Азбука веры Православная библиотека Богослужение Служба во Святый и Великий Четверток. Последование малого повечерия во Святый и Великий Четверток
Распечатать

Богослужения Страстной Седмицы наряду
Служба во Святый и Великий Четверток. Последование малого повечерия во Святый и Великий Четверток

← Последование вечерни и литургии святителя Василия Великого

Последование утрени →

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, и́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси, Бли́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, помилуй нас. (Трижды.)

Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Пресвята́я Тро́ице, помилуй нас; Го́споди, очи́сти грехи на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, имене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, помилуй. (Трижды.)

Слава Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, и́же еси на небесе́х! Да святи́тся имя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, помилуй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ма́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твоих очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззакониях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се бо истину возлюбил еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоей яви́л ми еси́. Окропиши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех моих и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто созижди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззаконный путе́м Твоим, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хвалу́ Твою, я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять, и постыдя́тся хотя́щий ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющий ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящий спасе́ние Твое́. Аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми. Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й: и не вни́ди в суд с рабо́м Твоим, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И умы́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои, душа́ моя, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же о́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас, взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в нощь сию, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земля́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, и́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

И поем трипеснец Великаго Пятка, господина Андрея Критскаго, глас 8. Ирмосы по дважды, тропари, сколько есть. В конце каждой песни поем ирмос.

Песнь 5

Ирмос: Мрак души́ моей разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же, началоро́дную тьму изгна́в бе́здны, и да́руй ми свет повеле́ний Твойх, Сло́ве, да у́тренюя сла́влю Тя. (Дважды.)

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Украси́ся ве́черя, и угото́вася Тебе́ па́сха, я́коже рекл еси́ Христе́: но Иу́да на преда́ние Твое́ поуча́шеся, и сый с Тобо́ю вне Твоей цены́, соглаша́шеся сребролю́бием.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Востае́т с ве́чери, и ле́нтием препоясу́ется по чре́слом Христо́с во́лею, и преклоня́ет вы́ю, Петру́ вопию́щу: никогда́ же мой но́зе умы́еши, Тво́рче мой, но оба́че омы́й.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Прия́т хлеб в ру́це, на преда́ние Иу́да, льсти́вый учени́к, и́мже и преда́ние соде́ла Тебе́, простира́ше но́зе, и́хже Сам еси́ омы́л, и ле́нтием оте́рл.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобза́нием льсти́вным Иу́да тогда́ уста́ распира́ше Тебе́, и́миже Те́ло Твое́, Сло́ве, недосто́йно омака́ше, вопия́ Тебе́: ра́дуйся Учи́телю; лобза́тель и преда́тель, раб и льстец.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Петр я́коже зря́ше содева́емая тогда́, у́жасом одержи́мь быв рабы́ни обличи́ся худы́м вопроше́нием: и́бо отве́ржеся Тебе́, Го́спода, не то́кмо я́коже рекл еси́, но н я́ко ве́дал еси́, вся ве́дый.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зауша́ется Зижди́тель, и ударя́ется тварь поноше́нием Его́: тро́стию бие́тся хотя́, и вы́шняя преклоня́ются: оплева́ется Судия́, и основа́ния вся земна́я подвиза́ются.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Те́рнием венчава́ется Бог, зе́млю всю украше́й цве́ты, и ра́ны прие́млет, и терпи́т поноше́ние долготерпели́вно, и багряни́цу поруга́ния но́сит, и терпи́т вся Бог сый, и стра́ждет Свое́ю пло́тию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да вопие́т Иоа́нн, сказу́я уче́нии боже́ственными воплоще́ние Твое́: Сло́во плоть быв из Де́вы непрело́жно, и пребы́сть естество́м Бог, я́коже бе, не отступи́в Оте́ческих Его́ недр.

Ирмос: Мрак души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же, началоро́дную тьму изгна́в бе́здны, и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве, да у́тренюя сла́влю Тя.

Песнь 8

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся: Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех во ве́ки. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Одева́яй о́блаки не́бо, Иису́се, на престо́ле сла́вы ца́рствуя с Нетле́нным Отце́м, Ты, прие́мь ле́нтий, сим препоя́сался еси́ омы́ти но́ги бре́ннии, весь огнь сый, Сло́ве, а́ще и воплоти́лся еси́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́коже вся омы́в, возле́г Иису́с, к Свои́м ученико́м глаго́лет: ве́сте вси, что сотвори́х ны́не. Образ бо дах вам смире́ния всем: да и́же хо́щет пе́рвый бы́ти, да бу́дет всех после́дний произволе́нием.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́

Чи́сти у́бо есте́, но не вси вы, Христо́с друго́м возлежа́щим на ве́чери рече́. Еди́н у́бо к друго́му не дове́дяще, рече́, сло́ва: те́мже по сих глаго́лет Я́ве и́мя преда́теля.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Я́коже сия́ глаго́ля, на горе́ Елео́нстей прише́д, Судия́ всех со ученики́, тогда́ у́бо глаго́лаше: прииди́те и по́йдем отсю́ду, приспе́ бо уже́ преда́тель: никто́же отве́ржися Мене́, во́лею бо стражду́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О ле́стнаго лобза́ния! Ра́дуйся, Учи́телю, Христу́ Иу́да глаго́лет, вку́пе с сло́вом преда́ст на заколе́ние. Се бо даде́ зна́мение беззако́нным: Его́же аз лобжу́, Той есть, Его́же преда́ти вам обеща́хся.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ят быв, Бо́же наш, от беззако́нных люде́й, и не пререку́я отню́д, ни вопия́ А́гнче Бо́жий, претерпе́л еси́ вся, испыта́тися, и суди́тися, и бие́н бы́ти, свя́зан и ведо́м бы́ти со ору́жии и дреко́льми к Каиа́фе.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Да ра́спнется, вопия́ху евре́йстии лю́дие со свяще́нники и кни́жники, Иису́с Христо́с. О лю́дие неве́рнии! Что бо сотвори́ Яви́выйся, воздви́гнувый Ла́заря от гро́ба и путь сотворивый челове́ком на спасе́ние?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пила́тову суди́щу беззако́ннии лю́дие, крича́ще вопия́ху: распни́ Сего́, отпусти́ же нам свя́зана су́ща Вара́вву уби́йцу: Христа́ же пе́рвее бив, возми́ возми́, распни́ со злоде́и.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

О несказа́ннаго истоща́ния! О неизглаго́ланнаго сове́та! я́ко огнь сый, омы́л еси́ но́зе преда́телю, Спа́се: омы́в же не опали́л еси́, и подава́я хлеб на ве́чери, и та́йной слу́жбе науча́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О но́ваго слы́шания! Бог Сын жены́, и безсе́менна рождества́, безму́жная Ма́ти, и рожде́нное Бог. О ужа́снаго слы́шания! О зача́тия стра́шнаго! О Де́вы нетле́ннаго рождества́! Вои́стину па́че ума́ вся, и вы́ше ве́дения.

Ирмос: Покрыва́я вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́ли́ мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся: Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, воздви́гнувый рог спасе́ния нам, в дому́ Дави́дове о́трока Своего́: в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, и напра́вил ны есть на путь ми́ра. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Па́ки вы спите́, Христо́с ученико́м рече́: бди́те, прибли́жися час про́чее, воста́ните, и́дем дру́зи Мои́. Се преда́тель учени́к всю спи́ру име́я, гряде́т преда́ти Мя человекоуби́йцам.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Лобза́ние твое́ льсти́вное, и целова́ние го́рькое, кому́ зове́ши ле́стче? Глаго́ля бо, ра́дуйся, Равви́, Христо́с ко Иу́де веща́ше: дру́же, на не́же прише́л еси́, рече́: а́ще бо целова́ти прише́л еси́, что предлага́еши нож ме́дом пома́занный?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пила́тову суди́щу непови́нный Судия́, во́лею прише́л еси́ предста́ти, Христе́, и изба́вити нас от долго́в на́ших. Те́мже претерпе́л еси́ Благи́й пло́тию ура́нен бы́ти, да вси прии́мем свобожде́ние.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Милосе́рдия пучи́на, ка́ко предстои́т огнь Пила́ту, се́ну и тро́сти и земли́ су́щей, его́же не опали́ огнь божества́ Христо́с, но пожида́ше терпели́вно, Иже естество́м свобо́дь я́ко Человеколюбец.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Возми́ возми́, распни́ глаго́лемаго Христа́, иуде́е взыва́ху Пила́ту иногда́: сей же ру́це омыва́ше, и тро́стию им писа́ше на Него́ вину́, всем да́рующую безсме́ртие.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Вопию́ще беззако́ннии Пила́ту изли́ше: возми́ возми́, распни́ Христа́, прося́ху уби́ти я́ко осужде́на. Не Сей ли воскреси́ ме́ртвыя, прокаже́нныя очи́сти, кровоточи́вую исцели́, разсла́бленныя стягну́в?

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Что бо зло сотвори́, я́ко взыва́ете вельми́: возми́ возми́, распни́ Его́? Пила́т иногда́ вопия́ше лю́дем неразу́мным: вины́ не обрета́ю в Нем. Они́ же го́рько вопия́ху: возми́ возми́, распни́ Спа́са всех.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

О иуде́е беззако́ннии! О неразу́мнии лю́дие! Не помяну́сте ли что от чуде́с Христо́вых, мно́жество исцеле́ний? Но и всея́ Его́ не разуме́ете ли Боже́ственный си́лы, я́коже пе́рвии отцы́ ва́ши, ны́не же и вы не разуме́ете?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бие́н быв Зижди́телю мой, и преда́лся еси́ мене́ ра́ди распя́тися, да спасе́ние мое́ посреде́ земли́ соде́лав, источи́ши ми́рови жизнь, и обезсме́ртиши честно́ю Твое́ю Кро́вию, покланя́ющияся Тебе́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Агница Твоя́, Влады́ко, предстоя́щи у Креста́, и рыда́ющи Тебе́, Творца́ вся́ческих, зря́ще Твое́ долготерпе́ние: во́лею бо роди́лся еси́ пло́тию, и стра́сти вся в ней претерпе́л еси́, да спасе́ши мир.

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, воздви́гнувый рог спасе́ния нам, в дому́ Дави́дове о́трока Своего́: в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, имене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся имя Твое́, да приидет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должни( ко́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и сила и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Кондак Великого Пятка, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те вси воспоим, Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Иже на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на небеси́ и на земли́ покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпели́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, Иже пра́ведный любя́й и гре́шный ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию, обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы, и испра́ви живо́т наш к за́цоведем Твои́м: ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помы́шле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней. Огради́ нас святы́ми Твои́ми Ангелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры, и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Именем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри́сте, Бо́же наш, поми́луй нас.

Чтец: Ами́нь.

Молитва:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́жда и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище: не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, насле́дника мя показу́ющи. ю́же и да улучу́, Влады́чице моя, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим, поко́й те́ла и души́: и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия, укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно движи́мый. Пло́ти на́шел воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́, и да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к, и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти, и благослови́ти, и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная, святаго Иоанникия:

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние наше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Благослови́.

И священник отпуст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стый Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик: Ами́нь.

Священник глаголет ектению:

Помо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и и о Господи́не на́шем, Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область).

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́лующих и служа́щих нам.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О избавле́нии плене́нных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в мо́ри пла́вающих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О в не́мощех лежа́щих.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ублажи́м правосла́вный архиере́и и кти́торы свята́го хра́ма сего́.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду, правосла́вный.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Священник: Рцем и о себе́ саме́х.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

Лик: Ами́нь.

← Последование вечерни и литургии святителя Василия Великого

Последование утрени →

Комментарии для сайта Cackle