Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃з-й и҆ де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника каллїстра́та, и҆ дрꙋжи́ны є҆гѡ̀:

И҆ преставле́нїе прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ савва́тїа, солове́цкагѡ чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Мч҃ниче страда́льче каллїстра́те, ꙳ благоче́стїѧ свѣ́томъ ꙳ просвѣти́въ мы́сль, ꙳ пꙋ́ть ше́ствовалъ є҆сѝ неꙋкло́ннѡ, ꙳ вводѧ́щїй къ та́мѡ сꙋ́щемꙋ бл҃же́нствꙋ, ꙳ побѣди́въ всѧ̑ кѡ́зни проти́внагѡ. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ благохва́лимъ, ꙳ свѧще́ннꙋю твою̀ па́мѧть ꙳ чтꙋ́ще, бл҃же́ннѣйше.

Мч҃ниче бг҃омꙋ́дре каллїстра́те, ꙳ сло́вомъ ѡ҆бога́щсѧ жи́зни, ꙳ къ жи́зни пꙋтеводи́лъ є҆сѝ, ꙳ невѣ́дѣнїемъ пре́жде ѻ҆каѧ́ннѡ ᲂу҆ме́ршыѧ, ꙳ и҆̀же и҆ ᲂу҆ме́рше ᲂу҆се́рднѡ, сла́вне, ꙳ за всѣ́хъ на́съ воскрⷭ҇нїе, ꙳ жи́ти и҆́стиннѣйше во хрⷭ҇тѣ̀ вѣ́рꙋютсѧ: ꙳ съ ни́миже на́съ ꙳ помѧнѝ ко гдⷭ҇ꙋ пребл҃го́мꙋ.

Мч҃ниче свѧще́нне гѷмна́сїе, ꙳ мече́мъ во главꙋ̀ ᲂу҆сѣ́ченъ, ꙳ тече́нїемъ кро́ве ꙳ фараѡ́на льсти́ваго ꙳ и҆́стиннѡ потопи́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ ны́нѣ то́чиши всѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ, ꙳ вѣ́рою ко хра́мꙋ твоемꙋ̀ притека́ющымъ, ꙳ и҆ по́двиги твоѧ̑ въ не́мъ хва́лѧщымъ, ꙳ и҆ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀, бл҃же́нне, торжествꙋ́ющымъ.

Сла́ва, гла́съ д҃. Вѷзанті́ево:

Пре́жде честна́гѡ крⷭ҇та̀ твоегѡ̀, страшна̀ сме́рть человѣ́кѡмъ, по сла́внѣй же стрⷭ҇ти стра́шенъ человѣ́къ сме́рти: та́кѡ возмо́же страстоте́рпецъ, си́це ᲂу҆празднѝ всю̀ вра́жїю си́лꙋ. тогѡ̀ моли́твами хрⷭ҇тѐ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ тѧ̀, ꙳ на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, ꙳ а҆́гница ро́ждшаѧ рыда́ше, ꙳ и҆ мт҃рски тебѣ̀ вѣща́ше: ꙳ сн҃е вожделѣ́ннѣйше, ꙳ ка́кѡ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ повѣ́шенъ є҆сѝ, долготерпѣли́ве; ꙳ ка́кѡ рꙋ̑ки твоѧ̀ и҆ но́ги твоѧ̑ сло́ве, ꙳ пригвозди́шасѧ ѿ беззако́нныхъ, ꙳ и҆ кро́вь твою̀ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, влⷣко;

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мч҃ницы твоѝ, гдⷭ҇и, во страда́нїихъ свои́хъ вѣнцы̀ прїѧ́ша нетлѣ̑нныѧ ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мꙋ́ще бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложи́ша, сокрꙋши́ша и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти: тѣ́хъ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха: и҆ ст҃ы́хъ канѡ́нъ на д҃.

Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пѣ́снь возсле́мъ, лю́дїе, чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, свободи́вшемꙋ і҆и҃лѧ ѿ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́днꙋю пою́ще и҆ вопїю́ще, пои́мъ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ.

Стезю̀ ше́ствовавъ неꙋкло́ннѡ страда́нїѧ, бы́лъ є҆сѝ заблꙋ́ждшымъ пꙋ́ть, къ бжⷭ҇твєннымъ воспокое́нїємъ, бл҃же́нне, вводѧ́щїй: тѣ́мъ соше́дшесѧ благохва́лимъ тѧ̀, каллїстра́те, вѣ́рою.

Ꙗ҆́коже свѣтлѣ́йша ѕвѣзда̀ возсїѧ́въ, ѡ҆зари́лъ є҆сѝ бг҃озна́нїѧ свѣ́томъ хрⷭ҇то́вꙋ цр҃ковь: тмꙋ́ же ѿгна́въ, мч҃ниче, невѣ́дѣнїѧ, и҆ ны̑рища прелє́стнаѧ низложи́лъ є҆сѝ.

Всѧ́къ и҆скꙋ́съ терпѣли́вѡ под̾е́мъ, каллїстра́те, за всѣ́хъ жи́знь ᲂу҆мре́ти не ѿре́клсѧ є҆сѝ: тѣ́мъ къ безсме́ртномꙋ поко́ю ра́дꙋѧсѧ преше́лъ є҆сѝ, и҆ со а҆́гг҃льскими ли́ки весели́шисѧ.

Оу҆́гль бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, ѻ҆гне́мъ свѧще́нный гѷмна́сїй распала́емь показа́сѧ, и҆ ле́сти ти́нꙋ попалѝ, чꙋдесы́ же ѡ҆роша́етъ пали́мыхъ жже́нїемъ страсте́й.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на въ жена́хъ ражда́еши є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы, преесте́ственнѡ, всенепоро́чнаѧ, и҆скꙋ́са мꙋ́жеска не позна́вши: тѣ́мъ тѧ̀ сла́вимъ, и҆ и҆зъ тебє̀ рожде́ннаго вы́шше всѧ́кїѧ вины̀ и҆ сло́ва.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆тверже́й сло́вомъ небеса̀, и҆ зе́млю ѡ҆снова́вый на вода́хъ мно́гихъ, ᲂу҆тверди́ мѧ къ пѣ́нїю славосло́вїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Не поже́ръ ѿню́дъ ва̑ѧннымъ богѡ́мъ, чиста̀ же́ртва прине́слсѧ є҆сѝ всѣ́хъ бг҃ꙋ, за ны̀ пожре́нномꙋ, мч҃ниче страстоте́рпче каллїстра́те.

Оу҆кра́шенъ багрѧни́цею, ѡ҆багре́нною ѿ свѧще́нныхъ, мч҃ниче, и҆́стиннѡ крове́й твои́хъ, цр҃ю̀ вѣкѡ́въ вѣнцено́сецъ, бл҃же́нне, предстои́ши.

Ѡ҆бнаже́нъ ꙗ҆ви́сѧ вра́гъ твое́ю бжⷭ҇твенною сла́вою, и҆ сꙋ́щихъ съ тобо́ю страда́лєцъ, ѡ҆дѣ́ѧвшихсѧ съ высоты̀, мч҃ниче доблемꙋ́дре гѷмна́сїе.

Бг҃оро́диченъ:

Моле́нїе сотворѝ прилѣ́жнѡ къ твоемꙋ̀ сн҃ꙋ, дв҃о, є҆́же спасти́ ны ѿ ѡ҆жида́емыхъ бѣ́дъ, и҆ вѣ́чнꙋющагѡ мꙋче́нїѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ:

Всѧ́къ трꙋ́дъ дне́сь цр҃ковь ны́нѣ соверша́ющи ст҃і́и, восхвалѧ́етъ та́инственнѡ, ꙗ҆́кѡ за ню̀ страда́льчествовавшыѧ мч҃ницы бжⷭ҇твеннїи, добропобѣ́днїи всемꙋ́дрїи.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное сло́во:

Каллїстра́тѡвы стра̑сти восхва́лимъ, гѷмна́сїєвы болѣ̑зни воспѣсносло́вимъ, съ ни́ми терпѣли́вѡ пострада́вшыѧ, любо́вїю ᲂу҆блажи́мъ вѣ́рнїи, и҆ къ ни́мъ возопїи́мъ: ѻ҆рꙋ́жницы благоче́стїѧ, проси́те дарова́ти на́мъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дꙋшѝ моеѧ̀ стра̑сти многоболѣ́знєнныѧ, и҆ пло́ти моеѧ̀ недꙋ́ги вско́рѣ и҆сцѣлѝ, ᲂу҆ма̀ моегѡ̀ и҆зстꙋплє́нїѧ ᲂу҆ста́ви, пренепоро́чнаѧ: и҆ въ тишинѣ̀ помышле́нїѧ, моли̑твы приноси́ти чи̑стыѧ цр҃ю̀ всѣ́хъ сподо́би, бцⷣе, и҆ и҆спросѝ прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На крⷭ҇тѣ́ тѧ зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, мт҃и твоѧ̀, во́лею посредѣ̀ разбо́йникѡвъ ви́сѧща, терза́ющи мт҃рски ᲂу҆трѡ́бы, гл҃го́лаше: безгрѣ́шне сн҃е, ка́кѡ непра́веднѡ на крⷭ҇тѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й распѧ́лсѧ є҆сѝ, ро́дъ человѣ́ческїй ѡ҆живи́ти хотѧ̀, ꙗ҆́кѡ преблагі́й.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Воево́да ꙗ҆́коже и҆зѧ́щнѣйшїй мч҃ниче, гони́телю ѡ҆полчи́всѧ, ᲂу҆лови́лъ є҆сѝ къ бжⷭ҇твеннѣй жи́зни плѣнє́нныѧ дре́вле, ꙗ҆̀же и҆мѣ́ѧше.

Тꙋ́чами слове́съ твои́хъ напои́лъ є҆сѝ сердца̀, и҆ наста́вилъ є҆сѝ къ водѣ̀ присножи́зненнѣй, страда́льче гдⷭ҇ень досточꙋ́дне.

Ꙗ҆́кѡ ѻ҆ве́нъ закала́етсѧ, и҆мѣ́ѧ ꙗ҆́коже а҆́гнцы предзакала́ємыѧ є҆гѡ̀, приснопа́мѧтный каллїстра́тъ, крѣ́пкїѧ ѡ҆рꙋ́жники преꙋсе́рднѣйшыѧ.

Оу҆зрѣ́лый гѷмна́сїе, ꙗ҆́коже лоза̀, мч҃ниче, сло́вомъ твоегѡ̀ страда́нїѧ гро́здъ процвѣтѐ, благоче́стїѧ вїно̀ и҆сточа́ющь.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆скве́рншеесѧ страстьмѝ се́рдце моѐ, ѻ҆трокови́це, ѡ҆чи́сти, и҆ прїѧ́телище сотворѝ чи́стыхъ и҆ бжⷭ҇твенныхъ ѡ҆сїѧ́нїй.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Всеꙋсе́рднѡ, мч҃ниче, возлюби́въ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, пострада́лъ є҆сѝ, и҆ держа́вꙋ погꙋби́лъ є҆сѝ вра́жїю немощнꙋ́ю.

Воинствосло́вїи бжⷭ҇твенными, показа́лсѧ є҆сѝ ве́рхъ, каллїстра́те, во́инствѡмъ а҆́гг҃лѡвъ, мч҃ниче, причи́слилсѧ є҆сѝ, ра́дꙋѧсѧ.

Оу҆кра́шенъ сла́вою мч҃ническїѧ свѣ́тлости, гѷмна́сїе, ра́дꙋѧсѧ ны́нѣ преложи́лсѧ є҆сѝ къ свѣ́тлостемъ а҆́гг҃льскимъ.

Бг҃оро́диченъ:

Восто́къ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ пра́вды сл҃нца, всенепоро́чнаѧ: є҆го́же молѝ спастѝ чи́стѡ сла́вѧщыѧ тѧ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Львѡ́въ чє́люсти, мꙋ́дре, неви́димыхъ сокрꙋши́лъ є҆сѝ, и҆ пи́щꙋ и҆ногда̀ вра́жїю сꙋ́щыѧ, бж҃їѧ ча̑да показа́лъ є҆сѝ, и҆ сла́дости невеще́ственныѧ ѻ҆́бщники, мч҃ниче каллїстра́те.

Краснѡ̀ ѡ҆ бз҃ѣ бжⷭ҇твенное сло́во сотворѧ́ѧ, богѡ́мъ бездꙋ̑шнымъ пре́жде ѻ҆каѧ́ннѡ слꙋжа́щихъ, бжⷭ҇твєнны ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ, съ ни́ми пострада́въ, пресла́вне каллїстра́те.

Хрⷭ҇тꙋ̀ ва́шѧ вы̑ѧ преклони́вше, мч҃ницы, прїѧ́сте заколе́нїе, и҆ жє́ртвы совершє́нныѧ бг҃ꙋ принесо́стесѧ, и҆ перворожде́нныхъ цр҃ковь ᲂу҆краси́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆свѧтѝ ᲂу҆́мъ мо́й, и҆ просвѣтѝ моѐ се́рдце, ст҃а́ѧ мт҃и бж҃їѧ, и҆ ѡ҆держа́щихъ мѧ̀ ѕлолю́тыхъ и҆зба́ви, да тѧ̀ сла́влю, бцⷣе приснодв҃о.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ на крⷭ҇тъ:

Многоѻбра̑зныѧ ра̑ны претерпѣ́вше, и҆ вѣнцы̀ ѿ бг҃а ꙗ҆́вѣ прїи́мше, ѡ҆ на́съ моли́тесѧ, блаже́ннїи, хрⷭ҇тꙋ̀, па́мѧть всепра́зднственнꙋю ва́шꙋ соверша́ющихъ, велича́йшїй каллїстра́те со страда́вшими съ тобо́ю, є҆́же ᲂу҆мири́ти па́ствꙋ, и҆ лю́ди: то́й бо є҆́сть вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе.

І҆́косъ:

Моще́й твои́хъ зрѧ̀, каллїстра́те, ра́кꙋ, пою̀ и҆ велича́ю болѣ̑зни и҆ страда̑нїѧ, ꙗ҆̀же под̾ѧ́лъ є҆сѝ стражда̀. тѣ́мъ молю́ тѧ: ᲂу҆ми́лостиви и҆ мнѣ̀ хрⷭ҇та̀, страстополо́жника твоего̀, пода́ти мѝ сло́во бл҃года́тїю, да возмогꙋ̀ по́двиги твоѧ̑ похвали́ти: бг҃осло́внѡ бо никто́же возмо́жетъ въ человѣ́цѣхъ и҆зрещѝ твоѧ̑ дѡ́блести, ка́кѡ вше́лъ є҆сѝ мꙋ́жественнѡ въ сꙋди́ще, помышлє́нїѧ до́лѣ плѣ́жꙋщаѧ ѡ҆блича́ѧ мꙋчи́тєльскаѧ; хрⷭ҇то́съ є҆́сть вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Просвѣти́всѧ ꙗ҆́кѡ зла́то ѻ҆гне́мъ мꙋче́нїй, стрⷭ҇те́й хрⷭ҇то́выхъ зна́менїе ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ ны́нѣ возложи́лсѧ є҆сѝ сокро́вищємъ бжⷭ҇твєннымъ, сла́вне, вопїѧ̀: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Оу҆крѣпи́всѧ страстьмѝ, ме́чь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, всеблаже́нне, нб҃окова́нный, ссѣца́ѧ неви́димыхъ де́мѡнѡвъ полкѝ, и҆ зовѧ̀, каллїстра́те: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Крѣ́покъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ на нече́стїе, мч҃ниче каллїстра́те, крѣ́постїю трⷪ҇ческою. є҆ѧ́же ны́нѣ сїѧ́ньми вопїе́ши просвѣща́емь: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тве́рдымъ по́мысломъ хрⷭ҇та̀ возлюби́въ, мч҃ниче гѷмна́сїе, со всѣ́ми кꙋпноревни́тели закла́нъ бы́лъ є҆сѝ, воспѣва́ѧ благода́рственнѡ, бг҃одохнове́нне: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ тебє̀ воплоти́вшагосѧ, па́че ᲂу҆ма̀ и҆ сло́ва, бг҃ора́дованнаѧ, молѝ спасти́сѧ любо́вїю тѧ̀ чтꙋ́щымъ, и҆ согла́снѡ зовꙋ́щымъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы въ пещѝ, со ѻ҆гне́мъ пла́мень попира́юще, поѧ́хꙋ: благослови́те дѣла̀ гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а.

И҆скорени́въ пре́лести тє́рнїѧ, раѧ̀ показа́лсѧ є҆сѝ, мч҃ниче, са́дъ краснѣ́йшїй, благоче́стїѧ приносѧ̀ плоды̀ бжⷭ҇твенною благода́тїю.

Взира́ѧ къ наде́ждамъ бꙋ́дꙋщымъ во ᲂу҆пова́нїи соверше́нномъ, къ подвигѡ́мъ ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ, и҆ побѣди́въ зако́ннѡ вѣнча́лсѧ є҆сѝ, каллїстра́те.

Твоегѡ̀ хра́ма врачевство̀ стѧжа́вше, благоче́стнѡ приходѧ́щїи, ѕлоꙋдо́бныхъ и҆збавлѧ́ютсѧ, благохва́лѧще тѧ̀ вѣ́рою, гѷмна́сїе сла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ вы́шши всѣ́хъ тва́рей, бг҃ора́дованнаѧ ѻ҆трокови́це, по́мыслъ мо́й вы́шши льсти́телѧ собла́знѡвъ, всенепоро́чнаѧ сотворѝ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ, неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дѣви́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

И҆сцѣле́нїе всѣ̑мъ ра́ка моще́й твои́хъ то́читъ тре́бꙋющымъ, мч҃ниче каллїстра́те, и҆ ᲂу҆ставлѧ́етъ стра̑сти вои́стиннꙋ неꙋдобоисцѣ̑льныѧ, и҆ ѿго́нитъ лꙋка́выхъ дꙋхѡ́въ тмꙋ̀, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а дѣ́йствомъ, и҆ си́лою и҆ бл҃года́тїю.

Ꙗ҆ви́стесѧ мч҃ницы хрⷭ҇тѡ́вы, ꙗ҆́кѡ бг҃оплете́ннаѧ плени́ца свѧзꙋ́еми дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ бл҃года́тїю, и҆ къ высотѣ̀ восходѧ́ще, и҆ ѡ҆свѧща́юще зе́млю лїѧ́нїемъ кро́ве. тѣ́мъ па́мѧть ва́шꙋ пра́зднꙋемъ вѣ́рнѡ веселѧ́щесѧ.

Вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ неꙋвѧда́емый, и҆ сла́вꙋ вѣ́чнꙋю и҆ весе́лїе, и҆ ра́дость конца̀ не и҆мꙋ́щꙋю, и҆ ца́рство нбⷭ҇ное, бг҃омꙋ́дре каллїстра́те, со страда́вшими съ тобо́ю, съ ни́миже помина́й на́съ ко гдⷭ҇ꙋ.

Бжⷭ҇твеннаѧ па́мѧть мꙋ́драгѡ каллїстра́та, гѷмна́сїа же дне́сь, и҆ страда́вшихъ съ ни́ми, со́лнца мно́жае возсїѧ́вши, свѣща́тельными блиста́ньми просвѣща́етъ концы̀. и҆́хже моли́твами, хрⷭ҇тѐ, ѡ҆сꙋжде́нїѧ свободи́ ны.

Бг҃оро́диченъ:

Гла́съ тебѣ̀ гаврїи́ловъ весе́лымъ по́мысломъ взыва́емъ: ра́дꙋйсѧ, ра́досте вѣ́рныхъ. ра́дꙋйсѧ, свѣ́щниче златы́й, и҆ трапе́зо, горо̀ и҆ две́рь мы́сленнаѧ. ра́дꙋйсѧ, бж҃е́ственнаѧ колесни́це цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀. ра́дꙋйсѧ, разрѣше́нїе клѧ́твы, всеблагослове́ннаѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀, ᲂу҆слы́шите:

Ѽ чꙋ́до! ка́кѡ бре́ннїи зла́ти є҆стество́мъ ꙗ҆ви́шасѧ; и҆́бо ни ѻ҆́гнь, нижѐ ме́чь, нижѐ ѕвѣре́й зꙋ́бы, ни мꙋ̑ки, ни ра̑ны си́хъ погꙋби́ша, но пло́тїю безпло́тнаго низложи́вше, гдⷭ҇ꙋ ѡ҆ на́съ мо́лѧтсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ пала́то. ра́дꙋйсѧ, горо̀ присѣ́ннаѧ, ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннаѧ трапе́зо. ра́дꙋйсѧ, неѡпали́маѧ кꙋпино̀. ра́дꙋйсѧ, прⷭ҇то́ле сла́вы. ра́дꙋйсѧ, ста́мно всезлата́ѧ. ра́дꙋйсѧ, свѣ́щниче всесвѣ́тлый. ра́дꙋйсѧ, ле́гкїй ѻ҆́блаче, дв҃ома́ти марі́е.

Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ ѻ҆тца̀ на́шегѡ савва́тїа, нача́льника пꙋсты́ни солове́цкагѡ монастырѧ̀.

Ве́черъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ: На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на и҃, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Мч҃ницы твоѝ:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е савва́тїе, любвѐ ра́ди хрⷭ҇то́вы всѧ̑ ꙗ҆̀же на землѝ, преѡби́дѣлъ є҆сѝ, и҆ въ пꙋсты́ню всели́всѧ, по́стническими трꙋды̑ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ житїѐ твоѐ. тѣ́мъ хрⷭ҇то́съ чꙋде́съ дармѝ ѡ҆богатѝ тѧ̀: помина́й на́съ, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Прпⷣбенъ и҆ че́стенъ свѣти́льникъ бжⷭ҇твенный и҆ свѣтоно́сный, по́дъ спꙋ́домъ жите́йскїѧ толстоты̀ никогда́же скрыва́етсѧ, но на версѣ̀ полага́етъ є҆го̀ высо́кихъ чꙋде́съ чл҃вѣколю́бецъ. тогѡ̀ моли́твами, хрⷭ҇тѐ, да́рꙋй лю́демъ твои̑мъ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е савва́тїе, ты̀ ѿ ю҆́ности хрⷭ҇тꙋ̀ порабо́тивсѧ, крⷭ҇тъ всечестны́й на ра́мена твоѧ̀ возложи́лъ є҆сѝ, и҆ не возврати́лсѧ є҆сѝ вспѧ́ть, но бы́лъ є҆сѝ ᲂу҆пра́вленъ во црⷭ҇твїе бг҃а, вопло́щшагѡсѧ во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Въ лодїѝ тѣле́снѣй пла́ваѧ, прпⷣбне савва́тїе, кро́ткими дыха́нїи кро́ткагѡ дх҃а легкѡ̀ преше́лъ є҆сѝ жите́йскꙋю пꙋчи́нꙋ, мꙋ́дре: и҆ на би́серѣ многоцѣ́ннѣмъ твоѧ̑ и҆мѣ̑нїѧ прода́въ, и҆ ѡ҆брѣ́тъ є҆го̀ въ себѣ̀, ᲂу҆держа́лъ є҆сѝ, бл҃же́нъ бы́въ бжⷭ҇твенными є҆гѡ̀ сїѧ́нїи.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ. тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, де́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безпоро́чнѡ поревнова́лъ є҆сѝ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебѐ не ᲂу҆блажи́тъ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ: пи́саны сегѡ̀ мѣ́сѧца въ ѳ҃ де́нь, і҆ѡ́сифꙋ волоцко́мꙋ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, свѧще́ннаѧ главо̀, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е на́шъ савва́тїе, а҆́гг҃льскимъ ликѡ́мъ собесѣ́дниче: на землѝ добродѣ́тельнѡ пожи́лъ є҆сѝ, и҆ прече́стно и҆ нескве́рнено зерца́ло, дх҃омъ ст҃ы́мъ ѡ҆зарѧ́ешисѧ, пребога́те, и҆ ѡ҆зарѧ́емь прови́дѣлъ є҆сѝ бꙋ̑дꙋщаѧ. тѣ́мже хрⷭ҇та̀ молѝ, пода́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, свѧще́ннаѧ главо̀, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е савва́тїе, по́стникѡвъ непоколеби́мый сто́лпе, страсте́й посѣка́ѧ корє́нїѧ, и҆ де́мѡнѡвъ погꙋблѧ́ѧ стремлє́нїѧ, крⷭ҇тнымъ всеѻрꙋ́жїемъ всѧ̑ кознодѣ̑йствїѧ ѿгонѧ́ѧ, и҆ по преставле́нїи твое́мъ жи́въ ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ предстои́ши, за ны̀ молѧ́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, свѧще́ннаѧ главо̀, пребл҃же́нне ѻ҆́ч҃е савва́тїе, моли́твою врагѝ ᲂу҆страша́ѧ, неи́стѡвыѧ на ст҃ы́ню сꙋдꙋ̀ бж҃їю предае́ши, и҆ приходѧ́щымъ съ вѣ́рою стра̑сти и҆ недꙋ́ги ѿгонѧ́еши, и҆ слꙋкі̑ѧ и҆справлѧ́еши, и҆ де́мѡны ѿ человѣ̑къ прогонѧ́еши, моли́твою же и҆ свѧще́нныѧ воды̀ ѡ҆кропле́нїемъ, мнѡ́гимъ и҆сцѣле́нїе подава́ѧ, хрⷭ҇та̀ молѧ̀, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Є҆́же по ѻ҆́бразꙋ соблю́дъ невреди́мѡ, ᲂу҆́мъ влады́кꙋ на стра̑сти па̑гꙋбныѧ по́стнически поста́вивъ, во є҆́же по подо́бїю ꙗ҆́кѡ мо́щно возше́лъ є҆сѝ: мꙋ́жески бо є҆стество̀ понꙋ́дивъ, потща́лсѧ є҆сѝ хꙋ́ждшее покори́ти лꙋ́чшемꙋ, и҆ пло́ть порабо́тити дх҃ꙋ. тѣ́мже мона́шествꙋющихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́рхъ, жи́тель пꙋсты́нный, благотекꙋ́щихъ ѡ҆бꙋчи́тель, пра́вило добродѣ́тели и҆звѣ́стнѣйшее, и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ, зерца́лѡмъ разрѣ́шшымсѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ савва́тїе, чи́стѣ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, молѧ́сѧ несре́дственнѣ ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ по гла́сꙋ.

Тропа́рь прпⷣбнагѡ, гла́съ г҃:

Оу҆дали́всѧ мі́ра и҆ водвори́всѧ въ пꙋсты́ни, до́брымъ по́двигомъ подвиза́лсѧ є҆сѝ, ѕлострада́нїемъ и҆ внима́нїемъ и҆ моли́твами: ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ по сме́рти и҆сточа́еши и҆сцѣлє́нїѧ, савва́тїе ѻ҆́ч҃е на́шъ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

На ᲂу҆́трени, по а҃-мъ стїхосло́вїи, сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Ли́къ а҆́гг҃льскїй:

Житїѐ на землѝ бл҃гоче́стнѡ сконча́въ, чи́сто селе́нїе ст҃а́гѡ дх҃а ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, просвѣща́ѧ вѣ́рою приходѧ́щыѧ къ честно́мꙋ гро́бꙋ твоемꙋ̀, бл҃же́нне. тѣ́мже молѝ влⷣкꙋ хрⷭ҇та̀ бг҃а, просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ, пра́зднꙋющихъ всечестнꙋ́ю па́мѧть твою̀, савва́тїе бг҃омꙋ́дре, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Всѣ́хъ творца̀ и҆ влⷣкꙋ, бг҃а же и҆ содѣ́телѧ, всенепоро́чнаѧ чи́стаѧ, дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ въ ложесна́хъ твои́хъ заче́нши, нетлѣ́ннѡ родила̀ є҆сѝ: є҆го́же сла́вѧще, тѧ̀ велича́емъ, дв҃о, ꙗ҆́кѡ пала́тꙋ всѣ́хъ цр҃ѧ̀, и҆ мі́ра защище́нїе.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ є҃: Поⷣ: Собезнача́льное сло́во:

По́стника гдⷭ҇нѧ пѣ́сньми почти́мъ, ᲂу҆мертви́вшаго всѧ̀ прило́ги страсте́й воздержа́нїемъ тве́рдымъ, и҆ крѣ́пкимъ терпѣ́нїемъ вои́стиннꙋ, и҆ посрами́вша ѕѣлѡ̀ проти́внагѡ всю̀ горды́ню, и҆ ны́нѣ молѧ́щасѧ гдⷭ҇ꙋ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆жа́сно чꙋ́до зача́тїѧ, и҆ несказа́ненъ ѻ҆́бразъ рождества̀, въ тебѣ̀ позна́сѧ, чⷭ҇таѧ приснодв҃о, ᲂу҆жаса́етъ мо́й ᲂу҆́мъ, и҆ ᲂу҆дивлѧ́етъ по́мыслъ. сла́ва твоѧ̀, бцⷣе, всѣ̑мъ простре́сѧ, во спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Є҆гда̀ къ бжⷭ҇твенномꙋ жела́нїю ᲂу҆́мъ тво́й впери́въ, тогда̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ до́лꙋ влекꙋ́щее мꙋдрова́нїе, и҆ въ пꙋсты́ню всели́лсѧ є҆сѝ въ морскі́й ѻ҆́стровъ, и҆дѣ́же процвѣ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ крі́нъ добродѣ́тельми прекра́сный, страсте́й и҆скорени́въ те́рнїе, и҆ въ не́мъ всади́лъ є҆сѝ плоды̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ. тѣ́мже и҆ пожа́лъ є҆сѝ снопы̀ неѿе́млемое бога́тство на нб҃сѣ́хъ, савва́тїе прпⷣбне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти, чествꙋ́ющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Вопло́щшеесѧ сло́во и҆зъ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ ро́ждши, прест҃а́ѧ, мене́ же растлѣ́ннаго грѣхи̑ ѿ прилѡ́гъ лꙋка́вагѡ ᲂу҆крѣпѝ мт҃и бж҃їѧ, и҆ се́рдце моѐ ѡ҆чи́сти, бг҃обл҃года́тнаѧ, ма́терними твои́ми моли́твами, да и҆ а҆́зъ благода́рнѡ зовꙋ́ ти: марі́е бцⷣе, молѝ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего, поми́ловати ста́до твоѐ, є҆́же стѧжа́ла є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ.

Та́же, Степє́нна. А҆нтїфѡ́нъ а҃-й д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ: Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

И҆́же на землѝ а҆́гг҃ла, и҆ на нб҃сѝ человѣ́ка бж҃їѧ, мѵ́ра благово́нїе, пи́щꙋ благи́хъ добродѣ́телей, по́стникѡвъ похвалꙋ̀ савва́тїа почти́мъ: насажде́нъ бо въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ процвѣтѐ пра́веднѡ ꙗ҆́кѡ ке́дръ въ пꙋсты́ни, ᲂу҆мно́живъ ста́до хрⷭ҇то́во слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ.

Канѡ́нъ бцⷣы на ѕ҃: и҆ прпⷣбнагѡ савва́тїа на и҃.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре, и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆зъ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Просвѣще́нїемъ трисо́лнечнагѡ бжⷭ҇тва̀ ѡ҆зари́всѧ, прпⷣбне, свѣти́льникъ сїѧ́ѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, просвѣща́ѧ вѣ́рнѡ свѣтоно́снꙋю твою̀ па́мѧть чтꙋ́щыѧ.

Со́вѣсть и҆мѣ́лъ є҆сѝ, бла́гꙋ, и҆ ѻ҆́ко серде́чное взира́ющее къ бг҃ꙋ. тѣ́мже и҆ хрⷭ҇то́съ внѧ́тъ моли́твѣ твое́й, мꙋ́дре, и҆ съ прпⷣбными сочта́ тѧ.

Ве́сь трⷪ҇цы бы́лъ є҆сѝ жили́ще, и҆ та́мѡ дꙋше́вное возложи́лъ є҆сѝ жела́нїе, прпⷣбне. сегѡ̀ ра́ди вѣ́чнꙋю па́мѧть воспрїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ жи́знь неконча́емꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Пло́тїю ро́ждши безпло́тнаго, бцⷣе чⷭ҇таѧ, стра̑сти лю̑тыѧ ᲂу҆толѝ ᲂу҆ма̀ моегѡ̀, дв҃о, и҆ и҆спра́ви мѧ̀, мт҃и бж҃їѧ, заблꙋ́ждшаго, ꙗ҆́кѡ да сла́влю тѧ̀.

Катава́сїа: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀ гдⷭ҇и.

Напо́лнивъ се́рдце твоѐ сле́зными потѡ́ки, прпⷣбне савва́тїе, плоды̀ всѧ́кихъ добродѣ́телей и҆зносѧ́щее, чꙋде́съ показа́нїемъ, пребл҃же́нне.

Высото́ю смире́нїѧ ᲂу҆краша́емый, прпⷣбне, низве́рглъ є҆сѝ на зе́млю велехва́льнаго, савва́тїе ѻ҆́ч҃е пребл҃же́нне, и҆зрѧ́дными дѣ́лы твои́ми, посто́мъ и҆ моли́твами.

И҆сцѣлє́нїѧ безчи́слєннаѧ и҆сточа́етъ гро́бъ тво́й, пребл҃же́нне ѻ҆́ч҃е, и҆ ѿго́нитъ болѣ̑зни человѣ́чєскїѧ, и҆ дꙋшє́вныѧ врачꙋ́етъ стра̑сти, похвалѧ́ющихъ трꙋды̀ твоѧ̀, всече́стне.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ ложе́снъ твои́хъ возсїѧ̀ пресла́внѡ, вели́кое сл҃нце хрⷭ҇то́съ бг҃ъ, бцⷣе дв҃о, всѧ̑ земны̑ѧ концы̀ просвѣти́въ, и҆ прпⷣбныхъ ли́къ че́стнѡ прїѧ́тъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Жите́йское мо́ре воздержа́нїемъ безъ трꙋда̀ преплы́въ, ко приста́нищꙋ ти́хомꙋ безстра́стїѧ, ра́дꙋѧсѧ приста́лъ є҆сѝ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е савва́тїе, бг҃омꙋ́дре и҆ пребл҃же́нне.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Дѣ́вство и҆ ржⷭ҇тво̀, вы́ше є҆стества̀, въ тебѣ̀, бцⷣе, совокꙋпи́сѧ, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ содѣ́телѧ и҆ бг҃а воплоти́вшагосѧ породила̀ є҆сѝ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Зе́млю до́льнюю преминꙋ́въ, нбⷭ҇нꙋю стѧжа́лъ є҆сѝ жи́знь, и҆ со безпло́тными ли́ки смѣси́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне савва́тїе, содѣ́лавъ дꙋ́шꙋ твою̀ хра́мъ дх҃а ст҃а́гѡ, и҆ кро́ткихъ зе́млю наслѣ́довалъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́во смире́нїе возлюби́въ, прпⷣбне савва́тїе, стѧжа́лъ є҆сѝ безстра́стїе: смири́въ же всю̀ де́мѡнскꙋю горды́ню, бл҃же́нне, низложи́въ низве́рглъ є҆сѝ.

Возсїѧ̀ ꙗ҆́кѡ со́лнце ѿ восто́ка чꙋде́съ лꙋча́ми, и҆ а҆́гг҃льскомꙋ житїю̀ поревнова́въ, непреста́нными моли́твами, прпⷣбне, просвѣти́лъ є҆сѝ всю̀ подсо́лнечнꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Блажи́тъ тѧ̀, прест҃а́ѧ бцⷣе, всѧ́къ возра́стъ, и҆ всѧ́ка дꙋша̀ вѣ́рныхъ: бж҃їе бо сло́во, па́че ᲂу҆ма̀, и҆ сло́ва, родила̀ є҆сѝ, препѣ́таѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю, и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀ и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Возсїѧ̀ тебѣ̀ гдⷭ҇ь ѿ дв҃ы, є҆гѡ́же возжелѣ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне савва́тїе, жили́ще и҆мѣ́ющꙋ въ морско́мъ ѻ҆́стровѣ любвѐ ра́ди є҆гѡ̀: и҆ ны́нѣ тогѡ̀ сла́вы наслажда́ешисѧ непреста́ннѡ.

Є҆ди́ной хрⷭ҇то́вѣ любвѝ, прпⷣбне савва́тїе, приложи́всѧ, и҆ все́ю дꙋше́ю потща́всѧ, и҆спо́лнитель бж҃їихъ за́повѣдей бы́ти, и҆ мно́гихъ чꙋде́съ, прпⷣбне, прїѧ́лъ є҆сѝ бл҃года́ть.

Неѕло́бивъ и҆ кро́токъ бы́въ, всѧ̑ ѕлѡ́бы вра̑жїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ: и҆ ми́лостивъ до конца̀ ꙗ҆́вльсѧ, ми́лость дꙋше́внꙋю стѧжа́лъ є҆сѝ ѿ є҆ди́нагѡ бг҃а, и҆ бл҃года́ть и҆ ми́лость прїѧ́лъ є҆сѝ и҆́стиннꙋю.

Бг҃оро́диченъ:

Воспо́йте гдⷭ҇еви всѧ̀ землѧ̀, по́йте всѝ ꙗ҆ви́вшемꙋсѧ и҆зъ чре́ва дв҃ы неизрече́ннѡ, и҆ сїю̀ вѣ̑рнымъ показа́вшаго тве́рдꙋю наде́ждꙋ и҆ похвалꙋ̀.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю милосе́рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ, бж҃е, мѧ̀ возведѝ.

Си́лою хрⷭ҇то́вою ᲂу҆крѣплѧ́емь, прпⷣбне савва́тїе, всѧ̑ кова̑рствїѧ лꙋка́вагѡ низве́рглъ є҆сѝ, и҆ ны́нѣ безстра́стїѧ ᲂу҆мо́мъ ѡ҆чище́ннымъ, предстои́ши бг҃ꙋ вседержи́телю, на него́же всѐ жела́нїе возложи́лъ є҆сѝ.

Твоѧ̑, всебл҃же́нне савва́тїе, прпⷣбныѧ мо́щи во гро́бѣ лежа́ще, недꙋ́ги врачꙋ́ютъ, де́мѡнскїѧ же полкѝ ѿгонѧ́ютъ всегда̀, ѿ дꙋшѝ приходѧ́щихъ съ вѣ́рою.

Бжⷭ҇твенныхъ повелѣ́нїй, ѻ҆́ч҃е, нра́вы стѧжа́въ, кро́тость и҆ безмо́лвїе и҆ смире́нїе. сегѡ̀ ра́ди ѿ бл҃годѣ́телѧ бг҃а бога́тно дарова́нїе прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆сцѣле́нїѧ да́ръ тре́бꙋющымъ да́рꙋеши.

Бг҃оро́диченъ:

Дꙋшє́вныѧ моѧ̑ стра̑сти, пречⷭ҇таѧ, и҆сцѣлѝ, ꙗ҆́же безстра́стїѧ бы́вши и҆сто́чникъ, просвѣти́вшаѧ преподо́бныхъ ли́ки ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Жите́йскїѧ молвы̀ ѿбѣ́гъ, всели́лсѧ є҆сѝ въ морскі́й ѻ҆́стровъ, мꙋ́дре: и҆ крⷭ҇тъ тво́й взе́мъ, хрⷭ҇тꙋ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, въ моли́твахъ и҆ во бдѣ́нїихъ и҆ въ поще́нїихъ, ѕлострада́ньми пло́ть твою̀ и҆знꙋрѧ́ѧ: тѣ́мъ бы́лъ є҆сѝ прпⷣбныхъ ᲂу҆добре́нїе. сегѡ̀ ра́ди любо́вїю па́мѧть твою̀ пра́зднꙋемъ, прпⷣбне савва́тїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Ка́кѡ возмогꙋ̀ твоѧ̑ премнѡ́гаѧ чꙋдеса̀, ѻ҆́ч҃е, и҆зрещѝ, и҆лѝ трꙋды̀ твоѧ̑ и҆ ѕлострада̑нїѧ, и҆́миже потрꙋди́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне савва́тїе, а҆́ще не ты̀, свѧ́те, пода́си мѝ сло́во недосто́йномꙋ рабꙋ̀ твоемꙋ̀; ты́ бо є҆сѝ мона́хѡвъ похвала̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе. съ ни́миже хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ: посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Всѣ́хъ текꙋ́щихъ привре́менныхъ страсте́й, прпⷣбне савва́тїе, сподо́билсѧ є҆сѝ ᲂу҆бѣжа́ти, всю̀ наде́ждꙋ стѧжа́въ къ бг҃ꙋ. є҆гѡ́же ра́ди дѣ́йствꙋеши, бл҃же́нне, пресла̑внаѧ чꙋдеса̀, поѧ̀: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѻ҆рꙋ́жїемъ моли́твъ твои́хъ лꙋка̑выѧ побѣди́въ полкѝ, съ нб҃сѐ бл҃года́ть прїѧ́лъ є҆сѝ цѣли́ти недꙋ́ги, и҆ прогонѧ́ти де́мѡны ѿ взыва́ющихъ вѣ́рою: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Пло́ть твою̀ повинꙋ́въ дꙋ́хꙋ, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне савва́тїе, въ воздержа́нїи всѧ́цѣмъ пожи́лъ є҆сѝ, въ трꙋдѣ́хъ и҆ бдѣ́нїихъ, прехва́льне, и҆мѣ́ѧ чи́стꙋ со́вѣсть, житїѐ нбⷭ҇ное, воспѣва́ѧ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆рꙋ́жїе, чⷭ҇таѧ дв҃о, хранѧ́щее пре́жде врата̀ є҆дє́мскаѧ, плещѝ всѣ̑мъ дае́тъ, низложи́вшымъ по́стнически бори́телѧ врага̀, и҆ при́снѡ взыва́ющымъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Мы́слїю ѡ҆чище́нною, прпⷣбне савва́тїе, къ бг҃ꙋ приближа́ѧсѧ, и҆ всѣ̑мъ всѧ́къ бы́въ, да хрⷭ҇та̀ приѡбрѧ́щеши: молѝ спастѝ всѧ̑ пою́щыѧ тѧ̀, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е.

Сле́зъ твои́хъ ка̑пли погаси́ша ѻ҆́гнь грѣхо́вный, рѣкꙋ́ же чꙋде́съ показа́лъ є҆сѝ всѣ̑мъ на́мъ, всѧ̑кїѧ стра̑сти потоплѧ́ющꙋ, притека́ющихъ къ тебѣ̀, ѻ҆́ч҃е прехва́льне.

Вѣ́рꙋ и҆ наде́ждꙋ неразори́мꙋ, и҆ любо́вь и҆́стиннꙋю и҆мѣ́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, и҆ бжⷭ҇твенное прирадѣ́нїе: терпѣ́нїе бла́го, и҆ поꙋче́нїе дꙋхо́вныхъ слове́съ, смиреномꙋ́дрїе, и҆ соверше́нное безѕло́бїе.

Бг҃оро́диченъ:

Спаси́ мѧ, мт҃и бж҃їѧ, спасе́нїѧ нача́ло мі́ра ꙗ҆́вльшисѧ, и҆збавлѧ́ющи мѧ̀ молвы̀, и҆ нечи́стыхъ страсте́й, и҆ всѧ́кїѧ проти́вныѧ ско́рби, да тѧ̀ сла́влю во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ. тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Процвѣ́лъ є҆сѝ въ по́двизѣхъ по́стническихъ, прехва́льне ѻ҆́ч҃е на́шъ савва́тїе, ꙗ҆́кѡ шипо́къ благово́ненъ, и҆ ꙗ҆́коже крі́нъ ѡ҆б̾юха́лъ є҆сѝ сѡ́вѣсти вѣ́рныхъ добродѣ́тельми и҆ чꙋдесы̀. тѣ́мже, прпⷣбне, ѿженѝ ѿ на́съ стра̑сти смердѧ́щыѧ.

Ѿве́рзесѧ тебѣ̀, ѻ҆́ч҃е, нбⷭ҇ное црⷭ҇твїе, сконча́вшꙋ до́брое тече́нїе, и҆ ви́диши, ꙗ҆̀же а҆́гг҃ли ви́дѧтъ, и҆ трꙋдѡ́въ воздаѧ́нїе тебѣ̀ подае́тъ по́чєсти хрⷭ҇то́съ, чествꙋ́ѧ тѧ̀ своего̀ ᲂу҆го́дника. тѣ́мже тѧ̀, прпⷣбне, ᲂу҆блажа́емъ.

Сле́зъ твои́хъ проли́тїемъ ѻ҆́гнь грѣхо́вный погаси́лъ є҆сѝ, бг҃ꙋ ᲂу҆годи́въ, савва́тїе прпⷣбне, сокрꙋши́лъ є҆сѝ де́мѡнѡвъ кѡ́зни: тѣ́мже предстоѧ́ще ра́цѣ моще́й твои́хъ, вѣ́рнѡ ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, досточꙋ́дне.

Бг҃оро́диченъ:

Пощади́ мѧ, гдⷭ҇и, пощадѝ, є҆гда̀ хо́щеши мѝ сꙋди́ти: и҆ не ѡ҆сꙋдѝ менѐ во ѻ҆́гнь, нижѐ ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличѝ менѐ, мо́литъ тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, ро́ждшаѧ тѧ̀ дв҃а, и҆ а҆́гг҃льстїи чи́ни, и҆ прпⷣбныхъ собо́ри.

Свѣти́ленъ:

Свѧты́ни хра́мъ бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, по бжⷭ҇твенномꙋ прича́стїю, ра́йскїй граждани́нъ, въ не́мже напитава́ешисѧ невозбра́ннѡ дре́ва разꙋ́мнагѡ, и҆ нетлѣ́нныѧ сла́вы, па́мѧть творѧ̀, савва́тїе ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре, вѣ́рнѡ хва́лѧщихъ тѧ̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ похвало̀. ра́дꙋйсѧ, прпⷣбныхъ ᲂу҆тверже́нїе. ра́дꙋйсѧ, правосла́вныхъ сла́во. ра́дꙋйсѧ, свѣ́тъ сꙋ́щихъ во тмѣ̀. ра́дꙋйсѧ, хра́ме прест҃ы́й. ра́дꙋйсѧ, бж҃їй раю̀, клѧ́твы разрѣше́нїе, бл҃гослове́ннаѧ марі́е.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ є҃. Поⷣ: Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се савва́тїе, вельмѝ подвиза́лсѧ є҆сѝ во вре́меннѣй жи́зни, пѣ́сньми и҆ посто́мъ и҆ моли́твами ѻ҆́бразъ бы́въ твои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ, и҆ ны́нѣ ликꙋ́еши съ безпло́тными, хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ славосло́вѧ, ѿ бг҃а бг҃а сло́ва, и҆зба́вителѧ, прекло́ншаго главꙋ̀ на крⷭ҇тѣ̀, и҆ и҆зба́вльшаго ро́дъ человѣ́ческїй ѿ пре́лести. того̀ ᲂу҆̀бо молѝ, прпⷣбне, дарова́ти на́мъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се савва́тїе, и҆́стиннѡ сподо́билсѧ є҆сѝ бл҃же́нныѧ жи́зни, ю҆́же чистото́ю и҆ поще́нїемъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ: преста́вивсѧ бо ѿсю́дꙋ, живе́ши и҆́стиннꙋю жи́знь, со а҆́гг҃лы хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ славосло́вѧ, и҆зъ дв҃ы неизрече́ннѡ пло́ть прїи́мшаго, и҆спрове́ргшаго а҆́да, и҆ воскреси́вшаго мє́ртвыѧ ѿ вѣ́ка. того̀ молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, прпⷣбне, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Блаже́нна пречестна́ѧ ѻ҆би́тель твоѧ̀, ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре, и҆мꙋ́щи въ себѣ̀ честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи, бл҃же́нне, ꙗ҆̀же съ вѣ́рою приходѧ́щымъ подаю́тъ ѻ҆би́льнѡ и҆сцѣлє́нїѧ. блаже́ни ᲂу҆ченицы̀ твоѝ, и҆̀же такова́гѡ ѻ҆тца̀ ча̑да нареко́шасѧ, прпⷣбне савва́тїе, моли́твенниче те́плый: моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Ны́нѣ всесвѧще́нное и҆ непоро́чное тѣ́ло твоѐ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е на́шъ савва́тїе, лежа́що во ѻ҆би́тели твое́й, въ не́йже мно́гѡ трꙋди́лсѧ є҆сѝ, и҆сцѣлє́нїѧ неѡскꙋ́днѡ подае́тъ съ вѣ́рою приходѧ́щымъ. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, ѻ҆́ч҃е бл҃же́нне: моли́твами твои́ми ко гдⷭ҇ꙋ, дꙋше́вное на́мъ и҆ тѣле́сное здра́вїе пода́ти и҆спросѝ, тѧ̀ вѣ́рою блажа́щымъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те, всѝ мона́шествꙋющїи, прїиди́те празднолю́бцы, и҆ по́стникѡвъ сосло́вїе, вѣ́рою соше́дшесѧ, и҆́стиннаго по́стника дне́сь почти́мъ вопїю́ще: ра́дꙋйсѧ, ше́ствовавый по стопа́мъ влⷣки хрⷭ҇та̀ ᲂу҆́зкїй пꙋ́ть, и҆ безпристра́стное житїѐ. ꙗ҆́коже дре́вле а҆враа́мъ пра́ведный, и҆ ѻ҆тцы̀ прпⷣбнїи, страннолю́бїе притѧжа́лъ є҆сѝ: та́коже пресели́всѧ ѿ ѻ҆те́чества твоегѡ̀, и҆ всели́всѧ во ѻ҆́стровѣ морско́мъ, и҆ въ не́мъ тече́нїе пѡ́двигъ твои́хъ сконча́лъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ и҆сточа́ютъ и҆сцѣлє́нїѧ честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи всѣ̑мъ, притека́ющымъ съ вѣ́рою, и҆ вопїю́щымъ: ѽ всеблаже́нне и҆ прпⷣбне, по́стникѡвъ похвало̀, и҆ собесѣ́дниче безпло́тныхъ, мона́хѡвъ наста́вниче. ѡ҆ на́съ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ моли́сѧ, да всегда̀ па́мѧть твою̀ любо́вїю пра́зднꙋемъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Славосло́вїе вели́кое. Ча́съ а҃. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Прокі́менъ, гла́съ з҃. Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ къ гала́тѡмъ, зача́ло сг҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ ѕ҃: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Комментарии для сайта Cackle