Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃-й де́нь. Пра́зднованїе прест҃ѣ́й влⷣчцѣ на́шей бцⷣѣ въ че́сть і҆кѡ́ны є҆ѧ̀, нарица́емыѧ спорꙋ́чница грѣ́шныхъ.

На ма́лѣй вече́рни.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ в҃:

Прїиди́те, всѝ вѣ́рнїи, во гла́сѣ ра́дованїѧ дв҃ꙋ бцⷣꙋ восхва́лимъ и҆ чⷭ҇тнѣ́й і҆кѡ́нѣ є҆ѧ̀ ᲂу҆се́рднѡ поклони́мсѧ, гл҃го́люще: ра́дꙋйсѧ, непоро́чнаѧ дв҃о, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а, неизрече́нныхъ зна́менїй и҆ чꙋде́съ и҆сто́чниче во сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Прїиди́те, всѝ лю́дїе, воспои́мъ ѻ҆трокови́цꙋ неискꙋсобра́чнꙋю, и҆з̾ неѧ́же возсїѧ̀ со́лнце пра́вды хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, ѻ҆́вѣмъ ᲂу҆́бѡ сїѧ́ѧ чꙋдесы̀, ѻ҆́вѣмъ же показꙋ́ѧ бога́тство ца́рствїѧ. є҆го́же молѝ, чⷭ҇таѧ, всебл҃же́ннаѧ, ѿ безмѣ́рныхъ прегрѣше́нїй свободи́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Дала̀ є҆сѝ на́мъ зало́гъ любвѐ твоеѧ̀, пречⷭ҇таѧ, ѻ҆́бразъ тво́й чⷭ҇тны́й и҆ многоцѣле́бный, и҆́мже посрами́ла є҆сѝ невѣ́рныхъ мꙋдрова́нїѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆блиста́ла є҆сѝ небе́снагѡ свѣ́та красота́ми, просвѣща́ѧ и҆ спаса́ѧ дꙋ́шы на́шѧ.

Что̀ тѝ принесе́мъ, прест҃а́ѧ дв҃о, за мно́гꙋю твою̀ бл҃госты́ню и҆ человѣколю́бїе и҆ всѐ бл҃гохвале́нїе сотвори́мъ ѡ҆ прославле́нїи ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ і҆кѡ́ны; недоꙋмѣва́емъ то́чїю и҆ ᲂу҆дивлѧ́емсѧ: велича́юще твоѐ милосе́рдїе ко грѣ́шникѡмъ, є҆́же на на́съ показа́ла є҆сѝ, чꙋдесы̀ происходѧ́щими ᲂу҆тѣша́ѧ на́съ и҆ бл҃года́ти стрꙋи̑ тѣ́ми и҆злива́ѧ, подаю́щи мі́рови бога́тнѡ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃:

Ст҃ѣ́йшꙋю всѣ́хъ ст҃ы́хъ си́лъ и҆ чⷭ҇тнѣ́йшꙋю всеѧ̀ тва́ри, бцⷣꙋ влⷣчцꙋ, всегѡ̀ мі́ра предста́тельство и҆ сп҃се́нїе, вы́нꙋ рꙋ́цѣ своѧ̑ моле́бнѡ воздвиза́ющꙋю къ сн҃ꙋ своемꙋ̀, да сп҃се́тъ во тьмѣ̀ грѣхо́внѣй заблꙋ́дшыѧ рабы̑ є҆гѡ̀, припа́дающе предъ свѣтоно́снымъ є҆ѧ̀ ѻ҆́бразомъ, досто́йнѡ чтꙋ́ще, ᲂу҆блажа́емъ.

Та́же, Свѣ́те ти́хїй: безъ вхо́да, прокі́менъ днѐ, Сподо́би гдⷭ҇и:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ д҃:

Дне́сь бл҃га́ѧ ма́терь не́ба и҆ землѝ влады́чица примирѧ́етъ лю́ди согрѣши́вшыѧ, тѣ́мже съ весе́лїемъ прїи́мемъ сїю̀ и҆ ра́достнѡ возопїи́мъ застꙋ́пницѣ вѣ́рныхъ: ѽ бл҃гомо́щнаѧ спорꙋ́чнице на́ша, неѡсꙋжде́нныхъ на́съ сохранѝ, любо́вїю сла́вѧщихъ предста́тельство твоѐ и҆ свѣ́тлѡ пра́зднꙋющихъ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ і҆кѡ́ны прославле́нїе.

Сті́хъ: Воспрїѧ́хомъ, бж҃е, млⷭ҇ть твою̀ посредѣ̀ люде́й твои́хъ.

Оу҆мирѝ и҆ согрѣ́й мл҃твами твои́ми жи́знь на́шꙋ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, со́лнца ѻ҆́блаче свѣтолꙋ́чнагѡ и҆ неизрече́ннагѡ, тѧ́ бо ᲂу҆пова́нїе непосты́дное и҆́мамы, и҆ предста́тельницꙋ ми́лостивꙋ человѣ́кѡмъ, и҆ спорꙋ́чницꙋ покаѧ́нїѧ и҆ и҆справле́нїѧ и҆́хъ, тѣ́мже вопїе́мъ тѝ: дв҃о всест҃а́ѧ, сла́ва тебѣ̀.

Сті́хъ: Ѡ҆брати́сѧ, дꙋшѐ моѧ̀, въ поко́й тво́й, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бл҃годѣ́йствова тѧ̀.

При́зри, є҆ди́на многоми́лостиваѧ, на долготерпѣ́нїе люде́й твои́хъ, во ѡ҆бстоѧ́нїихъ многоѻбра́зныхъ стра́ждꙋщихъ, воста́ни на по́мощь на́шꙋ и҆ поборѝ всѧ̀, борю́щыѧ ны̀, да тѧ̀ побо́рницꙋ въ бѣда́хъ неѡбори́мꙋю а҆рха́гг҃льскими глаго́лы велича́емъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Пресїѧ̑ющаѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀ кто̀ и҆сповѣ́сть, и҆лѝ кто̀ возмо́жетъ повѣ́дати стра̑шнаѧ твоѧ̑, бцⷣе, та́инства; бж҃е́ственнаѧ бо бл҃года́ть ꙗ҆́вѣ ѡ҆сѣнѧ́етъ всечⷭ҇тнꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, тѣ́мже, въ воню̀ мѵ́ра чꙋде́съ твои́хъ притека́юще, недꙋ́гѡвъ и҆сцѣлє́нїѧ бога́тнѡ почерпа́емъ. но, ѽ влⷣчце, не помѧнѝ мно́жества беззако́нїй на́шихъ, ᲂу҆толѝ ѿ на́съ рыда́нїѧ сле́зъ и҆ ми́лостивѡ предста́тельствꙋй за рабы̑ твоѧ̑.

