Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃-й де́нь. Свѧта́гѡ мꙋ́ченика ко́нѡна.

Стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ:

Ѽ неле́стныѧ и҆ бжⷭ҇твенныѧ зарѝ, ꙳ за́повѣдей бж҃їихъ свѣтлоно́сное ѡ҆сїѧ́нїе, ꙳ и҆ мꙋ́ченикѡвъ преизѧ́щный страстоте́рпче приснопа́мѧтне! ꙳ ты̀ тмы̀ мглꙋ̀ ѿгна́лъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ свѣтоно́сица ѕвѣзда̀, блаже́нне. ꙳ Ѽ до́брое приноше́нїе ꙳ и҆ же́ртва непоро́чнаѧ! ꙳ тѣ́мже хрⷭ҇тꙋ̀, ꙳ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ, непреста́ннѡ моли́сѧ.

Ѽ и҆́стины проповѣ́дниче! ꙳ нече́стїѧ показа́всѧ ꙳ мечено́сный сꙋпротивобори́телю, ꙳ врагѡ́въ ѿсѣ́клъ є҆сѝ страда́нїемъ главы̑, премꙋ́дре, ꙳ и҆ бж҃е́ственное велѣ́нїе ꙗ҆́снѡ проповѣ́далъ є҆сѝ, ꙳ лю́демъ ненака̑заннымъ глаго́лѧ лꙋ̑чшаѧ. ꙳ Ѽ ко́нѡне, сожи́тельниче мꙋ́ченикѡвъ! ꙳ моли́сѧ и҆зба́вителю, ꙳ и҆зба́вити рабы̑ твоѧ̑ ѿ страсте́й пою́щыѧ тѧ̀.

Ѽ до́брагѡ и҆змѣне́нїѧ, ꙳ десни́цею вы́шнѧгѡ, ꙳ ꙗ҆̀же на тебѣ̀ содѣ́ѧ ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь, ꙳ страстоте́рпче всесла́вне, ꙳ ѿ невѣ́рнагѡ ко́рене пло́дъ благоцвѣтꙋ́щь, ꙳ ко́нѡне всеблаже́нне и҆ прехва́льне ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ де́мѡнѡвъ полкѝ, ꙳ и҆мѣ́ѧ хрⷭ҇та̀ и҆зрѧ́днѣйша чинонача́льника, ꙳ побѣди́лъ є҆сѝ держа́внѡ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ра́дꙋйсѧ, свѣ́та бж҃е́ственнагѡ носи́ло, ꙳ свѣтлѣ́йшаѧ ѕвѣздо̀, и҆ сѣ́нь свѧще́нїѧ. ꙳ Свѣ́тъ на́мъ возсїѧ̀ ꙳ и҆зъ пречⷭ҇тыхъ чре́слъ твои́хъ, ꙳ просвѣща́ѧ мі́ра концы̀, ꙳ и҆ ѡ҆свѣща́ѧ свое́ю благода́тїю: ꙳ ра́дꙋйсѧ, нача́ло спасе́нїѧ, пречⷭ҇таѧ: ꙳ ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆жа́сное слы́шанїе и҆ глаго́ланїе, ꙳ надѣ́ющымсѧ на тѧ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

Тѧ̀ ви́дѧщи пригвожда́ема ꙳ на крⷭ҇тѣ̀, і҆и҃се ꙳ и҆ стрⷭ҇ти прїе́млюща во́лею, ꙳ дв҃а и҆ мт҃и твоѧ̀, влⷣко, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, вопїѧ́ше, ꙳ ча́до сла́дкое, ꙳ ра̑ны непра́веднѡ ка́кѡ терпи́ши, ꙳ врачꙋ̀, и҆сцѣли́вый человѣ́ческое неможе́нїе, ꙳ и҆ ѿ тлѝ всѧ̑ и҆зба́вивый милосе́рдїемъ твои́мъ;

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Пою̀ ко́нѡна, мꙋ́ченика вѣнцено́снаго.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Пѣснослѡ́вїи тѧ̀ бжⷭ҇твенными хрⷭ҇то́ва похвали́ти мꙋ́ченика и҆ тве́рдаго подви́жника, моѐ помышле́нїе свѣ́томъ, и҆́же въ тебѣ̀ преѧ́вственнѡ, мꙋ́чениче, ѡ҆зарѝ.

