Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃в-й де́нь. Ст҃а́гѡ свѧщенномч҃ника фѡ́ки, є҆пі́скопа сїнопі́йскагѡ:

И҆ ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́ны:

И҆ прпⷣбнагѡ і҆ѡ́ны пресвѵ́тера, ѻ҆тца̀ ѳеофа́нова, творца̀ канѡ́нѡвъ, и҆ ѳео́дѡра начерта́ннагѡ.

Въ се́й же де́нь пое́мъ ст҃о́мꙋ а҆пⷭ҇лꙋ кодра́тꙋ.

Ве́черъ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры а҆пⷭ҇ла г҃, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Ꙗ҆́кѡ свѧщеннонача́льникъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный проповѣ́дникъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ свидѣ́тель бг҃оизбра́нный ꙳ стрⷭ҇те́й хрⷭ҇то́выхъ, ꙳ и҆ хотѧ́щїѧ ꙗ҆ви́тисѧ неизрече́нныѧ сла́вы, ꙳ снаслѣ́дникъ, кодра́те сла́вне, ꙳ всемꙋ́дрѡ проповѣ́далъ є҆сѝ ꙳ є҆ѵⷢ҇лїе свѧще́нное свѧще́ннѣйше, ꙳ и҆ сꙋ́щыѧ во тмѣ̀ невѣ́дѣнїѧ свѣтоводи́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мъ чти́мъ пра́зднꙋюще ра́достнѡ, ꙳ всесвѧще́ннꙋю и҆ свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть, ꙳ бг҃оно́се бл҃же́нне.

Наꙋчи́всѧ бжⷭ҇твєннымъ пресла́внѡ, ꙳ проше́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце просвѣща́ѧ зе́млю, ꙳ мо́лнїѧми про́повѣди ꙳ свѧщеннотаи́нниче: ꙳ и҆ во мра́цѣ сꙋ́щыѧ дꙋ́шы просвѣти́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ тмы̀ нача́льника тѣ́мъ ѿгна́въ, ꙳ и҆ мра̑чныѧ є҆гѡ̀ де́мѡны ꙳ нетерпѧ́щыѧ въ тебѣ̀ живꙋ́щїѧ свѣ́тлости, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти, ꙳ и҆ дѣ́йства вседѣ́тельнагѡ, бл҃же́нне, дх҃а, ꙳ свѧщеннонача́льниче кодра́те, ꙳ моли́твенниче ѡ҆ благохва́лѧщихъ тѧ̀.

И҆сповѣ́данїемъ бж҃їимъ ᲂу҆крѣплѧ́емь, ꙳ ꙗ҆́звъ же добро́тами ᲂу҆краша́емь, ꙳ ѿ а҆ѳи́нъ ѿгони́мь твоеѧ̀ па́ствы ꙳ беззако́нными людьмѝ всебл҃же́нне, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ и҆сто́чникъ спаси́тельный ꙳ зе́млю напои́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ плодонѡ́сна показа́лъ є҆сѝ, ꙳ ѡ҆лѧденѣ̑вшаѧ пре́жде сердца̀, ꙳ сꙋеты̀ ѡ҆мраче́нїемъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лъ, и҆ ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́въ ᲂу҆чени́къ, ꙳ и҆́стиннѣйшїй свѧщеннонача́льниче кодра́те, ꙳ моле́бниче ѡ҆ благохва́лѧщихъ тѧ̀.

И҆́ны стїхи̑ры свѧщенномч҃ника, гла́съ а҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ.

Низложи́въ і҆́дѡльскꙋю сꙋетꙋ̀ ꙳ свѧще́ннымъ твои́мъ сло́вомъ, ꙳ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ вѣ́рою сердца̀ неꙋтверждє́ннаѧ, ꙳ и҆ къ жи́зни, і҆ера́рше, пꙋтеводи́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆ пострада́въ зако́ннѡ, мч҃ниче гдⷭ҇ень фѡ́ко бы́лъ є҆сѝ.

Свѧще́ннꙋю ѻ҆де́ждꙋ ꙳ ѡ҆мочи́въ въ кро́ви, ꙳ свѧще́нныѧ твоеѧ̀ пло́ти свѧще́ннѣйше ѻ҆́ч҃е, ꙳ сꙋгꙋ́бъ вѣне́цъ и҆́стиннѡ ѿ хрⷭ҇та̀ прїѧ́лъ є҆сѝ всебл҃же́нне: ꙳ и҆ со а҆́гг҃лы ликꙋ́еши на нб҃сѣ́хъ, молѧ̀ спасти́сѧ на́мъ.

Чꙋде́съ лꙋча́ми, ꙳ всю̀ зе́млю просвѣща́еши, ꙳ сꙋ́щымъ въ мо́ри помога́еши, ѻ҆́ч҃е, всегда̀, ꙳ недꙋ́ги ѿго́ниши всѧ́кїѧ дꙋшѝ, и҆ плотскі̑ѧ сла́бѡсти, ꙳ ѿ гдⷭ҇а бл҃года́ть мч҃ниче фѡ́ко прїе́мь, бг҃облаже́нне.

Сла́ва, гла́съ д҃. Кѷпрїа́ново:

И҆змла́да бы́лъ є҆сѝ гдⷭ҇ень рачи́тель, фѡ́ко всебл҃же́нне, свѧщенномч҃ниче мꙋ́дре: ѻ҆рꙋ́жїе бо крⷭ҇тное на ра́мена взе́мъ, неꙋкло́ннѡ ше́ствовалъ є҆сѝ пꙋ́ть спасе́нїѧ: и҆́мже а҆́гг҃лѡмъ сожи́тель бы́лъ є҆сѝ, де́мѡнѡвъ противобо́рникъ, и҆ мі́ра моли́твенникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пресвѣ́телъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

А҆́ще ли среда̀, и҆лѝ пѧто́къ, крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Зва́нный свы́ше:

Не рыда́й менѐ мт҃и, ꙳ зрѧ́щи на дре́вѣ ви́сѧща, ꙳ твоего̀ сн҃а и҆ бг҃а, ꙳ надъ вода́ми повѣ́сившаго зе́млю неде́ржнѡ, ꙳ и҆ всю̀ тва́рь созда́вшаго: ꙳ воста́нꙋ бо и҆ просла́влюсѧ, ꙳ и҆ а҆́дѡва ца̑рства сокрꙋшꙋ̀ крѣ́постїю, ꙳ и҆ погꙋблю̀ тогѡ̀ си́лꙋ, ꙳ и҆ ᲂу҆́зники и҆зба́влю ѿ тогѡ̀ ѕлодѣ́йства, ꙳ ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ, ꙳ и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ моемꙋ̀ приведꙋ̀, ꙳ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Тропа́рь а҆пⷭ҇ла, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ле ст҃ы́й кодра́те, молѝ ми́лостиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, свѧщенномч҃ника, гла́съ д҃:

И҆ нра́вѡмъ прича́стникъ, и҆ престо́лѡмъ намѣ́стникъ а҆пⷭ҇лѡмъ бы́въ, дѣѧ́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, бг҃одохнове́нне, въ видѣ̑нїѧ восхо́дъ: сегѡ̀ ра́ди сло́во и҆́стины и҆справлѧ́ѧ, и҆ вѣ́ры ра́ди пострада́лъ є҆сѝ да́же до кро́ве, свѧщенномꙋ́чениче фѡ́ко, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Слꙋ́жба прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́ны, и҆ преподо́бнагѡ і҆ѡ́ны пое́тсѧ на повече́рїи.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Твоегѡ̀ прⷪ҇ро́ка, хрⷭ҇тѐ, пою̀ сла́вꙋ.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть: препросла́вленный гдⷭ҇ь сла́внѡ бо просла́висѧ.

Дꙋше́вное сохрани́въ, і҆ѡ́но бл҃же́нне, досто́инство, бг҃ови́дный бы́лъ є҆сѝ ѻ҆́бразъ, и҆ премі́рное сподо́билсѧ є҆сѝ проѡбрази́ти хрⷭ҇то́во воскрⷭ҇нїе, є҆́же пѣсносло́вимъ всѝ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Всѧ́чески любо́вїю къ бг҃ꙋ преклони́лсѧ є҆сѝ, приснопа́мѧтне, и҆ сїѧ̑нїи сꙋ́щими ѿтꙋ́дꙋ просвѣти́всѧ, и҆ прⷪ҇ро́къ ꙗ҆зы́кѡмъ велегла́сенъ ѿ негѡ̀ ᲂу҆стро́енъ є҆сѝ, покаѧ́нїѧ врачевствꙋ̀ ᲂу҆чѧ̀ спаси́тельномꙋ.

Преподо́бнагѡ і҆ѡ́ны:

Слꙋга̀ бж҃їй бы́въ, ѻ҆́ч҃е, сохрани́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ свѧще́нникъ сп҃сѡва повелѣ̑нїѧ: мїрско́е бо смꙋще́нїе ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, крⷭ҇тъ тво́й взе́мъ, и҆ жизнонѡ́снымъ стопа́мъ, всебл҃же́нне, послѣ́довалъ є҆сѝ.

Спасе́нїѧ хода́тай, вѣ́дый ра́зꙋмъ бг҃одꙋхнове́нный, всѐ писа́нїе бл҃гоче́стнѡ проше́лъ є҆сѝ, бг҃овѣща̑ннаѧ повелѣ̑нїѧ навыка́ѧ, і҆ѡ́но ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, свѧще́нства ѿсю́дꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ достоѧ́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Возсїѧ̀ сл҃нце и҆зъ тебє̀, мт҃и приснодв҃о, и҆́же и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ неви́димый, и҆ ви́димымъ же пресла́внѡ ѡ҆писꙋ́емь тѣ́ломъ, благоче́стїѧ заре́ю человѣ́ки просвѣтѝ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Прⷪ҇ро́къ предзрѧ̀ си́лою бжⷭ҇твенною, бл҃года́ть преходѧ́щꙋю въ ꙗ҆зы́ки, въ пꙋчи́нꙋ ᲂу҆ны́нїѧ низведе́сѧ, вопїѧ̀ тебѣ̀, влⷣко: ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

И҆зре́къ благоче́стїе кора́бленникѡмъ, и҆ ра́бъ высоча́йшагѡ тѧ̀ сама́гѡ наꙋчи́въ, въ пꙋчи́нꙋ вве́рженъ бы́лъ є҆сѝ, вопїѧ̀ прⷪ҇ро́че сла́вне: ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Прпⷣбнагѡ:

Ѿ на́съ ны́нѣ сло́во похвале́нїѧ плето́мо прїе́млѧ, бг҃оно́се, ра́дꙋѧсѧ твои́хъ трꙋдѡ́въ наслажда́ешисѧ, и҆ зовы́й, прпⷣбне: ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Глаго́лы ᲂу҆слы́шавъ влⷣчни, ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ мі́ръ, и҆ ꙗ҆̀же въ мі́рѣ приве́лъ є҆сѝ сѣ́мѧ твоѐ гдⷭ҇ꙋ, зовѧ̀, прпⷣбне: ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆ди́на па́че всѣ́хъ сꙋ́щихъ ѿ вѣ́ка вели́кихъ сподо́биласѧ є҆сѝ, и҆ па́че є҆стества̀: бг҃а бо невмѣсти́маго все́й тва́ри, во ᲂу҆тро́бѣ понесла̀ є҆сѝ, и҆ воплоти́ла є҆сѝ. тѣ́мъ бцⷣꙋ тѧ̀ всѝ почита́емъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего̀ мѧ̀ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Не терпѧ̀ зрѣ́ти люде́й твои́хъ ѿпаде́нїѧ, і҆ѡ́но бг҃оглаго́ливе, тѣ́мъ и҆ бѣжа́ти произво́ливъ, ки́томъ ꙗ҆́тъ бы́лъ є҆сѝ, погребе́нїе тридне́вное, блаже́нне, проѡбразꙋ́ѧ хрⷭ҇то́во.

Чл҃вѣколю́бца, вѣ́дый, влⷣкꙋ, не терпѧ́ше прⷪ҇ро́ческа да́ра зрѣ́ти ᲂу҆корѧ́ема: тѣ́мъ ѿлага́ше бж҃їе повелѣ́нїе, бѣжа̀, бг҃оглаго́ливе.

Прпⷣбнагѡ:

Ѿве́рзлъ є҆сѝ, і҆ѡ́но бг҃омꙋ́дре, двє́ри твоѧ̑, а҆враа́мꙋ подо́бѧсѧ, всѣ̑мъ тре́бꙋющымъ, прпⷣбне: тѣ́мъ нбⷭ҇наѧ хрⷭ҇то́съ ѿверза́етъ тѝ врата̀, всеблаже́нне.

Всечестно́е свѧще́нническое досто́инство ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, і҆ѡ́но блаже́нне, и҆ къ мона́шествꙋющихъ же собра́нїємъ ра́дꙋѧсѧ ты̀ прите́клъ є҆сѝ, вседомо́внѡ, преблаже́нне, приводи́мь.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѧ́ѧ є҆́ѵино дре́внее престꙋпле́нїе, въ тѧ̀, всенепоро́чнꙋю и҆ всесвѧтꙋ́ю всели́сѧ, всего̀ мѧ̀ человѣ́ка воѡбрази́въ па́дшаго, пребжⷭ҇твенный.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣще́нїе во тмѣ̀ лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й, къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю цр҃ю̀ ми́ра, просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ, и҆но́гѡ бо, ра́звѣ тебє̀, бо́га не зна́ю.

І҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ вели́кїй, тридне́внагѡ бы́сть проѡбраже́нїе, въ ка́мени, хрⷭ҇тѐ, погребе́нїѧ твоегѡ̀, и҆́мже спа́слъ є҆сѝ, сло́ве, вѣ́рою и҆ любо́вїю тебѣ̀ зовꙋ́щыѧ: и҆но́гѡ ра́звѣ тебѐ бо́га не зна́емъ.

Не терпѧ̀ презрѣ́ти, хрⷭ҇тѐ мо́й, нїнеѵі́тѧнъ, въ ро́вѣ лежа́щихъ грѣхо́внѣмъ, но ᲂу҆ще́дривъ, посла́лъ є҆сѝ и҆̀мъ прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ, влⷣко, проповѣ́дника, провозвѣща́ющаго ꙗ҆́вѣ покаѧ́нїе.

Прпⷣбнагѡ:

Хрⷭ҇токра́снымъ просвѣща́ѧсѧ житїе́мъ, і҆ѡ́но бл҃же́нне, всѣ̑мъ че́стенъ показа́лсѧ є҆сѝ: вѣ́сть бо и҆́стиннѡ добродѣ́тель сла́вны соверша́ти сїю̀ и҆мꙋ́щыѧ: ꙗ҆ви́лсѧ бо є҆сѝ і҆ере́й хрⷭ҇то́въ достопрїѧ́тенъ.

Си́лою бжⷭ҇твенною ᲂу҆крѣплѧ́емь, бл҃же́нне, мїрскꙋ́ю любо́вь крѣ́пкѡ ѿве́рглъ є҆сѝ, и҆ влⷣцѣ ра́дꙋѧсѧ прише́лъ є҆сѝ во́льнымъ твои́мъ нра́вомъ и҆ сохрани́въ вѣ́рꙋ невреди́мѡ вѣне́цъ сла́вы, бг҃омꙋ́дре, прїѧ́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́нꙋ на́мъ во двꙋ̀ сꙋщества́хъ ви́димꙋю ѵ҆поста́сь, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ, ражда́еши неизрече́ннѡ бж҃їѧ бг҃а сло́ва, воплоти́вшагосѧ за ми́лость неизрече́ннꙋю: того̀ молѝ сохрани́тисѧ пою́щымъ тѧ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́нꙋ ѿ ки́та спа́слъ є҆сѝ, сп҃се, па́че ᲂу҆ма̀ неврежде́нна. та́кѡ и҆ ны́нѣ спасѝ дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ сѣ́тей ѕмїи́ныхъ.

Спасе́нїѧ ты̀, прⷪ҇ро́че, хода́тай бы́лъ є҆сѝ, вѣ́ровавшымъ твоемꙋ̀ проповѣ́данїю нїнеѵі́тѧнѡмъ, сла́вне, покаѧ́нїѧ возопи́въ проповѣ́данїе.

Прпⷣбнагѡ:

Жите́йскихъ веще́й, ѻ҆́ч҃е, нестоѧ́щее свѣ́дый, сїѧ̑ ѡ҆ста́вивъ, и҆ къ возда́нїю потща́сѧ жре́бїѧ го́рнѧгѡ, пребога́те.

Благочести́вѡ мона́шествꙋющихъ мно́жєства пита́ѧ, не ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е бл҃же́нне: тѣ́мъ сла́дости лꙋ́чшїѧ во ѻ҆би́телехъ нбⷭ҇ныхъ сподо́билсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсомꙋ́жнѡ пречⷭ҇таѧ дв҃о, родила̀ є҆сѝ, и҆ вѣ́чнꙋеши дв҃а, ꙗ҆влѧ́ющи и҆́стиннагѡ бж҃ества̀, сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀ ѻ҆́бразы.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Прⷪ҇ро́къ бы́въ прише́ствїѧ хрⷭ҇то́ва, тогѡ̀ тридне́вное, бл҃же́нне, воста́нїе ꙗ҆́вѣ провозвѣсти́лъ є҆сѝ, въ ки́товѣ чре́вѣ тридне́вновавъ невре́днѡ, зовѧ̀: ны́нѣ да взы́детъ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й къ тебѣ̀, ѿ тлѣ́нїѧ хотѧ́щагѡ зємны́ѧ и҆зба́вити.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ, высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть, хрⷭ҇то́съ же прострѐ благочести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дꙋхо́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Не терпѧ̀ зрѣ́ти тебѐ ско́рбїю и҆ печа́лїю дрꙋчи́ма, прⷪ҇ро́че всече́стне, а҆́бїе прострѐ тѝ пресла́внѡ сѣ́нь, ѡ҆сла́бꙋ носѧ́щꙋ, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

И҆змла́да творцꙋ̀ твоемꙋ̀ ѡ҆свѧти́лсѧ є҆сѝ, і҆ѡ́но всехва́льне, бг҃омꙋ́дре, всебл҃же́нне: моли́твы бо ты̀ прозѧбе́нїе бы́въ, прⷪ҇ро́чествїѧ бл҃года́ть дх҃а прїѧ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, пребога́те.

Прпⷣбнагѡ:

И҆збра́нїемъ сꙋда̀ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, свѧще́нникъ бы́въ і҆ѡ́но ѻ҆́ч҃е прпⷣбне: тѣ́мже вше́лъ є҆сѝ внꙋ́трь вы́шнѧгѡ хра́ма, нехѡ́днаѧ зрѧ̀, твоегѡ̀ сщ҃еннодѣ́йства пло́дъ пожа́въ.

Ѻ҆ч҃єскаѧ возлюби́лъ є҆сѝ ликостоѧ̑нїѧ, и҆ въ ли́цѣхъ ѻ҆тє́цъ ра́достнѡ просла́вилсѧ є҆сѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ предстоѧ̀ всебл҃же́нне прпⷣбне, прїе́млеши твоегѡ̀ слꙋже́нїѧ всегѡ̀ возда́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́блакъ дв҃а, тѧ̀ пра́вды сл҃нце родѝ, дв҃а пребы́вши, дебе́лости плотскі́ѧ приѡбщи́вшасѧ, чл҃вѣ́ка бы́вша хрⷭ҇тѐ: ю҆́же воспѣва́емъ ꙗ҆́кѡ пресла́внꙋю.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ въ черто́зѣ въ ѕвѣ́рѣ, бг҃оглаго́ливый і҆ѡ́но, рꙋ́цѣ распросте́ръ, возопи́лъ є҆сѝ, глаго́лѧ всеви́дцꙋ бг҃ꙋ: сп҃се мо́й, ѿ тли́ мѧ возведѝ, па́ки да взы́детъ ны́нѣ къ тебѣ̀ живо́тъ мо́й.

Оу҆́мное твоеѧ̀ дꙋшѝ ѡ҆чи́стивъ ѿ скве́рны, спримѣси́лсѧ є҆сѝ жела́емомꙋ, бл҃же́нне, и҆ бг҃ови́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твеннымъ ра́зꙋмомъ ѡ҆божа́емь, поѧ̀: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Прпⷣбнагѡ:

Соверше́нною чи́стою любо́вїю хрⷭ҇та̀ вожделѣ́лъ є҆сѝ свѧщеннотаи́нниче ѻ҆́ч҃е, и҆ непреста́нными гла́сы вопїѧ́лъ є҆сѝ: по́йте всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Мїрскꙋ́ю красотꙋ̀ ѡ҆ста́вивъ, во́лею хрⷭ҇тꙋ̀, бл҃же́нне, прише́лъ є҆сѝ, благолѣ́пїе тогѡ̀ жела́ѧ зрѣ́ти, во ѻ҆би́тєли ст҃ы̑ѧ вселѧ́емь, превозносѧ̀ хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́ннѣйшими тѧ̀ гла́сы свѧще́ннѣйшїи бж҃їи прⷪ҇ро́цы, чⷭ҇таѧ, бꙋ́дꙋщꙋю мт҃рь провозгласи́ша ꙗ҆́снѡ, всѣ́ми влады́чествꙋющагѡ, пречⷭ҇таѧ: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь вопло́щсѧ ѿ дв҃ы на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Лꙋча́ми бл҃года́ти просвѣти́всѧ, бы́лъ є҆сѝ і҆ѡ́но бг҃оѧвле́нне, хрⷭ҇то́во проѡбраже́нїе: тѣ́мъ ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка тѧ̀ всѝ, и҆̀же благочести́вѡ твои́хъ наслажда́ющесѧ всемꙋ́дрыхъ ᲂу҆че́нїй, благохва́лимъ досточꙋ́дне.

Бжⷭ҇твенными пѣ́сньми всеблагочести́вѡ пое́мъ тѧ̀, хрⷭ҇то́ва ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́вльшасѧ погребе́нїѧ проѡбраже́нїе, и҆ воскрⷭ҇нїѧ бл҃же́нне, па́че ᲂу҆ма̀ зна́менїе бы́вшаго, є҆го́же да наслади́мсѧ хода́тайствы твои́ми, бг҃опрїѧ́тне.

Прпⷣбнагѡ:

Правовѣ́рный ра́зꙋмъ благолѣ́пнѡ и҆змла́да навы́къ, ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ возсїѧ́вшаго сн҃а, и҆ спокланѧ́ема дх҃а и҆сходѧ́ща ѿтꙋ́дꙋ неизрече́ннѡ, ꙗ҆́вѣ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, ст҃и́тель бы́въ, прпⷣбне.

Во ѻ҆би́телехъ нбⷭ҇ныхъ созда́тель всели́ тѧ, тогѡ̀ та̑инъ ꙗ҆́кѡ слꙋжи́телѧ честна́го, ѻ҆́ч҃е і҆ѡ́но бг҃оно́се, и҆ ны́нѣ на́съ твоѧ̑ назира́еши сы́ны, всебл҃же́нне, тѧ̀ при́снѡ похвалѧ́ющыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Черто́гъ была̀ є҆сѝ, па́че ᲂу҆ма̀ воплоще́нїѧ сло́ва, дв҃о бг҃ороди́тельнице, ѡ҆дѣ́ѧна сла́вою добродѣ́телей, и҆ ᲂу҆кра́шена: тѣ́мъ тѧ̀ всенепоро́чнꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Заре́ю просвѣща́емь ꙳ трисо́лнечнагѡ бжⷭ҇тва̀, ꙳ і҆ѡ́но всебога́те, ꙳ ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́къ бж҃їй чи́стымъ се́рдцемъ, ꙳ прⷪ҇ро́чествїѧ да́ръ воспрїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ, ꙳ и҆ предсказа́лъ є҆сѝ бꙋ̑дꙋщаѧ, ꙳ и҆ словесѐ тридне́вное прописа́лъ є҆сѝ воста́нїе, ꙳ ѕвѣ́рю примета́емь, ꙳ и҆ тлѣ́нїѧ не прїе́мь.

Прозрѧ̀ хотѧ́щее на ꙗ҆зы́ки бы́ти, ꙳ влⷣки спаси́тельное, бл҃же́нне, ѡ҆сїѧ́нїе, ꙳ бѣжи́ши ѿ лица̀ всецр҃ѧ̀, ꙳ сокрыва́ѧсѧ мꙋ́дре, ꙳ спасꙋ́щихсѧ бжⷭ҇твенныѧ про́повѣди, ꙳ и҆ ки́тꙋ пре́данъ бы́лъ є҆сѝ ꙳ гꙋбѧ́щꙋ тѧ̀ ника́коже, ꙳ и҆ на сꙋ́шꙋ и҆зда́лсѧ є҆сѝ, ꙳ бжⷭ҇твенными мановє́нїи.

Хрⷭ҇то́во тридне́вное ꙳ прописꙋ́ѧ воста́нїе, ꙳ ѿ ки́та тридне́венъ и҆зше́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, ꙳ и҆ є҆щѐ трѝ днѝ, і҆ѡ́но возопи́въ, ꙳ и҆ нїнеѵі́й развраще́нїю коне́чномꙋ преда́стсѧ: ꙳ покаѧ́нїемъ же зрѧ̀ ꙳ не соверши́тисѧ твое́й про́повѣди, ꙳ ᲂу҆ныва́еши, ꙳ бж҃їю чл҃вѣколю́бїю ᲂу҆дивлѧ́ѧсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Сꙋдїю̀ пра́веднѣйшаго ꙳ поро́ждши, чⷭ҇таѧ, ꙳ молѝ, влⷣчце всенепоро́чнаѧ, ꙳ менѐ блꙋ́днѡ пожи́вша, ꙳ ѡ҆сꙋжде́ннаго и҆ недоꙋмѣ́нна, ꙳ въ бꙋ́дꙋщемъ стра́шнѣмъ сꙋдѣ̀, дв҃о, не ѡ҆сꙋди́ти мѧ̀, ꙳ сочета́ти же ѡ҆деснꙋ́ю є҆гѡ̀ ꙳ хотѧ́щымъ стоѧ́ти и҆збра̑ннымъ, ꙳ за ми́лость и҆ мно́гꙋю бл҃госты́ню.

А҆́ще ли среда̀, и҆лѝ пѧто́къ, крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвлѧ́ема ви́дѧщи хрⷭ҇та̀, всечⷭ҇таѧ влⷣчца, ꙳ и҆ ᲂу҆мерщвлѧ́юща льсти́ваго, ꙳ ꙗ҆́кѡ влⷣкꙋ пла́чꙋщи поѧ́ше, ꙳ и҆зъ ᲂу҆тро́бы є҆ѧ̀ проше́дша, ꙳ и҆ долготерпѣ́нїю є҆гѡ̀ чꙋдѧ́щисѧ взыва́ше: ꙳ ча́до любе́знѣйшее, ꙳ не забꙋ́ди рабы̀ твоеѧ̀, ꙳ не ᲂу҆коснѝ чл҃вѣколю́бче, ꙳ моѐ ᲂу҆тѣше́нїе.

На ᲂу҆́трени, канѡ́нъ ѻ҆ктѡ́иха є҆ди́нъ, и҆ ст҃ы́хъ два̀.

Канѡ́нъ а҆пⷭ҇ла, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Тебѣ̀, кодра́те вели́кїй, похвалꙋ̀ плетꙋ̀.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Вѣнценосѧ̀ цр҃ю̀ си́лъ предста́въ, молѝ ѡ҆зари́ти соверша́ющыѧ па́мѧть твою̀ сїю̀ свѣ́тлѡ, бл҃же́нне а҆пⷭ҇ле.

Назида́ѧ на ѡ҆снова́нїи вѣ́ры, благочести́выхъ (с. 437) и҆сполне́нїе, крѣпча́йшими твои́ми ᲂу҆чє́нїи бг҃оглаго́льниче, і҆́дѡльскꙋю всю̀ ле́сть низврати́лъ є҆сѝ.

Свѧщеннодѣ́йствꙋѧ свѧще́нное є҆ѵⷢ҇лїе, свѧще́ннѣйшими словесы̀ твои́ми, дꙋ́шы творцꙋ̀ твоемꙋ̀ ѡ҆свѧти́лъ є҆сѝ вѣ́рою приснопа́мѧтне кодра́те, крѣ́постїю дх҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ ѻ҆трокови́цы пло́тїю неискꙋсобра́чныѧ творе́цъ тва́ри ражда́емь, по ржⷭ҇твѣ̀, ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀, дв҃ꙋ храни́тъ ю҆̀, ꙗ҆́коже благоволѝ.

И҆́нъ канѡ́нъ свѧщенномч҃ника, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Пѣ́ти тѧ̀ фѡ́ко, да приложи́тъ бг҃ъ да́ръ. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма, а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Пѣ́ти ᲂу҆се́рдствꙋющꙋ дне́сь бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть твою̀ свѣща́тельными дх҃а зарѧ́ми дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆сїѧ́й, па́стырь и҆ свидѣ́тель, сла́вне, вседержи́телѧ ꙗ҆влѧ́емь.

Мч҃никѡвъ свѣ́тлѡ ѡ҆богати́лъ є҆сѝ, бж҃їе благосла́вїе, па́стырскими ᲂу҆кра́шсѧ добро́тами, и҆ ѡ҆багри́въ кро́вїю свѧще́ннагѡ страда́нїѧ твоегѡ̀, ѡ҆дѣѧ́нїе, бг҃облаже́нне.

Оу҆тверди́въ по́мыслъ, ᲂу҆́ншими наде́ждами, всемꙋ́дре, въ ѕло́бѣ сꙋ́щаго си́льна всеконе́чнѡ разсла́билъ є҆сѝ, и҆ побѣдоно́сецъ и҆зѧ́щнѣйшїй къ нбⷭ҇нымъ, фѡ́ко, восте́клъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Разрѣши́сѧ пра́ѻц҃євъ, чⷭ҇таѧ, запреще́нїе: превѣ́чнаго бо ражда́еши бг҃а, мла́до ѻ҆троча̀ ꙗ҆влѧ́ющасѧ, и҆ новотворѧ́щаго всѐ человѣ́ческое и҆́стиннѡ сꙋщество̀.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщве́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ тво́й всадѝ въ сердца̀ на́съ пою́щихъ тѧ̀.

Соверша́ѧ стра̑шнаѧ, кодра́те, чꙋдеса̀, невѣ́рныхъ въ вѣ́рꙋ бжⷭ҇твеннꙋю приве́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лъ бг҃опрїѧ́тенъ, ꙗ҆́кѡ че́стенъ і҆ера́рхъ, свѧще́ннѣйше.

Бжⷭ҇твенными ᲂу҆чє́нїи, мнѡ́гїѧ просвѣти́лъ є҆сѝ, свѣ́та бо слꙋга̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, просвѣти́вшагѡ концы̀, свѧщеннонача́льниче кодра́те, бжⷭ҇твенными сїѧ́ньми.

Велича́йшихъ благи́хъ хода́тай бы́лъ є҆сѝ па́ствѣ: и҆з̾има́ѧ сїю̀ тмы̀ невѣ́дѣнїѧ, и҆ просвѣща́ѧ тꙋ̀ пресла́вныхъ чꙋде́съ показа́ньми.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́сѧ въ тѧ̀ ѻ҆́гнь нестерпи́мый, не ѡ҆пали́въ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀, бцⷣе, и҆ попалѝ стра̑сти на́шѧ, и҆ ти́нꙋ пре́лести и҆спепелѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

И҆сцѣлє́нїѧ соверша́ѧ призыва́нїемъ, хрⷭ҇то́вымъ, прпⷣбне, ѿ ле́сти вра́жїѧ спа́слъ є҆сѝ гра́дъ и҆ лю́ди, бж҃їею бл҃года́тїю.

Хра́мъ сы́й бж҃їй, і҆́дѡльскаѧ ка̑пища, мч҃ниче, низве́рглъ є҆сѝ, вседѣ́тельнꙋю си́лꙋ и҆мѣ́ѧ помо́щника, и҆ содѣ́йствителѧ.

Во́инство ви́дѣно бы́сть, фѡ́ко, а҆́гг҃льское, и҆ свѣ́тъ бж҃їй безмѣ́рный, предъ сꙋди́тельными тѧ̀ престо́лы гдⷭ҇ꙋ прославлѧ́ющꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ бг҃ъ воплоти́всѧ, за бл҃гоꙋтро́бїе человѣ́кѡмъ соедини́сѧ, и҆ клѧ́твꙋ разрꙋшѝ, є҆ди́на всебл҃гослове́ннаѧ влⷣчце.

Конда́къ свѧщенномч҃ника, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Є҆́же ѡ҆ на́съ:

Ꙗ҆́кѡ а҆рхїере́й приносѧ̀, ѻ҆́ч҃е, жє́ртвы, на коне́цъ себѐ прине́слъ є҆сѝ же́ртвꙋ живꙋ́ю, свидѣ́тельствовавъ зако́ннѡ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ бз҃ѣ, ѿ а҆́гг҃лъ ᲂу҆крѣплѧ́емь, и҆ сме́рть и҆зволѧ́ѧ, сы́й съ вопїю́щими тебѣ̀: прїидѝ фѡ́ко съ на́ми, и҆ никто́же на ны̀.

І҆́косъ:

Жи́зни на нб҃сѣ́хъ жела́ющїи, сла́дость на землѝ попира́юще ᲂу҆стнѣ̀ ѡ҆чи́стимъ, и҆ ѧ҆зы́ки ᲂу҆ѧсни́мъ, на пѣ̑нїѧ и҆ благохвалє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ да и҆сплете́мъ досто́йнѡ фѡ́кѣ і҆ера́рхꙋ: до нбⷭ҇ныхъ бо вра́тъ вше́дъ, невозбра́ннѡ ѡ҆брѣ́те во внꙋ́трєннѧѧ ше́ствїе, и҆ зри́тъ жела́емаго, ѿ а҆́гг҃лѡвъ сла́вимаго. ѿтꙋ́дꙋ бо и҆ мо́жетъ на́мъ ᲂу҆ми́лостивити є҆ди́наго бл҃госе́рдаго дꙋшє́внымъ недꙋ́гѡмъ, ꙗ҆́кѡ свидѣ́тельствовавъ ѡ҆ не́мъ. воспѣва́емъ ᲂу҆́бѡ є҆мꙋ̀, и҆ вопїе́мъ: призира́ѧ на ны̀, прїидѝ фѡ́ко съ на́ми, и҆ никто́же на ны̀.

Сѣда́ленъ а҆пⷭ҇ла, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Красотѣ̀ дѣ́вства:

Краснѣ́йшаго добро́тою сꙋ́ща па́че сынѡ́въ человѣ́ческихъ, сло́во пребезнача́льное воплоще́нное па́че ᲂу҆ма̀, кодра́те, проповѣ́далъ є҆сѝ: тѣ́мъ просвѣти́лъ є҆сѝ во тмѣ̀ сꙋ́щыѧ, свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ бы́въ, ꙗ҆́кѡ і҆ера́рхъ бжⷭ҇твенъ. тѣ́мъ твоѐ свѣтоно́сное торжество̀ вѣ́рою соверша́юще, пое́мъ тѧ̀.

Сла́ва, мч҃ника, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Ꙗ҆́кѡ мч҃никъ и҆ па́стырь свѧще́ннѡ просла́вилсѧ є҆сѝ, кро́вїю ѻ҆де́ждꙋ свѧще́нства ѡ҆багри́въ свѣтлѣ́йше, и҆ гдⷭ҇ꙋ предстои́ши. тѣ́мъ дне́сь бж҃їѧ цр҃ковь пра́зднꙋетъ пресла́внꙋю твою̀ па́мѧть, фѡ́ко всебл҃же́нне.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Наде́ждо хрⷭ҇тїа́нъ прест҃а́ѧ дв҃о, є҆го́же родила̀ є҆сѝ бг҃а па́че ᲂу҆ма̀ и҆ сло́ва, непреста́ннѡ молѝ съ вы́шними си́лами, да́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́мъ всѣ̑мъ, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю при́снѡ тѧ̀ прославлѧ́ющымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Ви́дѧщи тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, всенепоро́чнаѧ мт҃и, ме́ртва на крⷭ҇тѣ̀ распросте́рта, вопїѧ́ше: сн҃е мо́й, собезнача́льне ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, что̀ неизрече́нное строе́нїе сїѐ, и҆́мже спа́слъ є҆сѝ пречⷭ҇тыхъ твои́хъ рꙋ́къ, ще́дре, созда́нїе;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ твоегѡ̀ смотре́нїѧ, и҆ просла́вихъ тѧ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Земледѣ́лавъ ни́вꙋ серде́чнꙋю, серпо́мъ слове́съ твои́хъ, ѕло́бы те́рнїе всѐ и҆скорени́лъ є҆сѝ.

И҆сцѣле́нїй да́ры, всѣ̑мъ на́мъ гро́бъ тво́й то́читъ, свѧще́нне кодра́те, хва́лѧщымъ тѧ̀.

Ми́лостивнѡ преклонѧ́ѧсѧ, ѿ ѕлолю́тыхъ и҆з̾има́еши бѣ́дъ, свѧще́нне кодра́те, молѧ́щихъ тѧ̀.

Свѣща́ми слове́съ твои́хъ просвѣща́ѧ, пре́лестїю ѡ҆мрачє́нныѧ, и҆ хвра́стнꙋю пре́лесть всю̀ попали́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ чⷭ҇тыхъ твои́хъ воплоти́сѧ крове́й содѣ́тель, бцⷣе, и҆ и҆стлѣ̑вшаѧ всѧ̑ ѡ҆бнови́лъ є҆́сть.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Свѣтлѣ́йшꙋю тѧ̀ ѕвѣздꙋ̀ на высотѣ̀ церко́внѣй положѝ, фѡ́ко, влⷣка, страда́нїй свѧще́ннѣйше, и҆ чꙋде́съ сїѧ́ньми всѣ́хъ сердца̀ просвѣща́юща.

И҆сповѣ́давъ воплоще́нїе влⷣчне, предъ мꙋчи́тельскимъ сꙋди́щемъ, мч҃ниче страстоте́рпче: и҆ свѣ́тлѡ посрами́лъ є҆сѝ є҆́ллинскаѧ чти̑лища, и҆ многобо́жное безбо́жїе.

Возвыша́емꙋ мо́рю пре́лести многобо́жїѧ бꙋ́рею, бж҃е́ственнымъ ѡ҆кормле́нїемъ преше́лъ є҆сѝ сла́вне, приста́нище тиша́йшее всѣ̑мъ бы́въ пла́вающымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о бл҃гослове́ннаѧ, і҆ера́рхѡвъ похвало̀, и҆ страстоте́рпцєвъ всѣ́хъ вѣне́цъ, бѣ́дъ и҆ скорбе́й пою́щыѧ тѧ̀ и҆зба́ви.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю, и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀ и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Чи́стꙋю твою̀ дꙋ́шꙋ, чистѣ́йшїй бг҃ъ, селе́нїе своеѧ̀ сла́вы ѡ҆брѣ́тъ, ѡ҆чища́етъ тобо́ю дꙋ́шы ѡ҆скве́рншыѧсѧ лю́тыми грѣхопаде́ньми.

Є҆́ллинстїи мꙋдрецы̀, твои́ми побѣжде́ни мꙋ́дрыми догма́ты, и҆сповѣ́дати покори́шасѧ, бл҃же́нне, хрⷭ҇та̀ содѣ́телѧ, ѻ҆ц҃а̀ безнача́льнагѡ мꙋ́дрость и҆ си́лꙋ.

Провозглаша́ѧ свѧще́ннѡ сꙋ́щꙋю человѣ́кѡмъ свѣ́тлость, ѿ ѻ҆ц҃а̀ свѣ́тѡвъ, кодра́те, просвѣти́лъ є҆сѝ лю́ди чествова́ти и҆ сла́вити трⷪ҇цꙋ нераздѣ́льнꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́нна на́мъ, во двꙋ̀ є҆стества́хъ сн҃а родила̀ є҆сѝ, и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде всѣ́хъ вѣкѡ́въ, чⷭ҇таѧ, рожде́ннаго безсѣ́меннѡ, безлѣ́тнѡ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ вѣ́сть.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Шє́ствїѧ вра̑жїѧ ꙗ҆́вственнѡ запѧ́лъ є҆сѝ, напра́вивъ твоѧ̀ шє́ствїѧ къ стезѧ́мъ бжⷭ҇твеннагѡ хотѣ́нїѧ, свѧще́ннѣйше.

Терза́емо ра́нами многострада́льное тѣ́ло твоѐ, расто́рже безбо́жїѧ ᲂу҆́зы, бжⷭ҇твенною си́лою, фѡ́ко бг҃обл҃же́нне.

Всецѣ́лое бг҃ꙋ прине́слсѧ є҆сѝ заколе́нїе поже́ршемꙋсѧ на́съ ра́ди, всехва́льне, и҆ крова̑выѧ жє́ртвы і҆́дѡльскїѧ разори́вшемꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Мꙋ́дрость бж҃їѧ созда̀ себѣ̀, ѽ влⷣчце, ѿ ст҃ы́хъ и҆ чⷭ҇тыхъ твои́хъ крове́й хра́мъ, ꙗ҆́кѡ бл҃говолѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Высо́кое нб҃о бы́лъ є҆сѝ, сла́вꙋ повѣ́дающее бж҃їю спаси́тельнꙋю: ꙗ҆́кѡ і҆ера́рхъ бжⷭ҇твенный, ꙗ҆́кѡ сла́венъ ты̀, кодра́те а҆пⷭ҇лъ.

Є҆ди́но є҆стество̀ бж҃ества̀ безнача́льное, є҆ди́но гдⷭ҇ьство проповѣ́дꙋѧ всемꙋ́дре, многобо́жїѧ разрꙋши́лъ є҆сѝ кодра́те, мра́чное безꙋ́мїе.

Зако́номъ є҆стества̀, во гро́бѣ твоѐ тѣ́ло бл҃же́нне, свѧще́ннѣйше ны́нѣ лежа́що, чꙋдодѣ́йствꙋетъ пресла̑внаѧ, па́че є҆стества̀, кодра́те приснопа́мѧтне.

Бг҃оро́диченъ:

Нб҃о простры́й хотѣ́нїемъ, и҆но́е нб҃о на земли́ тѧ показа̀, бг҃ороди́тельнице влⷣчце, и҆ тобо́ю сꙋ́щыѧ во тмѣ̀ просвѣтѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Мо́ре безбо́жїѧ и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ, всемꙋ́дре, и҆сто́чникъ жи́зни и҆сточа́ѧй ᲂу҆чє́нїѧ прпⷣбнаѧ: ны́нѣ же чꙋде́съ тꙋ́чами ѡ҆мыва́еши страсте́й всѧ́кое ѕлосмра́дїе.

Взѧ́тсѧ на дре́вѣ лю́тѣ раздроблѧ́емь, и҆ и҆зчленѧ́емь, бл҃же́нне: и҆ гла́съ съ высоты́ тѧ ᲂу҆крѣплѧ́ющїй внꙋши́лъ є҆сѝ, свѧщеннонача́льниче, и҆ мч҃ниче многострада́льне.

Стра́сти безстра́стнагѡ, фѡ́ко, ᲂу҆подо́бивсѧ, врачꙋ́еши стра̑сти разли̑чныѧ, и҆ и҆збавлѧ́еши бꙋ́ри и҆ треволне́нїѧ пла́вающихъ, къ бг҃ꙋ бжⷭ҇твенными твои́ми моли́твами.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ тꙋ́ча сп҃си́тельное сло́во и҆стощи́сѧ въ нетлѣ́ннꙋю твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ, всест҃а́ѧ ѻ҆трокови́це, и҆ ѕлѡ́бныѧ пото́ки бжⷭ҇твенною си́лою и҆зсꙋшѝ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Ꙗ҆́кѡ свѧщеннонача́льника че́стна, и҆ страда́льца твердѣ́йша, вселе́ннаѧ прино́ситъ тебѣ̀ гдⷭ҇и, кодра́та а҆пⷭ҇ла, и҆ пѣ́сньми почита́етъ честнꙋ́ю є҆гѡ̀ па́мѧть, просѧ́щи всегда̀ прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїѧ: тѣ́мъ дарова́тисѧ, пою́щымъ є҆го̀, бл҃гоꙋтро́бне.

І҆́косъ:

Мꙋ́драго і҆ера́рха почти́мъ, ꙗ҆́кѡ па́стырѧ вѣ́рна и҆ ᲂу҆чи́телѧ, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ страда́нїѧ процвѣтѐ шипо́къ свѧще́ннѣйшїй, и҆ вѣ̑рныѧ ны̀ ѡ҆бл҃гово́ни: чꙋде́съ же лꙋча́ми и҆ дѣѧ̑нїи добродѣ́тельми, просвѣще́нїѧ и҆спо́лнивъ всю̀ зе́млю и҆сцѣле́нїй свѣ́тлостьми: ᲂу҆диви́ бо є҆го̀ бг҃ъ всѣ̑мъ почита́ющымъ пѣ́сньми честнꙋ́ю є҆гѡ̀ па́мѧть, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ: посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Возвы́сивъ ᲂу҆́мъ къ пе́рвомꙋ бла́гꙋ, бг҃ови́днѣйшїй хра́мъ трⷪ҇цы бы́лъ є҆сѝ, и҆ сꙋ́щыѧ во глꙋбинѣ̀ ѡ҆ѕлобле́нїѧ возвы́силъ є҆сѝ высоча́йшими твои́ми ᲂу҆че́нїи, зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Сокрꙋши́въ хра́мы і҆́дѡльскїѧ мл҃твъ раскопа́ньми, созда́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ хра́мы бж҃їѧ, свѧще́ннѣйше ѻ҆́ч҃е, и҆ спаса́емыхъ мно́жєства приве́лъ є҆сѝ, зовꙋ́щыѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Ѻ҆гнедохнове́нъ сы́й, ꙗ҆́кѡ дꙋхо́вный ѻ҆́гнь бжⷭ҇твенный, всемꙋ́дре, въ се́рдцы твое́мъ и҆мѣ́ѧ всегда̀, свѣща̀ ви́дѣлсѧ є҆сѝ палѧ́щаѧ всю̀ хвра́стнꙋю ле́сть, и҆ вопїю́щыѧ просвѣща́ющаѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зба́вльшесѧ тобо́ю клѧ́твы пра́дѣднїѧ, бг҃ора́дованнаѧ, до́брыхъ винꙋ́ тѧ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ всевино́вное ро́ждшꙋю сло́во, па́че ᲂу҆ма́ же и҆ чꙋдесѐ. и҆ вопїе́мъ тѝ пречⷭ҇таѧ: бл҃гослове́ннаѧ, бг҃а пло́тїю ро́ждшаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́рости мꙋчи́телей не ᲂу҆страши́лсѧ є҆сѝ сла́вне, па́ствѣ же предста́тельствꙋѧ слове́снѣй, ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ прине́слсѧ є҆сѝ первопа́стырю хрⷭ҇тꙋ̀, мч҃нически фѡ́ко прославлѧ́емь.

И҆скꙋше́нъ бы́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ мꙋ́чениче, посредѣ̀ вве́рженъ ва́пна пламенови́днагѡ, и҆ ника́коже ѡ҆палѧ́емь, бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е мо́й, взыва́ѧ, въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Бжⷭ҇твеннаѧ любо́вь распалѧ́ющи се́рдце твоѐ, бжⷭ҇твенною росо́ю тѧ̀, сла́вне, сохранѝ, во ѻ҆гнѝ неизнꙋрѧ́ема, безбо́жїѧ же, і҆ера́рше, ти́нꙋ сожига́юща.

Бг҃оро́диченъ:

Согни́вшїй дꙋшѝ моеѧ̀ до́мъ, пречⷭ҇таѧ ѻ҆трокови́це, покаѧ́нїѧ ѻ҆́бразы, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ ѡ҆бновѝ, ꙗ҆́же всѐ человѣ́чество ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ ѡ҆бнови́вшаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆твержде́ны на ᲂу҆́мнѣмъ ка́мени дꙋшє́вныѧ и҆мѣ́ѧ стопы̑, запѧ́лъ є҆сѝ бл҃же́нне, гдⷭ҇ни врагѝ: и҆ всѧ̑, кодра́те, ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ пою́щыѧ, и҆ превозносѧ́щыѧ хрⷭ҇та̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Оу҆кра́шенꙋ добродѣ́тельми и҆мѣ́ѧ дꙋ́шꙋ и҆ се́рдце, ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ сло́вомъ ᲂу҆че́нїѧ дꙋ́шы, и҆збавлѧ́ѧ нелѣ́поты всѧ́кагѡ і҆дѡлонеи́стовства, кодра́те бг҃оглаго́ливе.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чени́къ і҆и҃совъ, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лъ свѣ́телъ, ꙗ҆́кѡ сл҃нца пра́вды свѣтови́днаѧ мо́лнїѧ, кодра́те, просвѣтѝ, ѡ҆свѧтѝ соверша́ющыѧ свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть.

Бг҃оро́диченъ:

Свѧще́ннѣйшими тѧ̀ гла́сы свѧще́ннѣйшїи бж҃їи, чⷭ҇таѧ, прⷪ҇ро́цы, бꙋ́дꙋщꙋю мт҃рь провозгласи́ша ꙗ҆́снѡ, всѣ́ми влады́чествꙋющагѡ, пречⷭ҇таѧ: є҆го́же благослови́мъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бл҃года́ть во ᲂу҆ста̀ твоѧ̀, мꙋ́дре фѡ́ко, и҆злїѧ́сѧ, тѣ́мъ ѡ҆брати́лъ є҆сѝ блꙋдѧ́щыѧ лю́ди ѕмі́ѧ совѣ́томъ, и҆ приве́лъ, є҆сѝ ꙗ҆́коже па́стырь и҆́стинный, хрⷭ҇тꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Неꙋсы́пна и҆́мать тѧ̀ мꙋ́дре вѣ́рныхъ собо́ръ моли́твенника, ᲂу҆толѧ́юща мо́рѧ вѡ́лны сверѣ̑пыѧ, напа̑сти же ᲂу҆кроща́юща, и҆ лю́тыхъ всѧ́ческихъ на́съ и҆збавлѧ́юща, вопїю́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Стрꙋи̑ цѣле́нїй хра́мъ тво́й тре́бꙋющымъ то́читъ всегда̀, приста́нище ꙗ҆влѧ́ѧсѧ нево́лненное, и҆ страсте́й ѿгони́тельное, тебѐ почита́ющымъ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀, мч҃ниче, зовꙋ́щымъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Да твою̀ чествꙋ́емъ честнꙋ́ю, фѡ́ко, па́мѧть торжествꙋ́юще, пребл҃га́го гдⷭ҇а ᲂу҆молѝ ᲂу҆се́рднѣйше, и҆збавле́нїе неꙋдо́бныхъ на́мъ дарова́ти вопїю́щымъ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Закѡ́ннаѧ тѧ̀ проѡбража́хꙋ, ковче́гъ и҆ ста́мна и҆мꙋ́щаѧ ма́ннꙋ, пречⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твеннаѧ трапе́за, па́ки же и҆ свѣ́щникъ златоза́рный, во ѿкрове́нїе ꙗ҆зы́кѡвъ свѣ́тъ поро́ждшꙋю, просвѣща́ющїй бг҃озна́нїемъ зємны́ѧ концы̀.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѿ бг҃а бг҃а сло́ва, неизрече́нною мꙋ́дростїю, прише́дшаго ѡ҆бнови́ти а҆да́ма, ꙗ҆́дїю въ тлѣ́нїе па́дшаго лю́тѣ, ѿ ст҃ы́ѧ дв҃ы неизрече́ннѡ воплоти́вшагосѧ на́съ ра́ди, вѣ́рнїи, є҆диномꙋ́дреннѡ пѣ́сньми велича́емъ.

Оу҆кра́шенъ ра́зꙋмомъ кра́сномꙋ влⷣцѣ предстои́ши, свѣтлѣ́йшъ при́снѡ ꙗ҆́кѡ і҆ера́рхъ бг҃опрїѧ́тенъ, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лъ бж҃е́ственъ, со всѣ́ми а҆пⷭ҇лы и҆́стиннѡ ми́ръ мі́рꙋ, кодра́те, и҆спроша́ѧ.

Твои́хъ магнисі́а и҆мꙋ́щи ра́кꙋ моще́й, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный кївѡ́тъ, и҆ ѿ негѡ̀ всѧ́кꙋ, кодра́те, по́льзꙋ и҆счерпа́етъ любо́вїю: ѻ҆би́тєли же нбⷭ҇ныѧ твою̀ дꙋ́шꙋ и҆мѣ́ющыѧ, со всѣ́ми ст҃ы́ми веселѧ́тсѧ.

Свѣтоза́рный тво́й де́нь, свѣтоно́снаѧ твоѧ̀ па́мѧть, и҆́стиннѡ благосла́вный тво́й пра́здникъ всѣ̑мъ ꙗ҆́кѡ со́лнце возсїѧ̀: ю҆́же вѣ́рнѡ соверша́емъ кодра́те, ѡ҆чище́нїе грѣхѡ́въ, молѧ́щесѧ моли́твами твои́ми ѡ҆брѣстѝ, и҆ ве́лїю ми́лость.

Бг҃оро́диченъ:

Пощади́ мѧ, гдⷭ҇и, пощадѝ, є҆гда̀ хо́щеши сꙋди́ти мѝ: и҆ не ѡ҆сꙋдѝ менѐ во ѻ҆́гнь, ни ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличѝ менѐ: мо́литъ тѧ̀ дв҃а тебѐ ро́ждшаѧ, хрⷭ҇тѐ, а҆пⷭ҇лѡвъ мно́жество, и҆ съ прⷪ҇рѡ́ки мч҃ницы.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀, тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Свѧщеннослѡ́вїи бжⷭ҇твенными, свѧще́ннагѡ прїиди́те па́стырѧ всѝ, всесвѧще́ннꙋю па́мѧть свѧще́ннѣйше торжествꙋ́имъ, бл҃годѣ́телю бг҃ꙋ за ны̀ молѧ́щагѡ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ распалѧ́емь ре́вностїю влⷣки, є҆гда̀, мч҃ниче, въ ба́ню разжже́ннꙋю вше́лъ є҆сѝ, въ не́йже дꙋ́хъ тво́й въ бж҃їи рꙋ́цѣ веселѧ́сѧ, мч҃ниче, пре́далъ є҆сѝ.

Тѧ̀ і҆ера́рхѡвъ ли́ки, и҆ мч҃никѡвъ собра̑нїѧ, и҆ свѧще́нныхъ а҆пⷭ҇лѡвъ соводворе́нїе, всѣ́хъ же пра́ведныхъ, мꙋ́чениче фѡ́ко, дꙋ́си, и҆мꙋ́ще посредѣ̀ себѐ веселѧ́тсѧ.

Простре́сѧ въ мі́рѣ па́мѧть твоѧ̀, дꙋ́шы просвѣща́ющи, благохва́лѧщихъ вѣ́рою по́двиги твоѧ̀ и҆ борє́нїѧ, и҆ до́блественное страда́нїе, па́стырю и҆ мꙋ́чениче досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣтѝ, чⷭ҇таѧ, дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆мраче́ннꙋю грѣхо́мъ: и҆ вѣ́чнꙋющагѡ мѧ̀ пла́мене и҆ тмы̀ и҆зба́ви хода́тайствомъ твои́мъ: да твоѐ ра́дꙋѧсѧ восхвалѧ́ю вели́чество.

Свѣти́ленъ а҆пⷭ҇ла, подо́бенъ: Дх҃омъ во ст҃и́лищи:

Тече́нїе кра́сныхъ твои́хъ но́гъ, кодра́те а҆пⷭ҇ле, возврати́въ, къ ше́ствїю нбⷭ҇номꙋ возше́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, и҆ трⷪ҇цѣ предста́въ, во ѻ҆ц҃ѣ̀ ви́диши сн҃а, и҆ дх҃а бжⷭ҇твеннаго: сегѡ̀ ра́ди вѣ́рою пресвѧще́ннꙋю твою̀ и҆ бжⷭ҇твеннꙋю пра́зднꙋемъ па́мѧть.

Сла́ва, свѧщенномч҃ника. Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

А҆рхїере́євъ сла́ва, и҆ ни́щихъ защи́тникъ ты̀ показа́лсѧ є҆сѝ бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е, и҆ сто́лпъ добродѣ́телей: тѣ́мъ помина́й всѣ́хъ пою́щихъ тѧ̀ фѡ́ко.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ предста́тельницꙋ всѝ и҆́мамы грѣ́шнїи, ѽ всест҃а́ѧ дв҃о: ты̀ благопремѣ́нна на́мъ сотворѝ сн҃а твоего̀ мт҃рними твои́ми моли́твами.

На лїтꙋргі́и: Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло та҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle