Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ великомч҃ника нїки́ты.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры пра́здника: и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃. Стїхи̑ры крⷭ҇та̀, гла́съ є҃. Самоподо́бенъ:

Ра́дꙋйсѧ, живоно́сный крⷭ҇те, благоче́стїѧ непобѣди́маѧ побѣ́да: две́рь ра́йскаѧ, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, цр҃кве ѡ҆гражде́нїе: и҆́мже тлѧ̀ разори́сѧ, и҆ ᲂу҆праздни́сѧ, и҆ попра́сѧ сме́ртнаѧ держа́ва и҆ вознесо́хомсѧ ѿ землѝ къ нбⷭ҇нымъ, ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мое, бѣсѡ́въ сопротивобо́рче: сла́ва мч҃никѡвъ, прпⷣбныхъ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ᲂу҆добре́нїе, приста́нище спасе́нїѧ, да́рꙋѧй мі́рꙋ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, гдⷭ҇ень крⷭ҇те, и҆́мже разрѣши́сѧ ѿ клѧ́твы человѣ́чество, сꙋ́щїѧ ра́дости зна́менїе, прогонѧ́ѧй врагѝ во твое́мъ воздви́женїи, всече́стне, на́мъ помо́щниче: крѣ́пость пра́ведныхъ, свѧще́нникѡвъ благолѣ́пїе, воѡбража́емый, и҆ лю́тыхъ и҆збавлѧ́ѧй: же́злъ си́лы, и҆́мже пасе́мсѧ: ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, є҆го́же со стра́хомъ ѡ҆бстоѧ́тъ а҆́гг҃ли: хрⷭ҇та̀ бжⷭ҇твеннаѧ сла́ва, подаю́щагѡ мі́рꙋ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, слѣпы́хъ наста́вниче, немощны́хъ врачꙋ̀, воскрⷭ҇нїе всѣ́хъ ᲂу҆ме́ршихъ: воздви́гнꙋвый ны̀ во тлю̀ па́дшыѧ, крⷭ҇те честны́й: и҆́мже разрꙋши́сѧ клѧ́тва, и҆ процвѣтѐ нетлѣ́нїе, и҆ земні́и ѡ҆божи́хомсѧ, и҆ дїа́волъ всеконе́чнѡ низве́ржесѧ: дне́сь воздвиза́ема тѧ̀ ви́дѧще, рꙋка́ми а҆рхїере́йскими, возно́симъ вознесе́ннаго посредѣ̀ тебѐ, и҆ тебѣ̀ покланѧ́емсѧ, почерпа́юще бога́тнѡ ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Благочести́вымъ всеѻрꙋ́жїемъ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, ꙳ побо́рникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ всецр҃ѧ̀, ꙳ нїки́то страстоте́рпче, ꙳ ꙗ҆́коже дре́вле гедеѡ́нъ всекрѣ́пкїй, и҆ноплеме́нныхъ полкѝ низложи́въ, ꙳ до́блественнымъ твои́мъ дерзнове́нїемъ.

И҆ноплеме́ннаго, мч҃ниче, пора́товалъ є҆сѝ ꙳ всеси́льною вѣ́рою сп҃совою, бг҃омꙋ́дре, ꙳ претерпѣ́вый стра̑сти. ꙳ тѣ́мъ, мꙋ́дре, ва́рвары ѡ҆брати́лъ є҆сѝ. ꙳ ко творцꙋ̀ и҆ влⷣцѣ всѣ́хъ, ꙳ и҆ сла́вѧтъ є҆го̀ благочести́вѡ.

Нача́тки, мч҃ниче, ѿ ва̑рваръ хрⷭ҇тꙋ̀ сла́вꙋ принесы́й, ꙳ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ страда́лецъ бг҃оглаго́ливый, ꙳ ᲂу҆́меръ за трⷪ҇цꙋ, ꙳ тѣ́мъ ꙗ҆́вственнѡ и҆ вѣне́цъ воспрїѧ́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ свѣти́ло сїѧ́еши бг҃олѣ́пнѡ въ мі́рѣ, ꙳ достосла́вне.

Сла́ва, ст҃а́гѡ, гла́съ ѕ҃: Ѳеофа́ново:

Свѣти́льника мꙋ́ченикѡвъ тѧ̀ позна́хомъ, нїки́то, хрⷭ҇то́въ страда́льче: ты́ бо сꙋ́щаго на землѝ досто́инства сла́вꙋ ѡ҆ста́вивъ, и҆ ѻ҆те́ческое безбо́жїе возненави́дѣвъ, бо́ги и҆́хъ сокрꙋши́лъ є҆сѝ, и҆ побѣди́тельнѡ ва́рвары посрами́лъ є҆сѝ, за хрⷭ҇та̀ мꙋ́ченичество и҆сповѣ́данїѧ и҆спо́лнилъ є҆сѝ, и҆ во́инъ нбⷭ҇нагѡ бг҃а бы́лъ є҆сѝ. ѡ҆ на́съ моли́сѧ, благодѣ́телю всѣ́хъ, є҆́же ᲂу҆ще́дрити и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже.

Прⷪ҇ро́кѡвъ гла́си дре́во свѧто́е предвозвѣсти́ша, и҆́мже дре́внїѧ свободи́сѧ клѧ́твы сме́ртныѧ а҆да́мъ. тва́рь же, дне́сь возноси́мꙋ томꙋ̀, совозвыша́етъ гла́съ, ѿ бг҃а просѧ́щи бога́тыѧ ми́лости: но є҆ди́ный въ бл҃гоꙋтро́бїи, безмѣ́рный влⷣко, ѡ҆чище́нїе бꙋ́ди на́мъ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Вхо́дъ, прокі́менъ, гла́съ з҃: Бг҃ъ на́шъ на нб҃сѝ и҆ на землѝ, всѧ̑ є҆ли̑ка восхотѣ̀, сотворѝ. Сті́хъ: Во и҆схо́дѣ і҆и҃левѣ ѿ є҆гѵ́пта, до́мꙋ і҆а́кѡвлѧ, и҆зъ люде́й ва̑рваръ, бы́сть і҆ꙋде́а ст҃ы́нѧ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Мо́ре ви́дѣ и҆ побѣжѐ, і҆ѻрда́нъ возврати́сѧ вспѧ́ть. Сті́хъ: Что́ ти є҆́сть мо́ре, ꙗ҆́кѡ побѣ́гло є҆сѝ, и҆ тебѣ̀, і҆ѻрда́не, ꙗ҆́кѡ возврати́лсѧ є҆сѝ вспѧ́ть;

Та́же, є҆ктенїа̀: Рце́мъ всѝ:

А҆́ще ли прилꙋчи́тсѧ сꙋббѡ́та, пое́мъ прокі́менъ днѐ: Гдⷭ҇ь воцр҃и́сѧ: А҆ вели́кїй прокі́менъ пое́мъ въ на́вечерїи пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Крⷭ҇тъ воздвиза́емь, ꙳ на не́мъ вознесе́ннагѡ ꙳ стрⷭ҇ть пречи́стꙋю ꙳ пѣ́ти повелѣва́етъ тва́ри все́й. ꙳ на то́мъ бо ᲂу҆би́въ на́съ ᲂу҆би́вшаго, ꙳ ᲂу҆мерщвлє́нныѧ ѡ҆живи́лъ є҆́сть, ꙳ и҆ ᲂу҆добрѝ, и҆ на нб҃сѣ́хъ жи́ти сподо́би ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ, ꙳ премно́жествомъ бла́гости. ꙳ тѣ́мъ ра́дꙋющесѧ, ꙳ вознесе́мъ и҆́мѧ є҆гѡ̀, ꙳ и҆ тогѡ̀ возвели́чимъ ꙳ кра́йнее снизхожде́нїе.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Мѡѷсе́й пред̾ѡбразѝ тѧ̀, ꙳ рꙋ́ки просте́ръ на высотꙋ̀, ꙳ и҆ побѣжда́ше а҆мали́ка мꙋчи́телѧ: ꙳ крⷭ҇те честны́й, вѣ́рныхъ похвало̀, ꙳ страда́льцєвъ ᲂу҆твержде́нїе, а҆пⷭ҇лѡвъ ᲂу҆добре́нїе, пра́ведныхъ побо́рниче, ꙳ всѣ́хъ преподо́бныхъ спаси́телю. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ воздвиза́ема ꙳ зрѧ́щи тва́рь, весели́тсѧ, ꙳ и҆ торжествꙋ́етъ сла́вѧщи хрⷭ҇та̀, ꙳ тобо́ю разстоѧ̑щаѧ собра́вшаго, ꙳ кра́йнею бла́гостїю.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Крⷭ҇те пречестны́й, ꙳ є҆го́же ѡ҆бстоѧ́тъ чи́ни а҆́гг҃льстїи веселѧ́щесѧ, ꙳ дне́сь воздвиза́емь, ꙳ бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ возно́сиши всѧ̑, ꙳ ѡ҆краде́нїемъ снѣ́ди ѿгна̑нныѧ, ꙳ и҆ въ сме́рть попо́лзшыѧсѧ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ сердцы̀ и҆ ᲂу҆стна́ми ꙳ вѣ́рнїи лобыза́юще, ꙳ свѧще́нїе почерпа́емъ: ꙳ возноси́те, вопїю́ще, ꙳ хрⷭ҇та̀ пребл҃га́го бг҃а, ꙳ и҆ тогѡ̀ покланѧ́йтесѧ бжⷭ҇твенномꙋ подно́жїю.

Сла́ва, ст҃а́гѡ, гла́съ и҃:

Побѣ́ды тезоимени́тъ показа́лсѧ є҆сѝ, мч҃ниче всече́стне нїки́то, въ по́двизѣ проповѣ́давъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, и҆ предъ цари̑ и҆ мꙋчи́тєли того̀ и҆сповѣ́далъ є҆сѝ. тѣ́мъ не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ ми́рѣ мі́ра, и҆ хрⷭ҇толюби́выхъ лю́дехъ, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ па́мѧть твою̀ соверша́ющихъ вѣ́рнѡ, є҆ди́номꙋ чл҃вѣколю́бцꙋ, и҆зба́вити всѧ́кагѡ гнѣ́ва.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Гла́съ прⷪ҇ро́ка твоегѡ̀ мѡѷсе́а, бж҃е, и҆спо́лнисѧ глаго́лѧй: ᲂу҆́зрите живо́тъ ва́шъ, ви́сѧщь предъ ѻ҆чесы̀ ва́шими. дне́сь крⷭ҇тъ воздвиза́етсѧ, и҆ мі́ръ ѿ ле́сти свобожда́етсѧ: дне́сь хрⷭ҇то́во воскрⷭ҇нїе ѡ҆бновлѧ́етсѧ, и҆ концы̀ землѝ ра́дꙋютсѧ, въ кѷмва́лѣхъ дв҃дски пѣ́снь тебѣ̀ приносѧ́ще и҆ глаго́люще: содѣ́лалъ є҆сѝ спасе́нїе посредѣ̀ землѝ, бж҃е, крⷭ҇тъ и҆ воскрⷭ҇нїе. и҆́хже ра́ди на́съ спа́слъ є҆сѝ, бл҃же и҆ чл҃вѣколю́бче, всеси́льне гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мꙋ́ченикъ тво́й, гдⷭ҇и, нїки́та, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀, бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆лѝ се́й, гла́съ то́йже:

Крⷭ҇тъ хрⷭ҇то́въ, ꙗ҆́кѡ нѣ́кое ѻ҆рꙋ́жїе ᲂу҆се́рднѡ воспрїи́мъ, и҆ къ боре́нїю врагѡ́въ прите́клъ є҆сѝ, и҆ за хрⷭ҇та̀ пострада́въ, послѣдѝ ѻ҆гне́мъ свѧще́ннꙋю твою̀ дꙋ́шꙋ гдⷭ҇ꙋ пре́далъ є҆сѝ, ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ дарѡ́въ и҆сцѣле́нїѧ ѿ негѡ̀ сподо́билсѧ є҆сѝ прїѧ́ти, великомч҃ниче нїки́то. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑:

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, ст҃а́гѡ. И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Бл҃гоꙋтро́бїѧ сꙋ́щи:

Распе́ншꙋсѧ тебѣ̀, влⷣко хрⷭ҇тѐ, сме́рти держа́ва и҆ крѣ́пость разрꙋши́сѧ, и҆ мꙋчи́тельство попра́сѧ всѐ вра́жїе, и҆ ѡ҆живле́ни бы́хомъ, дре́вле ᲂу҆ме́ршїи дре́вомъ престꙋпле́нїѧ, дре́вомъ крⷭ҇тнымъ. тѣ́мъ пое́мъ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Поⷣ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Крⷭ҇тъ и҆ сме́рть пострада́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ, посредѣ̀ тва́ри сего̀ водрꙋзи́въ, є҆гда̀ бл҃говоли́лъ є҆сѝ, сп҃се, тѣ́ло твоѐ пригвозди́ти, тогда̀ и҆ со́лнце лꙋчѝ сокры̀. сїѧ̑ и҆ разбо́йникъ зрѧ̀ на крⷭ҇тѣ́ тѧ воспѣ̀, вопїѧ̀: помѧни́ мѧ гдⷭ҇и, и҆ прїѧ́тъ, вѣ́ровавъ, ра́й.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃:

Канѡ́нъ пра́здника.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й, впрѧ́мѡ жезло́мъ чермно́е пресѣчѐ, і҆и҃лю пѣшеходѧ́щꙋ, то́же ѡ҆бра́тнѡ фараѡ́нѡвымъ колесни́цамъ ᲂу҆да́ривъ совокꙋпѝ, вопрекѝ написа́въ непобѣди́мое ѻ҆рꙋ́жїе: тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ, бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ѻ҆́бразъ дре́вле мѡѷсе́й пречⷭ҇тыѧ стрⷭ҇ти въ себѣ̀ само́мъ проѡбразѝ, свѧще́нныхъ средѣ̀ стоѧ̀: крⷭ҇тъ же воѡбрази́въ, просте́ртыми побѣ́дꙋ дла́ньми воздви́же, держа́вꙋ погꙋби́въ а҆мали́ка всегꙋби́телѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ, бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Возложѝ мѡѷсе́й на столпѣ̀ врачевство̀, тлетвори́вагѡ и҆збавле́нїе, и҆ ꙗ҆дови́тагѡ ᲂу҆грызе́нїѧ, и҆ дре́вꙋ ѻ҆́бразомъ крⷭ҇та̀, по землѝ пресмыка́ющагосѧ ѕмі́ѧ привѧза̀, лꙋка́вный въ се́мъ ѡ҆бличи́въ вре́дъ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ, бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Показа̀ не́бо крⷭ҇та̀ побѣ́дꙋ, благоче́стїѧ держа́телю, и҆ царю̀ бг҃омꙋ́дрꙋ: врагѡ́въ въ не́мже ѕлосе́рдныхъ низложи́сѧ свирѣ́пство, ле́сть же преврати́сѧ, и҆ вѣ́ра распростре́сѧ земны̑мъ концє́мъ бжⷭ҇твеннаѧ. тѣ́мже хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ, бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Побѣ̑ды, тѧ̀, пою̀ тезоимени́таго нїки́тꙋ. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Оу҆мертви́въ пло́ти моеѧ̀ мꙋдрова́нїе, ᲂу҆́мъ ѡ҆зарѝ просвѣти́тельною свѣ́тлостїю, твоѐ воспѣ́ти торжество̀, ꙗ҆́кѡ побѣди́тель всеизѧ́щнѣйшъ, ᲂу҆молѧ́ѧ, ѽ нїки́то, хрⷭ҇та̀.

Ꙗ҆́дъ ѿ страсте́й бы́вшїй ѿложи́въ, ра̑ны претерпѣ́лъ є҆сѝ крѣ́пцѣ, и҆ въ ри́зꙋ че́стнꙋ страда́льчески ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ ѿ твои́хъ крове́й и҆стка́ннꙋю.

Но́въ же и҆ чꙋ́денъ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ пꙋ́ть страда́нїѧ, за ны̀ на дре́вѣ пригвозди́всѧ: нача́ло бо бы́лъ є҆сѝ мч҃никѡвъ, влⷣко, и҆сповѣ́данїѧ и҆ крѣ́пости.

Бг҃оро́диченъ:

Две́рь, ꙗ҆́же къ на́мъ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, снизше́ствїѧ, восто́къ, и҆ сл҃нце, и҆ свѣ́тъ та́инственнѡ тѧ̀ нарица́емъ, преесте́ственнѡ просїѧ̀, сꙋгꙋ́ба є҆стество́мъ, чл҃вѣколю́бца.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Же́злъ во ѻ҆́бразъ та́йны прїе́млетсѧ, прозѧбе́нїемъ бо предразсꙋжда́етъ свѧще́нника, неплодѧ́щей же пре́жде цр҃кви, ны́нѣ процвѣтѐ дре́во крⷭ҇та̀, въ держа́вꙋ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ꙗ҆́кѡ и҆спꙋстѝ ᲂу҆дарѧ́емь во́дꙋ краесѣко́мый, непокори̑вымъ лю́демъ и҆ жестосє́рдымъ, бг҃озва́нныѧ проѧвлѧ́ше цр҃кве та́инство, є҆ѧ́же крⷭ҇тъ держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ре́брѡмъ пречⷭ҇тымъ, копїе́мъ прободє́ннымъ, вода̀ съ кро́вїю и҆стечѐ, ѡ҆бновлѧ́ющаѧ завѣ́тъ, и҆ ѡ҆мыва́тельнаѧ грѣха̀: вѣ́рныхъ бо крⷭ҇тъ похвала̀, и҆ царе́й держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀, крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Тве́рдостїю дꙋшѝ, мꙋчи́тєльскаѧ прещє́нїѧ претерпѣ́лъ є҆сѝ, мч҃ниче хрⷭ҇то́въ сла́вне, бжⷭ҇твенною си́лою возмога́емь.

Пло́ти твоеѧ̀ расточє́нїѧ, и҆ ᲂу҆де́съ ѿсѣче́нїѧ претерпѣ́въ мч҃ниче хрⷭ҇то́въ всехва́льне, твою̀ дꙋ́шꙋ приѡбрѣ́лъ є҆сѝ.

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ мч҃никѡвъ хрⷭ҇то́выхъ собра́нїе, па́мѧть твою̀ дне́сь соверша́емꙋ ви́дѧще.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́е, чⷭ҇тое дѣ́вства и҆ честно́е селе́нїе, лю̑тыѧ стрꙋ́пы моегѡ̀ се́рдца и҆сцѣлѝ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ:

Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ, щедрѡ́ты твоѧ̑ да́рꙋй, хрⷭ҇тѐ бж҃е. возвеселѝ си́лою твое́ю вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑, побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сопоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щымъ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

І҆́косъ:

И҆́же до тре́тїѧгѡ нб҃сѐ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и҆ глаго́лы слы́шавъ неизречє́нныѧ и҆ бжⷭ҇твєнныѧ, и҆̀хже не лѣ́ть ѧ҆зы́ки (человѣ́ческими) глаго́лати, что̀ гала́тѡмъ пи́шетъ, ꙗ҆́кѡ рачи́телїе писа́нїй прочто́сте и҆ позна́сте: мнѣ̀, глаго́летъ, хвали́тисѧ да не бꙋ́детъ, то́кмѡ во є҆ди́номъ крⷭ҇тѣ̀ гдⷭ҇ни, на не́мже страда́въ ᲂу҆бѝ стра̑сти. того̀ ᲂу҆́бѡ и҆ мы̀ и҆звѣ́стнѡ держи́мъ, крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, хвалꙋ̀ всѝ: є҆́сть бо на́мъ спаси́тельное сїѐ дре́во, ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́маѧ побѣ́да.

Сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Непобѣди́мь ꙗ҆ви́всѧ во́инъ, ва̑рварскїѧ кѡ́зни побѣди́лъ є҆сѝ, и҆ пострада́въ сла́вне, крѣпча́йше по́лкъ пора́товалъ є҆сѝ неви́димыхъ врагѡ́въ. тѣ́мъ и҆ дїади́мꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ побѣ́ды, ѡ҆ на́съ молѧ́сѧ не преста́й, бл҃же́нне нїки́то, вѣ́рою пою́щихъ тѧ̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

Просте́ръ мѡѷсе́й рꙋ́цѣ къ высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй, проѡбразова́ше крⷭ҇та̀ бжⷭ҇твенное ѻ҆рꙋ́жїе вѣ́рныхъ на не́мже хрⷭ҇то́съ грѣхѝ пригвоздѝ. тѣ́мъ и҆ вра́гъ пла́каше стра́стнѡ, болѣ́знꙋѧ чꙋ́вствы свои́ми, глаго́лаше: древѧно́е мѧ̀ копїѐ прободѐ, посредѣ̀ се́рдца моегѡ̀. хрⷭ҇то́съ всѧ̑ ѿ а҆́дскихъ ᲂу҆́зъ рѣши́тъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Горькорѡ́дныѧ преложѝ дре́вомъ мѡѷсе́й и҆сто́чники въ пꙋсты́ни дре́вле крⷭ҇то́мъ, ко благоче́стїю ꙗ҆зы́кѡвъ проѧвлѧ́ѧ преложе́нїе.

Глꙋбинѣ̀ внѣ́дривый сѣкꙋ́щꙋю и҆здадѐ і҆ѻрда́нъ дре́вꙋ, крⷭ҇то́мъ и҆ креще́нїемъ сѣче́нїе ле́сти зна́менꙋѧ.

Свѧще́ннѡ ѡ҆полча́ютсѧ четвероча́стнїи лю́дїе, предходѧ́ще ѻ҆́бразомъ свидѣ́тельства ски́нїи, крⷭ҇тоѻбра́зными чи́нми прославлѧ́емїи.

Чꙋ́днѡ простира́емь, со́лнєчныѧ лꙋчѝ и҆спꙋща́ше крⷭ҇тъ, и҆ повѣ́даша нб҃са̀ сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

И҆скꙋ́пленъ кро́вїю влⷣчнею страда́лецъ нїки́та, свою̀ кро́вь ра́дꙋѧсѧ прино́ситъ хрⷭ҇тꙋ̀: тѣ́мже закала́емь, сла́ва тебѣ̀ бж҃е мо́й, вопїѧ́ше.

Разжига́емь раче́нїемъ влⷣчнимъ, і҆́дѡльскїй, мч҃ниче, попра́лъ є҆сѝ пла́мень, и҆ всю̀ де́мѡнскꙋю крѣ́пость, зовы́й созда́телю: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Наслажда́ѧсѧ гдⷭ҇нимъ видѣ́нїемъ, и҆ тогѡ̀ свѣ́тлостїю насыща́ѧсѧ мч҃никъ, стражда̀ не ѡ҆щꙋща́ше, и҆ ра́дꙋѧсѧ зва́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆краша́емо разли́чнымъ свѣтоли́тїемъ нб҃о ѡ҆дꙋшевле́нное твоѐ, цр҃ѧ̀ црⷭ҇твꙋющихъ, хрⷭ҇тѐ, дв҃а пречⷭ҇таѧ, ны́нѣ ꙗ҆́кѡ бцⷣа сла́витсѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѽ треблаже́нное дре́во, на не́мже распѧ́сѧ хрⷭ҇то́съ, цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь! и҆́мже падѐ дре́вомъ прельсти́вый, тобо́ю прельсти́всѧ, бг҃ꙋ пригвозди́вшꙋсѧ пло́тїю, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Тебѐ приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́сѧ хрⷭ҇то́съ, є҆де́мъ хранѧ́щее ѡ҆браща́ющеесѧ ѻ҆рꙋ́жїе, крⷭ҇те, ᲂу҆стыдѣ́сѧ: стра́шный же херꙋві́мъ ᲂу҆стꙋпѝ, на тебѣ̀ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Подзе́мныхъ си̑лы проти̑вныѧ крⷭ҇та̀ страша́тсѧ, начерта́ема зна́менїѧ на воздꙋ́сѣ, по немꙋ́же хо́дѧтъ нбⷭ҇ныхъ и҆ земноро́дныхъ ро́ди, колѣ̑на преклонѧ́юще хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Зарѧ́ми нетлѣ́нными ꙗ҆́вльсѧ бжⷭ҇твенный крⷭ҇тъ, ѡ҆мрачє́ннымъ ꙗ҆зы́кѡмъ, заблꙋждє́ннымъ въ пре́лести, бжⷭ҇твенный свѣ́тъ ѡ҆блиста́въ, ᲂу҆своѧ́етъ на не́мъ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Кто̀ мо́жетъ и҆зрещѝ твои́хъ, нїки́то, натрижне́нїй, (с. 304) всехва́льне. вѣнцы̀, ꙗ҆̀же дарова̀ тебѣ̀ хрⷭ҇то́съ, за него̀ пострада́вшꙋ;

Мч҃ницы на землѝ по́двиги сконча́вше, нбⷭ҇ное въ высоча́йшихъ ѿ тебє̀, жизнода́вче, воздаѧ́нїе прїѧ́ша.

Ны́нѣ сїѧ́еши ꙗ҆́кѡ свѣти́ло, ѽ нїки́то всехва́льне. свѣ́тъ вторы́й быва́еши, свѣ́тꙋ вели́комꙋ сла́внѡ предстоѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ безлѣ́тный на́мъ подлѣ́тенъ бы́вшь, родила̀ є҆сѝ, бг҃омт҃и, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ житїѧ̀, и҆ мі́ръ ве́сь просвѣти́ла є҆сѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Во́днагѡ ѕвѣ́рѧ во ᲂу҆тро́бѣ, дла̑ни і҆ѡ́на крⷭ҇тови́днѡ распросте́ръ, спаси́тельнꙋю стрⷭ҇ть проѡбража́ше ꙗ҆́вѣ. тѣ́мъ тридне́венъ и҆зше́дъ, премі́рное воскрⷭ҇нїе прописа́ше, пло́тїю пригвожде́ннагѡ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ тридне́внымъ воскрⷭ҇нїемъ мі́ръ просвѣ́щшагѡ.

Ста́ростїю преклони́всѧ, и҆ недꙋ́гомъ ѡ҆тѧгче́нъ и҆спра́висѧ, і҆а́кѡвъ рꙋ́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствїе ꙗ҆влѧ́ѧ жизноно́снагѡ крⷭ҇та̀: и҆́бо ве́тхость зако́ннагѡ сѣно́внагѡ писа́нїѧ, новописа̀ на се́мъ пло́тїю пригвозди́выйсѧ бг҃ъ, и҆ дꙋшегꙋби́тельный недꙋ́гъ ле́сти ѿгна̀.

На ю҆́ныѧ возложи́въ дла̑ни, бжⷭ҇твенный і҆и҃ль, крⷭ҇тови́днѡ главы̑ ꙗ҆влѧ́ше, ꙗ҆́кѡ старѣ́йшаѧ сла́ва, законослꙋжи́телє лю́дїе. тѣ́мже подмнѣ́всѧ та́кѡ и҆зпрельсти́тисѧ, не и҆змѣнѝ жизноно́снагѡ ѻ҆́браза: превзы́дꙋтъ бо лю́дїе хрⷭ҇то́вы бж҃їи новоꙋтвержде́ннїи, вопїѧ́хꙋ, крⷭ҇то́мъ ѡ҆гражда́еми.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Вожделѣ́въ добро́ты созда́вшагѡ, сла́вне, и҆ ѿтꙋ́дꙋ сїѧ̑нїѧ прїе́мь, мч҃ниче, впери́лсѧ є҆сѝ, и҆ ѡ҆ сме́рти небре́гъ, томꙋ̀ пристꙋпи́лъ є҆сѝ.

Текꙋ́щихъ по́мысломъ прїе́мь цѣломꙋ́дреннымъ, неистощи̑маѧ, мч҃ниче, предче́ствовавъ, тѣ́ло твоѐ мꙋ́камъ, ѽ нїки́то! съ весе́лїемъ ра́дꙋѧсѧ преда́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́блоко въ дꙋбра́вѣ є҆ди́нꙋ тѧ̀ ѡ҆брѣ́тъ, и҆ чистѣ́йшїй крі́нъ, и҆ ᲂу҆до́льный цвѣ́тъ, ѽ бг҃омт҃и! жени́хъ мы́сленный въ тѧ̀ всели́сѧ.

Конда́къ ст҃а́гѡ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Пре́лести посѣ́къ держа́вꙋ стоѧ́нїемъ твои́мъ, и҆ побѣ́ды прїи́мъ вѣне́цъ во страда́льчествѣхъ твои́хъ, со а҆́гг҃лы, сла́вне, ра́дꙋешисѧ, нїки́то тезоимени́те, съ ни́ми хрⷭ҇та̀ бг҃а молѧ̀ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Зна́нїе твоѐ вложи́въ дꙋшѝ мое́й, ѡ҆чи́сти мо́й по́мыслъ, и҆ твои́хъ за́повѣдей дѣ́лателѧ, сп҃се, покажѝ, да возмогꙋ̀ побѣди́ти страсте́й мои́хъ ра̑знаѧ привоста̑нїѧ, побѣди́тельнꙋю по́честь прїе́мъ безстра́стїѧ, моли́твами твоегѡ̀ до́блѧгѡ страстоте́рпца нїки́ты, чл҃вѣколю́бче: и҆́бо са́мъ на́съ воспомина́ти того̀ въ па́мѧти є҆гѡ̀ созва̀, молѧ́сѧ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безꙋ́мное велѣ́нїе мꙋчи́телѧ ѕлочести́вагѡ лю́ди поколеба̀, ды́шꙋщее преще́нїе и҆ ѕлохꙋле́нїе бг҃оме́рзское: ѻ҆ба́че трѝ ѻ҆́троки не ᲂу҆страшѝ ꙗ҆́рость ѕвѣ́рскаѧ, ни ѻ҆́гнь снѣда́ѧй, но противоды́шꙋщꙋ росоно́сномꙋ дꙋ́хꙋ, со ѻ҆гне́мъ сꙋ́ще поѧ́хꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ дре́ва вкꙋси́въ пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́нїе всели́сѧ: ѿверже́нїемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ ѡ҆сꙋди́всѧ, всемꙋ̀ ро́дꙋ тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ вре́дъ недꙋ́га преподадѐ: но ѡ҆брѣ́тше земноро́днїи воззва́нїе крⷭ҇тнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Разрꙋшѝ повелѣ́нїе бж҃їе преслꙋша́нїе, и҆ дре́во принесѐ сме́рть человѣ́кѡмъ, є҆́же неблаговре́меннѡ прича́стно бы́вшее: во ᲂу҆твержде́нїе же ѕѣлѡ̀ честна́гѡ, ѿтꙋ́дꙋ жи́зни дре́во возбранѧ́емо бѣ̀, є҆́же разбо́йникꙋ ѕлоꙋме́ршꙋ ѿве́рзе, благоразꙋ́мнѡ зовꙋ́щꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Жезла̀ ѡ҆б̾е́млетъ кра́й і҆ѡ́сифова, бꙋ̑дꙋщаѧ зрѧ̀ і҆и҃ль ца́рствїѧ держа́вное, ꙗ҆́кѡ воз̾имꙋ́ществитъ пресла́вный крⷭ҇тъ, проѧвлѧ́ѧ: се́й бо побѣдоно́снаѧ хвала̀, и҆ свѣ́тъ вѣ́рою зовꙋ́щымъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пе́щи а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ны́нѣ непристꙋ́пною заре́ю ѡ҆сїѧ́емь, мч҃ниче, пою́щыѧ ны́нѣ тво́й пра́здникъ, свѣ́томъ твои́мъ просвѣтѝ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е мо́й, зовы́й, и҆ гдⷭ҇и.

Преꙋдиви́шасѧ твоемꙋ̀ мꙋ́жествꙋ вѡ́инства а҆́гг҃льскаѧ, бл҃же́нне, зрѧ́ще терпѣли́внѡ стра́ждꙋща тѧ̀ и҆ глаго́люща: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е всѣ́хъ и҆ гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Съ вы́шнимъ ликостоѧ́нїемъ безпло́тный, ра́дꙋйсѧ бцⷣе чⷭ҇таѧ, гаврїи́лъ веселѧ́сѧ зовѧ́ше тѝ: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Благослови́те ѻ҆́троцы, трⷪ҇цы равночи́сленнїи, содѣ́телѧ ѻ҆ц҃а̀ бг҃а, по́йте снизше́дшее сло́во, и҆ ѻ҆́гнь въ ро́сꙋ претво́ршее, и҆ превозноси́те всѣ̑мъ жи́знь подава́ющаго, дх҃а всест҃а́го, во вѣ́ки.

Возвыша́емꙋ дре́вꙋ ѡ҆кропле́нꙋ кро́вїю, вопло́щшагосѧ сло́ва бг҃а, по́йте нбⷭ҇ныхъ си̑лы: земны́хъ воззва́нїе, пра́зднꙋюще лю́дїе, поклони́тесѧ хрⷭ҇то́вꙋ крⷭ҇тꙋ̀, и҆́мже мі́рꙋ воста́нїе во вѣ́ки.

Земноро́днїи дла́ньми, строи́телїе бл҃года́ти крⷭ҇тъ, на не́мже стоѧ́ше хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, возноси́те свѧщеннолѣ́пнѡ и҆ копїѐ, бж҃їѧ сло́ва тѣ́ло пробо́дшее, да ви́дѧтъ ꙗ҆зы́цы всѝ спасе́нїе бж҃їе, сла́вѧще є҆го̀ во вѣ́ки.

Бжⷭ҇твеннымъ сꙋдо́мъ пред̾избра́ннїи весели́тесѧ, хрⷭ҇тїа́нстїи вѣ́рнїи лю́дїе хвали́тесѧ побѣдоно́снымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ, прїе́мше ѿ бг҃а крⷭ҇тъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ̑на бра́ней де́рзости и҆́щꙋще, разсыпа́ютсѧ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Всецѣ́лꙋ же́ртвꙋ и҆ прїѧ́тнꙋ тебѐ сама́го прине́слъ є҆сѝ, мч҃ниче непобѣди́ме, и҆ всепло́дїе бы́лъ є҆сѝ бл҃гово́нно влⷣцѣ твоемꙋ̀, распе́ншемꙋсѧ на́съ ра́ди, съ весе́лїемъ вопїѧ̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Зако́ннѣ ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный хра́брникъ, вра̑жїѧ полкѝ низврати́въ, досто́йнѣ прїѧ́лъ є҆сѝ вѣне́цъ побѣ́ды неꙋвѧда́ющїй ѿ жизноно́сныѧ десни́цы, є҆́йже ны́нѣ предстои́ши, воспѣва́ѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Возлюби́лъ є҆сѝ безмѣ́рнѡ хрⷭ҇та̀, и҆ тогѡ̀ кро́ви твою̀ кро́вь примѣси́лъ є҆сѝ, и҆ раздроблѧ́емь ра́нами, и҆ разли́чнѡ ᲂу҆бива́емь. є҆мꙋ́же и҆ ны́нѣ ꙗ҆́кѡ подо́бникъ сца́рствꙋеши, вопїѧ̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Скве́рнꙋ є҆стества̀ на́шегѡ, хрⷭ҇та̀ ро́ждши є҆ди́наго пречⷭ҇таго, ꙗ҆́вѣ ѿмы́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ бцⷣе всенепоро́чнаѧ, и҆ херꙋві́мъ и҆ серафі́мъ была̀ є҆сѝ превы́шше, вопїю́щихъ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Та́инъ є҆сѝ, бцⷣе, ра́й, невоздѣ́ланнѡ возрасти́вшїй хрⷭ҇та̀, и҆́мже крⷭ҇тное живоно́сное на землѝ насади́сѧ дре́во. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀, тѧ̀ велича́емъ.

Да возра́дꙋютсѧ древа̀ дꙋбра̑внаѧ всѧ̑, ѡ҆свѧти́вшꙋсѧ є҆стествꙋ̀ и҆́хъ, ѿ негѡ́же и҆знача́ла насади́шасѧ, хрⷭ҇тꙋ̀ распросте́ршꙋсѧ на дре́вѣ. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀, тѧ̀ велича́емъ.

Свѧще́нный воста̀ ро́гъ, и҆ глава̀ всѣ̑мъ бг҃омꙋ̑дрымъ крⷭ҇тъ, и҆́мже грѣ́шныхъ мы́сленнѡ стира́ютсѧ ро́ги всѝ. тѣ́мъ ны́нѣ возноси́мꙋ, покланѧ́ющесѧ є҆мꙋ̀, тѧ̀ велича́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀, тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Всего̀ менѐ сама́го тебѣ̀ приношꙋ̀ бг҃обл҃же́нне нїки́то, да ѡ҆брѧ́щꙋ тѧ̀ предста́телѧ ко влⷣцѣ, спаса́ти могꙋ́ща ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, и҆ спасе́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ хода́таѧ.

Свидѣ́тель и҆́стиннѡ бы́лъ є҆сѝ и҆́стины, страстоте́рпче, ѵ҆поста́снѣй и҆ честнѣ́й ны́нѣ и҆́стинѣ ра́дꙋѧсѧ предстои́ши, по́двигѡвъ натрижне́нїѧ со дерзнове́нїемъ прїе́млѧ.

Ко приста́нищꙋ ти́хомꙋ приста́въ, почѝ ѿ болѣ́зней: и҆ вѣнцено́сецъ ликꙋ́еши въ раѝ съ мч҃ники хрⷭ҇то́выми. тѣ́мъ тѧ̀ ны́нѣ ꙗ҆́кѡ бг҃опросла́вленна всѝ досто́йнѡ сла́вимъ.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́нѡвъ є҆сте́ственныхъ кромѣ̀, законода́вца ражда́еши, пло́ть бы́вша невра́щнѡ за бл҃гоꙋтро́бїе неизрече́нное, благослове́ннаѧ чⷭ҇таѧ, во двꙋ́хъ сꙋщества́хъ познава́ема.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀, ᲂу҆слы́шите:

Ѻ҆рꙋ́жїемъ честна́гѡ твоегѡ̀ крⷭ҇та̀ ѡ҆гради́всѧ, страстоте́рпецъ тво́й, сло́ве, проти̑вныѧ си̑лы крѣ́пкѡ препобѣдѝ, и҆ мꙋчи́тели посрамѝ, и҆ за тѧ̀ пострада̀, и҆ съ тобо́ю, хрⷭ҇тѐ мо́й всецр҃ю̀, нїки́та црⷭ҇твꙋетъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, крⷭ҇та̀:

Крⷭ҇тъ возвыша́етсѧ дне́сь, и҆ мі́ръ ѡ҆свѧща́етсѧ: чи́ни а҆́гг҃льстїи пою́тъ на́съ ра́ди распе́ншагосѧ, и҆ торжествꙋ́ютъ съ на́ми, и҆ сра́дꙋютсѧ, дв҃дски зовꙋ́ще: содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ влⷣко.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Дне́сь крⷭ҇тъ хрⷭ҇то́въ ꙳ возвыша́етсѧ, ꙳ живоно́сное дре́во: ꙳ на не́мже пло́тїю пригвозди́сѧ, ꙳ всѧ̑ призыва́ѧ.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Ра́дꙋйсѧ вѣ́рныхъ ꙳ хране́нїе бжⷭ҇твенное, ꙳ неѡбори́маѧ стѣно̀, ꙳ крⷭ҇те гдⷭ҇ень, ꙳ и҆́мже ѿ землѝ вознесо́хомсѧ.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Прїиди́те ве́селѡ, ꙳ цѣлꙋ́емъ всѝ ꙳ живоно́сное дре́во, на не́мже распростре́сѧ, ꙳ хрⷭ҇то́съ и҆збавле́нїе.

Сла́ва, ст҃а́гѡ, гла́съ ѕ҃:

Дне́сь вселе́ннаѧ всѧ̀ страстоте́рпца ра́дꙋетсѧ страда́нїємъ: и҆ хрⷭ҇то́ва цр҃ковь цвѣ́ты ᲂу҆краша́ема, мч҃ниче хрⷭ҇то́въ, вопїе́тъ тѝ: ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ и҆ предста́телю теплѣ́йшїй, не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Дне́сь са́дъ жи́зни, ѿ земны́хъ незаходи́мыхъ нѣ́дръ происхо́дитъ, на не́мъ пригвожде́ннагѡ хрⷭ҇та̀ и҆звѣствꙋ́етъ воскрⷭ҇нїе, и҆ воздвиза́емый рꙋка́ми свѧще́нническими, тогѡ̀ на нб҃са̀ возвѣща́етъ возноше́нїе: и҆́мже на́ше смѣше́нїе, ѿ є҆́же на зе́млю паде́нїѧ, на нб҃сѣ́хъ жи́тельствꙋетъ. тѣ́мже благода́рственнѣ возопїе́мъ: гдⷭ҇и, вознесы́йсѧ на не́мъ, и҆ тѣ́мъ совозне́съ на́съ, нбⷭ҇ныѧ твоеѧ̀ ра́дости сподо́би, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь а҃-ѧ, на д҃: и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ: Спасѝ на́съ, сн҃е бж҃їй, пло́тїю распны́йсѧ, пою́щыѧ тѝ: а҆ллилꙋ́їа. Си́це пое́мъ и҆ до ѿда́нїѧ. Прокі́менъ пра́здника, и҆ до ѿда́нїѧ. И҆ ст҃а́гѡ гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ првⷣникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й: А҆пⷭ҇лъ, къ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃в. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: Сті́хъ: Насажде́ни въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ бг҃а на́шегѡ. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло л҃ѕ. Прича́стенъ пра́здника, и҆ до ѿда́нїѧ. и҆ ст҃а́гѡ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

[Зрѝ] Сꙋббѡ́та по воздви́женїи.

А҆пⷭ҇лъ корі́нѳѧнѡмъ, зача́ло рк҃є, ѿ полꙋ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло л҃.

[Зрѝ] Недѣ́лѧ по воздви́женїи.

Прокі́менъ пра́здника: А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло с҃г. Є҆ѵⷢ҇лїе ма́рка, зача́ло л҃з. Прича́стенъ днѐ, и҆ пра́здника.

[Зрѝ] Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ воздви́женїе честна́гѡ крⷭ҇та̀ въ сꙋббѡ́тꙋ:

Недѣ́лѧ по воздви́женїи, чте́тсѧ а҆пⷭ҇лъ и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, наꙋ́трїи пра́здника, въ недѣ́лю. Въ пред̾идꙋ́щꙋю же сꙋббѡ́тꙋ, во ѿда́нїе пра́здника, а҆пⷭ҇лъ и҆ є҆ѵⷢ҇лїе, пре́жде сꙋббѡ́тѣ по воздви́женїи, и҆ пото́мъ рѧ́дъ.

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ попра́зднство воздви́женїѧ честна́гѡ крⷭ҇та̀ въ недѣ́лю, а҆ ст҃ы́й пое́тсѧ на д҃, и҆лѝ на ѕ҃:

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, и҆ бцⷣы, по ѻ҆бы́чаю. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀.

На вели́цѣй вече́рни: по ѻ҆бы́чной каѳі́смѣ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 17 є҆ди́нъ, и҆ пра́здника г҃, тогѡ̀ днѐ: и҆ ст҃а́гѡ мине́и г҃. [зрѝ] А҆́ще пое́тсѧ ст҃ы́й на ѕ҃, и҆лѝ є҆мꙋ́же и҆ полѷеле́й, и҆ пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ пра́здника г҃, и҆ ст҃а́гѡ д҃. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. На лїті́и стїхи̑ры пра́здника тогѡ̀ днѐ рѧдовы́ѧ, стїхѡ́вныѧ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, пи́санъ на ᲂу҆́трени на стїхо́внѣ. А҆́ще ли и҆́мать ст҃ы́й Сла́вꙋ: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны. Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть, И҆ ны́нѣ, пра́здника. а҆́ще ли нѝ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь: Бцⷣе дв҃о: два́жды, и҆ пра́здника, є҆ди́ножды.

На ᲂу҆́трени: На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскрⷭ҇нъ два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще є҆́сть. И҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще ли нѝ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, съ бг҃оро́дичны и҆́хъ. И҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ, недѣ́лѧ по воздви́женїи. И҆ непорѡ́чны съ тропарѝ, ѵ҆пакоѝ гла́са. И҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ, недѣ́лѧ рѧ́дъ, А҆́ще ли ст҃ы́й и҆́мать полѷеле́й, по двꙋ̀ каѳі́смахъ, пое́мъ ст҃а́гѡ полѷеле́й, и҆ по полѷеле́и, тропарѝ: А҆́гг҃льскїй собо́ръ: и҆ ѵ҆пакоѝ гла́са, и҆ сѣда́льны ст҃а́гѡ всѣ̀, и҆ чте́нїе. Степє́нны, и҆ прокі́менъ гла́са: и҆ Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе, воскрⷭ҇но, и҆ стїхи́ра воскрⷭ҇на, и҆ про́чее воскрⷭ҇но. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ бцⷣы на два̀: и҆ пра́здника на д҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃. Катава́сїа пра́здника. А҆́ще и҆́мать ст҃ы́й полѷеле́й, и҆лѝ славосло́вїе, и҆ пое́мъ канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ пра́здника на д҃: и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃. По г҃-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника, и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать, и҆ і҆́косъ, и҆ сѣда́ленъ ст҃а́гѡ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника: и҆ чте́нїе. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ воскрⷭ҇нъ, и҆ і҆́косъ, и҆ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни, пое́мъ Честнѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ, Сла́ва, ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать: а҆́ще ли нѝ, Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, д҃: и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать, подѡ́бны, трѝ: и҆ самогла́сенъ, и҆́же на Сла́вꙋ, пое́мъ съ припѣ́вы є҆гѡ̀. А҆́ще ли не и҆́мать ст҃ы́й хвали́тныхъ, и҆ пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, д҃: и҆ пра́здника, д҃, тогѡ̀ днѐ стїхѡ́вныѧ ᲂу҆́трени, съ припѣ́вы пра́здника. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ. И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. И҆ по трист҃о́мъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ то́чїю. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе, и҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе въ притво́ръ. Та́же ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: конда́къ пра́здника. Та́кожде и҆ въ про́чыѧ часы̀, глаго́лемъ конда́къ пра́здника и҆ воскрⷭ҇нъ премѣнѧ́юще, а҆́ще полѷеле́й, и҆ ст҃а́гѡ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна гла́са, на ѕ҃: и҆ пра́здника пѣ́снь рѧдова́ѧ на д҃. А҆́ще ли и҆́мать ст҃ы́й пѣ́снь, и҆ Бл҃жє́нна воскрⷭ҇на на д҃: и҆ пра́здника пѣ́снь рѧдова́ѧ: на д҃: и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ и҆ пра́здника: та́же хра́ма, и҆ ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать. Сла́ва, конда́къ ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. А҆́ще ли не и҆́мать ст҃ы́й тропарѧ̀ и҆ кондака̀: Сла́ва, воскрⷭ҇нъ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе недѣ́ли по воздви́женїи: та́же ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать, а҆́ще ли нѝ, рѧ́дъ. А҆ прокі́менъ гла́са ѡ҆ставлѧ́етсѧ. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ: Дрꙋгі́й ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆́мать: а҆́ще ли нѝ, пра́здника.

* * *

17

꙾А҆нато́лїевъ꙾

Комментарии для сайта Cackle