Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃и-й де́нь. Преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ларїѡ́на но́вагѡ: И҆ ст҃а́гѡ стефа́на чꙋдотво́рца.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Житїѐ нескве́рно, ꙳ терпѣ́нїе и҆ кро́тость, и҆ любо́вь нелицемѣ́рнꙋ, ꙳ воздержа́нїе безмѣ́рно, ꙳ всено́щное стоѧ́нїе, ᲂу҆миле́нїе бжⷭ҇твенно, ꙳ вѣ́рꙋ, наде́ждꙋ и҆́стиннꙋ въ сострада́нїи, ѻ҆́ч҃е, стѧжа́въ, ꙳ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ пожи́лъ є҆сѝ на землѝ съ пло́тїю, ꙳ і҆ларїѡ́не блаже́нне, ꙳ моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Земны́й а҆́гг҃лъ, ꙳ и҆ нбⷭ҇ный человѣ́къ бы́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, и҆сто́чникъ ᲂу҆миле́нїѧ, ꙳ сострада́нїѧ стрꙋѧ̀, ꙳ пꙋчи́на чꙋде́съ, грѣ́шныхъ порꙋ́чникъ, ꙳ ма́слина вои́стиннꙋ бж҃їѧ плодови́та, ꙳ є҆ле́емъ трꙋдѡ́въ твои́хъ ᲂу҆маща́ѧ ли́ца, ꙳ і҆ларїѡ́не чꙋ́дне, ꙳ вѣ́рнѡ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Оу҆́мъ тво́й просвѣща́емь бжⷭ҇твенными ра̑зꙋмы, ꙳ тѣле́сныхъ страсте́й превы́ше бы́сть, ꙳ непримѣ́шенъ земны̑мъ, ꙳ носѧ̀ начерта́нїе, ꙳ и҆ и҆з̾ѡбража́ѧ въ себѣ̀ бжⷭ҇твеннꙋю добро́тꙋ: ꙳ и҆ познава́емь ве́сь бг҃ови́днѣйшїй ꙳ содѣ́йствомъ дх҃а, ꙳ і҆ларїѡ́не ѻ҆́ч҃е на́шъ, ꙳ мона́шествꙋющихъ ᲂу҆краше́нїе.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ стефа́на, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Мона́хъ и҆́стиннѣйшїй, ꙳ ѕвѣзда̀ свѣтлѣ́йшаѧ, ꙳ и҆ и҆сто́чникъ бы́въ ᲂу҆миле́нїѧ, ꙳ любвѐ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆спо́лненъ, ꙳ и҆ кро́токъ, и҆ ти́хъ, ꙳ сострада́теленъ и҆ смире́нъ, ꙳ безѕло́бивъ, непоро́ченъ, ѻ҆́ч҃е стефа́не. ꙳ Сегѡ̀ ра́ди хрⷭ҇то́съ тѧ̀ преподо́бныхъ поставлѧ́етъ стадѡ́мъ па́стырѧ, ꙳ чꙋдодѣ̑йствїи почита́ема.

Бдѣ́нїе всено́щное, ꙳ и҆ воздержа́нїе неизрече́нно, ꙳ моли́твꙋ немꙋ́тнꙋ, ꙳ житїѐ бж҃е́ственно, ꙳ вѣ́рꙋ, наде́ждꙋ, и҆́скренню, ꙳ правосла́внꙋ мꙋ́дрость, чꙋ́дно пребыва́нїе, ꙳ и҆ велича́йшее сострада́нїе, ѻ҆́ч҃е, и҆мѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ᲂу҆́меръ и҆ пре́жде конца̀ ѡ҆блиста́въ во зна́менїихъ пресла́вныхъ: ꙳ тѣ́мже тѧ̀ почита́емъ, преподо́бне стефа́не.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздꙋ̀ многосвѣ́тлꙋ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ сл҃нце незаходи́мо, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ нб҃о ѡ҆дꙋшевле́нное, ꙳ бж҃е́ственными чꙋдесы̀ ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда́ми ᲂу҆кра́шено: ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ цвѣ́тникъ бл҃гово́нный, и҆ ра́й сла́дости: ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ свѧще́нїѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ превели́ка врача̀ немощствꙋ́ющихъ: ꙳ ꙗ҆́кѡ па́стырѧ и҆ до́браго на́шего предста́телѧ, ꙳ восхвалѧ́емъ тѧ̀, стефа́не.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Тꙋ́чами дх҃а прест҃а́гѡ, пречⷭ҇таѧ, ꙳ мою̀ мы́сль ѡ҆росѝ, ꙳ ꙗ҆́же ка́плю ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀ неизче́тнѡ, ꙳ безмѣ̑рнаѧ беззакѡ́нїѧ человѣ́кѡвъ ꙳ щедро́тами и҆змы́вшꙋю, ꙳ и҆зсꙋшѝ и҆сто́чникъ страсте́й мои́хъ, ꙳ и҆ пото́ка мѧ̀ сподо́би ꙳ пи́щи живы́ѧ при́снѡ, ꙳ моли́твами твои́ми.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ то́йже:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ пригвожде́нна, гдⷭ҇и, ꙳ а҆́гница и҆ мт҃и твоѧ̀ дивлѧ́шесѧ, ꙳ и҆ что̀ видѣ́нїе сїѐ, взыва́ше, ꙳ сн҃е вожделѣ́нне; ꙳ сїѧ̑ тѝ невѣ́рный собо́ръ воздадѐ беззако́нный, ꙳ мно́гихъ твои́хъ чꙋде́съ наслади́выйсѧ: ꙳ но сла́ва неизглаго́ланномꙋ ꙳ соше́ствїю твоемꙋ̀, влⷣко.

Канѡ́нъ преподо́бнагѡ і҆ларїѡ́на, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Твоѧ̑ ти̑хїѧ восхвалю̀, ѻ҆́ч҃е, нра́вы. Творе́нїе і҆ѡ́сифа.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀, фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть, препросла́вленный гдⷭ҇ь, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Сострада́теленъ и҆ кро́токъ бы́въ, ѻ҆́ч҃е, и҆ цѣ́лъ, и҆ ти́хъ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ дх҃омъ, сострада́нїѧ бж҃е́ственнагѡ мѧ̀ хода́тайствомъ твои́мъ, і҆ларїѡ́не, сподо́би, ꙗ҆́кѡ да воспою́ тѧ ны́нѣ, въ тишинѣ̀ се́рдца моегѡ̀.

Ѡ҆чи́стивсѧ, ѻ҆́ч҃е, ѿ дѣ́тства, и҆ взе́мъ крⷭ҇тъ тво́й, гдⷭ҇еви послѣ́довалъ є҆сѝ: стра̑сти тѣлє́сныѧ воздержа́нїемъ же и҆ ча́стыми моли́твами ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, и҆ безстра́стїемъ ᲂу҆краша́ѧсѧ.

Воспрїе́мъ ты̀ гдⷭ҇не и҆́го ле́гкое, и҆ тогѡ̀ послꙋ́шаѧ ѡ҆правда́нїй, і҆ларїѡ́не преподо́бне, тѧжча́йшее грѣхо́вное ѿве́рглъ є҆сѝ, всемꙋ́дре, бре́мѧ, свѧты́ню пристѧжа́въ.

Бг҃оро́диченъ:

Мои́хъ прегрѣше́нїй плени̑цы, влⷣчце, расто́ргни, твоего̀ сн҃а и҆ бг҃а молѧ́щи: и҆ мꙋ́чащїй мѧ̀, приснодв҃о, грѣ́хъ низложѝ, ꙗ҆́кѡ да восхвалю́ тѧ при́снѡ, всенепоро́чнаѧ, спаса́емь.

И҆́нъ канѡ́нъ свѧта́гѡ стефа́на, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Твоѧ̑ чествꙋ́ю, всеблаже́нне, бжⷭ҇твєнныѧ трꙋды̀.

Творе́нїе кѵ́ръ і҆ѡ́сифа.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ всѝ бг҃ꙋ, сотво́ршемꙋ ди̑внаѧ чꙋдеса̀ мы́шцею высо́кою, и҆ спа́сшемꙋ і҆и҃лѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бж҃е́ственнꙋю па́мѧть твою̀, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е, вѣ́рнѡ пра́зднꙋюще, всѣ́хъ гдⷭ҇а при́снѡ сла́вимъ, тѧ̀ просла́вльшаго мно́гими, стефа́не, чꙋдесы̀.

Оу҆́мъ тво́й мановє́нїи бж҃е́ственными, всемꙋ́дре, ѡ҆божа́емь, всеконе́чнѡ ѿврати́сѧ ѿ страсте́й пло́ти, и҆ а҆́гг҃ла тѧ̀ на землѝ показа̀, стефа́не.

Под̾ѧ́лъ є҆сѝ по́стничества болѣ̑зни, ѻ҆́ч҃е, и҆ стра̑сти ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ пло́ти неꙋдобоꙋдержа́нныѧ, и҆ въ безстра́стїе ꙗ҆́кѡ во ѻ҆де́ждꙋ свѣ́тлꙋ ꙗ҆́вѣ ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ.

Распе́нъ ᲂу҆́ды твоѧ̑ воздержа́нїемъ, хрⷭ҇тꙋ̀, ѻ҆́ч҃е, пожи́лъ є҆сѝ, крⷭ҇то́мъ сме́рть погꙋ́бльшемꙋ, и҆ и҆сцѣле́нїй ѻ҆би́льною благода́тїю ѡ҆богати́вшемꙋ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Зачала̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ, неизрече́ннымъ сло́вомъ всѧ̑ содержа́щаго земны̑ѧ концы̀, и҆ сего̀ родила̀ є҆сѝ. Є҆го́же молѝ прилѣ́жнѡ поми́ловати ны̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Процвѣла̀ є҆́сть пꙋсты́нѧ, ꙗ҆́кѡ крі́нъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆зы́ческаѧ неплодѧ́щаѧ цр҃ковь, прише́ствїемъ твои́мъ, въ не́йже ᲂу҆тверди́сѧ моѐ се́рдце.

