Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃і-й де́нь. Всемі́рное воздви́женїе честна́гѡ и҆ животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀:

И҆ ᲂу҆спе́нїе и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепі́скопа кѡнстанті́нѧ гра́да, златоꙋ́стагѡ.

Вѣ́домо же бꙋ́ди:

Ꙗ҆́кѡ златоꙋ́стагѡ послѣ́дованїе въ се́й пресвѣ́тлый де́нь, въ кѡнстанті́нѣ гра́дѣ, и҆ повсю́дꙋ не пое́тсѧ, воздви́женїѧ ра́ди честна́гѡ крⷭ҇та̀, гдⷭ҇ьскагѡ пра́здника: и҆ преложи́сѧ въ г҃і-й де́нь ное́мврїа мѣ́сѧца.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры, гла́съ а҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Крⷭ҇тъ возно́ситсѧ, ꙳ и҆ де́мѡни прогонѧ́ютсѧ, ꙳ разбо́йникъ є҆де́ма ᲂу҆́бѡ врата̀ ѿверза́етъ, ꙳ сме́рть ᲂу҆мерщвлѧ́етсѧ, и҆ ны́нѣ пꙋста̀ ꙗ҆ви́сѧ, ꙳ хрⷭ҇то́съ велича́етсѧ. ꙳ тѣ́мъ весели́тесѧ всѝ земноро́днїи, ꙳ клѧ́тва разрꙋши́сѧ.

Два́жды.

Прїиди́те боголюби́вїи всѝ, ꙳ крⷭ҇тъ честны́й возноси́мый ви́дѧще, ꙳ возвели́чимъ кꙋ́пнѡ, и҆ сла́вꙋ дади́мъ ꙳ є҆ди́номꙋ и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ, взыва́юще: ꙳ распны́йсѧ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ, ꙳ не пре́зри молѧ́щихсѧ на́съ.

Го́ресть дре́вле ѡ҆слажда́ѧ мѡѷсе́й, ꙳ и҆зба́ви і҆и҃лѧ, ѻ҆́бразомъ крⷭ҇тъ прописꙋ́ѧ: ꙳ мы́ же сего̀ всѝ бжⷭ҇твеннѡ вѣ́рнїи, ꙳ та́инственнѡ воѡбража́юще въ сердца́хъ на́шихъ всегда̀, ꙳ спаса́емсѧ держа́вою є҆гѡ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Дне́сь са́дъ живо́тный, ѿ земны́хъ незаходи́мыхъ нѣ́дръ происхо́дитъ, на не́мъ пригвожде́ннагѡ хрⷭ҇та̀ и҆звѣствꙋ́етъ воскресе́нїе: и҆ воздвиза́емый рꙋка́ми свѧще́нническими, тогѡ̀ на нб҃са̀ возвѣща́етъ возноше́нїе. и҆́мже на́ше смѣше́нїе, ѿ є҆́же на зе́млю паде́нїѧ, на нб҃сѣ́хъ жи́тельствꙋетъ. тѣ́мже благода́рственнѣ возопїи́мъ: гдⷭ҇и, вознесы́йсѧ на не́мъ, и҆ тѣ́мъ совозне́съ на́съ, нбⷭ҇ныѧ твоеѧ̀ ра́дости сподо́би, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Прокі́менъ днѐ. И҆ Сподо́би, гдⷭ҇и:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Водо́ю бг҃отво́рною, ꙳ и҆ кро́вїю твое́ю, сло́ве, ꙳ свѣ́тлѡ цр҃ковь ᲂу҆краша́етсѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ невѣ́ста, ꙳ крⷭ҇та̀ сла́вꙋ пою́щи.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Копїѐ со крⷭ҇то́мъ, ꙳ гво́зди, и҆ и҆на̑ѧ, ꙳ и҆́миже живоно́сное ꙳ хрⷭ҇то́во пригвозди́сѧ тѣ́ло, ꙳ возносѧ́ще поклони́мсѧ.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Є҆гда̀ а҆мали́ка ꙳ мѡѷсе́й побѣжда́ше, ꙳ на высотꙋ̀ рꙋ́цѣ и҆мѣ́ѧ ꙳ крⷭ҇тоѧвле́ннѡ, ꙳ ѡ҆бразова́ше хрⷭ҇то́вꙋ стрⷭ҇ть пречⷭ҇тꙋю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь дре́во ꙗ҆ви́сѧ, дне́сь ро́дъ є҆вре́йскїй поги́бе, дне́сь вѣ́рными цари̑ вѣ́ра ꙗ҆влѧ́етсѧ, и҆ а҆да́мъ дре́ва ра́ди и҆спадѐ, и҆ па́ки дре́вомъ де́мѡни вострепета́ша: всеси́льне гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Тропа́рь, гла́съ а҃:

Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ благословѝ достоѧ́нїе твоѐ, побѣ̑ды на сопроти̑вныѧ да́рꙋѧ, и҆ твоѐ сохранѧ́ѧ крⷭ҇то́мъ твои́мъ жи́тельство.

По ѿпꙋще́нїи же ма́лыѧ вече́рни, вхо́дитъ є҆кклисїа́рхъ со і҆ере́емъ и҆ дїа́кономъ и҆ параекклисїа́рхомъ въ же́ртвенникъ со свѣща́ми, и҆ ѡ҆блачи́тсѧ і҆ере́й, и҆ дїа́конъ: и҆ кади́въ честны́й крⷭ҇тъ, глаго́летъ: Благословѝ, влады́ко. І҆ере́й: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Та́же, Трист҃о́е, и҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: тропа́рь крⷭ҇та̀: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, конда́къ. И҆ взима́етъ і҆ере́й честны́й крⷭ҇тъ съ блю́домъ на главꙋ̀, и҆ вно́ситъ є҆го̀ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь: пред̾идꙋ́щымъ же предъ ни́мъ со двѣма̀ лампа́дами. И҆ полага́етъ честны́й крⷭ҇тъ на ст҃о́й трапе́зѣ на є҆ѵⷢ҇льскомъ мѣ́стѣ, и҆ вжига́ютъ предъ ни́мъ свѣщꙋ̀ на всю̀ но́щь: а҆ є҆ѵⷢ҇лїе поставлѧ́етъ на го́рнее мѣ́сто.

Подоба́етъ вѣ́дати:

Ꙗ҆́кѡ а҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ се́й въ недѣ́лю, ничто́же пое́тсѧ воскрⷭ҇но, ни стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, нижѐ непорѡ́чны, ни степє́нна гла́са, ни є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇но чте́тсѧ: то́чїю, Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: глаго́лемъ: не пое́тсѧ же и҆ Ст҃ъ гдⷭ҇ь бг҃ъ: но пое́мъ всю̀ слꙋ́жбꙋ пра́здника.

На вели́цѣй вече́рни. А҆́ще въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера, пое́мъ Блаже́нъ мꙋ́жъ: каѳі́смꙋ всю̀. А҆́ще же въ недѣ́лю ве́чера, пое́мъ Блаже́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ. А҆́ще ли во и҆ны́й де́нь, Блаже́нъ мꙋ́жъ: не пое́мъ, но по предначина́тельномъ ѱалмѣ̀ пое́мъ: Гдⷭ҇и, воззва́хъ: на гла́съ ѕ҃.

И҆ пое́мъ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Крⷭ҇тъ воздвиза́емь, ꙳ на не́мъ вознесе́ннагѡ ꙳ стрⷭ҇ть пречⷭ҇тꙋю, ꙳ пѣ́ти повелѣва́етъ тва́ри все́й. ꙳ на то́мъ бо ᲂу҆би́въ на́съ ᲂу҆би́вшаго, ꙳ ᲂу҆мерщвлє́нныѧ ѡ҆живи́лъ є҆́сть, ꙳ и҆ ᲂу҆добрѝ, и҆ на нб҃сѣ́хъ жи́ти сподо́би ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ, ꙳ премно́жествомъ бл҃гости. ꙳ тѣ́мъ ра́дꙋющесѧ, ꙳ вознесе́мъ и҆́мѧ є҆гѡ̀, ꙳ и҆ тогѡ̀ возвели́чимъ ꙳ кра́йнее снизхожде́нїе.

Три́жды. (с.276)

Мѡѷсе́й пред̾ѡбрази́ тѧ, ꙳ рꙋ́ки просте́ръ на высотꙋ̀, ꙳ и҆ побѣжда́ше а҆мали́ка мꙋчи́телѧ, ꙳ крⷭ҇те честны́й, вѣ́рныхъ похвало̀, ꙳ страда́льцєвъ ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ а҆пⷭ҇лѡвъ ᲂу҆добре́нїе, ꙳ пра́ведныхъ побо́рниче, ꙳ всѣ́хъ прпⷣбныхъ спаси́телю. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ воздвиза́ема ꙳ зрѧ́щи тва́рь, весели́тсѧ, ꙳ и҆ торжествꙋ́етъ сла́вѧщи хрⷭ҇та̀, ꙳ тобо́ю разстоѧ̑щаѧ собра́вшаго, ꙳ кра́йнею бл҃гостїю.

Три́жды.

Крⷭ҇те пречестны́й, ꙳ є҆го́же ѡ҆бстоѧ́тъ чи́ни а҆́гг҃льстїи веселѧ́щесѧ, ꙳ дне́сь воздвиза́емь, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ возно́сиши всѧ̑, ꙳ ѡ҆краде́нїемъ снѣ́ди ѿгна̑нныѧ, ꙳ и҆ въ сме́рть попо́лзшыѧсѧ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ сердцы̀ и҆ ᲂу҆стна́ми ꙳ вѣ́рнїи лобыза́юще, ꙳ свѧще́нїе почерпа́емъ, ꙳ возноси́те, вопїю́ще, ꙳ хрⷭ҇та̀ пребл҃га́го бг҃а, ꙳ и҆ тогѡ̀ покланѧ́йтесѧ бжⷭ҇твенномꙋ подно́жїю.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃:

Прїиди́те всѝ ꙗ҆зы́цы, благослове́нномꙋ дре́вꙋ поклони́мсѧ, и҆́мже бы́сть вѣ́чнаѧ пра́вда. пра́ѻтца бо а҆да́ма прельсти́вый дре́вомъ, крⷭ҇то́мъ прельща́етсѧ: и҆ па́даетъ низве́рженъ паде́нїемъ стра́ннымъ, мꙋчи́тельствомъ ѡ҆держа́вый ца́рское зда́нїе. кро́вїю бж҃їею ꙗ҆́дъ ѕмі́евъ ѿмыва́етсѧ, и҆ клѧ́тва разрꙋши́сѧ ѡ҆сꙋжде́нїѧ пра́веднымъ сꙋдо́мъ пра́веднагѡ, непра́веднымъ сꙋдо́мъ пра́ведникꙋ ѡ҆сꙋжде́нꙋ бы́вшꙋ: дре́вомъ бо подоба́ше дре́во и҆сцѣли́ти, и҆ стрⷭ҇тїю безстра́стнагѡ ꙗ҆̀же на дре́вѣ разрѣши́ти стра̑сти ѡ҆сꙋжде́ннагѡ. но сла́ва хрⷭ҇тѐ цр҃ю̀, є҆́же ѡ҆ на́съ твоемꙋ̀ мꙋ́дромꙋ смотре́нїю, и҆́мже спа́слъ є҆сѝ всѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ.

А҆́ще слꙋчи́тсѧ пра́здникъ се́й въ сꙋббѡ́тꙋ. Въ пѧто́къ ве́чера прокі́менъ днѐ ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ пое́тсѧ прокі́менъ вели́кїй, гла́съ з҃: Бг҃ъ на́шъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ, всѧ̑ є҆ли̑ка восхотѣ̀, сотворѝ. Поне́же въ сꙋббѡ́тꙋ ве́чера пое́тсѧ прокі́менъ: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ: И҆ чтє́нїѧ.

И҆схо́да чте́нїе.

[Глава̀ є҃і] Поѧ́тъ мѡѷсе́й сы́ны і҆и҃левы ѿ мо́рѧ чермна́гѡ, и҆ ведѐ ты́ѧ въ пꙋсты́ню сꙋ́ръ: и҆ и҆дѧ́хꙋ трѝ днѝ въ пꙋсты́ни, и҆ не ѡ҆брѣта́хꙋ воды̀, да бы́ша пи́ли. Прїидо́ша же въ ме́ррꙋ, и҆ не можа́хꙋ пи́ти воды̀ и҆зъ ме́рры, горька́ бо бѣ̀: сегѡ̀ ра́ди нарече́сѧ и҆́мѧ мѣ́стꙋ томꙋ̀, го́ресть. И҆ ропта́хꙋ лю́дїе на мѡѷсе́а, глаго́люще: что̀ пїе́мъ; Возопи́ же мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ показа̀ є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь дре́во, и҆ вложѝ то́е въ во́дꙋ, и҆ сладка̀ бы́сть вода̀: та́мѡ положѝ є҆мꙋ̀ бг҃ъ ѡ҆правда̑нїѧ и҆ сꙋды̀. И҆ та́мѡ и҆скꙋша́ше є҆го̀, и҆ речѐ: А҆́ще слꙋ́хомъ ᲂу҆слы́шиши гла́съ гдⷭ҇а бг҃а твоегѡ̀, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ предъ ни́мъ сотвори́ши, и҆ внꙋши́ши за́пѡвѣди є҆гѡ̀, и҆ сохрани́ши всѧ̑ ѡ҆правда̑нїѧ є҆гѡ̀: всѧ́кꙋ болѣ́знь, ю҆́же наведо́хъ є҆гѵ́птѧнѡмъ, не наведꙋ̀ на тѧ̀, а҆́зъ бо є҆́смь гдⷭ҇ь и҆сцѣлѧ́ѧй тѧ̀. И҆ прїидо́ша во є҆лі́мъ, и҆ бѧ́хꙋ та́мѡ двана́десѧть и҆сто́чникѡвъ во́дъ, и҆ се́дмьдесѧтъ сте́блїй фі́нїковыхъ: и҆ ѡ҆полчи́шасѧ та́мѡ при вода́хъ. [Глава̀ ѕ҃і] И҆ воздвиго́шасѧ ѿ є҆лі́ма, и҆ прїи́де ве́сь со́нмъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ въ пꙋсты́ню сі́нъ, ꙗ҆́же є҆́сть междꙋ̀ є҆лі́момъ, и҆ междꙋ̀ сі́ною.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Сы́не, не пренебрега́й наказа́нїѧ гдⷭ҇нѧ, нижѐ ѡ҆слабѣва́й ѿ негѡ̀ ѡ҆блича́емый. Є҆го́же бо лю́битъ гдⷭ҇ь, наказꙋ́етъ: бїе́тъ же всѧ́каго сы́на, є҆го́же прїе́млетъ. Бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ, не сопротивлѧ́етсѧ є҆́й ничто́же лꙋка́вое: благоразꙋ́мна є҆́сть всѣ̑мъ лю́бѧщымъ ю҆̀, всѧ́кое же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо житїѧ̀, и҆ лѣ̑та жи́зни въ десни́цѣ є҆ѧ̀, въ шꙋ́ицѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: и҆зъ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. Пꙋтїѐ є҆ѧ̀, пꙋтїѐ добры̀, и҆ всѧ̑ стєзѝ є҆ѧ̀ съ ми́ромъ. Дре́во живота̀ є҆́сть всѣ̑мъ держа́щымсѧ є҆ѧ̀, и҆ воскланѧ́ющымсѧ на ню̀, ꙗ҆́кѡ на гдⷭ҇а, тверда̀.

Прⷪ҇ро́чества и҆са́їина чте́нїе.

[Глава̀ ѯ҃] Сїѧ̑ гл҃го́летъ гдⷭ҇ь: ѿве́рзꙋтсѧ врата̀ твоѧ̑ і҆ерꙋсали́ме, вы́нꙋ де́нь и҆ но́щь, и҆ не затворѧ́тсѧ, є҆́же ввестѝ къ тебѣ̀ си́лꙋ ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ царѝ и҆́хъ ведѡ́мыѧ. Ꙗ҆зы́цы бо и҆ ца́рїе, и҆̀же тебѣ̀ не порабо́таютъ, поги́бнꙋтъ: и҆ ꙗ҆зы́цы запꙋстѣ́нїемъ запꙋстѣ́ютъ. И҆ сла́ва лїва́нова къ тебѣ̀ прїи́детъ въ кѷпарі́сѣ, и҆ пе́ѵгѣ и҆ ке́дрѣ вкꙋ́пѣ, просла́вити мѣ́сто ст҃о́е моѐ, и҆ мѣ́сто но́гъ мои́хъ просла́влю. И҆ по́йдꙋтъ къ тебѣ̀ боѧ́щесѧ сы́нове смири́вшихъ тѧ̀, и҆ прогнѣ́вавшихъ тѧ̀, и҆ покло́нѧтсѧ слѣдѡ́мъ но́гъ твои́хъ всѝ прогнѣ́вавшїи тѧ̀, и҆ нарече́шисѧ гра́дъ гдⷭ҇ень, сїѡ́нъ ст҃а́гѡ і҆и҃лева: за є҆́же бы́ти тебѣ̀ ѡ҆ста́вленꙋ, и҆ возненави́дѣнꙋ, и҆ не бѣ̀ помога́ѧй тебѣ̀. И҆ положꙋ́ тѧ въ ра́дость вѣ́чнꙋю, весе́лїе родѡ́мъ родѡ́въ. И҆ и҆ссе́ши млеко̀ ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ бога́тство царе́й снѣ́си, и҆ разꙋмѣ́еши, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ гдⷭ҇ь спаса́ѧй тѧ̀, и҆ и҆збавлѧ́ѧй тѧ̀ бг҃ъ і҆и҃левъ.

На лїті́и стїхи̑ры самогла̑сны, гла́съ а҃. А҆ндре́а і҆ерꙋсали́мскагѡ:

Дне́сь ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ свѧтовѣща́нный глаго́лъ дв҃довъ коне́цъ прїѧ́тъ: се́ бо ꙗ҆́вѣ пречⷭ҇тыхъ но́гъ твои́хъ покла́нѧемсѧ подно́жїю, и҆ на сѣ́нь крилꙋ̑ твоє́ю надѣ́ющесѧ, всеще́дрый, вопїе́мъ тѝ: да зна́менаетсѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀. правосла́вныхъ люде́й твои́хъ ро́гъ вознесѝ, честна́гѡ крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ воздви́женїемъ, хрⷭ҇тѐ многоми́лостиве.

Насажде́нное въ кра́нїевѣ мѣ́стѣ дре́во сꙋ́щагѡ живота̀, на не́мже содѣ́ла спасе́нїе превѣ́чный цр҃ь посредѣ̀ землѝ, возноси́мо дне́сь, ѡ҆свѧща́етъ мі́ра концы̀, и҆ ѡ҆бновлѧ́етсѧ воскресе́нїѧ до́мъ. ра́дꙋютсѧ а҆́гг҃ли на нб҃сѝ, и҆ веселѧ́тсѧ человѣ́цы на землѝ, дв҃дски вопїю́ще и҆ глаго́люще: возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю но́гъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ст҃о є҆́сть: подаѧ́й мі́рꙋ ве́лїю ми́лость.

Проѻбразꙋ́ѧ крⷭ҇тъ тво́й, хрⷭ҇тѐ, патрїа́рхъ і҆а́кѡвъ, внꙋкѡ́мъ бл҃гослове́нїе да́рꙋѧ, на глава́хъ премѣнє́ны рꙋ́ки сотворѝ. є҆го́же сп҃се, мы̀ дне́сь возносѧ́ще взыва́емъ: да́рꙋй хрⷭ҇толюби́вомꙋ во́инствꙋ побѣ̑ды, ꙗ҆́кѡ кѡнстанті́нꙋ ѡ҆долѣ́нїе.

Гла́съ в҃. Ѳеофа́ново:

Бжⷭ҇твенное сокро́вище въ землѝ скрыва́емо, жизнода́вца крⷭ҇тъ, на нб҃сѣ́хъ показа́сѧ царю̀ благочести́вомꙋ, и҆ побѣ́ды на врагѝ подписа́нїе ꙗ҆влѧ́етъ разꙋ́мнѡ: є҆го́же ра́дꙋѧсѧ вѣ́рою и҆ любо́вїю, бжⷭ҇твеннѡ восте́къ къ высотѣ̀ зрѣ́нїѧ, тща́нїемъ же того̀ ѿ земны́хъ нѣ́дръ и҆знесѐ, во и҆збавле́нїе мі́ра, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Кѷпрїа́ново.

Рꙋ́къ премѣне́нїе патрїа́рха і҆а́кѡва на благослове́нїе ча̑дъ, держа́вное крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ пред̾ѧвлѧ́ше зна́менїе: є҆го́же мы̀ держа́ще тве́рда храни́телѧ де́мѡнскїѧ всемо́щнѡ ѿго́нимъ полкѝ, и҆ велїа́ровꙋ горды́ню въ не́мъ низлага́емъ, вражде́бнѣйшагѡ а҆мали́ка побѣжда́емъ всегꙋби́тельнꙋю си́лꙋ. того̀ и҆ ны́нѣ возноси́ма бл҃гочестивомꙋ́дреннѡ вѣ́рнїи, во ѡ҆чище́нїе грѣхѡ́въ, твое́й бл҃гости во многомножа́йшемъ гла́сѣ вопїю́ще прино́симъ: гдⷭ҇и поми́лꙋй, и҆зъ дв҃ы воплоти́выйсѧ, ᲂу҆ще́дри рꙋ́къ твои́хъ, бл҃же, мꙋ́дрое созда́нїе.

Льва̀ де́спота:

Ты̀ мо́й покро́въ держа́венъ є҆сѝ, трича́стный крⷭ҇те (с. 280) хрⷭ҇то́въ. ѡ҆свѧти́ мѧ си́лою твое́ю, да вѣ́рою и҆ любо́вїю покланѧ́юсѧ, и҆ сла́влю тѧ̀.

Гла́съ д҃:

Воспле́щемъ дне́сь пѣ́сненное торжество̀, и҆ свѣ́тлымъ лице́мъ, и҆ ѧ҆зы́комъ ꙗ҆́снѡ возопїи́мъ: на́съ ра́ди, хрⷭ҇тѐ, сꙋ́дъ прїе́мый, и҆ ѡ҆плева̑нїѧ и҆ ра̑ны, и҆ червлени́цею ѡ҆дѣ́ѧвыйсѧ, и҆ на крⷭ҇тъ возше́дъ, є҆го́же ви́дѣвше со́лнце и҆ лꙋна̀, свѣ́тъ скры́ша, и҆ стра́хомъ землѧ̀ колеба́шесѧ, и҆ завѣ́са цр҃ко́внаѧ раздра́сѧ на дво́е. ты̀ и҆ ны́нѣ да́рꙋй крⷭ҇тъ тво́й честны́й на́мъ, блюсти́телѧ и҆ храни́телѧ, и҆ прогони́телѧ де́мѡнѡвъ, ꙗ҆́кѡ да всѝ ѡ҆блобыза́юще, вопїе́мъ є҆мꙋ̀: спаси́ ны крⷭ҇те, си́лою твое́ю, ѡ҆свѧти́ ны свѣ́тлостїю твое́ю, честны́й крⷭ҇те, и҆ ᲂу҆крѣпи́ ны воздви́женїемъ твои́мъ: ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ на́мъ дарова́нъ є҆сѝ, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

А҆нато́лїа:

Свѣтосїѧ́ненъ ѕвѣзда́ми ѻ҆́бразъ предпоказа̀, крⷭ҇те, побѣ́дꙋ ѡ҆долѣ́нїѧ, благочести́вомꙋ царю̀ вели́комꙋ, є҆го́же ма́ти є҆ле́на и҆з̾ѡбрѣ́тши, мїроѧвле́нна сотворѝ, и҆ тѧ̀ дне́сь воздви́жꙋще, вѣ́рныхъ ли́цы зове́мъ: просвѣти́ ны свѣ́тлостїю твое́ю, крⷭ҇те живоно́сный, ѡ҆свѧти́ ны крѣ́постїю твое́ю, всечⷭ҇тны́й крⷭ҇те, и҆ ᲂу҆тверди́ ны воздви́женїемъ твои́мъ, воздвиза́емый ко ѡ҆полче́нїю врагѡ́въ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже. А҆нато́лїа:

Честна́гѡ крⷭ҇та̀, хрⷭ҇тѐ, дѣ́йство проѡбрази́въ мѡѷсе́й, побѣдѝ проти́внаго а҆мали́ка въ пꙋсты́ни сїна́йстѣй: є҆гда́ бо простира́ше рꙋ́цѣ, крⷭ҇та̀ ѻ҆́бразъ творѧ̀, ᲂу҆крѣплѧ́хꙋсѧ лю́дїе: ны́нѣ же веще́й сбытїѐ въ на́съ и҆спо́лнисѧ, дне́сь крⷭ҇тъ воздвиза́етсѧ, и҆ де́мѡни бѣ́гаютъ, дне́сь тва́рь всѧ̀ ѿ тлѝ свободи́сѧ: всѧ̑ бо крⷭ҇та̀ ра́ди возсїѧ́ша на́мъ дарова̑нїѧ. тѣ́мже ра́дꙋющесѧ всѝ, припа́даемъ тебѣ̀, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ возвели́чишасѧ дѣла̀ твоѧ̑ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ є҃. Самоподо́бенъ:

Ра́дꙋйсѧ, живоно́сный крⷭ҇те, благоче́стїѧ непобѣди́маѧ побѣ́да, две́рь ра́йскаѧ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, цр҃кве ѡ҆гражде́нїе, и҆́мже тлѧ̀ разори́сѧ и҆ ᲂу҆праздни́сѧ, и҆ попра́сѧ сме́ртнаѧ держа́ва, и҆ вознесо́хомсѧ ѿ землѝ къ нбⷭ҇нымъ: ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мое, бѣсѡ́въ сопротивобо́рче, сла́ва мч҃никѡвъ, преподо́бныхъ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ᲂу҆добре́нїе, приста́нище спасе́нїѧ, да́рꙋѧй мі́рꙋ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Ра́дꙋйсѧ, гдⷭ҇ень крⷭ҇те, и҆́мже разрѣши́сѧ ѿ клѧ́твы человѣ́чество, сꙋ́щїѧ ра́дости зна́менїе, прогонѧ́ѧй врагѝ во твое́мъ воздви́женїи, всече́стне. на́мъ помо́щниче, царе́й держа́ва, крѣ́пость пра́ведныхъ, свѧще́нникѡвъ благолѣ́пїе, воѡбража́емый, и҆ лю́тыхъ и҆збавлѧ́ѧй: же́зле си́лы, и҆́мже пасе́мсѧ. ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, є҆го́же со стра́хомъ ѡ҆бстоѧ́тъ а҆́гг҃ли, хрⷭ҇та̀ бжⷭ҇твеннаѧ сла́ва, подаю́щагѡ мі́рꙋ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Ра́дꙋйсѧ, слѣпы́хъ наста́вниче, немощны́хъ врачꙋ̀, воскресе́нїе всѣ́хъ ᲂу҆ме́ршихъ, воздви́гнꙋвый ны̀ во тлю̀ па́дшыѧ, крⷭ҇те чⷭ҇тны́й, и҆́мже разрꙋши́сѧ клѧ́тва, и҆ процвѣтѐ нетлѣ́нїе, и҆ земні́и ѡ҆божи́хомсѧ, и҆ дїа́волъ всеконе́чнѡ низве́ржесѧ. дне́сь воздвиза́ема тѧ̀ ви́дѧще рꙋка́ми а҆рхїере́йскими, возно́симъ вознесе́ннаго посредѣ̀, и҆ тебѣ̀ покла́нѧемсѧ, почерпа́юще бога́тнѡ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃. І҆ѡа́нна мона́ха:

Є҆го́же дре́вле мѡѷсе́й проѡбразова́лъ собо́ю, а҆мали́ка низложи́въ побѣдѝ, и҆ дв҃дъ пѣснопѣ́вецъ, подно́жїю твоемꙋ̀, вопїѧ̀, кла́нѧтисѧ повелѣва́ше: честно́мꙋ крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, дне́сь грѣ́шнїи кла́нѧемсѧ, ᲂу҆стна́ми недосто́йными, тѧ̀ и҆зво́лившаго пригвозди́тисѧ на не́мъ, воспѣва́юще мо́лимсѧ: гдⷭ҇и, съ разбо́йникомъ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ сподо́би на́съ.

Та́же. Ны́нѣ ѿпꙋща́еши:

На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь, гла́съ а҃.

Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑, и҆ благословѝ достоѧ́нїе твоѐ, побѣ̑ды бл҃говѣ́рномꙋ на сопроти̑вныѧ да́рꙋѧ, и҆ твоѐ сохранѧ́ѧ крⷭ҇то́мъ твои́мъ жи́тельство.

Три́жды. И҆ чте́мъ сло́во ѡ҆ честнѣ́мъ дре́вѣ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь три́жды.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃:

То́кмѡ водрꙋзи́сѧ дре́во, хрⷭ҇тѐ, крⷭ҇та̀ твоегѡ̀, ѡ҆снова̑нїѧ поколеба́шасѧ сме́рти, гдⷭ҇и: є҆го́же бо пожрѐ жела́нїемъ а҆́дъ, ѿпꙋстѝ тре́петомъ. ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ на́мъ спасе́нїе твоѐ, ст҃ы́й, и҆ славосло́вимъ тѧ̀, сн҃е бж҃їй, поми́лꙋй на́съ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́танꙋ.

Крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ дре́вꙋ покланѧ́емсѧ, чл҃вѣколю́бче, ꙗ҆́кѡ на не́мъ пригвозди́лсѧ є҆сѝ животѐ всѣ́хъ. ра́й ѿве́рзлъ є҆сѝ, сп҃се, вѣ́рою прише́дшемꙋ тѝ разбо́йникꙋ, и҆ сла́дости сподо́бисѧ и҆сповѣ́даѧсѧ тебѣ̀: помѧни́ мѧ, гдⷭ҇и. прїимѝ ꙗ҆́коже ѻ҆́наго и҆ на́съ зовꙋ́щихъ: согрѣши́хомъ всѝ, бл҃гоꙋтро́бїемъ твои́мъ не пре́зри на́съ.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь прⷪ҇ро́ческое и҆спо́лнисѧ сло́во: се́ бо покланѧ́емсѧ на мѣ́сто, и҆дѣ́же стоѧ́ша но́ги твоѧ̑ гдⷭ҇и. и҆ дре́во спасе́нїѧ прїе́мше, грѣхо́вныхъ страсте́й свобо́дꙋ полꙋчи́хомъ, моли́твами бцⷣы, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йнѡ:

Проѡбража́ше та́инственнѡ дре́вле і҆исꙋ́съ наѵи́нъ крⷭ҇та̀ ѻ҆́бразъ, є҆гда̀ рꙋ́цѣ прострѐ крⷭ҇тови́днѡ, сп҃се мо́й, и҆ ста̀ со́лнце, до́ндеже врагѝ низложѝ противостоѧ́щыѧ тебѣ̀ бг҃ꙋ. ны́нѣ бо за́йде на крⷭ҇тѣ́ тѧ зрѧ̀, и҆ держа́вꙋ сме́ртнꙋю разрꙋши́въ, ве́сь мі́ръ совоздви́глъ є҆сѝ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йнѡ:

Въ раи́ мѧ пре́жде дре́во ѡ҆бнажѝ, ѡ҆ вкꙋше́нїи вра́гъ приносѧ̀ ᲂу҆мерщвле́нїе: крⷭ҇та́ же дре́во, живота̀ ѡ҆дѣѧ́нїе человѣ́кѡмъ носѧ̀, водрꙋзи́сѧ на землѝ, и҆ мі́ръ ве́сь и҆спо́лнисѧ всѧ́кїѧ ра́дости. є҆го́же зрѧ́ще возвыша́ема, бг҃ꙋ вѣ́рою лю́дїе согла́снѡ возопїи́мъ: и҆спо́лнь сла́вы до́мъ тво́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ви́дѣша всѝ концы̀ землѝ сп҃се́нїе бг҃а на́шегѡ. Сті́хъ: Воспо́йте гдⷭ҇еви пѣ́снь но́вꙋ, ꙗ҆́кѡ ди̑вна сотворѝ гдⷭ҇ь. Всѧ́кое дыха́нїе: Сті́хъ: Хвали́те бг҃а во ст҃ы́хъ є҆гѡ̀: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло м҃в, ѿ полꙋ̀. Та́же, Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: Ѱало́мъ н҃. и҆ стїхи́ра гла́съ ѕ҃:

Крⷭ҇те хрⷭ҇то́въ, хрⷭ҇тїа́нъ ᲂу҆пова́нїе, заблꙋ́ждшихъ наста́вниче, ѡ҆бꙋрева́емыхъ приста́нище, въ бра́нехъ побѣ́да, вселе́нныѧ ᲂу҆твержде́нїе, недꙋ́жныхъ врачꙋ̀, ме́ртвыхъ воскресе́нїе, поми́лꙋй на́съ.

Канѡ́нъ крⷭ҇та̀, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Крⷭ҇тꙋ̀ надѣ́ѧвсѧ пѣ́нїе ѿрыга́ю.

Творе́нїе кѵ́ръ космы̀. І҆рмосы̀ по два́жды: тропари́ же на в҃і.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й, впрѧ́мѡ жезло́мъ чермно́е пресѣчѐ, і҆и҃лю пѣшеходѧ́щꙋ, то́же ѡ҆бра́тнѡ фараѡ́нѡвымъ колесни́цамъ ᲂу҆да́ривъ совокꙋпѝ, вопрекѝ написа́въ непобѣди́мое ѻ҆рꙋ́жїе: тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ѻ҆́бразъ дре́вле мѡѷсе́й пречⷭ҇тыѧ стрⷭ҇ти въ себѣ̀ само́мъ проѡбразѝ, свѧще́нныхъ средѣ̀ стоѧ̀: крⷭ҇тъ же воѡбрази́въ, просте́ртыми побѣ́дꙋ дла́ньми воздви́же, держа́вꙋ погꙋби́въ а҆мали́ка всегꙋби́телѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Возложѝ мѡѷсе́й на столпѣ̀ врачевство̀, тлетвори́вагѡ и҆збавле́нїе, и҆ ꙗ҆дови́тагѡ ᲂу҆грызе́нїѧ: и҆ дре́вꙋ ѻ҆́бразомъ крⷭ҇та̀, по землѝ пресмыка́ющагосѧ ѕмі́ѧ привѧза̀, лꙋка́вный въ се́мъ ѡ҆бличи́въ вре́дъ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Показа̀ нб҃о крⷭ҇та̀ побѣ́дꙋ благоче́стїѧ держа́телю, и҆ царю̀ бг҃омꙋ́дрꙋ, врагѡ́въ въ не́мже ѕлосе́рдыхъ низложи́сѧ свирѣ́пство, ле́сть же преврати́сѧ, и҆ вѣ́ра распростре́сѧ земны̑мъ концє́мъ бжⷭ҇твеннаѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Катава́сїа, ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ: Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Же́злъ въ ѻ҆́бразъ та́йны прїе́млетсѧ, прозѧбе́нїемъ бо предразсꙋжда́етъ свѧще́нника: неплодѧ́щей же пре́жде цр҃кви, ны́нѣ процвѣтѐ дре́во крⷭ҇та̀, въ держа́вꙋ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ꙗ҆́кѡ и҆спꙋстѝ ᲂу҆дарѧ́емь во́дꙋ краесѣко́мый, непокори̑вымъ лю́демъ и҆ жестосє́рдымъ, бг҃озва́нныѧ проѧвлѧ́ше цр҃кве та́инство, є҆ѧ́же крⷭ҇тъ держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ре́брѡмъ пречи̑стымъ, копїе́мъ прободє́ннымъ, вода̀ съ кро́вїю и҆стечѐ, ѡ҆бновлѧ́ющаѧ завѣ́тъ и҆ ѡ҆мыва́тельнаѧ грѣха̀: вѣ́рныхъ бо крⷭ҇тъ похвала̀, и҆ царе́й держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Въ тебѣ̀, требл҃же́нне и҆ жизнода́вче крⷭ҇те, лю́дїе ᲂу҆чрежда́ющесѧ спра́зднꙋютъ, съ невеще́ственными ли̑ки, чи́ни а҆рхїере́йстїи бл҃гоговѣ́йнѡ воспѣва́ютъ, мно́жество же мона́шествꙋющихъ и҆ по́стникѡвъ покланѧ́ютсѧ, хрⷭ҇та́ же распе́ншагосѧ всѝ сла́вимъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Горькорѡ́дныѧ преложѝ дре́вомъ мѡѷсе́й и҆сто́чники въ пꙋсты́ни дре́вле, крⷭ҇то́мъ бо благоче́стїю ꙗ҆зы́кѡвъ проѧвлѧ́ѧ преложе́нїе.

Глꙋбинѣ̀ внѣ́дривый сѣкꙋ́щꙋю и҆здадѐ і҆ѻрда́нъ дре́вꙋ, крⷭ҇то́мъ и҆ креще́нїемъ сѣче́нїе ле́сти зна́менꙋѧ.

Свѧще́ннѡ ѡ҆полча́ютсѧ, четвероча́стнїи лю́дїе предходѧ́ще ѻ҆́бразомъ свидѣ́тельства ски́нїи, крⷭ҇тоѻбра́зными чи́нми прославлѧ́емїи.

Чꙋ́днѡ простира́емь, со́лнєчныѧ лꙋчы̀ и҆спꙋща́ше крⷭ҇тъ, и҆ повѣ́даша нб҃са̀ сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѽ треблаже́нное дре́во, на не́мже распѧ́сѧ хрⷭ҇то́съ, цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь, и҆́мже падѐ, дре́вомъ прельсти́вый, тобо́ю прельсти́всѧ, бг҃ꙋ пригвозди́вшꙋсѧ пло́тїю, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Тебѐ приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́сѧ хрⷭ҇то́съ, є҆де́мъ хранѧ́щее ѡ҆браща́ющеесѧ ѻ҆рꙋ́жїе, крⷭ҇те ᲂу҆стыдѣ́сѧ: стра́шный же херꙋві́мъ ᲂу҆стꙋпѝ, на тебѣ̀ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Подзе́мныхъ си̑лы проти̑вныѧ крⷭ҇та̀ страша́тсѧ, начерта́ема зна́менїѧ на воздꙋ́сѣ, по немꙋ́же хо́дѧтъ небе́сныхъ и҆ земноро́дныхъ ро́ди, колѣ̑на преклонѧ́юще хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Зарѧ́ми нетлѣ́нными ꙗ҆́вльсѧ бжⷭ҇твенный крⷭ҇тъ, ѡ҆мрачє́ннымъ ꙗ҆зы́кѡмъ, заблꙋждє́ннымъ въ пре́лести, бжⷭ҇твенный свѣ́тъ ѡ҆блиста́въ, ᲂу҆своѧ́етъ на не́мъ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Во́днагѡ ѕвѣ́рѧ во ᲂу҆тро́бѣ, дла̑ни і҆ѡ́на крⷭ҇тови́днѡ распросте́ръ, спаси́тельнꙋю стрⷭ҇ть проѡбража́ше ꙗ҆́вѣ. тѣ́мъ тридне́венъ и҆зше́дъ, премі́рное воскрⷭ҇нїе прописа́ше, пло́тїю пригвожде́ннагѡ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ тридне́внымъ воскрⷭ҇нїемъ мі́ръ просвѣ́щшагѡ.

Ста́ростїю преклони́всѧ, и҆ недꙋ́гомъ ѡ҆тѧгче́нъ и҆спра́висѧ, і҆а́кѡвъ рꙋ́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствїе ꙗ҆влѧ́ѧ жизноно́снагѡ крⷭ҇та̀: и҆́бо ве́тхость зако́ннагѡ сѣно́внагѡ писа́нїѧ новописа̀, на се́мъ пло́тїю пригвозди́выйсѧ бг҃ъ, и҆ дꙋшегꙋби́тельный недꙋ́гъ ле́сти ѿгна̀.

На ю҆́ныѧ возложи́въ дла̑ни бжⷭ҇твенный і҆и҃ль, крⷭ҇тови́днѡ главы̑ ꙗ҆влѧ́ше, ꙗ҆́кѡ старѣ́йшаѧ сла́ва, законослꙋжи́тели лю́дїе. тѣ́мже подмнѣ́всѧ та́кѡ и҆спрельсти́тисѧ, не и҆змѣнѝ жизноно́снагѡ ѻ҆́браза: превзы́дꙋтъ бо лю́дїе хрⷭ҇то́вы бж҃їи новоꙋтвержде́ннїи, вопїѧ́хꙋ, крⷭ҇то́мъ ѡ҆гражда́еми.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ:

Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ, щедрѡ́ты твоѧ̑ да́рꙋй, хрⷭ҇тѐ бж҃е. возвеселѝ си́лою твое́ю вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑, побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сопоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щымъ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

І҆́косъ:

И҆́же до тре́тїѧгѡ нб҃сѐ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и҆ гл҃го́лы слы́шавъ неизречє́нныѧ и҆ бжⷭ҇твєнныѧ, и҆̀хже не лѣ́ть ѧ҆зы́ки (человѣ́ческими) глаго́лати. что̀ гала́тѡмъ пи́шетъ, ꙗ҆́кѡ рачи́телїе писа́нїй прочто́сте и҆ позна́сте: мнѣ̀, глаго́летъ, хвали́тисѧ да не бꙋ́детъ, то́кмѡ во є҆ди́номъ крⷭ҇тѣ̀ гдⷭ҇ни, на не́мже страда́въ ᲂу҆бѝ стра̑сти. того̀ ᲂу҆́бѡ и҆ мы̀ и҆звѣ́стнѡ держи́мъ, крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, хвалꙋ̀ всѝ: є҆́сть бо на́мъ спаси́тельное сїѐ дре́во, ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́маѧ побѣ́да.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безꙋ́мное велѣ́нїе мꙋчи́телѧ ѕлочести́вагѡ лю́ди поколеба̀, ды́шꙋщее преще́нїе и҆ ѕлохꙋле́нїе бг҃оме́рзское: ѻ҆ба́че трѝ ѻ҆́троки не ᲂу҆страшѝ ꙗ҆́рость ѕвѣ́рскаѧ, ни ѻ҆́гнь снѣда́ѧй, но противоды́шꙋщꙋ росоно́сномꙋ дх҃ꙋ, со ѻ҆гне́мъ сꙋ́ще поѧ́хꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ дре́ва вкꙋси́въ пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́нїе всели́сѧ ѿверже́нїемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ ѡ҆сꙋди́всѧ, всемꙋ̀ ро́дꙋ тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ вре́дъ недꙋ́га преподадѐ: но ѡ҆брѣ́тше земноро́днїи воззва́нїе крⷭ҇тнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Разрѣшѝ повелѣ́нїе бж҃їе преслꙋша́нїе, и҆ дре́во принесѐ сме́рть человѣ́кѡмъ, є҆́же неблаговре́меннѡ прича́стно бы́вшее: во ᲂу҆твержде́нїе же ѕѣлѡ̀ честна́гѡ. ѿтꙋ́дꙋ жи́зни дре́во возбранѧ́емо бѣ̀, є҆́же разбо́йникꙋ ѕлоꙋме́ршꙋ ѿве́рзе, благоразꙋ́мнѡ зовꙋ́щꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Жезла̀ ѡ҆б̾е́млетъ кра́й і҆ѡ́сифова, бꙋ̑дꙋщаѧ зрѧ̀ і҆и҃ль, црⷭ҇твїѧ держа́вное, ꙗ҆́кѡ воз̾имꙋ́ществитъ пресла́вный крⷭ҇тъ проѧвлѧ́ѧ: се́й бо побѣдоно́снаѧ похвала̀, и҆ свѣ́тъ вѣ́рою зовꙋ́щымъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Благослови́те ѻ҆́троцы, трⷪ҇цы равночи́сленнїи, содѣ́телѧ ѻ҆ц҃а̀ бг҃а, по́йте снизше́дшее сло́во, и҆ ѻ҆́гнь въ ро́сꙋ претво́ршее, и҆ превозноси́те всѣ̑мъ жи́знь подава́ющаго, дх҃а всест҃а́го, во вѣ́ки.

Воздвиза́емꙋ дре́вꙋ ѡ҆кропле́нꙋ кро́вїю вопло́щшагосѧ сло́ва бг҃а, по́йте нбⷭ҇ныѧ си̑лы: земны́хъ воззва́нїе, пра́зднꙋюще лю́дїе, поклони́тесѧ хрⷭ҇то́вꙋ крⷭ҇тꙋ̀, и҆́мже мі́рꙋ воста́нїе, во вѣ́ки.

Земноро́днїи дла́ньми, строи́телїе бл҃года́ти крⷭ҇тъ, на не́мже стоѧ́ше хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, возноси́те свѧщеннолѣ́пнѡ и҆ (с. 288) копїѐ, бж҃їѧ сло́ва тѣ́ло пробо́дшее, да ви́дѧтъ ꙗ҆зы́цы всѝ спасе́нїе бж҃їе, сла́вѧще є҆го̀ во вѣ́ки.

Бжⷭ҇твеннымъ сꙋдо́мъ пред̾избра́ннїи весели́тесѧ, хрⷭ҇тїа́нстїи вѣ́рнїи лю́дїе хвали́тесѧ побѣдоно́снымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ, прїе́мше ѿ бг҃а крⷭ҇тъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ̑на бра́ней де́рзости и҆́щꙋще, разсыпа́ютсѧ во вѣ́ки.

На ѳ҃-й пѣ́сни Честнѣ́йшꙋю не пое́мъ. но пое́мъ припѣ́въ пра́здника:

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, пречестны́й крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень.

Та́же, і҆рмо́съ а҃-гѡ канѡ́на: Та́инъ є҆сѝ, бцⷣе:

И҆ дрꙋгі́й ли́къ подо́бнѣ припѣ́въ, и҆ і҆рмо́съ. И҆ къ про́чымъ ѕ҃ стїхѡ́мъ то́йже припѣ́въ пое́мъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Та́инъ є҆сѝ, бцⷣе, ра́й, невоздѣ́ланнѡ возрасти́вшїй хрⷭ҇та̀, и҆́мже кре́стное живоно́сное на землѝ насади́сѧ дре́во. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀ тѧ̀ велича́емъ.

Да возра́дꙋютсѧ древа̀ дꙋбра̑внаѧ всѧ̑, ѡ҆свѧти́вшꙋсѧ є҆стествꙋ̀ и҆́хъ, ѿ негѡ́же и҆знача́ла насади́шасѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ распросте́ршꙋсѧ на дре́вѣ. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀, тѧ̀ велича́емъ.

Свѧще́нный воста̀ ро́гъ, и҆ глава̀ всѣ̑мъ бг҃омꙋ̑дрымъ кре́стъ, и҆́мже грѣ́шныхъ мы́сленнѡ стира́ютсѧ ро́ги всѝ. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀, тѧ̀ велича́емъ.

Дрꙋгі́й припѣ́въ:

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, животворѧ́щагѡ крⷭ҇та̀ гдⷭ҇нѧ воздви́женїе.

И҆ і҆рмо́съ: Снѣ́дїю дре́ва:

И҆ дрꙋгі́й ли́къ подо́бнѣ припѣ́въ, и҆ і҆рмо́съ. тропари́ же ѕ҃, съ си́мже припѣ́вомъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Снѣ́дїю дре́ва, ро́дꙋ прибы́вшаѧ сме́рть, крⷭ҇то́мъ ᲂу҆праздни́сѧ дне́сь: и҆́бо прама́тернѧѧ всеро́днаѧ клѧ́тва разрꙋши́сѧ, прозѧбе́нїемъ чⷭ҇тыѧ бг҃ома́тере: ю҆́же всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

Го́рести ᲂу҆бі́йственныѧ, ꙗ҆́же ѿ дре́ва, не ѡ҆ста́вивъ гдⷭ҇и, крⷭ҇то́мъ бо сїю̀ соверше́ннѡ и҆стреби́лъ є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди и҆ дре́вомъ ᲂу҆сладѝ и҆ногда̀ го́ресть во́дъ ме́рры, проѡбразꙋ́ющее крⷭ҇та̀ дѣ́йство, є҆́же всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

Непреста́ннѡ грꙋжа́ємыѧ мра́комъ пра́ѻтца гдⷭ҇и, кресто́мъ возвы́силъ є҆сѝ дне́сь. ꙗ҆́кѡ бо ле́стїю весьма̀ неꙋдержа́ннѡ є҆стество̀ преднизведе́сѧ: всеро́днѣ ны̀ па́ки и҆спра́ви свѣ́тъ креста̀ твоегѡ̀, є҆го́же вѣ́рнїи велича́емъ.

Да ѻ҆́бразъ пока́жеши мі́рꙋ покланѧ́емый, гдⷭ҇и, крⷭ҇та̀, во всѣ́хъ ꙗ҆́кѡ пресла́вный на нб҃сѣ́хъ и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ, свѣ́томъ безмѣ́рнымъ ѡ҆заре́нъ: цр҃ю̀ всеѻрꙋ́жїе непобѣди́мое. тѣ́мъ тѧ̀ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

Катава́сїа: Та́инъ є҆сѝ, бцⷣе, ра́й:

Дрꙋгі́й: Снѣ́дїю дре́ва: съ припѣ̑вы: и҆ покло́нъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Оу҆ченикѡ́мъ:

Крⷭ҇тъ, храни́тель всеѧ̀ вселе́нныѧ, крⷭ҇тъ, красота̀ цр҃кве: крⷭ҇тъ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе: крⷭ҇тъ, а҆́гг҃лѡвъ сла́ва, и҆ де́мѡнѡвъ ꙗ҆́зва.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Подо́бенъ: Жєны̀, ᲂу҆слы́шите:

Крⷭ҇тъ воздвиза́етсѧ дне́сь, и҆ мі́ръ ѡ҆свѧща́етсѧ: и҆́же бо со ѻ҆ц҃е́мъ сѣдѧ́й, и҆ дх҃омъ ст҃ы́мъ, на се́мъ рꙋ́цѣ распрострѐ: мі́ръ ве́сь привлечѐ къ твоемꙋ̀, хрⷭ҇тѐ, позна́нїю. и҆̀же ᲂу҆́бѡ на тѧ̀ надѣ́ющыѧсѧ, бжⷭ҇твенныѧ сподо́би сла́вы.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ и҃. Самоподо́бенъ:

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ, ꙳ живоно́сный са́дъ, ꙳ крⷭ҇тъ прест҃ы́й ꙳ на высотꙋ̀ возноси́мь ꙗ҆влѧ́етсѧ дне́сь. ꙳ славосло́вѧтъ всѝ концы̀ земні́и, ꙳ ᲂу҆страша́ютсѧ де́мѡнскїѧ полкѝ, ꙳ ѽ каковы́й да́ръ земны̑мъ дарова́сѧ, ꙳ и҆́мже, хрⷭ҇тѐ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Два́жды.

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ, ꙳ ꙗ҆́кѡ гро́здъ и҆спо́лненъ живота̀, ꙳ понесы́й вы́шнѧгѡ, ꙳ ѿ землѝ воздвиза́емь крⷭ҇тъ ви́дитсѧ дне́сь, ꙳ и҆́мже всѝ къ бг҃ꙋ привлеко́хомсѧ, ꙳ и҆ поже́рта бы́сть до конца̀ сме́рть. ꙳ ѽ дре́во пречестно́е, ꙳ и҆́мже воспрїѧ́хомъ во є҆де́мѣ безсме́ртнꙋю пи́щꙋ, ꙳ хрⷭ҇та̀ сла́вѧще!

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ, ꙳ широта̀ крⷭ҇та̀ и҆ долгота̀ ꙳ нб҃сѝ равна̀ є҆́сть: ꙳ ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенною бл҃года́тїю ѡ҆свѧща́етъ всѧ́чєскаѧ. ꙳ ѡ҆ се́мъ ꙗ҆зы́цы ва́рварстїи побѣжда́ютсѧ. ꙳ ѡ҆ се́мъ вѣ́ра ᲂу҆твержда́етсѧ. ꙳ ѽ бжⷭ҇твенныѧ лѣ́ствицы, ꙳ є҆́юже восхо́димъ на небеса̀. ꙳ возносѧ́ще въ пѣ́снехъ хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а!

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь происхо́дитъ крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, и҆ вѣ́рнїи прїе́млютъ того̀ жела́нїемъ, и҆ взе́млютъ и҆сцѣлє́нїѧ дꙋши́ же и҆ тѣ́ла, и҆ всѧ́кїѧ болѣ́зни. сегѡ̀ цѣлꙋ́имъ ра́достїю и҆ стра́хомъ: стра́хомъ, грѣха̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ недосто́йни сꙋ́ще: ра́достїю же, спасе́нїѧ ра́ди, є҆́же подае́тъ мі́рꙋ на то́мъ пригвозди́выйсѧ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

И҆ славосло́вїе вели́кое ти́хѡ и҆ согла́снѡ пою́тъ. А҆ ѡ҆ кре́стномъ воздви́женїи, и҆ ѡ҆ поклоне́нїи, ꙗ҆́коже ᲂу҆ста́въ повелѣва́етъ. Є҆гда́ же цѣлꙋ́емъ честны́й крⷭ҇тъ: пое́мъ стїхи̑ры самогла́сны честна́гѡ крⷭ҇та̀, гла́съ в҃:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, животворѧ́щемꙋ дре́вꙋ поклони́мсѧ: на не́мже хрⷭ҇то́съ цр҃ь сла́вы во́лею рꙋ́цѣ распросте́ръ, вознесѐ на́съ на пе́рвое блаже́нство, ꙗ҆̀же пре́жде вра́гъ сла́стїю ᲂу҆кра́дъ, и҆згна́ны ѿ бг҃а сотворѝ. прїиди́те, вѣ́рнїи, дре́вꙋ поклони́мсѧ, и҆́мже сподо́бихомсѧ неви́димыхъ вра̑гъ сокрꙋши́ти главы̑. прїиди́те, всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ, крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень пѣ́сньми почти́мъ. ра́дꙋйсѧ, крⷭ҇те, па́дшагѡ а҆да́ма соверше́нное и҆збавле́нїе: тѧ̀ ны́нѣ со стра́хомъ хрⷭ҇тїа́не цѣлꙋ́юще, на тебѣ̀ пригвозди́вшагосѧ бг҃а сла́вимъ глаго́люще: гдⷭ҇и, на то́мъ пригвозди́выйсѧ, поми́лꙋй на́съ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ.

Гла́съ є҃:

Прїиди́те, лю́дїе, пресла́вное чꙋ́до ви́дѧще, крⷭ҇та̀ си́лѣ поклони́мсѧ: ꙗ҆́кѡ дре́во въ раѝ сме́рть прозѧбѐ, сїе́ же жи́знь процвѣтѐ, безгрѣ́шнаго и҆мꙋ́щее пригвожде́нна гдⷭ҇а. ѿ негѡ́же всѝ ꙗ҆зы́цы нетлѣ́нїе взе́млюще зове́мъ: и҆́же крⷭ҇то́мъ сме́рть ᲂу҆праздни́вый, и҆ на́съ свободи́вый, сла́ва тебѣ̀.

Гла́съ то́йже:

Гла́съ прⷪ҇рѡ́къ твои́хъ, и҆са́їи и҆ дв҃да, и҆спо́лнисѧ, бж҃е, глаго́лющїй: прїи́дꙋтъ всѝ ꙗ҆зы́цы, гдⷭ҇и, и҆ покло́нѧтсѧ предъ тобо́ю: се́ бо лю́дїе, и҆̀же твоеѧ̀, бл҃же, благода́ти напо́лнишасѧ, во дво́рѣхъ твои́хъ і҆ерꙋсали́ма, крⷭ҇тъ претерпѣ́вый за ны̀ и҆ воскрⷭ҇нїемъ твои́мъ животворѧ́й, сохранѝ и҆ спаси́ ны.

Гла́съ ѕ҃:

Четвероконе́чный мі́ръ дне́сь ѡ҆свѧща́етсѧ, четвероча́стномꙋ воздвиза́емꙋ твоемꙋ̀ крⷭ҇тꙋ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ ро́гъ вѣ́рныхъ хрⷭ҇тїа́нъ совозно́ситсѧ. тѣ́мъ врагѡ́въ сокрꙋша́емъ ро́ги: ве́лїй є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ ди́венъ въ дѣ́лѣхъ твои́хъ, сла́ва тебѣ̀.

Прⷪ҇ро́кѡвъ гла́си, дре́во ст҃о́е предвозвѣсти́ша, и҆́мже дре́внїѧ свободи́сѧ клѧ́твы сме́ртныѧ а҆да́мъ, тва́рь же, дне́сь возноси́мꙋ томꙋ̀, совозвыша́етъ гла́съ, ѿ бг҃а просѧ́щи бога́тыѧ ми́лости: но є҆ди́ный въ благоꙋтро́бїи, безмѣ́рный влⷣко, ѡ҆чище́нїе бꙋ́ди на́мъ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Гла́съ и҃:

Гла́съ прⷪ҇ро́ка твоегѡ̀ мѡѷсе́а, бж҃е, и҆спо́лнисѧ глаго́лѧй: ᲂу҆́зрите живо́тъ ва́шъ ви́сѧщь предъ ѻ҆чесы̀ ва́шими, дне́сь крⷭ҇тъ воздвиза́етсѧ, и҆ мі́ръ, ѿ ле́сти свобожда́етсѧ: дне́сь хрⷭ҇то́во воскрⷭ҇нїе ѡ҆бновлѧ́етсѧ, и҆ концы̀ землѝ ра́дꙋютсѧ, въ кѷмва́лѣхъ дв҃дски пѣ́снь тебѣ̀ приносѧ́ще и҆ глаго́люще: содѣ́лалъ є҆сѝ спасе́нїе посредѣ̀ землѝ, бж҃е, крⷭ҇тъ и҆ воскрⷭ҇нїе: и҆́хже ра́ди на́съ спа́слъ є҆сѝ, бл҃же и҆ чл҃вѣколю́бче, всеси́льне гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Гла́съ то́йже:

Дне́сь влⷣка тва́ри, и҆ гдⷭ҇ь сла́вы, на крⷭ҇тѣ̀ пригвожда́етсѧ, и҆ въ рє́бра пробода́етсѧ, же́лчи и҆ ѻ҆́цта вкꙋша́етъ, сла́дость цр҃ко́внаѧ: вѣнце́мъ ѿ те́рнїѧ ѡ҆блага́етсѧ, покрыва́ѧй не́бо ѻ҆́блаки, ѻ҆де́ждею ѡ҆блачи́тсѧ порꙋга́нїѧ: и҆ заꙋша́етсѧ бре́нною рꙋко́ю, рꙋко́ю созда́вый человѣ́ка, по плеще́ма бїе́нъ быва́етъ, ѡ҆дѣва́ѧй не́бо ѻ҆́блаки, заплева̑нїѧ и҆ ра̑ны прїе́млетъ, поношє́нїѧ и҆ заꙋшє́нїѧ, и҆ всѧ̑ терпи́тъ менє̀ ра́ди ѡ҆сꙋжде́ннагѡ, и҆зба́витель мо́й и҆ бг҃ъ, да спасе́тъ мі́ръ ѿ пре́лести, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Дне́сь неприкоснове́нный сꙋщество́мъ, прикоснове́нъ мнѣ̀ быва́етъ, и҆ стра́ждетъ стрⷭ҇ти, свобожда́ѧй мѧ̀ ѿ страсте́й, свѣ́тъ подава́ѧй слѣпы̑мъ, ѿ беззако́нныхъ ᲂу҆сте́нъ ѡ҆плева́етсѧ, и҆ дае́тъ плещы̀ заплѣнє́нныѧ на ра̑ны. сегѡ̀ чⷭ҇таѧ дв҃а и҆ мт҃и на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи, болѣ́зненнѡ вѣща́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, что̀ сїѐ сотвори́лъ є҆сѝ; кра́сный добро́тою па́че всѣ́хъ человѣ̑къ, бездыха́нный, беззра́чный ꙗ҆влѧ́ешисѧ, не и҆мѣ́ѧ ви́да, нижѐ добро́ты: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, мо́й свѣ́те, не могꙋ̀ спѧ́ща зрѣ́ти тѧ̀, ᲂу҆тро́бою ᲂу҆ѧзвлѧ́юсѧ, и҆ лю́тое ѻ҆рꙋ́жїе се́рдце моѐ прохо́дитъ: воспѣва́ю твоѧ̑ стрⷭ҇ти, покланѧ́юсѧ бл҃гоꙋтро́бїю твоемꙋ̀, долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Та́же, є҆ктєнїѝ. И҆ про́чее ѻ҆бы́чное. И҆ быва́етъ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и а҆нтїфѡ́нъ а҃, гла́съ в҃. Ѱало́мъ к҃а:

Бж҃е, бж҃е мо́й, вонми́ ми, вскꙋ́ю ѡ҆ста́вилъ мѧ̀ є҆сѝ;

Моли́твами бцⷣы, сп҃се, спасѝ на́съ.

И҆ па́ки дрꙋгі́й ли́къ:

Сті́хъ в҃: Дале́че ѿ спасе́нїѧ моегѡ̀ словеса̀ грѣхопаде́нїй мои́хъ.

Моли́твами бцⷣы, сп҃се, спасѝ на́съ.

И҆ па́ки а҃-й ли́къ:

Сті́хъ г҃: Бж҃е мо́й, воззовꙋ̀ во днѝ, и҆ не ᲂу҆слы́шиши, и҆ въ нощѝ, и҆ не въ безꙋ́мїе мнѣ̀.

Моли́твами бцⷣы:

Та́же вторы́й ли́къ:

Сті́хъ д҃: Ты́ же во ст҃ѣ́мъ живе́ши, хвало̀ і҆и҃лева.

Моли́твами бцⷣы:

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Моли́твами бцⷣы:

А҆нтїфѡ́нъ в҃, гла́съ в҃. Ѱало́мъ ѻ҃г:

Вскꙋ́ю бж҃е, ѿри́нꙋлъ ны̀ є҆сѝ до конца̀;

Спаси́ ны, сн҃е бж҃їй, пло́тїю распны́йсѧ, пою́щыѧ тѝ: а҆ллилꙋ́їа.

Дрꙋгі́й ли́къ:

Сті́хъ вторы́й: Помѧнѝ со́нмъ тво́й, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва.

Спаси́ ны, сн҃е бж҃їй, пло́тїю распны́йсѧ, пою́щыѧ тѝ:

Сті́хъ г҃: Гора̀ сїѡ́нъ сїѧ̀, въ не́йже всели́лсѧ є҆сѝ.

Спаси́ ны, сн҃е бж҃їй:

Сті́хъ д҃: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Спаси́ ны, сн҃е бж҃їй:

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Є҆диноро́дный сн҃е:

Ѻ҆́ба ли̑ка вкꙋ́пѣ. А҆нтїфѡ́нъ г҃, гла́съ а҃. Ѱало́мъ ч҃и:

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе.

Та́же тропа́рь: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: Ве́сь до конца̀.

Дрꙋгі́й ли́къ, то́йже сті́хъ:

Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе, сѣдѧ́й на херꙋві́мѣхъ, да подви́житсѧ землѧ̀.

Тропа́рь: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑.

И҆ па́ки пе́рвый ли́къ:

Сті́хъ тре́тїй: Гдⷭ҇ь къ сїѡ́нѣ вели́къ, и҆ высо́къ є҆́сть надъ всѣ́ми людьмѝ.

Тропа́рь: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑:

Дрꙋгі́й ли́къ:

Сті́хъ д҃: Поклони́тесѧ гдⷭ҇еви во дворѣ̀ ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀.

Тропа́рь: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑:

Та́же вхо́дъ. Дїа́конъ рече́тъ: Премꙋ́дрость, про́сти.

Мы́ же вхо́дное:

Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Та́же тропа́рь: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑:

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, конда́къ: Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́лею:

Вмѣ́стѡ же Трист҃а́гѡ:

Крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ, влⷣко, и҆ ст҃о́е воскрⷭ҇нїе твоѐ сла́вимъ.

Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть. Сті́хъ: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ, да гнѣ́ваютсѧ лю́дїе. А҆пⷭ҇лъ къ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рк҃є. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Помѧнѝ со́нмъ тво́й, є҆го́же стѧжа́лъ є҆сѝ и҆спе́рва. Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃. Прича́стенъ: Зна́менасѧ на на́съ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

На трапе́зѣ же быва́етъ ᲂу҆тѣше́нїе бра́тїи, ѿ є҆ле́а, и҆ вїна̀, и҆ про́чихъ снѣ́дей ѻ҆во́щныхъ: сы́ра же и҆ ꙗ҆и́цъ, и҆ ры́бы ника́коже дерзне́мъ коснꙋ́тисѧ.

Комментарии для сайта Cackle