[глⷡ҇а а҃] Мл҃твы въ пе́рвый де́нь, по внегда̀ роди́ти женѣ̀ ѻ҆троча̀.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Влⷣко гдⷭ҇и вседержи́телю, и҆сцѣлѧ́ѧй всѧ́кїй недꙋ́гъ, и҆ всѧ́кꙋю ꙗ҆́зю, са́мъ и҆ сїю̀ дне́сь роди́вшꙋю рабꙋ̀ твою̀, и҆́мⷬ҇къ, и҆сцѣлѝ, и҆ возста́ви ю҆̀ ѿ ѻ҆дра̀, на не́мже лежи́тъ: занѐ, по прⷪ҇ро́ка дв҃да словесѝ, въ беззако́нїихъ зача́хомсѧ, и҆ скверна́ви всѝ є҆смы̀ пред̾ тобо́ю. Сохранѝ сїю̀ и҆ сего̀ младе́нца, є҆го́же родѝ: покры́й ю҆̀ под̾ кро́вомъ крилꙋ̀ твоє́ю, ѿ дне́шнѧгѡ днѐ, да́же до послѣ́днѧгѡ є҆ѧ̀ сконча́нїѧ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ: ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, роди́выйсѧ ѿ пречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, и҆ ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ во ꙗ҆́слехъ возлегі́й, и҆ ꙗ҆́кѡ дѣ́тищь воспрїе́млемь бы́вый: са́мъ и҆ сїю̀ рабꙋ̀ твою̀, дне́сь роди́вшꙋю сїѐ ѻ҆троча̀, поми́лꙋй, и҆ простѝ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ є҆ѧ̀ прегрѣшє́нїѧ, и҆ сохранѝ ю҆̀ ѿ всѧ́кагѡ дїа́вольскагѡ мꙋчи́тельства: и҆ и҆з̾ неѧ̀ рожде́ннагѡ младе́нца соблюдѝ ѿ всѧ́кагѡ ꙗ҆́да, ѿ всѧ́кїѧ лю́тости, ѿ всѧ́кїѧ бꙋ́ри сопроти́внагѡ, ѿ дꙋхѡ́въ лꙋка́выхъ, дневны́хъ же и҆ нощны́хъ. сїю́ же соблюдѝ под̾ держа́вною рꙋко́ю твое́ю, и҆ да́ждь є҆́й ско́рое воста́нїе, и҆ ѿ скве́рны ѡ҆чи́сти, и҆ болѣ́зни и҆сцѣлѝ, и҆ здра́вїе и҆ благомо́щїе дꙋши́ же и҆ тѣ́лꙋ да́рꙋй, и҆ а҆́гг҃лы свѣ́тлыми и҆ сїѧ́ющими сїю̀ ѡ҆градѝ: и҆ соблюдѝ ѿ всѧ́кагѡ наи́тїѧ неви́димыхъ дꙋхѡ́въ, є҆́й гдⷭ҇и, ѿ недꙋ́га и҆ сла́бости, ѿ ре́вности и҆ за́висти, и҆ ѿ ѻ҆че́съ призо́ра, и҆ поми́лꙋй ю҆̀ и҆ младе́нца, по вели́цѣй млⷭ҇ти твое́й, и҆ ѡ҆чи́сти ю҆̀ ѿ тѣле́сныѧ скве́рны, и҆ разли́чныхъ є҆́й находѧ́щихъ ᲂу҆тро́бныхъ стꙋже́нїй, и҆ и҆зведѝ ю҆̀ ско́рою ми́лостїю твое́ю во смире́нномъ є҆ѧ̀ тѣ́лѣ во и҆справле́нїе: и҆ и҆з̾ неѧ̀ рожде́ннаго младе́нца сподо́би поклони́тисѧ земно́мꙋ хра́мꙋ, є҆го́же ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ славосло́витисѧ и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, бл҃говоли́вый сни́ти съ нб҃съ, и҆ роди́тисѧ ѿ ст҃ы́ѧ бцⷣы и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, спасе́нїѧ ра́ди на́съ грѣ́шныхъ, вѣ́дый немощно́е человѣ́ческагѡ є҆стества̀, простѝ рабѣ̀ твое́й и҆́мⷬ҇къ, дне́сь роди́вшей, по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ. ты́ бо ре́клъ є҆сѝ гдⷭ҇и: расти́тесѧ, и҆ ᲂу҆мно́житесѧ, и҆ и҆спо́лните зе́млю, и҆ ѡ҆блада́йте є҆́ю. Сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀ рабѝ твоѝ мо́лимсѧ, и҆ дерза́юще неѕло́бивымъ твои́мъ человѣколю́бїемъ, со стра́хомъ вопїе́мъ къ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ ст҃о́мꙋ и҆́мени: при́зри съ нб҃сѐ и҆ ви́ждь не́мощь на́съ ѡ҆сꙋжде́нныхъ, и҆ простѝ рабѣ̀ твое́й се́й, и҆́мⷬ҇къ, и҆ всемꙋ̀ до́мꙋ, въ не́мже роди́сѧ ѻ҆троча̀, и҆ прикоснꙋ́вшымсѧ є҆́й, и҆ здѣ̀ ѡ҆брѣта́ющымсѧ всѣ̑мъ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ простѝ: ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ и҆́маши вла́сть ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ, мл҃твами прест҃ы́ѧ бцⷣы и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ твои́хъ, а҆ми́нь.

[глⷡ҇а в҃] Мл҃тва, во є҆́же назна́менати ѻ҆троча̀, прїе́млющее и҆́мѧ во ѻ҆смы́й де́нь рожде́нїѧ своегѡ̀.

Вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ по рождествѣ̀ во ѻ҆смы́й де́нь прино́ситсѧ младе́нецъ ѿ ба́бы къ хра́мꙋ, и҆ стои́тъ пред̾ враты̀ хра́ма. Сщ҃е́нникъ же твори́тъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

Та́же ѿпꙋсти́тельный тропа́рь днѐ, и҆лѝ ст҃а́гѡ хра́ма.

Сщ҃е́нникъ же зна́менꙋетъ є҆гѡ̀ чело̀, ᲂу҆ста̀ и҆ пє́рси, и҆ глаго́летъ мл҃твꙋ:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, тебѣ̀ мо́лимсѧ, и҆ тебѐ про́симъ, да зна́менаетсѧ свѣ́тъ лица̀ твоегѡ̀ на рабѣ̀ твое́мъ се́мъ, [и҆лѝ: на рабѣ̀ твое́й се́й,] и҆́мⷬ҇къ, и҆ да зна́менаетсѧ крⷭ҇тъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀ въ се́рдцѣ и҆ въ помышле́нїихъ є҆гѡ̀, во є҆́же бѣ́гати сꙋеты̀ мі́ра, и҆ ѿ всѧ́кагѡ лꙋка́вагѡ навѣ́та вра́жїѧ, послѣ́довати же повелѣ́нїємъ твои̑мъ. И҆ да́ждь гдⷭ҇и не ѿрече́нꙋ пребы́ти и҆́мени твоемꙋ̀ ст҃о́мꙋ на не́мъ, совокꙋплѧ́емѣмъ во вре́мѧ бл҃гопотре́бно ст҃ѣ́й твое́й цр҃кви, и҆ соверша́емѣмъ стра́шными та́йнами хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: да по за́повѣдемъ твои̑мъ жи́тельствовавъ, и҆ сохрани́въ печа́ть нерꙋши́мꙋ, полꙋчи́тъ блаже́нство и҆збра́нныхъ во црⷭ҇твїи твое́мъ, бл҃года́тїю и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же въ рꙋ́цѣ взе́мъ ѻ҆троча̀, стои́тъ пред̾ враты̀ хра́ма, и҆лѝ пред̾ ѡ҆́бразомъ прест҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ твори́тъ крⷭ҇та̀ ѡ҆́бразъ, глаго́лѧ:

Ра́дꙋйсѧ бл҃года́тнаѧ бцⷣе дв҃о, и҆з̾ тебе́ бо возсїѧ̀ сл҃нце пра́вды хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ, просвѣща́ѧй сꙋ́щыѧ во тьмѣ̀: весели́сѧ и҆ ты̀ ста́рче првⷣный, прїе́мый во ѡ҆бъѧ́тїѧ свободи́телѧ дꙋ́шъ на́шихъ, да́рꙋющаго на́мъ воскрⷭ҇нїе.

И҆ быва́етъ ѿпꙋ́стъ.

Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ рожде́нный младе́нецъ а҆́ще ᲂу҆́бѡ немоществꙋ́ѧй не ссе́тъ, но къ сме́рти зри́тъ, не подоба́етъ ѡ҆жида́ти, [ꙗ҆́коже нѣ́цыи ѕлѣ̀ глаго́лютъ,] шеста́гѡ и҆лѝ ѻ҆сма́гѡ днѐ, и҆ та́кѡ креща́ти є҆го̀: но въ ча́съ во́ньже роди́сѧ, то́кмѡ ѡ҆мы́ти є҆го̀, и҆ а҆́бїе крести́ти, да не сконча́етсѧ непросвѣще́нъ. Пѧ́ть бо мѣ́сѧцей непра̑здныѧ, а҆́ще слꙋчи́тсѧ ѿ нѣ́кїѧ ꙗ҆́звы младе́нца ᲂу҆ѧзви́ти, а҆́ки ᲂу҆бі́йствꙋ по зако́нѡмъ и҆ пра́вилѡмъ пови́нни сꙋ́ть: кольмѝ па́че сꙋда̀ подоба́етъ и҆збѣга́ти рожде́нныхъ, да не непросвѣще́ни сконча́ютсѧ.

[глⷡ҇а г҃] Мл҃твы женѣ̀ роди́льницѣ, по четы́редесѧти дне́хъ.

Въ четыредесѧ́тный же де́нь па́ки прино́ситсѧ ѻ҆троча̀ къ хра́мꙋ, во є҆́же вцерковлѧ́тисѧ, сі́есть, нача́ло прїѧ́ти вводи́тисѧ въ це́рковь. Прино́ситсѧ же ма́терїю ᲂу҆жѐ ѡ҆чище́нною и҆ ѡ҆мове́нною сꙋ́щею, предстоѧ́щꙋ и҆ хотѧ́щемꙋ прїѧ́ти то̀ по кр҃ще́нїи.

Сщ҃е́нникъ же твори́тъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: И҆ Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво.

Та́же ѿпꙋсти́тельный днѐ, и҆лѝ ст҃а́гѡ прилꙋчи́вшагѡсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Мл҃твами, гдⷭ҇и, всѣ́хъ ст҃ы́хъ и҆ бцⷣы, тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, и҆ поми́лꙋй на́съ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ ще́дръ.

Прикло́нши же є҆́й главꙋ̀ вкꙋ́пѣ со младе́нцемъ, твори́тъ сщ҃е́нникъ крⷭ҇та̀ зна́менїе над̾ ни́мъ, и҆ каса́ѧсѧ главы̀ є҆гѡ̀, глаго́летъ мл҃твꙋ:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Гдⷭ҇и бж҃е вседержи́телю, ѻ҆́ч҃е гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, всѐ є҆стество̀ слове́сное же и҆ безслове́сное сло́вомъ твои́мъ созда́вый, и҆ всѧ̑ ѿ не сꙋ́щихъ во є҆́же бы́ти приведы́й, тебѣ̀ мо́лимсѧ, и҆ тебѐ про́симъ: твое́ю во́лею спа́слъ є҆сѝ рабꙋ̀ твою̀, и҆́мⷬ҇къ, ѡ҆чи́сти ѿ всѧ́кагѡ грѣха̀, и҆ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны, приходѧ́щꙋю ко ст҃ѣ́й твое́й це́ркви, да неѡсꙋжде́ннѡ сподо́битсѧ причасти́тисѧ ст҃ы́хъ твои́хъ та́инъ.

Вѣ́домо бꙋ́ди, ꙗ҆́кѡ а҆́ще не ѡ҆брѣта́етсѧ въ живы́хъ младе́нецъ, чте́тсѧ да́же до здѣ̀ мл҃тва.

Та́же возгла́снѡ.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ:

А҆́ще ли жи́въ є҆́сть, чтѝ и҆ сїѐ до конца̀:

И҆ ѿ неѧ̀ рожде́нное ѻ҆троча̀ бл҃гословѝ, возрастѝ, ѡ҆свѧтѝ, вразꙋмѝ, ᲂу҆цѣломꙋ́дри, ᲂу҆добомꙋ́дрстви: ꙗ҆́кѡ ты̀ приве́лъ є҆сѝ є҆̀, и҆ показа́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀ свѣ́тъ чꙋ́вственный, да и҆ ᲂу҆́мнагѡ сподо́битсѧ свѣ́та, во вре́мѧ є҆́же ѡ҆предѣли́лъ є҆сѝ, и҆ сопричте́тсѧ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, є҆диноро́днымъ твои́мъ сн҃омъ: съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Ми́ръ всѣ̑мъ.

Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Мл҃тва ма́тери ѻ҆троча́те:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, прише́дый на сп҃се́нїе ро́да человѣ́ческагѡ, прїидѝ и҆ на рабꙋ̀ твою̀, и҆́мⷬ҇къ, и҆ сподо́би ю҆̀ честны́мъ твои́мъ пресвѵ́терствомъ, вхо́да хра́ма сла́вы твоеѧ̀: ѡ҆мы́й є҆ѧ̀ скве́рнꙋ тѣле́снꙋю и҆ скве́рнꙋ дꙋше́внꙋю во и҆сполне́нїи четы́редесѧти дні́й: творѧ́й ю҆̀ досто́йнꙋ и҆ причаще́нїѧ честна́гѡ тѣ́ла и҆ кро́ве твоеѧ̀.

Ꙗ҆́кѡ ѡ҆свѧти́сѧ и҆ просла́висѧ пречестно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва в҃, ѻ҆троча́ти, є҆го́же сщ҃е́нникъ зна́менꙋѧй мо́литсѧ:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, въ четыредесѧ́тный де́нь младе́нецъ зако́нномꙋ хра́мꙋ принесе́нный ѿ мр҃і́и неискꙋсобра́чныѧ и҆ ст҃ы́ѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ на ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ првⷣнагѡ сѷмеѡ́на носи́мый, са́мъ влⷣко всеси́льне, и҆ принесе́ннаго сего̀ младе́нца, ꙗ҆ви́тисѧ тебѣ̀ всѣ́хъ творцꙋ̀, бл҃гословѝ и҆ на всѧ́кое дѣ́ло благо́е, и҆ тебѣ̀ благоꙋго́дное возрастѝ, ѿгонѧ́ѧ ѿ негѡ̀ всѧ́кꙋю сопроти́внꙋю си́лꙋ зна́менїемъ воѡбраже́нїѧ крⷭ҇та̀ твоегѡ̀. ты́ бо є҆сѝ хранѧ́й младе́нцы гдⷭ҇и: да сподо́бивсѧ ст҃а́гѡ креще́нїѧ, полꙋчи́тъ ча́сть и҆збра́нныхъ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, соблюда́емь съ на́ми бл҃года́тїю ст҃ы́ѧ и҆ є҆диносꙋ́щныѧ, и҆ нераздѣ́льныѧ трⷪ҇цы: тебѣ́ бо подоба́етъ всѧ́каѧ сла́ва, бл҃годаре́нїе, и҆ поклоне́нїе со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Ми́ръ всѣ̑мъ.

Главы̀ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Бж҃е ѻ҆́ч҃е вседержи́телю велегла́снѣйшимъ прⷪ҇ро́комъ и҆са́їемъ предвозвѣсти́вый на́мъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїе є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ, и҆́же въ послѣ́днїѧ днѝ бл҃говоле́нїемъ твои́мъ, и҆ содѣ́йствїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, сп҃се́нїѧ ра́ди на́съ человѣ́кѡвъ, безмѣ́рнымъ бл҃гоꙋтро́бїемъ ѿ неѧ̀ младе́нствовати и҆зво́ливый, и҆ по ѻ҆бы́чаю въ зако́нѣ ст҃о́мъ твое́мъ, по и҆сполне́нїи дне́й ѡ҆чище́нїѧ, ст҃и́лищꙋ принести́сѧ претерпѣ̀ и҆́стинный законополо́жникъ сы́й: и҆ на ѡ҆б̾ѧ́тїѧхъ првⷣнагѡ сѷмеѡ́на носи́тисѧ и҆зво́ли, є҆гѡ́же та́инства проѡбраже́нїе въ предрече́нномъ прⷪ҇ро́цѣ, клеща́ми ᲂу҆́глѧ ꙗ҆вле́нное позна́хомъ: є҆гѡ́же и҆ мы̀ вѣ́рнїи подража́нїе бл҃года́тїю держи́мъ: са́мъ и҆ ны́нѣ сохранѧ́ѧй младе́нцы гдⷭ҇и, бл҃гословѝ ѻ҆троча̀ сїѐ, вкꙋ́пѣ съ роди́тєли и҆ воспрїе́мники є҆гѡ̀, и҆ сподо́би є҆̀ во вре́мѧ бл҃гопотре́бное и҆ водо́ю и҆ дх҃омъ ѿрожде́нїѧ сопричтѝ є҆̀ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ ста́дꙋ слове́сныхъ ѻ҆ве́цъ, нарица́ющихсѧ и҆́менемъ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ въ вы́шнихъ живы́й, и҆ на смирє́нныѧ призира́ѧй, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

[И҆ а҆́ще младе́нецъ креще́нъ є҆́сть, твори́тъ і҆ере́й воцерковле́нїе, а҆́ще же нѝ, твори́тъ сїѐ по креще́нїи. Мл҃твамъ же здѣ̀ твори́тъ ѿпꙋ́стъ.] Та́же прїе́мъ сщ҃е́нникъ ѻ҆троча̀, начертава́етъ крⷭ҇тъ и҆́мъ пред̾ враты̀ хра́ма, глаго́лѧ:

Воцерковлѧ́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ, [и҆лѝ: раба̀ бж҃їѧ, и҆́мⷬ҇къ,] во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь. Та́же вво́дитъ є҆̀ во хра́мъ, глаго́лѧ: Вни́детъ въ до́мъ тво́й, покло́нитсѧ ко хра́мꙋ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀.

И҆ вхо́дитъ посредѣ̀ хра́ма, глаго́лѧ: Воцерковлѧ́етсѧ ра́бъ бж҃їй:

Та́же глаго́летъ:

Посредѣ̀ це́ркве воспое́тъ тѧ̀.

Та́же вво́дитъ пред̾ две́рьми же́ртвенника, глаго́лѧ: Воцерковлѧ́етсѧ ра́бъ бж҃їй:

И҆ вво́дитъ є҆̀ во ст҃ы́й же́ртвенникъ, а҆́ще бꙋ́детъ мꙋ́жескїй по́лъ: а҆́ще же же́нскїй, да́же до ца́рскихъ вра́тъ, глаго́лѧ: Ны́нѣ ѿпꙋща́еши раба̀ твоего̀, влⷣко:

И҆ по си́хъ полага́етъ є҆̀ при две́рехъ же́ртвенника, и҆ та́кѡ воспрїе́мникъ поклони́всѧ три́жды, взе́млетъ є҆̀, и҆ и҆схо́дитъ. И҆ сщ҃е́нникъ твори́тъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бы́чай, ѿпꙋ́стъ.

[глⷡ҇а д҃] Мл҃тва женѣ̀, є҆гда̀ и҆зве́ржетъ младе́нца.

Твори́тъ сщ҃е́нникъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

И҆ ѿпꙋсти́тельный тропа́рь днѐ. Та́же:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, рожде́йсѧ ѿ ст҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ приснодв҃ы мр҃і́и, и҆ во ꙗ҆́слехъ ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ возлегі́й, са́мъ рабꙋ̀ твою̀ сїю̀ дне́сь сꙋ́щꙋ во грѣсѣ́хъ, во ᲂу҆бі́йство впа́дшꙋю во́лею и҆лѝ нево́лею, и҆ зача́тое въ не́й и҆зве́ргшꙋю, поми́лꙋй по вели́цѣй твое́й млⷭ҇ти: и҆ простѝ є҆ѧ̀ вѡ́льнаѧ и҆ невѡ́льнаѧ прегрѣшє́нїѧ: и҆ сохранѝ ѿ всѧ́кагѡ дїа́вольскагѡ кознодѣ́йствїѧ, и҆ скве́рнꙋ ѡ҆чи́сти, болѣ̑зни и҆сцѣлѝ: здра́вїе и҆ благомо́щїе тѣ́лꙋ съ дꙋше́ю є҆ѧ̀ чл҃вѣколю́бче да́рꙋй, и҆ а҆́гг҃ломъ свѣ́тлымъ сїю̀ соблюдѝ, ѿ всѧ́кагѡ наше́ствїѧ неви́димыхъ де́монѡвъ: є҆́й гдⷭ҇и, ѿ недꙋ́га и҆ ѡ҆слабле́нїѧ. и҆ ѡ҆чи́сти ю҆̀ ѿ тѣле́сныѧ скве́рны, и҆ разли́чныхъ є҆́й находѧ́щихъ стꙋже́нїй ᲂу҆тро́бныхъ, и҆ и҆зведѝ ю҆̀ мно́гою твое́ю млⷭ҇тїю, во смире́ннѣмъ є҆ѧ̀ тѣ́лѣ. и҆ возста́ви ю҆̀ ѿ ѻ҆дра̀, на не́мже лежи́тъ: ꙗ҆́кѡ во грѣсѣ́хъ роди́хомсѧ, и҆ въ беззако́нїихъ, и҆ скверна́вы всѝ є҆смы̀ пред̾ тобо́ю гдⷭ҇и, и҆ со стра́хомъ вопїе́мъ и҆ глаго́лемъ: при́зри съ нб҃сѐ, и҆ ви́ждь не́мощь на́съ ѡ҆сꙋжде́нныхъ, и҆ простѝ рабѣ̀ твое́й се́й, и҆́мⷬ҇къ, сꙋ́щей во грѣсѣ́хъ, ᲂу҆бі́йствꙋ впа́дшей во́лею и҆лѝ нево́лею, и҆ въ не́й зача́тое и҆зве́ргшей, и҆ всѣ́хъ ѡ҆брѣта́ющихсѧ и҆ прикоснꙋ́вшихсѧ є҆́й, по вели́цѣй твое́й млⷭ҇ти, ꙗ҆́кѡ бла́гъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ поми́лꙋй и҆ простѝ: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆ди́нъ и҆́маши вла́сть ѡ҆ставлѧ́ти грѣхѝ и҆ беззакѡ́нїѧ, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ мт҃ре, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ быва́етъ ѿпꙋ́стъ.

[глⷡ҇а є҃] Мл҃тва во є҆́же сотвори́ти ѡ҆глаше́ннаго.

Разрѣша́етъ сщ҃е́нникъ по́ѧсъ хотѧ́щагѡ просвѣти́тисѧ, и҆ совлача́етъ и҆ ѿрѣша́етъ є҆го̀, и҆ поставлѧ́етъ є҆го̀ къ восто́кꙋ во є҆ди́ной ри́зѣ непрепоѧ́сана, непокрове́на, и҆ неѡбꙋве́на, и҆мꙋ́щаго рꙋ́цѣ до́лѣ, и҆ дꙋ́етъ на лицѐ є҆гѡ̀ три́жды, и҆ зна́менꙋетъ чело̀ є҆го̀ и҆ пє́рси три́жды, и҆ налага́етъ рꙋ́кꙋ на главꙋ̀ є҆гѡ̀, глаго́лѧ:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ и҆́мени твое́мъ, гдⷭ҇и бж҃е и҆́стины, и҆ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, возлага́ю рꙋ́кꙋ мою̀ на раба̀ твоего̀, и҆́мⷬ҇къ, сподо́бльшагосѧ прибѣ́гнꙋти ко ст҃о́мꙋ и҆́мени твоемꙋ̀, и҆ под̾ кро́вомъ кри́лъ твои́хъ сохрани́тисѧ: ѿста́ви ѿ негѡ̀ ве́тхꙋю ѻ҆́нꙋю пре́лесть и҆ и҆спо́лни є҆го̀ є҆́же въ тѧ̀ вѣ́ры, и҆ наде́жди, и҆ любвѐ: да разꙋмѣ́етъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ є҆ди́нъ бг҃ъ и҆́стинный, и҆ є҆диноро́дный тво́й сн҃ъ, гдⷭ҇ь на́шъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, и҆ ст҃ы́й тво́й дх҃ъ. да́ждь є҆мꙋ̀ во всѣ́хъ за́повѣдехъ твои́хъ ходи́ти, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ тебѣ̀ сохрани́ти: ꙗ҆́кѡ а҆́ще сотвори́тъ сїѧ̑ человѣ́къ, жи́въ бꙋ́детъ въ ни́хъ. напишѝ є҆го̀ въ кни́зѣ жи́зни твоеѧ̀, соединѝ є҆го̀ ста́дꙋ наслѣ́дїѧ твоегѡ̀, да просла́витсѧ и҆́мѧ твоѐ ст҃о́е въ не́мъ, и҆ возлю́бленнагѡ твоегѡ̀ сн҃а, гдⷭ҇а же на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ и҆ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а. да бꙋ́дꙋтъ ѻ҆́чи твоѝ взира́юще на него̀ млⷭ҇тїю вы́нꙋ, и҆ ᲂу҆́ши твоѝ, є҆́же ᲂу҆слы́шати гла́съ моле́нїѧ є҆гѡ̀. возвеселѝ є҆го̀ въ дѣ́лѣхъ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀, и҆ во всѧ́комъ ро́дѣ є҆гѡ̀, да и҆сповѣ́стсѧ тебѣ̀ покланѧ́ѧсѧ, и҆ сла́вѧй и҆́мѧ твоѐ вели́кое и҆ вы́шнее, и҆ восхва́литъ тѧ̀ вы́нꙋ всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀.

Возгла́съ: Тѧ́ бо пою́тъ всѧ̑ си̑лы нбⷭ҇ныѧ, и҆ твоѧ̀ є҆́сть сла́ва ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Запреще́нїе пе́рвое. Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Запреща́етъ тебѣ̀, дїа́воле, гдⷭ҇ь, прише́дый въ мі́ръ, и҆ всели́выйсѧ въ человѣ́цѣхъ, да разрꙋши́тъ твоѐ мꙋчи́тельство, и҆ человѣ́ки и҆́зметъ, и҆́же на дре́вѣ сопроти̑вныѧ си̑лы побѣдѝ, со́лнцꙋ поме́ркшꙋ, и҆ землѝ поколеба́вшейсѧ, и҆ гробѡ́мъ ѿверза́щымсѧ, и҆ тѣлесе́мъ ст҃ы́хъ востаю́щымъ, и҆́же разрꙋшѝ сме́ртїю сме́рть и҆ ᲂу҆празднѝ держа́вꙋ и҆мꙋ́щагѡ сме́рти, сі́есть, тебѐ дїа́вола. запреща́ю тебѣ̀ бг҃омъ показа́вшимъ дре́во живота̀, и҆ ᲂу҆ста́вившимъ херꙋві́мы, и҆ пла́менное ѻ҆рꙋ́жїе ѡ҆браща́ющеесѧ стрещѝ то̀: запреще́нъ бꙋ́ди. ѻ҆́нымъ ᲂу҆́бѡ тебѣ̀ запреща́ю, ходи́вшимъ ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ на плещꙋ̀ морскꙋ́ю, и҆ запрети́вшимъ бꙋ̑ри вѣ́трѡвъ: є҆гѡ́же зрѣ́нїе сꙋши́тъ бє́здны, и҆ преще́нїе растаѧва́етъ го́ры: то́й бо и҆ ны́нѣ запреща́етъ тебѣ̀ на́ми. ᲂу҆бо́йсѧ, и҆зы́ди, и҆ ѿстꙋпѝ ѿ созда́нїѧ сегѡ̀, и҆ да не возврати́шисѧ, нижѐ ᲂу҆таи́шисѧ въ не́мъ, нижѐ да срѧ́щеши є҆го̀ и҆лѝ дѣ́йствꙋеши, ни въ нощѝ, ни во днѝ, и҆лѝ въ часѣ̀, и҆лѝ въ полꙋ́дни, но ѿидѝ во сво́й та́ртаръ, да́же до ᲂу҆гото́ваннагѡ вели́кагѡ днѐ сꙋ́днагѡ. ᲂу҆бо́йсѧ бг҃а сѣдѧ́щагѡ на херꙋві́мѣхъ и҆ призира́ющагѡ бє́здны, є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ а҆́гг҃ли, а҆рха́гг҃ли, прⷭ҇то́ли, гдⷭ҇ьства, нача̑ла, вла̑сти, си̑лы, многоѻчи́тїи херꙋві́ми, и҆ шестокрила́тїи серафі́ми, є҆гѡ́же трепе́щꙋтъ нб҃о и҆ землѧ̀, мо́ре, и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же въ ни́хъ. и҆зы́ди, и҆ ѿстꙋпѝ ѿ запеча́таннагѡ новоизбра́ннагѡ во́ина хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, ѻ҆́нѣмъ бо тебѣ̀ запреща́ю, ходѧ́щимъ на крилꙋ̀ вѣ́треннюю, творѧ́щимъ а҆́гг҃лы своѧ̑ ѻ҆́гнь палѧ́щъ. и҆зы́ди, и҆ ѿстꙋпѝ ѿ созда́нїѧ сегѡ̀ со все́ю си́лою и҆ а҆́ггелы твои́ми.

Возгла́съ: Ꙗ҆́кѡ просла́висѧ и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Запреще́нїе второ́е.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Бг҃ъ ст҃ы́й стра́шный и҆ сла́вный во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ и҆ крѣ́пости свое́й, непостижи́мый и҆ неизслѣ́димый сы́й, то́й пред̾ѡпредѣли́вый тебѣ̀, дїа́воле, вѣ́чныѧ мꙋ́ки томле́нїе, на́ми недосто́йными є҆гѡ̀ рабы̑ повелѣва́етъ тебѣ̀, и҆ все́й споспѣ́шнѣй твое́й си́лѣ ѿстꙋпи́ти ѿ новозапеча́таннагѡ и҆́менемъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ и҆́стиннагѡ бг҃а на́шегѡ, запреща́ю тебѣ̀ ᲂу҆́бѡ вселꙋка́вомꙋ, и҆ нечи́стомꙋ, и҆ скве́рномꙋ, и҆ ѡ҆мерзе́нномꙋ, и҆ чꙋжде́мꙋ дꙋ́хꙋ, си́лою і҆и҃са хрⷭ҇та̀, всѧ́кꙋю вла́сть и҆мꙋ́щагѡ на нб҃сѝ и҆ на землѝ, ре́кшагѡ глꙋхо́мꙋ и҆ нѣмо́мꙋ де́мѡнꙋ: и҆зы́ди ѿ человѣ́ка, и҆ да не ктомꙋ̀ вни́деши въ него̀: ѿстꙋпѝ, позна́й твою̀ сꙋ́етнꙋю си́лꙋ, нижѐ на свинїѧ́хъ вла́сть и҆мꙋ́щꙋю, помѧнѝ повелѣ́вшаго тебѣ̀ по твоемꙋ̀ проше́нїю во ста́до свино́е вни́ти. ᲂу҆бо́йсѧ бг҃а, є҆гѡ́же повелѣ́нїемъ землѧ̀ на вода́хъ ᲂу҆тверди́сѧ, созда́вшагѡ нб҃о, и҆ поста́вльшагѡ го́ры ста́виломъ, и҆ ᲂу҆дѡ́лїѧ мѣ́риломъ, и҆ поло́жшаго песо́къ мо́рю предѣ́лъ, и҆ въ водѣ̀ ѕѣ́льнѣй стезю̀ тве́рдꙋю, прикаса́ющагѡсѧ гора́мъ, и҆ дымѧ́тсѧ, ѡ҆дѣва́ющагѡсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, просте́ршагѡ нб҃о ꙗ҆́кѡ ко́жꙋ, покрыва́ющагѡ вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, ѡ҆снова́ющагѡ зе́млю на ᲂу҆твержде́нїи є҆ѧ̀, не преклони́тсѧ во вѣ́къ вѣ́ка: призыва́ющагѡ во́дꙋ морскꙋ́ю, и҆ пролива́ющагѡ ю҆̀ на лицѐ всеѧ̀ землѝ, и҆зы́ди и҆ ѿстꙋпѝ ѿ и҆́же ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю гото́вѧщагѡсѧ. запреща́ю тебѣ̀ сп҃си́тельнымъ страда́нїемъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ чⷭ҇тны́мъ є҆гѡ̀ тѣ́ломъ и҆ кро́вїю, и҆ прише́ствїемъ є҆гѡ̀ стра́шнымъ: прїи́детъ бо и҆ не закосни́тъ, сꙋдѧ́й все́й землѝ, и҆ тебѐ, и҆ споспѣ́шнꙋю твою̀ си́лꙋ ᲂу҆мꙋ́читъ въ гее́ннѣ ѻ҆́гненнѣй, преда́вый во тьмꙋ̀ кромѣ́шнꙋю, и҆дѣ́же че́рвь неꙋсыпа́емый, и҆ ѻ҆́гнь неꙋгаси́мый. ꙗ҆́кѡ держа́ва хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Запреще́нїе тре́тїе.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Гдⷭ҇и саваѡ́ѳъ, бж҃е і҆и҃левъ, и҆сцѣлѧ́ѧй всѧ́кїй недꙋ́гъ, и҆ всѧ́кꙋю ꙗ҆́зю, при́зри на раба̀ твоего̀, взыщѝ, и҆спытꙋ́й, и҆ ѿженѝ ѿ негѡ̀ всѧ̑ дѣ̑йства дїа́вѡлѧ. запретѝ нечи̑стымъ дꙋхѡ́мъ, и҆ и҆зженѝ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆чи́сти дѣла̀ рꙋкꙋ̀ твое́ю, и҆ ѻ҆́строе твоѐ ᲂу҆потреби́вый дѣ́йство, сокрꙋшѝ сатанꙋ̀ под̾ но́зѣ є҆гѡ̀ вско́рѣ, и҆ да́ждь є҆мꙋ̀ побѣ́ды на него̀, и҆ на нечи̑стыѧ є҆гѡ̀ дꙋ́хи: ꙗ҆́кѡ да ѿ тебѐ ми́лость полꙋчи́въ, сподо́битсѧ безсме́ртныхъ твои́хъ та̑инъ, и҆ сла́вꙋ тебѣ̀ возсле́тъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва четве́ртаѧ.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Сы́й влⷣко гдⷭ҇и, сотвори́вый человѣ́ка по ѡ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ и҆ по подо́бїю, и҆ да́вый є҆мꙋ̀ вла́сть жи́зни вѣ́чныѧ, та́же ѿпа́дша грѣхо́мъ не презрѣ́вый, но ᲂу҆стро́ивый вочл҃вѣ́ченїемъ хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀ сп҃се́нїе мі́ра: са́мъ и҆ созда́нїе твоѐ сїѐ и҆зба́вль ѿ рабо́ты вра́жїѧ, прїимѝ въ црⷭ҇тво твоѐ пренбⷭ҇ное: ѿве́рзи є҆гѡ̀ ѻ҆́чи мы́слєнныѧ, во є҆́же ѡ҆зарѧ́ти въ не́мъ просвѣще́нїю є҆ѵⷢ҇лїа твоегѡ̀: сопрѧзѝ животꙋ̀ є҆гѡ̀ а҆́гг҃ла свѣ́тла, и҆збавлѧ́юща є҆го̀ ѿ всѧ́кагѡ навѣ́та сопротиволежа́щагѡ, ѿ срѣ́тенїѧ лꙋка́вагѡ, ѿ де́мѡна полꙋ́деннагѡ, и҆ ѿ мечта́нїй лꙋка́выхъ.

И҆ дꙋ́етъ сщ҃е́нникъ на ᲂу҆ста̀ є҆гѡ̀, на чело̀, и҆ на пє́рси, глаго́лѧ:

И҆зженѝ и҆з̾ негѡ̀ всѧ́каго лꙋка́ваго и҆ нечи́стаго дꙋ́ха, сокры́таго и҆ гнѣздѧ́щагосѧ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀.

И҆ глаго́летъ сїѐ три́жды.

Дꙋ́ха пре́лести, дꙋ́ха лꙋка́вства, дꙋ́ха і҆дѡлослꙋже́нїѧ, и҆ всѧ́кагѡ лихои́мства, дꙋ́ха лжѝ и҆ всѧ́кїѧ нечистоты̀, дѣ́йствꙋемыѧ по наꙋче́нїю дїа́волю: и҆ сотворѝ є҆го̀ ѻ҆вча̀ слове́сное ст҃а́гѡ ста́да хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, ᲂу҆́дъ че́стенъ цр҃кве твоеѧ̀, сы́на и҆ наслѣ́дника црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀: да по за́повѣдемъ твои̑мъ жи́тельствовавъ, и҆ сохрани́въ печа́ть нерꙋши́мꙋю, и҆ соблю́дъ ри́зꙋ нескве́рнꙋю, полꙋчи́тъ бл҃жє́нства ст҃ы́хъ во црⷭ҇твїи твое́мъ.

Возгла́снѡ: Бл҃года́тїю и҆ щедро́тами, и҆ чл҃вѣколю́бїемъ є҆диноро́днагѡ сн҃а твоегѡ̀, съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ совлече́нꙋ и҆ ѿрѣше́нꙋ креща́емомꙋ, ѡ҆браща́етъ є҆го̀ сщ҃е́нникъ на за́падъ, горѣ̀ рꙋ́цѣ и҆мꙋ́ща, и҆ глаго́летъ:

Ѿрица́еши ли сѧ сатаны̀, и҆ всѣ́хъ дѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ́хъ а҆́ггєлъ є҆гѡ̀, и҆ всегѡ̀ слꙋже́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ всеѧ̀ горды́ни є҆гѡ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ ѡ҆глаше́нный, и҆лѝ воспрїе́мникъ є҆гѡ̀, а҆́ще є҆́сть креща́емый ва́рваръ, и҆лѝ ѻ҆троча̀, и҆ глаго́летъ:

Ѿрица́юсѧ.

Па́ки сщ҃е́нникъ глаго́летъ второ́е:

Ѿрица́еши ли сѧ сатаны̀, и҆ всѣ́хъ дѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ́хъ а҆́ггєлъ є҆гѡ̀, и҆ всегѡ̀ слꙋже́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ всеѧ̀ горды́ни є҆гѡ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ: Ѿрица́юсѧ.

Па́ки глаго́летъ сщ҃е́нникъ тре́тїе:

Ѿрица́еши ли сѧ сатаны̀, и҆ всѣ́хъ дѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ всѣ́хъ а҆́ггєлъ є҆гѡ̀, и҆ всегѡ̀ слꙋже́нїѧ є҆гѡ̀, и҆ всеѧ̀ горды́ни є҆гѡ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ: Ѿрица́юсѧ.

Вопроша́етъ па́ки сщ҃е́нникъ креща́емаго: Ѿре́клсѧ ли є҆сѝ сатаны̀;

И҆ ѿвѣща́етъ ѡ҆глаше́нный, и҆лѝ воспрїе́мникъ є҆гѡ̀: Ѿреко́хсѧ.

Па́ки вопроша́етъ сщ҃е́нникъ:

Ѿре́клсѧ ли є҆сѝ сатаны̀;

И҆ ѿвѣща́етъ: Ѿреко́хсѧ.

Па́ки вопроша́етъ сщ҃е́нникъ тре́тїе:

Ѿре́клсѧ ли є҆сѝ сатаны̀;

И҆ ѿвѣща́етъ: Ѿреко́хсѧ.

Та́же глаго́летъ сщ҃е́нникъ:

И҆ дꙋ́ни, и҆ плю́ни на него̀.

И҆ сїѐ сотво́ршꙋ, ѡ҆браща́етъ є҆го̀ сщ҃е́нникъ къ восто́кꙋ, до́лѣ рꙋ́цѣ и҆мꙋ́ща, и҆ глаго́летъ є҆мꙋ̀ сщ҃е́нникъ:

Сочетава́еши ли сѧ хрⷭ҇тꙋ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ ѡ҆глаше́нный, и҆лѝ воспрїе́мникъ, глаго́лѧ:

Сочетава́юсѧ.

Па́ки сщ҃е́нникъ глаго́летъ второ́е:

Сочетава́еши ли сѧ хрⷭ҇тꙋ̀;

Ѿвѣща́етъ второ́е: Сочетава́юсѧ.

Па́ки сщ҃е́нникъ глаго́летъ тре́тїе:

Сочетава́еши ли сѧ хрⷭ҇тꙋ̀;

Ѿвѣща́етъ тре́тїе: Сочетава́юсѧ.

Та́же па́ки глаго́летъ є҆мꙋ̀ сщ҃е́нникъ:

Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ: Сочета́хсѧ.

И҆ па́ки глаго́летъ: И҆ вѣ́рꙋеши ли є҆мꙋ̀;

И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.

И҆ глаго́летъ:

Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а ѻ҆ц҃а̀ вседержи́телѧ, творца̀ нб҃ꙋ и҆ землѝ, ви̑димымъ же всѣ̑мъ и҆ неви̑димымъ. И҆ во є҆ди́наго гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀ сн҃а бж҃їѧ, є҆диноро́днаго и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ. Свѣ́та ѿ свѣ́та, бг҃а и҆́стинна ѿ бг҃а и҆́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆́мже всѧ̑ бы́ша. На́съ ра́ди человѣ̑къ, и҆ на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ сше́дшагѡ съ нб҃съ, и҆ воплоти́вшагосѧ ѿ дх҃а ст҃а и҆ мр҃і́и дв҃ы, и҆ вочл҃вѣ́чшасѧ: Распѧ́таго же за ны̀ при понті́йстѣмъ пїла́тѣ, и҆ страда́вша и҆ погребе́нна: И҆ воскре́сшаго въ тре́тїй де́нь по писа́нїємъ: И҆ возше́дшаго на нб҃са̀ и҆ сѣдѧ́ща ѡ҆деснꙋ́ю ѻ҆ц҃а̀: И҆ па́ки грѧдꙋ́щаго со сла́вою сꙋди́ти живы̑мъ и҆ мє́ртвымъ, є҆гѡ́же црⷭ҇твїю не бꙋ́детъ конца̀. И҆ въ дх҃а ст҃а́го, гдⷭ҇а, животворѧ́щаго, и҆́же ѿ ѻ҆ц҃а̀ и҆сходѧ́щаго, и҆́же со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ сн҃омъ спокланѧ́ема и҆ ссла́вима глаго́лавшаго прⷪ҇рѡ́ки. Во є҆ди́нꙋ ст҃ꙋ́ю собо́рнꙋю и҆ а҆пⷭ҇льскꙋю цр҃ковь. И҆сповѣ́дꙋю є҆ди́но креще́нїе, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ. Ча́ю воскр҃се́нїѧ ме́ртвыхъ: И҆ жи́зни бꙋ́дꙋщагѡ вѣ́ка. а҆ми́нь.

И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнитъ ст҃ы́й сѷмво́лъ и҆ глаго́летъ па́ки къ немꙋ̀:

Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ: Сочета́хсѧ.

И҆ па́ки глаго́летъ: И҆ вѣ́рꙋеши ли є҆мꙋ̀;

И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.

И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а: всѐ до конца̀.

И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнитъ второ́е ст҃ы́й сѷмво́лъ, глаго́летъ па́ки къ немꙋ̀ тре́тїе:

Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ: Сочета́хсѧ.

И҆ па́ки глаго́летъ: И҆ вѣ́рꙋеши ли є҆мꙋ̀;

И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.

И҆ глаго́летъ: Вѣ́рꙋю во є҆ди́наго бг҃а: всѐ до конца̀.

И҆ є҆гда̀ и҆спо́лнитъ тре́тїе ст҃ы́й сѷмво́лъ, вопроша́етъ є҆го̀ па́ки сщ҃е́нникъ, глаго́лѧ: Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ: Сочета́хсѧ.

Па́ки вопроша́етъ сщ҃е́нникъ второ́е:

Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀:

И҆ ѿвѣща́етъ второ́е: Сочета́хсѧ.

Па́ки вопроша́етъ сщ҃е́нникъ тре́тїе:

Сочета́лсѧ ли є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀;

И҆ ѿвѣща́етъ тре́тїе: Сочета́хсѧ.

И҆ глаго́летъ сщ҃е́нникъ:

И҆ поклони́сѧ є҆мꙋ̀.

И҆ покланѧ́етсѧ, глаго́лѧ: Покланѧ́юсѧ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй и҆ нераздѣ́льнѣй.

Та́же глаго́летъ сщ҃е́нникъ:

Бл҃гослове́нъ бг҃ъ, всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ хотѧ́й сп҃сти́сѧ, и҆ въ позна́нїе и҆́стины прїитѝ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Та́же глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, призовѝ раба̀ твоего̀, и҆́мⷬ҇къ, ко ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ просвѣще́нїю, и҆ сподо́би є҆го̀ вели́кїѧ сеѧ̀ бл҃года́ти, ст҃а́гѡ твоегѡ̀ кр҃ще́нїѧ: ѿрѣшѝ є҆гѡ̀ ве́тхость, и҆ ѡ҆бновѝ є҆го̀ въ живо́тъ вѣ́чный, и҆ и҆спо́лни є҆го̀ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а си́лы, въ соедине́нїе хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, да не ктомꙋ̀ ча́до тѣ́ла бꙋ́детъ, но ча́до твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ, бл҃говоле́нїемъ и҆ бл҃года́тїю є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а: съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ со прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Послѣ́дованїе ст҃а́гѡ кр҃ще́нїѧ. [глⷡ҇а ѕ҃]

Вхо́дитъ сщ҃е́нникъ, и҆ ѡ҆блача́етсѧ въ сщ҃е́нническꙋю ѻ҆де́ждꙋ бѣ́лꙋю, и҆ нарꙋка́вницы: и҆ вжига́ємымъ всѣ̑мъ свѣща́мъ, взе́мъ кади́льницꙋ, ѿхо́дитъ къ кꙋпѣ́ли, и҆ кади́тъ ѻ҆́крестъ, и҆ ѿда́въ кади́льницꙋ, покланѧ́етсѧ.

Та́же глаго́летъ дїа́конъ:

Бл҃гословѝ влады́ко:

Сщ҃е́нникъ же возгла́снѡ:

Бл҃гослове́но црⷭ҇тво ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ же а҆́бїе глаго́летъ є҆ктенїю̀:

Ми́ромъ гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ свы́шнемъ ми́рѣ:

Ѡ҆ ми́рѣ всегѡ̀ мі́ра:

Ѡ҆ ст҃ѣ́мъ хра́мѣ се́мъ:

Ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ:

Ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ:

Ѡ҆ є҆́же ѡ҆свѧти́тисѧ водѣ̀ се́й, си́лою и҆ дѣ́йствомъ, и҆ наи́тїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же низпосла́тисѧ є҆́й бл҃года́ти и҆збавле́нїѧ, благослове́нїю і҆ѻрда́новꙋ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же прїитѝ на во́дꙋ сїю̀ чисти́тельномꙋ пресꙋ́щественныѧ трⷪ҇цы дѣ́йствꙋ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же просвѣти́тисѧ на́мъ просвѣще́нїемъ ра́зꙋма и҆ бл҃гоче́стїѧ, наи́тїемъ ст҃а́гѡ дх҃а, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же показа́тисѧ є҆́й ѿгна́нїю всѧ́кагѡ навѣ́та ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ врагѡ́въ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же досто́йнꙋ бы́ти нетлѣ́ннагѡ црⷭ҇твїѧ въ не́й креща́емомꙋ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же ны́нѣ приходѧ́щемъ ко ст҃о́мꙋ просвѣще́нїю, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи є҆гѡ̀, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же показа́тисѧ є҆мꙋ̀ сы́нꙋ свѣ́та, и҆ наслѣ́дникꙋ вѣ́чныхъ бла̑гъ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же бы́ти є҆мꙋ̀ сра́сленꙋ и҆ прича́стникꙋ сме́рти и҆ воскрⷭ҇нїѧ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же сохрани́ти є҆мꙋ̀ ѻ҆де́ждꙋ кр҃ще́нїѧ, и҆ ѡ҆брꙋче́нїе дх҃а нескве́рно и҆ непоро́чно, въ де́нь стра́шный хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же бы́ти є҆мꙋ̀ водѣ̀ се́й ба́нею пакибытїѧ̀, ѡ҆ставле́нїю грѣхѡ́въ и҆ ѻ҆де́жди нетлѣ́нїѧ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же ᲂу҆слы́шати гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ гла́съ моле́нїѧ на́шегѡ, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ѡ҆ є҆́же и҆зба́витисѧ є҆мꙋ́же и҆ на́мъ ѿ всѧ́кїѧ ско́рби, гнѣ́ва и҆ нꙋ́жды, гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Застꙋпѝ, сп҃сѝ, поми́лꙋй:

Прест҃ꙋ́ю, пречⷭ҇тꙋю:

И҆ дїа́конꙋ глаго́лющꙋ сїѧ̑, сщ҃е́нникъ глаго́летъ въ себѣ̀ мл҃твꙋ сїю̀, та́йнѡ:

Бл҃гоꙋтро́бный и҆ млⷭ҇тивый бж҃е, и҆стѧзꙋ́ѧй сердца̀ и҆ ᲂу҆трѡ́бы, и҆ та̑йнаѧ человѣ́чєскаѧ вѣ́дый є҆ди́нъ, не бо̀ є҆́сть ве́щь неѧвле́нна пред̾ тобо́ю, но всѧ̑ на̑га и҆ ѡ҆бнажє́нна пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма: вѣ́дый ꙗ҆̀же ѡ҆ мнѣ̀, да не ѡ҆мерзи́ши мѧ̀, нижѐ лица̀ твоегѡ̀ ѿврати́ши ѿ менѐ: но пре́зри моѧ̑ прегрѣшє́нїѧ въ ча́съ се́й, презира́ѧй человѣ́кѡвъ грѣхѝ въ покаѧ́нїе, и҆ ѡ҆мы́й мою̀ скве́рнꙋ тѣле́снꙋю и҆ скве́рнꙋ дꙋше́внꙋю, и҆ всегѡ́ мѧ ѡ҆свѧтѝ всесоверше́нною си́лою твое́ю неви́димою, и҆ десни́цею дх҃о́вною: да не свобо́дꙋ и҆ны̑мъ возвѣща́ѧй, и҆ сїю̀ подава́ѧй вѣ́рою соверше́нною, твоегѡ̀ неизрече́ннагѡ чл҃вѣколю́бїѧ са́мъ, ꙗ҆́кѡ ра́бъ грѣха̀, неискꙋ́сенъ бꙋ́дꙋ. Нѝ, влⷣко, є҆ди́не бл҃гі́й и҆ чл҃вѣколюби́вый, да не возвращꙋ́сѧ смире́нъ: но низпослѝ мнѣ̀ си́лꙋ съ высоты̀, и҆ ᲂу҆крѣпи́ мѧ къ слꙋ́жбѣ предлежа́щагѡ твоегѡ̀ та́инства, вели́кагѡ и҆ пренебе́снагѡ: и҆ воѡбразѝ хрⷭ҇та̀ твоего̀ въ хотѧ́щемъ па́ки роди́тисѧ, мои́мъ ѻ҆каѧ́нствомъ: и҆ назида́й є҆го̀ на ѡ҆снова́нїи а҆пⷭ҇лъ и҆ прⷪ҇рѡ́къ твои́хъ, и҆ да не низложи́ши: но насадѝ є҆го̀ насажде́нїе и҆́стины во ст҃ѣ́й твое́й собо́рнѣй и҆ а҆пⷭ҇льстѣй цр҃кви, и҆ да не восто́ргнеши: ꙗ҆́кѡ да преꙋспѣва́ющꙋ є҆мꙋ̀ во бл҃гоче́стїи, сла́витсѧ и҆ тѣ́мъ всест҃о́е и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Подоба́етъ вѣ́дати, ꙗ҆́кѡ не возглаша́етъ, но а҆ми́нь въ себѣ̀ глаго́летъ.

Та́же глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀ велегла́снѡ:

Ве́лїй є҆сѝ гдⷭ҇и, и҆ чꙋ̑дна дѣла̀ твоѧ̑, и҆ ни є҆ди́но же сло́во дово́льно бꙋ́детъ къ пѣ́нїю чꙋде́съ твои́хъ. Три́жды.

Ты́ бо хотѣ́нїемъ ѿ не сꙋ́щихъ во є҆́же бы́ти приведы́й всѧ́чєскаѧ, твое́ю держа́вою содержи́ши тва́рь, и҆ твои́мъ про́мысломъ стро́иши мі́ръ: ты̀ ѿ четы́рехъ стїхі́й тва́рь сочини́вый, четы́рми времены̀ крꙋ́гъ лѣ́та вѣнча́лъ є҆сѝ. Тебѐ трепе́щꙋтъ ᲂу҆́мныѧ всѧ̑ си̑лы, тебѐ пое́тъ со́лнце, тебѐ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ присꙋ́тствꙋютъ ѕвѣ́зды, тебѐ слꙋ́шаетъ свѣ́тъ, тебѐ трепе́щꙋтъ бє́здны, тебѣ̀ рабо́таютъ и҆сто́чницы. ты̀ просте́рлъ є҆сѝ не́бо ꙗ҆́кѡ ко́жꙋ: ты̀ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ зе́млю на вода́хъ: ты̀ ѡ҆гради́лъ є҆сѝ мо́ре песко́мъ: ты̀ ко ѿдыха́нїємъ воздꙋ́хъ пролїѧ́лъ є҆сѝ. а҆́гг҃льскїѧ си̑лы тебѣ̀ слꙋ́жатъ: а҆рха́гг҃льстїи ли́цы тебѣ̀ кла́нѧютсѧ: многоѻчи́тїи херꙋві́ми, и҆ шестокрила́тїи серафі́ми ѻ҆́крестъ стоѧ́ще, и҆ ѡ҆блета́юще, стра́хомъ непристꙋ́пныѧ сла́вы твоеѧ̀ покрыва́ютсѧ. Ты́ бо бг҃ъ сы́й неѡпи́санный, безнача́льный же и҆ неизглаго́ланный, прише́лъ є҆сѝ на зе́млю, зра́къ раба̀ прїи́мъ, въ подо́бїи чл҃вѣ́честѣмъ бы́въ: не бо̀ терпѣ́лъ є҆сѝ влⷣко, млⷭ҇рдїѧ ра́ди млⷭ҇ти твоеѧ̀, зрѣ́ти ѿ дїа́вола мꙋ́чима ро́да человѣ́ча, но прише́лъ є҆сѝ и҆ спа́слъ є҆сѝ на́съ. И҆сповѣ́дꙋемъ бл҃года́ть, проповѣ́дꙋемъ млⷭ҇ть, не таи́мъ бл҃годѣѧ́нїѧ: є҆стества̀ на́шегѡ ро́ды свободи́лъ є҆сѝ, дв҃ственнꙋю ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ ᲂу҆тро́бꙋ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ. всѧ̀ тва́рь воспѣва́етъ тѧ̀ ꙗ҆́вльшагосѧ: ты́ бо бг҃ъ на́шъ на землѝ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, и҆ съ человѣ́ки пожи́лъ є҆сѝ. Ты̀ і҆ѻрда̑нскїѧ стрꙋи̑ ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ, съ нб҃сѐ низпосла́вый ст҃а́го твоего̀ дх҃а, и҆ главы̑ та́мѡ гнѣздѧ́щихсѧ сокрꙋши́лъ є҆сѝ ѕмїє́въ.

Ты̀ ᲂу҆́бѡ человѣколю́бче цр҃ю̀, прїидѝ и҆ ны́нѣ наи́тїемъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, и҆ ѡ҆ст҃ѝ во́дꙋ сїю̀. Три́жды.

И҆ да́ждь є҆́й бл҃года́ть и҆збавле́нїѧ, бл҃гослове́нїе і҆ѻрда́ново: сотворѝ ю҆̀ нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ, ѡ҆сщ҃е́нїѧ да́ръ, грѣхѡ́въ разрѣше́нїе, недꙋ́гѡвъ и҆сцѣле́нїе: де́монѡвъ всегꙋби́тельство, сопроти́внымъ си́ламъ непристꙋ́пнꙋ, а҆́гг҃льскїѧ крѣ́пости и҆спо́лненꙋ. да бѣжа́тъ ѿ неѧ̀ навѣ́тꙋющїи созда́нїю твоемꙋ̀: ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ твоѐ гдⷭ҇и призва́хъ, ди́вное и҆ сла́вное, и҆ стра́шное сопроти̑внымъ.

И҆ зна́менаетъ во́дꙋ три́жды, погрꙋжа́ѧ пе́рсты въ водѣ̀, и҆ дꙋ́нꙋвъ на ню̀ глаго́летъ:

Да сокрꙋша́тсѧ под̾ зна́менїемъ ѡ҆́браза крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ всѧ̑ сопроти̑вныѧ си̑лы. Три́жды.

Мо́лимсѧ тебѣ̀, гдⷭ҇и, да ѿстꙋ́пѧтъ ѿ на́съ всѧ̑ воздꙋ̑шнаѧ и҆ неѧвлє́ннаѧ привидѣ̑нїѧ: и҆ да не ᲂу҆таи́тсѧ въ водѣ̀ се́й де́мѡнъ те́мный: нижѐ да сни́детъ съ креща́ющимсѧ дꙋ́хъ лꙋка́вый, помраче́нїе помыслѡ́въ, и҆ мѧте́жъ мы́сли наводѧ́й: но ты̀, влⷣко всѣ́хъ, покажѝ во́дꙋ сїю̀, во́дꙋ и҆збавле́нїѧ, во́дꙋ ѡ҆сщ҃е́нїѧ, ѡ҆чище́нїе пло́ти и҆ дꙋ́ха, ѡ҆сла́бꙋ ᲂу҆́зъ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй, просвѣще́нїе дꙋ́шъ, ба́ню пакибытїѧ̀, ѡ҆бновле́нїе дꙋ́ха, сыноположе́нїѧ дарова́нїе, ѡ҆дѣѧ́нїе нетлѣ́нїѧ, и҆сто́чникъ жи́зни. Ты́ бо ре́клъ є҆сѝ, гдⷭ҇и: и҆змы́йтесѧ, и҆ чи́сти бꙋ́дете, ѿими́те лꙋка̑вства ѿ дꙋ́шъ ва́шихъ. ты̀ дарова́лъ є҆сѝ на́мъ свы́ше па́ки рожде́нїе водо́ю и҆ дх҃омъ: ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇и, на водѣ̀ се́й, и҆ да́ждь претвори́тисѧ въ не́й креща́емомꙋ, во є҆́же ѿложи́ти ᲂу҆́бѡ ве́тхаго человѣ́ка, тлѣ́емаго по по́хотемъ пре́лести, ѡ҆блещи́сѧ же въ но́ваго, ѡ҆бновлѧ́емаго по ѡ҆́бразꙋ созда́вшаго є҆го̀: да бы́въ сра́сленъ подо́бїю сме́рти твоеѧ̀ кр҃ще́нїемъ, ѻ҆́бщникъ и҆ воскрⷭ҇нїѧ бꙋ́детъ: и҆ сохрани́въ да́ръ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, и҆ возрасти́въ зало́гъ бл҃года́ти, прїи́метъ по́честь го́рнѧгѡ зва́нїѧ, и҆ сопричте́тсѧ перворождє́ннымъ напи̑саннымъ на нб҃сѝ, въ тебѣ̀ бз҃ѣ и҆ гдⷭ҇ѣ на́шемъ і҆и҃сѣ хрⷭ҇тѣ̀. Ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ подоба́етъ сла́ва, держа́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе вкꙋ́пѣ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ со прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Ми́ръ всѣ̑мъ.

Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

И҆ вдꙋ́нетъ три́жды въ сосꙋ́дъ є҆ле́а, и҆ зна́менаетъ три́жды се́й, сі́есть є҆ле́й держи́мый ѿ дїа́кона, и҆ ре́кшꙋ є҆мꙋ̀:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ мл҃твꙋ:

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ, сꙋ́щымъ въ ковче́зѣ нѡ́евѣ голꙋби́цꙋ посла́вый, сꙋче́цъ ма́сличный и҆мꙋ́щꙋ ᲂу҆стѣ́хъ примире́нїѧ зна́менїе, сп҃се́нїѧ же ѿ пото́па, и҆ бл҃года́ти та́инство ѻ҆́ными пред̾ѡбрази́вый, и҆ ма́сличный пло́дъ, во и҆сполне́нїе ст҃ы́хъ твои́хъ та̑инъ пода́вый: тѣ́мъ и҆ бы́вшихъ въ зако́нѣ дх҃а ст҃а́гѡ и҆спо́лнивый, и҆ сꙋ́щихъ въ бл҃года́ти соверша́ѧй: са́мъ бл҃гословѝ и҆ се́й є҆ле́й, си́лою и҆ дѣ́йствомъ и҆ наи́тїемъ ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, ꙗ҆́коже бы́ти томꙋ̀ пома́занїю нетлѣ́нїѧ, ѻ҆рꙋ́жїю пра́вды, ѡ҆бновле́нїю дꙋшѝ и҆ тѣ́ла, всѧ́кагѡ дїа́вольскагѡ дѣ́йства ѿгна́нїю, во и҆змѣне́нїе всѣ́хъ ѕѡ́лъ, помазꙋ́ющымсѧ вѣ́рою, и҆лѝ вкꙋша́ющымъ ѿ негѡ̀ въ сла́вꙋ твою̀, и҆ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а, и҆ прест҃а́гѡ, и҆ бл҃га́гѡ, и҆ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Дїа́конъ: Во́нмемъ.

Сщ҃е́нникъ, поѧ̀ А҆ллилꙋ́їа три́жды съ людьмѝ, твори́тъ кресты̀ трѝ є҆ле́емъ въ водѣ̀.

Та́же возглаша́етъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ, просвѣща́ѧй и҆ ѡ҆свѧща́ѧй всѧ́каго человѣ́ка, грѧдꙋ́щаго въ мі́ръ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ прино́ситсѧ креща́емый. Сщ҃е́нникъ же взе́млетъ ѿ є҆ле́а двѣма̀ пе́рсты, и҆ твори́тъ крⷭ҇та̀ ѡ҆́бразъ, на челѣ̀ и҆ пе́рсехъ, и҆ на междора́мїи, глаго́лѧ:

Помазꙋ́етсѧ ра́бъ бж҃їй и҆́мⷬ҇къ, є҆ле́емъ ра́дованїѧ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

И҆ назна́менꙋетъ є҆гѡ̀ пє́рси, и҆ междора̑мїѧ.

На пе́рсѣхъ ᲂу҆́бѡ глаго́лѧ: Во и҆сцѣле́нїе дꙋшѝ и҆ тѣ́ла.

На ᲂу҆шесѣ́хъ же: Въ слы́шанїе вѣ́ры.

На рꙋка́хъ: Рꙋ́цѣ твоѝ сотвори́стѣ мѧ̀, и҆ созда́стѣ мѧ̀.

На нога́хъ: Во є҆́же ходи́ти є҆мꙋ̀ по стопа́мъ за́повѣдей твои́хъ.

И҆ є҆гда̀ пома́жетсѧ всѐ тѣ́ло, кр҃ща́етъ є҆го̀ сщ҃е́нникъ, про́ста є҆го̀ держа̀, и҆ зрѧ́ща на восто́къ, глаго́лѧ:

Креща́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, а҆ми́нь. И҆ сн҃а, а҆ми́нь. И҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

На ко́емждо приглаше́нїи низводѧ̀ є҆го̀, и҆ возводѧ̀. По креще́нїи же ᲂу҆мыва́етъ сщ҃е́нникъ рꙋ́цѣ, поѧ̀ съ людьмѝ ѱало́мъ л҃а:

Бл҃же́ни, и҆́хже ѡ҆ста́вишасѧ беззакѡ́нїѧ, и҆ и҆́хже прикры́шасѧ грѣсѝ. Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, є҆мꙋ́же не вмѣни́тъ гдⷭ҇ь грѣха̀, нижѐ є҆́сть во ᲂу҆стѣ́хъ є҆гѡ̀ ле́сть. Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆молча́хъ, ѡ҆бетша́ша кѡ́сти моѧ̑, ѿ є҆́же зва́ти мѝ ве́сь де́нь. Ꙗ҆́кѡ де́нь и҆ но́щь ѡ҆тѧготѣ̀ на мнѣ̀ рꙋка̀ твоѧ̀, возврати́хсѧ на стра́сть, є҆гда̀ ᲂу҆нзе́ ми те́рнъ. Беззако́нїе моѐ позна́хъ, и҆ грѣха̀ моегѡ̀ не покры́хъ. рѣ́хъ: и҆сповѣ́мъ на мѧ̀ беззако́нїе моѐ гдⷭ҇еви, и҆ ты̀ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ нече́стїе се́рдца моегѡ̀. За то̀ помо́литсѧ къ тебѣ̀ всѧ́къ прпⷣбный во вре́мѧ бл҃гопотре́бно: ѻ҆ба́че въ пото́пѣ во́дъ мно́гихъ къ немꙋ̀ не прибли́жатсѧ. Ты̀ є҆сѝ прибѣ́жище моѐ ѿ ско́рби ѡ҆бдержа́щїѧ мѧ̀: ра́досте моѧ̀, и҆зба́ви мѧ̀ ѿ ѡ҆быше́дшихъ мѧ̀. Вразꙋмлю́ тѧ, и҆ наста́влю тѧ̀ на пꙋ́ть се́й, во́ньже по́йдеши, ᲂу҆твержꙋ̀ на тѧ̀ ѻ҆́чи моѝ. Не бꙋ́дите ꙗ҆́кѡ ко́нь и҆ ме́скъ, и҆̀мже нѣ́сть ра́зꙋма: брозда́ми и҆ ᲂу҆здо́ю чє́люсти и҆́хъ востѧ́гнеши, не приближа́ющихсѧ къ тебѣ̀. Мнѡ́ги ра̑ны грѣ́шномꙋ, ᲂу҆пова́ющаго же на гдⷭ҇а ми́лость ѡ҆бы́детъ. Весели́тесѧ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, и҆ ра́дꙋйтесѧ првⷣнїи, и҆ хвали́тесѧ всѝ пра́вїи се́рдцемъ.

Се́й же ѱало́мъ глаго́летсѧ ве́сь, три́жды.

И҆ ѡ҆блача́ѧ є҆го̀ во ѡ҆дѣѧ̑нїѧ, глаго́летъ:

Ѡ҆блача́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ, въ ри́зꙋ пра́вды, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

И҆ пое́тсѧ тропа́рь, во гла́съ и҃: Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, многомлⷭ҇тиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

И҆ по є҆́же ѡ҆блещѝ є҆го̀ мо́литсѧ сщ҃е́нникъ, глаго́лѧ мл҃твꙋ сїю̀:

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и бж҃е вседержи́телю, и҆сто́чниче бл҃ги́хъ, сл҃нце пра́вды, возсїѧ́вый сꙋ́щымъ во тьмѣ̀ свѣ́тъ сп҃се́нїѧ, ꙗ҆вле́нїемъ є҆диноро́днагѡ твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а на́шегѡ: и҆ дарова́вый на́мъ недостѡ́йнымъ бл҃же́нное ѡ҆чище́нїе во ст҃ѣ́й водѣ̀, и҆ бж҃е́ственное ѡ҆сщ҃е́нїе въ животворѧ́щемъ пома́занїи: и҆́же и҆ ны́нѣ бл҃говоли́вый па́ки роди́ти раба̀ твоего̀ новопросвѣще́ннаго водо́ю и҆ дх҃омъ, и҆ во́льныхъ и҆ нево́льныхъ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе томꙋ̀ дарова́вый. са́мъ влⷣко, всецр҃ю̀ бл҃гоꙋтро́бне, да́рꙋй томꙋ̀ и҆ печа́ть да́ра, ст҃а́гѡ и҆ всеси́льнагѡ, и҆ покланѧ́емагѡ твоегѡ̀ дх҃а, и҆ причаще́нїе ст҃а́гѡ тѣ́ла, и҆ чⷭ҇тны́ѧ кро́ве хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀. сохранѝ є҆го̀ въ твое́мъ ѡ҆сщ҃е́нїи, ᲂу҆твердѝ въ правосла́вной вѣ́рѣ, и҆зба́ви ѿ лꙋка́вагѡ, и҆ всѣ́хъ начина́нїй є҆гѡ̀: и҆ сп҃си́тельнымъ твои́мъ стра́хомъ въ чистотѣ̀ и҆ пра́вдѣ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀ соблюдѝ: да во всѧ́комъ дѣ́лѣ и҆ сло́вѣ бл҃гоꙋгожда́ѧй тебѣ̀, сы́нъ и҆ наслѣ́дникъ бꙋ́детъ нбⷭ҇нагѡ твоегѡ̀ црⷭ҇твїѧ.

Возгла́снѡ: Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, бг҃ъ є҆́же ми́ловати и҆ сп҃са́ти: и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

И҆ по мл҃твѣ помазꙋ́етъ крести́вшагосѧ ст҃ы́мъ мѵ́ромъ, творѧ̀ крⷭ҇та̀ ѡ҆́бразъ:

На челѣ̀, И҆ ѻ҆чесѣ́хъ, И҆ но́здрехъ, И҆ ᲂу҆стѣ́хъ, И҆ ѻ҆бои́хъ ᲂу҆шесѣ́хъ, И҆ пе́рсехъ, И҆ рꙋка́хъ, И҆ нога́хъ,

И҆ глаго́лѧ:

Печа́ть да́ра дх҃а ст҃а́гѡ. А҆ми́нь.

Та́же твори́тъ сщ҃е́нникъ съ воспрїе́мникомъ и҆ младе́нцемъ крꙋ́га ѡ҆́бразъ.

И҆ пое́мъ: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крⷭ҇ти́стесѧ, во хрⷭ҇та̀ ѡ҆блеко́стесѧ, а҆ллилꙋ́їа. Три́жды.

Та́же прокі́менъ, гла́съ г҃: Гдⷭ҇ь просвѣще́нїе моѐ, и҆ сп҃си́тель мо́й, когѡ̀ ᲂу҆бою́сѧ;

Сті́хъ: Гдⷭ҇ь защи́титель живота̀ моегѡ̀, ѿ когѡ̀ ᲂу҆страшꙋ́сѧ;

А҆по́столъ къ ри́млѧнѡмъ, зача́ло ч҃а:

Бра́тїе, є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ і҆и҃са крⷭ҇ти́хомсѧ, въ сме́рть є҆гѡ̀ крⷭ҇ти́хомсѧ. Спогребо́хомсѧ ᲂу҆́бѡ є҆мꙋ̀ кр҃ще́нїемъ въ сме́рть: да ꙗ҆́коже воста̀ хрⷭ҇то́съ ѿ ме́ртвыхъ сла́вою ѻ҆́ч҃ею, та́кѡ и҆ мы̀ во ѡ҆бновле́нїи жи́зни ходи́ти на́чнемъ. А҆́ще бо соѡбра́зни бы́хомъ подо́бїю сме́рти є҆гѡ̀, то̀ и҆ воскрⷭ҇нїю бꙋ́демъ: Сїѐ вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ ве́тхїй на́шъ человѣ́къ съ ни́мъ распѧ́тсѧ, да ᲂу҆праздни́тсѧ тѣ́ло грѣхо́вное, ꙗ҆́кѡ ктомꙋ̀ не рабо́тати на́мъ грѣхꙋ̀. Оу҆ме́рый бо ѡ҆правди́сѧ ѿ грѣха̀. А҆́ще ли ᲂу҆мро́хомъ со хрⷭ҇то́мъ, вѣ́рꙋемъ, ꙗ҆́кѡ и҆ жи́ви бꙋ́демъ съ ни́мъ: Вѣ́дѧще, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́съ воста̀ ѿ ме́ртвыхъ, ктомꙋ̀ ᲂу҆жѐ не ᲂу҆мира́етъ, сме́рть є҆мꙋ̀ ктомꙋ̀ не ѡ҆блада́етъ. Є҆́же бо ᲂу҆́мре, грѣхꙋ̀ ᲂу҆́мре є҆ди́ною: а҆ є҆́же живе́тъ, бг҃ови живе́тъ. Та́коже и҆ вы̀ помышлѧ́йте себѐ мє́ртвымъ ᲂу҆́бѡ бы́ти грѣхꙋ̀, живы̑мъ же бг҃ови, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ гдⷭ҇ѣ на́шемъ.

І҆ере́й: Ми́ръ тѝ.

Дїа́конъ: Премꙋ́дрость, во́нмемъ.

Чте́цъ: А҆ллилꙋ́їа.

Посе́мъ дїа́конъ: Премꙋ́дрость, про́сти ᲂу҆слы́шимъ ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа.

І҆ере́й: Ѿ матѳе́а ст҃а́гѡ є҆ѵⷢ҇лїа чте́нїе.

Дїа́конъ: Во́нмемъ.

І҆ере́й чте́тъ, зача́ло рѕ҃і:

Во вре́мѧ ѻ҆́но, є҆динїина́десѧть ᲂу҆ченицы̀ и҆до́ша въ галїле́ю въ го́рꙋ, а҆́може повелѣ̀ и҆̀мъ і҆и҃съ. И҆ ви́дѣвше є҆го̀, поклони́шасѧ є҆мꙋ̀: ѻ҆́ви же ᲂу҆сꙋмнѣ́шасѧ. И҆ пристꙋ́пль і҆и҃съ речѐ и҆̀мъ, глаго́лѧ: даде́сѧ мѝ всѧ́ка вла́сть на нб҃сѝ и҆ на землѝ. Ше́дше наꙋчи́те всѧ̑ ꙗ҆зы́ки, крестѧ́ще и҆̀хъ во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а: Оу҆ча́ще и҆̀хъ блюстѝ всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́дахъ ва́мъ, и҆ сѐ а҆́зъ съ ва́ми є҆́смь во всѧ̑ дни̑, до сконча́нїѧ вѣ́ка, а҆ми́нь.

Та́же є҆ктенїа̀: Поми́лꙋй на́съ бж҃е:

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ бл҃гочести́вѣйшемъ, самодержа́внѣйшемъ, вели́комъ гдⷭ҇рѣ на́шемъ і҆мпера́торѣ нїкола́ѣ а҆леѯа́ндровичѣ всеѧ̀ рѡссі́и.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ сꙋпрꙋ́гѣ є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ а҆леѯа́ндрѣ ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ ма́тери є҆гѡ̀, бл҃гочести́вѣйшей гдⷭ҇рнѣ і҆мператрі́цѣ марі́и ѳео́дѡровнѣ: ѡ҆ наслѣ́дникѣ є҆гѡ̀, бл҃говѣ́рномъ гдⷭ҇рѣ, цесаре́вичѣ и҆ вели́комъ кн҃зѣ а҆леѯі́и нїкола́евичѣ, и҆ ѡ҆ все́мъ ца́рствꙋющемъ до́мѣ.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ст҃ѣ́йшемъ прави́тельствꙋющемъ сѷно́дѣ.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ млⷭ҇ти, жи́зни, ми́рѣ, здра́вїи, сп҃се́нїи и҆ ѡ҆ставле́нїи грѣхѡ́въ раба̀ бж҃їѧ, и҆́мⷬ҇къ, воспрїе́мника.

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ новопросвѣще́нномъ рабѣ̀ бж҃їи, и҆́мⷬ҇къ.

Ѡ҆ є҆́же сохране́нꙋ бы́ти є҆мꙋ̀ въ вѣ́рѣ чи́стагѡ и҆сповѣ́данїѧ, во всѧ́комъ бл҃гоче́стїи же и҆ и҆сполне́нїи за́повѣдей хрⷭ҇то́выхъ, во всѧ̑ дни̑ живота̀ є҆гѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ:

Ли́къ: А҆ми́нь.

Сщ҃е́нникъ: Сла́ва тебѣ̀ хрⷭ҇тѐ бж҃е, ᲂу҆пова́нїе на́ше, сла́ва тебѣ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, три́жды: Бл҃гословѝ.

И҆ сщ҃е́нникъ твори́тъ ѿпꙋ́стъ:

[зрѝ] И҆ во ѻ҆смы́й де́нь па́ки прино́сѧтъ є҆го̀ въ цр҃ковь, во є҆́же ѡ҆мы́ти. И҆ разрѣша́етъ є҆мꙋ̀ сщ҃е́нникъ пелєны̀ и҆ по́ѧсъ, глаго́лѧ мл҃твы сїѧ̑:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

И҆збавле́нїе грѣхѡ́въ ст҃ы́мъ кр҃ще́нїемъ рабꙋ̀ твоемꙋ̀ дарова́вый, и҆ жи́знь па́ки рожде́нїѧ є҆мꙋ̀ пода́вый: са́мъ влⷣко гдⷭ҇и, просвѣще́нїе лица̀ твоегѡ̀ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀ ѡ҆зарѧ́ти вы́нꙋ бл҃говолѝ, щи́тъ вѣ́ры є҆гѡ̀ не навѣ́тованъ ѿ врагѡ́въ соблюдѝ, нетлѣ́нїѧ ѻ҆де́ждꙋ, є҆́юже ѡ҆дѣ́ѧсѧ, нескве́рнꙋ въ не́мъ и҆ небла́зненꙋ сохранѝ, нерꙋши́мꙋ въ не́мъ дх҃о́внꙋю печа́ть бл҃года́тїю твое́ю соблюда́ѧ, млⷭ҇тивъ є҆мꙋ́же и҆ на́мъ быва́ѧ, по мно́жествꙋ щедро́тъ твои́хъ.

Ꙗ҆́кѡ бл҃гослови́сѧ, и҆ просла́висѧ, пречⷭ҇тно́е и҆ великолѣ́пое и҆́мѧ твоѐ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва втора́ѧ.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, кꙋпѣ́лїю нбⷭ҇ное ѡ҆сїѧ́нїе креща́ємымъ подава́ѧй, па́ки роди́вый раба̀ твоего̀ новопросвѣще́ннаго водо́ю и҆ дх҃омъ, и҆ во́льныхъ и҆ нево́льныхъ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе томꙋ̀ дарова́вый, возложѝ на него̀ рꙋ́кꙋ твою̀ держа́внꙋю, и҆ сохранѝ є҆го̀ въ си́лѣ твоеѧ̀ бл҃гости, некра́домо ѡ҆брꙋче́нїе сохранѝ, и҆ сподо́би є҆го̀ въ жи́знь вѣ́чнꙋю и҆ въ твоѐ бл҃гоꙋгожде́нїе.

Ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̀ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Ѡ҆дѣ́ѧвыйсѧ въ тѧ̀ хрⷭ҇та̀ и҆ бг҃а на́шего, тебѣ̀ подклонѝ съ на́ми свою̀ главꙋ̀, є҆го́же сохранѝ непобѣди́ма подви́жника пребы́ти на всꙋ́е враждꙋ̀ носѧ́щихъ на него̀ и҆ на ны̀, твои́мъ же нетлѣ́ннымъ вѣнце́мъ да́же до конца̀ побѣди́тели всѧ̑ покажѝ. ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть, є҆́же ми́ловати и҆ сп҃са́ти, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ разрѣша́етъ поѧ́съ ѻ҆троча́те, и҆ пелєны̀, и҆ соедини́въ краѧ̀ и҆́хъ, ѡ҆моча́етъ водо́ю чи́стою ѧ҆̀, и҆ кропи́тъ ѻ҆троча̀, глаго́лѧ:

Ѡ҆правда́лсѧ є҆сѝ. Просвѣти́лсѧ є҆сѝ. Ѡ҆ст҃и́лсѧ є҆сѝ. Ѡ҆мы́лсѧ є҆сѝ и҆́менемъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ дх҃омъ бг҃а на́шегѡ.

И҆ взе́мъ гꙋ́бꙋ но́вꙋю напое́ннꙋю водо́ю, ѡ҆тира́етъ лицѐ є҆гѡ̀ со главо́ю, и҆ пє́рси, и҆ прѡ́чаѧ, глаго́лѧ:

Крⷭ҇ти́лсѧ є҆сѝ. Просвѣти́лсѧ є҆сѝ. Мѷропома́залсѧ є҆сѝ. Ѡ҆ст҃и́лсѧ є҆сѝ. Ѡ҆мы́лсѧ є҆сѝ: во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь.

Мл҃тва на постриже́нїе власѡ́въ.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

Влⷣко гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, и҆́же ѡ҆́бразомъ твои́мъ почти́вый человѣ́ка, ѿ дꙋшѝ слове́сныѧ и҆ тѣ́ла бл҃голѣ́пнагѡ ᲂу҆стро́ивый є҆го̀, ꙗ҆́кѡ да тѣ́ло слꙋ́житъ слове́сной дꙋшѝ: главꙋ̀ ᲂу҆́бѡ на высоча́йшихъ положи́вый, и҆ въ не́й мнѡ́жайшыѧ чꙋ́вствъ водрꙋзи́вый, незапина́ющыѧ дрꙋ́гъ дрꙋ́гꙋ: власы́ же главꙋ̀ покры́лъ є҆сѝ, во є҆́же не врежда́тисѧ преложе́ньми воздꙋ́шными, и҆ всѧ̑ ᲂу҆́ды є҆гѡ̀ потре́бнѡ насади́вый, да всѣ́ми бл҃годари́тъ тѧ̀ и҆зрѧднохꙋдо́жника. са́мъ влⷣко сосꙋ́домъ и҆збра́нїѧ твоегѡ̀ па́ѵломъ а҆пⷭ҇толомъ заповѣ́давый на́мъ, всѧ̑ въ сла́вꙋ твою̀ твори́ти, прише́дшаго раба̀ твоего̀ и҆́мⷬ҇къ, нача́токъ сотвори́ти стрищѝ власы̀ главы̀ своеѧ̀, бл҃гословѝ вкꙋ́пѣ съ є҆гѡ̀ воспрїе́мникомъ: и҆ да́ждь и҆́мъ всѣ̑мъ поꙋча́тисѧ въ зако́нѣ твое́мъ, и҆ бл҃гоꙋгѡ́днаѧ тебѣ̀ дѣ́ѧти.

Ꙗ҆́кѡ ми́лостивъ и҆ чл҃вѣколю́бецъ бг҃ъ є҆сѝ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̀ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

Сщ҃е́нникъ же глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀:

Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ѿ и҆сполне́нїѧ кꙋпѣ́льнагѡ твое́ю бл҃гостїю ѡ҆ст҃и́вый въ тѧ̀ вѣ́рꙋющыѧ, бл҃гословѝ настоѧ́щаго младе́нца, и҆ на главꙋ̀ є҆гѡ̀ бл҃гослове́нїе твоѐ да сни́детъ. и҆ ꙗ҆́коже бл҃гослови́лъ є҆сѝ прⷪ҇ро́комъ самꙋ́иломъ дв҃да царѧ̀, бл҃гословѝ и҆ главꙋ̀ раба̀ твоегѡ̀, и҆́мⷬ҇къ, рꙋко́ю менѐ грѣ́шнагѡ, приходѧ̀ є҆мꙋ̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ: ꙗ҆́кѡ да преспѣва́ѧй во́зрастомъ, и҆ сѣди́нами ста́рости, сла́вꙋ тебѣ̀ возсле́тъ, и҆ ᲂу҆ви́дитъ блага̑ѧ і҆ерꙋсали́мѡва всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѣ̀ всѧ́каѧ сла́ва, че́сть и҆ поклоне́нїе, ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ сн҃ꙋ, и҆ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ пострига́етъ є҆го̀ крестови́днѡ, глаго́лѧ:

Пострига́етсѧ ра́бъ бж҃їй, и҆́мⷬ҇къ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а.

Ли́къ: А҆ми́нь.

Та́же є҆ктенїа̀, въ не́йже помина́етъ по і҆мпера́торѣ воспрїе́мника съ новопросвѣще́ннымъ.

Поми́лꙋй на́съ бж҃е, по вели́цѣй млⷭ҇ти:

Є҆щѐ мо́лимсѧ ѡ҆ ми́лости, жи́зни, ми́рѣ, здра́вїи, и҆ ѡ҆ сп҃се́нїи раба̀ бж҃їѧ, и҆́мⷬ҇къ, воспрїе́мника, и҆ новопросвѣще́ннагѡ, и҆́мⷬ҇къ.

І҆ере́й: Ꙗ҆́кѡ млⷭ҇тивъ:

И҆ быва́етъ ѻ҆бы́чный ѿпꙋ́стъ.

Мл҃тва ст҃ы́хъ кр҃ще́нїй вкра́тцѣ, ка́кѡ млⷣнца крⷭ҇ти́ти, стра́ха ра́ди сме́ртнагѡ.

Глаго́летъ і҆ере́й: Бл҃гослове́но црⷭ҇тво: Та́же, Трист҃о́е. Прест҃а́ѧ трⷪ҇це: Ѻ҆́ч҃е на́шъ: Ꙗ҆́кѡ твоѐ є҆́сть црⷭ҇тво:

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Гдⷭ҇и бж҃е вседержи́телю, всегѡ̀ зда́нїѧ ви́димагѡ же и҆ неви́димагѡ содѣ́телю, сотвори́вый нб҃о и҆ зе́млю и҆ мо́ре, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же въ ни́хъ, собра́вый во́ды въ собра́нїе є҆ди́но, заключи́вый бе́зднꙋ, и҆ запеча́тствовавый ю҆̀ стра́шнымъ и҆ сла́внымъ и҆́менемъ твои́мъ возвы́сивый во́ды превы́ше нб҃съ: ты̀ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ зе́млю на вода́хъ, ты̀ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ си́лою твое́ю мо́ре, ты̀ сте́рлъ є҆сѝ главы̑ ѕмїє́въ въ вода́хъ: ты̀ стра́шенъ є҆сѝ, и҆ кто̀ противоста́нетъ тебѣ̀; при́зри гдⷭ҇и, на зда́нїе твоѐ сїѐ, и҆ на во́дꙋ сїю̀, и҆ да́ждь є҆́й бл҃года́ть и҆збавле́нїѧ, бл҃гослове́нїе і҆ѻрда́ново, сотворѝ ю҆̀ нетлѣ́нїѧ и҆сто́чникъ, ѡ҆сщ҃е́нїѧ да́ръ, грѣхѡ́въ рѣши́тельнꙋ, недꙋ́гѡвъ лѣчи́тельнꙋ, де́мѡнѡвъ гꙋби́тельнꙋ, проти̑внымъ си́ламъ непристꙋ́пнꙋ, а҆́гг҃льскїѧ крѣ́пости и҆спо́лненꙋ, да бѣжа́тъ ѿ неѧ̀ навѣ́тꙋющїи зда́нїю твоемꙋ̀: ꙗ҆́кѡ и҆́мѧ твоѐ гдⷭ҇и призва́хъ, чꙋ́дное и҆ сла́вное, и҆ стра́шное проти̑внымъ.

И҆ а҆́бїе влага́етъ є҆ле́й въ во́дꙋ.

Та́же кр҃ща́етъ, глаго́лѧ: Кр҃ща́етсѧ ра́бъ бж҃їй: И҆ прѡ́чаѧ.

И҆ а҆́бїе ѡ҆блачи́тъ є҆го̀, и҆ ма́жетъ мѵ́ромъ, глаго́лѧ: Печа́ть да́ра:

И҆ по си́хъ ѡ҆бхо́дитъ съ ни́мъ по чи́нꙋ, поѧ̀: Є҆ли́цы во хрⷭ҇та̀ крести́стесѧ.

И҆ быва́етъ ѿпꙋ́стъ.


Комментарии для сайта Cackle