В 17-й день

Свята́го му́ченика Ми́рона

НА ВЕЧЕ́РНИ

Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Я́же Жи́знь, Богоро́дице, заче́ншая,/ умира́еши зако́ном естества́/ и прехо́диши от земли́ к Небе́сным/ ма́нием Вопло́щшагося/ от пречи́стых и Боже́ственных кро́вей Твои́х./ Те́мже от коне́ц Тебе́ вси предста́ша,/ богогла́снии апо́столи Тя погребсти́,/ пе́сненно Тебе́ веща́юще:/ Одушевле́нный Престо́ле всех Царя́/ и честны́я Святы́ни Ковче́же,/ ра́дуйся, Еди́на, ро́ждшая Спа́са душ на́ших.

Све́та чисте́йшаго прия́телища,/ свети́льницы, разо́ршии нощь многобо́жную,/ Спа́совы апо́столи,/ о́блак Боже́ственный,/ из него́же незаходи́мый Свет возсия́,/ егда́ ду́хом преста́влену Тя от мирски́х/ уве́деша, Благослове́нная,/ к преми́рней ра́дости о́блаком преидо́ша,/ исхо́дными пе́сньми Тя проводи́вше/ ко гро́бу живоно́сному,/ Богоро́дице, упова́ние на́ше.

Да пра́зднует тварь моле́бно:/ всех Цари́ца к Ца́рству мы́сленному пре́йде,/ сца́рствовати Ца́рствующему все́ю тва́рию./ Ея́же ра́ди разрушии́ся а́дово ца́рство,/ и мы от земли́ вознесо́хомся,/ и со А́нгелы жи́ти сподо́бихомся./ Ея́же успе́нием собра́ся мы́сленное естество́ все,/ патриа́рси, проро́цы и с му́ченики апо́столи.

Стихи́ры свята́го, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ безбо́жное разжже́ние/ вся́ку попаля́ше страну́, преблаже́нне,/ тогда́ разжже́ся теплото́ю Ду́ха,/ от Де́вы Богоотрокови́цы/ пропове́дал еси́ Сло́ва, в плоть обле́кшася за бла́гость./ Тем и огня́ и мук претерпе́л еси́ лю́тая томле́ния,/ си́лою укрепля́емь благода́ти.

Егда́ злоимени́тый враг тща́шеся/ ласка́ньми укра́сти твою́ мысль,/ тогда́, му́жеством удобря́емь,/ сопроти́вился еси́ тве́рде/ и претерпе́л еси́ боле́зни,/ к неболе́зненному поко́ю приводя́щия тя,/ му́чениче достохва́льне Ми́роне,/ Небе́сному Ца́рствию и ве́чному наслажде́нию.

Егда́ волу́ями жи́лами тя враг бия́ше,/ строга́нии непреста́нными изнуря́я, му́чениче,/ плоть твою́ свяще́нную,/ ко Христу́ взира́л еси́ Подвигополо́жнику,/ ру́ку тебе́ простира́ющу Боже́ственныя си́лы./ Те́мже, сконча́в тече́ние,/ улучи́л еси́ по́чести вели́ки,/ Ми́роне, страда́льче предо́блий.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

Я́же Небе́с вы́шшая, су́щи,/ и Херуви́м сла́внейшая,/ и всея́ тва́ри честне́йша,/ Я́же премно́гия ра́ди чистоты́/ Присносу́щнаго Существа́ прия́телище бы́вши,/ в Сыно́вне ру́це днесь всесвяту́ю предае́т душу,/ и с Не́ю исполня́ются вся́ческая ра́дости,/ и нам да́рует ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Пе́сньми Твое́ честно́е/ и богоприя́тное те́ло/ провожда́юще,/ Боже́ственнии апо́столи вопия́ху:/ где ны́не отхо́диши, Влады́чице?

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Прииди́те, земноро́днии,/ соста́вим лик,/ исхо́дное вопи́юще/ на преставле́ние/ Богоро́дицы днесь.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Земля́ у́бо Твои́м погребе́нием/ благослови́ся, Де́во,/ возду́х же восхожде́нием/ освяти́ся стра́нным,/ зако́ном уме́рши естества́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже. Самогла́сен:

Всенепоро́чная Неве́ста/ и Ма́ти благоволе́ния Отча,/ Я́же Бо́гу пронарече́нная/ во Свое́ ему́ жили́ще,/ несли́тнаго соедине́ния,/ днесь пречи́стую ду́шу Творцу́ и Бо́гу предае́т,/ ю́же Безпло́тных си́лы боголе́пно подъе́млют,/ и к Животу́ преставля́ется су́щая Ма́ти Живота́,/ свеща́ непристу́пнаго Све́та,/ спасе́ние ве́рных и упова́ние душ на́ших.

Тропа́рь пра́здника, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти души на́ша.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

В Небе́сная мы́сленная Твоя́ душа́, в рай чи́стое Твое́ те́ло преста́вися,/ от тли, Пренепоро́чная, в ме́сто све́тло,/ сего́ ра́ди возда́ст беззако́нным Госпо́дь,/ лесть бо соде́лаша честно́му Твое́му те́лу./ Те́мже со апо́столы вопие́м: ра́дуйся, Благода́тная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седалек, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

В ру́це нас ра́ди вочелове́чшагося из Тебе́ преда́вши душу, я́ко Зижди́телю Твое́му и Бо́гу,/ к жи́зни нетле́нней преста́вилася еси́./ Те́мже Тя че́стно ублажа́ем, еди́ну чи́стую и нескве́рную,/ и, Богоро́дицу вси и́стинно испове́дающе, взыва́ем:/ Христа́ моли́, к Нему́же преста́вилася еси́, спасти́ души на́ша.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника, со ирмосо́м на 8. Кир Иоанна Дамаскина, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ успе́ние.

Де́вы отрокови́цы, с Мариами́ею проро́чицею, песнь исхо́дную ны́не воскли́кните:/ Дева бо и еди́на Богома́ти ко прия́тию Небе́сному преставля́ется.

Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя Не́бо, прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния,/ и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста, Всенепоро́чная, Царю и Бо́гу.

Кано́н свята́го на 4, его́же краегране́сие: Пою́, Ми́роне, твою́ миродохнове́нную благода́ть. Ио́сиф, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Хвалу́ Бо́гу, в па́мяти лику́юще страда́льца Ми́рона, днесь воспое́м,/ укре́пльшему сего́ держа́ву погуби́ти борца́.

Дар сам себе́ Благоде́телю прине́сл еси́, и свяще́нно возложе́ние,/ и добро́ заколе́ние, и благово́нну же́ртву,/ зако́нно пострада́в, му́чениче многострада́льне.

Я́ко мудр, я́ко чист храм, сла́вне, от Де́вы Возсия́вшаго,/ устреми́вшагося возмути́ти Боже́ственное стадо/ душетле́ннаго во́лка отгна́л еси́.

Богоро́дичен: Еди́на Бо́га неискусобра́чно родила́ еси́,/ Его́же страстоте́рпцы мученицы́ испове́давше, нам уподо́бльшася,/ упраздни́ша пре́лесть, Чи́стая Влады́чице.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней па́мяти Твое́й/ венце́в сла́вы сподо́би.

От ме́ртвых чресл произве́дшися, естество́м подо́бна, Чи́стая, исхожде́ние разреши́,/ ро́ждши же су́щую Жи́знь,/ к Жи́зни преста́вися Боже́ственней и Ипоста́сней.

Лик богосло́вов от коне́ц,/ свы́ше же А́нгел мно́жества к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием,/ достодо́лжно, Влады́чице, Твое́му погребе́нию служа́ще.

Ин

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Возвы́сив твое́ жела́ние серде́чное ко Го́споду, на Крест возне́сшемуся,/ вознесе́н был еси́, пресла́вне, на дре́ве стру́жемь, усе́рдно же вопия́:/ я́ко несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Глаго́л твои́х стрела́ми о́стрыми пронзи́л еси́ мучи́теля в се́рдце,/ до́блий во́ине Царя́ Христа́, всехва́льне, и, поя́, глаго́лал еси́:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Я́ко утро, я́ко день, возсия́в, разори́л еси́ мрак неве́дения,/ просвети́л еси́ пою́щия всегда́, Ми́роне многострада́льне:/ Ты еси́ Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Неду́гующую безбо́жием тварь всю,/ Бо́га ро́ждши Исцели́теля, Де́во, исцели́ла еси́ пресла́вно./ Те́мже, благодаря́ще, взыва́ем Ти:/ несть пречи́сты, па́че Тебе́, Влады́чице.

Конда́к свята́го, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Измла́да Христа́ возлюби́в, пресла́вне,/ и Того́ соблюда́я Боже́ственныя за́поведи,/ к тому́ прите́кл еси́ весь цел,/ Ми́роне всече́стне,/ и со А́нгелы моли́шися приле́жно./ Проси́ всем почита́ющим па́мять твою́/ оставле́ния грехо́в.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Огнедохнове́нно показа́лся еси́ благово́ние,/ страда́нием обонева́еши на́ша тезоиме́нно сердца́,/ му́чеников украше́ние и ве́рных удобре́ние./ Те́мже, днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ освяща́емся вси любо́вию, чту́щии тя.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Всечестны́й лик прему́дрых апо́стол собра́ся чу́дно/ погребсти́ сла́вно те́ло Твое́ пречи́стое, Богоро́дице Всепе́тая,/ с ни́миже воспе́ша и А́нгел мно́жество,/ преставле́ние Твое́ честно́ хваля́ще, е́же ве́рою пра́зднуем.

Песнь 4

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т,/ е́же от Де́вы вопло́щения/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Чу́до бя́ше зре́ти Не́бо всех Царя́ одушевле́нное,/ испражне́ния преходя́щее земна́я, я́ко чу́дна дела́ Твоя́!/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́ще и непости́жный Сея́ Плод, И́мже небеса́ бы́ша,/ погребе́ние прия́т во́лею, я́ко мертв;/ ка́ко погребе́ния отве́ржется неискусобра́чно Ро́ждшая?

В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия, простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное/ А́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покры́ваху.

Ин

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостиве.

Спа́са, и Бо́га, и Го́спода, возсия́вшаго от Де́вы, испове́дуя, сла́вне, посреди́ суди́ща,/ мучи́телей шата́ние терпе́нием смири́л еси́/ и многобо́жие потреби́л еси́.

Ника́коже устраши́вся, стру́жемь и бие́мь, доблему́дренне,/ А́нгелы удиви́л еси́, зря́щия твое́ терпе́ние,/ и́мже враги́ безпло́тныя погуби́в, и победоно́сен му́ченик был еси́.

Сый Боже́ственный росы́ испо́лнен,/ проше́л еси́ доблему́дренно о́гненную пещь,/ зрим в ней, Ми́роне му́дре,/ со А́нгелы ра́дующся и ника́коже, блаже́нне, опаля́емь.

Богоро́дичен: Ве́лие и стра́шное та́инство рождества́ Твоего́ удивля́ет, Чи́стая, ум:/ я́ко Бог вочелове́читися из Тебе́ бла́гостию изво́ли/ во спасе́ние ми́ра и назда́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о честне́м успе́нии Твое́м:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ от земли́ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем/ и к безконе́чней жи́зни,/ всем, воспева́ющим Тя,/ спасе́ние подава́ющая.

Да возглася́т тру́бы богосло́вов днесь,/ язы́к же многовеща́нный челове́ческий ны́не да восхва́лит,/ да огласи́т же возду́х, безме́рным сия́я све́том,/ А́нгели да пою́т Пречи́стыя Де́вы успе́ние.

Сосу́д подоба́ше избра́нный, пе́нием Ти весь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден,/ весь освяще́н Бо́гови, всем богоприя́тен,/ и сей и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Ин

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежащих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю.

Богоза́рная и светоно́сная твоя́ па́мять,/ Свята́го Ду́ха си́лою в весь мир простира́ема,/ просвеще́нием благоче́стия озаря́ет си́ю чту́щия/ и до́блести твоя́ возвеща́ющия.

Ю́ношски го́рькая томле́ния претерпе́л еси́, я́ко безпло́тен, до́блий му́чениче:/ одира́еме бо ко́же терпе́л еси́, я́коже ино́му стра́ждущу, сла́вне,/ си́лою неви́димою я́ве укрепля́емь.

Ми́ро твоя́ иска́паша боле́зни, му́чениче, благово́нно, всяк смрад отгоня́ безбо́жия,/ Христо́ву же Святу́ю Це́рковь благово́нствуя при́сно,/ ве́рно тя и любо́вию я́ве блажа́щую.

Богоро́дичен: О нас из Тебе́ Воплоще́ннаго неизглаго́ланным сло́вом, Пречи́стая, моли́, Благослове́нная,/ я́ко да изба́вимся ви́димых всех и неви́димых враг, Всенепоро́чная,/ Тя, Богоро́дицу, при́сно испове́дающии.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Из Тебе́ Жи́знь возсия́, ключи де́вства не руши́вши;/ ка́ко у́бо пречи́стое и живонача́льное Твое́ те́ло искуше́ния сме́рти бысть прича́стно?

Жи́зни бы́вши храм, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́:/ сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́,/ Я́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную.

Ин

Ирмо́с: Ко Го́споду от ки́та Иона возопи́:/ Ты мя возведи́ из глубины́ ада, молю́ся,/ да я́ко Изба́вителю во гла́се хвале́ния/ и́стины же Ду́хом пожру́ Тебе́.

Кропле́нием твои́х крове́й свяще́нных потопи́л еси́ де́монския полки́, во́ине до́блий,/ и, вене́ц нося́, к Бо́гу восте́кл еси́, победоно́сец быв изря́ден.

Ви́девше твое́ лице́, просвети́вшееся, мучи́тели, Боже́ственными светлостьми́, страстоте́рпче, удиви́шася,/ не позна́вше же Бо́га, тьму прия́ша, в ве́чную му́ку отсыла́еми.

Повеле́нием суро́ваго мучи́теля терпе́л еси́ ко́жи отъя́тие,/ па́че естества́, достохва́льне, показа́в е́же к Бо́гу чи́стое твое́ жела́ние/ и при́сное, всеблаже́нне, воззре́ние.

Богоро́дичен: Зако́ны в Тебе́ обновля́ются, Де́во, естества́:/ па́че бо естества́ естество́м непостижи́маго, Бо́га Емману́ила пресла́вно родила́ еси́/ в на́ше ве́рных порожде́ние.

Конда́к пра́здника, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ ма́терь/ к животу́ преста́ви/ во утро́бу Всели́выйся Присноде́вственную.

И́кос:

Огради́ моя́ помышлени́я, Христе́ мой,/ и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́,/ на столпе́ глаго́л укрепи́ мя и в тя́жких мы́слех заступи́ мя,/ Ты бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши./ Ты мне у́бо да́руй язы́к прино́сен и по́мысл непосты́ден:/ вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю,/ во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ю́ноши и де́вы, Де́выя же и Богома́тере па́мять чту́ще,/ ста́рцы и мона́си, ца́рие и судии́, по́йте:/ оте́ц на́ших Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Да вострубя́т трубо́ю духо́вною го́ры Небе́сныя,/ да ра́дуются хо́лми, и да игра́ют Боже́ственнии апо́столи:/ Цари́ца к Сы́ну преставля́ется, с Ним ца́рствующи.

Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твое́я и Нетле́нныя ма́тере/ преми́рныя Вы́шних сил совокупи́ чи́ны,/ весели́тися с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: О́бразу зла́тому, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́ема, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ум твой, све́тло распаля́емь, му́дре, Боже́ственным жела́нием,/ ра́довашеся и веселя́шеся, посреди́ пла́мене стоя́щу тебе́, я́коже трие́м ю́ношам,/ с ни́ми же ве́рно взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Зря́ще в пла́мени стоя́ща тя, му́дре, посреди́ А́нгел,/ зра́ком неизглаго́ланным блиста́юща, зри́тели удиви́шася/ и, к пе́нию прило́жшеся, Влады́це взыва́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Умо́м чи́стым стоя́, со у́мными пое́ши А́нгелы, посреди́ пе́щи ра́дуяся,/ Преблага́го Го́спода, я́коже обузда́юща пла́мень, пою́ща тя спаса́юща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Вмести́лище Бо́жие, и пала́та красна́, и Боже́ственный престо́л,/ на не́мже се́де, угото́ва всем седе́ние Небе́сное, яви́лася еси́, Пречи́стая Де́во./ сего́ ра́ди взыва́ем:/ Благослове́нная, Я́же Бо́га пло́тию ро́ждшая.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те его́ во вся ве́ки.

Па́мять Твою́, Чи́стая Де́во,/ Нача́ла же, и Вла́сти, и Си́лы, А́нгели, Арха́нгелы,/ Престо́ли, Госпо́дства, Херуви́ми сла́вят и стра́шнии Серафи́ми;/ челове́ческий же род – пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

И́же стра́нно всели́выйся, Богоро́дице, в чи́стое чре́во Твое́, воплоща́емь,/ Сей, всесвяще́нный дух Твой прие́м,/ у Себе́ упоко́и, я́ко должни́к Сын,/ те́мже Тя пое́м, Де́во, и превозно́сим во вся ве́ки.

О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере!/ Во гроб бо все́льшися, показа́ рай./ Ему́же предстоя́ще днесь, ра́дующеся, пое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те его́ во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ о́трочестей прообрази́л еси́ иногда́ Твою́ ма́терь, Го́споди:/ о́браз же Сия́ из огня́ изыма́ше неопа́льно входя́щая./ Ю́же пое́м, я́вльшуюся Тобо́ю конце́м днесь,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Непобеди́ма зря безу́мный мучи́тель, тя, доблему́дренне,/ егда́ реме́ние кроя́ще да́же до са́мых косте́й, приложи́ ногтьми́ терза́ти тя,/ язва́ми нестерпи́мыми уязви́вся неисце́льно.

Глаго́л Бо́жий с Небесе́ во услы́шание всего́ наро́да, му́чениче, принесе́ся тебе́, Ми́роне,/ ко о́нем тя призыва́ющ неизрече́нным поко́ищем, сла́вне,/ и А́нгельским кра́сным ликостоя́нием.

Стоя́л еси́, я́коже Дании́л, посреди́ звере́й, стыдя́щихся бла́женныя стра́сти/ и подвиго́в твои́х, преблаже́нне, неизче́тнаго вели́чества,/ живы́м же гла́сом твои́м заступа́емых.

Богоро́дичен: Устреле́н стрело́ю врага́, ду́шу до конца́ уязви́х, и неисце́льно стра́жду:/ И́же Спа́са Христа́ неизрече́нно ро́ждши, Пренепоро́чная,/ исцели́ мя и спаси́, упова́ние ненаде́жных.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное преставле́ние Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Прниди́те в Сио́н, на Боже́ственную и ту́чную Го́ру жива́го Бо́га,/ возра́дуемся, Богоро́дицу зря́ще:/ к зело́ бо лу́чшей и Боже́ственней се́ни,/ я́ко Ма́терь, Сию́ во Свята́я святы́х Христо́с преста́ви.

Прииди́те, ве́рнии, ко гро́бу присту́пим Бо́жия Ма́тере/ и обы́мем, сердцы́ и устна́ми, очесы́ и лице́м чи́сто прикаса́ющеся/ и почерпа́юще исцеле́ний незави́стныя да́ры от исто́чника приснотеку́щаго.

Приими́ от нас песнь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га,/ и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию,/ во́инству – победи́тельная, христолю́бным лю́дем – мир,/ оставле́ние – пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи.

Ин

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Да бу́дущую сла́ву и несказа́нную добро́ту/ Христа́ Подвигополо́жника ви́дети сподо́бишися, до́блественне,/ прекланя́еши вы́ю, и прие́млеши ме́чное усече́ние,/ и ра́дости му́ченик исполня́еши Боже́ственныя полки́.

Я́коже сладкодохнове́нное ми́ро, достохва́льне Ми́роне, благово́нствующее сердца́ ве́рных,/ достохва́льная па́мять твоя́ жела́ющим наста́,/ в не́йже торжеству́ющих нас благово́ния Боже́ственнаго твои́ми моли́тва́ми испо́лни.

Твои́ми Аха́ия хва́лится пелена́ми и страда́нии, до́блий Госпо́день страда́льче,/ мно́жае же краси́тся Кйзик, многострада́льное те́ло держа́,/ я́ко бога́тство и́стинное, и исто́чник исцеле́ний, и неду́гов очисти́лище.

Святы́х всех избра́нный в Вы́шних, ма́ти гра́дов Сио́н мы́сленный,/ пе́рвенец, я́коже пи́шет, кра́сная Це́рковь,/ я́ко му́ченика, о нас моля́щася, тя и́мать му́чеников верх.

Богоро́дичен: Глас вопие́м Ти вси А́нгелов, Де́во, пала́то и престо́ле Бо́жий: ра́дуйся./ Е́юже сподо́бихомся Небе́снаго Ца́рствия, дре́вле отринове́ннии тле́нием/ и добро́ту первую несмы́сленно погуби́вшии.

Свети́лен пра́здника.

Подо́бен: Ученико́м зря́щим:

От земли́ на Небеса́ преста́вльшися, Твоего́ насле́дия, Чи́стая, не оста́ви:/ ро́ди христиа́нстии утверди́, язы́ки укроти́,/ и проле́й мир в концы́ ми́ра.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Глаго́лом Боже́ственнаго Гаврии́ла после́дующе,/ ра́дуйся, Тебе́ зове́м, Чи́стая./ Ты у́бо Пресвята́я и Ма́ти Госпо́дня,/ к Сему́ преста́вльшися,/ помина́й о воспева́ющих Тя.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Неизме́рная Прему́дрость Бо́жия/ храм Себе́ па́че ума́, Богоро́дице, созда́/ из Тебе́ Ду́хом Святы́м/ и ны́не Тя к невеще́ственным селе́нием/ преста́ви, Всепе́тая.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Раб, ны́не прихожду́ к Тебе́, ма́тери всех Бо́га,/ от вся́ких изба́витися напа́стей моля́ся,/ но, о Богороди́тельнице,/ ца́рствующи с Сы́ном Твои́м,/ христиа́нский род сохраня́й.

Сла́ва, и ны́не, глас 3:

Прииди́те, вси концы́ земни́и,/ честно́е преставле́ние Богома́тере восхва́лим,/ в ру́це бо Сы́на ду́шу непоро́чную положи́./ Те́мже святы́м успе́нием ея́ мир оживотвори́ся,/ во псалме́х, и пе́ниих, и пе́снех духо́вных/ со Безпло́тными и апо́столы пра́зднует све́тло.

НА ЛИТУРГИ́И

Бла́женны пра́здника, песнь 3-я, обою́ кано́нов со ирмосо́м на 6.

Святой мученик Мирон был пресвитером в Ахаии (Греция), жил в IIІ в. Пострадал в 250 году при императоре Декии (249–251). Пресвитер был кротким и милостивым к людям, но вместе и мужественным в защите своих чад. Однажды, в праздник Рождества Христова, он совершал Богослужение. В храм вошел местный правитель Антипатр с воинами, чтобы схватить молящихся и повести их на мучения. Видя это, святой Мирон стал горячо заступаться за паству, обличая правителя в жестокости. Святой был предан истязаниям. Его повесили и строгали тело железными гребнями. Затем пресвитера бросили в раскаленную печь, но Господь сохранил мученика, в то время как близстоящие, до 150 человек, были опалены вырвавшимся из печи огнем. Тогда правитель стал принуждать мученика поклониться и? долам. Получив от святого Мирона твердый отказ, Антипатр приказал резать ремни из его кожи. Святой Мирон взял один из ремней и бросил его в лицо мучителю. Придя в ярость, Антипатр велел строгать святого Мирона железом по ободранному телу, а потом отдал мученика на съедение зверям. Но звери его не тронули. Чувствуя себя побежденным, Антипатр в бессильной ярости покончил самоубийством. Святого Мирона отвели в г. Кизик, где ему отсекли голову мечом (†250).

Преподо́бнаго Али́пия, иконопи́сца Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

О́браз сла́вы Бо́жия во уме́ свое́м име́я вы́ну,/ преблаже́нне о́тче Али́пие,/ ду́шу свою́ образова́л еси́ доброде́тельными испещре́нии,/ жела́я си́ю кра́сну Тро́ичней сла́ве яви́ти,/ отню́дуже ша́ры32 прие́мь духо́вныя благода́ти,/ был еси́ чудотво́рец преизря́ден,/ и Его́же лице́ в се́рдце твое́м начерта́л еси́,/ с Ним и ца́рствуеши ны́не;/ Того́ о нас моли́, преподо́бне,/ дарова́ти нам мир и сла́вы Свое́я наслажде́ние.

Зри́тель лица́ Бо́жия хотя́ бы́ти,/ поста́вил еси́ во уме́ свое́м, о́тче,/ вы́ну зре́ти Сладча́йший о́браз Иису́сов;/ тем положи́в ка́мень после́дняго смире́ния,/ поте́р ва́пы33 безпреста́нных моли́тв,/ раствори́в ты́я сле́зными пото́ки,/ написа́л еси́ на се́рдце пло́тянем ви́дение неви́димыя сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы./ Е́йже ны́не предстоя́, моли́ о нас, свя́те,/ улучи́ти ми́лость и лица́ Бо́жия сла́дкое ви́дение.

Напису́я зра́ки святы́х,/ неопи́санныя сла́вы Бо́жия жела́нием распали́вся,/ написова́л еси́ ша́рами благи́х дея́ний/ на скрижа́лех се́рдца своего́/ зрак непреста́нныя любве́ к Пречи́стей Богома́тери,/ Е́йже худо́жеством твои́м послужи́в,/ чудотвори́выя благода́ти сподо́блься,/ прия́л еси́ мзду безконе́чнаго воздая́ния;/ и ны́не, со А́нгелы водворя́яся,/ моли́ о нас, преподо́бне,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

О́браз челове́ческий иногда́ ле́стию вкуше́ния/ змий вселука́вый обезсла́вивый,/ ны́не, тебе́, о́тче, благода́ть от Бо́га прие́мшу,/ испо́лнися студа́,/ не стерпе́ бо на ико́ны твоего́ худо́жества взира́ти,/ я́же чудотво́рными лучи́ тьму разгоня́ют/ и подаю́т всем притека́ющим с ве́рою исцеле́ния да́ры;/ сих и нас прича́стники сотвори́,/ в дне́шний день па́мять твою́ соверша́ющих, Али́пие му́дре.

И ны́не, пра́здника.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника.

Сла́ва, глас 4:

Мы́сленное начерта́ние души́ своея́ имы́й све́тло,/ преподо́бне о́тче наш Али́пие,/ све́тлыя благода́ти и чу́вственне сподо́бился еси́,/ ю́же изъявля́ше ико́н твои́х написа́ние/ и тре́бующим в неду́зех исцеле́ния подая́ние./ Тем моли́м тя, всеблаже́нне,/ безобрази́е душ на́ших доброде́тельми испра́ви/ и стра́стныя стру́пы на́ша ша́рами моли́тв твои́х исцели́,/ я́коже прокаже́ннаго иногда́,/ да сла́вим тя хвала́ми, преподо́бным украше́ние.

И ны́не, пра́здника.

Тропа́рь, глас 8:

Зра́ки изобразу́я святы́х на дщи́цах,/ сих благодея́ния спе́шно,/ я́ко иску́сен худо́жник, всехва́льне Али́пие,/ написова́л еси́ на скрижа́лех твоего́ се́рдца/ и сего́ ра́ди, а́ки о́браз, благоле́пне укра́шен,/ свяще́нства благода́тию, а́ки зла́том, обложи́лся еси́/ от Христа́ Бо́га и Спаса душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

НА У́ТРЕНИ

Кано́н пра́здника и преподо́бнаго, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь возсле́м, лю́дие,/ чу́дному Бо́гу на́шему,/ свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты,/ песнь побе́дную пою́ще и вопи́юще,/ пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Песнь возсла́ти пода́ждь, Христе́, по́мощь свы́ше рабо́м Твои́м,/ да принесе́м от те́плыя любве́ хвале́ние в па́мяти уго́дника Твоего́/ Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Благода́ти умно́жившейся, процвета́ше ве́ра,/ и умножа́шеся полк преподо́бных на горе́ Пече́рстей,/ и́мже соо́бщник в житии́ хотя́ бы́ти преподо́бный,/ прии́де послужи́ти Еди́ному Христу́ и Влады́це.

От ю́ности твоея́ вда́лся еси́ роди́тели свои́ми, преподо́бне,/ в науче́ние ико́ннаго писания,/ ему́же усе́рдно прилежа́,/ написова́л еси́ в се́рдце свое́м целому́дрие и чистоту,/ я́ко от обои́х был еси́ раб своему́ Влады́це.

Чу́дное твое́ послуша́ние ди́внаго тя чудесе́ зри́теля показа́, о́тче,/ ви́дел бо еси́ о́браз Влады́чицы, изображе́н нерукотворе́нне,/ и, от сего́ ви́дения бо́льшею любо́вию к бо́гомыслию разгоре́вся,/ се́рдце свое́ угото́влял еси́, а́ки скрижа́ль,/ к написа́нию па́мяти о Христе́ Влады́це.

Богоро́дичен: Скрижа́ле, иму́щая Ду́хом Святы́м напи́санный несказа́нно О́браз Ипоста́си О́тчия,/ мое́ злообрази́е, Ма́ти Де́во, во благообра́зие благи́х дея́ний претвори́,/ да отны́не угото́влюся послужи́ти Христу́, Бо́гу моему и Влады́це.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят, я́ко Госпо́дь,/ и несть пра́веден, я́ко Бог наш,/ Его́же пое́т вся тварь:/ несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Несть Тебе́ подо́бен в бозе́х, Христе́,/ де́йством бо Твоего́ Пресвята́го Ду́ха изобрази́л еси́ ико́ну ма́тере Твое́й нерукотворе́нне,/ и бысть чу́до ве́лие,/ ему́же самови́дец бе преподо́бный Твой, Го́споди.

И́же чудеса́ де́йствоваше,/ То́йже излете́ от уст ико́ны нерукотворе́нныя во о́бразе голуби́нем,/ Его́же ви́дев облета́юща внутрь це́ркве, преподо́бный Твой, Христе́,/ вся презре́ и ничто́же в ми́ре сем возлюби́, па́че Тебе́, Го́споди.

О́браз сла́вы Бо́жия ви́дев, преподо́бне,/ а́бие измени́л еси́ мирски́й о́браз, быв чернори́зец,/ до́бре напису́я доброде́тели изображе́ние,/ е́же и нам вообрази́ те́плыми моли́тва́ми твои́ми.

От ико́ннаго худо́жества своего́, о́тче,/ навы́кл еси́ духо́вныя де́тели вообража́ти,/ до́бре бо убели́в сви́ток се́рдца своего́ сле́зными пото́ки,/ написа́л еси́ па́мяти о Бозе помышле́ние.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, сви́тче, Богоневе́стная Де́во,/ на Не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся О́тчее Сло́во,/ напиши́ на сви́тце се́рдца моего́ па́мять Стра́шнаго Суда́/ и гряду́щими муче́нии удержи́ е́ от злых, молю́ся.

Седа́лен, глас 4:

Бо́жия сла́вы зри́теля и ико́ннаго де́лателя прему́дра,/ кто с на́ми пе́сньми тя не восхва́лит, преподо́бне,/ ви́дел бо еси́ от ча́сти чу́вственне Свята́го Ду́ха, – ны́не же, предстоя́ Вы́шняго Престо́лу,/ не зерца́лом, но лице́м к лицу́ присносу́щную зри́ши сла́ву Бо́жию,/ ея́же и мы да причасти́мся, о́тче Али́пие, моли́твами твои́ми.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Предста́тельнице Святе́й Тро́ице,/ предста́ни нам ско́ро, в дне́шний день собра́вшимся в хра́ме Твое́м пречестне́м,/ и даждь сла́ву преподо́бных Твои́х зре́ти сла́вящим Тя, Де́во,/ моли́тва́ми Твои́ми.

Песнь 4

Ирмо́с: Из горы приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Из горы́ призва́л еси́ вслед тебе́ тещи́ преподо́бнаго Твоего́, Христе́,/ то́йже, мирски́я молвы́ отве́ргся, все́ю душе́ю приложи́ся Тебе́/ и во уме́ изобража́ше при́сно си́лу Твою́.

Я́ко све́тлая звезда́, возсия́л еси́, о́тче, на горе́ Пече́рстей,/ доброде́тели бо от Тебе́, я́ко лучи́, простро́шася, блаже́нне,/ и освеща́ют днесь тя велича́ющих,/ те́мже и мы прославля́ем благода́ть твою́.

Не мзды ра́ди, но ре́вностию дви́жим, прилежа́л еси́ де́лу своему́/ и от сего́ во благоле́пие неща́дно разда́вал еси́ це́рквам Бо́жиим,/ я́ко да вси, зря́ще на ико́ны твоя́, в любо́вь Бо́жию сердца́ своя́ обраща́ют.

Добр де́латель яви́лся еси́, блаже́нне, виногра́да Христо́ва,/ я́ко сво́йственно тебе́ со апо́столом глаго́лати:/ не ту́не хлеб ядо́х,/ и́бо ру́це мои́ мне и ине́м послужи́сте,/ те́мже прия́л еси́ от Бо́га дина́р/ и с благи́ми рабы́ сла́ву присносу́щную зри́ши.

Богоро́дичен: От чи́стаго сокро́вища чре́ва Твоего́ Дина́р яви́вшая ми́ру,/ искупи́ла еси́ тем всех от перворо́днаго до́лга,/ Ма́ти Бо́жия, к Тебе́ прибега́ю, искупи́ мя от мы́сленных заимода́вец,/ да при́сно сла́влю бла́гость Твою́.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

У́тренюющих сла́восло́вием к Тебе́ от уныния возста́ви, о́тче,/ и от мра́чных дел к све́ту богора́зумия моли́тва́ми твои́ми возведи́ умы на́ша,/ ско́раго бо тебе́ на по́мощь поспе́шника зна́ем.

От де́ла ру́ку твое́ю, о́тче,/ в честь Еди́наго Бо́га в трича́стное отлуча́л еси́ разделе́ние:/ ико́нному тре́бованию, в монасты́рское дела́ние и в ми́лостыню ни́щим,/ и сим стяжа́л еси́ лу́чшее, присножела́емое рая́ селе́ние.

День ручны́м де́ланием,/ нощь же бде́нием, моли́твою и поклоне́нием провожда́л еси́ всегда́, блаже́нне,/ и та́ко, возложи́в ру́ку на ра́ло,/ упра́влен был еси́ в Ца́рство Бо́жие./ Та́мо помяни́ и нас хода́тайством твои́м к Бо́гу.

Возсия́ со́лнце и ви́де твоя́ труды, свя́те,/ и́бо смире́ние, нестяжа́ние, чистоту́, терпе́ние, пост любо́вию ко всем растворя́л еси́,/ и сим восхожде́нием возше́л еси́ на высоту́ богомы́слия/ и Небе́снаго дарова́ния сподо́бился еси́.

Богоро́дичен: У́тро мы́сленное, произве́дшая в мир вели́кое Со́лнце,/ озари́ наш ум и се́рдце/ и сы́ны Све́ту покажи́ ны, мо́лимтися, Безневе́стная Де́во,/ Ты бо еси́ просвеще́ние и упова́ние на́ше.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Ри́зу а́нгельскаго о́браза украси́в ша́рами и́ноческих трудо́в,/ возше́л еси́ на высо́кий степе́нь свяще́нства сове́том наста́вника своего́/ и, на том стоя́, а́ки свети́ло, све́том твои́х дел мно́гих просвети́л еси́.

Ри́зу Креще́ния окаля́вшему мне греха́ ка́лом,/ даждь умиле́ние, свя́те, моли́тва́ми твои́ми,/ да в нем испиру́34 и чист явлю́ся лицу Бо́жию:/ се бо предстою́, песносло́вя хвалу́ Твою́ бре́нными устна́ми.

Оде́жду свяще́нства прие́мь,/ по подо́бию Вели́каго Архиере́я, Сы́на Бо́жия, вшел еси́, о́тче, во вну́тренняя заве́сы,/ приноси́ти же́ртву Поже́ршемуся за грех всего́ ми́ра,/ твои́ми моли́тва́ми ны́не, а́ки же́ртвою, и о нас, свя́те, Творца́ уми́лостиви.

Оде́ян сый оде́ждею свяще́нства,/ бо́льших дарова́ний сподо́бился еси́,/ я́ко и оде́янных прокаже́нием моли́тва́ми твои́ми исцеля́л еси́,/ и нас, мы́сленне неду́гующих, си́ми исцели́, моли́мтися, преблаже́нне.

Богоро́дичен: Уязви́вших нас грехолюбия стрело́ю, уязви́, Пречи́стая Де́во,/ и побе́гнут, студо́м пораже́ни, де́монския полки́,/ Ты бо еси́ бесо́м струп неисце́льный.

Кондак, глас 2:

От ю́ности Боже́ственное в себе́ име́я начерта́ние,/ вдан был еси́ в науче́ние ико́ннаго писания;/ и внегда́ небеси́ подо́бная Богоро́дицы писа́шеся це́рковь,/ ты та́можде посо́бствовал/ и ви́дел еси́ Ду́ха Свята́го осия́ние,/ от Него́же прия́л еси́ чуде́с де́йство,/ я́ко ико́ны твоя́ чудотворя́ху,/ тем тя чтим и ублажа́ем, чу́дне Али́пие.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопи́юще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Де́тски игра́юща сумне́нием в ве́ре пра́ведно казнь Бо́жия пости́же,/ покры́ бо прока́за лице́ его́,/ сего́ ты, о́тче, исцели́л еси́ и оты́де, поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Испове́давшему грех неве́рствия своего́/ пе́рвее приложи́л еси́, блаже́нне, покая́ния пла́стырь,/ и, души́ исцеле́вшей, исцеле́ и лице́ пома́занием вап твои́х,/ и той о тебе́ воспе́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И́же пе́рвее обоня́ния грехо́м острупи́вся,/ по сове́ту диа́волю отча́яся спасе́ния наде́жды./ Се той па́ки, твои́м, свя́те, уче́нием к Бо́гу обрати́вся, исцеле́н бысть/ и, избы́в обои́х струпо́в, воззва́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Твои́м, преподо́бне, дивя́щеся чудесе́м мно́гим, взыва́ем согла́сно:/ ра́дуйся, Елиссе́е но́вый, неве́рующаго исцели́вый от прока́зы, я́ко Неема́на,/ и о тебе́ песнь о́троческую воспе́т:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Безобра́зие души́ моей кто испра́вит, а́ще не Ты, Ма́ти Бо́жия,/ ша́рами бла́гости Твоея́ тоя́ лице́ в благообра́зие претвори́ши?/ И, благоле́пие прие́м, воспою́:/ ра́дуйся, Образу́ющая живописа́тельне челове́ческий о́браз.

Песнь 8

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Яви́ тя, о́тче, всех Созда́тель на горе́ Пече́рстей доброцвету́щее ко исцеле́нию дре́во,/ плоды́ бо твои́х моли́тв всем к тебе́ приходя́щим подава́л еси́ исцеле́ние неоску́дно,/ и отхожда́ху здра́вы, превознося́ще Го́спода во ве́ки.

Незло́бие се́рдца твоего́ не лиши́ тя, преподо́бне, вели́ких дарова́ний,/ никогда́же бо огорчи́лся еси́ на оскорбля́ющих тя,/ ниже́ возда́л еси́ зло за зло,/ тем и просла́ви тя Христо́с зде и та́мо во ве́ки.

Сребролю́бия омраче́ннии тьмо́ю облича́ху тя пред челове́ки,/ но Бог изведе́, я́ко свет, пра́вду твою́/ и незло́бие твое́, я́ко полу́дне,/ ископа́вшии же тебе́ я́му впадо́ша в ню,/ и студ их помина́ют вси во ве́ки.

Седми́ дарова́нии де́йствуяй в Тро́ице Еди́ный Бо́же,/ изобрази́тся седми́м ико́нам повеле́л еси́ нерукотворе́нне/ и яви́л еси́ преподо́бнаго, иму́щаго седмь Паракли́та Твоего́ даро́в,/ сия и нам пода́ждь, Всеще́дрый Царю́,/ да превозно́сим Тя во ве́ки.

Богоро́дичен: От всех дарова́ний прие́мшая истка́нную ри́зу,/ ря́сны златы́ми оде́яна предста́ла еси́ Тро́ице Живонача́льней./ Ста́ни у́бо, возде́вши пречи́стеи ру́це Твои́,/ и о нас, благотворе́ния обнаже́нных, помоли́ся,/ Ты бо еси́, Пренепоро́чная, покрыва́ющая грехи́ на́ша.

Песнь 9

Ирмо́с: Тя, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго,/ Тя, па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га,/ вы́шшую пречи́стых Сил,/ немо́лчными славословле́нии велича́ем.

Тя, о́тче, прославля́ющаго, просла́ви Бог,/ я́ко твоего́ писа́ния ико́нам никогда́же огнь одолева́ше,/ но пребыва́ху це́лы от пожа́ра невреди́мы,/ я́же чудоде́ющия ви́дяще, о тебе́ немо́лчно славословле́нии Христа́ велича́ем.

Отвсю́ду стека́хуся лю́дие ви́дети пресла́вное чу́до,/ я́ко вся ина́я пояде́ пла́мень о́гненный,/ твоего́же писа́ния ико́н ника́коже вреди́./ Е́же и мы, слы́шаще чудоде́йствующаго в тебе́ Бо́га, славословле́нии велича́ем.

Храни́л еси́ незло́бие и ви́дел еси́ правоту́,/ житие́ свое́ провожда́я во вся́цей святы́ни,/ те́мже отвсю́ду Бог тя прославля́ше и изыма́ше от вся́кия напа́сти;/ сея́ и нас изба́ви твои́ми моли́тва́ми, свя́те,/ да вы́ну тя пе́сньми велича́ем.

Ра́дуется град Росто́в, содержа́й ико́ну, ма́нием Бо́жиим напи́сану,/ и я́ко многоце́нным сокро́вищем искупу́ется от всех страсте́й,/ ю́же лобыза́юще, помина́ет, коли́ко Бог де́йствоваше тобо́ю, блаже́нне./ Сие́ чудоде́йствие и мы днесь чту́ще,/ удивля́емся и славословле́нии велича́ем.

Богоро́дичен: Столп кре́пости иму́ще Тя, раби́ Твои́, Богоро́дице Де́во,/ от лица́ враг на́ших гони́ми, к Тебе́ прибега́ем и, припа́дающе, мо́лимся:/ сохраня́й нас, в беда́х су́щих,/ Ты бо еси́ столп нам кре́пок от лица́ вра́жия и стена́ необори́ма.

Свети́лен:

При́сно храня́й тя, преподо́бне, в ско́рбех,/ прии́де за тя пред лице́м твои́м Богома́тере ико́ну написа́ти,/ ю́же в три часа́ изобрази́в све́тло,/ даде́ во благоле́пие пречи́стому хра́му на пра́здник,/ тебе́ же поя́т во храм Го́рний с су́щими от ве́ка святы́ми пра́здновати./ Иде́же ны́не гласом ра́дости пра́зднуяй,/ помяни́ и нас, Али́пие, о́тче блаже́ннейший.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Храм су́щи, Вы́шняго десни́цею созда́нный,/ храм души́ моея́, грехо́м па́дший, возста́ви, Ма́ти Бо́жия,/ обнови́ Твои́м посеще́нием/ и даждь без ле́ности сла́ву Тебе́ принося́щим непреста́нно Тебе́ воспе́ти:/ ра́дуйся, Хра́ме Госпо́день, в прибе́жшце христиа́ном созда́нный.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Дави́дски днесь, лю́дие, воспое́м/ в па́мяти твое́й, о́тче всеблаже́нне:/ насажде́н был еси́ в дому́ Госпо́дни/ и процве́л еси́ во дворе́ Богома́тере,/ я́ко благово́нное дре́во,/ от него́же плоды́ прие́млюще исцеле́ний,/ прославля́ем просла́вльшаго тя Бо́га на́шего/ и мо́лимся приле́жно улучи́ти ми́лость твои́м хода́тайством/ и душе́вным страсте́м исцеле́ние.

Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т;/ на тебе́, о́тче наш Али́пие, сие́ испо́лнися,/ при исхо́дищи бо воды́ живы́я,/ Богоно́сных оте́ц уче́ния,/ израсто́ша ве́тви твои́х исправле́ний,/ на и́хже сень взира́юще,/ к ра́це моще́й твои́х притека́ем/ и, любо́вию объе́млюще, мо́лимся:/ пода́ждь, свя́те, твои́ми моли́твами/ мир от Христа́ улучи́ти и жити́ю исправле́ние.

Кто по достоя́нию похвали́ти возмо́жет/ труды́ и по́двиги твоя́, преподо́бне?/ Не дал бо еси́ сна свои́ма очи́ма,/ ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже ду́шу свою́ ва́пами украси́л еси́ доброде́телей,/ сообра́зну напису́я отце́м первонача́льным,/ и́хже жити́я ре́вность/ и в па́мяти на́шей напиши́, мо́лимся прилежно,/ да не лиши́мся и мы Небе́сных с те́ми пребыва́ний.

Сла́ва, глас 8:

О́браз сла́вы Бо́жия во уме свое́м име́я вы́ну,/ написова́л еси́ в души́ свое́й ре́вность/ непреста́нно о́бразом ше́ствовати оте́ц на́ших первонача́льных,/ и́хже жити́ю после́дуя,/ в ме́ртвеннем теле безпло́тным во святы́ни уподо́бился еси́;/ с ни́миже ны́не Вы́шняго Престо́лу предстоя́,/ моли́ся, о́тче преподо́бне,/ пода́тися оби́тели на́шей еди́номыслию,/ я́ко чту́щей любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое, ектении́, и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И служба пра́здника и преподо́бнаго Али́пия.

Преподобный Алипий Печерский, один из первых и лучших Русских иконописцев, постриженик преподобного Никона (память 23 марта), с молодых лет подвизался в Киево-Печерском монастыре. Иконописанию он учился у греческих мастеров, с 1083 г. украшавших Печерскую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный Алипий писал иконы даром. Если узнавал, что в какой-нибудь церкви иконы обветшали, брал их к себе и поправлял безмездно. Если же случалось, что ему платили за труд, преподобный одну часть тратил на приобретение материалов для иконописания, вторую раздавал нищим и лишь третью оставлял себе. Преподобный Алипий никогда не был праздным и оставлял иконописание только ради Божественной службы. Он был посвящен в сан иеромонаха и известен даром чудотворений еще при жизни: преподобный Алипий исцелил киевлянина, страдавшего проказой и гниением тела, помазав раны больного красками, приготовленными для писания икон. Много икон, писанных преподобным Алипием, прославились как чудотворные. Известны некоторые случаи, когда Ангелы Божии помогали ему в святом деле писания икон. Один киевлянин, построив церковь, поручил двум печерским инокам заказать для нее иконы. Иноки утаили деньги и ничего не сказали преподобному Алипию. Прождав долгое время выполнения заказа, киевлянин обратился к игумену с жалобой на преподобного, и тут только обнаружилось, что он и не слышал о заказе. Когда принесли доски, данные заказчиком, оказалось, что на них уже написаны прекрасные лики. Когда сгорела построенная для икон церковь, все иконы остались целыми. Одну из этих икон (Успение Пресвятой Богородицы), получившую наименование Владимирская-Ростовская (празднование 15 августа), взял великий князь Владимир Мономах (1113–1125) для построенного им в Ростове храма.

В другой раз Ангел написал икону в честь Успения Пресвятой Богородицы, когда преподобный Алипий лежал в предсмертной болезни. Тот же Ангел принял душу преподобного Алипия (скончался 17 августа не позже 1114 года). Он был погребен в Ближних пещерах (память Собора 28 сентября). У правой руки преподобного Алипия три первые перста сложены́ совершенно равно, а два последних пригнуты к ладони – в таком молитвенном осенении себя крестным знамением скончался преподобный. Одна из икон преподобного Алипия – Пресвятой Богородицы с Младенцем-Спасителем и с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием Печерскими – хранится ныне в Государственной Третьяковской галерее (именуемая Свенской, празднование 3 мая и 17 августа).

* * *

32

ша́ры – краски

33

ва́пы – краски

34

испиру́ – вымою, сдела́ю чистой


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея август. - 2002. / Ч. 1. – 448 с.; Ч. 2. – 432 с.; Ч. 3. – 384 с.

Комментарии для сайта Cackle