Мѣ́сѧца тогѡ́же въ и҃і-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ є҆ѵме́нїа є҆пі́скопа, гортѵ́нскагѡ чꙋдотво́рца.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры пра́здника, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Возноси́мꙋ тебѣ̀, влⷣко, на крⷭ҇тъ, ꙳ совозне́слъ є҆сѝ па́дшее а҆да́мово є҆стество̀ всѐ: ꙳ сегѡ̀ ра́ди возносѧ́ще ꙳ пречи́стый крⷭ҇тъ тво́й, чл҃вѣколю́бче, ꙳ ѿ вы́шнїѧ твоеѧ̀ крѣ́пости ꙳ про́симъ зовꙋ́ще: ꙳ спасѝ вы́шнїй, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ми́лостивъ, ꙳ почита́ющыѧ честно́е и҆ свѣтоно́сное ꙳ твоегѡ̀ крⷭ҇та̀ бжⷭ҇твенное вознесе́нїе.

Ѱало́мски ны́нѣ предзрѧ́ще ꙳ подно́жїе твоѐ, влⷣко, ꙳ и҆дѣ́же но́ги твоѧ̑ стоѧ́ша пречⷭ҇тыѧ, ꙳ дне́сь любо́вїю почита́емъ крⷭ҇тъ тво́й пречестны́й, ꙳ и҆ возносѧ́ще бл҃гочести́вѡ, ꙳ мо́лимъ тѧ̀ взыва́юще: вы́шнїй, всѧ̑ крⷭ҇то́мъ твои́мъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆свѧти́въ, ꙳ твоегѡ̀ неизрече́ннагѡ бл҃гоꙋтро́бїѧ ꙳ прича́стники покажѝ, и҆ бл҃года́ти.

Ꙗ҆́кѡ непобѣди́момꙋ ѻ҆рꙋ́жїю, ꙳ щитꙋ̀ непребори́мꙋ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ ски́птрꙋ бжⷭ҇твенномꙋ, ꙳ поклони́мсѧ крⷭ҇тꙋ̀ твоемꙋ̀, хрⷭ҇тѐ, пресвѧто́мꙋ, ꙳ и҆́мже мі́ръ спасе́сѧ, ꙳ и҆ ликꙋ́етъ а҆да́мъ: ꙳ земны́хъ собо́ри сего̀ пѣ́сньми благохва́лѧще почита́емъ, ꙳ и҆ тогѡ̀ бжⷭ҇твенное воздви́женїе соверша́юще, ꙳ ѡ҆чище́нїѧ про́симъ.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло твоѐ ꙳ ѿ страсте́й ѡ҆чи́стивъ, ꙳ ст҃а́гѡ дх҃а до́мъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ свѧще́нныхъ ма́стїю ꙳ себѐ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ. ꙳ предста́тель и҆зѧ́щный бы́лъ є҆сѝ, є҆ѵме́нїе, ꙳ и҆ собесѣ́дникъ ст҃ы́хъ а҆́гг҃лѡвъ, ꙳ и҆ сла́вы гдⷭ҇ни наслѣ́дникъ, ꙳ и҆ моле́бникъ ѡ҆ хва́лѧщихъ тѧ̀.

Пресла́вное житїѐ твоѐ ꙳ добродѣ́тельми просвѣти́вшеесѧ, ꙳ и҆ чꙋде́съ просїѧ̀ свѣ́тлостьми, ꙳ и҆ бл҃госла́вна тѧ̀ концє́мъ всебл҃же́нне содѣ́ла, ꙳ и҆ свѣти́льника непреле́стна, ꙳ и҆ ст҃ы́хъ є҆диносе́льна, ꙳ и҆ гра́да ст҃а́гѡ граждани́на і҆ера́рха, а҆́гг҃лѡвъ сограждани́на, ꙳ чꙋдотво́рче достосла́вне.

Кри́тское ᲂу҆добре́нїе, ꙳ гортѵ́нскагѡ предсѣда́телѧ, ꙳ цр҃кве непоколеби́мое ѡ҆снова́нїе, ꙳ і҆ера́рха є҆ѵме́нїа, ꙳ въ чꙋдесѣ́хъ велича́йшаго, ꙳ и҆ въ си́лахъ мно́гихъ бы́вша пресла́внаго, ꙳ и҆ просвѣти́вша сꙋ̑щаѧ во мра́цѣ сердца̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ свѣти́льника вѣ́рныхъ, ꙳ велегла́снѡ соше́дшесѧ почти́мъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

Бжⷭ҇твенное сокро́вище въ землѝ скрыва́емо, жизнода́вца крⷭ҇тъ, на нб҃сѣ́хъ показа́сѧ царю̀ благочести́вомꙋ, и҆ побѣ́ды на врагѝ подписа́нїе ꙗ҆влѧ́етъ разꙋ́мнѡ. є҆го́же, ра́дꙋѧсѧ вѣ́рою и҆ любо́вїю, бжⷭ҇твеннѡ восте́къ къ высотѣ̀ зрѣ́нїѧ, тща́нїемъ же того̀ ѿ земны́хъ нѣ́дръ и҆знесѐ, во и҆збавле́нїе мі́ра, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Дне́сь крⷭ҇тъ хрⷭ҇то́въ ꙳ возно́ситсѧ, ꙳ живоно́сное дре́во, ꙳ на не́мже пло́тїю распѧ́тсѧ, ꙳ всѧ̑ призыва́ѧ.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Ра́дꙋйсѧ вѣ́рныхъ ꙳ храни́ло бжⷭ҇твенное, ꙳ неѡбори́маѧ стѣно̀, ꙳ крⷭ҇те гдⷭ҇ень, ꙳ и҆́мже ѿ землѝ вознесо́хомсѧ.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Прїиди́те ве́селѡ ꙳ цѣлꙋ́емъ всѝ ꙳ живоно́сное дре́во, ꙳ на не́мже распростре́сѧ ꙳ хрⷭ҇то́съ и҆збавле́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

Честна́гѡ крⷭ҇та̀, хрⷭ҇тѐ, дѣ́йство проѡбрази́въ мѡѷсе́й, побѣдѝ проти́внаго а҆мали́ка въ пꙋсты́ни сїна́йстѣй. є҆гда́ бо простира́ше рꙋ́цѣ, крⷭ҇та̀ ѻ҆́бразъ творѧ̀, ᲂу҆крѣплѧ́хꙋсѧ лю́дїе: ны́нѣ же веще́й сбытїѐ въ на́съ и҆спо́лнисѧ. дне́сь крⷭ҇тъ воздвиза́етсѧ, и҆ де́мѡни бѣ́гаютъ: дне́сь тва́рь всѧ̑ ѿ тлѝ свободи́сѧ: всѧ̑ бо крⷭ҇та̀ ра́ди возсїѧ́ша на́мъ дарова̑нїѧ. тѣ́мже ра́дꙋющесѧ всѝ, припа́даемъ тебѣ̀, глаго́люще: ꙗ҆́кѡ возвели́чишасѧ дѣла̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Тропа́рь пра́здника: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑.

На ᲂу҆́трени:

Тропа́рь пра́здника три́жды.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Поⷣ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Просте́ръ мѡѷсе́й рꙋ́цѣ къ высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй, проѡбразова́ше крⷭ҇тъ, бжⷭ҇твенное ѻ҆рꙋ́жїе вѣ́рныхъ, на не́мже хрⷭ҇то́съ грѣхѝ пригвоздѝ. тѣ́мъ вра́гъ пла́каше, стражда̀ болѣ́зненнѡ чꙋ́вствы, глаго́лаше: древѧно́е мѧ̀ копїѐ прободѐ посредѣ̀ се́рдца моегѡ̀, хрⷭ҇то́съ всѧ̑ ѿ а҆́дскихъ ᲂу҆́зъ рѣши́тъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃. Поⷣ: Наде́жде мі́ра:

На дре́вѣ сп҃се крⷭ҇тнѣмъ, за ᲂу҆трѡ́бы ми́лости возвы́сивсѧ, и҆ ре́бра пробо́дъ копїе́мъ, растерза́лъ є҆сѝ грѣхѡ́въ лю́тое рꙋкописа́нїе, ꙗ҆́кѡ всемо́щный бг҃ъ. тѣ́мъ твоѐ неизрече́нное пое́мъ благоче́стнѡ, сло́ве, смотре́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на и҃: и҆ ст҃а́гѡ на д҃.

Канѡ́нъ пра́здника.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й, впрѧ́мѡ жезло́мъ чермно́е пресѣчѐ, і҆и҃лю пѣшеходѧ́щꙋ, то́же ѡ҆бра́тнѡ фараѡ́нѡвымъ колесни́цамъ ᲂу҆да́ривъ совокꙋпѝ, вопрекѝ написа́въ непобѣди́мое ѻ҆рꙋ́жїе: тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ѻ҆́бразъ дре́вле мѡѷсе́й пречⷭ҇тыѧ стрⷭ҇ти въ себѣ̀ само́мъ проѡбразѝ, свѧще́нныхъ средѣ̀ стоѧ̀: крⷭ҇тъ же воѡбрази́въ, просте́ртыми побѣ́дꙋ дла́ньми воздви́же, держа́вꙋ погꙋби́въ а҆мали́ка всегꙋби́телѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ, бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Возложѝ мѡѷсе́й на столпѣ̀ врачевство̀, тлетвори́вагѡ и҆збавле́нїе, и҆ ꙗ҆дови́тагѡ ᲂу҆грызе́нїѧ, и҆ дре́вꙋ, ѻ҆́бразомъ крⷭ҇та̀, по землѝ пресмыка́ющагосѧ ѕмі́ѧ привѧза̀, лꙋка́вный въ се́мъ ѡ҆бличи́въ вре́дъ: тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Показа̀ нб҃о креста̀ побѣ́дꙋ, бл҃гоче́стїѧ держа́телю, и҆ цр҃ю̀ бг҃омꙋ́дрꙋ, врагѡ́въ въ не́мже ѕлосе́рдыхъ низложи́сѧ свирѣ́пство, ле́сть же преврати́сѧ, и҆ вѣ́ра распростре́сѧ земны̑мъ концє́мъ бжⷭ҇твеннаѧ. тѣ́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃а́гѡ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Моли́твами твои́ми да́ждь мѝ хрⷭ҇та̀ бл҃гоꙋвѣ́тлива, блаже́нне. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆мѣ́ѧ хрⷭ҇та̀ ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре є҆ѵме́нїе, послꙋ́шающа твои́хъ моли́твъ бжⷭ҇твенныхъ: є҆го́же ти́ха, бл҃же́нне, содѣ́лай любо́вїю хва́лѧщымъ тѧ̀.

Высокотво́рное ѿ ю҆́ности, прпⷣбне, возлюби́въ смире́нїе, го́рдаго смири́лъ є҆сѝ ѕмі́ѧ, и҆ да́ромъ врачева́нїй ꙗ҆́вѣ ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ.

Вмѣсти́тельный дх҃а ѻ҆рга́нъ бы́лъ є҆сѝ, пло́ти мꙋдрова̑нїѧ мно́гими посты̑ дꙋшѝ покори́въ, лꙋ́чшемꙋ го́ршее ты̀ порабо́тивъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆̀же ѡ҆ тебѣ̀ прⷪ҇ро́чєствїѧ и҆спо́лнишасѧ, бг҃ороди́тельнице влⷣчце: є҆го́же бо провозвѣсти́ша высокоглаго́ливѡ, во чре́во вмѣсти́ла є҆сѝ, во двꙋ́хъ соверше́нныхъ є҆стества́хъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Же́злъ въ ѻ҆́бразъ та́йны прїе́млетсѧ, прозѧбе́нїемъ бо предразсꙋжда́етъ свѧще́нника: неплодѧ́щей же пре́жде цр҃кви, ны́нѣ процвѣтѐ дре́во крⷭ҇та̀, въ держа́вꙋ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ꙗ҆́кѡ и҆спꙋстѝ ᲂу҆дарѧ́емь во́дꙋ краесѣко́мый, непокори̑вымъ лю́демъ и҆ жестосє́рдымъ, бг҃озва́нныѧ проѧвлѧ́ше цр҃кве та́инство, є҆ѧ́же крⷭ҇тъ держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ре́брѡмъ пречⷭ҇тымъ, копїе́мъ прободє́ннымъ, вода̀ съ кро́вїю и҆стечѐ, ѡ҆бновлѧ́ющаѧ завѣ́тъ и҆ ѡ҆мыва́тельнаѧ грѣха̀: вѣ́рныхъ бо крⷭ҇тъ похвала̀, держа́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщвле́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ тво́й всадѝ въ сердца̀ на́съ пою́щихъ тѧ̀.

Прете́клъ є҆сѝ тща́тельнѡ ꙗ҆́кѡ пчела̀, цвѣтникѝ словє́сныѧ і҆ера́рше, сла́дкїй ме́дъ собира́ѧ, и҆ въ сердє́чныѧ со́ты влага́ѧ.

Житїѐ чи́сто, сло́во же со́лїю бжⷭ҇твенною є҆ѵме́нїе (с. 347) ᲂу҆стро́ивъ, показꙋ́еши твою̀ сла́вне, сокрове́ннꙋю и҆ бл҃года́ть и҆ свѣ́тлость.

Возвы́силсѧ є҆сѝ добродѣ́тельми ᲂу҆краша́емь, и҆ на высоча́йшыѧ прⷭ҇то́лы возше́лъ є҆сѝ, мѵ́ромъ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а пома́завсѧ, и҆ хрⷭ҇то́во благово́нїе познава́ешисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́е, злата́ѧ кади́льнице, страсте́й мои́хъ ѿженѝ ѕлово́нїе, и҆ ᲂу҆твердѝ коле́блема прило́ги льсти́вагѡ ратобо́рца.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Свѣ́томъ бжⷭ҇твеннымъ просвѣти́всѧ, всеблаже́нне, просвѣща́еши ны̀, любо́вїю пою́щыѧ твоѐ чⷭ҇тно́е и҆ сла́вное, и҆ ст҃о́е, ѻ҆́ч҃е, преставле́нїе, і҆ера́рше є҆ѵме́нїе, молѧ̀ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное:

Правосла́вными сїѧ́ѧ ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆че́ньми, мра̑чныѧ є҆́рєси всѧ̑ ᲂу҆ма́лилъ є҆сѝ, и҆ чꙋде́съ самодѣ́латель показа́всѧ є҆ѵме́нїе, пресловꙋ́щїй по всемꙋ̀ про́мысломъ бжⷭ҇твеннымъ бы́лъ є҆сѝ: тѣ́мъ тѧ̀ вѣ́рою почита́емъ, ꙗ҆́кѡ і҆ера́рха и҆ а҆́гг҃лѡвъ равноче́стна.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, подо́бенъ то́йже:

Крⷭ҇тъ претерпѣ́вый во́льнымъ совѣ́томъ, и҆ ѿ тлѝ человѣ́ки свободи́лъ є҆сѝ сп҃се: воспѣва́емъ вѣ́рнїи, и҆ покланѧ́емсѧ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ просвѣти́лъ є҆сѝ ны̀ си́лою крⷭ҇та̀: и҆ всѝ тѧ̀ благослови́мъ чл҃вѣколю́бче и҆ ще́дрый, ꙗ҆́кѡ жизнода́вца и҆ гдⷭ҇а.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Горькорѡ́дныѧ преложѝ дре́вомъ мѡѷсе́й и҆сто́чники въ пꙋсты́ни дре́вле, крⷭ҇то́мъ ко благоче́стїю ꙗ҆зы̑къ проѧвлѧ́ѧ преложе́нїе.

Глꙋбинѣ̀ внѣ́дривый, сѣкꙋ́щꙋю и҆здадѐ і҆ѻрда́нъ дре́вꙋ, крⷭ҇то́мъ и҆ кр҃ще́нїемъ, сѣче́нїе ле́сти зна́менꙋѧ.

Свѧще́ннѡ ѡ҆полча́ютсѧ четвероча́стнїи лю́дїе, предходѧ́ще ѻ҆́бразомъ свидѣ́тельства ски́нїи, крⷭ҇тоѻбра́зными чи́нми прославлѧ́емїи.

Чꙋ́днѡ простира́емь, со́лнєчныѧ лꙋчы̀ и҆спꙋща́ше крⷭ҇тъ, и҆ повѣ́даша нб҃са̀ сла́вꙋ бг҃а на́шегѡ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ твоегѡ̀ смотре́нїѧ, и҆ просла́вихъ тѧ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

До́мъ бы́лъ є҆сѝ дх҃а, въ бжⷭ҇твенныхъ хра́мѣхъ ᲂу҆пражнѧ́ѧсѧ і҆ера́рше, и҆ честны́ми ᲂу҆че́ньми ᲂу҆краша́ѧсѧ.

І҆ера́рхъ бг҃опрїѧ́тенъ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, и҆ предсѣда́тель гортѵ́нскїй бы́въ, чꙋде́съ лꙋчꙋ̀ и҆зблиста́лъ є҆сѝ.

Зїѧ́нїе вели́кое ѕмі́ѧ, твои́хъ моли́твъ поже́глъ є҆сѝ лꙋча́ми, на тѧ̀ ᲂу҆стреми́вшагѡсѧ свѧще́ннѣйшїй.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́ннїи провозвѣсти́ша дре́вле гла́си ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ глꙋбинꙋ̀, и҆́хже ны́нѣ сбытїѐ ви́дѣхомъ, чⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѽ треблаже́нное дре́во, на не́мже распѧ́сѧ хрⷭ҇то́съ, цр҃ь и҆ гдⷭ҇ь! и҆́мже падѐ, дре́вомъ прельсти́вый, тобо́ю прельсти́всѧ, бг҃ꙋ пригвозди́вшꙋсѧ пло́тїю, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Тебѐ приснопѣ́тое дре́во, на не́мже простре́сѧ хрⷭ҇то́съ, є҆де́мъ хранѧ́щее, ѡ҆браща́ющеесѧ ѻ҆рꙋ́жїе крⷭ҇те, ᲂу҆стыдѣ́сѧ: стра́шный же херꙋві́мъ ᲂу҆стꙋпѝ, на тебѣ̀ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Подзе́мныхъ си̑лы проти̑вныѧ крⷭ҇та̀ страша́тсѧ, начерта́ема зна́менїѧ на воздꙋ́сѣ, по немꙋ́же хо́дѧтъ нбⷭ҇ныхъ и҆ земноро́дныхъ ро́ди, колѣ̑на преклонѧ́юще хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

Зарѧ́ми нетлѣ́нными ꙗ҆́вльсѧ бжⷭ҇твенный крⷭ҇тъ, ѡ҆мрачє́ннымъ ꙗ҆зы́кѡмъ, заблꙋждє́ннымъ въ пре́лести, бжⷭ҇твенный свѣ́тъ ѡ҆блиста́въ, ᲂу҆своѧ́етъ на не́мъ пригвожде́нномꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, подаю́щемꙋ ми́ръ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю, и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀ и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Ра́зꙋмъ и҆мѣ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мири́въ ѿ страсте́й преподо́бне ᲂу҆́мъ и҆ дꙋ́шꙋ: тѣ́мъ разрꙋша́еши сва́ры, вѣ́рнѡ ца́рствꙋющихъ, и҆ до́брѣ покарѧ́ющихсѧ тебѣ̀.

Слꙋ́хи подложи́въ тебѣ̀ царе́й вѣ́рный разрꙋшѝ до́лгꙋю враждꙋ̀, па́гꙋбꙋ родѧ́щꙋю: и҆ бра́тское є҆диноꙋ́мїе лю́битъ, бг҃омꙋ́дре є҆ѵме́нїе.

Ꙗ҆́коже свѣти́льникъ прише́дъ, ри́мъ просвѣща́еши соверша́ѧ чꙋдеса̀, и҆ во глꙋбинѣ̀ страсте́й нырѧ́ющыѧ, ко приста́нищꙋ ти́хꙋ врачевства̀, бл҃же́нне, ꙗ҆́вѣ призыва́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ю҆́на ꙗ҆́кѡ млⷣнца на́мъ, превѣ́чнаго же сн҃а родила̀ є҆сѝ, воли́тельными двѣма̀ дѣ́йствы сꙋ́ща сꙋгꙋ́баго, ꙗ҆́кѡ человѣ́ка кꙋ́пнѡ же и҆ бг҃а, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Во́днагѡ ѕвѣ́рѧ во ᲂу҆тро́бѣ, дла̑ни і҆ѡ́на крⷭ҇тови́днѡ распросте́ръ, спаси́тельнꙋю стрⷭ҇ть проѡбража́ше ꙗ҆́вѣ. тѣ́мъ тридне́венъ и҆зше́дъ, премі́рное воскрⷭ҇нїе прописа́ше, пло́тїю пригвожде́ннагѡ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ тридне́внымъ воскрⷭ҇нїемъ мі́ръ просвѣ́щшагѡ.

Ста́ростїю преклони́всѧ, и҆ недꙋ́гомъ ѡ҆тѧгче́нъ и҆спра́висѧ, і҆а́кѡвъ рꙋ́цѣ премѣни́въ, дѣ́йствїе ꙗ҆влѧ́ѧ жизноно́снагѡ крⷭ҇та̀: и҆́бо ве́тхость зако́ннагѡ сѣно́внагѡ писа́нїѧ новописа̀: на се́мъ пригвозди́выйсѧ пло́тїю бг҃ъ, и҆ дꙋшегꙋби́тельный недꙋ́гъ ле́сти ѿгна̀.

На ю҆́ныѧ возложи́въ дла̑ни, бжⷭ҇твенный і҆и҃ль, крⷭ҇тови́днѡ главы̑ ꙗ҆влѧ́ше, ꙗ҆́кѡ старѣ́йшаѧ сла́ва, законослꙋжи́телє лю́дїе: тѣ́мже подмнѣ́всѧ та́мѡ и҆зпрельсти́тисѧ, не и҆змѣнѝ жизноно́снагѡ ѻ҆́браза: превзы́дꙋтъ бо лю́дїе хрⷭ҇то́вы бж҃їи новоꙋтвержде́ннїи, вопїѧ́хꙋ: крⷭ҇то́мъ ѡ҆гражда́еми.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Дѣ́тельное сокро́вище неиждива́емое, и҆мѣ́ѧ въ се́рдцы твое́мъ хрⷭ҇та̀ є҆ѵме́нїе, ꙗ҆́коже бре́нїе вмѣни́лъ є҆сѝ зла́то, є҆́же ца́рь подадѐ тебѣ̀.

На высо́цѣмъ сѣда́лищи сѣ́лъ є҆сѝ ѻ҆́ч҃е, ми́ра глаго́лъ привѣща́въ цр҃кви свы́ше, ꙗ҆́же ны́нѣ призыва́нїемъ твои́мъ хва́литсѧ.

Не ѡ҆мочи́всѧ грѣха́ми, преплы́лъ є҆сѝ житїѧ̀ бꙋ́рю многоболѣ́зненнꙋю, и҆ въ приста̑нища дости́глъ є҆сѝ, и҆дѣ́же собо́ръ преподо́бныхъ весели́тсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

На тѧ̀ сше́дъ нбⷭ҇ный до́ждь, ѡ҆лѧденѣ́вшꙋю зе́млю, приснодв҃о, бг҃озна́нїѧ вода́ми напои́въ, многопло́днꙋ показа̀.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ:

Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ во́лею, тезоимени́томꙋ твоемꙋ̀ но́вомꙋ жи́тельствꙋ, щедрѡ́ты твоѧ̀ да́рꙋй, хрⷭ҇тѐ бж҃е: возвеселѝ си́лою твое́ю вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑ побѣ̑ды даѧ̀ на́мъ на сопоста́ты, посо́бїе и҆мꙋ́щымъ твоѐ ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́мꙋю побѣ́дꙋ.

І҆́косъ:

И҆́же до тре́тїѧгѡ нб҃сѐ восхище́нъ бы́сть въ ра́й, и҆ глаго́лы слы́шавъ неизречє́нныѧ и҆ бжⷭ҇твєнныѧ, и҆̀хже не лѣ́ть ѧ҆зы́ки (человѣ́ческими) глаго́лати, что̀ гала́тѡмъ пи́шетъ, ꙗ҆́кѡ рачи́телїе писа́нїй прочто́сте и҆ позна́сте: мнѣ̀, глаго́летъ, хвали́тисѧ да не бꙋ́детъ, то́кмѡ во є҆ди́номъ крⷭ҇тѣ̀ гдⷭ҇ни, на не́мже страда́въ ᲂу҆бѝ стра̑сти. того̀ ᲂу҆́бѡ и҆ мы̀ и҆звѣ́стнѡ держи́мъ, крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, хвалꙋ̀ всѝ: є҆́сть бо на́мъ спаси́тельное сїѐ дре́во, ѻ҆рꙋ́жїе ми́ра, непобѣди́маѧ побѣ́да.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Безꙋ́мное велѣ́нїе мꙋчи́телѧ ѕлочести́вагѡ лю́ди поколеба̀, ды́шꙋщее преще́нїе и҆ ѕлохꙋле́нїе бг҃оме́рзское: ѻ҆ба́че трѝ ѻ҆́троки не ᲂу҆страшѝ ꙗ҆́рость ѕвѣ́рскаѧ, ни ѻ҆́гнь снѣда́ѧй, но противоды́шꙋщꙋ росоно́сномꙋ дх҃ꙋ, со ѻ҆гне́мъ сꙋ́ще поѧ́хꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ дре́ва вкꙋси́въ пе́рвый въ человѣ́цѣхъ, въ тлѣ́нїе всели́сѧ: ѿверже́нїемъ бо жи́зни безче́стнѣйшимъ ѡ҆сꙋди́всѧ, всемꙋ̀ ро́дꙋ тѣлотлѣ́ненъ нѣ́кїй, ꙗ҆́кѡ вре́дъ недꙋ́га преподадѐ: но ѡ҆брѣ́тше, земноро́днїи, воззва́нїе крⷭ҇тнымъ дре́вомъ, зове́мъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Разрꙋшѝ повелѣ́нїе бж҃їе, преслꙋша́нїе, и҆ дре́во принесѐ сме́рть чл҃вѣ́кѡмъ, є҆́же неблаговре́меннѡ прича́стно бы́вшее: во ᲂу҆твержде́нїе же ѕѣлѡ̀ честна́гѡ, ѿтꙋ́дꙋ жи́зни дре́во возбранѧ́емо бѣ̀, є҆́же разбо́йникꙋ ѕлоꙋме́ршꙋ ѿве́рзе, благоразꙋ́мнѡ зовꙋ́щꙋ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Жезла̀ ѡ҆б̾е́млетъ кра́й і҆ѡ́сифова, бꙋ̑дꙋщаѧ зрѧ̀ і҆и҃ль, ца́рствїѧ держа́вное, ꙗ҆́кѡ воз̾имꙋ́ществитъ пресла́вный крⷭ҇тъ, проѧвлѧ́ѧ. се́й бо побѣдоно́снаѧ похвала̀, и҆ свѣ́тъ вѣ́рою зовꙋ́щымъ: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ и҆ на́съ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ: посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ме́ртвыхъ помыслѡ́въ ᲂу҆се́рдїемъ дꙋшѝ похвалѧ́ѧсѧ, во глꙋбоча́йшей ста́рости преподо́бне, стра́нствѡванїѧ твори́лъ є҆сѝ на благодѣѧ́нїе вѣ́рою прїе́млющихъ є҆ѵме́нїе, тѧ̀ сѣ́ѧтелѧ свѧще́нныхъ и҆ честны́хъ ᲂу҆че́нїй.

Ри́мъ твои́хъ наслади́всѧ до́брыхъ, да́ръ люби́мый не хотѧ́ща ѻ҆́ч҃е є҆ѵме́нїе, ѳиваі́дѣ ѿсыла́етъ: и҆дѣ́же бы́въ востѧга́еши сꙋхоты̀ посꙋпле́нїе, надожде́нїемъ честны́хъ моли́твъ твои́хъ, прпⷣбне.

Сосцы̀ воспита́всѧ воздержа́нїѧ, чистоты̀ млеко̀ сса́лъ є҆сѝ, и҆ во́зраста мѣ́рꙋ дости́глъ є҆сѝ, вше́дъ на высотꙋ̀ ѻ҆́ч҃е добродѣ́телей, и҆ со́лнца возсїѧ́въ свѣтлѣ́е бг҃озна́меньми, но́щїю ѡ҆б̾ѧ̑тымъ страсте́й.

