Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃-й де́нь. Преподо́бнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ гера́сїма, и҆́же на і҆ѻрда́нѣ.

И҆ ст҃а́гѡ, бл҃говѣ́рнагѡ вели́кагѡ кнѧ́зѧ данїи́ла моско́вскагѡ. Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ и҃.Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре гера́сїме, ꙳ воздержа́нїемъ мно́гимъ, ꙳ моли́твою и҆ моле́нїемъ бг҃ꙋ соединѧ́ѧсѧ, ꙳ непревра́тенъ пребы́лъ є҆сѝ кова̑рствїи бори́телѧ, ꙳ и҆ ра́бъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вседержи́телѧ. ꙳ Ѿѻнꙋ́дꙋже почита́емъ тѧ̀, и҆ бж҃е́ственнꙋю па́мѧть твою̀ ꙳ прера́достнѡ вѣ́рою пра́зднꙋюще, восхвалѧ́емъ тѧ̀.

Преподо́бне ѻ҆́ч҃е гера́сїме, ꙳ въ пꙋсты́нѧхъ при́снѡ и҆ пеще́рахъ, и҆ гора́хъ ꙳ вѣ́рою пребыва́ѧ, бг҃а взыска́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆ того̀ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́коже возжелѣ́лъ є҆сѝ. ꙳ Невозвра́тною дꙋше́ю вжилѧ́емь, ꙳ вхождє́нїи до́брыми всегда̀, ꙳ и҆ мона́шествꙋющихъ мно́жєства приве́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ спаса́ємаѧ.

Ты̀ повинꙋ́ѧсѧ ма́нїемъ ꙳ всеви́дца бг҃а, ꙳ ѿ негѡ̀ благода́ть прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ дѣ́йствовати чꙋдеса̀, ꙳ и҆ прогонѧ́ти дꙋ́хи лꙋка́вствїѧ, ꙳ ди̑вїѧ же ѕвѣ́ри повинꙋ́ти ᲂу҆ма̀ чистото́ю. ꙳ Тѣ́мже почита́емъ тѧ̀, ꙳ и҆ бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть твою̀ до́лжнѡ ꙳ вѣ́рою пра́зднꙋемъ, бг҃облаже́нне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Тѧ̀ мо́лимъ, пречⷭ҇таѧ, ꙳ предста́тельницꙋ на́шꙋ, ꙳ смꙋща́емїи въ печа́лехъ, ꙳ не пре́зри до конца̀ поги́бнꙋти рабы̑ твоѧ̑: ꙳ но ᲂу҆скорѝ и҆з̾ѧ́ти ны̀ ꙳ настоѧ́щагѡ гнѣ́ва и҆ печа́ли, ꙳ ѽ бг҃ора́дованнаѧ прест҃а́ѧ чⷭ҇таѧ: ꙳ ты́ бо на́ша є҆сѝ стѣна̀ и҆ по́мощь неѡбори́ма.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

Тѧ̀ ви́дѧщи пригвожда́ема ꙳ на крⷭ҇тѣ̀, і҆и҃се, ꙳ и҆ стрⷭ҇ти прїе́млюща во́лею, ꙳ дв҃а и҆ ма́ти твоѧ̀, влⷣко, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, вопїѧ́ше, ꙳ ча́до сла́дкое: ꙳ ра̑ны непра́веднѡ ка́кѡ терпи́ши, ꙳ врачꙋ̀, и҆сцѣли́вый человѣ́ческое неможе́нїе, ꙳ и҆ ѿ тлѝ всѧ̑ и҆зба́вивый милосе́рдїемъ твои́мъ;

Канѡ́нъ є҆гѡ́же краегране́сїе: Гера́сїма хвалю̀, ꙗ҆́кѡ вѣне́цъ плетꙋ̀.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Сла́вꙋ безсме́ртїѧ и҆ нетлѣ́нїѧ бж҃е́ственный вѣне́цъ, до́брѣ подви́гшемꙋсѧ, хрⷭ҇то́съ тебѣ̀ подадѐ, гера́сїме.

И҆мѣ́ѧ свѣтода́телѧ, твои́хъ послꙋ́шающа моле́нїй, де́мѡнѡвъ тмꙋ̀ ᲂу҆ма́лилъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е гера́сїме.

Стрꙋѧ́ми твои́хъ сле́зъ, ꙗ҆́коже дре́во, ѻ҆́ч҃е, тꙋчнѧ́емое, плоды̀ безсме́ртїѧ произне́слъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре гера́сїме.

Бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ бцⷣе, ᲂу҆ста́ви болѣ̑зни се́рдца моегѡ̀, ꙗ҆́же хрⷭ҇та̀ безболѣ́зненнѡ, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Распѧ́тїе во́льное претерпѣ́вшемꙋ, преподо́бне, послѣ́дꙋѧ, ве́сь распѧ́лсѧ є҆сѝ житїю̀ и҆ страсте́мъ. (с. 44)

Возмо́глъ є҆сѝ ᲂу҆крѣплѧ́емь вседѣ́тельнымъ, мꙋ́дре, манове́нїемъ, крѣ́пкагѡ всѧ̑ сѣ̑ти попра́ти, гера́сїме.

Смире́ннымъ мꙋдрова́нїемъ, и҆ смире́ннымъ, мꙋ́дре, дꙋ́хомъ, ты̀ ᲂу҆крѣ́пльсѧ, стра̑сти дꙋшетлѣ̑нныѧ всеконе́чнѡ смири́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́коже вели́кое сл҃нце, чꙋде́съ твои́хъ сїѧ́ньми просвѣща́еши всѣ́хъ сердца̀, вѣ́рнѡ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Родила̀ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ сн҃а сопресто́льна и҆ соесте́ственна, всѣ̑мъ вхо́ды жи́знєнныѧ показа́вшаго.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Де́мѡнѡвъ, преподо́бне, кова̑рства крⷭ҇тною благода́тїю и҆ дѣ́йствомъ преше́дъ, положе́нїемъ бо́гъ бы́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тѧ̀ вѣ́рнѡ почита́емъ, гера́сїме.

Сла́ва и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Пречи̑стыѧ рꙋ́ки твоѧ̑, дв҃о мт҃и, просте́рши, покры́й ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: всѣ̑мъ пода́ждь, хрⷭ҇тѐ, ми́лѡсти твоѧ̑.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

На дре́вѣ ви́дѧщи воздви́жена сн҃а твоего̀, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆тро́бою мт҃рнею растерза́ема, жа́лостнѡ взыва́ла є҆сѝ: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ заше́лъ є҆сѝ, свѣ́те мо́й безлѣ́тный;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑ и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Хра́мъ бы́сть дх҃а, просвѣще́нное, ѻ҆́ч҃е, се́рдце твоѐ: тѣ́мъ то́читъ дарова̑нїѧ, и҆сцѣлѧ́ѧ недꙋ́ги бж҃е́ственною благода́тїю.

Зако́нꙋ бжⷭ҇твенномꙋ повинꙋ́ѧсѧ, ѻ҆́ч҃е, ѿ ю҆́ности послѣ́довалъ є҆сѝ гдⷭ҇ꙋ, ѡ҆блобыза́ѧ безпло́тныхъ житїѐ съ тѣ́ломъ.

Шє́ствїѧ твоѧ̑, преподо́бне, къ спаси́тельнѣй стезѝ и҆спра́вишасѧ, наставле́нїемъ бж҃е́ственнагѡ дх҃а, въ тѧ̀, преподо́бне, все́льшагѡсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

І҆и҃са чл҃вѣколю́бца, є҆го́же несказа́ннѡ чревоноси́ла є҆сѝ, ᲂу҆молѝ, всенепоро́чнаѧ, спастѝ всѧ̑ пою́щыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Оу҆мо́мъ ѡ҆чище́ннымъ прїе́мъ лꙋчы̀ ст҃а́гѡ дх҃а, свѣ́тъ мона́шествꙋющихъ бы́лъ є҆сѝ.

Житїѐ твоѐ нꙋ́ждею є҆стества̀ сїѧ́ѧ, а҆́гг҃ла земна́го съ пло́тїю тѧ̀ показа̀.

Во́дъ живото́чныхъ дх҃а и҆спо́лненъ, рѣ́ки и҆сточи́лъ є҆сѝ чꙋде́съ, ѻ҆́ч҃е гера́сїме.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ тꙋ́ча на тѧ̀ сни́де, бцⷣе, сло́во воплоща́емое въ просвѣще́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ̀ во возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Пло́ти твоеѧ̀ немощно́е, си́лою ᲂу҆крѣплѧ́емо, ѿ дв҃ы на́мъ чⷭ҇тыѧ возсїѧ́вшагѡ, всю̀ смирѝ си́лꙋ, ѻ҆́ч҃е, вражде́бныхъ безпло́тныхъ, преподо́бне.

Сокрꙋши́въ мы́сленныхъ львѡ́въ чє́люсти благода́тїю, покори́лъ є҆сѝ чꙋ́вственныхъ стремлє́нїѧ, преподо́бне: тѣ́мъ повинꙋ́етсѧ тебѣ̀ ле́въ, ꙗ҆́кѡ па́стырю, благопоко́рнѡ слꙋжѧ̀.

Житїѐ а҆́гг҃льское, мꙋдрова́нїе, ѻ҆́ч҃е, смире́нно стѧжа́въ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, кро́токъ бы́лъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ всели́лсѧ є҆сѝ въ землѝ кро́ткихъ, ра́дости бж҃е́ственныѧ и҆сполнѧ́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́сѧ въ тѧ̀ ѻ҆́ч҃ее, чⷭ҇таѧ, ѡ҆заре́нїе, и҆ ро́ждсѧ пло́тїю, мі́ръ просвѣтѝ, и҆ тмы̀ и҆зба́ви многобо́жїѧ: сегѡ̀ ра́ди воспѣва́емъ тѧ̀.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Возгорѣ́всѧ раче́нїемъ го́рнимъ, же́стость пꙋсты́ни і҆ѻрда́новы, па́че всѣ́хъ мі́ра сла́дкихъ предпоче́лъ є҆сѝ: ѿѻнꙋ́дꙋже повинꙋ́сѧ тебѣ̀ ѕвѣ́рь да́же до сме́рти, ѻ҆́ч҃е, послꙋ́шнѣ и҆ жа́лостнѣ на гро́бѣ твое́мъ сконча́сѧ, просла́вльшꙋ тѧ̀ та́кѡ бг҃ꙋ: къ немꙋ́же молѧ́сѧ, и҆ ѡ҆ на́съ, ѻ҆́ч҃е гера́сїме, помина́й.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Свѣ́тъ возсїѧ̀ тебѣ̀, ѻ҆́ч҃е, и҆ сопрꙋ́гъ сегѡ̀ весе́лїе, въ нб҃сныхъ кро́вѣхъ при́снѡ водворѧ́емꙋ, и҆ пѣснопою́щꙋ: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Тꙋ́чами сле́зъ напои́въ твоѐ, бг҃оно́се, се́рдце, добродѣ́тєльныѧ прозѧба́еши плоды̀, и҆́миже сла́дость го́рнюю во вѣ́ки прїѧ́лъ є҆сѝ со всѣ́ми преподо́бными.

Во ᲂу҆стѣ́хъ носѧ̀ пѣ́нїе, въ подража́нїи непреста́ннѡ а҆́гг҃льстѣмъ, бдѣ́ннымъ ᲂу҆мо́мъ, гера́сїме, вопїѧ́лъ є҆сѝ: благослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́гнь ника́коже тѧ̀, бцⷣе, бж҃ества̀ ѡ҆палѝ, дв҃о: тѧ́ бо кꙋпина̀ и҆ногда̀ ѡ҆бразова́ше въ горѣ̀ ѡ҆палѧ́ема, пречⷭ҇таѧ, и҆ ника́коже сгара́ющи.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы, въ пещѝ со ѻ҆гне́мъ пла́мень попира́юще, поѧ́хꙋ: благослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Просвѣще́нъ предста́лъ є҆сѝ влⷣцѣ, по́стническими сїѧ́ньми, чꙋдоно́сче гера́сїме, и҆ безпло́тныхъ ликѡ́мъ счи́слилсѧ є҆сѝ.

Въ безѕло́бїи житїѐ проводи́въ, лꙋка́вагѡ сѣда́лище ѿню́дъ ѡ҆хꙋди́лъ є҆сѝ, по́стникѡвъ красото̀, бг҃омꙋ́дре гера́сїме.

Во ѻ҆де́ждꙋ нетлѣ́нїѧ ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ, страсте́й совлече́нїемъ, ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре гера́сїме: и҆ черто́гъ бжⷭ҇твенный досто́йнѡ полꙋчи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ благоꙋха́нный крі́нъ ѡ҆брѣ́тъ тѧ̀ во ᲂу҆до́лїихъ житїѧ̀, пресꙋ́щественный, всечⷭ҇таѧ, тобо́ю благоꙋха́нїе мі́рови вдохнꙋ̀.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. Тѣ́мже пречи́стꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Стопа́мъ всѣ́хъ, до́брѣ на землѝ ходи́вшихъ, послѣ́дꙋѧ, любо́вь и҆мѣ́лъ є҆сѝ, вѣ́рꙋ, наде́ждꙋ, мѣ́рность, мꙋ́дрость и҆ неѡскꙋ́днꙋю моли́твꙋ, воздержа́нїе неизрече́нное, ѻ҆́ч҃е гера́сїме, наслажда́ѧсѧ чи́стыми восхождє́нїи.

Ѽ чꙋ́до! ка́кѡ ꙗ҆́кѡ слове́сенъ повинова́шесѧ тебѣ̀ ѕвѣ́рь, повелѣ́нїю твоемꙋ̀, гера́сїме, со ᲂу҆се́рдїемъ слꙋжѧ̀, бг҃ꙋ прославлѧ́ющꙋ твоѐ житїѐ равноа́гг҃льное, зна́мєнїи, преподо́бне, и҆ безчи́сленными дивесы̀ и҆ чꙋдесы̀;

Оу҆твержде́нїе ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ мона́шествꙋющихъ и҆ молча́щихъ, бг҃оно́се, наказа́нїе: тѣснѣ́йшꙋю бо воздержа́нїѧ стезю̀ ше́ствовалъ є҆сѝ, бж҃е́ственными наде́ждами дꙋ́шꙋ при́снѡ разширѧ́ѧ. тѣ́мже простра́ннѡ въ се́лѣхъ и҆збра́нныхъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ селе́нїе.

Процвѣ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ высокора́сленный, ꙗ҆́кѡ кѷпарі́съ возвели́чилсѧ є҆сѝ бж҃е́ственными возношє́нїи. Ѿѻнꙋ́дꙋже па́мѧть твою̀ вѣ́рнѡ всѝ пра́зднꙋемъ: въ ню́же мо́лимсѧ, и҆скꙋше́нїй ны̀ всѧ́кихъ спасѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Носѧ́щи є҆мманꙋ́ила на рꙋкꙋ̀ твоє́ю, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́коже младе́нца, бг҃ора́дованнаѧ, вопїѧ́ла є҆сѝ: ча́до моѐ сладча́йшее, ка́кѡ пода́мъ тебѣ̀ сосе́цъ, пита́ющемꙋ всѧ́чєскаѧ; ка́кѡ повїю́ тѧ пелена́ми, мгло́ю повива́ющаго мо́ре;

Комментарии для сайта Cackle