Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѕ-й де́нь. Преставле́нїе ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста і҆ѡа́нна бг҃осло́ва.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Прїиди́те премꙋ́дрости глꙋбинꙋ̀, и҆ правосла́вныхъ догма́тѡвъ списа́телѧ, вѣ́рнїи пѣ́сньми бжⷭ҇твенными дне́сь вѣнча́имъ і҆ѡа́нна сла́внаго и҆ возлю́бленаго: се́й бо возгремѣ̀, є҆́же въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во. ѿѻнꙋ́дꙋже громогла́сенъ показа́сѧ, ꙗ҆́кѡ благовѣ́стїе мі́рꙋ просїѧ́въ многомꙋ́дреннѣ приснопа́мѧтный.

Два́жды.

Вои́стиннꙋ ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆́стиненъ дрꙋ́гъ, напе́рсникъ вели́къ ᲂу҆чи́телю хрⷭ҇тꙋ̀, на пе́рси бо возле́гъ, ѿѻнꙋ́дꙋже поче́рплъ є҆сѝ премꙋ́дрости догма́ты: и҆́миже ѡ҆богаща́еши ѻ҆́крестъ всю̀ зе́млю, ꙗ҆́кѡ бг҃огл҃го́льникъ бж҃їй. тѣ́мже и҆ содержа́щи сїѧ̑, кра́снаѧ хрⷭ҇то́ва цр҃ковь, ны́нѣ ра́дꙋющисѧ весели́тсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃осло́ве и҆́стиннѡ, ра́дꙋйсѧ, мт҃ре гдⷭ҇ни сы́не вселюбе́зне: ты́ бо предстоѧ̀ при крⷭ҇тѣ̀ хрⷭ҇то́вѣ, бжⷭ҇твенный слы́шалъ є҆сѝ гла́съ влⷣки: сѐ ны́нѣ мт҃и твоѧ̀, къ тебѣ̀ возопи́вшагѡ. ѿѻнꙋ́дꙋже досто́йнѡ тѧ̀ всѝ, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇ла хрⷭ҇то́ва вели́каго и҆ возлю́бленнаго, ᲂу҆блажа́емъ.

Сла́ва, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

А҆пⷭ҇лѡвъ ве́рхъ, бг҃осло́вїѧ трꙋбꙋ̀, дꙋхо́внаго воево́дꙋ, вселе́ннꙋю бг҃ꙋ покори́вшаго, прїиди́те вѣ́рнїи, ᲂу҆блажи́мъ і҆ѡа́нна приснопа́мѧтнаго, ѿ землѝ преселѧ́ющагосѧ, и҆ землѝ неѿстꙋпа́ющаго, но живꙋ́ща, и҆ ждꙋ́ща стра́шное влⷣки второ́е прише́ствїе: є҆́же неѡсꙋжде́ннѡ срѣ́сти на́мъ и҆спросѝ люби́миче, таи́нниче, хрⷭ҇то́въ напе́рсниче, любо́вїю соверша́ющымъ па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Бг҃осло́ве сла́вне, ꙳ твои́ми бжⷭ҇твенными ᲂу҆че́нїи, ꙳ и҆ чꙋде́съ ꙗ҆вле́ньми, ꙳ пре́лести ѿгна́лъ є҆сѝ мглꙋ̀ всю̀, ꙳ и҆ лю́ди просвѣти́лъ є҆сѝ ꙳ къ зна́нїю и҆́стинныѧ вѣ́ры: ꙳ и҆ ны́нѣ молѝ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.

І҆ѡа́нне всемꙋ́дре, ꙳ хрⷭ҇то́въ люби́миче при́сный, ꙳ къ пло́ти любве́ мѧ и҆збавлѧ́ѧ, ꙳ влⷣцѣ всѣ́хъ, ꙳ бжⷭ҇твенными твои́ми мольба́ми водрꙋжѝ, ꙳ дѣ́тельми благоче́стїѧ, ꙳ и҆ моли́сѧ пода́ти мѝ ꙳ ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

Бг҃ови́дче всесвѧще́нне, ꙳ страсте́й и҆ бѣ́дъ и҆зба́ви, ꙳ и҆ ѿ недꙋ̑гъ и҆ скорбе́й благохва́лѧщыѧ тѧ̀, ꙳ и҆ почита́ющыѧ любо́вїю, ꙳ и҆ вѣ́рнѡ притека́ющыѧ, ꙳ и҆ къ покро́вꙋ твоемꙋ̀, ꙳ бжⷭ҇твенномꙋ приходѧ́щыѧ: ꙳ и҆ ᲂу҆молѝ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Бг҃осло́ве дѣ́вственниче, ᲂу҆ч҃ничѐ возлю́бленне сп҃совъ, моли́твами твои́ми на́съ спаса́й, мо́лимсѧ, ѿ всѧ́кагѡ вре́да: ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆смы̀ ста́до.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Всѐ ᲂу҆пова́нїе моѐ на тѧ̀ возлага́ю, мт҃и бж҃їѧ, сохрани́ мѧ подъ кро́вомъ твои́мъ.

Тропа́рь, гла́съ в҃:

А҆пⷭ҇ле хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ возлю́бленне, ᲂу҆скорѝ и҆зба́вити лю́ди без̾ѿвѣ́тны: прїе́млетъ тѧ̀ припа́дающа, и҆́же па́дша на пе́рси прїе́мый. є҆го́же молѝ, бг҃осло́ве, и҆ належа́щꙋю мглꙋ̀ ꙗ҆зы́кѡвъ разгна́ти, просѧ̀ на́мъ ми́ра и҆ ве́лїѧ ми́лости.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ воскрⷭ҇нъ.

На вели́цѣй вече́рни стїхологисꙋ́емъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ: пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на и҃: гла́съ а҃. Поⷣ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Зри́тель неизрече́нныхъ ѿкрове́нїй, ꙳ и҆ сказа́тель вы́шнихъ бж҃їихъ та̑инъ, ꙳ сы́нъ зеведе́евъ, ꙳ написа́въ на́мъ хрⷭ҇то́во є҆ѵⷢ҇лїе, ꙳ бг҃осло́вити ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ дх҃а ст҃а́го, ꙳ наꙋчи́лъ є҆́сть.

Бг҃одви́жимаѧ цѣвни́ца нбⷭ҇ныхъ пѣ́нїй, ꙳ тайнопи́сецъ сы́й, ꙳ бг҃осказа̑ннаѧ ᲂу҆ста̀, пѣ́нїе пѣ́сней пое́тъ краснѡ̀: ꙳ ᲂу҆стнѣ́ бо движѧ̀, ꙗ҆́кѡ стрꙋ́ны, ꙳ ꙗ҆́коже брѧца́ло ѧ҆зы́къ движѧ̀, ꙳ и҆ мо́литсѧ спасти́сѧ на́мъ.

Громогла́снымъ твои́мъ ѧ҆зы́комъ ꙳ и҆звѣща́ѧ бж҃їѧ мꙋ́дрости ꙳ сокрове́нное сло́во, бг҃ꙋ возлю́бленне, ꙳ зове́ши при́снѡ, движѧ̀ ᲂу҆стна́ми ча́стѡ: ꙳ є҆́же въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, ꙳ и҆ наꙋча́еши всѧ́каго человѣ́ка къ зна́нїю бг҃а.

Сла́ва, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

Сы́на гро́мова, ѡ҆снова́нїе бжⷭ҇твенныхъ слове́съ, нача́льника бг҃осло́вїѧ, и҆ проповѣ́дника пе́рвѣйшаго, и҆́стины догма́тѡвъ бж҃їѧ мꙋ́дрости, возлю́бленнаго і҆ѡа́нна и҆ дѣ́вственника, человѣ́ческїй ро́дъ по до́лгꙋ благопохва́лимъ: се́й бо непреста́ннѡ въ себѣ̀ и҆мѣ́ѧ бжⷭ҇твенное, є҆́же, въ нача́лѣ бѣ̀, речѐ, сло́во, а҆́бїе же ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ неразлꙋ́чное, и҆ ра́вное по си́хъ ѻ҆́ч҃а сꙋщества̀, показꙋ́ѧ на́мъ собо́ю правосла́вїе ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы: содѣ́телѧ же сꙋ́ща со ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ жи́знь носѧ́ща и҆ свѣ́тъ и҆́стинный тогѡ́жде показа̀ на́мъ. ѽ чꙋдесѐ ᲂу҆жа́снагѡ, и҆ ве́щи мꙋдри́тельныѧ! ꙗ҆́кѡ по́лнъ сы́й любвѐ, по́лнъ бы́сть и҆ бг҃осло́вїѧ, сла́вою и҆ че́стїю и҆ вѣ́рою, ѡ҆снова́тель сы́й чи́стыѧ на́шеѧ вѣ́ры. є҆ѧ́же ра́ди полꙋчи́мъ вѣ̑чнаѧ блага̑ѧ въ де́нь сꙋ́дный.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Пре́йде сѣ́нь зако́ннаѧ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе.