Та́же, Ны́нѣ ѿпꙋща́еши: по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: тропа́рь (пи́санъ на вели́цѣй вече́рни).

На вели́цѣй вече́рни.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

Ны́нѣ прїи́де грѣ̑шнымъ сп҃се́нїе, бл҃года́ть бж҃їѧ на землѝ ꙗ҆ви́сѧ и҆ и҆збавле́нїе человѣ́кѡмъ наста̀, мі́ръ ве́сь просвѣти́сѧ: се́ бо ма́терь бж҃їѧ на плєща̀ своѧ̑ под̾е́млетъ ка́ющихсѧ грѣхопадє́нїѧ и҆ на поми́лованїе воздвиза́етъ рꙋ́цѣ къ сн҃ꙋ своемꙋ̀ лю́дїе, ра́дости и҆спо́лнитесѧ и҆, ѡ҆бстоѧ́ще держа́вный ѻ҆́бразъ грѣ́шныхъ спорꙋ́чницы, возопі́йте, гл҃го́люще: бцⷣе марі́е, покры́й на́съ бл҃года́тїю свое́ю и҆ те́плѣ моли́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Па́че лꙋчеза́рныѧ со́лнечныѧ зарѝ ѡ҆блиста̀ дне́сь свѣтоно́снаѧ і҆кѡ́на грѣ́шныхъ спорꙋ́чницы, всѧ̑ земнорѡ́днаѧ ᲂу҆тѣша́ѧ чꙋдесы̀ и҆ совокꙋплє́ны показꙋ́ѧ вѣ́рныхъ собра̑нїѧ. Дне́сь ликꙋ́ютъ съ ли́ки а҆́гг҃льскими человѣ́цы и҆ всѧ̀ тва́рь просвѣща́етсѧ бл҃года́тїю, во ᲂу҆миле́нїи вопїю́щи: ѽ пречꙋ́днаѧ бцⷣе дв҃о, ᲂу҆тѣ́ши лю́ди скорбѧ́щыѧ и҆ покро́й ны̀ бж҃е́ственнымъ предста́тельствомъ твои́мъ.

Ѽ, ди́вное и҆ преве́лїе чꙋ́до и҆ соверше́нное па́че є҆стества̀: не́бо на землѝ на́мъ цр҃и́ца всѣ́хъ показа̀ ꙗ҆вле́нїемъ пресла́вныѧ своеѧ̀ і҆кѡ́ны, ѿ неѧ́же сꙋ́щымъ во мра́цѣ грѣхо́внѣмъ непреста́ннѡ вѣща́етъ: лю́дїе моѝ, преста́ните ѿ сле́зъ и҆ ктомꙋ̀ ѿсе́лѣ не пла́чите, но воспрѧни́те ѿ беззако́нїй ва́шихъ и҆ вѣ́чнѡ ра́дꙋйтесѧ со мно́ю въ нб҃сныхъ ѻ҆би́телѣхъ, а҆́зъ бо є҆́смь спорꙋ́чница грѣ́шныхъ къ моемꙋ̀ сн҃ꙋ и҆ сп҃се́нїѧ ва́шегѡ при́снаѧ хода́таица.

Пречⷭ҇тно́е прїѧ́тъ и҆ бога́тое ᲂу҆краше́нїе, ѻ҆́бразъ бг҃ома́тере ст҃ы́й и҆ многоцѣле́бный, красото́ю нб҃снагѡ свѣтоли́тїѧ просїѧ́вшїй, цр҃ковь земна́ѧ свѣ́титсѧ ра́достнѡ, просвѣща́етсѧ и҆ красꙋ́етсѧ бл҃года́тїю, ꙗ҆́вѣ ѡ҆брѣ́тши мі́рꙋ хода́таицꙋ но́вꙋ, любе́знѡ рꙋ́цѣ своѧ̑ за грѣ́шники ко гдⷭ҇ꙋ простира́ющꙋю и҆ молѧ́щꙋюсѧ ѡ҆ и҆зглажде́нїи вины̀ и҆ црⷭ҇твїѧ вѣ́чнагѡ наслѣ́дїи во сп҃се́нїе на́ше и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ в҃, самогла́сны:

Со́лнечныхъ сїѧ́нїй свѣтлѣ́йшаѧ ма́терь бж҃їѧ предстои́тъ ны́нѣ ѻ҆гнезра́чномꙋ прⷭ҇то́лꙋ сн҃а и҆ рꙋ́цѣ своѧ̑, и҆́миже носи́ла є҆́сть бг҃омладе́нца хрⷭ҇та̀, простира́етъ къ немꙋ̀ во смире́ннѣмъ проше́нїи, со слеза́ми ᲂу҆молѧ́ѧ возлю́бленное ча́до своѐ любо́вїю ѡ҆зари́ти заблꙋ́ждшее ста́до слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ и҆ є҆ле́емъ человѣколю́бїѧ ᲂу҆мѧгчи́ти сердца̀, грѣхмѝ ѡ҆жесточє́ннаѧ, и҆ земнорѡ́днымъ всѣ̑мъ, со тре́петомъ жре́бїѧ своегѡ̀ ѡ҆жида́ющымъ, ᲂу҆тѣша́ѧ бо́дрственнѡ, глаго́летъ: лю́дїе, дерза́йте во ᲂу҆пова́нїи, а҆́зъ є҆́смь съ ва́ми, и҆ никто́же на вы̀.

Кто́ тѧ по достоѧ́нїю похва́литъ и҆ ᲂу҆блажи́тъ, ѻ҆трокови́це бг҃оневѣ́стнаѧ; твои́мъ бо те́плымъ предста́тельствомъ раздра́сѧ рꙋкописа́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ и҆ грѧдꙋ́щїй гнѣ́въ бж҃їй мимои́де, тѣ́мже, бл҃годарѧ́ще, зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, сокро́вище неисчерпа́емое живота̀, ра́дꙋйсѧ, две́ре покаѧ́нїѧ, ра́дꙋйсѧ, грѣ́шныхъ спорꙋ́чнице, ѿ пото́па грѣхо́внагѡ мі́ръ спаса́ющаѧ.

Гла́съ и҃:

Вєли́чїѧ твоѧ̑ кто̀ и҆сповѣ́сть, бцⷣе; ꙗ҆вле́нїемъ бо твоеѧ̀ і҆кѡ́ны ᲂу҆диви́ла є҆сѝ гра́дъ на́шъ, мнѡ́гїѧ недꙋ́ги врачꙋ́ѧ и҆ бѡлѣ́зни и҆сцѣлѧ́ѧ и҆сточе́нїемъ чⷭ҇тна́гѡ и҆ цѣльбоно́снагѡ мѵ́ра. тѣ́мже, дв҃о влⷣчце толи́кꙋ тѧ̀ и҆мꙋ́ще предста́тельницꙋ къ ще́дромꙋ бг҃ꙋ, ко сп҃си́тельномꙋ твоемꙋ̀ покро́вꙋ прибѣга́емъ, зовꙋ́ще: сп҃сѝ, госпожѐ, и҆ защитѝ твои́ми мл҃твами бг҃омъ храни́мꙋю странꙋ̀ на́шꙋ, на тѧ́ бо всѐ ᲂу҆пова́нїе на́ше возлага́юще, не постыди́мсѧ во вѣ́ки.

