Азбука веры Православная библиотека Богослужение Служба во Святый и Великий Вторник. Последование утрени
Распечатать

Богослужения Страстной Седмицы наряду
Служба во Святый и Великий Вторник. Последование утрени

← Последование великага повечерия

Последование часов →

Священник: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веков.

Чтец: Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (12 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалмы 19 и 20.

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь Христа́ Своего́, услы́шит его́ с небесе́ свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́, я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́, я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м, я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящии Тебе́, я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и снест их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

И тропари сия:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́: побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вознесы́йся на Крест во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, утверди́ правосла́вных жи́тельство, спаси́ ве́рныя лю́ди

Твоя́ и пода́ждь им с небесе́ побе́ду, зане́ родила́ еси́ Бо́га, еди́на Благослове́нная.

Священник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область) и о всей во Христе́ бра́тии на́шей.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся Христиа́ны.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Священник: Я́ко ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец глаголет шестопсалмие (псалмы 3, 37, 62, 87, 102:142).

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды.)

Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды.)

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ моей: несть спасе́ния ему в Бо́зе его. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своей. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гневом Твои́м нака́жеши мене́, я́ко стре́лы Твой унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти моей от лица́ гнева Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х, я́ко беззако́ния мой превзыдо́ша главу́ мою, яко бремя тяжкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша раны мой от лица́ безумия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца, весь день се́туя хождах. я́ко ля́двия мой напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти моей. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния сердца моего́. Го́споди, пред Тобою все желание мое, и воздыха́ние мое от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое смяте́ся, оста́ви мя си́ла мой, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мною. Дру́зи мои и и́скренний мои прямо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои отдале́че мене́ ста́ша, и нужда́хуся и́щущий ду́шу мою, и и́щущий зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст своих. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х своих обличе́ния, я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои: и внегда́ подвижа́тися нога́м моим, на мя велере́чеваша. я́ко аз на ра́ны готов, и болезнь мой предо мною есть вы́ну, я́ко беззако́ние мое аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ моем. Врази́ же мои живут и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́, я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ моем, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои. я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. Аще помина́х Тя на посте́ли моей, на у́тренних поуча́хся в Тя. я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя, я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое к моле́нию моему, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси зна́емых моих от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. Очи мои изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе милость Твою́, и истину Твою́ в погибели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земля́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х, и у́тро моли́тва моя́ предваря́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою, отвраща́еши лице́ Твое от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моей; возне́с же ся, смиря́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твоя́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси от мене́ друга и и́скренняго, и зна́емых моих от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи пред Тобо́ю.

Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклоня́ у́хо Твое к моле́нию моему.

Благословя́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свято́е Его́. Благословя́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое: обновя́тся я́ко о́рля ю́ность твоя. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотворя́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. я́ко по высоте́ небе́сней от земля́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша, я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́, я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его, я́ко цвет со́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от века и до века на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сынех сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси Ангели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щий сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щий во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком мо́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком мо́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою, внуши́ моле́ние мое во и́стине Твоей, услы́ши мя в пра́вде Твоей: и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобою всяк живы́й. я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ моей, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твоей и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

По шестопсалмии ектения великая:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О ми́ре всего ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й, и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Алекси́и и о Господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем епи́скопе (или: архиепи́скопе, или: митрополи́те, имя, егоже есть область), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О гра́де сем, вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И возглашает диакон, аще есть, или священник (во глас 8):

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щий на земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Лик: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Тропарь, глас тойже:

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сном отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сном отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща, недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сном отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши и Ца́рствия вне затвори́шися, но воспряни́ зову́щи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 9-я.

В конец, псалом песни Давиду, песнь Иеремиева и Иезекиилева, людей преселения, егда хотяху исходити, 64.

Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме. Услы́ши моли́тву мою, к Тебе́ вся́ка плоть прии́дет. Словеса́ беззако́нник премого́ша нас, и нече́стия на́ша Ты очи́стиши. Блаже́н, его́же избрал еси́ и прия́л, всели́тся во дво́рех Твоих. Испо́лнимся во благи́х до́му Твоего́, свят храм Твой, ди́вен в пра́вде. Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́й земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, уготовля́яй го́ры кре́постию Свое́ю, препоя́сан си́лою, смуща́яй глубину́ морску́ю, шу́му волн Его́ кто постои́т? Смяту́тся язы́цы, и убоя́тся живу́щий в конца́х от зна́мений Твоих, исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши. Посети́л еси́ зе́млю и упои́л еси́ ю́, умно́жил еси́ обогати́ти ю́. Река́ Бо́жия наполнися вод. Угото́вал еси́ пищу им, я́ко та́ко [есть] угото́вание. Бразды́ ея́ упо́и́, умно́жи жи́та ея́, в ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи. Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка, разботе́ют красная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся. Оде́яшася о́вни о́вчии, и удо́лия умно́жат пшени́цу, воззову́т, и́бо воспою́т.

В конец, песнь псалма воскресения, 65.

Воскли́кните Го́сподеви, вся земля, по́йте же и́мени Его́, дади́те сла́ву хвале́ Его́. Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела Твоя́? Во множестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ врази́ Твои. Вся земля да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему, Вы́шний. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, коль стра́шен в сове́тех па́че сыно́в челове́ческих. Обраща́яй мо́ре в су́шу, в реце́ про́йдут ногами, та́мо возвесели́мся о Нем, Влады́чествующем си́лою Свое́ю ве́ком. Очи Его́ на язы́ки призира́ете, преогорчева́ющии да не возно́сятся в себе. Благослови́те, язы́цы, Бо́га на́шего и услы́шан сотвори́те глас хвалы́ Его́, поло́жшаго ду́шу мою в живо́т и не да́вшаго во смяте́ние ног мои́х, я́ко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ввел ны еси́ в сеть, положил еси́ ско́рби на хребте́ на́шем. Возве́л еси́ челове́ки на главы́ на́ша, проидо́хом сквозе́ огнь и воду, и изве́л еси́ ны в поко́й. Вни́ду в дом Твой со всесожже́нием, воздам Тебе́ моли́твы моя́, я́же изреко́сте устне́ мои, и глаго́лаша уста́ моя́ в скорби моей, всесожже́ния ту́чна вознесу́ Тебе́ с кади́лом, и овны́, вознесу́ Тебе́ волы́ с козлы́. Прииди́те, услы́шите, и пове́м вам, вси боя́щиися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ моей. К Нему усты́ моими воззвах и вознесо́х под язы́ком моим. Непра́вду аще узре́х в се́рдце моем, да не услы́шит мене́ Госпо́дь. Сего́ ра́ди услы́ша мя Бог, внят гласу моления моего. Благослове́н Бог, Иже не отста́ви моли́тву мою и ми́лость Свою́ от мене́.

В конец, в песнех, псалом песни Давиду, 66.

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое на ны и помилуй ны. Позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое. Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю, и язы́ки на земли́ наставший. Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Земля даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его вси концы земли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, псалом песни Давиду, 67.

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́, я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут, я́ко та́ет воск от лица́ огня, та́ко да поги́бнут гре́шницы от лица́ Бо́жия, а пра́ведницы да возвеселя́тся, да возра́дуются пред Богом, да насладя́тся в весе́лии. Воспойте Бо́гу, по́йте и́мени Его́, путесотвори́те возше́дшему на за́пады, Госпо́дь и́мя Ему, и ра́дуйтеся пред Ним. Да смяту́тся от лица́ Его́, Отца си́рых и Судии́ вдовиц: Бог в месте святе́м Свое́м. Бог вселя́ет единомы́сленныя в дом, изводя́ окова́нныя му́жеством, та́кожде преогорчева́ющия живу́щия во гробе́х. Бо́же, внегда́ исходи́ти Тебе́ пред людьми́ Твои́ми, внегда́ мимоходи́ти Тебе́ в пусты́ни, земля потрясе́ся, и́бо небеса́ ка́нуша от лица́ Бо́га Сина́ина, от лица́ Бо́га Изра́илева. Дождь во́лен отлучи́ши, Бо́же, достоя́нию Твоему, и изнемо́же, Ты же совершил еси́ е́. Животная Твоя́ живут на ней, угото́вал еси́ бла́гостию Твое́ю нищему, Бо́же. Госпо́дь даст глаго́л благовеству́ющим си́лою многою. Царь сил возлю́бленнаго, красото́ю до́му раздели́ти коры́сти. Аще поспите́ посреде́ преде́л, криле́ голуби́не посре́брене, и междора́мия ея́ в блеща́нии зла́та. Внегда́ ра́знствит Небе́сный цари́ на ней, оснежа́тся в Селмо́не. Гора́ Бо́жия, гора́ ту́чная, гора́ усыре́нная, гора́ ту́чная. Вску́ю непщу́ете го́ры усыре́нныя? Гора, ю́же благоволи́ Бог жи́ти в ней, и́бо Госпо́дь всели́тся до конца́. Колесни́ца Бо́жия тьма́ми тем, ты́сяща гобзу́ющих, Госпо́дь в них в Сина́и во свято́м. Возше́л еси́ на высоту́, плени́л еси́ плен, прия́л еси́ дая́ния в челове́цех, и́бо не покаря́ющияся, еже всели́тися. Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших. Бог наш, Бог е́же спаса́ти, и Госпо́дня, Госпо́дня исхо́дища сме́ртная. Оба́че Бог сокруши́т главы́ врагов Свои́х, верх влас преходя́щих в прегрешениях своих. Рече́ Госпо́дь: от Васа́на обращу́, обращу́ во глубина́х морски́х, я́ко да омо́чится нога твоя в кро́ви, язы́к пес твоих, от враг от него. Ви́дена быша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего Царя́, Иже во свято́м: предвари́ша кня́зи близ пою́щих, посреде́ дев тимпа́нниц. В це́рквах благословите Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Та́мо Вениами́н юне́йший во у́жасе, кня́зи Иу́довы влады́ки их, кня́зи Завуло́ни, кня́зи Неффали́мли. Запове́ждь, Бо́же, си́лою Твое́ю, укрепи́, Бо́же, сие́, е́же соделал еси́ в нас. От храма Твоего́ во Иерусалим Тебе́ принесут ца́рие да́ры. Запрети́ звере́м тро́стным, сонм юне́ц в ю́ницах людски́х, е́же затвори́ти искушённый сребро́м, расточи́ язы́ки хотя́щия бра́нем. Прии́дут моли́твенницы от Египта, Ефио́пия предвари́т ру́ку свою́ к Бо́гу. Царства земна́я, по́йте Бо́гу, воспойте Го́сподеви, возше́дшему на небо небесе́ на восто́ки, се даст гла́су Своему глас си́лы. Дади́те сла́ву Бо́гови, на Изра́или велеле́пота Его́, и си́ла Его́ на о́блацех. Ди́вен Бог во святых Свои́х, Бог Изра́илев: Той даст си́лу и державу лю́дем Своим, благослове́н Бог.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, о изменшихся, псалом Давиду, 68.

Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и буря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте очи мои, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего. Умно́жишася па́че влас главы́ моей ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои, изгоня́щии мя непра́ведно: и́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безумие мое, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдятся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущий Тебе́, Бо́же Изра́илев, я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое. Чуждь бых бра́тии моей, и стра́нен сыново́м ма́тере моея. я́ко ревность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою, и бысть в поноше́ние мне, и положи́х одея́ние мое вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твоих при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́, враг мои́х ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое и студ мой, и срамоту́ мою: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющий мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя́ и страсть: и ждах соскорбя́щаго, и не бе, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою желчь, и в жа́жду мою напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ его́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое, Бо́же, да прии́мет мя. Восхвалю́ и́мя Бо́га моего с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии: и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щий и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ бу́дет душа́ ваша, я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, и се́мя рабо́в Твоих удержи́т и́, и лю́бящий и́мя Твое вселя́тся в нем.

В конец, Давиду в воспоминание, во еже спасти мя Господу, 69.

Бо́же, в по́мощь мою вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущий ду́шу мою, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щий ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющий ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущий Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящий спасе́ние Твое́: а́з же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален, глас 4:

Подобен: Вознесы́йся на Кре́ст:

Жениха́, бра́тие, возлю́бим, свещи́ своя́ украси́м, в доброде́телех сия́юще и ве́ре пра́вой: да я́ко му́дрыя Госпо́дни де́вы гото́ви вни́дем с Ним на бра́ки. Жени́х бо да́ры я́ко Бог всем подае́т нетле́нный вене́ц.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жениха́, бра́тие, возлю́бим, свещи́ своя́ украси́м, в доброде́телех сия́юще и ве́ре пра́вой: да я́ко му́дрыя Госпо́дни де́вы, гото́ви вни́дем с Ним на бра́ки. Жени́х бо да́ры я́ко Бог всем подае́т нетле́нный вене́ц.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 10-я.

Давиду псалом, сынов Ионадавовых, и первых пленшихся, не надписан у еврей, 70.

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся в ве́к. Пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя, приклони́ ко мне ухо Твое и спаси́ мя. Бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя и в место кре́пко спасти́ мя, я́ко утвержде́ние мое и прибе́жище мое еси́ Ты́. Бо́же мой, изба́ви мя из руки́ гре́шнаго, из руки́ законопресту́пнаго и оби́дящаго, я́ко Ты еси́ терпе́ние мое, Го́споди, Го́споди, упова́ние мое́ от ю́ности моей. В Тебе́ утверди́хся от утро́бы, от чре́ва ма́тере моея Ты еси́ мой покрови́тель: о Тебе́ пе́ние мое вы́ну, я́ко чу́до бых многим, и Ты помо́щник мой кре́пок. Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. Не отве́ржи мене́ во время старости, внегда́ оскудева́ти кре́пости моей, не оста́ви мене́, я́ко ре́ша врази́ мои мне, и стрегу́щии ду́шу мою совеща́ша вку́пе, глаго́люще: Бог оста́вил есть его, пожени́те и ими́те его, я́ко несть избавля́яй. Бо́же мой, не удали́ся от мене́, Бо́же мой, в по́мощь мою вонми́. Да постыдя́тся и исче́знут оклевета́ющии ду́шу мою, да облеку́тся в студ и срам и́щущий зла́я мне́. Аз же всегда́ возупова́ю на Тя́ и приложу́ на вся́ку похвалу́ Твою́. Уста́ моя́ возвестя́т пра́вду Твою́, весь день спасе́ние Твое, я́ко не позна́х кни́жная. Вни́ду в си́ле Госпо́дни, Го́споди, помяну́ пра́вду Тебе́ Еди́наго. Бо́же мой, и́мже научи́л мя еси́ от ю́ности моея́, и до ны́не возвещу́ чудеса́ Твоя́. И даже до ста́рости и престаре́ния, Бо́же мой, не оста́ви мене́, до́ндеже возвещу́ мы́шцу Твою́ ро́ду всему гряду́щему, си́лу Твою́ и пра́вду Твою́, Бо́же, даже до вы́шних, я́же сотвори́л ми еси́ вели́чия. Бо́же, кто подо́бен Тебе́? Ели́ки яви́л ми еси́ ско́рби мно́ги и злы, и обра́щься оживотвори́л мя еси, и от бездн земли́ возве́л мя еси. Умно́жил еси́ на мне вели́чествие Твое́, и обра́щься уте́шил мя еси́, и от бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́. Ибо а́з испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, в сосу́дех псало́мских и́стину Твою, Бо́же, воспою Тебе́ в гу́слех, Святы́й Изра́илев. Возра́дуетеся устне́ мои, егда́ воспою́ Тебе́, и душа́ моя́, ю́же еси́ изба́вил. Еще́ же и язы́к мой весь день поучи́тся пра́вде Твоей, егда́ постыдя́тся и посра́мятся и́щущий зла́я мне́.

О Соломоне, псалом Давиду, 71.

Бо́же, суд Твой царе́ви даждь, и пра́вду Твою́ сыну царе́ву: суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде, и ни́щим Твои́м в суде́. Да восприи́мут го́ры мир лю́дем, и хо́лми пра́вду. Су́дит ни́щим людски́м, и спасет сы́ны убо́гих, и смири́т клеветника́. И пребу́дет с со́лнцем, и пре́жде луны рода родо́в. Сни́дет я́ко дождь на руно́, и я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. Возсия́ет во днех его́ пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже оты́мется луна. И облада́ет от мо́ря до мо́ря, и от рек до коне́ц вселе́нныя. Пред ним припаду́т ефио́пляне, и врази́ его́ персть поли́жут. Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т, ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведут: и покло́нятся ему вси ца́рие зе́мстии, вси язы́цы порабо́тают ему. я́ко изба́ви ни́ща от си́льна, и убо́га, емуже не бе помо́щника. Пощади́т ни́ща и убо́га, и ду́ши убо́гих спасет: от ли́хвы и от непра́вды изба́вит ду́ши их, и че́стно и́мя его́ пред ними. И жив бу́дет, и да́стся ему от зла́та Арави́йска, и помо́лятся о нем вы́ну, весь день благословя́т его. Будет утверждение на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че Лива́на плод его: и процвету́т от гра́да я́ко трава земна́я. Будет и́мя его́ благослове́но во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя его, и благословя́тся в нем вся коле́на земна́я, вси́ язы́цы ублажа́т его. Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ Еди́н. И благослове́нно и́мя сла́вы Его́ во век, и в век ве́ка, и испо́лнится сла́вы Его́ вся земля: буди, буди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и присно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Оскудеша песни Давида, сына Иессеова. Псалом Асафу, 72.

Коль благ Бог Изра́илев пра́вым се́рдцем. Мои́ же вма́ле не подвижа́стеся но́зе: вма́ле не пролия́шася стопы́ моя́, я́ко возревнова́х на беззаконный, мир гре́шников зря́, я́ко несть восклоне́ния в сме́рти их, и утвержде́ния в ра́не их, в труде́х челове́ческих не суть, и с челове́ки не прии́мут ран. Сего́ ра́ди удержа́ я́ горды́ня их до конца́: оде́яшася непра́вдою и нече́стием свои́м. Изы́дет я́ко из ту́ка непра́вда их, преидо́ша в любо́вь се́рдца. Помы́слиша и глаго́лаша в лука́встве, непра́вду в высоту́ глаго́лаша. Положи́ша на небеси́ уста́ своя́, и язы́к их пре́йде по земли́. Сего́ ра́ди обратя́тся лю́дие мои́ се́мо, и дни́е испо́лнени обря́щутся в них. И ре́ша: ка́ко уве́де Бог? И а́ще есть ра́зум в Вы́шнем? Се си́и гре́шницы и гобзу́ющии в век, удержа́ша бога́тство. И рех: еда́ всу́е оправди́х се́рдце мое́, и умы́х в непови́нных ру́це мои́? И бых я́звен весь день, и обличе́ние мое́ на у́тренних. Аще глаго́лах, пове́м та́ко: се ро́ду сыно́в Твои́х, ему́же обеща́хся, и непщева́х разуме́ти: сие́ труд есть предо мно́ю, до́ндеже вни́ду во святи́ло Бо́жие и разуме́ю в после́дняя их. Оба́че за льще́ния их положи́л еси́ им зла́я, низложи́л еси́ я́, внегда́ разгорде́шася. Ка́ко бы́ша в запустение? Внеза́пу исчезо́ша, погибо́ша за беззако́ние свое́, я́ко со́ние востаю́щаго, Го́споди, во гра́де Твоем образ их уничижи́ши. я́ко разжже́ся се́рдце мое, и утро́бы моя́ измени́шася. И аз уничиже́н и не разуме́х, ско́тен бых у Тебе́. И аз вы́ну с Тобою, удержал еси́ ру́ку десну́ю мою, и советом Твои́м наста́вил мя еси́, и со сла́вою прия́л мя еси́. Что бо ми есть на небеси́? И от Тебе́ что восхоте́х на земли́? Исчезе́ се́рдце мое и плоть моя́,

Бо́же сердца моего, и часть моя́, Бо́же, во век. Яко се удаля́ющии себе от Тебе́, погибнут; потреби́л еси́ вся́каго любоде́ющаго от Тебе́. Мне же прилепля́тися Бо́гови благо есть, полага́ти на Го́спода упова́ние мое, возвести́ти ми вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни.

Разума Асафу, 73.

Вску́ю, Бо́же, отри́нул еси́ до конца? Разгне́вася я́рость Твоя́ на о́вцы па́жити Твоея́? Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси́ испе́рва, изба́вил еси́ жезло́м достояния Твоего́, гора́ Сио́н сия́, в не́йже всели́лся еси́. Воздви́гни ру́це Твои́ на горды́ни их в коне́ц, ели́ка лука́внова враг во святе́м Твое́м. И восхвали́шася ненави́дящии Тя посреде́ пра́здника Твоего́: положи́ша зна́мения своя, зна́мения, и не позна́ша, я́ко во исхо́де превы́ше, я́ко в дубра́ве дре́вяне секи́рами разсеко́ша двери его́ вку́пе: со́чивом и оско́рдом разруши́ша и́. Возжго́ша огне́м святи́ло Твое́, на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене Твоего́. Ре́ша в се́рдце свое́м ю́жики их вку́пе: прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́. Зна́мения их не ви́дехом: несть ктому́ пророка, и нас не позна́ет ктому́. Доко́ле, Бо́же, поно́сит враг? Раздражи́т проти́вный и́мя Твое до конца? Вску́ю отвраща́еши ру́ку Твою́ и десни́цу Твою́ от среды́ не́дра Твоего́ в коне́ц? Бог же Царь наш пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. Ты утверди́л еси́ си́лою Твое́ю мо́ре, Ты сте́рл еси́ главы́ змие́в в воде, Ты сокруши́л еси́ главу́ зми́еву, дал еси́ того бра́шно людем Ефио́пским. Ты расто́ргл еси́ исто́чники и пото́ки, Ты изсуши́л еси́ реки Ифа́мския. Твой есть день, и Твоя́ есть нощь: Ты соверши́л еси́ зарю и со́лнце. Ты сотвори́л еси́ вся преде́лы земли́, жа́тву и ве́сну Ты создал еси́ я́. Помяни сия́: враг поноси́ Го́сподеви, и лю́дие безу́мнии раздражи́ша и́мя Твое. Не преда́ждь звере́м ду́шу, испове́дающуюся Тебе́, душ убо́гих Твоих не забуди до конца́. При́зри на завет Твой, я́ко испо́лнишася помраче́ннии земли́ домо́в беззако́ний. Да не возвратится смире́нный посра́млен, нищ и убог восхвали́та и́мя Твое. Воста́ни, Бо́же, суди́ прю Твою́, помяни́ поноше́ние Твое, е́же от безу́мнаго весь день. Не забу́ди гла́са моли́твенник Твоих, горды́ня ненави́дящих Тя взы́де вы́ну.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В конец, да не растлиши, псалом песни Асафу, 74.

Испове́мыся Тебе́ Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое; пове́м вся чудеса́ Твоя́. Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. Раста́яся земля́ и вси живу́щий на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. Рех беззако́ннующим, не беззако́ннуйте: и согреша́ющим, не возноси́те ро́га, не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. я́ко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит, я́ко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея в сию: оба́че дро́ждие его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся ро́г пра́веднаго.

В конец, в песнех, псалом Асафу, песнь ко ассирианину, 75.

Ве́дом во Иуде́и Бог: во Изра́или ве́лие и́мя Его́. И бысть в ми́ре ме́сто Его́ и жили́ще Его́ в Сио́не. Та́мо сокруши́ кре́пости луко́в, ору́жие и меч и брань. Просвеща́еши Ты ди́вно от гор ве́чных. Смято́шася вси неразу́мнии се́рдцем: усну́ша сном свои́м, и ничто́же обрето́ша вси му́жие бога́тства в рука́х своих. От запреще́ния Твоего́, Бо́же Иа́ковль, воздрема́ша все́дшии на ко́ни. Ты стра́шен еси́, и кто противоста́нет Тебе́? Отто́ле гнев Твой. С небесе́ слы́шан сотвори́л еси́ суд, земля́ убоя́ся и умолча́, внегда́ воста́ти на суд Бо́гу, спасти́ вся кро́ткия земли́, я́ко помышле́ние челове́ческое испове́стся Тебе́: и оста́нок помышле́ния пра́зднует Ти. Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему. Вси, и́же о́крест Его́, принесу́т да́ры, стра́шному и отъе́млющему ду́хи князе́й, стра́шному па́че царе́й земны́х.

В конец, о Идифуме, псалом Асафу, 76.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и внят ми. В день ско́рби моей Бо́га взыска́х рука́ма мои́ма, но́щию пред Ним, и не прельще́н бых. Отве́ржеся уте́шитися душа́ моя́. Помяну́х Бо́га и возвесели́хся, поглумля́хся и малоду́шствоваше дух мой. Предваря́ете стражбы́ очи мои: смято́хся и не глаго́лах. Помы́слих дни пе́рвыя, и ле́та ве́чная помяну́х, и поуча́хся: но́щию се́рдцем мои́м глумля́хся, и тужа́ше дух мой: еда́ во ве́ки отри́нет Госпо́дь, и не приложи́т благоволи́ти па́ки? Или́ до конца́ ми́лость Свою́ отсече́т, сконча́ глаго́л от рода в род? Еда́ забу́дет уще́дрити Бог? Или́ удержи́т во гне́ве Свое́м щедро́ты Своя́? И рех, ныне нача́х: сия изме́на десни́цы Вы́шняго. Помяну́х дела́ Госпо́дня, я́ко помяну́ от нача́ла чудеса́ Твоя́, и поучу́ся во всех де́лех Твои́х, и в начина́ниих Твои́х поглумлю́ся. Бо́же, во святе́м путь Твой: кто бог ве́лий, я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́: сказа́л еси́ в лю́дех си́лу Твою́, изба́вил еси́ мы́шцею Твое́ю лю́ди Твоя́, сы́ны Иа́ковли и Ио́сифовы. Ви́деша Тя во́ды, Бо́же, ви́деша Тя во́ды, и убоя́шася: смято́шася бе́здны, мно́жество шу́ма во́д, глас да́ша о́блацы, ибо стре́лы Твоя́ прехо́дят. Глас гро́ма Твоего́ в колеси́, освети́ша мо́лния Твоя́ вселе́нную: подви́жеся и тре́петна бысть земля́. В мо́ри путие́ Твои, и стези́ Твоя́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твои не позна́ются. Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален, глас 4:

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Сове́т, Спа́се, беззако́нный на Тя, свяще́нницы и кни́жницы за́вистию собра́вше лю́те, в преда́тельство подвиго́ша Иу́ду: те́мже безсту́дно исхожда́ше, глаго́лаше на Тя беззако́нным лю́дем: что ми, глаго́лет, дади́те, и аз вам Его́ преда́м в ру́ки ва́ша; осужде́ния сего́ изба́ви, Го́споди, ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сове́т, Спа́се, беззако́нный на Тя, свяще́нницы и кни́жницы за́вистию собра́вше лю́те, в преда́тельство подвиго́ша Иу́ду: те́мже безсту́дно исхожда́ше, глаго́лаше на Тя беззако́нным лю́дем: что ми, глаго́лет, дади́те, и аз вам Его́ преда́м в ру́ки ва́ша; осужде́ния сего́ изба́ви, Го́споди, ду́ши на́ша.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И чтется кафисма 11-я.

Разума Асафу, 77.

Внемли́те, лю́дие мои, зако́ну моему́, приклони́те ухо ваше во глаго́лы уст мои́х. Отве́рзу в при́тчах уста́ моя́, провеща́ю гана́ния испе́рва. Ели́ка слы́шахом и позна́хом я́, и отцы́ на́ши пове́даша нам: не утаи́шася от чад их в род ин, возвеща́юще хвалы́ Госпо́дни и си́лы Его́, и чудеса́ Его́, яже сотвори́. И воздви́же свиде́ние во Иа́кове, и зако́н положи́ во Изра́или: ели́ка запове́да отце́м на́шим, сказа́ти я́ сыново́м своим, я́ко да позна́ет род ин, сы́нове родя́щиися, и воста́нут и пове́дят я́ сыново́м своим: да положа́т на Бо́га упова́ние свое́, и не забу́дут дел Божиих, и за́поведи Его́ взы́щут. Да не бу́дут я́коже отцы их, род стропти́в и преогорчева́яй, род, иже не испра́ви се́рдца своего́, и не уве́ри с Богом ду́ха своего́. Сы́нове Ефре́мли наляца́юще и стреля́юще лу́ки, возврати́шася в день брани: не сохрани́ша заве́та Бо́жия, и в зако́не Его́ не восхоте́ша ходи́ти.

И забы́ша благодея́ния Его́, и чудеса́ Его́, яже показа́ им пред отцы́ их, я́же сотвори́ чудеса́ в земли́ Еги́петстей: на по́ли Танео́се. Разве́рзе мо́ре, и проведе́ их, предста́ви во́ды я́ко мех. И наста́ви я о́блаком во дни, и всю нощь просвеще́нием огня́. Разве́рзе ка́мень в пусты́ни, и напои́ я́ я́ко в бе́здне мно́зе, и изведе́ во́ду из ка́мене, и низведе́ я́ко ре́ки во́ды. И приложи́ша еще́ согреша́ти Ему, преогорчи́ша Вы́шняго в безво́дней; и искуси́ша Бо́га в сердца́х своих, воспроси́ти бра́шна душа́м своим. И клевета́ша на Бо́га, и ре́ша: еда́ возмо́жет Бог угото́вати трапе́зу в пусты́ни? Поне́же порази́ ка́мень, и потеко́ша во́ды, и пото́цы наводни́шася: еда́ и хлеб может да́ти, или́ угото́вати трапе́зу лю́дем Своим? Сего́ ра́ди слы́ша Госпо́дь и презре́: и огнь возгоре́ся во Иа́кове, и гнев взы́де на Изра́иля, я́ко не ве́роваша Богови, ниже́ упова́ша на спасе́ние Его́. И запове́да облако́м свы́ше, и две́ри небесе́ отве́рзе, и одожди́ им ма́нну я́сти, и хлеб небе́сный даде́ им. Хлеб а́нгельский яде́ человек, бра́шно посла́ им до сы́тости. Воздви́же юг с небесе́, и наведе́ си́лою Свое́ю ли́ва, и одожди́ на ня я́ко прах пло́ти, и я́ко песо́к морско́й пти́цы перна́ты. И нападо́ша посреде́ ста́на их, о́крест жили́щ их. И ядо́ша и насы́тишася зело́, и жела́ние их принесе́ им. Не лиши́шася от жела́ния своего́: еще́ бра́шну су́щу во усте́х их: и гнев Божий взы́де на ня, и уби́ мно́жайшая их, и избра́нным Изра́илевым запя́т. Во всех сих согреши́ша еще́, и не ве́роваша чудесе́м Его́. И исчезо́ша в суете́ дни́е их, и ле́та их со тща́нием. Егда́ убива́ше я́, тогда́ взыска́ху Его́, и обраща́хуся, и у́треневаху к Бо́гу: и помянуша, я́ко Бог Помо́щник им есть, и Бог Вы́шний Изба́витель им есть. И возлюби́ша Его́ усты́ свои́ми, и язы́ком своим солга́ша Ему: се́рдце же их не бе пра́во с Ним, ниже́ уве́ришася в заве́те Его́. То́йже есть щедр, и очи́стит грехи́ их, и не растли́т, и умно́жит отврати́ти я́рость Свою́, и не разжже́т всего́ гне́ва Своего́. И помяну́, я́ко плоть суть, дух ходя́й и не обраща́яйся. Колькра́ты преогорчи́ша Его́ в пусты́ни, прогне́ваша Его́ в земли́ безво́дней? И обрати́шася, и искуси́ша Бо́га, и Свята́го Изра́илева раздражи́ша, и не помяну́ша руки́ Его́ в день, во́ньже изба́ви я́ из руки́ оскорбля́ющаго, я́коже положи́ во Еги́пте зна́мения Своя́, и чудеса́ Своя́ на по́ли Танео́се, и преложи́ в кровь ре́ки их, и исто́чники их, я́ко да не пию́т. Посла́ на ня пе́сия му́хи, и поядо́ша я́: и жа́бы, и растли́ я́. И даде́ рже плоды́ их, и труды́ их пруго́м. Уби́ гра́дом виногра́ды их, и черни́чие их сла́ною, и предаде́ гра́ду скоты́ их, и име́ние их огню́. Посла́ на ня гнев я́рости Своея, я́рость и гнев и скорбь, посла́ние а́нгелы лю́ты-ми. Путесотвори́ стезю́ гне́ву Своему́, и не пощаде́ от сме́рти душ их: и скоты́ их в сме́рти заключи́, и порази́ вся́кое перворо́дное в земли́ Еги́петстей, нача́ток вся́каго труда́ их в селе́ниих Ха́мовых. И воздви́же я́ко о́вцы лю́ди Своя́, и возведе́ я́ я́ко ста́до в пусты́ни, и наста́ви я́ на упова́ние, и не убоя́шася, и враги́ их покры́ мо́ре. И введе́ я́ в го́ру святы́ни Своея́, го́ру сию, ю́же стяжа́ десни́ца Его́. И изгна́ от лица́ их язы́ки, и по жре́бию даде́ им [зе́млю] у́жем жребодая́ния, и всели́ в селе́ниих их коле́на Изра́илева. И искуси́ша и преогорчи́ша Бо́га Вы́шняго, и свиде́ний Его́ не сохрани́ша, и отврати́шася, и отверго́шася, я́коже и отцы́ их, преврати́шася в лук развраще́н, и прогне́ваша Его́ в хо́лмех своих, и во истука́нных своих раздражи́ша Его́. Слы́ша Бог и презре́, и уничижи́ зело́ Изра́иля, и отри́ну ски́нию Сило́мскую, селе́ние, е́же всели́ся в челове́цех. И предаде́ в плен кре́пость их, и добро́ту их в ру́ки враго́в, и затвори́ во ору́жии лю́ди Своя́, и достоя́ние Свое́ презре́. Юноши их пояде́ огнь, и де́вы их не осе́тованы бы́ша; свяще́нницы их мече́м падо́ша, и вдови́цы их не опла́каны бу́дут. И воста́ я́ко спя Госпо́дь, я́ко си́лен и шу́мен от вина́, и порази́ враги́ Своя́ вспять, поноше́ние ве́чное даде́ им. И отри́ну селе́ние Ио́сифово, и коле́но Ефре́мово не избра́, и избра́ коле́но Иу́дово, го́ру Сио́ню, ю́же возлюби́, и созда́ я́ко единоро́га святи́лище Свое́, на земли́ основа́ и́ в век. И избра́ Дави́да раба́ Своего́, и восприя́т его́ от стад о́вчих. От дои́лиц поя́т его, пасти́ Иа́кова раба́ Своего́, и Изра́иля достоя́ние Свое́. И упасе́ я́ в незло́бии се́рдца своего́, и в ра́зумех руку́ свое́ю наста́вил я́ есть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Асафу, 78.

Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое, оскверни́ша храм святы́й Твой, положи́ша Иерусали́м я́ко ово́щное храни́лище, положи́ша тру́пия раб Твоих бра́шно пти́цам небе́сным, пло́ти преподо́бных Твоих звере́м земны́м. Пролия́ша кровь их я́ко во́ду о́крест Иерусали́ма, и не бе погреба́яй. Бы́хом поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щим о́крест нас. Доко́ле, Го́споди, прогне́ваешися до конца́, разжже́тся я́ко огнь рве́ние Твое? Проле́й гнев Твой на язы́ки не зна́ющия Тебе́, и на ца́рствия, яже и́мене Твоего́ не призва́ша, я́ко поядо́ша Иа́кова, и ме́сто его́ опустоши́ша. Не помяни́ на́ших беззако́ний пе́рвых: ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зело́. Помози́ нам, Бо́же, Спаси́телю наш, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви ны, и очи́сти грехи́ на́ша и́мене ра́ди Твоего́. да не когда́ реку́т язы́цы, где есть Бог их? И да уве́стся во язы́цех пред очи́ма нашими отмще́ние кро́ве раб Твоих пролиты́я. Да вни́дет пред Тя воздыха́ние окова́нных, по вели́чию мы́шцы Твоея́ снабди́ сы́ны умерщвле́нных. Возда́ждь сосе́дом на́шим седмери́цею в не́дро их поноше́ние их, и́мже поноси́ша Тя, Го́споди. Мы же лю́дие Твои и о́вцы па́жити Твоея́, испове́мыся Тебе́, Бо́же, во век, в род и род возвести́м хвалу́ Твою́.

В конец, о изменшихся, свидение Асафу, псалом 79.

Пасы́й Изра́иля, вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, седя́й на Херуви́мех, яви́ся: пред Ефре́мом и Вениами́ном и Манасси́ем воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ нас. Бо́же, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое, и спасе́мся. Го́споди Бо́же сил, доко́ле гне́ваешися на моли́тву раб Твоих? Напита́еши нас хле́бом сле́зным, и напои́ши нас слеза́ми в ме́ру. Положи́л еси́ нас в пререка́ние сосе́дом на́шим, и врази́ на́ши подражни́ша ны. Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое, и спасе́мся. Виногра́д из Еги́пта принесл еси́, изгна́л еси́ язы́ки, и насади́л еси́ и́. Путесотвори́л еси́ пред ним, и насади́л еси́ коре́ния его, и испо́лни зе́млю. Покры́ го́ры сень его, и ве́твия его́ ке́дры Бо́жия; простре́ ро́зги его́ до мо́ря, и даже до рек о́трасли его. Вску́ю низложи́л еси́ опло́т его, и обыма́ют и́ вси мимоходя́щии путе́м? Озоба́ и́ вепрь от дубра́вы, и уедине́нный ди́вий пояде́ и́. Бо́же сил, обрати́ся убо, и при́зри с небесе́ и виждь, и посети́ виногра́д сей, и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца Твоя́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе. Пожже́н огне́м и раско́пан, от запреще́ния лица́ Твоего́ поги́бнут. Да бу́дет рука́ Твоя́ на му́жа десни́цы Твоея́, и на сы́на челове́ческаго, его́же укрепи́л еси́ Себе́, и не отсту́пим от Тебе́; оживи́ши ны, и и́мя Твое призове́м. Го́споди Бо́же сил, обрати́ ны, и просвети́ лице́ Твое, и спасе́мся.

В конец, о точилех, псалом Асафу, 80.

Ра́дуйтеся Бо́гу Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю, приими́те псалом и дади́те тимпа́н, псалти́рь красе́н с гу́сльми, воструби́те в новоме́сячии трубо́ю, во благознамени́тый день пра́здника ва́шего, я́ко повеле́ние Изра́илеви есть, и судьба́ Бо́гу Иа́ковлю. Свиде́ние во Ио́сифе положи́ е́, внегда́ изы́ти ему от земли́ Еги́петския, язы́ка его́же не ве́дяше услы́ша. Отъя́т от бре́мене хребе́т его, ру́це его́ в коши́ порабо́тасте. В ско́рби призва́л Мя еси́, и изба́вих тя, услы́шах тя в та́йне бу́рне, искуси́х тя на воде́ пререка́ния. Слы́шите, лю́дие Мои, и засвиде́тельствую вам, Изра́илю, аще послу́шаеши Мене́. Не бу́дет тебе бог нов, ниже́ поклони́шися богу чужде́му. Аз бо есмь Госпо́дь Бог твой, изведы́й тя от земли́ Еги́петския, разшири́ уста́ твоя, и испо́лню я́. И не послу́шаша лю́дие Мои гла́са Моего́, и Изра́иль не внят Ми: и отпусти́х я́ по начина́нием серде́ц их, по́йдут в начина́ниих своих. Аще бы́ша лю́дие Мои послу́шали Мене́, Изра́иль аще бы в пути́ Моя ходи́л, ни о чесо́м же у́бо враги́ его́ смири́л бых, и на оскорбля́ющий их возложи́л бых ру́ку Мою. Врази́ Госпо́дни солга́ша ему, и бу́дет вре́мя их в век. И напита́ их от ту́ка пшени́чна, и от ка́мене ме́да насы́ти их.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Лик: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом Асафу, 81.

Бог ста в со́нме бого́в, посреде́ же бо́ги разсу́дит. Доко́ле су́дите непра́вду, и ли́ца гре́шников прие́млете? Суди́те си́ру и убо́гу, смире́на и ни́ща оправда́йте. Изми́те ни́ща и убо́га, из руки́ гре́шничи изба́вите его. Не позна́ша, ниже́ уразуме́ша, во тьме хо́дят: да подви́жатся вся основа́ния земли́. Аз рех: бо́зи есте́, и сы́нове Вы́шняго вси. Вы же я́ко челове́цы умира́ете, и я́ко еди́н от князе́й па́даете. Воскресни́, Бо́же, суди́ земли́: я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех.

Песнь псалма Асафу, 82.

Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Не премолчи́, ниже́ укроти́, Бо́же, я́ко се врази́ Твои возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́. На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. Ре́ша: прииди́те и потреби́м я́ от язы́к, и не помяне́тся и́мя Изра́илево ктому́. я́ко совеща́ша единомышле́нием вку́пе, на Тя заве́т завеща́ша: селе́ния Идуме́йска, и Исма́илите, Моа́в и Ага́ряне: Гева́л и Аммо́н и Амали́к, иноплеме́нницы с живу́щими в Ти́ре, ибо и Ассу́р прии́де с ними, бы́ша в заступле́ние сыново́м Ло́товым. Сотвори́ им я́ко Мадиа́му и Сиса́ре, я́ко Иави́му в пото́це Ки́ссове. Потреби́шася во Аендо́ре, бы́ша я́ко гной земны́й. Положи́ кня́зи их, я́ко Ори́ва и Зи́ва, и Зеве́я и Салма́на, вся кня́зи их, иже ре́ша: да насле́дим себе́ святи́лище Бо́жие. Бо́же мой, положи́ я́ я́ко ко́ло, я́ко трость пред лице́м ве́тра, я́ко огнь попаля́яй дубра́вы, я́ко пла́мень пожига́яй го́ры, та́ко пожене́ши я́ бу́рею Твое́ю, и гне́вом Твои́м смяте́ши я́. Испо́лни ли́ца их безче́стия, и взы́щут и́мене Твоего́, Го́споди. Да постыдя́тся и смяту́тся в век ве́ка, и посра́мятся и поги́бнут. И да позна́ют, я́ко и́мя Тебе́ Госпо́дь, Ты Еди́н Вы́шний по всей земли́.

В конец, о точилех, сыном Кореовым, псалом 83.

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дворы́ Госпо́дни, се́рдце мое и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. и́бо пти́ца обре́те себе хра́мину, и го́рлица гнездо́ себе, иде́же положи́т птенцы́ своя, олтари́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щий в дому́ Твоем, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, ему́же есть заступле́ние его́ у Тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м положи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто еже положи́, ибо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою, внуши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ Христа́ Твоего́, я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твоих па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га моего па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

В конец, сыном Кореовым, псалом 84.

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твоих, покры́л еси́ вся грехи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Твоея́. Возврати́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отврати́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от рода в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподобный Своя́, и на обраща́ющий сердца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. и́стина от земли́ возсия́, и пра́вда с небесе́ прини́че, ибо Госпо́дь даст бла́гость, и земля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним преды́дет, и положи́т в путь стопы́ своя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Седален, глас 8:

Подобен: Прему́дрости:

Иу́да ра́зумом сребролю́бствует, на Учи́теля вражде́бне подвиза́ется, сове́тует, поуча́ется преда́нию, све́та отпа́дает, тьму прии́м, соглаша́ет це́ну, продае́т Безце́ннаго: те́мже и удавле́ние, возме́здие е́же соде́я, обрета́ет окая́нный, и лю́тую смерть, преда́в Тебе́, Го́спода. Того́ нас ча́сти изба́ви, Христе́ Бо́же, прегреше́ний оставле́ние да́руя, пра́зднующим ве́рою пречи́стую страсть Твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иу́да ра́зумом сребролю́бствует, на Учи́теля вражде́бне подвиза́ется, сове́тует, поуча́ется преда́нию, све́та отпа́дает, тьму прии́м, соглаша́ет це́ну, продае́т Безце́ннаго: те́мже и удавле́ние, возме́здие е́же соде́я, обрета́ет окая́нный, и лю́тую смерть, преда́в Тебе́, Го́спода. Того́ нас ча́сти изба́ви, Христе́ Бо́же, прегреше́ний оставле́ние да́руя, пра́зднующим ве́рою пречи́стую страсть Твою́.

Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: От Матфе́я Свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Диакон: Во́нмем.

И чтет священник Евангелие (Мф.22:15–23:39):

Во вре́мя о́но, сове́т прие́мше вси фарисе́е на Иису́са, я́ко да обольстя́т Его́ сло́вом, посыла́ют к Нему́ ученики́ своя́ со Иродиа́ны, глаго́люще: Учи́телю, ве́мы я́ко и́стинен еси́, и пути́ Бо́жию вои́стину учи́ши, и неради́ши ни о ко́мже: не зри́ши бо на лице́ челове́ком. Рцы у́бо нам, что Ти ся мнит? Досто́йно ли есть да́ти кинсо́н ке́сареви, или́ ни? Разуме́в же Иису́с лука́вство их, рече́: что Мя искуша́ете, лицеме́ри? Покажи́те Ми злати́цу кинсо́нную. Они́ же принесо́ша Ему́ пе́нязь. И глаго́ла им: чий о́браз сей и написа́ние? И глаго́лаша Ему́: ке́сарев. Тогда́ глаго́ла им: воздади́те у́бо ке́сарева ке́сареви: и Бо́жия Бо́гови. И слы́шавше диви́шася: и оста́вльше Его́ отыдо́ша. В той день приступи́ша к Нему́ саддуке́е, и́же глаго́лют не бы́ти воскресе́нию: и вопроси́ша Его́, глаго́люще: Учи́телю, Моисе́й рече́: а́ще кто у́мрет не имы́й чад, да по́ймет брат его́ жену́ его́, и воскреси́т се́мя бра́та своего́. Бе́ша же в нас седмь бра́тия: и пе́рвый оже́нься у́мре, и не имы́й Се́мене, оста́ви жену́ свою́ брату́ своему́. Та́кожде же и вторы́й, и тре́тий, даже до седма́го. Последи́ же всех у́мре и жена́. В воскреше́ние у́бо, кото́раго от седми́х бу́дет жена́? Вси́ бо име́ша ю? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: прелыца́етеся, не ве́дуще Писа́ния, ни си́лы Бо́жия. В воскресе́ние бо ни же́нятся, ни посяга́ют, но я́ко Ангели Бо́жии на небеси́ суть. О воскресе́нии же ме́ртвых, не́сте ли чли рече́ннаго вам Бо́гом, глаго́лющим: Аз есмь Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль; несть Бог, Бог ме́ртвых, но Бог живы́х. И слы́шавше наро́ди дивля́хуся о уче́нии Его́. Фарисе́е же слы́шавше, я́ко посрами́ саддуке́и, собра́шася вку́пе, и вопроси́ еди́н от них законоучи́тель, искушая Его́, и глаго́ля: Учи́телю, ка́я за́поведь бо́льши есть в зако́не? Иису́с же рече́ ему́: возлю́биши Го́спода Бо́га твоего́ всем се́рдцем твои́м, и все́ю душе́ю твое́ю, и все́ю мы́слию твое́ю. Сия́ есть пе́рвая и бо́льшая за́поведь. Втора́я же подо́бна ей: возлю́биши и́скренняго твоего́ я́ко сам себе́. В сию́ обою́ за́поведию весь зако́н и проро́цы ви́сят. Со́браном же фарисе́ом вопроси́ их Иису́с, глаго́ля: что ся вам мнит о Христе́? Чий есть Сын? Глаго́лаша Ему́: Дави́дов. Глаго́ла им: ка́ко у́бо Дави́д ду́хом Го́спода Его́ нарица́ет, глаго́ля: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́, седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие нога́ма Твои́ми. Аще у́бо Дави́д нарица́ет Его́ Го́спода, ка́ко сын ему́ есть? И никто́же можа́ше отвеща́ти Ему́ словесе́: ниже́ сме́я кто от того́ дне вопроси́ти Его́ ктому́. Тогда́ Иису́с глаго́ла к наро́дом и ученико́м Свои́м, глаго́ля: на Моисе́ове седа́лищи седо́ша кни́жницы и фарисе́е. Вся у́бо ели́ка а́ще реку́т вам блюсти́, соблюда́йте и твори́те, по дело́м же их не твори́те: глаго́лют бо и не творя́т. Связу́ют бо бремена́ тя́жка и бе́дне носи́ма, и возлага́ют на плеща́ челове́ческа, пе́рстом же свои́м не хотя́т дви́гнути их. Вся же дела́ своя́ творя́т, да ви́дими бу́дут челове́ки: разширя́ют же храни́лища своя́, и велича́ют воскри́лия риз свои́х. Лю́бят же преждевозлега́ния на ве́черях, и преждеседа́ния на со́нмищах, и целова́ния на то́ржищах, и зва́тися от челове́к: учи́телю, учи́телю. Вы же не нарица́йтеся учи́тели: еди́н бо есть ваш Учи́тель, Христо́с: вси же вы бра́тия есте́. И отца́ не зови́те себе́ на земли́: еди́н бо есть Оте́ц ваш, Иже на небесе́х. Ниже́ нарица́йтеся наста́вницы, еди́н бо есть Наста́вник ваш, Христо́с. Бо́лий же в вас, да бу́дет вам слуга́, и́же бо вознесе́тся, смири́тся: и смиря́яйся, вознесе́тся. Го́ре же вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко снеда́ете до́мы вдови́ц, и вино́ю дале́че моли́твы творя́ще: сего́ ра́ди ли́шшее прии́мете осужде́ние. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко затворя́ете Ца́рствие Небе́сное пред челове́ки: вы бо не вхо́дите, ни входя́щих оставля́ете вни́ти. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго прише́льца: и егда́ бу́дет, творите́ его́ сы́на гее́нны сугу́бейша вас. Го́ре вам, вожди́ слепи́и, глаго́люще: и́же а́ще клене́тся це́рковию, ничесо́же есть: а и́же клене́тся зла́том церко́вным, до́лжен есть. Бу́и и слепи́и, ко́е бо бо́ле есть: зла́то ли, или́ це́рковь, святя́щая зла́то? И и́же а́ще клене́тся олтаре́м, ничесо́же есть: а и́же клене́тся да́ром и́же верху́ его́, до́лжен есть. Бу́и и слепи́и, что бо бо́ле: дар ли, или́ олта́рь святя́й дар? Иже у́бо клене́тся олтаре́м, клене́тся им и Су́щим верху́ его́. И и́же клене́тся це́рковию, клене́тся е́ю, и Живу́щим в ней. И клены́йся небесе́м, клене́тся престо́лом Бо́жиим, и Седя́щим на нем. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко одеся́тствуете мя́тву, и копр, и ки́мин: и оста́висте вя́щшая зако́ну, суд, и ми́лость, и ве́ру. Сия́ же подоба́ше творити, и о́нех не оставля́ти. Вожди́ слепи́и, оцежда́ющии комары́, вельблу́ды же пожира́юще. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко очища́ете вне́шнее сткля́ницы и блю́да: внутрьу́ду же суть по́лни хище́ния и непра́вды. Фарисе́е слепы́й, очи́сти пре́жде вну́треннее сткля́ницы и блю́да, да бу́дет и вне́шнее и́ма чи́сто. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко подо́битеся гробо́м пова́пленым, и́же внеу́ду у́бо явля́ются красны́, внутрьу́ду же по́лни суть костей ме́ртвых, и вся́кия нечистоты́. Та́ко и вы, внеу́ду у́бо явля́етеся челове́ком пра́ведни: внутрьу́ду же есте́ по́лни лицеме́рия и беззако́ния. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческия, и кра́сите ра́ки пра́ведных. И глаго́лете: а́ще бы́хом бы́ли во дни оте́ц на́ших, не бы́хом у́бо о́бщницы им бы́ли в кро́ви проро́к. Те́мже са́ми свиде́тельствуете себе́, я́ко сы́нове есте́ изби́вших проро́ки. И вы испо́лните ме́ру оте́ц ва́ших. Змия́, порожде́ния ехи́днова, ка́ко убежите́ от суда́ огня гее́нскаго? Сего́ ра́ди се Аз послы́ к вам проро́ки, и прему́дры, и кни́жники: и от них убие́те и ра́спнете, и от них бие́те на со́нмищах ва́ших, и изжене́те от гра́да во град, я́ко да прии́дет на вы вся́ка кровь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от кро́ве Авеля пра́веднаго, до кро́ве Заха́рии, сы́на Варахи́ина, его́же уби́сте между́ це́рковию и олтаре́м. Ами́нь глаго́лю вам, я́ко прии́дут вся сия́ на род сей. Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки, и ка́мением побива́яй посланный к нему́: колькра́ты восхоте́х собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́ет ко́кошь птенцы́ своя́ под криле́, и не восхоте́сте! Се оставля́ется вам дом ваш пуст. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мате Мене́ ви́дети отсе́ле, до́ндеже рече́те: благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Лик: Слава Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Чтец:

Псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твоей, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. я́ко беззако́ние мое аз знаю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя мати моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́вши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззаконный путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же,

Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твоей. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́, я́ко а́ще бы восхоте́л еси же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Священник или диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя: моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шел Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и; си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́; предста́тельствы честны́х небе́сных сил безпло́тных; честна́го сла́внаго Проро́ка Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна; святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол; и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго; и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей Слове́нских; святых равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги; и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа, Ермоге́на, Инноке́нтия, Филаре́та, И́ова и Ти́хона; святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго, егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святых, мо́лим Тя, Многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.

Лик: Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Священник: Ми́лостию и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Тотчас ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Чтец:

Кондак Великаго Вторника, глас 2:

Подобен: Вы́шних ища́:

Час, душе́, конца́ помы́сливши, и посече́ния смоко́вницы убоя́вшися, да́нный тебе́ тала́нт трудолю́бно де́лай, окая́нная, бо́дрствующи и зову́щи: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

Икос. Что уныва́еши, душе́ моя́ окая́нная? Что мечта́еши безвре́менно попече́ния неполе́зная? Что упражня́ешися к мимотеку́щим? После́днейший час есть отсе́ле, и разлучи́тися и́мамы от су́щих зде. До́ндеже вре́мя и́маши, возни́кни зову́щи: согреши́х Ти, Спа́се мой, не посецы́ мене́ я́коже непло́дную смоко́вницу, но я́ко благоутро́бен Го́споди, уще́дри со стра́хом зову́щую: да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.

Посем двоепеснец, творение господина Космы, глас 2. Ирмосы по дважды, тропари на 12, последи же ирмос, оба лика вкупе.

Песнь 8

Ирмос: Веле́нию мучи́телеву преподо́бнии трие́ о́троцы не повину́вшеся, в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху пою́ще: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода. (Дважды.)

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ле́ность дале́че нас отве́ржим, и све́тлыми свеща́ми безсме́ртнаго Жениха́ Христа́ пе́нием усря́щим, благослови́те, вопию́ще, дела́ Госпо́дня Го́спода. (4 раза.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Да удовле́ет общи́тельный души́ на́шей еле́й в сосу́дех, я́ко да не на ку́плю поло́жше вре́мя по́честей, пое́м: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода. (4 раза.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тала́нт ели́цы от Бо́га прия́сте, равноси́льную благода́ть, по́мощию да́вшаго Христа́ возрасти́те, пою́ще: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода. (Дважды.)

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тала́нт ели́цы от Бо́га прия́сте, равноси́льную благода́ть, по́мощию да́вшаго Христа́ возрасти́те, пою́ще: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тала́нт ели́цы от Бо́га прия́сте, равноси́льную благода́ть, по́мощию да́вшаго Христа́ возрасти́те, пою́ще: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Веле́нию мучи́телеву преподо́бнии трие́ о́троцы не повину́вшеся, в пещь вве́ржени, Бо́га испове́даху пою́ще: благослови́те дела́ Госпо́дня Го́спода.

(Зде Честне́йшую... не поем, но абие

Песнь 9

Ирмос: Невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая, и ра́дость ми́ру роди́вшая, Тя пое́м Богоро́дице Де́во. (Дважды.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ученико́м Благи́й, бди́те, рекл еси́, во́ньже час прии́дет Госпо́дь, не разуме́ете, отда́ти кому́ждо. (6 раз.)

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Во второ́м Твое́м и стра́шном прише́ствии, Влады́ко, десны́м овца́м мя сопричти́, прегреше́ний презре́в мои́х мно́жества. (4 раза.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Во второ́м Твое́м и стра́шном прише́ствии, Влады́ко, десны́м овца́м мя сопричти́, прегреше́ний презре́в мои́х мно́жества.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Во второ́м Твое́м и стра́шном прише́ствии, Влады́ко, десны́м овца́м мя сопричти́, прегреше́ний презре́в мои́х мно́жества.

Ирмос: Невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая, и ра́дость ми́ру роди́вшая, Тя пое́м Богоро́дице Де́во.

(Вместо Досто́йно есть... И поклон един великий.)

Посем ектения малая:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Посем канонарх, стоя посреде церкве, поет ексапостиларий.

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и оде́жды не и́мам, да вни́ду вонь: просвети́ одея́ние души́ моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Чтец глаголет обычныя псалмы 148, 149, 150.

Хвали́те Го́спода с небес. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небес, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси Ангели Его́, хвали́те Его́, вся си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, со́лнце и луна, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его, небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны. Огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, юноши и девы, старцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х: песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем его, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему. я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах своих. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. Сотвори́ти в них суд напи́сан. Слава сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Стихиры самогласны на 4, глас 1:

Во све́тлостех святы́х Твои́х, ка́ко вни́ду, недосто́йный? Аще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан, изве́ржен бу́ду от Ангелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя я́ко Человеколю́бец.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во Псалти́ри и гу́слех.

Во све́тлостех святы́х Твои́х, ка́ко вни́ду, недосто́йный? Аще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя облича́ет, я́ко несть бра́чна, и свя́зан, изве́ржен бу́ду от Ангелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя я́ко Человеколю́бец.

Глас 2: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся, не стяжа́х, Женише́ Христе́, горя́ща свети́льника и́же от доброде́телей, и де́вам уподо́бихся бу́им, во вре́мя де́лания глумля́ся. Утро́бы щедро́т Твои́х не затвори́ мне, Влады́ко, но оттря́с мой омраче́нный сон, возста́ви, и с му́дрыми введи́ де́вами в черто́г Твой, иде́же глас чи́стый пра́зднующих и вопию́щих непреста́нно́: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Душе́вною ле́ностию воздрема́вся, не стяжа́х, Женише́ Христе́, горя́ща свети́льника и́же от доброде́телей, и де́вам уподо́бихся бу́им, во вре́мя де́лания глумля́ся. Утро́бы щедро́т Твои́х не затвори́ мне, Влады́ко, но оттряс мой омраче́нный сон, возста́ви, и с му́дрыми введи́ де́вами в черто́г Твой, иде́же глас чи́стый пра́зднующих и вопию́щих непреста́нно: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас 4: Скры́вшаго тала́нт осужде́ние слы́шавши, о душе́! не скрыва́й словесе́ Бо́жия, возвеща́й чудеса́ Его́, да умножа́ющи дарова́ние, вни́деши в ра́дость Го́спода твоего́.

Чтец: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоей. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же о́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́ и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас: взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, яко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, яко Ты еси́ Бог мой: яко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Сподо́би, Го́споди, в день сей, без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твой на нас, якоже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже ектения:

Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Ангела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

До́брых и поле́зных душа́м на́шим, и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Я́ко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Священник: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Священник: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Стихиры самогласны на стиховне, глас 6:

Прииди́те, ве́рнии, де́лаим усе́рдно Влады́це: подава́ет бо рабо́м бога́тство, и по ра́венству ки́йждо да многоусугу́бим благода́ти тала́нт. Ов у́бо му́дрость да прино́сит де́лы благи́ми, ов же слу́жбу све́тлости да соверша́ет. Да приобща́ется же сло́вом ве́рный та́йны ненауче́нному, и да расточа́ет бога́тство убо́гим друго́й: си́це бо заимова́нное многоусугу́бим, и я́ко строи́телие ве́рнии благода́ти, Влады́чния ра́дости сподо́бимся. Тоя́ нас сподо́би, Христе́ Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ни́же смири́л ны еси́, ле́та в ни́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Тво́я, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их.

Егда́ прии́деши во сла́ве со а́нгельскими си́лами, и ся́деши на престо́ле, Иису́се, разсужде́ния, да мя, Па́стырю Благо́й, не разлучи́ши, пути́ бо десны́я ве́си, развраще́ни же суть шу́ии. Да не у́бо с ко́злищи гру́баго мя грехо́м погуби́ши: но десны́м мя сочета́в овца́м, спаси́ я́ко Человеколю́бец.

Стих: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Женише́, добро́тою кра́сный па́че всех челове́к, призва́вый нас к трапе́зе духо́вней черто́га Твоего́, неле́пый мой зрак прегреше́ний совлецы́ прича́стием страда́ний Твои́х: и оде́ждею сла́вы украси́в Твоей красоты́, сообе́дника све́тла мя покажи́ Твоего́ Ца́рствия, я́ко Милосе́рд.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Глас 7: Се тебе́ тала́нт Влады́ка вверя́ет, душе́ моя́, стра́хом приими́ дар, заи́мствуй да́вшему, раздава́й ни́щим, и стяжи́ дру́га Го́спода, да ста́неши одесну́ю Его́, егда́ прии́дет во сла́ве, и услы́шиши блаже́нный глас: вни́ди, ра́бе, в ра́дость Го́спода твоего́. Тоя́ досто́йна мя сотвори́, Спа́се, заблуди́вшаго, вели́кия ра́ди Твоея́ ми́лости.

Чтец: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти и́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. (Дважды.)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, И́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеса́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Святаго Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

В хра́ме стоя́ще сла́вы Твоея́, на небеса́ стоя́ти мним, Богоро́дице, Дверь Небе́сная, отве́рзи нам две́ри ма́лости Твоея́.

Го́споди, поми́луй. (40 раз.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Аминь.

Честне́йшую Херувим и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Небе́сный Царю, ве́ру утверди́, язы́ки укроти́, мир умири́, святы́й храм сей до́бре сохрани́: пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, в селе́ниих пра́ведных учини́: и нас в покая́нии и испове́дании приими́, я́ко благи́й и Человеколю́бец.

И глаголет священник молитву святаго Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон великий.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́. (Поклон великий.)

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь. (Поклон великий.)

Таже малых 12, глаголюще в себе на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не даждь ми.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми, рабу́ Твоему́.

Ей Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. (И поклон един великий.)

Чтец: Ами́нь.

← Последование великага повечерия

Последование часов →

Комментарии для сайта Cackle