Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ сщ҃енномꙋ́ченика а҆нѳі́ма, є҆пі́скопа нїкомиді́йскагѡ:

И҆ прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ ѳеокті́ста, спо́стника вели́кагѡ є҆ѵѳѵ́мїа.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ а҃ Подо́бенъ: Прехва́льнїи мꙋ́чєницы:

Бг҃омꙋ́дре блаже́нне, ꙳ ѡ҆червле́нми своеѧ̀ кро́ве ꙳ свѧще́ннꙋю твою̀ ꙳ и҆ бжⷭ҇твеннꙋю ѻ҆де́ждꙋ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ: ꙳ ѿ си́лы бо благоче́стнѡ въ си́лꙋ, ꙳ и҆ ѿ сла́вы въ сла́вꙋ преше́лъ є҆сѝ. ꙳ и҆ ны́нѣ моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Же́ртвꙋ пе́рвѣе ꙳ бг҃ꙋ приносѧ̀ безкро́внꙋю, ꙳ ꙗ҆́кѡ свѧще́нникъ зако́ннѣйшїй, ꙳ ꙗ҆́кѡ всепло́дїе и҆ прїѧ́тнꙋ же́ртвꙋ ꙳ тебѐ сама́го кро́вїю, ꙳ ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ и҆́стиннѣйшїй ꙳ по́слѣжде хрⷭ҇тꙋ̀ прине́слъ є҆сѝ, ꙳ бг҃оглаго́ливе всече́стне, ꙳ є҆го́же молѝ ѡ҆ пою́щихъ тѧ̀.

Мꙋ́ченикѡвъ вѡ́инства ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀, ѻ҆́тче, приве́лъ є҆сѝ ꙳ ᲂу҆чє́нїи твои́ми, а҆нѳі́ме, ꙳ и҆ наказа̑нїи, ᲂу҆чѧ̀ и҆ наказꙋ́ѧ, ꙳ и҆ ꙗ҆́вѣ ѻ҆́бразъ, бг҃омꙋ́дре, ꙳ тебѐ сама́го предлага́ѧ. ꙳ съ ни́миже моли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры, прпⷣбнагѡ, гла́съ и҃ подо́бенъ то́йже:

Ѻ҆́тче ѳеокті́сте, ꙳ твоѧ̀ свѣ́тлаѧ па́мѧть ꙳ мона́хѡвъ собо́ры весели́тъ, добро́тами твоегѡ̀ житїѧ̀, и҆ чꙋде́съ благода́тьми, ꙳ и҆ дарова́нїй свѣтлостьмѝ. ꙳ хрⷭ҇та̀ молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѻ҆́тче ѳеокті́сте, ꙳ твоегѡ̀ терпѣли́вагѡ воздержа́нїѧ ꙳ де́мѡни ᲂу҆жасо́шасѧ, ꙳ и҆ ᲂу҆праздни́шасѧ твои́ми ꙳ непреста́нными моли́твами всехва́льне: ꙳ хрⷭ҇та́ бо поспѣ́шствꙋюща стѧжа́лъ є҆сѝ. ꙳ є҆го́же ны́нѣ молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ѻ҆́тче ѳеокті́сте, ꙳ бж҃їе зда́нїе бы́лъ є҆сѝ, є҆́же по ѻ҆́бразꙋ бо сохрани́въ, ꙳ и҆́стинствꙋѧ житїе́мъ, и҆ честна́гѡ твоегѡ̀ ѻ҆́браза, зва́нїе показа́лъ є҆сѝ всечꙋ́дне. ꙳ хрⷭ҇та̀ молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ꙳ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃, самогла́сенъ:

Свѧще́нникъ зако́ннѣйшїй, да́же до кончи́ны твоеѧ̀ бы́лъ є҆сѝ, блаже́нне а҆нѳі́ме: свѧщеннодѣ́йствꙋѧ бо бжⷭ҇твєннаѧ и҆ неизглагѡ́ланнаѧ та̑инства, кро́вь и҆злїѧ́лъ є҆сѝ за хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ же́ртвꙋ благопрїѧ́тнꙋ себѐ приве́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ къ немꙋ̀, прилѣ́жнѡ моли́сѧ ѡ҆ вѣ́рою и҆ любо́вїю соверша́ющихъ твою̀ пречестнꙋ́ю па́мѧть, и҆ почита́ющымъ сїю̀, и҆зба́витисѧ напа́стей, и҆ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Предстоѧ́щи дре́вꙋ и҆ногда̀ во вре́мѧ распѧ́тїѧ дв҃а, и҆ съ дѣ́вственикомъ ᲂу҆ченико́мъ пла́чꙋщи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ стра́ждеши, всѣ́хъ хрⷭ҇тѐ сы́й безстра́стїе;

На стїхо́внѣ, ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, прпⷣбнагѡ, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мже на небесѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ. де́мѡнскаѧ разори́лъ є҆сѝ пѡ́лчища, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ непоро́чнѡ поревнова́лъ є҆сѝ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ къ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Ви́дѧщи тѧ̀ распина́ема, хрⷭ҇тѐ, тебѐ ро́ждшаѧ, вопїѧ́ше: что̀ стра́нное є҆́же ви́ждꙋ та́инство, сн҃е мо́й; ка́кѡ на дре́вѣ ᲂу҆мира́еши пло́тїю повѣ́шенъ, жи́зни пода́телю;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆ нра́вѡмъ прича́стникъ, и҆ престо́лѡмъ намѣ́стникъ а҆пⷭ҇лѡмъ бы́въ, дѣѧ́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, бг҃одохнове́нне, въ видѣ́нїѧ восхо́дъ: сегѡ̀ ра́ди сло́во и҆́стины и҆справлѧ́ѧ, и҆ вѣ́ры ра́ди пострада́лъ є҆сѝ да́же до кро́ве, свѧщенномꙋ́чениче а҆нѳі́ме, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, прпⷣбнагѡ, гла́съ и҃:

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пꙋсты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ є҆сѝ, и҆ и҆̀же и҆зъ глꙋбины̀ воздыха́ньми, во сто̀ трꙋдѡ́въ ᲂу҆плодоноси́лъ є҆сѝ, и҆ бы́лъ є҆сѝ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сїѧ́ѧ чꙋдесы̀, ѳеокті́сте ѻ҆́ч҃е на́шъ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

На ᲂу҆́трени канѡ́нъ ѻ҆ктѡ́иха є҆ди́нъ: и҆ ст҃ы́хъ два̀.

Канѡ́нъ свѧщенномꙋ́ченика, є҆гѡ́же краегране́сїе: Цвѣ́тъ тѧ̀ пою̀ па́стырей и҆ мꙋ́ченикѡвъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Двоплете́нъ благоче́стїѧ а҆рхїере́йства и҆ страда́нїѧ прїе́мъ вѣне́цъ, ѿ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆блажа́ешисѧ пресла́вне.

Тебѣ̀ первопа́стырю, свѧщеннодѣ́йственникъ тво́й ꙗ҆́кѡ неѕло́биво и҆ чи́сто а҆́гнѧ, беззако́нныхъ рꙋка́ми приведе́сѧ.

Разори́лъ є҆сѝ, і҆ера́рше, є҆ретїкѡ́въ тве́ржы, благочести́вымъ дерзнове́нїемъ, проповѣ́давъ трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ бцⷣе, ꙗ҆́же воплоще́нное, присносꙋ́щное и҆ пребжⷭ҇твенное сло́во, па́че є҆стества̀ ро́ждши, пое́мъ тѧ̀.

И҆́нъ канѡ́нъ прпⷣбнагѡ, гла́съ то́йже, є҆гѡ́же краегране́сїе: Твоѧ̑ по́двиги, ѽ ѳеокті́сте, сказꙋ́ю. Ѳеофа́ново.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Посѣ́ченный несѣко́магѡ пресѣчѐ, и҆ ви́дѣ со́лнце зе́млю, ю҆́же не ви́дѣ: лю́таго врага̀ вода̀ потопѝ, и҆ непроходи́мое про́йде і҆и҃ль. пѣ́снь же воспѣва́шесѧ: гдⷭ҇еви пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Безстра́стїѧ жела́нїемъ срѣ́чемь, пло́ти взыгра̑нїѧ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, ѳеокті́сте мꙋ́дре, бг҃омъ помога́емь. и҆ ны́нѣ на́мъ свѣ́та мы́сленнагѡ и҆спо́лнитисѧ, помоли́сѧ, гдⷭ҇ꙋ пою́щымъ: сла́вно бо просла́висѧ.

Прилѣпи́всѧ тебѣ̀ вели́кїй є҆ѵѳѵ́мїй бжⷭ҇твенною, ѻ҆́ч҃е, любо́вїю, и҆ спребыва́ѧ, ѳеокті́сте, крѣ́пкѡ, стезю̀ воздержа́нїѧ про́йде, дѣ́тельнѣ и҆́стиннѡ, и҆ тебѣ̀ совзыва́ше: гдⷭ҇ꙋ пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Подтѣсни́лъ є҆сѝ тѣ́ло, пребл҃же́нне, и҆ стра̑сти плотскі̑ѧ, ѻ҆́ч҃е, порабо́тивъ ѳеокті́сте, ꙗ҆́кѡ прїѧ́лъ є҆сѝ свѣ́тлость бл҃года́ти, и҆ се́ю просвѣти́всѧ, бжⷭ҇твеннѣ взыва́лъ є҆сѝ: гдⷭ҇ꙋ пои́мъ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ спасе́нїѧ наде́ждꙋ и҆мꙋ́ще, дв҃о мт҃и бж҃їѧ, сло́во ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю, бг҃оразꙋ́мнѡ, премꙋ́дрїи, въ воздержа́нїи просїѧ́ша, є҆ѵѳѵ́мїй любе́зный всѣ̑мъ, и҆ бжⷭ҇твенный ѳеокті́стъ, гдⷭ҇ꙋ зовꙋ́ще: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѧщенномч҃никъ, свѧщеннодѣ́йствꙋѧ пе́рвѣе, прпⷣбне, и҆зба́вителю: пото́мъ же ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ себѐ сама́го свѧщеннодѣ́йствовалъ є҆сѝ.

Бы́лъ є҆сѝ не нае́мникъ, но вѣ́рнѣйшїй па́стырь, прпⷣбне, твою̀ кро́вь пролива́ѧ, бг҃олюбе́зне, за ста́до твоѐ.

И҆зрѧ́днѣ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ влⷣки твоегѡ̀ ста́до, а҆рхїере́е, тѣ́мъ на мѣ́стѣ ѕла́чнѣ всели́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Да́ждь на́мъ по́мощь мольба́ми твои́ми, пречⷭ҇таѧ, прило́ги ѿрѣва́ющи лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀ гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Пло́ть ᲂу҆́бѡ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ твою̀ воздержа́нїемъ, прпⷣбне, дꙋ́шꙋ же бжⷭ҇твенныхъ бл҃года́тей дарова́ньми просвѣти́лъ є҆сѝ.

Всѐ ᲂу҆́бѡ жела́нїе ко влⷣцѣ твоемꙋ̀ ѡ҆брати́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́ростїю же на де́мѡны, бг҃оно́се, воѡрꙋжи́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Пѣ̑нїѧ воспѣва́юще, бг҃онаꙋче́ннїи, влⷣчце, тѧ̀ по́стницы, ꙗ҆́кѡ бг҃а ро́ждшꙋю, бцⷣꙋ просла́виша.

Сѣда́ленъ а҆нѳі́ма, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Кро́вь твоѧ̀, мꙋ́дре, та́йнѡ вопїѧ́ше ѿ землѝ къ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ а҆́велева, бг҃омꙋ́дре: ꙗ҆́вѣ бо проповѣ́далъ є҆сѝ трⷪ҇цѣ несозда́ннꙋю. тѣ́мже, а҆нѳі́ме, па́стырски просїѧ́въ, ѿгна́лъ є҆сѝ є҆ресе́й ѕвѣ́ри, ꙗ҆́кѡ храни́тель вѣ́ры.

Сла́ва, прпⷣбнагѡ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ѻ҆ц҃є́въ нача́льникъ наре́клсѧ є҆сѝ, и҆ мі́рꙋ бы́лъ є҆сѝ пресвѣ́тлое свѣти́ло, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳеокті́сте, тѣ́мъ непреста́ннѡ чти́мъ па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇тыѧ рꙋ́ки твоѧ̑ дв҃о мт҃и, просте́рши, покры́й ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: всѣ̑мъ пода́ждь, хрⷭ҇тѐ, ми́лѡсти твоѧ̑.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На дре́вѣ ви́дѧщи воздви́жена сн҃а твоего̀, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆тро́бою мт҃рнею растерза́ема, жа́лостнѡ вопїѧ́ла є҆сѝ: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ заше́лъ є҆сѝ, свѣ́те мо́й безлѣ́тный;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Волкѡ́въ собѡ́рища, а҆́гнцы творѧ̀ сло́вомъ, бл҃же́нне, ᲂу҆мертви́лсѧ є҆сѝ тѣ́ломъ, дꙋ́хъ же пре́далъ є҆сѝ гдⷭ҇ꙋ.

Ꙗ҆́кѡ благово́ннаѧ и҆ всечⷭ҇тна́ѧ, всецр҃ю̀, прїѧ́тна же́ртва твоѧ̀, и҆ приносѧ́щагѡ въ бг҃омꙋ́дрїи и҆ приноша́емагѡ пребеззако́нными рꙋка́ми.

Пома́залсѧ є҆сѝ ᲂу҆́бѡ, прпⷣбне, свѧще́нническою ма́стїю пе́рвѣе: соверши́лсѧ же є҆сѝ второ́е страда́льческою твое́ю, ѻ҆́ч҃е, кро́вїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆чище́нїе на́мъ да́рꙋй невѣ́дѣнїй, ꙗ҆́кѡ безгрѣ́шенъ, и҆ ᲂу҆мирѝ мі́ръ тво́й, бж҃е, моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Всѣ́лъ є҆сѝ на ко́ни, а҆пⷭ҇лы твоѧ̑, гдⷭ҇и, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ рꙋка́ма твои́ма ᲂу҆зды̑ и҆́хъ, и҆ спасе́нїе бы́сть ѣ҆жде́нїе твоѐ вѣ́рнѡ пою́щымъ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Премꙋ́дрости пе́рвыѧ ты̀ рачи́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, премꙋ́дре: житїе́ бо непоро́чно пожи́лъ є҆сѝ, ѡ҆чище́нъ и҆зрѧ́дне дꙋше́ю и҆ мы́слїю, согла́снѡ взыва́ѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ѡ҆чи́стивъ ᲂу҆́мъ тво́й ѿ стра́стныѧ молвы̀, сла́вне, и҆ чꙋ̑вства мꙋ́дрѣ ᲂу҆пра́вивъ, къ немꙋ́тнѣй тишинѣ̀, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆стреми́лсѧ є҆сѝ, ᲂу҆се́рднѡ воспѣва́ѧ: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Земны̑ѧ печа̑ли воздержа́тельнѡ ѿтрѧ́съ, нбⷭ҇ныѧ надє́жды стѧжа̀, тво́й ᲂу҆го́дникъ, влⷣко, бжⷭ҇твенный ѳеокті́стъ, со є҆ѵѳѵ́мїемъ, поѧ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ въ мі́рѣ ѿ дв҃ы ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ, дарова́лъ є҆сѝ побѣ́дꙋ прпⷣбнымъ твои̑мъ: твои́мъ бо крⷭ҇то́мъ де́мѡны сі́и прогна́ша, вѣ́рою зовꙋ́ще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Безкро́внꙋ же́ртвꙋ прине́слъ є҆сѝ гдⷭ҇ꙋ, сама́го же себѐ кро́вїю плодоприне́слъ є҆сѝ, а҆нѳі́ме.

Дх҃ъ тѧ̀ бжⷭ҇твенный просвѣтѝ, і҆ера́рше: тѣ́мъ пресла́внꙋю торжествꙋ́емъ па́мѧть твою̀.

Бжⷭ҇твенный ᲂу҆́бѡ тво́й ѧ҆зы́къ и҆ска́па спасе́нїе, то́къ же кро́ве твоеѧ̀, дꙋхо́вное ра́доваше.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ти́ши непостоѧ́ннꙋю бꙋ́рю страсте́й мои́хъ, бг҃а ро́ждшаѧ ко́рмчїю и҆ гдⷭ҇а.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Оу҆мертвѝ на̑ша мꙋдрова̑нїѧ, чл҃вѣколю́бче, и҆ плотска̑ѧ взыгра̑нїѧ, благопрїѧ́тными преподо́бнагѡ твоегѡ̀ моли́твами.

Свы́ше на́съ назира́еши, всебл҃же́нне, и҆ ᲂу҆правлѧ́еши житїѐ на́ше соверша́ющихъ любо́вїю, мꙋ́дре, па́мѧть твою̀.

Бг҃оро́диченъ:

Соѻбита́тельнаѧ дво́ица, преизрѧ́днаѧ и҆ бг҃озва́ннаѧ, (с. 56) воплоще́ннаго и҆зъ дв҃ы чⷭ҇тыѧ, бг҃а проповѣ́дꙋетъ неизрече́ннѡ на́мъ возсїѧ́вшаго.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, многомлⷭ҇тиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Крⷭ҇ти́лъ є҆сѝ водо́ю лю́ди и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ꙗ҆́коже крⷭ҇ти́лсѧ є҆сѝ: крⷭ҇ти́лсѧ же є҆сѝ и҆ твое́ю, ѻ҆́ч҃е, кро́вїю.

Ꙗ҆́кѡ розга̀ лозы̀ жи́зненныѧ, и҆збра́нъ и҆ че́стенъ, мно́жайшїй и҆зрасти́лъ є҆сѝ влⷣцѣ твоемꙋ̀ пло́дъ, всеблаже́нне.

Не преста́й молє́нїѧ творѧ̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀, бл҃же́нне, ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ, и҆ кро́вь предложи́въ моле́бнꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Хра́мъ тѧ̀ бж҃їй и҆ кївѡ́тъ, и҆ черто́гъ ѡ҆дꙋшевле́нъ, и҆ две́рь нбⷭ҇нꙋю, бцⷣе, вѣ́рнїи возвѣща́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Ꙗ҆́кѡ со́лнце сꙋ́щымъ на землѝ возсїѧ́лъ є҆сѝ, свѣ́томъ благоче́стїѧ просвѣща́ѧ, и҆ добродѣ́телей разсѣва́ѧ сїѧ́нїе, и҆ цѣломꙋ́дрїѧ ᲂу҆ча̀ свѣ́тлости, ѳеокті́сте, твои́ми моли́твами и҆ ны́нѣ вселе́ннꙋю ᲂу҆мирѝ.

Бг҃омꙋ́дрымъ по́мысломъ ᲂу҆блажи́всѧ, ꙗ҆̀же на землѝ преѡби́дѣлъ є҆сѝ всѧ̑, и҆ нбⷭ҇ное, пребл҃же́нне ѻ҆́ч҃е, наслѣ́дїе, всемꙋ́дре предразсꙋди́лъ є҆сѝ, ѳеокті́сте, и҆ ны́нѣ ꙗ҆́вѣ на нб҃сѣ́хъ живе́ши ра́дꙋѧсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Привлеко́стесѧ добро́тою любвѐ хрⷭ҇то́вы, благолѣ́пныѧ и҆ бжⷭ҇твенныѧ, пло́тїю ꙗ҆́вльшагѡсѧ въ мі́рѣ, ѿ ст҃ы́ѧ чⷭ҇тыѧ бг҃ома́тере, и҆ ꙗ҆ви́стесѧ мона́хѡвъ и҆звѣ́стнагѡ житїѧ̀ прописа̑нїѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Во свѧще́нницѣхъ благоче́стнѡ пожи́въ, и҆ мꙋче́нїѧ пꙋ́ть сконча́въ, і҆́дѡльскаѧ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ слꙋжє́нїѧ, побо́рникъ бы́въ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, бг҃омꙋ́дре: тѣ́мже тѧ̀ и҆ почита́емъ ны́нѣ та́йнѡ, вопїю́щи: ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ твои́ми моли́твами, приснопа́мѧтне а҆нѳі́ме.

І҆́косъ:

Пода́въ мнѣ̀ зна́нїе бжⷭ҇твенное, мра́къ невѣ́дѣнїѧ ѿ моегѡ̀ се́рдца ѿженѝ моли́твами твои́ми, ꙗ҆́кѡ да пою̀ твою̀ вѣ́рнѡ свѧтꙋ́ю па́мѧть, въ не́йже а҆́гг҃льстїи ли́цы съ мч҃ническими дне́сь веселѧ́тсѧ бжⷭ҇твеннѣ, и҆ человѣ́цы пѣ́сньми похва́льными твою̀ главꙋ̀ ꙗ҆́коже цвѣ́ты спле́тше вѣнча́ютъ досто́йнѡ, просѧ́ще, ѿ тебє̀ прїѧ́ти согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, и҆ ѕлы́хъ житїѧ̀ рѣше́нїе: врагѡ́въ же ви́димыхъ и҆зба́витисѧ и҆ неви́димыхъ, твои́ми моли́твами ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нѳі́ме.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ до́браѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ тꙋ́чнаѧ же́ртва твоѧ̀ ꙗ҆ви́сѧ, пребл҃же́нне а҆нѳі́ме: самомꙋ́ бо влⷣцѣ кро́вїю прине́слсѧ є҆сѝ, приносѧ́й безкрѡ́внаѧ, ѻ҆тцє́въ вопїѧ̀, бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пасы́йсѧ и҆ ᲂу҆па́съ, ѿѻбою́дꙋ, ѻ҆́ч҃е, бога́тство собра́лъ є҆сѝ, и҆ сїѐ снабдѣ́въ, соблю́лъ є҆сѝ печа́тїю страда́нїѧ, поѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ вѣ́рныхъ цр҃кви трїѷпоста́сное є҆стество̀ бг҃осло́вилъ є҆сѝ, и҆ предъ се́ю, бг҃оно́се, непра́ведныхъ сꙋдо́мъ ᲂу҆бива́емь, пѣ́лъ є҆сѝ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ дѣ́вственнагѡ чре́ва вопло́щсѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ на спасе́нїе на́ше. тѣ́мже твою̀ мт҃рь вѣ́дꙋще бцⷣꙋ, благода́рнѡ взыва́емъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Всѣ́мъ жела́нїемъ прилѣпи́всѧ воздержа́нїемъ тве́рдымъ твоемꙋ̀ влⷣцѣ, тогѡ̀ ны́нѣ пита́ешисѧ сїѧ̑нїи, зовы́й: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е во вѣ́ки.

Пло́дъ бжⷭ҇твенъ влⷣцѣ прине́слъ є҆сѝ житїѐ твоѐ, треблаже́нне, и҆ же́ртвꙋ прїѧ́тнꙋ и҆ непоро́чнꙋ, зовы́й: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е во вѣ́ки.

Коне́цъ болѣ́зней ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, наслажде́нїе є҆́же въ раѝ, ѿ тѣ́снагѡ бо пꙋтѝ, дости́глъ є҆сѝ къ простра́нствꙋ црⷭ҇твїѧ, всемꙋ́дре, благословѧ̀ хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Сѐ дв҃а бжⷭ҇твенное ѻ҆троча̀ породѝ, є҆го́же ны́нѣ бг҃оно́снїи позна́вше бг҃а и҆ гдⷭ҇а, вопїѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѧщенномꙋ́ченика благосла́внаго въ па́мѧти, вѣ́рнїи, весели́тесѧ вопїю́ще: тѧ̀ превозно́симъ хрⷭ҇тѐ во вѣ́ки.

І҆ера́рха мꙋ́ченическимъ зрѧ́ще благолѣ́пнѡ ᲂу҆кра́шена вѣнце́мъ, гдⷭ҇а пое́мъ, и҆ превозно́симъ во вѣ́ки.

Трⷪ҇цы ᲂу҆го́дника, и҆ кро́вь тоѧ̀ ра́ди и҆злїѧ́вшаго почти́мъ, гдⷭ҇а пою́ще, и҆ превозносѧ́ще во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣща́тельнꙋ тѧ̀ и҆ златоза́рнꙋ, всели́выйсѧ въ тѧ̀ свѣ́тъ непристꙋ́пный, дв҃о, показа̀ свѣщꙋ̀, во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель, бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею, спасе́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Съ похвала́ми быва́етъ, бг҃оно́се, па́мѧть твоѧ̀. пра́вды бо ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пита́тель, мꙋ́жества, мꙋ́дрости, и҆ цѣломꙋ́дрїѧ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, содѣ́телю и҆ и҆зба́вителю взыва́ѧ: дѣ́ти, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оно́снаго всѝ благохвале́ньми почти́мъ, ꙗ҆́кѡ и҆спо́лнена ꙗ҆́вѣ бл҃года́ти, и҆ бжⷭ҇твенными сїѧ́ньми просвѣще́на и҆зрѧ́днѣ, содѣ́телю и҆ и҆зба́вителю вопїю́ща: дѣ́ти, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Во гро́бѣ тѣ́ло твоѐ ст҃и́тель погребѐ, и҆ бл҃годꙋ́шїѧ свѣ́тлый тезоимени́тъ: дꙋ́шꙋ же а҆́гг҃ли на небеса̀ принесо́ша, содѣ́телю ра́достнѡ пѣснопою́ще: дѣ́ти, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Любомꙋ́дрствовати вожделѣ́вше, мꙋ́дрости жела́нїемъ ѵ҆поста́сныѧ, по́стницы бг҃омꙋ́дрїи, мі́рꙋ всенепоро́чнаѧ ꙗ҆́вльшїѧсѧ, ѻ҆трокови́це и҆зъ тебє̀, и҆ бг҃олѣ́пнѡ добродѣ́тели насади́вшїѧсѧ. ю҆́же дѣ́ти благосло́вѧтъ, свѧще́нницы пою́тъ, лю́дїе превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀ ржⷭ҇тво̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ спасе́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Ты̀ ᲂу҆́бѡ ѻ҆вца́мъ па́стырь вѣ́ренъ показа́лсѧ є҆сѝ, па́стырю же ѻ҆вча̀ приве́лсѧ є҆сѝ на же́ртвꙋ, и҆ сꙋгꙋ́бꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ сла́вꙋ. тѣ́мъ тѧ̀ чествꙋ́юще ᲂу҆блажа́емъ.

Ты̀ начерта́нїѧ воздержа́нїемъ, преблаже́нне, благоче́стїѧ шары̀ себѣ̀ воѡбрази́въ, и҆́стиннѡ по бж҃їю ѻ҆́бразꙋ, дꙋ́шꙋ твою̀ показа́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне.

Твоѧ̑ преда̑нїѧ, ѻ҆́ч҃е, неврє́дна соблюда́юще, и҆ страда́нїе чествꙋ́юще, благоче́стнѡ трⷪ҇цꙋ во є҆ди́номъ бжⷭ҇тва̀ є҆стествѣ̀ пѣ́сньми непреста́ннѡ блажи́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Противлѧ́ющихсѧ, хрⷭ҇тѐ, твое́й цр҃кви, мы̑шцы сокрꙋшѝ бцⷣы ра́ди, и҆ вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑ ᲂу҆твердѝ, да тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Стрꙋѧ́ми твои́хъ сле́зъ ѡ҆чи́стивсѧ, ны́нѣ свѣ́та наслажда́ешисѧ, ѳеокті́сте, трисїѧ́ннагѡ. томꙋ̀ предстоѧ̀ ꙗ҆́вѣ, и҆ ѿѻнꙋ́дными и҆зрѧ́днѣйше просвѣще́нъ лꙋча́ми, свы́ше назира́еши на́съ, твою̀ па́мѧть соверша́ющихъ, всеблаже́нне.

Любо́вїю и҆ наде́ждею воѡрꙋжи́всѧ, и҆ вѣ́рнѡ ѡ҆гражде́нъ, разори́лъ є҆сѝ хи́трѡсти и҆ кова̑рства вра̑жїѧ, и҆ побѣди́тель бы́въ, ны́нѣ вѣнцено́сецъ живе́ши, съ бжⷭ҇твенными ли̑ки а҆́гг҃лъ и҆ пра́ведныхъ, ѻ҆́крестъ престо́ла всецр҃ѧ̀.

Цѣломꙋ́дреннѡ и҆ пра́веднѡ и҆ благочести́вѡ на землѝ съ человѣ̑ки пожи́вше, на небесѣ́хъ сїѧ́ете, бг҃омꙋ́дрїи по́стницы, со безпло́тныхъ чи́нми, заре́ю пита́ющесѧ бг҃онача́льною: ѿ неѧ́же и҆ по́двигѡвъ пра́веднѡ вѣнцы̀, ꙗ҆́кѡ побѣдоно́сцы прїѧ́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннаѧ и҆ бг҃омꙋ́драѧ и҆ свѧще́ннаѧ дво́ице ѻ҆тцє́въ пресвѣ́тлаѧ, ва́шими мольба́ми, мі́рꙋ ми́ръ ѿ бг҃а низпосла́тисѧ проси́те, и҆ цр҃квамъ и҆́стинно є҆диноꙋ́мїе и҆ вѣ́рꙋ, моли́твами благопрїѧ́тными бцⷣы, преблаже́ннїи.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Оу҆ченикѡ́мъ:

Ли́къ приведѝ дне́сь лѣ́тный ве́сь нїкомиді́йскїй ра́дꙋѧсѧ, гра́де, до́брагѡ па́стырѧ твоегѡ̀, и҆ взыгра́й, назира́телѧ и҆мѣ́ѧй соблюда́юща тѧ̀, вре́да вра̑гъ вы́шша.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Со а҆пⷭ҇лы молѝ, бцⷣе, твоего̀ сн҃а и҆ гдⷭ҇а, поми́ловатисѧ всѣ̑мъ пою́щымъ тѧ̀ и҆ сла́вѧщымъ, и҆ во і҆кѡ́нахъ тѧ̀ чествꙋ́ющымъ, и҆ покланѧ́ющымсѧ досто́йнѡ, и҆ любо́вїю ѡ҆блобыза́ющымъ.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ д҃. Самогла́сенъ. Є҆фре́ма карі́йскагѡ:

Нїкомиді́йскомꙋ великогра́дꙋ, всѧ́къ гра́дъ и҆ страна̀ спра́зднꙋетъ дне́сь, въ па́мѧть честна́гѡ є҆гѡ̀ граждани́на. и҆́бо концы̀ земні́и пле́щꙋтъ, веселѧ́щесѧ ны́нѣшнимъ торжество́мъ свѧщенномꙋ́ченика: семꙋ̀ и҆ мы̀ пѣ́сньми ꙗ҆́кѡ цвѣ́ты, вѣнцы̀ спле́тше возопїи́мъ: ра́дꙋйсѧ па́стырю до́брый, и҆́же дꙋ́шꙋ положи́вый за ѻ҆́вцы, же́ртва и҆ жре́цъ, і҆ере́й и҆ ѻ҆вча̀: тебѣ̀ мо́лимсѧ, съ пострада́вшими съ тобо́ю, хрⷭ҇та̀, а҆нѳі́ме, молѝ, ста́до твоѐ сїѐ ѿ и҆ноплеме́нныхъ волкѡ́въ и҆зба́вити, и҆ небе́сныѧ ѡ҆гра́ды съ тобо́ю сподо́битисѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Распина́ема хрⷭ҇та̀ чл҃вѣколю́бца ви́дѧщи пречⷭ҇таѧ, ꙳ и҆ ре́бра и҆скопава́ема копїе́мъ, ꙳ пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ что̀ сїѐ сн҃е мо́й; что̀ тебѣ̀ безблагода́тїи лю́дїе возда́ша, ꙳ за ꙗ҆́же сотвори́лъ є҆сѝ дѡ́браѧ и҆̀мъ; ꙳ и҆ тщи́шисѧ безча́дствовати мѧ̀ вселюбе́знѣйшїй. ꙳ ᲂу҆дивлѧ́юсѧ, бл҃гоꙋтро́бне, ꙳ твоемꙋ̀ во́льномꙋ распѧ́тїю.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна ѻ҆ктѡ́иха, на д҃. И҆ а҆нѳі́ма пѣ́снь г҃, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ, ко є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃д. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ: Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

Комментарии для сайта Cackle