Къ бцⷣѣ прилѣ́жнѡ ны́нѣ притеце́мъ и҆ къ подно́жїю чꙋ́днагѡ є҆ѧ̀ ѻ҆́браза припаде́мъ, въ покаѧ́нїи зовꙋ́ще: влⷣчце пренепоро́чнаѧ, прогнѣ́васѧ сн҃ъ тво́й на грѣ̑шныѧ рабы̑ твоѧ̑, ще́драго бо на гнѣ́въ ѡ҆брати́хомъ мы̀, но на млⷭ҇ть претворѝ є҆го̀, чⷭ҇таѧ, тѧ́ бо ны́нѣ предлага́емъ за ны̀ хода́таицꙋ, да ма́тернимъ проше́нїемъ ᲂу҆моле́нъ бꙋ́детъ и҆ плѣнє́нныѧ грѣхи̑ лю́ди твоѧ̑ и҆зба́витъ ча́емыѧ ско́рби и҆ сме́рти го́рькїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Прїиди́те, всѝ лю́дїе, и҆ ви́дите бж҃е́ственное сокро́вище – свѣтолꙋ́чнꙋю і҆кѡ́нꙋ бг҃ома́тере, грѣ́шникѡвъ спорꙋ́чницею нарица́емꙋю и҆ всѣ̑мъ чꙋде́съ дары̀ ѻ҆би́льнѡ подаю́щꙋю. да возра́дꙋетсѧ всѧ̀ землѧ̀ рѡссі́йскаѧ ѡ҆ неизрече́ннѣй млⷭ҇ти дв҃ы ма́тери цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, рꙋ́кꙋ бо свою̀ просте́рши ѿ пречⷭ҇тагѡ ѻ҆́браза, подадѐ мꙋ́жꙋ сосꙋ́дъ, мѵ́ра и҆спо́лненный, въ зна́менїе непреста́ннагѡ попече́нїѧ своегѡ̀ ѡ҆ лю́дѣхъ недꙋ́жныхъ и҆ жи́знїю грѣхо́вною разсла́бленныхъ, носѧ̀ всѣ̑мъ ми́ръ, и҆ сп҃се́нїе, и҆ ве́лїю нб҃снꙋю млⷭ҇ть.

Та́же вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ: пи́саны сегѡ̀ мцⷭ҇а ли́стъ рк҃в.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Кі́ими похва́льными пѣ́сньми воспое́мъ пречⷭ҇тꙋю ма́терь є҆мманꙋ́илевꙋ; є҆́юже сле́зъ потреби́сѧ сѣ́тованїе и҆ во тьмѣ̀ согрѣше́нїй ходѧ́щымъ свѣ́тъ нб҃сный возсїѧ̀. сїѧ́ бо дарова̀ на́мъ сла́вы ра́йскїѧ наслажде́нїе ст҃ы́ѧ своеѧ̀ і҆кѡ́ны пречꙋ́днымъ ꙗ҆вле́нїемъ, и҆́мже бѣсо́встїи ѿгонѧ́ютсѧ полцы̀, и҆ а҆́гг҃льстїи свеселѧ́тсѧ чи́нѡве и҆ совокꙋплє́нїѧ вѣ́рныхъ свѣ́тлѡ пра́зднꙋютъ, любо́вїю чтꙋ́ще застꙋ́пницꙋ ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ и҆ покаѧ́нїѧ всемо́щнꙋю спорꙋ́чницꙋ.

Прїиди́те ны́нѣ, празднолю́бцы всѝ, цвѣты̀ добродѣ́телей взе́мше, а҆́ки вѣнцы̀ бл҃гоꙋха́нными, ᲂу҆краси́мъ ѻ҆́бразъ спорꙋ́чницы на́шеѧ, ꙗ҆́же съ на́ми всегда̀ неви́димѡ спребыва́ѧ, къ торжествꙋ̀ на́съ ны́нѣ созва̀ и҆, ѡ҆гражда́ѧ чⷭ҇тны́мъ свои́мъ покро́вомъ ѿ всѧ́кихъ напа́стей, бѣ́дъ и҆ скорбе́й, непреста́ннѡ мо́литсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ра́дꙋйсѧ, вселе́нныѧ хода́таица пребл҃га́ѧ, тобо́ю бо и҆зба́висѧ ѿ клѧ́твы, но ꙗ҆́кѡ дерзнове́нїе и҆мꙋ́щи ко бл҃госе́рдїю сн҃а своегѡ̀, ма́тернею твое́ю мл҃твою не ѡ҆скꙋдѣ́й моли́тисѧ, пречⷭ҇таѧ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ є҃:

Прпⷣбнѣй марі́и подража́юще, возведе́мъ ѻ҆́чи своѧ̑ на і҆кѡ́нꙋ бл҃гослове́нныѧ ѻ҆трокови́цы, всѣ́хъ же пока́ѧвшесѧ свои́хъ прегрѣше́нїй, страсте́й прило́ги ѿ дꙋшѝ ѿи́мемъ и҆ на пꙋ́ть сп҃си́тельный добродѣ́телей востече́мъ, во ᲂу҆миле́нїи вопїю́ще приснод҃вѣ: ра́дꙋйсѧ, грѣ̑шнымъ спорꙋ́чнице, є҆ди́на, всѣ̑мъ вско́рѣ предста́тельствꙋющаѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ г҃:

Прїиди́те, всѝ концы̀ землѝ, свѣтоно́сное за ны̀ предста́тельство бж҃їѧ ма́тере ᲂу҆блажи́мъ, и҆́бо рꙋ́цѣ своѧ̑ къ сн҃ꙋ воздѣ́ющи, мо́литсѧ. тѣ́мже ди́внымъ прославле́нїемъ ѻ҆́браза є҆ѧ̀ мі́ръ ѡ҆живле́нъ бы́сть, ѱалмы̀ и҆ пѣ́ньми, и҆ пѣ́сньми дꙋхо́вными со всѣ́ми ст҃ы́ми пра́зднꙋемъ свѣ́тлѡ.

Сті́хъ: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ.

Прегрѣше́нїй пꙋчи́ною ѡ҆бꙋрева́еми, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоеѧ̀ любвѐ, бцⷣе, прибѣга́емъ, и҆ припа́дающе къ пречⷭ҇томꙋ твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ со слеза́ми взыва́емъ тѝ: прострѝ держа́внꙋю десни́цꙋ рабѡ́мъ твои́мъ, пренепоро́чнаѧ, и҆ моли́сѧ прилѣ́жнѡ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ пода́ти вселе́ннѣй ѿпꙋще́нїе грѣхѡ́въ, на́мъ же всѣ̑мъ пре́жде конца̀ и҆справле́нїе и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сті́хъ: Слы́ши дщѝ и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Ѿпꙋще́нїе грѣхѡ́въ и҆ напа́стей и҆збавле́нїе всеси́льною твое́ю мл҃твою прїе́млюще, тѧ̀, застꙋ́пницꙋ вѣ́рныхъ, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ бл҃ги́хъ винꙋ̀ воспѣва́емъ и҆ спорꙋ́чницꙋ бл҃гохва́льнꙋ сп҃се́нїѧ на́шегѡ пѣ́сньми немо́лчными ны́нѣ прославлѧ́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Ны́нѣ че́ствꙋюще тѧ̀ въ цѣльбоно́снѣмъ ѻ҆́бразѣ твое́мъ, пречⷭ҇таѧ, смире́ннѡ томꙋ̀ покланѧ́емсѧ, и҆ любе́знѡ цѣлꙋ́емъ и҆, къ твое́й безмѣ́рнѣй любвѝ возвыша́еми, бл҃года́ть и҆сцѣле́нїй ѿ негѡ̀ почерпа́емъ, хва́лимъ же тѧ̀, помо́щницꙋ си́льнꙋ и҆ пресла́внꙋ и҆ спорꙋ́чницꙋ сп҃се́нїѧ на́шегѡ во вѣ́ки.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Оу҆молка́етъ ны́нѣ всѧ́кое ᲂу҆ны́нїе и҆ стра́хъ ѿча́ѧнїѧ и҆счеза́етъ, грѣ̑шницы въ ско́рби се́рдца ѡ҆брѣта́ютъ ᲂу҆тѣше́нїе и҆ нб҃сною любо́вїю ѡ҆зарѧ́ютсѧ свѣ́тлѡ: дне́сь бо ма́терь бж҃їѧ простира́етъ на́мъ сп҃са́ющꙋю рꙋ́кꙋ и҆ ѿ пречⷭ҇тагѡ ѻ҆́браза своегѡ̀ вѣща́етъ, глаго́лѧ: а҆́зъ спорꙋ́чница грѣ́шныхъ къ моемꙋ̀ сн҃ꙋ, се́й да́лъ мнѣ̀ за ни́хъ рꙋ́цѣ слы́шати мѧ̀ вы́нꙋ. тѣ́мже, лю́дїе, ѡ҆бремене́ннїи грѣхѝ мно́гими, припади́те къ подно́жїю і҆кѡ́ны є҆ѧ̀, со слеза́ми вопїю́ще: застꙋ́пнице мі́ра, грѣ̑шнымъ спорꙋ́чнице, ᲂу҆молѝ ма́терними твои́ми мл҃твами и҆зба́вителѧ всѣ́хъ, да бж҃е́ственнымъ всепроще́нїемъ покры́етъ грѣхѝ на́шѧ и҆ свѣ̑тлыѧ двє́ри ра̑йскїѧ ѿве́рзетъ на́мъ, ты́ бо є҆сѝ предста́тельство и҆ сп҃се́нїе ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ г҃:

Тебѣ̀, млⷭ҇рдїѧ и҆сто́чникꙋ при́снѡ текꙋ́щемꙋ и҆ спорꙋ́чницѣ грѣ́шныхъ, недосто́йнїи рабѝ твоѝ, бцⷣе, припа́дающе, скорбѧ́ще, вопїе́мъ тѝ: сп҃са́й на́съ ѿ бѣ́дъ, влⷣчце, и҆ ма́тернимъ твои́мъ хода́тайствомъ и҆спросѝ всѣ̑мъ на́мъ вѣ́чное сп҃се́нїе.

На ᲂу҆́трени.

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Не ᲂу҆молчи́мъ никогда̀:

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Зарѧ́ми просїѧ̀ всемі́рнаѧ ра́дость ѻ҆́браза твоегѡ̀, дв҃о ма́ти марі́е: на землѝ просвѣтѝ мы́сли любо́вїю пою́щихъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ:

Дв҃а марі́а бцⷣа вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́блакъ свѣ́тлый, на́мъ возсїѧ̀. ктомꙋ̀ а҆да́мъ не ѡ҆сꙋжда́етсѧ, и҆ є҆́ѵа ѿ ᲂу҆́зъ свободи́сѧ, сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀ зове́мъ, вопїю́ще со дерзнове́нїемъ, є҆ди́нѣй чи́стѣй: прест҃а́ѧ дв҃о, молѝ сн҃а твоегѡ̀ пода́ти грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: А҆́гг҃льскїѧ си̑лы:

Дв҃и́ческагѡ твоегѡ̀ чре́ва красе́нъ кла́съ ꙗ҆́вльсѧ: и҆зрасти́ла бо є҆сѝ мі́рови жи́знь, сегѡ̀ ра́ди си̑лы нб҃сныѧ вопїю́тъ тебѣ̀, бцⷣе, сла́вѧще чⷭ҇тно́е твоѐ пра́зднество, пречⷭ҇таѧ: сла́ва ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, сла́ва дѣ́вствꙋ твоемꙋ̀, ма́ти безневѣ́стнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Степе́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ. Сті́хъ: Ѿры́гнꙋ се́рдце моѐ сло́во бла́го, гл҃го́лю а҆́зъ дѣла̀ моѧ̑ цр҃е́ви. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло д҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Сокро́вище некрадо́мое ѡ҆брѣто́хомъ тѧ̀, бцⷣе дв҃о, преве́лїихъ бо дарова́нїй сподо́биласѧ є҆сѝ ѿ сн҃а возлю́бленнагѡ: приноси́ти томꙋ̀ рꙋ́цѣ въ порꙋче́нїе за лю́ди согрѣши́вшыѧ. сп҃сѝ ᲂу҆́бѡ благода́тїю твое́ю гра́дъ на́шъ и҆ лю́ди, бори̑мымъ страстьмѝ – ᲂу҆мире́нїе, ѡ҆бꙋрева́ємымъ волна́ми грѣхо́вными – тишинꙋ̀, є҆ди́на предста́тельнице вѣ́рныхъ.

Канѡ́нъ, гла́съ в҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѻрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть: препросла́вленный гдⷭ҇ь сла́внѡ бо просла́висѧ.

Въ наро́читый де́нь пра́здника на́шегѡ ѿве́рземъ, лю́дїе, ᲂу҆ста̀ своѧ̑ и҆ но́выми пѣ́сньми вели̑чїѧ приснод҃вы воспое́мъ. Се́ бо ꙗ҆вле́нїемъ ст҃ы́ѧ своеѧ̀ і҆кѡ́ны грѣ̑шнымъ спорꙋ́чницы мно́жествомъ чꙋде́съ ѿ неѧ̀ сла́внѡ просла́висѧ.

Ꙗ҆́коже свѣтоза́рное со́лнце, ѿ горы̀ сїна́йскїѧ возсїѧ́вшее, ѡ҆блиста̀ на́съ ѻ҆́бразъ спорꙋ́чницы грѣ́шныхъ, и҆́мже бл҃года́ти зало́гъ мі́рꙋ дарова́сѧ и҆ сп҃се́нїе на землѝ возвѣсти́сѧ, покро́въ и҆ прибѣ́жище вѣ̑рнымъ, любо́вїю почита́ющымъ є҆го̀.

Рꙋко́ю крѣ́пкою лю́ди своѧ̑ ѿ го́рькїѧ рабо́ты и҆зба́вльшемꙋ и҆ и҆зъ глꙋбины̀ морскі́ѧ и҆зве́дшемꙋ прострѝ рꙋ́цѣ твоѧ̑, дв҃о чⷭ҇таѧ, и҆ моли́сѧ прилѣ́жнѡ, да и҆зведе́тъ и҆зъ плѣ́на грѣхо́внагѡ дꙋ́ши вѣ́рныхъ, пра́зднꙋющихъ свѣ́тлѡ застꙋпле́нїе твоѐ.

Всѣ́хъ па́дшихъ воста́нїе, заблꙋжда́ющихъ наста́внице, ᲂу҆ныва́ющихъ ра́дованїе, болѧ́щихъ и҆сцѣле́нїе и҆ всѣ́хъ грѣ́шныхъ сп҃се́нїе, соблюдѝ и҆ сохранѝ на́съ, госпожѐ, бж҃е́ственнымъ къ сн҃ꙋ за ны̀ хода́тайствомъ твои́мъ.

Катава́сїа: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Непло́дствовавшїй мо́й ᲂу҆́мъ, плодоно́сенъ бж҃е покажи́ ми, дѣ́лателю до́брыхъ, насади́телю бл҃ги́хъ, бл҃гоꙋтро́бїемъ твои́мъ.

Свы́ше да́нною тѝ бл҃года́тїю ѡ҆бнови́ла є҆сѝ, спорꙋ́чнице мі́ра, мно́гими грѣхмѝ ѡ҆бветша́вшыѧ сердца̀ на́ша, и҆, воздѣ́ющи рꙋ́цѣ, мо́лишисѧ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ за лю́ди согрѣши́вшыѧ: сп҃сѝ, дв҃о, на́съ мл҃твами твои́ми.

Ꙗ҆́кѡ ѻ҆́блакъ дождено́сный, ви́димъ ѻ҆́бразъ тво́й, влⷣчце мі́ра, во́дꙋ бо сп҃си́тельнꙋю чꙋде́съ ѿ негѡ̀ и҆спꙋща́ющи, грѣхмѝ и҆зсо́хшыѧ сердца̀ бл҃года́тїю напаѧ́еши и҆ приво́диши на́съ къ творе́нїю добродѣ́телей плода̀, сегѡ̀ ра́ди любо́вїю ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀.

Же́злъ а҆арѡ́новъ процвѣ́тшїй и҆менова́ тѧ дре́вле мѡѷсе́й, цвѣ́тъ бо живоно́сный хрⷭ҇та̀ прозѧбла̀ є҆сѝ, є҆мꙋ́же просте́рши дла̑ни, моли́сѧ, бг҃ома́ти, страстьмѝ ᲂу҆мерщвлє́нныѧ дꙋ́шы на́шѧ ѡ҆живи́ти плодоно́сною бл҃года́тїю свое́ю.

Ѡ҆росѝ на́съ росо́ю моли́твъ твои́хъ бг҃ороди́тельнице, и҆ неплѡ́днаѧ въ пꙋсты́нѣ грѣхо́внѣй ᲂу҆вѧда̑ющаѧ сердца̀ на̑ша плодонѡ́сны ны́нѣ содѣ́лай всеси́льнымъ къ бг҃ꙋ хода́тайствомъ твои́мъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ гдⷭ҇и вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти, сла́ва си́лѣ твое́й гдⷭ҇и.

Пришла̀ є҆сѝ въ мі́ръ за грѣ́шники хода́таица, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ ᲂу҆тѣша́ѧй и҆ ко и҆справле́нїю всѧ̑ подвиза́ѧй. тѣ́мже ᲂу҆̀бо мт҃и бж҃їѧ, спорꙋ́чница бꙋ́ди мѝ во бла́го, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆бращꙋ́сѧ и҆ пре́жде согрѣше́нныхъ разрѣше́нїе прїимꙋ̀, ра́достнѡ вопїю́ще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Сокро́вище безцѣ́нное ѡ҆брѣто́хомъ – свѣтоно́сный ѻ҆́бразъ тво́й, бцⷣе, мѷрото́чный и҆ многоцѣле́бный, бл҃года́ти бж҃їѧ ѡ҆би́льнѡ преиспо́лненный, є҆мꙋ́же покланѧ́ющесѧ, и҆сточи́ти про́симъ ѡ҆свѧще́нїе дꙋша́мъ и҆ тѣлесє́мъ на́шымъ.

Лѣ́ствица ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ ѻ҆бра́знѡ і҆а́кѡвꙋ, ѿ землѝ къ высотѣ̀ ᲂу҆твержде́ннаѧ, є҆́юже сни́де влⷣка не́ба и҆ землѝ, да то́ю пꙋ́ть пра́вый покаѧ́нїѧ пока́жетъ на́мъ и҆ къ черто́гамъ нб҃снымъ возведе́тъ лю́ди согрѣши́вшыѧ.

Є҆ди́на наде́жда несꙋмнѣ́ннаѧ и҆ грѣ̑шнымъ спорꙋ́чница ты̀ є҆сѝ, прчⷭ҇таѧ, тобо́ю бо хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, прекло́нь небеса̀, на зе́млю сни́де ѡ҆бнови́ти па́дшее созда́нїе своѐ. тѣ́мже, просѝ, дв҃о, грѣхѡ́въ проще́нїе дарова́ти на́мъ, вѣ́рою пою́щымъ є҆мꙋ̀, сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тѐ бж҃е: тобо́ю бо влⷣко, къ свѣтонача́льникꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, приведе́нїе и҆́мамы.

Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, хода́таицꙋ тѧ̀ мі́рꙋ показа̀ и҆ грѣ̑шнымъ спорꙋ́чницꙋ. є҆го́же млⷭ҇тива содѣ́лай на́мъ, прест҃а́ѧ мт҃и дв҃о, те́плымъ застꙋпле́нїемъ твои́мъ.

Па́че со́лнца свѣтле́етсѧ ѻ҆́бразъ тво́й, бг҃оневѣ́сто, всю̀ странꙋ̀ на́шꙋ ѡ҆сїѧва́ющїй зна́мєнїи и҆ чꙋдесы̀, тьмꙋ́ же грѣхо́внꙋю разгонѧ́ющїй и҆ бл҃го́е всѣ̑мъ и҆сточа́ющїй нб҃сное мѵ́ро во сп҃се́нїе вѣ́рныхъ и҆ мі́рꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ во ѡ҆бновле́нїе.

Рꙋно́ тѧ гедеѡ́нъ воѡбразѝ ѡ҆роше́нное, на него́же, ꙗ҆́кѡ роса̀, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ сни́де, да, росо́ю моли́твъ твои́хъ ѡ҆роше́ннїи, грѣ́шницы къ покаѧ́нїю подви́гнꙋтсѧ и҆ къ вѣ̑чнымъ ѻ҆би́телемъ свѣтонача́льника ѻ҆ц҃а̀ нб҃снагѡ приведе́нїе да и҆́мꙋтъ.

Сѐ пла́чꙋ и҆ рыда́ю го́рцѣ, є҆гда̀ ѿ но́щи нерадѣ́нїѧ во ᲂу҆́мъ прїидꙋ̀ ѿ мно́гихъ мои́хъ ѕлы́хъ прегрѣше́нїй. тѣ́мже молю́ тѧ, мт҃и бл҃га́ѧ: спорꙋ́чница бꙋ́ди мѝ и҆ наста́ви мѧ̀ на пꙋ́ть, є҆́же ходи́ти во и҆́стинѣ, сле́зы приносѧ́ще ѡ҆ свои́хъ прегрѣше́нїихъ. (с. 409)

Пѣ́снь ѕ҃: І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ бж҃е мѧ̀ возведѝ.

Ра́дости на́мъ вѣ́чныѧ и҆ жи́зни нетлѣ́нныѧ хода́таица ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, бг҃ороди́тельнице, приносѧ́ще за ны̀ рꙋ́цѣ къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ сп҃сꙋ всѣ́хъ, всѧ́кꙋ слезꙋ̀ ѿ лица̀ земна́гѡ ѿе́мшемꙋ и҆ неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ своегѡ̀ бе́зднꙋ тобо́ю мі́рꙋ показа́вшемꙋ.

Ст҃и́телѧ нїкола́а, предстоѧ́ща ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, бл҃гоговѣ́йный мꙋ́жъ ᲂу҆зрѣ́ти сподо́бисѧ и҆ бл҃говоле́нїѧ твоегѡ̀ глаго́лы ѿ тебѐ, цр҃и́це, ᲂу҆слы́ша, ꙗ҆́же вѣ̑рнымъ бы́ша во ᲂу҆твержде́нїе и҆ ѡ҆ лю́дехъ промышле́нїѧ твоегѡ̀ во свидѣ́тельство.

Сви́токъ но́въ тебѐ и҆са́їа, дв҃о, предви́дѣвъ, на не́мже написа́сѧ живо́е сло́во ѻ҆́тчее, є҆го́же молѝ, чⷭ҇таѧ, всебл҃же́ннаѧ, въ кни́зѣ мнѣ̀ живы́хъ написа́тисѧ и҆ мно́гихъ ѕѡ́лъ мои́хъ растерза́ти сви́токъ покаѧ́нїѧ предо́брыми ѻ҆́бразы.

И҆зъ глꙋбины̀ бе́здны грѣхо́вныѧ къ тебѣ̀ рꙋ́цѣ простира́ю и҆ скве́рнїи ᲂу҆стнѣ̀ моѝ къ моле́нїю ѿверза́ю, подно́жїю же но́гъ твои́хъ, влⷣчце, припа́даю и҆, рыда́ющи, вопїю́ ти: моли́сѧ, застꙋ́пнице, сн҃ꙋ твоемꙋ̀, проще́нїе ᲂу҆лꙋчи́ти мѝ и҆ млⷭ҇ть въ де́нь сꙋ́дный.

Конда́къ, гла́съ а҃:

Честно́е жили́ще бы́вшее неизрече́ннагѡ є҆стества̀ бж҃е́ственнагѡ вы́ше сло́ва и҆ па́че ᲂу҆ма̀ и҆ грѣ̑шнымъ є҆сѝ спорꙋ́чница, подава́еши бл҃года́ть и҆ и҆сцѣле́нїе, ꙗ҆́кѡ мт҃и всѣ́хъ ца́рствꙋющагѡ: молѝ сн҃а твоего̀ полꙋчи́ти на́мъ млⷭ҇ть въ де́нь сꙋ́дный.

І҆́косъ:

Свѣтоно́снаго ꙗ҆вле́нїѧ и҆ пресла́внаго твоеѧ̀ і҆кѡ́ны, спорꙋ́чницы грѣ́шныхъ прославле́нїѧ, чꙋде́съ же мно́гихъ пꙋчи̑ны и҆ мѵ́ра многоцѣле́бнагѡ и҆злїѧ́нїѧ виті́йствꙋющихъ ᲂу҆ста̀ не возмога́ютъ и҆сповѣ́дати досто́йнѡ. мы́ же, грѣ́шнїи и҆ смире́ннїи, что̀ возглаго́лемъ тѝ, бг҃оневѣ́стнаѧ дв҃о; то́кмо: поми́лꙋй на́съ. є҆ди́нꙋ бо тѧ̀ жи́зни на́шеѧ стѧжа́хомъ храни́тельницꙋ и҆ наде́ждꙋ крѣ́пкꙋ сп҃се́нїѧ. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, ѽ бл҃госе́рднаѧ: спорꙋ́чница на́мъ покаѧ́нїѧ ꙗ҆ви́сѧ и҆ хода́тайствꙋй къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀: да бꙋ́дꙋщихъ и҆стѧза́нїй и҆зба́вимсѧ и҆ млⷭ҇тива є҆го̀ ѡ҆брѧ́щемъ въ де́нь сꙋ́дный.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бл҃гочєсти́вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ, и҆ препросла́вленъ.

Въ нощѝ, и҆ во днѝ, и҆ во всѧ́кихъ ѡ҆бстоѧ́нїихъ сп҃се́нїе тве́рдо и҆́мамы тѧ̀, бцⷣе, хрⷭ҇тїа́нѡмъ покро́въ и҆ прибѣ́жище, вы́нꙋ бо рꙋ́цѣ ко гдⷭ҇ꙋ просте́рши, росо́ю мл҃твъ твои́хъ, ꙗ҆́коже ѻ҆́троки бл҃гочєсти́выѧ, ѡ҆хранѧ́еши ѿ напа́стей вѣ̑рныѧ, зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нна є҆сѝ, мт҃и дв҃о, и҆ препросла́влена.