Житїѐ твоѐ ꙗ҆́кѡ сл҃нце возсїѧ̀, преподо́бне, свѣ́тлыми дѣѧ̑нїи, мона́шествꙋющихъ ли́ки просвѣтѝ, и҆ де́мѡнскꙋю тмꙋ̀ ѿгна̀.

Бы́лъ є҆сѝ тиша́йшъ се́рдцемъ, преподо́бне, и҆ смире́нъ дх҃омъ, и҆ любвѐ бжⷭ҇твенныѧ и҆спо́лненъ, благопривѣ́тливъ ѻ҆бы́чай и҆мѣ́ѧй всегда̀.

Ка́плѧми твои́хъ сле́зъ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ ᲂу҆́гли грѣхѡ́вныѧ, то́чиши же ꙗ҆́кѡ пре́жде конца̀, и҆ по концѣ̀, мꙋ́дре, и҆сцѣле́нїй пꙋчи́нꙋ притека́ющымъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѝ ꙗ҆́звы дꙋшѝ моеѧ̀, влⷣчце, и҆ ᲂу҆ма̀ и҆спра́ви движє́нїѧ, къ во́лѧмъ и҆зъ тебє̀ вопло́щшагосѧ сло́ва, молю́сѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ въ во́ли твое́й, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆́же надъ вода́ми нб҃о ᲂу҆твержде́й второ́е, и҆ ѡ҆снова́вый на вода́хъ зе́млю, всеси́льне.

Дѣ́лы честны́ми, и҆ и҆справлє́нїи добродѣ́тельными, ѻ҆́ч҃е, просїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже ѕвѣзда̀ всесвѣ́тлаѧ мона́шествꙋющихъ собо́рꙋ: и҆ просвѣти́лъ є҆сѝ чꙋде́сными сїѧ̑нїи подсо́лнечнꙋю.

Си́лою благода́ти дх҃а врагѝ безплѡ́тныѧ низложи́лъ є҆сѝ, и҆ возне́слсѧ є҆сѝ благосла́внѡ смире́нною мꙋ́дростїю: и҆ чꙋде́съ самодѣ́латель, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, бы́лъ є҆сѝ.

Є҆реті́чествꙋющихъ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆ста̀ и҆́стины сло́вомъ загради́лъ є҆сѝ: и҆ гонє́нїѧ претерпѣ́въ, вѣне́цъ бж҃е́ственный воспрїѧ́лъ є҆сѝ, кромѣ̀ ꙗ҆́звы бы́въ, мꙋ́дре, мꙋ́ченикъ и҆зрѧ́днѣйшъ.

Бг҃оро́диченъ:

Да бг҃ъ человѣ́къ бꙋ́детъ, бг҃ъ бы́сть чл҃вѣ́къ, и҆зъ тебє̀ є҆ди́ныѧ чⷭ҇тыѧ нача́ло прїе́мъ безнача́льный: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀, дв҃о, вѣ́рнїи ᲂу҆блажа́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Бг҃ꙋ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ твою̀, всеблаже́нне, жи́знь, бы́въ и҆зрѧ́днѣйшъ свѧщеннодѣ́тель, и҆́стиннѡ хрⷭ҇то́въ, свѧще́ннѣйше. тѣ́мже по мно́гихъ и҆ по́тѣхъ и҆ болѣ́знехъ ра́дꙋѧсѧ, къ невеще́ствєннымъ преста́вилсѧ є҆сѝ ски́нїємъ: и҆ ны́нѣ и҆сточа́еши на́мъ стрꙋи̑ врачева́нїй.

Сла́ва, сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Ꙗ҆́кѡ со́лнце свѣ́тло возсїѧ́вши, ѻ҆́ч҃е, па́мѧть твоѧ̀, вѣ́рныхъ сердца̀ просвѣща́етъ, стра̑сти ѿгонѧ́ющи, и҆ тмы̀ и҆з̾е́млющи. Ю҆́же вѣ́рою чи́стою соверша́ющыѧ покры́й, сохранѝ ѿ и҆скꙋше́нїй жите́йскихъ на́съ, ѻ҆́ч҃е стефа́не.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Безневѣ́стнаѧ чⷭ҇таѧ бцⷣе дв҃о, є҆ди́на вѣ́рныхъ предста́тельнице и҆ покро́ве, бѣ́дъ и҆ скорбе́й, и҆ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй всѧ̑ и҆зба́ви, на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе, ѻ҆трокови́це, и҆мꙋ́щыѧ, и҆ дꙋ́шы на́шѧ спасѝ бж҃е́ственными моли́твами твои́ми.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Зрѧ́щи тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, всенепоро́чнаѧ мт҃и, ме́ртва на крⷭ҇тѣ̀ просте́рта, вопїѧ́ше, сн҃е мо́й, собезнача́льне ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, что̀ неизрече́нное твоѐ сїѐ строе́нїе; и҆́мже спа́слъ є҆сѝ, пречⷭ҇тыхъ рꙋ́къ твои́хъ, ще́дре, созда́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. Тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ѡ҆чи́стивъ твоѐ се́рдце, честны́ми восхожде́ньми ᲂу҆́мъ впери́лъ є҆сѝ, є҆ди́нагѡ бг҃а зрѣ́ти добро́тꙋ недомы́сленнꙋю, и҆ ѿѻнꙋ́дными свѣтлостьмѝ ѡ҆зарѧ́тисѧ.

