Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃г-й де́нь. Ст҃и́телѧ і҆нноке́нтїа, а҆по́стола сиби́ри и҆ а҆ме́рики.

На вели́цѣй вече́рни.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Ѽ, ди́вное чꙋ́до:

Ѽ, пресла́вное чꙋ́до: новоѧвле́нный а҆по́столъ сиби́ри и҆ а҆ме́рики ꙗ҆влѧ́етсѧ на́мъ и҆ моли́твеникъ те́плый къ бг҃ꙋ і҆нноке́нтїй пречꙋ́дный на́мъ быва́етъ. весели́сѧ, ѻ҆би́тель прпⷣбнагѡ се́ргїа, и҆мꙋ́щи въ себѣ̀ мо́щи ст҃и́телѧ, взыгра́йте, правосла́вныхъ мнѡ́жества, преди́внаго і҆нноке́нтїа и҆мꙋ́ще въ бѣда́хъ застꙋ́пника и҆ вопїю́ще къ немꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче рѡссі́йскїѧ землѝ, гдⷭ҇еви моли́сѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѽ, ди́вное чꙋ́до: се́ бо вои́стиннꙋ въ рѡссі́йстѣй странѣ̀ правосла́вїѧ сто́лпъ непоколеби́мый ра́вно. а҆пⷭ҇тольный і҆нноке́нтїй ꙗ҆влѧ́етсѧ на́мъ, тѣ́мже, бг҃омꙋ́дрыхъ собо́ри, на высотꙋ̀ дꙋ́хомъ возноси́тесѧ, ст҃и́телю вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ, а҆по́столе на́шъ, гдⷭ҇еви моли́сѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ди̑вны твоѧ̑ та̑йны, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ дарова́лъ є҆сѝ на́мъ но́ваго свѣти́льника вѣ́ры и҆ бл҃гоче́стїѧ, возсїѧ́вшаго на нб҃сѝ цр҃ко́внѣмъ въ ли́цѣ ст҃ы́хъ, бг҃ꙋ ᲂу҆годи́вшихъ, а҆по́стола сиби́ри и҆ а҆ме́рики, ст҃и́телѧ і҆нноке́нтїѧ, къ немꙋ́же возопїи́мъ: свѧ́тче бж҃їй, гдⷭ҇еви моли́сѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Дне́сь ликꙋ́ютъ собо́ри вѣ́рныхъ въ па́мѧть твою̀, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, и҆ велегла́снѡ вопїю́тъ: ты̀, любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы странꙋ̀ свою̀ ѡ҆ста́вивъ, всели́лсѧ є҆сѝ на морски́хъ ѻ҆́стровѣхъ, да просвѣти́ши свѣ́томъ є҆ѵⷢ҇лїа невѣ́дꙋщыѧ хрⷭ҇та̀, и҆дѣ́же а҆пⷭ҇тольски потрꙋди́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆зы́чєскаѧ племена̀ крести́въ, добродѣ́ланїю и҆̀хъ наꙋчи́лъ, человѣ̑ческїѧ ѻ҆бы́чаи ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, вопїю́щихъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, просвѣти́телю на́шъ, гдⷭ҇еви моли́сѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Твоѐ сла́вѧтъ ᲂу҆спе́нїе і҆ера́рхѡвъ собо́ри, и҆́нокѡвъ ли́цы и҆ всѧ̑ ꙗ҆зы́цы, тобо́ю просвѣще́ннїи, ра́дꙋютсѧ земноро́днїи ѡ҆ твое́й сла́вѣ и҆ воспѣва́ютъ: ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ і҆нноке́нтїе, гдⷭ҇еви моли́сѧ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Гла́съ в҃:

Кі́ими похва́льными вѣнцы̀ вѣнча́емъ ст҃и́телѧ, предстоѧ́щаго на нб҃сѝ бг҃ꙋ, не ѡ҆ставлѧ́ющаго же на́съ дꙋ́хомъ, сщ҃еннопроповѣ́дника бг҃омꙋ́дра, нра́вѡвъ а҆пⷭ҇тольскихъ подража́телѧ, се́й бо вои́стиннꙋ є҆́сть досто́инъ безсме́ртныѧ сла́вы, є҆го́же вѣнча́етъ на нб҃сѝ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Кі́ими пѣ́сненными добро́тами восхва́лимъ і҆нноке́нтїа ст҃и́телѧ, хвалꙋ̀ воспѣ́вшаго посредѣ̀ ро́да невѣ́рныхъ и҆ бг҃опозна́нїемъ мнѡ́гїѧ вразꙋми́вшаго, грѣ̑шныѧ ѿ заблꙋжде́нїй ѿврати́вшаго и҆ а҆́гг҃лѡмъ мно́гꙋ ра́дость сотво́ршаго, се́й вои́стиннꙋ досто́инъ є҆́сть ᲂу҆ста̀ бж҃їѧ нарещи́сѧ, прїе́мъ вѣне́цъ на нб҃сѝ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, и҆мꙋ́щагѡ ве́лїю ми́лость.

Кі́ими пѣ́сньми дꙋхо́вными похва́лимъ ст҃и́телѧ і҆нноке́нтїа, гра́да и҆ркꙋ́тска прозѧбе́нїе, всеѧ̀ сиби́ри ᲂу҆добре́нїе, а҆ме́рики просвѣти́телѧ и҆ всеѧ̀ рѡссі́и ᲂу҆краше́нїе, но́ваго чꙋдотво́рца, безме́зднаго врача̀, є҆го́же прославлѧ́етъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ст҃и́телѧ вели́каго і҆нноке́нтїѧ, во і҆ера́рсѣхъ и҆зрѧ́днаго, въ ликостоѧ́нїи ст҃ы́хъ сла́внаго, въ чꙋдотво́рцѣхъ чꙋ́днаго, а҆рхїере́а ст҃а́го, соше́дшесѧ въ па́мѧть є҆гѡ̀, ѽ празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми ᲂу҆бл҃жи́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ првⷣне, є҆го́же дꙋша̀ въ рꙋ́цѣ бж҃їи, во свѣ́тѣ пренбⷭ҇нѣмъ: ра́дꙋйсѧ, проповѣ́дниче, просвѣти́вый и҆ наꙋчи́вый ꙗ҆зы́чєскаѧ племена̀: ра́дꙋйсѧ, бл҃же́нне, чи́стый се́рдцемъ, ꙗ҆́снѡ ны́нѣ бг҃а зрѧ́й: ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й, всѣ́хъ ст҃ы́хъ бг҃ꙋ ст҃ѣ́йшемꙋ бл҃гоꙋгоди́вый: ра́дꙋйсѧ, до́брый ра́бе гдⷭ҇ень, вше́дый въ ра́дость гдⷭ҇а своегѡ̀, є҆мꙋ́же ны́нѣ моли́сѧ ѡ҆ чтꙋ́щихъ всечⷭ҇тнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Кто̀ тебѐ не ᲂу҆бл҃жи́тъ, прест҃а́ѧ дв҃о; кто́ ли не воспое́тъ твоегѡ̀ пречⷭ҇тагѡ рожⷭ҇тва̀; безлѣ́тнѡ бо ѿ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вый сн҃ъ є҆диноро́дный, то́йже ѿ тебѐ, чⷭ҇тыѧ про́йде, неизрече́ннѡ вопло́щьсѧ: є҆стество́мъ бг҃ъ сы́й и҆ є҆стество́мъ бы́въ человѣ́къ на́съ ра́ди, не во двою̀ лицꙋ̑ раздѣлѧ́емый, но во двою̀ є҆стествꙋ̑ несли́тнѡ познава́емый. того̀ молѝ, чⷭ҇таѧ всебл҃же́ннаѧ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ трѝ.

Пи́сана на л. ѯ҃з.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ и҃:

Прїиди́те, правосла́вныхъ собо́ри, принеси́те ны́нѣ пѣ́нїе и҆ моле́нїе своемꙋ̀ просвѣти́телю, то́й бо нача́токъ бы́сть про́повѣди бж҃е́ственныѧ, є҆́юже мнѡ́гїѧ приве́дъ ко хрⷭ҇тꙋ̀, є҆мꙋ́же, а҆́ще и҆ на нб҃сѣ́хъ предстои́тъ, ѻ҆ба́че и҆ земна̑ѧ посѣща́етъ и҆ ны́нѣ съ на́ми спра́зднꙋетъ и҆ возвеселѧ́етъ сѡ́бранныѧ лю́ди своѧ̑, зри́тъ покланѧ́ющыѧсѧ ст҃о́мꙋ ѻ҆́бразꙋ є҆гѡ̀ и҆ слы́шитъ моли̑твы молѧ́щихсѧ, вопїю́щихъ къ немꙋ̀: ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆нноке́нтїе, бꙋ́ди съ на́ми, и҆ никто́же на ны̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Твоѝ рабѝ, влⷣчце, въ цр҃кви твое́й вѣ́рою предстоѧ́ще, твоеѧ̀ ѡ҆жида́емъ ми́лости: посѣтѝ на́ше смире́нїе, ст҃ы́мъ твои́мъ покро́вомъ защитѝ на́съ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, бꙋ́ди съ на́ми, и҆ никто́же на ны̀.

На стїхо́внѣ стїхи́ры, гла́съ є҃.

Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ, і҆ера́рше хрⷭ҇то́въ, вели́кїй ᲂу҆го́дниче бж҃їй, слꙋжи́телю бж҃е́ственныхъ та́инъ досто́йный, чтⷭ҇ый и҆ честны́й сосꙋ́де ст҃а́гѡ дх҃а, носи́вый бг҃а въ се́рдцѣ твое́мъ вы́нꙋ, во ᲂу҆стѣ́хъ же бл҃года́ть и҆злива́ющꙋюсѧ и҆мѣ́вый, па́стырю до́брый, ᲂу҆чи́телю премꙋ́дрый, наста́вниче и҆зрѧ́дный, ко́рмчїй кораблѧ̀ цр҃ко́внагѡ и҆скꙋ́сный, прави́телю чꙋ́дный, пꙋтеводи́телю и҆звѣ́стный, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆нноке́нтїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Ра́дꙋйсѧ, сщ҃е́ннаѧ главо̀, добро́то престо́ла а҆рхїере́йска, і҆ера́рхѡвъ похвало̀, весе́лїе люде́й вѣ́рныхъ, ра́дованїе печа́льныхъ, цѣле́бниче больны́хъ, помо́щниче безпо́мѡщнымъ, и҆сто́чниче неѡскꙋ́дный къ тебѣ̀ прибѣга́ющымъ, и҆́мже почерпа́емъ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Ра́дꙋйтесѧ, правосла́вныхъ собо́ри, прославлѧ́юще па́мѧть ст҃и́телѧ і҆нноке́нтїа, а҆пⷭ҇тольски въ сиби́ри и҆ а҆ме́рикѣ потрꙋ́дившагѡсѧ, тмꙋ̀ нече́стїѧ ѿгна́вшагѡ, свѣ́тъ же вѣ́ры въ ро́дѣхъ возсїѧ́вшагѡ, защи́тника и҆ застꙋ́пника, стѣно́ю моли́твъ свои́хъ крѣ́пцѣ вѣ́рныхъ ѡ҆гражда́ющагѡ, бг҃ꙋ ѡ҆ на́съ предста́тельствꙋющагѡ и҆ молѧ́щагѡсѧ, да прїе́млемъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Ст҃и́телю бг҃омꙋ́дре і҆нноке́нтїе! ты̀ ра́бъ бл҃гі́й и҆ вѣ́рный ᲂу҆ гдⷭ҇а бы́лъ є҆сѝ, не сокры́въ въ землѣ̀ да́нный тебѣ̀ ѿ негѡ̀ тала́нтъ, но, ᲂу҆чѧ̀ и҆ творѧ̀, ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ є҆го̀, тѣ́мже, вма́лѣ вѣ́ренъ бы́въ, надъ мно́гимъ поста́вленъ є҆сѝ ѿ нбⷭ҇нагѡ домовлⷣки, є҆го́же молѝ ѡ҆ чтꙋ́щихъ съ вѣ́рою па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ на тѧ̀ возлага́ю, мт҃и бж҃їѧ, сохрани́ мѧ под̾ кро́вомъ твои́мъ.

Тропа́рь, гла́съ а҃:

Во всѧ̑ страны̑ полꙋ́нѡщныѧ и҆зы́де вѣща́нїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ прїе́мшыѧ сло́во твоѐ, и҆̀хже бг҃олѣ́пнѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ, невѣ́дꙋщыѧ хрⷭ҇та̀ свѣ́томъ є҆ѵⷢ҇лїа просвѣти́лъ є҆сѝ, человѣ́чєскїѧ ѻ҆бы̑чаи ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, рѡссі́йскаѧ похвало̀, ст҃и́телю ѻ҆́тче на́шъ і҆нноке́нтїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ г҃:

Пе́рвый ᲂу҆чи́тель пре́жде тє́мнымъ ꙗ҆зы́чєскимъ племена́мъ, пе́рвый возвѣсти́телъ и҆̀мъ пꙋтѝ спаси́тельнагѡ, а҆пⷭ҇тольски потрꙋди́выйсѧ въ просвѣще́нїи сиби́ри и҆ а҆ме́рики, ст҃и́телю ѻ҆́тче на́шъ і҆нноке́нтїе, влⷣкꙋ всѣ́хъ молѝ ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На ᲂу҆́трени.

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃:

Но́вый свѣти́льникъ цр҃кви хрⷭ҇то́вой ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, и҆ моли́твенникъ те́плый, ꙗ҆́кѡ и҆ по сме́рти неѿстꙋ́пнѡ дꙋ́хомъ на́съ посѣща́еши. тѣ́мже и҆ припа́даемъ къ тебѣ̀, ст҃ы́й а҆пⷭ҇толе на́шъ, молѝ ѡ҆ на́съ, любо́вїю па́мѧть твою̀ почита́ющихъ, да и҆зба́вимсѧ ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бг҃ора́дованнаѧ влⷣчце, ст҃и́телємъ ᲂу҆добре́нїе, пра́вєднымъ ᲂу҆твержде́нїе и҆ прпⷣбнымъ всѣ̑мъ похвало̀, сп҃си́ ны ѿ бѣ́дъ, и҆ скорбе́й, и҆ лю́тыхъ прегрѣше́нїй предста́тельствомъ и҆ моли́твами твои́ми.

По в҃-мъ стїхосло́вїи, сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Премꙋ́дрости сокро́вище бы́въ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, сердца̀ невѣ́рныхъ люде́й ᲂу҆че́нїемъ твои́мъ просвѣти́лъ є҆сѝ, бл҃гоче́стїѧ сѣ́мена насади́въ, тѣ́мже тѧ̀ всѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чи́телѧ премꙋ́дра, ᲂу҆бл҃жа́емъ и҆ мо́лимъ: моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀, є҆мꙋ́же ѿ ю҆́ности порабо́талъ є҆сѝ, и҆зба́вити на́съ ѿ навѣ̑тъ вра́жїихъ и҆ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Моли́твꙋ прїимѝ ѿ на́съ, въ кро́въ тво́й, пречⷭ҇таѧ дв҃о, прибѣга́ющихъ, не преста́й молѧ́щи чл҃вѣколю́бца сп҃сти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Ѿ ю҆́ности добродѣ́тели прилѣжа́въ, сосꙋ́дъ дх҃а ст҃а́гѡ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, бы́лъ є҆сѝ, ѿ негѡ́же и҆ премꙋ́дрости навы́къ, наꙋчи́лъ є҆сѝ человѣ́ки хрⷭ҇тꙋ̀ вѣ́ровати. є҆го́же молѝ сп҃стѝ всѣ́хъ, любо́вїю тѧ̀ почита́ющихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Моли́твами, сп҃се, пречтⷭ҇ыѧ твоеѧ̀ мт҃ре и҆ ст҃а́гѡ равноапⷭ҇тольнагѡ і҆нноке́нтїа ми́лѡсти твоѧ̑ на́мъ низпослѝ бога́тнѡ и҆ ми́ръ тво́й пода́ждь лю́демъ твои̑мъ.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са.

Прокі́менъ, гла́съ д҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те, всѝ, живꙋ́щїи по вселе́ннѣй.

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло л҃є ѿ полꙋ̀.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Ты̀ є҆сѝ па́стырь до́брый, взыска́вый заблꙋ́ждшыѧ и҆ поги́бшыѧ дꙋ́шы ѡ҆брати́вый, кѡ́злища во ѻ҆́вцы претвори́вый и҆ во хрⷭ҇то́вꙋ приведы́й ѧ҆̀ ѡ҆гра́дꙋ, тѣ́мже дне́сь, лю́дїе твоѝ, въ па́мѧть твою̀ соше́дшесѧ, є҆диногла́снѡ восхвалѧ́емъ тѧ̀, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю бж҃їй і҆нноке́нтїе, пе́рвый камча́тскїй, кꙋри́льскїй и҆ а҆леꙋ́тскїй а҆рхїере́ю: ра́дꙋйсѧ, проповѣ́дниче вѣ́ры и҆ ѻ҆́бразе до́брыхъ дѣ́лъ: ра́дꙋйсѧ, странѣ̀ на́шей ᲂу҆твержде́нїе: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆чи́телю, наꙋчи́вый ꙗ҆зы́чєскаѧ племена̀ покланѧ́тисѧ въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, є҆мꙋ́же ны́нѣ предстоѧ̀ со ст҃и́тели и҆ а҆пⷭ҇толы, моли́сѧ ѡ҆ сп҃се́нїи пра́зднꙋющихъ ст҃ꙋ́ю и҆ всечⷭ҇тнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Канѡ́нъ ст҃и́телю, є҆гѡ́же краегране́сїе: Ѿ гдⷭ҇а стопы̑ человѣ́кꙋ и҆справлѧ́ютсѧ.

Гла́съ и҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Ди́вномꙋ бг҃ꙋ вєли́чїѧ принесе́мъ, и҆ великолѣ́пнѡ съ на́ми да воспое́тъ землѧ̀ и҆ не́бо ꙗ҆́сно сла́вꙋ є҆гѡ̀.

Ѿве́рземъ ᲂу҆ста̀ похва̑льнаѧ, ᲂу҆ѧсни́мъ ꙗ҆зы́къ въ па́мѧти, всѝ вѣ́рнїи, но́ваго рѡссі́йскаго свѣти́льника, а҆по́стола сиби́ри и҆ а҆ме́рики, ст҃и́телѧ і҆нноке́нтїа, и҆ съ ни́мъ ди́вномꙋ бг҃ꙋ вєли́чїѧ принесе́мъ, и҆ воспое́мъ сла́вꙋ є҆гѡ̀.

Гдⷭ҇ню гла́сꙋ, призва́вшемꙋ просвѣти́ти лю́ди, во тмѣ̀ сѣдѧ́щыѧ, послꙋшли́въ бы́лъ є҆сѝ, странꙋ̀ свою̀ ѡ҆ста́вивъ, да́льнемꙋ и҆ трꙋ́дномꙋ пꙋтѝ вда́лсѧ є҆сѝ и҆, дости́гъ къ а҆леꙋ́тскимъ ѻ҆стровѡ́мъ, та́мѡ а҆по́стольски потрꙋди́лсѧ є҆сѝ, вєли́чїѧ ди́вномꙋ бг҃ꙋ приносѧ̀ и҆ воспѣва́ѧ сла́вꙋ є҆гѡ̀.

Ѻ҆те́цъ и҆ ᲂу҆чи́тель бы́лъ є҆сѝ а҆леꙋ́тѡмъ, свѣ́томъ є҆ѵⷢ҇лїа тѣ́хъ просвѣти́въ, наꙋчи́лъ є҆сѝ и҆̀хъ плинѳодѣ́ланїю, каменозда́тельствꙋ и҆ и҆ны̑мъ хꙋдо́жествѡмъ и҆ съ по́мощїю и҆́хъ хра́мъ въ че́сть вознесе́нїѧ гдⷭ҇нѧ воздви́глъ є҆сѝ, ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ є҆го̀, да всѝ прино́сѧтъ въ не́мъ вєли́чїѧ бг҃ꙋ, ди́вномꙋ во ст҃ы́хъ, и҆ пою́тъ сла́вꙋ є҆гѡ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Сп҃си́тельное є҆сѝ приста́нище и҆ покро́въ призыва́ющихъ тѧ̀, бг҃ороди́тельнице пречⷭ҇таѧ, тѣ́мже ѿ дꙋшѝ призыва́емъ тѧ̀ те́плѣ: влⷣчце, сп҃си́ ны и҆ наꙋчѝ на́съ ди́вномꙋ бг҃ꙋ вєли́чїѧ приноси́ти и҆ воспѣва́ти сла́вꙋ є҆гѡ̀.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Оу҆подо́би мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆́мнѡ горѣ̀ сїѡ́нстѣй, возвы́сивый и҆ ᲂу҆тверди́вый въ наде́жди ѡ҆ тебѣ̀ и҆ и҆ска́павый ро́сꙋ бл҃года́ти, чл҃вѣколю́бче. (с. 772)

Подража́тель любвѐ ѻ҆ц҃а̀ нбⷭ҇нагѡ, ꙗ҆́кѡ сн҃ъ любвѐ, въ любвѝ пребыва́ѧй, любо́вїю хрⷭ҇то́вою возлюби́лъ є҆сѝ ча̑да твоѧ̑, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, просвѣще́нїѧ и҆́хъ ра́ди въ ма́лѣмъ кораблецѣ̀, волна́ми морски́ми ѡ҆бꙋрева́емь, преплыва́лъ є҆сѝ ѿ ѻ҆́строва на ѻ҆́стровъ, проповѣ́дꙋѧ хрⷭ҇та̀: мнѡ́гїѧ жи́тели прибре́жїѧ бе́рингова мо́рѧ крести́лъ є҆сѝ и҆ моли́лсѧ є҆сѝ ѡ҆ ни́хъ, ꙗ҆́кѡ да и҆ска́паетъ на ни́хъ ро́сꙋ бл҃года́ти своеѧ̀ чл҃вѣколю́бецъ.

Ѻ҆́стровъ си́тхъ а҆пⷭ҇тольскими твои́ми трꙋды̀, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, хва́литсѧ, та́мѡ бо пле́мѧ колоше́й просвѣти́лъ є҆сѝ и҆ хра́мъ во и҆́мѧ а҆рха́гг҃ла мїхаи́ла воздви́глъ є҆сѝ, въ не́мже и҆ до ны́нѣ возно́ситсѧ моле́нїе гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ, и҆сточи́вшемꙋ на ни́хъ ро́сꙋ бл҃года́ти своеѧ̀.

Добродѣ́тельми, ꙗ҆́кѡ лꙋча́ми со́лнечными, просвѣти́лъ є҆сѝ небѣ́сныхъ въ да́льнихъ страна́хъ, пѧтьна́десѧть бо лѣ́тъ а҆пⷭ҇тольски трꙋди́лсѧ є҆сѝ на а҆леꙋ́тскихъ ѻ҆стровѣ́хъ, и҆дѣ́же не то́чїю па́стырь и҆ ᲂу҆чи́тель, но и҆ строи́тель, и҆ вра́чь, и҆ всѣ̑мъ всѧ̑ въ нꙋ́ждахъ бы́лъ є҆сѝ, да всѧ̑ прїѡбрѧ́щеши и҆ приведе́ши хрⷭ҇тꙋ̀. тѣ́мже ѿ ст҃и́телѧ фїларе́та моско́вскагѡ проро́чески, ꙗ҆́кѡ равноапⷭ҇толъ, пре́жде твоегѡ̀ прославле́нїѧ на землѝ, почте́нъ бы́лъ є҆сѝ и҆ ѿ бг҃а вѣнча́нъ сла́вою на нб҃сѝ, є҆го́же молѝ, да низпосле́тъ и҆ на́мъ ро́сꙋ бл҃года́ти своеѧ̀ чл҃вѣколю́бецъ.

Бг҃оро́диченъ:

А҆рха́гг҃льскꙋю пѣ́снь, є҆́же ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ зове́мъ, бг҃оневѣ́сто, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, ра́дꙋйсѧ, ра́досте а҆́гг҃лѡвъ и҆ всѣ́хъ человѣ́кѡвъ, сла́вѧщихъ тѧ̀, весе́лїе, сп҃сѝ дꙋ́ши пою́щихъ тѧ̀, бг҃оро́дице чⷭ҇таѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Ѻ҆рга́не доброгла́сный, возгремѣ́вый хрⷭ҇то́во є҆ѵⷢ҇лїе лю́демъ сиби́ри и҆ а҆ме́рики и҆ тѣ̑мъ возвѣсти́вый сло́ва бж҃їѧ смотрѣ́нїе, ᲂу҆́мъ го́рнїй, до́лѣ жи́тельствꙋѧй и҆ въ нб҃сѣ́хъ бг҃омы́слїемъ пребыва́ѧй, ты̀, ᲂу҆правлѧ́ѧ твою̀ па́ствꙋ, ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ цр҃кѡ́внаѧ ча̑да ᲂу҆сынови́въ ѧ҆̀ нбⷭ҇номꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ ны́нѣ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, моли́сѧ ѡ҆ на́съ, всебл҃же́ннꙋю па́мѧть твою̀ ра́достнѡ пра́зднꙋющихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Съ вѣ́рою и҆ любо́вїю притека́ющихъ къ тебѣ̀ и҆ со стра́хомъ пою́щихъ тѧ̀ моли́твенный гла́съ ᲂу҆слы́ши, влⷣчце.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Всѣ́лъ є҆сѝ на ко́ни, а҆пⷭ҇толы твоѧ̀, гдⷭ҇и, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ рꙋка́ма твои́ма ᲂу҆зды̑ и҆́хъ, и҆ сп҃се́нїе бы́сть ѣ҆жде́нїе твоѐ вѣ́рнѡ пою́щымъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Смотрѣ́нїемъ бж҃їимъ цр҃ковь рꙋ́сскаѧ въ землѝ а҆мерика́нстѣй ка́ѳедрꙋ ст҃и́тельскꙋю ᲂу҆чрежда́етъ и҆ тѧ̀ во є҆пⷭ҇копа камча́тскагѡ, кꙋри́льскаго и҆ а҆леꙋ́тскаго поставлѧ́етъ. ты́ же, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, во́ли гдⷭ҇нѣй повинꙋ́ѧсѧ, корми́ло правле́нїѧ прїе́млеши, ди́вномꙋ па́ѵлꙋ, а҆пⷭ҇толꙋ ꙗ҆зы́кѡвъ, подража́ѧ, землѝ ѡ҆бши̑рныѧ ѡ҆бтека́еши, просвѣще́ннꙋю твою̀ па́ствꙋ наꙋча́ѧ пѣ́ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Трꙋды̀ твои́ми а҆пⷭ҇тольскими просвѣти́лъ є҆́сть гдⷭ҇ь лю́ди, во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдѧ́щыѧ, тѣ́мже, ꙗ҆́кѡ до́брый па́стырь, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, ᲂу҆каза́лъ є҆сѝ и҆̀мъ пꙋ́ть въ црⷭ҇тво нбⷭ҇ное, всѣ́хъ наꙋча́ѧ пѣ́ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ѡ҆ тебѣ̀, просвѣти́телѣ свое́мъ, а҆леꙋ́ты и҆ колошѝ возра́довашасѧ и҆, до дне́сь внима́ѧ ᲂу҆че́нїю твоемꙋ̀, прино́сѧтъ въ же́ртвꙋ бг҃ꙋ трꙋды̀ рꙋ́къ свои́хъ, бл҃года́рнѡ любо́вїю почита́ѧ тѧ̀, наꙋчи́вшаго и҆̀хъ воспѣва́ти є҆ди́ными ᲂу҆сты̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Пыла́ющїй страсте́й пла́мень въ на́съ ᲂу҆гасѝ, и҆сто́чникъ сле́зъ да́рꙋй, влⷣчце, ꙗ҆́кѡ да и҆́ми ѿи́мемъ скве́рнꙋ смире́нныхъ дꙋ́шъ на́шихъ и҆ ѡ҆брѧ́щемъ ми́лость, во є҆́же пѣ́ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Повелѣ̑нїѧ твоѧ̑ просвѣще́нїемъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ, показа́лъ є҆сѝ, занѐ, свѣтода́вче, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, сла́вꙋ возсыла́емъ.

Чистото́ю житїѧ̀ твоегѡ̀ и҆ неꙋста́нными трꙋды̀ твои́ми въ нощѝ невѣ́денїѧ сѣдѧ́щыѧ ꙗ҆зы́ки камча̑тскїѧ корѧ́ки, чꙋ́кчи и҆ тꙋнгꙋ́сы ко свѣ́тꙋ хрⷭ҇то́вꙋ ѡ҆брати́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ и҆̀хъ ᲂу҆́треневати и҆ сла́вꙋ бг҃ꙋ возсыла́ти.

Є҆ле́емъ любвѐ твоеѧ̀ пома́залъ є҆сѝ лю́ди, на морски́хъ ѻ҆стровѣ́хъ сꙋ́щыѧ, а҆пⷭ҇тольски ᲂу҆твержда́ѧ цр҃ковь хрⷭ҇то́вꙋ, въ вѣ́рѣ покланѧ́тисѧ трїеди́номꙋ бг҃ꙋ. сегѡ̀ ра́ди со а҆пⷭ҇толы ра́дꙋешисѧ, прїе́млѧ по́честь бл҃говѣ́стника хрⷭ҇то́ва.

Лѣ́ности и҆ всѧ́кагѡ мїрска́гѡ пристра́стїѧ въ жи́зни се́й ᲂу҆клони́лсѧ є҆сѝ, пло́ть свою̀ трꙋда́ми и҆ по́двигами и҆стни́лъ є҆сѝ, посѣща́ѧ па́ствꙋ свою̀ въ ꙗ҆кꙋ́тскѣ и҆ прїамꙋ́рстѣй странѣ̀, и҆дѣ́же хра́мы бж҃їѧ созда́въ, гра́дъ благовѣ́щенскъ ст҃и́тельскою ка́ѳедрою ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ и҆, нѡ́выѧ ѻ҆́вцы ста́да хрⷭ҇то́ва поꙋча́ѧ, сло́во бж҃їе на и҆́хъ ꙗ҆зы́ки преве́лъ є҆сѝ: да всѧ́къ ꙗ҆зы́къ, ѿ но́щи ᲂу҆́треннюѧ, сла́вꙋ возсыла́етъ бг҃ꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ бг҃ороди́тельнице, ра́дости пода́тельнице, вѣ́рою сла́вѧщыѧ тѧ̀ и҆ ѿ дꙋшѝ пою́щыѧ тѧ̀ ра́дости неизрече́нныѧ и҆спо́лни и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ сподо́би, дв҃о бг҃облагода́тнаѧ, влⷣчце.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Ѿве́рглъ мѧ̀ є҆сѝ во глꙋбины̀ се́рдца морска́гѡ, и҆ ви́дѣхъ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и.

Въ кораблѝ съ тобо́ю пловꙋ́щїи, въ пꙋчи́нѣ бꙋ́рею потоплѧ́еми, мо́ре, повинꙋ́вшеесѧ тебѣ̀, ви́дѣша и҆ ᲂу҆́жасомъ ѡ҆держи́ми бы́ша, тѣ́мже, ѿ бездꙋ́шнагѡ наꙋчи́вшесѧ, ст҃ости твое́й поклони́шасѧ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, прославлѧ́юще чꙋдеса̀ гдⷭ҇нѧ.

Є҆гда̀ во́лею бж҃їею къ бе́регꙋ ꙗ҆по́нїи приста́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, та́мѡ сподви́жникꙋ твоемꙋ̀, равноапⷭ҇тольномꙋ нїкола́ю, бл҃гослове́нїе на трꙋды̀ а҆пⷭ҇тольскїѧ препода́лъ є҆сѝ, ᲂу҆тверди́въ въ не́мъ ре́вность бж҃їю просвѣща́ти лю́ди ꙗ҆пѡ́нскїѧ, сегѡ̀ ра́ди и҆ просла̑влена є҆ста̀, ꙗ҆́кѡ благовѣ̑стника хрⷭ҇тѡ́ва.

Ко́рмчїй и҆скꙋ́сный кораблѧ̀ цр҃ко́внагѡ, чꙋ́днѡ по вода́мъ морски̑мъ преплы́лъ є҆сѝ и҆ въ землѣ̀ непло́днѣй ра́ломъ слове́съ твои́хъ ѡ҆лѧденѣ́вшаѧ люде́й сердца̀ воздѣ́лалъ є҆сѝ, бж҃е́ственное сѣ́мѧ въ ни́хъ всѣ́ѧвъ, пло́дъ кра́сный хрⷭ҇тꙋ̀, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, возрасти́лъ є҆сѝ, взыва́ѧ ко гдⷭ҇ꙋ: на ѻ҆́стровѣхъ морски́хъ ви́дѣхъ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆пова́нїе и҆ наде́жда на́ша ты̀ є҆сѝ, прест҃а́ѧ бг҃оро́дице, сп҃сѝ странꙋ̀ на́шꙋ правосла́внꙋю и҆ лю́ди твоѧ̑, молѧ́щыѧсѧ и҆ и҆́мѧ твоѐ призыва́ющыѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃:

И҆́стинный и҆ нело́жный ᲂу҆чи́тель бы́лъ є҆сѝ: заповѣ̑даннаѧ бо гдⷭ҇емъ са́мъ сотвори́въ, и҆́мже ᲂу҆чи́лъ є҆сѝ и҆ наказа́лъ є҆сѝ ко бл҃гоче́стїю приходѧ̑щаѧ ча̑да, невѣ̑рныѧ вразꙋмлѧ́лъ є҆сѝ позна́ти вѣ́рꙋ и҆́стиннꙋю, просвѣща́ѧ и҆̀хъ ст҃ы́мъ креще́нїемъ. сегѡ̀ ра́ди со а҆пⷭ҇толы ра́дꙋешисѧ, прїе́млѧ по́честь бл҃говѣ́стника хрⷭ҇то́ва.

І҆́косъ:

Пе́рвый сѣ́ѧтель бы́лъ є҆сѝ дꙋхо́вныхъ добродѣ́телей, а҆рхїере́й и҆ ᲂу҆чи́тель тобо́ю просвѣщє́ннымъ въ страна́хъ сиби́ри и҆ а҆ме́рики. мнѡ́гїѧ ꙗ҆зы́ки ѿ невѣ́рїѧ въ вѣ́рꙋ хрⷭ҇то́вꙋ приве́лъ є҆сѝ, чⷭ҇тымъ житїе́мъ бг҃ꙋ ᲂу҆гожда́ти тѣ́хъ наставлѧ́ѧ. сегѡ̀ ра́ди прославлѧ́емъ тѧ̀, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, ꙗ҆́кѡ бл҃говѣ́стника хрⷭ҇то́ва.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Въ нача́лѣ зе́млю ѡ҆снова́вый и҆ нб҃са̀ сло́вомъ ᲂу҆тверди́вый, бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́го хрⷭ҇то́во на ра́мо взе́мъ, послѣ́довалъ є҆сѝ стопа́мъ є҆гѡ̀, а҆пⷭ҇тольски въ да́льней странѣ̀ потрꙋди́лсѧ є҆сѝ, тобо́ю просвѣщє́ннымъ ча́дѡмъ сло́во бж҃їе на ꙗ҆кꙋ́тскомъ ꙗ҆зыкѣ̀ возвѣсти́лъ є҆сѝ, да прославлѧ́ютъ ѻ҆нѝ ѡ҆снова́вшаго зе́млю на вода́хъ, поѧ̀ гдⷭ҇еви: бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Слове́снꙋю па́ствꙋ хрⷭ҇то́вꙋ бл҃гово́ннымъ ѕла́комъ бг҃оꙋго́днѡ воспита́вый и҆ на пра́вый хрⷭ҇топодража́тельнагѡ житїѧ̀ пꙋ́ть бг҃олѣ́пнѡ наста́вивый, врꙋчи́лъ є҆сѝ прее́мникѡмъ твои̑мъ и҆, гдⷭ҇ꙋ и҆зво́лившꙋ, стопы̑ твоѧ̑ въ первопресто́льный гра́дъ москвꙋ̀ напра́вилъ є҆сѝ, поѧ̀ гдⷭ҇еви: бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Па́стырски же́злъ прїе́мъ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, про́мысломъ бж҃їимъ води́мъ бы́лъ є҆сѝ, на престо́лъ моско́вскїй прише́дъ, пра́здникъ ст҃и́телей петра̀, а҆леѯі́а, і҆ѡ́ны и҆ фїлі́ппа ᲂу҆чреди́лъ є҆сѝ, и҆, по а҆пⷭ҇толꙋ, всѣ̑мъ всѧ̑ бы́въ, да всѣ́хъ ко хрⷭ҇тꙋ̀ приведе́ши и҆ кꙋ́пнѡ съ ни́ми вопїе́ши: бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле гдⷭ҇ень ѻ҆гнезра́чный: ра́дꙋйсѧ, зарѐ невеще́ственнагѡ блиста́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́блаче возсїѧ́вшагѡ со́лнца првⷣнагѡ хрⷭ҇та̀, сп҃са на́шегѡ, є҆мꙋ́же пое́мъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Покрыва́ѧй вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, полага́ѧй мо́рю предѣ́лъ песо́къ и҆ содержа́й всѧ̑, тѧ̀ пое́тъ со́лнце, тѧ̀ хва́литъ лꙋна̀, тебѣ̀ прино́ситъ пѣ́снь всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́кѡ содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

А҆рхїере́й сы́й, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, а҆рхїпа́стырємъ на́шымъ въ моли́твахъ спосо́бствꙋй, да пра́вѡ пра́вѧтъ сло́во и҆́стины, цр҃ковь правосла́внꙋю ѡ҆градѝ, странꙋ̀ на́шꙋ сохранѝ, сꙋ́етными и҆ стра́стными помышлє́нїи мѧтꙋ́щїйсѧ ᲂу҆́мъ на́шъ и҆сцѣлѝ, разсла́блєннаѧ сердца̀ на̑ша ᲂу҆крѣпѝ, вѣ́рꙋ въ на́съ ᲂу҆мно́жи, да сла́вимъ содѣ́телѧ всѣ́хъ во вѣ́ки.

Все́льшаѧсѧ въ тѧ̀ бл҃года́ть ст҃а́гѡ дх҃а ст҃и́телѧ тѧ̀ и҆зрѧ́дна на́мъ показа̀, свѣтоно́сными равноапⷭ҇тольныхъ и҆справле́нїй зарѧ́ми цр҃ковь рѡссі́йскꙋю свѣ́тлѡ ѡ҆зарѝ, сщ҃еннонача́льниче і҆нноке́нтїе, тѣ́мже дѣ́ло бж҃їе на землѝ соверши́въ, пред̾ꙋгото́вавъ же себѐ гдⷭ҇еви, по прїѧ́тїи ст҃ы́хъ та́инъ хрⷭ҇то́выхъ ѡ҆ бз҃ѣ почи́лъ є҆сѝ, да со ст҃ы́ми пое́ши на нб҃сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, во вѣ́ки.

Любы̀ николи́же ѿпа́даетъ, гл҃го́летъ бжⷭ҇твенный дх҃ъ ᲂу҆ста́ми первоверхо́внагѡ а҆пⷭ҇тола па́ѵла, въ чꙋдесѣ́хъ же любвѐ твоеѧ̀ и҆́стина сїѧ̀ и҆звѣсти́сѧ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, ꙗ҆́кѡ и҆ по сме́рти ча́дѡмъ твои̑мъ ꙗ҆влѧ́ешисѧ и҆ пѣ́ти гдⷭ҇еви поꙋча́еши во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́же по бл҃года́ти дарова́ннаѧ ѿ бг҃а помо́щнице на́мъ всѣ̑мъ, хрⷭ҇тїа́нѡмъ, того̀ молѝ, всебл҃га́ѧ и҆ (с. 779) непоро́чнаѧ, ꙗ҆́кѡ да пре́зритъ на̑ша безчи́слєннаѧ согрѣшє́нїѧ и҆ и҆зба́витъ пла́меннагѡ томле́нїѧ, и҆ тмы̀ кромѣ́шныѧ, и҆ мꙋ́ки всѧ́кїѧ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь, бг҃ъ і҆и҃левъ, воздви́гнꙋвый ро́гъ сп҃се́нїѧ на́мъ въ домꙋ̀ даві́довѣ, ѻ҆́трока своегѡ̀, въ ни́хже посѣтѝ на́съ восто́къ съ высоты̀ и҆ напра́вилъ ны̀ є҆́сть на пꙋ́ть ми́ра.

Ю҆́же стѧжа́лъ є҆сѝ чⷭ҇тно́ю твое́ю кро́вїю, цр҃кве твоеѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ча̑да ᲂу҆твердѝ и҆ напра́ви на пꙋ́ть ми́ра, та́кѡ воздыха́лъ є҆сѝ къ сн҃ꙋ бж҃їю, ст҃и́телю ѻ҆́тче на́шъ і҆нноке́нтїе, црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ є҆щѐ на землѝ сн҃ъ бы́въ.

Тече́нїе воспрїѧ́тъ и҆ пꙋ́ть совершѝ, зе́млю непло́днꙋ моли́твами твои́ми добропло́днꙋ показа̀, ѡ҆ приносѧ́щихъ тебѣ̀ пѣ́нїе сїѐ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ молѝ, да принесе́мъ покаѧ́нїѧ плоды̀, ꙗ҆́кѡ да посѣти́тъ и҆ на́съ восто́къ съ высоты̀ и҆ напра́витъ стопы̑ на́шѧ на пꙋ́ть ми́ра.

Смотре́нїемъ бж҃їимъ и҆ ст҃и́тельскимъ бл҃гослове́нїемъ рꙋко́ю мое́ю приноси́мое твои̑мъ трꙋдѡ́мъ похвале́нїе, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, не ѿри́ни но прїимѝ и҆ молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да и҆зба́витъ мѧ̀ шꙋ́їѧгѡ стоѧ́нїѧ и҆ напра́витъ мѧ̀ на пꙋ́ть ми́ра.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ похвалꙋ̀ а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ́кѡвъ восхвалѧ́емъ тѧ̀ всѝ, дв҃о марі́е, и҆ вѣ́рнѡ мо́лимсѧ, всепѣ́таѧ: моле́нїе на́ше прїимѝ и҆ прошє́нїѧ и҆спо́лни.

Свѣти́ленъ.

Подо́бенъ: Пло́тїю ᲂу҆снꙋ́въ:

Пло́тїю, а҆́ще и҆ почи́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, но дꙋ́хомъ жи́въ сы́й, въ црⷭ҇твїи невече́рнемъ со хрⷭ҇то́мъ ца́рствꙋеши и҆ мо́лишисѧ є҆мꙋ̀ ѡ҆ призыва́ющихъ тѧ̀ вѣ́рою и҆ любо́вїю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Влⷣчце, дв҃о чтⷭ҇аѧ, и҆зба́ви на́съ лю́тыхъ всѣ́хъ, ᲂу҆молѧ́ющи на крⷭ҇тѣ̀ пригвозди́вшаго грѣхѝ на́шѧ, и҆ сподо́би на́съ ѻ҆деснꙋ́ю є҆гѡ̀ ста́ти, є҆гда̀ прїи́детъ во сла́вѣ свое́й.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ, пресла́внагѡ чꙋдесѐ:

Бл҃года́ть дꙋхо́внаѧ въ тѧ̀ всели́сѧ ѿ ю҆́ности, и҆ наꙋчи́ тѧ правовѣ́рнымъ смы́сломъ сїѧ́ти, и҆ блиста́ти добродѣ́телей свѣтлостьмѝ, и҆ ѡ҆зарѧ́ти вѣ́рныхъ и҆сполне́нїе, де́мѡнскꙋю же тмꙋ̀ ѿгонѧ́ти, тѣ́мже ꙗ҆́кѡ прича́стника тѧ̀ невече́рнемꙋ свѣ́тꙋ ᲂу҆бл҃жа́емъ благоче́стнѡ всѝ, досточꙋ́дне ѻ҆́тче на́шъ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе.

Бл҃года́тїю дꙋхо́вною и҆мѣ́ѧ дꙋ́шꙋ ѡ҆богаще́ннꙋ, стѧжа́лъ є҆сѝ чтⷭ҇ъ по́мыслъ и҆ се́рдце бо́дро, вѣ́рꙋ небла́зненнꙋ и҆ любо́вь вои́стиннꙋ нелицемѣ́рнꙋ, ѿ земли́ же преста́вилсѧ є҆сѝ къ нбⷭ҇нымъ, и҆дѣ́же съ ли́ки пра́ведныхъ водворѧ́ешисѧ, тѣ́мже и҆ чти́мъ тѧ̀ сщ҃е́нными пѣ́сньми и҆ бл҃гоче́стнѡ всѝ сла́вимъ ᲂу҆спе́нїе твоѐ, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе.

Бл҃года́тїю дꙋхо́вною а҆леꙋ̑тскаѧ ча̑да просвѣти́въ, стра̑сти і҆́дѡльскїѧ ѿ дꙋ́шъ и҆́хъ ѿгна́лъ є҆сѝ и҆, ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ поклонѧ́тисѧ наꙋчи́въ, селе́нїе то́й преѡчи́щенно содѣ́лалсѧ є҆сѝ, по си́хъ же, въ странꙋ̀ свою̀ возврати́выйсѧ, въ первопресто́льнѣмъ гра́дѣ до́брѣ ст҃и́тельствовалъ є҆сѝ, ко гдⷭ҇ꙋ же ѿше́дъ, во ѻ҆би́тели ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы съ прпⷣбнымъ се́ргїемъ, въ хра́мѣ дх҃а ст҃а́гѡ кꙋ́пнѡ съ наста́вникомъ бг҃омꙋ́дрымъ а҆рхїпа́стыремъ фїларе́томъ почива́еши, ст҃и́телю і҆нноке́нтїе, ѻ҆́тче на́шъ.

Ни сла́вы, нижѐ бога́тства возжелѣ́въ, дꙋхо́вное хꙋдо́жество взыска́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю, жела́нїемъ є҆́же мно́гихъ просвѣти́ти и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ привестѝ, є҆́же и҆ полꙋчи́лъ є҆сѝ. тѣ́мже моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ сп҃стѝ всѧ̑, честнꙋ́ю па́мѧть твою̀ почита́ющыѧ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, просла́вимъ новоѧвле́ннаго ст҃и́телѧ і҆нноке́нтїа, ꙗ҆́кѡ, на нб҃сѝ водворѧ́ѧсѧ, съ ли́ки а҆́гг҃льскими, со ст҃и́тели и҆ а҆пⷭ҇толы ликовствꙋ́етъ, къ немꙋ́же возопїи́мъ: при́сный на́шъ застꙋ́пниче, те́плый ѡ҆ на́съ къ бг҃ꙋ моли́твенниче, сохранѝ ѻ҆те́чество на́ше ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, ᲂу҆мирѝ мі́ръ ве́сь ѿ мѧте́жа страсте́й человѣ́ческихъ, ѿимѝ ѿ на́съ всѧ́кꙋю ѕло́бꙋ, враждꙋ̀ и҆ ѕлосло́вїе, вкоренѝ въ сердца́хъ на́шихъ ми́ръ, любо́вь и҆ є҆динодꙋ́шїе, во є҆́же бл҃гоꙋгоди́ти на́мъ гдⷭ҇ꙋ и҆ влⷣцѣ живота̀ на́шегѡ, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ то́йже:

Влⷣчце, прїимѝ моли̑твы ра́бъ твои́хъ и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆ печа́ли.

Славосло́вїе вели́кое и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и:

Бл҃жє́нны ѿ канѡ́на, пѣ́сни г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ.

Прокі́менъ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те, всѝ, живꙋ́щїи по вселе́ннѣй.

А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло ти҃і.

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло а҃і.

Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ, ѿ слꙋ́ха ѕла̀ не ᲂу҆бои́тсѧ.

Моли́тва.

Ѽ па́стырю до́брый и҆ ᲂу҆чи́телю премꙋ́дрый, ѻ҆́бразе бл҃гонра́вїѧ всѣ̑мъ, бл҃гоче́стнѡ жи́ти хотѧ́щымъ, ст҃и́телю ѻ҆́тче на́шъ і҆нноке́нтїе. къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ ча̑да ко ѻ҆тцꙋ̀, прибѣга́емъ и҆ мо́лимсѧ, помина́ѧ твою̀ любо́вь къ лю́демъ: бꙋ́ди щи́тъ несокрꙋши́мъ ст҃ѣ́й цр҃кви правосла́внѣй и҆ ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ, а҆рхїерє́и бл҃голѣ́пїемъ ст҃и́тельства и҆ премꙋ́дростїю ᲂу҆красѝ, па́стырємъ въ слꙋже́нїи ре́вность да́рꙋй, мона́шествꙋющыѧ къ по́двигѡмъ до́брагѡ тече́нїѧ въ послꙋша́нїи ᲂу҆твердѝ, правосла̑внымъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ вѣ́рꙋ ст҃ꙋ́ю непоро́чнꙋ соблюстѝ ᲂу҆молѝ, мі́ръ ве́сь предста́тельствомъ твои́мъ ᲂу҆мирѝ. те́плый на́шъ моли́твенниче, всерѡссі́йскїй свѣти́льниче, просвѣти́телю сиби́ри и҆ а҆ме́рики, ѡ҆сѣнѝ го́рнимъ бл҃гослове́нїемъ на́съ, въ ско́рбехъ сꙋ́щихъ, и҆ пода́ждь ᲂу҆тѣше́нїе и҆ и҆збавле́нїе ѿ болѣ́зней дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ: и҆спросѝ на́мъ свы́ше дꙋ́хъ кро́тости, цѣломꙋ́дрїѧ, смиренномꙋ́дрїѧ, терпѣ́нїѧ и҆ любвѐ, да про́чее вре́мѧ житїѧ̀ на́шегѡ въ вѣ́рѣ и҆ покаѧ́нїи поживе́мъ и҆ въ жи́зни вѣ́чнѣй бл҃года́рнѣ восхва́лимъ просла́вльшаго тѧ̀ гдⷭ҇а ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́го дх҃а, трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю и҆ нераздѣ́льнꙋю, ны́нѣ, и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. а҆ми́нь.

Комментарии для сайта Cackle