҃оневѣ́сто, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а, сла́вѧще рождество̀ твоѐ непостижи́мое, и҆́мже и҆зба́вихомсѧ ѿ ле́сти дїа́воли, и҆ всѧ́кїѧ бѣды̀, бцⷣе влⷣчце, и҆ вѣ́рнѡ вопїе́мъ: поми́лꙋй ста́до твоѐ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Пою́ тѧ, слꙋ́хомъ бо, гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́шахъ, и҆ ᲂу҆жасо́хсѧ, до менє́ бо и҆́деши, менѐ и҆щѧ̀ заблꙋ́ждшаго. тѣ́мъ мно́гое твоѐ снизхожде́нїе, є҆́же на мѧ̀, прославлѧ́ю, многоми́лостиве.

Вельмѝ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ престо́лъ тво́й, свѧти́телю а҆рсе́нїе, вели́кими бо чꙋдесы̀ преспѣ́лъ є҆сѝ, и҆ житїе́мъ свѣ́тлымъ: сегѡ̀ ра́ди превели́кїй бг҃ъ на́шъ вельми́ тѧ просла́ви.

Ми́лости пода́телѧ гдⷭ҇а вѣ́дый, блаже́нне, те́плѣ є҆го̀ ᲂу҆моли́лъ є҆сѝ, на и҆сцѣле́нїе и҆ спасе́нїе мнѡ́гимъ, съ вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющымъ, и҆ въ по́мощь тѧ̀ призыва́ющымъ.

Врача̀ и҆зрѧ́дна разли́чнѡ недꙋ́гꙋющымъ, и҆ наставле́нїе всѣ̑мъ прельщє́нымъ ѕлы́мъ совѣ́томъ, хрⷭ҇то́съ тѧ̀ дарова̀ чꙋдотво́рца землѝ на́шей, свѧти́телѧ а҆рсе́нїа: тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣли́ла є҆сѝ сокрꙋше́нїе, всенепоро́чнаѧ, дре́внѧгѡ ѻ҆каѧ́нства землены́хъ, поро́ждшаѧ гдⷭ҇а и҆ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, поне́сшаго недꙋ́ги на́шѧ, за благосе́рдїе неизглаго́ланное, дв҃о мт҃и.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе во тмѣ̀ лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭ҇тѐ, сп҃се мо́й, къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю, цр҃ю̀ ми́ра, просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ: и҆но́гѡ бо, ра́звѣ тебє̀, бо́га не зна́ю.

Сла́вный па́стырь, неистощи́мый и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїѧ, церко́вный сто́лпъ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, вели́кїй свѣти́льникъ многосвѣ́тлый, свѧти́телю а҆рсе́нїе.

Ꙗ҆́кѡ свѣтоза́рно житїѐ, ꙗ҆́кѡ ѕѣлѡ̀ чꙋ́дно, ꙗ҆́кѡ краснѝ трꙋ́дове твоѝ, ꙗ҆́кѡ вели́ка благода́ть свы́ше дана̀ тѝ, мꙋ́дре: сегѡ̀ ра́ди вѣ́рою почита́емъ тѧ̀, свѧти́телю а҆рсе́нїе.

Пресвѣ́тлаѧ твоѧ̀ па́мѧть простира́етсѧ въ мі́рѣ, и҆ просвѣща́етъ человѣ́чєскїѧ дꙋ́шы свѣ́томъ благода́ти: ю҆́же соверша́ющихъ любо́вїю, ѿ бѣ́дъ на́съ и҆зба́ви, мо́лимсѧ, свѧти́телю а҆рсе́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ ѻ҆́дръ соломѡ́новъ, є҆го́же ѡ҆бстоѧ́тъ си́льнїи, бг҃одꙋхнове́нныхъ списа́нїй ны́нѣ прорица̑нїѧ: на не́мже хрⷭ҇то́съ бг҃ъ воплоще́нїемъ почи́лъ є҆́сть, благослове́ннаѧ и҆ ѡ҆бра́дованнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Свѣти́льника тѧ̀ сꙋ́щїи во тмѣ̀ пре́лести, неле́стнѡ наставлѧ́юща, ѡ҆брѣ́тше, къ пꙋтє́мъ живота̀, бг҃облаже́нне а҆рсе́нїе. И҆ ны́нѣ по сме́рти вра́чь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ болѧ́щымъ, дх҃а бжⷭ҇твенною благода́тїю.

Зако́нѡмъ повинꙋ́ѧсѧ влⷣчнимъ, заблꙋ́ждшыѧ взыска́лъ є҆сѝ, и҆ во ѡ҆гра́дꙋ покаѧ́нїѧ приве́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ па́стырь и҆́стиненъ показа́всѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀, ѻ҆́ч҃е свѧти́телю а҆рсе́нїе.

Свѧще́нїѧ хра́мъ, ѻ҆́ч҃е, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а вѣ́рою бы́въ, созда́лъ є҆сѝ хра́мъ пречⷭ҇тыѧ мт҃ре бж҃їѧ, и҆ є҆ѧ̀ ᲂу҆го́дникѡвъ, а҆нтѡ́нїа и҆ ѳеодо́сїа: и҆ ѻ҆би́тель пречꙋ́днꙋ сотвори́лъ и҆ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, въ не́йже тѣ́ло твоѐ положено̀ бы́сть.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́ни ѡ҆ тебѣ̀ пресла́внѡ, дв҃о, ѡ҆бновлѧ́ютсѧ: ражда́еши бо безъ сѣ́мене бг҃а сп҃са, и҆ пребыва́еши (с. 31) дѣ́вствꙋющи па́ки, стра́нно чꙋ́до. тѣ́мъ тѧ̀ мт҃рь є҆мманꙋ́илевꙋ благоче́стнѡ и҆сповѣ́дꙋемъ.

Конда́къ, гла́съ и҃.

Воспрїе́мши ра́достнѡ честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи, пречⷭ҇таѧ це́рковь, въ ню́же че́стнѡ вноси̑мы мно́жествомъ сщ҃енномона́хѡвъ, и҆ кнѧ́зи благовѣ́рными, и҆ ꙗ҆̀же прїе́мши, ꙗ҆́кѡ сокро́вище многоцѣ́нное. тѣ́мже и҆ мы̀ ны́нѣ твоеѧ̀ ѻ҆гра́ды словє́сныѧ ѻ҆́вцы, ѻ҆́крестъ ра́ки твоеѧ̀ предстоѧ́ще, любе́знѡ вопїе́мъ тѝ: не забꙋ́ди ча̑дъ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е, и҆̀хже мꙋ́дрѣ собра́лъ и҆ возлюби́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю а҆рсе́нїе, па́стырю и҆ ᲂу҆чи́телю на́шъ.

І҆́косъ:

Ѿ скве́рныхъ ᲂу҆сте́нъ, ѿ нечи́ста се́рдца, ка́кѡ тѝ принесꙋ̀ хвалє́нїѧ, ѻ҆каѧ́нный; ᲂу҆жаса́юсѧ и҆ трепе́щꙋ: по надѣ́ѧсѧ на тво́й благосе́рдный нра́въ, ѻ҆́ч҃е, хвалꙋ́ ти прино́симъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, па́стырю на́шъ до́брый свѧти́телю а҆рсе́нїе, ᲂу҆пасы́й ста́до хрⷭ҇то́во: ра́дꙋйсѧ, ди́вный чꙋдотво́рче, предтека́ющымъ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою, неѡскꙋ́дно и҆сцѣле́нїе подава́ѧ: ра́дꙋйсѧ, це́рквамъ воздви́женїе, и҆ и҆́нокѡвъ люби́телю, си̑рымъ и҆ ни́щымъ пода́телю: ра́дꙋйсѧ, и҆ ты̀ бг҃охрани́мый гра́де тфе́рь, ꙗ҆́кѡ такова̀ и҆мѣ̀ въ себѣ̀ пожи́вша свѧти́телѧ: ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ, бж҃їѧ мт҃ере це́рковь, ꙗ҆́кѡ люби́мый тобо́ю въ тебѣ̀ почи́лъ є҆́сть бг҃омꙋ́дрый а҆рсе́нїй. Но, ѽ бг҃облаже́нне ѻ҆́ч҃е! а҆́ще и҆ тѣ́ломъ преше́лъ є҆сѝ ѿ на́съ, но дꙋ́хомъ пребыва́ѧ съ на́ми: и҆ моли́сѧ за ны̀ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ пречⷭ҇тѣй є҆гѡ̀ мт҃ери, съ є҆ѧ̀ ᲂу҆го́дники, а҆нтѡ́нїемъ и҆ ѳеодо́сїемъ, и҆ спаса́й пою́щихъ тѧ̀, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, свѧти́телю а҆рсе́нїе, па́стырю и҆ ᲂу҆чи́телю на́шъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ, высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й благослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Вы́шнїй цр҃ю̀ и҆ вседержи́телю, моли́твами твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника жи́знь ᲂу҆мирѝ всѣ̑мъ, сло́ве, хрⷭ҇тїа́нѡмъ, посо́бствꙋѧ на ва́рвары благовѣ̑рнымъ, да тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ, зове́мъ: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ̀ бж҃їю, свѧти́телю хрⷭ҇то́въ а҆рсе́нїе, моли́ти прилѣ́жнѡ не преста́й ѡ҆ на́съ твои́хъ рабѣ́хъ, да ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ и҆зба́вимсѧ и҆ всѧ́кагѡ ѡ҆ѕлобле́нїѧ, ѿ вра̑гъ находѧ́щагѡ, твои́ми моли́твами.

И҆сцѣлє́нїѧ подава́еши, всю́дꙋ вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющымъ, свѧти́телю а҆рсе́нїе. Тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, твоѝ рабѝ: печа́ль на́шꙋ въ ра́дость преложѝ, и҆ ѿ всѧ́кїѧ и҆зба́ви ско́рби твои́ми моли́твами.

Бг҃оро́диченъ:

Стра̑сти моегѡ̀ се́рдца и҆сцѣлѝ ми́лостїю твое́ю, всепѣ́таѧ, ᲂу҆́мъ мо́й ᲂу҆мирѝ, и҆ дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ, и҆ ходи́ти мѧ̀ напра́ви на стезю̀ спаси́тельнꙋю, ꙗ҆́кѡ да пою́ тѧ, препѣ́таѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆стро́ивъ твою̀ жи́знь бг҃олѣ́пнѡ, свѧти́телю а҆рсе́нїе, строи́тель и҆зрѧ́денъ показа́лсѧ є҆сѝ твое́й ѻ҆би́тели, и҆ свѣ́тло прїѧ́телище бж҃їе.

Чꙋде́съ глꙋбина̀ и҆ и҆сцѣле́нїй рѣка̀, и҆сто́чникъ непреста́ненъ, стрꙋѧ̀ ника́коже ѡ҆скꙋдѣва́ема, твоѧ̀ ра́ка показа́сѧ, ѻ҆́ч҃е.

И҆́же къ бг҃ꙋ моли́твами твои́ми те́плыми, ѡ҆чи́сти на́съ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны, и҆ скорбе́й, и҆ болѣ́зней, и҆ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, ст҃и́телю а҆рсе́нїе, и҆зба́ви.

Бг҃оро́диченъ:

Прест҃а́ѧ дв҃о, ты́ мѧ спасѝ, и҆ не́мощи мое́й бꙋ́ди по́мощь: скорбе́й мно́гихъ и҆ лю́тыхъ мѧ̀ и҆зба́ви, да тѧ̀ сла́влю є҆ди́нꙋ бцⷣꙋ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ: тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Чꙋдеса́ бо твоѧ̑ мнѡ́га и҆ и҆сцѣлє́нїѧ безчи́слєнна, незави́стнѡ подава́еши съ те́плою вѣ́рою приходѧ́щымъ, а҆рсе́нїе ст҃и́телю, похвала̀ землѝ на́шей.

Поста́ви тебѐ хрⷭ҇то́съ, мт҃ре своеѧ̀ це́ркве, столпа̀ крѣ́пка и҆ неподви́жима, соблюда́юща и҆ назира́юща гра́дъ тво́й неподви́жимь, и҆ ст҃ꙋ́ю ѻ҆би́тель свою̀.

Свѧти́тели ᲂу҆́бѡ и҆ кнѧ́зи благочести́вїи, свѧще́нницы и҆ и҆́ноцы, и҆ всѝ лю́дїе, мꙋ́жи и҆ жєны̀, и҆ ста́рцы со младє́нцы, и҆ всѧ́къ во́зрастъ, и҆ всѧ́ко состоѧ́нїе, ст҃и́телю на́шемꙋ а҆рсе́нїю свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ.

Бг҃оро́диченъ:

Молѝ твоего̀ сн҃а, гпⷭ҇жѐ пречⷭ҇таѧ бцⷣе, и҆зба́вити мѧ̀ въ де́нь лю́тъ стра́шнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, да ра́дꙋѧсѧ пѣ́сньми велича́ю тѧ̀.

Свѣти́ленъ:

Восхва́лимъ дне́сь пѣ́сньми вели́каго па́стырѧ и҆ ᲂу҆чи́телѧ, а҆рсе́нїѧ бг҃омꙋ́драго: се́й бо и҆змла́да возлюбѝ хрⷭ҇та̀, и҆ пречⷭ҇тꙋю є҆гѡ̀ мт҃рь. съ не́юже ны́нѣ мо́литъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же ѿ бг҃а мі́рꙋ пѡ́даннымъ благи̑мъ, ты̀ вина̀ была̀ є҆сѝ, бцⷣе: но и҆ ны́нѣ ми́лостива сотворѝ ѡ҆ ѻ҆́бщемъ спасе́нїи благопремѣ́ннаго бг҃а.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Кі́ими похва́льными:

Кі́ими похва́льными вѣнцы̀ ꙳ ᲂу҆вѧзе́мъ свѧти́телѧ, ꙳ благоче́стїѧ ᲂу҆правле́нїе, ꙳ цѣломꙋ́дрїѧ рачи́телѧ, ꙳ свѣ́тлое цр҃кве ᲂу҆краше́нїе, ꙳ и҆сто́чника бжⷭ҇твенныхъ и҆сцѣле́нїй, ꙳ проли́тїе дарова́нїй дꙋхо́вныхъ, ꙳ рѣкꙋ̀ мно́гихъ чꙋде́съ, ꙳ зе́млю на́шꙋ веселѧ́щꙋ, ꙳ ди́внаго чꙋдотво́рца а҆рсе́нїа, ꙳ предста́телѧ на́шего и҆ храни́телѧ.

Два́жды.

Кі́ими дꙋхо́вными пѣ́сньми ꙳ похва́лимъ а҆рсе́нїа свѧще́ннаго, ꙳ ди́внаго въ чꙋдесѣ́хъ, ꙳ и҆ безплѡ́тнымъ сожи́телѧ, ꙳ ѡ҆сщ҃е́ннаго ѿ пеле́нъ, ꙳ столпа̀ цр҃кви неподви́жима, ꙳ весе́лїе землѝ на́шей, ꙳ и҆́нокѡмъ люби́телѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ѻ҆ц҃а̀ чадолюби́ва, ꙳ и҆ больны̑мъ врача̀ безме́здна;

Кі́ими пѣ́сненными добро́тами ꙳ ᲂу҆блажи́мъ а҆рсе́нїа досточꙋ́днаго, ꙳ печа̑льнымъ ᲂу҆тѣше́нїе, ꙳ ѿча̑ѧннымъ застꙋ́пника, ꙳ и҆́нокѡмъ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ похвалꙋ̀ землѝ на́шей, ꙳ ст҃и́телємъ ᲂу҆краше́нїе, ꙳ рѣкꙋ̀ ми́лости вои́стиннꙋ, ꙳ бжⷭ҇твеннагѡ хрⷭ҇то́ва смире́нїѧ ревни́телѧ, ꙳ подаю́щаго мі́рови ве́лїю ми́лость;

Сла́ва, гла́съ и҃. Самогла́сенъ.

Прїиди́те, стеце́мсѧ всѝ къ бжⷭ҇твенной па́мѧти ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ, и҆зрѧ́днагѡ чꙋдотво́рца а҆рсе́нїа: се́й бо ѿ ю҆́ности жела́нїе бжⷭ҇твенное въ се́рдцы свое́мъ прїи́мъ, и҆ возлюби́въ хрⷭ҇та̀ и҆ пречⷭ҇тꙋю є҆гѡ̀ мт҃рь, є҆́йже и҆ ѻ҆би́тель сотворѝ и҆ вельмѝ ᲂу҆красѝ, и҆ мно́жество мона́хѡвъ собра̀. тѣ́мъ бы́въ хрⷭ҇толюби̑вымъ кнѧ́зємъ ᲂу҆чи́тель пра́выѧ вѣ́ры, вельмѡ́жамъ тве́рдое защище́нїе, си̑рымъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ милосе́рдъ, вдови́цамъ те́плое застꙋпле́нїе, скорбѧ́щымъ ᲂу҆тѣше́нїе, болѧ́щымъ и҆сцѣле́нїе: ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ, бж҃їѧ мт҃ере це́рковь, ꙗ҆́кѡ люби́мый тобо́ю въ тебѣ̀ почи́лъ є҆́сть бг҃омꙋ́дрый а҆рсе́нїй. Но, ѽ бг҃облаже́нный ѻ҆́ч҃е! не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ вѣ́рою чтꙋ́щихъ всечестно́е ᲂу҆спе́нїе твоѐ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Влⷣчце, прїимѝ моли́твꙋ ра̑бъ твои́хъ:

Славосло́вїе вели́кое. Є҆ктєнїѝ. И҆ ѿпꙋ́стъ. Ча́съ пе́рвый.

На лїтꙋргі́и Блажє́нна, ѿ канѡ́на ст҃а́гѡ пѣ́снь г҃, и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ, ко є҆вре́ѡмъ, зача́ло та҃і ѿ полꙋ̀. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло а҃і. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

ПРИЛОЖЕ́НІЕ

Мѣ́сѧца тогѡ́же во в҃-й де́нь.

Пра́зднованїе прест҃ѣ́й бцⷣѣ, въ че́сть чꙋдотво́рныѧ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны, нарица́емыѧ держа́вныѧ.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

Неѡбори́мꙋю стѣ́нꙋ стѧжа́вше, не ꙗ҆́кѡ мїролю́бцы, но ꙗ҆́кѡ вѣ́рнїи, припа́даемъ къ влⷣчцѣ дв҃ѣ и҆ воспое́мъ, бра́тїе, предста́тельство тоѧ̀.

Ꙗ҆́кѡ рабѝ тебѣ̀ пречⷭ҇таѧ взыва́емъ: не ѿве́ржи ны̀, молѧ́щихсѧ тѝ, но ѡ҆градѝ на́съ покро́вомъ твои́мъ.

Потщи́сѧ цр҃и́це бл҃года́тнаѧ, ᲂу҆слы́ши моли́твꙋ мою̀, и҆ пѣ́снь хвале́нїѧ моегѡ̀ да прїи́детъ пред̾ тѧ̀.

Кто̀ возглаго́летъ си̑лы твоѧ̑, пречⷭ҇таѧ; и҆́мамы тѧ̀ влⷣчцꙋ на́шꙋ, и҆ николи́же ᲂу҆страши́мсѧ непокори́выхъ сынѡ́въ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃:

Ст҃ѣ́йшаѧ херꙋві̑мъ и҆ вы́сшаѧ серафі̑мъ, вои́стиннꙋ бцⷣе ты̀ є҆сѝ. вѣ́мы тѧ̀ застꙋ́пницꙋ на́шꙋ, ты́ же не преста́й ѡ҆ на́съ молѧ́щи, держа́во и҆ прибѣ́жище дꙋша́мъ на́шымъ.

Прокі́менъ днѐ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃:

Ди́вное і҆кѡ́ны твоеѧ̀ ꙗ҆вле́нїе, бцⷣе пренепоро́чнаѧ, славосло́вимъ дне́сь, и҆ твоѐ застꙋпле́нїе на́мъ пра́зднꙋемъ. ма́ти бо сꙋ́щи живота̀, мо́лиши ѡ҆ на́съ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, на тѧ̀ є҆ди́нꙋю наде́ждꙋ возложи́вшихъ, пꙋтеводи́тельнице нело́жнаѧ на́шегѡ сп҃се́нїѧ.

Сті́хъ: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ.

Ѿложи́мъ вѣ́рнїи печа́ль: се́ бо втора́ѧ неѡпали́маѧ кꙋпина̀, і҆кѡ́на бг҃ома́тере, людьмѝ правосла́вными зри́маѧ, на сп҃се́нїе грѣ́шныхъ ꙗ҆влѧ́етсѧ.

Сті́хъ: Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Свѣти́сѧ, свѣти́сѧ, но́вый і҆ерⷭ҇ли́ме, и҆ ра́дꙋйтесѧ ᲂу҆бо́зїи, ꙗ҆́кѡ нерꙋши́мъ є҆́сть сїѡ́нъ и҆ мт҃и бг҃а на́шегѡ посредѣ̀ люді́й свои́хъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Свѣ́тлое дне́сь застꙋ́пницы на́шеѧ наста̀ торжество̀: да взыгра́етсѧ тва́рь, да ликовствꙋ́ютъ человѣ́честїи собо́ри, созыва́етъ бо на́съ ст҃а́ѧ бцⷣа ви́дѣти і҆кѡ́нꙋ свою̀, лꙋча́ми млⷭ҇ти всѧ̑ правосла̑вныѧ ѡ҆свѣща́ющꙋю. тѣ́мже, ра́дꙋющесѧ, вопїе́мъ: сп҃сѝ и҆ на́съ, пренепоро́чнаѧ, вѣ́рныхъ ча́дъ землѝ твоеѧ̀.

Тропа́рь пи́санъ на вели́цѣй вече́рни.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ д҃:

И҆ рыда́хъ, и҆ взыва́хъ къ тебѣ̀, влⷣчце, но не возмо́глъ є҆́сть гла́съ мо́й, и҆ заглꙋши́сѧ во́пль мо́й ѿ пото́ка грѣ̑хъ мои́хъ, и҆ ка́кѡ ᲂу҆молю́ тѧ; сама̀ ᲂу҆̀бо да́ждь мѝ мл҃твꙋ и҆ сохранѝ раба̀ твоего̀. И҆́зсше се́рдце моѐ и҆ стрꙋ̑пїемъ и҆спещри́сѧ глава̀ моѧ̀, и҆знемого́стѣ ѿ мра́ка ѻ҆́чи моѝ, и҆ ᲂу҆ѧ́звенъ є҆́смь въ глежню̀ мою̀, но ты̀, ꙗ҆́кѡ держа́внаѧ, спаси́ мѧ и҆ пода́ждь мѝ ве́лїю млⷭ҇ть.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ то́йже:

Непра́вда, ꙗ҆́кѡ мо́ре, скры̀ зе́млю твою̀, и҆ ны́нѣ лю́тѣ потоплѧ́еми є҆смы̀, но ты̀ прострѝ десни́цꙋ твою̀, и҆ ꙗ҆́кѡ всехва́льнаѧ, поста́ви ны̀ на ка́мене вѣ́ры, и҆ сп҃си́ ны влⷣчце, сп҃си́ ны и҆ ᲂу҆твердѝ посредѣ̀ на́съ держа́вꙋ твою̀.

Ѕмїенра́вно дне́сь показꙋ́етсѧ ста́до твоѐ, ꙗ҆́кѡ вѣ́тромъ ѡ҆бꙋрева́еми є҆смы̀, и҆ не мо́жемъ терпѣ́ти, но ты̀ ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, ᲂу҆ти́ши во́ды прерѣка́нїѧ и҆ не ѿве́ржи ра̑бъ свои́хъ, сохранѧ́ѧ на́мъ и҆ при́снѡ млⷭ҇ть твою̀. а҆́ще не ты̀, бг҃ороди́тельнице, па́че всѣ́хъ превознесе́ннаѧ, а҆́ще не ты̀, ѽ стѣно̀ нерꙋши́маѧ и҆ мі́рове ра́досте, кто̀ ᲂу҆̀бо ᲂу҆мо́литъ за ны̀ сн҃а твоего̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, да поми́лꙋетъ сокрꙋше́нныхъ се́рдцемъ и҆ ско́рбныхъ люде́й свои́хъ. пред̾ тѣ́мъ же и҆ бꙋ́ди хода́таица неꙋсы́пнаѧ и҆ спасѝ на́съ.