Возлю́бленнїи, а҆́ще се́рдце на́ше не за́зритъ на́мъ, дерзнове́нїе и҆́мамы къ бг҃ꙋ. И҆ є҆гѡ́же а҆́ще про́симъ, прїе́млемъ ѿ негѡ̀: ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ предъ ни́мъ твори́мъ. И҆ сїѧ̀ є҆́сть за́повѣдь є҆гѡ̀, да вѣ́рꙋемъ во и҆́мѧ сн҃а є҆гѡ̀ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ лю́бимъ дрꙋ́гъ дрꙋ́га, ꙗ҆́коже да́лъ є҆́сть за́повѣдь на́мъ. И҆ соблюда́ѧй за́пѡвѣди є҆гѡ̀, въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ не́мъ: и҆ ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ пребыва́етъ въ на́съ, ѿ дх҃а є҆го́же да́лъ є҆́сть на́мъ. Возлю́бленнїи, не всѧ́комꙋ дꙋ́хꙋ вѣ́рꙋйте, но и҆скꙋша́йте дꙋ́хи, а҆́ще ѿ бг҃а сꙋ́ть: ꙗ҆́кѡ мно́зи лжепрⷪ҇ро́цы и҆зыдо́ша въ мі́ръ. Ѡ҆ се́мъ познава́йте дх҃а бж҃їѧ, и҆ дꙋ́ха ле́стча. Всѧ́къ дꙋ́хъ, и҆́же и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а є҆́сть. И҆ всѧ́къ дꙋ́хъ, и҆́же не и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а нѣ́сть: и҆ се́й є҆́сть а҆нті́хрⷭ҇товъ, є҆го́же слы́шасте, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, и҆ ны́нѣ въ мі́рѣ є҆́сть ᲂу҆жѐ. Вы̀ ѿ бг҃а є҆стѐ ча̑дца, и҆ побѣди́сте тѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ бо́лїй є҆́сть, и҆́же въ ва́съ, не́жели и҆́же въ мі́рѣ. Ѻ҆нѝ ѿ мі́ра сꙋ́ть, сегѡ̀ ра́ди ѿ мі́ра глаго́лютъ, и҆ мі́ръ тѣ́хъ послꙋ́шаетъ. Мы̀ ѿ бг҃а є҆смы̀: и҆́же зна́етъ бг҃а, послꙋ́шаетъ на́съ: и҆ и҆́же нѣ́сть ѿ бг҃а, не послꙋ́шаетъ на́съ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе.

Возлю́бленнїи, а҆́ще си́це возлюби́лъ є҆́сть на́съ бг҃ъ, и҆ мы̀ до́лжни є҆смы̀ дрꙋ́гъ дрꙋ́га люби́ти. бг҃а никто́же нигдѣ́же ви́дѣ: а҆́ще дрꙋ́гъ дрꙋ́га лю́бимъ, бг҃ъ въ на́съ пребыва́етъ, и҆ любы̀ є҆гѡ̀ соверше́нна є҆́сть въ на́съ. Ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ въ не́мъ пребыва́емъ, и҆ то́й въ на́съ, ꙗ҆́кѡ ѿ дх҃а своегѡ̀ да́лъ є҆́сть на́мъ. И҆ мы̀ ви́дѣхомъ и҆ свидѣ́тельствꙋемъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ посла̀ сн҃а, спаси́телѧ мі́рꙋ. И҆́же а҆́ще и҆сповѣ́сть, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй, бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ бз҃ѣ. И҆ мы̀ позна́хомъ, и҆ вѣ́ровахомъ, любо́вь, ю҆́же и҆́мать бг҃ъ къ на́мъ. Бг҃ъ любы̀ є҆́сть, и҆ пребыва́ѧй въ любвѝ, въ бз҃ѣ пребыва́етъ, и҆ бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ.

Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова чте́нїе.

Возлю́бленнїи, а҆́ще кто̀ рече́тъ: ꙗ҆́кѡ люблю̀ бг҃а, а҆ бра́та своего̀ ненави́дитъ, ло́жъ є҆́сть: и҆́бо не любѧ́й бра́та своего̀, є҆го́же ви́дѣ: бг҃а, є҆гѡ́же не ви́дѣ, ка́кѡ мо́жетъ люби́ти; И҆ сїю̀ за́повѣдь и҆́мамы ѿ негѡ̀, да любѧ́й бг҃а, лю́битъ и҆ бра́та своего̀. Всѧ́къ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть хрⷭ҇то́съ, ѿ бг҃а рожде́нъ є҆́сть: и҆ всѧ́къ любѧ́й ро́ждшаго, лю́битъ и҆ рожде́ннаго и҆зъ негѡ̀. Ѡ҆ се́мъ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ лю́бимъ ча̑да бж҃їѧ, є҆гда̀ бг҃а лю́бимъ, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ. Сїѧ́ бо є҆́сть любы̀ бж҃їѧ, да за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ тѧ́жки не сꙋ́ть. Ꙗ҆́кѡ всѧ́къ рожде́нный ѿ бг҃а, побѣжда́етъ мі́ръ: и҆ сїѧ̀ є҆́сть побѣ́да побѣ́ждшаѧ мі́ръ, вѣ́ра на́ша. Кто̀ є҆́сть побѣжда́ѧй мі́ръ, то́кмѡ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй;

На лїті́и стїхи́ра хра́ма, та́же а҆пⷭ҇ла. Гла́съ а҃. Ге́рманово:

Рѣ́ки бг҃осло́вїѧ и҆зъ честны́хъ твои́хъ ᲂу҆́стъ и҆стеко́ша, а҆пⷭ҇ле, и҆зъ ни́хже цр҃ковь бж҃їѧ напаѧ́ема, покланѧ́етсѧ правосла́внѡ трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй, ю҆́же и҆ ны́нѣ молѝ, і҆ѡа́нне бг҃осло́ве, ᲂу҆тверди́ти и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

А҆ндре́а пѵ́рра:

Са́дъ чистоты̀, мѵ́ро благово́нїѧ па́ки возсїѧ̀ на́мъ въ присꙋ́щемъ пра́здницѣ, возопи́ти къ немꙋ̀: возлегі́й на пе́рси влⷣчнѧ, и҆ ѡ҆дожди́въ сло́во мі́рꙋ, і҆ѡа́нне а҆пⷭ҇ле, дв҃ꙋ сохрани́вый ꙗ҆́кѡ зѣ́ницꙋ ѻ҆́ка, и҆спросѝ на́мъ ѿ хрⷭ҇та̀ ве́лїю ми́лость.

Оу҆ч҃ничѐ сп҃совъ, дѣ́вственниче и҆ бг҃осло́ве, тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ дѣ́вственникꙋ, дв҃ꙋ и҆ бцⷣꙋ, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ распина́емь предадѐ, и҆ сїю̀ сохрани́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ зѣ́ницꙋ ѻ҆́ка. тѣ́мъ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ꙗ҆́кѡ неизрече́нныхъ та̑инъ самови́децъ воззва́лъ є҆сѝ вопїѧ̀: превѣ́чное сло́во, въ нача́лѣ бы́ти къ бг҃ꙋ, и҆ того̀ бы́ти бг҃а, і҆ѡа́нне а҆пⷭ҇ле напе́рсниче хрⷭ҇то́въ и҆ дрꙋ́же при́сный, трⷪ҇цы сла́досте, є҆фе́са и҆ па́тма ᲂу҆твержде́нїе непоколеби́мо, на́ша же по́мощь, моли́сѧ бг҃осло́ве всебл҃же́нне, ѿ ѕлочести́выхъ врагѡ́въ чꙋ́вственныхъ и҆ мы́сленныхъ и҆зба́витисѧ лю́демъ, па́мѧть твою̀ при́снѡ соверша́ющымъ вѣ́рнѡ.

Сла́ва, гла́съ д҃:

Возле́гъ на пе́рси ᲂу҆ч҃телѧ хрⷭ҇та̀, на ве́чери гдⷭ҇ни, возлю́бленне ᲂу҆ч҃ничѐ, ѿтꙋ́дꙋ позна́лъ є҆сѝ неизречє́ннаѧ, и҆ нбⷭ҇ный всѣ̑мъ возгремѣ́лъ є҆сѝ гла́съ: въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, и҆ сло́во бѣ̀ къ бг҃ꙋ, и҆ бг҃ъ бѣ̀ сло́во, свѣ́тъ и҆́стинный, просвѣща́ѧй всѧ́каго человѣ́ка въ мі́ръ грѧдꙋ́щаго, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ славосло́вимый сн҃ъ въ вы́шнихъ ѿ херꙋві́мѡвъ, первозда́ннаго назда́ти хотѧ́й, всего̀ себѐ сама́го и҆стощѝ неизрече́ннѡ во ᲂу҆тро́бѣ твое́й, бцⷣе всепѣ́таѧ: и҆ и҆зъ тебє̀ возсїѧ́въ, просвѣтѝ ве́сь мі́ръ бжⷭ҇тво́мъ, и҆збавлѧ́ѧ і҆дѡлонеи́стовства, и҆ въ себѣ̀ ѡ҆божи́въ, на нб҃са̀ возведѐ человѣ́чество, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Сн҃а вы́шнѧго бг҃осло́вивъ, ꙳ ѻ҆ц҃ꙋ̀ соприсносꙋ́щна, ꙳ и҆ є҆диносꙋ́щественна, ꙳ свѣ́тъ и҆зъ свѣ́та непремѣ́ненъ ꙳ и҆ начерта́нїе ѵ҆поста́си роди́телевы, ꙳ безлѣ́тнѡ возсїѧ́вша и҆ безстра́стнѡ и҆зъ негѡ̀, ꙳ содѣ́телѧ же и҆ гдⷭ҇а всѣ́хъ вѣкѡ́въ, ꙳ возлю́бленне ты̀ проповѣ́далъ є҆сѝ сего̀ мі́рꙋ, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆зве́дша свѣ́тъ и҆зъ тмы̀, ꙳ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего: ꙳ є҆го́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Сті́хъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.

Оу҆тѣ́шителевъ свѣ́тъ воспрїе́мъ, ꙳ и҆́мже и҆ просвѣща́емь бг҃осло́вилъ є҆сѝ, ꙳ ѿ ѻ҆ц҃а̀ происходѧ́щаго, ꙳ чре́зъ сн҃а же человѣ́чествꙋ ꙗ҆влѧ́ема, ꙳ є҆диноче́стна, сопресто́льна, ꙳ и҆ є҆диносꙋ́щна сꙋ́ща ꙳ ѻ҆ц҃ꙋ̀ безнача́льномꙋ же, и҆ бж҃їю сло́вꙋ, возлю́бленне, всѣ̑мъ проповѣ́далъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мже въ пѣ́снехъ тѧ̀ почита́емъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ вѣ́ры бжⷭ҇твенное ѡ҆снова́нїе: ꙳ ю҆́же незы́бленнꙋ соблюда́й ꙳ ко гдⷭ҇ꙋ моли́твами твои́ми.

Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

На высотꙋ̀ возше́дъ бг҃осло́вїѧ, ꙳ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ неизречє́ннымъ бж҃їимъ та́йнамъ, ꙳ ѡ҆ є҆ди́номъ сꙋществѣ̀ бжⷭ҇тва̀, ꙳ сла́вѣ же є҆ди́ной, ꙳ и҆ црⷭ҇твѣ и҆ гдⷭ҇ьствѣ, ꙳ тре́ми ѵ҆поста́сьми раздѣлѧ́емѣмъ при́снѡ, ꙳ сꙋ́щественнѡ нераздѣ́льнѣмъ и҆ соедине́ннѣмъ, ꙳ въ неслїѧ́нномъ бжⷭ҇твенномъ є҆ди́нствѣ: ꙳ си́це сла́вѧ проповѣ́далъ є҆сѝ, бг҃осло́ве, ꙳ трⷪ҇цꙋ нераздѣ́льнꙋ, ꙳ ю҆́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. І҆ѡа́нна мона́ха.

А҆пⷭ҇ле хрⷭ҇то́въ, є҆ѵⷢ҇лі́сте бг҃осло́ве, неизрече́нныхъ таи́нникъ бы́въ, премꙋ́дрости неизглагѡ́ланнаѧ на́мъ возгремѣ́лъ є҆сѝ ᲂу҆чє́нїѧ, є҆́же въ нача́лѣ бѣ̀, ᲂу҆ѧсни́въ вѣ̑рнымъ, и҆ є҆́же не бѣ̀, ѿложи́въ, є҆реті́чествꙋющихъ ѿрѣва́ѧ словеса̀. напе́рсникъ ꙗ҆ви́всѧ, и҆ дрꙋ́гъ возлю́бленъ, ꙗ҆́коже и҆са́їа велегла́снѣйшїй, и҆ мѡѷсе́й бг҃ови́децъ, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ къ бг҃ꙋ, прилѣ́жнѡ моли́сѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Творе́цъ и҆ и҆зба́витель мо́й:

На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь: А҆пⷭ҇ле хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ возлю́бленне: Два́жды.

Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни. И҆ Бцⷣе дв҃о: є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь ст҃а́гѡ два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Всѧ̑ па́че смы́сла:

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Поⷣ: Премꙋ́дрости:

Ты̀ сы́нъ назва́лсѧ є҆сѝ бжⷭ҇твеннагѡ гро́ма, во є҆́же ѡ҆глꙋши́ти ᲂу҆шеса̀ ѕлочести́выхъ, и҆ трꙋбы̀ сладча́е возгласи́въ, ѽ всемꙋ́дре! въ пра̑ваѧ сердца̀, сло́ва воплоще́нїе, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́скреннїй дрꙋ́гъ на пе́рси возлегі́й. ѿѻнꙋ́дꙋже поче́рплъ є҆сѝ ра́зꙋма ꙗ҆вле́нїе, всѣ̑мъ проповѣ́далъ є҆сѝ ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льнаго: і҆ѡа́нне а҆пⷭ҇ле, моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Премꙋ́дрость и҆ сло́во въ твое́мъ чре́вѣ заче́нши неѡпа́льнѡ, мт҃и бж҃їѧ, мі́рꙋ родила̀ є҆сѝ мі́ръ содержа́щаго, и҆ въ ѡ҆б̾ѧ́тїихъ и҆мѣ́ла є҆сѝ всѧ̑ содержа́щаго, пищеда́телѧ всѣ́хъ, и҆ творца̀ тва́ри. тѣ́мже молю́ тѧ, всест҃а́ѧ дв҃о, и҆ вѣ́рою сла́влю тѧ̀, и҆зба́витисѧ мнѣ̀ прегрѣше́нїй, и҆ въ де́нь сꙋда̀, є҆гда̀ предста́ти и҆́мамъ предъ лице́мъ созда́телѧ моегѡ̀, влⷣчце дв҃о чⷭ҇таѧ, твою̀ по́мощь тогда̀ пода́ждь мѝ: всѧ̑ бо мо́жеши, є҆ли̑ка хо́щеши, всепѣ́таѧ.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Поⷣ: Премꙋ́дрости:

Глꙋбинꙋ̀ ловле́нїѧ ѡ҆ста́вивъ, крⷭ҇та̀ тро́стїю всѧ̑ ꙗ҆́вѣ къ вѣ́рѣ ᲂу҆лови́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ры̑бы, ꙗ҆зы́ки: и҆́бо ꙗ҆́коже тебѣ̀ речѐ хрⷭ҇то́съ, показа́лсѧ є҆сѝ лове́цъ человѣ́кѡвъ, къ благоче́стїю ᲂу҆ловлѧ́ѧ. тѣ́мже насѣ́ѧлъ є҆сѝ и҆ сло́ва ра́зꙋмъ во все́мъ па́тмѣ, и҆ є҆фе́съ приѡбрѣ́лъ є҆сѝ словесы̀ твои́ми, бг҃осло́ве а҆пⷭ҇ле: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ дв҃о мт҃и бж҃їѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ стра̑сти лю̑тыѧ и҆сцѣлѝ, молю́сѧ: и҆ проще́нїе да́рꙋй мнѣ̀ мои́хъ прегрѣше́нїй, ꙗ҆̀же безꙋ́мнѣ содѣ́ѧхъ: дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло ѡ҆скверни́хъ, ѡ҆каѧ́нный. ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, что̀ сотворю̀ въ ча́съ ѻ҆́ный, внегда̀ а҆́гг҃ли дꙋ́шꙋ мою̀ разлꙋча́тъ ѿ стра́стнагѡ моегѡ̀ тѣлесѐ; тогда̀ помо́щница мнѣ̀ бꙋ́ди и҆ предста́тельница теплѣ́йшаѧ: тѧ́ бо и҆́мамъ наде́ждꙋ, ра́бъ тво́й.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Возле́гъ на пе́рси і҆и҃совы, дерзнове́нїе полꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ч҃ни́къ вопроша́ѧ: кто̀ є҆́сть преда́тель тво́й, гдⷭ҇и; возлю́бленъ ѕѣлѡ̀ сы́й всехва́льне, хлѣ́бомъ сего̀ ꙗ҆́вѣ тебѣ̀ показа̀. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ таи́нникъ неизрече́нныхъ бы́въ, сло́ва воплоще́нїѧ наꙋча́еши концы̀, бг҃осло́ве а҆пⷭ҇ле: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нꙋю две́рь и҆ кївѡ́тъ, всест҃ꙋ́ю го́рꙋ, свѣ́тлый ѻ҆́блакъ воспои́мъ, неѡпали́мꙋю кꙋпинꙋ̀, слове́сный ра́й, є҆́ѵы воззва́нїе, вселе́нныѧ всеѧ̀ вели́кое сокро́вище, ꙗ҆́кѡ спасе́нїе въ не́й содѣ́ласѧ мі́рꙋ, и҆ ѡ҆ставле́нїе дре́внихъ согрѣше́нїй. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ є҆́й: моли́сѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, благоче́стнѡ покланѧ́ющымсѧ всест҃о́мꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃з.

По н҃ ѱалмѣ̀: Сла́ва, Мл҃твами а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, Мл҃твами бцⷣы:

Стїхи́ра, гла́съ в҃:

Бг҃осло́ве дѣ́вственниче, ᲂу҆ч҃ничѐ возлю́бленне спа́совъ, моли́твами твои́ми на́съ спаса́й, мо́лимсѧ, ѿ всѧ́кагѡ вре́да: ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆смы̀ ста́до.

Канѡ́нъ бцⷣы со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ а҆пⷭ҇ла ѻ҆́ба канѡ́на на и҃.

Канѡ́нъ бцⷣы.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть: препросла́вленный гдⷭ҇ь, сла́внѡ бо просла́висѧ.

Ꙗ҆́кѡ кра́снꙋю, ꙗ҆́кѡ предо́брꙋю всю̀, ꙗ҆́кѡ непоро́чнꙋю въ жена́хъ, бг҃ъ тѧ̀ и҆збра́въ, во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀ всели́сѧ непоро́чнꙋю: є҆го́же молѝ, всенепоро́чнаѧ, поро́ка грѣхѡ́въ и҆зба́вити всѧ̑ пою́щыѧ тѧ̀.

