Православный Календарь » Служба Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Свенская-Печерская», 3-е мая

Богослужения

Служба Пресвятой Богородице в честь Ее иконы «Свенская-Печерская», 3-е мая

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
15 июля 2016 года (журнал № 70)

Ме́сяца ма́я в 3-й день
Пра́знование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Све́нская-Пече́рская»

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: поста́вим cтихо́в 8
и пое́м стихи́ры Трио́ди 3 и Богоро́дицы 5.

Стихи́ры Богоро́дицы, глас 8.

Подо́бен: О пресла́внаго чудесе́:

Дне́сь све́тло блиста́ет/ Воскресе́ние Спа́са Христа́,/ и Пресвята́я Богоро́дица правосла́вных собира́ет/ к Све́нстей ико́не Свое́й,/ я́ко Ма́ти о ча́дех веселя́щися,/ просвеще́ние душа́м и телесе́м да́рует,/ освяща́ющи и спаса́ющи притека́ющия к Ней,/ избра́ бо Ю́ Госпо́дь стро́ити и покрыва́ти// Христоимени́тое ста́до, рабы́ Своя́.

Ка́ко не диви́мся/ Твоему́ о нac прοмышле́нию, Богома́ти,/ я́ко от Пече́рскаго уде́ла Твоего́/ в зе́млю Бря́нскую ико́ною Твое́ю изшла́ еси́,/ я́коже Сын Твой рече́ ученико́м Свои́м:/и во ины́х страна́х до́лжен есмь пропове́дати./ Те́мже глас целова́ния Твоего́ та́инственно слы́шаще,/ игра́им ра́достно,// Ду́хом просвеща́еми.

Дарова́ла еси́ гра́ду Бря́нску/ Све́нский-Пече́рский о́браз Твой, Влады́чице,/ я́ко сте́ну необори́му/ и исто́чник чуде́с,/ и́мже сове́ты злосла́вных разоря́ются/ и полки́ супоста́т дале́че отгоня́ются,/ вся же земля́ Ру́сская ико́ну сию́ почита́ет,/ ми́лости Твоя́, от нея́ явля́емыя,// прославля́ющи, Присноде́во.

О, пресла́внаго чудесе́!/ О́чи благочести́ваго кня́зя Рома́на помрачи́стеся,/ да вся земля́ Бря́нская просвети́тся/ благода́тию ико́ны Цари́цы Небе́сныя,/ очи́стим у́бо чу́вствия/ и у́зрим свет ве́ры правосла́вныя,/ зна́мениями от ико́ны сея́ явля́емый,/ да тьмы́ ве́чныя избе́гнем,// Богоро́дицею спаса́еми.

Ра́достная пе́ния и благода́рная/ Тебе́, Ма́ти Де́во,/ Све́нская оби́тель по достоя́нию прино́сит,/ я́ко ме́сто сие́ избрала́ ecи́/ и о́бразом Твои́м чудотво́рным/ обита́ти зде изво́лила еси́,/ не отврати́ у́бо Лица́ Твоего́ от нас, Пречи́стая,/ ве́рою и любо́вию Тя воспева́ющих,// я́ко Благоутро́бну.

Сла́ва, глас 6:

Днесь во гла́се хвале́бнаго пе́ния/ духо́вное торжество́ соста́вим,/ досто́йно почита́юще Све́нскую ико́ну Цари́цы Богоро́дицы,/ то́ю бо о́чи благове́рнаго кня́зя Рома́на просвети́ла есть,/ до ны́не же бе́сы изгоня́ет, неду́ги исцеля́ет,/ напа́стей избавля́ет и мона́хов в по́двизех укрепля́ет,/ враго́в устраша́ет и правосла́вие утвержда́ет,/ те́пле моля́щися ко Го́споду// о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Трио́ди.

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния три Богоро́дицы.

На лити́и стихи́ра Трио́ди лити́йная мимоше́дшей неде́ли
и Богоро́дицы стихи́ра, глас 1:

Прииди́те, ве́рнии,/ пра́здник Све́нския ико́ны/ Пресвяты́я Богоро́дицы соста́вим,/ е́йже со стра́хом слу́жат си́лы Небе́сныя,/ припа́дают архиере́и и свяще́нницы,/ мона́си и вси правосла́внии, умиле́нно взыва́юще:/ о, Ма́ти Бо́жия, спаси́ зе́млю Ру́сскую,/ исцели́ сокруше́ние ея́// и ве́рныя лю́ди уте́ши Твоя́.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Воспо́йте, лю́дие,/ Ма́тери Бо́га на́шего воспо́йте,/ се бо, на Небеси́ ца́рствующи,/ су́щих на земли́ посеща́ет/ и благода́ть Свою́ ико́нам Свои́м да́рует,/ те́мже о́браз Ея́ любе́зно лобыза́юще,/ приле́жно мо́лим/ дарова́ти Правосла́вней Це́ркви утвержде́ние// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Земле́ Бря́нская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо Све́нский о́браз/ Пречи́стыя Богома́тере// преде́лы твоя́ осеня́ет.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Благода́тию ико́ны Твоея́,/ Цари́це Небе́сная,/ Правосла́вие утвержда́еши,/ исцеле́ния источа́еши// и напа́стей избавля́еши.

Стих: Лицу́ Твоему́/ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Лицу́ Твоему́, Де́во,/ архиере́и и свяще́нницы,/ мона́си и вси правосла́внии/ благогове́йно покланя́ются// и со А́нгелы слу́жат.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Взбра́нная Воево́до/ правосла́вно чту́щих Тя,/ Влады́чице Богоро́дице,/ Све́нскою ико́ною Твое́ю// от ви́димых и неви́димых враг нас огради́.

И ны́не, Трио́ди.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 5:

Пресвята́я Де́во Богоро́дице,/ земли́ Бря́нстей благослове́ние и покро́в/ Све́нский-Пече́рский о́браз Твой дарова́ла еси́,/ и́мже Правосла́вие утвержда́еши,/ е́реси и раско́лы побежда́еши,/ исцеле́ния источа́еши,/ наше́ствия иноплеме́нных отража́еши/ и междоусо́бныя бра́ни умиря́еши,/ те́мже благода́рно воспева́ем Тя,// Оте́чества на́шего похвалу́ и заступле́ние.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Трио́ди два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы.

По 1-м стихосло́вии седа́лен Трио́ди.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы, глас 4:

Явле́нием ми́лостей Твои́х, Ма́ти Бо́жия,/ да веселя́тся правосла́вных собо́ри,/ чту́щия чудотво́рный Све́нский о́браз Твой,// ерети́ческое же со́нмище да посрами́тся/ и, я́ко прах, да возмете́тся от лица́ Бря́нския земли́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен Трио́ди.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы, глас 4:

Наста́вница еси́ мона́хов, Присноде́во,/ те́мже при́зри на оби́тель Све́нскую,/ ю́же благове́рный князь Рома́н на ме́сте, Тобо́ю избра́ннем, созда́,/ я́ко киво́т чудотво́рныя ико́ны Твоея́,// и при́сно сию́ соблюда́й, подвиза́ющихся же в ней спаса́й.

Велича́ние:

Досто́йно есть/ велича́ти Тя,/ Богоро́дице,/ земли́ Ру́сския Цари́цу Небе́сную,// Све́нский о́браз Твой в ней просла́вльшую.

Псало́м избра́нный:

1 лик: Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний.

2 лик: Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь.

1 лик: Посли́ свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою́.

2 лик: Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́.

1 лик: В ри́зах позлаще́нных оде́яна, и преиспещре́на.

2 лик: Пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий.

1 лик: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.

2 лик: И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́, зане́ Той есть Госпо́дь Твой.

1 лик: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

2 лик: Не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́.

1 лик: Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя.

2 лик: Спаси́ мя ми́лостию Твое́ю.

1 лик: Возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́.

2 лик: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Благослове́нная Влады́чице,/ cвяты́й о́браз Твой зря́ще,/ приле́жно мо́лим Тя:/ на ка́мени пра́выя ве́ры рабы́ Твоя́ утверди́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Лику́й и красу́йся, Бря́нская земле́,/ иму́щи в себе́ неоску́дный исто́чник благода́ти,/ Све́нскую ико́ну Пречи́стыя Де́вы,/ Ея́же ра́ди ви́димыя и неви́димыя враги́ прогоня́ются,/ еретицы́ посрамля́ются,/ ве́рнии же любо́вию неизче́тныя Ея́ ми́лости велича́ют.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

По грехо́м на́шим/ умно́жишася в нас безу́мнии,/ и́же глаго́лют в сердца́х свои́х, я́ко Бо́га несть/ и пропове́дуют уче́ния па́губная и развраще́нная,/ малоду́шныя от Святы́я Це́ркве отторга́юще,/ но, о, Пречи́стая Богоро́дице,/ я́коже дре́вле о́чи благове́рнаго кня́зя Рома́на просвети́ла еси́/ и иноплеме́нных от гра́да Бря́нска отгна́ла еси́,/ си́це заблу́ждшия просвети́ и злосла́вныя устраши́,// и спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н Трио́ди и Богоро́дицы кано́н. Глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Воскресе́ния день,/ просвети́мся, лю́дие,/ Па́сха, Госпо́дня Па́сха:/ от сме́рти бо к Жи́зни/ и от земли́ к Небеси́/ Христо́с Бог на́с преведе́,// побе́дную пою́щия.

Воскресе́ния день Христа́ Бо́га на́шего/ и благода́ть Пречи́стыя Его́ Ма́тере/ прииди́те, правосла́вных собо́ри, согла́сно воспои́м,/ благода́рственная пою́ще.

Очи́стим чу́вствия и у́зрим очи́ма ве́ры/ Пресвяту́ю Богоро́дицу,/ гряду́щую от Пече́рскаго уде́ла Своего́/ посети́ти Бря́нскую зе́млю/ и Све́нскую ико́ну Свою́ в ней просла́вити.

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся,/ земля́ же Ру́сская да ра́дуется,/ да пра́зднует же град Брянск/ и Све́нская оби́тель да торжеству́ет,/ почита́юще ико́ну Богома́тере.

О́чи благове́рнаго кня́зя Рома́на просвети́ла еси́,/ те́пле моля́щагося Тебе́, Де́во Всенепоро́чная,/ благода́тию Сы́на Твоего́,/ из гро́ба днесь возсия́вшаго.

Катава́сия Трио́ди.

Песнь 3

Ирмо́с: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ не от ка́мене непло́дна чудоде́емое,/ но нетле́ния исто́чник,/ из гро́ба одожди́вша Христа́,// в Нем же утвержда́емся.

Прииди́те, песнь воспои́м но́вую/ Пречи́стей Де́ве Богоро́дице,/ честны́й о́браз Ея́ обстоя́ще любо́вию,/ на горе́ Све́нстей Го́ру одушевле́нную правосла́вно велича́юще.

Прииди́те, благода́ть исцеле́ний душ и теле́с почерпе́м/ от исто́чника неистощи́маго,/ Све́нския ико́ны Богома́тере,/ Е́юже во и́стинней ве́ре утвержда́емся и душетле́нная уче́ния низлага́ем.

Ны́не вси исполня́ются ра́дости,/ архиере́и и свяще́нницы, мона́си и мирсти́и,/ пра́зднующе све́тло торжество́ ми́лостей Твои́х, Богоневе́сто,/ Све́нским о́бразом нам явле́нных.

Вчера́ зре́ния лиши́ся благове́рный князь Рома́н,/ да явя́тся на нем дела́ Цари́цы Богоотрокови́цы,/ ны́не же я́сно зрит ико́ну Ея́,/ зе́млю Бря́нскую чудесы́ облиста́ющую.

Конда́к и и́кос Трио́ди.

Седа́лен Трио́ди.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дицы, глас 4:

Предвари́вшии у́тро свяще́нницы, провожда́вшии от оби́тели Ки́ево-Пече́рския/ в преде́лы Бря́нския ико́ну Твою́, Всепе́тая Влады́чице,/ не в ладии́, но на ду́бе близ Све́ны реки́ обрето́ша ю́,/ слы́шав же сия́, князь Рома́н со слеза́ми вопия́ше:/ О Пресвята́я Де́во! да́руй ми зре́ти чу́дный о́браз Твой/ и свет Сы́на Твоего́, спаса́ющаго род челове́ческий.

Песнь 4

Ирмо́с: На Боже́ственней стра́жи/ Богоглаго́ливый Авваку́м/ да ста́нет с на́ми и пока́жeт/ светоно́сна А́нгела,/ я́сно глаго́люща:/ днесь спасе́ние ми́ру,/ я́ко воскре́се Христо́с,// я́ко Всеси́лен.

На Боже́ственней стра́жи/ в моли́твеннем бде́нии пред Све́нскою ико́ною ста́нем,/ ку́пно с преподо́бными Анто́нием и Феодо́сием моля́ще Пречи́стую/ спасти́ зе́млю Ру́сскую.

Богооте́ц у́бо Дави́д/ пред се́нным ковче́гом скака́ше, игра́я,/ ча́да же Твоя́, Богома́ти,/ пред о́бразом Твои́м лику́юще,/ чудеса́ его́ прославля́ют,/ и́миже спаса́еши нас от бед и зол.

Теле́сныя о́чи смотре́нием Бо́жиим помраче́ны име́я,/ благочести́вый князь Рома́н серде́чныма очи́ма прови́де во́лю Твою́, Богоро́дице Де́во,/ о созда́нии оби́тели и́ноком на ме́сте, Тобо́ю избра́ннем.

Я́коже дре́вле супоста́т, оби́тель Твою́ окра́дших, ослепи́ла еси́, Влады́чице,/ и достоя́ние бра́тии возврати́ла еси́,/ та́ко ны́не злове́рныя помрачи́,/ заблу́ждшия же Ма́тери-Це́ркви возврати́.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренюем у́треннюю глубоку́,/ и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це,/ и Христа́ у́зрим/ Пра́вды Со́лнце,// всем жизнь возсия́юща.

У́тренюем у́треннюю глубоку́,/ и с пе́нием доброде́тели принесе́м Влады́чице, глаго́люще:/ сподо́би рабы́ Твоя́ свет узре́ти присносия́ющий.

Безме́рное Твое́ благоутро́бие, Де́во,/ игу́мен Све́нския оби́тели с бра́тиею зря́ше,/ и́хже от напра́сныя сме́рти при разруше́нии хра́ма сохрани́ла еси.

Присту́пим, свещено́снии, любопра́зднственными чи́нми/ к Све́нскому о́бразу Богома́тере днесь,/ и́мже тьма страсте́й на́ших отгоня́ется.

Просвеща́еши Боже́ственными луча́ми благода́ти ико́ны Твоея́, Всепе́тая,/ духо́вною и теле́сною слепото́ю неду́гующих.

Песнь 6

Ирмо́с: Снизше́л ecú в преиспо́дняя земли́,/ и сокруши́л ecи́ вереи́ ве́чныя,/ содержа́щия свя́занныя, Христе́,/ и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на,// воскре́сл ecи́ от гро́ба.

Пришла́ еси́ ми́лостивно, Ма́ти Бо́жия,/ честны́м Твои́м о́бразом к благове́рному кня́зю Рома́ну,/ я́коже Сын Твой посла́ о́браз Свой кня́зю А́вгарю,/ и просвети́ла еси́ о́чи его́.

Возво́диши держи́мых скорбьми́ и боле́зньми, Богоневе́сто,/ к терпе́нию, смире́нию и упова́нию спасе́ния,/ пред Све́нскою ико́ною Твое́ю те́пле по́мощь Твою́ призыва́ющих.

Спа́се наш Преблаги́й,/ Пречи́стыя Ма́тере Твоея́ мольба́ми/ Це́рковь Твою́ Святу́ю от ересе́й и раско́лов непоколеби́му сохрани́/ и заблу́ждшия на путь пра́вый обрати́. Сохраня́й во и́стинней ве́ре чту́щия Тя, Влады́чице,/ зна́мении и чудесы́ от Све́нския ико́ны Твоея́/ явля́ющи благода́ть Бо́жию, Правосла́вней Це́ркви прису́щую.

Конда́к, глас 3:

Я́ко цвет неувяда́емый/ Ла́вры Ки́ево-Пече́рския/ чу́дная ико́на Твоя́, Влады́чице Богоро́дице,/ на дре́ве близ Све́ны реки́ обре́теся,/ явля́ющи ме́сто но́ваго вертогра́да духо́внаго/ и благоуха́нием чуде́с исполня́ющи притека́ющих к ней,/ те́мже и на пре́дняя проба́ви ми́лости Твоя́, Пречи́стая,// правосла́вно Тя велича́ющим.

И́кос:

Земна́я на земли́ оста́вльше,/ и мы́сли от страсте́й очи́стивше,/ впери́м зре́ние вку́пе и чу́вства к Пречи́стей Богома́тери,/ Све́нскаго о́браза Ея́ ди́вное вознесе́ние на дре́во/ и чудеса́ его́ благода́рно прославля́юще,/ и умиле́нно возопии́м:/ не оста́ви рабы́ Твоя́, Влады́чице,/ и́ноков, подвиза́ющихся на ме́сте, Тобо́ю избра́ннем, укрепи́,/ град Брянск и всю ру́сскую зе́млю благода́тию Твое́ю покры́й,/ уте́ши нас, я́ко Ма́ти, наста́ви, я́ко сыно́в,/ правосла́вно Тя велича́ющих.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троки от пе́щи изба́вивый,/ быв Челове́к, стра́ждет я́ко сме́ртен,/ и стра́стию сме́ртное/ в нетле́ния облачи́т благоле́пие,/ еди́н Благослове́н// отце́в Бог, и Препросла́влен.

О́троки от пе́щи изба́вивый, Влады́чице, Сын Твой и Бог,/ мно́гажды избавля́ше град Брянск и оби́тель Све́нскую от супоста́т,/ мольба́ми Твои́ми, еди́на Благослове́нная.

В воню́ ми́ра благода́ти Све́нския ико́ны Твоея́ притека́юще. Пречи́стая,/ Небе́сное Ми́ро ро́ждшая,/ благоуха́нием позна́ния Христо́ва исполня́емся/ и злосмра́дия злове́рия избавля́емся.

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние воскресе́нием Христа́,/ злочести́вых же посрамле́ние и бе́гство милосе́рдием Присноде́вы,/ те́мже пред ико́ною Ея́ лику́юще,/ Засту́пницу на́шу воспева́ем.

Я́ко вои́стинну свяще́нный/ и спаси́тельный, и светоно́сный, Богома́ти, Све́нский о́браз Твой,/ ве́рою бо покланя́ющимся ему́, да́руеши исцеле́ние/ и от напа́стей избавле́ние.

Песнь 8

Ирмо́с: Сей нарече́нный и Святы́й День/ еди́н суббо́т царь и госпо́дь,/ пра́здников пра́здник,/ и торжество́ есть торже́ств:// во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Сей нарече́нный и святы́й день/ всех правосла́вных земли́ Бря́нския созыва́ет к прославле́нию Бо́жия Ма́тере,/ ра́ди чудотво́рныя Све́нския Ея́ ико́ны.

При́зри, Пресвята́я Де́во, на лю́ди Твоя́,/ пред ико́ною Све́нскою моля́щияся Тебе́,/ и проше́ния испо́лни/ о Тебе́ благословя́щия Христа́ во ве́ки.

О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше,/ моли́твами Богоро́дицы Це́рковь Правосла́вную утверди́,/ Оте́чество на́ше в ми́ре сохрани́/ и спаси́ благословя́щия Тя во ве́ки.

Прииди́те, и́ноков собо́ри,/ ра́достно благодаре́ние Присноде́ве принесе́м,/ Све́нским о́бразом Свои́м/ благослове́ние Пече́рския Ла́вры земли́ Бря́нстей дарова́вшей.

Песнь 9

Ирмос: Свети́ся, свети́ся,/ Но́вый Иерусали́ме,/ сла́ва бо Госпо́дня/ на тебе́ возсия́:/ лику́й ны́не/ и весели́ся, Сио́не,/ Ты же Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице,// о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Свети́ся, свети́ся, сла́вный гра́де Бря́нск сла́вою Све́нскаго о́браза Богома́тере,/ лику́й ны́не и весели́ся вся Ру́сская земле́,/ покро́вом Влады́чицы храни́мая.

О Боже́ственнаго, о любе́знаго, о сладча́йшаго Твоего́ Ли́ка, Богоневе́сто,/ и́мже пребыва́ти с на́ми изво́лила еси́,/ его́же ве́рнии утвержде́ние наде́жды спасе́ния иму́ще ра́дуемся.

О Ма́ти Бо́жия, в моли́тву Тебе́ приво́дим Анто́ния, Феодо́сия и всех Пече́рских и Бря́нских святы́х,/ и́хже предста́тельством сподо́би нас невече́рняго дне Ца́рствия Сы́на Твоего́.

Согла́сно, Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии,/ зна́мения и чудеса́ Све́нския ико́ны Твоея́ благода́рно воспомина́юще/ и воста́ние рождества́ Твоего́ воспева́юще.

Свети́лен:

Я́коже дре́вле просвети́ла еси́ теле́сныя о́чи благове́рнаго кня́зя Рома́на/ благода́тию Све́нския ико́ны Твоея́, Всепе́тая Богоро́дице,/ та́ко и ны́не омраче́нныя злове́рием, Боже́ственною луче́ю Сы́на Твоего́ просвети́,// правосла́вныя же во све́те Лица́ Его́ ходи́ти утверди́.

Сла́ва, и ны́не, Трио́ди.

На хвали́тех стихи́ры Трио́ди 3 и Богоро́дицы 3.

Стихи́ры Богоро́дицы, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сныя си́лы ра́дуются/ и стра́хом слу́жат чу́дней Бо́жия Ма́тере ико́не,/ на дре́ве близ Све́ны реки́ ю́ поставля́юще,/ и к весе́лию град Брянск и всю зе́млю Ру́сскую созыва́ют./ Прииди́те, почерпе́м благода́ть, о́бразом сим явля́емую/ во спасе́ние душ на́ших.

Твоего́ предста́тельства увере́ние/ и милосе́рдия Твоего́ явле́ние/ Све́нская-Пече́рская ико́на Твоя́, Влады́чице, показа́ся нам,/ е́юже разли́чных обстоя́ний избавля́емся/ и благослове́ние на до́брая дела́ прие́млем,// я́ко на Тя упова́ние возложи́хом.

Мона́хов ру́сских первонача́льники,/ преподо́бных Анто́ния и Феодо́сия,/ преподо́бный Али́пий предстоя́щими Тебе́ изобрази́/ и ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́жию Сло́ву,/ Де́во и Ма́ти Чи́стая,// мона́шескаго чи́на основа́ние непоколеби́мое.

Сла́ва, Трио́ди. И ны́не, глас 8.

Подо́бен: О пресла́внаго чудесе́:

О пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и Ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь. 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нна от кано́на Трио́ди, рядова́я песнь, на 4, и Богоро́дицы, песнь 6-я, на 4.

По вхо́де тропари́ Трио́ди и Богоро́дицы. Сла́ва, конда́к Трио́ди. И ны́не, конда́к Богоро́дицы.

Проки́мен, Апо́стол, Аллилу́ия, Ева́нгелие и прича́стен пре́жде ря́да Трио́ди, пото́м Богоро́дицы.

Моли́тва

О Всеми́лостивая Ма́ти, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, Возбра́нная Воево́до правосла́вных! Благода́рным се́рдцем и усты́ славосло́вим Тя при́сно пред Све́нскою ико́ною Твое́ю, ю́же я́ко Боже́ственное украше́ние Це́ркве Ру́сския и зало́г ми́лости Твоея́ ве́рным лю́дем дарова́ла еси́. Сею́ бо ико́ною благода́ть Бо́жию, Правосла́вней Це́ркви прису́щую, явля́еши, егда́ то́чиши исцеле́ния, напа́стей избавля́еши, бесо́в прогоня́еши, наше́ствия иноплеме́нных отража́еши. Те́мже приле́жно мо́лим Ти ся, Богома́ти, проба́ви и на пре́дняя вели́кия ми́лости Твоя́ любо́вию чту́щим Тя, Правосла́вие утверди́, отпа́дшия от пра́выя ве́ры к позна́нию и́стины напра́ви и уста́ нечести́вых, ху́лящих Святу́ю Це́рковь, загради́. Отече́ству на́шему мир и на враги́ побе́ды да́руй, огради́ нас от нахожде́ния супоста́т, междоусо́бныя бра́ни и вся́каго зла, па́че же от душегуби́тельных страсте́й свободи́, во е́же умре́ти ми́ру и жи́ти Сы́ну и Бо́гу Твоему́ в соблюде́нии за́поведей Его́. И сподо́би нас, Предста́тельнице на́ша непосты́дная, на Стра́шнем Суде́ одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти и с ли́ки А́нгелов и святы́х та́мо восхваля́ти пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Рейтинг@Mail.ru
Система Orphus