Прїиди́те, всѝ вѣ́рнїи, и҆ кꙋ́пнѡ собо́ры сотво́рше, возопїи́мъ держа́внѣй влⷣчцѣ, и҆ та́кѡ къ не́й возглаго́лемъ: всѝ неключи́ми є҆смы̀, и҆ тогѡ̀ ра́ди припа́даемъ къ тѝ, и҆ мо́лимъ тѧ̀ со дерзнове́нїемъ и҆ вѣ́рою, зовꙋ́ще: не пре́зри на́съ, ѻ҆каѧ́нныхъ, потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе и҆ сп҃сѝ всѧ̑ правосла̑вныѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Не надѣ́йтесѧ на кнѧ́зи преходѧ́щыѧ: ничесо́ бо возмо́гꙋтъ и҆ сыны̀ человѣ́честїи сꙋ́ть, и҆зы́дꙋтъ, ꙗ҆́кѡ бы́лїе, и҆ никто́же и҆̀хъ помѧ́нетъ, но моли́тесѧ, бра́тїе, моли́тесѧ, и҆ прїи́метъ вы̀ под̾ кро́въ сво́й мт҃ерь бг҃а на́шегѡ и҆ ᲂу҆поко́имсѧ, лю́дїе, под̾ ри́зой тоѧ̀.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ.

Чтє́нїѧ трѝ, пи́саны сегѡ̀ мⷭ҇ца ли́стъ рк҃в.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Стра́шенъ є҆́сть гнѣ́въ гдⷭ҇ень, на всѧ̑ смє́ртныѧ належа́щь, но тогѡ̀ ра́ди показꙋ́етсѧ дне́сь и҆ застꙋпле́нїе вѣ̑рнымъ: се́ бо прїи́де бл҃года́тнаѧ во сп҃се́нїе лю́демъ свои̑мъ, и҆ нѣ́сть возмогі́й сокрꙋши́ти ста́до тоѧ̀, занѐ всемꙋ̀ мі́рови влⷣчца є҆́сть.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Пра́вды вы́шнїѧ ча́юще, не ѡ҆ се́мъ рыда́йте, ꙗ҆́кѡ и҆стѧзꙋ́еми є҆стѐ, И҆ воскли́кните та́кѡ: вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ ѻ҆каѧ́нни є҆смы̀, но не до конца̀ прогнѣ́вайсѧ на ны̀, мл҃твами же бцⷣы сп҃сѝ и҆ всѧ̑ правосла̑вныѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

Дв҃а была̀ є҆сѝ ѻ҆трокови́ца смире́нна, дне́сь же показꙋ́ешисѧ на́мъ ꙗ҆́кѡ цр҃и́ца и҆ мт҃рь всѧ́ческихъ, и҆ томꙋ̀ дивѧ́щесѧ, восклица́емъ тѝ: ка́кѡ стра́шна є҆́сть та́йна сїѧ̀, ка́кѡ досто́йнѡ восхва́лимъ тѧ̀, пребл҃гꙋ́ю, но, ꙗ҆́кѡ нб҃са̀ къ землѣ̀ прикло́ньшаѧ и҆ зе́млю до нб҃съ возве́дшаѧ, сп҃сѝ, бцⷣе, лю́ди твоѧ̑ и҆ сама̀ сохранѝ ста́до твоѐ.

Сті́хъ: Пресла̑внаѧ глаго́лашасѧ ѡ҆ тебѣ̀, гра́де бж҃їй.

И҆спо́лнисѧ, бл҃года́тнаѧ, ми́лости и҆ ᲂу҆слы́ши ны̀, молѧ́щыѧсѧ тѝ, и҆ та́кѡ тѝ глаго́лющыѧ: возра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇та̀ бг҃а ро́ждшаѧ, занѐ ᲂу҆блажа́тъ тѧ̀ всѝ ро́ди и҆ восхва́лѧтъ тѧ̀ всѧ́чєскаѧ, вои́стиннꙋ бо несокрꙋши́ма є҆́сть держа́ва твоѧ̑.

Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ и҆збра̀ гдⷭ҇ь сїѡ́на и҆зво́ли и҆ въ жили́ще себѣ̀.

Ст҃ъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, и҆ мт҃рь твоѧ̀, ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀, бы́сть смире́нна и҆ тогѡ̀ ра́ди краснѡ̀ дне́сь преꙋкра́сисѧ, па́че всѣ́хъ безпло́тныхъ є҆́сть сла́ва твоѧ̑, не подви́житсѧ ᲂу҆̀бо и҆ сохрани́тъ ны̀, ꙗ҆́кѡ всеси́льна.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Ка́кѡ воспое́мъ тѧ̀, влⷣчцꙋ дв҃ꙋ, и҆ ка́кѡ нарече́мъ тѧ̀, мт҃рь свѣ́та неизрече́нна и҆ непристꙋ́пна, но вои́стиннꙋ бцⷣа ты̀ є҆сѝ, и҆ хва́льно и҆ просла́влено и҆́мѧ твоѐ и҆ ны́нѣ, и҆ во вѣ́къ вѣкѡ́въ, и҆ по сконча́нїи вѣ́ка.

Тропа́рь, гла́съ д҃.

Гра́да сїѡ́нска взыскꙋ́юще, под̾ тво́й покро́въ, дв҃о чⷭ҇таѧ, дне́сь притека́емъ, и҆ никто́же возмо́жетъ на ны̀, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть гра́дъ си́ленъ, а҆́ще не сꙋ́щагѡ бг҃а, и҆ нѣ́сть и҆́на крѣ́пость, а҆́ще не ми́лость влⷣчцы дв҃ы.

На ᲂу҆́трени:

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Гла́съ пла́ча слы́шенъ є҆́сть на сїѡ́нѣ, и҆ рыда́нїе ве́лїе воздвиза́емо є҆́сть во сто́гнахъ ст҃ы́хъ. ѽ влⷣчце дв҃о, ᲂу҆слы́ши ѧ҆̀, твои́ми бо лю́ди и҆злива́емы сꙋ́ть, и҆ сп҃сѝ гра́дъ ѡ҆пꙋстоше́нный.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Въ поноше́нїи ᲂу҆сте́нъ и҆ во ѡ҆бдержа́нїи ꙗ҆зы́кѡмъ є҆смы̀, вси́ бо преѡгорчи́хомъ цр҃ѧ̀, сн҃а твоего̀, и҆ то́й посѣти́ ны преще́нїемъ свои́мъ, но ᲂу҆молѝ, дв҃о пречⷭ҇таѧ, ѿ тѧ̀ ро́ждшагосѧ, и҆, а҆́ще не до конца̀ прогнѣ́валсѧ є҆́сть, процвѣте́тъ гра́дъ ѡ҆пꙋстоше́нный.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ з҃:

Воста́ни, влⷣчце, воста́ни, и҆ ѡ҆блече́тсѧ сїѡ́нъ въ крѣ́пость свою̀, и҆ вода̀ же́лчнаѧ бꙋ́детъ на́мъ, ꙗ҆́кѡ ме́дъ, напита́емсѧ лю́дїе тѣсно́тами, и҆̀же ѿ зижди́телѧ сꙋ́ть, и҆ восхва́лимъ, пою́ще, держа́вꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ несконча́ема є҆́сть.

Велича́нїе:

Велича́емъ тѧ̀, прест҃а́ѧ дв҃о, бг҃оизбра́ннаѧ ѻ҆трокови́це, и҆ чти́мъ держа́вный ѻ҆́бразъ ст҃ы́ни твоеѧ̀, и҆́мже подае́ши ве́лїю млⷭ҇ть всѣ̑мъ съ вѣ́рою къ немꙋ̀ притека́ющымъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

А҆́ще и҆ є҆ди́нꙋ ка́плю млⷭ҇ти твоеѧ̀ ѡ҆дожди́ши мѝ, всечⷭ҇таѧ, не возмо́жетъ ѧ҆зы́къ мо́й досто́йнѡ тѧ̀ возвели́чити, но па́че мѣ́ры и҆ неизрече́нна є҆́сть бла́гость твоѧ̀, и҆ пою̀ сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ мт҃и бж҃їѧ ты̀ є҆сѝ.

Степе́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Сті́хъ: Ѿры́гнꙋ се́рдце моѐ сло́во бл҃го, гл҃го́ли а҆́зъ дѣла̀ моѧ̀ цр҃е́ви. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло д҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀, стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Не и҆́мамы и҆ны́ѧ по́мощи, не и҆́мамы и҆ны́ѧ наде́жды, ра́звѣ тебє̀, влⷣчце, ты̀ на́мъ помозѝ, на тебѐ надѣ́емсѧ и҆ тобо́ю хва́лимсѧ, твои́ бо є҆смы̀ рабѝ, да не постыди́мсѧ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краестро́чїе: Сп҃сѝ, бцⷣе, правосла́внꙋю зе́млю и҆ сохранѝ лю́ди твоѧ̑. Гла́съ д҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̀, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Самоизмышле́ннаѧ па́гꙋба покры́ла є҆́сть всю̀ зе́млю твою̀, и҆ мра́къ ве́лїй воцари́сѧ дне́сь въ вертогра́дѣ твое́мъ. тѧ́жко мѝ є҆́сть, и҆ рыда́ю тебѐ, мт҃и пречⷭ҇таѧ, и҆ а҆́ще ᲂу҆слы́шиши, ничесѡ́же ᲂу҆страшꙋ́сѧ, и҆ воспою̀ и҆́мѧ твоѐ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Покаѧ́нїю наꙋчи́ мѧ, влⷣчце, да де́нь и҆ но́щь и҆злїю̀ слє́зы моѧ̑ и҆ да смире́нъ ѿ вра̑гъ мои́хъ воскли́кнꙋ тебѣ̀: никто́же чⷭ҇тъ, ра́звѣ тебє̀, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, и҆ сохрани́тъ мѧ̀ держа́ва твоѧ̀, сла́внѡ бо просла́висѧ.

А҆́зъ и҆з̾ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ мои́хъ вопїю́ ти, и҆ не премолчи́тъ сто́нъ мо́й пред̾ тобо́ю: ви́ждь, ѽ, ви́ждь, влⷣчце дв҃о, и҆ не ѿве́ржи менѐ, ᲂу҆слы́ши ᲂу҆̀бо во́пль гла́са моегѡ̀ и҆ покры́й мѧ̀ ри́зою смиренномꙋ́дрїѧ твоегѡ̀, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Сꙋ́дъ гнѣ́венъ прїи́де на ны̀, и҆ разсы́пасѧ ра́дость люде́й твои́хъ, вси́ бо пла́чемъ и҆ рыда́емъ и҆ та́кѡ гл҃го́лемъ: ѽ мечꙋ̀ бж҃їй, доко́лѣ не ᲂу҆поко́ишисѧ; преста́ни ᲂу҆̀бо, пощади́ ны, и҆ воспое́мъ держа́вꙋ влⷣчцы на́шеѧ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

И҆з̾ но́щи дѣ́лъ пре́лєсти погꙋби́ша ны̀, па́лъ є҆́сть сїѡ́нъ, и҆ заключе́ни є҆смы̀. і҆ерⷭ҇ли́ме, і҆ерⷭ҇ли́ме, почто̀ та́кѡ ѡ҆мрачи́лсѧ є҆сѝ; тогѡ́ же ра́ди и҆ возопїи́мъ влⷣчце си́це: то́кмо твоѧ̀ держа́ва сохрани́тъ ны̀, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Катава́сїѧ по ᲂу҆ста́вꙋ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̑ пѣсносло́вцы бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ, дх҃о́внѡ ᲂу҆твердѝ: въ бж҃е́ственнѣй твое́й сла́вѣ вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Ѡ҆больсти́ мѧ ѕмі́й, клеветни́къ бо є҆́сть, и҆, дꙋшевре́дное въ себѣ̀ насажда́ѧ, смꙋти́лось се́рдце моѐ. ꙗ҆́кѡ ме́ртвъ пребыва́ю и҆ кі́ими словесы̀ ѡ҆ себѣ̀ возрыда́ю; но тѧ̀ молю̀, влⷣчце, молю̀ и҆ глаго́лю: ѡ҆блада́й над̾ ни́мъ и҆ ѿ грѣха̀ моегѡ̀ ѡ҆чи́сти мѧ̀.

Го́рькимъ пла́чемъ мои́мъ, ꙗ҆́кѡ во́дꙋ, и҆злїю̀ се́рдце моѐ, сокрꙋше́нїе моѐ ꙗ҆́кѡ же́ртва тебѣ̀, и҆ молю́ тѧ, пречⷭ҇таѧ: є҆́й, не ѿвратѝ менѐ, раба̀ твоего̀, сохранѝ ᲂу҆̀бо и҆ до послѣ́днѧгѡ днѐ.

Ѻ҆́чи моѝ поме́ркнꙋстѣ ѿ ꙗ҆́звы моеѧ̀, и҆ ᲂу҆трꙋди́ мѧ бре́мѧ моѐ. и҆дѣ́же є҆́сть сла́ва моѧ̀; и҆ заключѝ менѐ недꙋ́гъ и҆ вра́гъ, а҆́зъ же, ꙗ҆́кѡ млⷭ҇ть, прїе́млю ᲂу҆́зы моѧ̑ и҆ пою̀, веселѧ́сѧ: никто̀ ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, вознесе́тъ сы́й хрⷭ҇та̀ своего̀ и҆ мт҃рь є҆гѡ̀, влⷣчцꙋ на́шꙋ.

Рꙋковожде́нїе пода́ждь мѝ, нищепита́тельнице, и҆ ѡ҆зари́ мѧ свѣ́томъ, є҆́же ѿ тебѐ во и҆стоща́нїи просїѧ́вшимъ. ѽ бцⷣе и҆ мт҃и бг҃а моегѡ̀, бꙋ́ди же и҆ мнѣ̀ застꙋпле́нїемъ вѣ́рнымъ.

Дꙋшетлѣ́нными по́мыслы лю́тѣ стꙋжа́емь є҆́смь, и҆ тѧ́жко мѝ є҆́сть. не ли пре́зриши раба̀ твоего̀; молю̀ ᲂу҆̀бо тѧ̀, прчⷭ҇таѧ: и҆зведи́ мѧ ѿ гно́ища моегѡ̀, и҆сцѣлѝ ра̑ны моѧ̑ и҆ сп҃си́ мѧ, влⷣчце, сп҃си́ мѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃.

Ѽ лѣ́ствице неизрече́нна и҆ преизрѧ́дна, ꙗ҆́коже и҆ лѣ́ствица, ю҆́же ви́дѣ пра́ѻтецъ, съ нб҃сѝ низходѧ́щꙋ, та́кѡ и҆ ты̀, бг҃оневѣ́сто, нб҃о и҆ зе́млю сочета́вшаѧ, восхожде́нїе ты̀ є҆сѝ, и҆́мже и҆ ᲂу҆пасе́мсѧ ѿ бѣ́дъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Хрⷭ҇та̀ бг҃а и҆ сн҃а твоего̀, междꙋ̀ двою̀ разбѡ́йникꙋ на крⷭ҇тѣ̀ ви́сима, зрѧ́ще, го́рькѡ рыда́ла є҆сѝ, мт҃и, и҆ жа́ло вни́де въ се́рдце твоѐ. ѽ влⷣчце дв҃о, болѣ́знꙋющи ᲂу҆̀бо сама̀, сп҃сѝ дне́сь всѧ̑ ᲂу҆дрꙋчє́нныѧ, и҆стѧзꙋ́ємыѧ лю́ди твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ, на прⷭ҇то́лѣ бж҃ества̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребж҃е́ственный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

И҆стоща́нїе прїи́де на рабы̑ твоѧ̑, и҆ до́мъ на́шъ ѡ҆ста́висѧ пра́зденъ и҆ пꙋ́стъ. хождꙋ̀ и҆ взыва́ю, но нѣ́сть мѝ спаса́юща, є҆ди́на ᲂу҆̀бо сме́рть ѿвѣщава́етъ на гла́съ мо́й, и҆ рыда́ѧ, молю́ тѧ и҆ глаго́лю: не ѿве́ржи менѐ и҆ ты̀ дв҃о чⷭ҇таѧ, да сп҃се́нъ бꙋ́дꙋ.

