Мѣ́сѧца тогѡ́же во в҃і-й де́нь. Слꙋ́жба ст҃о́мꙋ пра́ведномꙋ сѷмеѡ́нꙋ, верхотꙋ́рскомꙋ чꙋдотво́рцꙋ.

На де́нь пренесе́нїѧ ст҃ы́хъ моще́й є҆гѡ̀, септе́мврїа в҃і-гѡ днѐ, и҆ на де́нь прославле́нїѧ є҆гѡ̀, деке́мврїа и҃і-гѡ днѐ.

На ма́лѣй вече́рни.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на д҃, гла́съ а҃-й.

Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Наста̀ де́нь ра́достенъ, дне́сь бо торжествꙋ́емъ хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе, па́мѧть ст҃а́гѡ првⷣнагѡ сѷмеѡ́на, и҆́же въ привре́меннѣй жи́зни просїѧ́лъ є҆́сть ве́лїихъ добро́тъ свѣ́тлостьми, по преставле́нїи же просла́вленъ ѿ бг҃а нетлѣ́нїемъ и҆ чꙋдесы̀, кꙋ́пнѡ же и҆ моли́твеннымъ къ немꙋ̀ дерзнове́нїемъ, и҆ ско́рою по́мощїю всѣ̑мъ въ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїихъ. ра́дꙋйтесѧ ᲂу҆̀бо, лю́дїе, и҆ весели́тесѧ.

Ра́дости пои́стиннѣ хода́тай приспѣ̀ на́мъ, хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе, дне́сь свѣтоно́сный пра́здникъ па́мѧти првⷣнагѡ сѷмеѡ́на. се́й бо добродѣ́тельми и҆ чꙋдесы̀ ѡ҆сїѧва́етъ всѣ́хъ, и҆ мо́литсѧ ѡ҆ вѣ́рою и҆ любо́вїю пра́зднꙋющихъ всепра́зднственнꙋю па́мѧть є҆гѡ̀.

Ве́селѡ соше́дшесѧ, хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе, и҆ ѡ҆бстоѧ́ще честны́й ѻ҆́бразъ првⷣнагѡ сѷмеѡ́на, свѣ́тлѡ воспои́мъ є҆мꙋ̀, гдⷭ҇а же просла́вимъ, вопїю́ще: сла́ва тебѣ̀, чл҃вѣколю́бче, ꙗ҆́кѡ да́лъ є҆сѝ на́мъ того̀ ѻ҆́бразъ добродѣ́телей и҆ и҆сто́чникъ чꙋде́съ, си́льное хода́тайство за на́съ на нб҃сѝ и҆ ско́раго помо́щника въ нꙋжда́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Просла́вленный ѿ гдⷭ҇а, ст҃е сѷмеѡ́не, нетлѣ́нїемъ тѣле́сной хра́мины дꙋшѝ твоеѧ̀, кꙋ́пнѡ же и҆ чꙋдесы̀ преди́вны, и҆ предста́тельствомъ ѡ҆ на́съ. прїимѝ ѿ на́съ бл҃гохвале́нїе ра́достнѡ торжествꙋ́ющихъ приснора́достнꙋю па́мѧть твою̀, тебе́ же ᲂу҆блажа́ющихъ пѣ́сненными похвала́ми, и҆ молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а и҆зба́вити ны̀ ѿ всѧ́кїѧ напа́сти, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Стра́нное дв҃ы та́инство мі́рꙋ показа́сѧ сп҃си́тельное. ѿ неѧ́ бо роди́лсѧ є҆сѝ безъ сѣ́мене, всѣ́хъ ра́досте, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Бл҃гохвалє́нїѧ въ па́мѧти твое́й прино́симъ тѝ, ст҃е сѷмеѡ́не, по достоѧ́нїю тѝ воспѣва́ємаѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆го́дникꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, прославле́нїе твоѐ ра́достнѡ пра́зднꙋюще.

Сті́хъ: Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

И҆спо́лнь бл҃года́ти, при́зри на ны̀ любо́вїю, ст҃е сѷмеѡ́не, торжествꙋ́ющыѧ па́мѧть твою̀.

Сті́хъ: Свѣ́тъ возсїѧ̀ првⷣникꙋ, и҆ пра̑вымъ се́рдцємъ весе́лїе.

Добродѣ́телей свѣ́тлостїю, ст҃е сѷмеѡ́не, дꙋ́шꙋ твою̀ до́мъ бг҃ꙋ соверши́лъ є҆сѝ. моли́твами твои́ми просвѣтѝ пою́щыѧ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Просвѣти́телѧ мі́рꙋ родила̀ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, пренепоро́чнаѧ дв҃о марі́е. тѣ́мже тѧ̀ вои́стиннꙋ бцⷣꙋ вѣ́рнїи велича́емъ.

Тропа́рь на пренесе́нїе моще́й, гла́съ д҃:

Дне́сь ра́дꙋетсѧ сла́внаѧ страна̀ сиби́рь, ѡ҆брѣ́тъ ст҃ы̑ѧ мо́щи твоѧ̀ внꙋ́трь себѐ. а҆рхїерє́и, сщ҃е́нницы и҆ ве́сь со́нмъ людскі́й дꙋхо́внѣ веселѧ́щесѧ, вопїе́мъ тѝ: ѽ бг҃омꙋ́дре сѷмеѡ́не! и҆зба́ви на́съ, и҆̀же къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ, ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ, просѧ́ще пода́тисѧ всѣ̑мъ по коего́ждо проше́нїю, и҆ и҆зба́витисѧ странѣ̀ се́й и҆ гра́дꙋ ѿ ѻ҆́гненнагѡ запале́нїѧ и҆ пога́нскагѡ наше́ствїѧ и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни и҆ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀. тѣ́мже и҆ мы̀ всѝ чте́мъ ны́нѣ честны́хъ и҆ многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ пренесе́нїе, но́вый цѣле́бниче, и҆ вопїе́мъ: сла́ва даю́щемꙋ тобо́ю всѣ́мъ и҆сцѣле́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

И҆́нъ тропа́рь на прославле́нїе, гла́съ д҃:

Мїрска́гѡ мѧте́жа бѣ́гаѧ, всѐ жела́нїе ѡ҆брати́лъ є҆сѝ къ бг҃ꙋ, да въ видѣ̑нїѧ восхо́дъ ѻ҆брѧ́щеши горѣ̀, ѿню́дꙋже не ᲂу҆клони́всѧ въ лꙋка̑вствїѧ се́рдца, но ѡ҆чи́стивъ дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло, прїѧ́лъ є҆сѝ бл҃года́ть точи́ти цѣльбы̑ вѣ̑рнымъ и҆ невѣ̑рнымъ, притека́ющымъ къ тебѣ̀, првⷣный сѷмеѡ́не. тѣ́мже, по да́нномꙋ тѝ да́рꙋ, и҆спросѝ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а и҆сцѣле́нїе на́мъ, болѧ́щымъ дꙋше́вными страстьмѝ, и҆ молѝ сп҃стѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

И҆ по є҆ктенїѝ ѿпꙋ́стъ.

Повече́рїе ма́лое, на не́мже по трист҃о́мъ конда́къ првⷣнагѡ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На вели́цѣй вече́рни,

в҃і-гѡ септе́мврїа стїхи̑ры на Гдⷭ҇и воззва́хъ, пра́здника и҆ є҃ првⷣномꙋ, въ и҆́но же вре́мѧ є҆ди́номꙋ семꙋ̀ на и҃.

Гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ:

Бл҃же́нне сѷмеѡ́не бг҃омꙋ́дре, вожделѣ́въ соверше́нъ бы́ти въ жи́зни вре́меннѣй, презрѣ́лъ є҆сѝ кра̑снаѧ мі́ра, сла́вꙋ и҆ бога́тство, и҆ всѧ̑ предлежа̑щаѧ тѝ по рожде́нїю твоемꙋ̀. по́двиги и҆ трꙋды̀ и҆збра́лъ є҆сѝ, и҆́миже дости́глъ є҆сѝ безстра́стнагѡ житїѧ̀, и҆ ᲂу҆пра́вивъ се́рдце твоѐ къ нбⷭ҇нымъ, возше́лъ є҆сѝ на высотꙋ̀ добродѣ́телей. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ достосла́вна подви́жника любо́вїю тѧ̀ всѝ прославлѧ́емъ, преди́вне.

Бл҃же́нне сѷмеѡ́не бг҃омꙋ́дре, бога́тнѡ добродѣ́тельми ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ въ жи́зни вре́меннѣй, смире́нїемъ и҆ цѣломꙋ́дрїемъ, воздержа́нїемъ и҆ кро́тостїю, трꙋдолю́бїемъ и҆ послꙋша́нїемъ, нището́ю дꙋ́ха и҆ нестѧжа́тельностїю, подо́бѧсѧ всѧ́ко а҆́гг҃лѡмъ. тѣ́мже, ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнена бы́вша на землѝ вели́кихъ дарова́нїй бж҃їихъ, ᲂу҆бл҃жа́емъ тѧ̀ всѝ, преди́вне.

Бл҃же́нне сѷмеѡ́не бг҃омꙋ́дре, безпло́тныхъ жи́тельствꙋ подража́ѧ, ꙗ҆́кѡ нбⷭ҇ный человѣ́къ бы́лъ є҆сѝ на землѝ. сегѡ̀ ра́ди и҆ преста́вилсѧ є҆сѝ ѿ землѝ къ ѻ҆би́телемъ нбⷭ҇нымъ, и҆ та́мѡ ᲂу҆́бѡ ны́нѣ дꙋ́хомъ водворѧ́ешисѧ съ ли́ки небожи́телей, бг҃ꙋ же соблюда́ющꙋ здѣ̀ при́снѡ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀. тѣ́мже ѡ҆бстоѧ́ще ѡ҆́крестъ і҆кѡ́ны твое́й, ꙗ҆́кѡ бг҃оꙋго́дна сограждани́на а҆́гг҃лѡмъ и҆ всѣ̑мъ ст҃ы̑мъ на нб҃сѝ, и҆ просла́влена ѿ гдⷭ҇а нетлѣ́нїемъ и҆ чꙋдесы̀ на землѝ, всѝ благоче́стнѡ тѧ̀ сла́вимъ, преди́вне.

Бл҃же́нне сѷмеѡ́не бг҃омꙋ́дре, те́плый на́шъ предста́телю и҆ застꙋ́пниче, вы́нꙋ сїѧ́еши свѣ́тлѡ лꙋча́ми зна́менїй чꙋдодѣ́йственныхъ, ѡ҆зарѧ́ѧ си́ми вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щыѧ тѧ̀, и҆ съ ᲂу҆пова́нїемъ молѧ́щыѧсѧ тебѣ̀. тѣ́мже тѧ̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гохва́льное ѻ҆рꙋ́дїе чꙋдодѣ́йственной си́лы бж҃їей, и҆ вѣ́рна помо́щника въ нꙋжда́хъ, восхвалѧ́емъ всѝ, преди́вне.

Бл҃же́нне сѷмеѡ́не бг҃омꙋ́дре, предстоѧ́й съ небожи́телѧми прⷭ҇то́лꙋ влⷣки и҆ гдⷭ҇а, вѣ́рꙋемъ, ꙗ҆́кѡ мо́лишисѧ ѡ҆ на́съ, и҆ хода́тай є҆сѝ ѡ҆ всѣ́хъ, притека́ющихъ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ неꙋсы́пна моли́твенника ѡ҆ на́съ и҆ те́плаго застꙋ́пника тѧ̀ почита́емъ всѝ, преди́вне.

Сла́ва, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Безстра́стїѧ добро́тою вои́стиннꙋ преизѧ́ществовавъ на землѝ, достобл҃же́нне сѷмеѡ́не, и҆ сп҃се́нїѧ бы́въ рачи́тель преизрѧ́денъ, ꙗ҆́кѡ дре́во насажде́нно при и҆схо́дищихъ во́дъ процвѣ́лъ є҆сѝ добродѣ́тельми. тѣ́мже и҆ спосажде́нъ є҆сѝ съ ли́ки а҆́гг҃лѡвъ и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ въ раѝ нбⷭ҇нѣмъ, прославлѧ́ющꙋ чтꙋ́щыѧ вѣ́рою и҆ любо́вїю приснора́достнꙋю па́мѧть твою̀. сегѡ̀ ра́ди восхвалѧ́емъ тѧ̀, и҆ гдⷭ҇ꙋ, прославле́нїемъ твои́мъ та́кѡ бл҃годѣ́ющꙋ на́мъ, бл҃года́рственными гла́сы воспѣва́емъ: сла́ва тебѣ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ: И҆́же тебѐ ра́ди.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ и҆ чтє́нїѧ г҃.

Прⷪ҇ро́чества и҆са́їина чте́нїе.

[Глава̀ л҃є] Ра́дꙋйсѧ пꙋсты́нѧ жа́ждꙋщаѧ, да весели́тсѧ пꙋсты́нѧ и҆ да цвѣте́тъ, ꙗ҆́кѡ крі́нъ. И҆ процвѣте́тъ и҆ возвесели́тсѧ пꙋсты́нѧ і҆ѻрда́нова. И҆ сла́ва лїва́нова даде́сѧ є҆́й, и҆ че́сть карми́лова. И҆ ᲂу҆́зрѧтъ лю́дїе моѝ сла́вꙋ гдⷭ҇ню и҆ высотꙋ̀ бж҃їю. Оу҆крѣпи́тесѧ рꙋцѣ̀ ѡ҆сла́блєныѧ и҆ кѡлѣ́на разсла́блєнаѧ. Оу҆тѣ́шитесѧ малодꙋ́шнїи ᲂу҆мо́мъ, ᲂу҆крѣпи́тесѧ, не бо́йтесѧ. Сѐ бг҃ъ на́шъ сꙋ́дъ воздае́тъ и҆ возда́стъ, то́й прїи́детъ и҆ спасе́тъ на́съ. Тогда̀ ѿве́рзꙋтсѧ ѻ҆́чи слѣпы́хъ и҆ ᲂу҆́ши глꙋхи́хъ ᲂу҆слы́шатъ. Тогда̀ ско́читъ хромы́й, ꙗ҆́кѡ є҆ле́нь, и҆ ꙗ҆́сенъ бꙋ́детъ ѧ҆зы́къ гꙋгни́выхъ: ꙗ҆́кѡ прото́ржесѧ вода̀ въ пꙋсты́ни и҆ де́брь въ землѝ жа́ждꙋщей. И҆ безво́днаѧ бꙋ́детъ во є҆зе́ра, и҆ на жа́ждꙋщей землѝ и҆сто́чникъ водны́й бꙋ́детъ. Та́мѡ бꙋ́детъ весе́лїе пти́цамъ, и҆ сели́тва тро́сти, и҆ лꙋ́зи. И҆ та́мѡ бꙋ́детъ пꙋ́ть чи́стъ, и҆ пꙋ́ть ст҃ъ нарѣче́тсѧ, и҆ не пре́йдетъ та́мѡ нечи́стый, нижѐ бꙋ́детъ та́мѡ пꙋ́ть нечи́стъ. Разсѣ́ѧннїи же по́йдꙋтъ по немꙋ̀, и҆ не заблꙋ́дѧтъ. И҆ не бꙋ́детъ та́мѡ льва̀, ни ѿ ѕвѣре́й ѕлы́хъ не взы́детъ на́нь, нижѐ ѡ҆брѧ́щетсѧ та́мѡ, но по́йдꙋтъ по немꙋ̀ и҆зба́вленнїи. И҆ со́браннїи гдⷭ҇емъ ѡ҆братѧ́тсѧ, и҆ прїи́дꙋтъ въ сїѡ́нъ съ ра́достїю, и҆ ра́дость вѣ́чнаѧ надъ главо́ю и҆́хъ. Надъ главо́ю бо и҆́хъ хвала̀ и҆ весе́лїе, и҆ ра́дость прїи́метъ ѧ҆̀, ѿбѣжѐ болѣ́знь и҆ печа́ль и҆ воздыха́нїе.

При́тчей чте́нїе.

[Главы̑ і҃ и҆ и҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й и҆ лѣ́та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́йцѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва. Ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. Послꙋ́шайте ᲂу҆́бѡ менє̀, ѽ ча̑да, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ блаже́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ, мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆тверже́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆́бѡ, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра́ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна, нижѐ въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ: сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости житїѐ нескве́рное. Благоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не ѕло́ба и҆змѣни́тъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїе бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ (с. 701) ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ́та дѡ́лга: ᲂу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ: Лю́дїе же ви́дѣвше, и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи́ра пра́здника и҆лѝ хра́ма.

Та́же стїхи̑ры самогла̑сны, гла́съ є҃:

Дꙋхо́внѡ ра́дꙋющесѧ, лю́дїе, въ па́мѧти ᲂу҆го́дника хрⷭ҇то́ва сѷмеѡ́на, любо́вїю просла́вимъ по́двиги є҆гѡ̀, пред̾ѡчи́стивъ дꙋ́шы на́шѧ ѿ страсте́й и҆ добродѣ́тельми ᲂу҆краси́въ ѧ҆̀, и҆ въ весе́лїи воспои́мъ є҆мꙋ̀ вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ, сп҃се́нїѧ ра́ди и҆збра́вый безвѣ́стнꙋю тебѣ̀ странꙋ̀, и҆ въ не́й процвѣты́й, ꙗ҆́кѡ кри́нъ. ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́бразъ воздержа́нїѧ вѣ̑рнымъ показа́вый. ра́дꙋйсѧ, цвѣ́те цѣломꙋ́дрїѧ. ра́дꙋйсѧ, трꙋдолю́бїѧ ᲂу҆́мнагѡ и҆ тѣле́снагѡ трезве́нїѧ ᲂу҆чи́телю. ра́дꙋйсѧ, при́снѡ примета́выйсѧ къ до́мꙋ гдⷭ҇ню на сщ҃є́нныѧ пѣснопѣ̑нїѧ, и҆ тѣ́мъ стѧжа́вый себѣ̀ ѡ҆свѧще́нїе. ра́дꙋйсѧ, ревни́телю смиренномꙋ́дрїѧ. ра́дꙋйсѧ, мꙋ́дрости дꙋхо́вныѧ и҆спо́лненный. ра́дꙋйсѧ, похвало̀ правосла́вныхъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ве́селѡ дне́сь соше́дшесѧ, лю́дїе, въ па́мѧти првⷣнагѡ сѷмеѡ́на, и҆ свѣ́тлѡ торжествꙋ́юще прославле́нїе є҆гѡ̀ ѿ гдⷭ҇а, любе́знѡ воззове́мъ є҆мꙋ̀ глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, возлю́бленный гдⷭ҇емъ ᲂу҆го́дниче є҆гѡ̀. ра́дꙋйсѧ, сподо́бивыйсѧ нбⷭ҇ныѧ сла́вы предстоѧ́ти со а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми престо́лꙋ є҆гѡ̀. ра́дꙋйсѧ, и҆сцѣле́нїй неѡскꙋ́дный пода́телю и҆ чꙋде́съ и҆сто́чниче незави́стный. ра́дꙋйсѧ, неꙋсы́пный моли́твенниче ѡ҆ хрⷭ҇тоимени́тыхъ лю́дехъ, и҆ ско́рый и҆зба́вителю всѣ́хъ ѿ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй. ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ хода́тайствомъ твои́мъ и҆ вѣ́чное сп҃се́нїе ᲂу҆лꙋчи́ти надѣ́емсѧ.

Гла́съ г҃.

Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Прїиди́те, празднолю́бцєвъ собра́нїе сщ҃е́нное, прїиди́те возвесели́тесѧ съ на́ми, и҆ ли́къ соста́вльше торжествꙋ́имъ. се́ бо пра́зднꙋемъ па́мѧть првⷣнагѡ сѷмеѡ́на, бл҃гоче́стїѧ ревни́телѧ въ житїѝ свое́мъ, ны́нѣ же ско́рбныхъ ᲂу҆тѣ́шителѧ, врача̀ безме́здна болѧ́щихъ, заблꙋ́ждшихъ наста́вника, правосла́вныхъ ᲂу҆добре́нїе, ѡ҆ всѣ́хъ моли́твенника и҆ предста́телѧ предъ бг҃омъ, и҆ всѣ̑мъ споспѣ́шника и҆ хода́таѧ ко сп҃се́нїю.

Сла́ва, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Бл҃гоꙋтро́бїѧ сꙋ́щи:

Да весели́тсѧ сиби́рскаѧ страна̀, въ не́й же гдⷭ҇ь ꙗ҆вѝ ᲂу҆го́дника своего̀ првⷣнаго сѷмеѡ́на, и҆ просла́ви нетлѣ́нїемъ и҆ чꙋдесы̀ къ ᲂу҆твержде́нїю хрⷭ҇тоимени́тыхъ люде́й въ правосла́вной вѣ́рѣ и҆ во бл҃гоче́стїи, кꙋ́пнѡ же и҆ предста́тельствомъ на нб҃сѝ, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ти въ не́мъ всѣ̑мъ вѣ́рнаго цѣли́телѧ, и҆ хода́таѧ на нб҃сѝ, и҆ ско́раго помо́щника въ напа́стехъ и҆ ско́рбехъ. ты́ же, ст҃е сѷмеѡ́не, моли́сѧ ѡ҆ на́съ ко гдⷭ҇ꙋ пра́зднꙋющихъ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника и҆лѝ бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ ѿ землѝ къ высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй вознесо́хомсѧ вои́стиннꙋ, пречⷭ҇таѧ бг҃оро́дице, и҆ а҆́гг҃льскимъ ликостоѧ́нїемъ причто́хомсѧ. тѣ́мже вопїе́мъ тѝ а҆рха́гг҃льскимъ гла́сомъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

На стїхо́внѣ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Бл҃гоговѣ́йнѡ зрѧ̀ бг҃оꙋго́днꙋю жи́знь твою̀, приснопа́мѧтне сѷмеѡ́не, воспѣ́ти тщи́мсѧ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ подви́жника предо́блѧго, примѣ́ромъ свои́мъ наставлѧ́юща и҆ воѡдꙋшевлѧ́юща лю́ди ше́ствовати по стезѧ́мъ за́повѣдей гдⷭ҇нихъ.

Сті́хъ: Првⷣникъ, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́житсѧ.

Ра́дꙋющесѧ прославле́нїю твоемꙋ̀ ѿ гдⷭ҇а, ст҃е сѷмеѡ́не, восхвалѧ́емъ тѧ̀ любо́вїю ꙗ҆́кѡ вели́каго ᲂу҆го́дника гдⷭ҇нѧ.

Сті́хъ: Свѣ́тъ возсїѧ̀ првⷣникꙋ и҆ пра̑вымъ се́рдцємъ весе́лїе.

Торжествꙋ́юще па́мѧть твою̀, првⷣный сѷмеѡ́не, весели́мсѧ ѡ҆ ликостоѧ́нїи твое́мъ со а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми предъ прⷭ҇то́ломъ влⷣки, кꙋ́пнѡ же ра́дꙋемсѧ ѡ҆ да́нной тѝ бл҃года́ти и҆сцѣле́нїй, въ ни́хъ же ви́димѡ гдⷭ҇ь просла́ви тѧ̀ на землѝ, и҆ подадѐ ѧ҆̀ гра́дꙋ на́шемꙋ и҆ странѣ̀ верхотꙋ́рстѣй и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ, ꙗ҆́коже своегѡ̀ благоволе́нїѧ зало́гъ непрело́жный.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Ди̑вны дарѡва́нїѧ твоѧ̑, досточꙋ́дне сѷмеѡ́не, житїе́ бо твоѐ на землѝ сїѧ́етъ добродѣ́телей свѣ́тлостьми.

На нб҃си́ же гдⷭ҇ь причи́сли тѧ̀ цр҃кви перворо́дныхъ, є҆ще́ же и҆ ꙗ҆ви́ тѧ и҆сто́чника чꙋде́съ и҆ ско́раго помо́щника въ ско́рбехъ, и҆ вѣ́рна споспѣ́шника хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ ко сп҃се́нїю. тѣ́мже по до́лгꙋ тѧ̀ велича́емъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника и҆лѝ бг҃оро́диченъ, гла́съ ѕ҃: Творе́цъ и҆ и҆зба́витель мо́й:

На бл҃гослове́нїи хлѣ́бѡвъ: тропа́рь првⷣнагѡ два́жды. Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни, и҆ пра́здника, и҆лѝ Бг҃оро́дице дв҃о, ра́дꙋйсѧ: є҆ди́ножды.

Про́чее по ᲂу҆ста́вꙋ.

На ᲂу҆́трени.

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва: првⷣнагѡ, и҆ ны́нѣ, пра́здника и҆лѝ тропа́рь првⷣнагѡ два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Бж҃е́ственномꙋ повинꙋ́ѧсѧ води́тельствꙋ, ᲂу҆страни́лсѧ є҆сѝ ро́да и҆ ѻ҆те́чества твоегѡ̀, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, и҆ ꙗ҆́кѡ стра́ненъ всели́лсѧ є҆сѝ въ сиби́рстѣй странѣ̀, и҆дѣ́же восте́клъ є҆сѝ на высотꙋ̀ добродѣ́телей, прикрыва́ѧ дѡ́блестныѧ твоѧ̑ по́двиги, во смиренномꙋ́дрїи, покро́вомъ ю҆ро́дства хрⷭ҇та̀ ра́ди, и҆́же по бл҃же́ннѣй твое́й кончи́нѣ, всели́ тѧ во свѣ́тлостехъ ст҃ы́хъ свои́хъ. и҆́хже ѻ҆́бщники и҆ на́съ содѣ́лай моли́твами твои́ми, пра́зднꙋющихъ па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Прест҃а́ѧ дв҃о, ѻ҆трокови́це пребл҃гослове́ннаѧ, бл҃же́нна показа́ласѧ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ро́ждши, бл҃жє́нны содѣва́ющаго тогѡ̀ во́ли повинꙋ́ющыѧсѧ.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ з҃.

Подо́бенъ: Оу҆дивлѧ́шесѧ:

По́стными по́двиги пло́ть распина́ѧ со страстьмѝ и҆ похотьмѝ, мꙋдрова́нїе плотско́е безстра́стїемъ бл҃гоче́стнѡ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ, та́же погаси́въ стра̑сти росо́ю пѡ́двигъ твои́хъ, бг҃омꙋ́дре сѷмеѡ́не. бога́тнѡ возже́глъ є҆сѝ ѻ҆гне́мъ вѣ́ры и҆ любвѐ воздержа́нїѧ свѣти́льникъ и҆ днѐ сы́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ прича́стникъ сподо́бивсѧ бы́ти бж҃е́ственномꙋ свѣ́тꙋ, твою̀ свѣ́тлꙋю па́мѧть пра́зднꙋющихъ страсте́й мглы̀ и҆зба́вити, и҆ просвѣще́нїѧ дꙋхо́внагѡ сподо́бити, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, просвѣти́телѧ и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ бг҃оро́дице, є҆го́же сп҃са хрⷭ҇та̀ неизрече́ннѡ родила̀ є҆сѝ, молѝ съ првⷣнымъ сѷмеѡ́номъ, во є҆́же просвѣти́ти и҆ спастѝ ро́дъ на́шъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Возвели́чилъ є҆́сть тѧ̀ хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, сподо́бивъ предстоѧ́ти со а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми престо́лꙋ є҆гѡ̀, и҆ хода́тайствовати ѡ҆ лю́дехъ є҆гѡ̀, и҆ дарова́въ тѝ бл҃года́ть чꙋде́съ преди́вныхъ. тѣ́мже ра́дости и҆сполнѧ́ѧсѧ правосла́вныхъ собра́нїе, въ па́мѧти твое́й ᲂу҆бл҃жа́емъ тѧ̀, бл҃гохва́льнѡ почита́юще.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Свѧтѣ́йши ꙗ҆ви́ласѧ херꙋві̑мъ, на землѝ ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀, всѣ́хъ влⷣкꙋ, чⷭ҇таѧ всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са.

Прокі́менъ: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀.

Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й, внегда̀ мо́литимисѧ къ тебѣ̀.

Всѧ́кое дыха́нїе:

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, пи́сана на стїхо́внѣ вели́кїѧ вече́рни, сла́вникъ. Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: і҆рмосы̀ по два́жды: и҆лѝ Во́дꙋ проше́дъ: и҆ Мно́гими содержи́мь напа́стьми: и҆ првⷣнагѡ на и҃.

Запѣ́въ къ тропарє́мъ канѡ́на првⷣнагѡ: Ст҃ы́й првⷣный сѷмеѡ́не, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ. Катава́сїа но ᲂу҆ста́вꙋ.

Канѡ́нъ првⷣнагѡ, гла́съ г҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Во́ды дре́вле ма́нїемъ бж҃е́ственнымъ во є҆ди́но со́нмище совокꙋпи́вый и҆ раздѣли́вый мо́ре і҆и҃льтєскимъ лю́демъ, се́й бг҃ъ на́шъ, препросла́вленъ є҆́сть. томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ѡ҆мраче́нный грѣха́ми, недоꙋмѣ́ю, ка́кѡ по достоѧ́нїю восхвали́ти тѧ̀, ст҃е сѷмеѡ́не, сїѧ́юща по бл҃года́ти хрⷭ҇то́вой, пѡ́двигъ и҆ чꙋде́съ твои́хъ свѣ́тлостьми. ты́ ми, бл҃госе́рде, помозѝ, возсїѧва́ѧ въ дꙋшѝ мое́й свѣ́тъ, и҆́мже ѡ҆сїѧва́ешисѧ, ꙗ҆́кѡ да понѐ є҆ли́ко воспою̀ въ похвале́нїе твоѐ ꙗ҆́вльшаѧсѧ на тебѣ̀ чꙋ̑днаѧ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, воззыва́юща всѣ́хъ, пра́зднꙋющихъ па́мѧть твою̀, пѣ́ти влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀: се́й бг҃ъ на́шъ, ди́вный и҆ сла́вимый во ст҃ы́хъ свои́хъ, препросла́вленъ є҆́сть, томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бл҃гоче́стїѧ любо́вїю и҆ спасе́нїѧ ѡ҆б̾ѧ́тъ бы́въ, и҆збѣга́ѧй тогѡ̀ ра́ди треволне́нїй жите́йскихъ, ᲂу҆дали́лсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, ѿ ро́да твоегѡ̀ и҆ ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ и҆зведе́нъ бы́лъ є҆сѝ въ малонаселе́ннꙋю и҆ногда̀ странꙋ̀ сиби́рскꙋю, и҆дѣ́же пресе́льникъ бы́въ землѝ ѻ҆те́ческїѧ, подо́бникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пра́ѻтцꙋ а҆враа́мꙋ и҆ стѧжа́въ нра́въ є҆гѡ̀, въ хи́жинахъ ᲂу҆̀бо ᲂу҆бо́гихъ вита́ѧй, ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ въ кꙋ́щахъ. дꙋ́шꙋ же впери́въ въ нб҃сѝ, въ го́рнїй сїѡ́нъ добродѣ́телей стезе́ю ходи́лъ є҆сѝ, ведꙋ́щею на нб҃о, всю̀ жи́знь твою̀, во сла́вꙋ хрⷭ҇та̀ сп҃са всѣ́хъ, тѝ споспѣшествꙋ́юща. є҆мꙋ́же всѧ̑ сїѧ̑ наꙋча́ютъ на́съ ра́достнѡ дне́сь зва́ти: се́й бг҃ъ на́шъ, препросла́вленъ є҆́сть, томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

По рожде́нїю твоемꙋ̀, бл҃же́нне, бы́въ ѿраслїю бл҃гонарочи́тыхъ люде́й и҆ сла́вныхъ въ наро́дѣ свое́мъ, є҆гда̀ ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ сиби́ри доше́лъ є҆сѝ, а҆́бїе ѿгна́лъ є҆сѝ ѿ себѐ самомнѣ́нїѧ пре́лесть, и҆ смире́нїю подклони́лъ є҆сѝ вы́ю, себѐ вмѣнѧ́ѧ послѣ́днѣйша ѿ всѣ́хъ, та́же трꙋды̀ мно́гими тѣ́ло твоѐ ᲂу҆дрꙋчи́лъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆кроти́лъ свирѣ́пое страсте́й мо́ре воздержа́нїемъ, и҆ та́кѡ возше́лъ є҆сѝ на высотꙋ̀ добродѣ́телей, ᲂу҆крѣплѧ́ющꙋ тѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, прославлѧ́емомꙋ твои́ми бл҃ги́ми дѣ́лы. є҆мꙋ́же велегла́снѡ тогѡ̀ ра́ди вопїе́мъ: се́й бг҃ъ на́шъ, препросла́вленъ є҆́сть, томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Въ нищетѣ̀ пожи́лъ є҆сѝ въ сиби́рстѣй странѣ̀, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿ ко́рене благопло́дна пло́дъ благоцвѣтꙋ́щъ, добродѣ́тельми ѡ҆бога́тилсѧ є҆сѝ. тѣ́мже, вельмѝ ᲂу҆краси́вша тѧ̀ бжⷭ҇твенными добро́тами толи́кѡ на́мъ вожделѣ́нными, и҆ си́ми просла́вленна, влⷣкꙋ хрⷭ҇та̀, пѣ́сньми славосло́вимъ зовꙋ́ще: се́й бг҃ъ на́шъ, препросла́вленъ є҆́сть, томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Сто́лпъ добродѣ́телей непрело́женъ и҆ бл҃гоче́стїѧ жили́ще бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, и҆мѣ́ѧй ѡ҆снова́нїе ᲂу҆́бѡ тве́рдое правосла́внꙋю вѣ́рꙋ, посо́бїе же непобѣди́мо содѣ́йствꙋющꙋю тѝ си́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ. и҆ ны́нѣ, и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко хрⷭ҇тꙋ̀ сп҃си́телю всѣ́хъ, молѝ є҆го̀, дарова́ти къ прославле́нїю и҆́мени є҆гѡ̀ всѣ̑мъ на́мъ ᲂу҆твержде́нїе си́лою є҆гѡ̀, въ се́й толи́кѡ спаси́тельнѣй вѣ́рѣ, ꙗ҆́кѡ да всѝ є҆ди́ными ᲂу҆сты̀ согла́снѡ зове́мъ є҆мꙋ̀: се́й бг҃ъ на́шъ, препросла́вленъ є҆́сть, томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Пребл҃гослове́нна є҆сѝ, бг҃оро́дице дв҃о, ꙗ҆́кѡ родила̀ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ сп҃са на́шего, є҆го́же славосло́вимъ, ꙗ҆́кѡ є҆диноро́днаго ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆спо́лнь бл҃года́ти и҆ и҆́стины, и҆ є҆мꙋ́же вы́нꙋ взыва́емъ: се́й бг҃ъ на́шъ, препросла́вленъ є҆́сть, томꙋ̀ є҆ди́номꙋ пои́мъ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Непло́днаѧ дꙋшѐ и҆ безча́днаѧ, стѧжѝ пло́дъ бл҃гослове́нный, веселѧ́щисѧ возопі́й: ᲂу҆тверди́хсѧ тобо́ю, бж҃е, нѣ́сть ст҃ъ и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебѐ, гдⷭ҇и.

Правосла́вною вѣ́рою ᲂу҆тверди́вшисѧ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, стѧжа́лъ є҆сѝ благосла́вный пло́дъ є҆ѧ̀, ѡ҆богати́вый тѧ̀ добродѣ́тельми, ѻ҆ба́че николи́же велемꙋ́дрствовалъ є҆сѝ ѡ҆ себѣ̀, и҆ не да́лъ є҆сѝ человѣкоꙋбі́йцѣ и҆сконѝ ѡ҆бꙋѧ́ти тѧ̀ тщесла́вїемъ. но вы́нꙋ води́лсѧ є҆сѝ смиренномꙋ́дрїемъ, ꙗ҆́кѡ ви́дѣти тѧ̀ при́снѡ всѣ̑мъ, а҆́ки бы ᲂу҆сво́иша себѣ̀ пѣ́снь є҆ди́нагѡ ѿ бг҃омꙋ́дрыхъ: ᲂу҆тверди́хсѧ тобо́ю, бж҃е, нѣ́сть ст҃ъ и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебѐ, гдⷭ҇и.

Съ нището́ю тѣле́сною соедини́въ нищетꙋ̀ дꙋхо́внꙋю, ꙗ҆́кѡ ко́рень всѣ́хъ бл҃ги́хъ, молчали́вѡ и҆ бл҃гоче́стнѡ твою̀ жи́знь соверши́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, и҆ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ въ себѣ̀ пло́дъ бл҃госла́вный правосла́вныѧ вѣ́ры, пред̾ꙋкрѣпи́въ пе́рвѣе тѣ́ло твоѐ посто́мъ неѡсла́бнымъ, та́же дꙋ́шꙋ твою̀ хра́мъ бж҃їй прест҃ъ содѣ́лавъ, бжⷭ҇твеннымъ хра́момъ присѣдѧ́щи, внегда̀ пѣ́тисѧ та́мѡ сщ҃є́ннымъ пѣснопѣ́нїѧмъ, всѣ̑мъ и҆мꙋ́щымъ є҆ди́нъ се́й ра́зꙋмъ: нѣ́сть ст҃ъ и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебѐ, гдⷭ҇и.

Сꙋгꙋ́бѡ бл҃горо́денъ бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, и҆ ро́домъ и҆ нра́вы: дꙋши́ бо твоеѧ̀ благоро́дїе, бл҃горо́дїѧ свы́ше добро́тами ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, правосла́вїѧ свѣ́томъ блиста́ющи, и҆ по́стничествомъ, и҆ цѣломꙋ́дрїемъ, и҆ смире́нїемъ и҆ терпѣ́нїемъ, и҆ мꙋ́жествомъ на го́рдаго ѕмі́ѧ, є҆го́же си́ми низложи́лъ є҆сѝ, содѣ́йствꙋющꙋ тѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ та́кѡ дости́глъ є҆сѝ бл҃же́нныхъ селе́нїй ст҃ы́хъ. и҆́хже во ᲂу҆ста́хъ коего́ждо вы́нꙋ бы́сть пѣ́снь цр҃кви: ᲂу҆тверди́хсѧ тобо́ю, бж҃е, нѣ́сть ст҃ъ и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебѐ, гдⷭ҇и.

Дре́во бл҃госѣнноли́ственное, насажде́нное при и҆схо́дищихъ во́дъ, є҆́же дае́тъ плоды̀ во вре́мѧ своѐ, бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не. ты́ бо и҆змла́да напое́нъ бы́въ вода́ми бл҃гоче́стїѧ, и҆зрасти́лъ є҆сѝ добродѣ́телей плоды̀ бл҃гопрїѧ̑тны бг҃ꙋ, дарова́вшемꙋ тѝ за та́ѧ живо́тъ вѣ́чный. є҆го́же и҆ на́съ сподо́би моли́твами твои́ми ко гдⷭ҇ꙋ, ꙗ҆́кѡ да и҆ въ грѧдꙋ́щемъ вѣ́цѣ, ꙗ҆́коже дне́сь воспѣва́емъ є҆мꙋ̀: нѣ́сть ст҃ъ и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебѐ, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Те́рнїе и҆ волчцы̀ грѣхѡ́въ неплѡ́дны содѣва́ютъ дꙋ́шы на́шѧ, милосе́рдаѧ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, молѝ съ првⷣнымъ сѷмеѡ́номъ сн҃а твоего̀ сотвори́ти ни́вꙋ дꙋ́шъ на́шихъ, во є҆́же приноси́ти є҆́й пло́дъ бл҃госла́вный и҆́стинныѧ вѣ́ры, несꙋмнѣ́нныѧ наде́жды и҆ нелицемѣ́рныѧ любвѐ. ꙗ҆́кѡ да вы́нꙋ воспѣва́емъ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебѐ: ᲂу҆тверди́хомсѧ тобо́ю, бж҃е, нѣ́сть ст҃ъ и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебѐ, гдⷭ҇и.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Хра́мъ бг҃ꙋ хотѧ̀ ꙗ҆ви́ти се́рдце твоѐ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, и҆зво́лилъ є҆сѝ нелѣ́ностнѡ присѣща́ти хра́мы гдⷭ҇ни въ часы̀ пѣснопѣ́нїй. ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ свѣ́тъ бл҃года́ти ст҃а́гѡ дх҃а, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѕвѣзда̀ многосвѣ́тлаѧ, свѣ́тлагѡ ра́ди житїѧ̀ твоегѡ̀, и҆ чистоты̀ дꙋше́вныѧ же и҆ тѣле́сныѧ, ѡ҆зарѧ́ѧй вѣ́рныхъ собра̑нїѧ. тѣ́мже пра́зднꙋюще па́мѧть твою̀, ра́достнѡ восхвалѧ́емъ тѧ̀, бл҃же́нне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ свѣ́та неизрече́ннагѡ была̀ є҆сѝ, всепѣ́таѧ дв҃о, вмѣ́щши во чре́вѣ твое́мъ просвѣща́юща и҆ ѡ҆свѣща́юща мі́ра концы̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего. и҆ ны́нѣ, моли́твами твои́ми съ првⷣнымъ сѷмеѡ́номъ содѣ́лай прича́стниками тогѡ̀ свѣ́та и҆ на́съ, бг҃оро́дицꙋ тѧ̀ вои́стиннꙋ и҆менꙋ́ющихъ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Положи́лъ є҆сѝ къ на́мъ тве́рдꙋю любо́вь, гдⷭ҇и, є҆диноро́днаго бо твоего̀ сн҃а за ны̀ на сме́рть да́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тѝ зове́мъ благодарѧ́ще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Непосты́днѡ бы́сть твоѐ, бл҃же́нне, на си́лꙋ и҆ по́мощь чл҃вѣколю́бца гдⷭ҇а, преда́вша сн҃а своего̀ за ны̀ на сме́рть, ᲂу҆пова́нїе и҆́мже ᲂу҆крѣ́пль дꙋ́шꙋ твою̀, не ᲂу҆жа́слсѧ є҆сѝ встꙋпи́ти въ по́прище пѡ́двигъ твои́хъ. гдⷭ҇емъ бо помога́емь, пе́рвѣе ᲂу҆держа́лъ є҆сѝ въ постѣ̀ чре́во твоѐ, та́же воздержа́нїѧ росо́ю до́бльственнѣ страсте́й пе́щь погаси́лъ є҆сѝ, и҆ та́кѡ мра́ка и҆́хъ и҆зба́вльсѧ, просїѧ́лъ є҆сѝ безстра́стїѧ свѣ́тлостїю. се́ю же показа́лъ є҆сѝ на́мъ пꙋ́ть, ведꙋ́щїй въ жи́знь и҆́стиннꙋю. тѣ́мже восхвалѧ́юще тѧ̀, гдⷭ҇ꙋ, дарова́вшꙋ тѝ си́лꙋ и҆ крѣ́пость, пое́мъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Насажде́нъ бы́въ при вода́хъ воздержа́нїѧ, бл҃же́нне, лоза̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бл҃гора́сленна, бл҃гоче́стїѧ гро́здїе предлага́ющаѧ. къ си̑мъ же показа́лсѧ є҆сѝ всѣ̑мъ и҆ ѻ҆́бразъ трꙋдолю́бїѧ, подо́бѧсѧ бо скинотво́рцꙋ а҆пⷭ҇толꙋ, рꙋка́ми свои́ми прїѡбрѣта́вшемꙋ себѣ̀ и҆ сꙋ́щымъ съ ни́мъ всѧ̑ потрє́бнаѧ къ жи́зни вре́меннѣй, ᲂу҆пражнѧ́лсѧ є҆сѝ въ шве́нїи ѻ҆де́ждъ дрꙋги̑мъ и҆ въ ловле́нїи ры́бъ, на потре́бꙋ къ жи́зни, ꙗ҆́кѡ да не ѡ҆тѧготи́ши ко́его ли́бо пропита́нїемъ тебѐ. тѣ́мже ᲂу҆крѣ́пльшꙋ тѧ̀ ѡ҆ се́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ пое́мъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Трꙋжда́ѧсѧ въ шве́нїи ѻ҆де́ждъ, бл҃же́нне, къ смотре́нїю мы́сленныхъ твоѐ хꙋдо́жество ᲂу҆пра́вилъ є҆сѝ, помышлѧ́ѧ ѻ҆дѣѧ́нїе дꙋшѝ твоеѧ̀, въ не́мъ же да вни́деши въ черто́гъ сп҃совъ. та́кожде, ᲂу҆́дицею ры̑бы ловѧ́й, вы́нꙋ мы́сль къ бг҃ꙋ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, блюды́й себѐ, ꙗ҆́кѡ да не ᲂу҆́дицею грѣха̀ ᲂу҆ловле́нъ бꙋ́деши ѿ вселꙋка́вагѡ врага̀ сп҃се́нїѧ на́шегѡ. и҆ та́кѡ непрело́женъ и҆мѣ́ѧй по́мыслъ благоче́стїѧ, ᲂу҆стро́илъ є҆сѝ жи́знь твою̀ по бз҃ѣ, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ споспѣшествꙋ́ющꙋ: є҆мꙋ́же, свѣ́дꙋще сїѧ̑, велегла́снѡ пое́мъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Тезоиме́ннѡ ᲂу҆слы́шанїю, и҆́мже преднаре́клсѧ є҆сѝ въ кр҃ще́нїи, бл҃же́нне, поꙋча́ѧсѧ ст҃о́мꙋ послꙋша́нїю, са́мымъ дѣ́ломъ и҆сполни́тель ѻ҆́нагѡ бы́лъ є҆сѝ, нра́въ соѻбра́зный и҆́мени твоемꙋ̀ стѧжа́въ. гото́въ бо бы́лъ є҆сѝ всегда̀ послꙋжи́ти всѣ̑мъ, тре́бовавшымъ твое́й, бл҃госе́рде, по́мощи въ житїѝ твое́мъ, и҆ слꙋжи́лъ є҆сѝ, є҆ли́кѡ мо́гъ со ᲂу҆се́рдїемъ ᲂу҆вѣ́тливъ ко всѣ̑мъ ве́сь ꙗ҆влѧ́ѧсѧ, и҆ че́стенъ и҆ послꙋшли́въ. Разꙋмѣ́юще ᲂу҆̀бо, ꙗ҆́кѡ и҆ сїѐ дарова́нїе тѝ даде́сѧ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а, пое́мъ є҆мꙋ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́маши всѧ̀ мо́щи, є҆́же а҆́ще хо́щеши, всебл҃га́ѧ мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, ᲂу҆потреблѧ́ющи мт҃рнее дерзнове́нїе къ немꙋ̀ тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, молѝ съ првⷣнымъ сѷмеѡ́номъ, сн҃а твоего̀, дарова́ти на́мъ си́лꙋ и҆ крѣ́пость ше́ствовати неꙋкло́ннѡ пꙋте́мъ добродѣ́телей, ꙗ҆́кѡ да благода́рнѡ вы́нꙋ зове́мъ тѝ: сла́ва, влⷣце, всемо́щнѣй си́лѣ твое́й.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: На землѝ неви́димый ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ человѣ́кѡмъ во́лею сожи́лъ є҆сѝ, непостижи́мый. и҆ къ тебѣ̀ ᲂу҆́треннююще, воспѣва́емъ тѧ̀, человѣколю́бче.

И҆мѣ́ѧй въ се́рдцы свое́мъ ѻ҆́бразъ восхище́на до тре́тїѧгѡ нб҃сѐ въ ра́й, а҆пⷭ҇ла, ре́кша: мы̀ ю҆рѡ́ди хрⷭ҇та̀ ра́ди, ты̀, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, таково́е ю҆ро́дство во́лею воспрїѧ́лъ є҆сѝ на тѧ̀, ꙗ҆́кѡ бо цвѣтни́къ бл҃гоꙋха́ннѣйшїй и҆ добродѣ́телей ра́й ѡ҆дꙋшевле́нъ, воздержа́нїемъ процвѣ́лъ є҆сѝ. ѻ҆ба́че хотѧ̀ ᲂу҆таи́тисѧ ѿ челѡвѣ́къ, ю҆ро́дъ бы́лъ є҆сѝ мі́рꙋ, са́мъ сѧ̀ не бл҃горо́денъ сотво́рь, скꙋдоꙋ́мїѧ притворе́ннїи, хрⷭ҇тꙋ́ же премꙋ́дръ бы́лъ є҆сѝ, соверша́ѧ пресла̑внаѧ, безстра́стїѧ дости́глъ є҆сѝ и҆́стиннагѡ. тѣ́мже восхвалѧ́юще тѧ̀, пѣ́сненнѡ прославлѧ́емъ да́вшаго тѝ таковꙋ́ю мꙋ́дрость, хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца.

Оу҆мꙋ̀ стра̑сти твоѧ̑ подчини́въ, бл҃же́нне, дꙋхо́внꙋю мꙋ́дрость стѧжа́лъ є҆сѝ. и҆ се́ю ᲂу҆правлѧ́емь, нищетꙋ̀ возлюби́лъ є҆сѝ и҆ воздержа́нїе, и҆ чистотꙋ̀, и҆ смиренномꙋ́дрїе. и҆ та́кѡ си́лѣ хрⷭ҇то́вой тѝ содѣ́йствꙋющей, на высотꙋ̀ добродѣ́телей восте́клъ є҆сѝ, и҆́миже зрѧ́ тѧ хрⷭ҇то́съ ѡ҆богати́вшасѧ, человѣколю́бне призрѣ̀ на тѧ̀, и҆ сла́вы црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ показа́ тѧ прича́стника пресла́вна: є҆го́же молѝ и҆ на́съ сподо́бити ѻ҆́бщники бы́ти тоѧ̀, ꙗ҆́кѡ да во вѣ́ки воспѣва́емъ є҆гѡ̀ чл҃вѣколю́бца.

Ю҆ро́дствꙋѧй хрⷭ҇та̀ ра́ди, бл҃же́нне, и҆ та́кѡ би́серъ многоцѣ́нный добродѣ́телей, въ селѣ̀ се́рдца твоегѡ̀ сокрове́нный и҆мѣ́вый, ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ на землѝ пожи́лъ є҆сѝ, и҆ содѣ́лалсѧ ᲂу҆го́дникъ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆́же тѧ̀, въ возме́здїе тогѡ̀, просла́ви нетлѣ́нїемъ и҆ чꙋдесы̀, и҆ поста́ви моли́твенника ѡ҆ лю́дехъ свои́хъ. сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆бл҃жа́юще тѧ̀, велича́емъ просла́вльшаго тѧ̀, гдⷭ҇а чл҃вѣколю́бца.

Ве́лїю сотвори́лъ є҆́сть гдⷭ҇ь ми́лость свою̀ съ на́ми, дарова́въ на́мъ тебѐ, бл҃же́нне, и҆сто́чника чꙋде́съ и҆ моли́твенника ѡ҆ на́съ. тѣ́мже ᲂу҆бл҃жа́юще тѧ̀ дне́сь въ па́мѧти твое́й, сла́вимъ да́вшаго тѝ и҆ на́мъ таковꙋ́ю бл҃года́ть, вопїю́ще: къ тебѣ̀ ᲂу҆́треннююще, гдⷭ҇и, воспѣва́емъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Бг҃оро́диченъ:

А҆рха́гг҃льскїй гла́съ вопїе́мъ тѝ, чⷭ҇таѧ приснодв҃о: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, ꙗ҆́кѡ родила̀ є҆сѝ сп҃си́телѧ мі́рꙋ, хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Глꙋбина̀ страсте́й воста̀ на мѧ̀ и҆ бꙋ́рѧ проти́вныхъ вѣ́трѡвъ, но предвари́въ мѧ̀ ты̀ сп҃сѝ, сп҃се, и҆ и҆зба́ви ѿ тлѝ, ꙗ҆́кѡ спа́слъ є҆сѝ ѿ ѕвѣ́рѧ прⷪ҇ро́ка.

Воздержа́нїѧ вѣтри́ломъ ᲂу҆правлѧ́емь въ житїѝ твое́мъ, бл҃же́нне, дости́глъ є҆сѝ въ безстра́стїѧ сла̑внаѧ приста̑нища, и҆ та́кѡ спа́слсѧ є҆сѝ ѿ тлѝ дꙋшепа́гꙋбныхъ страсте́й. гдⷭ҇ь же, по преставле́нїи твое́мъ и҆зба́ви и҆ тѣ́ло твоѐ ѿ тлѝ, и҆ ꙗ҆вѝ є҆̀ нетлѣ́нно, а҆́ще и҆ мнѡ́га лѣ̑та пребы́сть въ нѣ́драхъ земны́хъ. и҆ ны́нѣ молѝ, бл҃госе́рде, гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ да спасе́тъ и҆ на́съ ѿ всѧ́кїѧ тлѝ, ꙗ҆́коже спа́слъ є҆́сть тебѐ ѿ тлѝ и҆ ѿ ѕвѣ́рѧ прⷪ҇ро́ка.

Вра́гъ сп҃се́нїѧ, и҆скꙋша́ѧй на́съ на грѣхѝ, сластьмѝ пали́тъ, но, ко́ль сїѧ̑ па̑гꙋбна сꙋ́ть, сꙋ́щи тлѧ̀ сме́ртнаѧ. тлѧ́тъ бо добро́тꙋ дꙋшѝ на́шеѧ, тлѧ́тъ и҆ здра́вїе тѣ́ла, и҆ къ си̑мъ гото́вѧтъ на́мъ ѻ҆́гнь неꙋгаса́ющїй, и҆ че́рвь неꙋмира́ющїй. бл҃же́нне сѷмеѡ́не, предстоѧ̀ съ ли́ки а҆́гг҃лѡвъ и҆ ст҃ы́хъ бж҃їихъ человѣ́кѡвъ прⷭ҇то́лꙋ влⷣки, молѝ є҆го̀ съ ни́ми, ꙗ҆́кѡ да и҆зба́витъ ѿ гꙋби́тельства сласте́й и҆ спасе́тъ на́съ, вопїю́щихъ є҆мꙋ̀: спасѝ, сп҃се, и҆ и҆зба́ви ѿ тлѝ, ꙗ҆́кѡ спа́слъ є҆сѝ ѿ ѕвѣ́рѧ прⷪ҇ро́ка.

Мно́гѡ согрѣша́юще на всѧ́кїй ча́съ и҆ грѣхмѝ при́снѡ растлѣва́емїи, та́кѡ слѧ́чени є҆смы̀, ꙗ҆́кѡ не мощѝ на́мъ восклони́ти главы̀ и҆ воззрѣ́ти когда̀ къ нбⷭ҇нѣй добро́тѣ, и҆ бꙋ́рею проти́вныхъ вѣ́трѡвъ та́кѡ ᲂу҆носи́ми далекѡ̀ ѿ пꙋтѝ добродѣ́телей и҆ ѿ стезѝ покаѧ́нїѧ, ꙗ҆́кѡ колеба́тисѧ въ на́съ ᲂу҆пова́нїю сп҃се́нїѧ. ты́ же, бл҃же́нне, предстоѧ̀ ны́нѣ всест҃о́мꙋ, къ немꙋ́ же и҆ бога́тное стѧжа́лъ є҆сѝ дерзнове́нїе, молѝ, и҆зба́вити ны̀ ѿ тлѝ грѣхо́вныѧ и҆ бꙋ́рю тѣ́хъ проти́вныхъ вѣ́трѡвъ ᲂу҆толи́ти, вопїю́щыѧ: спасѝ, сп҃се, и҆ и҆зба́ви ѿ тлѝ, ꙗ҆́кѡ спа́слъ є҆сѝ ѿ ѕвѣ́рѧ прⷪ҇ро́ка.

Бл҃же́нъ є҆сѝ, ст҃е сѷмеѡ́не, и҆ добро̀ тебѣ̀ є҆́сть, поне́же гдⷭ҇ь зрѧ́ тѧ пра́ведна, вчинѝ съ ли́ки ст҃ы́хъ во ѻ҆би́телехъ нбⷭ҇ныхъ, и҆зба́вль та́кѡ гее́нны, сꙋ́щи тлѝ вѣ́чныѧ. є҆ѧ́же и҆зба́витисѧ и҆ на́мъ молѝ, хрⷭ҇та̀ бг҃а, пою́щымъ є҆мꙋ̀: спасѝ, сп҃се, и҆ и҆зба́ви ѿ тлѝ, ꙗ҆́кѡ спа́слъ є҆сѝ ѿ ѕвѣ́рѧ прⷪ҇ро́ка.

Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ҇таѧ влⷣчце, цр҃и́це нбⷭ҇наѧ, стра́хомъ тлѝ вѣ́чной сме́рти содержи́мїи, мо́лимтисѧ, молѝ съ првⷣнымъ сѷмеѡ́номъ, сн҃а твоего̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, ꙗ҆́кѡ да и҆зба́вити на́съ тоѧ̀ вопїю́щихъ: спасѝ, сп҃се, и҆ и҆зба́ви ѿ тлѝ, ꙗ҆́кѡ спа́слъ є҆сѝ ѿ ѕвѣ́рѧ прⷪ҇ро́ка.

Конда́къ на пренесе́нїе моще́й, гла́съ д҃:

Наста̀ дне́сь всечⷭ҇тна́ѧ па́мѧть но́вагѡ цѣле́бника првⷣнагѡ сѷмеѡ́на, созыва́етъ же лю́дїе въ пречⷭ҇тны́й хра́мъ ст҃а́гѡ бж҃їѧ а҆рхїере́а нїкола́а, и҆дѣ́же ра́достнѡ соше́дшесѧ бл҃гочести́выхъ мнѡ́жества, ве́селѡ пра́зднꙋютъ пренесе́нїе чⷭ҇тны́хъ и҆ многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ пра́здникъ. ты́ бо ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ гра́дꙋ на́шемꙋ, и҆ все́й сиби́ри врачевство̀ безме́здное, подава́ѧ и҆сцѣле́нїе съ вѣ́рою приходѧ́щымъ къ тебѣ̀, сѷмеѡ́не всебл҃же́нне. но ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, того̀ молѝ спастѝ гра́дъ и҆ лю́ди, молѧ́щыѧсѧ тебѣ̀, па́че же хода́тай бꙋ́ди ко гдⷭ҇ꙋ во дни̑ наше́ствїѧ печа́ли рабѡ́мъ твои̑мъ, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, сиби́рстѣй странѣ̀ похвало̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе гра́дꙋ на́шемꙋ.

И҆́нъ конда́къ на прославле́нїе, гла́съ в҃:

Мі́ра сꙋ́етнагѡ ѿве́рглсѧ є҆сѝ, да бла̑га вѣ́чныѧ жи́зни наслѣ́диши, возлюби́въ неѕло́бїе и҆ чистотꙋ̀ дꙋшѝ и҆ тѣ́ла. сниска́лъ є҆сѝ, є҆́же возлюби́лъ, свидѣ́тельствꙋютъ бо ѡ҆ се́мъ гро́бъ и҆ нетлѣ́нїе моще́й твои́хъ, и҆ бл҃года́ть чꙋдотворе́нїѧ наипа́че. то́чиши бо цѣльбы̀ всѣ́мъ притека́ющымъ къ тебѣ̀ и҆ непросвѣщє́ннымъ, сѷмеѡ́не бл҃же́нне, чꙋдотво́рче преди́вный.

