[глⷡ҇а л҃ѕ] Чи́нъ бл҃гослове́нїѧ і҆лѷто́на.

И҆з̾ то́нкой и҆ до́брой льнѧно́й и҆лѝ ше́лковой мате́рїи величино́ю нѣ́сколько бо́лѣе а҆нтїми́нса, пригото́вленный і҆лѷто́нъ, простира́етсѧ на ст҃о́й трапе́зѣ, і҆ере́й же ѡ҆дѣ́ѧнъ въ є҆пїтрахи́ль и҆ фелѡ́нь, покади́въ крⷭ҇тоѡбра́знѡ ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ, ста́нетъ спредѝ, и҆ ѻ҆бы́чнѡ начина́етъ: Бл҃гослове́нъ бг҃ъ на́шъ: Чте́цъ: Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный: Трист҃о́е: и҆ Ѻ҆́ч҃е на́шъ: И҆ по возгла́сѣ, Гдⷭ҇и поми́лꙋй: в҃і. Прїиди́те, поклони́мсѧ: три́жды.

И҆ ѱало́мъ р҃і:

И҆сповѣ́мсѧ тебѣ̀ гдⷭ҇и, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ, въ совѣ́тѣ пра́выхъ и҆ со́нмѣ: Вє́лїѧ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, и҆зы̑скана во всѣ́хъ во́лѧхъ є҆гѡ̀. И҆сповѣ́данїе и҆ великолѣ́пїе дѣ́ло є҆гѡ̀, и҆ пра́вда є҆гѡ̀ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка. Па́мѧть сотвори́лъ є҆́сть чꙋде́съ свои́хъ: млⷭ҇тивъ и҆ ще́дръ гдⷭ҇ь. Пи́щꙋ дадѐ боѧ́щымсѧ є҆гѡ̀: помѧне́тъ въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й. Крѣ́пость дѣ́лъ свои́хъ возвѣстѝ лю́демъ свои̑мъ, да́ти и҆̀мъ достоѧ́нїе ꙗ҆зы̑къ. Дѣла̀ рꙋ́къ є҆гѡ̀ и҆́стина и҆ сꙋ́дъ: вѣ́рны всѧ̑ за́пѡвѣди є҆гѡ̀: Оу҆тверже́ны въ вѣ́къ вѣ́ка, сотворе́ны во и҆́стинѣ и҆ правотѣ̀. И҆збавле́нїе посла̀ лю́демъ свои̑мъ: заповѣ́да въ вѣ́къ завѣ́тъ сво́й: ст҃о и҆ стра́шно и҆́мѧ є҆гѡ̀. Нача́ло премꙋ́дрости стра́хъ гдⷭ҇ень, ра́зꙋмъ же бл҃гъ всѣ̑мъ творѧ́щымъ и҆̀: хвала̀ є҆гѡ̀ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: А҆ллилꙋ́їа, три́жды.

Дїа́конъ: Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Ли́къ: Гдⷭ҇и поми́лꙋй.

І҆ере́й чте́тъ мл҃твꙋ сїю̀:

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, сн҃е и҆ сло́ве бг҃а жива́гѡ, и҆зво́ливый сп҃се́нїѧ ра́ди на́шегѡ ѿ пречⷭ҇тыѧ дв҃ы воплоти́тисѧ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ пелена́ми пови́тъ бы́ти, и҆ въ ꙗ҆́слехъ положи́тисѧ: по сме́рти же крⷭ҇тной, ю҆́же на́съ дѣ́лѧ во́лею претерпѣ́лъ є҆сѝ, плащани́цею чи́стою и҆ сꙋдаре́мъ ѡ҆бви́тъ, и҆ во гро́бѣ положе́нъ бы́ти: тебѐ ны́нѣ про́симъ и҆ смире́ннѡ мо́лимъ, послѝ бж҃е́ственное бл҃гослове́нїе и҆ бл҃года́ть ст҃а́гѡ твоегѡ̀ дх҃а, на і҆лѷто́нъ се́й, и҆ бл҃гословѝ, ѡ҆чи́сти и҆ ѡ҆ст҃ѝ є҆го̀, во є҆́же бы́ти є҆мꙋ̀ досто́йнꙋ, є҆́же на не́мъ ѡ҆ст҃и́тисѧ бж҃е́ствєннымъ та́йнамъ прест҃а́гѡ тѣ́ла и҆ чⷭ҇тны́ѧ кро́ве твоеѧ̀, въ сла́вꙋ твою̀ и҆ безнача́льнагѡ твоегѡ̀ ѻ҆ц҃а̀, и҆ є҆диносꙋ́щнагѡ и҆ животворѧ́щагѡ твоегѡ̀ дх҃а, и҆ въ сп҃се́нїе всѣ́хъ люде́й твои́хъ: ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ ѡ҆сщ҃е́нїе на́ше, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

І҆ере́й: Ми́ръ всѣ̑мъ.

Ли́къ: И҆ дꙋ́хови твоемꙋ̀.

Дїа́конъ: Главы̑ ва́шѧ гдⷭ҇еви приклони́те.

Ли́къ: Тебѣ̀ гдⷭ҇и.

І҆ере́й же, главꙋ̀ приклони́въ, та́йнѡ глаго́летъ мл҃твꙋ сїю̀:

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, прилѣ́жнꙋю сїю̀ мольбꙋ̀ прїимѝ ѿ на́съ недосто́йныхъ рабѡ́въ твои́хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гъ и҆ человѣколю́бецъ, бл҃говолѝ ны́нѣ низпосла́ти бл҃гослове́нїе твоѐ ст҃о́е на і҆лѷто́нъ се́й, и҆ бл҃гословѝ, и҆ ѡ҆ст҃ѝ є҆го̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ, въ ѡ҆кропле́нїи воды̀ сеѧ̀ сщ҃е́нныѧ, ꙗ҆́коже ѡ҆ст҃и́лъ є҆сѝ ст҃ы̑ѧ твоѧ̑ грѡ́бныѧ пелєны̀, во є҆́же бы́ти є҆мꙋ̀ но́вомꙋ сꙋдарю̀, и҆ сѷндо́нꙋ [плащани́цѣ] прест҃о́мꙋ тѣ́лꙋ и҆ кро́ве твоеѧ̀ честны́ѧ.

И҆ возглаша́етъ: Ты́ бо є҆сѝ бл҃гословлѧ́ѧй и҆ ѡ҆сщ҃а́ѧй всѧ́чєскаѧ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.

Ли́къ: А҆ми́нь.

И҆ кропи́тъ і҆ере́й і҆лѷто́нъ сщ҃е́нною водо́ю, глаго́лѧ:

Ѡ҆сщ҃а́етсѧ і҆лѷто́нъ се́й бл҃года́тїю прест҃а́гѡ дх҃а, ѡ҆кропле́нїемъ воды̀ сеѧ̀ сщ҃е́нныѧ, во и҆́мѧ ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а, и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, а҆ми́нь. Три́жды.

И҆ а҆́бїе твори́тъ ѻ҆бы́чный дневны́й ѿпꙋ́стъ.


Комментарии для сайта Cackle