Цвѣтоно́снꙋю прострѝ, влⷣчце, рꙋ́кꙋ твою̀, и҆ ѡ҆живе́тъ вертогра́дъ тво́й, и҆ ни́щїи ѡ҆брѧ́щꙋтъ хлѣ́бы своѧ̑, и҆ ᲂу҆бо́зїи ри̑зы своѧ̑, всѝ восхва́лѧтъ и҆́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ неизрече́нна є҆́сть млⷭ҇ть твоѧ̀.

Є҆гда̀ восхо́щеши, никто́же сокрꙋши́тъ ны̀, ꙗ҆́кѡ вели́кое дерзнове́нїе ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а, сн҃а твоегѡ̀, и҆, сїѐ зрѧ́ще, вопїе́мъ тѝ, влⷣчце, да сохрани́ши и҆ ны̀ под̾ кро́вомъ твои́мъ.

Правосла́внїи хрⷭ҇тїа́ны, под̾ твою̀ млⷭ҇ть дне́сь притека́емъ и҆, ꙗ҆вле́нїе чⷭ҇тны́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ свѣ́тлѡ пра́зднꙋюще, си́це глаго́лемъ тебѣ̀: простира́еши и҆ на́мъ, бл҃года́тнаѧ, неѡбори́мꙋю ри́зꙋ свою̀.

Разꙋмѣ́йте, непокори́вїи ꙗ҆зы́цы, и҆ не хвали́тесѧ ѡ҆ мы́шцѣ свое́й, занѐ є҆ди́нъ є҆́сть гра́дъ несокрꙋши́мъ, и҆ сїѧ̀ твоѧ̀, приснодв҃о влⷣчце, держа́ва и҆ ца́рство, є҆́же и҆ стои́тъ до сконча́нїѧ вѣ́ка.

А҆́зъ є҆гда̀ и҆ во ᲂу҆́зехъ, но тобо́ю, ѻ҆трокови́це чⷭ҇таѧ, вы́нꙋ свобо́дь є҆́смь, и҆ не въ стра́хъ мѝ ᲂу҆мале́нїе моѐ є҆́сть, но ꙗ҆́кѡ зла́тꙋ горни́ло и҆ ѻ҆́гнь, сїе́ бо разꙋмѣ́ѧ, сла́влю ᲂу҆́зы моѧ̑ и҆ велича́ю тѧ̀, непоро́чнꙋю дв҃ꙋ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Водворѧ́етъ ны̀ ѕмі́й во ю҆до́ль пла́ча и҆ ча́ѧнїй ѕлы́хъ. не мо́жемъ ᲂу҆̀бо терпѣ́ти скѡ́рби своѧ̑, но ты̀, бг҃ороди́тельнице, простира́еши на́мъ покро́въ сво́й, и҆ спасе́ни бꙋ́демъ ѿ ѕѡ́лъ.

Ѻ҆трокови́це дв҃о, спасла̀ є҆сѝ на́съ ѿ рабо́ты вра́жїѧ, и҆ тѣ́мъ краснѡ̀ написа́сѧ и҆́мѧ твоѐ: цр҃и́ца мі́рови ты̀ є҆сѝ, и҆ держа́ва твоѧ̑ да́же до послѣ́днѧгѡ днѐ.

Свѣ́та непристꙋ́пна мт҃и ты̀ є҆сѝ, и҆ всꙋ́е дне́сь подви́жисѧ тьма̀ сꙋпроти́внаѧ, никто́же возмо́жетъ на ны̀, ꙗ҆́кѡ съ на́ми влⷣчца на́ша, и҆ сла́ва твоѧ̑ несконча́ема є҆́сть.

Лю́дїе бж҃їи, дрꙋ́зи моѧ̑, ᲂу҆вѣ́рꙋйте во хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, и҆ въ преди́внѡ є҆го̀ ро́ждшꙋю, хранѧ́ще ᲂу҆̀бо за́пѡвѣди бг҃а вы́шнѧго, и҆ ѡ҆брѧ́щете дꙋша́мъ ва́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

А҆́гг҃ли, и҆ ті́и просла́виша тѧ̀, влⷣчцꙋ всѧ́ческихъ и҆ па́че нб҃а превознесе́ннꙋю, пою́тъ бо хрⷭ҇тꙋ̀ сн҃ꙋ твоемꙋ̀: и҆скꙋпи́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ и҆ въ человѣ́цѣхъ бл҃говоле́нїе.

Вели́чїе твоѐ кто̀ и҆сповѣ́сть, бцⷣе, ꙗ҆́кѡ па́че смы́сла родила̀ є҆сѝ бг҃а сло́ва, и҆ не мо́жетъ ѧ҆зы́къ человѣ́чь досто́йнѡ тѧ̀ пѣ́ти, но прїимѝ млⷭ҇тивнѡ мл҃твꙋ мою̀ и҆ сохранѝ раба̀ твоего̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те рꙋка́ми воспле́щемъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Но́щь, и҆ мра́къ, и҆ во́ды прерѣка́нїѧ лю́тѣ и҆стѧзꙋ́ютъ зе́млю твою̀, сѐ ᲂу҆̀бо преще́нїе бж҃їе и҆ гнѣ́въ тогѡ̀ є҆́сть, но молю́ тѧ, пречⷭ҇таѧ, молю̀ и҆ глаго́лю: а҆́ще хо́щеши мо́жеши, и҆ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆моли́тъ ѻ҆трокови́ца за держа́вꙋ свою̀.

Оу҆ѧзви́хомсѧ ѿ ѕмі́ѧ, лю́ди твоѧ̑, и҆, ꙗ҆́кѡ и҆з̾ а҆́дова чре́ва, вопїе́мъ тѝ, бл҃года́тнаѧ дв҃о: не на́мъ, но ра́ди ѿ тебѐ и҆збра́нныхъ и҆ а҆́гг҃льское житїѐ возлюби́вшихъ, сп҃сѝ, бцⷣе, и҆ всѧ̑ правосла̑вныѧ.

Ю҆́зники ѻ҆кѡва́нныѧ, что̀, ѽ цр҃и́це, без̾ тебѐ возмо́жемъ и҆ ка́кѡ ѿ грѣ̑хъ свои́хъ ᲂу҆пасе́мсѧ; но ты̀, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, ᲂу҆твердѝ въ на́съ ст҃ы́ню свою̀ и҆ не ѿве́ржи молѧ́щихсѧ тѝ.

Затми́сѧ со́лнце моѐ и҆ дꙋ́хъ мо́й и҆зы́де въ непотре́бїе землѝ, но тѣ́мже и҆ вознепщева́хъ ѡ҆ свѣ́тѣ со́лнца пра́вды и҆ смири́хъ горды́ню мою̀, тебѣ̀ взыва́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, да сп҃се́ши раба̀ твоего̀.

Є҆диномꙋ́дренни да пребꙋ́демъ, лю́дїе, и҆ да возра́дꙋемсѧ ѡ҆ ра́нахъ, и҆̀же ѿ сотво́ршагѡ сꙋ́ть, ꙗ҆́кѡ, наказꙋ́ѧ, наказа́ ны гдⷭ҇ь, не сме́рти ᲂу҆̀бо предадѐ и҆ наꙋчѝ разꙋмѣ́ти во́лю свою̀.

Ме́ртвїи возста́нꙋтъ, и҆ и҆зве́ржетъ землѧ̀ кѡ́сти своѧ̑, занѐ всѣ́хъ совоскреси́тъ на́съ и҆стоща́нїе претерпѣ́вый, и҆ се́й є҆́сть цр҃ь мі́рови, и҆ ма́терь є҆гѡ̀ влⷣчица на́ша.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Взбра́нной воево́дѣ побѣди́тєльныѧ пѣ̑сни прино́симъ, ꙗ҆́кѡ дарова́сѧ на́мъ держа́ва твоѧ̀, и҆ ничесѡ́же ᲂу҆страши́мсѧ, не ѿ мі́ра бо спасе́нїе на́ше, но превознесе́нныѧ влⷣчцы милосе́рдїемъ ѡ҆гражда́емсѧ и҆ томꙋ̀ дне́сь ра́дꙋемсѧ, ꙗ҆́кѡ прїи́де застꙋ́пница на стра́жꙋ землѝ своеѧ̀.