Ѱало́мски, чⷭ҇таѧ, ѡ҆деснꙋ́ю ꙗ҆́коже цр҃и́ца, ѿ твоеѧ̀ ᲂу҆тро́бы возсїѧ́вшагѡ цр҃ѧ̀, предста́ла є҆сѝ: є҆го́же молѝ всенепоро́чнаѧ, да десна́го предста́телѧ пока́жетъ мѧ̀, въ де́нь воздаѧ́нїѧ, бг҃оневѣ́сто.

Пресо́хшее є҆стество̀ человѣ́ческое всѧ́кими безмѣ̑стїи, ро́ждшаѧ до́ждь нбⷭ҇ный, всѧ̑ ѡ҆бнови́ла є҆сѝ: но молю́сѧ, и҆ дꙋшѝ моеѧ̀ браздꙋ̀ и҆зсо́хшꙋю покажѝ плодоно́снꙋ, бг҃оневѣ́сто.

Оу҆мертви́вшесѧ са́домъ ра́зꙋма, дре́вомъ же жи́зни, чⷭ҇таѧ, къ жи́зни вѣ́чной при́звани бы́хомъ, ѿ тебє̀, бцⷣе, процвѣ́тшимъ па́че смы́сла, хрⷭ҇то́мъ бг҃омъ. є҆го́же со дерзнове́нїемъ молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Канѡ́нъ а҆пⷭ҇ла, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Сы́на гро́мова хрⷭ҇токра́снѡ пою̀. Ѳеофа́ново:

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ то́йже.

Црⷭ҇тво нбⷭ҇ное, бл҃же́нне, є҆́же проповѣ́далъ є҆сѝ, воспрїи́мъ, и҆ сло́вꙋ собесѣ́дникъ бы́въ нбⷭ҇номꙋ, вѣ́рꙋющыѧ честно́мꙋ твоемꙋ̀ проповѣ́данїю, и҆ бг҃осло́вїю, твои́ми моли́твами сохранѝ.

Крѣ́покъ смы́слъ ꙗ҆влѧ́ѧ, ѡ҆ всѣ́хъ небре́глъ є҆сѝ сꙋ́щихъ на землѝ, и҆ ᲂу҆́зъ є҆стества̀: и҆ сло́вꙋ, всемꙋ́дре, слове́снѣ же и҆ ᲂу҆́мнѣ сопребыва́ѧ, ѿ безслове́сїѧ безслове́снѣ живꙋ́щыѧ свободи́лъ є҆сѝ.

Нбⷭ҇ныхъ ра́зꙋмъ прїи́мъ бг҃ослове́снѣйше, бг҃а сло́ва проповѣ́далъ є҆сѝ: въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, и҆ сло́во бѣ̀ къ своемꙋ̀ роди́телю, и҆ бг҃ъ бѣ̀ сло́во, благовѣствꙋ́ѧ наꙋчи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆трокови́цъ бжⷭ҇твенныхъ ли́къ бжⷭ҇твеннѣйше въ жена́хъ тѧ̀ до́брꙋю воспѣва́ютъ, бцⷣе влⷣчце, добро́тами ᲂу҆кра́шенꙋ бжⷭ҇тва̀: добротвори́тельное бо сло́во па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ а҆пⷭ҇ла, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Молє́нїѧ бжⷭ҇твенномꙋ таи́нникꙋ несꙋ̀. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ, пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Во глꙋбины̑ дх҃а мы́слїю ѡ҆зари́всѧ прини́къ, и҆ ржⷭ҇тво̀ стра́шное на́мъ ꙗ҆́снѡ сказа́лъ є҆сѝ вопїѧ̀, бг҃осло́ве: въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во бж҃їе.

Приклонѧ́еми мно́жествомъ напа́стей, и҆ страсте́й, и҆ скорбе́й, и҆ лю́тыхъ нахожде́ньми, вѣ́рою прибѣга́емъ къ тебѣ̀, бг҃осло́ве, помо́щникъ бꙋ́ди рабѡ́мъ твои̑мъ. (с. 516)

Дꙋ́шъ на́шихъ стра̑сти лю̑тыѧ, ꙗ҆́кѡ вра́чь и҆зрѧ́денъ, ᲂу҆врачи́въ, мꙋ́дре, вѣ́чнагѡ и҆зба́ви ны̀ ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆ ѻ҆гнѧ̀, хода́тайствомъ твои́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃а заче́ншаѧ на́съ ра́ди бы́вшаго чл҃вѣ́ка, того̀ ᲂу҆молѝ, чⷭ҇таѧ, въ де́нь сꙋда̀ на́съ ᲂу҆ще́дрити, мнѡ́гаѧ согрѣши́вшихъ є҆мꙋ̀.

Катава́сїа: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Процвѣла̀ є҆́сть пꙋсты́нѧ, ꙗ҆́кѡ крі́нъ, гдⷭ҇и, ꙗ҆зы́ческаѧ неплодѧ́щаѧ цр҃ковь прише́ствїемъ твои́мъ, въ не́йже ᲂу҆тверди́сѧ моѐ се́рдце.

Ѡ҆блече́сѧ въ мѧ̀ человѣ́ка, ѿ чре́ва твоегѡ̀ проше́дъ творе́цъ, всенепоро́чнаѧ, нетлѣ́нїѧ ѻ҆де́ждꙋ да́рꙋѧ, ѡ҆бна́жшемꙋсѧ мно́гими безмѣ̑стїи.

Пречестно́е родила̀ є҆сѝ бг҃а сло́во, влⷣчце, є҆го́же прилѣ́жнѡ молѝ, ᲂу҆ще́дрити смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, сла́достей безчє́стїи сѣ́тꙋющꙋю.

Ꙗ҆́звы и҆сцѣлѝ дꙋшѝ моеѧ̀, пречⷭ҇таѧ, и҆ смире́нное се́рдце моѐ, ѡ҆горче́нное ꙗ҆́домъ ѕмїи́нымъ, дѣ́йственною твое́ю лѣчбо́ю ᲂу҆врачꙋ́й.

Ꙗ҆́кѡ мт҃и и҆мꙋ́щи дерзнове́нїе, влⷣчце, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, просѝ по́мощи ѡ҆ѕло́блєннымъ лю́демъ, беззако́нныхъ же низложѝ шата́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Трⷪ҇цы ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ бг҃осло́внымъ ѧ҆зы́комъ твои́мъ, ю҆́же па́че ᲂу҆ма̀ та́йнꙋ, і҆ѡа́нне бг҃обл҃же́нне: въ не́йже ᲂу҆тверди́сѧ моѐ се́рдце.

Ѧ҆зы́къ тво́й бы́сть пи́сменника тро́сть всест҃а́гѡ дх҃а, бг҃опи́саннѡ зна́менꙋющїй честно́е твоѐ и҆ бжⷭ҇твенное є҆ѵⷢ҇лїе.

Мꙋ́дрости ты̀ бе́зднꙋ поче́рплъ є҆сѝ, всемꙋ́дре, возле́гъ бг҃омꙋ́дреннымъ дерзнове́нїемъ на премꙋ́дрости и҆сто́чницѣ: и҆ сегѡ̀ бг҃опроповѣ́дникъ бы́лъ є҆сѝ. (с. 517)

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́нꙋ дѣ́вствꙋющꙋю и҆ мт҃рь чти́мъ, ꙗ҆́кѡ спасе́нїѧ хода́таицꙋ бы́вшꙋ на́мъ, всенепоро́чнаѧ, и҆ мі́ръ и҆зба́вльшꙋю моли́твами твои́ми.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Оу҆мо́мъ свѣ́тлымъ и҆ чи́стымъ бесѣ́довавъ къ сло́вꙋ, бг҃осло́ве требл҃же́нне, тайнонаꙋчи́лсѧ є҆сѝ ѿ негѡ̀, сꙋ́щымъ вы́шше сло́ва ꙗ҆́вѣ, и҆ всю̀ тва́рь просвѣти́лъ є҆сѝ.

Оу҆́зъ мѧ̀ и҆зба́ви лю́тыхъ грѣха̀, требл҃же́нне, любо́вїю свѧзꙋ́ѧ мѧ̀ влⷣки и҆ бг҃а: є҆го́же возлюби́лъ є҆сѝ те́плѣ, и҆ бг҃осло́въ тогѡ̀ наре́клсѧ є҆сѝ.

Да́лсѧ є҆сѝ защи́тникъ на́мъ, и҆ хода́тай, и҆ и҆зба́витель, и҆ ко гдⷭ҇ꙋ моле́бникъ, и҆ чꙋде́съ самодѣ́латель, и҆ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй, бг҃осло́ве. тѣ́мже тѧ̀ почита́емъ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆гда̀ сло́во, є҆́же и҆зъ тебє̀ воплоти́вшеесѧ неизрече́ннѡ, бцⷣе, на дре́во вознесе́сѧ крⷭ҇та̀, дѣ́вственникꙋ ᲂу҆ч҃никꙋ̀, ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ ѻ҆трокови́цꙋ, тебѐ врꙋчѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Премꙋ́дрости на пе́рси возле́гъ, и҆ ра́зꙋмꙋ сꙋ́щихъ наꙋчи́всѧ, бжⷭ҇твеннѡ возгремѣ́лъ є҆сѝ: въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, до́брѣ написа́въ пе́рвый безнача́льное ржⷭ҇тво̀, и҆ проповѣ́далъ є҆сѝ всѣ̑мъ сло́ва воплоще́нїе. тѣ́мже и҆ ѧ҆зы́комъ ꙗ҆́кѡ мре́жею ᲂу҆лови́въ ꙗ҆зы́ки, бл҃года́тїю дх҃а и҆зꙋча́еши концы̀, и҆ просвѣща́еши чꙋдесы̀, бг҃осло́ве а҆пⷭ҇ле, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Въ напа̑сти многоплетє́нныѧ впа́дъ ѿ вра̑гъ (с. 518) ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, бꙋ́рею ѡ҆держи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́нїй мои́хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ къ те́пломꙋ застꙋпле́нїю и҆ покро́вꙋ моемꙋ̀, чⷭ҇таѧ, ко приста́нищꙋ притека́ю твоеѧ̀ бл҃гости. тѣ́мже, пречⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ воплоще́нномꙋ безсѣ́меннѡ моли́сѧ прилѣ́жнѡ ѡ҆ всѣ́хъ рабѣ́хъ твои́хъ, непреста́ннѡ молѧ́щихтисѧ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, молѧ́щи є҆го̀ при́снѡ, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти воспѣва́ющымъ досто́йнѡ сла́вꙋ твою̀.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ка́плю мѝ ᲂу҆миле́нїѧ ѡ҆дождѝ, влⷣчце, ѿе́млющи ве́сь се́рдца моегѡ̀ ва́ръ, и҆ печа́ль мою̀, и҆ па́кѡстныѧ прило́ги ѿгонѧ́ющи.

Ѻ҆рꙋ́жїемъ мѧ̀ сла́дости ᲂу҆ѧ́звлена, и҆ лежа́ща въ ра́нахъ, пречⷭ҇таѧ, не пре́зри, но и҆сцѣлѝ копїе́мъ и҆ кро́вїю распе́ншагѡсѧ сн҃а твоегѡ̀, и҆ бг҃а на́шегѡ.

Ѡ҆богати́вшаѧсѧ влады́чествомъ всѧ́кагѡ зда́нїѧ, лю́тѣ мѧ̀ ѡ҆бнища́вша, бл҃года́ти бжⷭ҇твенныѧ ᲂу҆досто́й: ꙗ҆́кѡ да велича́ю тѧ̀, ꙗ҆́кѡ бл҃гꙋ́ю мою̀ предста́тельницꙋ, всенепоро́чнаѧ.

Возсїѧ̀ и҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀, ѻ҆трокови́це неискꙋсобра́чнаѧ, ѻ҆́ч҃аѧ зарѧ̀ хрⷭ҇то́съ: и҆ просвѣтѝ вселе́ннꙋю, распина́емь, и҆ де́мѡнскꙋю тмꙋ̀ потребѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Сло́во тѧ̀ бг҃осло́ва досто́йнѡ показа̀, тогѡ̀ бжⷭ҇тва̀ тайнонаꙋчи́въ преизѧ́щнѣйше, и҆ є҆́же по человѣ́кꙋ строе́нїю наꙋчи́въ неизрече́нномꙋ.

Оу҆́мъ бжⷭ҇твенъ, и҆ дѣ́вственно тѣ́ло стѧжа́въ, хра́мъ бы́лъ є҆сѝ, живы́й же и҆ ѡ҆дꙋшевле́нный, сла́вне, и҆ жили́ще всепѣ́тыѧ трⷪ҇цы свѧще́ннѣйшее.

Сыновство́мъ пречⷭ҇тыѧ дв҃ы почествова́лсѧ є҆сѝ, дѣ́вственниче блаже́нне, и҆ бра́тъ показа́лсѧ є҆сѝ и҆збра́вшемꙋ тѧ̀, и҆ ᲂу҆ч҃ника̀ бг҃осло́ва соверши́вшемꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆сцѣлѧ́ѧ є҆́ѵы дре́внее престꙋпле́нїе, въ тѧ̀, всенепоро́чнꙋю и҆ пречⷭ҇тꙋю, всели́сѧ пребжⷭ҇твенный, всего́ мѧ человѣ́ка воѡбрази́ти па́дша.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Ка́плѧми напои́лъ є҆сѝ сло́ва, сла́вне, подсо́лнечнꙋю всю̀, мꙋ́тныѧ нече́стїѧ во́ды и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ благоче́стнѣ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ почита́емъ.

Крѣ́постїю ѡ҆поѧ́ши и҆ держа́вою, молю́сѧ, разсла́бленнꙋю всѧ́кими нанесе́ньми дꙋ́шꙋ мою̀, всемꙋ́дре, ѿ нечи́стыхъ врагѡ́въ, прибѣга́ющꙋю въ кро́въ тво́й.

Хра́мъ бы́въ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, въ хра́мѣ твое́мъ бжⷭ҇твеннѣмъ вѣ́рою присѣдѧ́щыѧ, хра́мы покажѝ бж҃їѧ, бг҃осло́ве, хода́тайствомъ твои́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твенный хра́мъ бж҃їй воспои́мъ, ст҃ꙋ́ю дв҃ꙋ ꙗ҆́снѣ всѝ блажи́мъ, ѡ҆боже́ни бы́вше є҆́ю, и҆ ѿ лю́тыхъ и҆збавлѧ́еми.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Хода́тай бг҃ꙋ и҆ человѣ́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ бж҃е: тобо́ю бо, влⷣко, къ свѣтонача́льникꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀, ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ приведе́нїе и҆́мамы.

Пꙋ́ть жи́зни ро́ждшаѧ, пречⷭ҇таѧ, пꙋтево́ждствꙋй мѧ̀ ны́нѣ на пꙋ́ть пра́вый, въ безпꙋ́тїе и҆ про́пасть лю́тыхъ паде́нїй безслове́снѡ низринове́ннаго.

Оу҆страни́всѧ безъ ᲂу҆ма̀ ѿ ра́зꙋма бж҃їѧ, блꙋ́днѡ пожи́хъ во странѣ̀ да́льнѣй страсте́й заблꙋди́въ: но возвратѝ, дв҃о чⷭ҇таѧ, спасѝ твои́ми мѧ̀ ᲂу҆тѣше́ньми.

Вода́ми твои́ми живото́чными напо́й раба̀ твоего̀, пла́менемъ сожига́емаго грѣхѡ́въ, и҆ пали́маго прилѡ́ги де́мѡнскими, дв҃ома́ти пречⷭ҇таѧ.

Сѐ во чре́вѣ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, хрⷭ҇та̀ бг҃а па́че сло́ва и҆мѣ́ла є҆сѝ, ꙗ҆́коже и҆са́їа провозгласѝ, и҆ па́че є҆стества̀ сего̀, бг҃ороди́тельнице, родила̀ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже:

Нбⷭ҇ный ᲂу҆́мъ, бг҃осло́ве, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бл҃года́тїю, ве́сь свѣ́тъ бы́въ, є҆́же къ началосвѣ́тꙋ приближе́нїемъ, и҆ чи́стымъ твои́мъ зрѣ́нїемъ, є҆́же къ немꙋ̀, ѡ҆божа́емь.

Оу҆мо́мъ чи́стымъ, и҆ ст҃ы́ми ᲂу҆стна́ми, бг҃одохнове́нне, и҆ пречи́стыми ᲂу҆сты̀ твоѐ є҆ѵⷢ҇лїе проповѣ́далъ є҆сѝ: и҆ ѻ҆́бщее спасе́нїе всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ предложи́лъ є҆сѝ.

Со хрⷭ҇то́мъ живы́й ѿ младе́нства, ѻ҆рга́нъ бл҃года́ти ѿ негѡ̀ предложе́нъ бы́лъ є҆сѝ, бг҃ослѡ́вїи и҆з̾ѡбꙋча́емь, и҆ трⷪ҇честѣй сла́вѣ па́че є҆стества̀ наꙋча́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Глаго́лы твоѧ̑ помина́юще, тѧ̀ ны́нѣ блажи́мъ: тобо́ю, всенепоро́чнаѧ, блаже́нство неизрече́нное, и҆ жи́знь нестарѣ́ющꙋюсѧ и҆́стиннѡ прїѧ́хомъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро просїѧ́лъ є҆сѝ сꙋ́щымъ на землѝ, восто́къ мы́сленный ꙗ҆́снѡ проповѣ́дꙋѧ, а҆пⷭ҇ле, мі́рꙋ, въ пло́ти прише́дшїй, и҆ многобо́жїѧ тмꙋ̀ разори́вшїй.

Бг҃ослѡ́вїи твои́ми свѧще́нными, всѧ́кꙋ напои́лъ є҆сѝ дꙋ́шꙋ, свѧщеннопроповѣ́дниче а҆пⷭ҇ле. тѣ́мже тѝ зовꙋ̀: и҆зсо́хшее се́рдце моѐ грѣхмѝ всѐ напо́й.

Оу҆ра́нихсѧ стрѣла́ми вра́жїими, всего́ мѧ ᲂу҆здра́ви, мꙋ́дре, предста́тельствомъ твои́мъ, молю́сѧ: и҆ на пꙋти̑ мѧ̀ бж҃їѧ ᲂу҆пра́ви, при́снѡ въ беззако́нїихъ заблꙋжда́ема.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆гда̀ предста́ла є҆сѝ со возлю́бленнымъ ᲂу҆ч҃нико́мъ ᲂу҆ крⷭ҇та̀ сн҃а твоегѡ̀, всенепоро́чнаѧ, стена́ла є҆сѝ пла́чꙋщи, и҆ диви́ласѧ є҆сѝ тогѡ̀, є҆́же къ человѣ́кѡмъ, мно́гомꙋ сострада́нїю.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Не ꙗ҆вѝ менѐ де́мѡнѡмъ въ ра́дость на сꙋди́щи бꙋ́дꙋщемъ, влⷣчце: но благосе́рднѡ воззрѣ́вши на мѧ̀, сꙋдїю̀ и҆ сн҃а твоегѡ̀ ᲂу҆молѝ.

Пѡ́мыслы прогнѣ́вахъ тѧ̀, гдⷭ҇и, и҆ лꙋка́выми и҆ беззако́нными мои́ми дѣѧ́ньми: въ моли́твꙋ привождꙋ́ ти мт҃рь твою̀, ᲂу҆ще́дривъ спаси́ мѧ.

Ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́ви мѧ̀, влⷣчце, самоѡсꙋжде́нна сꙋ́ща прегрѣше́ньми, ꙗ҆́кѡ сꙋдїю̀ ро́ждшаѧ, и҆ бг҃а всѧ́ческихъ, всепѣ́таѧ.

І҆и҃са сп҃са молѝ, є҆го́же па́че є҆стества̀ пло́тїю родила̀ є҆сѝ, дв҃о мт҃и пречⷭ҇таѧ, и҆зба́витисѧ ѿ бѣ́дъ рабѡ́мъ твои̑мъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже:

І҆и҃съ, бг҃ъ мо́й и҆ гдⷭ҇ь, твою̀ чистотꙋ̀ прїи́мъ, и҆ всесоверше́ннꙋю свѧ́тость, бра́та тѧ̀, бг҃осло́ве, прїѧ́тъ.

Вѣнча́въ свѧ́тѡ житїѐ твоѐ, си́це ᲂу҆пова́въ, мꙋ́дрости возле́гъ є҆сѝ на пе́рси, сла́вне, и҆ бл҃года́ть ѿтꙋ́дꙋ и҆звле́клъ є҆сѝ.

Вели̑каѧ и҆ бжⷭ҇твєннаѧ сїѧ̑нїѧ бг҃осло́вїѧ твоегѡ̀, всю̀ просвѣти́ша, сла́вне, вселе́ннꙋю, и҆ свѣ́томъ трисо́лнечнымъ ѡ҆зари́ша.

Бг҃оро́диченъ:

Нб҃о простры́й во́лею, не́бо земно́е и҆но́е распростре́ тѧ, бг҃ома́ти чⷭ҇таѧ, и҆ и҆зъ тебє̀ возсїѧ́въ, ꙗ҆ви́сѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Бы́сть ꙗ҆́кѡ тро́сть скоропи́сца, и҆́стиннѡ бг҃осло́вный ѧ҆зы́къ тво́й, добропи́шꙋщїй разꙋмѣ́нїе и҆́стинное, и҆ зако́нъ ѕѣлѡ̀ новѣ́йшїй, на скрижа́лѣхъ, бг҃осло́ве, серде́цъ на́шихъ.

Оу҆вѧди́вый и҆скоре́ннѡ нече́стїѧ ѻ҆́трасли, ꙗ҆́кѡ воздѣ́латель всеизрѧ́днѣйшїй: въ дꙋши́ же мое́й стра́хъ бж҃їй насадѝ, сла́вне, добродѣ́телей благопло́дїе процвѣта́ющее.

Сн҃а дв҃ы тѧ̀, и҆зъ тоѧ̀ проше́дый преѧвле́ннѡ и҆менова̀: съ не́юже моли́сѧ, положе́нїемъ всѣ̑мъ сынѡ́мъ бж҃їимъ бы́ти, всеприснопа́мѧтне, творѧ́щымъ благоꙋгѡ́днаѧ є҆мꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Въ подо́бїи пло́ти позна́сѧ человѣ́кѡмъ бг҃ъ и҆зъ тебє̀, всенепоро́чнаѧ: є҆го́же молѝ всегда̀, пло́ти на́шеѧ мꙋдрова̑нїѧ, всечⷭ҇таѧ, ᲂу҆мертви́ти, па̑гꙋбнаѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Вели́чїѧ твоѧ̑, дѣ́вственниче, кто̀ повѣ́сть; то́чиши бо чꙋдеса̀, и҆ и҆злива́еши и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ, ꙗ҆́кѡ бг҃осло́въ и҆ дрꙋ́гъ хрⷭ҇то́въ.

І҆́косъ:

Высоты̀ нбⷭ҇ныѧ ᲂу҆вѣ́дѣти, и҆ мо́рѧ глꙋбины̑ и҆спыта́ти де́рзостно є҆́сть и҆ непости́жно: ꙗ҆́коже бо ѕвѣ́зды и҆счи́слити, и҆ примо́рскїй песо́къ невозмо́жно ѿню́дъ, си́це нижѐ ꙗ҆̀же бг҃осло́вова рещѝ дово́льно: толи́цѣми того̀ вѣнцы̑ хрⷭ҇то́съ, є҆го́же возлюбѝ, вѣнча̀: є҆мꙋ́же и҆ на пе́рси возле́гъ, и҆ на та́йнѣй ве́чери съ ни́мъ ꙗ҆дѐ, ꙗ҆́кѡ бг҃осло́въ и҆ дрꙋ́гъ хрⷭ҇то́въ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Крѣ́пость моѧ̀, и҆ пѣ́нїе, и҆ спасе́нїе, и҆ тве́рдое застꙋпле́нїе, и҆ стѣна̀ непобѣди́ма сꙋ́щи, влⷣчце, борю́щыѧ мѧ̀ де́мѡны поборѝ, при́снѡ и҆́щꙋщыѧ ᲂу҆мертви́ти мѧ̀.

Бг҃а вопло́щши, дѣ́вственными твои́ми кровьмѝ ѡ҆божи́ла є҆сѝ, дв҃о, человѣ́чество. тѣ́мже молю́сѧ тебѣ̀: страстьмѝ ѡ҆скверне́ннаго мѧ̀, и҆ растлѣ́ннаго вра́жїими кова́рствы, и҆зба́ви моли́твами твои́ми.

Пе́щь проѡбразова́ше ржⷭ҇тво̀ твоѐ, всенепоро́чнаѧ: ѻ҆́троки бо не ѡ҆палѝ, ꙗ҆́кѡ нижѐ ложесна̀ твоѧ̑ ѻ҆́гнь нестерпи́мый. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀: и҆зба́ви рабы̑ твоѧ̑ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ.

Пречⷭ҇тое зача́тїе, нетлѣ́нное ржⷭ҇тво̀, ты̀ є҆ди́на показа́ла є҆сѝ, дв҃а пребы́вши: бг҃а бо зачала̀ є҆сѝ, надъ всѣ́ми сꙋ́щаго, чⷭ҇таѧ, человѣ́ка бы́вша, вѣ́рныхъ на спасе́нїе и҆ и҆збавле́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже:

Бжⷭ҇твеннымъ сїѧ́ѧ свѣтоли́тїемъ, дх҃а ст҃а́го ꙗ҆́снѡ бг҃ослови́лъ є҆сѝ, и҆сходѧ́ща и҆зъ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀, и҆ почива́юща въ сн҃ѣ неѿхо́днѡ, ꙗ҆́кѡ є҆диносꙋ́щна.

Въ тебѣ̀, бл҃же́нне, положѝ пра́вды сл҃нце селе́нїе: не́бо приснодви́жимо тѧ̀ содѣ́лавый и҆ бг҃осло́внымъ твои́мъ ѧ҆зы́комъ проповѣ́дꙋемый хрⷭ҇то́съ, возлю́бленне, препросла́вленный.

Глагѡ́лъ твои́хъ си́ла, бжⷭ҇твенное вѣща́нїе и҆зы́де, всебл҃же́нне досточꙋ́дне, и҆ премі́рное твоѐ є҆ѵⷢ҇лїе всю̀ ѡ҆б̾ѧ́ше зе́млю, догма́тѡвъ вели́чествомъ.

Бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇тое зача́тїе, нетлѣ́нно ржⷭ҇тво̀ ты̀ є҆ди́на показа́ла є҆сѝ, дв҃а пребы́вши: бг҃а бо зачала̀ є҆сѝ на́дъ всѣ́ми сꙋ́щаго, чⷭ҇таѧ, чл҃вѣ́ка бы́вша, вѣ́рныхъ на спасе́нїе и҆ и҆збавле́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе, мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Гро́мъ разшꙋмѣ́вшїй во всѧ̑ концы̀ воспои́мъ бг҃осло́ва: и҆́мже всѧ́къ и҆́стиннѡ слꙋ́хъ ѡ҆громле́нъ взѧ́тсѧ ѿ землѝ, и҆ велича́етсѧ хрⷭ҇то́съ, всѣ́хъ творе́цъ.

Ѡ҆бзо́рно до́мꙋ твоегѡ̀ благолѣ́пїе всѧ́кꙋ просвѣща́етъ мы́сль: въ не́мже всегда̀ собира́ющесѧ бг҃олѣ́пнѣ пое́мъ всѧ́ческихъ творца̀, и҆ благохва́лимъ тѧ̀ вѣ́рнѡ сꙋ́ща предста́телѧ на́шего.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздꙋ́ тѧ свѣтлосїѧ́ющꙋю вѣ́мы, свѣтоно́сными сїѧ̑нїи твои́ми просвѣща́тисѧ, ᲂу҆ченичѐ мо́лимсѧ, хрⷭ҇то́въ, и҆збавлѧ́ющїисѧ ѿ тмы̀ страсте́й и҆ напа́стей всера́зныхъ, хода́тайствомъ твои́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Благослови́мъ тѧ̀, всенепоро́чнаѧ, ро́ждшꙋю бл҃гослове́ннаго гдⷭ҇а, благослове́ньми разо́ршаго бж҃ескими проклѧ́тое є҆стество̀ человѣ́ческое, и҆ ѡ҆бнови́вшаго ны̀ ѡ҆бветша́вшыѧ тле́ю.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Пт́щь и҆ногда̀ ѻ҆́гненнаѧ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ́йства раздѣлѧ́ше, бж҃їимъ велѣ́нїемъ халдє́и ѡ҆палѧ́ющаѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆роша́ющаѧ, пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ревнꙋ́й дѡ́брымъ, ѕлы́хъ ᲂу҆дали́вшисѧ, попече́нїемъ бжⷭ҇твенныхъ дѣѧ́нїй, дꙋшѐ моѧ̀, молѧ́щꙋюсѧ ѡ҆ тебѣ̀ бг҃ома́терь, и҆ всѣ́хъ непосты́днꙋю и҆мꙋ́щи предста́тельницꙋ, ꙗ҆́кѡ ми́лостивꙋ и҆ чл҃вѣколюби́вꙋ.

Разрѣши́ла є҆сѝ ᲂу҆́зъ человѣ́чество дре́внѧгѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, бг҃ороди́тельнице. тѣ́мже молю̀ тѧ̀: разрѣшѝ всѧ́къ соꙋ́зъ ѕло́бный се́рдца моегѡ̀ свѧза́вши мѧ̀, пречⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твенною любо́вїю зижди́телѧ.

Сла́вы ѻ҆́ч҃ꙋю зарю̀ ро́ждши, бцⷣе, безсла́вїемъ прегрѣше́нїй сѣ́тꙋющее се́рдце моѐ ᲂу҆ѧснѝ: и҆ сла́вы присносꙋ́щныѧ покажи́ мѧ прича́стника, ꙗ҆́кѡ да вѣ́рою сла́влю тѧ̀.

Ꙗ҆ви́сѧ на́мъ и҆зъ тебє̀, бг҃ороди́тельнице, пра́вды и҆́стинное сл҃нце, просвѣща́ѧ всѧ́чєскаѧ лꙋча́ми бжⷭ҇тва̀, вопло́щсѧ вы́шнїй, є҆го́же пѣсносло́вимъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Ꙗ҆́коже мо́лнїѧ свѣ́тлаѧ проходѧ́щи, вселе́ннѣй, бл҃же́нне, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, чистоты̀ свѣ́тлостїю, дѣ́вства же блиста́нїемъ, и҆ благоче́стїѧ догма́ты, мі́ръ просвѣща́ѧ, возлю́бленне хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ.

Тѣ́ло и҆ дꙋ́шꙋ, и҆ ᲂу҆́мъ ѡ҆чи́стивъ, благовѣсти́лъ є҆сѝ нбⷭ҇ное хрⷭ҇то́во є҆ѵⷢ҇лїе: и҆ а҆́гг҃лѡмъ є҆диножи́тель на нб҃сѣ́хъ бы́въ, зове́ши ны́нѣ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Сто́лпъ свѣ́телъ, возложе́нїе же бжⷭ҇твенно нбⷭ҇нагѡ хра́ма бы́лъ є҆сѝ, и҆ престо́лъ чꙋ́вствїѧ, и҆ мꙋ́дрости прїѧ́телище, бг҃осло́вїѧ ѻ҆рга́нъ, поѧ̀: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Да клѧ́твꙋ пе́рвꙋю и҆стреби́ши, и҆ сме́ртное ѡ҆сꙋжде́нїе дре́вле прама́тере, и҆зъ дв҃ы бг҃ома́тере, сло́ве бж҃їй, роди́лсѧ є҆сѝ, всѣ̑мъ дарова́въ безсме́ртїе неги́блемо.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ри́торствꙋющимъ ѧ҆зы́комъ, блаже́нне, благоѡби́тельствовалъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆ме́ршыѧ ѕло́бою, всѧ̑ живоꙋлови́лъ є҆сѝ, свѧще́ннꙋю твою̀ прїе́мшыѧ про́повѣдь: тѣ́мже тѧ̀ чествꙋ́емъ, ꙗ҆́кѡ таи́нника неизрече́нныхъ.

Ꙗ҆́кѡ и҆ны́й ра́й бжⷭ҇твенный, до́мъ тво́й показа́сѧ, чꙋдесы̀ ꙗ҆́коже цвѣ́ты, всѣ́хъ дꙋ́шы веселѧ̀, а҆пⷭ҇ле, и҆ страсте́й прогонѧ́ѧ ѕлово́нїе.

Бж҃е, бж҃е мо́й, вонми́ ми, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѿ врагѡ́въ, на кі́йждо де́нь находѧ́щихъ мнѣ̀, и҆ смире́нное сокрꙋша́ющихъ се́рдце моѐ, и҆мѣ́ѧ молѧ́щагосѧ тебѣ̀ бжⷭ҇твеннаго ᲂу҆ченика̀ твоего̀.

Бг҃оро́диченъ:

І҆и҃са сп҃са, є҆го́же воплоти́ла є҆сѝ ѿ чⷭ҇тыхъ крове́й твои́хъ, бг҃ора́дованнаѧ, и҆спросѝ ᲂу҆ще́дрити ны̀ рабы̑ твоѧ̑, и҆ ѿ вѣ́чныѧ мꙋ́ки и҆з̾ѧ́ти.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Вкꙋси́въ а҆да́мъ ѿ дре́ва снѣ́ди неподоба́ющїѧ, сме́рть ѿ дре́ва го́рькѡ ѡ҆бра̀: на дре́вѣ пригвозди́всѧ сн҃ъ тво́й, пречⷭ҇таѧ, сла́дость безсме́ртїѧ и҆сточѝ. сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ почита́емъ.

Цр҃и́ца є҆сѝ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ и҆ гдⷭ҇а па́че сло́ва ро́ждши, разори́вшаго а҆́дѡва ца́рства: є҆го́же прилѣ́жнѡ молѝ, ѻ҆трокови́це, вы́шнѧгѡ црⷭ҇твїѧ ᲂу҆досто́ити всѧ̑ чествꙋ́ющыѧ тѧ̀.

Оу҆благостѝ, влⷣчце, смире́нное се́рдце моѐ, ѡ҆ѕло́бленное сла́достными потопле́ньми, ꙗ҆́кѡ бл҃га́го ро́ждшаѧ, и҆ бл҃га́ѧ сꙋ́щи всѧ̀: и҆ къ покаѧ́нїю мѧ̀ благи́хъ двере́й введѝ.

Ме́ртвъ бы́въ на крⷭ҇тъ возноси́мь си́мъ ᲂу҆мори́вый ѕмі́ѧ. тѣ́мже зовꙋ́ ти: ᲂу҆мерщвле́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ лꙋка́выми дѣ́лы, поми́лꙋй, сло́ве, и҆ ѡ҆живѝ моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ то́йже.

Ны́нѣ не въ гада́нїихъ, но лице́мъ къ лицꙋ̀, сла́дости пото́къ зрѣ́ти ᲂу҆досто́илсѧ є҆сѝ: и҆ рѣкꙋ̀ ми́ра, и҆ и҆сто́чникъ безсме́ртїѧ: и҆́мже ны́нѣ напаѧ́емь, наслажда́ешисѧ ѡ҆боже́нїѧ.

Назе́мное проси́лъ є҆сѝ сѣда́лище прїѧ́ти ѿ хрⷭ҇та̀, но ѻ҆́нъ тебѣ̀ пе́рси своѧ̑ да́рꙋетъ: на нѧ́же возле́гъ, бг҃осло́ве, тве́рдымъ и҆ пребыва́ющимъ сѣдѣ́нїемъ до́брымъ ѡ҆богати́лсѧ є҆сѝ, а҆пⷭ҇лѡвъ ᲂу҆краше́нїе.

Мꙋ́дрости погаси́лъ є҆сѝ є҆́ллинскїѧ безбо́жное, въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, мꙋ́дре провѣща́въ, и҆ къ бг҃ꙋ бѣ̀ сло́во, и҆ и҆́стиннѡ бг҃ъ бѣ̀ сло́во, и҆́мже всѧ̑ бы́ша, ви̑димаѧ же и҆ неви̑димаѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́трѡ ѡ҆брѣла́сѧ є҆сѝ ᲂу҆́треннее въ нощѝ житїѧ̀, дѣ́вства зарѧ́ми ѡ҆блиста́ющи, восто́къ сл҃нца мы́сленнагѡ пра́вды на́мъ ꙗ҆́вльшаѧ, бг҃ома́ти всечⷭ҇таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Часѡ́въ и҆ време́нъ гдⷭ҇ь, сы́й и҆зба́витель, въ преполове́нїи днѐ на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧше, и҆ тебѣ̀ предадѐ, ꙗ҆́коже дѣ́вственникꙋ, блаже́нне, приснодв҃ꙋ, сла́вꙋ неѿе́млемꙋ даѧ̀, є҆́же велича́ти тѧ̀.

Сы́й съ го́рними бжⷭ҇твенными си́лами, и҆ съ ни́ми бжⷭ҇твенное восклица́ѧ пѣснопѣ́нїе, ꙗ҆̀же въ домꙋ̀ твое́мъ ст҃о́мъ пою́щыѧ, и҆ пѣсносло́вѧщыѧ пребл҃га́го, спаса́й хода́тайствы твои́ми честны́ми, хрⷭ҇то́въ а҆пⷭ҇ле.

Вѣ́рою просѧ́щыѧ тѧ̀ спаса́й ны̀ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀, бг҃осло́ве бл҃же́нне, шє́ствїѧ на̑ша ꙗ҆̀же ко гдⷭ҇ꙋ дꙋ́хомъ направлѧ́ѧ, и҆ пꙋтево́ждствꙋѧ ны̀ на пꙋ́ть ми́ра, за́повѣдей вседержи́телѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ прино́симъ тѝ благода́рственъ бж҃їй мт҃ри свѣ́тлѡ, и҆ возопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, престо́ле бж҃їй превысоча́йшїй. ра́дꙋйсѧ, свѣ́та ѻ҆́блаче, ра́дꙋйсѧ, раю̀, є҆́юже ра́йскїѧ, сла́дости сподо́бихомсѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Дх҃омъ:

Ꙗ҆́кѡ дꙋше́ю дѣ́вственна тѧ̀, и҆ тѣ́ломъ бл҃же́нне сло́во и҆збра̀, бг҃осло́ве дѣ́вственниче, и҆ тогѡ̀ бжⷭ҇тва̀ чꙋ́дна показа̀ писца̀ и҆ слꙋгꙋ̀, и҆́же и҆ ѿ землѝ преста́вилсѧ є҆сѝ, не ᲂу҆́меръ, но въ бз҃ѣ жи́въ, и҆ безсме́ртенъ пребыва́ѧ.

Сла́ва, Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Гро́мовъ сы́нъ бы́въ, человѣ́кѡмъ бг҃осло́вилъ є҆сѝ, є҆́же въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во, а҆пⷭ҇ле і҆ѡа́нне: возлегі́й бо на пе́рси вѣ́рнѡ влⷣки твоегѡ̀, и҆ ѿтꙋ́дꙋ поче́рпъ бг҃осло́вїѧ стрꙋи̑, тва́рь всю̀ напаѧ́еши.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

При крⷭ҇тѣ̀ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а, стоѧ́щи всечⷭ҇таѧ со ᲂу҆ченико́мъ дѣ́вственникомъ, сѐ, глаго́летъ, сы́нъ тво́й, ᲂу҆слы́ша созда́вшаго: ᲂу҆ч҃никꙋ́ же, сѐ, глаго́летъ, мт҃и твоѧ̀. съ ни́мже тѧ̀ всѝ пое́мъ, бг҃ороди́тельнице дв҃о.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Бл҃же́нне і҆ѡа́нне всемꙋ́дре, ꙳ ѻ҆би́льною теплото́ю хрⷭ҇то́вы любвѐ, ꙳ мно́жае всѣ́хъ бы́лъ є҆сѝ ꙳ ᲂу҆ч҃никѡ́въ люби́мь всеви́дцꙋ сло́вꙋ, ꙳ и҆ сꙋдѧ́щемꙋ пра́выми мѣ́рами все́й вселе́ннѣй, ꙳ чистоты̀ и҆ дѣ́вства ꙳ добро́тами ѡ҆зари́всѧ, ꙳ тѣ́ломъ и҆ по́мысломъ, ꙳ бг҃обл҃же́нне.

Дѣ́вства процвѣте́нїе, ꙳ честны́хъ добродѣ́телей прїѧ́тное жили́ще, ꙳ мꙋ́дрости ѻ҆рга́нъ, ꙳ дх҃а хра́мъ, ꙳ свѣтонѡ́снаѧ ᲂу҆ста̀ бл҃года́ти, ꙳ цр҃кве свѣтлѣ́йшее ѻ҆́ко, ꙳ всечестна́го і҆ѡа́нна ꙳ пѣ́сньми дꙋхо́вными ны́нѣ восхва́лимъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ слꙋжи́телѧ хрⷭ҇то́ва.

Бг҃осло́вїѧ во́ды, ꙳ на пе́рси возле́гъ, ꙳ мꙋ́дрости поче́рплъ є҆сѝ, ꙳ и҆ мі́ръ напои́лъ є҆сѝ, ꙳ і҆ѡа́нне всеизѧ́щнѣйше, ꙳ трⷪ҇цы вѣ́дѣнїемъ ꙳ мо́ре и҆зсꙋши́лъ є҆сѝ безбо́жїѧ, сто́лпъ бы́въ и҆ ѻ҆́блакъ ѡ҆дꙋшевле́нъ, ꙳ наставлѧ́ѧ ны̀ къ нбⷭ҇номꙋ наслѣ́дїю.

Є҆ѵⷢ҇лі́сте бжⷭ҇твенне, ꙳ благи́хъ и҆сто́чникъ, ꙳ црⷭ҇тво недви́жное, ꙳ жи́знь вѣ́чнꙋю, и҆ ра́дость неизглаго́ланнꙋю, ꙳ и҆ зрѣ́нїѧ бжⷭ҇твеннагѡ наслажде́нїе, ꙳ и҆ богатода́тнѡ хрⷭ҇то́ва дарова́нїѧ, ꙳ ᲂу҆́мъ превосходѧ́й, и҆ человѣ́ческїй по́мыслъ, ꙳ сы́не гро́мовъ, ꙳ благовѣствꙋ́ѧй мі́рꙋ, ꙳ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ.

Сла́ва, гла́съ и҃. Самогла́сенъ:

Благовѣ́стниче і҆ѡа́нне, равноа́гг҃льне, дѣ́вственниче, бг҃осло́ве, бг҃онаꙋче́нне, правосла́внѡ мі́рꙋ пречⷭ҇тое ребро̀, кро́вь и҆ во́дꙋ и҆сточи́вшее проповѣ́далъ є҆сѝ, и҆́мже вѣ́чнꙋю жи́знь ѡ҆брѣта́емъ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Влⷣчце, прїимѝ моли̑твы:

Славосло́вїе вели́кое. По Трист҃о́мъ, тропа́рь а҆пⷭ҇ла. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, Бг҃оро́диченъ: Всѧ̑ па́че смы́сла: Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ пое́мъ стїхи́рꙋ самогла́снꙋ ст҃а́гѡ, ю҆́же хо́щетъ є҆кклисїа́рхъ. И҆ и҆схо́дитъ і҆ере́й съ кади́ломъ, пред̾идꙋ́щꙋ є҆мꙋ̀ свѣти́льникꙋ, кади́тъ на а҆нало́гїи і҆кѡ́нꙋ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла: и҆ ѿда́въ кади́ло, стои́тъ ѡ҆деснꙋ́ю странꙋ̀ а҆нало́гїа. И҆ прихо́дитъ и҆гꙋ́менъ ко а҆нало́гїю, и҆ твори́тъ два̀ покло́на, и҆ цѣлꙋ́етъ і҆кѡ́нꙋ ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла. И҆ по цѣлова́нїи є҆ди́нъ покло́нъ, и҆ взе́мъ стрꙋче́цъ, на то̀ ᲂу҆стро́енный, помазꙋ́етъ себѐ ѿ канди́ла ст҃ы́мъ є҆ле́емъ крестоѻбра́знѡ на челѣ̀ свое́мъ. И҆ бра́тїѧ подо́бнѣ цѣлꙋ́ютъ і҆кѡ́нꙋ ст҃а́гѡ. И҆гꙋ́менъ же помазꙋ́етъ ст҃ы́мъ є҆ле́емъ і҆ере́а и҆ про́чꙋю бра́тїю. По пома́занїи же ст҃а́гѡ є҆ле́а, пое́мъ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь и҆ конда́къ а҆пⷭ҇ла. И҆ быва́етъ коне́чный ѿпꙋ́стъ.

[Зрѝ] Си́це пома́занїе быва́етъ всегда̀, и҆ во всѧ̑ пра́здника, вели́кихъ ст҃ы́хъ, въ ни́хже быва́ютъ бдѣ̑нїѧ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна, ѿ канѡ́на в҃-гѡ гла́са, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ ѕ҃-гѡ гла́са пѣ́снь ѕ҃-ѧ на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь хра́ма хрⷭ҇то́ва, и҆ бцⷣы, и҆ а҆пⷭ҇ла. А҆ хра́мѡвъ ст҃ы́хъ тропарѝ и҆ кондакѝ не глаго́лютсѧ. Посе́мъ конда́къ хра́ма хрⷭ҇то́ва. Та́же Сла́ва, конда́къ а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, хра́ма бцⷣы. А҆́ще ли нѣ́сть хра́ма бцⷣы: И҆ ны́нѣ, хра́ма хрⷭ҇то́ва. А҆́ще ли нѣ́сть хра́ма хрⷭ҇то́ва, и҆ бцⷣы, глаго́лемъ тропарѝ си́це: Тропа́рь а҆пⷭ҇ла: Сла́ва, конда́къ є҆гѡ̀: И҆ ны́нѣ, Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ: Прокі́менъ, гла́съ и҃. Во всю̀ зе́млю: Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю. А҆пⷭ҇лъ, Собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова, зача́ло ѻ҃г, ѿ полꙋ̀: Возлю́бленнїи, бг҃а никто́же ви́дѣ: А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: И҆сповѣ́дѧтъ небеса̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑, гдⷭ҇и. Сті́хъ: Бг҃ъ прославлѧ́емь въ совѣ́тѣ ст҃ы́хъ. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло ѯ҃а: Стоѧ́хꙋ при крⷭ҇тѣ̀ і҆и҃совѣ: Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю:

Комментарии для сайта Cackle