Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѳ-й де́нь. Преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ма́рка, є҆пі́скопа а҆реѳꙋсі́йскагѡ, и҆ кѷрі́лла дїа́кона, и҆ и҆ны́хъ, при і҆ꙋлїа́нѣ мꙋчи́телѣ пострада́вшихъ.

Стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Мꙋ́чениче свѧти́телю преподо́бне, ꙳ свѧще́нства свѣ́томъ свѧще́ннѡ ѡ҆блиста́емь, ꙳ мꙋче́нїѧ просїѧ́лъ є҆сѝ ꙳ невече́рнею свѣ́тлостїю. ꙳ и҆ ны́нѣ къ сїѧ́нїю преше́лъ є҆сѝ незаходи́момꙋ, ꙳ въ не́мже мꙋ́ченичестїи ли́цы ра́дꙋютсѧ, ꙳ и҆дѣ́же ликꙋ́ютъ а҆́гг҃льстїи чи́ни. ꙳ съ ни́миже на́съ всегда̀ помина́й, блаже́нне бг҃опрїѧ́тне.

Мꙋ́чениче страстоте́рпче кѷрі́лле, ꙳ бжⷭ҇твенный слꙋжи́тель ꙗ҆́вльсѧ, ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ послꙋжи́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆ поже́рсѧ ꙗ҆́кѡ заколе́нїе чи́сто, ꙳ прине́слсѧ є҆сѝ на бж҃їю трапе́зꙋ, бг҃облаже́нне: ꙳ и҆ наслѣ́дїе честно́е полꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙳ во свѣ́тлостехъ ст҃ы́хъ ꙳ всегда̀ пребыва́ѧ, ꙳ ст҃ъ бы́въ зва́нїемъ и҆ дѣѧ́нїемъ.

Мꙋ́чєницы хрⷭ҇тѡ́вы всехва́льнїи, ꙳ мꙋ́къ пали́телище, ꙳ росо́ю бжⷭ҇твенныѧ благода́ти, ꙳ безвре́днѡ проидо́сте, ꙳ и҆ на водѣ̀ поко́йнѣ ѡ҆бита́ти сподо́бистесѧ, ꙳ натрижне́нїѧ побѣ̑ды прїе́мше ꙳ тѣ́мже ра́дꙋющесѧ вѣ́рою пра́зднꙋемъ ꙳ дне́сь свѧще́ннꙋю ва́шꙋ па́мѧть, ст҃і́и, ꙳ хрⷭ҇та̀ сла́вѧще.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ мо́лимъ, пречⷭ҇таѧ, ꙳ предста́тельницꙋ на́шꙋ: ꙳ смꙋща́ємаѧ въ печа́лѣхъ, ꙳ не пре́зри до конца̀ поги́бнꙋти рабы̑ твоѧ̑: ꙳ но ᲂу҆скорѝ и҆з̾ѧ́ти ны̀ ꙳ настоѧ́щагѡ гнѣ́ва и҆ печа́ли, ꙳ ѽ бг҃ора́дованнаѧ, прест҃а́ѧ чⷭ҇таѧ: ꙳ ты́ бо на́мъ є҆сѝ стѣна̀ ꙳ и҆ по́мощь неѡбори́ма.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ ви́дѧщи пригвожда́ема ꙳ на крⷭ҇тѣ̀, і҆и҃се, ꙳ и҆ стра̑сти прїе́млюща во́лею, ꙳ дв҃а и҆ мт҃и твоѧ̀, влⷣко, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, вопїѧ́ше, ча́до сла́дкое, ꙳ ра̑ны непра́веднѡ ка́кѡ терпи́ши, ꙳ врачꙋ̀, и҆сцѣли́вый человѣ́ческое неможе́нїе, ꙳ и҆ ѿ тлѝ всѣ́хъ и҆зба́вивый ꙳ милосе́рдїемъ твои́мъ;

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Ма́рка чествꙋ́ю и҆ кѷрі́лла вбожє́нныѧ. Творе́нїе і҆ѡ́сифа.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченный несѣко́маго пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ, лю́тагѡ врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль, пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Со а҆́гг҃лы бг҃ꙋ предстоѧ́ще, цр҃ю̀ всѣ́хъ, мꙋ́чєницы всеблаже́ннїи, проси́те на́мъ прегрѣше́нїй и҆збавле́нїѧ, любо́вїю блажа́щымъ вы̀, и҆ во хвале́нїи пою́щымъ: гдⷭ҇еви воспои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