І҆́косъ:

Зрѧ́ще і҆кѡ́нꙋ твою̀, во ѻ҆́блацѣхъ – бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ и҆ на рꙋ́цѣхъ твои́хъ – хрⷭ҇та̀ бг҃а, сн҃а твоего̀ и҆ сп҃са мі́рови, покланѧ́емсѧ ко хра́мꙋ твоемꙋ̀ и҆, лобыза́ѧ чⷭ҇тны̑ѧ но́зи твоѧ̑, взыва́емъ тѝ си́це: вои́стиннꙋ дарова́сѧ на́мъ сп҃се́нїе ве́лїе и҆ наде́жда на́ша вы́нꙋ пред̾ на́ми, ꙗ҆́кѡ прїи́де влⷣчца на стра́жꙋ землѝ своеѧ̀.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ликовствꙋ́йте, вѣ́рнихъ собо́ри, и҆ по́йте цр҃е́ви, и҆́же на го́рнихъ сѣдѧ́щꙋ, ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ и҆ ди́венъ є҆́сть бг҃ъ на́шъ, ве́лїй ревни́тель, и҆ стра́шенъ го́рнїй сїѡ́нъ и҆ просла́вленъ во вѣ́ки.

Ю҆до́лїю пла́ча землѧ̀ показа́сѧ твоѧ̀, ѻ҆́гнь палѧ́щь прїи́де и҆ ѡ҆б̾ѧ́тъ ю҆̀, но не рыда́йте, бра́тїе, и҆́бо, ꙗ҆́кѡ кꙋпина̀ неѡпали́ма, хра́мъ ѿ сїѡ́на и҆ просла́вленъ во вѣ́ки.

И҆́мамы тѧ̀, росода́тельнꙋ, и҆ николи́же ᲂу҆страши́мсѧ вѣ́трѡвъ, ѿ пꙋсты́нь воздвиза́емыхъ, тѧ́ бо, пречⷭ҇тꙋю, мо́лимъ и҆ та́кѡ зове́мъ тѝ: ѡ҆живѝ вертогра́дъ тво́й, и҆ бꙋ́детъ просла́вленъ во вѣ́ки.

Сло́во ле́стче положи́ша на мнѣ̀ вразѝ моѧ̀, и҆ сокрꙋша́етъ мѧ̀ ро́гъ непокори́выхъ. дрꙋ́зи моѝ, и҆ ті́и ѡ҆ста́виша мѧ̀. но не ѡ҆ста́ви менѐ и҆ ты̀, влⷣчце, и҆ сп҃си́ мѧ, ꙗ҆́кѡ мт҃и бг҃а моегѡ̀ ты̀ є҆сѝ, и҆ хра́мъ тво́й просла́вленъ во вѣ́ки.

Ѡ҆брꙋчи́ мѧ, ѽ приснодв҃о, ст҃ы́нѣ свое́й, и҆ не ᲂу҆бою́сѧ ѿ тє́мъ вра̑гъ мои́хъ, лю́тѣ напа́дшихъ на мѧ̀, и҆ та́кѡ возопїю́ ти: і҆ерⷭ҇ли́ме, і҆ерⷭ҇ли́ме, ст҃ы́й є҆сѝ гра́дъ и҆ просла́вленъ во вѣ́ки.

Херꙋві́ми и҆ серафі́ми, и҆ всѧ̑ нб҃сныѧ во́и пою́тъ тѧ̀, пребл҃гослове́ннꙋю, и҆ вопїю́ще, гл҃го́лютъ: нѣ́сть хра́мъ и҆ны́й, ра́звѣ тебѐ, и҆ се́й препросла́вленъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки бл҃гочєсти́выѧ въ пещѝ рождество̀ бг҃оро́дичо сп҃сло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѻ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всѝ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Рыда́нїе моѐ прїимѝ, влⷣчце моѧ̀, и҆ ᲂу҆гасѝ ѻ҆́гнь, є҆́же ѿ сꙋпѡста́тъ разжже́нъ є҆́сть, да позна́ю бг҃а моего̀ и҆ со тща́нїемъ воскли́кнꙋ є҆мꙋ̀: по́йте и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

А҆́лчꙋщь є҆́смь и҆ взыва́ю тѝ, влⷣчне, и҆ молю́ тѧ, да не и҆стлѣ́нїе бꙋ́детъ мѝ въ че́сть, но млⷭ҇ть твоѧ̀, та́кѡ ѡ҆ не́й возглаго́лю: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во вѣ́ки.

Непрестаю́щꙋ горды́ню ѿженѝ ѿ менѐ, бл҃года́тнаѧ, и҆ ᲂу҆гасѝ ѻ҆́гнь ꙗ҆́звы моеѧ̀, и҆ не ꙗ҆́кѡ ды́мъ, но ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋха́нїе гдⷭ҇еви, воспою̀ бра́тїємъ мои̑мъ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, сщ҃е́нницы, по́йте, лю́дїе, превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

И҆з̾ пещѝ разжже́нїѧ моегѡ̀, ꙗ҆́кѡ и҆з̾ а҆́дова пла́мени, вопїю́ ти: ѽ влⷣчце дв҃о, ѡ҆кропи́ мѧ росо́ю сле́зъ твои́хъ, ᲂу҆ крⷭ҇та̀ сн҃а твоегѡ̀ и҆злїѧ́нныхъ, и҆ воскли́кнꙋ, взыва́ѧ: бл҃гослови́те ма́терь бг҃а вы́шнѧгѡ, гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во вѣ́ки.

Любомра́чное ѻ҆́ко моѐ просвѣтѝ свѣ́томъ смиренномꙋ́дрїѧ твоегѡ̀, и҆ позна́ю во́лю сотвори́вшагѡ мѧ̀, и҆ не ѿ мꙋдрова́нїѧ моегѡ̀, но се́рдцемъ мои́мъ воскли́кнꙋ ѡ҆ не́мъ: є҆го̀ по́йте и҆ превозноси́те во вѣ́ки.

Ю҆́дꙋже грѣ́хъ, та́мѡ и҆ скре́жетъ зꙋбѡ́мъ, но не премолчѝ, дв҃о чⷭ҇таѧ, и҆ да́ждь мѝ глаго́лъ разꙋмѣ́нїѧ, да потерплю̀ бре́мѧ моѐ и҆ воскли́кнꙋ ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ, ра́дꙋйсѧ всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Дыха́нїе бꙋ́рное не сокрꙋши́тъ и҆ є҆ди́наго ѿ забра́лъ стѣны̀ твоеѧ̀. хра́мъ тво́й ᲂу҆твержде́нъ є҆́сть и҆ не подви́житсѧ вы́нꙋ, и҆ томꙋ̀ ра́дꙋющесѧ, пое́мъ тѝ: сла́ва держа́вѣ твое́й.

Та̑йнаѧ всѧ̑ ѡ҆бнажє́нни показꙋ́ютсѧ дне́сь. ст҃ъ є҆́сть сꙋ́дъ тво́й, ѽ гдⷭ҇и, и҆ ст҃о и҆́мѧ твоѐ. но ви́ждь, бж҃е, ꙗ҆́кѡ средѝ бра́тїй мои́хъ ма́терь твоѧ̀, и҆ преложѝ гнѣ́въ тво́й.

Всеѻрꙋжїе́мъ вѣ́ры ѡ҆поѧ́ши менѐ, бл҃года́тнаѧ, и҆ смиренномꙋ́дрїемъ ᲂу҆крѣпѝ десни́цꙋ мою̀, да, ꙗ҆́кѡ стра́жъ, пребꙋ́дꙋ, воспѣва́ѧ и҆́мѧ твоѐ, и҆ а҆́ще помо́жеши мѝ, не подви́жꙋсѧ да́же до сме́рти.

Ѻ҆гнезра́чный же́злъ тво́й, ꙗ҆́кѡ пла́мень чи́стъ, и҆ си́мъ вѣ́дѣши, пꙋтеводи́тельнице, лю́ди твоѧ̑, да соблюдꙋ́тсѧ ѿ бѣ́дъ хрⷭ҇тїа́ны.

Ꙗ҆́рость а҆́дова и҆ та̀ не возмо́жетъ на ны̀, занѐ ст҃ъ є҆́сть хра́мъ тво́й и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ клѧ́тсѧ даві́дъ, непрестаю́ща хвала̀ твоѧ̑ и҆ держа́ва твоѧ̑ до сконча́нїѧ вѣ́ка.

Свѣти́ленъ:

Оу҆блажа́тъ тѧ̀, бг҃ороди́тельнице, всѝ ро́ди, ꙗ҆́кѡ смире́нїе твоѐ па́че всѣ́хъ пред̾ꙋкраси́сѧ, и҆ ᲂу҆вѣнча́сѧ и҆́мѧ твоѐ, и҆ просла́ви тѧ̀ бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ ма́терь свою̀.

На хвали́техъ, стїхи̑ры, гла́съ є҃:

Сѣдѧ́щаго на херꙋві́мѣхъ носи́ла є҆сѝ, ма́терними ѡ҆б̾ѧ́тїи, и҆ то́й сотворѝ держа́вꙋ твою̀, и҆ семꙋ̀ ра́дꙋющесѧ, пое́мъ тѝ: ѡ҆са́нна, мт҃и хрⷭ҇та̀.

Приснодѣ́вство твоѐ, ꙗ҆́кѡ сто́лпъ недви́жимъ, и҆ глава̀ є҆гѡ̀ превы́ше нб҃съ, и҆ сотвори́ ти велича́нїе си́льный, дне́сь мі́рови влⷣчца ты̀ є҆сѝ, и҆ пое́мъ тѝ: ѡ҆са́нна, мт҃и хрⷭ҇та̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Вои́стиннꙋ бцⷣа ты̀ є҆сѝ, неизрече́нна є҆́сть сла́ва твоѧ̀, и҆ тогѡ̀ ра́ди велича́емъ тѧ̀, со херꙋві́мы и҆ серафі́мы зовꙋ́ще: ѡ҆са́нна, мт҃и хрⷭ҇та̀.

Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нны ѿ канѡ́на, пѣ́сни г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ, на ѻ҆́смь. Прокі́менъ, гла́съ г҃, пѣ́снь бцⷣы: Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дꙋ́хъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ. Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди. А҆пⷭ҇лъ къ фїлїпписі́ѡмъ, зача́ло с҃м. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃: Слы́ши дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ. Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло н҃д. Прича́стенъ: Ча́шꙋ сп҃се́нїѧ прїимꙋ̀ и҆ и҆́мѧ гдⷭ҇не призовꙋ̀.

Мл҃тва.

Ѽ держа́внаѧ влⷣчце прест҃а́ѧ бцⷣе, на ѡ҆б̾ѧ́тїихъ свои́хъ держа́щаѧ содержа́щаго дла́нїю всю̀ вселе́ннꙋю, цр҃ѧ̀ нб҃снаго. благодари́мъ тѧ̀ за неизрече́нное млⷭ҇рдїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ бл҃говоли́ла є҆сѝ ꙗ҆ви́ти на́мъ грѣ̑шнымъ сїю̀ ст҃ꙋ́ю чꙋдотво́рнꙋю і҆кѡ́нꙋ твою̀ во днѝ сїи̑. бл҃годари́мъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ призрѣ́ла є҆сѝ съ высоты̀ ст҃ы́ѧ своеѧ̀ на ча̑дъ правосла́вныхъ, и҆ ꙗ҆́кѡ со́лнце свѣ́тлое, ᲂу҆веселѧ́еши ны́нѣ и҆знемо́гшыѧ ѿ печа́ли ѻ҆чеса̀ на̑ша пресла́достнымъ зрѣ́нїемъ держа́внагѡ ѻ҆́браза твоегѡ̀! ѽ пребл҃гослове́ннаѧ мт҃и бж҃їѧ, держа́внаѧ помо́щнице, крѣ́пкаѧ застꙋ́пнице, бл҃годарѧ́ще тѧ̀ со стра́хомъ и҆ тре́петомъ, ꙗ҆́кѡ рабѝ непотре́бнїи, мы̀ припа́даемъ, со ᲂу҆миле́нїемъ, съ сокрꙋше́нїемъ серде́чнымъ, со слеза́ми мо́лимъ тѧ̀: вкоренѝ въ сердца́хъ всѣ́хъ на́съ пра́вдꙋ, ми́ръ и҆ ра́дость ѡ҆ дс҃ѣ ст҃ѣ, водворѝ въ странѣ̀ на́шей тишинꙋ̀, бл҃годе́нствїе, безмѧте́жїе, любо́вь дрꙋ́гъ къ дрꙋ́гꙋ нелицемѣ́рнꙋю! держа́вою твое́ю всеси́льною поддержѝ на́съ, сла́быхъ, малодꙋ́шныхъ, немощны́хъ, ᲂу҆ны́лыхъ, подкрѣпѝ, возста́ви. ꙗ҆́кѡ да под̾ держа́вою твое́ю всегда̀ храни́ми, пое́мъ и҆ велича́емъ и҆ сла́вимъ тѧ̀, держа́внꙋю застꙋ́пницꙋ ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. а҆ми́нь.

И҆́на мл҃тва.

Ѽ мі́ра застꙋ́пнице, мт҃и всепѣ́таѧ, со стра́хомъ, вѣ́рою и҆ любо́вїю припа́дающе предъ чⷭ҇тно́ю і҆кѡ́ною твое́ю держа́вною, ᲂу҆се́рднѡ мо́лимъ тѧ̀: не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ прибѣга́ющихъ къ тебѣ̀, ᲂу҆молѝ, млⷭ҇рднаѧ мт҃и свѣ́та, сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего, сладча́йшаго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, да сохрани́тъ въ ми́рѣ странꙋ̀ на́шꙋ, да ᲂу҆тверди́тъ держа́вꙋ на́шꙋ въ бл҃годе́нствїи, да и҆зба́витъ на́съ ѿ междоꙋсо́бныѧ бра́ни и҆ ᲂу҆крѣпи́тъ ст҃ꙋ́ю цр҃ковь на́шꙋ правосла́внꙋю, да непозы́блемꙋ соблюде́тъ ю҆̀ ѿ невѣ́рїѧ, раско́ла и҆ є҆ресе́й. не и҆́мамы бо и҆ны́ѧ по́мощи, не и҆́мамы и҆ны́ѧ наде́жды, ра́звѣ тебє̀, пречⷭ҇таѧ дв҃о: ты̀ є҆сѝ всеси́льнаѧ хрⷭ҇тїа́нъ застꙋ́пница предъ бг҃омъ, пра́ведный гнѣ́въ є҆гѡ̀ ᲂу҆мѧгча́ющаѧ. и҆зба́ви всѣ́хъ, съ вѣ́рою тебѣ̀ молѧ́щихсѧ, ѿ паде́нїй грѣхо́вныхъ, ѿ навѣ́та ѕлы́хъ человѣ̑къ, ѿ гла́да, скорбе́й и҆ болѣ́зней. да́рꙋй на́мъ дꙋ́хъ сокрꙋше́нїѧ, смире́нїе се́рдца, чⷭ҇тотꙋ̀ помышле́нїй, и҆справле́нїе грѣхо́вныѧ жи́зни и҆ ѡ҆ставле́нїе согрѣше́нїй на́шихъ, да всѝ, бл҃года́рнѣ воспѣва́юще вели̑чїѧ твоѧ̑, сподо́бимсѧ небе́снагѡ ца́рствїѧ, и҆ та́мѡ со всѣ́ми ст҃ы́ми просла́вимъ пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ въ трⷪ҇цѣ сла́вимагѡ бг҃а: ѻ҆ц҃а̀, сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а. а҆ми́нь.

Комментарии для сайта Cackle