Сказа́нїе слове́съ бжⷭ҇твенныхъ творѧ̀, ра́зꙋмъ бжⷭ҇твенный, ѻ҆́ч҃е, ѿтꙋ́дꙋ поче́рплъ є҆сѝ: всѣ̑мъ же преда́лъ є҆сѝ, благоче́стнѡ, і҆ларїѡ́не, къ тебѣ̀ притека́ющымъ.

Глагѡ́лъ твои́хъ сла́достїю сердца̀ ᲂу҆ти́ши притека́ющихъ къ тебѣ̀: творѧ́ бо ꙗ҆̀же ᲂу҆чи́лъ є҆сѝ сло́вомъ благопрїѧ́тнымъ, въ сострада́нїи любо́вь и҆мѣ́лъ є҆сѝ, преподо́бне.

Бг҃оро́диченъ:

Гдⷭ҇ь тѧ̀ гпⷭ҇жꙋ̀ и҆ влⷣчцꙋ всѣ́хъ содѣ́ла, пречⷭ҇таѧ: и҆зъ твои́хъ бо ложе́снъ воплоти́сѧ, ѿ ѻ҆́бласти вра́жїѧ своѐ созда́нїе и҆зба́вивъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Дх҃омъ прови́дѧ, проро́че а҆ввакꙋ́ме, словесѐ воплоще́нїе, проповѣ́далъ є҆сѝ, вопїѧ̀: внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́тѡмъ, позна́ешисѧ, внегда̀ прїитѝ вре́мени, пока́жешисѧ. Сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ка́плѧми свѧще́нныхъ твои́хъ сле́зъ напои́всѧ, дре́во ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, стефа́не, плодови́то, мꙋ́дре, плоды̀ приносѧ̀ добродѣ́телей благовѡ́нныѧ, и҆ чꙋдеса̀ безчи́слєнна и҆сточа́еши. Тѣ́мже благоче́стнѡ тѧ̀ почита́емъ.

Ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственный зри́тсѧ ра́й, мꙋ́дре, хра́мъ и҆мѣ́ѧ твои́хъ моще́й ра́кꙋ, цвѣ́ты разли̑чныѧ приносѧ̀ чꙋде́съ: и҆́миже сердца̀ наслажда́ютсѧ, вѣ́рою, стефа́не, при́снѡ хва́лѧщихъ тѧ̀.

Слѣпы̑ѧ разрѣша́еши, и҆ ᲂу҆ставлѧ́еши лю̑тыѧ человѣ́кѡвъ недꙋ́ги въ сла́вꙋ хрⷭ҇то́вꙋ: ѿ негѡ́же благода́тїю трꙋдѡ́въ ѡ҆богати́всѧ, возвели́чилсѧ є҆сѝ, просвѣти́лсѧ є҆сѝ, и҆ просла́вилсѧ є҆сѝ, сла́во мона́шествꙋющихъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃а́ѧ бцⷣе, ѡ҆свѧти́ ны, ꙗ҆́же прест҃а́го ро́ждши пло́тїю, ᲂу҆подо́битисѧ восхотѣ́вша человѣ́кѡмъ: и҆ нбⷭ҇нагѡ жи́тельства всѧ̑ покажѝ, пречⷭ҇таѧ, прича́стники моли́твами твои́ми.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: тобо́ю бо, влⷣко, къ свѣтонача́льникꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, приведе́нїе и҆́мамы.

И҆стка́лъ є҆сѝ себѣ̀ спасе́нїѧ, преподо́бне, ри́зꙋ ѿ сво́йственныхъ болѣ́зней твои́хъ: се́ю ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, и҆ кнѧ́зѧ тмы̀ въ стꙋ́дъ вѣ́чный ѡ҆бле́клъ є҆сѝ.

Пло́ти сла̑сти воздержа́нїемъ, преподо́бне, ᲂу҆вѧди́въ є҆сѝ, и҆ бл҃года́ть нбⷭ҇нꙋю, ѻ҆́ч҃е, воспрїѧ́лъ є҆сѝ, і҆ларїѡ́не, врачева́ти всѧ̑кїѧ человѣ́кѡвъ недꙋ́ги.