А҆рхїере́а дх҃ъ ст҃ы́й тѧ̀ предста́ви, ма́рко, ѻ҆би̑льны па́ствити лю́ди, во всѧ́комъ преподо́бїи, догма́тѡвъ па́лицею слове́сною. съ ни́миже, блаже́нне, пѣ́лъ є҆сѝ: гдⷭ҇еви воспои́мъ: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Стрꙋѧ́ми крове́й пла́мень многобо́жїѧ ᲂу҆гаси́вше, мꙋ́дрїи, ра́дꙋющесѧ пострада́сте, є҆́ллинскїѧ мꙋдрецы̀ коне́чнѡ посра́мльше, и҆ ны́нѣ съ мꙋ́чєники хрⷭ҇тꙋ̀ предстоитѐ зовꙋ́ще: гдⷭ҇еви воспои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ ѻ҆трокови́цы нетлѣ́нныѧ бг҃ъ воплоща́етсѧ, є҆го́же безпло́тныхъ ли́цы трепе́щꙋще сла́вѧтъ, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ творца̀, и҆ є҆ди́наго непремѣ́ннаго, и҆ человѣ́цы на землѝ всегда̀ пою́тъ воспѣва́юще: гдⷭ҇еви пое́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Стра́хъ тво́й, гдⷭ҇и, всадѝ въ сердца̀ ра̑бъ твои́хъ, и҆ бꙋ́ди на́мъ ᲂу҆твержде́нїе, тѧ̀ во и҆́стинѣ призыва́ющихъ.

Не прене́слъ є҆сѝ че́сти безсловє́снымъ и҆стꙋка̑ннымъ, всеблаже́нне, но претерпѣ́лъ є҆сѝ крѣпча́йше мꙋ̑ки многоѻбра̑зныѧ, ма́рко доблемꙋ́дренне.

Оу҆ма̀ до́блестїю претерпѣ́лъ є҆сѝ, пресла́вне кѷрі́лле, нарꙋга̑нїѧ же и҆ мꙋ̑ки, мꙋже́й пребеззако́ннꙋющихъ, мꙋ́чениче страстоте́рпче.

Ѡ҆бнажа́еми, мꙋ́чєницы многострада́льнїи, и҆ ра́нами сокрꙋша́еми, непрело́жни пребы́сте, па́че хрⷭ҇то́вы любвѐ ничто́же предпочита́юще.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ возсїѧ̀, всенепоро́чнаѧ, ѡ҆зарѧ́ѧй подсо́лнечнꙋю пресла́вными ѡ҆сїѧ̑нїи, пра́вды сл҃нце, дв҃о.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃ Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Просвѣ́щшесѧ благода́тїю и҆́стинною, земны̑ѧ концы̀ свѣ́тлѡ наставлѧ́ете благоче́стнѡ, сщ҃енномꙋ́ченицы сла́внїи. тѣ́мже вѣ́рою ва́съ ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Пречи́стѣи рꙋ́цѣ твоѝ, дв҃омт҃и, просте́рши, покры́й ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: всѣ̑мъ пода́ждь, хрⷭ҇тѐ, ми́лѡсти твоѧ̑.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На дре́вѣ ви́дѧщи воздви́жена сн҃а твоего̀, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆тро́бою мт҃рнею растерза́ема, жа́лостнѡ взыва́ла є҆сѝ: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ заше́лъ є҆сѝ, свѣ́те мо́й безлѣ́тный;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, проро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

И҆сте́кшаѧ на зе́млю кро́вь твоѧ̀, бг҃омꙋ́дре, сїю̀ пои́стиннѣ ѡ҆свѧтѝ досто́йнѡ: и҆ дꙋ́шы напоѝ благочествꙋ́ющихъ, къ ре́вности бжⷭ҇твеннѣй воздвиза́ющи.

Заре́ю мы́сленною ꙗ҆́вѣ просвѣща́еми, но́щь ѕлꙋ́ю безбо́жнагѡ ѕлосла́вїѧ ѿгна́сте, мꙋ́чєницы, пресла́внѡ, ма́рко и҆ кѷрі́лле, всеблаже́ннїи.

И҆сцѣлѝ на́шѧ недꙋ́ги, благодѣ́телю, ма́рка моли́твами и҆ кѷрі́лла бжⷭ҇твеннагѡ, и҆ ми́лѡсти твоѧ̑, благоꙋтро́бне, на всѧ̑ воспѣва́ющыѧ тѧ̀ низпослѝ.

Си́лою бжⷭ҇твенною и҆ благода́тїю сло́ва, мꙋ́чєницы хрⷭ҇тѡ́вы, хра́мы і҆́дѡльскїѧ низлага́юще, дх҃а ст҃а́гѡ хра́мъ вѣ́рою показа́стесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ бж҃їе простра́нное вмѣсти́лище, прⷭ҇то́лъ высо́къ, и҆ две́рь, бцⷣе, є҆́юже про́йде неизрече́ннымъ рождество́мъ, ѿ тлѝ ны̀ воззыва́ѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Мїроѧвле́ннїи свѣти́льницы, свѧщенномꙋ́ченицы бж҃е́ственнїи, бы́вше, всѧ̑ просвѣща́ете бжⷭ҇твенными свѣтлостьмѝ дх҃а.

Оу҆смотрѧ́ѧ, всеблаже́нне, воздаѧ̑нїѧ бжⷭ҇твєннаѧ, терпѣ́лъ є҆сѝ, ма́рко, нестерпи̑мыѧ ра̑ны и҆ болѣ̑зни крѣпча́йше.

Свѧщеннодѣ́тель сы́й, и҆ безкрѡ́вныѧ жє́ртвы приносѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, же́ртвꙋ, блаже́нне, благово́ннꙋю тебѐ сама́го гдⷭ҇еви прине́слъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Рождество́мъ стра́ннымъ, цр҃ѧ̀ всѣ́хъ родила̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, на благодѣѧ́нїе тва́ри.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

І҆ѡ́нꙋ въ ки́тѣ, гдⷭ҇и, є҆ди́наго всели́лъ є҆сѝ, мене́ же свѧ́заннаго мре́жами вра́жїими, ꙗ҆́кѡ ѿ тлѝ ѻ҆́наго, спасѝ.

Претерпѣ́въ мꙋ̑ки многоплетє́нныѧ и҆ сме́рть хода́тайственнꙋю, бг҃омꙋ́дре, въ сла́вѣ присносꙋ́щнѣй ликꙋ́еши на небесѣ́хъ, ѡ҆ на́съ, кѷрі́лле, молѧ́сѧ.

Глаго́лъ бж҃їй жи́въ въ се́рдцы твое́мъ ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ, ма́рко сла́вне, къ вѣ́рѣ бжⷭ҇твеннѣй привле́клъ є҆сѝ лю́ди и҆ наро́ды, мꙋ́дре, и҆ благосла́внѡ тече́нїе сконча́лъ є҆сѝ.

Свѧщеннодѣ́телє и҆ жє́ртвы совершє́ны гдⷭ҇еви принесо́стесѧ, мꙋ́ками всесожже́гшесѧ, и҆ въ вы́шнихъ свѣ́тли цр҃ю̀ всѣ́хъ предстоитѐ.

Бг҃оро́диченъ:

Разрѣше́нїе на́мъ долгѡ́въ и҆спросѝ, и҆ житїѧ̀ и҆справле́нїе, дв҃о, пѣсносло́вѧщымъ вели̑чїѧ твоѧ̑, и҆ благочести́вымъ ра́зꙋмомъ тѧ̀ сла́вѧщымъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Просвѣ́щшесѧ заре́ю ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, бг҃облаже́ннїи, тмꙋ̀ пре́лести и҆згна́сте, и҆ сла́вꙋ ᲂу҆лꙋчи́сте пѣснопою́ще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Ни̑жнѧѧ ѡ҆ста́вльшїи, и҆ вы̑шнѧѧ наслѣ́довавшїи, бг҃оно́сный ма́рко и҆ кѷрі́ллъ бжⷭ҇твенный, да почтꙋ́тсѧ пѣснопою́ще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Дрема́нїе нерадѣ́нїѧ во вре́мѧ подвигѡ́въ ѿтрѧ́сше, соверши́сте тече́нїе, и҆ собо́ромъ страстоте́рпєцъ пѣснопою́ще совокꙋпи́стесѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ спасе́нїе па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, дв҃о, возсїѧ̀ во тмѣ̀ сѣдѧ́щымъ сме́ртнѣй, и҆ до́лѣ сꙋ́щыѧ небє́сны содѣ́ла, вопїю́щыѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене благода́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ, свирѣ́пѡ сꙋдѧ́щагѡ, показа́вшесѧ, нетлѣ̑нныѧ вѣнцы̀, мꙋ́чєницы, прїѧ́сте: вопїю́ще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Щито́мъ любвѐ страда́льцы и҆ вѣ́ры воѡрꙋже́ни, вра̑жїѧ ѻ҆полчє́нїѧ мече́мъ посѣко́сте бжⷭ҇твенныѧ до́блести, вопїю́ще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

На землѝ пострада́вше, въ вы́шнихъ, ст҃і́и, пра́вды вѣне́цъ ѿ рꙋкѝ хрⷭ҇то́вы прїѧ́сте, вопїю́ще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Трⷪ҇ченъ:

Ꙗ҆́кѡ є҆ди́ницꙋ є҆стество́мъ, ꙗ҆́кѡ трⷪ҇цꙋ тѧ̀ чествꙋ́ю начерта́ньми, ѻ҆́ч҃е вседержи́телю, и҆ сн҃е, и҆ дш҃е ст҃ы́й, взыва́ѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ста́мнꙋ тѧ̀ ма́нны жи́зненныѧ, проповѣ́дꙋемъ, благослове́ннаѧ, трапе́зꙋ и҆ же́злъ, и҆ кади́льницꙋ, златы́й свѣ́щникъ, го́рꙋ же и҆ две́рь, кꙋпинꙋ̀ неѡпали́мꙋ, престо́лъ вы́шнѧгѡ, и҆ мі́ра спасе́нїе.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снисхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. Тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Столпа́мъ, мꙋ́чєницы, хрⷭ҇та̀ пострада́вшагѡ и҆ стра̑сти ᲂу҆мертви́вшагѡ послѣ́довавше, мно́гихъ ра́нъ и҆скꙋше́нїе прїѧ́сте, и҆ ѡ҆бличи́вше врагѡ́въ безбо́жныхъ слꙋжє́нїѧ, возвели́чистесѧ, и҆ а҆́гг҃лѡмъ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆подо́бистесѧ.

Ꙗ҆ви́стесѧ ᲂу҆́глїе ѻ҆́гненно, приѡбщи́вшесѧ бг҃ꙋ, всеблаже́ннїи, и҆ попали́сте многобо́жїѧ ве́щь благода́тїю, и҆ къ свѣ́тꙋ ᲂу҆́мномꙋ ра́дꙋющесѧ преидо́сте, бг҃облаже́ннїи, ѡ҆зарѧ́юще на̑ша разꙋмѣ̑нїѧ.

Поста́вльше на ка́мени мы́сленнѣмъ дꙋ́шъ ва́шихъ стѡпы̀, всехва́льнїи, не поколеба́стесѧ мно́гихъ мꙋ́къ приложе́ньми. тѣ́мже ᲂу҆твержда́йте на́шѧ при́снѡ мы̑сли, кова́рствы вра́жїими коле́блємыѧ, добропобѣ́днїи мꙋ́чєницы.

Взѧ́стесѧ къ пресвѣ́тломꙋ свидѣ́тельства, страстоте́рпцы, краегра́дїю, къ высотѣ̀ вели́цѣй: и҆ црⷭ҇тво бж҃їе непоколеби́мое сподо́бистесѧ прїѧ́ти, ма́рко свѧще́ннѣйшїй, кѷрі́лле сла́вне. є҆гѡ́же полꙋчи́ти всѣ̑мъ на́мъ моли́тесѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Сїѧ́нїемъ твои́мъ, ѻ҆трокови́це, мы́сленнымъ просвѣтѝ на́шѧ мы̑сли, бг҃ора́дованнаѧ, и҆ сердца̀, и҆ мꙋдрова̑нїѧ: ꙗ҆́кѡ да по стезѧ́мъ жи́зни пра́вѡ ше́ствꙋюще, ми́лость ᲂу҆лꙋчи́мъ, возвѣща́юще при́снѡ хвалы̑ твоѧ̑.

Комментарии для сайта Cackle