Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃д-й де́нь. Ст҃ы́ѧ первомч҃ницы, и҆ равноапо́стольныѧ ѳе́клы:

Въ то́йже де́нь па́мѧть прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ нїка́ндра пꙋстынножи́телѧ, псковска́гѡ чꙋдотво́рца.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Гдⷭ҇и, а҆́ще и҆ на сꙋди́щи:

Гдⷭ҇и, ꙳ а҆́ще и҆ во ѻ҆ко́нца ѳе́кла приводрꙋзи́сѧ твое́й любвѝ, ꙳ но разꙋ́мнѡ въ высоча́йшихъ предстоѧ́щи престо́лꙋ твоемꙋ̀, ꙳ ᲂу҆дивлѧ́шесѧ твоемꙋ̀ несосꙋ́дномꙋ благолѣ́пїю, ꙳ ꙗ҆́вльшемꙋсѧ чл҃вѣколю́бнѡ, ꙳ да спасе́ши дꙋ́шы на́шѧ.

Гдⷭ҇и, ꙳ а҆́ще и҆ ᲂу҆чи́телю ѳе́кла нево́лею ᲂу҆едини́сѧ, ꙳ но спребыва́юща тѧ̀ и҆мѧ́ше во вре́мѧ страда́нїѧ, ꙳ и҆ ѡ҆бнаже́на ѻ҆дѣѧ́нїѧ, ꙳ покрыва́шесѧ сла́вою твое́ю, ꙳ и҆ вѣнча́вшисѧ рꙋко́ю твое́ю, ꙳ предзащища́етъ дꙋ́шы на́шѧ.

Гдⷭ҇и, ꙳ а҆́ще и҆ свѧ́занꙋ ѳе́кла а҆пⷭ҇лꙋ притечѐ, ꙳ но пристра́стїѧ земны́хъ ᲂу҆́зꙋ ѿве́рже, ꙳ и҆ крѣ́пости твоеѧ̀ вери́гою любвѐ, ꙳ тебѣ̀ крѣ́пкѡ привѧза́сѧ, сп҃сꙋ дꙋ́шъ на́шихъ.

Гдⷭ҇и, ꙳ а҆́ще и҆ ѻ҆гню̀ предаде́сѧ, ꙳ чи́стаѧ и҆ первомч҃ница твоѧ̀, ꙳ но не ѡ҆пали́сѧ въ не́мъ, прохлади́телѧ и҆мꙋ́щи тѧ̀: ꙳ и҆ во ѕвѣ́рехъ мно́гихъ неѧ́тна пребы́сть, ꙳ рꙋко́ю твое́ю храни́ма, ꙳ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Страстоте́рпческими борє́нїи врага̀ попра́ла є҆сѝ, ѳе́кло всебл҃же́ннаѧ, и҆ тогѡ̀ кѡ́зни страда́льчески сокрꙋши́вши, ѳамѵ́ра ѿбѣ́гла є҆сѝ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ ᲂу҆невѣ́стиласѧ є҆сѝ, и҆́стинномꙋ рачи́телю: па́ѵлова собесѣ́днице, и҆ стефа́нꙋ сострада́льнице, дерзнове́нїе и҆мꙋ́щи первомч҃нице хрⷭ҇то́ва въ жена́хъ, вѣ́рнѡ соверша́ющихъ всепра́зднственнꙋю па́мѧть твою̀, ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви моли́твами твои́ми.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

А҆́ще ли среда̀, и҆лѝ пѧто́къ, крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Поⷣ: Всѐ ѿло́жше:

Ѻ҆рꙋ́жїе, ꙗ҆́коже речѐ сѷмеѡ́нъ, ꙳ се́рдце твоѐ про́йде, прест҃а́ѧ влⷣчце, ꙳ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ и҆зъ тебє̀ возсїѧ́вшаго неизрече́ннаго сло́ва, ꙳ ѿ беззако́нныхъ ꙗ҆́кѡ ѡ҆сꙋжде́нна, ꙳ на крⷭ҇тѣ̀ возноси́ма, ꙳ ѻ҆́цта и҆ же́лчи вкꙋша́юща, ꙳ рє́бра же и҆скопава́ема, ꙳ рꙋка́ми же и҆ нога́ми пригвожда́ема, ꙳ и҆ рыда́нїемъ крича́ла є҆сѝ, ꙳ вопїю́щи мт҃рски: ꙳ что̀ сїѐ ча́до сла́дкое, ꙳ но́вое та́инство;

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, ст҃ы́ѧ, гла́съ и҃. А҆нато́лїево:

Львѡ́въ стремле́нїе попра́ла є҆сѝ, и҆ ѳамѵ́ра посрами́ла є҆сѝ, первомч҃нице многострада́льнаѧ, послѣ́довала є҆сѝ женихꙋ̀ твоемꙋ̀ зовꙋ́щи: въ воню̀ мѵ́ра твоегѡ̀ притеко́хъ, хрⷭ҇тѐ. тѣ́мъ и҆ па́ѵла и҆́щꙋщи, съ нб҃сѐ прїѧ́ла є҆сѝ дарова́нїе, и҆ вѣне́цъ ᲂу҆лꙋчи́ла є҆сѝ ѿ страстополо́жника бг҃а, и҆ мо́лиши непреста́ннѡ, дарова́ти грѣхѡ́въ проще́нїе, вѣ́рою соверша́ющымъ свѧще́ннꙋю твою̀ па́мѧть.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Что̀ зри́мое видѣ́нїе, ꙳ є҆́же мои́ми ѻ҆чесы̀ ви́дитсѧ, ѽ влⷣко; ꙳ содержа́й всю̀ тва́рь, ꙳ на дре́вѣ повѣ́шенъ бы́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆ ᲂу҆мерщвлѧ́ешисѧ всѣ̑мъ даѧ́й жи́знь, ꙳ бцⷣа пла́чꙋщи глаго́лаше, ꙳ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀ на крⷭ҇тѣ̀ вознесе́на, ꙳ и҆зъ неѧ̀ неизрече́ннѡ возсїѧ́вшаго ꙳ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Словесє́мъ па́ѵлѡвымъ наꙋчи́вшисѧ, бг҃оневѣ́стнаѧ ѳе́кло, и҆ вѣ́рою ᲂу҆тверди́вшисѧ ѿ петра̀ бг҃озва́ннаѧ, первомч҃ница ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, и҆ первострада́льница въ жена́хъ: возшла̀ є҆сѝ на пла́мень, ꙗ҆́кѡ на мѣ́сто благоцвѣтꙋ́щее, ѕвѣ́ри и҆ ю҆нцы̀ ᲂу҆страши́шасѧ тебє̀, воѡрꙋжи́сѧ бо крⷭ҇то́мъ. тѣ́мъ молѝ всехва́льнаѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха, безъ мч҃ничнѡвъ, и҆ ст҃ы́ѧ канѡ́нъ на ѕ҃, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Первомч҃ница бжⷭ҇твеннѡ сла́витсѧ. І҆ѡа́нна мона́ха:

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Гла́съ ѧ҆зы́ка не мо́жетъ всесла́вныхъ первомч҃ницы повѣ́дати страда́льчествъ, и҆знемога́етъ бо ко похвалѣ̀ досто́йнѣй.

Преста̀ мꙋчи́телево сꙋесло́вїе прего́рдое, на того́ бо жєны̀ благоче́стнѡ во хрⷭ҇тѣ̀ мꙋ́жествоваша.

Глагѡ́лы неизрече́нными є҆ѵⷢ҇льски ѡ҆гласи́вшисѧ твои́ми, всебл҃же́нне па́ѵле, хрⷭ҇тꙋ̀ дѣ́ва ᲂу҆невѣ́стисѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Гро́здъ тѧ̀ жизноно́сный всемі́рнагѡ точа́щъ сла́дость спасе́нїѧ, дв҃а, хрⷭ҇тѐ, породѝ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ѽле любвѐ твоеѧ̀, па́че ᲂу҆ма̀ всечестна́ѧ! и҆́мже ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ па́ѵлꙋ привѧза́ласѧ є҆сѝ, соедини́вшисѧ дꙋ́хомъ.

Оу҆ѧзви́ти тѧ̀, сла́внаѧ, ᲂу҆ѧ́звльшꙋюсѧ жела́нїемъ дꙋхо́внымъ, мы́сль не возмо́же, земны́хъ наслажде́нїе.

Всѣ́хъ ѿстꙋ́пльши плотски́хъ пристра́стїй, бесѣ́дами ма́терними не ᲂу҆мѧгчи́ласѧ є҆сѝ, страстоте́рпице всехва́льнаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆́ѵы прама́тере ты̀ и҆справле́нїе была̀ є҆сѝ, нача́льника жи́зни мі́рꙋ, бцⷣе, ро́ждши.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Дѣ́вства добро́тою просїѧ́ла є҆сѝ, и҆ мч҃ничества вѣнце́мъ ᲂу҆краси́ласѧ є҆сѝ, а҆пⷭ҇льствꙋ ввѣрѧ́ешисѧ дв҃о ꙗ҆́кѡ пресла́внаѧ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ ᲂу҆́бѡ пла́мень въ ро́сꙋ преложи́ла є҆сѝ: ю҆нца́ же ꙗ҆́рость моли́твою твое́ю ᲂу҆кроти́ла є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ первострада́льнаѧ.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Въ мꙋ́жество же́нство добродѣ́тельми преложи́вши любо́вїю хрⷭ҇то́вою, бж҃їе жили́ще ѻ҆бою́дꙋ была̀ є҆сѝ: страсте́й бо мра́къ поще́нїемъ ᲂу҆ма́ливши, мч҃нически показа́ласѧ є҆сѝ страда́нїѧ хвала̀. тѣ́мъ и҆ мі́рꙋ ꙗ҆́кѡ свѣти́ло свѣ́тиши сꙋгꙋ́бѡ, возсїѧ́ющи лꙋчы̀ дх҃а, первомч҃нице всехва́льнаѧ. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти, чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безсѣ́меннѡ ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆бл҃жа́емъ ро́ди чл҃вѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тебѣ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца дои́ши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мже а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ всест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, досто́йнѡ пою́щымъ сла́вꙋ твою̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ прїе́млѧй тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости: долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стра̑сти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Ѻ҆брꙋче́ннꙋю ѳамѵ́рꙋ, невѣстово́децъ па́ѵелъ тѧ̀ сочета̀ женихꙋ̀ нбⷭ҇номꙋ, ꙗ҆́кѡ непоро́чнꙋю, ѳе́кло всечестна́ѧ.

Привѣ́силасѧ є҆сѝ любо́вїю бг҃оче́стїѧ, па́ѵловыми словесы̀, и҆ ѳамѵ́ровы глаго́лы ꙗ҆́кѡ бꙋесло́вїе мч҃нице, ᲂу҆кори́ла є҆сѝ.

Кропле́нїемъ бжⷭ҇твенныѧ кро́ве а҆да́мскїй ро́дъ благослови́сѧ: є҆́ѵа ра́дꙋетсѧ ви́дѧщи ᲂу҆́бѡ жена́ми льсти́ваго ѕмі́ѧ па́дающа.

Чистотꙋ̀ возлюби́вши, всѧ̑ кра̑снаѧ житїѧ̀ ѿве́рже, бога́тство, ро́дъ, красотꙋ̀, и҆ сла́дѡсти ѡ҆брꙋ́чника первомч҃ница.

Бг҃оро́диченъ:

Бцⷣꙋ тѧ̀, всечⷭ҇таѧ, просвѣще́ннїи всѝ зна́емъ: сл҃нце бо родила̀ є҆сѝ пра́вды, приснодв҃о.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Претѧ́жкимъ страда́нїемъ на три́знищи подвиза́ласѧ є҆сѝ, ѳе́кло всебл҃же́ннаѧ, и҆ по́чести ᲂу҆досто́иласѧ є҆сѝ.

Ѡ҆кра́десѧ ѕмі́й лꙋка́вый: дѣ́ва бо бжⷭ҇твенными стрⷭ҇тьмѝ послꙋша́нїю наꙋча́шесѧ.

Побѣжда́шесѧ стыдѣ́нїе твоѐ, бжⷭ҇твеннымъ дерзнове́нїемъ: ѻ҆́гнь бо тѧ̀ серде́чный, сꙋ́щїй трⷪ҇цы, разжжѐ.

Бг҃оро́диченъ:

Марі́е бцⷣе безневѣ́стнаѧ, надє́жды врагѡ́въ ѡ҆сꙋетѝ, и҆ пою́щыѧ тѧ̀ возвеселѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Ѻ҆трокови́ца є҆стества̀ сла́бость, крѣ́постїю крⷭ҇та̀ ᲂу҆крѣпи́вшисѧ, ю҆́ношеское ᲂу҆краше́нїе бжⷭ҇твенною любо́вїю ѿве́ргши, но́щїю бо дерзнѐ и҆ потечѐ, жела́емагѡ благовѡ́ннаѧ и҆́щꙋщи ᲂу҆чє́нїѧ.

Черто́гѡвъ преесте́ственнѡ невѣ́стныхъ самово́льною и҆змѣнѝ любо́вїю, благосла́внаѧ и҆ первомч҃ница ѳе́кла, є҆́же ѕлодѣ́євъ ѡ҆бита́ти во ᲂу҆зи́лищи: жела́нїе бо творца̀ зда́нїй побѣжда́ше жела̑нїѧ.

Въ дꙋ́сѣ ѡ҆блобыза́ше ᲂу҆́зы бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆чи́телѧ мч҃ница, въ темни́цѣ ꙗ҆́кѡ въ бжⷭ҇твенномъ цвѣ́тницѣ напаѧ́ема словесы̀, и҆ возраста́ше, и҆ приноша́ше, ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѡ влⷣцѣ пло́дъ краснѣ́йшїй.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ шипо́къ, ꙗ҆́кѡ чистѣ́йшїй крі́нъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гово́ннꙋю воню̀, ѻ҆трокови́це, творе́цъ ѿ кра́сныхъ ᲂу҆до́лїй мїрски́хъ тѧ̀ и҆збра́въ, всели́сѧ во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀, и҆ роди́всѧ, благово́нїѧ всѧ̑ и҆спо́лни.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Оу҆ѧзви́вши твоѐ се́рдце, добродѣ́во, любо́вїю хрⷭ҇то́вою, ѡ҆брꙋ́чника вре́меннаго, ꙗ҆́кѡ небрего́ма преѡби́дѣла є҆сѝ, и҆ на ѻ҆́гнь дерзнꙋ́ла є҆сѝ, ѕвѣре́й же ᲂу҆ста̀ загради́ла є҆сѝ: и҆ спа́сшисѧ ѿ ни́хъ, прилѣжа́ше па́ѵла и҆́щꙋщи, ѳе́кло первострада́льнаѧ.

І҆́косъ:

Ѿ па́ѵла наꙋчи́вшисѧ пꙋтѝ и҆́стины, по немꙋ́же неꙋкло́ннѡ ше́ствовала є҆сѝ, пречꙋ́днаѧ, и҆ твои́хъ ѡ҆ста́вивши, ꙗ҆́кѡ стра́ннаѧ, стра́нномꙋ послѣ́довала є҆сѝ, мꙋ́жественнымъ ра́зꙋмомъ и҆ ѻ҆́бразомъ. тѣ́мже и҆ влⷣка тѧ̀ же́нъ страстоте́рпицъ первострада́льнꙋ показа̀ въ концѣ́хъ, въ ни́хже ѡ҆бше́дши пребыла̀ є҆сѝ, па́ѵла и҆́щꙋщи, ѳе́кло первострада́льнаѧ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́зникꙋ па́ѵлꙋ привѧза́ласѧ є҆сѝ любо́вїю, ѽ всебл҃же́ннаѧ. ᲂу҆́зами нерѣши́мыми, вѣ́рою соглаша́ющи благоче́стнѡ, и҆ спою́щи: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Спредста́ла є҆сѝ па́ѵлꙋ предъ сꙋди́щи непра́ведными, ѽ добродѣ́во. и҆ жела́нїемъ влⷣчнимъ, вопїѧ́ла є҆сѝ во ᲂу҆́жасѣ, стꙋ́дъ ѿве́ргши: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

За любо́вь бжⷭ҇твеннꙋю, пе́щи тѣ́ло, мч҃нице, ѿдала̀ є҆сѝ, и҆ жела́емагѡ пребыла̀ є҆сѝ неѡпа́льна си́лою, вопїю́щи: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тꙋчено́сный ѻ҆́блакъ, дожде́мъ и҆ гра́домъ пла́мень погаси́въ, пра́веднѡ попалѧ́етъ неразꙋ̑мныѧ, и҆ спаса́етъ пѣснопою́щꙋю мч҃ницꙋ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Же́злъ была̀ є҆сѝ, дв҃о, и҆зъ і҆ессе́ева ко́рене, преблаже́ннаѧ, пло́дъ цвѣтоносѧ́щїй спасе́нїѧ, вѣ́рою сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щымъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Странноѧвле́ненъ тво́й по́мыслъ: во гро́бъ бо ꙗ҆́кѡ во є҆де́мъ, дѣ́во, всели́ласѧ є҆сѝ мч҃нице, пою́щи хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Помрачи́тисѧ благолѣ́пїю дѣ́вства свѣ́тлости, не терпѧ́щи твоеѧ̀ добро́ты, ᲂу҆мре́ти и҆зво́лила є҆сѝ и҆ жи́ти во вѣ́ки.

Животворѧ́щемꙋ и҆ преесте́ственномꙋ сочета́вшисѧ хрⷭ҇тꙋ̀, первомч҃нице, женихꙋ̀ ѕвѣ́ри и҆зво́лила є҆сѝ бы́ти храни́тели дѣ́вства.

Совле́кши твою̀ тлѣ́нїѧ ѻ҆де́ждꙋ, благоѡде́ждна хрⷭ҇то́ва стадїоте́чница, пришла̀ є҆сѝ къ нестарѣ́ющей жи́зни во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Преесте́ственнѡ содѣ́телѧ, и҆ сп҃са бг҃а сло́ва родила̀ є҆сѝ, дв҃о: тѣ́мъ тѧ̀ чти́мъ, чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Тѧ̀, неискꙋсобра́чнꙋю мт҃рь бг҃а вы́шнѧгѡ, тѧ̀, па́че ᲂу҆ма̀ ро́ждшꙋю сло́вомъ вои́стиннꙋ бг҃а, вы́шшꙋю пречⷭ҇тыхъ си́лъ, немо́лчными славословлє́нїи велича́емъ.

Кто̀ твоемꙋ̀ непобѣ́дномꙋ, ѽ первомч҃нице! не подиви́тсѧ; ѕвѣ́ри бо мы́слєнныѧ, стра̑сти дꙋшѝ ᲂу҆кроти́вши, и҆ неꙋдержа́нныхъ ѕвѣри́ныхъ стремле́нїй не ᲂу҆боѧ́ласѧ є҆сѝ, но пребыла̀ є҆сѝ посредѣ̀ си́хъ нерастли́ма.

Не прохо́дный тве́рдый бж҃їимъ повелѣ́нїемъ разсѣ́десѧ тебѣ̀ ка́мень бг҃оно́снѣй мч҃ницѣ, ба́нею возрожде́нїѧ, запеча́тствованꙋ бжⷭ҇твеннꙋю невѣ́стꙋ, ꙗ҆́кѡ черто́гъ бѣжа́щꙋ внꙋ́трь прїѧ́тъ.

И҆сцѣлѝ, первомч҃нице, ꙗ҆́звы дꙋшѝ моеѧ̀: мі́рꙋ ми́ръ пода́ждь, вѣ́рномꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ на ва́рвары врагѝ побѣ̑днаѧ даю́щи, и҆ ми́ръ цр҃квамъ твои́ми моли́твами.

Бг҃оро́диченъ:

Тебѐ пресла́внꙋю и҆ всест҃ꙋ́ю бцⷣꙋ всѝ вѣ́рнїи сла́вимъ немо́лчными пѣ́сньми, и҆ пое́мъ, ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю гдⷭ҇а всѣ́хъ, на спасе́нїе пою́щихъ тѧ̀.

Свѣти́ленъ:

Же́нъ сла́вꙋ, наста́вницꙋ страда́льцєвъ, ѿве́рзшꙋю всѣ̑мъ мꙋче́нїѧ пꙋти̑, равноапо́стольнꙋю ѳе́клꙋ, и҆ первострада́льнꙋю благопохва́лимъ.

Бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пкимъ твои́мъ кро́вомъ, ѿ навѣ́та врагѡ́въ, чи́стаѧ, твоѧ̀ рабы̑ сохрани́ ны всѧ̑ невре́дны: тѧ́ бо стѧжа́хомъ є҆ди́нꙋ прибѣ́жище въ нꙋ́ждахъ.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ в҃. А҆нато́лїа:

Невѣ́стника и҆мꙋ́щи на нб҃сѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, жениха́ же небрегла̀ є҆сѝ привре́меннагѡ и҆ ѡ҆брꙋ́чника, ѳе́кло первострада́льнаѧ: ма́тєрнимъ бо ласка́нїємъ разꙋ́мнѡ не повинꙋ́вшисѧ, па́ѵлꙋ послѣ́довала є҆сѝ. на ра́мена взе́мши зна́менїе крⷭ҇та̀, и҆ ѻ҆гнѧ̀ ᲂу҆́бѡ не ᲂу҆страши́ласѧ є҆сѝ: ѕвѣре́й же свирѣ́пство въ кро́тость преложи́ла є҆сѝ: фѡкѝ ᲂу҆мертви́ла є҆сѝ, є҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ погрꙋже́нїемъ ст҃а́гѡ креще́нїѧ: но ꙗ҆́кѡ во страда́нїихъ до́блественнѣ бжⷭ҇твеннѣ возсїѧ́вшаѧ, не ѡ҆ста́ви молѧ́щисѧ непреста́ннѡ гдⷭ҇ꙋ, ѡ҆ вѣ́рою соверша́ющихъ всечестнꙋ́ю твою̀ па́мѧть.

Гла́съ то́йже:

Возложи́вши себѐ всеси́льномꙋ манове́нїю, ᲂу҆крѣплѧ́ема ꙗ҆́кѡ первомч҃ница хрⷭ҇то́ва, ѡ҆ста́вивши земнꙋ́ю любо́вь, ѡ҆дѣ́ѧласѧ є҆сѝ во свѣ́тъ вѣ́чныѧ жи́зни, въ бл҃же́нный сꙋ́щи черто́гъ, въ не́мже же́нъ стада̀ почива́ютъ, вхо́дъ ѡ҆брѣ́тши вѣ́чныѧ жи́зни. съ ни́миже моли́сѧ, равноапо́стольнаѧ ѳе́кло, ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Гла́съ д҃:

Ли́къ соста́вите, мч҃николю́бцы, подвигѡ́въ бо наста̀ вре́мѧ, и҆ первомч҃ницы лѣ́тнѧѧ па́мѧть, всѧ̑ на славосло́вїе поꙋща́ющаѧ бж҃їе. ѳе́кла бо пе́рваѧ мч҃ница въ жена́хъ, страда́льное по́прище соверши́вши, пе́рваѧ и҆ вѣнцено́сица ꙗ҆ви́сѧ, со дерзнове́нїемъ молѧ́щисѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Гла́съ то́йже:

Твоѐ па́че человѣ́ка страда́нїе, первомч҃нице хрⷭ҇то́ва, не человѣ́честїи то́чїю ᲂу҆диви́шасѧ наро́ди, но и҆ ѕвѣ́рїе ᲂу҆жасо́шасѧ свирѣ́пїи, пла́мєни не пла́мєни вмѣни́шасѧ тебѣ̀, добродѣ́во ѳе́кло, твоегѡ̀ ра́ди жениха̀ хрⷭ҇та̀. ра́доваласѧ є҆сѝ ᲂу҆́бѡ тогѡ̀ ра́ди стра́ждꙋщи, и҆ мі́ра ѿлꙋча́ема, да нбⷭ҇нагѡ полꙋчи́ши блаже́нства, со дерзнове́нїемъ молѧ́щисѧ ѿ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ а҃. А҆нато́лїа:

Страда́льческїй по́двигъ дне́сь предлежи́тъ, лю́дїе ликовствꙋ́имъ, и҆ въ не́мъ соверша́ємыѧ и҆ пресла̑вныѧ вє́щи ᲂу҆́зримъ: нескве́рнаѧ бо а҆́гница предлежи́тъ заколе́нїю, по закла́вшемсѧ ѡ҆ на́съ хрⷭ҇тѣ̀ бз҃ѣ, добродѣ́ва ѳе́кла и҆ бг҃оневѣ́стнаѧ. тѣ́мже трⷪ҇ческою вѣ́рою мꙋчи́телей разрꙋшѝ безбо́жїе, и҆ со а҆́гг҃лы ликовствꙋ́ющи, сп҃сꙋ мо́литсѧ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Ѻ҆рꙋ́жїе про́йде, ꙳ ѽ сн҃е, дв҃а глаго́лаше, ꙳ на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ̀ ꙳ хрⷭ҇та̀ ви́сѧща, моѐ се́рдце, и҆ терза́етъ, влⷣко, ꙳ ꙗ҆́коже дре́вле сѷмеѡ́нъ мнѣ̀ предречѐ: ꙳ но воста́ни и҆ спросла́ви безсме́ртне, ꙳ ма́терь и҆ рабꙋ̀ твою̀, молю́сѧ.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, мч҃ницы. Гла́съ в҃. А҆нато́лїа:

Прїиди́те мч҃николю́бцы, же́нъ похвалꙋ̀ первомч҃ницꙋ ѳе́клꙋ въ пѣ́снехъ почти́мъ: та́ бо сꙋпоста́та врага̀ си́лою крⷭ҇тною попра̀, и҆ побѣ́дꙋ взе́мши досто́йнѡ вѣнча́сѧ. тѣ́мъ мо́литсѧ многострада́льнаѧ, є҆́же и҆зба́витисѧ бѣ́дъ, и҆ бꙋ́дꙋщагѡ сꙋда̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю соверша́ющымъ па́мѧть є҆ѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Болѣ̑зни претерпѣ́ла є҆сѝ мнѡ́гїѧ, въ распѧ́тїи сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀ пречⷭ҇таѧ, стенѧ́щи, слезѧ́щи и҆ восклица́ющи. ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до сладча́йшее, непра́веднѡ ка́кѡ стра́ждеши, хотѧ̀ и҆зба́вити сꙋ́щыѧ и҆зъ а҆да́ма земнорѡ́дныѧ! тѣ́мъ всечⷭ҇таѧ дв҃о, тѧ̀ мо́лимъ вѣ́рою, ми́лостива на́мъ того̀ содѣ́лай.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна ѻ҆ктѡ́иха, на д҃: и҆ ст҃ы́ѧ пѣ́снь г҃, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ. Сті́хъ: Въ цр҃квахъ благослови́те бг҃а: А҆пⷭ҇лъ къ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃ѕ. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: Терпѧ̀ потерпѣ́хъ гдⷭ҇а, и҆ внѧ́тъ мѝ: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло р҃д. Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ, првⷣнїи:

Комментарии для сайта Cackle