Твоѝ къ бг҃ꙋ непреста́ннѡ рꙋ́цѣ воздѣва́емѣ, рꙋкѝ льсти́вагѡ, ѻ҆́ч҃е, благочести̑выѧ и҆зба́виша, и҆ всѧ́комꙋ болѧ́щемꙋ здра́вїе пода́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пость вѣ́рныхъ, и҆ преподо́бныхъ была̀ є҆сѝ держа́ва: тобо́ю бо, чⷭ҇таѧ, всѣ̑мъ и҆стеко́ша лꙋ̑чшаѧ, и҆ на землѝ живꙋ́щїи къ нб҃сѝ восхо́дѧтъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, сн҃е бж҃їй, и҆но́гѡ бо ра́звѣ тебє̀ бо́га не зна́емъ, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ є҆сѝ.

Мѷродохнове́ненъ бы́въ бж҃е́ственными добродѣ́тельми, и҆сточи́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, по ᲂу҆спе́нїи мѵ́ро благово́нное, ᲂу҆дивлѧ́емь вѣ́рными человѣ́ки, любо́вїю чествꙋ́ющими тѧ̀.

Велича́йшими показа̑нїи чꙋде́съ стра́шныхъ, стефа́не всемꙋ́дре, просїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ пре́жде сме́рти, досточꙋ́дне, и҆ по и҆зше́ствїи, и҆ свѧще́нномъ твое́мъ погребе́нїи.

Свѧ́то соверши́въ твоѐ житїѐ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, стефа́не, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е на́шъ, со ст҃ы́ми всели́лсѧ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ ѡ҆свѧща́еши вѣ́рою чествꙋ́ющыѧ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ро́ждши пренепоро́чнаѧ бг҃а є҆мманꙋ́ила, чл҃вѣ́ка ꙗ҆́вѣ за милосе́рдїе бы́вша, сего̀ молѝ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бца, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆ще́дрити лю́ди согрѣ́шшыѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Оу҆мертви́всѧ, і҆ларїѡ́не, мі́рꙋ всемꙋ̀, ны́нѣ живе́ши преста́вивсѧ въ нбⷭ҇ныѧ хра́мы, и҆ живоно́сное всегда̀ и҆сцѣле́нїй и҆сточа́еши дѣ́йство.

Благозва́ненъ, кро́токъ, неѕло́бивъ, непоро́ченъ и҆ преподо́бенъ, и҆ благоꙋмоле́нъ, и҆ ти́хъ дх҃омъ бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е пребога́те.

Сострада́нїемъ безмѣ́рнымъ ᲂу҆краша́емь, и҆ нищелю́бїѧ добро́тою чествꙋ́емь, бж҃їй ᲂу҆го́дникъ бли́жнїй, і҆ларїѡ́не, показа́лсѧ є҆сѝ, всеизрѧ́дне. (с. 325)

Ꙗ҆́кѡ че́стно твоѐ житїѐ и҆ непоро́чно, ꙗ҆́кѡ предо́бръ и҆ красе́нъ нра́въ тво́й, ꙗ҆́кѡ стра̑шна чꙋдеса̀, ꙗ҆̀же соверша́еши всегда̀, всечꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Черто́гъ бж҃їй, нескве́рный, прⷭ҇то́лъ ѻ҆гнеѻбра́зный вседержи́телѧ, бцⷣꙋ всѝ ро́ди родѡ́въ ᲂу҆блажа́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ подража́ѧ, вопїю̀: живо́тъ мо́й, бл҃же, свободѝ и҆зъ тлѝ, и҆ спаси́ мѧ, сп҃се мі́ра, зовꙋ́ща: сла́ва тебѣ̀.

И҆справлѧ́еши, ѻ҆́ч҃е, хромы̑ѧ, воѻча́еши слѣпы̑ѧ, ходи́ти же твори́ши разсла́блєнныѧ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, и҆ ѿгонѧ́еши лꙋка̑выѧ дꙋ́хи, стефа́не преподо́бне.

Стрꙋѧ̀ и҆стека́етъ при́снѡ, ꙗ҆́кѡ ѿ и҆сто́чника чи́ста, ѿ честны́ѧ твоеѧ̀ ра́ки, и҆сцѣле́нїй бога́тнѡ, блаже́нне, страсте́й и҆зсꙋша́ющи всѧ́къ пото́къ.

Чꙋ́денъ чꙋдодѣ́латель и҆ па́стырь и҆́стиненъ, ѻ҆́ч҃е стефа́не, ꙗ҆́вльсѧ, сохранѧ́й при́снѡ ста́до твоѐ, є҆́же совокꙋпи́лъ є҆сѝ мно́гими по́ты твои́ми.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀, ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀, соше́дъ, бцⷣе, сп҃съ, и҆зсꙋшѝ ꙗ҆́вѣ то́ки безбо́жїѧ, дꙋ́шы же напои́въ при́снѡ чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Ѻ҆рꙋ̑жїи ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ твои́хъ подвигѡ́въ безпло́тнаго ѕмі́ѧ, и҆ всеконе́чнѡ и҆стреби́лъ є҆сѝ. Тѣ́мже чꙋде́съ по́честь воспрїѧ́лъ є҆сѝ, стра̑сти лютѣ́йшыѧ дꙋ́шъ же и҆ тѣле́съ и҆сцѣлѧ́ти, преподо́бне.

Сло́во твоѐ происхо́дитъ, ꙗ҆́коже роса̀ ѿгонѧ̀ зно́й ᲂу҆ны́нїѧ, преподо́бне, приходѧ́щихъ тебѣ̀ вѣ́рою, ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆ добродѣ́тельными твои́ми при́снѡ просвѣща́ѧ нра́вы дх҃омъ.

Страсте́й самоде́ржца ᲂу҆́мъ сотвори́въ, ꙗ҆́вѣ црⷭ҇твовалъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ побѣди́тель и҆зрѧ́денъ, и҆ ꙗ҆зы́ки и҆ноплемє́нныѧ побори́лъ є҆сѝ: и҆ и҆згꙋби́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, де́мѡнѡвъ стра̑сти всепа̑гꙋбныѧ.

Не поколеба́ша, преподо́бне, твоегѡ̀ се́рдца столпа̀ недви́жимагѡ и҆скꙋше́нїй вѣ́тры: на ка́мени бо ᲂу҆тверди́сѧ гдⷭ҇ни любвѐ, є҆́юже ᲂу҆крѣплѧ́емь, мнѡ́гимъ бы́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твенное, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆твержде́нїе.

Трⷪ҇ченъ:

Пою́ тѧ тричи́сленнꙋю ли́цы, трⷪ҇це пресꙋ́щественнаѧ, нераздѣ́льнꙋ, неслїѧ́ннꙋ є҆ди́ницꙋ, є҆стество́мъ же недомы́сленнꙋ, є҆ди́наго вседержи́телѧ бг҃а, ѻ҆́ч҃е, сло́ве, и҆ дш҃е ст҃ы́й.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆бразы́ тѧ и҆здале́ча проѡбразова́ше бл҃года́ть дх҃а прⷪ҇ро́ческими проповѣ̑данїи, го́рꙋ тꙋ́чнꙋ, свѧ́тꙋ, две́рь спаси́тельнꙋю, сви́токъ же новѣ́йшїй, чⷭ҇таѧ, и҆ кївѡ́тъ тѧ̀ и҆менꙋ́ющи.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сꙋ́щымъ въ пещѝ ѻ҆трокѡ́мъ твои̑мъ, сп҃се, не прикоснꙋ́сѧ, нижѐ стꙋжѝ ѻ҆́гнь. Тогда̀ трїѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀, поѧ́хꙋ и҆ бл҃гословлѧ́хꙋ, глаго́люще: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Свѧщеннодѣ́йствовалъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже тебѐ сама́го ᲂу҆́глїемъ по́стническагѡ пребыва́нїѧ, ве́сь хрⷭ҇то́во показа́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, благово́нїе: и҆ вѣ́рныхъ ли́ца бл҃гово́нствꙋеши при́снѡ, чꙋдодѣ́йствꙋѧ па́че ᲂу҆ма̀.

Правосла́вїѧ сїѧ́ѧ блиста̑нїи, ѿгна́лъ є҆сѝ тмꙋ̀ є҆ресе́й, мꙋ́дре: и҆ гонє́нїѧ на лѣ̑та мнѡ́жайшаѧ претерпѣ́въ, мꙋ́ченикъ безъ кро́ве бы́лъ є҆сѝ: тѣ́мже вѣ́рнѡ тѧ̀ восхвалѧ́емъ.

Терпѣ́нїе стѧжа́въ мно́гое, воздержа́нїе, вѣ́рꙋ и҆ любо́вь и҆́стиннꙋ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѻ҆те́цъ сирѡ́тъ, вдови́цъ предста́тель сострада́теленъ и҆ смире́нъ, стефа́не, мона́хѡвъ сла́во и҆ похвало̀.

Твоемꙋ̀ ᲂу҆диви́сѧ по́лкъ ѕлоꙋ́мныхъ всено́щномꙋ стоѧ́нїю, и҆ моли́твенномꙋ пожда́нїю, слеза́мъ и҆ воздыха́нїю, къ зижди́телю и҆́стиннѣй любвѝ, и҆́миже низложи́лъ є҆сѝ тѣ́хъ, стефа́не, кова̑рствїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ка́кѡ пита́еши млеко́мъ сн҃а без̾ѻ́ч҃а, пита́ющаго всѧ́ко дыха́нїе, мт҃и чⷭ҇таѧ; ка́кѡ на рꙋка́хъ но́сиши содержа́щаго всѧ̑; па́че ᲂу҆ма̀ чꙋ́до твоѐ. Тѣ́мъ пое́мъ при́снѡ вели̑чїѧ твоѧ̑.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пе́щь и҆ногда̀ ѻ҆́гненнаѧ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ̑йства раздѣлѧ́ше, бж҃їимъ велѣ́нїемъ халдє́и ѡ҆палѧ́ющаѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆роша́ющаѧ, пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Привре́меннꙋю ѡ҆ста́вивъ житїѧ̀ сла́вꙋ, ѻ҆́ч҃е, и҆ претека́ющее наслажде́нїе, сла́вꙋ же неѿе́млемꙋ и҆ пи́щꙋ немимотекꙋ́щꙋю на нб҃сѣ́хъ воспрїѧ́лъ є҆сѝ, всемꙋ́дре, со всѣ́ми боѧ́щимисѧ гдⷭ҇а.

Всѐ твоѐ сѣ́тꙋѧ проше́лъ є҆сѝ житїѐ: тѣ́мъ блаже́нства сподо́билсѧ є҆сѝ и҆ ᲂу҆тѣше́нїѧ, є҆мꙋ́же причаща́ютсѧ свѧті́и. Въ землѝ кро́ткихъ ра́дꙋѧсѧ ны́нѣ, преподо́бне, всели́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ смы́сленъ же и҆ разꙋ́менъ.

Честна̀ твоѧ̀ предъ бг҃омъ ꙗ҆ви́сѧ сме́рть, ѻ҆́ч҃е свѧще́ннѣйше: тогѡ́ бо почти́лъ є҆сѝ і҆кѡ́нꙋ, и҆ гонє́нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ, ѡ҆скорблѧ́емь ѿ мꙋчи́телей, преподо́бне, мꙋ́ченикъ въ се́мъ показꙋ́ѧсѧ.

Оу҆ста́вилъ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ ловцє́въ, ѻ҆́ч҃е, негодова́нїе, и҆ ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ си́хъ ловлє́нїѧ, и҆̀же пре́жде не полꙋчи́ша, бг҃ꙋ послꙋ́шавшꙋ, преподо́бне, моли́твъ твои́хъ, сщ҃еннодѣ́йственне всеблаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Скве́рны мѧ̀ страсте́й и҆ ка́ла грѣхо́внагѡ, бг҃ора́дованнаѧ, ѿмы́й, и҆ две́рь мнѣ̀ ѿве́рзи покаѧ́нїѧ попо́лзшемꙋсѧ, и҆ соде́ржнѡ прегрѣше́ньми, чⷭ҇таѧ, срѣта́ющемꙋсѧ, и҆ бг҃а прогнѣ́вающемꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ а҆́гг҃ли и҆ всѧ̑ вѡ́инства, ꙗ҆́кѡ творца̀ и҆ гдⷭ҇а, по́йте, сщ҃е́нницы, просла́вите, ѻ҆́троцы, благослови́те, лю́дїе и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Преподо́бнѡ преподѡ́бнаѧ, всебл҃же́нне, соверша́ѧ, преподѡ́бнымъ сочта́лсѧ є҆сѝ, и҆ всѣ̑мъ и҆збра̑ннымъ, съ ни́миже тѧ̀ почита́емъ, и҆ ра́цѣ моще́й твои́хъ покланѧ́ющесѧ, стефа́не ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се.

Оу҆ма̀ чистотꙋ̀ стѧжа́въ, мꙋ́дре, дх҃а зерца́ло бы́лъ є҆сѝ красно̀, сегѡ̀ ꙗ҆влє́нїѧ прїе́млѧ, и҆ лю́ди просвѣща́ѧ твои́ми ᲂу҆чє́нїи.

Ви́дитсѧ пресла́вное, всебл҃же́нне, тобо́ю, всемꙋ́дре, соверша́емое: ѿ є҆ди́нагѡ бо твоегѡ̀ жена̀ видѣ́нїѧ, присꙋ́щагѡ є҆́й недꙋ́га ѿрѣ́шшисѧ, пра́вѡ ше́ствоваше.

Трⷪ҇ченъ:

Воспои́мъ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ нераздѣ́льное нача́ло, присносꙋ́щнꙋю держа́вꙋ, трїѷпоста́сное є҆стество̀, є҆ди́нꙋ сла́вꙋ и҆ є҆ди́но црⷭ҇тво.

Бг҃оро́диченъ:

Вопло́щсѧ безпло́тный и҆з̾ тебє̀ бг҃олѣ́пнѣ, є҆го́же молѝ, пречⷭ҇таѧ, стра̑сти пло́ти моеѧ̀ ᲂу҆мертви́ти, и҆ ѡ҆живи́ти мою̀ ᲂу҆мерщвле́ннꙋю дꙋ́шꙋ грѣхмѝ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. Тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Врачева̑нїѧ гро́бъ тво́й дх҃а бл҃года́тїю и҆сточа́ѧ, и҆зсꙋша́етъ страсте́й тꙋ́чы, дꙋ́хи ѿго́нитъ пре́лести, и҆ просвѣща́етъ всѣ́хъ сердца̀, і҆ларїѡ́не преподо́бне, вѣ́рнѡ блажа́щихъ тѧ̀.

Ꙗ҆́кѡ ши́покъ процвѣ́лъ є҆сѝ въ цвѣ́тницѣ поще́нїѧ, ꙗ҆́кѡ сладково́нный крі́нъ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́блоко благово́нно: и҆ ѡ҆благоꙋха́лъ є҆сѝ всѣ́хъ благочести́выхъ дꙋ́шы и҆ сердца̀, і҆ларїѡ́не сла́вне, моли́твенниче ѡ҆ благохва́лѧщихъ тѧ̀.

Сострада́нїе и҆мѣ́лъ є҆сѝ, любо́вь и҆ смире́нїе, и҆ ми́лостыню, и҆ ѻ҆бы́чай про́стъ, вѣ́рꙋ и҆́стиннꙋ и҆ наде́ждꙋ, житїѐ че́стно и҆ нра́въ пра́въ, і҆ларїѡ́не преподо́бне, мона́шествꙋющихъ ᲂу҆добре́нїе.

Па́мѧть твоѧ̀ дне́сь ꙗ҆́кѡ со́лнце возсїѧ̀, благочести́выхъ сердца̀ свѣ́тлостїю болѣ́зней твои́хъ и҆ чꙋде́съ сїѧ́ньми, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ просвѣща́ющи, ѻ҆́ч҃е, въ ню́же всѧ̑ помѧнѝ вѣ́рнѡ чтꙋ́щыѧ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ тебѣ̀ прино́симъ гаврїи́ловъ ра́дꙋющесѧ: ра́дꙋйсѧ, глаго́люще, мѣ́сто свѧще́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, преподо́бныхъ сла́во, и҆ всѣ́хъ вѣ́рныхъ спасе́нїе, є҆ѧ́же ра́ди ѡ҆божи́хомсѧ, бцⷣе приснодв҃о.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Свѣтоно́сный ѻ҆́блакъ, въ ѻ҆́ньже всѣ́хъ влⷣка, ꙗ҆́кѡ до́ждь съ нб҃сѐ на рꙋно̀ сни́де, и҆ воплоти́сѧ на́съ ра́ди, бы́въ чл҃вѣ́къ, безнача́льный, велича́емъ всѝ ꙗ҆́кѡ мт҃рь бг҃а на́шегѡ чⷭ҇тꙋю.

Стопа́мъ послѣ́дꙋѧ, бг҃оно́се, бл҃гоче́стнѡ и҆ преподо́бнѡ пожи́вшымъ на землѝ, кро́токъ, неѕло́бивъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сострада́теленъ и҆ смире́нъ, и҆ ти́хъ, стефа́не, и҆ любвѐ и҆спо́лненъ бжⷭ҇твенныѧ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ вѣ́рнѡ восхвалѧ́емъ.

Ꙗ҆́коже сладково́нное мѵ́ро, ꙗ҆́кѡ пречи́стый крі́нъ, ꙗ҆́кѡ ши́покъ, ѻ҆́ч҃е, благоцвѣтꙋ́щь, благово́нїе и҆спꙋща́еши ѿ честны́ѧ твоеѧ̀ ра́ки, безчи́сленныхъ врачева́нїй, ѕлосмра̑дныѧ недꙋ́ги ѿгонѧ̀, вѣ́рою пристꙋпа́ющихъ тебѣ̀ те́плѣ.

Тѧ̀ па́стырѧ бжⷭ҇твеннаго и҆ подража́телѧ вели́каго началопа́стырѧ хрⷭ҇та̀ мо́лимъ, бг҃омꙋ́дре: сꙋ́щыѧ твоегѡ̀ ста́да ны́нѣ ѻ҆́вцы на́съ спаса́й ѿ лꙋка́выхъ волкѡ́въ, ст҃ы́ми хода́тайствы твои́ми при́снѡ.

Всесвѧта́ѧ твоѧ̀ па́мѧть, ꙗ҆́коже сл҃нце ве́лїе (с. 330) возсїѧ́вши, свѣ́тлѡ ѡ҆зарѧ́етъ тва́рь, ю҆́же соверша́юще благоче́стнѡ, вопїе́мъ тѝ, стефа́не: моли́твами твои́ми всѣ́хъ мы̑сли ѡ҆зари́въ, покры́й и҆ сохранѝ ны̀.

Бг҃оро́диченъ:

Грѣхолюби́въ сы́й въ нерадѣ́нїи жи́въ, и҆ сꙋди́ща, чⷭ҇таѧ, неꙋмы́тнагѡ трепе́щꙋ: на не́мже мѧ̀ соблюдѝ твои́ми ст҃ы́ми мольба́ми, бг҃оневѣ́сто, неѡсꙋжде́нна, да ꙗ҆́кѡ предста́тельницꙋ при́снѡ ᲂу҆блажа́ю тѧ̀.

Комментарии для сайта Cackle