Мѣ́сѧца тогѡ́же въ з҃-й и҆ де́нь. Предпра́зднство ржⷭ҇тва̀ прест҃ы́ѧ бцⷣы:

И҆ ст҃а́гѡ мꙋ́ченика созѡ́нта:

И҆ па́мѧть и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆тца̀ на́шегѡ і҆ѡа́нна, а҆рхїепі́скопа новгоро́дскагѡ, чꙋдотво́рца. Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры предпра́зднства, гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Всемі̑рныѧ мі́рꙋ ра́дѡсти возсїѧ́ша ꙳ мы́слєнныѧ лꙋчи̑, ꙳ предвозвѣща́ющыѧ всѣ̑мъ сл҃нце сла́вы хрⷭ҇та̀ бг҃а, ꙳ въ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ, пречⷭ҇таѧ: ꙳ ты́ бо хода́таица показа́ласѧ є҆сѝ ꙳ и҆́стиннагѡ весе́лїѧ же и҆ бл҃года́ти.

Предпра́зднственнаѧ сїѧ̀ сла́ва твоѧ̀, пречⷭ҇таѧ, ꙳ предвозвѣща́етъ всѣ̑мъ ꙳ твоѧ̑, ꙗ҆̀же па́че сло́ва лю́демъ благодѣѧ̑нїѧ: ꙳ ты́ бо ны́нѣ весе́лїѧ хода́таица, ꙳ и҆ бꙋ́дꙋщїѧ ра́дости на́мъ вина̀, ꙳ бцⷣе приснодв҃о.

Бг҃овмѣсти́маѧ ѻ҆трокови́ца, ꙳ и҆ бцⷣа чⷭ҇таѧ, ꙳ прⷪ҇ро́кѡвъ сла́ва, дв҃дова дщѝ, ꙳ дне́сь ражда́етсѧ ѿ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны цѣломꙋ́дренныѧ: ꙳ и҆ а҆да́мова клѧ́тва ꙗ҆́же на на́съ, ꙳ потреблѧ́етсѧ ржⷭ҇тво́мъ є҆ѧ̀.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Си́лою ᲂу҆крѣплѧ́ѧ ꙳ не́мощь твою̀, бл҃же́нне, ꙳ на́шꙋ не́мощь во́лею понесы́й, мꙋ́ченическое тече́нїе ꙳ є҆гѡ̀ ра́ди проше́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, ꙳ и҆ не крѣ́пкаго врага̀ краснѣ́йшими нога́ми сокрꙋши́лъ є҆сѝ. ꙳ тѣ́мъ тебѣ̀ и҆сплетѐ побѣ̑дныѧ вѣнцы̀ ꙳ і҆и҃съ чл҃вѣколю́бецъ, ꙳ и҆ сп҃съ дꙋ́шъ на́шихъ. (с. 115)

Врагѝ ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ, ᲂу҆ѧ́звленꙋ тебѣ̀ сла́вне, ꙳ и҆ на зе́млю неизве́рглъ є҆сѝ крⷭ҇то́мъ воѡрꙋжи́всѧ, ꙳ и҆ всеѻрꙋ́жїе непобѣди́мыми ѡ҆бложе́нъ ꙗ҆́вѣ, ꙳ и҆ любо́вїю ᲂу҆твержда́емь, тѧ̀ къ црⷭ҇твѡмъ мы́слєннымъ пресе́льшагѡ, ꙳ ꙗ҆́кѡ непобѣди́ма мч҃ника, ꙳ ꙗ҆́кѡ небе́снагѡ человѣ́ка.

Сп҃сꙋ и҆ гдⷭ҇ꙋ ꙳ за тѧ̀ вѡ́льныѧ под̾е́мшꙋ стрⷭ҇ти, ꙳ ꙗ҆́вѣ подо́бѧсѧ, ꙳ страстоте́рпче созѡ́нте. самаго̀ себѐ во́льнѡ къ ра́намъ и҆ къ ꙗ҆́звамъ, ꙳ нестерпи̑мымъ мꙋ́камъ пре́далъ є҆сѝ. тѣ́мже почествова́ тѧ нбⷭ҇ными дарова̑нїи, ꙳ и҆ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй ꙳ тѧ̀ лю́бѧщымъ показа̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ д҃. Самогла́сенъ.

Всечⷭ҇тно́е твоѐ ржⷭ҇тво̀, прест҃а́ѧ дв҃о чⷭ҇таѧ, а҆́гг҃лѡвъ мно́жество на нб҃сѝ, и҆ человѣ́ческїй ро́дъ на землѝ ᲂу҆блажа́емъ, ꙗ҆́кѡ мт҃и была̀ є҆сѝ творца̀ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а: того̀ молѧ́щи ѡ҆ на́съ не преста́й, мо́лимсѧ, и҆̀же на тѧ̀ по бз҃ѣ ᲂу҆пова́нїе поло́жшихъ, бцⷣе всепѣ́таѧ, и҆ неискꙋсобра́чнаѧ.

А҆́ще же въ пѧто́къ ве́чера, Сла́ва, предпра́зднства: И҆ ны́нѣ, догма́тикъ гла́са настоѧ́щагѡ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ, ꙳ ꙗ҆́кѡ ѿ неражда́ющїѧ мт҃ре, ꙳ и҆ непло́днагѡ заматерѣ́нїѧ, ꙳ же́злъ цвѣ́тъ носѧ́й, ꙳ прозѧба́етъ дне́сь, ꙳ бг҃ома́ти и҆ неискꙋсобра́чнаѧ, ꙳ ѿ првⷣныхъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны. ꙳ тѣ́мже ра́дꙋетсѧ ны́нѣ и҆ прⷪ҇ро́ческїй собо́ръ, ꙳ патрїа́рхѡвъ всѐ торжество̀, въ ржⷭ҇твѣ̀ є҆ѧ̀.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Дне́сь дв҃дъ ра́дꙋетсѧ, ꙳ и҆ і҆есе́й ны́нѣ и҆гра́етъ, ꙳ и҆ леѵі́й велича́етсѧ, ꙳ и҆ ра́дꙋетсѧ дꙋ́хомъ і҆ѡакі́мъ пра́ведный, ꙳ и҆ безча́дство а҆́ннино разрѣша́етсѧ, ꙳ твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ марі́е пречⷭ҇таѧ, бг҃ора́дованнаѧ, ꙳ и҆ а҆́гг҃льскїй собо́ръ съ человѣ́ки, ꙳ всѝ блажи́мъ бжⷭ҇твеннꙋю ᲂу҆тро́бꙋ твою̀.

Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи:

Ра́дꙋйсѧ, человѣ́ческїй собо́ре. ра́дꙋйсѧ, гдⷭ҇ень хра́ме. ꙳ ра́дꙋйсѧ, горо̀ ст҃а́ѧ. ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннаѧ трапе́зо. ꙳ ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче свѣ́та. ꙳ ра́дꙋйсѧ, сла́во правосла́вныхъ честна́ѧ. ꙳ ра́дꙋйсѧ, марі́е мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а. ꙳ ра́дꙋйсѧ, всенепоро́чнаѧ. ꙳ ра́дꙋйсѧ, предложе́нїе бжⷭ҇твеннагѡ хлѣ́ба. ꙳ ра́дꙋйсѧ, ски́нїе. ра́дꙋйсѧ, кꙋпино̀ неѡпали́маѧ. ꙳ ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ наде́ждо.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ д҃. Ге́рманово:

Всемі́рнаѧ ра́дость ѿ прпⷣбныхъ возсїѧ̀ на́мъ, ѿ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, всепѣ́таѧ дв҃а, ꙗ҆́же премно́гїѧ ра́ди чистоты̀, хра́мъ бж҃їй ѡ҆дꙋшевле́нный быва́етъ, и҆ є҆ди́на вои́стиннꙋ бцⷣа познава́етсѧ: тоѧ̀ моли́твами хрⷭ҇тѐ бж҃е, ми́ръ мі́рꙋ низпослѝ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Тропа́рь мꙋ́ченика, гла́съ д҃:

Мꙋ́ченикъ тво́й, гдⷭ҇и, созѡ́нтъ, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀, бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немѡщны́ѧ де́рзѡсти. тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ то́йже:

Ѿ ко́рене і҆ессе́ева, и҆ ѿ чре́слъ дв҃довыхъ, бг҃оѻтрокови́ца марїа́мъ ражда́етсѧ дне́сь на́мъ: ра́достїю бо ра́дꙋютсѧ всѧ́чєскаѧ и҆ ѡ҆бновлѧ́ютсѧ, сра́дꙋйтесѧ кꙋ́пнѡ нб҃о и҆ землѧ̀, восхвали́те ю҆̀ ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ. і҆ѡакі́мъ весели́тсѧ, и҆ а҆́нна торжествꙋ́етъ, зовꙋ́щи: непло́ды ражда́етъ бцⷣꙋ, и҆ пита́тельницꙋ жи́зни на́шеѧ.

На ᲂу҆́трени, на бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь предпра́зднства, два́жды.

Сла́ва, мꙋ́ченика: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Поⷣ: Ка́мени запеча́танꙋ:

Ро́ждшисѧ пресла́внѡ ѿ непло́дныхъ ложе́снъ, ѿ дѣ́вственныхъ чре́слъ родила̀ є҆сѝ па́че є҆стества̀: красе́нъ бо ꙗ҆́вльшисѧ сте́бль, и҆зрасти́ла є҆сѝ мі́рꙋ жи́знь. сегѡ̀ ра́ди си́лы нбⷭ҇ныѧ вопїю́тъ тебѣ̀ бцⷣе: сла́ва прише́ствїю твоемꙋ̀ чи́стаѧ: сла́ва ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀: сла́ва дѣ́вствꙋ твоемꙋ̀, мт҃и безневѣ́стнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Поⷣ: Собезнача́льное сло́во:

Нбⷭ҇наѧ всѧ̑ ны́нѣ ра́дꙋютсѧ, человѣ́ческїй ро́дъ ны́нѣ пра́зднꙋетъ съ ни́ми, и҆ прⷪ҇ро́цы та́йнѡ вкꙋ́пѣ веселѧ́тсѧ: ю҆́же бо предви́дѣша ѻ҆́бразнѣ, въ дре́внихъ ро́дѣхъ, кꙋпинꙋ̀, и҆ ста́мнꙋ, и҆ же́злъ, ѻ҆́блакъ, две́рь и҆ престо́лъ, и҆ ве́лїю го́рꙋ, ражда́етсѧ дне́сь.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на и҃, є҆гѡ́же краегране́сїе: Ржⷭ҇тво̀ пою̀ бг҃оѻтрокови́цы дв҃ы. І҆ѡ́сифъ.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтеѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ чꙋдеса̀.

Ра́дꙋющесѧ дне́сь, съ весе́лїемъ воспои́мъ бжⷭ҇твенное ржⷭ҇тво̀ бг҃ома́тере: и҆́бо родѝ ра́дость вселе́ннѣй, печа́ль прама́тере потреблѧ́ющꙋю.

Ѿ непло́дове происхо́дитъ грѣха̀ непло́дство, ю҆́же зако́нъ прописа̀, и҆ проповѣ̑данїѧ пред̾ѧви́ша бжⷭ҇твенныхъ бг҃оглаго́льникѡвъ, пречи́стаѧ влⷣчца и҆ всенепоро́чнаѧ.

Хра́мъ и҆ пала́та цр҃е́ва бы́сть, въ не́йже жили́ще себѣ̀ сотвори́въ, жили́ще ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, вѣ̑рныѧ содѣва́етъ пресꙋ́щественный.

Бг҃оро́диченъ:

Черто́гъ краснѣ́йшїй, престо́лъ бж҃їй высоча́йшїй, и҆з̾ непло́дове происхо́дитъ, на не́мже сѣ́де пло́тїю пресꙋ́щественный, сѣдѧ́щыѧ во тмѣ̀ поги́бели воздвиза́етъ къ зна́нїю свѣ́та бл҃гостїю.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃а́гѡ на д҃, гла́съ то́йже. Ѳеофа́ново:

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма, а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Спасти́сѧ честнꙋ́ю твою̀ дне́сь па́мѧть почита́ющымъ, и҆ ѿ всѧ́ческихъ застꙋпа́й напа́стей и҆ бѣ́дъ и҆ скорбе́й, бл҃годѣ́телѧ гдⷭ҇а ны́нѣ молѝ, пресла́вне.

Ѕвѣздꙋ̀ всѐ свѣ́тлꙋ показа̀ хрⷭ҇то́съ, на высотѣ́ тѧ цр҃ко́внѣй мꙋ́чениче и҆́стиннѡ, страда́нїй твои́хъ сїѧ́ньми вселе́ннꙋю всю̀ просвѣща́юща, прехва́льне.

Возмꙋти́въ нече́стїѧ мо́ре, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ень ко́нь, пꙋчи́ною мч҃ниче, честны́хъ и҆ ст҃ы́хъ крове́й твои́хъ, ꙗ҆́коже фараѡ́на потопи́лъ є҆сѝ, проти́вныхъ всю̀ си́лꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Безсѣ́меннѡ ѻ҆́ч҃ею во́лею ѿ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, бж҃їѧ зачала̀ є҆сѝ сн҃а, и҆ пло́тїю породила̀ є҆сѝ, сꙋ́щаго и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ безма́тернѧ, и҆ на́съ ра́ди и҆зъ тебє̀ без̾ѻ́тча.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ непло́ды родѝ ѿ ꙗ҆зы̑къ цр҃ковь, и҆ мно́гое въ ча́дѣхъ и҆знемо́же со́нмище, чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ возопїи́мъ: ст҃ъ є҆сѝ, гдⷭ҇и.

Землѧ̀ плодови́та ѿ землѝ непло́дныѧ ражда́етсѧ, ꙗ҆́же плодороди́тъ дѣ́лателѧ бл҃ги́хъ, и҆ жизноно́сный кла́съ пита́ющь всѧ̑ бжⷭ҇твеннымъ манове́нїемъ.

Дне́сь прозѧбѐ дѣ́вства же́злъ, и҆зъ негѡ́же процвѣте́тъ цвѣ́тъ, садодѣ́латель на́шъ бг҃ъ, лꙋка̑выѧ ра̑сли ѿсѣка́ѧ, кра́йнею бл҃гостїю.

Сѐ несѣко́маѧ гора̀, ѿ ка́мене непло́дна, ѿсѣче́нъ ка́мень плодороди́тъ мы́сленный, и҆́же сокрꙋше́нїе содѣ́лаетъ и҆стꙋка́нныхъ всѣ́хъ льсти́вагѡ.

Зако́на проначерта̑нїѧ тѧ̀ предсказа́ша ѻ҆трокови́це: (с. 119) законода́вца бо ты̀, зако́нныхъ кромѣ̀, во чре́вѣ но́сиши, соблюда́юща тѧ̀ па́че сло́ва, нетлѣ́ннꙋ и҆ нескве́рнꙋ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Крове́й твои́хъ стрꙋи̑, ꙗ҆́кѡ рѣка̀ хрⷭ҇та̀ ра́ди поте́кше, ѻ҆́гнь нечести́выхъ ᲂу҆гаси́ша, мч҃ниче страстоте́рпче приснопѣва́емый.

Под̾ѧ́лъ є҆сѝ терпѣли́внѡ ра̑нъ приложє́нїѧ, ꙗ҆́коже сто́лпъ неѡбори́мь сла́вне, пре́лести низложи́въ тверды́ню.

Низложи́лъ є҆сѝ дв҃дски, ꙗ҆́коже голїа́ѳа мы́сленнаго мꙋчи́телѧ и҆ тогѡ̀ во́инство, вѣ́ры пра́щею всесла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆ди́на сꙋ́щымъ на землѝ, па́че є҆стества̀ благи́хъ хода́таица мт҃и бж҃їѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ: тѣ́мъ тѝ, є҆́же ра́дꙋйсѧ, взыва́емъ.

Конда́къ ст҃а́гѡ сѡзо́нта. гла́съ в҃. Подо́бенъ: Твє́рдыѧ:

И҆́стиннаго и҆ бг҃омꙋ́драго мч҃ника, страда́льца благоче́стїѧ и҆скꙋ́снаго, соше́дшесѧ дне́сь, велегла́снѡ восхва́лимъ созѡ́нта таи́нника бл҃года́ти, и҆сцѣле́нїй да́телѧ богатѣ́йшаго: мо́литъ бо хрⷭ҇та̀ бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Возсїѧ́вшаго ꙗ҆́вѣ въ честнѣ́й и҆ бжⷭ҇твеннѣй хрⷭ҇то́вѣ цр҃кви, вели́каго страда́льца созѡ́нта, всѝ пѣ́сньми прїиди́те ны́нѣ ᲂу҆се́рднѡ восхва́лимъ того̀, прине́сше достѡ́йнаѧ: се́й бо вои́стиннꙋ свирѣ́пство низложи́лъ є҆́сть і҆дѡлослꙋжи́телей вѣ̑рнымъ же спасе́нїе подаѧ̀ всегда̀ пребыва́етъ. тѣ́мъ земноро́днїи любо́вїю привле́кшесѧ, ᲂу҆блажа́емъ ны́нѣ почита́юще па́мѧть честнꙋ́ю и҆ сла́внꙋю страстоте́рпца, вопїю́ще. созѡ́нте всебл҃же́нне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Спа́ссѧ вѣ́рою созѡ́нте многострада́льне, спаси́тельное бы́лъ є҆сѝ ѡ҆бꙋрева́ємымъ приста́нище, про́мысломъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, то́чиши бо и҆сцѣле́нїй рѣ́ки чтꙋ́щымъ тѧ̀, ᲂу҆ставлѧ́еши болѣ̑зни и҆ распалє́нїѧ всегда̀. тѣ́мъ бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть твою̀ вѣ́рою почита́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йнѡ:

Да ра́дꙋетсѧ нб҃о, и҆ землѧ̀ да весели́тсѧ: бж҃їе бо не́бо на землѝ роди́сѧ, бг҃оневѣ́стнаѧ сїѧ̀ ѿ ѡ҆бѣтова́нїѧ. непло́ды млⷣнца пита́етъ марі́ю, и҆ ра́дꙋетсѧ ѡ҆ ржⷭ҇твѣ̀ і҆ѡакі́мъ, же́злъ, глаго́лѧ, роди́сѧ мнѣ̀, и҆зъ негѡ́же цвѣ́тъ хрⷭ҇то́съ прозѧбѐ, и҆зъ ко́рене дв҃дова: вои́стиннꙋ чꙋ́до пресла́вно.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Сѣдѧ́й въ сла́вѣ, на прⷭ҇то́лѣ бжⷭ҇тва̀, во ѻ҆́блацѣ ле́гцѣ, прїи́де і҆и҃съ пребжⷭ҇твенный, нетлѣ́нною дла́нїю, и҆ спасѐ зовꙋ́щыѧ сла́ва, хрⷭ҇тѐ, си́лѣ твое́й.

Превы́шшаѧ а҆́гг҃лѡвъ на землѝ ѻ҆трокови́ца ражда́етсѧ, въ ст҃ы́ни сꙋ́щи и҆ чистотѣ̀ безъ разсꙋжде́нїѧ: ꙗ҆́же ѡ҆чище́нїе всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ ражда́етъ, ѡ҆свѧще́нїе и҆ всесоверше́нное и҆збавле́нїе.

Блаже́нно чре́во а҆́ннино бы́сть: во чре́во бо хотѧ́щꙋю вмѣсти́ти бл҃же́нное и҆ невмѣсти́мое сло́во, породѝ возрожде́нїе всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ подаю́щее.

Ны́нѣ мра́къ ѕло́бный потреблѧ́тисѧ начина́етъ, сл҃нца бо ѡ҆дꙋшевле́нный ѻ҆́блакъ возсїѧ̀ ѿ непло́дныхъ ложе́снъ всенепоро́чнаѧ: є҆ѧ́же ржⷭ҇тво̀ свѣтоза́рное воспра́зднꙋимъ.

Ꙗ҆́кѡ плодови́таѧ ма́слина, ꙗ҆̀же ѿ ко́рене прозѧ́бши і҆ессе́ева дв҃о, а҆́нна тѧ̀ прораща́етъ, прозѧба́ющꙋю ми́лостиваго сло́ва: є҆мꙋ́же ми́лость и҆ и҆́стина всегда̀ предхо́дитъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Распала́емь любо́вїю бж҃їею всебл҃же́нне, хвра́стнꙋю всю̀ ле́сть безбо́жныхъ попали́лъ є҆сѝ словесы̀ твои́ми, и҆ ра́дꙋѧсѧ взыва́лъ є҆сѝ: сла́ва си́лѣ твое́й гдⷭ҇и.

Свѧтодѣ́ланенъ сы́й хра́мъ гдⷭ҇ень, въ хра́мъ вте́клъ є҆сѝ безбо́жныхъ, и҆ си́хъ слꙋжє́нїѧ до́блественнѣ сокрꙋши́лъ є҆сѝ, мч҃ниче страстоно́сче всехва́льне.

Врачевство̀ ꙗ҆ви́сѧ всѧ́кагѡ недꙋ́га, свѧще́нный тво́й хра́мъ, вѣ́рою притека́ющымъ, и҆ до́блєсти твоѧ̑ въ то́мъ почита́ющымъ, созѡ́нте страстоте́рпче прехва́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Неискꙋсобра́чнѡ родила̀ є҆сѝ гдⷭ҇а, ѽ дв҃о! и҆ по рождествѣ̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ па́ки дѣ́вствꙋющи: тѣ́мже немо́лчными гла́сы, є҆́же ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ влⷣчце, вѣ́рою несꙋмнѣ́нною вопїе́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ твое́й: ты́ бо неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, и҆мѣ́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ надъ всѣ́ми бг҃а, и҆ родила̀ є҆сѝ безлѣ́тнаго сн҃а, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ ми́ръ подава́ющаѧ.

Запеча́таннаѧ ны́нѣ кни́га ражда́етсѧ, ю҆́же прочестѝ невозмо́жно є҆стество́мъ зако́на земны́хъ, соблюда́ема въ жили́ще сло́ва: ꙗ҆́коже кни̑ги проѧви́ша бг҃оглаго́ливыхъ дх҃омъ.

Лоза̀ дне́сь роди́сѧ спаси́тельнаѧ, ꙗ҆́же нетлѣ́нный процвѣте́тъ гро́здъ бжⷭ҇твенный, сла́дость пролива́ющїй: ѿ негѡ́же всѧ́къ пїѧ́й та́инственнѡ, бжⷭ҇твенное и҆ спаси́тельное весе́лїе плоди́тъ.

И҆гра́йте человѣ́цы, со а҆́гг҃лы ликꙋ́юще: дне́сь ѿ непло́дове дв҃ѣ ро́ждшейсѧ, печа́ль преста̀, и҆ приво́дитсѧ ра́дость, торжествꙋ́ющымъ тоѧ̀ бжⷭ҇твенное ржⷭ҇тво̀.

Бжⷭ҇твенный прописа̀ прⷪ҇ро́къ проѧвле́ннѣйше: сви́токъ тѧ̀ но́въ, въ не́мже пе́рстомъ сло́во ѻ҆́ч҃имъ дв҃о напи́шетсѧ, въ кни́зѣ написꙋ́ѧ жи́зни всѧ̑ бла́гостїю, тогѡ̀ нача́льствꙋ повинꙋ́ющыѧсѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ, вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Ты̀ мч҃ниче, свѣ́томъ трⷪ҇ческимъ просвѣ́щсѧ, потреби́лъ є҆сѝ безбо́жїѧ многобо́жный мра́къ, свѣти́льникъ ꙗ҆ви́всѧ присносвѣ́телъ.

Ты̀ шипо́къ благоцвѣтꙋ́щь, тече́нїемъ крове́й твои́хъ бл҃же́нне, показа́всѧ, благово́нїемъ чꙋде́съ мі́ръ ѡ҆благово́нилъ є҆сѝ.

Ты̀ гро́здъ мы́сленный вїногра́да сы́й хрⷭ҇то́ва, и҆сточи́лъ є҆сѝ мꙋче́нїѧ благоꙋмиле́нное вїно̀, вѣ́рою тѧ̀ сла́вѧщымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ ѻ҆рꙋ́жїе непобѣди́мое на врагѝ предлага́емъ: тѧ̀ ѡ҆снова́нїе и҆ наде́ждꙋ на́шегѡ спасе́нїѧ, бг҃оневѣ́стнаѧ, и҆́мамы.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бжⷭ҇твенное сїѐ и҆ всечⷭ҇тно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

Роди́сѧ дне́сь мо́стъ, преводѧ́щь къ свѣ́тꙋ человѣ́чество, лѣ́ствица нбⷭ҇наѧ, гора̀ бж҃їѧ ꙗ҆́вственнѣйшаѧ, бцⷣа дв҃а, ю҆́же ᲂу҆блажа́емъ.

Червлени́ца а҆́нна произведѐ багрѧни́цꙋ, рꙋно̀ ѡ҆мочи́вшꙋю воплоще́нїѧ цр҃е́ва по́слѣжде, ю҆́же досто́йнѡ всѝ пѣсносло́вимъ.

И҆сто́чникъ ны́нѣ произы́де и҆зъ ма́лыѧ ка́пли, всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆́же бе́зднꙋ спасе́нїѧ ро́ждши, многобо́жїѧ ᲂу҆праздни́тъ безмѣ̑рныѧ то́ки.

Ѿ непло́днагѡ ко́рене прозѧбла̀ є҆сѝ, и҆ и҆зъ ко́рене ѕло́бы те́рнїе, па́че є҆стества̀, твои́мъ бжⷭ҇твеннымъ прозѧбе́нїемъ посѣ́кла є҆сѝ, бг҃ороди́тельнице дв҃о приснобл҃же́ннаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Закла́тисѧ любвѐ ра́ди бж҃їѧ жела́ѧ, ꙗ҆́коже непоро́чнаѧ же́ртва, тогѡ̀ трапе́зѣ прине́слсѧ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди благоче́стнѡ тѧ̀ почита́емъ прехва́льне.

Немо́креннѡ преплы́въ пре́лести пꙋчи́нꙋ, въ приста́нище вы́шнѧгѡ црⷭ҇тва мч҃ниче дости́глъ є҆сѝ, вѣ́чныѧ наслажда́ѧсѧ тишины̀ бл҃же́нне.

Ногты̀ желѣ́зными твоѧ̑ ре́бра строга́ше неми́лостивнѡ мꙋчи́тель: но ты̀ въ рꙋ́цѣ бж҃їи дꙋ́ха со сла́вою преложи́лъ є҆сѝ, всебл҃же́нне приснопа́мѧтне.

Бг҃оро́диченъ:

Ѽ чꙋ́до всѣ́хъ чꙋде́съ новѣ́йшее. ꙗ҆́кѡ дв҃а во чре́вѣ, всѧ̑ содержа́щаго, неискꙋсомꙋ́жнѡ заче́нши, не тѣсновмѣстѝ.

Конда́къ предпра́зднства, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Дв҃а дне́сь, и҆ бцⷣа марі́а, черто́гъ безконе́чный нбⷭ҇нагѡ жениха̀ ражда́етсѧ ѿ непло́дове, бж҃їимъ совѣ́томъ, колесни́ца сло́ва благоꙋкраша́етсѧ: на сїе́ бо преднарече́сѧ, бжⷭ҇твеннаѧ две́рь, и҆ мт҃и сꙋ́щїѧ жи́зни.

І҆́косъ:

И҆́же ѿ непло́дове пло́дъ даде́сѧ, бг҃оѻтрокови́ца марі́а, ю҆́же прови́дѣша и҆ногда̀ бжⷭ҇твеннїи прⷪ҇ро́цы дх҃омъ: сїю̀ мы̀ дне́сь зрѧ́ще, въ нѣ́дрѣхъ а҆́нны и҆гра́ющꙋю, съ вѣ́рнымъ і҆ѡакі́момъ, мы́сленнѣ ко ᲂу҆чрежде́нїю стеце́мсѧ, и҆ сꙋ́щыѧ дале́че призове́мъ, глаго́люще: мі́ра сегѡ̀ ны́нѣ воззва́нїе. ѿ непло́дна бо чре́ва прозѧбѐ, бжⷭ҇твеннаѧ две́рь, и҆ мт҃и сꙋ́щїѧ жи́зни.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Не послꙋжи́ша тва́ри, бг҃омꙋ́дрїи, па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ благослове́нъ є҆сѝ.

І҆ѡакі́мъ же и҆ а҆́нна ᲂу҆блажа́ютсѧ, ро́ждши бл҃же́ннꙋю ꙗ҆́вѣ чⷭ҇тꙋю бг҃омт҃рь, бл҃же́нное сло́во ро́ждшꙋю, блажє́нны вѣ̑рныѧ соверша́ющаго всѧ̑.

Да́ръ че́стенъ стѧжа́ша тѧ̀ пречⷭ҇таѧ твоѝ роди́телїе, заче́ншꙋю бг҃а, ѡ҆богати́вшаго дармѝ лꙋ́чшими взыва́ющыѧ: ѻ҆тцє́въ гдⷭ҇и и҆ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Сосцы̀ твоѝ па́че вїна̀ бл҃жа́йшїи а҆́нно бг҃озва́ннаѧ: ꙗ҆́кѡ сосцы̑ свѧще́нными, пребл҃го́е сло́во дои́вшꙋю ты̀ дои́ла є҆сѝ, пода́телѧ млека̀, и҆ дыха́нїю пита́телѧ всемꙋ̀.

И҆гра́й, брѧца́й въ гꙋ́сль твою̀, бг҃одохнове́нне дв҃де, и҆ ликꙋ́й: се́ бо кївѡ́тъ, є҆го́же дре́вле провозвѣсти́лъ є҆сѝ, ѿ непло́дствꙋюща чре́ва про́йде, цр҃ю̀ тва́ри и҆ бг҃ꙋ соблюде́нъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Въ пе́щь болѣ́зненныхъ мꙋ́къ, мч҃ниче вве́рженъ бы́въ, ро́сꙋ ѿ бг҃а прїи́мъ терпѣ́нїѧ, благода́рнѡ же взыва́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀ гдⷭ҇и.

Свѣтлѣ́йшꙋ всѧ́кагѡ зла́та, вои́стиннꙋ и҆мѣ́ѧ дꙋ́шꙋ, пожре́ти златокова́нномꙋ мч҃ниче ѿню́дъ бо́гꙋ и҆ бездꙋ́шномꙋ не восхотѣ́лъ є҆сѝ: сама́го же себѐ же́ртвꙋ благово́ннѣйшꙋ гдⷭ҇ꙋ поже́рлъ є҆сѝ.

Па́стырь вели́кїй, па́стырѧ сꙋ́щѡ ѻ҆вца́мъ тѧ̀ мч҃ниче, ꙗ҆́кѡ а҆́гнѧ непоро́чно, своемꙋ̀ неле́стномꙋ ста́дꙋ сочета̀, вѡ́лки неѧ́тна мы́сленными тѧ̀ показа̀ всехва́льне.

Бг҃оро́диченъ:

Вы́шнѧгѡ ѡ҆свѧще́нное бжⷭ҇твенное селе́нїе, ра́дꙋйсѧ, тобо́ю во даде́сѧ ра́дость, бцⷣе, вопїю́щымъ: бл҃гослове́нна ты̀ въ жена́хъ є҆сѝ всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́троки благочести̑выѧ въ пещѝ, ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дично спасло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆гѡ̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Подви́гнемъ ѧ҆зы́къ пѣснопѣ́ньми бжⷭ҇твенное ржⷭ҇тво̀ чтꙋ́ще, препѣ́тое сло́во и҆ пребжⷭ҇твенное воплоти́вшїѧ дх҃омъ, и҆ воззове́мъ: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бжⷭ҇твеннїи и҆гра́йте прⷪ҇ро́цы, почита́юще дв҃ы ржⷭ҇тво̀: та́ бо и҆спо́лни всѣ́хъ проповѣ̑данїѧ, ва́ми сказꙋ́емаго поро́ждши хрⷭ҇та̀, всѧ́ческихъ цр҃ѧ̀: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Возопі́йте го́ры весе́лїе, а҆пⷭ҇ли и҆ мч҃ницы ликꙋ́йте, прпⷣбнїи и҆ пра́веднїи ны́нѣ ра́дꙋйтесѧ, въ ржⷭ҇твѣ̀ дне́сь гдⷭ҇ни мт҃ре, гдⷭ҇а по́йте, вопїю́ще, и҆ превозноси́те є҆гѡ̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Процвѣтѐ ꙗ҆́блоко благово́нное, шипо́къ бжⷭ҇твенный поѧви́сѧ, и҆ ѡ҆благово́ни дне́сь концы̀, и҆ ѕлосмра́дїе ᲂу҆ста́ви грѣха̀ на́шегѡ, всечⷭ҇таѧ, и҆ мт҃и сло́ва: ю҆́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Непло́дствꙋющее є҆стество̀ человѣ́ческое, честны́хъ дарова́нїй бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, дне́сь возвесели́сѧ, ѿ непло́дове бг҃оѻтрокови́цꙋ ро́ждшꙋсѧ ви́дѣвъ, и҆ возопі́й: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Рꙋ́кꙋ златосотворе́ннагѡ ѿе́мь мꙋ́дре кꙋмі́ра, ни́щымъ пода́лъ є҆сѝ, неистощи́мое сла́вне, себѣ̀ притворѧ́ѧ мꙋче́нїѧ и҆́стиннѡ бога́тство, приснопа́мѧтне: благослови́те, зовы́й, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Пло́тїю безпло́тномꙋ спле́тсѧ, посо́бїемъ хрⷭ҇то́вымъ сего̀ низложи́лъ є҆сѝ. тѣ́мже тѝ по́чєсти сла́вне, чꙋде́съ дѣ́йство са́мъ подадѐ, къ немꙋ́же ра́дꙋѧсѧ взыва́лъ є҆сѝ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Ѿве́рзъ напо́лнилъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ твоѧ̑ дх҃а, созѡ́нте всехва́льне: врагѡ́въ же ᲂу҆ста̀ хꙋ́лѧщихъ творца̀, и҆спо́лнилъ є҆сѝ всѧ́кагѡ стꙋда̀, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ ра́дꙋѧсѧ взыва́лъ є҆сѝ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆ди́на во всѣ́хъ ро́дѣхъ дв҃о чⷭ҇таѧ, мт҃и ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ бж҃їѧ: ты̀ бжⷭ҇тва̀ была̀ є҆сѝ прїѧ́телище всенепоро́чнаѧ, не ѡ҆па́льшисѧ ѻ҆гне́мъ непристꙋ́пнагѡ свѣ́та. тѣ́мъ же вси́ тѧ благослови́мъ, марі́е бг҃оневѣ́сто.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее свѧще́нное торжество̀ бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всебл҃же́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Сѐ бж҃їе мѣ́сто ст҃о́е проѧвле́ннѡ показа́сѧ, гра́дъ препросла́вленный цр҃е́въ назда́сѧ, свѣтоза́рный ра́й свѣ́тлѡ процвѣтѐ, раѧ̀ хода́таица сꙋ́щи, къ бг҃ꙋ же человѣ́кѡвъ ᲂу҆свое́нїе.