Наꙋче́нъ бжⷭ҇твеннымъ, а҆́гг҃льскимъ, блаже́нне, наказа́нїемъ, ꙗ҆́коже а҆́гг҃лъ на землѝ вои́стиннꙋ преизѧ́ществовавъ пло́тїю, по́хѡти ѡ҆бꙋздова́ѧ и҆ ᲂу҆добрѧ́ѧсѧ.

Зако́ны бжⷭ҇твєнныѧ соблю́дъ, є҆́ллинскагѡ беззако́нїѧ, преподо́бне, возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ проѧвле́ннѡ: и҆ мнѡ́ги приве́лъ є҆сѝ къ бг҃ꙋ ᲂу҆че́ньми, и҆ свѧще́нными ᲂу҆вѣ́ривъ чꙋдесы̀.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆краси́вшисѧ добро́тою добродѣ́телей, кра́снаго родила̀ є҆сѝ па́че всѣ́хъ человѣ́кѡвъ, свои́ми, всенепоро́чнаѧ, на́съ красота́ми мꙋ́дрѣ ᲂу҆краша́ющаго.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Оу҆краси́въ бжⷭ҇твенными добродѣ́тельми, преподо́бне, дꙋ́шꙋ твою̀, жили́ще сїю̀ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а, и҆ дх҃а вои́стиннꙋ ст҃а́гѡ, мꙋ́чениче, соверши́лъ є҆сѝ.

И҆̀же дре́вле пре́лести во глꙋбинꙋ̀ впа́дшїи ѻ҆каѧ́ннѣ, въ ꙗ҆вле́ннꙋю высотꙋ̀, высо́кими твои́ми ᲂу҆чє́нїи возво́дѧтсѧ далечесїѧ́тельнѡ, мꙋ́чениче ко́нѡне, воспѣва́юще тѧ̀.

Хра́мъ бы́въ бж҃їй, призыва̑нїи бжⷭ҇твенными низложи́лъ є҆сѝ, всеблаже́нне, предста́въ во хра́мѣ и҆стꙋка́ннагѡ, наставлѧ́ѧ заблꙋ́ждшыѧ къ бжⷭ҇твенномꙋ разꙋмѣ́нїю.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́нъ ст҃ы́й и҆зъ тебє̀ ражда́етсѧ, прест҃а́ѧ, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ сло́ва, ѡ҆свѧща́ѧ земна̑ѧ скве́рнымъ врага̀ совѣ́томъ, страсте́мъ рабо́тающыѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Хрⷭ҇то́вымъ всеѻрꙋ́жїемъ воѡрꙋжи́всѧ, де́мѡнѡвъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ всегꙋби́тель, и҆ бы́лъ є҆сѝ же́ртва вѣ́рныхъ неразрꙋ́шна, непристꙋ́пенъ и҆мѣ́ѧ сто́лпъ вѣ́ры, къ высотѣ̀ взима́еши на́съ чꙋде́съ твои́хъ. ѿню́дꙋже и҆ побѣ́ды ѿ бг҃а вѣнцы̀ досто́йнѡ прїѧ́лъ є҆сѝ, мꙋ́чениче ко́нѡне, многострада́льне. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Въ напа́сти многоплетє́нныѧ впа́дъ, ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ бꙋ́рею ѡ҆держи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́нїй мои́хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ къ те́пломꙋ застꙋпле́нїю и҆ покро́вꙋ моемꙋ̀, чⷭ҇таѧ, ко приста́нищꙋ притека́ю твоеѧ̀ бла́гости. тѣ́мже, пречⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ воплоще́нномꙋ безсѣ́меннѡ моли́сѧ прилѣ́жнѡ ѡ҆ всѣ́хъ рабѣ́хъ твои́хъ, непреста́ннѡ молѧ́щихтисѧ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, молѧ́щи є҆го̀ при́снѡ согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти воспѣва́ющымъ досто́йнѡ сла́вꙋ твою̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧй тобо́ю и҆збавле́нїе: ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости, долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи, ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Хра́мы низложи́лъ є҆сѝ безбо́жныхъ, ст҃е, и҆ бо́ги поги́бели коне́чнѣй, мꙋ́чениче, пре́далъ є҆сѝ, чꙋдодѣ́йствꙋѧ и҆ соверша́ѧ досточꙋ̑днаѧ зна́мєнїѧ.

Ст҃ѡ, преподо́бне, ше́ствꙋющꙋ тебѣ̀, де́мѡнскїй ро́дъ бж҃їе сло́во покорѝ тебѣ̀, и҆ тѧ̀ чꙋде́съ мно́гими показа́ньми просла́ви.

Вельмѝ любѧ́ тѧ преблагі́й, мїхаи́ла тебѣ̀ вели́каго наказа́телѧ дадѐ, наꙋча́юща тѧ̀, велича́йшїй ко́нѡне, ꙗ҆́вѣ превели̑кимъ та́йнамъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃а́ѧ влⷣчце, всест҃о́е воплоти́вшаѧ сло́во, ѡ҆свѧще́нїе дꙋшѝ мое́й да́рꙋй, рꙋководѧ́щи мо́й ᲂу҆́мъ, безпꙋ́тїѧми порѣва́емый.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Тече́нїемъ крове́й твои́хъ сщ҃е́нныхъ, хламѵ́дꙋ тебѣ̀ самомꙋ̀ мꙋ́ченическꙋю преѧ́вственнѡ ѡ҆багри́въ, мꙋ́чениче доблемꙋ́дренне: и҆ живе́ши ра́дꙋѧсѧ въ вы́шнихъ жили́щахъ и҆ свѣ́тлостехъ.

Просте́ръ тѧ̀, блаже́нне, ѕлоꙋ́мный, ве́сь просте́ртъ къ бг҃ꙋ ᲂу҆́мъ, приснопа́мѧтне, и҆мꙋ́щаго, ра́нами ссѣца́етъ, призыва́ющаго и҆́мѧ вели́кое вседержи́телѧ.

Благода́тїю вжили́всѧ, терпѣ́лъ є҆сѝ ка̑пли ꙗ҆́звєнныѧ, мꙋ́ченически ᲂу҆краша́ѧсѧ, и҆ безбо́жїе, ко́нѡне, побѣжда́ѧ, и҆ безсме́ртїѧ сподоблѧ́емь.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вльшесѧ всѧ́кїѧ прароди́тельныѧ, пречⷭ҇таѧ, клѧ́твы, тобо́ю благослове́нїе полꙋчи́хомъ. тѣ́мже благослови́мъ и҆ велича́емъ, и҆ любо́вїю тѧ̀ чти́мъ, и҆ ᲂу҆блажа́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Ѡ҆блиста́въ, ꙗ҆́кѡ со́лнце свѣтолꙋ́чными добродѣ́тельми, и҆ пресла́вными чꙋдесы̀, терпѣ́нїемъ же страда́нїй вельмѝ ᲂу҆краша́ѧсѧ, просвѣща́еши концы̀, великоимени́тый мꙋ́чениче, хва́лѧщыѧ тѧ̀.

Ра́нъ добро́тами краснѣ́йшїй показа́всѧ, чꙋдодѣ́йствꙋеши и҆зрѧ̑днаѧ: и҆ ᲂу҆́меръ, па́ки по погребе́нїи прогонѧ́ѧ недꙋ́ги, и҆ ѿгонѧ̀ пре́лести, блаже́нне, дꙋ́хи.

Стра̑сти ᲂу҆врачꙋ́й дꙋ́шъ на́шихъ, мꙋ́дре, и҆ пло́ти ѿженѝ неможє́нїѧ, и҆зрѧ́днѣйшїй вра́чь на́мъ чтꙋ́щымъ тѧ̀ ѿ бг҃а да́нъ є҆сѝ, ко́нѡне сла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Призрѣ̀ гдⷭ҇ь на тѧ̀, и҆ тобо́ю посѣще́нїе содѣ́ла ᲂу҆да́льшымсѧ, пречⷭ҇таѧ, ѿ негѡ̀. тѣ́мже, ꙗ҆́коже рекла̀ є҆сѝ, ро́ди спаса́емыхъ ᲂу҆блажа́ютъ тѧ̀.

Конда́къ, гла́съ г҃:

Чистото́ю ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ на землѝ пожи́въ, ѿѻнꙋ́дꙋже собесѣ́дникъ а҆́гг҃лѡмъ бы́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ роди́тели ко хрⷭ҇то́вꙋ позна́нїю приве́лъ є҆сѝ, и҆ є҆ди́наго бг҃а въ трⷪ҇цѣ и҆сповѣ́давъ, пострада́лъ є҆сѝ до кро́ве, мꙋ́чениче ко́нѡне, молѝ є҆го̀ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе, мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Свѣ́тъ тебѣ̀ незаходи́мый возсїѧ̀ возненави́дѣвшемꙋ страсте́й тмꙋ̀, преподо́бне: весе́лїе же прїѧ́тъ тѧ̀, до́брый по́двигъ сконча́вша тща́нїемъ. тѣ́мже помина́й на́съ, предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀.

Се́рдце твоѐ кро́тко, и҆ мꙋдрова́нїе смире́нїю ꙗ҆ви́сѧ, преподо́бне, и҆́мже погꙋби́лъ є҆сѝ возношє́нїѧ всѧ̑ врага̀, возвыша́емь бжⷭ҇твенными добродѣ́тельми, и҆ чꙋдесы̀ стра́шными, ко́нѡне, мꙋ́ченикѡвъ ѡ҆снова́нїе.

Стра́шенъ всѣ̑мъ де́мѡнѡмъ бы́лъ є҆сѝ, си̑мъ повелѣва́ѧ повинова́тисѧ твои̑мъ свѧщє́ннымъ, бг҃омꙋ́дре, велѣ́нїємъ, бг҃ꙋ тѧ̀ просла́вльшꙋ, того̀ дѣ́лы до́брыми на землѝ, ко́нѡне, просла́вльшаго.

Бг҃оро́диченъ:

Во́лею всѧ̑ содѣ́ловаѧй, во твою̀ восхотѣ́въ всели́тисѧ пренепоро́чнꙋю, бцⷣе, ᲂу҆тро́бꙋ вои́стиннꙋ, є҆ди́нъ во ст҃ы́хъ совѣ́тѣхъ прославлѧ́емый бг҃ъ, ꙗ҆́кѡ вели́кїй и҆ стра́шный.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Тве́рдѡ сопроти́вилсѧ є҆сѝ сꙋемꙋ́дренномꙋ, мнѧ́щꙋ тебѐ повинꙋ́ти, чє́сти чꙋжди̑мъ принестѝ, страда́льче, ѻ҆́нѣмъ ме́рзѡстнымъ. тѣ́мъ ꙗ҆́кѡ зако́ннѡ пострада́въ, просла́вилсѧ є҆сѝ.

Де́мѡнскими ᲂу҆ѧзви́вшїисѧ прило́ги, ᲂу҆чє́нїи бжⷭ҇твенными твои́ми и҆сцѣлѣва́ютсѧ, и҆ ско́рбныхъ и҆збавле́нїе прїе́млютъ, воспѣва́юще благода́ть твою̀, бг҃омꙋ́дре.

Недꙋ́гѡвъ всѧ́кихъ здра́вїе почерпи́те, къ ра́цѣ преподо́бнагѡ вѣ́рою пристꙋпа́ющїи: и҆сточа́етъ бо ꙗ҆́вѣ дх҃а благода́тїю, и҆ пото́ки страсте́й и҆зсꙋша́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

Мольбꙋ̀ зижди́телю бг҃ꙋ принесѝ, дꙋ́шы на́шѧ спастѝ, бг҃ора́дованнаѧ, и҆ страсте́й ѡ҆держа́нїѧ на́съ и҆зба́вити, и҆ ѕлодѣ́йственныхъ человѣ̑къ и҆скꙋше́нїѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ невозмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно, є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆́кѡ кора́бль ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ, препла́вающь мїрскꙋ́ю немо́креннѡ, бг҃оно́се, бꙋ́рю, до́брыхъ бре́мѧ спаса́ющь къ кра̑снымъ приста́нищємъ поко́ѧ и҆ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ, и҆ свѣ́тлости.

Кресто́мъ ꙗ҆́кѡ бронѧ́ми ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, вра̑жїѧ, всеблаже́нне, ѡ҆бнажи́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ нога́мъ твои̑мъ кра̑снымъ порабо́тилъ є҆сѝ, ра́бъ же влⷣцѣ и҆́скреннїй бы́въ, порабощє́нныѧ враго́мъ и҆збавлѧ́ѧ.

Ѡ҆ на́съ любо́вїю восхвалѧ́ющихъ тѧ̀, па́мѧть сотворѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ вѣнцено́сецъ предстоѧ̀ съ вы́шними безчи́сленными си́лами, ꙗ҆́кѡ да моли́твами твои́ми ѡ҆брѧ́щемъ ми́лость, и҆ ѕлолю́тыхъ и҆змѣне́нїе, ко́нѡне всехва́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́томъ твои́мъ мѧ̀, дв҃о, просвѣтѝ, но́щїю при́снѡ ᲂу҆ны́нїѧ ѡ҆держи́ма и҆ къ землѝ погорбле́на, и҆ дѣ́юща всѧ́къ грѣ́хъ, ра́зꙋма развраще́нїемъ: ꙗ҆́кѡ да тобо́ю спаса́емь, пою́ тѧ, многопѣ́тꙋю.

Комментарии для сайта Cackle