Мѣ́сѧца тогѡ́же въ є҃-й де́нь. Ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка заха́рїи, ѻ҆тца̀ честна́гѡ і҆ѡа́нна прⷣте́чи.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на ѕ҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Ма́сть и҆мѣ́ѧ на себѣ̀, ꙳ ри́зꙋ же свѧтꙋ́ю, приснопа́мѧтне заха́рїе, ꙳ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ бг҃ꙋ послꙋжи́лъ є҆сѝ, ꙳ хода́тайствꙋѧ содѣ́телю ꙳ и҆ зда́нїю, бл҃же́нне, ꙳ и҆ сказа̑нїѧ ꙗ҆́вѣ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а прїе́млѧ. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ и҆ ст҃о́е твоѐ дне́сь соверша́емъ торжество̀, ꙳ сп҃са сла́вѧще.

Ѻ҆троча̀ ви́дѣлъ є҆сѝ ро́ждшеесѧ ѿ ѻ҆трокови́цы, ꙳ заха́рїе бг҃одꙋхнове́нне, ꙳ ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льно, ꙳ и҆ своемꙋ̀ пред̾ѧвле́ннагѡ проро́чествꙋеши ѻ҆троча́ти, ꙳ прⷪ҇ро́къ бꙋ́деши и҆́стиннѡ, ꙳ сегѡ̀ стєзѝ ᲂу҆готовлѧ́ѧ. съ ни́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ и҆ честно́е твоѐ торжество̀ свѧще́ннѡ пра́зднꙋемъ, бг҃оно́се пребога́те.

Хра́мъ жи́въ и҆ ѡ҆дꙋшевле́нъ ꙳ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а бы́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ посредѣ̀ хра́ма, сла́вне, ꙳ бг҃ꙋ слꙋжа̀ чи́стымъ се́рдцемъ, ꙳ непра́веднѡ закла́нъ бы́лъ є҆сѝ, ꙳ мꙋ́ченически соверша́ѧ бжⷭ҇твенное тече́нїе твоѐ, достосла́вне. ꙳ тѣ́мъ въ нбⷭ҇ный хра́мъ вше́лъ є҆сѝ ꙳ кро́вїю свое́ю, ꙳ просѧ̀ ѡ҆чище́нїѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ и҃. Самогла́сенъ. І҆ѡа́нна мона́ха:

Свѧще́нства зако́ннагѡ ѡ҆дѣ́ѧнъ и҆́стиннѡ ѻ҆де́ждею, по чи́нꙋ а҆арѡ́новꙋ слꙋжи́лъ є҆сѝ, и҆ предстоѧ̀ въ хра́мѣ, а҆́гг҃льскїй зра́къ ꙗ҆́вѣ ви́дѣлъ є҆сѝ, пребл҃же́нне. тѣ́мъ твоѐ преставле́нїе всѝ пою́ще до́лжнѡ, заха́рїе, пѣ́сньми восхвалѧ́емъ тѧ̀, по ста́рости и҆зрасти́вша, і҆ѡа́нна сла́внаго, молѝ за ны̀ ми́лостиваго бг҃а, спасти́сѧ на́мъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Что̀ зри́мое видѣ́нїе, ꙳ є҆́же мои́ма ѻ҆чи́ма ви́дитсѧ, ѽ влⷣко. ꙳ содержа́й всю̀ тва́рь, ꙳ на дре́во воздви́женъ бы́въ, ꙳ и҆ ᲂу҆мира́еши всѣ̑мъ даѧ́й жи́знь; ꙳ бцⷣа пла́чꙋщи глаго́лаше, ꙳ є҆гда̀ ᲂу҆зрѣ̀ на крⷭ҇тѣ̀ возноси́ма, ꙳ и҆зъ неѧ̀ неизрече́ннѡ возсїѧ́вшаго ꙳ бг҃а и҆ чл҃вѣ́ка.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ в҃. А҆нато́лїево:

Ꙗ҆́кѡ чи́стъ і҆ере́й во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ вше́лъ є҆сѝ, и҆ ѻ҆де́ждею свѧще́нною ѡ҆дѣ́ѧнъ, непоро́чнѡ бг҃ꙋ слꙋжи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже а҆арѡ́нъ законополага́ѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й водѧ̀ колѣ̑на і҆и҃лєва, звонцє́въ въ чи́стомъ зна́менїи, тѣ́мже и҆ ᲂу҆бїе́нъ бы́лъ є҆сѝ: но кро́вь твоѧ̀ пра́веднаѧ спаси́тельное на́мъ и҆сцѣле́нїе бы́сть, и҆ ꙗ҆́кѡ мѵ́ро благово́нное слꙋ́хи ѿверза́етъ къ ше́ствїю вѣ́чныѧ жи́зни. заха́рїе требл҃же́нне, крести́телѧ і҆ѡа́нна роди́телю, и҆ є҆лїсаве́ти сопрꙋ́жниче, прилѣ́жнѡ молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва.

Є҆гда̀ нескве́рнаѧ а҆́гница ви́дѣ своего̀ а҆́гнца, на заколе́нїе ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́ка во́лею влеко́ма, пла́чꙋщи глаго́лаше: безча́дствовати мѧ̀ ны́нѣ тщи́шисѧ, хрⷭ҇тѐ, ро́ждшꙋю тѧ̀. что̀ сїѐ сотвори́лъ є҆сѝ, и҆зба́вителю всѧ́ческихъ; ѻ҆ба́че воспѣва́ю и҆ сла́влю твою̀, ю҆́же па́че ᲂу҆ма̀ и҆ сло́ва, кра́йнюю бла́гость, чл҃вѣколю́бче.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Свѧще́нства ѻ҆де́ждею ѡ҆бложе́нъ, премꙋ́дре, по зако́нꙋ бж҃їю всесожжє́нїѧ прїѧ̑тна свѧщеннолѣ́пнѡ приноси́лъ є҆сѝ: заха́рїе, и҆ бы́лъ є҆сѝ свѣти́льникъ и҆ зри́тель та́йныхъ, зна́мєнїѧ въ тебѣ̀ бл҃года́ти носѧ̀ ꙗ҆́вственнѡ всемꙋ́дре, и҆ мече́мъ ᲂу҆бїе́нъ бы́въ въ хра́мѣ бж҃їи, хрⷭ҇то́въ прⷪ҇ро́че, съ прⷣте́чею молѝ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

На ᲂу҆́трени ѻ҆́ба канѡ́на ѻ҆ктѡ́иха безъ мꙋ́ченичнѡвъ: и҆ ст҃а́гѡ на ѕ҃. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Па́мѧть, прⷪ҇ро́че, твою̀ восхвали́ти, дх҃а бл҃года́ть молю̀, помощѝ мнѣ̀ твои́мъ хода́тайствомъ, взыва́ѧ: и҆зба́вителю бг҃ꙋ на́шемꙋ воспои́мъ.

Житїѐ твоѐ непоро́чно ѡ҆брѣ́тесѧ, свѧще́нства ᲂу҆краси́сѧ ѻ҆де́ждею, и҆ прⷪ҇ро́чества свѣтоно́сными сїѧ̑нїи, бг҃оглаго́ливе бл҃же́нне.

Зако́ннымъ вѣнце́мъ главꙋ̀ ᲂу҆краси́въ, заха́рїе, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѧщенноѧвле́ненъ, вопїѧ̀: и҆зба́вителю бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Поди́ра ѻ҆де́ждею ꙗ҆́кѡ а҆арѡ́нъ ѡ҆дѣ́ѧнъ, ю҆́же ѿ ко́рене і҆ессе́ева прозѧ́бшꙋю ѻ҆трокови́цꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆зба́вителѧ во чре́вѣ носи́вшꙋю.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Є҆гда̀ кади́ло сложе́нїѧ приноси́лъ є҆сѝ, а҆рхїере́е, тогда̀ прⷣте́чи прїѧ́лъ є҆сѝ провозвѣще́нїе.

Мѵ́ромъ свѧще́нїѧ свѧще́нствовати тѧ̀ пома́за, ꙗ҆́кѡ а҆арѡ́на: тѣ́мъ видѣ́нїѧ а҆́гг҃лова сподо́билсѧ є҆сѝ.

Оу҆́тро, провозвѣща́ющее вселе́ннѣй тѧ̀ сл҃нца разꙋ́мнаго, сп҃се, заха́рїа і҆ѡа́нна роди́лъ є҆́сть.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆пра́ви житїѐ моѐ, бг҃ороди́тельнице всечⷭ҇таѧ, и҆ жи́знь, ꙗ҆́же заха́рїинъ до́мъ ᲂу҆ѧсни́вшаѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Повелѣ́нное:

Свѧще́нствовавъ бг҃ꙋ по зако́нꙋ, и҆ прⷪ҇ро́чествовавъ хрⷭ҇та̀ и҆зъ дв҃ы, заха́рїе, воплоще́нна ѿ дх҃а ст҃а, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вселе́ннѣй сто́лпъ свѣ́телъ, съ высоты̀ пра́вды восто́къ, ве́сь мі́ръ ѡ҆сїѧ́юща, и҆ въ пꙋ́ть ми́ренъ направлѧ́юща но́ги на́шѧ, ре́клъ є҆сѝ, спаса́юща ро́дъ на́шъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́же непремѣ́ннаго бг҃а поро́ждшаѧ, премѣнѧ́емое при́снѡ се́рдце моѐ грѣхо́мъ и҆ лѣ́ностїю, прило́гми льсти́вагѡ, ᲂу҆твердѝ, бл҃га́ѧ, моли́твами мт҃рними твои́ми, ꙗ҆́кѡ да и҆ а҆́зъ благода́рнѡ сла́влю тѧ̀, бг҃ороди́тельнице марі́е: поми́лꙋй ста́до твоѐ, є҆́же стѧжа́ла є҆сѝ, всенепоро́чнаѧ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а крⷭ҇то́мъ, дв҃о, соблюда́еми при́снѡ, де́мѡнскїѧ прило́ги побѣжда́емъ и҆ кова̑рствїѧ, госпо́дственнѡ (с. 79) тѧ̀ бцⷣꙋ и҆ и҆́стиннѡ пою́ще, и҆ любо́вїю всѝ ро́ди ᲂу҆блажа́емъ, чⷭ҇таѧ, ꙗ҆́коже прорекла̀ є҆сѝ. тѣ́мъ согрѣше́нїй на́мъ ѡ҆ставле́нїе моли́твами твои́ми да́рꙋй.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Прⷪ҇ро́къ тво́й, влⷣко, ѻ҆́бразы зако́нными вѣ́рнѡ слꙋжа́ше тебѣ̀, и҆ бл҃года́ти сподо́бисѧ, ᲂу҆смотри́ти твою̀ и҆́стинꙋ.

Свѣ́томъ свѣ́тъ прїѧ́лъ є҆сѝ, мра́чнѣйшимъ ты̀ ꙗ҆снѣ́йшїй пребл҃же́нне: зако́номъ бо и҆ бл҃года́ть ны́нѣ тебѣ̀ приложи́сѧ.

Бг҃ꙋ предстоѧ́й бжⷭ҇твенный гаврїи́лъ, благовѣствꙋ́ѧ ꙗ҆вѝ тебѣ̀, бл҃же́нне, гла́съ сло́ва и҆ прⷣте́чꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Чи́стое жили́ще, содѣ́тель, дв҃о, тва́ри, ѡ҆брѣ́тъ тѧ̀, весели́сѧ, є҆лїсаве́тино разрѣши́вый непло́дство.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Кїда́рь положи́сѧ на главѣ̀ твое́й, ѽ прⷪ҇ро́че, въ начерта́нїи и҆мꙋ́щь и҆́стинное бжⷭ҇твенное свѧще́нїе.

Ра́дꙋетсѧ тва́рь ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, а҆рхїере́е: ты́ бо прозѧ́блъ є҆сѝ покаѧ́нїѧ проповѣ́дника.

Оу҆кра́шено твоѐ житїѐ препроводи́въ, за́пѡвѣди бо всѧ̑ гдⷭ҇нѧ съ є҆лїсаве́тїю соверши́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Направлѧ́етсѧ къ пѣ́нїю ѧ҆зы́къ тво́й, бг҃оглаго́ливе: неискꙋсобра́чнꙋю бо во чре́вѣ носѧ́щꙋ ви́дѣлъ є҆сѝ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ, ꙗ҆́кѡ ри́зою, многомлⷭ҇тиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Зако́на слꙋжа́й сѣ́ни, ꙗ҆ви́сѧ и҆ бл҃года́ти проповѣ́дникъ, сп҃се на́шъ: сподо́бисѧ бо ви́дѣти твоѐ воплоще́нїе.

Сꙋ́дными словесы̀ ᲂу҆кра́шсѧ, сло́во присносꙋ́щное пло́ть носѧ́що, заха́рїе свѧще́нне, прїѧ́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ внꙋ́трь хра́ма слꙋжѧ̀ бг҃ꙋ, таи́нниче бг҃одꙋхнове́нне, і҆ере́й бы́въ досточꙋ́денъ.

Бг҃оро́диченъ:

Сп҃са бг҃ома́ти во ᲂу҆тро́бѣ, дв҃о, носѧ́щи сло́ва безнача́льнаго, є҆лїсаве́ти позна́ласѧ є҆сѝ прⷪ҇ро́чицѣ.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь.

Прⷪ҇ро́къ дне́сь и҆ свѧще́нникъ вы́шнѧгѡ, заха́рїа предложѝ, прⷣте́чевъ роди́тель, трапе́зꙋ своеѧ̀ па́мѧти, вѣ̑рныѧ пита́ѧ, питїе́ бо пра́вды всѣ̑мъ раствори́въ, сегѡ̀ ра́ди скончава́етсѧ, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный таи́нникъ бж҃їѧ бл҃года́ти.

І҆́косъ:

Зако́на молча́нїемъ і҆ера́рхъ свѧза́сѧ, а҆́гг҃ла гла́сомъ, а҆́гг҃ла прїе́мъ хрⷭ҇то́ва прише́ствїѧ, прⷪ҇ро́ка и҆ таи́нника, съ є҆лїсаве́тїю непло́дною и҆ цѣломꙋ́дренною: и҆ тогѡ̀ ржⷭ҇тво́мъ ѡ҆бнови́сѧ бл҃года́ть и҆ и҆збавле́нїе, и҆ примире́нїе на́ше всемі́рное. сего̀ проповѣ́да а҆́гнца и҆ содѣ́телѧ, и҆ є҆стествꙋ̀ ѡ҆бнови́телѧ. ѿ непло́дныѧ ᲂу҆тро́бы пло́дъ подаю́ща, сн҃а же ꙗ҆́вльшасѧ и҆зъ дв҃ы, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный таи́нникъ бж҃їѧ бл҃года́ти.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Є҆гда̀ гла́съ вопїю́щагѡ прїи́де ѿ непло́дныѧ, па́че є҆стества̀, твоегѡ̀ ѧ҆зы́ка ᲂу҆́зы разрѣшѝ, зва́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и, бж҃е во вѣ́ки.

Люби́мичь роди́сѧ женихо́въ ѿ непло́дове, ржⷭ҇тво̀ дв҃ы провозвѣща́ѧ ꙗ҆́вѣ прⷣте́ча, вѣ́рою зовꙋ́щымъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и, бж҃е во вѣ́ки.

Ве́сь бы́лъ є҆сѝ, заха́рїе, бжⷭ҇твенный ѻ҆рга́нъ дх҃а, требл҃же́нне, и҆ прⷪ҇ро́ка, твоѐ провозвѣща́ше ѻ҆троча̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, зовꙋ́ща, гдⷭ҇и, бж҃е во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́на и҆сполне́нїе тѧ̀, ѻ҆трокови́це, глави́знꙋ всегѡ̀ прⷪ҇ро́чествїѧ, заха́рїа зрѧ̀, позна́ше вопїѧ̀: бл҃гослове́нъ пречⷭ҇таѧ, пло́дъ твоегѡ̀ чре́ва.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́стины показа́сѧ прⷪ҇ро́къ, хрⷭ҇то́вы бо стєзѝ і҆ѡа́ннъ предгрѧды́й ᲂу҆гото́ва прⷣте́ча, бл҃же́нне і҆ера́рше: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Виті́йствꙋѧ бл҃гослови́лъ є҆сѝ влⷣкꙋ, спасе́нїѧ на́мъ пода́вшаго, ѿ даві́да возсїѧ́вшаго на́мъ пло́тїю гдⷭ҇а сла́вы: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Дарова́нїй вели́кихъ сподо́бисѧ, бг҃оѧвле́нне, прⷣте́чꙋ роди́въ, прⷪ҇ро́кѡвъ всѣ́хъ вы́шшаго, гдⷭ҇а пою́ща и҆ превозносѧ́ща во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

І҆ера́рхъ кꙋ́пнѡ и҆ бг҃опроповѣ́дникъ, заха́рїа дв҃ѣ и҆ мт҃ри гдⷭ҇а носѧ́щей тва́ри, ра́дꙋѧсѧ поклони́сѧ, ю҆́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чи́стаѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

И҆спо́лнилсѧ є҆сѝ вдохнове́нїѧ ᲂу҆тѣ́шителева, и҆ благослови́ти нача́тъ гдⷭ҇а, свѧщеннотаи́нниче бг҃омꙋ́дре, и҆ бг҃облаже́нне.

Глаго́лѡвъ и҆схождє́нїѧ а҆рха́гг҃ловыхъ ᲂу҆зрѣ́въ, бг҃оглаго́ливе прехва́льне, къ благослове́нїю ꙗ҆зы́къ а҆́бїе подви́гнꙋлъ є҆сѝ.

Страда́нїѧ вѣнцы̀ и҆ свѧще́нства, и҆ просвѣще́нїемъ прⷪ҇ро́чества ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ, ѽ заха́рїе пребл҃же́нне и҆ бг҃оглаго́ливе.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́та сꙋ́щи прїѧ́телище, просвѣтѝ дв҃о, помраче́ннꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ страстьмѝ, и҆ кромѣ́шнїѧ мѧ̀ тмы̀ и҆зба́ви моли́твами твои́ми.

Свѣти́ленъ: Подо́бенъ: Свѣ́те неизмѣ́нный:

Пе́рвѣе гла́сомъ а҆́гг҃ла ᲂу҆молча́лъ є҆сѝ въ невхо́дныхъ, за хотѧ́щее бы́ти прозѧбе́нїе и҆зъ тебє̀ гла́са вопїю́щагѡ: и҆ ны́нѣ молчи́ши ѻ҆́нагѡ ра́ди, предъ невхо́дными заколе́нъ бы́въ, заха́рїе.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́тъ и҆зъ свѣ́та возсїѧ́въ, сло́ве, пре́жде денни́цы безлѣ́тнѡ, свѣ́тъ и҆зъ мт҃ре подъ лѣ́томъ непремѣ́ннѡ проше́лъ є҆сѝ, сїѧ̑нїи свѣтолꙋ́чными концы̀ мі́ра просвѣща́ѧ, ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ мі́ра.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ и҃:

Жє́ртвы приносѧ̀ по зако́нꙋ, заха́рїе, ро́ждшемꙋсѧ бг҃ꙋ прине́слъ є҆сѝ свѧтꙋ́ю твою̀ дꙋ́шꙋ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, свѧ́та преставлє́нїѧ, ѻ҆рꙋ́жїемъ самово́льнымъ, въ преддве́рїи ст҃и́лища, ꙗ҆́кѡ а҆́гнецъ закала́емь.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Гдⷭ҇и, а҆́ще и҆ на сꙋди́щи:

Гдⷭ҇и, ꙳ є҆гда̀ тѧ̀ сл҃нца пра́вды ꙳ со́лнце ви́дѣ ꙳ на дре́вѣ повѣ́шена, ꙳ лꙋчы̀ скры̀, ꙳ и҆ лꙋна̀ свѣ́тъ во тмꙋ̀ преложѝ: ꙳ всенепоро́чнаѧ же твоѧ̀ мт҃и ꙳ ᲂу҆тро́бою ᲂу҆ѧзвлѧ́шесѧ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна, ѻ҆ктѡ́иха на д҃: и҆ прⷪ҇ро́ка пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́теѧ првⷣникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й: А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тд҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ з҃: Свѣ́тъ возсїѧ̀ првⷣникꙋ. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло ч҃ѕ. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

И҆́на слꙋ́жба тогѡ́же ст҃а́гѡ прⷪ҇ро́ка заха́рїи, и҆ ст҃ы́ѧ и҆ првⷣныѧ є҆лїсаве́ти.

Въ ве́черъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ: Пе́рвый а҆нтїфѡ́нъ:

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры прⷪ҇ро́кꙋ на д҃, и҆ ст҃ы́ѧ на д҃, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Є҆гѡ́же и҆схо́ди и҆сконѝ дне́й вѣ́чныхъ 2, сего̀ воплоща́емаго во ᲂу҆тро́бѣ дв҃и́ческой ви́дѣла є҆сѝ, є҆гда̀ мт҃рь гдⷭ҇а своегѡ̀ нарекла̀ є҆сѝ, дв҃ꙋ цѣлова́вшꙋю тѧ̀: съ не́юже моли́сѧ, пра́веднаѧ є҆лїсаве́то, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

Бл҃гослове́нъ пло́дъ є҆́сть чре́ва дв҃и́ческа 3, и҆сполнѧ́ѧй всѧ́чєскаѧ, восклица́ла є҆сѝ пребл҃же́ннаѧ є҆лїсаве́то, дх҃омъ бж҃їимъ дви́жима та́кѡ глаго́лала є҆сѝ: въ пѣ́снехъ ᲂу҆́бѡ тѧ̀ почита́юще, въ трⷪ҇цѣ сла́вимаго бг҃а велича́емъ.

Глаго́ланное ѿ гдⷭ҇а къ дв҃и́цѣ бы́сть, ꙗ҆́кѡ роди́тъ і҆и҃са, спаса́ющаго лю́ди своѧ̑ ѿ грѣ̑хъ и҆́хъ, бꙋ́детъ соверше́нїе глагѡ́ланнымъ къ не́й, вѣща́ла є҆сѝ дх҃омъ ст҃ы́мъ, є҆лїсаве́то: досто́йнѡ ᲂу҆́бѡ тѧ̀ похва́льными вѣнцы̀ вѣнча́емъ.

Сла́ва, прⷪ҇ро́ка. И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Цр҃ь нбⷭ҇ный:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ г҃.

Бытїѧ̀ чте́нїе.

[Глава̀ и҃і] Ꙗ҆ви́сѧ бг҃ъ а҆враа́мꙋ ᲂу҆ дꙋ́ба мамврі́йска, сѣдѧ́щемꙋ предъ две́рми сѣ́ни своеѧ̀ въ полꙋ́дне. Воззрѣ́въ же ѻ҆чи́ма свои́ма, и҆ ᲂу҆зрѣ̀, и҆ сѐ трїѐ мꙋ́жи стоѧ́хꙋ прѧ́мѡ є҆мꙋ̀. И҆ ви́дѣвъ ѧ҆̀ притечѐ въ срѣ́тенїе и҆̀мъ ѿ двере́й сѣ́ни своеѧ̀, и҆ поклони́сѧ до землѝ, и҆ речѐ: гдⷭ҇и, а҆́ще ѡ҆брѣто́хъ бл҃года́ть предъ лице́мъ твои́мъ, не минѝ раба̀ твоегѡ̀, да принесе́тсѧ вода̀, и҆ ѡ҆мы́ютсѧ но́ги ва́шѧ, и҆ прохладите́сѧ подъ дꙋ́бомъ, и҆ принесꙋ̀ хлѣ́бы да ꙗ҆́сте, и҆ посе́мъ по́йдете въ пꙋ́ть сво́й, є҆гѡ́же ра́ди соврати́стесѧ сѣ́мѡ къ рабꙋ̀ своемꙋ̀. И҆ рѣ́ша: та́кѡ сотворѝ, ꙗ҆́коже глаго́лалъ є҆сѝ. И҆ потща́всѧ а҆враа́мъ въ сѣ́нь къ са́ррѣ, и҆ речѐ є҆́й: ᲂу҆скорѝ взѧ́ти трѝ спꙋ́ды мꙋкѝ чи́сты, и҆ сотворѝ потре́бники. И҆ течѐ а҆враа́мъ ко кра́вамъ, и҆ поѧ̀ тельца̀ мла́да и҆ добра̀, и҆ дадѐ и҆ рабꙋ̀, и҆ ᲂу҆скорѝ пригото́вити є҆̀. И҆ взѧ̀ ма́сло и҆ млеко̀ и҆ тельца̀, є҆го́же пригото́ва, и҆ поста́ви предъ ни́ми и҆ ꙗ҆до́ша. са́мъ же стоѧ́ше предъ ни́ми подъ дре́вомъ, и҆ реко́ста къ немꙋ̀: гдѣ̀ са́рра жена̀ твоѧ̀; ѻ҆́нъ же ѿвѣща́въ речѐ: сѐ въ сѣ́ни. И҆ речѐ: сѐ ѡ҆бра́щсѧ прїидꙋ̀ къ тебѣ̀, ѡ҆ вре́мени се́мъ въ часѣ̀, и҆ роди́тъ сы́на са́рра жена̀ твоѧ̀. Са́рра же ᲂу҆слы́ша предъ две́рьми сѣ́ни сꙋ́щи за ни́мъ. А҆враа́мъ же и҆ са́рра ста̑ра бѣ́ста, жи́вши дни̑ мнѡ́ги, и҆ минꙋ́ла бѧ́ше са́рры же́нскаѧ не́мощь. И҆ посмѣѧ́сѧ са́рра, глаго́лющи въ себѣ̀: не ᲂу҆́бѡ бы́ло мѝ досе́лѣ, сѐ мꙋ́жъ мо́й ста́ръ. И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко а҆враа́мꙋ: что̀ ꙗ҆́кѡ посмѣѧ́сѧ са́рра къ себѣ̀ глаго́лющи: и҆ а҆́ще пра́вѡ рождꙋ̀, а҆́зъ бо состарѣ́хсѧ; Є҆да̀ не́мощно є҆́сть ѿ бг҃а всѧ́ко сло́во; въ сїѐ вре́мѧ возвращꙋ́сѧ къ тебѣ̀, и҆ бꙋ́детъ са́ррѣ сы́нъ.

Сꙋде́й і҆и҃левыхъ чте́нїе.

[Глава̀ г҃і] Бѧ́ше мꙋ́жъ во а҆ѱа́рѣ ѿ пле́мене да́нова, и҆́мѧ же є҆мꙋ̀ манѡ́е: и҆ жена̀ є҆мꙋ̀ бѧ́ше непло́ды, и҆ не ражда́ше. И҆ ꙗ҆ви́сѧ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень къ женѣ̀, и҆ речѐ къ не́й: сѐ ᲂу҆́бѡ ты̀ непло́ды и҆ не роди́ши, се́ бо зачне́ши, и҆ роди́ши сы́на. И҆ ны́нѣ снабдѝ ᲂу҆́бѡ: не пі́й вїна̀, ни сїке́ра, и҆ не ꙗ҆́ждь нечи́сто ничто́же, ꙗ҆́кѡ сѐ ты́ бо ᲂу҆тро́бѣ прїи́меши, и҆ породи́ши сы́на: и҆ желѣ́зо на главꙋ̀ є҆гѡ̀ не взы́детъ, ꙗ҆́кѡ назѡре́й бг҃ови бꙋ́детъ сїѐ ѻ҆троча̀ и҆зъ чре́ва. и҆ се́й на́чнетъ спастѝ і҆и҃лѧ, и҆зъ рꙋкѝ и҆ноплемє́нникъ. И҆ вни́де жена̀, и҆ речѐ мꙋ́жеви своемꙋ̀, глаго́лющи: человѣ́къ бж҃їй прїи́де ко мнѣ̀, и҆ ѻ҆́бразъ є҆гѡ̀ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́бразъ а҆́гг҃ла бж҃їѧ стра́шенъ ѕѣлѡ̀, и҆ вопроша́хъ є҆го̀, ѿкꙋ́дꙋ є҆сѝ; и҆ и҆́мене своегѡ̀ не повѣ́да мѝ. И҆ рече́ ми: сѐ ты̀ во ᲂу҆тро́бѣ зачне́ши, и҆ роди́ши сы́на. и҆ ны́нѣ не пі́й вїна̀, ни ѻ҆лови́ны, и҆ не ꙗ҆́ждь ничто́же нечи́стѡ, ꙗ҆́кѡ назѡре́й бг҃ꙋ бꙋ́детъ ѻ҆́трочищъ, ѿ ᲂу҆тро́бы до днѐ сме́рти є҆гѡ̀. И҆ помоли́сѧ манѡ́е къ гдⷭ҇еви, и҆ речѐ: ѽ гдⷭ҇и! человѣ́къ бж҃їй, є҆го́же ты̀ посла́лъ є҆сѝ, да прїи́детъ къ на́мъ, и҆ нака́жетъ ны̀, что̀ сотвори́мъ ѻ҆троча́ти ражда́ющемꙋсѧ. И҆ послꙋ́ша бг҃ъ моли́твы манѡ́евы: и҆ прїи́де па́ки а҆́гг҃лъ бж҃їй къ женѣ̀. Сїѧ́ же сѣдѧ́ше на селѣ̀, манѡ́е же мꙋ́жъ є҆ѧ̀ не бѧ́ше съ не́ю. И҆ потща́сѧ жена̀, и҆ те́кши ско́рѡ повѣ́да мꙋ́жꙋ своемꙋ̀, и҆ речѐ къ немꙋ̀: сѐ ꙗ҆ви́сѧ мѝ мꙋ́жъ, и҆́же приходи́лъ въ де́нь ѻ҆́нъ ко мнѣ̀. И҆ воста́въ и҆́де манѡ́е въ слѣ́дъ жены̀ своеѧ̀, и҆ прїи́де къ мꙋ́жꙋ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: ты́ ли є҆сѝ мꙋ́жъ глаго́лавый къ женѣ̀ мое́й; и҆ речѐ а҆́гг҃лъ: а҆́зъ є҆́смь. И҆ речѐ манѡ́е: ны́нѣ ᲂу҆́бѡ да прїи́детъ сло́во твоѐ, что̀ є҆́сть сꙋ́дъ ѻ҆троча́те, и҆ что̀ є҆́сть творе́нїе є҆гѡ̀; И҆ речѐ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень къ манѡ́еви: ѿ сегѡ̀, є҆́же глаго́лахъ женѣ̀, да сохрани́тсѧ ѿ всегѡ̀: И҆ ѿ всегѡ̀, є҆́же и҆схо́дитъ и҆зъ вїногра́да, да не ꙗ҆́стъ, и҆ вїна̀ и҆ сїке́ра да не пїе́тъ, и҆ всегѡ̀ нечи́ста да не ꙗ҆́стъ: и҆ всѐ є҆ли́ко заповѣ́дахъ є҆́й, сїѐ да храни́тъ. И҆ речѐ манѡ́е ко а҆́гг҃лꙋ бж҃їю: да ᲂу҆держи́мъ тѧ̀ здѣ̀ и҆ сотвори́мъ предъ тобо́ю ко́злище ѿ кѡ́зъ. И҆ речѐ а҆́гг҃лъ бж҃їй къ манѡ́еви: А҆́ще мѧ̀ нꙋ́диши, и҆ не ꙗ҆́мъ хлѣ́ба твоегѡ̀. Но а҆́ще сотвори́ши всесожже́нїе гдⷭ҇еви, то̀ вознесѝ є҆̀: не вѣ́дѧше бо манѡ́е, ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень є҆́сть. И҆ речѐ манѡ́е ко а҆́гг҃лꙋ гдⷭ҇ню: что̀ є҆́сть и҆́мѧ твоѐ, да є҆гда̀ сбꙋ́детсѧ сло́во твоѐ, просла́вимъ тѧ̀; И҆ речѐ є҆мꙋ̀ а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень: почто̀ сѐ вопроша́еши и҆́мене моегѡ̀; се́ же є҆́сть чꙋ́дно. И҆ взѧ̀ манѡ́е ко́злища ѿ кѡ́зъ и҆ тре́бꙋ, и҆ вознесѐ на ка́мень гдⷭ҇еви чꙋ̑днаѧ творѧ́щемꙋ. Манѡ́е же и҆ жена̀ є҆гѡ̀ зрѧ́хꙋ. И҆ бы́сть є҆гда̀ пла́мень взы́де вы́ше ѻ҆лтарѧ̀ до небесѐ, и҆ взы́де а҆́гг҃лъ гдⷭ҇ень въ пла́мени ѻ҆лтарѧ̀: манѡ́е же и҆ жена̀ є҆гѡ̀ смотрѧ́ста, и҆ падо́ста ни́цъ на землѝ.

Ца́рствъ пе́рвыхъ чте́нїе.

[Глава̀ а҃] Воста́вши а҆́нна по ꙗ҆де́нїи и҆́хъ, и҆́де въ сїлѡ́мъ: и҆ ста̀ предъ гдⷭ҇емъ. И҆лі́й же жре́цъ сѣдѧ́ше на престо́лѣ при пра́зѣ две́ри хра́ма гдⷭ҇нѧ. И҆ та̀ ᲂу҆миле́нною дꙋше́ю поклони́сѧ гдⷭ҇ꙋ, и҆ пла́чꙋщи пропла́ка: и҆ помоли́сѧ моли́твою къ гдⷭ҇ꙋ глаго́лющи: А҆дѡнаі̀ гдⷭ҇и є҆лѡі̀ саваѡ́ѳъ, а҆́ще призира́ѧ при́зриши на смире́нїе рабы̀ твоеѧ̀, и҆ помѧне́ши мѧ̀, и҆ да́си рабѣ̀ твое́й сѣ́мѧ мꙋ́жеско, то̀ да́мъ є҆̀ предъ тобо́ю въ да́ръ до днѐ сме́рти є҆гѡ̀: и҆ вїна̀ и҆ пїѧ́нственнагѡ не и҆спїе́тъ, и҆ желѣ́зо не взы́детъ на главꙋ̀ є҆гѡ̀. И҆ бы́сть є҆гда̀ ᲂу҆мно́жи молѧ́щисѧ предъ гдⷭ҇емъ, и҆лі́й же жре́цъ взира́ше на ᲂу҆ста̀ є҆ѧ̀. И҆ та̀ глаго́лаше въ се́рдцѣ свое́мъ, то́кмѡ ᲂу҆стнѣ̀ є҆ѧ̀ двиза́стѣсѧ, а҆ гла́съ є҆ѧ̀ не слы́шашесѧ: и҆ мнѧ́ше ю҆̀ и҆лі́й пїѧ́нꙋ сꙋ́щꙋ. И҆ речѐ є҆́й и҆лі́й: доко́лѣ пїѧ́на є҆сѝ; ѿимѝ вїно̀ твоѐ, и҆ и҆дѝ ѿ мѣ́ста гдⷭ҇нѧ. И҆ ѿвѣща̀ а҆́нна, и҆ речѐ: нѝ, господи́не мо́й, но жена̀ въ же́стокъ де́нь а҆́зъ є҆́смь, вїна̀, и҆ пїѧ́нства не пи́хъ, но и҆злїѧ́хъ предъ гдⷭ҇емъ дꙋ́шꙋ мою̀: Не да́ждь рабы̀ твоеѧ̀ дще́ремъ порꙋга́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ мно́жества ᲂу҆ны́нїѧ моегѡ̀, и҆ ѿ мно́жества сѣ́тованїѧ моегѡ̀ стоѧ́хъ да́же досе́лѣ. И҆ ѿвѣща̀ и҆лі́й, и҆ речѐ къ не́й: и҆дѝ съ ми́ромъ, бг҃ъ і҆и҃левъ да́стъ тѝ всѧ́ко проше́нїе твоѐ, є҆гѡ́же про́сиши ѿ негѡ̀. И҆ речѐ а҆́нна: да ѡ҆брѧ́щетъ раба̀ твоѧ̀ бл҃года́ть предъ ѻ҆чи́ма твои́ма. и҆ и҆́де жена̀ пꙋте́мъ свои́мъ, и҆ вни́де во ѻ҆би́тель свою̀: и҆ ꙗ҆дѐ съ мꙋ́жемъ свои́мъ и҆ пѝ, и҆ лицѐ є҆ѧ̀ не и҆спадѐ ктомꙋ̀. И҆ ᲂу҆́треневаше заꙋ́тра, и҆ поклони́шасѧ гдⷭ҇еви, и҆ и҆до́ша пꙋте́мъ свои́мъ, и҆ вни́де є҆лкана̀ въ до́мъ сво́й во є҆ѯармаѳе́мъ, и҆ разꙋмѣ̀ є҆лкана̀ женꙋ̀ свою̀ а҆́ннꙋ. и҆ помѧнꙋ̀ ю҆̀ гдⷭ҇ь, и҆ зача́тъ, и҆ бы́сть во вре́мѧ дні́й, и҆ родѝ а҆́нна сы́на, и҆ наречѐ и҆́мѧ є҆мꙋ̀ самꙋи́лъ: ꙗ҆́кѡ ѿ гдⷭ҇а бг҃а саваѡ́ѳа и҆спроси́хъ є҆го̀.

На лїті́и стїхи́ра хра́ма, и҆ ст҃ѣ́й, гла́съ ѕ҃:

І҆ѡа́ннъ ви́дѣвъ і҆и҃са, сѐ а҆́гнецъ бж҃їй, возопѝ 4, и҆сполнѧ́ѧй и҆са́їино прорече́нїе 5: коне́цъ прⷪ҇ро́кѡмъ є҆́сть сы́нъ тво́й, є҆лїсаве́то. досто́йнѡ ᲂу҆́бѡ тѧ̀ да ᲂу҆блажа́ютъ лю́дїе.

Сы́на твоегѡ̀ десни́цѣ главꙋ̀ преклонѝ і҆и҃съ 6, гдⷭ҇ь госпо́дьствꙋющихъ сы́й, и҆ влⷣка владѣ́ющихъ 7: ве́лїѧ сла́ва твоѧ̀, достохва́льнаѧ є҆лїсаве́то.

Ѡ҆блича́ше велехва̑льныѧ фарїсє́и, глаго́лѧ къ ни̑мъ 8: порождє́нїѧ є҆хі̑днина, сотвори́те плоды̀ достѡ́йны покаѧ́нїѧ, гла́съ сы́й вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни, и҆ почита́шесѧ ᲂу҆чи́тель: такова̀ сы́на ма́ти є҆сѝ, є҆лїсаве́то ст҃а́ѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

За́пѡвѣди бж҃їѧ хранѧ́щи, пло́дъ все́льшїйсѧ въ тѧ̀ живы́ѧ вѣ́ры приноси́ла є҆сѝ, бг҃омꙋ́драѧ є҆лїсаве́то: кі́ими тѧ̀ досто́йными пѣ̑нїи, кі́ими досто́йными похвала́ми ᲂу҆вѣнча́емъ вѣ́рнїи;

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃.

Мно́гихъ досто́йна є҆сѝ хвале́нїй, бг҃омꙋ́драѧ є҆лїсаве́то, пра́ведною и҆менꙋ́емаѧ сло́вомъ бж҃їимъ, въ за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ ходи́вшаѧ, ми́лостїю бж҃їею подвиза́ема. (с. 88)

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀.

Нелицемѣ́рнꙋю любо́вь къ бг҃ꙋ, нелицемѣ́рнꙋю любо́вь къ бли̑жнимъ и҆мѣ́ла є҆сѝ, въ за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ ходѧ̀, многосла́внаѧ є҆лїсаве́то: пло́дъ сѐ вѣ́ры твоеѧ̀ бы́сть. тѣ́мъ торжествꙋ́юще ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Непло́дной и҆ заматорѣ́вшей пресла́вный пло́дъ чре́ва дарова́сѧ тебѣ̀ ѿ всеще́драгѡ бг҃а, покаѧ́нїѧ проповѣ́дникъ: тѣ́мъ тѧ̀ ᲂу҆блажа́юще, всеси́льнꙋю ми́лость бж҃їю велича́емъ.

Сла́ва, гла́съ в҃. А҆нато́лїево:

Ꙗ҆́кѡ чи́стъ і҆ере́й во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ вше́лъ є҆сѝ и҆ ѻ҆де́ждою свѧще́нною ѡ҆дѣ́ѧнъ, непоро́чнѡ бг҃ꙋ слꙋжи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже а҆арѡ́нъ законополага́ѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й водѧ̀ колѣ̑на і҆и҃лєва, звонцє́въ въ чи́стомъ зна́менїи, тѣ́мже и҆ ᲂу҆бїе́нъ бы́лъ є҆сѝ: но кро́вь твоѧ̀ пра́веднаѧ, спаси́тельное на́мъ и҆сцѣле́нїе бы́сть, и҆ ꙗ҆́кѡ мѵ́ро благово́нное слꙋ́хи ѿверза́етъ, къ ше́ствїю вѣ́чныѧ жи́зни, заха́рїе требл҃же́нне, крести́телѧ і҆ѡа́нна роди́телю, и҆ є҆лїсаве́ти сꙋпрꙋ́жниче, прилѣ́жнѡ молѝ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Ѽ чꙋдесѐ но́вагѡ:

Тропа́рь, гла́съ в҃:

Пра́ведныхъ твои́хъ, заха́рїи и҆ є҆лїсаве́ти, гдⷭ҇и, па́мѧть пра́зднꙋюще, тѣ́ми мо́лимъ тѧ̀: спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Поⷣ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Ве́лїе чл҃вѣколю́бїе своѐ, є҆́же къ земнорѡ́днымъ всебл҃гі́й бг҃ъ и҆́мать, на тебѣ̀ показа̀ є҆лїсаве́то, ꙗ҆́кѡ пра́веднꙋ тѧ̀ бы́ти со заха́рїемъ по неизрече́ннѣй бл҃гости (с. 89) свое́й и҆зво́ли: ка̑ѧ благодарє́нїѧ тебѣ̀, ми́лостиве, ка̑ѧ пѣ̑нїѧ принесе́мъ, грѣ́шнїи рабѝ твоѝ, влⷣко; Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Свы́ше наше́дшагѡ дх҃а ст҃а́гѡ ѡ҆сѣне́нїемъ зачала̀ є҆сѝ, дв҃о всенепоро́чнаѧ, и҆ родила̀ є҆сѝ пре́жде вѣ̑къ сꙋ́щаго: да торжествꙋ́етъ тва́рь хва́лѧщи тѧ̀, и҆ пресла́вное ржⷭ҇тво̀ твоѐ велича́ющи, и҆ да пое́тъ ра́достїю дꙋхо́вною веселѧ́щисѧ, и҆зба́вителѧ дꙋша́мъ на́шымъ роди́вшаѧ, є҆ди́на бл҃гослове́ннаѧ.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Поⷣ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Всера́достное дарова́нїе а҆́ннѣ непло́дной самꙋи́лъ бы́сть, всера́достное даѧ́нїе и҆ тебѣ̀, пра́веднаѧ є҆лїсаве́то, бл҃года́ти тезоимени́тый. ди́внаѧ ми́лость твоѧ̀ къ человѣ́кѡмъ, бж҃е. сла́ва мнѡ́гимъ щедро́тамъ твои̑мъ, сла́ва бл҃гоꙋтро́бїю твоемꙋ̀. Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Мт҃и неискꙋсобра́чнаѧ, прⷭ҇то́лъ херꙋві́мскїй показа́сѧ ᲂу҆тро́ба твоѧ̀ бг҃а непристꙋ́пнагѡ: ты́ бо є҆ди́на вмѣсти́лище є҆сѝ бж҃їе, бг҃а ро́ждши воплоще́ннаго, ѿ всѣ́хъ грѣхѡ́въ и҆збавлѧ́ющаго рабы̑ своѧ̑. тѣ́мъ досто́йно є҆́сть се́рдцемъ и҆ ᲂу҆стна́ми ᲂу҆блажа́ти тѧ̀.

Велича́нїе:

Велича́емъ ва́съ, ст҃і́и пра́веднїи заха́рїе и҆ є҆лїсаве́то, и҆ чте́мъ свѧтꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ: вы́ бо мо́лите ѡ҆ на́съ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего.

И҆збра́нный ѱало́мъ:

[а҃] Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ, ꙗ҆́кѡ посѣтѝ и҆ сотворѝ и҆збавле́нїе лю́демъ свои̑мъ. [в҃] И҆ воздви́же ро́гъ спасе́нїѧ на́мъ, въ домꙋ̀ дв҃довѣ ѻ҆́трока своегѡ̀. [а҃] Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀. [в҃] Та́мѡ возращꙋ̀ ро́гъ дв҃дꙋ, ᲂу҆гото́вахъ свѣти́льникъ пома́занномꙋ моемꙋ̀. [а҃] Си́льно на землѝ бꙋ́детъ сѣ́мѧ є҆гѡ̀. Ро́дъ пра́выхъ бл҃гослови́тсѧ. [в҃] Слꙋжи́ти є҆мꙋ̀ въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ предъ ни́мъ, всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ. [а҃] И҆ ты̀ ѻ҆троча̀, прⷪ҇ро́къ вы́шнѧгѡ нарече́шисѧ, пред̾и́деши бо предъ лице́мъ гдⷭ҇нимъ, ᲂу҆гото́вати пꙋти̑ є҆гѡ̀: [в҃] Да́ти ра́зꙋмъ спасе́нїѧ лю́демъ є҆гѡ̀, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ и҆́хъ, [а҃] Милосе́рдїѧ ра́ди ми́лости бг҃а на́шегѡ. Напра́вити но́ги на́шѧ на пꙋ́ть ми́ра. [в҃] Гдⷭ҇ь лю́битъ пра́ведники: [а҃] Бл҃гослови́тъ гдⷭ҇ь въ боѧ́щихсѧ є҆гѡ̀, и҆ во ᲂу҆пова́ющихъ на ми́лость є҆гѡ̀. [в҃] Хвало̀ і҆и҃лева, на тѧ̀ ᲂу҆пова́ша ѻ҆тцы̀ на́ши, ᲂу҆пова́ша, и҆ и҆зба́вилъ є҆сѝ и҆́хъ. [а҃] Се́й ро́дъ и҆́щꙋщихъ гдⷭ҇а, и҆́щꙋщихъ лицѐ бг҃а і҆а́кѡвлѧ. [в҃] Блаже́ни всѝ боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а, ходѧ́щїи къ пꙋте́хъ є҆гѡ̀. [а҃] Вѣ́сть гдⷭ҇ь пꙋти̑ непоро́чныхъ, и҆ достоѧ́нїе и҆́хъ во вѣ́ки бꙋ́детъ. [в҃] Блаже́ни лю́дїе, и҆̀мже гдⷭ҇ь бг҃ъ и҆́хъ. Хвали́тесѧ всѝ пра́вїи се́рдцемъ: [а҃] Пра̑вымъ подоба́етъ похвала̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, а҆ллилꙋ́їа: три́жды.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Поⷣ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ.

Въ повелѣ́нїѧ бж҃їѧ процвѣта́юще съ пребл҃же́ннымъ заха́рїемъ, бж҃їею рꙋко́ю подвиза́ема 9, дще́рей а҆арѡ́новыхъ ѻ҆́трасле, всехва́льнаѧ є҆лїсаве́то, молѝ пребл҃га́го влⷣкꙋ, да прино́симъ и҆ мы̀ грѣ́шнїи до́бръ пло́дъ живы́ѧ вѣ́ры.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́на роди́тельница бг҃ꙋ, є҆ди́на приснодв҃о, пречⷭ҇таѧ бг҃оневѣ́сто, ꙗ҆́кѡ родила̀ є҆сѝ дв҃ою, и҆ пребыва́еши нетлѣ́нна: тѣ́мъ тѧ̀ а҆́гг҃лъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Прокі́менъ, гла́съ д҃: Ст҃ы̑мъ, и҆̀же сꙋ́ть на землѝ є҆гѡ̀, ᲂу҆дивѝ гдⷭ҇ь всѧ̑ хотѣ̑нїѧ своѧ̑ въ ни́хъ. Сті́хъ: Ди́венъ бг҃ъ во ст҃ы́хъ свои́хъ, бг҃ъ і҆и҃левъ. Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а. Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло в҃, є҆́же чте́тсѧ на рождество̀ предте́чи, є҆гѡ́же нача́ло: Бы́сть во дни̑ и҆́рода царѧ̀ і҆ꙋде́йска: Коне́цъ: Призрѣ̀ ѿѧ́ти поноше́нїе моѐ къ человѣ́цѣхъ. По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ а҃. Глаго́ланное ѿ гдⷭ҇а къ дв҃и́цѣ бы́сть: Пи́сана на Гдⷭ҇и воззва́хъ:

Канѡ́нъ бцⷣѣ, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃ и҆ прⷪ҇ро́кꙋ на д҃: и҆ ст҃ѣ́й на д҃: гла́съ и҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни мы́шцею свое́ю, и҆ прове́дшемꙋ і҆и҃лѧ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, пои́мъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вителю на́шемꙋ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

И҆́стиннꙋю любо́вь и҆мѣ́ла є҆сѝ къ бг҃ꙋ благолюби́ваѧ є҆лїсаве́то, за́пѡвѣди є҆гѡ̀ хранѧ̀: се́й бо и҆́стиннѡ лю́битъ бг҃а, и҆́же за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́етъ: бг҃олюби́вꙋю ᲂу҆́бѡ тѧ̀ хвала́ми возвели́чимъ.

Бл҃года́тїю спасе́ни добродѣ́тельми ᲂу҆гожда́ти и҆́мамы бг҃ꙋ, ꙗ҆́коже и҆ є҆лїсаве́ть во всѣ́хъ за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ ходѝ безъ поро́ка, ю҆́же досто́йнѡ пѣ́сньми да ᲂу҆блажи́мъ.

Сла́ва:

Дѣ́йствꙋѧй всѧ̑ во всѣ́хъ, бж҃е, и҆ въ бл҃же́нной є҆лїсаве́ти всеси́льнꙋю ми́лость твою̀ ꙗ҆влѧ́лъ є҆сѝ, ѡ҆ всѣ́хъ дѣ́лѣхъ твои́хъ благодаре́нїе тебѣ̀ прино́симъ.

И҆ ны́нѣ:

І҆саа́ка са́рра ро́ждши непло́ды ра́довашесѧ: тебѣ̀ дѣ́вствꙋющей и҆ ро́ждшей гдⷭ҇а і҆и҃са па́че ра́доватисѧ подоба́етъ, пречⷭ҇таѧ.

Катава́сїа: Крⷭ҇тъ начерта́въ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ въ гдⷭ҇ѣ, вознесе́сѧ ро́гъ мо́й въ бз҃ѣ мое́мъ, разшири́шасѧ на врагѝ моѧ̑ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, возвесели́хсѧ ѡ҆ спасе́нїи твое́мъ.

Пра́веднꙋ тѧ̀ съ заха́рїемъ бл҃же́ннаѧ є҆лїсаве́то, дх҃ъ ст҃ы́й въ писа́нїи наречѐ: бѣ́ста пра́вєдна предъ бг҃омъ, глаго́лѧ. мессі́а же пра́вда на́мъ є҆́сть ѿ бг҃а, мессі́ею (с. 92) ᲂу҆́бѡ ѡ҆правда́на была̀ є҆сѝ: кто̀ похва́льными пѣ́сньми тѧ̀ не возвели́читъ;

Не ѡ҆правди́тсѧ предъ гдⷭ҇емъ всѧ́къ живы́й: ты́ же пра́ведна была̀ є҆сѝ приснопа́мѧтнаѧ є҆лїсаве́то: гдⷭ҇ь і҆и҃съ ѡ҆свѧще́нїе всѣ̑мъ є҆́сть, свѧ́тꙋ тѧ̀ да восхвалѧ́етъ всѧ́къ.

Сла́ва:

Ди́венъ во ст҃ы́хъ бж҃е, пресла́вными и҆ въ бл҃же́нной є҆лїсаве́ти ᲂу҆диви́лсѧ є҆сѝ, пѣ́снь благода́рственнꙋю прино́симъ тебѣ̀ всеще́дромꙋ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

Непло́ды въ ста́рости ро́ждши са́рра, ма́терь сꙋ́щи ᲂу҆блажа́шесѧ, тѧ̀ мт҃рь и҆ дв҃ꙋ, пречⷭ҇таѧ, досто́йнѡ восхвали́ти недоꙋмѣ́етъ.

Конда́къ, і҆́косъ и҆ сѣда́ленъ прⷪ҇ро́кꙋ.

Сла́ва, ст҃ѣ́й. Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Воплоти́вшꙋсѧ ᲂу҆жѐ мессі́и, пе́рвꙋю тѧ̀ благовѣ́стницꙋ слы́шимъ, є҆гда̀ къ цѣлова́вшей тѧ̀ бг҃оизбра́нной ѻ҆трокови́цѣ со ᲂу҆́жасомъ глаго́лала є҆сѝ: ѿкꙋ́дꙋ мнѣ̀ сѐ, да прїи́де мт҃и гдⷭ҇а моегѡ̀ ко мнѣ̀; восхвалѧ́юще ᲂу҆́бѡ тѧ̀ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, зерца́ло та̑йны бж҃їѧ на́мъ ꙗ҆влѧ́ющее.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, влⷣчце, сн҃омъ твои́мъ ро́ждшимсѧ ѿ тебє̀ спа́сшїисѧ грѣ́шнїи рабѝ: бг҃а бо непостижи́мѡ родила̀ є҆сѝ, кро́вїю свое́ю ѡ҆чища́ющаго на́съ ѿ всѧ́кагѡ грѣха̀, и҆ въ ра́йское весе́лїе приводѧ́щаго, є҆го́же съ тобо́ю восхвалѧ́емъ веселѧ́щесѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма прови́дѣ, гдⷭ҇и, прише́ствїе твоѐ. тѣ́мъ и҆ вопїѧ́ше: ѿ ю҆́га прїи́детъ бг҃ъ. сла́ва си́лѣ твое́й, сла́ва снисхожде́нїю твоемꙋ̀.

Жена̀ сꙋ́щи заха́рїина во всѣ́хъ за́повѣдехъ безъ поро́ка ходи́ла є҆сѝ, и҆́нїи же дѣ̑вы бы́ша, и҆ є҆ле́а добродѣ́телей не и҆мѣ́ѧхꙋ: лꙋ́чше зва́нїе твоѐ па́че дѣ́вства ѻ҆́нѣхъ, всѧ́къ во́зрастъ да сла́витъ тѧ̀.

Па́ѵелъ вѣ́рныхъ ѡ҆брꙋча́ѧ хрⷭ҇то́ви, и҆ бра́чныхъ дѣ́вою чи́стою наречѐ глаго́лѧ: ѡ҆брꙋчи́хъ ва́съ є҆ди́номꙋ мꙋ́жꙋ дѣ́вꙋ чи́стꙋ. кольмѝ па́че во всѣ́хъ за́повѣдехъ ходи́вшꙋѧ тѧ̀ къ мꙋ̑дрымъ дѣ́вамъ бг҃ъ сочета̀, бг҃омꙋ́драѧ є҆лїсаве́то, досто́йнѡ ᲂу҆́бѡ тѧ̀ восхвалѧ́емъ.

Сла́ва:

Ꙗ҆́кѡ сто́лпъ ѻ҆́гненный и҆ ѻ҆́блакъ пꙋтьше́ствꙋющемꙋ къ землѣ̀ ѡ҆бѣтова́ннѣй і҆и҃лю, та́кѡ ходи́вшꙋю въ за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ дво́ицꙋ, бл҃же́ннаго заха́рїа и҆ є҆лїсаве́тꙋ, во ѻ҆́бразъ бг҃оꙋгожде́нїѧ на́мъ пред̾ѧви́лъ є҆сѝ бж҃е, неизрече́нное чл҃вѣколю́бїе твоѐ є҆́сть, всеси́льный влⷣко.

И҆ ны́нѣ:

І҆саа́ка рожде́нїе, ѿ безча́дныѧ ма́тере поноше́нїе ѿѧ́тъ и҆ возвели́чи сла́вою: ро́ждшеесѧ ѿ тебє̀ свѧ́то, пе́рвѣйшꙋю сла́вꙋ принесѐ тебѣ̀ пречⷭ҇таѧ дв҃о и҆ мт҃и: всѧ́къ земноро́дный да сла́витъ тѧ̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, стѧжи́ ны, гдⷭ҇и, ра́звѣ тебѐ и҆но́гѡ не вѣ́мы, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ.

Є҆го́же бг҃ъ а҆́гг҃ломъ ᲂу҆ малахі́и наречѐ, глаго́лѧ: сѐ а҆́зъ посыла́ю а҆́гг҃ла моего̀ предъ лице́мъ твои́мъ, сего̀ ты̀ непло́днаѧ родила̀ є҆сѝ є҆лїсаве́ть: досто́йными ᲂу҆́бѡ тѧ̀ вѣнча́емъ похвала́ми.

Гла́съ вопїю́щагѡ бг҃а, рожде́нное ѿ тебє̀ всечестна́ѧ є҆лїсаве́то є҆́сть, тѣ́мъ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ста̀ бж҃їѧ кто̀ не восхва́литъ тѧ̀;

Сла́ва:

Ꙗ҆́кѡ ѿ ка́мене и҆ногда̀ непло́дна во́дꙋ лю́демъ твои̑мъ и҆сточи́лъ є҆сѝ, бж҃е, та́кѡ ѿ непло́дныѧ є҆лїсаве́ти покаѧ́нїю проповѣ́дателѧ дарова́лъ є҆сѝ, всѧ̑ пресла̑внаѧ твоѧ̑, всеси́льный влⷣко.

И҆ ны́нѣ:

Сꙋгꙋ́бъ пло́дъ і҆ѡ́сифа и҆ венїами́на рахи́ль непло́ды и҆мѣ̀, почита́етсѧ плодоро́дїемъ: ты́ же є҆ди́наго ѵ҆поста́сїю, сꙋгꙋ́ба сꙋщество́мъ родила̀ є҆сѝ дв҃ою, неизрече́ннаѧ сла́ва твоѧ̀ мт҃и є҆мманꙋ́илева.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ во́ды морскі̑ѧ, чл҃вѣколю́бче, волна́ми жите́йскими ѡ҆бꙋрева́юсѧ. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на, та́кѡ вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, бл҃гоꙋтро́бне гдⷭ҇и.

Во ᲂу҆тро́бѣ твое́й сы́й і҆ѡа́ннъ є҆лїсаве́то ст҃а́ѧ, ви́дѣвъ сп҃са своего̀, и҆ взыгра́сѧ младе́нецъ: бл҃же́нна сꙋ́ть ложесна̀ твоѧ̑ ꙗ҆́вльшаѧ младе́нца, позна́вшаго спасе́нїе своѐ і҆и҃са.

Дх҃омъ ст҃ы́мъ ᲂу҆крѣплѧ́ема проти́внѡ всѣ́хъ хотѣ́нїй, сн҃а своего̀ і҆ѡа́нномъ и҆менова́ла є҆сѝ, преблаже́ннаѧ є҆лїсаве́то, всѧ́къ да хва́литъ тѧ̀ ѻ҆рга́нъ ст҃а́гѡ дх҃а.

Сла́ва:

Твоемꙋ̀ ѿ дв҃ы ржⷭ҇твꙋ̀ недомы́слимомꙋ, ѿ непло́дныѧ є҆лїсаве́ти зача́тїе, а҆́ки подо́бїе ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ, бж҃е: сла́ва держа́вной премꙋ́дрости твое́й.

И҆ ны́нѣ:

Венїами́нъ рожде́нный рахи́лїею, ма́терь свою̀ ᲂу҆мертвѝ въ рожде́нїи: рожде́нное ѿ тебє̀ сло́во живо́тъ є҆́сть всѣ̑мъ и҆́стинный: є҆го́же ᲂу҆молѝ, да надѣ́ющїисѧ на́нь, живо́тъ и҆́мамы вѣ́чный.

Конда́къ, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ лꙋна̀ полна̀, свѣ́тъ пра́вды ѿ мы́сленнагѡ сл҃нца, мессі́и, прїѧ́ла є҆сѝ, и҆ во всѣ́хъ за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ съ заха́рїемъ ходи́ла є҆сѝ бг҃овозлю́бленнаѧ є҆лїсаве́то: досто́йными ᲂу҆́бѡ тѧ̀ пѣ́сньми ᲂу҆блажа́юще, всеще́драго свѣ́та просвѣща́ющаго всѣ́хъ гдⷭ҇а велича́емъ.

І҆́косъ:

Ꙗ҆́коже на двои́хъ скрижа́лѣхъ и҆ногда̀ за́пѡвѣди своѧ̑ и҆з̾ѡбразѝ бг҃ъ: та́кѡ бл҃года́тїю свое́ю ва́съ просвѣтѝ, бл҃же́нный заха́рїе со є҆лїсаве́тою, ꙗ҆́кѡ въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ ходи́ти ва́мъ безъ поро́ка: досто́йнѣ ᲂу҆́бѡ восхвалѧ́юще ва́съ, всеще́драго свѣ́та, просвѣща́ющаго всѣ́хъ гдⷭ҇а велича́емъ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Халде́йскаѧ пе́щь ѻ҆гне́мъ распала́емаѧ, ѡ҆роша́шесѧ дх҃омъ бж҃їимъ предстоѧ́нїемъ, ѻ҆́троцы поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Благодари́ти бг҃а ᲂу҆чи́ши на́съ, бг҃омꙋ́драѧ є҆лїсаве́то, глаго́лющи ѡ҆ рожде́нїи твое́мъ: та́кѡ мѝ сотворѝ гдⷭ҇ь, бг҃омъ наꙋче́нна є҆сѝ ᲂу҆чи́тельница.

Є҆го́же а҆́гг҃лъ внꙋ́трь ѻ҆лтарѧ̀ і҆ѡа́нномъ бы́ти ѡ҆б̾ѧвѝ заха́рїи, того̀ ты̀ рожде́ннаго ѿ тебє̀ всѣ̑мъ лю́демъ, бг҃омъ наставлѧ́ема, та́коже и҆менова́ла є҆сѝ: а҆́гг҃лѡмъ подо́бенъ ѧ҆зы́къ тво́й, приснопа́мѧтнаѧ є҆лїсаве́то.

Сла́ва:

Ꙗ҆́кѡ не́бо ма́нною ѡ҆бремени́въ бг҃ъ, ѻ҆́нꙋю лю́демъ въ пꙋсты́ни низпꙋстѝ, та́кѡ ѿ блаже́нныѧ є҆лїсаве́ти і҆ѡа́нна, бл҃года́ти вѣща́телѧ, на́мъ дарова̀: ве́лїѧ ми́лость твоѧ̀ къ человѣ́кѡмъ, бж҃е.

И҆ ны́нѣ:

Са́рра ро́ждши і҆саа́ка, ѻ҆́бразъ і҆и҃совъ, ра́дость мѝ сотворѝ гдⷭ҇ь, глаго́лаше: ѡ҆бразова́ннаго і҆саа́комъ ро́ждшаѧ, и҆ дѣ́вствꙋющаѧ, па́че ра́дꙋйсѧ, всепѣ́таѧ мт҃и дв҃о.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Покрыва́ѧй вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, полага́ѧй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и҆ содержа́й всѧ̑, тѧ̀ пое́тъ со́лнце, тѧ̀ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ прино́ситъ пѣ́снь всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́кѡ содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже ѡ҆ цр҃кви свое́й речѐ бг҃ъ: всѧ̀ кра́снаѧ бли́жнѧѧ моѧ̀, и҆ поро́ка нѣ́сть въ тебѣ̀, та́кѡ безъ поро́ка ты̀ є҆сѝ пра́веднаѧ є҆лїсаве́то: гдⷭ҇ь бо і҆и҃съ ѡ҆свѧще́нїе вѣ̑рнымъ свои̑мъ є҆́сть, всю̀ кра́снꙋю тѧ̀ велича́емъ.

Во всѣ́хъ за́повѣдехъ гдⷭ҇нихъ ходи́вшꙋю зрѧ́хꙋ тѧ̀ лю́дїе, тꙋ́не бл҃года́тїю бж҃їею ѡ҆правда́ннꙋю, достобл҃же́ннаѧ є҆лїсаве́то: досто́йнѡ ᲂу҆́бѡ є҆́сть ми́лость бж҃їю сла́вити въ тебѣ̀.

Сла́ва:

Пе́рваѧ проповѣ́дница соверша́емагѡ та́инства твоегѡ̀ є҆лїсаве́ть бы́сть, і҆и҃се, є҆гда̀ речѐ: ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь сы́й и҆ бг҃ъ, бл҃гослове́нъ пло́дъ чре́ва дв҃и́ческагѡ є҆сѝ, дѣ́ло сѐ премꙋ́дрости твое́й, сла́ва чл҃вѣколю́бїю твоемꙋ̀.

И҆ ны́нѣ:

Самꙋи́лово рожде́нїе непло́дной ма́тери свое́й сле́зы ѿ ѻ҆́чїю ѡ҆трѐ, и҆ ра́дость принесѐ: ро́ждшїйсѧ ѿ тебє̀ гдⷭ҇ь всемꙋ̀ мі́рꙋ ра́дость сотворѝ. пѣ́сньми тѧ̀ непреста́ннѡ, ѽ дв҃о мт҃и, велича́емъ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Чꙋ́жде ма́терємъ дѣ́вство, и҆ стра́нно дѣ́вамъ дѣторожде́нїе, на тебѣ̀, бцⷣе, ѻ҆боѧ̀ ᲂу҆стро́ишасѧ: тѣ́мъ тѧ̀ всѧ̑ племена̀ зємна́ѧ, непреста́ннѡ велича́емъ.

Вѣ́рꙋѧй прише́дшаго мессі́ю бы́ти гдⷭ҇а своего̀, и҆ за́пѡвѣди гдⷭ҇нѧ хранѧ̀, благоꙋгоди́ла є҆сѝ є҆мꙋ̀ є҆лїсаве́то: молѝ ᲂу҆́бѡ всебл҃га́го влⷣкꙋ, тезоимени́тыѧ, и҆ всѣ́хъ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀, спасти́сѧ дꙋша́мъ.

И҆́же за́пѡвѣди бж҃їѧ сохранѧ́етъ, того̀ возлюби́ти, и҆ ꙗ҆ви́тисѧ є҆мꙋ̀ ѡ҆бѣщава́етсѧ бг҃ъ: въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ ходи́вшаѧ, тѣ́мже бг҃омъ возлю́бленна є҆сѝ, є҆лїсаве́то, молѝ всебл҃га́го ѡ҆ тезоимени́той, да и҆ возлю́битъ бг҃а, и҆ возлю́бленна бꙋ́детъ бл҃гоꙋтро́бїемъ є҆гѡ̀.

Сла́ва:

И҆ непло́дна и҆ заматорѣ́вшаѧ є҆лїсаве́ть, ю҆́жика марі́ина, родѝ: ты̀ возвели́чилъ є҆сѝ ми́лость твою̀ съ не́ю, бж҃е, ѿ тебє̀ всѧ́ко даѧ́нїе бла́го, сла́ва неизречє́ннымъ щедро́тамъ твои̑мъ.

И҆ ны́нѣ:

Ѿ ю҆́ности крѣ́покъ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ самѱѡ́нъ, сла́ва непло́днѣй ма́тери свое́й бы́сть: въ ро́ждшемсѧ ѿ тебє̀, і҆и҃сѣ, всѐ и҆сполне́нїе є҆́сть бжⷭ҇тва̀ тѣле́снѣ, сла́внѣйшꙋю тѧ̀ всѣ́хъ ст҃ы́хъ велича́емъ, дв҃о пречⷭ҇таѧ.

Свѣти́ленъ прⷪ҇ро́кꙋ. Сла́ва, ст҃ѣ́й. Подо́бенъ: Не́бо ѕвѣзда́ми:

Ма́терей непло́дныхъ сла́ва, грѣ́шникѡмъ ѻ҆́бразъ добродѣ́телей ты̀ была̀ є҆сѝ, за́пѡвѣди гдⷭ҇нѧ хранѧ́щи бл҃же́ннаѧ є҆лїсаве́ть: сла́вимъ бл҃гость бж҃їю на тебѣ̀ ꙗ҆влѧ́емꙋю.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Непло́днꙋю и҆ заматорѣ́вшꙋю є҆лїсаве́ть плодоро́дїемъ бл҃гослови́лъ є҆сѝ, бж҃е, да ꙗ҆ви́ши всеси́льнꙋю бл҃гость твою̀, и҆ на́съ и҆зсыха́емыхъ на всѧ́къ де́нь ѿ грѣ̑хъ, бл҃года́тїю твое́ю ᲂу҆ще́дри, да бꙋ́демъ дре́во добропло́дное, всеми́лостиве.

Пра́вєдна бѣ́ста предъ тобо́ю, но твое́ю бл҃года́тїю, ще́дре, и҆ въ за́повѣдехъ твои́хъ хожда́хꙋ безъ поро́ка дво́ица приснопа́мѧтнаѧ: всѧ̑ сїѧ̑ ми́лость твоѧ̀, влⷣко, сла́ва бл҃гоꙋтро́бномꙋ милосе́рдїю твоемꙋ̀.

Бг҃ъ дѣ́йствꙋѧй въ ва́съ, и҆ є҆́же хотѣ́ти, и҆ є҆́же дѣ́ѧти бл҃га̑ѧ, достобл҃же́ннаѧ дво́ице, и҆ наслѣ́дники ва́съ црⷭ҇твїѧ сотворѝ, ра́ди вели́кїѧ своеѧ̀ ми́лости: сла́ва тебѣ̀ всеми́лостивомꙋ влⷣцѣ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Бо́лїй въ рожде́нныхъ жена́ми и҆менꙋ́емый ѿ премꙋ́дрости вѣ́чныѧ, ѿ непло́дныѧ тѧ̀ произы́де бг҃олюби́ваѧ є҆лїсаве́то, да сра́дꙋемсѧ вѣ́рнїи приснопа́мѧтнѣй, бл҃года́телѧ велича́юще.

И҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

Пѣва́емый ѿ серафі̑мъ, и҆ ѿ херꙋві́мѡвъ носи́мый, престо́лъ и҆збра́лъ є҆сѝ прекра́сный ᲂу҆тро́бꙋ чⷭ҇тыѧ бг҃оѻтрокови́цы. тѣ́мъ благода́рственное возсыла́емъ тѝ: сла́ва тебѣ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче, сла́ва тебѣ̀, і҆и҃се пресла́дкїй, сла́ва тебѣ̀, всеꙋпова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀, спасе́нїе вѣ́рныхъ, сла́ва бл҃гоꙋтро́бномꙋ смотре́нїю твоемꙋ̀.

Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: бл҃жє́нна, прⷪ҇ро́кꙋ, пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃: и҆ ст҃ѣ́й, пѣ́снь ѕ҃-ѧ, на д҃. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, є҆ѵⷢ҇лїе по ᲂу҆ста́вꙋ. Прича́стенъ: Ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи ѡ҆ гдⷭ҇ѣ:

* * *

2

Мїх. є҃.

3

Лꙋ́к. а҃.

4

І҆ѡа́н. а҃.

5

И҆са́їи н҃г.

6

Мат. г҃.

7

А҆пок. з҃і.

8

Лꙋ́к. г҃.

9

Исправлена опечатка оригинала: позвиза́ема. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle