Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃г-й де́нь. Зача́тїе честна́гѡ сла́внагѡ прⷪ҇ро́ка, прⷣте́чи и҆ крести́телѧ гдⷭ҇нѧ і҆ѡа́нна.

И҆ ст҃и́телѧ і҆нноке́нтїѧ, митрополі́та моско́вскагѡ.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

Ве́черъ, ѻ҆бы́чнаѧ каѳі́сма. На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Свѧще́нствꙋѧ бжⷭ҇твенный заха́рїа, ꙳ и҆ внꙋ́трь бы́въ бжⷭ҇твеннѣйшагѡ хра́ма, ꙳ и҆ люде́й прошє́нїѧ приносѧ̀ ꙳ бл҃годѣ́телю и҆ всеще́дромꙋ, ꙳ бжⷭ҇твеннѣйшаго а҆́гг҃ла ви́дѣ вопїю́ща є҆мꙋ̀: ꙳ моли́тва и҆ моле́нїе твоѐ ᲂу҆слы́шасѧ, ꙳ дерза́й ста́рче, и҆ не не вѣ́рꙋй мнѣ̀: ꙳ воз̾имѣ́еши бо ѻ҆троча̀, ꙳ бжⷭ҇твеннаго прⷣте́чꙋ, ꙳ въ рожде́нныхъ жена́ми преимꙋ́щаго, ꙳ и҆лїино́ю си́лою, ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ предше́ствꙋющаго.

Стра́ненъ ꙗ҆влѧ́ешисѧ мнѣ̀ ꙳ видѣ́нїемъ и҆ сло́вомъ, ꙳ стра́ненъ и҆ глаго́лы и҆ возвѣще́ньми, ꙳ заха́рїа противовѣща̀. ꙳ а҆́зъ бо спасе́нїѧ лю́демъ прїидо́хъ проси́ти, ꙳ а҆ не ча̑да прїѧ́ти, ꙳ ꙗ҆́кѡ ты̀ приглаша́еши: ꙳ сопроти́вна тѧ̀ ѡ҆брѣта́ю проше́нїй, ꙳ и҆ помышлѧ́ю не и҆́стинствовати тѧ̀. ꙳ ка́кѡ бо, є҆́же глаго́леши, и҆звѣ́стнѡ ꙗ҆ви́тсѧ; ꙳ є҆лїсаве́ть бо непло́ды є҆́сть, ꙳ и҆ а҆́зъ же, ꙗ҆́кѡ вѣ́си, ста́рецъ.

Что̀ не вѣ́рꙋеши словесє́мъ мои̑мъ, заха́рїе; ꙳ лжи́во благовѣ́щенїе глаго́леши приноси́ти мнѣ̀; ꙳ бж҃їй а҆рха́гг҃лъ є҆́смь, ꙳ ꙗ҆̀же мѝ повелѣ̑нна сꙋ́ть, ꙳ сїѧ̑ тебѣ̀ глаго́лю, съ тобо́ю стоѧ̀: ꙳ поне́же не вѣ́ровалъ є҆сѝ, ꙳ и҆ не ꙗ҆́тъ вѣ́ры, ꙳ бꙋ́деши глꙋ́хъ и҆ безгла́сенъ, ꙳ до́ндеже ᲂу҆́бѡ ᲂу҆́зриши мои́хъ глагѡ́лъ бжⷭ҇твенное сбытїѐ. ꙳ є҆гда́ же роди́тъ є҆лїсаве́ть тебѣ̀ ꙳ сло́ва гла́съ, вели́каго прⷣте́чꙋ, ꙳ ᲂу҆ѧснѧ́ющꙋсѧ ѧ҆зы́кꙋ, благослови́ши бг҃а і҆и҃лева. (с. 449)

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Вѷзанті́ево:

Ѿ непло́днагѡ дне́сь чре́ва, пло́дъ моли́твы прозѧбѐ і҆ѡа́ннъ предте́ча, весели́сѧ пꙋсты́не, и҆ ликꙋ́й человѣ́чество: се́ бо покаѧ́нїѧ проповѣ́дникъ грѧде́тъ, во чре́вѣ ма́терни воплоща́тисѧ. прїиди́те ра́дꙋющесѧ въ сла́внѣмъ є҆гѡ̀ зача́тїи, празднолю́бцы ликꙋ́имъ вопїю́ще: и҆́же въ рожде́нныхъ жена́ми бо́льшїй сы́й, не преста́й моли́тисѧ, ѡ҆ вѣ́рою соверша́ющихъ бжⷭ҇твенное твоѐ зача́тїе: ꙗ҆́кѡ да ѡ҆брѧ́щемъ ѡ҆чище́нїе грѣхѡ́въ, и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебѐ не ᲂу҆блажи́тъ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

И҆дꙋ́щꙋ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ свѧ́то, ꙳ свѧще́нномꙋ прⷪ҇ро́кꙋ, ꙳ ст҃о́мꙋ ст҃ы́й, ꙗ҆́коже писа́сѧ, ꙳ предста́въ а҆́гг҃лъ приглаша́ше, глаго́лѧ: ꙳ ᲂу҆слы́шасѧ моли́тва твоѧ̀, ꙳ и҆ разрѣша́етсѧ ны́нѣ є҆лїсаве́тино непло́дство, ꙳ и҆ роди́тъ тебѣ̀, ста́рче, сы́на, ꙳ і҆ѡа́нна прⷣте́чꙋ, ꙳ свѣти́льника со́лнца, ꙳ прⷪ҇ро́ка высоча́йшагѡ, ꙳ и҆ гла́съ, и҆зъ дв҃ы бг҃оѻтрокови́цы ꙳ сло́ва возсїѧ́вшагѡ.

Сті́хъ: И҆ ты̀, ѻ҆троча̀, прⷪ҇ро́къ вы́шнѧгѡ нарече́шисѧ.

Глаго́ли мѝ ꙗ҆́вственнѣйше, ꙳ по чемꙋ̀ позна́ю сїѐ; ꙳ па́ки ко а҆́гг҃лꙋ бл҃же́ннѣйшїй ста́рецъ речѐ: ꙳ ꙗ҆́кѡ ви́диши, и҆спо́лненъ бо дні́й є҆́смь, ꙳ є҆лїсаве́ть же непло́ды є҆́сть. ꙳ ка́кѡ ᲂу҆̀бо мнѣ̀ глаго́лы вѣща́еши па́че є҆стества̀; ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, ꙳ ѿню́дъ не и҆́стинствꙋюща тѧ̀ ны́нѣ помышлѧ́ю, ꙳ ѽ человѣ́че! ѿидѝ: ꙳ а҆́зъ бо лю́демъ и҆збавле́нїѧ и҆спроша́ю, ꙳ а҆ не ѻ҆троча̀ прїѧ́ти, ꙳ ве́щь неꙋдобопрїѧ́тнꙋ.

Сті́хъ: Слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ преподо́бїемъ и҆ пра́вдою предъ ни́мъ, всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ.

Бг҃а вседержи́телѧ а҆рха́гг҃лъ а҆́зъ є҆́смь, ꙳ гаврїи́лъ мнѣ̀ и҆́мѧ, ꙳ ста́рцꙋ речѐ безтѣле́сный: ꙳ и҆ ны́нѣ ѡ҆гло́хни, ꙳ и҆ молча́нїю наꙋчи́сѧ, не вѣ́ровавъ мои̑мъ глаго́лѡмъ. ꙳ є҆гда́ же роди́тъ тѝ, ꙳ трꙋбꙋ̀ сло́ва сопрꙋ́жница, ꙳ дх҃ꙋ ᲂу҆ѧснѧ́ющꙋ тво́й ѧ҆зы́къ, ꙳ возопїе́ши ꙗ҆́вственнѣйше: прⷪ҇ро́къ высоча́йшагѡ назове́шисѧ, ѽ ѻ҆троча̀! ꙳ тогѡ̀ пред̾ꙋгото́вати бл҃года́тїю стєзѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ благоволѝ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃: Самогла́сенъ:

А҆́гг҃лъ и҆зъ непло́дныхъ ложе́снъ произше́лъ є҆сѝ, крести́телю: ѿ самы́хъ пеле́нъ въ пꙋсты́ню всели́лсѧ є҆сѝ, печа́ть же всѣ́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ показа́лсѧ є҆сѝ. є҆го́же бо ѻ҆нѝ многоѻбра́знѡ прови́дѣша, и҆ гада́тельнѣ проповѣ́даша, сего̀ крести́ти во і҆ѻрда́нѣ, ᲂу҆досто́илсѧ є҆сѝ. гла́съ же ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ ѻ҆ч҃ескїй съ нб҃сѐ свидѣ́тельствꙋющь тогѡ̀ сн҃овство̀: и҆ дх҃а ви́дѣлъ є҆сѝ голꙋби́цы въ ви́дѣ, гла́съ влекі́й на креща́емаго. но, ѽ прⷪ҇ро́кѡвъ всѣ́хъ вы́шшїй! не преста́й моли́тисѧ ѡ҆ на́съ, вѣ́рнѡ твою̀ соверша́ющихъ па́мѧть.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Никто́же притека́ѧй къ тебѣ̀, посра́мленъ ѿ тебє̀ и҆схо́дитъ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе дв҃о: но про́ситъ бл҃года́ти, и҆ прїе́млетъ дарова́нїе, къ поле́зномꙋ проше́нїю.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Пе́рвѣе неражда́ющаѧ непло́ды возвесели́сѧ: се́ бо зачала̀ є҆сѝ сл҃нца свѣти́льника ꙗ҆́вѣ, просвѣща́ти и҆мꙋ́ща всю̀ вселе́ннꙋю, слѣпото́ю недꙋ́гꙋющꙋю. ликꙋ́й, заха́рїе, вопїѧ̀ со дерзнове́нїемъ: прⷪ҇ро́къ вы́шнѧгѡ є҆́сть, хотѧ́й роди́тисѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́ное:

На повече́рїи, по трист҃о́мъ, конда́къ прⷣте́чи.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

Є҆лїсаве́ть непло́дствїѧ свободи́сѧ: дв҃а же, па́ки дв҃а пребы́сть, є҆гда̀ гла́сомъ гаврїи́ловымъ во чре́вѣ зача́тъ. но во ᲂу҆тро́бѣ пред̾игра́етъ, и҆́же во чре́вѣ дѣ́вственнѣмъ бг҃а пред̾ꙋвѣ́давъ и҆ влⷣкꙋ, прⷣте́ча і҆ѡа́ннъ, во спасе́нїе на́ше воплоща́ема.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Ра́дꙋйсѧ, горо̀ ст҃а́ѧ и҆ бг҃охо́днаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆дꙋшевле́ннаѧ кꙋпино̀ и҆ неѡпа́льнаѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆ди́не къ бг҃ꙋ мі́ра мо́сте, преводѧ́щїй смє́ртныѧ къ вѣ́чнѣй жи́зни: ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́ннаѧ ѻ҆трокови́це, неискꙋсомꙋ́жнѡ ро́ждшаѧ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Поⷣ: Ско́рѡ предварѝ:

Го́рлица пꙋстынолю́бнаѧ, свѧще́нный крести́тель, проповѣ́давый покаѧ́нїе, и҆ ꙗ҆ви́вый хрⷭ҇та̀ бы́вша чл҃вѣ́ка, всѣ́хъ грѣша́щихъ роди́сѧ предста́тель, всѣ̑мъ ѡ҆бꙋрева́ємымъ помощствꙋ́ѧ неѿстꙋ́пнѣ: тогѡ̀ мольба́ми, хрⷭ҇тѐ, спасѝ мі́ръ тво́й.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на ро́ждшаѧ творца̀ всѣ́хъ, є҆ди́на ᲂу҆краси́вшаѧ человѣ́чество ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, пречⷭ҇таѧ, и҆зба́ви мѧ̀ сѣте́й льсти́вагѡ велїа́ра, поста́ви мѧ̀ на ка́мени хрⷭ҇то́выхъ хотѣ́нїй, того̀ молѧ́щи прилѣ́жнѣ, є҆го́же воплоти́ла є҆сѝ.

Ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха безъ мч҃ничнѡвъ: и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃.

І҆ѡа́нна дамаски́на.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ, пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Непло́дствꙋющїѧ дꙋшѝ моеѧ̀ помышлє́нїѧ неплѡ́днаѧ и҆сто́ргни, непло́дныѧ прозѧбе́нїе, благохвали́ти начина́ющꙋ, твоѐ во ᲂу҆тро́бѣ ма́терни ст҃о́е зача́тїе.

Свѧще́нный заха́рїа въ хра́мъ вше́дъ, ви́дѣ бжⷭ҇твеннаго а҆́гг҃ла, є҆мꙋ̀ ꙗ҆́вѣ возвѣща́юща: сы́на въ ста́рости, свѧще́нниче, прїи́меши прⷣте́чꙋ.

Свѣти́льникъ сл҃нца сла́вы свѣтоза́ренъ, во чре́вѣ зачина́етсѧ возсїѧ́ти ма́терни, и҆́мже тма̀ разрѣша́етсѧ страсте́й, и҆ непло́дствїѧ ᲂу҆́зы вели́кїй прⷣте́ча.

Бг҃оро́диченъ:

Во чре́вѣ твое́мъ влⷣкꙋ, въ ма́терни носи́ма, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, чре́вѣ ви́дѣвъ, взыгра́сѧ ꙗ҆́вѣ і҆ѡа́ннъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́щїй тогѡ̀ прⷣте́ча.

Катава́сїа: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Непло́ды дне́сь пло́дъ свѧще́нный зачина́етъ, и҆́же напослѣ́докъ всѐ непло́дїе дꙋ́шъ сѣки́рою мы́сленною ѿсѣщѝ хотѧ́щъ, бл҃года́тїю.

Ѡ҆гло́хнꙋвъ внꙋ́трь хра́ма, заха́рїе вели́кїй, гла́съ сло́ва возвѣще́нїемъ стра́шнымъ прїе́млетъ, и҆ свѣ́тлѡ велича́етъ гдⷭ҇а бл҃гоꙋтро́бнаго.

Показа́вый стезю̀ тве́рдꙋ вѣ̑рнымъ покаѧ́нїѧ, повелѣ́нїемъ а҆́гг҃ла во чре́вѣ ма́терни прозѧбѐ, бжⷭ҇твеннымъ совѣ́томъ па́че наде́жди, сла́вный прⷣте́ча.

Бг҃оро́диченъ:

Во чре́вѣ носи́маго хрⷭ҇та̀ дв҃ы ꙗ҆́кѡ позна̀, и҆́же и҆зъ непло́дове, взыгра́сѧ, провозвѣща́ѧ ра́дость прише́дшꙋю на зе́млю, сѣ́тованїѧ всѧ̑ и҆зба́вити.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ.

Кадѧ́щꙋ въ хра́мѣ заха́рїи свѧще́нномꙋ, гаврїи́лъ съ нб҃сѐ предста̀, глаго́лѧ къ немꙋ̀: ꙗ҆́кѡ въ ста́рости твое́й воз̾имѣ́еши пло́дъ бл҃госла́венъ: и҆ непло́дство пе́рвое є҆лїсаве́ти ны́нѣ разрѣши́тсѧ а҆́бїе, и҆ непло́дства рожде́нїе. и҆ заче́нши роди́тъ проповѣ́дника і҆и҃сова же и҆ прⷣте́чꙋ. тѣ́хъ мольба́ми, сп҃се мі́ра, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Чи́стаѧ, всенепоро́чнаѧ, и҆ неискꙋсобра́чнаѧ, є҆ди́на безлѣ́тнаго сн҃а и҆ сло́во бж҃їе въ лѣ́тѣ ро́ждшаѧ, того̀ со ст҃ы́ми и҆ честны́ми а҆пⷭ҇лы, мч҃ники и҆ прⷪ҇рѡ́ки, и҆ прпⷣбными, молѝ дарова́ти на́мъ ѡ҆чище́нїе, и҆ ве́лїю ми́лость.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Гла́съ а҆́гг҃ловъ тѧ̀, сꙋ́щѡ а҆́гг҃ла хрⷭ҇то́ва прише́ствїѧ, свѧще́нникꙋ свѧще́ннѡ провозвѣстѝ, и҆зъ чре́ва непло́днагѡ прозѧба́ти, бл҃же́нне прⷣте́че.

Пре́жде безча́днаѧ и҆ неражда́ющаѧ ны́нѣ весели́сѧ непло́ды, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́ва крести́телѧ и҆ прⷣте́ча плодороди́ши всесла́внѡ, є҆лїсаве́то досточꙋ́днаѧ.

Сѣки́рою, прⷣте́че, твоеѧ̀ моли́твы, страсте́й мои́хъ те́рнїе, и҆ помышле́нїй и҆сто́ргни преткновє́нїѧ, и҆ плодоно́сенъ мо́й ᲂу҆́мъ добродѣ́тельми, всебл҃же́нне, сотворѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Чре́во тѧ̀ ноша́ше всѧ̑ носѧ́щаго дв҃ы, є҆гда̀ крести́тель во ᲂу҆тро́бѣ носи́мь тебѣ̀ поклони́сѧ, хрⷭ҇тѐ, и҆ и҆гра́ѧ веселѧ́шесѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

И҆дꙋ́щꙋ внꙋ́трь ст҃и́лища, и҆ закѡ́нныѧ творцꙋ̀ слꙋ̑жбы приносѧ́щꙋ, ꙗ҆ви́сѧ прⷪ҇ро́кꙋ ст҃ы́й а҆́гг҃лъ, возвѣща́ѧ прⷣте́чи бжⷭ҇твенное зача́тїе.

Ка́кѡ бꙋ́детъ сїѐ мнѣ̀ ꙗ҆вле́нно; є҆́смь бо ста́рецъ, ꙗ҆́кѡ ви́диши, и҆ непло́днꙋ сопрꙋ́жницꙋ и҆́мамъ, речѐ заха́рїа ко а҆рха́гг҃лꙋ: є҆стества̀ проти́вныѧ мнѣ̀ глаго́леши глаго́лы.

Къ са́ррѣ воззрѝ а҆враа́мовѣ, и҆ ви́ждь, ка́кѡ ѻ҆на̀ і҆саа́ка къ ста́рости родѝ, человѣ́че, и҆ глаго́лємымъ пра́веднѡ вѣ́рꙋй, ста́рцꙋ приглаша́ше вели́кїй а҆́гг҃лъ.

Бг҃оро́диченъ:

Бл҃гослове́нна въ жена́хъ ты̀, бг҃ора́дованнаѧ, ꙗ҆́вѣ є҆лїсаве́ть вопїѧ́ше тебѣ̀, є҆гда̀ ражда́ющꙋ безмꙋ́жнѡ позна́ тѧ, є҆ди́нꙋ по ржⷭ҇твѣ̀ нетлѣ́ннꙋ пребы́вшꙋ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Сомнѣ́нно и҆́мамъ помышле́нїе а҆́зъ, и҆ не вѣ́рꙋю словесє́мъ твои̑мъ, а҆рха́гг҃лꙋ речѐ свѧще́нникъ: люде́й бо спасе́нїѧ, не ѿ мои́хъ чре́слъ плода̀ прошꙋ̀.

Созда́тель є҆стества̀, а҆́гг҃лѡвъ цр҃ь, слꙋжи́тель ѿвѣща̀, прише́ствїѧ своегѡ̀ а҆́гг҃ла, благоволѝ роди́ти тебѣ̀, мои̑мъ словесє́мъ не не вѣ́рꙋй, человѣ́че.

Ви́дъ тво́й ѻ҆́гненъ, и҆ взо́ръ тво́й стра́шенъ, и҆ чꙋ́днѡ сло́во твоѐ, заха́рїа речѐ слꙋжи́телю: но ᲂу҆́бѡ не вѣ́рꙋю тебѣ̀, па́че є҆стества̀ глаго́лющꙋ мѝ стра̑нныѧ глаго́лы.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣти́льникъ сл҃нца, во ѻ҆́блацѣ ма́терни ᲂу҆тро́бѣ скрыва́ема позна́въ, сы́й въ те́мнѣмъ ложесна̀ селе́нїи, поклони́сѧ ра́дꙋѧсѧ, и҆ и҆гра́ше.

Конда́къ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Весели́тсѧ свѣ́тлѡ заха́рїа вели́кїй, со всесла́вною є҆лїсаве́тїю сопрꙋ́жницею, досто́йнѡ зачина́юще і҆ѡа́нна прⷣте́чꙋ, є҆го́же а҆рха́гг҃лъ благовѣстѝ ра́дꙋѧсѧ, и҆ человѣ́цы достодо́лжнѡ почти́мъ, ꙗ҆́кѡ таи́нника благода́ти.

І҆́косъ:

Свѧще́нное є҆ѵⷢ҇лїе разгне́мъ, є҆́же лꙋка̀ на́мъ написа̀ свѧще́нный и҆ чꙋ́дный, и҆ прⷣте́чево ᲂу҆́зримъ зача́тїе свѣ́тлое и҆ честно́е. глаго́летъ бо: ꙗ҆́кѡ вни́де ста́рецъ и҆ пра́ведный заха́рїа во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, є҆́же покади́ти во вре́мѧ чреды̀, предста̀ є҆мꙋ̀ гаврїи́лъ благовѣствꙋ́ѧ, и҆ глаго́лѧ: воз̾имѣ́еши сы́на, свѧщеннонача́льниче, въ ста́рости, прⷪ҇ро́ка же и҆ прⷣте́чꙋ, гла́са же и҆ проповѣ́дника, и҆ свѣти́льника присносвѣ́тлаго, и҆ таи́нника благода́ти.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе, мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Не вѣ́ровавъ мои̑мъ глаго́лѡмъ, ѡ҆глохнове́нїе прїимѝ ꙗ҆вле́ннѣйше: и҆ ражда́емь є҆гда̀ ᲂу҆́зриши гла́съ сло́ва, воспрїимѝ гла́съ, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, вопїѧ̀, і҆и҃левъ бж҃е.

Лꙋнѣ̀ є҆лїсаве́ти примѣша́ѧсѧ многосвѣ́тлый ꙗ҆́кѡ со́лнце, заха́рїа свѣтоно́сна свѣти́льника свѣ́та породѝ, свѣтѧ́ща на́мъ сꙋ́щымъ во тмѣ̀ страсте́й держи̑мымъ лю́тѣ.

И҆гра̑нїѧ ꙗ҆́кѡ глаго́лы ᲂу҆потреби́въ, хрⷭ҇тѐ, вели́кїй прⷣте́ча, поклони́сѧ тебѣ̀ во чре́вѣ дѣ́вственнѣмъ, са́мъ носи́мь ᲂу҆тро́бою є҆лїсаве́тиною, і҆и҃се: ѻ҆тцє́въ на́шихъ, бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Лꙋна̀ є҆лїсаве́ть внꙋ́трь носѧ́щи ѕвѣздꙋ̀ бжⷭ҇твеннагѡ прⷣте́чꙋ, поклони́сѧ свѣ́тломꙋ ѻ҆́блакꙋ марі́и, сл҃нце носѧ́щей хрⷭ҇та̀, плотоноси́ма ѿ неѧ̀ на спасе́нїе на́ше.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Женихо́въ дрꙋ́гъ пред̾ꙋготовлѧ́етсѧ, гла́съ же сло́ва нача́ло прїе́млетъ, и҆ въ непло́днѣй ны́нѣ ᲂу҆тро́бѣ пита́етсѧ, всецр҃ѧ̀ вели́кїй во́инъ.

Неплѡ́днымъ сердца́мъ дѣ́латель процвѣтѐ, страсте́й сѣки́ра ᲂу҆жѐ кꙋе́тсѧ, теле́цъ честны́й воздержа́нїѧ пита́етсѧ, прⷣте́ча вели́кїй, лю́дїе весели́тесѧ.

Оу҆́зы ꙗ҆́коже дре́вле непло́дныѧ, моегѡ̀ помышле́нїѧ си́це ѡ҆камене́нїе разрѣшѝ, крести́телю: и҆ плоды̀ покаѧ́нїѧ мѧ̀ сотворѝ возраща́ти, и҆ жи́ти во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Чревоно́снꙋю тѧ̀, ѻ҆трокови́це, ꙗ҆́кѡ є҆лїсаве́ть ви́дѣ, бжⷭ҇твеннѣ возра́довасѧ, внꙋ́трь є҆ѧ̀ младе́нцꙋ взыгра́вшꙋсѧ, ꙗ҆́кѡ позна́вшꙋ своего̀ влⷣкꙋ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Хрⷭ҇то́въ вели́кїй и҆ бжⷭ҇твенный прⷣте́ча, непло́днаѧ ны́нѣ врата̀ ѿве́рзъ, водворѧ́етсѧ, ꙗ҆́кѡ въ ца́рскихъ, въ бокꙋ̀ ма́тере: да ꙗ҆́кѡ во́инъ произы́детъ, всецр҃ѧ̀ пꙋти̑ ᲂу҆готовлѧ́ѧ.

Бж҃їй прⷪ҇ро́че ста́рче ликꙋ́й, роди́ши бо сы́на, є҆гѡ́же бо́льшїй въ человѣ́цѣхъ не воста̀, і҆ѡа́нна гдⷭ҇нѧ прⷣте́чꙋ: взыгра́й є҆лїсаве́ть, землѧ̀ всѧ̀ ра́дꙋйсѧ, хвалꙋ̀ всѣ́хъ творцꙋ̀ бг҃ꙋ приносѧ́щи.

На́съ вѣ́рою благохва́лѧщихъ тѧ̀, помѧнѝ ны́нѣ гдⷭ҇ень прⷪ҇ро́че, и҆ прⷣте́че, ѿ дꙋше́вныхъ страсте́й и҆збавлѧ́ѧ: спаса́й ны̀ ѿ бѣ́дъ, къ нбⷭ҇нѣй стезѝ пꙋтево́ждствꙋѧ бг҃олѣ́пнѡ, приснобл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Чи́стꙋю мт҃рь ꙗ҆́вѣ позна́ тѧ, непло́дныхъ ᲂу҆́зъ є҆лїсаве́ть, ꙗ҆́кѡ ѡ҆щꙋтѝ разрѣше́нꙋ себѐ, и҆ носѧ́щꙋ прⷣте́чꙋ, во ᲂу҆тро́бѣ твое́й все́льшагосѧ, чⷭ҇таѧ дв҃о марїа́мь бг҃ора́дованнаѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Со ᲂу҆чєникѝ:

Прⷣте́чево сла́вное зача́тїе предвозвѣща́етъ и҆зъ дв҃ы хотѧ́щаго роди́тисѧ цр҃ѧ̀: ꙗ҆́кѡ се́й ѿ є҆лїсаве́ти непло́дныѧ и҆ безча́дныѧ, ста́рца же и҆ і҆ере́а заха́рїи вели́кагѡ: и҆́хже моли́твами, и҆ бг҃оро́дицы, и҆ і҆ѡа́нна крⷭ҇ти́телѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и, спасѝ и҆ ᲂу҆ще́дри всѧ̑.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Сотворѝ ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѡ съ тобо́ю вели̑чїѧ сн҃ъ предвѣ́чный, совѣ́томъ ѻ҆ч҃ескимъ: жи́знь бо безсме́ртнꙋю безстра́стнѡ родила̀ є҆сѝ, и҆ пребыла̀ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀, мт҃рскихъ и҆збѣ́гши, и҆ дв҃а по ржⷭ҇твѣ̀ пребыла̀ є҆сѝ, дв҃о.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ д҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Весели́тсѧ тва́рь въ зача́тїи твое́мъ, ꙳ прⷪ҇ро́че и҆ предте́че, ꙳ крⷭ҇ти́телю і҆ѡа́нне: ꙳ бжⷭ҇твенное бо твоѐ рожде́нїе ꙳ предзнаменꙋ́етъ на́мъ влⷣчнее ржⷭ҇тво̀. ꙳ и҆ сегѡ̀ ра́ди согла́снѡ ꙳ сꙋ́щїи на землѝ досто́йнѡ восхвалѧ́емъ тѧ̀.

Ꙗ҆́кѡ чꙋ́дное свидѣ́тельство ꙳ ѡ҆брѣ́тъ а҆́гг҃лъ, зача́тїе непло́дныѧ, ꙳ марі́и приво́дитъ, ко ᲂу҆вѣре́нїю приносѧ̀. ꙳ тѣ́мъ и҆ мы̀ є҆лїсаве́ти непло́дствїе ꙳ и҆ заха́рїю сопрꙋ́жника є҆ѧ̀, ꙳ и҆ і҆ѡа́нна восхва́лимъ.

Бг҃оꙋстро́енный свѣти́льникъ ꙳ присносꙋ́щнагѡ свѣ́та, жениха̀ дрꙋ́гъ, ꙳ сл҃нца сла́вы вели́кїй свѣтоно́сецъ, ꙳ живы́й гла́съ бж҃їѧ сло́ва, ꙳ прⷣте́ча прише́ствїѧ гдⷭ҇нѧ, ꙳ а҆́гг҃льскимъ приглаше́нїемъ ны́нѣ зачина́етсѧ.

Же́ртвенникъ бжⷭ҇твенный благово́нїѧ хрⷭ҇то́ва, ꙳ ѡ҆деснꙋ́ю стоѧ́нїе прїи́мъ, ꙳ и҆ зна́нїе є҆гѡ̀ благово́нствꙋѧ, ꙳ знамена́тельнѣ познава́ешисѧ, прⷣте́че: ꙳ предста́тельствомъ а҆́гг҃ловымъ, ꙳ ѡ҆деснꙋ́ю ст҃ы́хъ проѡбразꙋ́емь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Є҆лїсаве́ть зача́тъ прⷣте́чꙋ бл҃года́ти, дв҃а же гдⷭ҇а сла́вы. цѣлова́стѣсѧ ѻ҆́бѣ ма́тєри, и҆ младе́нецъ взыгра́сѧ: внꙋ́трь бо ра́бъ хвалѧ́ше влⷣкꙋ. ᲂу҆диви́вшисѧ ма́ти предте́чева, нача́тъ вопи́ти: ѿкꙋ́дꙋ мнѣ̀ сїѐ, да мт҃и гдⷭ҇а моегѡ̀ прїи́де ко мнѣ̀; да спасе́тъ лю́ди ѿча̑ѧнныѧ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ тропа́рь ст҃а́гѡ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное: Є҆ктєнїѝ, и҆ прѡ́чаѧ.

Ѡ҆ Славосло́вїи же вели́комъ да не почꙋди́шисѧ: возмо́жно ᲂу҆́бѡ є҆́сть, ꙗ҆́коже ᲂу҆ста́въ и҆з̾ѧвлѧ́етъ, и҆ ѻ҆смогла́сникꙋ пѣва́емꙋ, и҆ Гдⷭ҇еви пои́мъ: глаго́лемꙋ, сотвори́ти и҆ вели́кое славосло́вїе.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна ѿ канѡ́на, пѣ́снь г҃-ѧ, и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ првⷣникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й: А҆пⷭ҇лъ, къ гала́тѡмъ, зача́ло с҃і, ѿ полꙋ̀: Бра́тїе, а҆враа́мъ два̀ сы́на и҆мѣ̀: А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Првⷣникъ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣте́тъ: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло в҃: Во вре́мѧ ѻ҆́но, бы́сть во дни̑ и҆́рѡда царѧ̀: Коне́цъ: Поноше́нїе моѐ въ человѣ́цѣхъ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle