Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃є-й де́нь. Прпⷣбныѧ ма́тере на́шеѧ є҆ѵфросѵ́нїи:

И҆ преставле́нїе прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ се́ргїа и҆гꙋ́мена, ра́донежскагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха, г҃. и҆ ст҃ы́ѧ, г҃. гла́съ є҃. Поⷣ: Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е:

Ма́ти прпⷣбнаѧ є҆ѵфросѵ́нїе досточꙋ́днаѧ, сꙋ́щѡ весе́лїѧ. возжелѣ́вши, того̀ хода́тайствꙋющꙋю ше́ствовала є҆сѝ стезю̀: бога́тство бо и҆змѣни́ла є҆сѝ нището́ю мно́гою: плотска́го ѡ҆брꙋ́чника, живꙋ́щимъ во вѣ́ки: пи́щꙋ тлѣ́ющꙋю, воздержа́нїемъ: поко́й болѣ́зньми сꙋ́щими въ страда́льчествѣ: сꙋ́щꙋю въ мі́рѣ, премі́рною жи́знїю, ю҆́же и҆ полꙋчи́ла є҆сѝ съ мꙋ́дрыми дѣ́вами, соблю́дши свѣщꙋ̀ твою̀ неꙋга́снꙋ, и҆ черто́гꙋ сподо́бившисѧ ꙗ҆́кѡ дѣ́ва, ꙗ҆́кѡ невѣ́ста хрⷭ҇то́ва всехва́льнаѧ.

Стрꙋѧ́ми сле́зъ напои́вши тво́й ра́зꙋмъ, ᲂу҆гобзи́ла є҆сѝ поще́нїемъ добродѣ́тєльныѧ плоды̀, и҆ лоза̀ ꙗ҆́коже краснѣ́йшаѧ, произнесла̀ є҆сѝ гро́зды кра̑сныѧ, честна́ѧ: и҆́хже бжⷭ҇твеннагѡ мста̀ ꙗ҆́вѣ насы́щше чꙋ̑вства дꙋшє́внаѧ, наслажда́емсѧ и҆́стиннѡ твои́мъ подо́бїемъ, и҆ весели́мсѧ бжⷭ҇твеннымъ весе́лїемъ, пїѧ́нство ѿрѣва́юще є҆́же ѿ грѣха̀, вопїю́ще тѝ всечⷭ҇тна́ѧ: хрⷭ҇та̀ молѝ всегда̀, дарова́ти вселе́ннѣй є҆диномы́слїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Видѣ́нїе стра́нное, и҆ є҆стествꙋ̀ неꙋдобопрїѧ́тное, ка́кѡ ᲂу҆таи́ласѧ є҆сѝ є҆́ѵина ста́рагѡ запина́телѧ, лю́тагѡ кова́рства, средѣ̀ мꙋже́й все́льшисѧ соверше́ннымъ ра́зꙋмомъ; (с. 470) ка́кѡ посредѣ̀ ѻ҆гнѧ̀ прошла̀ є҆сѝ не ѡ҆па́льшисѧ; ка́кѡ сокры́ла є҆сѝ же́нскꙋю не́мощь, ᲂу҆крѣплѧ́ема бжⷭ҇твенною си́лою, на́шꙋ не́мощь прїи́мшагѡ, и҆ возсїѧ́вшагѡ ѿ ѻ҆трокови́цы неискꙋсобра́чныѧ; є҆го́же молѝ со а҆́гг҃лы ликꙋ́ющи, дарова́ти вселе́ннѣй є҆диномы́слїе, ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ в҃. Стꙋді́тово:

Чи́стое чистоты̀ твоеѧ̀ сокро́вище безъ поро́ка ѿ мꙋже́й сохрани́ла є҆сѝ, невѣ́ста хрⷭ҇то́ва бы́вши, є҆ѵфросѵ́нїе всебл҃же́ннаѧ: тѣле́снꙋю бо добро́тꙋ, по́стническими трꙋды̑ ᲂу҆вѧди́вши, дꙋ́шꙋ же ᲂу҆краси́вши доброзра́чїемъ бл҃года́ти: въ мꙋ́жествѣ бо же́нство ꙗ҆́вѣ ᲂу҆кры́вши, ᲂу҆таи́ласѧ є҆сѝ велїа́ровыхъ ловле́нїй, а҆́гг҃льски пожи́вши: но просѝ ми́ра любо́вїю благохва́лѧщымъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ весе́лїѧ тезоимени́таѧ бг҃обл҃же́ннаѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Гро́здъ всезрѣ́лый, чⷭ҇таѧ, є҆го́же невоздѣ́ланнѡ во ᲂу҆тро́бѣ младоноси́ла є҆сѝ, на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ сего̀ ви́сѧща, рыда́ющи восклица́ла є҆сѝ, взыва́ющи: ча́до, сла́дость и҆ска́пай, є҆́юже пїѧ́нство всѧ́кое страсте́й ѿе́млетсѧ, бл҃годѣ́телю, менє̀ ра́ди тебѐ ро́ждшїѧ, бжⷭ҇твенными ᲂу҆тѣше́ньми, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те любодѣ́вственнїи всѝ, и҆ чистоты̀ рачи́телїе, прїиди́те мона́шескаѧ чета̀, и҆ прпⷣбныхъ же́нъ ли́къ, всѝ согла́снѡ вѣ́рою воспои́мъ є҆ѵфросѵ́нїю пребл҃же́ннꙋю: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же въ же́нстѣмъ тѣ́лѣ мꙋ́жески до́блествовавши, ра́дꙋйсѧ, цѣломꙋ́дрїемъ врага̀ посрами́вши, и҆ хрⷭ҇та̀ возлюби́вши. ра́дꙋйсѧ, ка́мене честны́й, весе́лїѧ тезоимени́таѧ. но, ѽ ма́ти прпⷣбнаѧ! молѧ́щи не преста́й ѡ҆ чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

А҆́гнца своего̀ ꙳ а҆́гница нескве́рнаѧ дре́вле, ꙳ и҆ непоро́чнаѧ влⷣчца, ꙳ на крⷭ҇тъ воздвиза́ема, ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, ꙳ ма́терски восклица́ше, ꙳ и҆ ᲂу҆дивлѧ́ющисѧ вопїѧ́ше: ꙳ что̀ видѣ́нїе сїѐ, ча́до сла́дкое, ꙳ но́вое и҆ пресла́вное; ꙳ ка́кѡ лю́дїе небл҃года́тнїи, ꙳ сꙋди́щꙋ пїла́товꙋ предаю́тъ тѧ̀, ꙳ и҆ ѡ҆сꙋжда́ютъ сме́ртїю живота̀ всѣ́хъ; ꙳ но пою̀ твоѐ неизрече́нное сло́ве, схожде́нїе.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Въ тебѣ̀ ма́ти, и҆звѣ́стнѡ спасе́сѧ є҆́же по ѻ҆́бразꙋ: прїи́мши бо крⷭ҇тъ, послѣ́довала є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆ дѣ́ющи ᲂу҆чи́ла є҆сѝ призира́ти ᲂу҆́бѡ пло́ть, прехо́дитъ бо: прилѣжа́ти же ѡ҆ дꙋшѝ, ве́щи безсме́ртнѣй. тѣ́мже и҆ со а҆́гг҃лы сра́дꙋетсѧ, прпⷣбнаѧ є҆ѵфросѵ́нїе, дх҃ъ тво́й.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха: и҆ ст҃ы́ѧ на д҃, є҆гѡ́же краегране́сїе: Пѣ́сньми тѧ̀ пою̀ подо́бнꙋю весе́лїѧ.

І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ є҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Конѧ̀ и҆ вса́дника въ мо́ре чермно́е, сокрꙋша́ѧй бра̑ни, мы́шцею высо́кою, хрⷭ҇то́съ и҆стрѧсѐ, і҆и҃лѧ же спасѐ, побѣ́днꙋю пѣ́снь пою́ща.

Пѣ́сньми бг҃окра́сными пою́щаго дне́сь свѧтꙋ́ю твою̀ па́мѧть, и҆ и҆́стиннѡ достохва́льнꙋю, свѣ́томъ мѧ̀ ѡ҆зарѝ моли́твъ твои́хъ всечестна́ѧ, весе́лїѧ бжⷭ҇твеннагѡ тезоимени́таѧ.

Є҆ди́нꙋ бжⷭ҇твеннꙋю добро́тꙋ хрⷭ҇то́вꙋ возлюби́вши, и҆ тогѡ̀ распа́льшисѧ невеще́ственными красота́ми, добро́тою тѣле́сною возгнꙋша́ласѧ є҆сѝ, сла́внаѧ, видѣ̑нїи бжⷭ҇твенными ᲂу҆пражнѧ́ющисѧ.

Невѣ́ста ᲂу҆кра́шенаѧ добродѣ́телей красота́ми, ѡ҆брꙋчи́ласѧ є҆сѝ и҆́стиннѡ кра́сномꙋ добро́тою хрⷭ҇тꙋ̀, ѡ҆ста́виши привре́меннаго, є҆ѵфросѵ́нїе, ѡ҆брꙋ́чника, и҆ житїѧ̀ всю̀ красотꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Всѐ пожела́нїе и҆ сла́дость и҆ жи́знь, и҆зъ тебє̀ возсїѧ́вый премно́жествомъ бл҃гости, дв҃о всенепоро́чнаѧ: є҆го́же молѝ спастѝ непреста́ннѡ тѧ̀ блажа́щыѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Водрꙋзи́вый на ничесо́мже зе́млю повелѣ́нїемъ твои́мъ, и҆ повѣ́сивый неѡдержи́мѡ тѧготѣ́ющꙋю, на недви́жимѣмъ, хрⷭ҇тѐ, ка́мени за́повѣдей твои́хъ, цр҃ковь твою̀ ᲂу҆твердѝ, є҆ди́не бла́же и҆ чл҃вѣколю́бче.

Вєли́кїѧ претерпѣ́вши по́двиги, вра̑жїѧ низложи́ла є҆сѝ ᲂу҆хищрє́нїѧ: побѣди́ла є҆сѝ де́мѡнскїѧ прило́ги: а҆́гг҃лѡмъ ᲂу҆подо́биласѧ є҆сѝ, безсме́ртїю поꙋчи́вшисѧ ма́ти, въ ме́ртвеннѣмъ твое́мъ тѣлесѝ.

Весели́тъ мона́шествꙋющихъ сердца̀ житїѐ твоѐ, ᲂу҆твержде́нїе сꙋ́ще и҆ наказа́нїе ко спаси́тельнымъ за́повѣдемъ, и҆ къ стезѧ́мъ нетлѣ́нїѧ, къ любвѝ кра́йнѣйшемꙋ предѣ́лꙋ, є҆ѵфросѵ́нїе, созда́вшагѡ.

Просвѣща́етъ вѣ́рныхъ бжⷭ҇твєннаѧ собра̑нїѧ свѣ́тлаѧ твоѧ̀ па́мѧть и҆ достосла́внаѧ, ᲂу҆слажда́етъ прпⷣбныхъ ли́ки, а҆́гг҃лы весели́тъ. съ ни́миже водворѧ́ешисѧ, ꙗ҆́кѡ равноа́гг҃льномꙋ житїю̀, є҆ѵфросѵ́нїе, ревнова́вши.

Бг҃оро́диченъ:

Страсте́й мѧ̀ лю́тое ѡ҆бꙋрева́етъ волне́нїе, лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ глꙋбина̀ ѡ҆держи́тъ мѧ̀, грѣхо́вный ви́хоръ коле́блетъ моѐ се́рдце: бг҃ороди́тельнице, ты́ мѧ ᲂу҆твердѝ, чи́стѣ тѧ̀ восхвалѧ́юща.

Сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

Же́нскꙋю сла́бость ᲂу҆крѣпи́вши нбⷭ҇ными наде́ждами, посредѣ̀ всели́ласѧ є҆сѝ, несомнѣ́нною мы́слїю, мꙋже́й, бг҃одохнове́ннаѧ, є҆́ѵина льсти́телѧ покори́вши твои́мъ говѣ́нїемъ, ѽ є҆ѵфросѵ́нїе! во бдѣ́нїихъ и҆ поꙋче́нїихъ: тѣ́мъ вѣ́рою тѧ̀ блажи́мъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ приста́нище, и҆ стѣ́нꙋ, и҆ прибѣ́жище, и҆ наде́ждꙋ, и҆ покро́въ, и҆ предста́тельницꙋ те́плꙋ ѡ҆брѣ́тше вѣ́рнїи, къ тебѣ̀ прибѣга́емъ, и҆ вопїе́мъ прилѣ́жнѡ, и҆ взыва́емъ вѣ́рнѡ: поми́лꙋй, бцⷣе, на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ, и҆ ѿ прегрѣше́нїй и҆зба́ви.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, мт҃и твоѧ̀, во́льнѡ средѝ разбо́йникѡвъ повѣ́шена, терза́ющи мт҃рски ᲂу҆тро́бꙋ, гл҃го́лаше: безгрѣ́шне сн҃е, ка́кѡ непра́веднѡ ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й на крⷭ҇тѣ̀ повѣ́силсѧ є҆сѝ, ро́дъ человѣ́чь ѡ҆живи́ти хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ пребл҃гі́й;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное твоѐ разꙋмѣ́въ и҆стоща́нїе прозорли́вѡ а҆ввакꙋ́мъ, хрⷭ҇тѐ, со тре́петомъ вопїѧ́ше тебѣ̀: во спасе́нїе люде́й твои́хъ, спастѝ помаза̑нныѧ твоѧ̑ прише́лъ є҆сѝ.

Ѻ҆ц҃ꙋ́ тѧ нбⷭ҇номꙋ вне́млющꙋю дꙋ́шъ невѣстово́дцꙋ ѻ҆́ч҃а любо́вь не возбранѝ, нижѐ привре́меннагѡ жениха̀, ше́ствовати пꙋ́ть спаси́тельный.

Ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ бг҃омꙋ́дреннѡ процвѣла̀ є҆сѝ пра́вды сла́дость, и҆ ꙗ҆́кѡ ке́дръ при вода́хъ воздержа́нїѧ, бг҃омꙋ́драѧ, плоды̀ добродѣ́тєльныѧ ᲂу҆мно́жила є҆сѝ.

Ѻ҆гне́мъ воздержа́нїѧ и҆спепели́ла є҆сѝ хвра̑стныѧ сла̑сти, и҆ разгорѣ́вшисѧ ᲂу҆́глемъ гдⷭ҇ни любвѐ, чꙋде́съ лꙋчы̀ возсїѧ́ла є҆сѝ.

Растерза́нъ ви́дитсѧ, и҆ лежа́щь, предъ кра́сными твои́ми нога́ми, пре́жде є҆́ѵинъ ра́тникъ, и҆зъ дв҃ы ро́ждшагѡсѧ си́лою, є҆ѵфросѵ́нїе, и҆ благода́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆ще́дри, ще́драѧ сꙋ́щи, преѻкаѧ́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, (с. 474) бг҃ороди́тельнице всенепоро́чнаѧ, ѿ страсте́й грѣха̀ лю́тѣ ѡ҆мрачи́вшꙋюсѧ и҆ стеню́щꙋ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю, и҆ тебѣ̀ зовꙋ̀: дꙋ́шꙋ мою̀ просвѣтѝ ѡ҆мраче́ннꙋю, хрⷭ҇тѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ благоꙋтро́бенъ.

Заре́ю бжⷭ҇твенныхъ дѣѧ́нїй, ꙗ҆́кѡ ка́мень смара́гдъ, чи́стаѧ, ви́дѣна была̀ є҆сѝ посредѣ̀ мꙋже́й, мꙋ́жєскаѧ борє́нїѧ показꙋ́ющи и҆ веселѧ́щи гдⷭ҇а.

Точа́щи сле́зы, ꙗ҆́кѡ а҆рѡма́ты ѡ҆благово́ниласѧ є҆сѝ, возвели́чиласѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ мѵ́ро многоцѣ́нное, и҆ бг҃ꙋ принесла́сѧ є҆сѝ дѣ́ва нерастлѣ́нна.

Всѐ твоѐ жела́нїе бг҃ꙋ принесла̀ є҆сѝ, тогѡ̀ жела́ющи, тогѡ̀ и҆́щꙋщи, тогѡ̀ послѣ́дствꙋющи законоположе́нїю, дв҃о, спаси́тельномꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Мла́да родила̀ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ млⷣнца, чⷭ҇таѧ, пре́жде вѣ̑къ и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ безнача́льна безлѣ́тнѡ возсїѧ́вшаго, є҆го́же ѡ҆ мі́рѣ молѝ, бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Неи́стовствꙋющеесѧ бꙋ́рею дꙋшетлѣ́нною, влⷣко хрⷭ҇тѐ, страсте́й мо́ре ᲂу҆кротѝ, и҆ ѿ тлѝ возведи́ мѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

Ꙗ҆́кѡ чиста̀ и҆ непоро́чна, ꙗ҆́кѡ красна̀, ꙗ҆́кѡ предобра̀, женихꙋ̀ сло́вꙋ ты̀ ᲂу҆невѣ́стиласѧ є҆сѝ, во вѣ́ки соблюда́ющемꙋ тѧ̀ нетлѣ́ннꙋ.

Стена́ньми и҆ слеза́ми взыскꙋ́ющи содѣ́телѧ, ѻ҆́нагѡ видѣ́нїѧ сподо́биласѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ и҆збра́ннаѧ со и҆збра́нными, досточꙋ́днаѧ.

Воздержа́нїѧ ѻ҆́бразъ, цѣломꙋ́дрїѧ ѡ҆дꙋшевле́нное подо́бїе вѣ̑рнымъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, благохва́лѧщымъ твою̀ свѧще́ннꙋю, ѽ є҆ѵфросѵ́нїе, па́мѧть.

Бг҃оро́диченъ:

Па́че ᲂу҆ма̀ безлѣ́тнаго, па́че сло́ва созда́телѧ, всечⷭ҇таѧ, родила̀ є҆сѝ, и҆збавлѧ́ющаго всѧ́кїѧ тлѝ, бцⷣꙋ пою́щыѧ тѧ̀.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Вы́шнюю жи́знь возжелѣ́вши полꙋчи́ти, до́льнюю сла́дость тща́тельнѡ ѡ҆ста́вила є҆сѝ, и҆ самꙋ́ю себѐ смѣси́ла є҆сѝ посредѣ̀ мꙋже́й, краснѣ́йшаѧ: хрⷭ҇та́ бо ра́ди жениха̀ твоегѡ̀ ѡ҆ ѡ҆брꙋ́чницѣ привре́менномъ небрегла̀ є҆сѝ.

І҆́косъ:

Въ весе́лїи и҆ ра́дости дꙋ́шы возвесели́вше, воста́немъ тща́тельнѡ ᲂу҆слы́шати сло́во пресла́вное: прехо́дитъ бо ᲂу҆́мъ всѧ́къ повѣ́данїе сїѐ, и҆ ᲂу҆дивлѧ́етъ, ꙗ҆́кѡ жена̀ посредѣ̀ мꙋже́й пребыва́ющи побѣдѝ велїа́ра, и҆ ѻ҆́гнь попра̀ сласте́й, и҆ неѡпали́сѧ ѿню́дъ: хрⷭ҇та́ бо вожделѣ́вши нескве́рнаѧ, ѡ҆брꙋ́чника привре́меннаго небрегла̀ є҆́сть.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Превозноси́мый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь пла́мень ᲂу҆гасѝ, ѻ҆́троки ѡ҆росѝ, согла́снѡ пою́щыѧ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Свѣ́тъ тебѣ̀ возсїѧ̀, тогѡ̀ сопрꙋ́зѣ, є҆ѵфросѵ́нїе сла́внаѧ, пра́вый бо и҆мѣ́ла є҆сѝ ра́зꙋмъ, пѣснопою́щи: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Же́злъ ᲂу҆крѣплѧ́ющь тѧ̀, крⷭ҇тъ и҆мꙋ́щи, де́мѡнскаѧ зїѧ̑нїѧ прешла̀ є҆сѝ невре́дна, прпⷣбнаѧ, пѣснопою́щи: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

До́мъ се́рдце твоѐ ст҃а́гѡ дх҃а, прпⷣбнаѧ, соверши́ла є҆сѝ, тѧ̀ ᲂу҆крѣ́пльшагѡ, и҆ показа́вшагѡ дꙋхѡ́въ лꙋка́выхъ си́льнѣйшꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѣ́ломъ ѡ҆бложе́ннаго, бг҃а безтѣле́снаго, всенепоро́чнаѧ, родила̀ є҆сѝ, на́съ и҆збавлѧ́ющаго стра́хомъ пѣснопою́щыѧ: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Тебѣ̀ вседѣ́телю, въ пе́щи ѻ҆́троцы, всемі́рный ли́къ спле́тше, поѧ́хꙋ: дѣла̀ всѧ̑каѧ гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ти́нꙋ страсте́й ѿтрѧсла̀ є҆сѝ, ѻ҆трокови́це, а҆́гг҃лѡвъ невеще́ственномꙋ житїю̀ поревнова́вши. съ ни́миже и҆ воспѣва́еши: гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Дае́тъ тебѣ̀ жи́зни храни́тель, тогѡ́ бо стопа́мъ послѣ́довала є҆сѝ, тогѡ̀ добро́ты вожделѣ́вши бжⷭ҇твенныѧ: съ ни́мже и҆ весели́шисѧ во всѧ̑ вѣ́ки.

Вознесла́сѧ є҆сѝ ко ѻ҆би́телемъ присножи́тєльнымъ и҆́стиннѡ, жела́нїе полꙋчи́вши, є҆го́же возлюби́ла є҆сѝ дре́ва, дѣ́во, жи́зни наслажда́ющисѧ, и҆ превозносѧ́щи хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Всѧ̀ и҆збра́нна, ᲂу҆кра́шена всѧ̀, бг҃ъ ю҆́же возлюбѝ, ю҆́же и҆збра̀, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, дв҃о препросла́вленнаѧ при́снѡ: тѣ́мъ тѧ̀ пое́мъ всегда̀ ꙗ҆́кѡ бцⷣꙋ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

И҆са́їе, ликꙋ́й, дв҃а и҆мѣ̀ во чре́вѣ, и҆ родѝ сн҃а є҆мманꙋ́ила, бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка, восто́къ и҆́мѧ є҆мꙋ̀: є҆го́же велича́юще, дв҃ꙋ ᲂу҆блажа́емъ.

Свѧще́нное торжество̀ мона́шествꙋющихъ собо́ръ хва́литъ, па́мѧть твою̀ соверша́ѧ бг҃освѣ́тлꙋю, ли́къ ра́дꙋетсѧ мона́хинь: ꙗ҆ви́сѧ бо чи́стаѧ всѣ́хъ свѣ́тлость, є҆ѵфросѵ́нїе досточꙋ́днаѧ.

Ꙗ҆́кѡ че́стно возложе́нїе нбⷭ҇нагѡ была̀ є҆сѝ хра́ма, ꙗ҆́кѡ крі́нъ во дво́рѣхъ процвѣла̀ є҆сѝ бж҃їихъ, ꙗ҆́кѡ шипо́къ сладково́нный принесла́сѧ є҆сѝ всецр҃ю̀, ꙗ҆́кѡ честно́е мѵ́ро, є҆ѵфросѵ́нїе всебл҃же́ннаѧ.

Тебѐ самꙋ́ю просвѣти́ла є҆сѝ добродѣ́телей твои́хъ ᲂу҆краше́нїемъ свѣ́тлымъ, и҆ привела́сѧ є҆сѝ къ мы́сленномꙋ черто́гꙋ, чи́стаѧ, и҆ ны́нѣ недомы́сленнꙋю смотрѧ́еши добро́тꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, и҆ ѡ҆боже́нїе прїе́млеши соверше́ннѣйшее.

Ст҃а́ѧ твоѧ̀ па́мѧть ѡ҆свѧща́етъ дне́сь вѣ̑рныѧ, точа́щи просвѣще́нїе и҆ ст҃ы́ню, въ не́йже тѧ̀ мо́лимъ, ꙗ҆́кѡ и҆збра́ннꙋю невѣ́стꙋ хрⷭ҇то́вꙋ: спасѝ моли́твами твои́ми є҆ѵфросѵ́нїе, на́съ всегда̀.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́томъ лица̀ твоегѡ̀, во тмѣ̀ лежа́щаго страсте́й, ѡ҆зарѝ свѣ́та две́ре мы́сленнаѧ, да не но́щь пости́гнетъ мѧ̀ сме́ртнаѧ, влⷣчце чⷭ҇таѧ, спасе́нїѧ моегѡ̀ неча́ѧнїе ѿсѣка́ющи.

Свѣти́ленъ, Подо́бенъ: Дх҃омъ во ст҃и́лищи:

Кнѧ́зѧ ᲂу҆таи́вшисѧ стꙋда̀, и҆ сего̀ въ любомꙋ́дромъ ѻ҆́бразѣ показа́ла є҆сѝ безꙋ́мна, дѣ́ва сꙋ́щи дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ, была̀ є҆сѝ мꙋ́жъ ра́зꙋмомъ и҆ вѣ́рою, є҆ѵфросѵ́нїе прпⷣбнаѧ, дѣ́вственникѡвъ добро́та, и҆ мона́хинь красота̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Де́нь мнѣ̀ возсїѧ́й ᲂу҆́мнагѡ весе́лїѧ: ты́ бо є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, свѣ́тъ и҆ жи́знь сꙋ́щымъ во тмѣ̀: хотѣ́нїю бо мощна̀ є҆сѝ, и҆ є҆́же твори́ти и҆́маши, ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи всѣ́хъ влⷣчца, и҆зба́ви всѧ̑ ѿ бѣ́дъ, и҆ скорбе́й, и҆ собла̑знъ чꙋжда́гѡ.

Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ се́ргїа и҆гꙋ́мена, ра́донежскагѡ чꙋдотво́рца.

Ве́черъ, на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры на д҃, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, дꙋ́шꙋ твою̀ съ тѣ́ломъ ѡ҆чи́стивъ, ст҃а́гѡ дх҃а прекра́снаѧ ѻ҆би́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆́же сла́вна тѧ̀ концє́мъ, преблаже́нне се́ргїе, содѣ́ѧ: въ чꙋдесѣ́хъ же вели́каго свѣти́льника, просвѣти́вшаго во мра́цѣ сꙋ́щыѧ, и҆ наста́вника мона́хѡвъ, соше́дшесѧ велемꙋ́дреннѡ ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, бг҃облаже́нне, мꙋ́драѧ плени́ца, свѧзꙋ́ѧ мнѡ́гаѧ врагѡ́въ ѡ҆полчє́нїѧ: тѣ́мже и҆ вѣнце́мъ ᲂу҆вѧ́злсѧ є҆сѝ ѿ бг҃а неꙋвѧда́ющимъ, и҆ весе́лїе и҆ ра́дость, и҆ сла́вꙋ вѣ́чнꙋю воспрїѧ́лъ є҆сѝ, премꙋ́дре се́ргїе. того̀ молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, прпⷣбне, дарова́ти ми́ръ мі́рꙋ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, тѣлє́сныѧ стра̑сти ѕѣ́льнымъ воздержа́нїемъ, и҆ чи́стыми моли́твами, по́томъ же воздержа́нїѧ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ ᲂу҆́глїе страсте́й: тогѡ̀ ра́ди чꙋдесы̀ сла́вна тѧ̀ рѡссі́йскимъ страна́мъ, сла́вне се́ргїе, показа̀, ᲂу҆краси́въ нбⷭ҇ными дармѝ хрⷭ҇то́съ. того̀ молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, прпⷣбне, дарова́ти ми́ръ мі́рꙋ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те мона́шествꙋющихъ мно́жество дне́сь, се́ргїа, благоче́стїѧ подража́телѧ пѣ́сньми и҆ пѣ́ньми восхва́лимъ, и҆ честнꙋ́ю є҆гѡ̀ и҆ многоцѣле́бнꙋю ра́кꙋ ѡ҆бстоѧ́ще, любе́знѡ ѡ҆блобыза́емъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, пресла́вне се́ргїе, ѻ҆те́чествꙋ твоемꙋ̀ пресвѣ́тлый свѣти́льниче. ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ чи́стѣ чистѣ́йшемꙋ свѣ́тꙋ совокꙋпи́всѧ. ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ трⷪ҇цѣ предстои́ши со а҆́гг҃лы. ю҆́же непреста́ннѡ молѝ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: А҆́гг҃льскїѧ:

Ѿ ма́тернихъ пеле́нъ, мꙋ́дре, ꙳ бг҃ꙋ возложе́нъ, ꙳ се́ргїе прпⷣбне, ꙳ и҆ пꙋсты́ню ꙗ҆́кѡ гра́дъ содѣ́лавъ, ꙳ въ не́й мно́жєства мона́хѡвъ ꙳ собра́лъ є҆сѝ ꙳ сла́вити многопѣ́тꙋю трⷪ҇цꙋ: ꙳ ю҆́же молѝ ꙳ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Бг҃омꙋ́дре се́ргїе, ꙳ а҆́ще бо и҆ по́слѣжди лѣ́ты тѧ̀ новопросвѣще́ннаѧ рѡссі́йскаѧ страна̀ возрастѝ: ꙳ но дре́внихъ че́сти сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ дарова̑нїѧ чꙋде́съ досто́йнѡ прїе́мъ. мона́хѡвъ мно́жєства пѣсносло́вѧтъ, ꙳ и҆ правовѣ́рною вѣ́рою ꙳ хрⷭ҇та̀ хва́лѧтъ, твои́ми покарѧ́ющесѧ ᲂу҆че́ньми: ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ въ высо́кихъ черто́зѣхъ, ꙳ добродѣ́тели ꙳ пред̾ꙋгото́валъ є҆сѝ до́мъ себѣ̀ ꙳ се́ргїе, ѻ҆́ч҃е на́шъ, и҆ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ꙳ бжⷭ҇твеннꙋю свѣ́тлость зрѣ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, ꙳ въ ню́же всели́всѧ ꙳ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ: є҆́йже моли́сѧ, дарова́ти мі́рꙋ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, мі́ра красотꙋ̀, и҆ сла́дость вре́меннꙋю ѿню́дъ возненави́дѣлъ є҆сѝ, мона́шеское житїѐ па́че возлюби́въ, и҆ а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дникъ бы́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, и҆ свѣти́льникъ многосвѣ́тлый рѡссі́йскїѧ землѝ, чꙋдесмѝ ꙗ҆́коже второ́е со́лнце сїѧ́ѧ, но всѣ́хъ на́съ помина́й, соверша́ющихъ свѧще́ннꙋю па́мѧть твою̀: мы́ бо ча̑да твоѧ̑, и҆ ѻ҆́вцы слове́сныхъ твои́хъ ᲂу҆че́нїй, и҆ тѧ̀ на по́мощь призыва́емъ, просѧ́ще тобо́ю прїѧ́ти ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Влⷣчце, прїимѝ:

Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆́же добродѣ́телей подви́жникъ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинный во́инъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, на стра̑сти вельмѝ подвиза́лсѧ є҆сѝ въ жи́зни вре́меннѣй, въ пѣ́нїихъ, бдѣ́нїихъ же, и҆ поще́нїихъ ѻ҆́бразъ бы́въ твои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ. тѣ́мже и҆ всели́сѧ въ тѧ̀ прест҃ы́й дх҃ъ, є҆гѡ́же дѣ́йствїемъ свѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шенъ є҆сѝ: но ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ, помина́й ста́до, є҆́же собра́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, и҆ не забꙋ́ди, ꙗ҆́коже ѡ҆бѣща́лсѧ є҆сѝ, посѣща́ѧ ча̑дъ твои́хъ, се́ргїе прпⷣбне, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: Є҆́же ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́нное:

На вели́цѣй вече́рни, Блаже́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на и҃, гла́съ ѕ҃.

Подо́бенъ: Всѐ ѿло́жше:

Мі́ра мѧте́жъ, прпⷣбне, ѡ҆ста́вивъ, ꙳ и҆ взе́мъ крⷭ҇тъ тво́й, послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ ꙳ невозвра́тнымъ по́мысломъ, ꙳ и҆ въ пꙋсты́ню всели́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне, ꙳ дꙋшє́вныѧ стра̑сти и҆зъ ко́рене и҆сторга́ѧ, ꙳ и҆ тѣлє́снаѧ чꙋ̑вства ѡ҆горчева́ѧ, ꙳ и҆ ча́стыми бдѣ́нїи и҆ моли́твами, ꙳ бл҃года́ть воспрїѧ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне, ꙳ цѣли́ти разли̑чныѧ недꙋ́ги, ꙳ а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, ꙳ и҆ прпⷣбныхъ сожи́телю: ꙳ моли́сѧ гдⷭ҇ꙋ, се́ргїе прпⷣбне, ꙳ поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, ꙳ кто̀ и҆сповѣ́сть трꙋды̀ твоѧ̀ и҆ болѣ̑зни; ꙳ и҆лѝ кі́й ѧ҆зы́къ и҆зрече́тъ ꙳ жесто́кое твоѐ житїѐ, ꙳ бдѣ́нїе же и҆ сꙋхоѧде́нїе, ꙳ и҆ є҆́же на землѝ лега́нїе, ꙳ чистотꙋ̀ дꙋше́внꙋю и҆ тѣле́снꙋю, ꙳ ᲂу҆стна́ми и҆ ᲂу҆мо́мъ соверше́нное безмо́лвїе, ꙳ смире́нїе же нелицемѣ́рное, ꙳ моли̑твы непреста̑нныѧ, и҆ разсꙋжде́нїе доброразсꙋ́дное, ꙳ хꙋ́дость ри́знꙋю, и҆ па́мѧть сме́ртнꙋю; ꙳ се́ргїе, ѻ҆́ч҃е на́шъ, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е се́ргїе, ꙳ ты̀ вра́чь дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆сточа́ѧ недꙋ̑жнымъ ꙳ и҆сцѣле́нїѧ стрꙋи̑, ꙳ да́ромъ же прⷪ҇ро́чествїѧ ᲂу҆кра́шенъ, ꙳ прорица́ѧ ꙗ҆́кѡ настоѧ̑щаѧ бꙋ̑дꙋщаѧ. ꙳ моли́твою бо кнѧ́зѧ воѡрꙋжи́въ, ꙳ ва́рвары побѣди́ти, ꙳ хва́лѧщыѧсѧ ѻ҆те́чество є҆гѡ̀ разори́ти. ꙳ но самѣ́хъ бг҃опораже́нною ꙗ҆́звою ꙳ трꙋ́пїѧ досто́йнѡ падо́ша, ꙳ ѱало́мски, при а҆́дѣ, прпⷣбне.

Бг҃омꙋ́дре се́ргїе, ꙳ сла́вꙋ маловре́меннꙋю ѡ҆ста́вль, ꙳ и҆ въ пꙋсты́нѧхъ и҆ гора́хъ, ꙳ ты̀ живы́й ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ трⷪ҇цы чи́стый до́мъ, бл҃же́нне, бы́лъ є҆сѝ, ꙳ є҆ѧ́же си́лою ꙳ прест҃ы́ѧ хра́мы воздви́гъ, ꙳ и҆ ѡ҆гра̑ды мона́шествꙋющымъ ꙳ (с. 481) во спасе́нїе созда́лъ є҆сѝ: ꙳ живѧ́ше же въ тебѣ̀ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, ꙳ є҆го́же ѿ ю҆́ности возжелѣ́лъ є҆сѝ. ꙳ того̀ молѝ, се́ргїе прпⷣбне, ꙳ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́ны стїхи̑ры прпⷣбнагѡ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Терпѧ́ще мꙋчє́нїѧ:

Терпѧ̀ ны̑нѣшнѧѧ мꙋ́жественнѣ, веселѧ́сѧ бꙋ́дꙋщими, ко всѣ̑мъ глаго́лалъ є҆сѝ, прпⷣбне се́ргїе: є҆да̀ ᲂу҆́бѡ тꙋ́не подвиза́емсѧ, но вѣ́чнагѡ живота̀ ча́юще полꙋчи́ти; лю́ты скѡ́рби, но сла́докъ ра́й, болѣ́знены трꙋды̀, но присносꙋ́щно воспрїѧ́тїе. не ѡ҆блѣни́мсѧ ᲂу҆̀бо, ѽ пѡ́стницы. ма́лѡ стерпи́мъ, да вѣнцы̑ нетлѣ́нными ᲂу҆вѧзе́мсѧ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Два́жды.

Зрѧ̀ ꙗ҆́кѡ наслажде́нїе скѡ́рби, ше́ствꙋѧ тѣ́снымъ пꙋте́мъ, ко ᲂу҆ченикѡ́мъ твои́мъ глаго́лалъ є҆сѝ, пребл҃же́нне се́ргїе: не ᲂу҆страши́мсѧ по́двига по́стнагѡ, да стра́шнагѡ гее́нскагѡ мꙋче́нїѧ и҆збѣ́гнемъ, согбе́ннѣ бꙋ́дꙋтъ рꙋ́цѣ, да простира́ютсѧ же къ бг҃ꙋ, но́зѣ же ᲂу҆твержде́ны на моли́твѣ предстоѧ́ти. не пощади́мъ є҆стества̀ тлѣ́ннагѡ, и҆зво́лимъ по́двигъ, да вѣнцы̑ побѣ́дными ᲂу҆вѧзе́мсѧ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Ѿве́ргъ тлѣ̑нныѧ ри̑зы, ходи́лъ є҆сѝ въ зимѣ̀ безъ те́плыѧ ѻ҆де́жды ꙗ҆́коже въ лѣ́тѣ, глаго́лѧ, терпѣли́ве се́ргїе: за ра́й, є҆го́же погꙋби́хомъ, ри̑зы мѧ̑гкїѧ ны́нѣ ѿлага́емъ, грѣхо́мъ и҆ногда̀ престꙋпле́нїѧ ѡ҆дѣ́ѧхомсѧ, совлеце́мсѧ ны́нѣ, ра́ди нетлѣ́нныхъ ри́зъ, небреже́мъ, бра́тїе, ѡ҆ зимѣ̀ преходѧ́щей: пло́ть и҆знꙋри́мъ, да вѣнцы̑ побѣ́дными ᲂу҆вѧзе́мсѧ ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а и҆ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Є҆́же по ѻ҆́бразꙋ соблю́дъ невреди́мѡ, ᲂу҆́мъ влады́кꙋ надъ страстьмѝ па́гꙋбными по́стнически поста́вивъ, во є҆́же по подо́бїю ꙗ҆́кѡ мо́щно возше́лъ є҆сѝ: мꙋ́жески бо є҆стество̀ понꙋ́дивъ, потща́лсѧ є҆сѝ хꙋ́ждшее покори́ти лꙋ́чшемꙋ, и҆ пло́ть порабо́тити дꙋ́хꙋ. тѣ́мже мона́шествꙋющихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́рхъ, жи́тель пꙋсты́нный, благотекꙋ́щихъ ѡ҆бꙋчи́тель, пра́вило добродѣ́тели и҆звѣ́стнѣйшее, и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ, зерца́лѡмъ разрѣ́шшымсѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ се́ргїе, чи́стѣ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, молѧ́сѧ несре́дственнѣ ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебѐ не ᲂу҆блажи́тъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ благослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Блаже́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й, и҆ лѣ̑та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́ицѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. Послꙋ́шайте ᲂу҆̀бо менє̀, ѽ ча̑да! честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆́бѡ, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, мє́рзски же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость, ѧ҆зы́къ же непра́веднагѡ поги́бнетъ. Оу҆стнѣ̀ мꙋже́й првⷣныхъ ка́плютъ бл҃года̑ти, ᲂу҆ста́ же нечести́выхъ развраща́ютсѧ. Мѣ̑рила льсти̑ваѧ, ме́рзость предъ гдⷭ҇емъ, вѣ́съ же пра́ведный прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀. И҆дѣ́же а҆́ще вни́детъ досажде́нїе, та́мѡ и҆ безче́стїе: ᲂу҆ста́ же смире́нныхъ поꙋча́ютсѧ премꙋ́дрости. Соверше́нїе пра́выхъ наста́витъ и҆̀хъ, и҆ поползнове́нїе ѿрица́ющихсѧ ᲂу҆пасе́тъ и҆̀хъ. Не по́льзꙋютъ и҆мѣ̑нїѧ въ де́нь ꙗ҆́рости, пра́вда же и҆зба́витъ ѿ сме́рти. Оу҆́меръ првⷣный, ѡ҆ста́ви раска́ѧнїе: нарꙋ́чна же быва́етъ и҆ посмѣѧ́тельна нечести́выхъ па́гꙋба. Пра́вда непоро́чнагѡ и҆справлѧ́етъ пꙋти̑, въ нече́стїе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда мꙋже́й пра́выхъ и҆зба́витъ и҆̀хъ: безсовѣ́тїемъ же плѣнѧ́ютсѧ беззако́ннїи. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ ѿ ло́ва ᲂу҆бѣ́гнетъ, въ мѣ́стѡ же є҆гѡ̀ предае́тсѧ нечести́вый. Во ᲂу҆стѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданѡмъ, чꙋ́вство же пра́ведныхъ благоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ и҆спра́витсѧ гра́дъ, и҆ въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованїе. Во бл҃гослове́нїи пра́выхъ возвы́ситсѧ гра́дъ, ᲂу҆сты́ же нечести́выхъ раскопа́етсѧ. Рꙋга́етсѧ гра́жданѡмъ лише́нный ра́зꙋма, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый безмо́лвїе во́дитъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Пра́ведныхъ дꙋ́шы въ рꙋцѣ̀ бж҃їей, и҆ не прико́снетсѧ и҆́хъ мꙋ́ка. Непщева́ни бы́ша во ѻ҆чесѣ́хъ безꙋ́мныхъ ᲂу҆мре́ти, и҆ вмѣни́сѧ ѡ҆ѕлобле́нїе и҆схо́дъ и҆́хъ: и҆ є҆́же ѿ на́съ ше́ствїе сокрꙋше́нїе, ѻ҆ни́ же сꙋ́ть въ ми́рѣ. И҆́бо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а҆́ще и҆ мꙋ́кꙋ прїи́мꙋтъ, ᲂу҆пова́нїе и҆́хъ безсме́ртїѧ и҆спо́лнено. И҆ вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бꙋ́дꙋтъ: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆скꙋсѝ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ достѡ́йны себѣ̀. Ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ и҆скꙋсѝ и҆̀хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ всепло́дїе же́ртвенное прїѧ́тъ ѧ҆̀. И҆ во вре́мѧ посѣще́нїѧ и҆́хъ возсїѧ́ютъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́скры по сте́блїю потекꙋ́тъ: сꙋ́дѧтъ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ ѡ҆блада́ютъ людьмѝ, и҆ воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющїисѧ на́нь разꙋмѣ́ютъ и҆́стинꙋ, и҆ вѣ́рнїи въ любвѝ пребꙋ́дꙋтъ є҆мꙋ̀. Ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи́ра хра́ма, и҆ ст҃а́гѡ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те празднолю́бцы, и҆ по́стникѡвъ сосло́вїе, вѣ́рою соше́дшесѧ, и҆́стиннаго по́стника почти́мъ дне́сь се́ргїа, съ весе́лїемъ ше́ствовавшаго по стопа́мъ влⷣки своегѡ̀ ᲂу҆́зкїй пꙋ́ть, и҆ безстра́стнꙋю жи́знь, и҆ вѣ́рою возопїи́мъ: ѽ всебл҃же́нне, прпⷣбныхъ сожи́телю; и҆ по́стникѡвъ похвало̀. ѡ҆ на́съ моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Прпⷣбне и҆ бг҃оно́се се́ргїе, любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы всѧ̑ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, и҆ въ пꙋсты́ню вше́дъ, ника́коже ᲂу҆боѧ́лсѧ є҆сѝ неви́димыхъ врагѡ́въ кова́рствїѧ: а҆́ще бо и҆ мно́гажды прїидо́ша на тѧ̀, скрежета́нїемъ зꙋбны́мъ ꙗ҆́рость показꙋ́юще: ты́ же моли́твами твои́ми, ꙗ҆́кѡ ды́мъ безъ вѣ́сти си́хъ сотвори́лъ є҆сѝ. ѽ непоро́чныѧ твоеѧ̀ дꙋшѝ, и҆ крѣ́пкагѡ терпѣ́нїѧ твоегѡ̀! хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Рѡссі́йскаѧ ᲂу҆́бѡ всеѡсвѧще́ннаѧ, и҆ вели́каѧ цр҃ковь, съ правосла́вными собо́ры мона̑хи же и҆ просты́ми, є҆ѵⷢ҇льскихъ и҆сто́чникѡвъ стрꙋѧ́ми напои́вшесѧ, дꙋхо́внѡ весели́мсѧ, въ наро́читомъ пра́здницѣ, до́брагѡ па́стырѧ и҆ ᲂу҆чи́телѧ, и҆ цѣлє́бныѧ є҆гѡ̀ мо́щи ѡ҆бстоѧ́ще любе́знѡ ѡ҆блобыза́емъ, и҆ си́хъ ꙗ҆́кѡ цвѣ́ты пѣ́сньми и҆ хвала́ми ᲂу҆вѧзе́мъ рекꙋ́ще: ра́дꙋйсѧ се́ргїе бл҃же́нне, нбⷭ҇ный человѣ́че, земны́й а҆́гг҃ле, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ ѻ҆би́тель. ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мно́гихъ ко спасе́нномꙋ пꙋтѝ наста́вилъ є҆сѝ. ра́дꙋйсѧ, правосла́вномꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ похвала̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, прпⷣбне се́ргїе бг҃опрїѧ́тне, ѻ҆те́чествꙋ твоемꙋ̀ пресвѣ́тлый свѣти́льниче, и҆ моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃: Прїиди́те, мона́шествꙋющихъ:

Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Творе́цъ и҆ и҆зба́витель мо́й:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Наста̀, бг҃оно́се, со́лнца свѣтлѣ́йши тво́й пра́здникъ, ꙳ ѡ҆зарѧ́ѧ приходѧ́щыѧ къ тебѣ̀ вѣ́рою, ꙳ и҆ безсме́ртїе благоꙋха́етъ: ꙳ дꙋша́мъ же и҆сточа́етъ нетлѣ́нїе ѿ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ, ꙳ се́ргїе прпⷣбне, ꙳ моли́твенниче ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Чꙋ́вствєнныѧ стра̑сти тѣлє́сныѧ побѣди́лъ є҆сѝ, ꙳ воздержа́нїѧ брозда́ми, чꙋдодѣ́йственне се́ргїе, и҆ ре́вность къ безплѡ́тнымъ на землѝ показа́лъ є҆сѝ, ꙳ все́ же плотско́е жела́нїе дꙋ́хꙋ повинꙋ́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мъ и҆ ны́нѣ въ нбⷭ҇ныхъ дво́рѣхъ водворѧ́ѧсѧ, молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Бл҃же́нне се́ргїе, ѡ҆снова́нїе положи́въ добродѣ́тели, ꙳ дре́внѧгѡ человѣ́ка совле́ксѧ съ похотьмѝ, ꙳ и҆ во хрⷭ҇та̀ ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ и҆́стинꙋ. ꙳ тѣ́мъ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ, преподо́бне, мнѡ́гаѧ врагѡ́въ ѡ҆полчє́нїѧ, ꙳ наста́вникъ мона́хѡвъ бы́въ, ꙳ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жєства наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ се́ргїе: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. блаже́нъ є҆сѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, прпⷣбныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Безневѣ́стнаѧ дв҃о:

Тропа́рь пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.

На ᲂу҆́трени, тропа́рь ст҃а́гѡ два́жды. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

По а҃-мъ стїхосло́вїи, сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Поⷣ: Премꙋ́дрости:

Ве́сь ѡ҆свѧще́нъ и҆ бг҃оно́сенъ показа́лсѧ є҆сѝ, мі́ра и҆ бога́тства свѣ́тлости, и҆ всѧ̑ є҆ли̑ка ви́димыхъ добрѡ́тъ маловре́менныхъ преѡби́дѣвъ, смире́нїемъ же и҆ нището́ю влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, собра́въ мона́хѡвъ мно́жєства, и҆ си́хъ правосла́вїѧ ᲂу҆че́ньми просвѣти́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ и҆ по кончи́нѣ нестарѣ́емꙋю бл҃года́ть прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ во гро́бѣ лежѧ̀, нетлѣ́ненъ пребыва́еши, се́ргїе бг҃облаже́нне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всенепоро́чнаѧ невѣ́сто творца̀, ꙗ҆́кѡ неискꙋсомꙋ́жнаѧ мт҃и и҆зба́вителѧ, прїѧ́телище ꙗ҆́кѡ сꙋ́щи ᲂу҆тѣ́шителѧ всепѣ́таѧ, беззако́нїѧ мѧ̀ сꙋ́ща скве́рно жили́ще, и҆ де́мѡнѡвъ и҆гра́лище въ ра́зꙋмѣ бы́вша, потщи́сѧ и҆ си́хъ ѕлодѣ́йствїѧ мѧ̀ и҆зба́вити, свѣ́тло жили́ще добродѣ́тельми содѣ́лавши. свѣтода́тельнаѧ и҆ нетлѣ́ннаѧ, разженѝ ѻ҆́блакъ страсте́й, и҆ вы́шнѧгѡ прича́стїѧ сподо́би, и҆ свѣ́та невече́рнѧгѡ моли́твами твои́ми.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ г҃. Поⷣ: Красотѣ̀ двⷭ҇тва:

Є҆́же къ бг҃ꙋ мꙋдрова́нїе горѣ̀ и҆мѣ́ѧ, ѻ҆́ч҃е, и҆ ꙗ҆̀же на землѝ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ, и҆ мно́гими болѣ́зньми, свѣ́тлѡ твоѐ житїѐ и҆з̾ѧсни́въ, всѧ́кїѧ же бжⷭ҇твенныѧ добродѣ́тели ѻ҆би́тель показа́всѧ, въ моли́твахъ и҆ мольба́хъ и҆ поще́нїихъ гдⷭ҇ꙋ прибли́жилсѧ є҆сѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ невоздѣ́ланна, дв҃о, лоза̀, прекра́сный гро́здъ хрⷭ҇та̀ возрасти́ла є҆сѝ, и҆сточа́юща на́мъ вїно̀ спаси́тельное, всѣ́хъ веселѧ́щее дꙋ́шы и҆ тѣлеса̀. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ вино́внꙋ тѧ̀ до́брыхъ ᲂу҆блажа́юще, при́снѡ со а҆́гг҃ломъ вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Є҆гда̀, бл҃же́нне, бжⷭ҇твенномꙋ жела́нїю ᲂу҆́мъ тво́й впери́въ, тогда̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ всѧ̑ до́лꙋ влекꙋ̑щаѧ мꙋдрова̑нїѧ, и҆ въ пꙋсты́ню всели́всѧ, ꙗ҆́кѡ крі́нъ процвѣ́лъ є҆сѝ добродѣ́тели прекра́сный, и҆ страсте́й и҆скорени́въ те́рнїе, въ не́мъ насади́лъ є҆сѝ плоды̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ. тѣ́мже и҆ пожа́лъ є҆сѝ рꙋкоѧ̑ти неѿе́млемо бога́тство на нб҃сѣ́хъ, се́ргїе прпⷣбне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй дарова́ти, чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, а҆́гг҃льскїй собо́ръ и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, ѡ҆свѧще́нный хра́ме и҆ раю̀ слове́сный, дѣ́вственнаѧ похвало̀, и҆зъ неѧ́же бг҃ъ воплоти́сѧ и҆ млⷣнецъ бы́сть, пре́жде вѣ̑къ сы́й бг҃ъ на́шъ: ложесна́ бо твоѧ̑ престо́лъ сотворѝ, и҆ чре́во твоѐ простра́ннѣе нб҃съ содѣ́ла. ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, бл҃года́тнаѧ, всѧ́каѧ тва́рь, сла́ва тебѣ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

И҆́же на землѝ а҆́гг҃ла, и҆ на нб҃сѝ человѣ́ка бж҃їѧ, мі́ра благо́е ᲂу҆краше́нїе, пи́щꙋ благи́хъ добродѣ́тельныхъ, по́стникѡвъ похвалꙋ̀, се́ргїа вели́каго почти́мъ: насажде́нъ бо въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ процвѣтѐ пра́веднѡ. ꙗ҆́кѡ ке́дръ въ пꙋсты́ни, ᲂу҆мно́живъ ста́до хрⷭ҇то́во слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ, въ прпⷣбствѣ и҆ пра́вдѣ.

Канѡ́нъ бцⷣы со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ ст҃а́гѡ на и҃.

Канѡ́нъ прст҃ы́ѧ бцⷣы.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ, пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Прича́щшисѧ є҆́ѵа са́да, преслꙋша́ннагѡ бра́шна, клѧ́твꙋ введѐ: но сїю̀ разрѣши́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ, благослове́нїѧ нача́токъ, хрⷭ҇та̀ ро́ждши.

Ꙗ҆́же би́сера ѿ бжⷭ҇твенныѧ мо́лнїи хрⷭ҇та̀ ро́ждши, страсте́й мои́хъ мглꙋ̀, и҆ прегрѣше́нїй смꙋще́нїе, чⷭ҇таѧ, разженѝ, свѣ́томъ твоеѧ̀ свѣ́тлости.

Ꙗ҆зы́кѡвъ жда́нїе і҆а́кѡвъ, и҆зъ тебє̀ воплоща́емаго предзрѧ́ше та́йнѡ, ᲂу҆́мными ѻ҆чесы̀, бг҃а, и҆зба́вльшаго на́съ хода́тайствомъ твои́мъ.

Ѡ҆скꙋдѣ́вшымъ нача́льникѡмъ ѿ пле́мене і҆ꙋ́дова, пречⷭ҇таѧ, сн҃ъ тво́й и҆ бг҃ъ, проше́дъ во́ждь, на́дъ концы̀ земны́ми ны́нѣ вои́стиннꙋ воцр҃и́сѧ.

Канѡ́нъ прпⷣбнагѡ се́ргїа, є҆гѡ́же краегране́сїе сицево̀:

Се́ргїа похвали́ти, бж҃е мо́й, да́рꙋй мѝ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ, чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре: і҆и҃лѧ же бѣглеца̀ пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Хрⷭ҇та̀ на́съ ра́ди во́лею смири́вшагосѧ, да́же до ра́бїѧ ѻ҆́браза подража́въ, возлюби́лъ є҆сѝ смире́нїе, и҆ ѕѣ́льнымъ бдѣ́нїемъ и҆ моли́твами, дꙋшегꙋ̑бныѧ стра̑сти ᲂу҆мертви́въ, на го́рꙋ безстра́стїѧ возше́лъ є҆сѝ, се́ргїе пребога́те.

Ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ свѣ́та, твою̀ дꙋ́шꙋ сле́зными потѡ́ки ᲂу҆краша́ѧ, и҆ дрꙋга́го і҆саа́ка подо́бнѡ са́мъ себѐ возне́слъ є҆сѝ, прпⷣбне, и҆ се́рдце твоѐ бг҃ꙋ поже́рлъ є҆сѝ.

И҆́же во чре́вѣ ма́терни трикра́ты проглаше́нїемъ, трⷪ҇цы слꙋжи́тель показа́лсѧ є҆сѝ, и҆ трисо́лнечнымъ свѣ́томъ ѡ҆зарѧ́емь, де́мѡнскаѧ ѡ҆полчє́нїѧ ꙗ҆́кѡ паꙋчи́нꙋ разори́лъ є҆сѝ, пребл҃же́нне се́ргїе.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́нѡвъ кромѣ̀ є҆сте́ственныхъ родила̀ є҆сѝ законода́вца бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка бы́вша. того̀ ꙗ҆́кѡ бла́га молѝ, всенепоро́чнаѧ, на̑ша беззакѡ́нїѧ презрѣ́ти, вопїю́щихъ всегда̀: пои́мъ гдⷭ҇ꙋ, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ ст҃а́гѡ.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ десни́ца, бг҃олѣ́пнѡ въ крѣ́пости просла́висѧ: та́ бо, безсме́ртне, ꙗ҆́кѡ всемогꙋ́щаѧ, проти̑вныѧ сотрѐ, і҆и҃льтѧнѡмъ пꙋ́ть глꙋбины̀ новосодѣ́лавшаѧ.

Любо́вїю хрⷭ҇то́вою ᲂу҆тверди́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ рѣка̀, ѻ҆би́льнѡ всю̀ зе́млю напаѧ́ѧ сло́вомъ ᲂу҆че́нїѧ, бг҃облаже́нне се́ргїе: тѣ́мже па́мѧть твою̀ любо́вїю ᲂу҆блажа́емъ.

Твое́ю рꙋко́ю бы́сть благослове́нїе, бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ: невла́жнаѧ бо землѧ̀ твое́ю моли́твою во́дꙋ и҆сточѝ, ю҆́же ны́нѣ почерпа́юще, и҆сцѣле́нїе прїе́млемъ незави́стнѡ, преподо́бне се́ргїе.

Ве́сь ѿ ю҆́ности бг҃ꙋ ѡ҆свѧти́лсѧ є҆сѝ, въ немꙋ̀ добродѣ́тельми приближа́ѧсѧ: тлѣ̑ннаѧ бо ꙗ҆̀же на землѝ ѡ҆ста́вивъ, нбⷭ҇ное ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ бога́тство.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́ти и҆сто́чниче, ра́дꙋйсѧ, лѣ́ствице и҆ две́ре нбⷭ҇наѧ. ра́дꙋйсѧ, свѣ́щниче и҆ ста́мно злата́ѧ, и҆ горо̀ несѣко́маѧ, ꙗ҆́же жизнода́вца хрⷭ҇та̀ мі́ра родила̀ є҆сѝ.

Катава́сїа: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Тлѣ́ннꙋю мою̀ пло́ть и҆ сме́ртнꙋю, всечⷭ҇таѧ бг҃ома́ти, и҆зъ чре́ва твоегѡ̀ несказа́ннѡ прїе́мъ бл҃гі́й, и҆ ѡ҆безтлѣ́нивъ сїю̀, вѣ́чнѣ себѣ̀ свѧза́лъ є҆́сть.

Бг҃а воплоща́ема и҆зъ тебє̀ зрѧ́ще, дв҃о, ᲂу҆жаса́хꙋсѧ стра́хомъ ли́цы а҆́гг҃льстїи: и҆ ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю немо́лчными пѣ́сньми тѧ̀ почита́ютъ.

Оу҆жасе́сѧ, го́рꙋ ᲂу҆́мнꙋю ви́дѣвъ тѧ̀, прⷪ҇ро́къ данїи́лъ, и҆зъ неѧ́же ка́мень ѿсѣче́сѧ кромѣ̀ рꙋ́къ: и҆ де́мѡнскаѧ ка̑пища, бг҃ома́ти, крѣ́пкѡ сокрꙋшѝ.

Не мо́жетъ сло́во тѧ̀ человѣ́ческое, нижѐ ѧ҆зы́къ, дв҃о, похвали́ти досто́йнѡ: и҆зъ тебє́ бо безъ сѣ́мене жизнода́вецъ хрⷭ҇то́съ воплоти́тисѧ, пречⷭ҇таѧ, бл҃говолѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ небеса̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Благи́хъ ѻ҆́бразъ тебѐ да́въ твои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ, и҆ привле́клъ є҆сѝ мнѡ́ги дꙋ́шы во спасе́нїе, ѿлꙋчи́вшихсѧ мїрска́гѡ пристра́стїѧ, и҆̀же ᲂу҆тѣшє́нїѧ ᲂу҆лꙋчи́ша ра́йскагѡ наслажде́нїѧ.

Ꙗ҆́кѡ добропло́днаѧ ма́слина въ домꙋ̀ бж҃їи, блаже́нне, процвѣ́лъ є҆сѝ, и҆ є҆ле́емъ ᲂу҆маща́ѧ дꙋ́шы, любо́вїю тѧ̀ пою́щихъ, пребл҃же́нне се́ргїе, и҆ вѣ́рою хрⷭ҇тꙋ̀ вопїю́щихъ: нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебѐ, чл҃вѣколю́бче.

Стра̑сти дꙋшетлѣ̑нныѧ ᲂу҆спи́лъ є҆сѝ бо́дренными бдѣ̑нїи, блаже́нне: и҆ си́хъ ра́ди въ черто́гъ нбⷭ҇ный всели́лсѧ є҆сѝ, прїе́мъ бг҃омꙋ́дре се́ргїе, бл҃года́ть и҆сцѣле́нїй.

Бг҃оро́диченъ:

Херꙋві́мѡвъ и҆ серафі́мѡвъ превы́шши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, бцⷣе: ты́ бо є҆ди́на прїѧ́ла є҆сѝ невмѣсти́маго бг҃а во чре́вѣ твое́мъ, нескве́рнаѧ. тѣ́мже тѧ̀ всѝ вѣ́рнїи пѣ́сньми, чи́стаѧ, ᲂу҆блажа́емъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Є҆ди́не вѣ́дый человѣ́ческагѡ сꙋщества̀ не́мощь, и҆ ми́лостивнѡ въ нѐ воѡбра́жсѧ, препоѧ́ши мѧ̀ съ высоты̀ си́лою, є҆́же вопи́ти тебѣ̀, ст҃ы́й: ѡ҆дꙋшевле́нный хра́ме, неизрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Тлѣ́ннꙋю сла́вꙋ презрѣ́въ, бл҃же́нне, нетлѣ́нныѧ и҆ бжⷭ҇твенныѧ сла́вы наслѣ́дникъ бы́ти сподо́билсѧ є҆сѝ: всю́ бо попра́въ житїѧ̀ красотꙋ̀, со а҆́гг҃лы въ вы́шнихъ бжⷭ҇твенныѧ сла́вы наслажда́ешисѧ.

Ра́ломъ моли́твеннымъ, прпⷣбне, зе́млю се́рдца твоегѡ̀ ѡ҆бнови́въ, и҆ сїю̀ насѣ́ѧвъ сѣ́менемъ трꙋдѡ́въ твои́хъ, и҆ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ прекра́снаѧ сло́ва пшени́ца, и҆ дости́глъ є҆сѝ незаходи́магѡ свѣ́та селе́нїе.

Дх҃а ст҃а́гѡ сїѧ́ньми почте́нъ, и҆ свѣтоно́снымъ житїе́мъ ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, тре́бꙋющымъ подава́ѧ неѡскꙋ́днѡ, и҆ прїе́млѧ съ любо́вїю мона́шествꙋющихъ чи́ны, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ прозѧбѐ, чⷭ҇таѧ, цвѣ́тъ неꙋвѧда́емый, ѡ҆благово́нствꙋѧ всѐ человѣ́чество, бжⷭ҇твеннымъ мѵ́ромъ є҆стества̀ своегѡ̀, и҆́же и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льный, и҆зъ тебє̀ бы́сть подъ лѣ́томъ, дв҃о всенепоро́чнаѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ:

Ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ тлѣ́нныхъ ѡ҆ста́вивъ нестоѧ́нное, хрⷭ҇тꙋ̀ ѿ дꙋшѝ послѣ́довалъ є҆сѝ, и҆ болѣ́зньми и҆ трꙋды̑ и҆ (с. 492) ѕѣ́льнымъ воздержа́нїемъ, ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ пожи́въ, пребл҃же́нне се́ргїе: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Херꙋві́мѡвъ и҆ серафі́мѡвъ превы́шши є҆сѝ, бцⷣе, небесе́ же и҆ землѝ простра́ннѣйши, ви́димыѧ тва́ри и҆ неви́димыѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ преимꙋ́щи несосꙋ́днымъ сосꙋжде́нїемъ: є҆гѡ́же бо простра́нствїѧ нб҃са̀ не вмѣща́ютъ, въ твое́й ᲂу҆тро́бѣ вмѣсти́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ: є҆го́же молѝ, спасти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Пое́мъ пречⷭ҇таѧ тѧ̀ всенепоро́чнꙋю, и҆̀же тобо́ю спа́сшїисѧ, и҆ благоче́стнѡ пою́ще взыва́емъ: бл҃гослове́нна, ꙗ҆́же бг҃а, приснодв҃о, ро́ждшаѧ.

Свѣ́тъ незаходи́мый, дв҃о, родила̀ є҆сѝ, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ житїѧ̀ пло́тїю свѣтѧ́щь, всебл҃же́ннаѧ: и҆ пою́щымъ тѧ̀ ра́дость, приснодв҃о, и҆сточи́ла є҆сѝ.

Бл҃года́ть процвѣтѐ, зако́нъ преста̀ тобо́ю, всест҃а́ѧ: ты́ бо, чⷭ҇таѧ, родила̀ є҆сѝ гдⷭ҇а, подаю́щаго на́мъ, приснодв҃о, ѡ҆ставле́нїе.

Ме́ртва мѧ̀ показа̀ са́да вкꙋше́нїе, жи́зни же дре́во, и҆зъ тебє̀ ꙗ҆́вльшеесѧ, пречⷭ҇таѧ, воскресѝ, и҆ ра́йскїѧ сла́дости наслѣ́дника мѧ̀ ᲂу҆стро́и.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Дх҃а прест҃а́гѡ хра́мъ, ѻ҆́ч҃е, бы́лъ є҆сѝ, и҆ жи́зненныхъ во́дъ рѣка̀ и҆сполнѧ́ема, ѡ҆снова́нїе непоколеби́мо цр҃кве, мона́шествꙋющихъ ᲂу҆твержде́нїе, се́ргїе досточꙋ́дне. (с. 493)

Прⷪ҇ро́чески сле́зными ка́плѧми на всѧ́къ де́нь посте́лю ѡ҆моча́ѧ, се́ргїе сла́вне, до́ндеже до конца̀ страсте́й пꙋчи́нꙋ и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ: тѣ́мже па́мѧть твою̀ почита́емъ, присночестнꙋ́ю и҆ свѧще́ннꙋю.

Лицѐ хрⷭ҇то́во лице́мъ, прпⷣбне се́ргїе, зрѣ́ти сподо́билсѧ є҆сѝ, зерца́лѡмъ вои́стиннꙋ разрѣ́шшымсѧ: сїе́ бо и҆ ѿ мі́ра ѿлꙋчи́ тѧ къ возлю́бленномꙋ жела́нїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆чище́нїе на́шихъ да́рꙋй невѣ́дѣнїй, ꙗ҆́кѡ безгрѣ́шенъ, и҆ ᲂу҆мирѝ мі́ръ тво́й, бж҃е, моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Го́рꙋ, тѧ̀, бл҃года́тїю бж҃їею приѡсѣне́ннꙋю, прозорли́выма а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотри́въ ѻ҆чи́ма и҆зъ тебє̀ и҆зы́ти і҆и҃левꙋ, провозглаша́ше, ст҃о́мꙋ, во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Просвѣща́емь свѣтолꙋ́чными зарѧ́ми, пребл҃же́нне, наслажде́нїе нбⷭ҇ное прїѧ́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ чистѣ́йшїй хлѣ́бъ творцꙋ̀ бы́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре се́ргїе, є҆мꙋ́же взыва́ѧ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Стра̑сти дꙋшетлѣ̑нныѧ преше́дъ, и҆ во глꙋбинꙋ̀ безмо́лвїѧ вше́дъ, и҆ пре́жде ѿрѣше́нїѧ тѣле́снагѡ сою́за ᲂу҆ме́ршее ѻ҆троча̀ возста́вилъ є҆сѝ, и҆ па́че наде́жди роди́телю є҆гѡ̀ ра́дость сотвори́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ ᲂу҆диви́всѧ, творцꙋ̀ вопїѧ́лъ є҆сѝ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Дꙋше́вный ра́зꙋмъ впери́въ, сла́вне, и҆ чꙋ̑вствїѧ ѡ҆корми́въ, мꙋ́дре, ст҃ы́ню благоче́стїѧ сꙋ́щымъ на землѝ возвѣсти́лъ є҆сѝ къ нбⷭ҇номꙋ ше́ствїю.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дость тебѣ̀, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆вѝ, съ нб҃сѐ прише́дъ а҆рхїстрати́гъ, благовѣстѝ ре́къ: бг҃ъ и҆зы́детъ пло́тїю и҆зъ тебє̀, дв҃о пречⷭ҇таѧ, во спасе́нїе любо́вїю пою́щихъ тѧ̀: сла́ва си́лѣ твое́й, человѣ́кѡмъ помо́щнице.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Чистото́ю возсїѧ́вши свѣ́тлѡ, бжⷭ҇твенное пребыва́нїе влⷣки, всепѣ́таѧ, была̀ є҆сѝ: ты́ бо є҆ди́на мт҃и бж҃їѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, во ѡ҆б̾ѧ́тїихъ ꙗ҆́кѡ млⷣнца сего̀ носи́вши.

Носѧ́щи добро́тꙋ ᲂу҆́мнꙋю краснѣ́йшїѧ твоеѧ̀ дꙋшѝ, невѣ́ста бж҃їѧ была̀ є҆сѝ, запеча́тствована дѣ́вствомъ, чⷭ҇таѧ, и҆ свѣ́томъ чистоты̀ мі́ръ просвѣща́ющи.

Да рыда́етъ собра́нїе ѕлочести́выхъ, не проповѣ́дающихъ тѧ̀ ꙗ҆́вѣ чи́стꙋю бг҃ома́терь: ты́ бо врата̀ бжⷭ҇твеннагѡ свѣ́та ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ на́мъ, мра́къ прегрѣше́нїи разгонѧ́ющи.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Въ поще́нїихъ непрекло́ненъ пребы́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, и҆ до ѿше́ствїѧ своегѡ̀ хранѧ̀ сїѐ ѡ҆па́снѡ, и҆́мже сподо́билсѧ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ нетлѣ́ннагѡ блаже́нства.

Ѻ҆́стръ ᲂу҆́мъ и҆мѣ́ѧ къ бг҃ꙋ внима́ти, стра̑сти дꙋшетлѣ̑нныѧ ᲂу҆спи́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, и҆ снопы̀ благопло́дїѧ пожа́лъ є҆сѝ, пита́ѧ благоче́стнѡ восхвалѧ́ющыѧ тѧ̀, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е се́ргїе.

Свѣ́тло житїѐ твоѐ, прпⷣбне се́ргїе, и҆ и҆звѣ́стно всѣ̑мъ концє́мъ ꙗ҆ви́сѧ, и҆ бжⷭ҇твенныѧ добро́ты и҆спо́лнено, моли́твами же и҆ поще́ньми, и҆ любо́вїю, ꙗ҆́же ко хрⷭ҇тꙋ̀ чл҃вѣколю́бцꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ стѣ́нꙋ и҆мꙋ́ще, и҆ застꙋпле́нїемъ твои́мъ соблюда́еми, твое́ю бжⷭ҇твенною сла́вою хва́лѧщесѧ, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ: ты́ бо, пречⷭ҇таѧ, дꙋша́мъ на́шымъ и҆сточа́еши весе́лїе и҆ ра́дованїе. (с. 495)

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бг҃ъ сы́й ми́ра, ѻ҆ц҃ъ щедрѡ́тъ, вели́кагѡ совѣ́та твоегѡ̀, а҆́гг҃ла, ми́ръ подава́юща посла́лъ є҆сѝ на́мъ: тѣ́мъ бг҃оразꙋ́мїѧ къ свѣ́тꙋ наста́вльшесѧ, ѿ но́щи ᲂу҆́тренююще, славосло́вимъ тѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Ѡ҆бветша́вшагѡ человѣ́ка ꙗ҆́вѣ, ѻ҆́ч҃е, совле́клсѧ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ скве́рнꙋ ри́зꙋ ѿве́ргъ съ грѣхо́вными страстьмѝ, въ но́ваго ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ, є҆́же по подо́бїю ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, всече́стне.

Стра̑стныѧ ᲂу҆́зы расто́ргъ высо́кимъ твои́мъ равноа́гг҃льнымъ житїе́мъ, и҆ свы́ше прїи́мъ чꙋдодѣ́йствїѧ дарова́нїе, согрѣше́нїй на́шихъ ѡ҆чище́нїе, се́ргїе, и҆спросѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Клѧ́твꙋ є҆́ѵы, всѣ́хъ прама́тере, твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ, дв҃о, ᲂу҆праздни́ла є҆сѝ, мі́рꙋ благослове́нїе возсїѧ́вши хрⷭ҇та̀. тѣ́мже тѧ̀ ра́дꙋющесѧ, ѧ҆зы́комъ и҆ се́рдцемъ бцⷣꙋ и҆́стиннѡ и҆сповѣ́дающе, велича́емъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Вели́кїй преднаписа̀ во прⷪ҇ро́цѣхъ мѡѷсе́й тѧ̀, ковче́гъ, и҆ трапе́зꙋ, и҆ свѣ́щникъ, и҆ ста́мнꙋ, ѻ҆бра́знѡ назна́менꙋѧ воплоще́нїе, є҆́же и҆зъ тебє̀ высоча́йшагѡ, мт҃и дв҃о.

Оу҆мерщвлѧ́етсѧ сме́рть, ᲂу҆пражднѧ́етсѧ и҆ тлѣ́нїе а҆да́мова ѡ҆сꙋжде́нїѧ, плодꙋ̀ твоемꙋ̀, ѽ влⷣчце, прирази́вшеесѧ: жи́знь бо родила̀ є҆сѝ, ѿ тлѝ и҆збавлѧ́ющꙋю пою́щыѧ тѧ̀.

Зако́нъ и҆знемо́же, и҆ пре́йде сѣ́нь, па́че бо ᲂу҆ма̀ и҆ по́мысла ꙗ҆ви́вшейсѧ мнѣ̀ бл҃года́ти, ꙗ҆́же и҆зъ тебє̀, дв҃о, ржⷭ҇тво́мъ бг҃а и҆ сп҃са, многопѣ́таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Па́мѧть твою̀ творѧ́щымъ свѧще́ннꙋю, ѻ҆́ч҃е, не преста́й молѧ̀ и҆зба́вителѧ, дарова́ти согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, и҆ нбⷭ҇ное црⷭ҇тво воспрїѧ́ти, и҆дѣ́же гла́съ пра́зднꙋющихъ весели́тъ всѧ̑.

Ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь, всѧ̑ кова̑рствїѧ лꙋка́вагѡ, тве́рдымъ ᲂу҆мо́мъ, се́ргїе, ꙗ҆́коже сѣ́ть расто́ргнꙋлъ є҆сѝ, и҆ пресвѣ́тло свѣти́ло мі́рꙋ, ѻ҆́ч҃е, показа́лсѧ є҆сѝ.

Свѣ́томъ бжⷭ҇твеннымъ ѡ҆сїѧ́емь, и҆ со а҆́гг҃лы ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ водворѧ́ѧсѧ, помина́й вѣ́рою чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀, прпⷣбне се́ргїе приснопа́мѧтне.

Бг҃оро́диченъ:

Возвы́сила є҆сѝ вои́стиннꙋ па́дшее человѣ́ческое сꙋщество̀, и҆́же ѻ҆́бразомъ бжⷭ҇твеннымъ, и҆ ѻ҆ц҃а̀ ра́венствомъ, ви́димымъ сн҃омъ неизмѣ́ннымъ, бг҃ома́ти, безъ сѣ́мене во чре́вѣ поноси́вши.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зъ ᲂу҆тро́бы і҆ѡ́нꙋ младе́нца и҆зблева̀ морскі́й ѕвѣ́рь, ꙗ҆кова̀ прїѧ́тъ: въ дв҃ꙋ же все́льшеесѧ сло́во, и҆ пло́ть прїе́мшее, про́йде сохра́ншее нетлѣ́ннꙋ. є҆гѡ́же бо не пострада̀ и҆стлѣ́нїѧ, ро́ждшꙋю сохранѝ неврежде́ннꙋ.

На́съ свы́ше ста́до твоѐ ѡ҆зарѧ́еши ми́лостивнѡ, ѻ҆́ч҃е, во́инствꙋ побѣ́дꙋ правосла́вномꙋ подаѧ̀ моли́твами твои́ми, возвыша́ѧ ро́гъ правосла́вныхъ, ѿ на́съ же прїимѝ, а҆́ще и҆ ма́лое приноси́мое тебѣ̀ моле́нїе.

На недꙋ́зѣхъ разли́чныхъ и҆сцѣлє́нїѧ бл҃года́ть тебѣ̀ дарова́сѧ, и҆ на дꙋ́сѣхъ нечи́стыхъ ѿ хрⷭ҇та̀ вла́сть, мꙋ́дре, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный до́блественникъ вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ побѣ́ды, ѿ всѣ́хъ црⷭ҇твꙋющагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Ве́сь ли́къ прⷪ҇ро́ческїй ѿ бг҃а наꙋче́нъ, твоѐ провозгласѝ та́инство, несказа́ннагѡ бжⷭ҇твеннагѡ зача́тїѧ, є҆́же и҆зъ тебє̀ сло́ва мт҃и дв҃о: ты́ бо и҆́стинный нача́льный свѣ́тъ родила̀ є҆сѝ.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной воево́дѣ:

Хрⷭ҇то́вою любо́вїю ᲂу҆ѧзви́всѧ, прпⷣбне, и҆ томꙋ̀ невозвра́тнымъ жела́нїемъ послѣ́довавъ, всѧ́кое наслажде́нїе плотско́е возненави́дѣлъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ со́лнце ѻ҆те́чествꙋ твоемꙋ̀ возсїѧ́лъ є҆сѝ: тѣ́мъ и҆ хрⷭ҇то́съ да́ромъ чꙋде́съ ѡ҆богати́ тѧ, помина́й на́съ, чтꙋ́щихъ пресвѣ́тлꙋю па́мѧть твою̀, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, се́ргїе бг҃омꙋ́дре.

І҆́косъ:

Є҆ѵⷢ҇льскїй гла́съ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆слы́шавъ, всѧ̑ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ плотска̑ѧ мꙋдрова̑нїѧ, бога́тство же и҆ сла́вꙋ ꙗ҆́кѡ пра́хъ вмѣни́въ, и҆ на стра̑сти ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ подвиза́всѧ, и҆ безпло́тныхъ ликостоѧ́нїємъ, че́сти сподо́билсѧ є҆сѝ. ра́зꙋма дарова́нїе прїѧ́лъ є҆сѝ, є҆́же и҆ пода́ждь въ пѣ́снехъ пою́щымъ тѝ си́це: ра́дꙋйсѧ, се́ргїе прпⷣбне и҆ бг҃оно́се, нбⷭ҇ный человѣ́че, земны́й а҆́гг҃ле. ра́дꙋйсѧ, дх҃а ст҃а́гѡ ѻ҆би́тель. ра́дꙋйсѧ, моли́твами бг҃ода́ренъ да́ръ прїе́мый. ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ пре́жде рожде́нїѧ проглаше́нїемъ просла́вивъ ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ꙗ҆́же тѧ̀ просла́ви въ жи́зни се́й и҆ по сме́рти. ра́дꙋйсѧ, цѣломꙋ́дрїѧ сто́лпе, и҆́мже всѧ́ка стра́сть попра́сѧ. ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ млады́хъ ногте́й послѣ́дствовалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀. ра́дꙋйсѧ, притека́ющымъ къ тебѣ̀ спасе́нїѧ хода́тай. ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, возведы́й ко хрⷭ҇тꙋ̀ мона́хѡвъ мно́жєства. ра́дꙋйсѧ, похвало̀ ѻ҆те́чествꙋ твоемꙋ̀. ра́дꙋйсѧ, прⷪ҇ро́чествомъ ᲂу҆кра́шенный, во є҆́же прорица́ти ꙗ҆́кѡ настоѧ̑щаѧ бꙋ̑дꙋщаѧ. ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ моли́твами твои́ми сопроти́внїи побѣжда́ютсѧ. ра́дꙋйсѧ, правосла́вномꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ похвала̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе: є҆го́же соблюдѝ моли́твами твои́ми ѿ вра̑гъ ненавѣ́тнѡ, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, се́ргїе бг҃омꙋ́дре.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе, мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ю҆́ношъ трїе́хъ пе́щь не ѡ҆палѝ, ржⷭ҇тво̀ проѡбразꙋ́ющихъ твоѐ: бжⷭ҇твенный бо ѻ҆́гнь тебѐ не ѡ҆пали́въ, всели́сѧ въ тѧ̀ и҆ всѧ̑ наꙋчѝ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Блажа́тъ тебѐ концы̀, всенепоро́чнаѧ мт҃и, ꙗ҆́кѡ прорекла̀ є҆сѝ, просвѣща́еми свѣтолꙋ́чными сїѧ̑нїи твои́ми, и҆ бл҃года́тїю пою́щїи вопїю́тъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Па̑гꙋбныѧ ᲂу҆́бѡ зꙋ́бы въ мѧ̀ вонзѐ ѕмі́й лꙋка́внѣйшїй: но ты́ѧ тво́й, бг҃ома́ти, сн҃ъ сокрꙋшѝ, крѣ́пость же мнѣ̀ дадѐ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѡ҆чисти́лище є҆стества̀ ты̀ є҆сѝ є҆ди́на бг҃обл҃же́ннаѧ: на ра́мѣхъ бо херꙋві́мскихъ сѣдѧ́щаго бг҃а во ѡ҆б̾ѧ́тїихъ носи́вши, вопїе́ши: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Въ пещѝ и҆скꙋше́нїй разжже́нїѧ бжⷭ҇твеннаѧ бл҃года́ть ѡ҆роси́ тѧ, прпⷣбне, и҆ многосвѣ́тла трⷪ҇ческимъ жела́нїемъ показа̀, зовꙋ́ща: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Мі́ръ преѡби́дѣвъ, сла́вне се́ргїе, на землѝ ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ пожи́лъ є҆сѝ, и҆ а҆́гг҃льскимъ ликостоѧ́нїємъ сподо́билсѧ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ вѣ́рою почита́емъ, досточꙋ́дне.

Въ приста́нище ти́хое вше́дъ, бг҃омꙋ́дре, жите́йскихъ (с. 499) пла́ванїй ѿбѣ́глъ є҆сѝ, и҆ волнꙋ́ющымсѧ жите́йскими спаси́тельное ѡ҆кормле́нїе бы́лъ є҆сѝ, воспѣва́ющымъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Же́злъ прорастѐ, дв҃о, и҆зъ ко́рене і҆ессе́ева всебл҃же́нный пло́дъ, цвѣ́тъ носѧ́щи спаси́тельный, вѣ́рою сн҃ꙋ твоемꙋ̀ вопїю́щымъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю, бцⷣе, пе́щь разсмотрѧ́емъ вѣ́рнїи, ꙗ҆́коже бо ѻ҆́троки спасѐ трѝ превозноси́мый, мі́ръ ѡ҆бновѝ, во чре́вѣ твое́мъ всецѣ́лъ, хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Дрꙋго́е нб҃о на землѝ бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ, пребл҃же́нне, показа́лсѧ є҆сѝ, воспита́лъ є҆сѝ слове́сное ста́до, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ живы́й съ пло́тїю, бг҃омꙋ́дре.

И҆мꙋ́ще тѧ̀ къ бг҃ꙋ ча̑да твоѧ̑, крѣ́пка моли́твенника, бл҃же́нне, и҆ ᲂу҆тѣ́шителѧ печа́льныхъ, побо́рника же и҆ предста́телѧ, и҆ хода́таѧ благоче́стїѧ, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ спаса́емсѧ, прпⷣбне се́ргїе.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ, а҆да́мова дщѝ: и҆зъ тебє́ бо произы́де па́стырь, ѡ҆бле́ксѧ и҆́стиннѡ во всего́ мѧ человѣ́ка, превозноси́мый за милосе́рдїе непости́жное, ѻ҆тцє́въ бг҃ъ бл҃гослове́нный.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Позлаще́нною ри́зою ꙗ҆́коже цр҃и́цꙋ сн҃ъ тво́й просвѣти́въ заре́ю дх҃а, тебѐ ѡ҆деснꙋ́ю себє̀ поста́ви, всечⷭ҇таѧ: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́же хотѣ́нїемъ є҆ди́нѣмъ мі́ръ водрꙋзи́вый, и҆зъ пречи́стыѧ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ пло́ть зае́млетъ, свы́ше тꙋ́ю назда́ти хотѧ̀: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Сочета́нїемъ сло́ва ко мнѣ̀ человѣ́кꙋ бжⷭ҇твенное жили́ще была̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ, просїѧ́вши ꙗ҆́вѣ двⷭ҇тва свѣ́тлостїю. тѣ́мъ тѧ̀ пое́мъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Златоза́рный тѧ̀ свѣ́щникъ предвоѡбразѝ, прїе́мшꙋю несказа́ннѡ свѣ́тъ непристꙋ́пный, зна́нїемъ свои́мъ ѡ҆зарѧ́ющь всѧ́чєскаѧ. тѣ́мъ тѧ̀, пое́мъ, чⷭ҇таѧ, во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель, бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею, спасе́ны сїѧ̀ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѣтоно́сный тво́й пра́здникъ, пребл҃же́нне се́ргїе, и҆спо́лни ра́дости и҆ весе́лїѧ дꙋхо́внагѡ, благоꙋха́нїѧ же и҆ просвѣще́нїѧ, тѧ̀ и҆мꙋ́щымъ застꙋ́пника и҆ пра́вило мона́шествꙋющымъ.

Моли́твою непреста́нною къ бг҃ꙋ восте́клъ є҆сѝ, и҆ ѿтꙋ́дꙋ трисо́лнечными сїѧ̑нїи ѡ҆зари́лсѧ є҆сѝ, на врагѝ борє́нїѧ поста́вивъ, приводѧ̀ по́стникѡвъ собо́ры но́вымъ житїе́мъ, хрⷭ҇тꙋ̀ вопїю́щымъ: дѣ́ти, благослови́те, свѧщє́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Въ поще́нїихъ крѣ́пкое, въ моли́твахъ нелѣ́ностное, терпѣ́нїе въ и҆скꙋше́нїихъ, се́ргїе, на землѝ показа́лъ є҆сѝ, зовы́й: дѣ́ти, благослови́те, свѧщє́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ ꙗ҆́звы грѣхѡ́вныѧ и҆ собла́зны ѡ҆чи́сти, ко и҆сто́чникѡмъ примѣша́ющи, ꙗ҆̀же и҆зъ ре́бръ рождества̀ твоегѡ̀, и҆̀же ѿ ни́хъ поте́кшымъ стрꙋѧ́мъ: къ тебѣ́ бо взыва́ю, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́ю, и҆ тѧ̀ призыва́ю бг҃обл҃года́тнꙋю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Чꙋ́да преесте́ственнагѡ, росода́тельнаѧ и҆з̾ѻбразѝ пе́щь ѻ҆́бразъ: не бо̀ ꙗ҆̀же прїѧ́тъ пали́тъ ю҆́ныѧ, ꙗ҆́кѡ нижѐ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀ дв҃ы, въ ню́же вни́де ᲂу҆тро́бꙋ. тѣ́мъ воспѣва́юще воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь всѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Прилѣ́жнѡ пою́ще мо́лимъ тѧ̀: моли́сѧ прпⷣбне, побѣ̑ды дарова́ти на врагѝ во́инствꙋ на́шемꙋ, и҆ цр҃кви благолѣ́пїе, и҆ мі́рꙋ ми́ръ.

Дх҃а ст҃а́гѡ бл҃года́ть въ тѧ̀ всели́сѧ, лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ прогони́телѧ содѣ́ла, мона́шествꙋющихъ же наста́вника показа̀, зовꙋ́щихъ: благослови́те, всѧ̀ тва́рь гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Трисо́лнечнымъ свѣ́томъ и҆здале́ча сїѧ́ѧ, твои̑мъ пѣвцє́мъ свѣ́тъ да́рꙋй и҆ спасе́нїе, и҆ мі́рꙋ ми́ръ, въ твое́й па́мѧти, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, зовꙋ́щымъ: да благослови́тъ всѧ̀ тва́рь гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же а҆́гг҃льскими пѣ́сньми прославлѧ́емый, бога́тное сло́во на́съ ра́ди ѡ҆бнища̀, тѧ̀ мт҃рь добро́тꙋ і҆а́кѡвлю, бл҃гослове́ннаѧ, и҆збра́въ. тѣ́мже воспѣва́юще пое́мъ: да благослови́тъ тва́рь всѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ превозно́ситъ є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Ѕвѣзда̀, сїѧ́ющи зарѧ́ми бжⷭ҇тва̀ ѿ і҆а́кѡва, ѿ мра́ка содержи̑мымъ возсїѧ̀: тобо́ю бо всечⷭ҇таѧ, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ сло́во воплоще́нно: и҆́мже просвѣща́еми, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Оу҆крѣпи́всѧ си́лою твое́ю и҆ бл҃года́тїю, тебѣ̀ пѣ́снь ᲂу҆се́рднѡ ѿ се́рдца возложи́хъ: но сїю̀ прїимѝ, дв҃о чⷭ҇таѧ, бл҃года́ть воздаю́щи твою̀ многосвѣ́тлꙋю, ѿ нетлѣ́нныхъ сокро́вищъ, бг҃обл҃же́ннаѧ.

Поста́въ показа́ласѧ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ бж҃ества̀, въ не́мже ри́зꙋ тѣлесѐ сло́во и҆стка̀, бг҃осодѣ́лавъ дв҃о, мо́й зра́къ: въ него́же ѡ҆бле́ксѧ, всѧ̑ спасѐ ѿ смы́сла чи́ста тѧ̀ велича́ющыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Мє́ртвымъ воскресе́нїе ны́нѣ дарова́сѧ твои́мъ несказа́ннымъ и҆ неизрече́ннымъ ржⷭ҇тво́мъ, бцⷣе всечⷭ҇таѧ: жи́знь бо и҆зъ тебє̀ пло́тїю ѡ҆бложи́сѧ всѣ̑мъ возсїѧ̀, и҆ сме́ртнꙋю дрѧ́хлость ꙗ҆́вѣ разрꙋшѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀, бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ, чинонача̑лїѧ велича́ютъ

Свѣтоѧвле́нїѧ дꙋхо́внагѡ и҆спо́лненъ бы́въ, прпⷣбне се́ргїе, свѣти́льникъ сїѧ́ѧ и҆здале́ча ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, словє́сныѧ зари̑ на́мъ ѡ҆блиста́ѧ, и҆ пребжⷭ҇твенныѧ трⷪ҇цы жили́ще показа́лсѧ є҆сѝ.

Вои́стиннꙋ тѧ̀ вели́ка ᲂу҆чи́телѧ, мꙋ́дре се́ргїе, рѡссі́йскимъ страна́мъ хрⷭ҇то́съ дарова̀, нело́жнымъ правле́нїемъ пра́вѧща ѻ҆те́чество своѐ, и҆ ᲂу҆чє́нїѧ сладча́йша ме́да и҆злива́юща: и҆̀хже ꙗ҆́кѡ ѿ ѻ҆крі́на и҆ мы̀ вѣ́рнїи почерпа́емъ незави́стнѡ.

Дꙋшетлѣ̑нныѧ стра̑сти побѣди́въ, ꙗ҆́кѡ па́стырь и҆́стинный ᲂу҆па́слъ є҆сѝ слове́сное хрⷭ҇то́во ста́до, є҆́же вы́нꙋ бл҃года́тїю дх҃а ꙗ҆́кѡ цвѣ́ты ра́йскїѧ пита́ѧ, прпⷣбне.

Бг҃оро́диченъ:

Ѱалмы̑ тѧ̀ воспѣва́емъ ѡ҆бра́дованнаѧ, и҆ немо́лчнѡ тѝ, є҆́же ра́дꙋйсѧ, вопїе́мъ: ты́ бо и҆сточи́ла є҆сѝ всѣ̑мъ ра́дованїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразъ чⷭ҇тагѡ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀ показа̀ неѡпа́льнаѧ. и҆ ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющꙋю ᲂу҆гаси́ти мо́лимсѧ пе́щь: да тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Любо́вїю хрⷭ҇то́вою мꙋ́дре, просвѣща́емь, и҆ добродѣ́тельми ѡ҆блиста́емь, не ѡ҆скверни́лъ є҆сѝ дꙋшѝ твоеѧ̀ добро́тꙋ, ко ѻ҆ц҃є́мъ преста́вилсѧ є҆сѝ въ до́брѣй ста́рости, и҆ бг҃ꙋ со а҆́гг҃лы, се́ргїе, предстои́ши.

Ѡ҆чи́сти на́шѧ согрѣшє́нїѧ сло́ве, и҆ просвѣтѝ ѻ҆́чи сердє́чныѧ, є҆́же чи́стѡ зрѣ́ти твою̀ свѣ́тлость бжⷭ҇твеннагѡ свѣтоли́тїѧ, моли́твами твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника се́ргїа, да тѧ̀ всѝ велича́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ стра́ннагѡ твоегѡ̀ чꙋдесѐ! ты́ бо дв҃о бцⷣе, та́инство пре́жде вѣкѡ́въ и҆ родѡ́въ сокрове́нное въ бз҃ѣ всѧ̑ созда́вшемъ, ро́ждши бг҃а сло́ва несказа́ннѡ, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ.

Свѣти́ленъ:

Процвѣ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ, дв҃дски, ѻ҆́ч҃е и҆ ѻ҆би́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дх҃а всест҃а́гѡ, и҆́же сла́вна тѧ̀ вселе́ннѣй показа̀, ѡ҆ на́съ непреста́ннѡ хрⷭ҇та̀ молѝ, почита́ющихъ вѣ́рою пречестнꙋ́ю па́мѧть твою̀, прпⷣбне се́ргїе.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ пѣ́сньми немо́лчными ᲂу҆блажа́емъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ ѿ трⷪ҇цы є҆ди́наго родила̀ є҆сѝ, бцⷣе, и҆ но́сиши на бжⷭ҇твенныхъ ѡ҆б̾ѧ́тїихъ пребога́тое сло́во, невра́щное и҆ неизмѣ́нное.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ д҃. Поⷣ: Зва́нный свы́ше:

Є҆гда̀ бжⷭ҇твенное зва́нїе на́йде на тѧ̀, пребога́те, ꙳ тогда̀ всѐ плотско́е мꙋдрова́нїе ꙳ дꙋ́хꙋ повинꙋ́лъ є҆сѝ, ꙳ поще́нїѧ страда́ньми ᲂу҆тверди́всѧ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ и҆скꙋше́но сїѧ́ѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. ꙳ прїѧ́телище бы́лъ є҆сѝ дх҃а прест҃а́гѡ, ꙳ собра́въ мона́шествꙋющихъ мно́жєства, ꙳ и҆ ᲂу҆че́нїи твои́ми, ꙳ ꙗ҆́кѡ нѣ́коею небовосхо́дною лѣ́ствицею, ꙳ на высотꙋ̀ добродѣ́телей возводѧ̀. ꙳ помина́й на́съ, се́ргїе, чтꙋ́щихъ па́мѧть твою̀, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

Возсїѧ̀ дне́сь пресвѣ́тлаѧ ꙳ и҆ всепра́зднственнаѧ па́мѧть твоѧ̀, ꙳ пресла́вне се́ргїе, ꙳ созыва́ющи многочи́сленное по́стникѡвъ сосло́вїе, ꙳ и҆ прпⷣбныхъ ликостоѧ̑нїѧ, ꙳ въ не́йже а҆́гг҃ли сла́вѧтъ ꙳ въ трⷪ҇цѣ покланѧ́емаго бг҃а на́шего, ꙳ человѣ́цы же притека́ющїи ꙳ къ свѧще́ннѣй ра́цѣ моще́й твои́хъ, ꙳ и҆сцѣле́нїѧ да́ры прїе́млютъ. и҆ тѧ̀ вѣнча́вшаго хрⷭ҇та̀ прославлѧ́емъ, ꙳ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Бг҃оно́се и҆ пребл҃же́нне ꙳ ѻ҆́ч҃е се́ргїе, ꙳ ты̀ прⷪ҇ро́чески ꙳ посте́лю слеза́ми и҆змыва́лъ є҆сѝ: ꙳ не да́лъ є҆сѝ сна̀ твои̑мъ ѻ҆чесє́мъ, ꙳ ни вѣ́ждѡмъ дрема́нїѧ, ꙳ серде́чное жела́нїе є҆́же ко хрⷭ҇тꙋ̀ ꙗ҆влѧ́ѧ, ꙳ є҆го́же и҆змла́да возлюби́въ, ꙳ всѧ́кїѧ добродѣ́тели ви́дъ и҆спра́вилъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ хрⷭ҇та̀ велича́юще, ꙳ тѧ̀ просла́вльшаго.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, и҆змла́да воздержа́нїю прилѣжа́въ пости́всѧ, ѻ҆рга́нъ бы́лъ є҆сѝ ст҃а́гѡ дх҃а. тѣ́мъ и҆ чꙋде́съ дарова̑нїѧ прїе́мъ, человѣ́ки наꙋчи́лъ є҆сѝ преѡби́дѣти маловре́мєннаѧ: ны́нѣ же неизрече́ннымъ свѣ́томъ свѣ́тлѣ сїѧ́еши, просвѣтѝ на́шѧ мы̑сли хода́тайствомъ твои́мъ, мꙋ́дре се́ргїе.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ на тѧ̀ возлага́ю, мт҃и бж҃їѧ, сохрани́ мѧ подъ кро́вомъ твои́мъ.

Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна пе́рвагѡ канѡ́на пѣ́снь г҃, и҆ втора́гѡ пѣ́снь ѕ҃. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle