Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃-й де́нь. Ст҃ы́хъ сщ҃енномꙋ́чєникъ, въ херсѡ́нѣ є҆пⷭ҇кпствовавшихъ: васі́лїа, є҆фре́ма, капі́тѡна, є҆ѵге́нїа, є҆ѳе́рїа и҆ про́чихъ.

И҆ пра́зднованїе прест҃ѣ́й бцⷣѣ, въ че́сть і҆кѡ́ны є҆ѧ̀ спорꙋ́чница грѣ́шныхъ. Слꙋ́жба сїѧ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ д҃. Поⷣ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Мꙋ́чєницы непобѣди́мїи, ꙳ и҆ і҆ера́рси всехва́льнїи, ꙳ и҆ свѣти́льницы всемі́рнїи, ꙳ столпѝ непревра́тнїи бжⷭ҇твенныѧ цр҃кве, ꙳ и҆ степе́нь догма́тѡвъ, ꙳ и҆ наста̑вницы бл҃гочести́выхъ, ꙳ и҆ потреби́телїе ле́сти бы́сте, ѻ҆ц҃ы̀ небомꙋ́дреннїи, ꙳ свѣтоводи́телїе дꙋ́шъ на́шихъ, ꙳ а҆́гг҃лѡвъ соѻ́бщницы, ꙳ трⷪ҇цы побѡ́рницы. (с. 65)

Є҆фре́мъ сла́вный, ꙳ и҆ васі́лїй бг҃омꙋ́дрый, ꙳ и҆ капі́тѡнъ вели́кїй, ꙳ бжⷭ҇твенный а҆гаѳодѡ́ръ, со є҆лпі́дїемъ и҆ є҆ѳе́рїемъ, и҆ є҆ѵге́нїемъ сла́внымъ, ꙳ словесы̀ бж҃е́ственными да ᲂу҆блажа́тсѧ: ꙳ преподо́бнѣ бо пожи́вше, ꙳ и҆ свѧще́ннѡ пострада́вше, ꙳ црⷭ҇твїѧ ꙗ҆ви́шасѧ нбⷭ҇нагѡ жи́телїе.

Оу҆мертви́въ мꙋдрова́нїе плотско́е по́двиги, ꙳ васі́лїй сла́вный мертвеца̀ воскресѝ ꙳ призыва́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ: ꙳ капі́тѡнъ же па́ки свѧще́ннѣйшїй па́стырь, ꙳ посредѝ пла́мене стоѧ̀ ра́дꙋѧсѧ, ꙳ ви́дѣнъ бы́сть неѡпали́мь. ꙳ Тѣ́хъ моли́твами, чл҃вѣколю́бче, ꙳ ᲂу҆милостивле́нїе на́мъ да́рꙋй, ꙳ и҆ ве́лїю твою̀ млⷭ҇ть.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Скве́рнꙋ ѿмы́й стра́стнагѡ се́рдца моегѡ̀, ꙳ бцⷣе всепѣ́таѧ, ꙳ и҆ всѧ̑ ꙗ҆́звы и҆ гноє́нїѧ сегѡ̀, ꙳ ꙗ҆̀же ѿ грѣха̀ ѡ҆чи́сти, чⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀ ᲂу҆ста́ви непостоѧ́нїе: ꙳ ꙗ҆́кѡ да си́лꙋ твою̀, ꙳ и҆ вели́кое застꙋпле́нїе, ꙳ велича́ю ѻ҆каѧ́нный ꙳ и҆ непотре́бный ра́бъ тво́й.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: подо́бенъ то́йже:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ꙳ ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ре́бра и҆скопава́єма копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ, сн҃е мо́й; ꙳ что́ ти безблагода́тнїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆̀же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ, ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀, вселюбе́знѣйшїй; ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, благоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Седмочи́сленный па́стырей ли́къ почита́ю. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Бжⷭ҇твенными свѣтоли̑тїи мꙋ́чєницы ѡ҆блива́еми, свѣтоно́сный се́й и҆ свѣ́тлый пра́здникъ ва́шъ всегда̀ бл҃гоче́стнѡ хва́лѧщыѧ, страсте́й мглы̀ и҆зба́вите.

Сло́во бж҃їе вопло́щсѧ, ва́съ показа̀ всебл҃госла̑вныѧ па́стыри, тогѡ̀ возвѣсти́ти бжⷭ҇тво̀ заблꙋ́ждшымъ, преподо́бнїи, и҆ невѣ́дѣнїемъ бѣ́дствꙋющымъ.

Во́дъ животво́рныхъ дх҃а и҆сполнѧ́еми, и҆ста́ѧвшыѧ зно́емъ лю́тымъ безбо́жїѧ напои́сте, и҆ къ водѣ̀, сла́внїи, спасе́нїѧ наста́висте.

Бг҃оро́диченъ:

Разрѣши́сѧ пра́ѻц҃євъ, чⷭ҇таѧ, запреще́нїе, па́че ᲂу҆ма̀ рождество́мъ твои́мъ, пречⷭ҇таѧ, и҆ пе́рвый воспрїѧ́ша раѧ̀ вхо́дъ, велегла́снѡ восхвалѧ́юще тѧ̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ѻ҆гне́мъ бж҃е́ственнымъ ᲂу҆́мъ разже́гъ, васі́лїе всемꙋ́дре, ꙗ҆́коже па́стырь и҆зрѧ́днѣйшїй, ве́щь безбо́жїѧ попали́лъ є҆сѝ.

Дх҃а свѣ́томъ сꙋ́щыѧ во тмѣ̀ лю́тыхъ, сла́вне, къ просвѣще́нїю привле́клъ є҆сѝ ст҃а́гѡ креще́нїѧ.

Стєзѝ твоѧ̑ къ бг҃ꙋ и҆спра́вишасѧ, васі́лїе, всѧ̑ ѿ преле́стнагѡ пꙋтѝ бл҃года́тїю къ бг҃оразꙋ́мїю ѡ҆брати́ша.

Бг҃оро́диченъ:

И҆збавлѧ́ющаго человѣ́ки ѿ наси́лїѧ вра́жїѧ, родила̀ є҆сѝ си́льнаго гдⷭ҇а, пречⷭ҇таѧ, дв҃о всепѣ́таѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Мѵ́ромъ пома́занїѧ ѡ҆свѧти́вшесѧ, па́стырїе ꙗ҆ви́стесѧ лю́демъ бг҃омꙋ̑дрымъ, и҆ ꙗ҆́кѡ а҆́гнцы чи́сти поже́ршесѧ, принесо́стесѧ сло́вꙋ началопа́стырю, поже́ршемꙋсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча́ти, мꙋ́чєницы всехва́льнїи, и҆ свѣти́льницы всемі́рнїи. Тѣ́мже торжествꙋ́емъ всѝ любо́вїю бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ невоздѣ́ланнаѧ, дв҃о, лоза̀, краснѣ́йшїй гро́здъ прозѧбла̀ є҆сѝ, и҆сточа́ющъ на́мъ вїно̀ спасе́нїѧ, всѣ́хъ веселѧ́щее дꙋ́шы же и҆ тѣлеса̀. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ винꙋ́ тѧ до́брыхъ блажа́ще при́снѡ, со а҆́гг҃ломъ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, благода́тнаѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ чⷭ҇таѧ и҆ мт҃и твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ви́дѧщи тѧ̀ ме́ртва ви́сѧща на крⷭ҇тѣ̀, мт҃рски пла́чꙋщи глаго́лаше: что̀ тебѣ̀ воздадѐ є҆вре́йскїй беззако́нный собо́ръ и҆ неблагода́рный, и҆́же мно́гихъ и҆ вели́кихъ твои́хъ, сн҃е мо́й, дарѡ́въ наслади́выйсѧ; пою̀ твоѐ бжⷭ҇твенное снизхожде́нїе.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Свѧще́ннѣйшихъ мꙋ́чєникъ ли́къ да пое́тсѧ, свѧще́нства благода́тїю и҆ мꙋче́нїѧ ѡ҆зарѧ́емь, и҆ пое́тъ веселѧ́сѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оно́снїи ко́рмчїи це́ркве, є҆фре́мъ и҆ а҆гаѳодѡ́ръ, васі́лїй и҆ капі́тѡнъ, є҆ѳе́рїй, є҆ѵге́нїй и҆ бж҃е́ственый є҆лпі́дїй, дх҃омъ ст҃ы́мъ ꙗ҆ви́шасѧ.

Наꙋчи́вшесѧ бж҃е́ствєннымъ, ѻ҆ц҃ы̀ бж҃е́ственнїи, лю́ди въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ и҆́стиннѡ ᲂу҆пасо́сте, и҆ коне́цъ блаже́нный мꙋче́нїемъ прїѧ́сте.

Оу҆ме́ршїи невѣ́рїемъ, ᲂу҆ме́ршаго воста́нїемъ полꙋчи́ша жи́знь вѣ́чнꙋю, тобо́ю вѣ́ровавше хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, мꙋ́чениче свѧще́ннѣйшїй васі́лїе.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвлє́нныѧ ѡ҆живи́ла є҆сѝ человѣ́ки, жи́знь ѵ҆поста́снꙋю ро́ждши, дв҃о, па́че всѧ́кїѧ мы́сли хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, чл҃вѣ́ка за милосе́рдїе бы́вша.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Ча́шꙋ чⷭ҇тна́гѡ мꙋче́нїѧ и҆спи́сте, и҆́мѧ гдⷭ҇не, бг҃оно́снїи ѻ҆ц҃ы̀, вѣ́рнѡ призыва́юще.

Є҆ди́нъ мє́ртвымъ вдыха́ѧй воскресе́нїе, моли́твою твое́ю ᲂу҆ме́ршаго, васі́лїе, воздвиза́етъ, ᲂу҆ѧснѧ́ѧ твоѐ проповѣ́данїе.

Равноче́стна ѻ҆ц҃ꙋ̀ сн҃а проповѣ́дающе, многобо́жное мꙋчи́тельство і҆дѡлонеи́стовства, ѻ҆ц҃ы̀, ѿгна́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Блаже́ни сꙋ́ть лю́дїе, вѣ́дꙋщїи тѧ̀, всенепоро́чнаѧ, влⷣки всѣ́хъ мт҃рь, и҆ любо́вїю ᲂу҆блажа́ющїи тѧ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Похвала́ми а҆гаѳодѡ́ра же и҆ є҆ѵге́нїа, и҆ васі́лїа вели́каго, и҆ мꙋ́драго є҆лпі́дїа ᲂу҆вѣнча́емъ і҆ера́рхи и҆ дѡ́блїѧ сꙋ́щыѧ мꙋ́ченики.

Зако́нными воспита̑нїи дꙋ́ха, всемꙋ́дрїи, беззако́ннꙋющымъ зако́ны спаси́тєльныѧ предложи́вше, бл҃гоче́стїѧ къ просвѣще́нїю ты́ѧ привлеко́сте.

Ꙗ҆ви́стесѧ ѿ разли́чныхъ гра̑дъ ѻ҆вча́та, є҆ди́нѣхъ же люде́й па́стырїе, и҆ бж҃е́ственнагѡ гра́да наслѣ̑дницы: въ не́мже ѡ҆бита́ютъ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́вшїи мꙋ́чєницы.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́на тѧ̀ сѣ̑ни, проро́кѡвъ же гада̑нїѧ проѡбража́хꙋ, дв҃о, неизрече́ннымъ сло́вомъ рождество̀ и҆мѣ́вшꙋю, спаса́ющее мі́ръ, всенепоро́чнаѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Въ вы́шнихъ живы́й:

Свѣтоно́сный де́нь наста̀, па́стырей є҆пі́скопствовавшихъ свѣ́тлѡ въ херсѡ́нѣ: и҆́хже воспѣва́емъ пра́здникъ, пострада́вшихъ за хрⷭ҇тѡ́вы ѻ҆́вцы. Свѧщенномꙋ́чєницы, моли́те пастыренача́льника хрⷭ҇та̀ и҆ на́съ причестѝ десна́гѡ ѻ҆ве́цъ стоѧ́нїѧ, да вопїе́мъ ва́мъ: ра́дꙋйтесѧ, свѧще́ннїи ѻ҆ц҃ы̀, за хрⷭ҇та̀ кро́вь свою̀ и҆злїѧ́вшїи.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ра́дꙋѧсѧ вше́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е капі́тѡне, въ пе́щь, пребы́лъ же є҆сѝ неѡпали́мь, ꙗ҆́коже ѻ҆́троцы трїѐ, невѣ̑рныѧ и҆з̾има́ѧ ѻ҆гнѧ̀ бꙋ́дꙋщагѡ, вѣ́ровавшыѧ бж҃е́ствєннымъ твои̑мъ чꙋдесє́мъ.

Не ᲂу҆страши́всѧ, ни ᲂу҆боѧ́всѧ повелѣ́нїѧ, ѻ҆́ч҃е свѧще́нный капі́тѡне, въ свѧще́ннꙋю ри́зꙋ ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ, въ не́йже ᲂу҆́глїе ѻ҆́гненное носѧ̀, блаже́нне.

Пꙋ́ть загради́лъ є҆сѝ неразꙋ́мїѧ бж҃е́ственными словесы̀ твои́ми, ра́зꙋмъ благоче́стїѧ всѣ̑мъ вложи́въ, во глꙋбинꙋ̀ попо́лзшымсѧ і҆дѡлонеи́стовства, свѧщеннодѣ́телю капі́тѡне бг҃опрїѧ́тне.

Бг҃оро́диченъ:

Созда́вый рꙋко́ю є҆́ѵꙋ, сло́во бж҃їе, ѻ҆трокови́це, назда́ти всѧ̑ восхотѣ́въ, и҆зъ чре́ва твоегѡ̀ зи́ждетсѧ, нача́ло прїе́млѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ сопресто́льный.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆мертви́вше болѣ́зньми пло́ть, жи́знь безсме́ртнꙋю и҆схода́таисте, ѻ҆ц҃ы̀ преподо́бнїи, всѣ̑мъ мє́ртвымъ богѡ́мъ слꙋжа́щымъ, и҆̀же и҆ спа́сшесѧ, съ ва́ми при́снѡ зовꙋ́тъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Согла́снѡ є҆ѵге́нїа, вѣ́рнїи, и҆ а҆гаѳодѡ́ра, є҆фре́ма и҆ є҆лпі́дїа, съ є҆ѳе́рїемъ воспои́мъ, васі́лїа же и҆ капі́тѡна, ꙗ҆́кѡ низложи́тели врага̀ и҆ і҆ера́рхи хрⷭ҇тѡ́вы. є҆мꙋ́же вопїе́мъ: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Возвесели́лъ є҆сѝ лю́ди, ѻ҆́ч҃е є҆фре́ме, твои́ми ᲂу҆че́ньми, и҆ ны́нѣ преше́лъ є҆сѝ къ невече́рнемꙋ сїѧ́нїю и҆ къ весе́лїю присносꙋ́щномꙋ, твои́хъ трꙋдѡ́въ воздаѧ̑нїѧ прїе́млѧ, и҆ взыва́ѧ: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пожи́въ, всеблаже́нне васі́лїе, на землѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ, надъ страстьмѝ плотски́ми ты̀ ца́рствовалъ є҆сѝ бл҃года́тїю: и҆ преше́лъ є҆сѝ къ црⷭ҇твѡмъ небє́снымъ, хрⷭ҇тꙋ̀ цр҃ю̀ предстоѧ̀ и҆ взыва́ѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ви́дѣнъ бы́сть ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ, и҆зъ тебє̀ ражда́емь пресꙋ́щественный сꙋгꙋ́бъ є҆стество́мъ, пречⷭ҇таѧ, дѣ́йствы и҆ хотѣ̑нїи, и҆́мже ᲂу҆подо́бисѧ и҆зво́ливъ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ. Є҆мꙋ́же вопїе́мъ: всѧ̑ дѣла̀, благослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Сщ҃енномꙋ́ченикѡвъ ст҃ы́хъ свѧще́ннꙋю соверша́юще па́мѧть, пѣ́сньми свѧще́нными, прїиди́те всѝ, велегла́снѡ тѣ́хъ почти́мъ, ѡ҆ на́съ молѧ́щыѧсѧ всеще́дромꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ.

Ꙗ҆ви́стесѧ ꙗ҆́кѡ честно́е ка́менїе, по землѝ ѿ безбо́жныхъ, мꙋ́чєницы, влачи́ми, бжⷭ҇твеннїи, и҆ пре́лести ᲂу҆тверждє́нїѧ си́лою бж҃їею сокрꙋша́юще: сегѡ̀ ра́ди досто́йнѡ ᲂу҆блажа́етесѧ.

Дне́сь гра́дъ херсѡ́нь ва́шꙋ па́мѧть пра́зднꙋетъ: семꙋ́ бо ꙗ҆ви́стесѧ столпѝ, и҆ бжⷭ҇твєнна забра̑ла и҆ ᲂу҆тверждє́нїѧ, па́стырїе и҆ ᲂу҆чи́телїе, и҆ моли́твєнницы бг҃облаже́ннїи.

Оу҆жѐ ликѡ́мъ а҆́гг҃льскимъ ли́къ ѻ҆тє́цъ сочи́слилсѧ со є҆ѵге́нїемъ є҆фре́мъ и҆ капі́тѡнъ, є҆лпі́дїй же и҆ є҆ѳе́рїй, и҆ васі́лїй сла́вный, и҆ бг҃омꙋ́дрый а҆гаѳодѡ́ръ.

Бг҃оро́диченъ:

Носѧ́щи хрⷭ҇та̀ на ѡ҆б̾ѧ́тїихъ, рꙋко́ю носѧ́щаго всѧ̑ бг҃обл҃года́тнаѧ ѻ҆трокови́ца, дивѧ́щисѧ вопїѧ́ше глаго́лющи: ка́кѡ и҆ сн҃а познава́ю тѧ̀, и҆ творца̀ моего̀ непостижи́маго.

Комментарии для сайта Cackle