Ꙗ҆ви́сѧ свѣща̀ и҆ свѣти́льникъ дне́сь, златозарѧ́щїй свѣ́тъ превѣ́чный, въ ню́же всели́всѧ, сꙋ́щыѧ въ нощѝ лю́тыхъ просвѣти́тъ, разори́тъ же безбо́жїѧ мглꙋ̀, и҆ днѐ всѧ̑ содѣ́лаетъ прича́стники и҆́стиннѡ вѣ́ры ра́ди.

Дне́сь землѧ̀ ликꙋ́етъ, но́вое бо не́бо ви́дѣ, бж҃їе прекра́сное поро́ждшеесѧ, въ не́мже всели́всѧ пло́тїю, небе́съ превы́шше возведе́тъ человѣ́ки, и҆ ѡ҆божи́тъ всѧ̑ бл҃гостїю, є҆го́же пою́ще вѣ́рнѡ, велича́емъ.

Предо́браѧ дво́ица прозѧбѐ, і҆ѡакі́мъ и҆ а҆́нна, ю҆́ницꙋ нескве́рнꙋю, и҆зъ неѧ́же ю҆не́цъ ᲂу҆пита́нный проше́дъ, за мі́ръ закла́сѧ, є҆́млѧй прегрѣшє́нїѧ человѣ́кѡвъ, приноси̑мыѧ же разорѧ́ѧ жє́ртвы де́мѡнѡмъ.

Просвѣти́ ны свѣ́тъ ро́ждшаѧ, свѣтоно́сное твоѐ ржⷭ҇тво̀ дꙋ́хомъ, бг҃ороди́тельнице, торжествꙋ́ющыѧ, и҆ свѣ́та бꙋ́дꙋщагѡ покажѝ пречⷭ҇таѧ прича́стники, и҆ ми́ръ пода́ждь и҆ и҆збавле́нїе лю́тыхъ, мт҃рними твои́ми моли́твами.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Ка́мень и҆збра́нъ показа́лсѧ є҆сѝ хрⷭ҇то́въ, ка́мене краеꙋго́льнагѡ, мч҃ниче, валѧ́емь на землѝ, и҆ пре́лести разорѧ́ѧ тверды́ню, вѣ́рныхъ же сердца̀ твердѣ̑йша содѣ́ловаѧ.

Стрꙋю́ тѧ жи́зни стѧжа́вши хрⷭ҇то́ва ны́нѣ цр҃ковь, кровьмѝ твои́ми ꙗ҆́кѡ вода́ми напои́вшисѧ, мч҃ниче, страда́нїй твои́хъ и҆ чꙋде́съ всегда̀ благолѣ́пїемъ ᲂу҆краша́етсѧ.

Ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ воздаѧ́нїе по́двигѡвъ и҆ трꙋдѡ́въ твои́хъ, бг҃омꙋ́дре, нбⷭ҇ное црⷭ҇тво, въ не́мже ликꙋ́ѧ созѡ́нте, вѣ́рою творѧ́щихъ твою̀ свѧще́ннꙋю па́мѧть помина́й, всесла́вне.

Бг҃оро́диченъ:

Плени̑цы мои́хъ ны́нѣ согрѣше́нїй разрѣшѝ, дв҃о бцⷣе, бл҃гоꙋтро́бїѧ и҆сто́чникъ ро́ждшаѧ, є҆ди́на бг҃облаже́ннаѧ, и҆ ра́дости напо́лни, ꙗ҆́кѡ да досто́йнѡ велича́ю тѧ̀.

Свѣти́ленъ мꙋ́ченика. Подо́бенъ: Жєны̀, ᲂу҆слы́шите:

Ѻ҆рꙋ́жїемъ чⷭ҇тна́гѡ твоегѡ̀ крⷭ҇та̀ воѡрꙋжи́всѧ страда́лецъ тво́й, сло́ве, проти̑вныѧ си̑лы тве́рдѡ побѣдѝ, и҆ мꙋчи́телѧ посрамѝ, и҆ за тѧ̀ пострада̀, и҆ съ тобо́ю, хрⷭ҇тѐ мо́й всецр҃ю̀, црⷭ҇твꙋетъ при́снѡ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства:

А҆да́ме ѡ҆бнови́сѧ, и҆ є҆́ѵа возвели́чисѧ: прⷪ҇ро́цы со а҆пⷭ҇лы ликꙋ́йте и҆ пра́ведными: ѻ҆́бщаѧ бо ра́дость возсїѧ̀, а҆́гг҃лѡвъ же и҆ человѣ́кѡвъ, ѿ пра́ведныхъ дне́сь, і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны, бцⷣа марі́а.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Поⷣ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Прїиди́те и҆́же ѿ а҆да́ма, ꙳ ю҆́же ѿ дв҃да и҆зра́стшꙋю, ꙳ и҆ хрⷭ҇та̀ ро́ждшꙋю, ꙳ воспои́мъ дв҃ꙋ, ꙳ марі́ю пречⷭ҇тꙋю.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Хвалꙋ̀ и҆зба́вителю, ꙳ принесе́мъ гдⷭ҇ꙋ, ꙳ ѿ непло́дове, да́вшемꙋ на́мъ бцⷣꙋ, ꙳ и҆ є҆ди́нꙋ приснодв҃ꙋ.

Сті́хъ: Лицꙋ̀ твоемꙋ̀ помо́лѧтсѧ бога́тїи лю́дстїи.

Дне́сь ра́дость ꙳ всеѧ̀ вселе́нныѧ ꙳ ѿ непло́дныхъ ложе́снъ ꙳ ражда́етсѧ пресла́внѡ, ꙳ мт҃и всѣ́хъ цр҃ѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ в҃. Самогла́сенъ:

Пронарече́ннаѧ всѣ́хъ цр҃и́ца, бж҃їе ѻ҆би́телище, ѿ непло́дныѧ дне́сь ᲂу҆тро́бы про́йде а҆́нны сла́вныѧ, присносꙋ́щнагѡ сꙋщества̀ бжⷭ҇твенное пребыва́лище: є҆́юже безстꙋ́дный а҆́дъ попра́сѧ, и҆ всеро́днаѧ є҆́ѵа въ тве́рдꙋю жи́знь вво́дитсѧ, то́й досто́йнѡ возопїи́мъ: бл҃же́нна ты̀ въ жена́хъ, и҆ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀ бл҃гослове́нъ.

На лїтꙋргі́и: бл҃жє́нна препра́зднства, пѣ́снь г҃, на д҃: и҆ ст҃а́гѡ, пѣ́снь ѕ҃, на д҃. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Возвесели́тсѧ првⷣникъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ᲂу҆пова́етъ на него̀. Сті́хъ: Оу҆слы́ши, бж҃е, гла́съ мо́й: А҆пⷭ҇лъ къ є҆фесе́ємъ, зача́ло сл҃г. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ д҃: Воззва́ша пра́веднїи, и҆ гдⷭ҇ь ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ. Сті́хъ: Мнѡ́ги скѡ́рби првⷣнымъ, и҆ ѿ всѣ́хъ и҆́хъ и҆зба́витъ ѧ҆̀ гдⷭ҇ь. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло н҃в. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

🕅 Подоба́етъ вѣ́дати, а҆́ще слꙋчи́тсѧ предпра́зднство ржⷭ҇тва̀ прест҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ мꙋ́ченика сѡзо́нта въ недѣ́лю.

Въ сꙋббѡ́тꙋ на ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры воскрⷭ҇ны и҆ бцⷣы по ѻ҆бы́чаю. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ є҆гѡ̀.

На вели́цѣй вече́рни: По каѳі́смѣ, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ: стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃: и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 10 є҆ди́нъ: и҆ предпра́зднства г҃: и҆ мꙋ́ченика г҃. Сла́ва, предпра́зднства: И҆ ны́нѣ бг҃оро́диченъ пе́рвый, гла́са настоѧ́щагѡ. На лїті́и стїхи́ра хра́ма, та́же стїхи̑ры стїхо́вны предпра́зднства вечє́рнїѧ. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства: пи́санъ на ᲂу҆́трени на стїхо́внѣ. На стїхо́внѣ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На благослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь, Бцⷣе дв҃о: два́жды, и҆ предпра́зднства є҆ди́ножды. и҆ чте́нїе въ посла́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ.

На ᲂу҆́трени: на Бг҃ъ гдⷭ҇ь тропа́рь воскрⷭ҇нъ, два́жды: Сла́ва, мꙋ́ченика: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны, и҆ бг҃оро́дичны и҆́хъ. И҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ, недѣ́лѧ предъ воздви́женїемъ. Посе́мъ непоро́чны, и҆ ѵ҆пакоѝ. и҆ чте́нїе, недѣ́лѧ рѧ́дъ. Степє́нна, и҆ прокі́менъ гла́са. Всѧ́кое дыха́нїе: и҆ є҆ѵⷢ҇лїе воскрⷭ҇но. и҆ Воскрⷭ҇нїе хрⷭ҇то́во: Та́же канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ бцⷣы на в҃: и҆ предпра́зднства на д҃: и҆ мꙋ́ченика на д҃. Катава́сїа: Крⷭ҇тъ начерта́въ: По г҃-й пѣ́сни, конда́къ предпра́зднства, и҆ і҆́косъ, и҆ мꙋ́ченика. Сла́ва, сѣда́ленъ мꙋ́ченика: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. По ѕ҃-й пѣ́сни, конда́къ и҆ і҆́косъ воскрⷭ҇нъ, и҆ чте́мъ про́логъ. На ѳ҃-й пѣ́сни пое́мъ Чтⷭ҇нѣ́йшꙋю: Свѣти́ленъ воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, мꙋ́ченика: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны д҃: и҆ ꙾восто́ченъ꙾ 11 є҆ди́нъ: и҆ предпра́зднства подо́бны г҃, тогѡ̀ днѐ стїхѡ́вныѧ, съ припѣ́вы и҆́хъ. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ. И҆ ны́нѣ, Пребл҃гослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое. Тропа́рь воскрⷭ҇нъ то́чїю. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ѡ҆глаше́нїе. И҆ ѻ҆бы́чное и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃-й. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, предпра́зднства: И҆ ны́нѣ, (с. 130) бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: конда́къ предпра́зднства, и҆ коне́чный ѿпꙋ́стъ. На г҃-мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, мꙋ́ченика: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По Ѻ҆́ч҃е на́шъ: конда́къ воскрⷭ҇нъ. Та́коже и҆ на про́чихъ часѣ́хъ глаго́лемъ тропа́рь воскрⷭ҇нъ пре́жде, а҆ предпра́зднства и҆ мꙋ́ченика, премѣнѧ́юще. Кондаки́ же, воскрⷭ҇нъ и҆ предпра́зднства, глаго́лемъ премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и: Бл҃же́нна ѻ҆ктѡ́иха, на ѕ҃ и҆ съ трⷪ҇чнымъ: и҆ предпра́зднства пѣ́снь г҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскрⷭ҇нъ, и҆ предпра́зднства: та́же хра́ма ст҃а́гѡ: и҆ мꙋ́ченика. Конда́къ воскрⷭ҇нъ, и҆ хра́ма ст҃а́гѡ: Сла́ва, мꙋ́ченика: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Прокі́менъ, а҆пⷭ҇лъ, а҆ллилꙋ́їа, и҆ є҆ѵⷢ҇лїе пре́жде недѣ́ли предъ воздви́женїемъ, и҆ рѧ́дъ недѣ́ли подъ зача́ло. та́же ст҃а́гѡ. Прокі́менъ гла́са ѡ҆ставлѧ́етсѧ. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ: И҆ мꙋ́ченика: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ првⷣникъ:

Слꙋ́жба ст҃и́телю і҆ѡа́ннꙋ новгоро́дскомꙋ.

Ве́черъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ: на Гдⷭ҇и воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ в҃.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Є҆гда̀ бжⷭ҇твенный гла́съ свы́ше ᲂу҆слы́шавъ, свѧти́телю і҆ѡа́нне бл҃же́нне, сто́лпъ непоколеби́мый цр҃кве, и҆ гра́дꙋ ѡ҆снова́нїе ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ пресла́вне наде́жди є҆́же на бг҃а наро́дѡмъ не ѿпа́дати глаго́лалъ є҆сѝ: ѻ҆ба́че вѣ́рою несꙋмнѣ́ннѡ держи́мь, ра́дꙋѧсѧ вопїѧ́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀: сла́ва чл҃вѣколю́бче твоемꙋ̀ смотре́нїю.

Ѻ҆́бразъ бы́лъ є҆сѝ ст҃и́телємъ бл҃же́нне, ѡ҆ ста́дѣ хрⷭ҇то́вѣ попече́нїе нелѣ́ностно стѧжа́въ: вели́кагѡ нова́града похвала̀, и҆ рѡссі́йскїѧ землѝ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ всеѧ̀ вселе́нныѧ ᲂу҆добре́нїе. тѣ́мже се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты́ тѧ ст҃и́телю і҆ѡа́нне, ᲂу҆бл҃жа́емъ, и҆ ра́дꙋющесѧ вопїе́мъ: сла́ва бж҃їю є҆́же къ на́мъ смотре́нїю.

Дх҃а ст҃а́гѡ ѻ҆би́тель бы́лъ є҆сѝ дꙋ́хꙋ пло́ть покори́лъ є҆сѝ, всѧ̑ кѡ́зни и҆скꙋси́телѧ попра́въ, стоѧ̑нїи всено́щными пѡ́двигъ твои́хъ мꙋ́дре: лю́демъ рѡссі́йскїѧ землѝ, на сопоста́ты пода́ждь ѡ҆долѣ́нїе, моли́твами твои́ми бл҃же́нне, гро́бꙋ твоемꙋ̀ покланѧ́емсѧ, и҆ многоцѣлє́бнымъ моще́мъ, и҆ ра́дꙋющесѧ вопїе́мъ: сла́ва бг҃ꙋ преди́вна тѧ̀ показа́вшемꙋ чꙋдотво́рца, человѣ́кѡмъ въ наказа́нїе.

Сла́ва ст҃а́гѡ, гла́съ д҃:

Ст҃и́телей ѻ҆́бразъ, и҆ вѣ́ры ᲂу҆твержде́нїе, і҆ѡа́нне пребл҃же́нне, и҆ пра́вило мона́хѡвъ, не да́лъ є҆сѝ сна̀ твои́ма ѻ҆чи́ма, во всено́щныхъ стоѧ́нїихъ ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ, и҆ въ зрѣ́нїихъ къ бг҃ꙋ вѣ́ждома твои́ма дрема́нїѧ, до́ндеже гла́съ бжⷭ҇твенный ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ, свобожда́ющь гра́дъ ѿ плѣне́нїѧ ра́тныхъ, и҆ бг҃опорꙋче́нное тебѣ̀ ста́до ѿ расхище́нїѧ. тѣ́мже соше́дшесѧ дне́сь, любо́вїю ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀: ѽ слꙋжи́телю є҆диносꙋ́щныѧ трⷪ҇цы. не преста́й молѧ́сѧ ѡ҆ творѧ́щихъ вѣ́рою свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ д҃: Всечⷭ҇тно́е твоѐ ржⷭ҇тво̀:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ благослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Блаже́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й, и҆ лѣ̑та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́ицѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на (с. 132) ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. [и҃] Послꙋ́шайте ᲂу҆̀бо менє̀, ѽ ча̑да! честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆́бѡ, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, мє́рзски же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость: ᲂу҆стнѣ́ же мꙋжі́й мꙋ́дрыхъ вѣ́дѧтъ бл҃года́ть. Оу҆ста̀ мꙋ́дрыхъ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, пра́вда же и҆збавлѧ́етъ и҆̀хъ ѿ сме́рти. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́етсѧ въ живо́тъ, и҆ во бл҃ги́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды ѡ҆б̾и́метъ. Свѣ́тъ пра́вєднымъ всегда̀, и҆ ѿ гдⷭ҇а ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть и҆ сла́вꙋ. Ѧ҆зы́къ мꙋ́дрыхъ дѡ́браѧ свѣ́сть, и҆ въ се́рдцѣ и҆́хъ почі́етъ мꙋ́дрость. Лю́битъ гдⷭ҇ь прпⷣбныѧ сердца̀, прїѧ́тни же є҆мꙋ̀ всѝ непоро́чнїи въ пꙋтѝ. [Глава̀ ѕ҃] Мꙋ́дрость гдⷭ҇нѧ просвѣща́етъ лицѐ разꙋ́мнагѡ. Постига́етъ бо жела́ющыѧ ю҆̀, пре́жде да́же разꙋмѣ́ти ю҆̀: и҆ ᲂу҆до́бь ᲂу҆́зритсѧ ѿ лю́бѧщихъ ю҆̀. Оу҆́треневавый къ не́й, не ᲂу҆трꙋди́тсѧ. и҆ бдѧ́й є҆ѧ̀ ра́ди, вско́рѣ безъ печа́ли бꙋ́детъ. Ꙗ҆́кѡ досто́йныхъ є҆ѧ̀ сама̀ ѡ҆бхо́дитъ и҆́щꙋщи, и҆ во стезѧ́хъ є҆ѧ̀ ꙗ҆влѧ́етсѧ и҆̀мъ благопрїе́мнѣ. [з҃] Мꙋ́дрости никогда́же ѡ҆долѣ́етъ ѕло́ба. [и҃] Си́хъ ра́ди и҆ рачи́тель бы́хъ добро́ты є҆ѧ̀: и҆ возлюби́хъ ю҆̀, и҆ поиска́хъ ѿ ю҆́ности моеѧ̀: и҆ взыска́хъ невѣ́стꙋ привестѝ себѣ̀, ꙗ҆́кѡ всѣ́хъ влⷣка возлюбѝ ю҆̀: таи́нница бо є҆́сть бж҃їѧ хи́трости, и҆ ѡ҆брѣта́тельница дѣ́лъ є҆гѡ̀. Трꙋды̀ є҆ѧ̀ сꙋ́ть добродѣ́тєли: цѣломꙋ́дрїю же и҆ ра́зꙋмꙋ та̀ ᲂу҆чи́тъ, пра́вдѣ и҆ мꙋ́жествꙋ, и҆́хже потре́бнѣе ничто́же є҆́сть въ житїѝ человѣ́кѡмъ. А҆́ще же и҆ мно́гагѡ и҆скꙋ́сства жела́етъ кто̀, вѣ́сть дрє́внѧѧ, и҆ бы́ти хотѧ̑щаѧ разсмо́тритъ: свѣ́сть и҆зви̑тїѧ слове́съ, и҆ разрѣшє́нїѧ гада́нїй: зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀ проразꙋмѣ́етъ, и҆ сбытїѧ̑ време́нъ и҆ лѣ́тъ: и҆ всѣ̑мъ совѣ́тникъ є҆́сть бла́гъ, ꙗ҆́кѡ безсме́ртїе є҆́сть въ не́й, и҆ бл҃госла́вїе во ѻ҆бще́нїи слове́съ є҆ѧ̀. Сегѡ̀ ра́ди бесѣ́довахъ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ помоли́хсѧ є҆мꙋ̀, и҆ рѣ́хъ ѡ҆ всегѡ̀ се́рдца моегѡ̀: [ѳ҃] бж҃е ѻ҆тцє́въ и҆ гдⷭ҇и ми́лости, сотвори́вый всѧ̑ сло́вомъ твои́мъ, и҆ мꙋ́дростїю твое́ю ᲂу҆стро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими ѿ тебє̀ тварьмѝ, и҆ да ᲂу҆правлѧ́етъ мі́ръ въ прпⷣбїи и҆ пра́вдѣ, да́ждь мѝ твои́хъ престо́лѡвъ присѣдѧ́щꙋю премꙋ́дрость, и҆ не ѿлꙋчѝ менє̀ ѿ ѻ҆́трѡкъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ ра́бъ тво́й, и҆ сы́нъ рабы́ни твоеѧ̀. Послѝ ю҆̀ съ нб҃съ ѿ ст҃а́гѡ жили́ща твоегѡ̀, и҆ ѿ престо́ла сла́вы твоеѧ̀, да сꙋ́щи со мно́ю наꙋчи́тъ мѧ̀, что̀ бл҃гоꙋго́дно є҆́сть предъ тобо́ю: и҆ наста́витъ мѧ̀ въ ра́зꙋмъ, и҆ сохрани́тъ мѧ̀ въ сла́вѣ свое́й. Помышлє́нїѧ бо сме́ртныхъ всѧ̑ боѧзли̑ва, и҆ погрѣши́тєльна ᲂу҆мышлє́нїѧ и҆́хъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Похвалѧ́емꙋ пра́ведникꙋ, возвеселѧ́тсѧ лю́дїе: безсме́ртїе бо є҆́сть па́мѧть є҆гѡ̀, ꙗ҆́кѡ ѿ гдⷭ҇а познава́етсѧ, и҆ ѿ человѣ̑къ: и҆ ᲂу҆го́дна гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀. [ѕ҃] Возлюби́те ᲂу҆́бѡ, ѽ мꙋ́жїе, мꙋ́дрость, и҆ поживетѐ: восхощи́те є҆ѧ̀, и҆ нака́зани бꙋ́дете: Нача́ло бо є҆ѧ̀ любы̀, и҆ соблюде́нїе зако́на. Почти́те премꙋ́дрость, да во вѣ́ки црⷭ҇твꙋете. Возвѣщꙋ̀ ва́мъ, и҆ не скры́ю ѿ ва́съ та̑инъ бж҃їихъ: Ꙗ҆́кѡ то́й мꙋ́дрости наста́вникъ є҆́сть, и҆ мꙋ́дрыхъ и҆спра́витель, и҆ всѧ́комꙋ смы́слꙋ и҆ дѣ́лꙋ хитре́цъ. И҆ всѣ̑мъ смы́слѡмъ наꙋчи́тъ мꙋ́дрость: є҆́сть бо въ не́й дх҃ъ разꙋ́менъ и҆ ст҃ъ и҆ сїѧ́нїе свѣ́та присносꙋ́щнагѡ, и҆ ѻ҆́бразъ бла́гости бж҃їѧ: Та́ѧ дрꙋ́ги бж҃їѧ и҆ прⷪ҇ро́ки ᲂу҆строѧ́етъ. Бл҃голѣ́пнѣйши же є҆́сть со́лнца, и҆ па́че всѧ́кагѡ сотворе́нїѧ ѕвѣ́здъ: свѣ́тꙋ сосꙋжда́ема, ѡ҆брѣта́етсѧ пе́рвѣйши. Та́ѧ ᲂу҆гожда́ющихъ є҆́й ѿ болѣ́зни и҆зба́ви, и҆ наста́ви на стєзѝ пра̑выѧ. Дадѐ и҆̀мъ ра́зꙋмъ и҆мѣ́ти ст҃ъ, и҆ сохранѝ ѧ҆̀ ѿ ловѧ́щихъ, и҆ по́двигъ крѣ́покъ подадѐ и҆̀мъ. Да разꙋмѣ́ютъ всѝ, ꙗ҆́кѡ си́льнѣйши всегѡ̀ є҆́сть бл҃гоче́стїе: И҆ никогда́же премо́жетъ ѕло́ба мꙋ́дрости, нижѐ пре́йдетъ ѕлы̑ѧ ѡ҆блича́ющи сꙋ́дъ. Реко́ша же въ себѣ̀, помы́сливше непра́веднѡ: наси́льствꙋемъ пра́ведномꙋ, и҆ не пощади́мъ преподо́бства є҆гѡ̀, ни ᲂу҆срами́мсѧ сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бꙋ́детъ бо на́мъ крѣ́пость зако́нъ: и҆ ᲂу҆лови́мъ пра́веднаго, ꙗ҆́кѡ неꙋго́денъ на́мъ є҆́сть: и҆ проти́витсѧ дѣлѡ́мъ на́шымъ, и҆ поно́ситъ на́мъ ѿпаде́нїе зако́на, и҆ ѡ҆блича́етъ на́мъ согрѣшє́нїѧ наказа́нїѧ на́шегѡ: Возвѣща́етъ на́мъ ра́зꙋмъ и҆мѣ́ти бж҃їй, и҆ ѻ҆́трока гдⷭ҇нѧ себѐ и҆менꙋ́етъ. Бы́сть на́мъ на ѡ҆бличе́нїе помышле́нїй на́шихъ, и҆ тѧ́жекъ на́мъ є҆́сть и҆ ви́димь, ꙗ҆́кѡ неподо́бно и҆ны̑мъ житїѐ є҆гѡ̀, и҆ и҆змѣнє́ны стєзѝ є҆гѡ̀. Въ порꙋга́нїе вмѣни́хомсѧ є҆мꙋ̀: и҆ ᲂу҆далѧ́етсѧ ѿ пꙋте́й на́шихъ, ꙗ҆́кѡ ѿ нечисто́тъ: и҆ блажи́тъ послѣ̑днѧѧ првⷣныхъ. Оу҆ви́димъ ᲂу҆́бѡ, а҆́ще словеса̀ є҆гѡ̀ и҆́стинна сꙋ́ть, (с. 135) и҆скꙋ́симъ, ꙗ҆̀же сбыва́ютсѧ є҆мꙋ̀. Рꙋга́нїемъ и҆ мꙋ́кою и҆стѧ́жемъ є҆го̀: да разꙋмѣ́емъ кро́тость є҆гѡ̀, и҆ и҆скꙋ́симъ безѕло́бство є҆гѡ̀. сме́ртїю без̾ѻбра́зною ѡ҆сꙋ́димъ є҆го̀: бꙋ́детъ бо посѣще́нїе ѿ слове́съ є҆гѡ̀. Сїѧ̑ помы́слиша, и҆ прельсти́шасѧ: ѡ҆слѣпи́ бо ѧ҆̀ ѕло́ба и҆́хъ, и҆ не разꙋмѣ́ша та̑инъ бж҃їихъ, и҆ не разсꙋди́ша: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ є҆ди́нъ, живота̀ и҆мѣ́ѧй и҆ сме́рти вла́сть: и҆ спаса́ѧй во вре́мѧ ско́рби, и҆ и҆збавлѧ́ѧй ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀. Ще́дръ и҆ ми́лостивъ, и҆ даѧ́й прпⷣбнымъ свои̑мъ благода́ть, и҆ свое́ю мы́шцею гѡ́рдымъ противлѧ́ѧйсѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ в҃. Поⷣ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

До́мъ дх҃а ст҃а́гѡ, ꙳ и҆ правосла́вїѧ ᲂу҆твержде́нїе, ст҃и́телей похвало̀, ꙳ соверше́нный вѣ́рою ꙳ і҆ѡа́нне прехва́льне хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ.

Сті́хъ: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ пра́вдою, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

До́мъ премꙋ́дрости бж҃їѧ, ꙳ є҆ѧ́же при́снѡ ꙳ наслажда́емсѧ сла́вне, ꙳ и҆ вѣ́ры и҆́стинный ᲂу҆чи́телю, є҆сѝ бл҃же́нне ко гдⷭ҇ꙋ.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

До́мъ нескꙋ́дныѧ бл҃года́ти, ꙳ и҆ гра́дъ крѣ́пкїй, ꙳ и҆ на врагѝ побѣ́да, ꙳ возвы́си ро́гъ правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нъ моли́твами твои́ми ко гдⷭ҇ꙋ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Чи́стое житїѐ твоѐ похвалѧ́емъ, пречестнѣ́йшїй ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне бл҃же́нне: сосꙋ́дъ и҆збра́нный бж҃їй, мꙋ́жъ жела́нїй дꙋхо́вныхъ, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ бы́лъ є҆сѝ ѻ҆би́телище: дꙋ́хи же нечи̑стыѧ попра́въ, и҆ си́хъ безъ вѣ́сти сотвори́лъ є҆сѝ, и҆ по преставле́нїи твое́мъ къ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ жи́въ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ, и҆ ѡ҆ поле́зныхъ наказꙋ́ѧ, и҆ ны́нѣ предстоѧ̀ ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ моли́сѧ, ми́ръ мі́рꙋ дарова́ти, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ д҃. Всемі́рнаѧ ра́дость:

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Дне́сь свѣ́тлѡ красꙋ́етсѧ сла́внѣйшїй вели́кїй но́въградъ, и҆мѣ́ѧ мо́щи твоѧ̑ въ себѣ̀ ст҃и́телю і҆ѡа́нне, ꙗ҆́кѡ со́лнєчныѧ лꙋчы̀ и҆спꙋща́ющыѧ, и҆ подаю́щыѧ и҆сцѣлє́нїѧ притека́ющымъ съ вѣ́рою къ ра́цѣ моще́й твои́хъ. моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, и҆зба́вити гра́дъ се́й невреди́мь ѿ ва́рварскагѡ плѣне́нїѧ, и҆ междоꙋсо́бныѧ бра́ни, и҆ ѻ҆́гненнагѡ запале́нїѧ, ст҃и́телю бг҃омꙋ́дре и҆ чꙋдоно́сче, нбⷭ҇ный человѣ́че, и҆ земны́й а҆́гг҃ле: да соше́дшесѧ любо́вїю въ па́мѧть твою̀, свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ, въ пѣ́снехъ и҆ пѣ́нїихъ ра́дꙋющесѧ, и҆ хрⷭ҇та̀ сла́вѧще, тебѣ̀ таковꙋ́ю бл҃года́ть дарова́вшаго и҆сцѣле́нїй, и҆ вели́комꙋ новꙋ́градꙋ застꙋпле́нїе и҆ ᲂу҆тверже́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства.

На ᲂу҆́трени, по а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чи́тель и҆ па́стырь, и҆ ви́децъ чꙋдодѣѧ́нїй бж҃їихъ свѧще́ннѡ просла́вилсѧ є҆сѝ, и҆ со а҆́гг҃лы бг҃ꙋ предстои́ши: тѣ́мъ дне́сь бж҃їѧ цр҃ковь чти́тъ, и҆ прославлѧ́етъ пресла́внꙋю твою̀ па́мѧть: сла́ва бг҃ꙋ преди́вна тѧ̀ показа́вшемꙋ во а҆рхїере́ехъ: сла́ва ᲂу҆крѣ́пльшемꙋ тѧ̀ во и҆скꙋше́нїихъ, и҆ невре́дна соблю́дшꙋ: сла́ва просла́вльшемꙋ тѧ̀ і҆ѡа́нне всебл҃же́нне.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства:

Ро́ждшисѧ пресла́внѡ ѿ непло́дныхъ ложе́снъ, ѿ дв҃и́ческихъ чре́слъ родила̀ є҆сѝ па́че є҆стества̀: красе́нъ бо ꙗ҆́вльшисѧ сте́бль, и҆зрасти́ла є҆сѝ мі́рꙋ жи́знь. сегѡ̀ ра́ди си́лы нбⷭ҇ныѧ вопїю́тъ тебѣ̀ бцⷣе: сла́ва происхожде́нїю твоемꙋ̀ чⷭ҇таѧ: сла́ва ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀: сла́ва дѣ́вствꙋ твоемꙋ̀, мт҃и безневѣ́стнаѧ.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Вели́кїй но́вградъ торжествꙋ́етъ ѡ҆ бз҃ѣ досто́йнѡ, въ па́мѧть твою̀, ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне: моли́твами бо твои́ми спаса́еми ѿ и҆скꙋше́нїй и҆ бѣ́дъ, и҆ всѧ́кагѡ преще́нїѧ находѧ́щагѡ, и҆ па́ки ст҃и́телю не преста́й молѧ́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства:

Лꙋчѝ просїѧ́ша всемі́рныѧ ра́дости ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀, дв҃о мт҃и марі́е, на землѝ, и҆ ѡ҆зари́ша мы̑сли любо́вїю пою́щихъ тѧ̀.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Повелѣ́нное:

Повелѣ̑нїѧ бж҃їѧ ѿ ю҆́ности сохрани́въ, ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне, и҆ во пло́ти сы́й бг҃ꙋ собесѣ́дникъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ забра́ло гра́дꙋ, и҆ цр҃кве ѡ҆снова́нїе, и҆ премꙋ́дрости бж҃їей слꙋжи́тель и҆зрѧ́денъ, ст҃и́телей ѻ҆́бразъ, и҆ правосла́вїѧ и҆́стинный ᲂу҆чи́тель. тѣ́мъ мо́лимъ тѧ̀, свѧ́те: моли́сѧ сп҃сꙋ, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти бцⷣы ра́ди, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства:

Да ра́дꙋетсѧ нб҃о, и҆ землѧ̀ да весели́тсѧ, бж҃їе бо не́бо на землѝ роди́сѧ, бг҃оневѣ́стнаѧ сїѧ̀, ѿ ѡ҆бѣтова́нїѧ, непло́ды млⷣнца пита́етъ марі́ю: и҆ ра́дꙋетсѧ ѡ҆ ржⷭ҇твѣ̀ і҆ѡакі́мъ: же́злъ, глаго́лѧ, роди́сѧ мнѣ̀, и҆зъ негѡ́же цвѣ́тъ хрⷭ҇то́съ прозѧбѐ и҆зъ ко́рене дв҃дова, вои́стиннꙋ чꙋ́до пресла́вно.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе да хва́литъ гдⷭ҇а. Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ: Речѐ гдⷭ҇ь свои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ: а҆́зъ є҆́смь две́рь: По н҃- мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃: Чи́стое житїѐ твоѐ похвалѧ́емъ: Пи́сана на стїхо́внѣ. Сла́ва.

Канѡ́нъ предпра́зднства со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на и҃.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Бг҃озва́нне ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ ми́лостивъ и҆ кро́токъ бы́лъ є҆сѝ ѻ҆́ч҃е, и҆ вои́стиннꙋ ти́хъ дꙋ́хомъ, и҆ ѡ҆деснꙋ́ю прⷭ҇то́ла бж҃їѧ стоѧ́нїѧ сподо́билсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне: и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ, тишинꙋ̀ пода́ждь се́рдцꙋ моемꙋ̀.

Ѿ млады́хъ ногте́й ст҃и́телю і҆ѡа́нне, впери́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆мо́мъ къ бг҃ꙋ, и҆ стра̑сти тѣлє́сныѧ ѕѣ́льнымъ воздержа́нїемъ ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ, всѧ́кими добродѣ́тельми ᲂу҆краша́ѧсѧ премꙋ́дре.

Є҆гда̀ і҆ере́йскїй са́нъ воспрїѧ́тъ, и҆ гдⷭ҇нѧ ѡ҆правда̑нїѧ внима́ѧ ᲂу҆мо́мъ, ст҃и́телю і҆ѡа́нне, и҆ ѿ среды̀ молвы̀ ᲂу҆далѧ́ѧсѧ, премꙋ́дре, нечистотѣ̀ не прикаса́лсѧ є҆сѝ: та́кѡ, ст҃и́телю, нечи̑стаѧ помышлє́нїѧ ѿженѝ ѿ се́рдца моегѡ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Правосла́вїѧ бы́лъ є҆сѝ ᲂу҆чи́тель и҆́стинный, и҆ къ бцⷣѣ ве́лїй моле́бникъ. но и҆ ны́нѣ ст҃и́телю, при́снѡ не преста́й посѣща́ѧ ча̑дъ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ къ бг҃ꙋ дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧй ве́лїе.

Катава́сїа: Крⷭ҇тъ начерта́въ:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́бѡ со́лнце взы́де на восто́цѣ, ты́ же ст҃и́телю і҆ѡа́нне, на сѣ́верѣ на прⷭ҇то́лѣ сѣдѧ̀ вели́кагѡ нова́града, возсїѧ́лъ є҆сѝ свѣ́тлыми дѣѧ́ньми, и҆ лю́ди всѧ̑ просвѣти́лъ є҆сѝ ᲂу҆чє́нїи, и҆ є҆ретїкѡ́въ ᲂу҆ста̀ и҆́стиннымъ сло́вомъ загради́лъ є҆сѝ.

Благоѻбра́зенъ ѻ҆бы́чай и҆мѣ́ѧ, и҆ ко всѣ̑мъ любо́вь бжⷭ҇твеннꙋю притѧжа̀ премꙋ́дре і҆ѡа́нне, ва́рварѡмъ ѻ҆стротꙋ̀ притꙋпѝ ст҃и́телю, и҆ до конца̀ и҆̀хъ низложѝ.

Пред̾ѡчи́стивъ се́рдце твоѐ молѧ́щꙋсѧ тебѣ̀ бг҃ꙋ ѡ҆ по́льзѣ людстѣ́й, слы́ша гла́съ бжⷭ҇твенный, глаго́лющь тѝ є҆́же ѡ҆ поле́зныхъ: моли́тва бо твоѧ̀ ᲂу҆слы́шана бы́сть, ꙗ҆́коже вели́кагѡ ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ къ бг҃ꙋ моле́бника, ст҃и́телю і҆ѡа́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Совокꙋпѝ, пречⷭ҇таѧ, всѧ̑ правосла̑вныѧ, є҆́же просла́вити тѧ̀ цр҃и́це, цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ ро́ждшꙋю: дале́че же ѿ на́съ ѿженѝ ва́рварское негодова́нїе. рабꙋ́ же твоемꙋ̀ пода́ждь сло́во, да возмогꙋ̀ воспѣ́ти твоѧ̑ пресла̑внаѧ чꙋдеса̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Є҆гда̀ молѧ́щꙋсѧ тебѣ̀ въ вели́цѣй це́ркви премꙋ́дрости бж҃їѧ, пребл҃же́нне і҆ѡа́нне, пред̾ѡчи́щенный дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ: гла́сꙋ же бжⷭ҇твенномꙋ ꙗ҆вле́ннѡ тебѣ̀ возгласи́вшꙋ, є҆́же ѡ҆ чꙋдесѝ бцⷣы, и҆ ѡ҆ и҆збавле́нїи гра́да, и҆ ѡ҆ ᲂу҆краше́нїе це́ркве хрⷭ҇то́вы, и҆ прїѧ́тъ ѿ слове́съ чꙋ́днагѡ ѻ҆́нагѡ гла́са, и҆́стинныхъ зна́менїй, и҆ чꙋде́съ дарова̑нїѧ, и҆ бжⷭ҇твєннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ и҆злива́еши всѣ̑мъ. тѣ́мже и҆ съ любо́вїю ѻ҆́ч҃е, пра́зднꙋемъ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства:

Дв҃а марі́а и҆ бцⷣа вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́блакъ свѣ́та дне́сь возсїѧ̀ на́мъ, и҆ ѿ пра́вєдникꙋ происхо́дитъ въ сла́вꙋ на́шꙋ: не ктомꙋ̀ а҆да́мъ ѡ҆сꙋжда́етсѧ, и҆ є҆́ѵа ѿ ᲂу҆́зъ свободи́сѧ. и҆ сегѡ̀ ра́ди зове́мъ, вопїю́ще со дерзнове́нїемъ, є҆ди́нѣй чⷭ҇тѣй: ра́дость возвѣща́етъ ржⷭ҇тво̀ твоѐ все́й вселе́ннѣй.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Законополо́жника вели́ка, ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́а тѧ̀ и҆ дв҃да, вои́стиннꙋ стѧжа́вше, ѻ҆́ч҃е, ча̑да твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ чадолюби́ва ѻ҆тца̀, сы́нове рѡссі́йстїи ᲂу҆блажа́емъ.

Мнѡ́ги ᲂу҆́бѡ цр҃кви въ сла́вꙋ бж҃їю воздви́гшꙋ тѝ, ст҃и́телю, показа́лсѧ є҆сѝ са́мъ хра́мъ бг҃ꙋ соверше́нъ и҆ нескве́рненъ, чи́стъ дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ премꙋ́дре: тѣ́мже и҆ на́съ сотворѝ хра́мы дх҃а прест҃а́гѡ, пребл҃же́нне.

Днѐ сы́нъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: въ нощи́ же молѧ́щꙋсѧ тебѣ̀ бг҃ꙋ въ просвѣще́нїе слове́съ бж҃їихъ, ѻ҆́ч҃е і҆ѡа́нне: вра́гъ же ненави́димый хотѧ́ше постраши́ти тѧ̀, не терпѧ̀ себѐ надо́лзѣ досажда́ема: но моли́твою твое́ю свѧза́сѧ вселꙋка́вый.

Бг҃оро́диченъ:

Влⷣчце бцⷣе, ᲂу҆ста́ви цр҃ко́вное смꙋще́нїе, во бл҃гостоѧ́нїи же ᲂу҆чинѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, и҆ є҆ретїкѡ́въ ᲂу҆ста̀ заградѝ, возлюби́вшихъ ѻ҆́гнь негаси́мый: ѿ негѡ́же и҆зба́ви на́съ рабѡ́въ твои́хъ, и҆ послꙋжи́ти небла́зненнѡ сподо́би, и҆́же подъ лѣ́томъ бы́вшꙋ, и҆ ѿ ѻ҆ц҃а̀ безлѣ́тнѡ возсїѧ́вшꙋ, бг҃ома́ти: того́ бо на́мъ родила̀ є҆сѝ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Оу҆́тренюетъ дх҃ъ мо́й къ тебѣ̀, бж҃е, занѐ свѣ́тъ повелѣ̑нїѧ прише́ствїѧ твоегѡ̀: и҆́миже ᲂу҆̀бо ѡ҆зарѝ ᲂу҆́мъ на́шъ, влⷣко, и҆ наста́ви на стезю̀ жи́зни.

Честно́е воскресе́нїе, и҆ гро́бъ живоно́сный и҆́скреннѡ ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ во і҆ерꙋсали́мѣ, две́ремъ бо церкѡ́внымъ ѡ҆ себѣ̀ тебѣ̀ ѿве́рзшымсѧ манове́нїемъ ст҃а́гѡ дх҃а: и҆ сподо́билсѧ є҆сѝ бг҃овидѣ̑нїѧ почерпстѝ ст҃и́телю і҆ѡа́нне, и҆скꙋси́телѧ же всѧ́чески побѣди́лъ є҆сѝ. и҆ ны́нѣ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, є҆́же побѣди́ти всѧ̑ и҆ноплемє́нныѧ и҆ невѣ̑рныѧ рѡссі́йскомꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ.

Вели́кагѡ нова́града насто́льникъ и҆ а҆рхїепі́скопъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ въ домꙋ̀ премꙋ́дрости бж҃їѧ, ꙗ҆́кѡ фі́нїѯъ процвѣ́лъ є҆сѝ, словесы̀ благопло́дными и҆ непоро́чнымъ житїе́мъ наслажда́ѧ сердца̀, премꙋ́дре и҆ бг҃одꙋхнове́нне. и҆ мы̀ ᲂу҆́бѡ ча̑да твоѧ̑ мо́лимъ тѧ̀ бл҃же́нне, да моли́твами твои́ми ми́лость полꙋчи́мъ ѿ сп҃са хрⷭ҇та̀, и҆ ꙗ҆́кѡ на чадолюби́ва ѻ҆тца̀ надѣ́емсѧ.

Бж҃їѧ цр҃ковь жива̀ и҆ ѡ҆дꙋшевле́на бы́сть ст҃и́телю вели́кїй і҆ѡа́нне, въ цр҃кви бж҃їей простира́ѧсѧ во днѝ и҆ въ нощѝ премꙋ́дре, къ премꙋ́дрости бж҃їи прилѣжѧ̀: слꙋжи́тель бо и҆ собесѣ́дникъ бж҃їй ꙗ҆́вственнѣйшїй бы́лъ є҆сѝ, и҆ вели́кагѡ нова́града похвала̀, и҆ всеѧ̀ рѡссі́йскїѧ землѝ ᲂу҆добре́нїе. правосла̑внымъ лю́демъ моли́твами твои́ми здра́вїе да́рꙋй, и҆ на пога̑ныѧ побѣ̑ды и҆ ѡ҆долѣ̑нїѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Цр҃ковь тѧ̀ бж҃їю, и҆ пала́тꙋ ѡ҆дꙋшевле́ннꙋ, и҆ рꙋ́чкꙋ, въ не́йже ма́нна и҆ же́злъ прозѧ́бшїй, и҆ го́рꙋ несѣко́мꙋю и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же ѡ҆ тебѣ̀ сбы̑вшаѧсѧ прⷪ҇ро́чєства бцⷣе, слꙋжи́тель тво́й вели́кїй ст҃и́тель і҆ѡа́ннъ славосло́влѧше: и҆ мо́лимъ тѧ̀ є҆ди́нꙋ, человѣ́ческагѡ ро́да ѿе́мшꙋю поноше́нїе.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Къ могꙋ́щемꙋ мѧ̀ спастѝ гдⷭ҇ꙋ, и҆зъ глꙋбины̀ грѣхо́вныѧ возопи́хъ, и҆ ѿ тлѝ возведѐ живо́тъ мо́й, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Къ могꙋ́щемꙋ бг҃ꙋ рꙋ́цѣ простира́ѧ и҆ногда̀, и҆ спасе́нїе ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ, вода́мъ же послꙋжи́вшымъ тебѣ̀ чрезъ є҆стество̀ бж҃їимъ повелѣ́нїемъ: и҆скꙋси́тель же посрами́сѧ, и҆ возрыда̀, и҆ до конца̀ поги́бе, твои́ми моли́твами і҆ѡа́нне ст҃и́телю.

Бг҃ꙋ тѧ̀ просла́вльшꙋ ꙗ҆́коже дре́вле мѡѷсе́а премꙋ́дре і҆ѡа́нне, предста́ви бо тѧ̀ па́стырѧ и҆ вожда̀, мо́ре жите́йское преводѧ́ща небла́зненнѡ лю́ди, и҆̀хже хрⷭ҇то́съ и҆скꙋпѝ свое́ю кро́вїю.

Самоде́ржца ᲂу҆ма̀ страсте́й сотвори́въ, ꙗ҆́вѣ ца́рствовалъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ и҆зрѧ́дный побѣди́тель: и҆ ра́тныхъ де́рзость покори́лъ є҆сѝ моле́нїемъ къ бг҃ꙋ, и҆ къ пречⷭ҇тѣй бг҃омт҃ри. ны́нѣ же спосо́бствꙋй вѣ̑рнымъ твои̑мъ на проти̑вныѧ, і҆ѡа́нне вели́кїй ст҃и́телю.

Бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пость вѣ̑рнымъ и҆ стѣна̀, и҆ ᲂу҆твержде́нїе ты̀ є҆сѝ пречⷭ҇таѧ, даде́сѧ ѿ пра́ведныхъ і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны: и҆ по гаврїи́ловꙋ благовѣ́щенїю, бг҃ъ роди́сѧ и҆зъ тебє̀. тобо́ю пречⷭ҇таѧ, всѣ̑мъ и҆стека́ютъ лꙋ̑чшаѧ, и҆ на землѝ живꙋ́щїи къ нб҃сѝ восхо́дѧтъ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Возвесели́сѧ ꙗ҆вле́ннѡ честна́ѧ цр҃ковь хрⷭ҇то́ва, въ па́мѧть дне́сь приснословꙋ́щагѡ ст҃и́телѧ і҆ѡа́нна, ѿ вели́кагѡ нова́града возсїѧ́вшагѡ: и҆ всю̀ странꙋ̀ ᲂу҆диви́вшагѡ пресла́вными чꙋдодѣѧ̑нїи, и҆ всѣ́ми добродѣ́тельми ᲂу҆краси́вшагѡсѧ: и҆ по преставле́нїи бо честно́е тѣ́ло є҆гѡ̀ ѡ҆брѣ́тесѧ нетлѣ́нно, и҆сточа́ющее вє́лїѧ чꙋдеса̀. тѣ́мже зове́мъ є҆мꙋ̀: ѽ всебл҃же́нне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

І҆́косъ:

Пра́зднꙋемъ свѣ́тлѡ дне́сь, къ це́ркви текꙋ́ще ве́сь свѧще́нный собо́ръ и҆ мона́си, и҆ мно́жество наро́да, и҆ всѐ хрⷭ҇тоимени́тое ста́до, въ па́мѧть ѻ҆тца̀ на́шегѡ ст҃и́телѧ і҆ѡа́нна. прославлѧ́емъ бо просла́вленнаго ѿ бг҃а, є҆гѡ́же житїю̀ а҆́гг҃ли ᲂу҆диви́шасѧ и҆ ненака̑заннымъ въ наказа́нїе бы́сть, и҆ ѡ҆гражде́нїе помышле́нїємъ человѣ́чєскимъ, и҆ цр҃кви ѡ҆снова́нїе: непа́дающїй бо сто́лпъ премꙋ́дрости бж҃їѧ, и҆ вели́кагѡ нова́града стѣна̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, и҆ всеѧ̀ рѡссі́йскїѧ землѝ ᲂу҆добре́нїе: и҆ вселе́ннꙋю ᲂу҆диви́вшаго пресла́вными чꙋдодѣѧ̑нїи, и҆ всѣ́ми добродѣ́тельми ᲂу҆краси́вшагосѧ. тѣ́мже по достоѧ́нїю блажи́мъ є҆го̀, мо́литъ бо хрⷭ҇та̀ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Халде́йскїѧ пе́щи всепа́гꙋбнꙋю си́лꙋ ᲂу҆гаси́вше, ѻ҆́бразомъ а҆́гг҃ла снизше́дшагѡ, зижди́телю ю҆́ношы взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ и҆ хва́льный бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆знемо́гше и҆ногда̀ лю́дїе, ѻ҆рꙋ́жїѧ проти́вныхъ ви́дѧще: ты́ же тогда̀ і҆ѡа́нне бл҃же́нне, ꙗ҆́рость на грѣ́хъ воѡрꙋжи́лъ є҆сѝ, на моли́твꙋ ѡ҆брати́всѧ къ ми́лостивомꙋ бг҃ꙋ, и҆ ᲂу҆слы́шана бы́сть моли́тва твоѧ̀, и҆ лю́ди наꙋчи́лъ є҆сѝ взыва́ти: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Два́жды.

Не сѣ́ни ᲂу҆́бѡ послꙋжи́лъ є҆сѝ, но но́вѣй бл҃года́ти, и҆ и҆́стинѣ: зако́нъ бо бг҃опи́саненъ, внꙋ́трь скрижа́ли се́рдца твоегѡ̀ ѿ бг҃а прїе́мъ, ст҃и́телю і҆ѡа́нне пребога́те. тѣ́мже зако́нъ на́мъ полага́ющемꙋ наꙋчи́лъ є҆сѝ взыва́ти: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Во свѣ́тѣ гдⷭ҇ни ходѧ́ще, прїиди́те воспои́мъ бжⷭ҇твеннꙋю две́рь цр҃ѧ̀ ца́рствꙋющымъ, марі́ю чⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ наде́ждꙋ дꙋ́шъ на́шихъ, зовꙋ́щымъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тцє́въ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

На горѣ̀ свѧтѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Съ нбⷭ҇ными чи́нми водворѧ́ѧсѧ во дво́рѣхъ гдⷭ҇нихъ, во гра́дѣ жива́гѡ бг҃а, ст҃и́телю і҆ѡа́нне равноа́гг҃льный, всено́щными стоѧ̑нїи вопи́лъ є҆сѝ во бдѣ́нїихъ: хвали́те и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Дне́сь свѣ́тлѡ пра́зднꙋетъ вели́кїй но́вградъ па́мѧть твою̀, красꙋ́етсѧ житїе́мъ твои́мъ преди́внымъ, і҆ѡа́нне ст҃и́телю. не помѧнѝ согрѣше́нїй ча̑дъ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е, но ꙗ҆́кѡ чадолюби́вый ѻ҆те́цъ на ми́лость ѡ҆брати́сѧ, молѧ̀ ми́лостиваго бг҃а, є҆мꙋ́же пое́мъ: хвали́те и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Хра́мъ свѧще́ннаѧ дꙋша̀ твоѧ̀ показа́сѧ бж҃їй, въ не́йже ѻ҆ц҃ъ и҆ сн҃ъ и҆ ст҃ы́й дх҃ъ па́че є҆стества̀ всели́сѧ, ты́ же ст҃и́телю, пога́ныхъ нахождє́нїѧ ѿженѝ ѿ достоѧ́нїѧ твоегѡ̀. правосла̑внымъ лю́демъ твои̑мъ ми́ръ и҆ здра́вїе да́рꙋй зовꙋ́щымъ: хвали́те, по́йте и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Пои́стиннѣ вели́кимъ да́ромъ ѿ бг҃а почте́нъ бы́въ, ст҃и́телю і҆ѡа́нне, ꙗ҆́кѡ сподо́билсѧ є҆сѝ послꙋжи́ти чꙋдесѝ ст҃ы́ѧ бцⷣы, преди́вномꙋ є҆ѧ̀ зна́менїю. моли́тва бо твоѧ̀ поспѣшествꙋ́ема къ бг҃ꙋ, и҆ къ пречⷭ҇тѣй є҆гѡ̀ бг҃ома́тери: пои́стиннѣ бо моли́тва пра́веднагѡ поспѣшествꙋ́ема.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Оу҆диви́лъ є҆сѝ человѣ́ки въ животѣ̀ твое́мъ, преди́вный і҆ѡа́нне, и҆ по преставле́нїи твое́мъ къ бг҃ꙋ, вы́ше ѻ҆бы́чаѧ всѧ̑ чꙋдеса̀ соверши́шасѧ въ тебѣ̀, хрⷭ҇тꙋ́ тѧ та́кѡ просла́вльшꙋ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинна слꙋжи́телѧ своего̀. мы́ же тѧ̀ ꙗ҆́кѡ крѣ́пка, свѧ́те, помо́щника во бранѣ́хъ, ᲂу҆блажа́емъ.

Ми́ръ цр҃квамъ пода́ждь ст҃и́телю, твои́ми моли́твами, и҆ хорꙋ́гви правосла́вной по́мощь на врагѝ всѧ̑ проти̑вныѧ, и҆ ро́гъ рѡссі́йскїѧ землѝ возвы́си, бл҃же́нне, предстоѧ̀ престо́лꙋ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы: и҆ ѿ на́съ неѿстꙋ́пенъ бꙋ́ди, неѿстꙋ́пный къ бг҃ꙋ моли́твенниче. тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Ма́лое сїѐ и҆ смире́нное хвале́нїе прїимѝ, ст҃и́телю, ѿ недосто́йныхъ ᲂу҆сте́нъ, и҆ ме́рзскагѡ моегѡ̀ ѧ҆зы́ка, и҆ ѿ (с. 145) се́рдца нечи́ста: ты́ бо вели́кїй ст҃и́телю і҆ѡа́нне, преѡчище́нный дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ, па́че со́лнечныхъ лꙋ̑чь ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ, бж҃їѧ за́пѡвѣди соверши́въ, и҆ къ свѣ́тꙋ невече́рнемꙋ преста́вилсѧ є҆сѝ. вѣ́рнѡ тѧ̀ чтꙋ́щымъ, моли́сѧ, пода́ти ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, і҆ѡа́нне бл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃а́ѧ бл҃же́ннаѧ мт҃и бж҃їѧ, пою́щыѧ тѧ̀ любо́вїю спасѝ, и҆скꙋше́нїй молвꙋ̀ разорѧ́ющи: ми́лостивнѡ ꙗ҆́кѡ бг҃а ро́ждши, всѧ̑ є҆ли̑ка хо́щеши, твори́ти мо́жеши дв҃о. тѣ́мже тѧ̀ велича́емъ.

Свѣти́ленъ ст҃а́гѡ:

Ѿ свѣ́та трисїѧ́ннагѡ гла́съ ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ бжⷭ҇твенный ст҃и́телю і҆ѡа́нне, и҆ трⷪ҇цꙋ просла́вилъ є҆сѝ во є҆ди́ницѣ, и҆ є҆ди́ницꙋ въ трⷪ҇цѣ, и҆ лю́ди та́кожде наꙋчи́лъ є҆сѝ, и҆ просвѣти́лъ є҆сѝ мїрскі̑ѧ концы̀ твои́мъ ᲂу҆че́нїемъ. тѣ́мже тѧ̀ досто́йнѡ почита́емъ, творѧ́ще честнꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, предпра́зднства. На хвали́техъ стїхи̑ры ст҃а́гѡ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ: Пи́саны ве́чера на стїхо́внѣ. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, предпра́зднства. Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ. На лїтꙋргі́и, слꙋ́жба всѧ̀ ст҃и́тельскаѧ.

* * *

10

꙾А҆нато́лїевъ꙾

11

꙾А҆нато́лїевъ꙾

Комментарии для сайта Cackle