Бг҃оро́диченъ:

Невеще́ственнагѡ свѣ́та селе́нїе твоѐ чре́во бы́сть, свѣтлостьмѝ бжⷭ҇твеннагѡ зна́нїѧ безбо́жїе ᲂу҆ма́лившагѡ, пречⷭ҇таѧ бг҃оневѣ́сто ѻ҆трокови́це, є҆́йже пою́ще взыва́емъ: бл҃гослове́нъ пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Благослови́те ѻ҆́троцы, трⷪ҇цы равночи́сленнїи, содѣ́телѧ ѻ҆ц҃а̀ бг҃а, по́йте снизше́дшее сло́во, и҆ ѻ҆́гнь въ ро́сꙋ претво́ршее, и҆ превозноси́те всѣ̑мъ жи́знь подава́ющаго, дх҃а всест҃а́го въ вѣ́ки.

Воздвиза́емꙋ дре́вꙋ ѡ҆кропле́нꙋ кро́вїю, вопло́щшагосѧ сло́ва бг҃а, по́йте нбⷭ҇ныхъ си̑лы: земны́хъ воззва́нїе, пра́зднꙋюще лю́дїе, поклони́тесѧ хрⷭ҇то́вꙋ крⷭ҇тꙋ̀, и҆́мже мі́рꙋ воста́нїе во вѣ́ки.

Земноро́днїи дла́ньми, строи́телїе бл҃года́ти, крⷭ҇тъ, на не́мже стоѧ́ше хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, возноси́те свѧщеннолѣ́пнѡ, и҆ копїѐ бж҃їѧ сло́ва тѣ́ло пробо́дшее: да ви́дѧтъ ꙗ҆зы́цы всѝ спасе́нїе бж҃їе, сла́вѧще є҆го̀ во вѣ́ки.

Бжⷭ҇твеннымъ сꙋдо́мъ пред̾избра́ннїи весели́тесѧ, хрⷭ҇тїа́нстїи вѣ́рнїи лю́дїе хвали́тесѧ побѣдоно́снымъ ѻ҆рꙋ́жїемъ, прїе́мше ѿ бг҃а крⷭ҇тъ честны́й: въ се́мъ бо колѣ̑на бра́ней де́рзости и҆́щꙋще, разсыпа́ютсѧ во вѣ́ки. (с. 353)

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Побѣди́въ врага̀, и҆ тече́нїе до́брое соверши́въ, въ глꙋбоча́йшей ста́рости ко ѻ҆тцє́мъ твои́мъ преше́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ пшени́ца зрѣ́лаѧ, на стра́ннѣй землѝ прїе́мь житїѧ̀ коне́цъ.

Ника́коже по́мнѧще твои́хъ ѻ҆́ч҃е до́брыхъ, дѣ́ти ѳиваі́дстїи, ѻ҆те́чествꙋ и҆ па́ствѣ свѧще́ннꙋю твою̀ ра́кꙋ лѣ́потнѡ держа́щїи предпосыла́ютъ, є҆ѧ́же возвраще́нїемъ, чꙋде́съ то́чатъ бл҃года́ть.

Ра́ѯъ кѷрі́ллово честно́е и҆ многострада́льное пре́жде содержа́ше тѣ́ло, и҆ твоѐ ны́нѣ скрыва́етъ прїи́скреннѡ мꙋ́дре, совокꙋпи́въ житїе́мъ є҆диномꙋ́дрєнныѧ: и҆́хже го́рнее ѻ҆те́чество и҆мѣ́етъ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́ннѣйшїй прⷪ҇ро́кѡвъ честны́й ли́къ тѧ̀ прописꙋ́етъ кївѡ́тъ, и҆ несѣко́мꙋю го́рꙋ, же́злъ и҆ две́рь, є҆́юже, ꙗ҆́кѡ вѣ́сть, про́йде вы́шнїй, па́ки заключе́ннꙋ ѡ҆ста́вивъ тѧ̀ дв҃о.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Снѣ́дїю дре́ва, ро́дꙋ прибы́вшаѧ сме́рть, крⷭ҇то́мъ ᲂу҆праздни́сѧ дне́сь: и҆́бо прама́тернѧѧ всеро́днаѧ клѧ́тва разрꙋ́шисѧ, прозѧбе́нїемъ чⷭ҇тыѧ бг҃ома́тере: ю҆́же всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

Го́рести ᲂу҆бі́йственныѧ, ꙗ҆́же ѿ дре́ва, не ѡ҆ста́вивъ, гдⷭ҇и, крⷭ҇то́мъ бо сїю̀ соверше́ннѡ и҆стреби́лъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди и҆ дре́вомъ ᲂу҆сладѝ и҆ногда̀ го́ресть вѡ́дъ ме́рры, проѡбразꙋ́ющее крⷭ҇та̀ дѣ́йство, є҆́же всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

Непреста́ннѡ грꙋжа́ємыѧ мра́комъ пра́ѻтцы, гдⷭ҇и, крⷭ҇то́мъ возвы́силъ є҆сѝ дне́сь: ꙗ҆́кѡ бо ле́стїю весьма̀ неꙋдержа́ннѡ є҆стество̀ пре́жде сведено̀ бы́сть, всеро́днѣ ны̀ па́ки и҆спра́ви свѣ́тъ креста̀ твоегѡ̀, є҆го́же вѣ́рнїи велича́емъ.

Да ѻ҆́бразъ пока́жеши мі́рꙋ, покланѧ́емый гдⷭ҇и крⷭ҇та̀, во всѣ́хъ ꙗ҆́кѡ пресла́вный на нб҃сѣ́хъ и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ, свѣ́томъ безмѣ́рнымъ ѡ҆заре́нъ, цр҃кви всеѻрꙋ́жїе непобѣди́мое: тѣ́мъ тѧ̀ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ велича́ютъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю, прише́дшаго ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи, є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́въ і҆ера́рхъ, ѿ си́лы, ѻ҆́ч҃е, въ си́лꙋ преше́лъ є҆сѝ чꙋ́днѡ, и҆дѣ́же ли́цы свѧще́ннѣйшїи слꙋ́жатъ въ стра́сѣ трⷪ҇цѣ честнѣ́й, со всѣ́ми нбⷭ҇ными, всебл҃же́нне є҆ѵме́нїе, си́лами.

Оу҆ста́ви ны́нѣшнюю бꙋ́рю ѻ҆ч҃ества, бж҃ество̀ твои́ми ᲂу҆милостивлѧ́ѧ моли́твами, ва́рварское, бл҃же́нне, нахожде́нїе низложѝ на́съ мꙋ́чащее, и҆скꙋше́нїе срѣ́ющее ѕлы́хъ во глꙋбинꙋ̀ поги́бели, приснопа́мѧтне є҆ѵме́нїе.

Твоѧ̀ всесвѧще́ннаѧ па́мѧть созыва́етъ па́стыри преподѡ́бныѧ, и҆ лю́ди благочєсти́выѧ, ѡ҆свѧще́нїе всѣ̑мъ носѧ́щи: ю҆́же соверша́ющыѧ бога́тнѡ ѡ҆зари́ ны сїѧ́ньми, сꙋ́щими въ тебѣ̀ бл҃года́тьми, всехва́льне є҆ѵме́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Но́сиши носѧ́щаго всѧ̑ бжⷭ҇твенною си́лою, и҆ пита́еши всечи́стаѧ ѿ сосє́цъ всѐ дыха́нїе пита́ющаго, па́че ᲂу҆ма̀ твоѐ чꙋ́до ᲂу҆дивлѧ́етъ а҆́гг҃лы и҆ человѣ́ки, при́снѡ тѧ̀ пою́щыѧ, и҆ любо́вїю блажа́щыѧ.

Свѣти́ленъ:

Свѣтоза́рными сїѧ̑нїи, крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень на воздви́женїе є҆гѡ̀, всѣ́хъ жела́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ предлежа̀ созыва́етъ: прїиди́те сего̀ всѝ ра́достїю и҆ любо́вїю, и҆ стра́хомъ цѣлꙋ́имъ вѣ́рнѡ, и҆ просла́вимъ є҆ди́наго творца̀ и҆ влⷣкꙋ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Пѣ́сньми та́инственными ꙳ воспои́мъ согла́снѡ ꙳ крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, ꙳ на не́мже сп҃съ распѧ́тсѧ ꙳ всѣ́хъ воскресе́нїе.

Сті́хъ: Возноси́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего, и҆ покланѧ́йтесѧ подно́жїю нѡ́гꙋ є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ свѧ́то є҆́сть.

Прїиди́те мона́шествꙋющихъ ꙳ мно́жєства, соше́дшесѧ ꙳ воспои́мъ бжⷭ҇твеннѣ ꙳ живоно́сное дре́во, ꙳ на не́мже хрⷭ҇то́съ распростре́сѧ.

Сті́хъ: Бг҃ъ же цр҃ь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́нїе посредѣ̀ землѝ.

Просла́вимъ, вѣ́рнїи, ꙳ крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень, ꙳ на не́мже и҆злїѧ́сѧ ꙳ кро́вь влⷣчнѧ, ꙳ во всѣ́хъ и҆збавле́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

Свѣтосїѧ́ненъ ѕвѣзда́ми ѻ҆́бразъ предпоказа̀, крⷭ҇те, побѣ́дꙋ ѡ҆долѣ́нїѧ благочести́вомꙋ царю̀ вели́комꙋ, є҆го́же ма́ти є҆ле́на и҆з̾ѡбрѣ́тши, мі́рꙋ ꙗ҆вле́нна сотворѝ: и҆ тѧ̀ дне́сь воздви́жꙋще вѣ́рныхъ, ли́цы зове́мъ: просвѣти́ ны свѣ́тлостїю твое́ю, крⷭ҇те живоно́сный, ѡ҆свѧти́ ны крѣ́постїю твое́ю, всечестны́й крⷭ҇те, и҆ ᲂу҆тверди́ ны воздви́женїемъ твои́мъ, воздвиза́емый ко ѡ҆полче́нїю врагѡ́въ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна пра́здника, пѣ́снь є҃-ѧ, и҆ ѕ҃-ѧ, на ѕ҃.

Комментарии для сайта Cackle