Мѣ́сѧца тогѡ́же въ і҃-й де́нь. Ст҃ы́хъ мч҃ницъ, минодѡ́ры, митродѡ́ры и҆ нѷмфодѡ́ры.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры пра́здника, г҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! ꙳ ꙗ҆́кѡ ѿ безча́дна ложесна̀ ꙳ и҆ непло́дна чре́ва, ꙳ же́злъ цвѣ́тъ носѧ́щїй прозѧба́етъ дне́сь, ꙳ бг҃ома́ти и҆ неискꙋсобра́чнаѧ, ꙳ ѿ пра́ведныхъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны: ꙳ тѣ́мже ра́дꙋютсѧ прⷪ҇ро́честїи собо́ри, ꙳ и҆ патрїа́рхѡвъ ве́сь со́нмъ, ꙳ въ рождествѣ̀ є҆ѧ̀.

Дне́сь дв҃дъ ра́дꙋетсѧ, ꙳ и҆ і҆ессе́й ликꙋ́етъ, ꙳ и҆ леѵі́й велича́етсѧ, ꙳ и҆ и҆гра́етъ дꙋ́хомъ і҆ѡакі́мъ пра́ведный, ꙳ и҆ безча́дїе рѣши́тсѧ а҆́ннино ꙗ҆́вѣ, ꙳ твои́мъ рождество́мъ марі́е чⷭ҇таѧ. ꙳ ѽ неискꙋсобра́чнаѧ, ꙳ и҆ а҆́гг҃лѡвъ совокꙋпле́нїе съ земны́ми всѣ́ми, ꙳ бл҃жа́тъ бжⷭ҇твенное чре́во твоѐ.

Ра́дꙋйсѧ, земны́хъ совокꙋпле́нїе, ꙳ ра́дꙋйсѧ, хра́ме гдⷭ҇ень. ꙳ ра́дꙋйсѧ, мт҃и безневѣ́стнаѧ, ꙳ ꙗ҆́же а҆́ннино разрѣ́шшаѧ пресла́внѡ непло́дство, ꙳ и҆ земны̑мъ и҆сточи́вшаѧ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ рождество́мъ твои́мъ. ꙳ ра́дꙋйсѧ, всенепоро́чнаѧ. ꙳ ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твенный хра́ме. ꙳ ра́дꙋйсѧ, ски́нїе, ꙳ въ ню́же всели́сѧ творе́цъ и҆ гдⷭ҇ь.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃ы́хъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ѡ҆багрє́нїи кро́вными ꙳ себѐ ᲂу҆краси́вше, ꙳ кра́сномꙋ добро́тою дѣ̑вы ѻ҆трокови̑цы, ꙳ нетлѣ́ннѡ совокꙋпи́стесѧ ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙳ соблюда́ющемꙋ ва́ше дѣ́вство нескве́рнено, ꙳ въ безсме́ртномъ нетлѣ́нїѧ невѣ́стницѣ, ꙳ во ѻ҆би́телехъ небе́сныхъ, ꙳ въ черто́зѣ нерꙋкотворе́ннѣмъ мч҃ницы.

Несоверше́нными ᲂу҆́бѡ тѣлесы̀, ꙳ и҆ соверше́ннымъ ᲂу҆мо́мъ, ꙳ ве́тхаго ѕмі́ѧ ѕлонача́льнаго ꙳ побѣди́сте сла́внїи си́лою дх҃а, ꙳ и҆ не́мощнꙋ тогѡ̀ крѣ́пость показа́сте. тѣ́мъ воспрїѧ́сте вѣнцы̀ побѣ́ды, ꙳ минодѡ́ра, митродѡ́ра и҆ нѷмфодѡ́ра, ꙳ трⷪ҇цы побѡ́рницы.

И҆ на ᲂу҆́ды раздроблѧ́еми, ꙳ и҆ ѻ҆гне́мъ снѣда́еми, ꙳ и҆ желѣ́зными ногты̀ терза́еми, ꙳ и҆ на дре́вѣ повѣ́шаеми, и҆ мече́мъ ссѣка́еми, ꙳ не ѿверго́стесѧ хрⷭ҇та̀, ꙳ страстотє́рпицы прехва́льнїи. ꙳ тѣ́мже прїѧ́сте вѣне́цъ побѣ́ды, ꙳ минодѡ́ра, митродѡ́ра и҆ нѷмфодѡ́ра, ꙳ трⷪ҇цы побѡ́рницы.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃:

Что̀ шꙋ́мъ пра́зднꙋющихъ быва́етъ; і҆ѡакі́мъ и҆ а҆́нна торжествꙋ́ютъ та́йнѡ, ра́дꙋйтесѧ съ на́ми, глаго́люще, а҆да́ме и҆ є҆́ѵо дне́сь: ꙗ҆́кѡ и҆́мже дре́вле престꙋпле́нїемъ затвори́ша ра́й, пло́дъ бл҃госла́венъ на́мъ даде́сѧ, бг҃оѻтрокови́ца марі́а, ѿверза́ющи є҆гѡ̀ всѣ̑мъ вхо́дъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры пра́здника, гла́съ а҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Да ѿве́рзетсѧ две́рь бг҃опрїе́мнагѡ хра́ма: ꙳ хра́мъ бо всѣ́хъ цр҃ѧ̀ и҆ престо́лъ, ꙳ дне́сь со сла́вою внꙋ́трь прїе́мъ, ꙳ і҆ѡакі́мъ возлага́етъ ѡ҆свѧти́въ гдⷭ҇ꙋ, ꙳ ю҆́же и҆зъ негѡ̀ и҆збра́ннꙋю ꙳ бы́ти мт҃рь бж҃їю.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Всемі́рнаѧ мі́рꙋ ра́дости возсїѧ́ша ꙳ мы́слєнныѧ лꙋчѝ, ꙳ предвозвѣща́ющыѧ всѣ̑мъ ꙳ сл҃нце сла́вы хрⷭ҇та̀ бг҃а, ꙳ въ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ пречⷭ҇таѧ. ꙳ ты́ бо хода́таица ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ ꙳ и҆́стиннагѡ весе́лїѧ же и҆ бл҃года́ти.

Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

Всечестна́ѧ сїѧ̀ сла́ва твоѧ̀ чⷭ҇таѧ, ꙳ провозвѣща́етъ всѣ̑мъ лю́демъ ꙳ твоегѡ̀ благосе́рдагѡ благодѣ́тельства. ꙳ ты́ бо ны́нѣшнѧгѡ весе́лїѧ хода́таица є҆сѝ, ꙳ и҆ бꙋ́дꙋщїѧ ра́дости вина̀, чⷭ҇таѧ, ꙳ моли́твою твое́ю ꙗ҆ви́сѧ на́мъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

Пронарече́ннаѧ всѣ́хъ цр҃и́ца, бж҃їе ѻ҆би́телище, ѿ непло́дныѧ дне́сь ᲂу҆тро́бы про́йде а҆́нны сла́внаѧ, присносꙋ́щнагѡ сꙋщества̀ бжⷭ҇твенное пребыва́лище: є҆́юже безстꙋ́дный а҆́дъ попра́сѧ, и҆ всеро́днаѧ є҆́ѵа въ тве́рдꙋю жи́знь вво́дитсѧ. то́й досто́йнѡ возопїи́мъ: бл҃же́нна ты̀ въ жена́хъ, и҆ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀ бл҃гослове́нъ.

Тропа́рь пра́здника: Ржⷭ҇тво̀ твоѐ бцⷣе дв҃о:

На ᲂу҆́трени, по а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

І҆ꙋ́до велича́йсѧ, и҆ да весели́тсѧ дв҃дъ, а҆да́ме ѡ҆бнови́сѧ, и҆ да крѣпи́тсѧ леѵі́й, ѿ ни́хже мнѣ̀ роди́сѧ хрⷭ҇то́съ, дви́гни цѣвни́цꙋ пѣснопи́сче, и҆ глаго́ли: кто̀ є҆́сть роди́вшаѧсѧ, ю҆́же нарица́еши дще́рь; пита́тельница є҆́сть жи́зни на́шеѧ, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ и҃.

Поⷣ: Повелѣ́нное та́йнѡ:

Ѡ҆бнови́сѧ а҆да́ме, ра́дꙋйсѧ є҆́ѵо, весели́сѧ дв҃де, бл҃годꙋ́шствꙋй а҆́нно, и҆́бо мт҃и зижди́телѧ твоегѡ̀ ражда́етсѧ пресла́внѡ. ликꙋ́етъ ѡ҆бно́вльшисѧ всѧ̀ землѧ̀, и҆ ра́дꙋетсѧ ѡ҆дѣ́ѧна во ѻ҆де́ждꙋ. всѧ́къ ꙗ҆зы́къ ликꙋ́ѧ да вопїе́тъ ны́нѣ марі́и: бл҃же́нъ до́мъ дв҃довъ, ꙗ҆́кѡ пита́етъ пита́тельницꙋ жи́зни на́шеѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ мꙋ́ченицъ на д҃.

Канѡ́нъ пра́здника:

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни мы́шцею свое́ю, и҆ прове́дшемꙋ і҆и҃лѧ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, пои́мъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вителю на́шемꙋ бг҃ꙋ: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ст҃а́ѧ ст҃ы́хъ, во ст҃ѣ́мъ ст҃и́лищи младе́нецъ возлага́етсѧ, воспита́тисѧ ѿ рꙋкѝ а҆́гг҃ловы: всѝ ᲂу҆̀бо вѣ́рнѡ спра́зднꙋемъ въ ржⷭ҇твѣ̀ є҆ѧ̀.

Да ликовствꙋ́етъ всѧ̀ тва́рь, да весели́тсѧ же и҆ дв҃дъ, ꙗ҆́кѡ ѿ колѣ́на и҆ ѿ сѣ́мене є҆гѡ̀ произы́де же́злъ, цвѣ́тъ носѧ́щи гдⷭ҇а, творца̀ всѧ́ческихъ.

Непло́ды неражда́ющаѧ а҆́нна, но не безча́дна бг҃ꙋ: се́ бо пронарече́сѧ ѿ родѡ́въ чⷭ҇таѧ дв҃а мт҃и. тѣ́мже є҆стества̀ и҆зрастѝ зижди́телѧ въ ра́бїи ѻ҆́бразѣ.

Тѧ̀ неѕло́бивꙋю а҆́гницꙋ, а҆́гнца хрⷭ҇та̀, млⷣнца ѿ чре́ва твоегѡ̀ приве́дшꙋю въ на́ше сꙋщество̀, всѝ ѿ а҆́нны рожде́ннꙋю тѧ̀ пѣ́сньми почита́емъ.

Трⷪ҇ченъ:

Трѝ безнача́льна сла́влю, трѝ ст҃а пою̀, трѝ соприсносꙋ́щна въ сꙋществѣ̀ є҆ди́номъ проповѣ́дꙋю: є҆ди́нъ бо во ѻ҆ц҃ѣ̀ и҆ сн҃ѣ и҆ дс҃ѣ славосло́витсѧ бг҃ъ.

Бг҃оро́диченъ:

Кто̀ ви́дѣ ѻ҆троча̀, є҆го́же не всѣ́ѧ ѻ҆те́цъ, млеко́мъ пита́емое; и҆лѝ гдѣ̀ ви́дѣна бы́сть дѣ́ва ма́ти; и҆́стиннѡ па́че ᲂу҆ма̀ ѻ҆боѧ̑, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ.

Канѡ́нъ ст҃ы́хъ же́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Тре́хъ сестре́ницъ и҆́скреннихъ страда̑нїѧ чтꙋ̀. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю, ю҆́же благоче́стнѡ проповѣ́дасте, ми́лостивꙋ на́мъ сотвори́те, мч҃ницы сла́внїи, ны́нѣ чтꙋ́щымъ ва́шѧ бжⷭ҇твєнныѧ стра̑сти, и҆ и҆справлє́нїѧ, бг҃обл҃же́ннїи.

Ѡ҆ глаго́лѣхъ небрего́ша мꙋчи́телѧ ѻ҆трокови̑цы, бж҃е́ственнымъ ѡ҆гражда́еми ѻ҆рꙋ́жїемъ вѣ́ры, и҆ под̾ѧ́ша мꙋ́къ треволне́нїе, и҆ сме́рть непра́веднꙋ, за всѧ́ческихъ жи́знь.

Си́лою ᲂу҆крѣплѧ́емы всемо́щною зижди́телѧ, мꙋ́жескїй прїѧ́ша нра́въ всечестны̑ѧ, и҆ ѕмі́ѧ стропти́ваго и҆ велича́ваго нога́ми попра́ша, и҆ на зе́млю низложи́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нъ хра́мъ, ꙗ҆́кѡ нетлѣ́ннꙋ ски́нїю, ꙗ҆́кѡ две́рь нбⷭ҇нꙋю, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твеннꙋю трапе́зꙋ, ꙗ҆́кѡ пала́тꙋ и҆ прⷭ҇то́лъ влⷣчень, мр҃і́ю чⷭ҇тꙋю пѣ́сньми почти́мъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ, вознесе́сѧ ро́гъ мо́й въ бз҃ѣ мое́мъ, разшири́шасѧ на врагѝ моѧ̑ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, возвесели́хсѧ ѡ҆ спасе́нїи твое́мъ.

Воспита́вшисѧ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, дв҃о пречⷭ҇таѧ бцⷣе, вы́шши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ тва́ри, зижди́телѧ пло́тїю поро́ждши.

Бл҃гослове́но чре́во твоѐ цѣломꙋ́дреннаѧ а҆́нно, пло́дъ бо и҆зрасти́ла є҆сѝ дѣ́вства, ю҆́же безсѣ́меннѡ, пита́телѧ тва́ри ро́ждшꙋю, и҆ и҆зба́вителѧ і҆и҃са.

Тѧ̀ блажи́тъ приснодв҃о, всѧ̀ тва́рь, ѿ а҆́нны дне́сь, ро́ждшꙋюсѧ, ѿ ко́рене і҆ессе́ева же́злъ, пречⷭ҇тъ цвѣ́тъ, хрⷭ҇та̀ и҆зрасти́вшꙋю.

Тѧ̀ вы́шшꙋ всеѧ̀ тва́ри бцⷣе, показꙋ́ѧ чⷭ҇таѧ, сн҃ъ тво́й, є҆́же ѿ а҆́нны вели́читъ твоѐ ржⷭ҇тво̀, и҆ всѣ́хъ весели́тъ дне́сь.

Трⷪ҇ченъ:

Тебѣ̀ покланѧ́емсѧ, ѻ҆́ч҃е безнача́льне сꙋщество́мъ, пое́мъ безлѣ́тнаго сн҃а твоего̀, и҆ чте́мъ соприсносꙋ́щнаго дх҃а твоего̀, ꙗ҆́кѡ є҆ди́наго тро́е є҆стество́мъ бг҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣтода́вца, и҆ нача́льника жи́зни человѣ́ческїѧ, ро́ждшаѧ чⷭ҇таѧ бцⷣе, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ сокро́вище жи́зни на́шеѧ, и҆ две́рь непристꙋ́пнагѡ свѣ́та.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Не мꙋ́дростїю, и҆ си́лою, и҆ бога́тствомъ хва́лимсѧ, но тобо́ю, ѻ҆́ч҃ею ѵ҆поста́сною мꙋ́дростїю, хрⷭ҇тѐ: нѣ́сть бо свѧ́тъ, па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

Оу҆мерщвле́нный ᲂу҆мо́мъ пребеззако́нный мꙋчи́тель, жи́зни на́шеѧ хрⷭ҇та̀ лю́тѣ ѿврещи́сѧ понꙋжда́ше тѧ̀, мч҃нице минодѡ́ро, ᲂу҆ранѧ́ѧ.

Взира́ющїѧ къ бг҃ꙋ мꙋчи́тель не пощадѣ̀, но же́злїемъ неми́лостивнѡ сокрꙋшѝ ᲂу҆́ды твоѧ̑, вѣне́цъ тебѣ̀ плеты́й вѣ́чный мч҃нице, неꙋвѧда́ющїй.

Мꙋ́ками требога́тїи ст҃і́и мч҃ницы, сокро́вище на нб҃сѣ́хъ, и҆ вѣ́чнꙋющꙋю сла́вꙋ ѡ҆брѣто́ша, ꙗ҆́снѡ бг҃ꙋ прибли́жишасѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́вльшисѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ тмꙋ̀ ѿженѝ, и҆ грѣхѡ́вныѧ плени̑цы расто́ргни, чⷭ҇таѧ дв҃о, и҆ спаси́ мѧ, ро́ждшаѧ всеще́драго.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

За трⷪ҇цꙋ терпѣли́внѡ страда́льчествовавшыѧ, многоко́зненнаго врага̀ побѣди́сте, бра́тски ѡ҆бле́кшесѧ дх҃омъ: тѣ́мже водвори́стесѧ съ пѧтьмѝ дѣ́вами, въ нбⷭ҇номъ страстотє́рпицы черто́зѣ, и҆ со а҆́гг҃лы всецр҃ю̀ въ весе́лїи непреста́ннѡ предстоитѐ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ:

Оу҆диви́шасѧ ва́шемꙋ терпѣ́нїю мно́гомꙋ небе́снїи ли́цы безпло́тныхъ си́лъ: ꙗ҆́коже бо и҆но́мꙋ стра́ждꙋщꙋ пребыва́сте, го́лєни и҆ соста́вы сокрꙋша́еми, сме́рть го́рькꙋю терпѧ́ще, и҆ же́нскимъ тѣ́ломъ ѕмі́ѧ ѿстꙋ́пника сокрꙋша́юще, дѣ̑вы невѣ̑сты жизнода́вца, вѣ́ры побѡ́рницы.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Ѿ ко́рене і҆ессе́ева, и҆ ѿ чре́слъ дв҃довыхъ, бг҃оѻтрокови́ца марїа́мъ ражда́етсѧ дне́сь на́мъ: ра́достїю бо ра́дꙋютсѧ всѧ́чєскаѧ и҆ ѡ҆бновлѧ́ютсѧ. сра́дꙋйтесѧ кꙋ́пнѡ не́бо и҆ землѧ̀, восхвали́те ю҆̀ ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы̑къ: і҆ѡакі́мъ весели́тсѧ, и҆ а҆́нна торжествꙋ́етъ зовꙋ́щи: непло́ды ражда́етъ бцⷣꙋ, и҆ пита́тельницꙋ жи́зни на́шеѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма прови́дѣ, гдⷭ҇и, прише́ствїе твоѐ. тѣ́мъ и҆ вопїѧ́ше: ѿ ю҆́га прїи́детъ бг҃ъ. сла́ва си́лѣ твое́й, сла́ва снисхожде́нїю твоемꙋ̀.

Патрїа́рхъ і҆а́кѡвъ прови́дѣвъ, сп҃се, вели̑чїѧ ꙗ҆́снѡ строе́нїѧ твоегѡ̀, вопїѧ́ше дх҃омъ, ко і҆ꙋ́дѣ глаго́лѧ та́йнѡ: ѿ лѣ́торасли возше́лъ є҆сѝ, сы́не мо́й, возвѣща́ѧ тѧ̀ ѿ дв҃ы бг҃а.

Ны́нѣ же́злъ а҆арѡ́новъ, ѿ ко́рене дв҃дова прозѧ́бшїй, ны́нѣ дв҃а чⷭ҇таѧ происхо́дитъ: и҆ сликовствꙋ́етъ нб҃о и҆ землѧ̀, и҆ всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ а҆́нна и҆ і҆ѡакі́мъ та́инственнѡ.

Ны́нѣ да весели́тсѧ нб҃о, да ра́дꙋетсѧ же землѧ̀, и҆ да ликꙋ́етъ і҆ѡакі́мъ и҆ дв҃дъ: ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́кѡ роди́тель тво́й, и҆́стиннѡ ро́ждшїѧ бг҃а: ѻ҆́въ же ꙗ҆́кѡ пра́ѻтецъ тво́й, проповѣ́даѧ твоѧ̑ вели́чєствїѧ, чⷭ҇таѧ.

Сра́дꙋетсѧ тебѣ̀ дне́сь, бг҃омꙋ́дреннаѧ а҆́нно, вселе́ннаѧ: и҆зба́вителѧ бо тоѧ̀ мт҃рь процвѣла̀ є҆сѝ, ю҆́же ѿ ко́рене прозѧ́бшꙋю дв҃дова, же́злъ си́лы на́мъ носѧ́щꙋю цвѣ́тъ хрⷭ҇та̀.

Трⷪ҇ченъ:

Сла́влю безнача́льна бг҃а ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, є҆диносꙋ́щнꙋю трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю, є҆́йже предстоѧ́тъ серафі́ми благоговѣ́йнѡ, зовꙋ́ще: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ бж҃е.

Бг҃оро́диченъ:

Пребезнача́льное нача́ло нача́ло прїе́млетъ и҆зъ тебє̀, (с. 219) бг҃ороди́тельнице, плотски́мъ вре́менемъ: и҆ пребыва́етъ собезнача́ленъ, и҆ вопло́щсѧ сло́во ѻ҆́ч҃ее, и҆ дх҃ꙋ соприсносꙋ́щное, сохранѧ́ѧ бжⷭ҇твенное досто́инство.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Сїѧ́ющи лꙋча́ми крⷭ҇та̀ приснобл҃же́ннаѧ митродѡ́ра, къ дре́вꙋ привѧ́зана терпѧ́ше ѻ҆́гненнꙋю мꙋ́кꙋ, пре́лести ᲂу҆́глїе росо́ю любвѐ хрⷭ҇то́вы погаша́ющи.

Ꙗ҆́вленнымъ видѣ́нїемъ по́мыслъ простира́ющи, зрѧ́щи жениха̀ добрѡ́ты недомы́слєнныѧ, бїе́ма же́злїемъ приснобл҃же́ннаѧ митродѡ́ра, терпѧ́ше до́блественнѣ болѣ̑зни.

Оу҆краси́стесѧ дѣ̑вы, и҆ свѣ́тлѡ просла́вистесѧ, препросла́вленное сло́во всѧ́чески возлюби́вше. є҆гѡ́же ᲂу҆ѧ́звлены любо́вїю, претерпѣ́сте страсте́й нашє́ствїѧ крѣ́пцѣ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́нна мѧ̀ ѕло́бою льсти́вагѡ, всенепоро́чнаѧ, жи́знь ро́ждшаѧ, ѡ҆живѝ, къ тебѣ́ бо прибѣго́хъ: и҆ впа́дшасѧ во глꙋбинꙋ̀ грѣхо́внꙋю, возведѝ ꙗ҆́кѡ ми́лостива, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, стѧжи́ ны, гдⷭ҇и, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ.

Пречⷭ҇тое твоѐ ржⷭ҇тво̀, дв҃о непоро́чнаѧ, несказа́нное, и҆ зача́тїе неизглаго́ланно, и҆ рожде́нїе твоѐ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ: бг҃ъ бо бѣ̀ ве́сь въ мѧ̀ ѡ҆блекі́йсѧ.

Дне́сь да веселѧ́тсѧ а҆́гг҃льстїи чи́ни, пѣ́сньми да ликꙋ́ютъ сꙋ́щїи и҆зъ а҆да́ма: роди́сѧ бо же́злъ, цвѣ́тъ возрасти́вшїй хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго, и҆зба́вителѧ на́шего.

Дне́сь є҆́ѵа разрѣша́етсѧ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, разрѣша́етсѧ же и҆ непло́дства, и҆ а҆да́мъ дре́внїѧ клѧ́твы, ѡ҆ рождествѣ̀ твое́мъ: тобо́ю бо ѿ тлѝ и҆зба́вихомсѧ.

Сла́ва тебѣ̀ просла́вльшемꙋ непло́днꙋю дне́сь: роди́сѧ бо же́злъ присноцвѣтꙋ́щїй ѿ ѡ҆бѣща́нїѧ, ѿ негѡ́же прозѧбѐ хрⷭ҇то́съ, цвѣ́тъ жи́зни на́шеѧ.

Трⷪ҇ченъ:

Сла́ва тебѣ̀, ѻ҆́ч҃е ст҃ы́й, бж҃е нерожде́нне: сла́ва тебѣ̀, сн҃е безлѣ́тне, є҆диноро́дне: сла́ва тебѣ̀, дш҃е бжⷭ҇твенный и҆ сопресто́льный, ѿ ѻ҆ц҃а̀ происходѧ́й, и҆ въ сн҃ѣ пребыва́ѧй.

Бг҃оро́диченъ:

Бы́сть чре́во твоѐ сл҃нца носи́ло: пребы́сть чистота̀ твоѧ̀, ꙗ҆́коже пре́жде, невреди́ма дв҃о: хрⷭ҇то́съ бо сл҃нце, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га жени́хъ, ꙗ҆ви́сѧ и҆зъ тебє̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Нра́въ терпѣли́въ, и҆ непобѣди́мь смы́слъ, мч҃ницы предъ сꙋди́щемъ показа́вше, побѣ́ды вѣне́цъ себѣ̀ и҆сплето́ша.

Ны́нѣ терпи́тъ желѣ́зныхъ ногте́й терза̑нїѧ крѣ́пкѡ, повѣ́шена нѷмфодѡ́ра, жениха̀ возлюби́вши безсме́ртнаго.

Трисвѣ̑тлыѧ свѣщы̀, трикро́внаѧ хра́мина, селе́нїе трⷪ҇цы, да похва́лѧтсѧ пѣ́сньми дѣ̑вы бг҃омꙋ̑дрыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ є҆ди́нꙋ и҆збра́ннꙋ и҆ добрꙋ̀ и҆ непоро́чнꙋ ѡ҆брѣ́тъ, воплоща́етсѧ пребжⷭ҇твенное сло́во и҆зъ тебє̀, бг҃ора́дованнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ во́ды морскі̑ѧ, чл҃вѣколю́бче, волна́ми жите́йскими ѡ҆бꙋрева́юсѧ. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на, та́кѡ вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, бл҃гоꙋтро́бне гдⷭ҇и.

Ст҃ꙋ́ю ст҃ы́хъ сꙋ́щꙋ, цѣломꙋ́дреннїи роди́тели твоѝ чⷭ҇таѧ, возложи́ша тѧ̀ въ хра́мѣ гдⷭ҇ни воспита́тисѧ че́стнѡ, и҆ ᲂу҆гото́ватисѧ въ мт҃рь є҆мꙋ̀.

Неплѡ́ды и҆ ма́тери ликꙋ́йте, дерза́йте и҆ и҆гра́йте безча̑дныѧ: безча́дна бо непло́ды бцⷣꙋ прозѧба́етъ, ꙗ҆́же и҆зба́витъ ѿ болѣ́зней є҆́ѵꙋ, и҆ клѧ́твы а҆да́ма.

Слы́шꙋ дв҃да пою́ща тебѣ̀: приведꙋ́тсѧ дв҃ы во слѣ́дъ тебє̀, приведꙋ́тсѧ въ хра́мъ цр҃е́въ. и҆ съ ни́мъ тѧ̀ и҆ а҆́зъ дще́рь цр҃е́вꙋ воспѣва́ю.

Пое́мъ ст҃о́е твоѐ ржⷭ҇тво̀, чти́мъ и҆ непоро́чное зача́тїе твоѐ, невѣ́сто бг҃озва́ннаѧ и҆ дв҃о. сла́вѧтъ же съ на́ми а҆́гг҃лѡвъ чи́ни, и҆ ст҃ы́хъ дꙋ́шы.

Трⷪ҇ченъ:

Въ тебѣ̀ трⷪ҇ческое та́инство пое́тсѧ и҆ сла́витсѧ, чⷭ҇таѧ: ѻ҆ц҃ъ бо благоволѝ, и҆ сло́во всели́сѧ въ тѧ̀, и҆ бжⷭ҇твенный дх҃ъ тебѐ ѡ҆сѣнѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Злата́ѧ кади́льница была̀ є҆сѝ, ѻ҆́гнь бо во ᲂу҆тро́бѣ твое́й всели́сѧ, сло́во ѿ дх҃а ст҃а, и҆ человѣ́ческимъ зра́комъ въ тебѣ̀ ви́дѣсѧ, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Ви́дѣти жела́юще твою̀ добро́тꙋ недомы́сленнꙋю, ᲂу҆ѧзвлѧ́еми любо́вїю твое́ю сладча́йшею, безнача́льне сло́ве, мꙋ́къ лю́тость до́блественнѣ претерпѣ́ша.

Ꙗ҆́кѡ крі́ны въ ве́ртѣ страда́льцєвъ процвѣто́ша пресла̑вныѧ ѻ҆трокови̑цы, и҆ цр҃ковь вонѧ́ми разли́чныхъ мꙋ́къ ѡ҆благово́ниша, дх҃а бл҃года́тїю.

Жениха̀ безсме́ртнагѡ є҆ди́нїи жела́юще, неви́димою си́лою ᲂу҆крѣплѧ́еми, ви́димꙋю сме́рть ꙗ҆вле́ннѡ преѡби́дѣша дѣ̑вы ѻ҆трокови̑цы.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃ъ всели́выйсѧ въ ложесна̀ твоѧ̑ гдⷭ҇и, ст҃ѣ́йшꙋ ѡ҆брѣ́тъ тѧ̀, и҆ чистѣ́йшꙋ тва́ри всеѧ̀, бг҃ома́ти господоимени́таѧ, пречⷭ҇таѧ влⷣчце.

Конда́къ пра́здника, гла́съ д҃:

І҆ѡакі́мъ и҆ а҆́нна, поноше́нїѧ безча́дства, и҆ а҆да́мъ и҆ є҆́ѵа, ѿ тлѝ сме́ртныѧ свободи́стасѧ пречⷭ҇таѧ, во ст҃ѣ́мъ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ. то̀ пра́зднꙋютъ и҆ лю́дїе твоѝ, вины̀ прегрѣше́нїй и҆зба́вльшесѧ, внегда̀ зва́ти тѝ: непло́ды ражда́етъ бцⷣꙋ, и҆ пита́тельницꙋ жи́зни на́шеѧ.

І҆́косъ:

Моли́тва кꙋ́пнѡ и҆ воздыха́нїе, непло́дства и҆ безча́дства, і҆ѡакі́ма же и҆ а҆́нны благопрїѧ́тное, и҆ во ᲂу҆́ши гдⷭ҇ни вни́де, и҆ прозѧбѐ пло́дъ живоно́сенъ мі́рꙋ. ѻ҆́въ бо моли́твꙋ на горѣ̀ творѧ́ще, ѻ҆́ва же въ садѣ̀ поноше́нїе ноша́ше: но съ ра́достїю непло́ды ражда́етъ бцⷣꙋ, и҆ пита́тельницꙋ жи́зни на́шеѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Халде́йскаѧ пе́щь ѻ҆гне́мъ распала́емаѧ, ѡ҆роша́шесѧ дх҃омъ бж҃їимъ предстоѧ́нїемъ, ѻ҆́троцы поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пра́зднꙋемъ, чⷭ҇таѧ, и҆ вѣ́рнѡ покланѧ́емсѧ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ ржⷭ҇твꙋ̀, пою́ще сн҃а твоего̀, и҆́мже и҆зба́вихомсѧ дре́внѧгѡ а҆да́мова ны́нѣ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.

Ны́нѣ а҆́нна весели́тсѧ, и҆ вопїе́тъ хва́лѧщисѧ: непло́ды сꙋ́щи, роди́хъ бж҃їю мт҃рь: є҆ѧ́же ра́ди ѡ҆сꙋжде́нїе є҆́ѵино разрѣши́сѧ, и҆ ꙗ҆́же въ печа́лехъ болѣ́знь.

А҆да́мъ свободи́сѧ, и҆ є҆́ѵа ликꙋ́етъ, и҆ вопїю́тъ дꙋ́хомъ къ тебѣ̀ бцⷣе: тобо́ю и҆зба́вихомсѧ перворо́дныѧ клѧ́твы, ꙗ҆́вльшꙋсѧ хрⷭ҇тꙋ̀.

Ѽ чре́во, вмѣсти́вшее бж҃їе селе́нїе! ѽ ᲂу҆тро́бо, носи́вшаѧ нб҃съ ши́ршꙋю! престо́лъ ст҃ы́й, мы́сленный кївѡ́тъ свѧще́нїѧ.

Трⷪ҇ченъ:

Ѻ҆ц҃а̀ просла́вимъ, сн҃а и҆ дх҃а, во є҆ди́нствѣ бжⷭ҇тва̀, трⷪ҇цꙋ прест҃ꙋ́ю, нераздѣ́льнꙋю, несозда́ннꙋю, и҆ соприсносꙋ́щнꙋю, и҆ є҆диносꙋ́щнꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ бг҃а є҆ди́на родила̀ є҆сѝ дв҃о, пресла́внѡ: ты̀ є҆стество̀ ѡ҆бнови́ла є҆сѝ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, марі́е: ты̀ є҆́ѵꙋ разрѣши́ла є҆сѝ перворо́дныѧ клѧ́твы, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Жре́ти і҆́дѡлѡмъ глꙋхи̑мъ ѕлочести́ваго мꙋчи́телѧ повелѣва́юща ѡ҆плева́сте, вопїю́ще ѻ҆трокови̑цы: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Просвѣще́ннїи ᲂу҆мо́мъ бг҃онача́льными зарѧ́ми, мглꙋ̀ і҆́дѡльскꙋю ѡ҆черни́сте всехва́льнїи, пою́ще: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ни ѿсѣчє́нїѧ ᲂу҆де́съ, ни гоне́нїе, ни ско́рбь, хрⷭ҇та̀ ѿлꙋчи́ти ѿню́дъ возмого́ша, вопїю́щымъ мч҃ницамъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Преесте́ственнѡ зижди́телѧ ѿ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ дв҃о, роди́ти сподо́биласѧ є҆сѝ, земны̑ѧ назида́юща, пою́щыѧ вѣ́рою: бж҃е бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Покрыва́ѧй вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, полага́ѧй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и҆ содержа́й всѧ̑, тѧ̀ пое́тъ со́лнце, тѧ̀ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ прино́ситъ пѣ́снь всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́кѡ содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Сотвори́вый пресла̑внаѧ непло́днѣй ᲂу҆тро́бѣ, ѿве́рзый а҆́нны неражда̑ющаѧ ложесна̀, и҆ пло́дъ є҆́й да́въ, ты̀ бж҃е ст҃ы́й, ты̀ сн҃е дв҃ы, ты̀ ѿ сеѧ̀ пло́ть прїѧ́лъ є҆сѝ присноцвѣтꙋ́щїѧ дв҃ы и҆ бцⷣы.

Затворѧ́ѧй бе́зднꙋ, и҆ ѿверза́ѧй ю҆̀, возносѧ́й во́дꙋ во ѻ҆́блацѣхъ, и҆ даѧ́й до́ждь: ты̀ да́вый гдⷭ҇и, ѿ непло́днагѡ ко́рене прозѧ́бнꙋти а҆́нны ст҃ы́ѧ, пречⷭ҇тъ пло́дъ, и҆ роди́ти бцⷣꙋ.

Дѣ́лателю мы́слей на́шихъ, и҆ насади́телю дꙋ́шъ на́шихъ, ты̀ непло́днꙋю зе́млю, благопло́днꙋю показа́вый: ты̀ дре́вле сꙋхꙋ́ю, родови́тꙋ, бл҃гокла́снꙋ браздꙋ̀, плодоно́снꙋ содѣ́лалъ є҆сѝ, а҆́ннꙋ свѧтꙋ́ю, пречи́стъ пло́дъ и҆зрасти́ти бцⷣꙋ.

Прїиди́те всѝ ᲂу҆́зримъ, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га ма́ла бж҃їй гра́дъ ны́нѣ ражда́емый: и҆́же ѿ две́ри ᲂу҆тро́бныѧ, и҆схо́дъ и҆мꙋ́щꙋю, вхо́дъ же невѣ́дꙋщꙋ ѻ҆бще́нїѧ: є҆ди́нъ бг҃ъ зижди́тель се́ю про́йде стезе́ю стра́нною.

Трⷪ҇ченъ:

Ѽ трⷪ҇це пресꙋ́щнаѧ, є҆ди́нице собезнача́льнаѧ! тѧ̀ пое́тъ и҆ трепе́щетъ мно́жество а҆́гг҃лъ: нб҃о и҆ землѧ̀, и҆ бє́здны ᲂу҆жаса́ютсѧ, человѣ́цы благосло́вѧтъ, ѻ҆́гнь рабо́таетъ: всѧ̑ послꙋ́шаютъ тебѐ трⷪ҇це ст҃а́ѧ, со стра́хомъ, ꙗ҆́же въ тва́ри.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ новѣ́йшагѡ слы́шанїѧ! бг҃ъ, сы́нъ жены̀. ѽ безсѣ́меннагѡ ржⷭ҇тва̀! безмꙋ́жнаѧ ма́ти, и҆ рожде́нное бг҃ъ. ѽ ᲂу҆жа́снагѡ видѣ́нїѧ! ѽ зача́тїѧ стра́ннагѡ дв҃ыѧ! ѽ несказа́ннагѡ ржⷭ҇тва̀! и҆́стиннѡ па́че ᲂу҆ма̀ всѧ̑ и҆ видѣ́нїѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене благоче́ствовавшыѧ, снизше́дъ, ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀ благослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

И҆з̾ѡстри́вшесѧ любо́вїю творца̀, притꙋпи́сте жа̑ла ѕмїи̑наѧ въ же́нстѣмъ тѣлесѝ мꙋ́жєскїѧ воспрїе́мше по́двиги, и҆ вѣнцы̑ нбⷭ҇ными вѣнча́стесѧ.

Спле́тшесѧ посредѣ̀ по́двига, неви̑димыѧ врагѝ, съ пло́тїю, безплѡ́тныѧ побѣди́ша, бг҃омꙋ́дрїи ѻ҆трокови̑цы вопїю́ще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ вжилѧ́еми, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ возмога́юще, вра́жїю некрѣ́пкꙋю погꙋби́сте держа́вꙋ, воспѣва́юще: всѧ̑каѧ дѣла̀ благослови́те, гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Црⷭ҇тво вы́шнее полꙋчи́сте, со хрⷭ҇то́мъ і҆и҃сомъ црⷭ҇твꙋюще. и҆спещрє́ны ра́нами мꙋ́къ, добро́тою ᲂу҆кра́шєны, досточꙋ̑дныѧ ѻ҆трокови̑цы.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ бж҃їе нескве́рное жили́ще, є҆го́же прїѧ́ла є҆сѝ воплоща́ема, и҆ во двꙋ̀ є҆стєствꙋ̀ зна́ема, ѻ҆трокови́це. є҆мꙋ́же пое́мъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Чꙋ́жде ма́терємъ дѣ́вство, и҆ стра́нно дѣ́вамъ дѣторожде́нїе, на тебѣ̀, бцⷣе, ѻ҆боѧ̀ ᲂу҆стро́ишасѧ: тѣ́мъ тѧ̀ всѧ̑ племена̀ зємна́ѧ, непреста́ннѡ велича́емъ.

Досто́йное бг҃ома́ти твоеѧ̀ чистоты̀ ржⷭ҇тво̀ наслѣ́довала є҆сѝ, чре́зъ ѡ҆бѣща́нїе и҆ногда́ бо непло́днѣй, бг҃опрозѧбе́нъ пло́дъ вдала́сѧ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ всѧ̑ племена̀ зємна́ѧ непреста́ннѡ велича́емъ.

И҆спо́лнисѧ вопїю́щагѡ прⷪ҇ро́чество, глаго́летъ бо: возста́влю ски́нїю па́дшꙋю свѧще́ннагѡ дв҃да, въ тебѣ̀ чⷭ҇таѧ проѡбрази́вшꙋюсѧ: є҆ѧ́же ра́ди всѣ́хъ человѣ́кѡвъ пе́рсть въ тѣ́ло созда́сѧ бж҃їе.

Пелена́мъ покланѧ́емсѧ твои́мъ бцⷣе, сла́вимъ да́вшаго пло́дъ пре́жде непло́днѣй, и҆ ѿве́рзшаго ложесна̀ неражда́ющей пресла́внѡ: твори́тъ бо всѧ̑, є҆ли̑ка хо́щетъ, бг҃ъ сы́й самовла́стенъ.

Ꙗ҆́кѡ да́ръ тебѣ̀ бцⷣе, пѣснопѣ́нїе ѿ а҆́нны ро́ждшейсѧ вѣ́рнѡ дароно́симъ: ма́тєри, мт҃рь: дѣ̑вы же, дв҃ꙋ є҆ди́нꙋ: славосло́вѧще покланѧ́емсѧ тебѣ̀, пое́мъ и҆ сла́вимъ.

Трⷪ҇ченъ:

Чꙋ́жде є҆́сть беззакѡ́ннымъ сла́вити безнача́льнꙋю трⷪ҇цꙋ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а же, и҆ ст҃а́го дх҃а, несозда́нное вседержа́вство: є҆́юже мі́ръ ве́сь содержи́тсѧ, ма́нїемъ держа́вы є҆ѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Вмѣсти́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ твое́й дв҃ома́ти, є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь, и҆ трепе́щꙋтъ вы́шнїи чи́ни. того̀ молѝ всечⷭ҇таѧ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀, тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Ви́дѣти жела́юще добро́тꙋ жениха̀, всеѻбра́знымъ ма́нїемъ, къ немꙋ̀ бг҃онѡ́сицы, безсме́ртїю поꙋчи́стесѧ, въ ме́ртвеннѣмъ тѣлесѝ. тѣ́мъ досто́йнѡ ᲂу҆блажа́етесѧ.

Ꙗ҆ви́стесѧ мꙋчи́телей посредѣ̀, а҆́ки въ во́лцѣхъ сꙋро́выхъ а҆́гницы несквє́рныѧ, си́хъ ѕвѣрови́дное пребора́ющыѧ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ бл҃гопрїѧ́тна ꙗ҆́кѡ же́ртва принесо́стесѧ.

Вѣне́цъ и҆сплето́сте кꙋ́пнѡ неветша́ющъ дѣ̑вы, бжⷭ҇твенныѧ ᲂу҆лꙋчи́вше сла́вы, и҆ црⷭ҇твїѧ и҆́стиннѡ непоколеби́магѡ прїѧ́ти ꙗ҆́кѡ мꙋ́чєницы, съ мч҃ники сподо́бистесѧ.

Є҆ѧ́же сподо́бистесѧ сла́вы, є҆́же полꙋчи́сте ликова́нїе, соверша́ющымъ любо́вїю ва́шꙋ па́мѧть, ᲂу҆лꙋчи́ти моли́тесѧ, ꙗ҆́кѡ дерзнове́нїе и҆мꙋ́ще ко влⷣцѣ, честны̑ѧ дѣ̑вы.

Бг҃оро́диченъ:

Пощади́ мѧ хрⷭ҇тѐ, є҆гда̀ хо́щеши сꙋди́ти мі́ръ со сла́вою, разорѝ мглꙋ̀ страсте́й мои́хъ, моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀, и҆ честны́хъ мч҃ницъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ многоми́лостивъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣ́те неизмѣ́нный:

Со́лнце, ѿню́дꙋже произы́де мы́сленное по пло́ти, дне́сь ѡ҆зарѝ мі́ръ ѿ непло́дныхъ ложе́снъ. тѣ́мже и҆гра́юще вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, марі́е, пра́ѻтцєвъ и҆збавле́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

До́мъ бж҃їй, ꙳ є҆ди́на бцⷣа, ꙳ ѿ непло́дове, ꙳ и҆ безча́дныѧ происхо́дитъ, ꙳ и҆ ра́дꙋетсѧ а҆да́мъ ѡ҆бновлѧ́емый.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Дне́сь ра́дость ꙳ ражда́етсѧ ѿ а҆́нны, возвѣща́ющи мі́рꙋ ꙳ разрѣше́нїе клѧ́твы, ꙳ возра́дꙋйтесѧ всѧ́чєскаѧ.

Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

Ра́дꙋйсѧ і҆ѡакі́ме ꙳ и҆ а҆́нно бг҃омꙋ́драѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ро́ждшаѧ мі́рꙋ ꙳ ра́дость и҆ весе́лїе, ꙳ и҆ спасе́нїѧ хода́таицꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

Всемі́рнаѧ ра́дость ѿ пра́ведныхъ возсїѧ̀ на́мъ, ѿ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, всепѣ́таѧ дв҃а, ꙗ҆́же премно́гїѧ ра́ди чистоты̀, хра́мъ бж҃їй ѡ҆дꙋшевле́нный быва́етъ, и҆ є҆ди́на вои́стиннꙋ бцⷣа познава́етсѧ. тоѧ̀ моли́твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ми́ръ мі́рꙋ низпослѝ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

На лїтꙋргі́и, Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь д҃-ѧ, и҆ є҃-ѧ, на и҃.

Комментарии для сайта Cackle