Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѳ҃-й де́нь. Слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тцꙋ̀ на́шемꙋ ѳеодо́сїю, а҆рхїепⷭ҇кпꙋ черни́говскомꙋ, чꙋдотво́рцꙋ.

На ма́лѣй вече́рни,

на Гдⷭ҇и воззва́хъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ ѕ҃.

Подо́бенъ: Всю̀ ѿложи́вше:

Наста̀, бг҃омꙋ́дре ѳеодо́сїе, со́лнца свѣтлѣ́йшїй тво́й пра́здникъ, вѣ̑рныѧ къ весе́лїю созыва́ѧй и҆ лꙋча́ми ра́дости всѣ́хъ просвѣща́ѧй: въ тебѣ́ бо ꙗ҆ви́сѧ сла́ва хрⷭ҇то́ва, сла́ва цр҃кве правосла́вныѧ, ди́вными сїѧ́ющи чꙋдесы̀. тѣ́мже любо́вїю вопїе́мъ тѝ: моли́сѧ ѡ҆ на́съ при́снѡ, ѻ҆́тче сщ҃е́ннѣйшїй. Два́жды.

Є҆гда̀ прїи́де вре́мѧ бг҃омъ пред̾ꙋста́вленное, тогда̀ просла́ви тѧ̀ ди́вный во ст҃ы́хъ бг҃ъ: вои́стиннꙋ бо чꙋ́до пресла́вно: на мнѡ́га лѣ́та тѣ́ло твоѐ нетлѣ́нно пребы́сть, и҆ ны́нѣ ꙗ҆ви́сѧ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй всѣ̑мъ съ вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющымъ. сла́ва да́вшемꙋ тѝ крѣ́пость, сла́ва вѣнча́вшемꙋ тѧ̀, сла́ва дѣ́йствꙋющемꙋ тобо́ю всѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ.

Свѣ́тлѡ ликꙋ́етъ ны́нѣ страна̀ рѡссі́йскаѧ прославлѧ́ющи ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, ѻ҆́тче ст҃и́телю ѳеодо́сїе: тѧ́ бо но́ваго мл҃твенника сїѧ̀ ѡ҆брѣ́те, и҆ те́плаго предста́телѧ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла бж҃їѧ, ско́раго въ бѣ́дахъ застꙋ́пника и҆ немощны̑мъ врача̀ безме́зднаго. сла́ва дарова́вшемꙋ тѝ бл҃года́ть и҆сцѣле́нїй, сла́ва просла́вльшемꙋ тѧ̀, сла́ва прославлѧ́ющемꙋ тобо́ю ст҃ꙋ́ю цр҃ковь свою̀.

Сла́ва, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Восхва́лимъ дне́сь пѣ́сньми чꙋдотво́рца пресла́внаго, є҆го́же хрⷭ҇то́съ цр҃кви свое́й дарова̀, и҆звѣствꙋ́ѧ и҆́стинꙋ вѣ́ры на́шеѧ правосла́вныѧ, ко ѡ҆бличе́нїю сꙋ́єтнаѧ мꙋ́дрствꙋющихъ и҆ ко вразꙋмле́нїю заблꙋжда́ющихсѧ. ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́тче на́шъ ст҃и́телю ѳеодо́сїе, нб҃сѐ цр҃ко́внагѡ ѕвѣздо̀ пресвѣ́тлаѧ: ра́дꙋйсѧ, землѝ рѡссі́йскїѧ чꙋ́днаѧ похвало̀. ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ болѧ́щихъ и҆ скорбѧ́щихъ ско́рый и҆ млⷭ҇тивый ᲂу҆тѣ́шителю: ра́дꙋйсѧ, те́плый мл҃твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника и҆лѝ бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

До́мъ дх҃а ст҃а́гѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, пребл҃же́нне ѻ҆́тче ѳеодо́сїе, дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло ѿ страсте́й ѡ҆чи́стивъ, смире́нїемъ же и҆ любо́вїю себѐ ᲂу҆краси́въ, ꙗ҆́кѡ досто́йное томꙋ̀ жили́ще.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Ст҃и́телей похвало̀, мона́шествꙋющихъ сла́во, ѻ҆́тче ѳеодо́сїе, предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы, непреста́ннѡ моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Оу҆слы́ши молє́нїѧ твои́хъ ча̑дъ, ѻ҆́тче ст҃и́телю ѳеодо́сїе, любо́вїю къ тебѣ̀ притека́ющихъ, и҆ сердє́чнаѧ прошє́нїѧ подава́й чтꙋ́щымъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Ѻ҆́тче ст҃и́телю ѳеодо́сїе, кто̀ и҆сповѣ́сть трꙋды̀ и҆ по́двиги твоѧ̑, ꙗ҆̀же любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы под̾ѧ́лъ є҆сѝ; посто́мъ бо и҆ бдѣ́нїемъ, и҆ мл҃твою непреста́нною, всѧ̑ плотска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ: смире́нїемъ же и҆ терпѣ́нїемъ, и҆ любо́вїю къ бли́жнемꙋ, во ѻ҆би́тель дх҃а ст҃а́гѡ себѐ ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ всели́лсѧ є҆сѝ во ѻ҆би́тєли нбⷭ҇ныѧ, и҆дѣ́же ны́нѣ водворѧ́ѧсѧ, моли́сѧ при́снѡ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

А҆́ще нѣ́сть пра́здника, бг҃оро́диченъ: Влⷣчце, прїимѝ:

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Преꙋдобре́нъ во а҆рхїере́ехъ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, бы́лъ є҆сѝ свѣти́ло своемꙋ̀ ста́дꙋ, та́же преста́вилсѧ є҆сѝ въ вѣ̑чныѧ ѻ҆би́тєли. ᲂу҆молѝ ᲂу҆ прⷭ҇то́ла цр҃ѧ̀ сла́вы, и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ находѧ́щихъ на ны̀ ѕѡ́лъ и҆ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ, ст҃е, мл҃твами твои́ми.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: пра́здника.

А҆́ще же нѣ́сть пра́здника: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

На вели́цѣй вече́рни,

Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃: пра́здника на д҃, и҆ ст҃а́гѡ на д҃.

А҆́ще нѣ́сть пра́здника, пє́рвыѧ двѣ̀ стїхи̑ры ст҃а́гѡ глаго́ли по три́жды, тре́тїю же два́жды.

Гла́съ в҃.

Ѻ҆́тче ст҃и́телю ѳеодо́сїе, а҆́ще и҆ въ та́йныхъ по́двизѣхъ тече́нїе соверши́лъ є҆сѝ, ѻ҆ба́че не можа́ше ᲂу҆таи́тисѧ ди́вное бл҃гоꙋха́нїе бг҃олюбе́знагѡ смире́нїѧ твоегѡ̀: тѣ́мже и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѣти́льникъ пресвѣ́тлый, не под̾ спꙋ́домъ сокрыва́емый, но на свѣ́щницѣ цр҃кве бж҃їѧ поста́вленный и҆ ѿ бг҃а прославлѧ́емый, є҆го́же молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ. Два́жды.

Ѻ҆́тче ст҃и́телю ѳеодо́сїе, а҆́ще и҆ возведе́нъ бы́лъ є҆сѝ на прⷭ҇то́лъ ст҃и́тельскїй, ꙗ҆́кѡ мꙋ́жъ бл҃года́ти и҆спо́лненный, ѻ҆ба́че и҆ простотꙋ̀ и҆́ноческагѡ житїѧ̀ сохрани́лъ є҆сѝ, въ до́бромъ послꙋша́нїи ѻ҆тцꙋ̀ твоемꙋ̀ дꙋхо́вномꙋ пребыва́ѧ и҆ всѣ̑мъ ѻ҆́бразъ смире́нїѧ ꙗ҆влѧ́ѧ, по ѻ҆́бразꙋ гдⷭ҇а і҆и҃са, є҆го́же молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ѻ҆́тче бг҃омꙋ́дре ѳеодо́сїе, а҆́ще и҆ не на до́лзѣ па́стырь хрⷭ҇то́вы цр҃кве бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆ба́че любо́вь ве́лїю ѿ па́ствы твоеѧ̀ стѧжа́лъ є҆сѝ, всѣ́хъ любо́вїю твое́ю ѡ҆б̾е́млѧ и҆ скорбѧ́щихъ ᲂу҆тѣша́ѧ, си̑рымъ же и҆ вдови́цамъ на по́мощь притека́ѧ. тѣ́мже и҆ по бл҃же́ннѣмъ преставле́нїи твое́мъ, къ тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ жи́вꙋ сꙋ́щꙋ притека́юще, скорбѧ́щїи и҆ болѧ́щїи ѻ҆би́лїе бл҃года́ти прїе́млютъ, сла́вѧще ди́внаго во ст҃ы́хъ свои́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, є҆го́же молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Человѣ́че бж҃їй и҆ вѣ́рный ра́бе, слꙋжи́телю гдⷭ҇ень, мꙋ́жꙋ жела́нїй, сосꙋ́де и҆збра́нный ст҃а́гѡ дх҃а, сто́лпе и҆ ᲂу҆твержде́нїе цр҃кве, црⷭ҇твїѧ наслѣ́дниче, не премолчѝ молѧ́сѧ ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

А҆́ще же нѣ́сть пра́здника, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебє̀ не ᲂу҆бл҃жи́тъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ трѝ.

При́тчей чте́нїе.

[Главы̑ і҃, г҃, и҃] Па́мѧть првⷣнагѡ съ похвала́ми, и҆ бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость, и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й и҆ лѣ́та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀, въ шꙋ́йцѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ млⷭ҇ть на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. Послꙋ́шайте ᲂу҆̀бо менѐ, ѽ ча̑да, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ, премꙋ́дрость, ᲂу҆стро́ихъ совѣ́тъ, и҆ ра́зꙋмъ и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆̀бо неѕло́бивїи кова́рство, ненака́заннїи же прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менѐ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀, и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ: ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, мє́рзки же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋчꙋ́ бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

При́тчей чте́нїе.

[Главы̑ і҃, а҃і] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость: ѧ҆зы́къ же непра́веднагѡ поги́бнетъ. Оу҆стнѣ̀ мꙋже́й првⷣныхъ ка́плютъ бл҃года̑ти: ᲂу҆ста́ же нечести́выхъ развраща́ютсѧ. Мѣ̑рила льсти̑ваѧ ме́рзость пред̾ гдⷭ҇емъ: вѣ́съ же пра́ведный прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀. И҆дѣ́же а҆́ще вни́детъ досажде́нїе, та́мѡ и҆ безче́стїе: ᲂу҆ста́ же смире́нныхъ поꙋча́ютсѧ премꙋ́дрости. Соверше́нїе пра́выхъ наста́витъ и҆̀хъ, и҆ поползнове́нїе ѿрица́ющихсѧ ᲂу҆пасе́тъ и҆̀хъ. Не по́льзꙋютъ и҆мѣ̑нїѧ въ де́нь ꙗ҆́рости: пра́вда же и҆зба́витъ ѿ сме́рти. Оу҆́меръ првⷣный ѡ҆ста́ви раска́ѧнїе: нарꙋ́чна же быва́етъ и҆ посмѣѧ́тельна нечести́выхъ па́гꙋба. Пра́вда непоро́чнагѡ и҆справлѧ́етъ пꙋти̑, въ нече́стїе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда мꙋже́й пра́выхъ и҆зба́витъ и҆̀хъ: безсовѣ́тїемъ же плѣнѧ́ютсѧ беззако́ннїи. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ првⷣнꙋ, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Првⷣникъ ѿ ло́ва ᲂу҆бѣ́гнетъ, вмѣ́стѡ же є҆гѡ̀ предае́тсѧ нечести́вый. Во ᲂу҆стѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданѡмъ, чꙋ́вство же првⷣныхъ бл҃госпѣ́шное. Во бл҃ги́хъ првⷣныхъ и҆спра́витсѧ гра́дъ, и҆ въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованїе. Во бл҃гослове́нїи пра́выхъ возвы́ситсѧ гра́дъ, ᲂу҆сты́ же нечести́выхъ раскопа́етсѧ. Рꙋга́етсѧ гра́жданѡмъ лише́нный ра́зꙋма, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый безмо́лвїе во́дитъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́новы чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Првⷣникъ а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна, нижѐ въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ. Сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости житїѐ нескве́рное. Бл҃гоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ преста́вленъ бы́сть: восхи́щенъ бы́сть, да не ѕло́бы и҆змѣни́тъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїе бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ̑та дѡ́лга: ᲂу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ. Лю́дїе же ви́дѣвше, и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ млⷭ҇ть въ прпⷣбныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Є҆гда̀ преста́вилсѧ є҆сѝ ѿ земны́хъ въ нбⷭ҇наѧ, ѻ҆́тче ст҃и́телю ѳеодо́сїе, тогда̀ ди́вный во ст҃ы́хъ (с. 659) свои́хъ бг҃ъ и҆сцѣле́нїй бл҃года́ть тебѣ̀ дарова̀. ꙗ҆ви́лъ бо сѧ є҆сѝ болѧ́щемꙋ а҆рхїере́ю і҆ѡа́ннꙋ, и҆ во ᲂу҆́трїе сщ҃еннодѣ́йствовати є҆мꙋ̀ повелѣ́въ, а҆́бїе того̀ здра́ва сотвори́лъ є҆сѝ. тѣ́мже и҆ ра́достнѣ покланѧ́ѧсѧ моще́мъ твои̑мъ, со ᲂу҆миле́нїемъ взыва́ше: сла́ва прославлѧ́ющемꙋ ст҃ы̑ѧ своѧ̑.

Всѣ̑мъ предста́тельствꙋеши, ст҃и́телю, притека́ющымъ съ вѣ́рою под̾ кро́въ тво́й: ꙗ҆влѧ́еши бо сѧ въ ско́рбехъ ᲂу҆тѣ́шитель, въ болѣ́знехъ бл҃года́тный вра́чь, на пꙋтѝ сп҃се́нїѧ наста́вникъ премꙋ́дрый, ѡ҆ всѣ́хъ пред̾ бг҃омъ мл҃твенникъ теплѣ́йшїй. сегѡ̀ ра́ди любо́вїю чтꙋ́ще ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, къ тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆тцꙋ̀ премилосе́рдомꙋ взыва́емъ: молѝ ѡ҆ на́съ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе.

Сла́ва, гла́съ г҃:

Ди̑внаѧ и҆ пресла̑внаѧ чꙋдеса̀ ꙗ҆вѝ тобо́ю чꙋде́съ бг҃ъ, ѻ҆́тче ѳеодо́сїе, є҆гда̀ честны̑ѧ твоѧ̑ и҆ многоцѣлє́бныѧ мо́щи просла́вити бл҃говолѝ: слѣпі́и бо прозира́хꙋ, нѣмі́и бл҃гоглаго́ливи быва́хꙋ, разсла́бленнїи и҆ хро́мїи и҆сцѣлѧ́хꙋсѧ, и҆ всѧ́ка не́мощь и҆ болѣ́знь си́лою бж҃їею прогонѧ́шесѧ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́мѧ бж҃їе прославлѧ́шесѧ: тобо́ю бо ꙗ҆́вѣ посѣтѝ гдⷭ҇ь зе́млю рѡссі́йскꙋю, тобо́ю и҆ мы̀ ви́дѣхомъ вели̑чїѧ бж҃їѧ. тѣ́мже бл҃гоговѣ́йнѣ чтꙋ́ще ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, къ тебѣ̀ припа́даемъ и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ: моли́сѧ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

А҆́ще же нѣ́сть пра́здника, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Бцⷣе и҆ предста́тельство всѣ́хъ молѧ́щихсѧ тебѣ̀, ѡ҆ тебѣ̀ дерза́емъ и҆ тобо́ю хва́лимсѧ, къ тебѣ̀ прибѣга́емъ и҆ тебѣ̀ мо́лимсѧ: моли́сѧ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, цр҃кве рѡссі́йскїѧ пресла́вное ᲂу҆краше́нїе, гра́да черни́гова свѣ́тлаѧ похвало̀, правосла́вїѧ сто́лпе непоколеби́мый, во ѡ҆бличе́нїе мꙋдрова́нїй нечести́выхъ ѿ бг҃а прославлѧ́емый и҆ чꙋдотво́рецъ ꙗ҆влѧ́емый. ра́дꙋйсѧ, но́вый на́шъ мл҃твенниче пред̾ бг҃омъ, є҆мꙋ́же вы́нꙋ предстоѧ̀ со всѣ́ми ст҃ы́ми, моли́сѧ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Сті́хъ: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, сщ҃е́ннаѧ главо̀, и҆́нокѡвъ наста́вниче бг҃омꙋ́дрый, ѿ ю҆́ности хрⷭ҇та̀ возлюби́вый и҆ и҆́го є҆гѡ̀ бл҃го́е съ ра́достїю понесы́й: ра́дꙋйсѧ, не сло́вомъ то́кмѡ, но па́че дѣ́ломъ и҆ ѻ҆́бразомъ житїѧ̀ твоегѡ̀ всѣ́хъ къ бг҃ꙋ приводѧ́й. є҆мꙋ́же и҆ ны́нѣ предстоѧ̀, моли́сѧ ѡ҆ ча́дѣхъ твои́хъ, вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, ѻ҆́тче ст҃и́телю ѳеодо́сїе.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆рхїере́ю бж҃їй, добро́тами ст҃и́тельства преꙋкраше́нный и҆ добродѣ́телїю сїѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, смире́нїѧ зерца́ло, кро́тости и҆ неѕло́бїѧ свѣ́тлый ѻ҆́бразе, любве́ же неистощи́мое сокро́вище: ра́дꙋйсѧ, и҆ по кончи́нѣ твоеѧ̀ па́ствы не ѡ҆ста́вивый, но при́снѡ то́й бл҃годѣ́тельствꙋѧй, и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ чадолюби́вый ꙗ҆влѧ́ѧйсѧ. тѣ́мже и҆ мы̀, па́мѧть твою̀ пра́зднꙋюще, къ тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆тцꙋ̀ прибѣга́емъ, и҆ любо́вїю къ тебѣ̀ взыва́емъ: молѝ ѡ҆ на́съ, ѻ҆́тче на́шъ, во є҆́же сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Прїиди́те, хрⷭ҇тоно́снїи лю́дїе, пѣ́сньми вѣнча́имъ но́ваго чꙋдотво́рца пречꙋ́днаго, є҆го́же ди́вный во ст҃ы́хъ свои́хъ хрⷭ҇то́съ просла́ви и҆ те́плаго предста́телѧ землѝ рѡссі́йстѣй дарова̀. ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́тче на́шъ ѳеодо́сїе, ско́рый въ ско́рбехъ на́шихъ ᲂу҆тѣ́шителю: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ врачꙋ̀ премлⷭ҇тивый: ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ и҆ коемꙋ́ждо ꙗ҆̀же ко сп҃се́нїю ᲂу҆ гдⷭ҇а и҆спроси́ти гото́вый. и҆ ны́нѣ предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ вели́чествїѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ вѣ́рный и҆ до́брый слꙋга̀ гдⷭ҇нь, въ ра́дость гдⷭ҇а своегѡ̀ призва́нный, того̀ молѝ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

А҆́ще же нѣ́сть пра́здника, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже: Хра́мъ и҆ две́рь є҆сѝ:

На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь ст҃и́телю [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни], два́жды, и҆ пра́здника є҆ди́ножды: а҆́ще же нѣ́сть пра́здника, Бцⷣе дв҃о:

На ᲂу҆́трени,

на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды:

Сла́ва, ст҃о́мꙋ: и҆ ны́нѣ, па́ки пра́здника. (с. 662)

А҆́ще же нѣ́сть пра́здника, тропа́рь ст҃о́мꙋ, два́жды:

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃:

Ꙗ҆́коже и҆ногда̀ прикоснове́нїемъ ѡ҆мє́тъ хрⷭ҇то́выхъ и҆сцѣлѧ́хꙋсѧ недꙋ́жнїи, и҆ ꙗ҆́коже главотѧ̑жи и҆ ᲂу҆брꙋ́сцы па́ѵлѡвы врачева́хꙋ болѣ̑зни неисцѣ̑льныѧ, си́це и҆ ны́нѣ мно́зи болѧ́щїи и҆сцѣлѧ́ютсѧ, ѡ҆де́жды твоеѧ̀ коснꙋ́вшесѧ, є҆́юже ѡ҆блечє́ны бы́ша мо́щи твоѧ̑, ст҃и́телю ѳеодо́сїе. тѣ́мже ра́дꙋющесѧ и҆ сла́вѧще бг҃а, любо́вїю вопїе́мъ тѝ: и҆сцѣлѝ и҆ на́шѧ болѣ̑зни дꙋшє́вныѧ и҆ тѣлє́сныѧ мл҃твами твои́ми, всебл҃же́нне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Безпомѡ́щнымъ крѣ́пость ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ, прест҃а́ѧ дв҃о мт҃и: ѿсю́дꙋ смире́ннїи тобо́ю возвыша́емсѧ, ѡ҆ тебѣ̀ высо́цѣ держи́мсѧ: всѣ̑мъ бо ты̀ є҆сѝ покро́въ и҆ къ бг҃ꙋ хода́таица.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Є҆ресе́мъ ᲂу҆множа́ющымсѧ и҆ дꙋ́шы просты́ѧ смꙋща́ющымъ, тебѐ ꙗ҆́кѡ свидѣ́телѧ и҆́стины нело́жна ꙗ҆вѝ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь въ цр҃кви свое́й, не словесы̀ любомꙋ́дрїѧ сꙋемꙋ́дрїе человѣ́ческое побѣжда́юща, но нетлѣ́нїемъ моще́й твои́хъ, чꙋдесы̀ и҆ зна́мєнїи мно́гими вѣ́рꙋ ст҃ꙋ́ю ᲂу҆твержда́юща, въ ра́дость и҆ сп҃се́нїе всѣ́хъ, любо́вїю чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, ѻ҆́тче ст҃и́телю ѳеодо́сїе, и҆ вы́нꙋ пою́щихъ бг҃ꙋ: сла́ва прославлѧ́ющемꙋ ст҃ы̑ѧ своѧ̑.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆́же пресꙋ́щнаго бг҃а ро́ждшаѧ, со ст҃и́телемъ ѳеодо́сїемъ того̀ непреста́ннѡ молѝ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй да́ти на́мъ пре́жде конца̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ по до́лгꙋ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

Велича́нїе ст҃и́телю:

Велича́емъ тѧ̀, ст҃и́телю ѻ҆́тче ѳеодо́сїе, и҆ чти́мъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀: ты́ бо мо́лиши за на́съ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего.

Ѱало́мъ и҆збра́нный ст҃и́тельскїй.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃:

Вои́стиннꙋ па́стырь и҆ ѻ҆те́цъ, и҆ наста́вникъ бл҃года́тный, и҆ по ᲂу҆спе́нїи твое́мъ показꙋ́ешисѧ, ѻ҆́тче на́шъ ѳеодо́сїе: ꙗ҆влѧ́ѧсѧ бо болѧ́щымъ во снѣ̀, поꙋча́еши тѣ́хъ почита́ти цр҃ковь бж҃їю и҆ тоѧ̀ бж҃е́ствєнныѧ ᲂу҆ста́вы, причаща́тисѧ же та̑инъ бж҃їихъ во сп҃се́нїе дꙋшѝ, и҆ молє́нїѧ ко пречⷭ҇тѣй мт҃ри бж҃їей возноси́ти, съ не́юже моли́сѧ при́снѡ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Ско́рый тво́й покро́въ и҆ по́мощь и҆ млⷭ҇ть покажѝ на рабы̑ твоѧ̑, и҆ во́лны, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆кротѝ сꙋ́етныхъ помыслѡ́въ, и҆ па́дшꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ возста́ви, бцⷣе: вѣ́мъ бо, вѣ́мъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ мо́жеши, є҆ли́ка хо́щеши.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са.

Прокі́менъ гла́съ д҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми,

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Оу҆го́дниче бж҃їй, соприча́стниче хрⷭ҇то́въ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, по и҆́мени твоемꙋ̀ та́кѡ и҆ житїѐ твоѐ: всего́ бо себѐ въ да́ръ бг҃ꙋ приносѧ̀, да́ръ бж҃їй вои́стиннꙋ землѝ рѡссі́йстѣй ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. жи́знь твоѧ̀ сла́вна бы́сть, и҆ ᲂу҆спе́нїе со ст҃ы́ми: молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на и҃, гла́съ и҃.

А҆́ще пра́здника нѣ́сть, пара́клисїсъ бцⷣѣ со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ ст҃а́гѡ на и҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Прїимѝ хвале́нїе, ѿ ᲂу҆́стъ недосто́йныхъ тебѣ̀ приноси́мое, и҆ возда́ждь те́плыми твои́ми мл҃твами къ бг҃ꙋ, чтꙋ́щымъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, ѻ҆́тче на́шъ ѳеодо́сїе.

Ѿ ю҆́ности гдⷭ҇а возлюби́лъ є҆сѝ, чистотꙋ̀ непоро́чнꙋ сохранѧ́ѧ: ѿ дѣ́тства томꙋ̀ прилѣпи́лсѧ є҆сѝ чи́стою твое́ю дꙋше́ю, въ простотѣ̀ и҆ неѕло́бїи се́рдце соблюда́ѧ. тѣ́мже и҆ ча́до бж҃їе вои́стиннꙋ бы́лъ є҆сѝ, ст҃е ѳеодо́сїе.

Бл҃го є҆́сть мꙋ́жꙋ, є҆гда̀ во́зьметъ ꙗ҆ре́мъ въ ю҆́ности свое́й, глаго́летъ писа́нїе: семꙋ̀ глаго́лꙋ послѣ́дꙋѧ, съ ра́достїю и҆́го гдⷭ҇не ѿ ю҆́ности воспрїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ и҆́нокъ преизрѧ́дный, бл҃же́нне ѳеодо́сїе.

Бг҃оро́диченъ:

Прест҃а́ѧ дв҃о, мт҃и бж҃їѧ, застꙋ́пнице на́ша непосты́днаѧ, сп҃сѝ, ᲂу҆слы́ши на́съ, страстьмѝ лю́тѣ ѡ҆держи́мыхъ, и҆ да́ждь рꙋ́кꙋ по́мощи мл҃твами твои́ми. (с. 665)

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Бл҃же́ни ни́щїи дꙋ́хомъ, глаго́летъ гдⷭ҇ь: семꙋ̀ сп҃си́тельномꙋ глаго́лꙋ внима́ѧ, па́че всѣ́хъ добродѣ́телей нищетꙋ̀ дꙋхо́внꙋю потща́лсѧ є҆сѝ стѧжа́ти, прпⷣбне, возлюби́въ тꙋ́ю ꙗ҆́кѡ ѡ҆гра́дꙋ крѣ́пкꙋ ѿ всѧ́кагѡ и҆скꙋше́нїѧ и҆ ꙗ҆́кѡ бг҃олюбе́знꙋю ма́терь всѣ́хъ добродѣ́телей.

Позна́въ, ꙗ҆́кѡ ѿ послꙋша́нїѧ ражда́етсѧ смире́нїе, ѿ смире́нїѧ же безстра́стїе, всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ є҆сѝ послꙋша́нїе, во все́мъ во́лю свою̀ и҆ ѕлы̑ѧ по́мыслы ѿсѣка́ѧ: тѣ́мже и҆ безстра́стїѧ дости́глъ є҆сѝ, ᲂу҆гото́вавъ дꙋ́шꙋ твою̀ въ чи́стꙋю ѻ҆би́тель дх҃а прест҃а́гѡ.

Кро́тость ве́лїю стѧжа́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре ѳеодо́сїе, всѧ̑ скѡ́рбнаѧ бл҃годꙋ́шнѣ претерпѣва́ѧ, всѧ́кꙋю ѡ҆би́дꙋ и҆ ᲂу҆ничиже́нїе въ молча́нїи любо́вїю покрыва́ѧ: сегѡ̀ ра́ди и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ наслѣ́дїе на землѝ живы́хъ, и҆дѣ́же првⷣнїи во вѣ́ки пребыва́ютъ, сла́вѧще гдⷭ҇а і҆и҃са.

Бг҃оро́диченъ:

Не и҆́мамы дерзнове́нїѧ къ сн҃ꙋ и҆ бг҃ꙋ твоемꙋ̀, прест҃а́ѧ влⷣчце: не и҆́мамы дерзнове́нїѧ и҆ къ тебѣ̀, пренепоро́чнаѧ, грѣхмѝ при́снѡ ѡ҆сквернѧ́еми, а҆́ще не сама̀ ты̀, премилосе́рдаѧ мт҃и, воззове́ши на́съ заблꙋ́ждшихъ къ покаѧ́нїю, наде́ждею сп҃се́нїѧ ѿрѣва́ющи ѿ на́съ всѧ́кое ᲂу҆ны́нїе и҆ разлѣне́нїе.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѣти́льникъ бл҃года́тный, ѻ҆́тче на́шъ ѳеодо́сїе, ти́химъ свѣ́томъ смире́нїѧ и҆ любвѐ сїѧ́ѧй и҆ на́съ любо́вїю твое́ю ѡ҆зарѧ́ѧй. тѣ́мже и҆ мы̀, любо́вїю чтꙋ́ще па́мѧть твою̀, вопїе́мъ тѝ: молѝ ѡ҆ на́съ, ст҃и́телю бж҃їй, новоѧвле́нный чꙋдотво́рче.

Бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Мно́гими прегрѣшє́нїи ᲂу҆́мъ помраче́нъ и҆мꙋ́ще, вопїе́мъ ко твоемꙋ̀ крѣ́пкомꙋ застꙋпле́нїю, бцⷣе дв҃о: просвѣтѝ ѻ҆́чи дꙋ́шъ на́шихъ, и҆ возсїѧ́й на́мъ покаѧ́нїѧ зарю̀, мл҃твами ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ ст҃и́телѧ ѳеодо́сїа, є҆ди́на чⷭ҇таѧ и҆ бл҃гослове́ннаѧ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Не́мощїю ѡ҆тѧгче́нъ и҆ ста́ростїю претрꙋжде́нъ бы́въ, а҆рхїпа́стырь ла́зарь пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ сослꙋжи́телѧ, послѣди́ же и҆ наслѣ́дника себѣ̀ ᲂу҆строѧ́етъ тѧ̀, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, и҆ цр҃кви черни́говстѣй свѣти́льника, ю҆́же мл҃твами твои́ми просвѣща́й во всѧ̑ вѣ́ки.

Вои́стиннꙋ че́сти и҆ вла́сти ст҃и́тельскїѧ досто́инъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́тче ѳеодо́сїе, сло́вомъ премꙋ́дръ бы́въ, житїе́мъ же добродѣ́теленъ, въ бж҃е́ственныхъ писа́нїихъ и҆скꙋ́сенъ и҆ словє́сныѧ ѻ҆́вцы наставлѧ́ти ѕѣлѡ̀ дово́ленъ.

Бл҃гоче́стїемъ ᲂу҆краша́ѧсѧ, и҆ въ дх҃о́внѣмъ жи́тельствѣ всѣ̑мъ лю́демъ страны̀ черни́говскїѧ и҆звѣ́стенъ бы́въ, є҆динодꙋ́шнѣ тѣ́ми и҆збра́нъ бы́лъ є҆сѝ въ вели́кое слꙋже́нїе цр҃кви бж҃їей, ѻ҆́тче ѳеодо́сїе, ю҆́же и҆ ны́нѣ назира́й твои́ми мл҃твами.

Бг҃оро́диченъ:

Мно́гѡ мо́жетъ мл҃тва првⷣнагѡ поспѣшествꙋ́ема, глаго́летъ і҆а́кѡвъ бра́тъ гдⷭ҇ень: мно́гѡ мо́жетъ и҆ мл҃тва ст҃и́телѧ ѳеодо́сїа, споспѣшествꙋ́ема твое́ю мт҃рнею мл҃твою, прест҃а́ѧ влⷣчце бцⷣе: є҆си́ бо предста́тельство и҆ покро́въ и҆ застꙋпле́нїе на́ше, бл҃года́тнаѧ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тьма̀ ѡ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̀ напра́ви, молю́сѧ.

Ра́довахꙋсѧ лю́дїе гра́да черни́гова, зрѧ́ще тебѐ свѣ́тлостїю са́на ст҃и́тельскагѡ ѡ҆блече́на, и҆ кꙋ́пнѡ со а҆рхїпа́стыремъ ла́заремъ прⷭ҇то́лꙋ бл҃года́ти бж҃їѧ предстоѧ́ща, и҆ преподѡ́бныѧ своѧ̑ рꙋ́цѣ ѡ҆ па́ствѣ воздѣ́юща, и҆ хрⷭ҇та̀ бл҃годарѧ́ще, сердцы̀ свои́ми ᲂу҆мили́шасѧ.

Ѻ҆́бразъ бы́лъ є҆сѝ все́й бг҃ода́ннѣй па́ствѣ твое́й, сло́вомъ и҆ житїе́мъ, любо́вїю и҆ дꙋ́хомъ, вѣ́рою и҆ чистото́ю: сегѡ̀ ра́ди не то́чїю ѻ҆́вцы твоѧ̑ любо́вїю къ тебѣ̀ прилѣплѧ́хꙋсѧ, но и҆ и҆носла́внїи тѧ̀ ꙗ҆́кѡ человѣ́ка бж҃їѧ, ѻ҆́тче на́шъ ѳеодо́сїе, почита́хꙋ.

Па́стырь вои́стиннꙋ до́брый слове́сномꙋ ста́дꙋ твоемꙋ̀, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, бы́лъ є҆сѝ, дꙋ́шꙋ твою̀ за ѻ҆́вцы твоѧ̑ положи́ти гото́вый: тѣ́мже и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѡ҆би̑димымъ ᲂу҆́бѡ застꙋ́пникъ непреѡбори́мый, пра́вды же ревни́тель неꙋстраши́мый, си́льныхъ мі́ра сегѡ̀ съ любо́вїю ѡ҆блича́ѧ и҆ пасо́мыхъ свои́хъ ѻ҆те́чески вразꙋмлѧ́ѧ, заблꙋ́ждшыѧ же на пꙋ́ть пра́вый премꙋ́дрѣ наставлѧ́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆живѝ, па́дшꙋю возста́ви, ᲂу҆ѧзвле́ннꙋю и҆сцѣлѝ, ᲂу҆́мъ мо́й просвѣтѝ, и҆скꙋше́нїй во́лны ᲂу҆кротѝ, мт҃и бж҃їѧ, дв҃о прест҃а́ѧ, и҆ сп҃си́ мѧ мл҃твами твои́ми, пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Ѿ ю҆́ности и҆́нокъ преизрѧ́дный бы́въ, и҆́ночєскїѧ ѡ҆би́тєли съ любо́вїю созида́лъ є҆сѝ, и҆ всѧ̑ на по́льзꙋ житїѧ̀ и҆́ноческагѡ въ тѣ́хъ бл҃гоꙋстроѧ́лъ є҆сѝ, всѣ́хъ при́снѡ къ бг҃ꙋ наставлѧ́ѧ ѻ҆те́ческими твои́ми поꙋче́ньми, ѻ҆́тче на́шъ, ѳеодо́сїе бг҃омꙋ́дре.

Бл҃голѣ́пнѣ дꙋ́шꙋ твою̀ во хра́мъ дх҃а бж҃їѧ добродѣ́тельми ᲂу҆строѧ́ѧ, бл҃голѣ́пїе до́мꙋ бж҃їѧ возлюби́лъ є҆сѝ, и҆ всеꙋсе́рдное попече́нїе ѡ҆ то́мъ и҆мѣ́ѧ, є҆щѐ и҆ хра́мы нѡ́вы созида́лъ є҆сѝ во сла́вꙋ творца̀ и҆ бг҃а, мі́ръ ве́сь несказа́нною красото́ю бл҃гоꙋкраси́вшагѡ.

Ра́достїю а҆́гг҃льскою, ст҃и́телю бж҃їй, ра́довалсѧ є҆сѝ, є҆гда̀ ча̑да твоѧ̑ во и҆́стинѣ ходѧ̑ща ви́дѣлъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́коже ѻ҆те́цъ чадолюби́вый, се́рдцемъ твои́мъ ѡ҆ заблꙋжда́ющихсѧ скорбѣ́лъ є҆сѝ, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи всѣ́хъ мл҃твꙋ твори́лъ є҆сѝ, всѧ̑ любо́вїю ѡ҆б̾е́млѧ и҆ ѡ҆ всѣ́хъ предста́тельствꙋѧ, ѻ҆́тче на́шъ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе.

Бг҃оро́диченъ:

Прїиди́те, всѝ вѣ́рнїи, припаде́мъ къ те́плѣй застꙋ́пницѣ ро́да на́шегѡ мт҃ри бж҃їей, и҆ во ᲂу҆миле́нїи се́рдца воззове́мъ: прест҃а́ѧ влⷣчце бцⷣе, покры́й на́съ бл҃года́тнымъ покро́вомъ твои́мъ, и҆ мл҃твами твои́ми и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Па́стырей нача́льникꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ трꙋди́лсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, на па́жити дх҃о́внѣй словє́сныѧ твоѧ̑ ѻ҆́вцы пита́ѧ, и҆ цѣле́бенъ да́ръ ѿ хрⷭ҇та̀ сп҃са прїѧ́лъ є҆сѝ, во є҆́же не́мѡщи дꙋшє́вныѧ и҆ тѣлє́сныѧ цѣли́ти всѣ́хъ, съ вѣ́рою къ цѣлє́бнымъ твои̑мъ моще́мъ приходѧ́щихъ. тѣ́мже и҆ ны́нѣ, ст҃е, моли́сѧ, всѣ̑мъ и҆́мѧ твоѐ призыва́ющымъ ѿ навѣ́тѡвъ вра́жїихъ сп҃сти́сѧ, и҆ поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

І҆́косъ:

Да́ръ бж҃їй вои́стиннꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ землѝ рѡссі́йстѣй, ст҃е ѳеодо́сїе: ѿ ю҆́ности бо себѐ бг҃ꙋ возложи́въ, по́двигомъ до́брымъ до конца̀ подвиза́лсѧ є҆сѝ, и҆ дарова̑нїѧ вє́лїѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, бл҃года́ти сосꙋ́дъ бы́въ и҆збра́нный: тѣ́мже ꙗ҆́кѡ въ житїѝ твое́мъ, та́кѡ наипа́че по бл҃же́ннѣмъ ᲂу҆спе́нїи, предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ прест҃ы́ѧ трⷪ҇цы, со дерзнове́нїемъ воздѣ́еши преподѡ́бныѧ твоѧ̑ рꙋ́цѣ, ѡ҆ па́ствѣ твое́й и҆ ѡ҆ все́й землѝ рѡссі́йстѣй те́плѣ молѧ́сѧ. сегѡ̀ ра́ди съ вѣ́рою и҆ любо́вїю къ тебѣ̀ притека́юще, всѝ скорбѧ̑щїи неѡскꙋ́днѡ ᲂу҆тѣше́нїе прїе́млютъ, и҆ болѧ́щїи и҆сцѣле́нїй сподоблѧ́ютсѧ. съ ни́миже и҆ мы̀ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ чадолюби́вомꙋ ѻ҆тцꙋ̀, взыва́емъ: молѝ, ст҃е, ѡ҆ призыва́ющихъ и҆́мѧ твоѐ, ѿ навѣ́тѡвъ вра́жїихъ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

При́снѡ поꙋча́ѧсѧ па́мѧти сме́ртнѣй, непреста́ннѡ жела́лъ є҆сѝ крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень пред̾ ѻ҆чесы̀ твои́ми держа́ти, є҆гѡ́же воѡбраже́нїе и҆ въ пꙋтѝ неразлꙋ́чнѡ пред̾ тобо́ю пребыва́ше, во є҆́же всегда̀ ѿ се́рдца взыва́ти ко гдⷭ҇ꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

И҆ по сме́рти, ꙗ҆́кѡ жи́въ сы́й, бл҃года́тїю бж҃їею, съ ча́ды твои́ми пребыва́еши, и҆ по преставле́нїи твое́мъ па́стырь до́брый тѣ́мъ ꙗ҆влѧ́ешисѧ, ѻ҆́тче ѳеодо́сїе, въ со́нныхъ видѣ́нїихъ невѣ́дꙋщыѧ въ вѣ́рѣ наставлѧ́ѧ и҆ всѣ́хъ вопи́ти наꙋча́ѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Въ цр҃ковь бж҃їю ходи́ти и҆ моли́тисѧ болѧ́щемꙋ и҆́нокꙋ повелѣ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́тче ѳеодо́сїе, во снѣ̀ томꙋ̀ предста́въ, и҆ ѻ҆те́чески того̀ вразꙋмлѧ́ѧ, грѣхѝ є҆гѡ̀ воспомѧнꙋ́лъ є҆сѝ, къ покаѧ́нїю призыва́ѧ, и҆ и҆сцѣле́нїе томꙋ̀ по́далъ є҆сѝ, да вы́нꙋ сла́витъ гдⷭ҇а: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Разсѣ́ѧсѧ ᲂу҆́мъ мо́й, ѡ҆дебелѣ̀ се́рдце, немоществꙋ́етъ моѐ произволе́нїе: влⷣчце бцⷣе, ᲂу҆милосе́рдисѧ ѡ҆ мнѣ̀ грѣ́шнѣмъ, и҆сцѣлѝ дꙋ́шꙋ мою̀, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃га́гѡ сп҃са моегѡ̀ бл҃га́ѧ мт҃и, сп҃си́ мѧ, да вы́нꙋ вопїю̀ є҆мꙋ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: А҆́гг҃ли и҆ нб҃са̀, на прⷭ҇то́лѣ сла́вы сѣдѧ́щаго, и҆ ꙗ҆́кѡ бг҃а непреста́ннѡ сла́вимаго, бл҃гослови́те, по́йте и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Кто̀ по достоѧ́нїю мо́жетъ повѣ́дати всѧ̑ чꙋдеса̀ твоѧ̑, ст҃и́телю ѳеодо́сїе; и҆ неи́щꙋщымъ тебѐ болѧ́щымъ ꙗ҆влѧ́ешисѧ вра́чь преизрѧ́дный, всѣ́хъ призыва́ѧ и҆сповѣ́дати сла́вꙋ бг҃а, прославлѧ́ющагѡ ст҃ы̑ѧ своѧ̑ и҆ превозноси́магѡ во вѣ́ки.

Стꙋжа́ємымъ ѿ дꙋхѡ́въ нечи́стыхъ застꙋ́пникъ и҆ прибѣ́жище ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, прогонѧ́ѧ си́лою бж҃їею всѧ́кое дѣ́йство бѣсо́вское ѿ и҆̀же съ вѣ́рою къ моще́мъ твои̑мъ притека́ющихъ, да сла́витсѧ и҆́мѧ бж҃їе во вѣ́ки.

И҆́мѧ твоѐ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, ꙗ҆́кѡ мѵ́ро и҆злїѧ́нное, ꙗ҆́коже бл҃гоꙋха́нїе раѧ̀ бж҃їѧ по лицꙋ̀ всеѧ̀ землѝ рѡссі́йскїѧ ѡ҆бно́ситсѧ, ᲂу҆слажда́ѧ сердца̀ вѣ́рꙋющихъ и҆ призыва́ѧ въ ра́дости дх҃о́внѣй воспѣва́ти гдⷭ҇а, превозноси́маго во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Не пре́зри моле́нїй ра́бъ твои́хъ, мт҃и бж҃їѧ, прїимѝ моли̑твы на́шѧ ра́ди ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ ст҃и́телѧ ѳеодо́сїа, и҆ принесѝ ко прⷭ҇то́лꙋ сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀, да сла́витсѧ и҆́мѧ є҆гѡ̀ ѿ всеѧ̀ тва́ри во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Тѧ̀ неискꙋсобра́чнꙋю мт҃рь бг҃а вы́шнѧгѡ, тѧ̀ па́че ᲂу҆ма̀ ро́ждшꙋю сло́вомъ вои́стиннꙋ бг҃а, вы́шшꙋю пречⷭ҇тыхъ си́лъ, немо́лчными славословлє́нїи велича́емъ.

Ꙗ҆́кѡ цѣли́тель премлⷭ҇тивый, ст҃е ѳеодо́сїе, не то́чїю призыва́ющымъ тѧ̀ болѧ́щымъ ми́лостивнѣ вне́млеши, но и҆ при́сныхъ и҆́хъ послꙋ́шаеши, и҆ по вѣ́рѣ тѣ́хъ ско́рый вра́чь болѧ́щымъ ꙗ҆влѧ́ешисѧ, всѣ́хъ ми́лꙋѧ и҆ ᲂу҆тѣша́ѧ, на всѣ́хъ щедрѡ́ты твоѧ̀ преиз̾ѻби́льнѣ и҆злива́ѧ.

Вои́стиннꙋ ди̑вна и҆ па́че сло́ва чꙋдеса̀ твоѧ̑, ѳеодо́сїе ѻ҆́тче на́шъ: ꙗ҆ви́лъ бо сѧ є҆сѝ сла́ва цр҃кве рѡссі́йскїѧ, правосла́вныѧ вѣ́ры нбⷭ҇ный проповѣ́дникъ, и҆́стины же свидѣ́тель непрело́жный.

Свѧ́тче бж҃їй, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, млⷭ҇ти неистощи́мое сокро́вище, при́зри на не́мѡщи моѧ̑, и҆сцѣлѝ дꙋ́шꙋ мою̀, страстьмѝ ѕлѣ̀ ѡ҆бꙋрева́емꙋю, и҆сцѣлѝ и҆ тѣ́ло моѐ, не́мощьми ѡ҆бложе́нное, да просла́влю въ тебѣ̀ бл҃года́ть и҆ милосе́рдїе хрⷭ҇та̀ бг҃а, ди́внагѡ во ст҃ы́хъ свои́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

Къ тебѣ̀, премилосе́рдаѧ мт҃и, возношꙋ̀ моѐ грѣ́шное се́рдце: пред̾ тобо́ю, бл҃года́тнаѧ, поверга́ю не́мѡщи дꙋшѝ и҆ тѣ́ла моегѡ̀: мл҃твами твои́ми застꙋпѝ и҆ поми́лꙋй мѧ̀.

Свѣти́ленъ.

Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

Не́бо ѕвѣзда́ми ᲂу҆краси́вый, но́вꙋю ѕвѣздꙋ̀ пресвѣ́тлꙋю ꙗ҆ви́ тѧ, ст҃и́телю ѳеодо́сїе, нб҃о цр҃ко́вное ᲂу҆краша́ющꙋю и҆ мра́къ нечести́выхъ мꙋдрова́нїй разгонѧ́ющꙋю. тѣ́мже и҆ на̑ша сердца̀, грѣхо́мъ ѡ҆мрачє́ннаѧ, просвѣтѝ, и҆ къ покаѧ́нїю мл҃твами твои́ми, прпⷣбне, наста́ви.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

А҆́ще же нѣ́сть пра́здника, бг҃оро́диченъ:

Зарю̀ пресвѣ́тлꙋю, ꙗ҆влѧ́ющꙋю на́мъ сл҃нце незаходи́ое, вѣ́мы тѧ̀, прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе. сегѡ̀ ра́ди мо́лимъ тѧ̀: ꙗ҆́кѡ мт҃и свѣ́та сꙋ́щи, просвѣтѝ на́съ свѣ́томъ сн҃а твоегѡ̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ.

На хвали́техъ стїхи́ры на д҃, гла́съ ѕ҃.

Бг҃оно́се пребл҃же́нне ѻ҆́тче на́шъ ѳеодо́сїе, мі́ра красѡты̀ и҆ сла́дѡсти вре́мєнныѧ возненави́дѣвъ, мона́шеское житїѐ возлюби́лъ є҆сѝ, и҆ а҆́гг҃льскомꙋ ли́кꙋ сопричта́лсѧ є҆сѝ: тѣ́мже и҆ свѣти́льникъ многосвѣ́тлый вселе́ннѣй чꙋдесы̀ ди́внѡ сїѧ́еши. молѝ ᲂу҆̀бо ѡ҆ на́съ, соверша́ющихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, мы́ бо ча̑да твоѧ̑ и҆ ѻ҆́вцы слове́снагѡ ста́да твоегѡ̀, тебѐ на по́мощь призыва́емъ, просѧ́ще тобо́ю прїѧ́ти ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть. Два́жды.

Бг҃оно́се пребл҃же́нне ѳеодо́сїе, всѐ плотско́е мꙋдрова́нїе дꙋ́хꙋ повинꙋ́лъ є҆сѝ, пощє́нїи и҆ сокрове́нными пѡ́двиги ѡ҆чи́стивсѧ, ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ и҆скꙋше́но сїѧ́ѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, прїѧ́телище (с. 674) бы́въ дх҃а прест҃а́гѡ. ѡ҆би́тєли же и҆́ночєскїѧ бл҃гоꙋстроѧ́ѧ и҆ хра́мы бж҃їѧ бл҃голѣ́пнѣ ᲂу҆краша́ѧ, до́брѣ ѻ҆́вцы твоѧ̑ словє́сныѧ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ, ᲂу҆че́ньми твои́ми ꙗ҆́коже нѣ́коею лѣ́ствицею на высотꙋ̀ добродѣ́телей возводѧ̀. помина́й на́съ, чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀ присносщ҃е́ннꙋю, и҆ молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Возсїѧ̀ на́мъ бг҃оꙋго́дное житїѐ твоѐ, пресла́вне ѳеодо́сїе, поꙋча́ѧ на́съ бг҃олюбє́знымъ добродѣ́телемъ: всѣ̑мъ бо ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ въ себѣ̀ пра́вило вѣ́ры и҆ ѻ҆́бразъ кро́тости, по́двигѡвъ и҆́ноческихъ и҆ воздержа́нїѧ зерца́ло, любве́ же и҆ смире́нїѧ сокро́вище неистощи́мое. тѣ́мже чтꙋ́ще ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀, тебѐ вѣнча́вшаго хрⷭ҇та̀ прославлѧ́емъ, то́же молѝ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Что̀ тебѣ̀ принесе́мъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆лѝ ка́кѡ по достоѧ́нїю воспое́мъ щедрѡ́ты твоѧ̑, ꙗ҆̀же преиз̾ѻби́льнѣ и҆злива́еши на на́съ недосто́йныхъ; бл҃же́ни є҆смы̀, ча̑да сꙋ́ще цр҃кве твоеѧ̀ правосла́вныѧ, въ не́йже ꙗ҆́кѡ во дни̑ дрє́внїѧ, та́кѡ и҆ ны́нѣ ди̑внаѧ и҆ пресла̑внаѧ чꙋдеса̀ ꙗ҆влѧ́еши, прославлѧ́ѧ ст҃ы̑ѧ твоѧ̑. сѐ и҆ ны́нѣ свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ но́вомꙋ чꙋдотво́рцꙋ преди́вномꙋ, є҆го́же просла́вити бл҃говоли́лъ є҆сѝ. сла́вимъ и҆́мѧ твоѐ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, покланѧ́емсѧ вели́чествꙋ бл҃гости твоеѧ̀, и҆ припа́дающе вопїе́мъ тѝ: мл҃твами ст҃и́телѧ ѳеодо́сїа поми́лꙋй на́съ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

А҆́ще же нѣ́сть пра́здника, бг҃оро́диченъ: Всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ на тѧ̀ возлага́ю, мт҃и бж҃їѧ, сохрани́ мѧ под̾ кро́вомъ твои́мъ.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и:

Бл҃жє́нна ѿ канѡ́на ст҃а́гѡ, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃- ѧ.

Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ пред̾ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми;

А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃є.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Сті́хъ: Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀, ро́дъ пра́выхъ бл҃гослови́тсѧ.

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло к҃д.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ сїѧ́ же слꙋ́жба соверша́етсѧ мѣ́сѧца феврꙋа́рїа въ є҃-й де́нь.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ пра́зднованїе ст҃и́телю ѳеодо́сїю бꙋ́детъ ѳ҃-гѡ септе́мврїа, и҆ тогда̀ слꙋ́жба сїѧ̀ пое́тсѧ кꙋ́пнѡ съ попра́зднствомъ ржⷭ҇тва̀ прест҃ы́ѧ бцⷣы, во все́мъ подо́бнѡ, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ слꙋ́жбѣ прпⷣбномꙋ і҆ѡ́сифꙋ, волоцко́мꙋ чꙋдотво́рцꙋ.

А҆́ще же пра́зднованїе бꙋ́детъ є҃-гѡ феврꙋа́рїа, и҆лѝ во ѿда́нїе срѣ́тенїѧ гдⷭ҇нѧ, и҆ли́ же внѣ̀ ѿда́нїѧ, и҆ тогда̀ пое́мъ всю̀ слꙋ́жбꙋ, ꙗ҆́коже и҆з̾ѡбрази́сѧ въ слꙋ́жбѣ ст҃о́мꙋ вели́комꙋ кнѧ́зю геѡ́ргїю, влади́мїрскомꙋ чꙋдотво́рцꙋ, д҃-гѡ феврꙋа́рїа.

Комментарии для сайта Cackle