І҆́косъ:

Многоцѣле́бнагѡ сокро́вища чꙋдотво́рныхъ моще́й твои́хъ нѣ́дра подзє́мнаѧ не сокры́ша, првⷣный сѷмеѡ́не, но въ ѡ҆богаще́нїе и҆зда́ша та́ѧ притека́ющымъ вѣ̑рнымъ и҆ невѣ̑рнымъ. тѣ́мже прїиди́те всѝ и҆ прїими́те бога́тыхъ то́къ цѣльбы̀. ще́драгѡ бо влⷣки ра́бъ ще́дритъ и҆ дае́тъ, и҆ є҆́сть въ подаѧ́нїи неѡскꙋ́денъ. восхвалѧ́юще ᲂу҆̀бо въ пѣ́снехъ сицева́го застꙋ́пника и҆ бл҃годѣ́телѧ на́шего, да зове́мъ є҆мꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, сиби́рстѣй странѣ̀ похвало̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе гра́дꙋ на́шемꙋ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ꙗ҆́коже дре́вле бл҃гочести̑выѧ трѝ ѻ҆́троки ѡ҆роси́лъ є҆сѝ въ пла́мени халде́йстѣмъ свѣ́тлымъ бжⷭ҇тва̀ ѻ҆гне́мъ, и҆ на́съ ѡ҆зарѝ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, взыва́ющыѧ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бл҃гоче́стїе трїе́хъ ѻ҆́трѡкъ вавѷлѡ́нскихъ привлечѐ къ ни̑мъ свѣ́тлый бжⷭ҇тва̀ ѻ҆́гнь, сꙋ́щꙋю бл҃года́ть бж҃їю, сохра́ньшꙋю и҆̀хъ въ пла́мени халде́йстѣмъ невреди̑мы. то́ежде бл҃гоче́стїе привлечѐ и҆ къ твоемꙋ̀, бл҃же́нне, тѣ́лꙋ бл҃года́ть, сохра́ньшꙋю є҆̀ невреди́мо ѿ тлѝ въ нѣ́драхъ земны́хъ. и҆ ны́нѣ, пребыва́ющїй съ на́ми, сѷмеѡ́не, ꙗ҆́кѡ прича́стникъ бжⷭ҇твеннагѡ ѻ҆гнѧ̀, возжгѝ въ на́съ ѻ҆́гнь ре́вности по бл҃гоче́стїю, ꙗ҆́кѡ да и҆ мы̀ си́мъ сохра́ньшесѧ пла́мене страсте́й, воспрїи́мемъ пѣ́снь ѻ҆́нѣхъ ѻ҆трокѡ́въ, є҆́же взыва́ти хрⷭ҇тꙋ̀ вы́нꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Чꙋ́дно бы́сть халде́ємъ видѣ́нїе трїе́хъ ѻ҆трокѡ́въ, неѡпали́вшихсѧ пла́менемъ ѻ҆гнѧ̀. та́кожде ᲂу҆диви́шасѧ хрⷭ҇тоимени́тїи лю́дїе и҆ ᲂу҆мили́шасѧ се́рдцемъ, ви́дѣвше тво́й гро́бъ, бл҃же́нне, восходѧ́щь ѿ землѝ. є҆гда́ же ᲂу҆зрѣ́ша въ не́мъ нетлѣ̑нныѧ мо́щи твоѧ̀ и҆ точа́ша чꙋдесы̀ пресла̑вны бж҃е́ственною си́лою, въ ни́хъ ѡ҆бита́ющею, и҆ па́че почꙋди́шасѧ и҆ стра́хомъ и҆ ра́достїю ѡ҆б̾ѧ́ти бы́вше со ᲂу҆миле́нїемъ славосло́вѧхꙋ гдⷭ҇а, ди́внаѧ творѧ́щаго во ст҃ы́хъ свои́хъ. тѣ́мже и҆ мы̀ торжествꙋ́юще дне́сь па́мѧть твою̀, ст҃е, гла́сомъ трїе́хъ ѻ҆́нѣхъ ѻ҆трокѡ́въ, бл҃года́рственнѡ взыва́емъ хрⷭ҇тꙋ̀ сп҃сꙋ̀ всѣ́хъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Вои́стиннꙋ ве́лїе, ꙗ҆́коже то трїе́хъ ѻ҆трокѡ́въ въ вавѷлѡ́нѣ, та́кожде и҆ твоѐ, бл҃же́нне, бы́сть ѻ҆́но чꙋ́до, ꙗ҆́кѡ чєстны́ѧ мо́щи твоѧ̑, по толи́цѣхъ лѣ́тѣхъ ѡ҆брѣто́шасѧ цѣ̑лы и҆ неразрꙋши̑мы, бы́въ сохранѧ́емы въ землѝ бж҃е́ственною бл҃года́тїю, и҆ и҆зда́вшесѧ си́лою є҆ѧ̀ ѿ нѣ́дръ земны́хъ, ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ, то́же гдⷭ҇ь поста́ви не подъ спꙋ́домъ, но на свѣ́щницѣ, да свѣ́титъ всѣ̑мъ сїѧ́нїемъ чꙋде́съ, ѡ҆зари́ша и҆ ѡ҆богати́ша правосла́вныхъ разꙋмѣ́нїемъ бж҃е́ственнымъ. ᲂу҆цѣломꙋ́дритесѧ ны́нѣ, вопїю́щїи, и҆ возлюби́те па́че всѣ́хъ гдⷭ҇а, да бл҃года́ть ѡ҆брѧ́щете вѣ́чнꙋю, є҆ще́ же и҆ подаю́щꙋ всѣ̑мъ и҆сцѣле́нїе притека́ющымъ къ тебѣ̀. тебѣ́ же и҆ мы̀ покланѧ́ющесѧ, ра́достнѡ пое́мъ пѣ́снь трїе́хъ ѻ҆́нѣхъ ѻ҆трокѡ́въ, хрⷭ҇тꙋ̀ сподо́бившꙋ на́съ таковы́ѧ бл҃года́ти. бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣтѐ тѣ́ло твоѐ нетлѣ́нїемъ, бл҃же́нне, и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дръ, и҆́же въ лїва́нѣ, ᲂу҆мно́жисѧ чꙋдесы̀, приносѧ́щи бж҃е́ственнꙋю жи́знь. сегѡ̀ ра́ди сиби́рскаѧ страна̀, и҆мѣ́ѧ тебѧ̀ моли́твенникомъ, ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственный зри́тсѧ ра́й, цвѣ́ты разли̑чныѧ приносѧ̀ чꙋде́съ. и҆́миже, ꙗ҆́кѡ дре́вле вавѷлѡ́нѧне чꙋ́домъ трїе́хъ ѻ҆трокѡ́въ вразꙋмлѧ́еми бы́ша въ и҆́стинной си́хъ вѣ́рѣ, та́кѡ лю́дїе спаса́емїи при́снѡ ᲂу҆твержда́ютсѧ въ и҆́стинной вѣ́рѣ бж҃їей, вводѧ́щей въ живо́тъ вѣ́чный, є҆го́же да́рꙋетъ гдⷭ҇ь свои̑мъ ᲂу҆го́дникѡмъ, бл҃гослове́нъ сы́й бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Зри́ши, прест҃а́ѧ дв҃о, ꙗ҆́кѡ въ пла́мени грѣхо́внѣмъ и҆счеза́ютъ дні́е на̑ша. мл҃твами твои́ми съ првⷣнымъ сѷмеѡ́номъ сотворѝ, ꙗ҆́кѡ да не погꙋ́битъ се́й пла́мень на́съ до конца̀, но росо́ю свѣ́тлагѡ бж҃е́ственнагѡ ѻ҆гнѧ̀ ᲂу҆тꙋ́шенъ бꙋ́детъ. и҆ мы̀ та́кѡ невреди̑мы ѿ пла́мене є҆гѡ̀ ꙗ҆ви́вшесѧ, пода́телю тогѡ̀ ѻ҆гнѧ̀ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ вы́нꙋ взыва́емъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Нестерпи́момꙋ ѻ҆гню̀ соедини́вшесѧ, бг҃оче́стїѧ предстоѧ́ще ю҆́нѡши, пла́менемъ же неврежде́ни бж҃е́ственнꙋю пѣ́снь поѧ́хꙋ: бл҃гослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже бл҃гочести́вїи ѻ҆́троцы въ пещѝ вавѷлѡ́нстѣй пла́менемъ и҆ногда̀ неврежде́ни бы́ша, бж҃е́ственною си́лою та́кѡ сподо́бившїисѧ по́мощи твоеѧ̀, бл҃же́нне, спасе́ни бы́вша, ѿ многоразли́чныхъ ѕѡ́лъ, ꙗ҆́кѡ пла́менемъ ѻ҆гнѧ̀ и҆̀хъ ѡ҆бдержа́щихъ. тѣ́мже ѡ҆бновлѧ́ющїѧсѧ въ дꙋша́хъ вѣ́рныхъ чꙋдеса̀ твоѧ̑ дне́съ въ па́мѧти твое́й, ꙗ҆́коже чꙋ́до въ пещѝ вавѷлѡ́нстѣй ю҆́нѡши ѻ҆́ны, пѣ́ти всѣ́хъ наꙋча́ютъ: бл҃гослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃ото́чный и҆сто́чникъ, ѡ҆роша́ющь стра́ждꙋщихъ въ пла́мени нестерпи́мыхъ ѕѡ́лъ, гдⷭ҇ь ꙗ҆ви́ тѧ, бл҃же́нне, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ сокро́вище дарова́нїй, мы́ же, моли́твами твои́ми, сподоблѧ́емсѧ бы́ти невреди̑мы ѿ ѕлы́хъ. ѿ незави́стныхъ бо во́дъ дх҃о́вныѧ бл҃года́ти всѣ̑мъ, съ те́плою вѣ́рою прибѣга́ющымъ къ тебѣ̀, подае́ши бл҃гопотрє́бнаѧ ко сп҃се́нїю, и҆ та́кѡ твори́ши, ꙗ҆́кѡ да всѝ ра́достнѡ торжествꙋ́юще па́мѧть твою̀, согла́снѡ вопїе́мъ: бл҃гослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Чꙋде́съ твои́хъ, бл҃же́нне, рѣ́ки и҆злїѧ́вшесѧ и҆сцѣле́нїй, бе́зднꙋ тѧ̀ ꙗ҆ви́ша, точа́щꙋ бл҃года́ть гдⷭ҇а. и҆ні́и бо стражда̀ нестерпи́мою бо́лью во ѻ҆́чїю своє́ю, пе́рстїю то́кмо ѿ гро́ба твоегѡ̀ ѡ҆бложи́вше ѧ҆̀, и҆ ѡ҆ се́мъ ᲂу҆крѣпи́вшесѧ, прозрѣ́ша, дрꙋзі́и же прикоснове́нїемъ то́кмо къ моща́мъ твои̑мъ ѡ҆блегче́нїе въ болѣ́зни полꙋчи́ша: пре́жде сꙋ́щїи нѣмі́и глаго́ланїе прїѧ́ша: печа́льнїи крѣ́пкое ᲂу҆тѣше́нїе, хромі́и бл҃готече́нїе, разсла́бленнїи и҆справле́нїе, болѧ́щїи нога́ма здра́вїе: та́кожде мнѡ́зи ᲂу҆трѡ́бы неплѡ́дны содѣ́лашасѧ многоча̑дны, пїю́щи то́кмо во́дꙋ ѿ мѣ́ста ꙗ҆вле́нїѧ твои́хъ моще́й, мнѡ́зи же є҆ле́емъ ѿ канди́ла твоегѡ̀ и҆сцѣли́шасѧ ѿ неисцѣ́льныхъ болѣ́зней. и҆ всѣ̑мъ всѧ́кѡ пролива́еши тꙋ̑чи врачева́нїй, ᲂу҆ставлѧ́юще пале́нїе недꙋ́гѡвъ, и҆ лю́ди си́хъ свобо́ждшыѧсѧ ᲂу҆строѧ́еши пѣснопѣ́ти: бл҃гослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Вельми́ тѧ просла́ви гдⷭ҇ь, бл҃же́нне, въ чꙋдесѣ́хъ, ѿ любве́ бо вѣ́ры ст҃о́е то́кмо и҆́мѧ твоѐ призыва́ющїи, а҆́бїе ᲂу҆слы́шаны быва́ютъ ꙗ҆́коже плѣне́ннїи и҆ногда̀ пога́ными, и҆ стра́ждꙋщїи ѿ дꙋ́хъ нечи́стыхъ, и҆ и҆ні́и мнѡ́зи болѧ́щїи, и҆ николи́же скꙋ́дны по́мощи твое́й ѡ҆ставлѧ́ютсѧ. и҆ не то́чїю тща́щымсѧ и҆́мѧ твоѐ нарица́ти, но и҆ ѻ҆́бразъ тво́й, любо́вїю, ꙗ҆́же къ тебѣ̀, написꙋ́ющымъ, вели́къ помо́щникъ ꙗ҆влѧ́ешисѧ. къ си̑мъ же и҆ невѣ́дꙋщымъ тѧ̀ болѧ́щымъ, а҆́ще и҆ во мнѡ́ги стра́ны и҆ вє́си произы́де и҆ слы́шана бы́сть сла́ва и҆́мене твоегѡ̀, въ со́нїихъ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ, врачꙋ́еши ѧ҆̀. тѣ́мже па́мѧть твою̀ пра́зднꙋюще, въ прославле́нїе гдⷭ҇а просла́вльшагѡ та́кѡ тѧ̀ велегла́снѡ взыва́емъ: бл҃гослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́бразы носѧ́щи дре́вле твоегѡ̀ ржⷭ҇тва̀, ю҆́нѡши не ѡ҆палѧ́етъ, дв҃о, пе́щь, ꙗ҆́коже не ѡ҆палѝ ᲂу҆тро́бꙋ твою̀ ѻ҆́гнь бжⷭ҇твенный. всѧ̑ бо твори́тъ і҆и҃съ сн҃ъ тво́й, бг҃ъ и҆ чл҃вѣ́къ, є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ, воздви́гнꙋвый ро́гъ сп҃се́нїѧ на́мъ въ домꙋ̀ дв҃да ѻ҆́трока своегѡ̀, милосе́рдїѧ ра́ди млⷭ҇ти, въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ съ высоты̀, и҆ напра́вилъ ны̀ є҆́сть на пꙋ́ть ми́ра.

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, ꙗ҆ви́вый тѧ̀, бл҃же́нне, споспѣ́шника всѣ̑мъ ко сп҃се́нїю житїе́мъ твои́мъ и҆ наста́вника сло́вомъ. лѣ́ствица бо нб҃овосхо́днаѧ житїѐ твоѐ бы́сть, сло́во же твоѐ бл҃года́тїю срастворе́но є҆́сть, наꙋча́ющи трезве́нїю дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, и҆ воздержа́нїю по бл҃гоче́стїю, и҆ та́кѡ направлѧ́ющи всѣ́хъ на пꙋ́ть ми́ра.

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, дарова́вый на́мъ тебѐ, бл҃же́нне, чꙋдотво́рца преди́вна, кꙋ́пнѡ же и҆ стѣ́нꙋ и҆ предгра́дїе ѿ ѧ҆зыкоѕло́бїѧ и҆ ѡ҆ѕлобле́нїѧ заблꙋ́ждшихъ ѿ и҆́стинныѧ вѣ́ры. и҆́хже чꙋдесы̀ ѿ моще́й твои́хъ дале́че ѿгна́лъ є҆сѝ ѿ ѻ҆́бласти верхотꙋ́рскїѧ, не терпѧ̀ рачи́телей є҆ресе́й и҆ хꙋле́нїѧ и҆спо́лненныхъ на правосла́вїе бы́ти та́мѡ, и҆дѣ́же ꙗ҆ви́шасѧ мо́щи твоѧ̑: чꙋ̑днаѧ бо зна́мєнїѧ ѿ си́хъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь палѧ́щь, ꙗ҆ви́шасѧ въ посрамле́нїе є҆ретїкѡ́мъ, на́мъ же всѣ̑мъ во ᲂу҆твержде́нїе и҆ на пꙋ́ть ми́ра.

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, поста́вивый тѧ̀, бл҃же́нне, хода́таѧ на нб҃сѝ и҆ моли́твенника ѡ҆ на́съ. а҆́ще бо и҆ землѧ̀ сокры́ла тѧ̀, но горѣ́ тѧ всѝ бога́тна и҆́мамы предста́телѧ и҆ моли́твенника къ бг҃ꙋ, любо́вїю чтꙋ́щыѧ тѧ̀, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ моли́твами твои́ми, спа́слъ є҆сѝ и҆ны̑ѧ ѿ потопле́нїѧ, и҆ны̑ѧ ѿ ѻ҆́гненнагѡ запале́нїѧ, призыва́ющыѧ ст҃о́е и҆́мѧ твоѐ и҆ молѧ́щыѧсѧ тебѣ̀ ѡ҆ по́мощи, и҆ и҆ны̑ѧ ѿ неизбѣ́жныѧ сме́рти въ болѣ́зни и҆́хъ: и҆ та́кѡ всѣ́хъ напра́вилъ є҆сѝ на пꙋ́ть ми́ра.

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, сподо́бивый прославле́нїе твоѐ, бл҃же́нне, свѣтоза́рное и҆ чꙋдеса̀ пресла̑внаѧ воспѣ́ти, є҆ли́кѡ мо́щно є҆́сть на́мъ. ты́ же, бл҃госе́рде, не ѿста́ви по́мощи твоеѧ̀ ѿ на́съ, со ᲂу҆миле́нїемъ про́симъ тѧ̀, и҆ не помѧнѝ беззако́нїй на́шихъ, но ѡ҆брати́сѧ на ми́лость, и҆ молѝ ми́лостиваго бг҃а, дарова́ти ми́ръ мі́рови, и҆ всѣ̑мъ согрѣше́нїй проще́нїе и҆ дꙋша́мъ, и҆ тѣлесє́мъ здра́вїе и҆ напра́вити всѣ́хъ на пꙋ́ть ми́ра.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ, тобо́ю, прест҃а́ѧ дв҃о, посѣти́вый на́съ восто́къ свы́ше, просвѣти́ти во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни сѣдѧ́щыѧ, и҆ напра́вити но́ги на́шѧ на пꙋ́ть ми́ра.

Свѣти́ленъ, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Тве́рдыѧ:

Свѣ́тлѡ возсїѧ̀ дне́сь па́мѧть твоѧ̀, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, лꙋча́ми мно́гѡ ѡ҆блиста́ющи твои́хъ добродѣ́тельныхъ дѣѧ́нїй, и҆ ѡ҆зарѧ́ющи вѣ́рныхъ ра́зꙋмы свѣ́томъ чꙋде́съ твои́хъ. сїю̀ ᲂу҆̀бо пра́зднꙋюще, ра́достнѡ сла́вимъ тѧ̀ и҆ любо́вїю ᲂу҆бл҃жа́емъ, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ. є҆го́же молѝ и҆зба́вити ны̀ ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ, и҆ просвѣти́ти свѣ́томъ за́повѣдей, разори́ти же и҆ всю̀ мра́чнꙋю тмꙋ̀ напа́стей, на́съ ѡ҆блежа́щихъ, и҆ ѡ҆блиста́ти весе́лїемъ сердца̀, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та немерца́ющагѡ вмѣсти́лище ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, носи́вши хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, и҆́же є҆́сть свѣ́тъ присносꙋ́щный, просвѣща́ѧй всѧ́каго человѣ́ка грѧдꙋ́щаго въ мі́ръ. тѣ́мже тѧ̀ по до́лгꙋ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

На хвали́техъ стїхи̑ры пра́здника д҃ и҆ првⷣнагѡ д҃ съ припѣ́вы и҆́хъ стїхо́вными, и҆лѝ ѻ҆дногѡ̀ првⷣнагѡ на д҃.

Гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

И҆спо́лнь бж҃е́ственнагѡ свѣ́та, возсїѧ̀ на́мъ па́мѧть бг҃оꙋго́дныхъ пѡ́двигъ твои́хъ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, ѡ҆зарѧ́ѧ вѣ́рныхъ сердца̀, добродѣ́телей твои́хъ блиста́ньми. пꙋ́ть бо ᲂу҆́зкїй въ земно́й твое́й жи́зни ше́ствовалъ є҆сѝ, простра́ннагѡ лє́сти ѿрѣва́ѧ и҆ воздержа́нїемъ тѣ́ло своѐ ᲂу҆дрꙋча́ѧ, ѿбѣ́гъ же мїрскі́ѧ сла́вы, и҆ цѣломꙋ́дрїемъ, и҆ смиренномꙋ́дрїемъ ᲂу҆краси́всѧ, дѡ́брыѧ дѣ́тєли твоѧ̑, и҆̀хже ᲂу҆крыва́лъ є҆сѝ покро́вомъ ю҆ро́дства, ꙗ҆́коже ѳѷмїа́мъ бл҃гово́ненъ и҆ же́ртвꙋ бл҃гопрїѧ́тнꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ прине́слъ є҆сѝ, и҆̀же тѧ̀ зрѧ̀ тѣ́ми та́кѡ просла́вльша є҆го̀, а҆́ще и҆ напослѣ́докъ дні́й си́хъ подвиза́вшасѧ, ꙗ҆вѝ подо́бна пє́рвымъ подви́жникѡмъ, и҆ сла́вы црⷭ҇тва нбⷭ҇нагѡ сподо́билъ є҆́сть, всели́въ тѧ̀ во ѻ҆би́телехъ нбⷭ҇ныхъ со а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми, съ ни́ми же моли́сѧ, ст҃е влⷣцѣ и҆ на́съ сотвори́ти прича́стники нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ, торжествꙋ́ющихъ сщ҃еннолѣ́пнѡ дне́съ сщ҃е́ннꙋю па́мѧть твою̀.

Прославлѧ́ѧй тѧ̀ гдⷭ҇ь на нб҃сѝ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, просла́ви и҆ на землѝ нетлѣ́нїемъ и҆ чꙋдесы̀. по мно́зѣхъ бо лѣ́тѣхъ пребы́вше въ нѣ́драхъ землѝ чєстны́ѧ мо́щи твоѧ̑ ѡ҆брѣто́шасѧ цѣ̑лы и҆ невреди̑мы. ты́ же бл҃гоꙋха́еши и҆ то́чиши и҆сцѣлє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ра́йскїй и҆сто́чникъ стрꙋѝ и҆спꙋща́еши бл҃года́ти бж҃їѧ и҆ чꙋде́съ то́ки подае́ши всѣ̑мъ тре́бꙋющымъ, всѧ́къ недꙋ́гъ бл҃говре́меннѣ ѿ̾е́млѧ и҆ напаѧ́ѧ дꙋ́шы дарова̑нїи (с. 726) бж҃е́ственными. и҆́хже сподоблѧ́ютсѧ ны́нѣ, и҆ не то́чїю сиби́рстїи лю́дїе, но и҆ дале́че сꙋ́щи призыва́ющыѧ ст҃о́е и҆́мѧ твоѐ, та́кожде и҆ почита́ющыѧ сщ҃е́нный ѻ҆́бразъ сщ҃еннолѣ́пнагѡ подо́бїѧ твоегѡ̀, и҆ молѧ́щисѧ ѡ҆ по́мощи твое́й. тѣ́мже по до́лгꙋ тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

И҆мꙋ́ще тѧ̀ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй и҆ безме́здна врача̀, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, и҆́мамы же кꙋ́пнѡ тѧ̀ и҆ наста́вника и҆ споспѣ́шника ко сп҃се́нїю и҆ моли́твенника ѡ҆ на́съ. въ со́нїѧхъ бо ꙗ҆влѧ́ѧсѧ лю́демъ, ᲂу҆чи́ши и҆̀хъ бл҃гоче́стїю вразꙋмлѧ́ѧ проводи́ти жи́знь въ тре́звенности и҆ воздержа́нїи, и҆ ѡ҆греба́тисѧ дꙋшетлѣ́нныхъ страсте́й, и҆ та́кѡ рꙋководи́ши и҆̀хъ по пꙋтѝ, ведꙋ́щемъ въ живо́тъ вѣ́чный, и҆ мо́лишисѧ, предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ влⷣчню, и҆зба́вити всѣ́хъ ѿ бѣ́дъ и҆ напа́стей, и҆ всѣ̑мъ дарова́ти ми́ръ и҆ сп҃се́нїе. и҆ ны́нѣ, бл҃госе́рде, моли́твами твои́ми и҆спросѝ на́мъ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ всѧ̑ бл҃гопотрє́бнаѧ ко сп҃се́нїю и҆ жи́зни вре́меннѣй и҆ вѣ́чнѣй, ꙗ҆́кѡ да непреста́ннѡ хва́лимъ тѧ̀ и҆ влⷣкꙋ бл҃гоговѣ́йнѡ вы́нꙋ славосло́вимъ.

Всечⷭ҇тны́хъ пренесе́нїю моще́й твои́хъ, бл҃же́нне сѷмеѡ́не, во ст҃ꙋ́ю ѻ҆би́тель ст҃и́телѧ нїкола́а дре́вле ра́довашасѧ верхотꙋ́рстїи лю́дїе прїе́млюще ѧ҆̀, ꙗ҆́коже вои́стиннꙋ вели́кое сокро́вище. и҆ мы̀ торжествꙋ́юще въ па́мѧти твое́й, весели́мсѧ бж҃е́ственнѣ, и҆ пѣ́сненными похвала́ми ᲂу҆бл҃жа́емъ тѧ̀: гдⷭ҇ꙋ же бг҃ꙋ на́шемꙋ, дарова́вшꙋ на́мъ таково́е сокро́вище, бл҃года́рственнѡ вопїе́мъ: сла́ва тебѣ̀, гдⷭ҇и, бл҃годѣ́телю на́шемꙋ, во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Сла́ва, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Торжествꙋ́юще дне́сь па́мѧть првⷣнагѡ сѷмеѡ́на дꙋхо́вный ли́къ лю́дїе совокꙋ́пльше и҆ согла́снѡ велича́юще сего̀ ᲂу҆го́дника гдⷭ҇нѧ, ᲂу҆ми́льнѡ къ немꙋ̀ воззове́мъ: ѽ, всебл҃же́нне сѷмеѡ́не. прїимѝ на̑ша пѣснопѣ̑нїѧ въ похвалꙋ̀ тебѣ̀, не ꙗ҆́кѡ досто́йны тебѐ, но ꙗ҆́кѡ ѿ ᲂу҆се́рдїѧ тебѣ̀ принѡси́мыѧ, не бо мо́жемъ по достоѧ́нїю воспѣ́ти тѧ̀. прїимѝ и҆ поси̑льнаѧ приношє́нїѧ, предлага́ємаѧ тѝ ѿ бл҃года́рныхъ тебѣ̀ серде́цъ. прїимѝ и҆ молє́нїѧ на̑ша къ тебѣ̀ возноси̑маѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ предста́тель на́шъ и҆ моли́твенникъ ѡ҆ на́съ, моли́сѧ прест҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, є҆́же дарова́ти ми́ръ и҆ бл҃годе́нствїе ст҃ѣ́й правосла́внѣй цр҃кви, па́стырємъ ре́вность ѡ҆ сп҃се́нїи пасо́мыхъ и҆́ми, мѣ́стꙋ и҆ гра́дꙋ семꙋ̀ бл҃говоле́нїе и҆ всѣ̑мъ хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ, въ вѣ́цѣ се́мъ, согрѣше́нїй проще́нїе и҆ ѕлы́хъ и҆збавле́нїе, въ вѣ́цѣ же несконча́емомъ ра́дость, є҆́юже ра́дꙋютсѧ всѝ пра́веднїи, наслѣ́дꙋющыѧ, ꙗ҆́коже и҆ ты̀, ст҃е, живо́тъ вѣ́чный.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

Ра́дꙋйсѧ, ра́дость ми́рꙋ роди́вшаѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ влⷣчце, тобо́ю бо ꙗ҆ви́сѧ во пло́ти сп҃съ всѣ́хъ, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, и҆мѣ́ѧй глаго́лати во црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ коемꙋ́ждо бл҃ги́хъ вѣ́рныхъ ра̑бъ свои́хъ: вни́ди въ ра́дость гдⷭ҇а твоегѡ̀.

Славосло́вїе вели́кое.

Тропа́рь првⷣнагѡ:

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Про́чее по ᲂу҆ста́вꙋ, в҃і-гѡ септе́мврїа.

На лїтꙋргі́и:

Бл҃жє́нна ѿ канѡ́на пра́здника, пѣ́снь ѳ҃, и҆ првⷣнагѡ пѣ́снь ѕ҃.

Во и҆́но вре́мѧ ѻ҆дногѡ̀ првⷣнагѡ пѣ̑сни г҃ и҆ ѕ҃.

Въ в҃і-й де́нь септе́мврїа:

Прокі́менъ пра́здника и҆ првⷣнагѡ: Возвесели́тсѧ пра́ведникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

А҆пⷭ҇толъ пра́здника и҆ првⷣнагѡ, зача́ло сг҃і.

А҆ллилꙋ́їа пра́здника.

Є҆ѵⷢ҇лїе пра́здника и҆ првⷣнагѡ ѿ лꙋкѝ, зача́ло к҃д.

Прича́стенъ пра́здника и҆ првⷣника: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Про́чее по ѻ҆бы́чаю.

Во и҆́но вре́мѧ: прокі́менъ, А҆пⷭ҇толъ, а҆ллилꙋ́їа, Є҆ѵⷢ҇лїе, и҆ прича́стенъ ѻ҆дногѡ̀ првⷣнагѡ.

[Зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ ѿда́нїе пра́здника рождества̀ прест҃ы́ѧ бг҃оро́дицы и҆ па́мѧть пренесе́нїѧ моще́й првⷣнагѡ сѷмеѡ́на въ недѣ́лю.

На ма́лѣй вече́рни,

Стїхи̑ры воскрє́сны. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ воскре́снагѡ гла́са ма́лыѧ вече́рни. На стїхо́внѣ стїхи́ра воскре́сна а҃ и҆ првⷣнагѡ стїхо́вна вели́кїѧ вече́рни съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, првⷣнаго. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ въ то́йже гла́съ. По Ны́нѣ ѿпꙋща́еши, тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На ма́ломъ повече́рїи,

По трист҃о́мъ конда́къ воскре́сенъ. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. Про́чее по ѻ҆бы́чаю.

На вели́цѣй вече́рни,

По ѻ҆бы́чномъ ѱалмѣ̀, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: каѳі́сма всѧ̀. На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры воскрє́сны г҃, пра́здника г҃ и҆ првⷣнагѡ д҃. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, Бг҃оро́диченъ, а҃-й гла́съ. Вхо́дъ, прокі́менъ днѐ и҆ чтє́нїѧ прпⷣнагѡ г҃. На лїті́и стїхи́ра пра́здника, та́же стїхи̑ры првⷣнагѡ. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрє́сны. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. На бл҃гослове́нїе хлѣ́бѡвъ: Бг҃оро́дице дв҃о, ра́дꙋйсѧ, є҆ди́ножды, тропа́рь првⷣнагѡ є҆ди́ножды, и҆ пра́здника є҆ди́ножды, и҆ чте́нїе првⷣнагѡ.

На ᲂу҆́трени,

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь воскре́сенъ два́жды. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ: сѣда́льны воскрє́сны съ бг҃орѡ́дичны и҆́хъ, и҆ чте́нїе въ толкова́нїихъ є҆ѵⷢ҇льскихъ. Недѣ́лѧ предъ воздви́женїемъ. Полѷеле́й. Бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и: и҆ сѣда̑льны првⷣнагѡ всѝ по є҆ди́ножды. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆ чте́нїе првⷣнагѡ. Степє́нна гла́са. Прокі́менъ првⷣнагѡ, Всѧ́кое дыха́нїе: и҆ є҆ѵⷢ҇лїе првⷣнагѡ. Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во. ѱало́мъ н҃-й и҆ стїхи́ра првⷣнагѡ. Канѡ́нъ воскре́сенъ со і҆рмосо́мъ на д҃, пра́здника на д҃ и҆ првⷣнагѡ на ѕ҃. Катава́сїа: Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й. По г҃-й пѣ́сни конда́къ пра́здника и҆ сѣда́льны првⷣнагѡ два́жды. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆ чтє́нїѧ првⷣнагѡ. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ првⷣнагѡ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшꙋю: Ст҃ъ гдⷭ҇ь: свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскре́сны г҃ и҆ првⷣнагѡ в҃ и҆ пра́здника г҃, со Сла́вою: припѣ́вы же глаго́лемъ пра́здника. Та́же самогла́снꙋ стїхи́рꙋ пра́здника, съ припѣ́вы є҆гѡ̀. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ, бг҃оро́дице: Славосло́вїе вели́кое, и҆ тропа́рь воскре́сенъ то́чїю. Є҆ктєнїѝ, ѿпꙋ́стъ, ѡ҆глаше́нїе стꙋді́тово и҆ и҆схожде́нїе въ притво́ръ, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ, и҆ ча́съ а҃-й, на не́мъ же тропа́рь воскре́сенъ, Сла́ва: пра́здника, И҆ ны́нѣ: Бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ воскре́сенъ, и҆ про́чее и҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

На г҃-мъ часѣ̀: тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, Бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Трист҃о́мъ, конда́къ првⷣнагѡ и҆ пра́здника и҆ воскре́сенъ глаго́лемъ пременѧ́юще.

На лїтꙋргі́и:

Бл҃жє́нна воскре́сна на д҃, пра́здника пѣ́снь ѳ҃ на д҃, и҆ првⷣнагѡ пѣ́снь ѕ҃ на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, пра́здника и҆ првⷣнагѡ, конда́къ воскре́сенъ. Сла́ва, првⷣнагѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, А҆пⷭ҇толъ и҆ є҆ѵⷢ҇лїе недѣ́ли предъ воздви́женїемъ и҆ рѧ́дъ недѣ́ли подъ зача́ло, та́кже првⷣнагѡ: А҆ллилꙋ́їа и҆ прича́стенъ пра́здника и҆ првⷣнагѡ. Про́чее по ᲂу҆ста́вꙋ.

Моли́тва.

Ѽ ст҃ы́й и҆ првⷣный сѷмеѡ́не, чи́стою дꙋше́ю твое́ю въ нбⷭ҇ныхъ ѻ҆би́телехъ въ ли́цѣ ст҃ы́хъ водворѧ́ѧйсѧ, на земли́ же съ на́ми неѿстꙋ́пнѡ пребыва́ѧй. по да́ннѣй тѝ бл҃года́ти ѿ гдⷭ҇а моли́тисѧ ѡ҆ на́съ, ми́лостивнѡ при́зри на на́съ многогрѣ́шныхъ, а҆́ще и҆ недосто́йнѣ, ѻ҆ба́че съ вѣ́рою и҆ ᲂу҆пова́нїемъ къ тебѣ̀ притека́ющихъ, и҆ и҆спросѝ на́мъ ѿ бг҃а проще́нїе согрѣше́нїй на́шихъ, въ нѧ́же впада́емъ мно́жицею во всѧ̑ дни̑ житїѧ̀ на́шегѡ. и҆ ꙗ҆́коже пре́жде ѻ҆́вымъ ᲂу҆́бѡ ѿ ѻ҆́чныѧ ѕѣ́льныѧ болѣ́зни ни ма́ло зрѣ́ти могꙋ́щымъ и҆сцѣле́нїе ѻ҆че́съ, ѻ҆́вымъ же бли́зъ сме́рти бы́вшымъ ѿ лю́тыхъ недꙋ́гѡвъ врачева́нїе, и҆ и҆ны̑мъ и҆на̑ѧ мнѡ́гаѧ пресла̑внаѧ благодѣѧ̑нїѧ дарова́лъ є҆сѝ: си́це и҆зба́ви и҆ на́съ ѿ недꙋ́гѡвъ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ и҆ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби и҆ печа́ли, и҆ всѧ̑ бл҃га̑ѧ къ настоѧ́щемꙋ житїю̀ на́шемꙋ и҆ къ вѣ́чномꙋ сп҃се́нїю бл҃гопотрє́бнаѧ на́мъ ѿ гдⷭ҇а и҆спросѝ, да та́кѡ твои́мъ предста́тельствомъ и҆ моли́твами стѧжа́вше всѧ̑ на́мъ полє́знаѧ, а҆́ще и҆ недосто́йнїи, бл҃года́рнѣ восхвалѧ́юще тѧ̀, просла́вимъ бг҃а, ди́внаго во ст҃ы́хъ свои́хъ, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Комментарии для сайта Cackle