Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ л҃-й де́нь. Преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, списа́телѧ лѣ́ствицы.

Стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне преподо́бне, ꙳ вы́нꙋ вои́стиннꙋ бж҃їѧ ꙳ въ горта́ни возношє́нїѧ носи́лъ є҆сѝ, ꙳ поꙋча́ѧсѧ дѣ́тельнѣйшымъ ꙳ бг҃одохновє́ннымъ словесє́мъ, всемꙋ́дре, ꙳ и҆ ѿтꙋ́дꙋ и҆стека́ющею благода́тїю ꙳ ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, ꙳ бы́въ блаже́нъ, ꙳ нечести́выхъ всѣ́хъ совѣ́тѡванїѧ низвраща́ѧ.

Ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне пресла́вне, ꙳ сле́зъ и҆стѡ́чники ꙳ дꙋ́шꙋ ѡ҆чи́стивъ, ꙳ и҆ всено́щными стоѧ̑нїи бг҃а ᲂу҆ми́лостививъ, ꙳ впери́лсѧ є҆сѝ къ любле́нїю сегѡ̀, блаже́нне, и҆ красотѣ̀: ꙳ є҆ѧ́же досто́йнѡ ны́нѣ наслажда́ешисѧ, ꙳ непреста́ннѡ ра́дꙋѧсѧ, ꙳ со страда́льцы твои́ми, ꙳ бг҃омꙋ́дре преподо́бне.

Ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне преподо́бне, ꙳ впери́въ ᲂу҆́мъ къ бг҃ꙋ вѣ́рою, ꙳ мїрска́гѡ смѣше́нїѧ ѡ҆мерзи́лъ є҆сѝ нестоѧ́нное: ꙳ и҆ крⷭ҇тъ тво́й воспрїи́мъ, ꙳ всеви́дцꙋ послѣ́довалъ є҆сѝ, ꙳ тѣ́ло неѡбꙋзда́нное, ꙳ по́двигами по́стничества, ꙳ по́мыслꙋ порабо́тивъ, ꙳ си́лою бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а.

А҆́ще слꙋчи́тсѧ сꙋббѡ́та и҆лѝ недѣ́лѧ, пое́тсѧ самогла́сенъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ. тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, де́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ непоро́чнѡ поревнова́лъ є҆сѝ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

А҆́ще по́стенъ де́нь, пое́тсѧ по стїхи́рахъ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: пи̑саны въ л҃а де́нь.

На стїхо́внѣ, Сла́ва, гла́съ и҃. Самогла́сенъ:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ і҆ѡа́нне: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. блаже́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, преподо́бныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пꙋсты́ни безпло́дное (с. 338) воздѣ́лалъ є҆сѝ, и҆ и҆̀же и҆зъ глꙋбины̀ воздыха́ньми во сто̀ трꙋдѡ́въ ᲂу҆плодоноси́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сїѧ́ѧ чꙋдесы̀, і҆ѡа́нне ѻ҆́ч҃е на́шъ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ, творе́нїе і҆гна́тїево.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Во свѣ́тъ невеще́ственный и҆ ᲂу҆́мный, ѿ сѣ́тованїѧ веще́ственныхъ восте́къ, і҆ѡа́нне преподо́бне, моли́твами твои́ми, сꙋ́щими ко гдⷭ҇ꙋ, просвѣти́ мѧ.

Ꙗ҆́кѡ воздержа́нїѧ сла́дость сса́въ, ѿри́нꙋлъ є҆сѝ го́ресть страсте́й: тѣ́мже па́че ме́да и҆ со́та ᲂу҆слажда́еши ѻ҆́ч҃е, чꙋ̑вства на̑ша.

Возше́дъ на высотꙋ̀ добродѣ́телей, и҆ долѣре́внѡстныѧ поплева́въ сла̑сти, сла́дость ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ спасе́нїѧ, преподо́бне ѻ҆́ч҃е, па́ствѣ твое́й.

Бг҃оро́диченъ:

Премꙋ́дрость и҆ сло́во ѻ҆́ч҃ее несказа́ннѡ ро́ждшаѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ лю́тꙋю ᲂу҆врачꙋ́й ꙗ҆́звꙋ, и҆ се́рдца болѣ́знь ᲂу҆кротѝ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Попали́лъ є҆сѝ ᲂу҆́глїемъ поще́нїѧ, преподо́бне, страсте́й те́рнїе, и҆ грѣ́еши мона́шествꙋющихъ состоѧ̑нїѧ.

Мѵ́ро ѡ҆свѧще́нїѧ, ѿ по́стническихъ, преподо́бне, а҆рѡма̑тъ ве́сь сложи́лсѧ є҆сѝ, въ воню̀ благоꙋха́нїѧ бж҃їѧ.

Въ зако́нѣхъ ѡ҆бꙋче́нїѧ поꙋча́ѧсѧ, стра̑сти погрꙋзи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже и҆ны̑ѧ ны́нѣ фараѡни́ты, тече́нїемъ сле́зъ твои́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ста́ви моѐ нестоѧ́нное помыслѡ́въ, чⷭ҇таѧ, смꙋще́нїе, мт҃и бж҃їѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ направлѧ́ющи движе́нїе.

Конда́къ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Плоды̀ присноцвѣтꙋ́щыѧ, ѿ твоеѧ̀ кни́ги приносѧ̀ ᲂу҆че́нїѧ, премꙋ́дре, ᲂу҆слажда́еши сердца̀, си̑мъ съ трезвѣ́нїемъ вне́млющихъ, блаже́нне: лѣ́ствица бо є҆́сть, дꙋ́шы возводѧ́щаѧ ѿ землѝ къ нбⷭ҇нѣй и҆ пребыва́ющей сла́вѣ, вѣ́рою чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Видѣ́нїемъ и҆ дѣѧ́нїемъ преесте́ственнѣ просїѧ́въ, ѡ҆блиста́еши ᲂу҆че́ньми: зако́ны на́мъ положи́лъ є҆сѝ бг҃омꙋ̑дрыѧ, блаже́нне, добродѣ́телей добро́ты степє́ни поста́вль, и҆ ѕло́бы лє́сти показа́въ и҆ ловлє́нїѧ. Ѿѻнꙋ́дꙋже возво́диши, твои̑мъ послѣ́дꙋющыѧ бж҃е́ствєннымъ ᲂу҆че́нїємъ, ѿ страсте́й къ безстра́стїю, і҆ѡа́нне равноа́гг҃льне: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца дои́ши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. Тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ пресвѧто́е рождество̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ рождествꙋ̀ твоемꙋ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ, а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧй тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. Долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стра̑сти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Ꙗ҆́кѡ цвѣ́тникъ благово́ннѣйшїй, и҆ добродѣ́телей ра́й ѡ҆дꙋшевле́нный, воздержа́нїе процвѣ́лъ є҆сѝ, и҆́мже всѧ̑ пита́еши чтꙋ́щыѧ тѧ̀.

Законоположи́телѧ ѡ҆бꙋче́нїѧ, и҆ мона́хѡвъ пра́вило кротча́йшее, ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́а тѧ̀ и҆ дв҃да и҆́стиннѡ стѧжа́вше, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆блажа́емъ.

Насажде́нъ на вода́хъ воздержа́нїѧ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, блаже́нне, розга̀, ѻ҆́ч҃е, благоцвѣ́тнѣйшаѧ, благоче́стїѧ гро́зды произносѧ́щаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Подъ лѣ́томъ бы́вша, ѿ ѻ҆ц҃а̀ безлѣ́тнѡ возсїѧ́вша, бг҃ома́ти, на́мъ родила̀ є҆сѝ, є҆го́же молѝ, спастѝ пою́щыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ, пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Погаси́въ всѧ̑ стра̑сти росо́ю подвигѡ́въ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е блаже́нне, ѻ҆би́льнѡ вже́гъ ѻ҆гне́мъ любвѐ и҆ вѣ́ры воздержа́нїѧ свѣти́льникъ, и҆ просвѣще́нїе безстра́стїѧ, и҆ днѐ сы́нъ бы́лъ є҆сѝ.

Вѣ́ры гро́здъ, бжⷭ҇твеннымъ земледѣ́ланїемъ твои́мъ, ѻ҆́ч҃е, воспита́лъ є҆сѝ, и҆ въ точи̑ла вложи́лъ є҆сѝ, и҆ и҆згне́лъ є҆сѝ трꙋды̑ ѡ҆бꙋче́нїѧ, и҆ ча́шꙋ и҆спо́лнивъ дх҃о́внꙋю воздержа́нїѧ, весели́ши сердца̀ па́ствы твоеѧ̀.

Претерпѣ́въ до́блественнѡ прило́ги и҆ ꙗ҆́звы неви́димыхъ врагѡ́въ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ сто́лпъ терпѣ́нїѧ, ᲂу҆твержда́ѧ па́ствꙋ твою̀ па́лицею бжⷭ҇твенною, на па́житехъ воздержа́нїѧ, и҆ на водѣ̀ воспитова́ѧ, блаже́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Рѣ́чємъ твои́хъ ᲂу҆сте́нъ, всечⷭ҇таѧ, послѣ́дꙋюще, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ: съ тобо́ю бо вои́стиннꙋ вели̑чїѧ сотвори́вый гдⷭ҇ь возвели́чи тѧ̀, и҆ и҆́стиннꙋю бж҃їю мт҃рь, рожде́йсѧ и҆зъ чре́ва твоегѡ̀ показа̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Собра́лъ є҆сѝ въ дꙋшѝ бжⷭ҇твенное бога́тство дх҃а, непоро́чнꙋю моли́твꙋ, чистотꙋ̀, че́стность, бдѣ́нїе всегда́шнее, воздержа́нїѧ трꙋды̀, и҆́миже до́мъ позна́лсѧ є҆сѝ бж҃їй.

Вещества̀ до́льнѧгѡ, премꙋ́дре, прете́клъ є҆сѝ хꙋ́дость, невеще́ственною же моли́твою ᲂу҆́мъ впери́въ, и҆ вы́шнѧгѡ ᲂу҆покое́нїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ наслѣ́дникъ соверше́нствомъ житїѧ̀.

По́тами по́стническими ᲂу҆́глїе стрѣ́лъ вра́жїихъ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ вои́стиннꙋ, и҆ ѻ҆́гнь вѣ́ры вже́гъ, попали́лъ є҆сѝ невѣ́рїѧ є҆ресе́й шата̑нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Возсїѧ̀ ѿ сїѡ́на вы́шнѧгѡ бл҃голѣ́пїе, предложе́нїемъ пло́ти по соедине́нїю неизрече́нномꙋ, и҆зъ тебє̀, неискꙋсобра́чнаѧ, ѡ҆бложе́нное, и҆ мі́ръ просвѣтѝ.

Конда́къ, гла́съ д҃: Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

На высотѣ̀ гдⷭ҇ь воздержа́нїѧ и҆́стинна тѧ̀ положѝ, ꙗ҆́коже ѕвѣздꙋ̀ неле́стнꙋю, свѣтоводѧ́щꙋю концы̀, наста́вниче і҆ѡа́нне, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

І҆́косъ:

До́мъ бж҃їй ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ тебѐ самаго̀ содѣ́лалъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, бж҃е́ственными твои́ми добродѣ́тельми, ꙗ҆́вѣ ᲂу҆краси́въ, ꙗ҆́кѡ зла́то свѣ́тлое, вѣ́рꙋ, наде́ждꙋ и҆ любо́вь и҆́стиннꙋю, бж҃е́ствєнныѧ зако́ны и҆злага́ѧ, воздержа́нїемъ ѡ҆бꙋчи́всѧ ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ, ра́зꙋмъ, мꙋ́жество, цѣломꙋ́дрїе стѧжа́въ, смире́нїе, и҆́мже возвы́силсѧ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ просвѣти́всѧ моли́твами непреста́нными, видѣ̑нїи та́йными впери́лсѧ є҆сѝ, и҆ нбⷭ҇ныѧ прїѧ́лъ є҆сѝ селє́нїѧ, наста́вниче і҆ѡа́нне, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

На ѕла́цѣ вы́шнѧгѡ црⷭ҇твїѧ ста́до, ѻ҆́ч҃е, воспита́лъ є҆сѝ, и҆ жезло́мъ догма́тѡвъ ѕвѣ́ри ѿгна́въ є҆ресе́й, воспѣ́лъ є҆сѝ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ го́рнїй вше́лъ є҆сѝ невѣ́стническїй черто́гъ црⷭ҇тва хрⷭ҇то́ва, ѻ҆де́ждею ѡ҆блече́нъ досто́йною зва́вшагѡ, въ не́мже и҆ возле́глъ є҆сѝ, вопїѧ̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Невла́жнаѧ грѣхмѝ рѣка̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ воздержа́нїѧ, ѻ҆́ч҃е, по́мыслы потоплѧ́ѧ, и҆ скве́рнꙋ ѡ҆чища́ѧ вопїю́щихъ вѣ́рою: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ чре́ва твоегѡ̀ про́йде воплоти́выйсѧ, дв҃о, всѣ́хъ гдⷭ҇ь. Тѣ́мже тѧ̀ бцⷣꙋ мꙋ́дрствꙋюще правосла́внѡ, сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зове́мъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Цр҃ѧ̀ нб҃снаго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сто́лпъ тѧ̀ ѡ҆дꙋшевле́нный ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, и҆ ѻ҆́бразъ воздержа́нїѧ, ѻ҆́ч҃е, стѧжа́вше, всѝ твою̀ па́мѧть почита́емъ, і҆ѡа́нне.

Мно́жество ра́дꙋетсѧ мона́хѡвъ, и҆ ликꙋ́етъ преподо́бныхъ собо́ръ и҆ пра́ведныхъ: вѣне́цъ бо досто́йнѡ съ си́ми прїѧ́лъ є҆сѝ.

Оу҆кра́шенъ добродѣ́тельми, въ невѣ́стникъ неизрече́нныѧ сла́вы возше́лъ є҆сѝ, пѣ́снь воспѣва́ѧ хрⷭ҇тꙋ̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

По́мощи, ꙗ҆́же ѿ тебє̀, тре́бꙋющыѧ не пре́зри, дв҃о, пою́щыѧ и҆ превозносѧ́щыѧ тѧ̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Чи́стꙋю сла́внѡ почти́мъ, лю́дїе, бцⷣꙋ, ѻ҆́гнь бж҃ества̀ прїи́мшꙋю во чре́вѣ неѡпа́льнѡ, пѣ́сньми велича́емъ.

Вра́чь болѧ́щихъ въ прегрѣше́нїихъ, ѿ бг҃а, бл҃же́нне, гꙋби́тель же ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ прогони́тель лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ: тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Зе́млю, ꙗ҆́коже тлѝ жили́ще, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, и҆ въ землѝ всели́лсѧ є҆сѝ кро́ткихъ, и҆ съ ни́ми весели́шисѧ, бжⷭ҇твенныѧ наслажда́ѧсѧ сла́дости.

Дне́сь де́нь пра́зднственный, всѧ̑ бо созыва́етъ мона́шествꙋющихъ стада̀ въ ли́къ дꙋхо́вный трапе́зꙋ и҆ снѣ́дь нетлѣ́нныѧ жи́зни.

Бг҃оро́диченъ:

Въ тебѣ̀ всели́всѧ, всенепоро́чнаѧ, пре́жде родонача́льники ѕлонра́внаго прельсти́вшаго человѣкоꙋбі́йцꙋ низложи́вый, роди́сѧ, и҆ всѧ̑ ны̀ спасѐ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Мі́ра пристра́стїѧ ꙗ҆́кѡ ѿ скве́рны ᲂу҆клони́лсѧ є҆сѝ, и҆ а҆́лчбою пло́ть ᲂу҆вѧди́въ, ѡ҆бнови́лъ є҆сѝ дꙋшѝ крѣ́пость, преподо́бне, и҆ сла́вою ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ нбⷭ҇ною, приснопа́мѧтне: тѣ́мже не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ на́съ, і҆ѡа́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Гдⷭ҇ьственнѡ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, влⷣчце, тобо́ю спа́сшїисѧ: и҆́бо бг҃а неизрече́ннѡ родила̀ є҆сѝ, разо́ршаго кресто́мъ сме́рть, къ себѣ́ же привле́кшаго преподо́бныхъ собо́ры. съ ни́миже тѧ̀ восхвалѧ́емъ, дв҃о.

Комментарии для сайта Cackle