Не терпѧ̀ мꙋ́жъ бл҃гочести́вый зрѣ́ти неизрече́ннаго ѿ ѻ҆́браза твоего̀ ѡ҆сїѧ́нїѧ, на зе́млю ни́цъ падѐ, молѧ́сѧ. мы́ же, грѣ́шнїи, бл҃года́тнꙋю і҆кѡ́нꙋ сїю̀ зрѧ́ще, любо́внѡ вопїе́мъ тѝ: бл҃гослове́нна бꙋ́ди, спорꙋ́чнице сп҃се́нїѧ на́шегѡ, и҆ препросла́влена во вѣ́ки.

Серафі́мъ дре́вле, клеща́ми ᲂу҆́гль носѧ́й горѧ́щїй, во ᲂу҆ста̀ коснꙋ́сѧ и҆са́їи, попалѧ́ѧ грѣхѝ є҆го̀. ты́ же, клеща̀ свѣтоза́рнаѧ сꙋ́щи, бцⷣе, ᲂу҆́гль бж҃е́ственный носи́вшаѧ, хрⷭ҇та̀ і҆и҃са, прикосни́сѧ є҆гѡ̀ милосе́рдїю, да ѡ҆пали́тъ грѣхѝ на́шѧ и҆ беззакѡ́нїѧ лю̑таѧ.

Не ѿве́ржи менѐ ѿ лица̀ твоегѡ̀, всенепоро́чнаѧ, є҆гда̀ къ пречи́стомꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ воззрю̀, стенѧ́ще ѡ҆ грѣсѣ́хъ тѧ́жкихъ, но млⷭ҇тива бꙋ́ди мѝ застꙋ́пница къ сн҃ꙋ, милосе́рдїемъ бо преклонѧ́етсѧ и҆ сп҃се́нїе грѣ́шникѡвъ содѣ́лываетъ хода́тайствомъ твои́мъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте дѣла̀ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю страсте́й мі́ра снизше́дшꙋю и҆ пла́мень грѣхо́вный въ ро́сꙋ покаѧ́нїѧ сп҃си́тельнагѡ прело́жшꙋю бцⷣꙋ, прекра́сный ли́къ ве́селѡ спле́тши, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ застꙋ́пницꙋ мі́ра дв҃ꙋ чⷭ҇тꙋю, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѣ́та нб҃снагѡ въ нощѝ многоѻбра́зными и҆гра́ньми сла́вѧтъ всечестнꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, влⷣчце, го́рнїи чи́ни и҆ тебѐ, бг҃оневѣ́стнꙋю ма́терь, ᲂу҆блажа́ютъ ра́достнѡ. ю҆́же, ꙗ҆́кѡ свѣтоводи́тельницꙋ и҆зъ тьмы̀ грѣхо́вныѧ, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѿ дре́вле до ны́нѣ самꙋ̀ ма́терь цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆тѣ́шительницꙋ тве́рдꙋ въ напа́стехъ и҆мꙋ́щи, въ ско́рбехъ же и҆ печа́лехъ при́сное и҆збавле́нїе, въ бѣда́хъ по́мощь и҆ въ покаѧ́нїи спорꙋ́чницꙋ, бл҃гослови́те, сы́нове человѣ́честїи, по́йте сїю̀ и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Да́ждь рабѡ́мъ твои̑мъ, всеблага́ѧ цр҃и́це, прошє́нїѧ сп҃си́тєльнаѧ въ хра́мѣ се́мъ, въ не́мже и҆сто́чникъ пресла́вныхъ чꙋде́съ показа́ла є҆сѝ, то́ки мѵ́ра и҆сточа́ѧ ѿ ст҃а́гѡ ѻ҆́браза твоегѡ̀, и҆́миже стра̑сти дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ врачꙋ́еши неизрече́ннымъ милосе́рдїемъ твои́мъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щьсѧ ѿ дв҃ы на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́нныѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ: тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Не возмога́етъ сло́во человѣ́ческое, нижѐ ꙗ҆зы́къ всѧ́къ похвали́ти тѧ̀ досто́йнѡ, но ты̀, прест҃а́ѧ, бл҃года́ть неѡскꙋ́днꙋю ѿ гдⷭ҇а прїи́мшаѧ и҆ грѣ̑шнымъ спорꙋ́чница свы́ше преднарече́ннаѧ, вре́тище прегрѣше́нїй на́шихъ расто́ргни и҆ ѡ҆мрачє́нныѧ просвѣти́ ны, весе́лїемъ же добродѣ́телей препоѧсꙋ́ющи, не ѡ҆ста́ви на́съ застꙋпле́нїемъ твои́мъ, да тѧ̀, всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ, велича́емъ.

Свѣ́томъ невеще́ственнагѡ свѣтоли́тїѧ сїѧ́ѧ, ѻ҆́бразъ тво́й, ѻ҆трокови́це непоро́чнаѧ, ѡ҆мрачє́нныѧ грѣхмѝ просвѣща́етъ и҆ расточє́ннаѧ всѧ̑ подъ кро́въ сп҃си́тельный хра́ма твоегѡ̀ собира́етъ, тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ, велича́емъ.

Ꙗ҆́коже даві́дъ пра́ѻтецъ дре́вле предъ сѣ́ннымъ ковче́гомъ взыгра́ше ра́достнѡ, си́це и҆ мы̀ цр҃и́цѣ не́ба прише́дшей пѣ́сньми взыгра́емъ немо́лчными, сла́вѧще ѻ҆́браза є҆ѧ̀ многоцѣле́бнагѡ всечестно́е прославле́нїе.

Сра́дꙋемсѧ дне́сь и҆ свесели́мсѧ неизрече́нномꙋ бж҃їю дарова́нїю – ди́вномꙋ ѻ҆́бразꙋ приснодв҃ы, ра́дость бо вѣ́чнꙋю ѿ негѡ̀ и҆сточа́етъ на́мъ, напа́стей и҆ печа́лей свобожда́ѧ. тѣ́мже бл҃года́рствєнныѧ пѣ̑сни воспѣва́емъ весе́лїѧ хода́таицѣ и҆ вѣ́рнѡ любо́вїю всѝ ꙗ҆́кѡ бг҃ома́терь велича́емъ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ з҃.

Гдⷭ҇ь и҆ цр҃ь сла́вы, нб҃са̀ преклони́въ, сни́де ѡ҆бнови́ти па́дшее є҆стество̀ человѣ́ческое и҆, на рꙋка́хъ твои́хъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ непоро́ченъ, носи́мый, ны́нѣ твою̀ моли́твꙋ прїе́млетъ, и҆ проше́нїе твоѐ ꙗ҆́кѡ сн҃ъ бл҃гі́й во всѣ́мъ и҆сполнѧ́етъ, є҆мꙋ́же, пречⷭ҇таѧ, просте́рши рꙋ́цѣ твоѧ̑, ᲂу҆се́рднѡ за ны̀ моли́сѧ, да пода́стъ ᲂу҆тѣше́нїе рабѡ́мъ твои̑мъ и҆ сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ.

Недосто́йнѡ предстоѧ́ще пречⷭ҇томꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, ᲂу҆́треннюю пѣ́снь возсыла́емъ тѝ, бг҃ороди́тельнице, и҆зъ глꙋбины̀ грѣхо́вныѧ взыва́юще: ѡ҆мраче́нїе на́ше свѣ́томъ любвѝ твоеѧ̀ просвѣтѝ и҆ разрѣшѝ недꙋ́ги на́шѧ гѡ́рькїѧ и҆ неисцѣ̑льныѧ, наде́ждо и҆ застꙋпле́нїе всѣ́хъ концє́въ землѝ и҆ є҆ди́на предста́тельнице вѣ̑рнымъ.

Ра́дꙋйсѧ, врата̀ бж҃їѧ пресвѧта̑ѧ, ѿ вра́тъ а҆́довыхъ на́съ и҆збавлѧ́ющаѧ и҆ свѣтоза́рный пꙋ́ть покаѧ́нїѧ показꙋ́ющаѧ, и҆́мже ѡ҆брѧ́щемъ врата̀, къ вѣ́чнѣй жи́зни ввѡдѧ́щаѧ, заблꙋжда́ющихъ всѣ́хъ наста́внице, ро́дъ вѣ́рныхъ человѣ̑къ спорꙋче́нїемъ соблюда́й и҆ сп҃са́й дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже.

Подъ кро́въ тво́й, влⷣчце, всѝ земноро́днїи прибѣга́юще, вопїе́мъ тѝ: бцⷣе, ᲂу҆пова́нїе на́ше, и҆зба́ви на́съ ѿ безмѣ́рныхъ прегрѣше́нїй и҆ сп҃сѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Славосло́вїе вели́кое, ѿпꙋ́стъ и҆ ча́съ а҃-й. На лїтꙋргі́и слꙋ́жба всѧ̀ бцⷣе.

Моли́тва.

Ѽ влⷣчце пребл҃гослове́ннаѧ, защи́тнице ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ, прибѣ́жище и҆ сп҃се́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀! Вѣ́мъ, вои́стиннꙋ вѣ́мъ, ꙗ҆́кѡ ѕѣлѡ̀ согрѣши́хъ и҆ прогнѣ́вахъ, преми́лостиваѧ госпожѐ, рожде́ннаго пло́тїю ѿ тебѐ сн҃а бж҃їѧ, но и҆́мамъ мно́гїи ѻ҆́бразы пре́жде менѐ прогнѣ́вавшихъ є҆гѡ̀ бл҃гоꙋтро́бїе: мытарѝ, блꙋдни̑цы и҆ прѡ́чїѧ грѣ́шники, и҆̀мже даде́сѧ проще́нїе грѣхѡ́въ и҆́хъ, покаѧ́нїѧ ра́ди и҆ и҆сповѣ́данїѧ. ты́ѧ ᲂу҆́бѡ ѻ҆́бразы поми́лованныхъ ѻ҆чесє́мъ грѣ́шныѧ дꙋшѝ моеѧ̀ представлѧ́ѧ и҆ на толи́кое бж҃їе милосе́рдїе, ѻ҆́нѣхъ прїе́мшее, взира́ѧ, дерзнꙋ́хъ и҆ а҆́зъ, грѣ́шный, прибѣ́гнꙋти съ покаѧ́нїемъ ко твоемꙋ̀ бл҃гоꙋтро́бїю. ѽ всеми́лостиваѧ влⷣчце, да пода́си мѝ рꙋ́кꙋ по́мощи и҆ и҆спро́сиши ᲂу҆ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а ма́терними и҆ ст҃ѣ́йшими твои́ми мл҃твами тѧ́жкимъ мои̑мъ грѣхѡ́мъ проще́нїе. вѣ́рꙋю и҆ и҆сповѣ́дꙋю, ꙗ҆́кѡ то́й, є҆го́же родила̀ є҆сѝ, сн҃ъ тво́й, є҆́сть вои́стиннꙋ хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ бг҃а жива́гѡ, сꙋдїѧ̀ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ, воздаѧ́й комꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀. вѣ́рꙋю же па́ки и҆ и҆сповѣ́дꙋю тебѐ бы́ти и҆́стиннꙋю бцⷣꙋ, милосе́рдїѧ и҆сто́чникъ, ᲂу҆тѣше́нїе пла́чꙋщихъ, взыска́нїе поги́бшихъ, си́льнꙋю и҆ непрестаю́щꙋю къ бг҃ꙋ хода́таицꙋ, ѕѣлѡ̀ лю́бѧщꙋю ро́дъ хрⷭ҇тїа́нскїй, и҆ спорꙋ́чницꙋ покаѧ́нїѧ. вои́стиннꙋ бо нѣ́сть человѣ́кѡмъ и҆ны́ѧ по́мощи и҆ покро́ва, ра́звѣ тебѐ, госпожѐ преми́лостиваѧ, и҆ никто́же, ᲂу҆пова́ѧ на тѧ̀, постыдѣ́сѧ, когда̀ и҆, тобо́ю ᲂу҆молѧ́ѧ бг҃а, никто́же ѡ҆ста́вленъ бы́сть. тогѡ̀ ра́ди молю̀ твою̀ неисче́тнꙋю бл҃гость: ѿве́рзи двє́ри милосе́рдїѧ твоегѡ̀ мнѣ̀, заблꙋ́ждшемꙋ и҆ па́дшемꙋ въ тимѣ́нїе глꙋбины̀, не возгнꙋша́йсѧ менѐ, скве́рнагѡ, не пре́зри грѣ́шнагѡ моле́нїѧ моегѡ̀, не ѡ҆ста́ви менѐ, ѻ҆каѧ́ннагѡ, ꙗ҆́кѡ въ поги́бель ѕло́бный вра́гъ похи́тити мѧ̀ и҆́щетъ, но ᲂу҆молѝ ѡ҆ мнѣ̀ рожде́ннаго ѿ тебѐ милосе́рдаго сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а, да прости́тъ вели̑кїѧ моѧ̑ грѣхѝ и҆ и҆зба́витъ мѧ̀ ѿ па́гꙋбы моеѧ̀. ꙗ҆́кѡ да и҆ а҆́зъ со всѣ́ми, полꙋчи́вшими проще́нїе, воспою̀ и҆ просла́влю безмѣ́рное милосе́рдїе бж҃їе и҆ твоѐ непосты́дное ѡ҆ мнѣ̀ застꙋпле́нїе въ жи́зни се́й и҆ въ несконча́емомъ вѣ́цѣ. а҆ми́нь.

Комментарии для сайта Cackle