Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ свѧщенномꙋ́ченика вавѵ́лы, є҆пі́скопа вели́кїѧ а҆нтїохі́и: И҆ ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка и҆ бг҃ови́дца мѡѷсе́а. И҆ ст҃и́телѧ і҆ѡаса́фа бѣлгоро́дскагѡ. Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана въ приложе́нїи. И҆ пра́зднованїе прест҃ѣ́й бцⷣѣ, въ че́сть і҆кѡ́ны є҆ѧ̀ неѡпали́мыѧ кꙋпины̀. Слꙋ́жба є҆ѧ̀ пи́сана въ приложе́нїи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ ѕ҃. Поⷣ: Всѐ ѿло́жше:

Кро́вїю ѡ҆багри́въ ꙳ твою̀ свѧще́ннꙋю ѻ҆де́ждꙋ, ꙳ вше́лъ є҆сѝ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, ꙳ ст҃ъ ты̀ бы́въ, вавѵ́ло сла́вне, ꙳ и҆ ꙗ҆́вѣ всегда̀ наслажда́ѧсѧ ѡ҆боже́нїѧ, ꙳ ᲂу҆краша́емь и҆ мꙋче́нїемъ сїѧ́ѧ, ꙳ и҆ а҆́гг҃лъ показꙋ́ѧсѧ ꙳ чистѣ́йшими причащє́нїи. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ чти́мъ, ꙳ и҆ любо́вїю пра́зднꙋемъ ꙳ твоѐ свѧще́ннѣйшее торжество̀ ꙳ достоблаже́нне.

Желѣ́зомъ ѡ҆ко́ванъ, ꙳ непреткнове́ннѡ стезю̀ ше́ствовалъ є҆сѝ, прпⷣбне, ꙳ къ небе́сномꙋ гра́дꙋ ведꙋ́щꙋю, ꙳ честны́ми ра́нами, ꙳ вавѵ́ло всемꙋ́дре, ꙳ ꙗ҆́коже ᲂу҆́тварїю ѡ҆бложе́нъ. ꙳ въ него́же вше́дъ ꙗ҆́кѡ побѣди́тель и҆́стиннѣйшїй, ꙳ и҆ мꙋ́ченикъ непобѣди́мь, ꙳ и҆ свѧщеннодѣ́йственникъ свѧще́ннѣйшїй, ꙳ пое́ши со а҆́гг҃лы пѣснопѣ́нїе ꙳ бжⷭ҇твенное чи́стѡ: ꙳ ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ, трⷪ҇це є҆диносꙋ́щнаѧ.

Ста́дꙋ предста́тельствꙋѧ ꙳ слове́сномꙋ, і҆ера́рше, ꙳ па́лицею зна́нїѧ, ꙳ на ѕла́цѣ воспита́лъ є҆сѝ сїѐ вѣ́ры, ꙳ и҆ ѿ ѕвѣре́й спа́слъ є҆сѝ, ꙳ и҆ бг҃а возвесели́лъ є҆сѝ, ꙳ съ высоты̀ тѧ̀ па́ствꙋющаго. ꙳ є҆го́же предъ безбо́жными, блаже́нне, проповѣ́дꙋѧ, ꙳ ꙗ҆́кѡ неѕло́биво закла́лсѧ є҆сѝ а҆́гнѧ ра́дꙋѧсѧ, ꙳ съ неѕло́бивыми ѻ҆́трѡки, и҆ приве́лсѧ є҆сѝ съ ни́ми, же́ртва благово́нна всецѣ́ла, вавѵ́ло всечꙋ́дный.

И҆́ны стїхи̑ры прⷪ҇ро́ка, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

Наꙋчи́всѧ бж҃їимъ та́йнамъ, ꙳ добро́ты незрече́нныѧ и҆ сла́вы чꙋдесе́мъ, ꙳ мѡѷсе́е бг҃ови́дче всехва́льне, сѣ́ньми и҆ начерта̑нїи, и҆ во ѻ҆́бразѣхъ сїѧ̑ провозвѣсти́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ бжⷭ҇твеннагѡ сїѧ́нїѧ первонача́льнагѡ нача̑ла, ꙳ без̾ѻбра́зными ѻ҆́бразы, ꙳ и҆ невеще́ственными вещмѝ вво́диши воѡбражє́ннаѧ на́мъ, и҆ є҆́же ѡ҆божи́тисѧ надъ фараѡ́номъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, бл҃же́нне, ѻ҆бѣ́томъ и҆ бл҃года́тїю стѧжа́въ, ꙳ молѝ ѡ҆ всѣ́хъ чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Ты̀ добродѣ́тельми превше́дъ, ꙳ въ видѣ́нїи бы́лъ є҆сѝ бли́зъ всѣ́хъ бг҃а. посредѣ̀ ви́хра и҆ мра́ка же и҆ ѻ҆́блака внꙋ́трь бы́въ, ꙳ ве́сь просла́вилсѧ є҆сѝ. ꙳ ѿтꙋ́дꙋ прїѧ́тъ скрижа̑ли бжⷭ҇твенныхъ писа́нїй, и҆ равноа́гг҃льнѡ благода́тїю, ꙳ ꙗ҆́снѡ блиста́еши дꙋше́вными ѻ҆чесы̀, ꙳ вкꙋ́пѣ и҆ тѣле́сными, ꙳ и҆ спокрыва́еши ѕловѣ́рное ѡ҆слѣпле́нїе, ꙗ҆влѧ́ѧ вѣ̑рнымъ ѿкрове́нїе, ты̀ и҆ сло́вомъ подава́еши, ꙳ молѝ спасти́сѧ на́мъ.

Въ бг҃одѣ́льнѣй и҆ ѻ҆гнено́снѣй, бжⷭ҇твеннѣй любвѝ, бы́лъ є҆сѝ собесѣ́дникъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ дрꙋ́гꙋ дрꙋ́гъ бг҃ꙋ, ꙳ и҆ лице́мъ къ лицꙋ̀, мѡѷсе́е треблаже́нне, ꙳ на творца̀ своего̀ воззрѣ́въ, ви́диши за̑днѧѧ заре́ю сегѡ̀ ꙗ҆́вѣ, и҆ чре́зъ сква́жню навы́кнꙋвъ, ꙳ пло́тїю сло́ва бꙋ́дꙋщее тебѣ̀ бг҃оѧвле́нїе. ꙳ тѣ́мже и҆ сто́лпъ пред̾иды́й, ꙳ пресла́внѡ предъ людьмѝ бг҃омꙋ́дрыми, предхо́диши и҆ спаса́еши вѣ́рнѡ хва́лѧщыѧ тѧ̀.

Сла́ва, свѧщенномꙋ́ченика, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Восхо́дный степе́нь цр҃ковь стѧжа̀ свѧщє́нныѧ твоѧ̑ по́двиги, свѧщенномꙋ́чениче вавѵ́ло, ꙗ҆́же и҆ храни́ши незы́бленꙋ и҆ ненавѣ́тнꙋ ѿ волкѡ́въ держа́вныхъ, проповѣ́дꙋющꙋю дѡ́блести твоѧ̑, и҆ велича́ющꙋю съ тобо́ю младе́нцы, за хрⷭ҇та̀ заколє́нныѧ съ тобо́ю, бл҃же́нне.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Тридне́венъ:

Зача́тїе твоѐ безсѣ́менно, и҆ рожде́нїе безболѣ́зненно помышлѧ́ющи, ᲂу҆дивлѧ́юсѧ ѕѣлѡ̀: ка́кѡ си́це ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й благоволи́лъ є҆сѝ ᲂу҆мре́ти сн҃е, пречⷭ҇таѧ взыва́ше;

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, свѧщенномꙋ́ченика, гла́съ ѕ҃.

Сꙋди́щꙋ мꙋчи́телевꙋ предстоѧ̀, и҆ подвиза́ѧсѧ за благоче́стїе, взыва́лъ є҆сѝ: сѐ а҆́зъ и҆ дѣ́ти, ꙗ҆̀же мнѣ̀ дадѐ бг҃ъ: съ ни́миже вѣнча́всѧ на нб҃сѣ́хъ, вавѵ́ло свѧщенномꙋ́чениче, молѝ непреста́ннѡ, сѣте́й врага̀ и҆зба́витисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Поⷣ: Тридне́венъ:

Лю́ди беззако́ннѣйшыѧ, безъ пра́вды пригвозда́ющыѧ тѧ̀ на дре́вѣ, дв҃а и҆ чⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀ зрѧ́щи, ꙗ҆́коже сѷмеѡ́нъ проречѐ, ᲂу҆тро́бою сп҃се, ᲂу҆ѧзвлѧ́шесѧ.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆ нра́вѡмъ прича́стникъ, и҆ престо́лѡмъ намѣ́стникъ а҆пⷭ҇лѡмъ бы́въ, дѣѧ́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ бг҃одꙋхнове́нне, въ видѣ́нїѧ восхо́дъ: сегѡ̀ ра́ди сло́во и҆́стины и҆справлѧ́ѧ, и҆ вѣ́ры ра́ди пострада́лъ є҆сѝ да́же до кро́ве, свѧщенномꙋ́чениче вавѵ́ло, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ прⷪ҇ро́ка гла́съ в҃:

Прⷪ҇ро́ка твоегѡ̀ мѡѷсе́а па́мѧть, гдⷭ҇и, пра́зднꙋюще, тѣ́мъ тѧ̀ мо́лимъ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆лѝ се́й, гла́съ то́йже:

На высотꙋ̀ добродѣ́телей возше́лъ є҆сѝ, прⷪ҇ро́че мѡѷсе́е: и҆ сегѡ̀ ра́ди сподо́билсѧ є҆сѝ ви́дѣти сла́вꙋ бж҃їю, скрижа̑ли благода̑тныѧ зако́на прїѧ́тъ, и҆ начерта́нїй благода́ть въ себѣ̀ носѧ̀, и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ, бы́лъ є҆сѝ честна́ѧ похвала̀ и҆ бл҃гоче́стїѧ вели́кое та́инство.

На ᲂу҆́трени канѡ́нъ ѻ҆ктѡ́иха є҆ди́нъ, и҆ ст҃ы́хъ два̀. І҆ѡа́нна мона́ха:

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ, пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Свои́ми кровьмѝ, ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й чермно́е мо́ре безво́лненнѡ проше́дъ, вавѵ́ло бл҃же́нне, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь вопїѧ́лъ є҆сѝ: воспои́мъ гдⷭ҇ꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ты̀ земны́хъ преѡби́дѣлъ є҆сѝ жела́нїе, бжⷭ҇твенномꙋ повинꙋ́въ жела́нїю, є҆́же жи́ти, вавѵ́ло бл҃же́нне, хрⷭ҇то́вꙋ грѧды́й ви́дѣти красотꙋ̀.

Пребжⷭ҇твенныѧ трⷪ҇цы ꙗ҆́кѡ сы́й рачи́тель, съ тремѝ ᲂу҆́мерлъ є҆сѝ ѻ҆́трѡки ра́дꙋѧсѧ, вавѵ́ло бл҃же́нне, при́снѡ приводѧ̀ дꙋ́шы сїѧ̀ жела́нїемъ.

Бг҃оро́диченъ:

Своего̀ прїе́мши содѣ́телѧ, ꙗ҆́кѡ са́мъ восхотѣ̀, и҆зъ безсѣ́меннагѡ чре́ва твоегѡ̀, па́че ᲂу҆ма̀ воплоща́ема чи́стаѧ, тва́рей и҆́стиннѡ показа́ласѧ є҆сѝ влⷣчца.

И҆́нъ канѡ́нъ прⷪ҇ро́ка, є҆гѡ́же краегране́сїе: Мѡѷсе́й прⷪ҇ро́кѡвъ пе́рвый да похва́литсѧ словесы̀.

Въ бг҃оро́дичныхъ же, Кли́ментово.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Мѡѷсе́й прⷪ҇ро́кѡвъ да восхва́литсѧ пе́рвый, ꙗ҆́кѡ предъ бг҃омъ бесѣ́довавъ пе́рвый ꙗ҆́вѣ лице́мъ къ лицꙋ̀, не въ гада́нїихъ рече́нїй, но ꙗ҆́кѡ въ ви́дѣ пло́ти ви́дѣвъ того̀.

Ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенна народоводи́телѧ, и҆ и҆зба́вителѧ тѧ̀ (с. 66) ро́дꙋ твоемꙋ̀ і҆и҃лю, мѡѷсе́е бг҃ови́дче, дадѐ бг҃ъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀ ꙗ҆́коже помоли́сѧ, ѡ҆бѣтова́нїѧ пома́занїемъ провозвѣща́ѧ твоѐ рожде́нїе.

Мꙋ́дрости тѧ̀ сокро́вище ѡ҆брѣто́ша рѡ́дныѧ добродѣ́тєли, сокрове́но зна́нїемъ бж҃їимъ, ꙗ҆́коже въ ковче́зѣ, бг҃ови́дче мѡѷсе́е: тѣ́мъ тѧ̀ воспита́ше цари́ца и҆ бжⷭ҇твенный про́мыслъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆страши́сѧ мѡѷсе́й ви́дѣвъ пресла́вное въ пе́рвыхъ видѣ́нїе, кꙋпинѣ̀ и҆ пла́меню стра́нное смѣше́нїе, бг҃а и҆зъ дв҃ы мт҃ре проѡбразꙋ́ющее нетлѣ́ннаго, є҆го́же, минꙋ́въ времена̀, ви́дѣ пло́тїю.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Нѣ́сть ст҃ъ ꙗ҆́коже ты̀ гдⷭ҇и бж҃е мо́й, возвы́сивый ро́гъ вѣ́рнагѡ твоегѡ̀ вавѵ́лы, и҆ вѣнча́въ є҆го̀ вѣнце́мъ и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Мч҃никѡвъ бы́сть крѣ́пость, гдⷭ҇и, крⷭ҇тъ тво́й ᲂу҆тверди́вый ѻ҆́троки съ бл҃же́ннымъ вавѵ́лою, и҆ низложи́вый тѣ́ми пре́лести безбо́жныѧ де́рзѡсти.

Крѣ́пость ѡ҆скꙋдѣ̀, хрⷭ҇тѐ, дїа́волѧ въ коне́цъ: неѕло́бивыми бо дѣтьмѝ, и҆ бжⷭ҇твеннымъ вавѵ́лою побѣжда́етсѧ крѣ́пкїй, и҆ посмѣва́емь є҆́сть ѡ҆ ни́хъ порꙋга́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннагѡ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, чⷭ҇таѧ, всѧ́кїй є҆стества̀ чи́нъ прехо́дитъ чꙋ́до: бг҃а бо преесте́ственнѡ зачала̀ є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ, и҆ ро́ждши пребыва́еши приснодв҃а.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Весьма̀ неизрече́ннагѡ зна́нїѧ и҆спо́лнилсѧ є҆сѝ, бг҃ови́дче, дх҃ъ ст҃ы́й чрезъ а҆́гг҃ла, дре́внихъ наꙋчи́ тѧ зна́нїю ꙗ҆́снѡ.

Носѧ́й свѣ́тлѡ бжⷭ҇твєнныѧ зари̑, бг҃озна́меньми ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ є҆гѵ́петъ, претворѧ́ѧ стїхі́й, пресла́вне, є҆стество̀, премꙋ́дре.

Ѡ҆зарѧ́етъ кра́сное добро́ты твоеѧ̀, ѿ бжⷭ҇твенныѧ зарѝ свѣ́тлое, бл҃же́нне, жи́тельство, ꙳ и҆ къ бжⷭ҇твеннѣй несы́тнѡ всѧ̑ привлечѐ красотѣ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Взѧ́лсѧ є҆сѝ стра́шнымъ видѣ́нїемъ къ ᲂу҆жа́сномꙋ зрѣ́нїю, премꙋ́дре: но возбранѝ гла́съ гдⷭ҇а, ро́ждшагѡсѧ и҆зъ дв҃ы пло́тїю.

Конда́къ прⷪ҇ро́ка, гла́съ в҃:

Ли́къ прⷪ҇ро́ческїй, съ мѡѷсе́емъ и҆ а҆арѡ́номъ, весе́лїемъ дне́сь весели́тсѧ, ꙗ҆́кѡ коне́цъ прⷪ҇ро́чествїѧ и҆́хъ на на́съ и҆спо́лнисѧ: дне́сь сїѧ́етъ крⷭ҇тъ, и҆́мже на́съ спа́слъ є҆сѝ тѣ́хъ моли́твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е, поми́лꙋй на́съ.

Сѣда́ленъ свѧщенномꙋ́ченика, гла́съ г҃. Поⷣ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Точа̀ вѣ́ры и҆сповѣ́данїе, пре́лесть ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ ѕлосла́вїѧ, ѡ҆бличи́въ і҆́дѡльское безбо́жїе, и҆ всесожже́нїе бжⷭ҇твенное бы́въ, чꙋдотворе́ньми ѡ҆роша́еши концы̀:ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, хрⷭ҇та̀ бг҃а молѝ дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆́нъ сѣда́ленъ прⷪ҇ро́ка, гла́съ д҃:

Прⷪ҇ро́кѡвъ всѣ́хъ тѧ̀ пе́рваго, ꙗ҆́кѡ сꙋ́ща благоче́стнѡ вѣ́дꙋще, восхвалѧ́емъ вѣ́рнїи: пе́рвый бо бг҃а ви́дѣлъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже мо́щно бѧ́ше человѣ́кꙋ ви́дѣти.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇тыѧ рꙋ́ки твоѧ̑, дв҃ома́ти, просте́рши, покры́й ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: всѣ̑мъ пода́ждь хрⷭ҇тѐ, ми́лѡсти твоѧ̑.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

На дре́вѣ ви́дѧщи воздви́жена сн҃а твоего̀, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆тро́бою ма́тернею растерза́ема, жа́лостнѡ взыва́ла є҆сѝ: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ заше́лъ є҆сѝ свѣ́те мо́й безлѣ́тный. (с. 68)

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, предъ сꙋди́щемъ вопїѧ́лъ є҆сѝ, мꙋчи́тельскихъ преще́нїй небоѧ́зненъ, свѧщенномч҃ниче вавѵ́ло, въ гдⷭ҇ѣ ра́дꙋѧсѧ.

Же́ртвꙋ непоро́чнꙋ, стра́шнꙋ, безкро́внꙋ, гдⷭ҇ꙋ приносѧ̀, и҆ себѐ сама́го заколе́нїе кро́вїю, свѧщенномꙋ́чениче вавѵ́ло, нескве́рно приве́лъ є҆сѝ.

Дѣте́й, прпⷣбне, младо́е мꙋдрова́нїе, ꙗ҆́кѡ мꙋ́дръ дѣтоꙋчи́тель, дꙋхо́внымъ воспита́въ млеко́мъ, свѧщенномч҃ниче вавѵ́ло, въ соверше́нїе и҆спра́вилъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ и҆́стиннѡ невѣща̑нна и҆ непости̑жна, твоегѡ̀, бцⷣе, благолѣ́пнагѡ сꙋ́ть ржⷭ҇тва̀, сꙋ́щымъ на землѝ и҆ на нб҃сѝ приснодв҃о, та̑инства.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Гꙋгна́нїю ѧ҆зы́ка и҆ гла́са твоегѡ̀ ᲂу҆ѧсни́вшꙋсѧ, бжⷭ҇твеннымъ про́мысломъ, бг҃ови́дче, виті́ѧ та̑инъ бж҃їихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ глаго́лы, и҆ ра́нами ꙗ҆́звилъ є҆сѝ є҆гѵ́петъ.

Ко́ль пресла́вно зва́нїе твоѐ, ѽ бг҃ови́дче! ко́ль стра́шна дѣла̀ твои́хъ чꙋде́съ. ꙗ҆ви́сѧ бо сы́й тебѣ̀ бг҃ъ, и҆ сла́вою возвы́сивъ тѧ̀, і҆и҃лю спаси́телѧ посла̀.

Всѧ́кагѡ перворо́дна порази́лъ є҆сѝ є҆гѵ́петскагѡ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ де́мѡнѡвъ ᲂу҆мертвѝ держа́вꙋ: ѻ҆́бразъ бо бꙋ́дꙋщагѡ, тобо́ю дѣ́йствꙋємаѧ и҆́стиннѡ бы́ша, сла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Не приближа́йсѧ сѣ́мѡ, мѡѷсе́й слы́шавъ, бж҃їю гла́сꙋ вопїю́щꙋ и҆зъ пла́мене кꙋпины̀: свѧ́то бо мѣ́сто въ лѣ́потꙋ преднаписа̀, пло́тїю роди́тисѧ хрⷭ҇тꙋ̀ и҆зъ чⷭ҇тыѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Бжⷭ҇твеннꙋю бл҃года́ть твою̀, і҆и҃се, свѧщенномꙋ́ченикъ вавѵ́ла, и҆́стиннѡ съ высоты̀ прїѧ́ше, ꙗ҆́кѡ и҆ дѣ́ти ю҆́ныѧ къ твое́й любвѝ приведѐ, и҆ сме́рти къ преѡби́дѣнїю.

Бжⷭ҇твеннымъ зна́нїемъ твои́мъ ѡ҆сїѧ́всѧ свѧщенномч҃никъ вавѵ́ла, всѧ̑ ᲂу҆ча́ше, гдⷭ҇и, тѧ̀ вѣ́дѣти є҆ди́наго бг҃а, сꙋ́щѡ гдⷭ҇а, ѿ мра́ка и҆ льстѝ взыва́юща.

Бжⷭ҇твеннымъ и҆збра́нїемъ твои́мъ прозна́менавсѧ свѧщенномч҃никъ вавѵ́ла, слове́сное пастѝ ста́до твоѐ, тебѣ̀ прино́ситъ, сло́ве бж҃їй, кро́вь свою̀, къ стезѝ спасе́нїѧ всѣ́хъ мꙋ́дрѣ пꙋтеводѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Бцⷣꙋ тѧ̀ ѿ дꙋшѝ, влⷣчце мі́ра бл҃га́ѧ, и҆сповѣ́дꙋющыѧ спаса́й: тѧ́ бо предста́тельницꙋ непобѣди́мꙋ и҆́мамы, сꙋ́щꙋю бг҃ороди́тельницꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Оу҆дарѧ́еши чермно́е, и҆ твори́ши раздѣлє́нїѧ мнѡ́гаѧ, жезло́мъ твои́мъ, ѽ бг҃ови́дче, да пока́жеши въ се́мъ крⷭ҇та̀ бжⷭ҇твеннꙋю си́лꙋ.

Ѽ дерзнове́нїѧ прелюбе́знагѡ! ѽ простоты̀ дꙋшѝ чи́стыѧ. а҆́ще позна́лъ є҆си́ мѧ па́че всѣ́хъ, къ бг҃ꙋ бг҃ови́децъ речѐ, разꙋ́мнѡ мнѣ̀ ꙗ҆ви́сѧ.

Ка́менемъ покры́всѧ, не ви́дѣлъ є҆сѝ бж҃їѧ лица̀ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆тае́на, ѽ бг҃ови́дче, воплоще́нїе же позна́лъ є҆сѝ сло́ва ꙗ҆́кѡ за̑днѧѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Вше́лъ є҆сѝ чꙋ́вственнѣ во мра́къ, и҆ навы́клъ є҆сѝ неизречє́ннаѧ, ѽ бг҃ови́дче, ꙗ҆́кѡ хо́щетъ и҆зъ дв҃ы бг҃ъ пло́тїю роди́тисѧ сп҃съ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Жите́йское мо́ре преле́стное зрѧ̀ волнꙋ́емо бꙋ́рею, вавѵ́ла пресла́вный страда́лецъ, вопїѧ́ше: возведѝ и҆зъ тлѝ жи́знь мою̀ многоми́лостиве.

Хрⷭ҇тꙋ̀ подо́бѧсѧ, за па́ствꙋ дꙋ́шꙋ твою̀ пре́далъ є҆сѝ, ѽ сла́вный мч҃ниче, и҆ страда́льче вавѵ́ло бл҃же́нне, и҆ прелє́стныѧ стѣ́ны разори́лъ є҆сѝ.

Дѣте́й непостоѧ́нное ᲂу҆твердѝ мꙋ́дрѣ свои́ми страда́ньми вавѵ́ла приснопа́мѧтный страда́лецъ, къ жи́зни небе́снѣй ѿ землѝ приводѧ̀ пресла́вный.

Бг҃оро́диченъ:

Пречⷭ҇таѧ влⷣчце, ро́ждшаѧ земны̑мъ ко́рмчїю гдⷭ҇а, страсте́й мои́хъ непостоѧ́нное и҆ лю́тое ᲂу҆кротѝ смꙋще́нїе, и҆ тишинꙋ̀ пода́ждь се́рдцꙋ моемꙋ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Во́инство стѧжа́въ бж҃їе і҆и҃ль си́льное, се́дмь ᲂу҆́бѡ ѕлѡ́бы хананє́йскїѧ ꙗ҆зы́ки погꙋби́лъ є҆сѝ, лю́демъ ты̀ въ наслѣ́дїе да́въ зе́млю и҆́хъ.

Неизглаго́ланнѡ вше́дъ во мра́къ бжⷭ҇твенный, мѡѷсе́е, и҆дѣ́же бг҃ъ бѧ́ше зовы́й тѧ̀, пи̑санныѧ скрижа̑ли пе́рстомъ є҆гѡ̀ закѡ́нныѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ вели́къ ᲂу҆го́дникъ є҆гѡ̀.

Поста́ви послꙋ́шати бг҃ъ гла́са своегѡ̀ бг҃ови́дца мѡѷсе́а, себѐ сама́го є҆мꙋ̀ ꙗ҆ви́въ, да пока́жетъ стра́шное со сла́вою та́инство своѐ.

Бг҃оро́диченъ:

Ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ тѧ̀ преднаписꙋ́етъ мѡѷсе́й сла́вный, ковче́гъ, бцⷣе, зарѧ́ми дх҃а всю́дꙋ, ꙗ҆́кѡ зла́томъ покрове́нъ въ сла́вꙋ бж҃їю.

Конда́къ свѧщенномꙋ́ченикꙋ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ нача́тки:

Ꙗ҆́кѡ благоче́стїѧ проповѣ́дника, и҆ страда́льцєвъ ᲂу҆твержде́нїе, цр҃ковь сла́витъ тѧ̀, вавѵ́ло сла́вне, ѡ҆свѣща́ема дне́сь: но ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, въ ми́рѣ соверше́ннѣмъ велича́ющыѧ и҆ восхвалѧ́ющыѧ тѧ̀, сохрани́ти хрⷭ҇тꙋ̀ моли́сѧ, ѽ многострада́льне.

І҆́косъ:

Мїрскꙋ́ю ꙗ҆́вѣ сꙋетꙋ̀ помышлѧ́ѧ мі́ра ѿчꙋжде́нный, и҆ стрⷭ҇ти хрⷭ҇то́вы подража́въ, плотскі̑ѧ стра̑сти ѡ҆мертви́лъ є҆сѝ: и҆ крⷭ҇тъ тво́й взе́мъ, послѣ́довалъ є҆сѝ, мꙋ́чениче, зижди́телю твоемꙋ̀: и҆ пребыва́ѧ съ ни́мъ ны́нѣ, моли́сѧ ѡ҆ чествꙋ́ющихъ тѧ̀ и҆́стиннѡ, ѽ многострада́льне.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе, мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Нбⷭ҇наѧ чинонача̑лїѧ дне́сь, побѣдоно́сцы зрѧ́ще ю҆́ныѧ на пре́лесть, и҆ чꙋ́днаго вавѵ́лꙋ, вопїѧ́хꙋ сра́дꙋющесѧ хрⷭ҇тꙋ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Влⷣчнѧ свѣтоно́снаѧ ᲂу҆ѧснѝ бл҃года́ть соше́дшыѧсѧ вѣ̑рныѧ, вѣнцено́сный же сла́вный вавѵ́ла, повелѣва́етъ сра́дꙋющымсѧ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃є́въ на́шихъ.

Мꙋчи́телей ᲂу҆́бѡ недоꙋмѣ́ѧшесѧ ᲂу҆мышле́нїе, помоществова́ти не сꙋ́щымъ богѡ́мъ. прест҃ѣ́й же трⷪ҇цѣ чꙋ́дный вавѵ́ла повелѣва́етъ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ бж҃е ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Тобо́ю, мт҃и дв҃о, свѣ́тъ возсїѧ̀ вселе́ннѣй свѣ́телъ: ты́ бо зижди́телѧ всѣ́хъ родила̀ є҆сѝ бг҃а. є҆го́же молѝ, всечⷭ҇таѧ, низпосла́ти на́мъ вѣ̑рнымъ ве́лїю ми́лость.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пе́щи а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Въ бг҃овидѣ́нїихъ неизглаго́ланныхъ, бжⷭ҇твенный писа́тель бы́въ, ве́сь мꙋ́дрый ви́дъ ски́нїи ты̀ сло́вомъ ᲂу҆хи́тривъ, началозда́телю веселеи́лꙋ предложи́лъ є҆сѝ дѣѧ́нїе, бг҃ови́дче мѡѷсе́е.

Свѧще́нствовати дерзнꙋ́въ корре́й съ тобо́ю, ꙗ҆ви́сѧ низше́дъ во а҆́дъ жи́въ: всежре́бїйнѡ бг҃ꙋ тебѣ̀ честно́е, мѡѷсе́е, хранѧ́щꙋ, црⷭ҇твїѧ и҆ свѧще́нства вкꙋ́пѣ.

Воево́дствꙋющꙋ тебѣ̀ і҆ꙋде́йскомꙋ ꙗ҆зы́кꙋ дре́вле, мѡѷсе́е, ꙗ҆ви́сѧ мїхаи́лъ нача́льникъ нбⷭ҇ныхъ, и҆ тѣ́ла твоегѡ̀ бжⷭ҇твенный храни́тель: ѕлонача́льника бо противоглаго́люща то́й посрамѝ.

Бг҃оро́диченъ:

А҆арѡ́новъ тѧ̀ бжⷭ҇твенный же́злъ прозѧ́бнꙋти показа̀, всѣ̑мъ, бцⷣе, рѣше́нїе грѣхѡ́въ ѡ҆чище́нїе бо земны̑мъ была̀ є҆сѝ, ꙗ҆́коже ропта́вшымъ на бг҃а, ѻ҆́но стра́шное преще́нїе.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃а ѻ҆ц҃а̀ содѣ́телѧ, є҆диносꙋ́щна сн҃а, и҆ бж҃їѧ дх҃а, въ пла́мени ю҆́ношы пѣ́ти повелѣва́ютсѧ: да благослови́тъ гдⷭ҇а всѧ̀ тва́рь, и҆ превозно́ситъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Па́мѧть дне́сь, бра́тїе, свѧщенномꙋ́ченика вавѵ́лы, и҆̀же въ пла́мени ю҆́ношы пѣ́ти повелѣва́ютъ: бл҃гослови́те гдⷭ҇а всѧ̑ дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Ю҆́нїи дне́сь ᲂу҆ченицы̀ і҆ере́а и҆ мч҃ника вавѵ́лы, съ ста́рцемъ вѣнча́вшесѧ въ пещѝ ю҆́ношъ пѣ́снь пѣ́ти повелѣва́ютъ: благослови́те гдⷭ҇а всѧ̑ дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃а родила̀ є҆сѝ пло́тїю, содержа́щаго рꙋко́ю всѧ̑, и҆ на ѡ҆б̾ѧ́тїихъ сего̀, дв҃о, носи́ла є҆сѝ. є҆го́же пое́мъ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а дѣла̀, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ, ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆го́дникъ и҆́стиннѡ бж҃їй, ꙗ҆́кѡ кро́токъ слы́шалъ є҆сѝ, и҆ дѣ́лы бы́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ позна́нъ бы́сть тебѣ̀ гдⷭ҇ь, па́че всѣ́хъ прⷪ҇ро́кѡвъ, мѡѷсе́е, и҆ всели́всѧ въ тѧ̀ вѣ́рнѡ пѣ́ти наꙋчѝ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ꙗ҆́кѡ таи́нникъ бж҃їй, и҆ слꙋжи́тель, и҆ ца́рь і҆и҃левъ, мѡѷсе́е бг҃ови́дче, ꙗ҆́вльсѧ, хрⷭ҇та̀ проповѣ́далъ є҆сѝ прїитѝ въ пло́ти, прописа́въ є҆гѡ̀ къ себѣ̀ стра́шное и҆ бжⷭ҇твенное прише́ствїе: є҆гѡ́же и҆ ѻ҆́бразъ ѡ҆дꙋшевле́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ, и҆ прⷪ҇ро́къ вѣ́ренъ.

Сло́ва прⷪ҇ро́чествїемъ лю́ди, и҆ зако́на повелѣ́ньми, наста́вилъ є҆сѝ вѣ́рнѡ, зна́меньми и҆ чꙋдесы̀ напра́вивъ, и҆ чꙋде́съ показа̑нїи: ѿ бг҃а бо показа́всѧ нача́льникъ бг҃ови́дче мѡѷсе́е. тѣ́мъ приложи́лсѧ є҆сѝ ко ѻ҆тцє́мъ твои̑мъ со сла́вою мно́гою.

Бг҃оро́диченъ:

Никто́же пред̾ꙋслы́ша пре́жде тебѐ, бг҃ови́дче сла́вне, мѡѷсе́е ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, занѐ всѧ̑ и҆зре́клъ є҆сѝ дв҃ы смотрє́нїѧ, прописꙋ́ющыѧ тоѧ̀ бжⷭ҇твенное ржⷭ҇тво̀, въ пла́мени бо кꙋпины̀ ви́дѣлъ є҆сѝ зра́къ неви́димый.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Бг҃ъ человѣ́кѡмъ пꙋ́ть показа̀, крⷭ҇то́мъ къ высотѣ̀ нбⷭ҇нѣй благовосхо́денъ: сегѡ̀ ра́ди сме́рть побѣжда́етсѧ земны́ми. дѣ́ти бо ю҆́ныѧ сеѧ̀ не ᲂу҆боѧ́шасѧ, съ чꙋ́днымъ вавѵ́лою, ꙗ҆̀же ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ сы́й, хрⷭ҇тѐ, всечⷭ҇тый, стра́стныѧ мглы̀ дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆чи́сти, моли́твами, влⷣко, твои́хъ страстоте́рпєцъ, вавѵ́лы и҆ дѣте́й, и҆́хже лѣ́тнюю па́мѧть соверша́юще, благосла́внѡ торжествꙋ́емъ.

Страсте́й врачева̑нїѧ почерпе́мъ, сла́внѣй цр҃кви страда́лєцъ притека́юще: въ тꙋ́ бо прїидо́ша а҆́гг҃льстїи ли́цы, и҆ дꙋ́си пра́ведныхъ всѣ́хъ, и҆ влⷣчца съ чꙋ́днымъ вавѵ́лою врачева̑нїѧ подава́ющи.

Бг҃оро́диченъ:

Сн҃а безлѣ́тнѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вша ты̀ во чре́вѣ несказа́ннѡ заче́нши родила̀ є҆сѝ, бг҃ома́ти чⷭ҇таѧ, дв҃а прест҃а́ѧ, молѝ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца бг҃а, спастѝ ро́дъ на́шъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀, тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ, веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Бы́лъ є҆сѝ, бг҃ови́дче, самови́децъ гдⷭ҇ень и҆ по сме́рти, не бо мра́чныхъ гада́нїихъ, ꙗ҆́кѡ въ ка́мени пе́рвѣе, но въ человѣ́честѣй пло́ти хрⷭ҇та̀ ви́дѣвъ ѡ҆блиста́юща бжⷭ҇тво́мъ.

Гора̀ ѳавѡ́ръ просла́висѧ па́че сїна́йскїѧ бога́тнѡ, и҆дѣ́же мѡѷсе́й и҆зъ ме́ртвыхъ, и҆ ѳесві́тѧнинъ ѿ стра́нъ живꙋ́щихъ, хрⷭ҇та̀ со а҆пⷭ҇лы зрѧ́хꙋ, преѡбразꙋ́ющасѧ ꙗ҆́кѡ сꙋ́щѡ бг҃а.

Спаси́ мѧ ми́лостивною твое́ю моли́твою, и҆ моли́твъ дерзнове́нїемъ, ꙗ҆́кѡ і҆и҃лѧ ѿ бѣ́дъ, мѡѷсе́е бг҃ови́дче, и҆ лю́тыхъ и҆ нꙋ́ждныхъ, хрⷭ҇тїа́нъ и҆сполне́нїе, ѿ всѧ́кагѡ вре́да, пою́щихъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Ста́мнꙋ тѧ̀ златꙋ́ю и҆ скрижа́ль, и҆ бжⷭ҇твеннꙋю трапе́зꙋ, дв҃о, пе́рвѣе мѡѷсе́й написа́въ, ꙗ҆́вѣ пока́зоваше бг҃а роди́тисѧ и҆зъ тебє̀. є҆го́же ви́дѣвше пло́тїю, вѣ́рнѡ пѣ́снь скончава́емъ твою̀.

Свѣти́ленъ, Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

Жре́цъ кꙋ́пнѡ и҆ же́ртва, вавѵ́ло, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ бж҃їѧ, жрѧ̀ є҆мꙋ̀ безкро́внѡ, и҆ свои́ми кровьмѝ поже́рсѧ съ соверше́нными младє́нцы, съ ни́миже тѧ̀ ны́нѣ восхвалѧ́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Твоемꙋ̀ ѻ҆́бразꙋ, дв҃о, не покланѧ́ющыѧсѧ, и҆ сн҃а и҆ бг҃а твоегѡ̀ вѣ́рою чи́стою, низложѝ ꙗ҆́кѡ безбѡ́жныѧ, и҆ гее́ннѣ преда́ждь.

На лїтꙋргі́и: прокі́менъ, гла́съ д҃: Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̑ хотѣ̑нїѧ своѧ̑ въ ни́хъ. Сті́хъ: Предзрѣ́хъ гдⷭ҇а предо мно́ю вы́нꙋ: А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло т҃л. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Воззва́ша првⷣнїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло ѯ҃з. Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

ПРИЛОЖЕ́НІЕ

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃-й де́нь.

Слꙋ́жба прест҃ѣ́й влⷣчцѣ на́шей бг҃оро́дицѣ, въ че́сть и҆ па́мѧть ꙗ҆вле́нїѧ чꙋдотво́рныѧ і҆кѡ́ны є҆ѧ̀, неѡпали́мыѧ кꙋпины̀.

На вече́рни, на Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃. Гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Прїиди́те вѣ́рнїи съ любо́вїю къ горѣ̀ ст҃ѣ́й, и҆ та́мѡ ᲂу҆́зримъ видѣ́нїе бж҃е́ственное, є҆го́же вели́кїй во проро́цѣхъ мѡѷсе́й бг҃ови́децъ, на́мъ та́инственнѡ возвѣща́етъ, ка́кѡ кꙋпина̀ горѧ́ше ѻ҆гне́мъ, и҆ неѡпали́ма бы́сть, си́мъ проѧвлѧ́ѧ ѻ҆бра́знѡ ве́лїю и҆ непостижи́мꙋю та́йнꙋ, безсѣ́меннагѡ рожⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, бг҃оро́дице: ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀ неѡпали́мѡ въ ложесна́хъ твои́хъ вмѣсти́ла є҆сѝ, и҆ по рожⷭ҇твѣ̀ ключѝ дѣ́вства невреди́мѡ сохрани́ла є҆сѝ. тѣ́мже ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀ всѝ ро́ди, ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю сп҃са и҆ и҆зба́вителѧ дꙋ́шъ на́шихъ.

Пребыва́еши въ рожⷭ҇твѣ̀ и҆ по рожⷭ҇твѣ̀ дв҃а, ѻ҆гне́мъ неѡпали́мыѧ кꙋпины̀ дре́вле проѡбразова́ннаѧ мѡѷсе́ови, бг҃ороди́тельнице, и҆ созыва́еши вѣ́рныхъ собо́ры, і҆кѡ́ны твоеѧ̀ честно́е ꙗ҆вле́нїе бл҃гохвали́ти въ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ: ꙗ҆́кѡ въ не́й зало́гъ бл҃говоле́нїѧ твоегѡ̀, ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ дарова́ла є҆сѝ, въ покро́въ и҆ защи́тꙋ ѿ ѻ҆́гненнагѡ запале́нїѧ и҆ молнїено́снагѡ гро́ма. се́ бо и҆ на і҆кѡ́нѣ зрѧ́ще тѧ̀, въ подо́бїи неѡпали́мыѧ кꙋпины̀ и҆з̾ѡбраже́ннꙋю, да́ры бла́гости твоеѧ̀ ѿ неѧ̀ неѡскꙋ́днѡ прїе́млемъ, и҆ тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ по до́лгꙋ, ꙗ҆́кѡ ро́ждшꙋю сп҃са и҆ и҆зба́вителѧ дꙋ́шъ на́шихъ.

Пла́мень страсте́й на́шихъ ᲂу҆гаша́еши моли́твою твое́ю, бцⷣе дв҃о, предста́тельствꙋѧ за на́съ непреста́ннѡ ᲂу҆ престо́ла сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ: ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ве́лїе дерзнове́нїе и҆́маши къ немꙋ̀, и҆ ничто́же невозмо́жно є҆́сть хода́тайствꙋ твоемꙋ̀. и҆́бо са́мой і҆кѡ́нѣ твое́й дарова̀ ѻ҆́нъ си́лꙋ бж҃е́ственнꙋю, соверша́ти мнѡ́гаѧ и҆ преди́внаѧ чꙋдеса̀, си́ми ᲂу҆вѣрѧ́ѧ на́съ, ꙗ҆́кѡ никто́же прибѣга́ѧй къ покро́вꙋ застꙋпле́нїѧ твоегѡ̀, посра́мленъ ѿи́детъ. сегѡ̀ ра́ди пое́мъ моли́твъ твои́хъ си́лꙋ, и҆ ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, наде́ждо хрⷭ҇тїа́нъ, ро́ждшꙋю сп҃са и҆ и҆зба́вителѧ дꙋ́шъ на́шихъ.

Пода́ждь по́мощь твою̀ держа́внꙋю на́мъ, бцⷣе, є҆гда̀ грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ, ѻ҆́гненнагѡ запале́нїѧ наказа́нїе на на́съ прїи́детъ внеза́пнѡ, и҆лѝ гро́мы и҆ мѡ́лнїи съ небесѐ на́съ ᲂу҆страша́ютъ: тогда̀ і҆кѡ́ною твое́ю ст҃о́ю на́съ защитѝ и҆ и҆зба́ви, и҆ ꙗ҆ви́сѧ ᲂу҆толи́тельница гнѣ́ва бж҃їѧ, на на́съ пра́веднѡ подви́женнагѡ. мно́гѡ бо мо́жетъ ма́тернѧѧ моли́тва ко творцꙋ̀, и҆ всеси́льно хода́тайство твоѐ предъ лице́мъ всевы́шнѧгѡ: є҆го́же ᲂу҆молѧ́ти не преста́й за ро́дъ хрⷭ҇тїа́нскїй, и҆́же въ пѣ́снехъ немо́лчныхъ ᲂу҆бл҃жа́етъ тѧ̀, ро́ждшꙋю сп҃са и҆ и҆зба́вителѧ дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ. Гла́съ то́йже:

Пре́йде сѣ́нь зако́ннаѧ, бл҃года́ти прише́дши: ꙗ҆́коже бо кꙋпина̀ не сгара́ше ѡ҆палѧ́ема, та́кѡ дв҃а родила̀ є҆сѝ, и҆ дв҃а пребыла̀ є҆сѝ. вмѣ́стѡ столпа̀ ѻ҆́гненнагѡ, пра́ведное возсїѧ̀ со́лнце, вмѣ́стѡ мѡѷсе́а хрⷭ҇то́съ, спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ.

Бытїѧ̀ чте́нїе.

[Глава̀ к҃и] И҆зы́де і҆а́кѡвъ ѿ стꙋденца̀ клѧ́твеннагѡ, и҆ и҆́де въ харра́нь. И҆ ѡ҆брѣ́те мѣ́сто, и҆ спа̀ та́мѡ, за́йде бо со́лнце: и҆ взѧ́тъ ѿ ка́менїѧ мѣ́ста тогѡ̀, и҆ положѝ возгла́вїе себѣ̀, и҆ спа̀ на мѣ́стѣ ѻ҆́номъ. И҆ со́нъ ви́дѣ: и҆ сѐ лѣ́ствица ᲂу҆твержде́на на землѝ, є҆ѧ́же глава̀ досѧза́ше до небе́съ, и҆ а҆́гг҃ли бж҃їи восхожда́хꙋ и҆ низхожда́хꙋ по не́й. гдⷭ҇ь же ᲂу҆твержда́шесѧ на не́й, и҆ речѐ: А҆́зъ бг҃ъ а҆враа́ма ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, и҆ бг҃ъ і҆саа́ка, не бо́йсѧ: землѧ̀, и҆дѣ́же ты̀ спи́ши на не́й, тебѣ̀ да́мъ ю҆̀, и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀. И҆ бꙋ́детъ сѣ́мѧ твоѐ, ꙗ҆́кѡ песо́къ земны́й, и҆ распространи́тсѧ на мо́ре, и҆ лі́вꙋ, и҆ сѣ́веръ, и҆ на восто́ки: и҆ возблагословѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̑ колѣ̑на земна́ѧ, и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ. И҆ сѐ а҆́зъ є҆́смь съ тобо́ю, сохранѧ́ѧй тѧ̀ на всѧ́комъ пꙋтѝ, а҆́може а҆́ще по́йдеши, и҆ возвращꙋ́ тѧ въ зе́млю сїю̀: ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ тебѐ ѡ҆ста́вити, до́ндеже сотвори́ти мѝ всѧ̑ є҆ли̑ка глаго́лахъ тебѣ̀. И҆ воста̀ і҆а́кѡвъ ѿ сна̀ своегѡ̀, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ є҆́сть гдⷭ҇ь на мѣ́стѣ се́мъ, а҆́зъ же не вѣ́дѣхъ. И҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ стра́шно мѣ́сто сїѐ: нѣ́сть сїѐ, но до́мъ бж҃їй, и҆ сїѧ̑ врата̀ небє́снаѧ.

И҆схо́да чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Вни́де мѡѷсе́й въ го́рꙋ бж҃їю хѡри́въ. Ꙗ҆ви́сѧ же є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇нь въ пла́мени ѻ҆́гненнѣ и҆з̾ кꙋпины̀: и҆ ви́дѣ, ꙗ҆́кѡ кꙋпина̀ горѧ́ше ѻ҆гне́мъ и҆ кꙋпина̀ не сгара́ше. Рече́ же мѡѷсе́й: прише́дъ ᲂу҆зрю̀ видѣ́нїе вели́кое сїѐ, что̀ ꙗ҆́кѡ не сгара́етъ кꙋпина̀; Ꙗ҆́коже ви́дѣ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ пристꙋпа́етъ ви́дѣти, призва̀ є҆го̀ гдⷭ҇ь и҆з̾ кꙋпины̀, глаго́лѧ: мѡѷсе́е, мѡѷсе́е. ѻ҆́нъ же речѐ: что̀ є҆́сть; И҆ речѐ: не приближа́йсѧ сѣ́мѡ: и҆ззꙋ́й сапогѝ ѿ ногꙋ̑ твоє́ю: мѣ́сто бо, на не́мъ же ты̀ стои́ши, землѧ̀ ст҃а̀ є҆́сть. И҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ ѻ҆ц҃а̀ твоегѡ̀, бг҃ъ а҆враа́мовъ, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, и҆ бг҃ъ і҆а́кѡвль. Ѿврати́ же мѡѷсе́й лицѐ своѐ, стыдѧ́шебосѧ зрѣ́ти предъ бг҃омъ. Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: ви́дѧ ви́дѣхъ ѡ҆ѕлобле́нїе люде́й мои́хъ, и҆̀же во є҆гѵ́птѣ, и҆ во́пль и҆́хъ ᲂу҆слы́шахъ ѿ наси́льствꙋющихъ въ дѣ́лѣхъ: Вѣ́мъ бо болѣ̑зни и҆́хъ, и҆ снидо́хъ є҆́же и҆з̾ѧ́ти и҆̀хъ ѿ рꙋкѝ є҆гѵ́птѧнъ, и҆ и҆звестѝ и҆̀хъ ѿ землѝ ѻ҆́ныѧ, и҆ ввестѝ и҆̀хъ въ зе́млю бла́гꙋ и҆ мно́гꙋ, въ зе́млю, точа́щꙋю ме́дъ и҆ млеко̀.

Проро́чества і҆езекі́илева чте́нїе.

[Глава̀ м҃г и҆ м҃д] Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: бꙋ́детъ ѿ днѐ ѻ҆сма́гѡ и҆ про́чее, сотворѧ́тъ і҆ерє́и на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїѧ ва́шегѡ, и҆ ꙗ҆̀же спасе́нїѧ ва́шегѡ, и҆ прїимꙋ̀ вы̀, и҆ глаго́летъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. И҆ ѡ҆брати́ мѧ на пꙋ́ть вра́тъ ст҃ы́хъ внѣ́шнихъ, зрѧ́щихъ на восто́ки, и҆ сїѧ̑ бѧ́хꙋ затворє́на. И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: сїѧ̑ врата̀ бꙋ́дꙋтъ, заключє́нна и҆ не ѿве́рзꙋтсѧ, и҆ никто́же про́йдетъ сквозѣ̀ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ про́йдетъ и҆́ми, и҆ бꙋ́дꙋтъ затворє́на. Ꙗ҆́кѡ и҆гꙋ́менъ сѧ́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ, по пꙋтѝ є҆ла́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и҆ по пꙋтѝ є҆гѡ̀ и҆зы́детъ. И҆ введе́ мѧ по пꙋтѝ вра́тъ свѧты́хъ сꙋ́щихъ къ сѣ́верꙋ, прѧ́мѡ хра́мꙋ, и҆ ви́дѣхъ: и҆ сѐ и҆спо́лнь сла́вы хра́мъ гдⷭ҇ень.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃.

Самогла̑сны:

Ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ дре́внѧгѡ кївѡ́та чⷭ҇тнѣ́йшаѧ, ꙗ҆ви́сѧ ст҃а́ѧ і҆кѡ́на твоѧ̀, бцⷣе влⷣчце, на не́йже бжⷭ҇твеннагѡ ли́ка твоегѡ̀ подо́бїе созерца́емъ: на рꙋкꙋ́ бо твое́ю бг҃омладе́нца предвѣ́чнаго, гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀ держи́ши, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ́кѡвъ творца̀, и҆ всемꙋ̀ мі́рꙋ ꙗ҆влѧ́еши и҆зъ тебє̀ безсѣ́меннѡ вопло́щшагосѧ бг҃а сло́ва. є҆мꙋ́же раболѣ́пнѡ кла́нѧющесѧ, пѣсносло́вимъ тѧ̀ вои́стиннꙋ бцⷣꙋ, и҆ мо́лимтисѧ прилѣ́жнѡ: ᲂу҆мирѝ мі́ръ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, ма́тернимъ предста́тельствомъ твои́мъ къ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ.

Предстоѧ́тъ чⷭ҇тнѣй і҆кѡ́нѣ твое́й хрⷭ҇толюби́вїи лю́дїе, и҆ съ любо́вїю є҆́й покланѧ́ютсѧ, бцⷣе влⷣчце, почерпа́ѧ ѡ҆би́льныѧ ѿ неѧ̀ да́ры щедрѡ́тъ твои́хъ, въ недꙋ́зѣхъ врачевство̀, въ бѣда́хъ и҆збавле́нїе, въ ско́рбехъ ᲂу҆тѣше́нїе: и҆́бо всѣ̑мъ всѧ̑ блага̑ѧ и҆ дꙋшеполє́знаѧ да́рꙋеши, съ вѣ́рою просѧ́щымъ предъ пречⷭ҇тымъ ѻ҆́бразомъ твои́мъ. сегѡ̀ ра́ди се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ бл҃гоговѣ́йнѡ лобыза́емъ бж҃е́ственнагѡ ли́ка твоегѡ̀ подо́бїе, и҆ мо́лимтисѧ прилѣ́жнѡ: ᲂу҆мирѝ мі́ръ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, всеси́льными моли́твами твои́ми къ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ.

Пе́рвѣе написа́вшейсѧ і҆кѡ́нѣ твое́й бжⷭ҇твеннымъ є҆ѵⷢ҇лі́стомъ лꙋко́ю, и҆ къ тебѣ̀ принесе́ннѣй, бцⷣе влⷣчце, бл҃говоли́ла є҆сѝ ѡ҆ і҆кѡ́нѣ се́й ꙗ҆́кѡ ми́лостива сꙋ́щи, и҆ бл҃гослови́въ ю҆̀, рекла̀ є҆сѝ со вла́стїю: съ си́мъ ѻ҆́бразомъ бл҃года́ть моѧ̀ и҆ си́ла: и҆ воспѣ́ла є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, ꙗ҆́коже и҆ бг҃а внегда̀ носи́ла є҆сѝ во чре́вѣ, пѣ́снь проро́ческꙋю: сѐ ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди. тѣ́мже ви́дѧще съ гла́сомъ дѣ́йство, чꙋде́съ мно́жество ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ ꙗ҆вле́нное и҆ присноѧвлѧ́емое по все́й вселе́ннѣй, немо́лчными славословле́нїи тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ, и҆ мо́лимтисѧ прилѣ́жнѡ: ᲂу҆мирѝ мі́ръ и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ, бл҃гопрїѧ́тнымъ хода́тайствомъ твои́мъ къ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ.

Гора̀ є҆сѝ вели́каѧ и҆ пресла́внаѧ, па́че горы̀ сїна́йскїѧ, бцⷣе влⷣчце: та́ бо не терпѧ́щи сни́тїѧ сла́вы бж҃їѧ, ѻ҆гне́мъ возгара́шесѧ, и҆ гро́ми и҆ мѡ́лнїи та́мѡ бы́ша: ты́ же ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀, бг҃а сло́во неѡпа́льнѡ во чре́вѣ твое́мъ вмѣсти́ла є҆сѝ, и҆ млеко́мъ пита́ла є҆сѝ пита́телѧ вселе́нныѧ. къ немꙋ́же дерзнове́нїе ма́тернее и҆мꙋ́щи, спаса́й ѿ бѣ́дъ вѣ́рнѡ пра́зднꙋющихъ тво́й честны́й пра́здникъ, въ не́мже пѣсносло́вимъ ми́лѡсти твоѧ̑ и҆ щедрѡ́ты, и҆ мо́лимтисѧ прилѣ́жнѡ: ᲂу҆мирѝ мі́ръ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ бжⷭ҇твеннымъ моле́нїемъ твои́мъ къ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ. (с. 612)

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Гла́съ и҃:

Па́че ски́нїи мѡѷсе́евы, по ѻ҆́бразꙋ небе́сномꙋ сотворе́нныѧ, всю́ тѧ бг҃ъ ѡ҆ст҃ѝ, бцⷣе, и҆ па́че а҆арѡ́нѧ кївѡ́та, и҆спо́лни бл҃года́ти бж҃їѧ и҆зѻби́льнѡ, є҆ѧ́же и҆ і҆кѡ́на твоегѡ̀ подо́бїѧ прича́стна показа́сѧ: и҆сточа́етъ бо ѡ҆свѧще́нїе и҆ цѣльбꙋ̀ дꙋша́мъ и҆ тѣлесє́мъ человѣ́чєскимъ, и҆ ᲂу҆ставлѧ́етъ си́лꙋ ѻ҆́гненнꙋю присꙋ́тствїемъ свои́мъ. є҆́й же съ любо́вїю покланѧ́ющесѧ, про́симъ, всебл҃га́ѧ, и҆ вопїе́мъ: ѻ҆гнѧ̀ вре́меннагѡ и҆ вѣ́чнагѡ и҆зба́ви на́съ, бл҃гослове́ннаѧ помо́щнице.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

Велича́емъ тѧ̀, бцⷣе дв҃о, возвели́чившꙋю ро́дъ на́шъ: и҆з̾ тебє́ бо воплоти́сѧ и҆зба́витель па́дшагѡ человѣ́чества, и҆́мже а҆да́мъ и҆ є҆́ѵа клѧ́твы свободи́шасѧ, и҆ ѿ мра́чныхъ ᲂу҆до́лїй а҆́дскихъ во є҆де́мъ па́ки введо́шасѧ, сы́й бг҃ъ на́шъ, спаса́ѧй при́снѡ тѧ̀ велича́ющыѧ.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Велича́емъ тѧ̀, бцⷣе дв҃о, застꙋ́пницꙋ ᲂу҆се́рднꙋю ро́да хрⷭ҇тїа́нскагѡ, покро́вомъ ми́лости твоеѧ̀ покрыва́ющꙋю всю̀ вселе́ннꙋю: се́ бо і҆кѡ́на твоѧ̀ ст҃а́ѧ чꙋде́съ мно́жество и҆сточа́етъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тварь драга́ѧ цр҃кви хрⷭ҇то́вой дарова́сѧ бл҃гостїю творца̀, все́льшагѡсѧ въ тѧ̀ пло́тїю, и҆ просла́вльшагѡ тѧ̀ сла́вою бжⷭ҇тва̀. и҆з̾ тебе́ бо вои́стиннꙋ, а҆ не привидѣ́нїемъ, воплоти́сѧ сы́й бг҃ъ на́шъ, спаса́ѧй при́снѡ тѧ̀ велича́ющыѧ.

Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

Велича́емъ тѧ̀, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нный кївѡ́тъ бж҃ества̀, пѣ́нїи хвале́бными чествꙋ́емъ тѧ̀, є҆ди́нꙋ и҆збра́ннꙋю и҆ бл҃гослове́ннꙋю, въ жена́хъ: ложесна́ бо твоѧ̑ престо́лъ себѣ̀ сотворѝ сы́й бг҃ъ на́шъ, спаса́ѧй при́снѡ тѧ̀ велича́ющыѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, влⷣчце пребл҃га́ѧ, и҆сцѣле́нїй стрꙋи̑ и҆стека́ютъ, и҆́миже напоѧ́ютсѧ бл҃года́тнѡ дꙋ́шы на́шѧ, и҆ врачꙋ́ютсѧ безме́зднѡ тѣлеса̀ на̑ша: тѣ́мже тѧ̀ цѣле́бницꙋ ми́лостивꙋю при́снѡ въ пѣ́снехъ велича́емъ.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

И҆́же во ѻ҆гнѝ кꙋпины̀ неѡпали́мыѧ, дре́вле мѡѷсе́емъ ви́дѣнныѧ, та́йнꙋ воплоще́нїѧ своегѡ̀ ѿ неискꙋсобра́чныѧ дв҃ы марі́и проѡбразова́вый, то́й и҆ ны́нѣ, ꙗ҆́кѡ чꙋде́съ творе́цъ и҆ всеѧ̀ тва́ри созда́тель, і҆кѡ́нꙋ є҆ѧ̀ ст҃ꙋ́ю чꙋдесы̀ мно́гими просла́ви, дарова́въ ю҆̀ вѣ̑рнымъ во и҆сцѣле́нїе недꙋ́гѡмъ, и҆ въ защище́нїе ѿ ѻ҆́гненнагѡ запале́нїѧ. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ пребл҃гослове́ннѣй: наде́ждо хрⷭ҇тїа́нъ, ѿ лю́тыхъ бѣ́дъ, ѻ҆гнѧ̀ и҆ гро́ма и҆зба́ви на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющихъ, и҆ спасѝ дꙋ́шы на́шѧ ꙗ҆́кѡ милосе́рда.

На ᲂу҆́трени.

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь то́йже.

По а҃-мъ стїхосло́вїи, сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆ви́сѧ въ ѻ҆гнепа́льнѣй кꙋпинѣ̀ на сїна́и, твоегѡ̀, влⷣчце, нетлѣ́ннагѡ рожⷭ҇тва̀ проѻ́бразъ, ꙗ҆́коже бг҃осло́вцы цр҃кве хрⷭ҇то́вой бг҃омꙋ́дреннѡ и҆сповѣ́дꙋютъ: кꙋпина́ бо ѻ҆гне́мъ горѣ́вшаѧ, неѡпа́льна пребыва́ше, та́кѡ и҆ ты̀, ѻ҆́гнь бжⷭ҇тва̀ во чре́вѣ твое́мъ неѡпа́льнѡ носи́ла є҆сѝ, вопло́щшагосѧ ѿ тебѐ бг҃а сло́ва, є҆го́же молѝ спасти́сѧ на́мъ пою́щымъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: то́йже.

По в҃-мъ стїхосло́вїи, сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ:

Оу҆диви́сѧ бг҃ови́децъ мѡѷсе́й, ви́дѣвъ кꙋпинꙋ̀ ѻ҆гне́мъ горѧ́щꙋ и҆ несгара́емꙋ, и҆ ᲂу҆страши́сѧ бж҃е́ственнагѡ тайноѧвле́нїѧ, въ не́мъ же благоволѝ гдⷭ҇ь, воплоще́нїѧ своегѡ̀ ѿ дв҃ы неискꙋсомꙋ́жныѧ, проѻ́бразъ мі́рꙋ ꙗ҆ви́ти, ꙗ҆́кѡ въ послѣ̑днѧѧ лѣ̑та, спастѝ хотѧ̀ па́дшее человѣ́чество, пло́ти дебельство́мъ бж҃ества̀ своегѡ̀ сла́вꙋ сокры́етъ, и҆ съ на́ми поживе́тъ, спаса́ѧ дꙋ́шы на́шѧ ѿ поги́бели вѣ́чныѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: то́йже.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃.

Подо́бенъ: А҆́гг҃льскїѧ си̑лы:

А҆́гг҃льскїѧ си̑лы бг҃олѣ́пнѡ тебѣ̀ слꙋ́жатъ, нб҃сѐ и҆ землѝ цр҃и́це бцⷣе, и҆ тво́й прест҃ы́й ѻ҆́бразъ ѡ҆бстоѧ́тъ неви́димѡ: тѣ́хъ бо творца̀ и҆ гдⷭ҇а воплоти́ла є҆сѝ, и҆ на рꙋ́кꙋ твоє́ю, ꙗ҆́кѡ младе́нца, носи́ла є҆сѝ, и҆́же гѡ́рнѧѧ съ до́льними совокꙋпѝ, и҆ а҆́гг҃лы съ человѣ́ки ликовствова́ти ᲂу҆стро́и, пою́щыѧ во гла́сѣхъ ра́дованїѧ твоѐ нетлѣ́нное рожⷭ҇тво̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: то́йже.

Степє́нна: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са.

Прокі́менъ, гла́съ д҃: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло д҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ в҃:

Весели́тсѧ дне́сь гора̀ сїна́йскаѧ, и҆ свѣ́тлѡ торжествꙋ́етъ, мт҃ри гдⷭ҇ни свѣтоно́сное пра́зднество соверша́ющи на мѣ́стѣ то́мъ, и҆дѣ́же неѡпали́маѧ кꙋпина̀ вели́кимъ во проро́цѣхъ мѡѷсе́емъ ви́дѣна бы́сть: здѣ́ бо и҆ до ны́нѣ бл҃года́ть бж҃їѧ ѡ҆бита́етъ, и҆ чꙋде́съ мно́жество ꙗ҆влѧ́етъ вѣ̑рнымъ, бл҃гоче́стнѡ бцⷣꙋ въ пѣ́снехъ велича́ющымъ.

Канѡ́нъ, гла́съ и҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Оу҆́мъ помраче́нный мо́й просвѣтѝ, дв҃о, ѻ҆гнено́снымъ сїѧ́нїемъ твоеѧ̀ сла́вы, па́мѧть въ славосло́вїи и҆знемога́ющꙋю ᲂу҆крѣпѝ, и҆ воспламенѝ хла́дное моѐ се́рдце бжⷭ҇твенною любо́вїю, да тебѣ̀, кꙋпинѣ̀ неѡпали́мѣй, пѣ́нїе хвале́бное воспою̀ досто́йнѡ, чи́стаѧ.

Хра́мъ трисо́лнечнагѡ свѣ́та прекра́сный, ᲂу҆красѝ моѧ̑ чꙋ̑вства, молю́сѧ, да цѣломꙋ́дренною мы́слїю и҆ нескве́рными ᲂу҆сты̀, ѻ҆гнезра́чныѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ ꙗ҆вле́нїе, воспою̀ досто́йнѡ, чи́стаѧ.

Сла́ва:

Къ твое́й пресвѣ́тлагѡ зра́ка і҆кѡ́нѣ припа́даю ѻ҆каѧ́нный: дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆зарѝ бл҃года́тнѡ, ꙗ҆вѝ и҆ тѣ́ло нескве́рно, и҆ ѿ лю́тыхъ мѧ̀ недꙋ́гѡвъ свободи́вши, покажѝ прича́стника наслѣ́дїѧ нбⷭ҇нагѡ, бг҃оневѣ́стнаѧ.

И҆ ны́нѣ:

Недꙋ́гꙋюща страстьмѝ многоразли́чными, ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ бжⷭ҇твенныѧ и҆сцѣле́нїѧ сподо́би мѧ̀, ѽ бг҃ома́ти влⷣчце, да сла́влю чꙋдеса̀ твоѧ̑, и҆ пою́ тѧ, бл҃ги́хъ вино́внꙋю, вѣ́чнꙋю бл҃гость воплоти́вшꙋю, мі́ра бл҃гꙋ́ю застꙋ́пницꙋ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭ҇и, и҆ це́ркве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Низложѝ нало́ги бѣсѡ́вскїѧ стꙋжа́ющыѧ мнѣ̀, влⷣчце, го́рдость въ добродѣ́тели, лицемѣ́рїе въ ст҃ости, тщесла́вїе во бдѣ́нїи, высокоꙋ́мїе въ бл҃гоговѣ́нїи, и҆ неблагода́рность въ бл҃годѣѧ́нїихъ сн҃а твоегѡ̀, є҆ди́на всепѣ́таѧ дв҃о.

Стра́нна мѧ̀ любоче́стїѧ сотворѝ, молю́ тѧ, дв҃о, и҆ чꙋ́жда любопы́тства ѡ҆ человѣ́ческихъ согрѣше́нїихъ, де́рзость и҆ и҆зли́шнее на ми́лость сн҃а твоегѡ̀ ᲂу҆пова́нїе ѿдалѝ ѿ менѐ, да достѡ́йны є҆мꙋ̀ плоды̀ принесꙋ̀, є҆ди́на пречⷭ҇таѧ.

Сла́ва:

Нача́ло ѿ землѝ прїе́мшꙋю хꙋ́дость моегѡ̀ є҆стества̀ познава́ѧ, молю́ тѧ, дв҃о, да́ждь мѝ презрѣ́нїе славолю́бїѧ, бѣ́гство человѣ́ческїѧ хвалы̀, позна́нїе со́бственнагѡ грѣха̀, и҆ со́бственныѧ не́мощи є҆ди́на бг҃облаже́ннаѧ.

И҆ ны́нѣ:

Кра́ткїй всѣ́хъ веще́й и҆ всегѡ̀ мі́ра коне́цъ, сме́ртный ча́съ и҆ мꙋче́нїе бꙋ́дꙋщее за сꙋетꙋ̀ дѣѧ́нїй тщесла́вныхъ, помышлѧ́ти сподо́би мѧ̀, дв҃о: да бл҃года́тїю сн҃а твоегѡ̀ къ пꙋтѝ и҆́стиннагѡ покаѧ́нїѧ наста́вленъ, вѣ́чнагѡ и҆збѣ́гнꙋ проклѧ́тїѧ, пренепоро́чнаѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Вели̑чїѧ твоѧ̑ кто̀ и҆сповѣ́сть, бцⷣе; ꙗ҆вле́нїемъ бо ѻ҆гнезра́чныѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ возвесели́ла є҆сѝ дꙋ́шы правосла́вныхъ, мнѡ́гїѧ недꙋ́ги є҆́ю врачꙋ́ѧ, ѿ ѻ҆гнѧ́ же и҆ гро́ма защища́ѧ, и҆̀же по бз҃ѣ на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе возлага́ютъ. ѽ всеми́лостиваѧ влⷣчце, не лишѝ ᲂу҆̀бо и҆ на́съ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ, спасѝ правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, да тобо́ю хвалѧ́щесѧ, не постыди́мсѧ во вѣ́ки.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Жестокосе́рдїемъ ѡ҆тѧгче́ннаго мѧ̀ ѡ҆блегчѝ, немилосе́рдїемъ къ тре́бꙋющымъ ѡ҆камене́ннꙋю ᲂу҆тро́бꙋ мою̀ ᲂу҆мѧгчѝ, бꙋ́рею сребролю́бїѧ ѡ҆б̾ѧ́таго мѧ̀ ᲂу҆тишѝ, во ѻ҆гнѝ неѡпали́мыѧ кꙋпины̀ проѡбразова́ннаѧ влⷣчце. (с. 618)

Во ᲂу҆пова́нїи тлѣ́нныхъ и҆ вре́менныхъ веще́й не ѡ҆ста́ви мѧ̀, и҆ пла́мень хище́нїѧ непра́веднагѡ ᲂу҆гасѝ во мнѣ̀, пла́менемъ ѻ҆гнѧ̀ бжⷭ҇твеннагѡ, неѡпали́маѧ кꙋпино̀ ꙗ҆́вльшаѧсѧ, бг҃оневѣ́стнаѧ влⷣчце.

Сла́ва:

І҆дѡлослꙋже́нїе въ лихоима́нїи, и҆ заблꙋжде́нїе ѿ и҆́стиннагѡ бл҃гоче́стїѧ и҆ правосла́вныѧ вѣ́ры потребѝ ѿ менѐ, влⷣчце, и҆ не попꙋсти́ мѧ па́сти паде́нїемъ є҆реті́ческимъ, да восхвалѧ́ю и҆́мѧ твоѐ бл҃гослове́нное до кончи́ны живота̀ моегѡ̀, въ правосла́вїи непоро́чнѡ, є҆ди́на приснодв҃о.

И҆ ны́нѣ:

Оу҆́мъ мо́й, молю́ тѧ, бцⷣе, бл҃гоꙋстро́й къ позна́нїю вѣ́чныхъ и҆́стинъ хрⷭ҇то́ва є҆ѵⷢ҇лїа, къ разсмотре́нїю тлѣ́нности вре́менныхъ бла̑гъ напра́ви мо́й по́мыслъ, и҆ щедролю́бїе да́рꙋй мѝ неѡскꙋ́дное, да бл҃года́тїю хрⷭ҇то́вою ᲂу҆кра́шенъ, пою́ тѧ, є҆ди́на приснодв҃о.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Просвѣтѝ на́съ повелѣ́нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Ѻ҆́гнь нечистоты̀ и҆ всѧ́кїѧ скве́рны во мнѣ̀ безстꙋ́дномъ, мо́ремъ бл҃гости твоеѧ̀ потопѝ, и҆ мглꙋ̀ грѣхо́внꙋю разженѝ, и҆ се́рдце моѐ ра́дости и҆спо́лни, всенепоро́чнаѧ.

Срамосло́вїю безѻбра́зномꙋ не да́ждь во мнѣ̀ мѣ́ста, влⷣчце, селе́нїе собла́знѡвъ замѣнѝ въ дꙋшѝ мое́й зрѣ́нїемъ со́бственныхъ грѣхѡ́въ, хра́мъ мѧ̀ чистоты̀ и҆ цѣломꙋ́дрїѧ содѣ́лай, да нескве́рными ᲂу҆сты̀ велича́ю тѧ̀ вы́нꙋ, всенепоро́чнаѧ.

Сла́ва:

Сме́рть, сꙋ́дъ и҆ мꙋчє́нїѧ вѣ̑чнаѧ, грѣ́шникѡмъ ᲂу҆готѡ́ваннаѧ, въ па́мѧти мое́й ᲂу҆глꙋбѝ влⷣчце, да понѐ послѣ̑днѧѧ сїѧ̑ въ па́мѧти содержа̀, лю́таѧ беззакѡ́нїѧ ѡ҆ста́влю, и҆ плоды̀ покаѧ́нїѧ и҆́стиннагѡ принесꙋ̀, велича́ѧ тѧ̀ при́снѡ, є҆ди́но дꙋшѝ моеѧ̀ ᲂу҆пова́нїе.

И҆ ны́нѣ:

Любо́вь сеѧ̀ жи́зни и҆зли́шнюю, и҆ плотска́гѡ поко́ѧ раче́нїе ѿложѝ ѿ менѐ, молю́ тѧ, дв҃о чи́стаѧ: да сꙋ́етныхъ попече́нїй и҆збѣ́гъ, тобо́ю полꙋчꙋ̀ нетлѣ́нное на небесѝ бога́тство, є҆ди́на дꙋшѝ моеѧ̀ покрови́тельнице.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа́ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Ра́дости сꙋ́етныѧ, къ преѡгорче́нїю бли́жнѧгѡ приводѧ́щїѧ чꙋ́жда мѧ̀ содѣ́лай, кꙋпино̀ неѡпали́маѧ вѣ́рными и҆менꙋ́емаѧ, пречꙋ́днаѧ цр҃и́це: ѡ҆ несча́стїѧхъ и҆́скреннѧгѡ без̾ печа́ли бы́ти не допꙋща́й менѐ, человѣколюби́ваѧ влⷣчце, и҆ памѧтоѕло́бїѧ и҆зба́ви мѧ̀, прилѣ́жнѡ молю́ тѧ, всенепоро́чнаѧ дв҃о.

За́висти въ по́мыслѣ мое́мъ не да́ждь вкоренѧ́тисѧ, видѣ́нїемъ несгара́емыѧ кꙋпины̀ проѡбразова́ннаѧ мѡѷсе́ю, и҆ ро́ждшаѧсѧ ѿ ко́рене ст҃а, дв҃о, и҆ братоненавидѣ́нїѧ и҆зба́ви мѧ̀, чⷭ҇таѧ: да не ѕло́бою мра́чною ѡ҆скверне́нъ бы́въ, лишꙋ́сѧ бж҃їѧ бл҃года́ти и҆ жи́зни вѣ́чныѧ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Сла́ва:

Терпѣ́нїе въ бѣда́хъ ᲂу҆твердѝ во мнѣ̀, всечⷭ҇таѧ, съ ра́дꙋющимисѧ дꙋхо́внꙋю ра́дость, къ сѣ́тꙋющымъ сожалѣ́нїе да́рꙋй мѝ, прест҃а́ѧ, и҆ братолю́бїе низпослѝ мнѣ̀ свы́ше, любвѐ пꙋчи́нꙋ ро́ждшаѧ дв҃о, и҆ любо́вь ве́лїю при́снѡ ꙗ҆влѧ́ющаѧ ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ.

И҆ ны́нѣ:

Жела́нїе кра́йнее согрѣ́й во мнѣ̀, всѧ́комꙋ бли́жнемꙋ ѿ дꙋшѝ бл҃готвори́ти, блага́ѧ, да не ка́кѡ ѕло́бъ лю́тыхъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнитсѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́житсѧ, и҆ пре́данъ бꙋ́дꙋ без̾ ми́лости, ꙗ҆́кѡ не сотвори́вый ми́лости, во тмꙋ̀ кромѣ́шнюю, всенепоро́чнаѧ бг҃оневѣ́сто.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Пред̾ѡчи́стимъ чꙋ̑вствїѧ дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ, да ви́димъ та́инство бж҃е́ственное, ѻ҆бра́знѡ ꙗ҆вле́нное дре́вле вели́комꙋ во проро́цѣхъ мѡѷсе́ю, кꙋпино́ю горѣ́вшею ѻ҆гне́мъ и҆ не сгара́вшею, въ не́йже твоегѡ̀ безсѣ́меннагѡ ржⷭ҇тва̀, бцⷣе, предвозвѣще́нїе и҆сповѣ́дꙋемъ, и҆ бл҃гоговѣ́йнѡ покланѧ́ющесѧ тебѣ̀, и҆ ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀ сп҃сꙋ̀ на́шемꙋ, со стра́хомъ вопїе́мъ: Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, покро́ве, и҆ прибѣ́жище, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

І҆́косъ:

Прови́дѧ ди́вный мѡѷсе́й въ неѡпали́мѣй кꙋпинѣ̀ на сїна́и, та́йнꙋ ѿ вѣ́ка ᲂу҆тае́ннꙋю, безлѣ́тнагѡ, въ лѣ́тѣ роди́тисѧ восхотѣ́вшагѡ, рожде́нїе ѿ чⷭ҇тыѧ и҆ неискꙋсобра́чныѧ дв҃ы, ᲂу҆́жасомъ содержи́мь вопїѧ́ше: (с. 621) сїѧ̀ землѧ̀ вои́стиннꙋ ст҃а̀ є҆́сть, ꙗ҆́кѡ пло́дъ спаси́тельный мі́рꙋ и҆зъ неѧ̀ произы́детъ, и҆́мже го́ресть паде́нїѧ а҆да́мова ᲂу҆слади́тсѧ. сегѡ̀ послꙋ́шаѧ и҆ мы̀, та́инства бж҃їѧ собы́тїе позна́вшїи, ᲂу҆бл҃жа́емъ тѧ̀, бцⷣе, возвели́чившꙋю па́дшее человѣ́чество, и҆ милосе́рдїемъ неизрече́ннымъ призрѣва́ющꙋю на ро́дъ хрⷭ҇тїа́нскїй, тѣ́мже и҆ зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, покро́ве, и҆ прибѣ́жище, и҆ спасе́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Весе́лїе мїрско́е пресѣцы̀, и҆ дꙋшетлѣ́нное пристра́стїе ᲂу҆мертвѝ во мнѣ̀, дв҃о, презрѣ́нїе вре́менныхъ, жела́нїе вѣ́чныхъ бла̑гъ, и҆ нетлѣ́ннꙋю ра́дость пода́ждь мѝ, съ пою́щими: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Безчи́нное ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ и҆зли́шество ᲂу҆́мъ вредѧ́щее, дꙋшѣ̀ скве́рнꙋ ражда́ющее, ѿлꙋчѝ ѿ менѐ, дв҃о, и҆ сподо́би во здра́вїи дꙋше́внѣмъ и҆ тѣле́снѣмъ, дꙋхо́внагѡ ᲂу҆тѣше́нїѧ наслажда́тисѧ, съ пою́щими: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сла́ва:

Грѣхо́мъ, сме́рть лю́тꙋю ражда́ющимъ, ѡ҆скверни́хъ дꙋ́шꙋ мою̀: но ты̀, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, ѻ҆гнезра́чнаѧ и҆ неѡпали́маѧ кꙋпино̀ ꙗ҆́вльшисѧ, ти́нꙋ страсте́й мои́хъ и҆зсꙋшѝ ѻ҆гне́мъ бж҃їѧ бл҃года́ти, и҆ наста́ви мѧ̀ на бг҃оꙋго́дное житїѐ, ᲂу҆краси́ же воздержа́нїемъ и҆ цѣломꙋ́дрїемъ, и҆ да́ждь мѝ чи́стымъ се́рдцемъ пѣ́ти: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆ ны́нѣ:

Къ твое́й ѻ҆гнезра́чной і҆кѡ́нѣ взира́ѧ, молю́ тѧ, влⷣчце, ѡ҆мраче́ннаго мѧ̀ самолю́бїемъ свѣ́томъ зра́ка твоегѡ̀ просвѣтѝ, и҆ по́хѡти плѡтскі́ѧ ᲂу҆кроти́вши во мнѣ̀, ѻ҆гне́мъ бж҃їѧ любвѐ хла́дное се́рдце моѐ воспламенѝ, да ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебѐ досто́йнѡ возмогꙋ̀ пѣ́ти: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ во́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Возмꙋще́нїе дꙋшѝ моеѧ̀ ᲂу҆толѝ, всенепоро́чнаѧ, ѿ клеветы̀ навѣ́тꙋющихъ и҆зба́ви мѧ̀, враждꙋ̀ грѣхо́внꙋю во мнѣ̀ ᲂу҆кротѝ, и҆ не́нависть мра́чнꙋю ѿвратѝ ѿ менѐ, дв҃о, да прославлѧ́ю тѧ̀, чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

Ѻ҆́гнь ꙗ҆́рости во мнѣ̀ ѕѣлѡ̀ разжже́нный, росо́ю благода́тныѧ моли́твы твоеѧ̀ ᲂу҆гасѝ, хꙋлꙋ̀, ᲂу҆множа́ющꙋю дꙋшѝ мое́й ѡ҆ѕлобле́нїе, и҆ всѧ́кїй ви́дъ ѕло́бы, гнѣздѧ́щїйсѧ въ се́рдцѣ мое́мъ, и҆скоренѝ, дв҃о, да тѧ̀ прославлѧ́ю, чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

Сла́ва:

Ѻ҆́бразъ хрⷭ҇то́въ є҆ѵⷢ҇льскими добродѣ́тельми напишѝ въ дꙋшѝ мое́й, бг҃облагода́тнаѧ, ᲂу҆крѣпѝ и҆ ᲂу҆тверди́ мѧ во всѧ́комъ дѣ́лѣ благо́мъ, ѿ всѧ́кїѧ же ѕло́бы ѿвратѝ се́рдце моѐ, да ми́рными ᲂу҆сты̀ прославлѧ́ю тѧ̀, чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

И҆ ны́нѣ:

Кро́ткимъ ѻ҆́комъ твои́мъ ви́ждь моѐ смире́нїе, пренепоро́чнаѧ богоневѣ́сто, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ къ моли́твѣ се́рдца моегѡ̀: кро́тостїю и҆ неѕло́бїемъ благоꙋкраси́ мѧ, помраче́ннаго безѻбра́зїемъ ѕло́бныхъ страсте́й, и҆ сотворѝ прича́стника блаже́нства, крѡ́ткимъ ѡ҆бѣтова́ннагѡ, да ра́дꙋѧсѧ прославлѧ́ю тѧ̀ чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

Скѡ́рби се́рдца моегѡ̀ ᲂу҆тишѝ, ра́досте скорбѧ́щихъ, ᲂу҆ны́нїе дꙋшегꙋби́тельное ѿимѝ ѿ менѐ, ᲂу҆толи́тельнице печа́ли, и҆ лѣ́ность ко взыска́нїю добродѣ́телей и҆скоренѝ во мнѣ̀, взыска́нїе поги́бшихъ, да тебѐ, дв҃о чⷭ҇таѧ, непреста́ннѡ велича́ю.

Малодꙋ́шїемъ болѣ́знꙋющаго мѧ̀ ѡ҆живѝ, цѣли́тельнице болѧ́щихъ, ѿча́ѧнїемъ па́дшаго мѧ̀ возста́ви, ѻ҆диги́трїе заблꙋ́ждшихъ, грѣха́ми ᲂу҆мерщвле́ннаго мѧ̀ воскресѝ, спорꙋ́чнице грѣ́шныхъ, да тебѐ, дв҃о непоро́чнаѧ, непреста́ннѡ велича́ю.

Сла́ва:

Оу҆се́рдїе во мнѣ̀ твори́ти во́лю бж҃їю возбꙋдѝ, и҆ ре́вность ко сла́вѣ бж҃їей воспламенѝ въ се́рдцѣ мое́мъ, кꙋпино̀ ѻ҆гнезра́чнаѧ и҆ неѡпали́маѧ, и҆ бл҃гоговѣ́йна слꙋжи́телѧ хрⷭ҇то́ва содѣ́лай мѧ̀, дв҃о, предводи́тельнице моегѡ̀ спасе́нїѧ.

И҆ ны́нѣ:

Слеза́ми покаѧ́нїѧ и҆ ᲂу҆миле́нїѧ и҆зсо́хшꙋю, въ зно́и страсте́й дꙋ́шꙋ мою̀ ᲂу҆мѧгчѝ, ꙗ҆́кѡ рꙋно̀ ѡ҆роше́нное гедеѡ́на, и҆ сокрꙋше́нїе къ и҆справле́нїю (с. 624) да́ждь мѝ, дв҃о, да вѣ̑чныѧ бла̑га ᲂу҆наслѣ́дꙋю, и҆ съ ли́ки и҆збра́нныхъ бж҃їихъ воспою́ тѧ, хода́таицꙋ моегѡ̀ спасе́нїѧ.

Свѣти́ленъ:

І҆кѡ́нꙋ твою̀ всечестнꙋ́ю, въ зало́гъ благоволе́нїѧ твоегѡ̀ вѣ̑рнымъ дарова́ла є҆сѝ, влⷣчце, покрыва́ѧ и҆ сохранѧ́ѧ є҆́ю ѿ ѻ҆́гненнагѡ запале́нїѧ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющыѧ: ѽ мт҃и цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а, бꙋ́ди и҆ на́мъ грѣ̑шнымъ прибѣ́жище спасе́нїѧ въ неча́ѧнныхъ бѣда́хъ, и҆ хода́таица вѣ́чныѧ жи́зни.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃:

Ѽ вели́кїѧ бл҃гости и҆ неисче́тнагѡ милосе́рдїѧ твоегѡ̀, влⷣчце: ᲂу҆дивлѧ́еши на́съ пресла́вными чꙋдесы̀, и҆̀хже и҆сточа́етъ і҆кѡ́на твоѧ̀ ст҃а́ѧ, во ѻ҆́бразѣ неѡпали́мыѧ кꙋпины́ тѧ и҆зѡбразꙋ́ющаѧ, и҆ ѻ҆́гненнагѡ є҆стества̀ си́лꙋ ᲂу҆кроща́ющаѧ си́лою твое́ю бжⷭ҇твенною: ю҆́же съ весе́лїемъ прїе́млюще, тѧ̀ чи́стꙋю бг҃оѻтрокови́цꙋ достодо́лжнѡ пѣ́сньми почита́емъ и҆ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Ѽ бл҃госе́рдагѡ твоегѡ̀ ѡ҆ на́съ промышле́нїѧ, влⷣчце: въ годи́нꙋ бѣ́дъ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїй, є҆гда̀ внеза́пное запале́нїе ѻ҆́гненное ѡ҆бы́метъ жили̑ща на̑ша, чꙋ́днꙋю і҆кѡ́нꙋ твою̀ посыла́еши на́мъ въ по́мощь и҆ защи́тꙋ, и҆ є҆́ю ᲂу҆кроща́еши свирѣ́пство ѻ҆гнѧ̀, ꙗ҆́кѡ мт҃и стїхі́ами ѡ҆блада́ющагѡ влⷣки хрⷭ҇та̀. тѣ́мже велегла́снѡ проповѣ́дꙋемъ твоѧ̑ чꙋдеса̀, и҆ ми́лость мно́гꙋ къ ро́дꙋ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ, и҆ пѣ́сньми хвале́бными немо́лчнѡ тѧ̀ велича́емъ и҆ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ: ка́кѡ ѻ҆гнезра́чнаѧ і҆кѡ́на твоѧ̀, влⷣчце, ѻ҆гнѧ̀ си́лꙋ ᲂу҆гаша́етъ, и҆ свѣ́тлыми лꙋча́ми бж҃їѧ бл҃года́ти ᲂу҆мы̀ просвѣща́етъ и҆ сердца̀ весели́тъ: вои́стиннꙋ бо торжество̀ бл҃гоче́стїѧ ꙗ҆вле́нїе і҆кѡ́ны твоеѧ̀ познава́ѧ, пра́зднꙋемъ сїѐ въ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ ра́достнѡ, и҆ тѧ̀, бг҃облагода́тнаѧ дв҃о, вино́вницꙋ ра́дости на́шеѧ, славословле́нїѧ гла́сы восхвалѧ́емъ и҆ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ. Гла́съ то́йже:

Ѽ чꙋ́до чꙋде́съ, бг҃оневѣ́стнаѧ мт҃и и҆ дв҃о: чꙋдотвори́ти не престае́ши и҆ ны́нѣ і҆кѡ́ною твое́ю пречестно́ю, ѻ҆тра́дꙋ и҆ ᲂу҆тѣше́нїе є҆́ю да́рꙋѧ стра́нникѡмъ земны́мъ, въ ю҆до́ли ско́рби и҆ пла́ча: и҆зъ тебе́ бо воплоти́сѧ ѡ҆бнови́тель па́дшагѡ є҆стества̀ человѣ́ча, сы́й бг҃ъ на́шъ, дарова́вый на́мъ тебѐ въ покро́въ и҆ защи́тꙋ, и҆́же слы́шитъ моли́твꙋ твою̀ за на́съ приноси́мꙋю, и҆ преклонѧ́етсѧ къ моле́нїю твоемꙋ̀ ма́тернемꙋ, є҆гда̀ ᲂу҆молѧ́еши бл҃гость є҆гѡ̀ за лю́ди согрѣши́вшыѧ. тѣ́мже не преста́й, бл҃госе́рдаѧ влⷣчце, предста́тельствовати за всѧ̑ ны̀, чтꙋ́щыѧ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ є҆сѝ хода́таица непосты́днаѧ на́шегѡ спасе́нїѧ.

Славосло́вїе вели́кое.

На лїтꙋргі́и бл҃жє́нна ѿ канѡ́на, пѣ̑сни г҃ и҆ ѕ҃. Прокі́менъ, гла́съ г҃, пѣ́снь бцⷣы:

Вели́читъ дꙋша̀ моѧ̀ гдⷭ҇а, и҆ возра́довасѧ дꙋ́хъ мо́й ѡ҆ бз҃ѣ сп҃сѣ мое́мъ:

Сті́хъ: Ꙗ҆́кѡ призрѣ̀ на смире́нїе рабы̀ своеѧ̀, се́ бо ѿ ны́нѣ ᲂу҆блажа́тъ мѧ̀ всѝ ро́ди.

А҆пⷭ҇лъ къ фїлїпписі́ємъ, зача́ло с҃м.

А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло н҃д.

Прича́стенъ: Ча́шꙋ спасе́нїѧ прїимꙋ̀, и҆ и҆́мѧ гдⷭ҇не призовꙋ̀.

Моли́тва.

Ѽ прест҃а́ѧ и҆ пребл҃гослове́ннаѧ мт҃и сладча́йшагѡ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀: припа́даемъ и҆ покланѧ́емсѧ тебѣ̀ предъ ст҃о́ю и҆ пречестно́ю і҆кѡ́ною твое́ю, є҆́юже ди̑внаѧ и҆ прєсла́внаѧ чꙋдеса̀ содѣва́еши, ѿ ѻ҆́гненнагѡ запале́нїѧ и҆ молнїено́снагѡ гро́ма жили̑ща на̑ша спаса́еши, недꙋ̑жныѧ и҆сцѣлѧ́еши, и҆ всѧ́ко благо́е проше́нїе на́ше во бл҃го и҆сполнѧ́еши. смире́ннѡ мо́лимъ тѧ̀, всеси́льнаѧ ро́да на́шегѡ застꙋ́пнице, сподо́би на́съ немощны́хъ и҆ грѣ́шныхъ, твоегѡ̀ ма́тернѧгѡ ᲂу҆ча́стїѧ и҆ бл҃гопопече́нїѧ. спасѝ и҆ сохранѝ, влⷣчце, подъ кро́вомъ ми́лости твоеѧ̀ цр҃ковь ст҃ꙋ́ю, ѻ҆би́тель сїю̀, всю̀ странꙋ̀ на́шꙋ правосла́внꙋю, и҆ всѧ̑ ны̀ припа́дающыѧ къ тебѣ̀ съ вѣ́рою и҆ любо́вїю, и҆ ᲂу҆миле́ннѡ просѧ́щыѧ со слеза́ми твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ. є҆́й, гпⷭ҇жѐ всеми́лостиваѧ, ᲂу҆милосе́рдисѧ на на́съ, ѡ҆бꙋрева́емыхъ грѣха́ми мно́гими, и҆ не и҆мꙋ́щихъ дерзнове́нїѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ гдⷭ҇ꙋ, проси́ти є҆го̀ ѡ҆ поми́лованїи и҆ проще́нїи: но тебѐ предлага́емъ къ немꙋ̀ на ᲂу҆моле́нїе, ма́терь є҆гѡ̀ по пло́ти: ты́ же, всебл҃га́ѧ, прострѝ къ немꙋ̀ бг҃опрїи́мнїи рꙋ́цѣ твоѝ, и҆ предста́тельствꙋй за на́съ предъ бла́гостїю є҆гѡ̀, просѧ̀ на́мъ проще́нїѧ прегрѣше́нїй на́шихъ, бл҃гоче́стнагѡ ми́рнагѡ житїѧ̀, благі́ѧ хрⷭ҇тїа́нскїѧ кончи́ны, и҆ до́брагѡ ѿвѣ́та на стра́шнѣмъ сꙋдѣ̀ є҆гѡ̀. наипа́че же въ ча́съ гро́знагѡ посѣще́нїѧ бж҃їѧ, є҆гда̀ ѻ҆гне́мъ возгорѧ́тсѧ до́мы на́шѧ, и҆лѝ молнїено́снымъ гро́момъ ᲂу҆страша́еми бꙋ́демъ, ꙗ҆вѝ на́мъ ми́лостивное твоѐ застꙋпле́нїе и҆ держа́вное вспоможе́нїе: да спаса́еми всеси́льными твои́ми ко гдⷭ҇ꙋ моли́твами, вре́меннагѡ наказа́нїѧ бж҃їѧ здѣ̀ и҆збѣ́гнемъ, вѣ́чное же бл҃же́нство ра́йское та́мѡ ᲂу҆наслѣ́дꙋемъ, и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми воспое́мъ пречестно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ поклонѧ́емыѧ трⷪ҇цы, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, и҆ твоѐ ве́лїе къ на́мъ милосе́рдїе, во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ д҃-й де́нь.

Слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тцꙋ̀ на́шемꙋ і҆ѡаса́фꙋ, є҆пі́скопꙋ бѣлогра́дскомꙋ.

На ма́лѣй вече́рни.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Воспои́мъ, бра́тїе, свѣтлопра́зднственнꙋю пѣ́снь, новоѧвле́ннаго ᲂу҆го́дника бж҃їѧ ᲂу҆бл҃жа́юще и҆ къ (с. 628) томꙋ̀ возносѧ́ще мл҃твꙋ, во є҆́же ѡ҆чи́стити серде́цъ на́шихъ ѻ҆чеса̀ и҆ па́мѧтїю чꙋде́съ є҆гѡ̀ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

І҆ѡаса́фе, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, всѣ́хъ добродѣ́телей подви́жникъ бы́лъ є҆сѝ, на землѝ ᲂу҆́бѡ скѡ́рби поне́съ, на нб҃си́ же ра́дость вѣ́чнꙋю ѿ бг҃а прїе́мъ, ᲂу҆слы́ши моле́нїе ча̑дъ твои́хъ и҆ молѝ сп҃стѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Ни́щыѧ и҆ скѡ́рбныѧ возлюби́вый и҆ ѡ҆ грѣ́шныхъ лю́дехъ мл҃твꙋ всегда̀ возноси́вый, са́мъ ѿ хрⷭ҇та̀ возлю́бленъ бы́лъ є҆сѝ, і҆ѡаса́фе ст҃и́телю: помина́й на́съ, по́двиги твоѧ̑ почита́ющихъ, и҆ мл҃твꙋ сотворѝ ко гдⷭ҇ꙋ, сп҃стѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Кто̀ и҆счи́слитъ мно́жество и҆сцѣле́нїй, ѿ чꙋдотво́рныхъ моще́й твои́хъ и҆сточа́емыхъ, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ; кто̀ не подиви́тсѧ вели́комꙋ твоемꙋ̀ застꙋпле́нїю; ко́е ли се́рдце человѣ́ческое любо́вїю твое́ю не ᲂу҆мили́тсѧ; ди́внѡ просла́висѧ въ тебѣ̀ гдⷭ҇ь, просвѣща́ѧй и҆ сп҃са́ѧй дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ѻ҆́трочествꙋ твоемꙋ̀ наче́ншꙋсѧ, прпⷣбне, под̾ кро́въ влⷣчцы прїѧ́тъ бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже роди́тель тво́й видѣ́нїемъ въ то́мъ ᲂу҆вѣ́рисѧ: сконча́вшꙋсѧ же земно́мꙋ житїю̀ твоемꙋ̀, и҆но́е видѣ́нїе лю́ди ᲂу҆вѣрѧ́етъ, ꙗ҆́кѡ дꙋ́хъ тво́й просла́вленъ є҆́сть ѿ бг҃а. томꙋ̀ и҆ ѡ҆ на́съ моли́сѧ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀ и҆́стиннаѧ, возрасти́вшаѧ на́мъ пло́дъ живота̀: тебѣ̀ мо́лимсѧ, моли́сѧ, влⷣчце, со ст҃ы́ми а҆пⷭ҇лы, поми́ловати дꙋ́шы на́шѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃:

Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

І҆ѡаса́фе, ст҃и́телю бж҃їй, мл҃твы непреста́нныѧ кади́ло и҆ предста́телю ѡ҆ лю́дехъ теплѣ́йшїй, и҆ на́съ пою́щихъ тѧ̀ не ѿри́ни, но помо́щникъ бꙋ́ди на́мъ при́сный.

Сті́хъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Воспои́мъ, бра́тїе, ᲂу҆го́дника хрⷭ҇то́ва і҆ѡаса́фа, того̀ подвиза́юще на мл҃твꙋ, ѿ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ на́мъ и҆ дарова́тисѧ на́мъ пре́жде конца̀ покаѧ́нїю.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Не довлѣ́ютъ тебѣ̀, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ, человѣ́чєскаѧ бл҃гохвалє́нїѧ: занѐ ѿ пречⷭ҇тыѧ бцⷣы, во млады́хъ лѣ́тѣхъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ и҆збра́нникъ бж҃їй свидѣ́тельствованъ є҆сѝ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́тче, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ, тѣ́мже на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ: де́мѡнскаѧ разори́лъ є҆сѝ пѡ́лчища, и҆ дости́глъ є҆сѝ чинѡ́въ а҆́гг҃льскихъ, и҆́хже житїю̀ непоро́чнѡ поревнова́лъ є҆сѝ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Вели́кихъ дарова́нїй, чⷭ҇таѧ дв҃о бг҃ома́ти, ты̀ сподо́биласѧ є҆сѝ: ꙗ҆́кѡ родила̀ є҆сѝ пло́тїю є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы хрⷭ҇та̀ жизнода́вца, во сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Тропа́рь, гла́съ т҃:

Ст҃и́телю хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ возлю́бленне, пра́вило вѣ́ры и҆ ѻ҆́бразъ милосе́рдїѧ лю́демъ бы́лъ є҆сѝ, бдѣ́нїемъ же, посто́мъ и҆ мл҃твою ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ пресвѣ́тлый просїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ просла́вленъ ѿ бг҃а ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: тѣ́ломъ ᲂу҆́бѡ въ нетлѣ́нїи почива́ѧ, дꙋ́хомъ же прⷭ҇то́лꙋ бж҃їю предстоѧ̀, чꙋдеса̀ пресла̑внаѧ и҆сточа́еши. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да ᲂу҆тверди́тъ ѻ҆те́чество на́ше въ правосла́вїи и҆ бл҃гоче́стїи и҆ сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ в҃:

Моли́твенниче и҆здѣ́тства преизрѧ́дный, бг҃оизбра́нный ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ і҆ѡаса́фе, пра́вило вѣ́ры и҆ ѻ҆́бразъ милосе́рдїѧ бл҃гоче́стнымъ житїе́мъ всѣ̑мъ ꙗ҆влѧ́еши и҆ съ вѣ́рою къ тебѣ̀ притека́ющымъ ѻ҆би́льнѡ и҆сцѣлє́нїѧ и҆сточа́еши. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, да ᲂу҆тверди́тъ правовѣ́рїе, ми́ръ и҆ бл҃гоче́стїе и҆ сп҃се́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ г҃:

Тѧ̀, хода́тайствовавшꙋю сп҃се́нїе ро́да на́шегѡ, воспѣва́емъ, бцⷣе дв҃о: пло́тїю бо ѿ тебє̀ воспрїѧ́тою сн҃ъ тво́й и҆ бг҃ъ на́шъ, крⷭ҇то́мъ воспрїи́мъ стра́сть, и҆зба́ви на́съ ѿ тлѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

[Зрѝ] Слꙋ́жбꙋ вселе́нскихъ ст҃ы́хъ, въ ты̑ѧ дни̑ па́мѧти ст҃и́телѧ і҆ѡаса́фа прилꙋчи́вшꙋюсѧ, пое́мъ на повече́рїи во и҆́нъ де́нь.

На вели́цѣй вече́рни.

Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃:

Гла́съ и҃:

Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, въ ро́дѣхъ хрⷭ҇тїа́нскихъ чꙋдодѣ́йствꙋѧй и҆ нѡ́выѧ и҆збра́нники своѧ̀ ꙗ҆влѧ́ѧй: зри́мъ бо и҆ ны́нѣ і҆ѡаса́фа ᲂу҆го́дника ѿ хрⷭ҇та̀ прославлѧ́ема, и҆ красото́ю добродѣ́телей свои́хъ странꙋ̀ на́шꙋ ѡ҆зарѧ́юща, и҆ дерзнове́нїе ве́лїе и҆мꙋ́ща, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть. Два́жды.

Ли́къ ст҃ы́хъ твои́хъ, гдⷭ҇и, на нб҃сѣ́хъ ᲂу҆мно́жисѧ преставле́нїемъ ст҃и́телѧ твоегѡ̀ і҆ѡаса́фа, є҆го́же и҆ на землѝ цр҃ковь воспѣва́етъ: тогѡ̀ ᲂу҆̀бо мл҃твы ѡ҆ на́съ прїимѝ, чл҃вѣколю́бче, ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧй ве́лїю млⷭ҇ть.

Нощнѣ́й тмѣ̀ ѡ҆гꙋстѣва́ющей, ᲂу҆множа́етсѧ ѕвѣ́здный бле́скъ, и҆ къ томꙋ̀ ѻ҆́чи заблꙋ́ждшихъ ра́достнѡ возво́дѧтсѧ: та́кѡ и҆ ᲂу҆мно́жившейсѧ на землѝ грѣхо́внѣй тмѣ̀, возведе́мъ горѣ̀ ѻ҆́чи на́ши, бра́тїе, и҆ сїѧ́нїе добродѣ́телей ст҃и́телѧ ᲂу҆зрѣ́вше, къ нбⷭ҇номꙋ ѻ҆те́чествꙋ потщи́мсѧ, є҆гѡ́же да не лиши́тъ гдⷭ҇ь на́съ грѣ́шныхъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю млⷭ҇ть.

Гла́съ є҃:

Ра́дꙋйсѧ, сщ҃е́ннаѧ главо̀, ст҃и́телю бж҃їй і҆ѡаса́фе, па́стырей бг҃омꙋ́дрое пра́вило и҆ и҆́нокѡвъ наста́вниче предо́брый: ра́дꙋйсѧ, болѧ́щихъ цѣли́телю пресла́вный и҆ скорбѧ́щихъ ᲂу҆тѣ́шителю ми́лостивый. моли́сѧ при́снѡ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ на́мъ подража́телємъ тебѣ̀ бы́ти, и҆ грѣхѡ́внаѧ всѧ̑ презрѣ́вшымъ, є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ рабо́тати. Два́жды.

Ра́дꙋйсѧ, страсте́й сопротивобо́рче и҆ дх҃о́внагѡ дѣ́ланїѧ трꙋ́дниче: ра́дꙋйсѧ, пра́ведниче, смиренномꙋ́дрїѧ и҆спо́лненный, го́рдыхъ мі́ра сегѡ̀ ѡ҆бличи́телю и҆ лѣни́выхъ гро́зный кара́телю. не преста́й молѧ́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ ѡ҆ на́съ, во є҆́же сп҃сти́сѧ на́мъ.

Ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇ный жи́телю, на зе́млю ми́лостивнымъ ѻ҆́комъ призира́ѧй и҆ мл҃твы пѣвцє́въ твои́хъ прїе́млѧй: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆чеса̀ твоѧ̑ всегда̀ на нб҃о возводи́вый и҆ ѡ҆ земны́хъ стѧжа́нїихъ небрегі́й. наꙋчѝ ᲂу҆̀бо и҆ на́съ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ, на нб҃сѣ́хъ сокро́вище стѧжа́ти и҆ твою̀ та́мѡ сла́вꙋ ꙗ҆́вѣ ᲂу҆зрѣ́ти.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Кі́ими похва́льными вѣнцы̀ ᲂу҆вѣнча́емъ ст҃и́телѧ хрⷭ҇то́ва, гдⷭ҇ню сла́вꙋ непреста́ннѡ возвѣща́вшаго и҆ бл҃гоче́стїе пра́вое повсю́дꙋ насади́вшаго, за́повѣдей хрⷭ҇то́выхъ живꙋ́ю скрижа́ль, на ли́ца человѣ́кѡвъ не взира́вшаго, но дꙋ́шы всѣ́хъ ко сп҃се́нїю приводи́вшаго; сего́ бо вѣнцы̀ нетлѣ́нными вѣнча́етъ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю млⷭ҇ть.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Пре́йде сѣ́нь зако́ннаѧ, бл҃года́ти прише́дши: ꙗ҆́коже бо кꙋпина̀ не сгара́ше ѡ҆палѧ́ема, та́кѡ дв҃а родила̀ є҆сѝ, и҆ дв҃а пребыла̀ є҆сѝ. вмѣ́стѡ столпа̀ ѻ҆́гненнагѡ пра́ведное возсїѧ̀ сл҃нце: вмѣ́стѡ мѡѷсе́а, хрⷭ҇то́съ, сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ г҃.

При́тчей чте́нїе.

[Главы̑ і҃, г҃, и҃] Па́мѧть првⷣнагѡ съ похвала́ми, и҆ бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость, и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й и҆ лѣ́та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀, въ шꙋ́йцѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ млⷭ҇ть на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. Послꙋ́шайте ᲂу҆̀бо менѐ, ѽ ча̑да, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ, премꙋ́дрость, ᲂу҆стро́ихъ совѣ́тъ, и҆ ра́зꙋмъ и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆̀бо неѕло́бивїи кова́рство, ненака́заннїи же прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менѐ и҆ па́ки, честна́ѧ бо рекꙋ̀, и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ: ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, мє́рзки же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋчꙋ́ бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

Премꙋ́дрости соломѡ́новы чте́нїе.

[Главы̑ і҃, а҃і] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость: ᲂу҆стнѣ́ же мꙋже́й мꙋ́дрыхъ вѣ́дѧтъ бл҃года́ть. Оу҆ста̀ мꙋ́дрыхъ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, пра́вда же и҆збавлѧ́етъ и҆̀хъ ѿ сме́рти. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́етсѧ въ живо́тъ, и҆ во бл҃ги́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды ѡ҆б̾и́метъ. Свѣ́тъ првⷣнымъ всегда̀, и҆ ѿ гдⷭ҇а ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть и҆ сла́вꙋ. Ѧ҆зы́къ мꙋ́дрыхъ дѡ́браѧ свѣ́сть, и҆ въ се́рдцѣ и҆́хъ почі́етъ мꙋ́дрость. Лю́битъ гдⷭ҇ь преподѡ́бнаѧ сердца̀, прїѧ́тни же є҆мꙋ̀ всѝ непоро́чнїи въ пꙋтѝ. Мꙋ́дрость гдⷭ҇нѧ просвѣща́етъ лицѐ разꙋ́мнагѡ: постига́етъ бо жела́ющыѧ ю҆̀, пре́жде да́же разꙋмѣ́ти ю҆̀, и҆ ᲂу҆до́бь ᲂу҆́зритсѧ ѿ лю́бѧщихъ ю҆̀. Оу҆́треневавый къ не́й, не ᲂу҆трꙋди́тсѧ: и҆ бдѧ́й є҆ѧ̀ ра́ди, вско́рѣ без̾ печа́ли бꙋ́детъ. Ꙗ҆́кѡ досто́йныхъ є҆ѧ̀ сама̀ ѡ҆бхо́дитъ и҆́щꙋщи, и҆ во стезѧ́хъ є҆ѧ̀ ꙗ҆влѧ́етсѧ и҆̀мъ бл҃гопрїе́мнѣ. Мꙋ́дрости никогда́же ѡ҆долѣ́етъ ѕло́ба. Си́хъ ра́ди и҆ рачи́тель бы́хъ добро́ты є҆ѧ̀: и҆ возлюби́хъ ю҆̀, и҆ поиска́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀: и҆ взыска́хъ невѣ́стꙋ привестѝ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ влⷣка возлюбѝ ю҆̀. Таи́бница бо є҆́сть бж҃їѧ хи́трости и҆ ѡ҆брѣта́тельница дѣ́лъ є҆гѡ̀. Трꙋды̀ є҆ѧ̀ сꙋ́ть добродѣ́тєли: цѣломꙋ́дрїю же и҆ ра́зꙋмꙋ та̀ ᲂу҆чи́тъ, пра́вдѣ и҆ мꙋ́жествꙋ, и҆́хже потре́бнѣе ничто́же є҆́сть въ житїѝ человѣ́кѡмъ. А҆́ще же и҆ мно́гагѡ и҆скꙋ́сства жела́етъ кто̀, вѣ́сть дрє́внѧѧ и҆ бы́ти хотѧ̑щаѧ разсмо́тритъ: свѣ́сть и҆зви̑тїѧ слове́съ и҆ разрѣшє́нїѧ гада́нїй: зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ проразꙋмѣ́етъ, и҆ сбытїѧ̑ време́нъ и҆ лѣ́тъ: и҆ всѣ̑мъ совѣ́тникъ є҆́сть бл҃гъ, ꙗ҆́кѡ безсме́ртїе є҆́сть въ не́й, и҆ бл҃госла́вїе во ѻ҆бще́нїи слове́съ є҆ѧ̀. Сегѡ̀ ра́ди бесѣ́довахъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ помоли́хсѧ є҆мꙋ̀, и҆ рѣ́хъ ѿ всегѡ̀ се́рдца моегѡ̀: бж҃е ѻ҆тцє́въ и҆ гдⷭ҇и млⷭ҇ти, сотвори́вый всѧ̑ сло́вомъ твои́мъ и҆ мꙋ́дростїю твое́ю ᲂу҆стро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими ѿ тебє̀ тварьмѝ и҆ да ᲂу҆правлѧ́етъ мі́ръ въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ: да́ждь мѝ твои́хъ прⷭ҇то́лѡвъ присѣдѧ́щꙋю премꙋ́дрость: и҆ не ѿлꙋчѝ менѐ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й и҆ сы́нъ рабы́ни твоеѧ̀. Послѝ ю҆̀ съ нб҃съ ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀ и҆ ѿ прⷭ҇то́ла сла́вы твоеѧ̀, да сꙋ́щи со мно́ю наꙋчи́тъ мѧ̀, что̀ бл҃гоꙋго́дно є҆́сть пред̾ тобо́ю: и҆ наста́витъ мѧ̀ въ ра́зꙋмъ, и҆ сохрани́тъ мѧ̀ во сла́вѣ свое́й. Помышлє́нїѧ бо сме́ртныхъ всѧ̑ боѧзли̑ва, и҆ погрѣши́тєльна ᲂу҆мышлє́нїѧ и҆́хъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́новы чте́нїе.

[Главы̑ д҃, ѕ҃, з҃, в҃] Похвалѧ́емꙋ првⷣникꙋ, возвеселѧ́тсѧ лю́дїе: безсме́ртїе бо є҆́сть па́мѧть є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѿ гдⷭ҇а познава́етсѧ и҆ ѿ человѣ̑къ: и҆ ᲂу҆го́дна гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀. Возлюби́те ᲂу҆̀бо, ѽ мꙋ́жїе, мꙋ́дрость, и҆ поживетѐ: восхощи́те є҆ѧ̀, и҆ нака́зани бꙋ́дете: нача́ло бо є҆ѧ̀ любы̀ и҆ соблюде́нїе зако́на. Почти́те премꙋ́дрость, да во вѣ́ки ца́рствꙋете. Возвѣщꙋ̀ ва́мъ и҆ не скры́ю ѿ ва́съ та̑инъ бж҃їихъ: ꙗ҆́кѡ то́й мꙋ́дрости наста́вникъ є҆́сть, и҆ мꙋ́дрыхъ и҆спра́витель, и҆ всѧ́комꙋ смы́слꙋ и҆ дѣ́лꙋ хитре́цъ. И҆ всѣ̑мъ смы́слѡмъ наꙋчи́тъ мꙋ́дрость: є҆́сть бо въ не́й дх҃ъ разꙋ́менъ и҆ ст҃ъ, и҆ сїѧ́нїе свѣ́та присносꙋ́щнагѡ, и҆ ѻ҆́бразъ бл҃гости бж҃їѧ. Та̀ дрꙋ́ги бж҃їѧ и҆ прⷪ҇ро́ки ᲂу҆строѧ́етъ: бл҃голѣ́пнѣйши же є҆́сть со́лнца и҆ па́че всѧ́кагѡ сотворе́нїѧ ѕвѣ́здъ: свѣ́тꙋ сосꙋжда́ема, ѡ҆брѣта́етсѧ пе́рвѣйши. Та̀ ᲂу҆гожда́ющыѧ є҆́й ѿ болѣ́зней и҆зба́ви, и҆ наста́ви на стєзѝ пра̑выѧ: дадѐ и҆̀мъ ра́зꙋмъ и҆мѣ́ти ст҃ъ, и҆ сохранѝ ѧ҆̀ ѿ ловѧ́щихъ, и҆ по́двигъ крѣ́покъ подадѐ и҆̀мъ, да разꙋмѣ́ютъ всѝ, ꙗ҆́кѡ си́льнѣе всегѡ̀ є҆́сть бл҃гоче́стїе: и҆ никогда́же премо́жетъ ѕло́ба мꙋ́дрости, нижѐ пре́йдетъ ѕлы̑ѧ ѡ҆блича́ѧ сꙋ́дъ. Реко́ша же въ себѣ̀, помы́сливше непра́веднѡ: наси́льствꙋемъ првⷣномꙋ, и҆ не пощади́мъ преподо́бства є҆гѡ̀, ни ᲂу҆срами́мсѧ сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны, бꙋ́детъ бо на́мъ крѣ́пость зако́нъ: и҆ ᲂу҆лови́мъ првⷣнаго, ꙗ҆́кѡ неꙋго́денъ на́мъ є҆́сть, и҆ проти́витсѧ дѣлѡ́мъ на́шымъ, и҆ поно́ситъ на́мъ ѿпаде́нїе зако́на, и҆ ѡ҆блича́етъ на́мъ согрѣшє́нїѧ наказа́нїѧ на́шегѡ: возвѣща́етъ на́мъ ра́зꙋмъ и҆мѣ́ти бж҃їй, и҆ ѻ҆́трока гдⷭ҇нѧ себѐ и҆менꙋ́етъ. Бы́сть на́мъ на ѡ҆бличе́нїе помышле́нїй на́шихъ, и҆ тѧ́жекъ на́мъ є҆́сть, и҆ ви́димь, ꙗ҆́кѡ неподо́бно и҆ны̑мъ житїѐ є҆гѡ̀, и҆ и҆змѣнє́ны стєзѝ є҆гѡ̀. Въ порꙋга́нїе вмѣни́хомсѧ є҆мꙋ̀: и҆ ᲂу҆далѧ́етсѧ ѿ пꙋте́й на́шихъ, ꙗ҆́кѡ ѿ нечисто́тъ, и҆ бл҃жи́тъ послѣ̑днѧѧ првⷣныхъ. Оу҆ви́димъ ᲂу҆̀бо, а҆́ще словеса̀ є҆гѡ̀ и҆́стинна сꙋ́ть: и҆скꙋ́симъ, ꙗ҆̀же сбыва́ютсѧ є҆мꙋ̀ Рꙋга́нїемъ и҆ мꙋ́кою и҆стѧ́жемъ є҆го̀, да разꙋмѣ́емъ кро́тость є҆гѡ̀, и҆ и҆скꙋ́симъ безѕло́бство є҆гѡ̀: сме́ртїю безѡбра́зною ѡ҆сꙋ́димъ є҆го̀: бꙋ́детъ бо посѣще́нїе ѿ слове́съ є҆гѡ̀. Сїѧ̀ помы́слиша, и҆ прельсти́шасѧ: ѡ҆слѣпи́ бо ѧ҆̀ ѕло́ба и҆́хъ, и҆ не разꙋмѣ́ша та̑инъ бж҃їихъ, и҆ не разсꙋди́ша, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ, живота̀ и҆мѣ́ѧй и҆ сме́рти вла́сть, и҆ сп҃са́ѧй во вре́мѧ ско́рби, и҆ и҆збавлѧ́ѧй ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀: ще́дръ и҆ млⷭ҇тивъ, и҆ даѧ̀ прпⷣбнымъ свои̑мъ бл҃года́ть, и҆ свое́ю мы́шцею гѡ́рдымъ противлѧ́ѧсѧ.

На лїті́и стїхи́ра хра́ма: и҆ ст҃а́гѡ, гла́съ а҃:

Подоба́ше непоро́чнѡ соблюде́нномꙋ ст҃и́телѧ дѣ́вственномꙋ тѣ́лꙋ и҆ нетлѣ́нїемъ вѣ́чнымъ просла́витисѧ: сїе́ бо, добродѣ́тельми прпⷣбнагѡ ѡ҆чища́емо, є҆щѐ жи́вꙋ є҆мꙋ̀ сꙋ́щꙋ, хра́мъ ст҃а́гѡ дх҃а быва́етъ, и҆ по преставле́нїи є҆гѡ̀ и҆сто́чникъ чꙋде́сныхъ дарова́нїй ꙗ҆влѧ́етсѧ, и҆́мже со ᲂу҆миле́нїемъ дивѧ́щесѧ, ко ᲂу҆го́дникꙋ вознесе́мъ мл҃твꙋ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Ди́вный во ст҃ы́хъ гдⷭ҇ь въ житїѝ ст҃и́телѧ і҆ѡаса́фа просла́висѧ, и҆ по преставле́нїи є҆гѡ̀ нетлѣ́нными моща́ми чꙋдодѣ́йствꙋетъ, и҆ безчи́слєнныѧ лю́ди вѣ́ровати и҆ ᲂу҆пова́ти на по́мощь нбⷭ҇нꙋю наꙋча́етъ. потщи́мсѧ ᲂу҆̀бо, ѽ бра́тїе, є҆́же є҆ди́но на потре́бꙋ и҆ска́ти, и҆ дꙋ́шы на́шѧ покаѧ́нїемъ ѡ҆чища́ти, ст҃и́телѧ въ по́мощь призыва́юще, и҆ въ трⷪ҇цѣ воспѣва́емаго бг҃а прославлѧ́ти во вѣ́ки.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Творе́цъ и҆ и҆зба́витель мо́й, пречⷭ҇таѧ, хрⷭ҇то́съ гдⷭ҇ь, и҆з̾ твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мѧ̀ ѡ҆болкі́йсѧ, пе́рвыѧ клѧ́твы а҆да́ма свободѝ. тѣ́мже тѝ, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ бж҃їи мт҃ри же и҆ дв҃ѣ вои́стинꙋ, вопїе́мъ немо́лчнѡ: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льски, ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, предста́тельство и҆ покро́ве, и҆ сп҃се́нїе дꙋ́шъ на́шихъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ з҃:

Оу҆краси́тесѧ, черто́зи нбⷭ҇нїи, ѿве́рзитесѧ, двє́ри до́мꙋ бж҃їѧ: се́ бо ѿ землѝ вознесе́сѧ пра́веднаѧ дꙋша̀ ст҃и́телѧ и҆ со а҆́гг҃лы водворѧ́етсѧ, и҆̀мже житїе́мъ свои́мъ поревнова̀. тогѡ̀ мл҃твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е, пощадѝ и҆ сп҃сѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Првⷣныхъ дꙋ́шы въ рꙋцѣ̀ бж҃їей, и҆ не ко́снетсѧ и҆́хъ мꙋ́ка: но и҆ ме́ртвенное тѣ́ло првⷣнагѡ і҆ѡаса́фа тлѣ́нїю неприча́стно пребыва́етъ и҆ растлѣ́ннымъ грѣхмѝ дꙋша́мъ и҆сто́чникъ бл҃года́ти ꙗ҆влѧ́етсѧ, є҆ще́ же и҆ болѧ́щымъ здра́вїе да́рꙋетъ, є҆гда̀ мл҃твъ ᲂу҆го́дника бж҃їѧ воспро́сѧтъ и҆ къ моща́мъ є҆гѡ̀ съ вѣ́рою притека́ютъ.

Поревнꙋ́имъ ѡ҆ бл҃гоче́стїи, бра́тїе, зри́мъ бо сїѐ вѣ́чною сла́вою вѣнча́емо: возненави́димъ горды́ню и҆ сребролю́бїе, ꙗ҆́кѡ та̑ѧ ѿри́нꙋвъ ст҃и́тель хрⷭ҇то́въ, на нб҃сѝ и҆ на землѝ вѣ́чнꙋю сла́вꙋ прїѧ́тъ и҆ сокро́вище ѡ҆брѣ́те неиждива́емое: тѣ́мже и҆ ѡ҆ грѣ́шныхъ лю́дехъ моли́тисѧ дерзнове́нїе и҆ и҆сцѣле́нїй бл҃года́ть ѿ бг҃а стѧжа̀, да и҆ беззакѡ́нныѧ пꙋтє́мъ бж҃їимъ наꙋчи́тъ, и҆ нечести̑выѧ ко гдⷭ҇ꙋ ѡ҆брати́тъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Под̾ кро́въ тво́й, влⷣчце, всѝ земноро́днїи прибѣга́юще, вопїе́мъ тѝ: бцⷣе, ᲂу҆пова́нїе на́ше, и҆зба́ви ны̀ ѿ безмѣ́рныхъ прегрѣше́нїй, и҆ сп҃сѝ дꙋ́шы на́шѧ.

На ᲂу҆́трени.

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь, два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Тѧ̀, хода́тайствовавшꙋю:

По а҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Да возвели́читсѧ і҆ѡаса́фъ, ст҃и́тель хрⷭ҇то́въ, да наслѣ́дитъ ᲂу҆гото́ванное є҆мꙋ̀ вѣ́чное црⷭ҇тво: то́й бо хрⷭ҇тꙋ̀ вѣ́рнѡ слꙋжа́ше, ѡ҆ ме́ньшей бра́тїи є҆гѡ̀ при́снѡ пекі́йсѧ, и҆ ка́ющыѧсѧ въ любо́вь свою̀ прїима́ше, и҆ ны́нѣ мо́литсѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ. Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Те́плое застꙋпле́нїе сꙋ́щымъ въ бѣда́хъ, и҆ помо́щницꙋ на́шꙋ, и҆ къ бг҃ꙋ примире́нїе, є҆́юже ѿ тлѝ и҆зба́вихомсѧ, бцⷣꙋ вѣ́рнїи ᲂу҆бл҃жа́емъ.

По в҃-мъ стїхосло́вїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Въ житїѝ твое́мъ, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, посто́мъ и҆ трꙋды̀ тѣ́ло твоѐ и҆знꙋри́лъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди по сме́рти твое́й нетлѣ́нїемъ процвѣтѐ и҆ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй вѣ̑рнымъ быва́етъ. молѝ прилѣ́жнѡ хрⷭ҇та̀ бг҃а сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ. Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ всенепоро́чнаѧ невѣ́ста творца̀, ꙗ҆́кѡ неискꙋсомꙋ́жнаѧ мт҃и и҆зба́вителѧ, ꙗ҆́кѡ вмѣсти́лище вы́шнѧгѡ сꙋ́щи, всепѣ́таѧ, беззако́нїй мѧ̀ сꙋ́ща скве́рное жили́ще и҆ въ ра́зꙋмѣ бы́вша бѣсѡ́мъ и҆гра́лище, потщи́сѧ и҆ ѿ си́хъ ѕлодѣ́йствїѧ мѧ̀ и҆зба́вити, свѣ́тлое жили́ще добродѣ́телїю содѣ́лавши: свѣтопрїе́мнице нетлѣ́ннаѧ, ѿженѝ ѡ҆́блакъ страсте́й, и҆ сподо́би го́рнїѧ свѣ́тлости и҆ неле́стнагѡ ѡ҆сїѧ́нїѧ свѣ́та невече́рнѧгѡ твоегѡ̀. (с. 640)

На полѷеле́и велича́нїе:

Велича́емъ тѧ̀, ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡаса́фе, и҆ чти́мъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀: ты́ бо мо́лиши за на́съ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего.

Ѱало́мъ и҆збра́нный: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы:

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ в҃:

Прїиди́те, всѝ вѣ́рнїи, ѡ҆бстоѧ́ще многоцѣлє́бныѧ мо́щи ст҃и́телѧ, и҆злїе́мъ сердца̀ на̑ша въ мл҃твѣ, да пребꙋ́детъ съ на́ми дꙋ́хомъ свои́мъ, и҆ на бл҃га̑ѧ дѣѧ̑нїѧ да наста́витъ на́съ, и҆ да наꙋчи́тъ и҆скꙋшє́нїѧ пло́ти побѣжда́ти и҆ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ ᲂу҆гожда́ти.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бж҃е́ственнагѡ є҆стества̀ не ѿлꙋ́чьсѧ, пло́ть бы́сть во чре́вѣ твое́мъ: но бг҃ъ и҆ вочл҃вѣ́чьсѧ пребы́сть, и҆́же по ржⷭ҇твѣ̀ мт҃рь тѧ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́коже пре́жде ржⷭ҇тва̀, сохранѝ всенепоро́чнꙋ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь. того̀ прилѣ́жнѡ молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са.

Прокі́менъ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те, всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй.

Всѧ́кое дыха́нїе:

Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ.

По є҆ѵⷢ҇лїи стїхи́ра, гла́съ ѕ҃.

Непреста́нною мл҃твою, ᲂу҆чи́тельнымъ сло́вомъ, вели́кимъ милосе́рдїемъ и҆ добродѣ́тельнымъ житїе́мъ (с. 641)ѻ҆́бразъ вѣ̑рнымъ бы́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дре і҆ѡаса́фе, всѣ́хъ ко хрⷭ҇тꙋ̀ приводѧ̀ и҆ на пꙋ́ть сп҃се́нїѧ наставлѧ́ѧ: твоегѡ̀ пастыренача́льства не лишѝ и҆ на́съ, вели́кїй ст҃и́телю бж҃їй, почита́ющихъ па́мѧть твою̀ вѣ́рнѡ.

Канѡ́нъ бцⷣы, на ѕ҃, и҆ ст҃а́гѡ, на и҃.

Катава́сїа д҃-гѡ септе́мврїа: Крⷭ҇тъ начерта́въ мѡѷсе́й: і҃-гѡ деке́мврїа: Сп҃сѐ лю́ди чꙋдодѣ́йствꙋѧй влⷣка: и҆лѝ: Хрⷭ҇то́съ ражда́етсѧ:

Канѡ́нъ ст҃и́телю і҆ѡаса́фꙋ, и҆мѣ́ѧй краегране́сїе сицево̀:

І҆ѡаса́фе свѧти́телю, моли́сѧ ѡ҆ царѣ̀ и҆ лю́дехъ.

Гла́съ д҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Трїста́ты крѣ̑пкїѧ, рожде́йсѧ ѿ дв҃ы, безстра́стїѧ во глꙋбинѣ̀, дꙋшѝ трича́стное потопѝ, молю́сѧ, да тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ въ тѷмпа́нѣ, во ᲂу҆мерщвле́нїи тѣлесѐ побѣ́дное воспою̀ пѣ́нїе.

Припѣ́въ: Ст҃и́телю ѻ҆́тче і҆ѡаса́фе, молѝ бг҃а ѡ҆ на́съ.

І҆ѡаса́фа ст҃и́телѧ воспѣва́юще по́двиги, ѡ҆чи́стимъ по́мыслы ᲂу҆ма̀ на́шегѡ, бра́тїе, того̀ подвиза́юще на мл҃твꙋ ѡ҆ проще́нїи грѣ̑хъ на́шихъ и҆ бл҃года́тнагѡ ᲂу҆миле́нїѧ дарова́нїи.

Ѡ҆ твое́мъ бл҃гоче́стїи и҆змла́да потща́вшесѧ роди́телїе твоѝ, ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, досто́йнꙋю мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ свои́хъ въ тебѣ̀ стѧжа́ша, ꙗ҆́кѡ ѿ младе́нчества твоегѡ̀ бл҃гочести́вымъ нра́вомъ ра́дость тѣ̑мъ бы́лъ є҆сѝ.

А҆́ннѣ пра́веднѣй ᲂу҆подо́бисѧ ѻ҆те́цъ тво́й, ст҃и́телю: та́ бо дще́рь свою̀ во ст҃о́е ст҃ы́хъ вводи́мꙋ ви́дѣ, се́й же тѧ̀ ѿ тоѧ́жде прест҃ы́ѧ бцⷣы а҆рхїере́йскою сла́вою вѣнча́нна въ видѣ́нїи чꙋ́днѣмъ позна́ти сподо́бисѧ.

Себє̀ сама́гѡ пла́чꙋ ѡ҆каѧ́нный а҆́зъ, ѿ ю҆́ности страсте́мъ порабо́тивсѧ: поми́лꙋй мѧ̀ предста́тельствомъ твои́мъ, ст҃и́телю, ѿ ю҆́ности стра̑сти поработи́вый и҆ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ до сме́рти послꙋжи́вый.

Бг҃оро́диченъ:

Го́рꙋ ст҃ꙋ́ю, превы́шнее носи́ло, мт҃рь бж҃їю и҆ дв҃ꙋ и҆́стиннꙋю по ржⷭ҇твѣ̀ воспои́мъ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Съ высоты̀ снизше́лъ є҆сѝ во́лею на зе́млю, превы́ше всѧ́кагѡ нача́ла, и҆ смире́нное возне́слъ є҆сѝ и҆з̾ а҆́да преиспо́днѧгѡ є҆стество̀ человѣ́ческое: нѣ́сть бо ст҃ъ па́че тебє̀, чл҃вѣколю́бче.

А҆́ще и҆ ча́до послꙋ́шное роди́телємъ твои̑мъ бы́лъ є҆сѝ, і҆ѡаса́фе, но, гдⷭ҇а па́че си́хъ возлюби́въ, и҆з̾ ѻ҆те́ческагѡ до́ма сп҃се́нїѧ ра́ди ᲂу҆дали́лсѧ є҆сѝ, и҆ наꙋче́нїе кни́жное воспрїи́мъ, во ѻ҆би́тель и҆́ноческꙋю себѐ заключи́лъ є҆сѝ.

Фарїсе́йскагѡ возноше́нїѧ чꙋ́ждь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́тче прпⷣбне: мона́шеское же смире́нїе ѿ ю҆́ности возлюби́въ, та́йными пѡ́двиги пло́ть смирѧ́лъ є҆сѝ, и҆ дꙋ́шꙋ твою̀ мл҃твою пред̾ ѻ҆ц҃е́мъ нбⷭ҇нымъ просвѣща́лъ є҆сѝ.

Є҆́же жи́ти мѝ хрⷭ҇то́съ, и҆ сме́рть прїѡбрѣ́тенїе, глаго́лалъ є҆сѝ въ себѣ̀, хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дниче, и҆ болѣ́знемъ пло́ть твою̀ сокрꙋша́ющымъ, трꙋды̀ ко трꙋдѡ́мъ гдⷭ҇а ра́ди прилага́лъ є҆сѝ.

Ст҃о́е послꙋша́нїе воспрїи́мъ и҆ сщ҃е́нства ѡ҆де́ждою ᲂу҆кра́шенъ, і҆ѡаса́фъ ᲂу҆го́дникъ хрⷭ҇то́въ ᲂу҆чи́тель до́бръ ѻ҆трокѡ́мъ быва́етъ, сло́вомъ и҆ житїе́мъ тѣ́хъ бл҃гоче́стїю наꙋча́ѧ и҆ во млады́хъ лѣ́тѣхъ ᲂу҆́мъ зрѣ́лый ꙗ҆влѧ́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнаѧ бг҃а пло́тїю ро́ждшаѧ, стра́стными прилѡ́ги преклоне́на мѧ̀ ᲂу҆твердѝ: нѣ́сть бо, чⷭ҇таѧ, ра́звѣ тебє̀ помо́щница.

Сѣда́ленъ, гла́съ ѕ҃:

Ка́ѧ добродѣ́тель не ѡ҆брѣ́те въ дꙋшѝ твое́й ѡ҆бита́лища; ко́егѡ по́двига не бы́лъ є҆сѝ побо́рникъ; нищета́ бо дꙋхо́внаѧ и҆ ѡ҆ црⷭ҇твїи нбⷭ҇нѣмъ пла́чь, и҆ нра́ва кро́тость, и҆ пра́вды и҆ска́нїе, и҆ ко бли́жнимъ милосе́рдїе, и҆ се́рдца чистота̀ во твое́мъ непоро́чнѣмъ житїѝ просїѧ́ша. тѣ́хъ ᲂу҆̀бо дарова́нїй ѻ҆́бщники ны̀ молѧ́щыѧсѧ сотворѝ, и҆ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ предста́тель бꙋ́ди, і҆ѡаса́фе и҆збра́нниче бж҃їй. Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бл҃гослове́ннꙋю нарекі́й твою̀ мт҃рь, прише́лъ є҆сѝ на стрⷭ҇ть во́льнымъ хотѣ́нїемъ, возсїѧ́въ на крⷭ҇тѣ̀, взыска́ти хотѧ̀ а҆да́ма, глаго́лѧ а҆́гг҃лѡмъ: сра́дꙋйтесѧ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брѣ́тесѧ поги́бшаѧ дра́хма. всѧ̀ мꙋ́дрѣ ᲂу҆стро́ивый, бж҃е на́шъ, сла́ва тебѣ̀.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Сѣдѧ́й въ сла́вѣ на прⷭ҇то́лѣ бж҃ества̀, во ѡ҆́блацѣ ле́гцѣ прїи́де і҆и҃съ пребж҃е́ственный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ сп҃сѐ зовꙋ́щыѧ: сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Вѣ́мъ и҆ а҆́зъ пꙋ́ть ко сп҃се́нїю ведꙋ́щїй, но лѣ́ности пло́ти моеѧ̀ не побѣжда́ю, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀. сегѡ̀ ра́ди тѧ̀, ст҃и́телю, призыва́ю въ мл҃твꙋ, да жела́нїе сп҃се́нїѧ во мнѣ̀ ᲂу҆тверди́ши.

Ꙗ҆́корь сп҃се́нїѧ и҆мѣ́ѧ наде́ждꙋ на гдⷭ҇а, слꙋже́нїе и҆гꙋ́менское прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ къ попече́нїємъ ѡ҆ строи́тельствѣ домо́внѣмъ понꙋжда́емь, дꙋ́шꙋ твою̀ ᲂу҆строѧ́ти ко сп҃се́нїю не преста́лъ є҆сѝ: семꙋ̀ и҆ менѐ многосꙋ́етнаго наꙋча́й, ѻ҆́тче прпⷣбне.

Трꙋды̀ ко трꙋдѡ́мъ прилага́ѧ и҆ ѻ҆би́тель лꙋбе́нскꙋю ѿ разрꙋше́нїѧ воздвиза́ѧ, по земли́ же рѡссі́йстѣй за ми́лостынею стра́нствꙋѧ, ст҃и́тель і҆ѡаса́фъ цари́цꙋ во бл҃гоче́стїи ᲂу҆твержда́етъ и҆ всѧ̑ лю́ди сп҃се́нїю дꙋ́шъ наꙋча́етъ.

И҆мѣ́ѧ въ се́рдцѣ свое́мъ при́снꙋю къ ни́щымъ любо́вь, і҆ѡаса́фъ хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дникъ ѻ҆те́ческое попече́нїе ѡ҆ монасты́рскихъ трꙋ́дницѣхъ ꙗ҆влѧ́етъ и҆ ѿ доста́тка своегѡ̀ щедрѡ́ты бли̑жнимъ свои̑мъ ѿверза́етъ.

Бг҃оро́диченъ:

Гпⷭ҇жѐ всепѣ́таѧ бг҃ороди́тельнице, моѧ̑ помышлє́нїѧ твои́ми мл҃твами ѡ҆чи́стивши, покажи́ мѧ бл҃гопло́дна, мт҃и всѣ́хъ бг҃а.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Ны́нѣ воста́нꙋ, проро́чески речѐ бг҃ъ, ны́нѣ просла́влюсѧ, ны́нѣ вознесꙋ́сѧ, па́дшаго прїе́мъ ѿ дв҃ы и҆ къ свѣ́тꙋ ᲂу҆́мномꙋ возносѧ́й моегѡ̀ бж҃ества̀.

Тебѐ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ, молю̀ въ сокрꙋше́нїи се́рдца: ꙗ҆́коже въ житїѝ твое́мъ ка́ющыѧсѧ проща́лъ є҆сѝ, та́кѡ и҆ моегѡ̀ се́рдца сокрꙋше́нїе зрѧ̀, ᲂу҆молѝ гдⷭ҇а грѣхѡ́мъ мои̑мъ проще́нїе дарова́ти.

Є҆ле́нь на и҆сто́чники водны̑ѧ ᲂу҆стремлѧ́етсѧ: ты́ же, ᲂу҆го́дниче, ко сла́вѣ цр҃кве хрⷭ҇то́вы всѧ̑ дѣѧ̑нїѧ и҆ по́мыслы твоѧ̑ при́снѡ ᲂу҆стремлѧ́лъ є҆сѝ, и҆ та́кѡ ѻ҆би́тєли ст҃и́телѧ а҆ѳана́сїа и҆ прпⷣбнагѡ се́ргїа є҆ли́кѡ строе́нїемъ цр҃ко́внымъ, толи́кѡ и҆ бл҃гоче́стїемъ бра́тїи ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ.

Лю́дїе, слы́шите и҆ чꙋди́тесѧ ᲂу҆го́дника смиренномꙋ́дрїю: се́й бо ст҃а́го а҆ѳана́сїа въ видѣ́нїи зри́тъ и҆ томꙋ̀ вопроси́вшꙋ ѿвѣщава́етъ: хощꙋ̀, да менѐ ꙗ҆́коже грѣ́шника нака́жеши.

Ю҆́наго соломѡ́на, не бога́тства, но мꙋ́дрости ѿ ꙗ҆ви́вшагѡсѧ гдⷭ҇а просѧ́ща, похвалѧ́етъ вы́шнїй, и҆ вселе́ннаѧ при́снѡ прославлѧ́етъ: но тогѡ̀ мꙋдрѣ́йшїй і҆ѡаса́фъ показꙋ́етсѧ, наказа́нїѧ грѣхѡ́мъ свои̑мъ ѿ ꙗ҆́вльшагѡсѧ ст҃и́телѧ и҆спроша́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоти́сѧ бг҃ъ по ѵ҆поста́си, чⷭ҇таѧ, и҆з̾ тебє̀ пло́ти соединѧ́емь, пребы́въ неизмѣ́ненъ, по бж҃е́ственномꙋ сꙋществꙋ̀ безпло́тенъ.

Пѣ́снь ѕ҃:

І҆рмо́съ: Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се цр҃ю̀ си́лъ.

Мл҃твами прпⷣбнагѡ се́ргїа, твои́ми же трꙋды̑ во сла́вꙋ ст҃ы́хъ бж҃їихъ, па́че же се́рдца чистото́ю, ѿ гдⷭ҇а є҆щѐ на землѝ возвели́ченъ бы́лъ є҆сѝ, ᲂу҆го́дниче, и҆ ст҃и́тельскимъ са́номъ во сп҃се́нїе па́ствы твоеѧ̀ ѡ҆блече́нъ бы́лъ є҆сѝ.

Ѻ҆́гненнꙋю ре́вность ѡ҆ и҆справле́нїи цр҃ко́внѣмъ ꙗ҆влѧ́лъ є҆сѝ въ бѣлогра́дстѣмъ предѣ́лѣ, і҆ѡаса́фе ст҃и́телю: тѣ́мже и҆ дне́сь подава́й цр҃кви ми́ръ, вѣ̑рнымъ ᲂу҆твержде́нїе.

Любвѐ сыно́внїѧ не ѿпа́лъ є҆сѝ, на высотѣ̀ ст҃и́тельства пребыва́ѧ, и҆ роди́телю твоемꙋ̀ земно́е поклоне́нїе возда́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ посредѣ̀ ва́съ сꙋ́щꙋ: ᲂу҆̀бо и҆ моѐ смирѝ прего́рдое се́рдце, и҆ мл҃твами твои́ми вразꙋми́ мѧ.

И҆́нокъ нестѧжа́теленъ на престо́лѣ а҆рхїере́йства пребы́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю, по́двиги поста̀ и҆ мл҃твы ᲂу҆множа́ѧ, до́брое ѡ҆ себѣ̀ и҆ ѡ҆ лю́дехъ возносѧ̀ моле́нїе, і҆ерє́и же и҆ всѧ̑ лю́ди за́повѣдемъ бж҃їимъ наꙋча́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Всѧ́кагѡ сꙋщества̀ вы́шшее, сло́во бж҃їе воплоще́нно на́мъ родила̀ є҆сѝ: тѣ́мже бцⷣꙋ тѧ̀ ᲂу҆стна́ми и҆ дꙋше́ю проповѣ́дꙋемъ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Многоразли́чныѧ по́двиги житїѧ̀ твоегѡ̀ кто̀ и҆сповѣ́сть; многоѡбра́зныѧ млⷭ҇ти бж҃їѧ тобо́ю ꙗ҆влє́нныѧ кто̀ и҆счи́слитъ; дерзнове́нїе же твоѐ ᲂу҆ пречⷭ҇тыѧ бцⷣы и҆ всеще́драгѡ бг҃а до́брѣ вѣ́дꙋще, во ᲂу҆миле́нїи серде́чнѣмъ зове́мъ тѝ: не лишѝ и҆ на́съ твоеѧ̀ по́мощи и҆ застꙋпле́нїѧ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ и҆ чꙋдотво́рче і҆ѡаса́фе.

І҆́косъ:

Пречⷭ҇тою бг҃омт҃рїю ѿ ю҆́ности въ сосꙋ́дъ бл҃года́ти и҆збра́нный, бл҃гочести́вымъ житїе́мъ вои́стинꙋ до́брый па́стырь слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ст҃и́телю: тѣ́мже прїѧ́лъ є҆сѝ да́ръ и҆сцѣле́нїй ѿ возлюби́вшагѡ тѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ. сегѡ̀ ра́ди зове́мъ тѝ: не лишѝ и҆ на́съ твоеѧ̀ по́мощи и҆ застꙋпле́нїѧ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ и҆ чꙋдотво́рче і҆ѡаса́фе.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ю҆́нѡши трѝ въ вавѷлѡ́нѣ, велѣ́нїе мꙋчи́телево на бꙋ́йство прело́жше, посредѣ̀ пла́мене вопїѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ст҃и́телю і҆ѡаса́фꙋ диви́мсѧ, ѽ лю́дїе, вѣ́дꙋще сего̀, а҆́ки нїкола́а чꙋдотво́рца, бѣ́дныхъ хи̑жины та́йнѡ посѣща́юща, и҆лѝ тѣ̑мъ дрова̀ свои́ма рꙋка́ма ᲂу҆готовлѧ́юща, и҆ бїє́нїѧ ѿ привра́тника прїе́млюща.

Ꙗ҆́звы грѣхѡ́вныѧ на дꙋша́хъ человѣ́ческихъ прови́дѣлъ є҆сѝ, ст҃и́телю, и҆ та̑йнаѧ прегрѣшє́нїѧ и҆́хъ съ любо́вїю и҆ долготерпѣ́нїемъ ѡ҆блича́лъ є҆сѝ: тѣ́мже и҆ на́съ мл҃твою твое́ю къ покаѧ́нїю и҆ и҆справле́нїю житїѧ̀ приведѝ, и҆ дꙋ́шы на́шѧ предста́тельствомъ твои́мъ поми́лꙋй.

Ѻ҆́номꙋ власти́телю ᲂу҆подо́бихсѧ а҆́зъ ѡ҆каѧ́нный, и҆́же, са́мъ беззако́ненъ бы́въ, ко ᲂу҆́зникѡмъ ѕѣлѡ̀ же́стокъ ꙗ҆влѧ́шесѧ: но ꙗ҆́коже того̀ наꙋче́нїемъ твои́мъ и҆спра́вилъ є҆сѝ, ѻ҆́тче і҆ѡаса́фе, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ, та́кѡ и҆ менѐ наꙋчѝ ко бли̑жнимъ ми́лостива, къ себѣ́ же же́стока бы́ти.

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇нагѡ до́брый во́ине и҆ ста́да хрⷭ҇то́ва вѣ́рный па́стырю, мл҃твꙋ сотворѝ ѡ҆ лю́дехъ твои́хъ, да ти́хое житїѐ на землѝ пожи́вше, жи́зни вѣ́чныѧ на нб҃сѣ́хъ сподо́бимсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Превѣ́чнѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́вша бг҃а сло́ва во ᲂу҆тро́бѣ пло́тїю заче́ншꙋю всѝ ᲂу҆бл҃жа́емъ, ꙗ҆́кѡ мт҃рь всѣ́хъ бг҃а.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене бл҃гоче́ствовавшыѧ снизше́дъ ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀, бл҃гослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

А҆ѳана́сїю ѻ҆́номꙋ тобо́ю возлю́бленномꙋ подража́тель бы́въ, ст҃и́телю, потща́лсѧ є҆сѝ земно́е житїѐ во стра́нничестѣмъ по́двизѣ сконча́ти, и҆ кончи́нꙋ свою̀ прозрѣ́въ, пꙋтѝ дале́комꙋ небоѧ́зненнѡ вда́лсѧ є҆сѝ.

Ре́клъ є҆сѝ лю́демъ, ѿ па́ствы твоеѧ̀ ѿходѧ̀: не и҆́мате менѐ жи́ва ᲂу҆зрѣ́ти. тѣ́мже въ зало́гъ ѻ҆бще́нїѧ та́мѡ гробни́цꙋ тебѣ̀ ᲂу҆стро́ити повелѣ́лъ є҆сѝ. и҆ на́съ ᲂу҆̀бо наꙋчѝ ча́съ сме́ртный па́мѧтовати и҆ ѡ҆ дꙋшѝ свое́й попече́нїе непреста́ннѡ храни́ти.

Є҆ли́ка твоѧ̀ ѡ҆ мона́шестѣмъ житїѝ бѧ́ше ре́вность, толи́ка и҆ ко твои̑мъ при̑снымъ любы̀: занѐ не по пло́ти то́чїю своѝ тебѣ̀ бы́ша, но и҆ дꙋ́хомъ є҆ди́но въ бз҃ѣ съ тобо́ю ꙗ҆ви́шасѧ. тогѡ̀ ра́ди восхотѣ́лъ є҆сѝ роди́тєли твоѧ̑ пре́жде кончи́ны твоеѧ̀ посѣти́ти и҆ бл҃гослове́нїе бж҃їе тѣ̑мъ препода́ти.

И҆гꙋ́менъ, близ̾ мѣ́ста твоеѧ̀ пра́ведныѧ кончи́ны подвиза́выйсѧ, ѡ҆ часѣ̀ преставле́нїѧ твоегѡ̀ видѣ́нїемъ и҆звѣствꙋ́етсѧ, и҆ свидѣ́тель вѣ́ренъ ѡ҆ твое́мъ ѿ бг҃а прославле́нїи а҆́бїе быва́етъ. и҆ на мнѣ̀ ᲂу҆̀бо твоеѧ̀ мл҃твы си́лꙋ покажѝ, хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дниче, и҆ то́ю ѿ мꙋчи́тельства страсте́й свободи́ мѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Всест҃а́ѧ дв҃о, бг҃а сло́ва ро́ждшаѧ пло́тїю, дꙋшѝ моеѧ̀ мра́къ твои́ми мл҃твами ѿгна́вши, просвѣтѝ взыва́юща: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Ржⷭ҇тво̀ твоѐ нетлѣ́нно ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆з̾ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ̑ки поживѐ. тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Любы̀ николи́же ѿпа́даетъ, глаго́летъ бж҃е́ственный дх҃ъ. и҆́стина сїѧ̀ въ чꙋдесѣ́хъ любвѐ твоеѧ̀ и҆звѣсти́сѧ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ, ꙗ҆́кѡ болѧ́щымъ и҆сцѣле́нїе и҆ скорбѧ́щымъ ᲂу҆тѣше́нїе ѿ твои́хъ нетлѣ́нныхъ и҆сточа́еши моще́й.

Ю҆́жскїй рѡссі́йскїѧ землѝ предѣ́лъ бл҃годаре́нїй ѡ҆ чꙋдесѣ́хъ твои́хъ и҆спо́лнисѧ и҆здре́вле: ны́нѣ же и҆ ѿ да́льнихъ стра́нъ сѣ́верныхъ притека́ющыѧ зри́мъ и҆ и҆сцѣлє́нныѧ страда́льцы, ѡ҆ твое́мъ застꙋпле́нїи ра́дꙋющыѧсѧ.

Дѣ́ти стра́ждꙋщыѧ па́че и҆ны́хъ возлюби́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ, тѣ̑мъ и҆сцѣлє́нїѧ и҆ бл҃года́тнꙋю по́мощь ᲂу҆множа́ѧ и҆ роди́тєли и҆́хъ ѿ ско́рби къ ра́дости премѣнѧ́ѧ.

Є҆лїссе́а прⷪ҇ро́ка косте́й прикоснове́нїемъ воста̀ ᲂу҆ме́рый: твои́хъ же моще́й цѣлова́нїемъ безчи́сленнїи и҆сцѣли́шасѧ лю́дїе. и҆ менѐ ᲂу҆̀бо припа́дающа и҆сцѣлѝ ѿ грѣхо́вныхъ страсте́й, и҆ вѣ́рꙋ ᲂу҆крѣпѝ многогрѣ́шныѧ дꙋшѝ моеѧ̀, ѻ҆́тче прпⷣбне.

Хрⷭ҇тѐ бж҃е, мл҃твами і҆ѡаса́фа ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ ми́ръ цр҃кви пода́ждь и҆ бл҃гостоѧ́нїе, ѿ гла́да же и҆ па́гꙋбы и҆збавле́нїе и҆ согрѣше́нїй на́шихъ проще́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Пло́дъ чре́ва твоегѡ̀, ра́дость ро́ждшаѧ, содѣ́ѧ ликостоѧ́телѧ пѣ́снь пѣ́ти тебѣ̀, велегла́снѡ ра́дꙋйсѧ провѣщава́юща.

И҆ а҆́бїе:

Люби́ти ᲂу҆́бѡ на́мъ, ꙗ҆́кѡ безбѣ́дное стра́хомъ, ᲂу҆до́бѣе молча́нїе: любо́вїю же, дв҃о, пѣ̑сни тка́ти спротѧже́ннѡ сложє́нныѧ неꙋдо́бно є҆́сть. но и҆, мт҃и, си́лꙋ, є҆ли́ко є҆́сть произволе́нїе, да́ждь.

Свѣти́ленъ.

Подо́бенъ: Жєны̀, ᲂу҆слы́шите:

Свѣти́льникъ свѣ́тлый і҆ѡаса́фъ да воспое́тсѧ посредѣ̀ цр҃кве, ꙗ҆́кѡ и҆́нокъ преподо́бенъ и҆ ст҃и́тель че́стенъ, немꙋ́дрыхъ наказа́тель и҆ вѣ́ры ᲂу҆чи́тель, болѧ́щихъ вра́чь чꙋдотворѧ́й, бѣсѡ́въ и҆згони́тель и҆ ѡ҆ вселе́ннѣй предста́тель теплѣ́йшїй.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ве́лїе и҆ пресла́вное ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ та́инство, бг҃ора́дованнаѧ ѻ҆трокови́це и҆ бг҃омт҃и дв҃о, прⷪ҇ро́цы проповѣ́даша, а҆пⷭ҇ли наꙋчи́ша, мч҃нцы и҆сповѣ́даша, а҆́гг҃ли же воспѣва́ютъ, и҆ человѣ́цы покланѧ́ютсѧ.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ д҃.

Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Ст҃и́телѧ гдⷭ҇нѧ мо́щи цѣлꙋ́юще, вѣ́рнїи, ѡ҆чи́стимъ себѐ ѿ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха, и҆ па́мѧтїю чꙋде́съ є҆гѡ̀ сердца̀ на̑ша ᲂу҆мили́мъ, въ покаѧ́нїи те́плѣ зовꙋ́ще хрⷭ҇тꙋ̀: гдⷭ҇и, ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ мл҃твами вложѝ въ на́съ томꙋ̀ подража́ти жела́нїе. Два́жды.

Никто́же то́щь ѿ тебє̀ и҆схо́дитъ, ст҃и́телю бж҃їй і҆ѡаса́фе, и҆ и҆сцѣле́нїе тѣ́ла и҆ дꙋшѝ ѡ҆сщ҃е́нїе всѧ́къ прїе́млетъ, а҆́ще съ вѣ́рою по́мощь твою̀ призове́тъ, и҆ ѡ҆ грѣсѣ́хъ свои́хъ покаѧ́нїе приносѧ̀, житїѐ своѐ и҆спра́вити потщи́тсѧ. томꙋ̀ ᲂу҆̀бо и҆ на́съ наꙋчѝ, ст҃е, и҆ мл҃твꙋ сотворѝ ѡ҆ сп҃се́нїи дꙋ́шъ на́шихъ.

Слеза́ми ᲂу҆миле́нїѧ ли́ца своѧ̑ ѡ҆роша́юще, вѣ́рнїи, цѣлꙋ́имъ ᲂу҆го́дника нетлѣ̑нныѧ мо́щи, ꙗ҆́кѡ рѣкꙋ̀ чꙋде́съ и҆ и҆сцѣле́нїй и҆сто́чникъ неѡскꙋ́дный, ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственныѧ си́лы зна́менїе ꙗ҆снѣ́йшее, є҆́же въ на̑ша маловѣ̑рнаѧ времена̀ въ сердца́хъ вѣ́рꙋ ᲂу҆множа́етъ, невѣ̑рныѧ же къ вѣ́рѣ возво́дитъ и҆ ст҃и́телѧ бж҃їѧ чти́ти всѣ́хъ наꙋча́етъ.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ! ѽ бж҃е́ственнагѡ къ на́мъ грѣ̑шнымъ долготерпѣ́нїѧ! ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мно́жившымсѧ собла́знѡмъ на землѝ и҆ вѣ́рѣ ѕѣлѡ̀ ᲂу҆ма́леннѣй, чꙋдє́снаѧ ᲂу҆множа́ютсѧ ѿ моще́й ст҃и́телѧ и҆сцѣлє́нїѧ. зри́те ᲂу҆̀бо, лю́дїе рѡссі́йстїи и҆ всѧ̑ вѣ̑рнаѧ хрⷭ҇то́вы цр҃кве ча́да, коли́кѡ мо́жетъ мл҃тва пра́веднича, ка́кѡ дре́внихъ чꙋде́съ подо́бїе дне́сь на́мъ ꙗ҆влѧ́етсѧ. сла́ва тебѣ̀, хрⷭ҇тѐ бж҃е, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ст҃ы́ми чꙋдодѣ́йствꙋѧй: сотвори́ ны достѡ́йны толи́кїѧ бл҃года́ти бы́ти, слы́шатєли и҆ свидѣ́тєли чꙋде́съ ст҃а́гѡ і҆ѡаса́фа сꙋ́щыѧ, и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ безмѣ́рныхъ грѣхѡ́въ, и҆ ра́дость сп҃се́нїѧ твоегѡ̀ пода́ждь на́мъ. (с. 652)

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Влⷣчце, прїимѝ мл҃твы ра̑бъ твои́хъ, и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆ печа́ли.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и слꙋ́жба всѧ̀ ст҃и́тельскаѧ.

Комментарии для сайта Cackle