Источник

(л. п҃в) Знамєна́нїѧ і҆ꙋ́дины є҆пїсто́лїи

[а҃] Ѡ҆ внима́нїи вѣ́ры хрⷭ҇то́вы, за наи́тїе нечести́выхъ, и҆ любодѣ́йцъ мꙋ̑жъ.

[а҃] Въ не́мже ѡ҆ бꙋ́дꙋщей мꙋ́цѣ и҆́хъ, по подо́бїю дре́внихъ и҆̀мъ, грѣ́шникѡвъ же и҆ любодѣ́євъ.

[в҃] Ѡ҆каѧ́нїе и҆́хъ ѡ҆ льстѝ и҆ нече́стїи, и҆ нечистотѣ̀, и҆ хꙋлѣ̀, и҆ сотворе́нїѧ лицемѣ́рїѧ на ле́сть, да́ра мнѣ́нїе.

[г҃] Ѡ҆ ᲂу҆твержде́ныхъ въ вѣ́рѣ, ѡ҆ ми́лостыни же и҆ щадѣ́нїи и҆́скреннѧгѡ на спасе́нїе во ст҃ы́ню.

[д҃] Моли́тва ѡ҆ ни́хъ во ст҃ы́ню, и҆ дерзнове́нїе чи́сто, со славосло́вїемъ бж҃їимъ. (л. п҃в ѡ҆б.)

Сказа́нїе і҆ꙋ́дина собо́рнагѡ посла́нїѧ.

Сїѐ посла́нїе пи́шетъ вѣ́ровавшымъ ᲂу҆жѐ, і҆ꙋде́ємъ же и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ. Вина́ же посла́нїѧ є҆́сть сїѧ̀: Лестцє́мъ нѣ́кимъ ꙗ҆́вльшымсѧ, и҆ ᲂу҆ча́щымъ непови́ннꙋ бы́ти грѣхꙋ̀, и҆ ѿмета́ющымсѧ гдⷭ҇а: нꙋ́ждꙋ и҆мѣ̀ писа́ти и҆ ᲂу҆крѣпи́ти бра́тїю. и҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ мо́литъ и҆̀хъ подвиза́тисѧ, и҆ пребыва́ти въ преда́ннѣй и҆̀мъ вѣ́рѣ. Та́же ѡ҆блича́етъ, и҆ ѿгонѧ́етъ и҆̀хъ ꙗ҆́коже лестцы̀, и҆ повелѣва́етъ вѣ̑рнымъ, ни є҆ди́но и҆мѣ́ти соѻбще́нїе съ таковы́ми. И҆ да вѣ́дѧтъ, ꙗ҆́кѡ не довлѣ́етъ ко спасе́нїю, є҆́же призва̑нымъ бы́ти то́чїю, а҆́ще недосто́йнѣ зва́нїю хо́димъ. И҆́бо и҆ дре́внїѧ лю́ди и҆зве́дъ ѿ є҆гѵ́пта гдⷭ҇ь, и҆ не пребы́вшихъ въ бж҃е́ственномъ зако́нѣ, погꙋбѝ: и҆ а҆́ггелѡвъ же несохра́ншихъ своегѡ̀ чи́на не пощадѣ̀. Подоба́етъ ᲂу҆̀бо ѿ таковы́хъ ѿлꙋча́тисѧ: занѐ и҆ мїхаи́лъ а҆рха́гг҃лъ не претерпѣ̀ хꙋлы̀ дїа́воли: бы́ти же глаго́летъ поги́бели и҆́хъ, ꙗ҆́коже и҆ содо́млѧнъ. Та́же наказꙋ́етъ ѡ҆ нра́вѣхъ: и҆ помоли́всѧ ѡ҆ ни́хъ, ᲂу҆твержде́нїю въ вѣ́рѣ дарова́тисѧ и҆̀мъ ѿ гдⷭ҇а, скончава́етъ посла́нїе.

(л. п҃г)

СОБО́РНОЕ ПОСЛА́НІЕ

І҆Ꙋ́ДИНО.

Глава̀ пе́рваѧ.

(заⷱ҇ ѻ҃з) [а҃] сⷯ а҃ І҆ꙋ́да і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ Во вто́рникъ сы́рный: І҆ꙋ́да і҆и҃сꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ ра́бъ, бра́тъ же і҆а́кѡвꙋ, сꙋ́щымъ ѡ҆ бз҃ѣ ѻ҆ц҃ѣ̀ ѡ҆свѧщє́ннымъ, і҆и҃съ хрⷭ҇то́мъ соблюдє́ннымъ зва̑ннымъ: в҃ Ми́лость ва́мъ, и҆ ми́ръ, и҆ любы̀ да ᲂу҆мно́житсѧ. г҃ Возлю́бленнїи, всѧ́ко тща́нїе творѧ̀ писа́ти ва́мъ ѡ҆ ѻ҆́бщемъ спасе́нїи ва́шемъ, нꙋ́жда мѝ бы́сть писа́ти ва́мъ, молѧ̀ подвиза́тисѧ ѡ҆ преда́ннѣй вѣ́рѣ ст҃ы̑мъ є҆ди́ною. д҃ Привнидо́ша бо нѣ́цыи человѣ́цы [дре́вле пред̾ꙋста́вленнїи на сїѐ ѡ҆сꙋжде́нїе,] нечести́вїи, бг҃а на́шегѡ бл҃года́ть прелага́ющїи въ скве́рнꙋ, и҆ є҆ди́нагѡ влⷣки бг҃а, и҆ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ ѿмета́ющїисѧ. [а҃] є҃ Воспомѧнꙋ́ти же ва́мъ хощꙋ̀, вѣ́дꙋщымъ и҆ ва́мъ є҆ди́ною сїѐ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь лю́ди ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ спасѐ, послѣдѝ невѣ́ровавшыѧ погꙋбѝ. ѕ҃ А҆́ггелы же не соблю́дшыѧ своегѡ̀ нача́льства, но ѡ҆ста́вльшыѧ своѐ жили́ще, на сꙋ́дъ вели́кагѡ днѐ, ᲂу҆́зами вѣ́чными под̾ мра́комъ соблюдѐ. з҃ Ꙗ҆́коже содо́ма и҆ гомо́рра, и҆ (л. п҃г ѡ҆б.) ѻ҆кре́стныѧ и҆́хъ гра́ды, подо́бнымъ и҆́хъ ѻ҆́бразомъ преблꙋди́вшѧ, и҆ ходи́вшѧ въ слѣ́дъ пло́ти и҆ны́ѧ, предлежа́тъ въ показа́нїе, ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ сꙋ́дъ под̾е́мше. и҃ Та́кожде ᲂу҆́бѡ и҆ сі́и сѡ́нїѧ ви́дѧще, пло́ть ᲂу҆́бѡ сквернѧ́тъ, гдⷭ҇ьства же ѿмета́ютсѧ, сла́вы же хꙋ́лѧще [не трепе́щꙋтъ]. ѳ҃ Мїхаи́лъ же а҆рха́гг҃лъ, є҆гда̀ со дїа́воломъ ꙾разсꙋжда́ѧ꙾꙾препира́ѧсѧ꙾ глаго́лаше ѡ҆ мѡѷсе́овѣ тѣлесѝ, не смѣ́ѧше сꙋда̀ навестѝ хꙋ́льна, но речѐ: да запрети́тъ тебѣ̀ гдⷭ҇ь. і҃ Сі́и же є҆ли̑ка ᲂу҆́бѡ не вѣ́дѧтъ, хꙋ́лѧтъ: є҆ли̑ка же по є҆стествꙋ̀ ꙗ҆́кѡ безсловє́снаѧ живѡ́тнаѧ вѣ́дѧтъ, въ си́хъ ꙳сквернѧ́тсѧ꙳꙳растлѣва́ютсѧ꙳.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ ѻ҃и) [в҃] а҃і Го́ре и҆̀мъ, Въ четверто́къ сы́рный: Го́ре и҆̀мъ, ꙗ҆́кѡ въ пꙋ́ть ка́їновъ ходи́ша, и҆ въ ле́сть валаа́мовы мзды̀ пролїѧ́шасѧ, и҆ въ прерѣка́нїи корре́овѣ погибо́ша. в҃і Сі́и сꙋ́ть въ любва́хъ ва́шихъ скверни́тели, съ ва́ми ꙗ҆дꙋ́ще, без̾ боѧ́зни себѐ пасꙋ́ще: ѻ҆́блацы безво́дни, ѿ вѣ̑тръ преноси́ми: древеса̀ є҆се́нна, безплѡ́дна, два́жды ᲂу҆ме́рша, и҆скоренє́на: г҃і Во́лны свирѣ́пыѧ мо́рѧ, воспѣнѧ́юще своѧ̀ стыдѣ̑нїѧ: ѕвѣ́зды прелє́стныѧ, и҆̀мже мра́къ тмы̀ во вѣ́ки блюде́тсѧ. д҃і Проро́чествова же и҆ ѡ҆ си́хъ седмы́й ѿ а҆да́ма є҆нѡ́хъ, глаго́лѧ: сѐ прїи́детъ гдⷭ҇ь во тма́хъ ст҃ы́хъ [а҆́гг҃лъ] свои́хъ, є҃і Сотвори́ти сꙋ́дъ ѡ҆ всѣ́хъ, и҆ и҆з̾ѡбличи́ти всѣ́хъ нечести́выхъ ѡ҆ всѣ́хъ дѣ́лѣхъ нече́стїѧ и҆́хъ, и҆́миже нече́ствоваша, и҆ ѡ҆ всѣ́хъ жесто́кихъ словесѣ́хъ и҆́хъ, и҆̀хже глаго́лаша на́нь грѣ́шницы нечести́вїи. ѕ҃і Сі́и сꙋ́ть (л. п҃д) ропотницы̀, ᲂу҆кори́тели, ча́сть поро́чна, въ по́хотехъ свои́хъ ходѧ́ще, нече́стїемъ и҆ законопрестꙋпле́нїемъ: и҆ ᲂу҆ста̀ и҆́хъ глаго́лютъ прегѡ́рдаѧ, чꙋдѧ́щесѧ ли́цамъ по́льзы ра́ди. з҃і Вы́ же возлю́бленнїи, помина́йте глаго́лы преждерече́нныѧ ѿ а҆пⷭ҇лъ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀. и҃і Занѐ глаго́лахꙋ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ въ послѣ́днее вре́мѧ бꙋ́дꙋтъ рꙋга́тели, по свои́хъ по́хотехъ ходѧ́ще и҆ нече́стїихъ. ѳ҃і Сі́и сꙋ́ть ѿдѣлѧ́юще себѐ ѿ є҆ди́ности вѣ́ры, и҆ сꙋ́ть ꙾тѣле́сни꙾꙾дꙋше́вни꙾, дх҃а не и҆мꙋ́ще. к҃ Вы́ же возлю́бленнїи, ст҃о́ю ва́шею вѣ́рою назида́юще себѐ, дх҃омъ ст҃ы́мъ, и҆ молѧ́щесѧ, к҃а Са́ми себѐ въ любвѝ бж҃їей соблюда́йте, ждꙋ́ще ми́лости гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, въ жи́знь вѣ́чнꙋю. к҃в И҆ ѻ҆́вѣхъ ᲂу҆́бѡ ми́лꙋйте разсꙋжда́юще: к҃г Ѻ҆́вѣхъ же стра́хомъ спаса́йте, ѿ ѻ҆гнѧ̀ восхища́юще: ѡ҆блича́йте же съ боѧ́знїю, ненави́дѧще и҆ ꙗ҆́же ѿ пло́ти ѡ҆скверне́нꙋю ри́зꙋ. к҃д Могꙋ́щемꙋ же сохрани́ти вы̀ без̾ грѣха̀, и҆ без̾ скве́рны, и҆ поста́вити пред̾ сла́вою свое́ю непоро́чны въ ра́дости, к҃є Є҆ди́номꙋ премꙋ́дромꙋ бг҃ꙋ и҆ сп҃сꙋ на́шемꙋ, [і҆и҃сомъ хрⷭ҇то́мъ гдⷭ҇емъ на́шимъ] сла́ва и҆ вели́чїе, держа́ва и҆ вла́сть, пре́жде всегѡ̀ вѣ́ка, и҆ ны́нѣ, и҆ во всѧ̑ вѣ́ки. а҆ми́нь.

Коне́цъ четверткꙋ̀ сы́рномꙋ.

Коне́цъ посла́нїѧ і҆ꙋ́дина, и҆мꙋ́щагѡ въ себѣ̀ главꙋ̀ а҃: зача̑лъ цр҃ко́вныхъ в҃: стїхѡ́въ к҃є: знамена́нїй че́рныхъ д҃: послѣ́дꙋющее же и҆̀мъ червле́ное а҃.


Источник: Апостол : богослужебный (церковнославянский шрифт) / Москва : Издательство Московской Патриархии. – 2001. – 528 с. ISBN 5-7902-0123-7

Комментарии для сайта Cackle