Азбука веры Православная библиотека Богослужение Последование малого повечерия во Святый и Великий Пяток
Распечатать

Богослужения Страстной Седмицы наряду
Последование малого повечерия во Святый и Великий Пяток

← Последование вечерни

Последование утрени →

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззакониях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззаконный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щий ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющий ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящий спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми. Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во истине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й: и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. я́ко погна́ враг ду́шу мою, смиря́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твоих, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг моих, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву, и́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоей. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седяй одесну́ю Отца́, поми́луй нас. я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ имя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, яко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, яко Ты еси́ Бог мой: яко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в нощь сию́, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твой на нас, якоже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твоим. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твоим. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети мя оправда́нии Твоими.

Го́споди, ми́лость Твой во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га истинна от Бо́га истинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, и́же от Отца́ исходя́щаго, и́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

И поем канон, творение Симеона Логофета о распятии Господни, и на плач Пресвятыя Богородицы. Глас 6.

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше. (Дважды.)

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Обе́шена я́ко ви́де на Кресте́ Сы́на и Го́спода Де́ва Чи́стая, терза́ющися вопия́ше го́рце, со други́ми жена́ми стеня́щи глаго́лаше.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ви́жу Тя ны́не, возлю́бленное Мое́ Ча́до и люби́мое, на Кресте́ ви́сяща, и уязвля́юся го́рце се́рдцем, рече́ Чи́стая: но даждь сло́во, Благи́й, Рабе́ Твое́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Во́лею, Сы́не Мой и Тво́рче, терпи́ши на дре́ве лю́тую сме́рть, Де́ва глаго́лаше предстоя́щи у Креста́ со возлю́бленным ученико́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ны́не Моего́ ча́яния ра́дости и весе́лия, Сы́на Моего́ и Го́спода лише́на бых: увы́ Мне, боле́зную се́рдцем, Чи́стая пла́чущи глаго́лаше.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Стра́ха ра́ди иуде́йска Петр скры́ся, и вси отбего́ша ве́рнии, оста́вльше Христа́, Де́ва рыда́ющи глаго́лаше.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О стра́шном Твое́м рождестве́ и стра́нном, Сы́не Мой, па́че всех ма́терей возвели́чена бых Аз: но увы́ Мне, ны́не Тя ви́дящи на дре́ве, распала́юся утро́бою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хощу́ утро́бу Мою́ на руку́, и́маже я́ко Младе́нца держа́х, с дре́ва прия́ти, веща́ше Чи́стая: но никто́же, увы́ Мне, Сего́ даде́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Се свет Мой сла́дкий, наде́жда и живо́т Мой благи́й, Бог Мой, угасе́ на Кресте́, распала́юся утро́бою, Де́ва стеня́щи глаго́лаше.

Ирмос: Несть свят я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Со́лнце не заходя́й Бо́же Преве́чный, и Тво́рче всех тва́рей, Го́споди, ка́ко терпи́ши стра́сть на Кресте́, Чи́стая пла́чущи глаго́лаше.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пла́чущи глаго́лаше Браконеиску́сная, ко благообра́зному: потщи́ся Ио́сифе к Пила́ту приступи́ти, и испроси́ сня́ти со дре́ва Учи́теля твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ви́дев Пречи́стую го́рце слезя́щу, Ио́сиф смути́ся, и пла́чася приступи́ к Пила́ту, даждь ми, вопия́ с пла́чем, те́ло Бо́га моего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Уя́звена Тя ви́дящи, и без сла́вы, на́га на дре́ве, Ча́до Мо́е, утро́бою распала́юся, рыда́ющи я́ко Ма́ти, Де́ва провещава́ше.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Растерза́йся и рыда́я, и дивя́ся, вку́пе с Никоди́мом сня́т Ио́сиф, и уцелова́в пречи́стое те́ло, рыда́ше, и стеня́ше, и поя́ Его́ я́ко Бо́га.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прии́мши Его́ с пла́чем Ма́ти Неискусому́жная, положа́ на коле́ну, моля́щи Его́ со слеза́ми, и облобыза́ющи, го́рце же рыда́ющи и восклица́ющи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Еди́ну наде́жду и живо́т, Влады́ко Сы́не Мой и Бо́же, во о́чию свет Раба́ Твоя́ име́х, ны́не же лише́на бых Тебе́, сла́дкое Мое́ Ча́до и люби́мое.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Боле́зни и ско́рби, и воздыха́ния обрето́ша Мя, увы́ Мне Чи́стая го́рце рыда́ющи глаго́лаше, ви́дящи Тя Ча́до Мое́ возлю́бленное, на́га и уедине́на, и воня́ми пома́зана мертвеца́.

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, Истиннаго Бо́га, от мрака грехо́внаго взывающа.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к вопию Ти: возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве. (Два́жды.)

Слава Тебе́, Бо́же наш, слава Тебе́.

Ме́ртва Тя зрю Человеколю́бче, оживи́вшаго ме́ртвыя, и содержа́ща вся, уязвля́юся лю́те утро́бою. Хоте́ла бых с Тобо́ю умре́ти, Пречи́стая глаго́лаше: не терплю бо без дыха́ния ме́ртва Тя ви́дети.

Слава Тебе́, Бо́же наш, слава Тебе́.

Дивлю́ся зря́щи Тя, Преблаги́й Бо́же и Преще́дрый Го́споди, без сла́вы и без дыха́ния, и безобра́зна, и пла́чуся держа́щи Тя, я́ко не наде́яхся увы́ Мне, ви́дети Тя Сы́не Мой и Бо́же.

Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не изглаго́леши ли Рабе́ Твое́й сло́ва, Сло́ве Бо́жий? Не уще́дриши ли, Влады́ко, Тебе́ ро́ждшую? глаго́лаше Чи́стая, рыда́ющи и пла́чущи, облобызающи те́ло Го́спода Своего.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Помышля́ю Владыко, я́ко ктому́ сладкаго Твоего́ не услы́шу гла́са, ни добро́ты лица́ Твоего́ узрю́, я́коже пре́жде Раба́ Твоя́: и́бо заше́л еси́, Сы́не Мой, от о́чию Мое́ю.

Ирмос: Жите́йское мо́ре воздвизаемое зря напастей бу́рею, к ти́хому пристанищу Твоему́ прите́к вопию́ Ти: возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспои́м, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: аще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Икос. Своего́ Агнца Агница зря́щи, к заколе́нию влеко́ма, после́доваше Мари́я просте́ртыми власы́ со ине́ми жена́ми, сия́ вопию́щи: ка́мо и́деши, Ча́до, чесо́ ра́ди ско́рое тече́ние соверша́еши? Еда́ други́й брак па́ки есть в Ка́не, и та́мо ны́не тщи́шися, да от воды́ им вино́ сотвори́ши? Иду́ ли с Тобо́ю Ча́до, или́ па́че пожду́ Тебе́? Даждь Ми сло́во, Сло́ве, не молча́ мимоиди́ Мене́, чи́сту соблюды́й Мя: Ты бо еси́ Сын и Бог Мой.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти, благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Где Сы́не Мой и Бо́же благове́щение дре́внее, е́же Ми Гаврии́л глаго́лаше? Царя́ Тя, Сы́на и Бо́га Вы́шняго нарица́ше: ны́не же ви́жу Тя, Све́те Мой сла́дкий, на́га и уя́звена мертвеца́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Избавля́яй боле́зни, ны́не приими́ Мя с Тобо́ю, Сы́не Мой и Бо́же, да сни́ду, Влады́ко, во ад с Тобо́ю и Аз, не оста́ви Мене́ еди́ну, уже́ бо жи́ти не терплю́, не ви́дящи Тебе́ сла́дкаго Моего́ Све́та.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

С други́ми жена́ми мироно́сицами, рыда́ющи Непоро́чная го́рце, и носи́ма ви́дящи Христа́, глаго́лаше: увы́ Мне, что ви́жу! Ка́мо и́деши ны́не Сы́не Мой, а Мене́ еди́ну оставля́еши?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Изнемога́ющи и рыда́ющи Непоро́чная, мироно́сицам глаго́лаше: срыда́йте Ми и спла́читеся го́рце: Се бо Све́т Мой сла́дкий и Учи́тель ваш гро́бу предае́тся.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти, благослове́н еси́ Бо́же, оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти, Тя превозно́сим во вся ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Де́ву рыда́ющу Ио́сиф ви́дев, растерза́шеся весь, и вопияше го́рько: ка́ко Тя, о Бо́же мой, ны́не погребу́ раб Твой? Каки́ми плащани́цами обвию́ те́ло Твое́?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́че ума́ превзы́де стра́нное Твое́ виде́ние нося́щаго тварь всю Го́спода: сего́ ра́ди Ио́сиф я́ко ме́ртва Тя на руку́ свое́ю, и с Никоди́мом но́сит и погреба́ет.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Стра́нную ви́жу и пресла́вную та́йну, Де́ва вопия́ше Сы́ну и Го́споду: ка́ко в худо́м гро́бе полага́ешися, мертвый повеле́нием возставля́яй во гробе́х?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ни от гро́ба Твоего́ воста́ну, Ча́до Мое́, ни сле́зы точа́щи преста́ну Раба́ Твоя́, до́ндеже и Аз сни́ду во ад: не могу́ бо терпе́ти разлуче́ния Твоего́, Сы́не Мой.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, по́юще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти, Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти: Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́й, Тя ублажа́ем. (Дважды.)

Сла́ва Тебе, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ра́дость Мне николи́же отсе́ле прико́снется, рыда́ющи глаго́лаше Непоро́чная: Свет Мой и Ра́дость Моя́ во гроб за́йде. Но не оста́влю Его́ еди́наго, зде же умру́, и спогребу́ся Ему́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Душе́вную Мою́ я́зву ны́не исцели́, Ча́до Мое́, Пречи́стая вопия́ше слезя́щи: воскресни́ и утоли́ Мою́ боле́знь и печа́ль, мо́жеши бо, Влады́ко, ели́ко хо́щеши и твори́ши, а́ще и погре́блся еси́ во́лею.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О ка́ко утаи́лася Тебе́ есть бе́здна щедро́т? Ма́тери в та́йне изрече́ Госпо́дь: тва́рь бо Мою́ хотя́ спасти, изво́лих умре́ти. Но и воскре́сну, и Тебе́ возвели́чу, я́ко Бог небесе́ и земли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Воспою́ милосе́рдие Твое́, Человеколю́бче, и покланя́юся бога́тству ми́лости Твоей, Влады́ко: созда́ние бо Твое́ хотя́ спасти, смерть подъя́л еси́, рече́ Пречи́стая. Но воскресе́нием Твоим, Спа́се, поми́луй всех нас.

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти: Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́й, Тя ублажа́ем.

(Зде Досто́йно... не поем.)

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи на́ша; Влады́ко, прости беззако́ния на́ша; Святы́й, посети и исцели́ не́мощи на́ша, имене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твои́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, якоже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспои́м, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

И́же на всякое вре́мя и на всякий час, на небеса́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, и́же пра́ведный любя́й и гре́шный ми́луяй, и́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от всякия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоей сла́вы: яко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Молитва:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, и́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая, и́же ненаде́жных еди́на наде́жда и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище: не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколюбие умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, насле́дника мя показу́ющи. К)же и да улучу́, Влады́чице моя, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу, Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим, поко́й тела и души́: и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия, укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимый. Пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́, и да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к, и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная, святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

Священник глаголет отпуст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стый Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколюбец.

Лик: Ами́нь.

Священник глаголет ектению:

Помо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имя) и о Господи́не нашем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область).

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ненави́дящих и любящих нас.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́лующих и служа́щих нам.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О избавле́нии плене́нных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в мо́ри пла́вающих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в не́мощех лежа́щих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Помо́лимся и о изобилии плодо́в земны́х.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и и кти́торы свята́го хра́ма сего́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду, правосла́вныя.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник: Рцем и о себе́ саме́х.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь.

← Последование вечерни

Последование утрени →

Комментарии для сайта Cackle