Наш новый сайт:
Церковное право.
Все каноны с толкованиями.

Глава 13. Моли́тва, егда́ кто́ и́мать вни́ти в до́м но́в

Бо́же спаси́телю на́ш, изво́ливый под се́нь закхе́еву вни́ти, и спасе́ние тому́, и всему́ до́му того́ бы́вый: Са́м и ны́не зде́ жи́ти восхоте́вшыя, и на́ми недосто́йными мольбы́ тебе́ и моле́ния принося́щыя, от вся́каго вре́да соблюди́ невреди́мы, благословля́я те́х зде́ жили́ще, и ненаве́тен те́х живо́т сохраня́яй.

Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.


Источник: Тексты приводятся по изданию: Тре́бник. В дву́х частя́х. — Москва́. Синода́льная типогра́фия. 1906.

Комментарии для сайта Cackle