В 22-й день

Свята́го му́ченика Агафони́ка и и́же с ним.

В сий же день пое́тся слу́жба и свята́го Лу́ппа

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́ченика Агафони́ка, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Пе́рвую бла́гость/ и па́че ума́ красоту́ ища́, Агафони́че,/ ра́дуяся, поше́л еси́/ к предлежа́щим до́блественне подвиго́м,/ и, спле́тся со враго́м,/ му́жески о зе́млю разрази́л еси́,/ и побе́ды све́тел испле́л еси́ вене́ц,/ моля́ Человеколю́бца о воспева́ющих тя.

Му́дростию укра́шен,/ сло́во живото́чно источи́л еси́,/ обраща́я несмы́сленныя,/ облича́я мучи́теля,/ многобо́жия бу́рю утиша́я,/ утверди́л еси́ ве́рныя/ пребыва́ти в Бо́жией благода́ти./ Те́мже лю́тая претерпе́в опале́ния,/ к Вы́шнему Ца́рству венцено́сец восте́кл еси́.

Кро́вию ка́плей/ терпели́ваго твоего́ страда́ния/ Влады́це предста́л еси́ же́ртва благово́нна,/ чи́сто заколе́ние,/ благоприя́тен дар, свяще́нно приноше́ние/ и свяще́ние соверше́нно непоро́чно./ Те́мже моли́твами твои́ми/ це́рковное исполне́ние в ми́ре соблюди́,/ страда́льче Агафони́че.

И́ны стихи́ры свята́го Лу́ппа,

глас и подо́бен то́йже:

Лупп Бла́женный/ безбо́жия растопи́ лед тя́жкий/ теплото́ю Боже́ственнаго Ду́ха,/ и, усе́чен быв мече́м,/ исцеле́ний струи́ источа́ет,/ и ду́ши иста́явшия ороша́ет благода́тию./ Того́ восхва́лим, я́ко моли́твенника на́шего изря́дна/ и те́пла засту́пника/ благоче́стно, мучениколю́бцы.

Е́ллинская чти́лища глубине́ вод пре́дал еси́/ и безбо́жных удиви́л еси́, зря́щих чудеса́,/ твое́ю, всеблаже́нне, твори́ма ве́рою./ Посреди́ их стоя́,/ ба́ню Боже́ственную свы́ше прия́т,/ Бо́гу тя велича́ющу,/ я́ко присному́ченика и до́бля адама́нта,/ страстоте́рпче многострада́льне.

Искуша́юще посещи́ тя врази́,/ друг дру́га посеца́ху/ и, стре́лы пуща́юще, друг дру́га уязвля́ху,/ страстоно́сче Лу́ппе,/ и, прете́рти мня́ще, дре́ву приложи́ша я́зву,/ омраче́ни, блаже́нне, су́ще:/ соблюда́шие бо тя Госпо́дь,/ Его́же ра́ди пострада́ти изво́лил еси́,/ моли́твенниче о душа́х на́ших,/ А́нгелов собесе́дниче.

Сла́ва, глас 1. Анато́лиево:

Тезоиме́нне назва́лся еси́,/ благи́я побе́ды тезоимени́т,/ Агафони́че многострада́льне:/ Боже́ственным бо жела́нием уязви́вся,/ и́дольския ле́сти и мучи́тельския отве́ргся,/ к жи́зни неконча́емей пресла́вно преше́л еси́./ Те́мже в сла́вней твое́й па́мяти,/ дерзнове́ние имы́й к Бо́гу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Подо́баше самови́дцем Сло́ва и слуга́м/ и е́же по пло́ти ма́тере его́ успе́ние ви́дети,/ коне́чное ели́ко на Ней та́инство,/ я́ко да не то́кмо е́же от земли́ Спа́сово восхожде́ние у́зрят,/ но и Ро́ждшия его́ преставле́нию сви́де́тельствуют./ Те́мже, отвсю́ду Боже́ственною си́лою собра́вшеся,/ Сио́на достиго́ша/ и на Не́бо иду́щую предсыла́ху, вы́шшую Херуви́м./ Е́йже и мы с ни́ми покланя́емся,/ я́ко моля́щейся о душа́х на́ших.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же Бо́га пло́тию Неискусому́жно ро́ждши/ и Де́ва пребы́вши,/ от жития́ преставля́ется/ и, привре́менныя жи́зни отходя́щи,/ к нестаре́емей преложи́ся./ Те́мже стека́ются на о́блацех днесь/ Христо́вы ученицы́ и апо́столи/ к погребе́нию Ея́.

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Днесь све́тло торжество́,/ благопремени́мся вси,/ со А́нгелы сла́вяще/ честно́е преставле́ние ма́тере Бо́га на́шего:/ святу́ю бо и светоно́сную ду́шу/ преда́вши в ру́це Сы́на,/ с Ним совокупля́ется в жи́зни присносу́щней,/ духо́вно всегда́ моля́щи о нас приле́жно.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Прииди́те мы́сленно,/ предвари́м Гефсима́нию честну́ю/ и святы́й дом сла́внаго телесе́ ма́тере Бо́га на́шего./ Со апо́столы благоуха́емся/ и со А́нгелы песносло́вим:/ еди́на бо бысть ра́дость днесь/ су́щим на земли́ и Небеси́/ во успе́нии Ея.

Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:

Тезоиме́нно зва́ние прие́м благи́х сокро́вищ,/ храм себе́ освяти́л еси́, му́чениче Агафони́че,/ за всех Царя́ в му́ках зако́нно подви́гся,/ лю́таго врага́ низложи́л еси́ си́лу/ и, побе́ды взем по́честь,/ венцено́сец в Вы́шних Бо́гу предстои́ши,/ Его́же и моли́ти не преста́й о чту́щих тя,/ му́чеников удобре́ние.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Уверя́я Иису́с, Сын Твой, Богоро́дице, и Бог наш/ два естества́ Своя́,/ я́ко у́бо челове́к умира́ет,/ и я́коже Бог воста́е́т./ И Тя, Богома́ти, зако́ном естества́ умре́ти благоизво́ли,/ да не неве́рным привиде́ние мни́тся смотре́ние,/ прешла́ бо еси́ к Небе́сней стране́, Небе́сная Неве́сто,/ я́ко от черто́га селе́ния Твоего́ от земли́ взята́./ Освяти́ся возду́х восхожде́нием Твои́м,/ я́ко просвети́ся земля́ рождество́м Твои́м,/ предпосыла́ют апо́столи, и А́нгели подъе́млют./ Те́мже, погре́бше пречи́стое те́ло Твое́/ и надгро́бное пе́ние воспе́вше,/ ужа́сно зря́ху и со стра́хом глаго́лаху:/ сия изме́на десни́цы Вы́шняго,/ Той бо посреди́ Тебе́, и не подви́жешися./ Но, о Многопе́тая Ма́ти,/ не отступа́й, нас назира́ющи:/ мы бо лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́,/ и и́мя Твое́ призыва́ем,/ прося́ще Тебе́ ра́ди спасе́ния и ве́лия ми́лости.

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, тропа́рь пра́здника, глас 1:

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́,/ во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице,/ преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́,/ и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Простра́ннейши небе́с я́вльшися на земли́,/ я́ко ро́ждши пло́тию всех Соде́теля,/ ны́не в са́мая Небеса́ от земли́ преста́вилася еси́,/ пра́ведных же ду́ши зря́ще Тя,/ а́нгельстии же ли́цы смотря́юще,/ я́ко Цари́це хвалу́ досто́йно всегда́ Тебе́ принося́т./ Те́мже моля́щи не преста́й о воспева́ющих Тя.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас то́йже.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Твое́ пра́зднуем успе́ние, Пречи́стая,/ в не́же прии́де из Тебе́ воплоти́выйся Христо́с Бог наш со сла́вою неизрече́нною прия́ти Твой дух./ Тем а́ще и преста́вилася еси́,/ но нас, Богоро́дице, моли́твами Твои́ми не преста́й посеща́ющи, пою́щих Тя.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6. Кир Космы, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою,/ свяще́нная и сла́вная, Де́во, па́мять Твоя́/ вся собра́ к весе́лию ве́рныя,/ начина́ющей Мариа́ме, с ли́ки и тимпа́ны,/ Твое́му пою́щия Единоро́дному:/ сла́вно я́ко просла́вися.

Да провожда́ют невеще́ственныя чи́нове/ небоше́ственное в Сио́н Боже́ственное те́ло Твое́,/ внеза́пу же сте́кшеся апо́стол мно́жество от коне́ц, Богоро́дице, Тебе́ предста́ша а́бие,/ с ни́миже, Чи́стая, Твою́ честну́ю, Де́во, па́мять сла́вим.

Побе́дныя по́чести взяла еси́ на естество́, Чи́стая, Бо́га ро́ждши,/ оба́че же, подо́бящися Творцу́ Твое́му и Сы́ну,/ па́че естества́ повину́ешися есте́ственным зако́ном./ Те́мже умерши, с Сы́ном воста́е́ши, ве́чнующи.

И святы́х два кано́на, на 8. Кано́н свята́го Агафони́ка. Творе́ние Ио́сифово, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля,/ я́ко просла́вися.

Ублажи́, свя́те, озло́бленную ду́шу мою́ страстьми́,/ благ быв Блага́го Бо́га подража́тель,/ и сло́во даждь честну́ю сла́вити па́мять твою́.

Зна́емь Ве́дущему вся, му́чениче, был еси́, Богодохнове́нне,/ и сего́ воплоще́ние пред язы́ки пропове́дал еси́,/ плотски́я не убоя́вся сме́рти.

Возста́вил еси́ сло́вом твои́м па́дшия/ и воста́ния о́бщники показа́л еси́/ и све́тлости ве́чныя благоче́стно, му́чениче пребога́те.

Богоро́дичен: Чуде́с Превы́ше ве́лие чу́до, Чи́стая, рождества́ Твоего́ зри́тся:/ ражда́еши бо в подо́бии пло́ти бы́вша Христа́/ кроме́ преложе́ния и смешения.

Кано́н свята́го Лу́ппа. Творе́ние Ио́сифово, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние,

Пою́щу све́тлую и светоно́сную твою́ па́мять, во́ине Христо́в, до́блий страда́льче,/ ду́шу мою́ озари́, сия́ньми невече́рними озаря́емь при́сно/ и Боже́ственному Све́ту предстоя́.

В му́ченическия вшед му́жески по́двиги,/ испове́дал еси́ Бо́га, я́вльшася на земли́ и естество́ обожи́вша, прему́дре, челове́ческое,/ и бо́ги потре́би́л еси́ е́́ллинския си́лою духо́вною.

Вод живо́тных испо́лнив се́рдце, я́коже Боже́ственная река,/ струи́, прему́дре, пре́лести изсуши́л еси́,/ ве́рою же мы́сли челове́ков напои́л еси́, прозяба́ющия плод Небе́сный.

Богоро́дичен: Я́ко у́тро благоле́пно, от боку́ возсия́ла еси́ Иису́са,/ просвеще́ние всех и Бо́га, Неискусобра́чная Влады́чице,/ нощь многобо́жия потре́бльша и сия́нии невече́рними мир просвеща́юща.

Песнь 3

Ирмо́с: Соде́тельная и содержи́тельная всех/ Бо́жия Му́дросте и Сило,/ непрекло́нну, недви́жиму Це́рковь утверди́, Христе́,/ еди́н бо еси́ Свят,/ во святы́х почива́яй.

Жену Тя ме́ртвенну, но па́че естества́ и ма́терь Бо́жию/ ви́девше, Всенепоро́чная, сла́внии апо́столи/ ужасно прикаса́хуся рука́ми сла́вою облиста́ющей,/ я́ко богоприя́тное Селе́ние ви́дяще.

Пости́же ру́це досади́тельныя де́рзаго, усече́нием суд нане́с,/ Бо́гу сохра́ньшу честь одушевле́нному Киво́ту, сла́вою Божества́,/ в Не́мже Сло́во плоть бысть.

Ин

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ И́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е/ и осно́вавый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Суему́дренный ласка́нии тя ле́стно укра́сти наде́яшеся:/ осуети́ся же его́ су́етное мудрова́ние,/ утвержде́ну тебе́ на ка́мени нело́жныя, му́чениче, ве́ры.

Преплы́в пучи́ну ран и боле́зней телесе́ правле́нием Христо́вым, му́чениче Агафони́че,/ устреми́лся еси́ к приста́нищем мы́сленным, ра́дуяся.

Сече́ния и терза́ния телесе́ на мя да прии́дут днесь,/ мечи́, и сковрады́, и огнь, и зве́рие, и сме́рть, не убою́ся, –/ вопия́л еси́, страда́льче Агафони́че.

Богоро́дичен: По естеству́ Неопи́санный, вообра́жся из Тебе́,/ на́ше описа́ние плотски́ прия́т, Влады́чице,/ в существа́х и хоте́ниих сугу́бых познава́емь.

Ин

Ирмо́с: Я́ко непло́ды роди́ от язы́к Це́рковь,/ и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище,/ чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м:/ Свят еси́, Го́споди.

Утверди́вся Ду́ха непобеди́мою си́лою,/ к по́двигом, му́чениче, возше́л еси́ му́жески/ и пре́лести шата́ние упраздни́л еси́, Лу́ппе всеблаже́нне.

Разуме́в тя свиде́теля Христо́вых страда́ний, свире́пый гони́тель/ ласка́нии твой по́мысл прельсти́ти наде́яшеся:/ солга́ся же оба́че вселука́вый.

Я́коже цевни́ца, Ду́хом вседе́тельным ударя́ема,/ возглаша́л еси́ пред мучи́тели ра́достно песнь Боже́ственнаго ра́зума/ и услади́л еси́ ве́рою притека́ющия.

Богоро́дичен: Бог, посреди́ Тебе́ все́лься, я́коже весть,/ де́вства ключа́ не поколеба́, Чи́стая,/ на недви́жимем же ка́мени ве́ры вся утверди́.

Конда́к му́ченика, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Зва́ние благо́е стяжа́в, Богому́дре,/ муже́й лука́вых отврати́лся еси́ ве́ры,/ не убоя́вся мук, Агафони́че сла́вне,/ те́мже благи́м был еси́ насле́дник/ и прия́л еси́ со стра́ждущими с тобо́ю/ досто́йныя венцы́.

И́кос:

Блага́го и Человеколю́бца моли́, Агафони́че всему́дре, ублажи́ти озлобле́ние моего́ се́рдца/ и дарова́ти ми сло́во, е́же досто́йно пе́ти твоя́ по́двиги:/ ка́ко пострада́л еси́ по ве́ре Христа́ Бо́га на́шего,/ ка́ко всю́ду сматря́еши, я́коже па́стырь, му́чениче,/ и, во́лки отгна́в, наста́вил еси́ ста́до твое́ к земли́ и́стинней, вопия́ со дерзнове́нием:/ я́ко о́вцы вмени́хомся заколе́ния./ Те́мже умре́м, да прии́мем нетле́нныя венцы́.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Крове́й твои́х струя́ми мы́сленнаго фарао́на удави́в с во́и его́, сла́вне,/ к земли́ преше́л еси́, иде́же кро́тцыи живу́т и му́ченицы вси,/ нетле́ния вене́ц прие́м, досточу́дне./ Те́мже источа́еши ве́рным исцеле́ния, и уставля́еши стра́сти,/ и отгоня́еши ду́хи лука́выя, страда́льче Агафони́че,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, Лу́ппа, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Страда́нием просвети́вся, я́ко зла́то в пещи́,/ облиста́л еси́, му́дре, целе́ний зарю́ и тьму отгна́л еси́ де́монов благода́тию./ Те́мже вси святу́ю твою́ па́мять пра́зднуем,/ Богоблаже́нне Лу́ппе, му́чеников похвало́.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

Лик Боже́ственных апо́стол собра́ся погребсти́ Тя прече́стно, Богоро́дице Всечи́стая,/ с ни́миже и а́нгельстии чи́ни воспева́ху преставле́ние Твое́, взыва́юще прехва́льно./ С ни́миже и мы, любо́вию игра́юще, Чи́стая,/ хвалу́ Тебе́ прино́си́м гла́сы пе́сненными, ве́рнии, и вопие́м:/ ра́дуйся, Предста́тельнице при́сно чту́щих Тя.

Песнь 4

Ирмо́с: Ре́чи проро́ков и гада́ния/ воплоще́ние прояви́ша от Де́вы Твое́, Христе́:/ сия́ние блиста́ния Твоего́ во свет язы́ков изы́дет,/ и возгласи́т Тебе́ бе́здна с весе́лием:/ си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Ви́дите, лю́дие, и чуди́теся:/ Гора́ бо свята́я и я́вственная Бо́гу в Небе́сныя оби́тели превы́шше взе́млется,/ Не́бо земно́е в Небе́сное и нетле́нное селе́ние вселя́емо.

Жи́зни присносу́щныя и лу́чшия сме́рть Твоя́ бысть прехожде́ние, Чи́стая,/ от привре́менныя к Боже́ственней вои́стинну и непреходи́мей преставля́я Тя, Чи́стая,/ в весе́лии Сы́на зре́ти Твоего́ и Го́спода.

Взя́шася две́ри Небе́сныя, и А́нгели воспе́ша,/ и прия́т Христо́с де́вства Свое́й ма́тере сосу́д;/ Херуви́ми подъя́ша Тя с весе́лием,/ Серафи́ми же сла́вят, ра́дующеся.

Ин

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние,/ пропове́дал еси́, вопия́:/внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Вшел еси́ в му́ченическое суди́лище, му́дре,/ ору́жием Боже́ственный ве́ры све́тло огради́вся:/ спле́тся же со враго́м, держа́вно сего́ победи́в,/ ́еси́ под нозе твои́, му́чениче страда́льче Агафони́че.

Му́дростию твои́х слове́с и дел свяще́нных Боже́ственными показа́нии,/ устраши́л еси́ враги́, наде́ющияся терпели́вное ума́ твоего́ победи́ти/ и к пре́лести привлещи́, му́чениче Христо́в Агафони́че.

Огне́м всесоже́г любве́ Боже́ственный твой ум, сла́вне,/ огня́ супоста́т не устраши́лся еси́,/ но возже́г, я́коже угль, безбо́жия запали́л еси́ хвра́стие,/ му́чениче свяще́нне Агафони́че.

Богоро́дичен: На хребте́х е́здяй, Чи́стая, Херуви́мских,/ вопло́щся я́ко Челове́к из Тебе́ боголе́пно,/ во Твои́х объя́тиях седи́т, я́коже Младе́нец, и младе́нствует,/ младоу́мнаго дре́вле бы́вша спа́саяй первозда́ннаго.

Ин

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ Сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Превозше́д челове́ческия не́мощи, блаже́нне, земны́я преде́лы,/ терпе́л еси́ ра́ны, па́лицами бие́мь,/ жезл си́лы нося́ спаси́тельный, пресла́вный Лу́ппе, Крест Бо́га на́шего.

Наде́явся, я́коже гора́, на Го́спода,/ пребы́л еси́, страстоте́рпче Лу́ппе, Боже́ственною по́мощию непоколеби́м:/ те́мже сокруше́ния удо́в твои́х претерпе́л еси́,/ возвыша́емь к Небеси́ Боже́ственным жела́нием.

Испо́лнен ве́ры сый, и прему́дрости, и благода́ти,/ посреде́ беззако́ннующих Сло́во Бо́жие испове́дал еси́,/ пуща́емых же стрел небре́гл еси́,/ упраждня́емых си́лою Христо́вою прибли́житися тебе́.

Богоро́дичен: На Тебе́, я́коже дождь, Прему́дрости бе́здна Иису́с сни́де,/ еди́ну чи́сту Тя обре́т, Богороди́тельнице Де́во,/ и потопи́ нече́стия пото́ки лю́тыя Боже́ственною благода́тию.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́жию и неизрече́нную добро́ту/ доброде́телей Твои́х, Христе́, испове́м:/ от Присносу́щныя бо сла́вы/ Соприсносу́щное и Ипоста́сное возсия́вый Сия́ние,/ из де́вственныя утро́бы/ су́щим во тьме и се́ни вопло́щся,/ возсия́л еси́ Со́лнце.

Я́ко на о́блаце, Де́во, апо́стольский лик носи́мь,/ к Сио́ну от коне́ц служи́ти Тебе́, О́блаку ле́гкому, собира́шеся:/ от нея́же Вы́шний Бог су́щим во тьме и се́ни Пра́ведное возсия́ Со́лнце.

Труб богоприя́тнии язы́цы богосло́вных му́жей благогла́снейше Богоро́дице вопия́ху,/ исхо́дную возглаша́юще песнь Ду́хом:/ ра́дуйся, нетле́нный Исто́чниче/ Бо́жия живонача́льнаго и спаси́тельнаго всем воплоще́ния.

Ин

Ирмо́с: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный,/ у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х,/ Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.

Зако́ном проти́вился еси́ губи́теля зако́ном спаси́тельным,/ я́ко му́ченик зако́нен, сла́вне,/ Законода́вца и все́ми влады́чествующаго Христа́ Бо́га на́шего.

Све́тел и пресла́вен му́ченик быв, Агафони́к ны́не ублажа́ется,/ с Небе́сными всегда́ си́лами све́тло ра́дуяся.

Па́че е́же жи́ти, умре́ти изво́лил еси́, сла́вне,/ я́ко да бу́дущую при́сно и ве́чнующую жи́знь приобря́щеши./ Те́мже мечу́ секу́щему вы́ю подклони́л еси́.

Богоро́дичен: Твоя́ чудеса́ прови́дя Боже́ственным Ду́хом, Иса́ия взыва́ше:/ се во чре́ве прии́меши Невмести́маго, воплоща́ема, Чи́стая.

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

На у́ды прети́ша ссещи́ тя врази́,/ сами же себе́ па́че, му́дре, Боже́ственными манове́ньми посека́юще,/ невреди́ма и не уя́звена смотря́ху сохраня́ема.

Утверди́в, сла́вне, о́ко душе́вное на ка́мени неразсе́днем,/ ника́коже волна́ми, му́чениче, поколеба́лся еси́ го́рьких мук,/ Боже́ственною си́лою укрепля́емь.

Кропле́ньми крове́й твои́х запале́ние и́дольское погаси́л еси́, страда́льче,/ и огне́м страда́ний твои́х всю попали́л еси́ лесть,/ Ду́хом Святы́м разжигаемь.

Богоро́дичен: Чи́стую чи́стым умо́м почти́м, добро́ту Иа́ковлю,/ Боже́ственными дея́ньми удобря́еми,/ благоче́стно воспое́м, я́ко ма́терь Бо́га на́шего.

Песнь 6

Ирмо́с: Морски́й пучиноро́дный ки́тов вну́тренний огнь–/ тридне́внаго Твоего́ погребе́ния проображе́ние,/ его́же Ио́на проро́к показа́ся./ Спасе́н бо, я́ко и предпосла́ся, неврежде́н, вопия́ше:/ пожру́ Ти со гласом хвале́ния, Го́споди.

Дае́т Тебе́ я́же Превы́ше естества́ Царь всех Бог:/ в рождестве́ бо Де́ву я́коже сохрани́, та́ко во гро́бе те́ло соблюде́ нетле́нно/ и спросла́ви Боже́ственным преставле́нием,/ честь Тебе́, я́ко Сын ма́тери, да́руя.

Вои́стинну Тя, я́ко све́тел све́щник невеще́ственнаго Све́та,/ кади́льницу злату́ю Боже́ственнаго У́гля, во Свята́я святы́х всели́,/ ру́чку и жезл, скрижа́ль богопи́санную, ковче́г святы́й,/ трапе́зу Сло́ва жи́зни, Де́во, Рождество́ Твое́.

Ин

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: Сла́ва Тебе́.

Тьмочи́сленное мно́жество ефио́п мы́сленных победи́л еси́, му́дре, не́мощию плотско́ю/ и соеди́нился еси́ со тьма́ми свяще́нных слуг.

Ше́ствовал еси́ му́жески муче́ния путь/ и утесни́л еси́ пути́ зло́бы, страда́льче,/ и дости́гл еси́ простра́нная селе́ния Небе́сная.

Просве́щся, я́коже зла́то, в горни́ле лю́тых страда́ний,/ Христо́в Агафони́че му́дре, изображе́ние яви́лся еси́,/ в Боже́ственных положе́н сокро́вищах.

Богоро́дичен: Де́вствуеши, я́коже пре́жде, и ро́ждши Христа́,/ млеко́м пита́еши всем пи́щу даю́щаго, Чи́стая, пресла́вно:/ ди́вно чу́до и непостижи́мо.

Ин

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ сил.

Терпе́л еси́ плотски́я му́ки кре́пко,/ умуча́я беззако́ннующих мудрова́ния безбо́жная/ и го́рько ураня́я де́монов мно́жества, досточу́дне.

Стрясл еси́, я́ко прах, бо́ги истни́в безбо́жных,/ тебе́ же сама́го возста́вил еси́ одушевле́н благоче́стия столп/ и му́жества о́браз, Богодохнове́нне.

Ра́довашеся, пита́емь му́ками, сла́вный страстоно́сец,/ прови́дев венцы́ ду́хом и ве́чную бу́дущую му́чеником сла́ву.

Богоро́дичен: Родила́ еси́, Его́же Оте́ц пре́жде век роди́ пребезнача́льно,/ и сосце́ма Пита́теля пита́ла еси́:/ па́че ума́ чу́до, и па́че сло́ва, Чи́стая, та́инство.

Конда́к пра́здника, глас 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста,/ я́коже бо Живота́ ма́терь/ к животу́ преста́ви/ во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

И́кос:

Огради́ моя́ помышле́ния, Христе́ мой,/ и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую ма́терь Твою́,/ на столпе́ глаго́л укрепи́ мя и в тя́жких мы́слех заступи́ мя,/ Ты бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши./ Ты мне у́бо да́руй язы́к прино́сен и по́мысл непосты́ден:/ вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю,/ во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Песнь 7

Ирмо́с: Безсту́дней я́рости же и огню́/ Боже́ственное жела́ние сопротивля́яся,/ огнь у́бо ороша́ше,/ я́рости же смея́шеся,/ богодохнове́нною слове́сною преподо́бных тривеща́нною цевни́цею/ противовеща́я мусики́йским орга́ном посреди́ пла́мене:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богоде́ланныя скрижа́ли Моисе́й, пи́санныя Боже́ственным Ду́хом, я́ростию сокруши́,/ но сего́ Влады́ка Ро́ждшую неврежде́нну в Небе́сныя сохра́нь до́мы ны́не внутрь всели́./ С Не́ю игра́юще, вопие́м Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

В кимва́лех – усты́ чи́стыми, мусики́йски же – се́рдцем све́тлым,/ доброгла́сною тру́бою – высо́кою мы́слию,/ Де́вы и Чи́стыя в нарочи́тый избра́нный день преставле́ния,/ де́тельными пле́щуще рука́ми, вопие́м:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Богому́дрии, собери́теся, лю́дие:/ Бо́жия бо сла́вы Селе́ние от Сио́на преставля́ется к Небе́сному жили́щу,/ иде́же глас чист пра́зднующих,/ глас несказа́ннаго ра́дования, и в весе́лии вопию́щих Христу́:/ препросла́вленный отце́в и наш Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ о́троком Твои́м, Спасе,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́ огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Небе́сныя сла́вы о́бщник был еси́, вся, я́же на земли́, ми́мо тек/ и от души́ Небесе́ и земли́ Влады́ку возлюби́в, сла́вне,/ те́мже почита́ем твою́ святу́ю па́мять ве́рно.

После́дуя стра́сти Христо́ве, источи́вшаго всем безстра́стие ве́рным,/ претерпе́л еси́ поноше́ние, и ско́рби, му́чениче, и сме́рть непра́ведную,/ мече́м твое́й главе́ отсе́чене бы́вши, с ра́достию.

Ме́ртвым ка́пищем че́сти ника́коже пода́л еси́, че́ствуя безсме́ртнаго Бо́га,/ нас ра́ди ме́ртва я́вльшася и льсти́ваго кре́пость умори́вша./ Те́мже жи́знь и́стинную улучи́л еси́, му́чениче му́дре.

Богоро́дичен: Бог из Тебе́ бысть Челове́к, смеше́нием, Чи́стая, обожи́в челове́чество/ и о́бщники естества́ Боже́ственнаго сотво́рь, Тебе́ блажа́щия,/ в жена́х вои́стинну благослове́нная, Чи́стая.

Ин

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Просвеще́н добро́тами добро́творных страда́ний,/ на Кресте́ нас ра́ди Претерпе́вшему стра́сти, сла́вне, ра́дуяся, ны́не предстои́ши,/ озаря́емь Боже́ственными светоли́тии.

С Небесе́ тебе́ я́ве вода́ излия́ся пресла́вно,/ просвеща́ет и укрепля́ет ду́шу твою́, вопи́ти повелева́ющи:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Стоя́л еси́ посреде́ враго́в, я́коже столп непревра́тен, непоколеби́м умо́м/ многообра́зных мук, сла́вный страда́льче, козньми́/ разори́л же еси́ лесть велему́дренно.

Богоро́дичен: Тя, добро́ту Иа́ковлю, еди́ну избра́ Еди́ный, Живы́й на Небесе́х,/ и, всели́вся посреде́ Тебе́, Чи́стая,/ ника́коже поколеба́ де́вства Твоего́ ключи́, Благослове́нная.

Песнь 8

Ирмо́с: Пла́мень, ороша́ющ преподо́бныя,/ злочести́выя же попаля́ющ,/ А́нгел Бо́жий всемо́щный показа́ о́троком,/ живонача́льный же исто́чник соде́ла Богоро́дицу,/ тлю сме́рти и живо́т точа́щу пою́щим:/ Соде́теля еди́наго пои́м, изба́вленнии,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Глаго́лы после́доваху Боже́ственному Ковче́гу свяще́нному/ все мно́жество Богосло́вов в Сио́не:/ ка́мо и́деши ны́не, Ски́ние, – зову́ще,– Бо́га Жива́го?/ Не преста́й призира́ющи ве́рою пою́щия:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся ве́ки.

Я́коже, возде́вши ру́це, исхо́диши, Всенепоро́чная,/ ру́це, и́миже Бо́га носи́ла еси́ пло́тию,/ со дерзнове́нием, я́ко Ма́ти, рекла́ еси́ к Рожде́нному:/ я́же Ми дал еси́, во ве́ки сохрани́, вопию́щия Тебе́:/ Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

От ме́ста влачи́м на ме́сто, страда́льче,/ зе́млю освяти́л еси́ стопа́ми твои́ми,/ и, прекло́нь вы́ю мечу́ секу́щему,/ пло́ти отлучи́лся еси́ и Бо́гу соеди́нился еси́.

Бие́ния вся́кая и му́ки плотски́я преоби́дел еси́, жела́нием опаля́емь Бо́жиим,/ и, ра́дуяся, совокупи́лся еси́, по́двиг до́брый твой сконча́в, Вы́шним тьмам.

Кре́пость низложи́ся безпло́тнаго врага́,/ плотско́ю не́мощию му́ченицы Христо́вы победи́ша сего́,/ укрепля́еми всеси́льною кре́постию Влады́ки.

Богоро́дичен: Ски́нию Тя, и Трапе́зу, и Боже́ственный Киво́т,/ и Ста́мну, вмести́вшую Ма́нну жи́зни, и святу́ю Го́ру имену́ем,/ Де́во Мари́е, при́сно благослове́нная.

Ин

Ирмо́с: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

По мно́гих му́ках, блаже́нне, Бо́гу вы́ю преклони́л еси́,/ мече́м во главу́ усека́емь, главы́ же ссека́я, я́ко во у́жасе,/ беззако́нных враг ве́рою.

Сам себе́ на заколе́ние во́льное, я́ко а́гня, даде́, непоро́чно,/ А́гнцу Бо́жию подо́бяся, взе́млющему грехи́ ми́ра,/ не вопию́щему, ни взыва́ющему.

Неду́гов вся́ких цельба́/ и врачева́ние душ неиждива́емое твоя́ ра́ка бысть,/ от Бо́га бо благода́тию исцеле́ний обогати́ся, Лу́ппе прехва́льне.

Богоро́дичен: Благослови́т вся тварь, Де́во, Рождество́ Твое́,/ благослове́ньми нас венча́вшего, и кля́тву отъе́мшаго:/ Всеблагослове́нная, еди́на Препросла́вленная, род наш облагода́тившая.

Песнь 9

Ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы/ в Тебе́, Де́во Чи́стая:/ де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет сме́рть;/ по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́,/ спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Дивля́хуся А́нгельския си́лы, в Сио́не смотря́юще своего́ Влады́ку,/ же́нскую ду́шу рука́ми нося́щаго,/ пречи́сто бо Ро́ждшей сыноле́пно провозглаша́ше:/ гряди́, Чи́стая, с Сы́ном и Бо́гом просла́влена бу́ди.

Опря́та лик апо́стольский богоприя́тное те́ло Твое́,/ со стра́хом зря́ще и гла́сом ве́лиим веща́юще:/ в Небе́сныя до́мы к Сы́ну восходя́щи, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Ин

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, во́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси я́ко ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Во святы́х ли́цех свяще́нных апо́стол, и во дворе́х страда́льцев,/ и преподо́бных ста́дех, и со проро́ки причте́н, му́дре Агафони́че,/ ра́дуяся с ни́ми, Тро́ице венцено́сец ны́не предстои́ши све́тло.

Я́ко чу́дна ре́вность твоя́, я́ко тверда́ твоя́ ве́ра,/ я́ко блага́ я́же к Бо́гу твоя́ наде́жда, му́чениче,/ я́ко светоза́рна твоя́ жи́знь,/ я́ко благода́ти испо́лнена сме́рть,/ безсме́ртныя тя сла́вы, страстоно́сче, сотвори́ прича́стника.

Тя, Христо́ва а́гнца, свяще́нное заколе́ние, страда́лец добро́ту,/ чуде́с исто́чника, Це́ркви кра́сное, Богому́дре, украше́ние,/ утвержде́ние ве́рных, восхваля́ем по до́лгу, Агафони́че му́дре.

Всесвята́я твоя́ па́мять, освяща́ющая мир,/ ны́не прии́де нам, всесла́вный му́чениче,/ в не́йже мо́лимся улучи́ти твое́ заступле́ние, почита́юще тя любо́вию, Агафони́че,/ я́ко Сло́ва блага́го уго́дника.

Богоро́дичен: Грехолюби́вый нрав, и неиспра́влено житие́,/ и гре́шну ду́шу, и се́рдце оскверне́но име́я, блу́дный аз,/ припа́даю Тебе́, Влады́чице:/ помози́ ми, и исправле́ние даждь,/ пре́жде да́же не пости́гнет мене́ сме́ртное посече́ние.

Ин

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоиоше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Возмо́гл еси́ си́лою Боже́ственною зми́я дре́вняго, пресла́вне, с пло́тию попра́ти/ и побе́дным венча́лся еси́ венце́м,/ те́мже, с му́ченики ра́дуяся, живе́ши на Небесе́х.

Яви́лся еси́, я́ко многосве́тлая звезда́,/ Со́лнце возвеща́я седя́щим, му́чениче, во тьме поги́бели,/ И́мже озари́вшеся, яви́шася дне прича́стницы ве́рою невече́рняго, достосла́вне.

Днесь па́мять твоя́ нам проси́я, со́лнца светле́йши,/ всю зе́млю просвеща́ющи, о́блаки душ отгоня́щи/ и мрак страсте́й отъе́млющи, ю́же моле́бно пра́зднуем.

Вы́шний Сио́н, избра́нных град, твой дух но́сит, ра́дуяся,/ перворо́дных Це́рковь уясня́ется, ве́рнии же, почита́ем тя,/ прося́ще спасти́ся моли́твами твои́ми, Лу́ппе Богому́дре всеблаже́нне.

Богоро́дичен: Све́та, и́же в Тебе́, луча́ми, Богоневе́сто, ду́шу мою́ просвети́,/ лежа́щую в ро́ве поги́бели возста́ви,/ враги́ низлага́ющи, оскорбля́ющия при́сно се́рдце мое́/ и к страсте́м порева́ющия мя.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Я́ко благи́х тезоимени́т и побе́ды вку́пе,/ блага́го моли́, Агафони́че му́чениче, и щедролюби́ваго Бо́га,/ благи́х бы́ти ми прича́стнику ве́чных/ и пою́щим ве́рно све́тлую твою́ и достохва́льную па́мять.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Подо́бен:

Апо́столи, собери́теся погребсти́ те́ло еди́ныя Богоневе́сты и ма́тере Госпо́дни./ Ра́дуйся, ны́не, Гефсимани́и град весь,/ и надгро́бная по́йте на Небеса́ возлте́вшей/ и со А́нгелы лику́ющей в безконе́чней сла́ве.

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Пе́сньми Твое́/ честно́е и богоприя́тное те́ло/ провожда́юще,/ Боже́ственнии апо́столи вопия́ху:/ камо ны́не и́деши, Влады́чице?

Стих: Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой,/ Ты и Киво́т святы́ни Твоея́.

Прииди́те, земноро́днии,/ соста́вим лик,/ исхо́дная вопию́ще/ в преставле́нии/ Богоро́дице днесь.

Стих: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною/ и не отве́ржется ея́.

Земля у́бо Твои́м погребе́нием/ благослови́ся, Де́во,/ возду́х же восхожде́нием/ освяти́ся стра́нным,/ зако́ном умира́ющи естества́.

Сла́ва, и ны́не. Подо́бен:

Вси земноро́днии,/ стеце́мся усе́рдно/ со Безпло́тными/ погребсти́ ро́ждшую/ Творца́ тва́ри.

На часе́х глаго́лем конда́к пра́здника.

НА ЛИТУРГИ́И

Бла́женны пра́здника, песнь 8-я обою́ кано́нов, со ирмосо́м на 6.

Мученики Агафониик, Зотик, Феопрепий (Боголеп), Акиндин, Севериан, Зинон и прочие приняли смерть за Христа во время правления императора Максимиана (284–305). Мученик Агафониик происходил из знатного рода Гиппасиева, жил в Никомидии. Сведущий в Священном Писании, он обратил к вере во Христа многих язычников, в том числе и самого первенствующего члена Сената (принцепса). Комит Евтолмий, посланный в Понтийскую (Причерноморскую) страну, в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, отказавшихся принести жертву идолам, а самого Зотика взял с собой. В Никомидии Евтолмий схватил мученика Агафониика (с принцепсом), Феопрепия, Акиндина и Севериана. После истязаний Евтолмий повел мучеников во Фракию на суд императора, но по дороге, в местности Потама, умертвил мучеников Зотика, Феопрепия и Акиндина, которые не могли далее идти за колесницей правителя из-за полученных ими во время истязаний ран. Мученик Севериан был умерщвлен в Халкидоне, а мученик Агафониик с другими усечены мечом, по приказу императора, в Силиврии.

Мощи мученика Агафониика в церкви в честь его имени в 1200 году в Константинополе видел Русский паломник Антоний. В ХIV веке архиепископ Силиврийский Филофей посвятил мученику Агафониику похвальное слово.

Мученик Лупп жил в конце III в. – начале IV в. и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского (память 26 октября). Присутствуя при кончине господина, он омочил свою́ одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым. Святой Лупп добровольно предал себя в руки мучителей и по повелению императора Максимиана Галерия был усечен мечом (†после 306 г.)

Пра́зднование Преcвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, ра́ди ико́ны Ея, имену́емыя «Красного́рская Грузи́нская»

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Пра́зднственное пе́ние Де́ве ма́тери возгласи́м/ и к Ней воззове́м, веселя́щеся днесь:/ ра́дуйся, две́ре жи́зни,/ ра́дуйся, гор присе́нная,/ ра́дуйся, мо́сте, преводя́й всех,/ и́же прише́ствие честны́я Твоея́ ико́ны ве́рою почита́ющих.

Го́ру провозгласи́ дре́вле Иса́ия/ явле́ну и высо́ку,/ Твоея́ честны́я ико́ны проявля́я прише́ствие, Влады́чице,/ на ню же ве́рнии прибега́юще, исцеле́ние прие́млют/ и спаса́ются спасе́нием ве́чным.

В кимва́лех возгласи́м, в пе́снех воскли́кнем,/ пра́здник Чи́стыя Богома́тере пра́зднующе све́тло, и к Ней возопии́м:/ ра́дуйся, упова́ние правосла́вным,/ ра́дуйся, Засту́пнице Тебе́ пою́щим,/ Влады́чице Пречи́стая.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, вселе́нней похвало́,/ ра́дуйся, це́рковь Госпо́дня,/ ра́дуйся, горо́ присе́нная,/ ра́дуйся, всем прибе́жище,/ ра́дуйся, свети́льниче пресве́тлый,/ ра́дуйся, сла́во правосла́вным честна́я,/ ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ ра́дуйся, раю, ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо,/ ра́дуйся, се́не, ра́дуйся, ру́чко всезлата́я,/ ра́дуйся, всех упова́ние.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Псало́мски торжеству́ем,/ духо́вно веселя́щеся,/ с Дави́дом вопию́ще:/ лицу́ Твое́му помо́лятся/ бога́тии лю́дстии, Влады́чице.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

В кимва́лех духо́вных/ воспле́щем, ра́дующеся,/ и че́стно предусря́щем/ Бо́жия ма́тере/ свято́е изображе́ние.

Стих: Помяну и́мя Твое́/ во вся́ком роде и роде.

От восто́ка к се́веру/ со сла́вою принесе́ся/ пречи́стаго Твоего́ зра́ка/ честна́я ико́на, Влады́чице, сия́ющи,/ я́коже со́лнце незаходи́мое.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Пода́ждь певце́м честна́го Твоего́ о́браза,/ Пречи́стая Влады́чице,/ кре́пость на бори́теля, врага́ диа́вола,/ и грехо́в оставле́ние/ моли́твами Твои́ми.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим сти́хов 8 и пое́м стихи́ры Успе́нию 3 и Богоро́дице 5.

Стихи́ры Успе́ния, глас 1:

О, ди́вное чу́до!/ Исто́чник Жи́зни/ во гро́бе полага́ется,/ и ле́ствица к Небеси́ гроб быва́ет./ Весели́ся, Гефсима́ние,/ Богоро́дичен святы́й до́ме./ Возопие́м, ве́рнии,/ Гаврии́ла иму́ще чинонача́льника:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Ди́вны Твоя́ та́йны, Богоро́дице:/ Вы́шняго престо́л/ яви́лася еси́, Влады́чице,/ и от земли́ к Небеси́ преста́вилася еси́ днесь./ Сла́ва Твоя́ боголе́пная,/ богоподо́бными сия́ющи чудесы́./ Де́вы, с ма́терию Царе́вою/ на высоту́ вознеси́теся./ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Твое́ сла́вят успе́ние/ Вла́сти и Престо́ли,/ Нача́ла и Госпо́дства,/ Си́лы и Херуви́ми и стра́шнии Серафи́ми,/ ра́дуются земноро́днии,/ о Боже́ственней Твое́й сла́ве крася́щеся,/ припа́дают лю́дие со Арха́нгелы и А́нгелы и воспева́ют:/ Благода́тная, ра́дуйся,/ с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови Тобо́ю ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ И́же Невмести́мый небесы́,/ и А́нгелы сла́вимый,/ и от Серафи́м пое́мый,/ в Твою́ утро́бу вмести́ся, Пречи́стая Влады́чице,/ и ключа́ де́вства не разруши́,/ и, на зе́млю соше́д,/ на́ше естество́, дре́вле от диа́вола му́чимо, изъя́т,/ и весь род челове́ческий свободи́,/ Тебе́, Госпоже́, Засту́пницу нам дарова́;/ не преста́й сохрани́ти и спаса́ти ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда.

Ны́не страна́ на́ша о Тебе́ хва́лится, Влады́чице,/ име́ющи честну́ю ико́ну Твою́/ я́ко сте́ну необори́му/ и основа́ние непоколеби́мо,/ стра́жа неусы́пна и заступле́ние тве́рдо;/ не преста́й ны́не Свои́ми моли́твами/ избавля́ти рабы́ Своя́ от всех бед.

Тебе́ припа́дают, Госпоже́,/ святи́телей сосло́вие и собо́ри,/ совокупле́ние всех,/ мона́си и про́стии,/ и весь наро́д, уми́льно моля́щеся, глаго́лют:/ чту́щия Тя, Своя́ рабы,/ спаса́й от всех бед.

Пода́ждь утеше́ние Свои́м рабо́м, Чи́стая,/ скорбьми́ одержи́мым,/ и неду́ги исцели́, Ма́ти Бо́жия,/ и спаси́ всех притека́ющих к честне́й ико́не Твое́й,/ и вра́жия сове́ты низложи́,/ и нас, раб Твои́х,/ хваля́щих Тя, Безневе́стная, спаси́.

Сла́ва, глас то́йже:

Свята́я Твоя́ и соо́бразная ико́на, Богоро́дице Де́во,/ благода́тию Твое́ю пребога́тый су́щий исто́чник,/ кипя́щий всей подсо́лнечней и светя́щий всему́ ми́ру/ светолу́чными Свята́го Ду́ха сия́нии и исцеле́ний светлостьми́./ Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию несказа́нно родила́ еси́,/ от благове́стника Гаврии́ла сицева́я слы́шавши:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ и Дух Святы́й осени́т Тя к зача́тию./ Та́кожде рекла́ еси́ к первопи́санней Твоего́ о́браза ико́не,/ на ту зря́щи:/ с тобо́ю моя́ благода́ть,/ и со вла́стию сло́во Твое́ ико́не бысть,/ и о́браз, и глас, и си́ла, и де́ло,/ и всяк ум превосходя́щая Боже́ственная благода́ть,/ спребыва́ющи ве́чно, зна́мения и чудеса́ непреста́нно содева́ет/ и душеполе́зное исцеле́ние всем с ве́рою приходя́щим подае́т,/ Твои́ми Богома́терними непреста́нными к Бо́гу моли́твами.

И ны́не, Успе́ния, глас 1:

Богонача́льным манове́нием,/ отвсю́ду Богоно́снии апо́столи,/ о́блаки высо́це взима́емы,/ доше́дше пречи́стаго и живонача́льнаго Твоего́ те́ла,/ любе́зно лобыза́ху./ Превы́шния же Небе́сныя си́лы,/ с свои́м Влады́кою прише́дше,/ богоприя́тное и пречи́стое те́ло предсыла́юще,/ у́жасом одержи́ми;/ прекра́сно же предыдя́ху/ и неви́димо вопия́ху превы́шним чинонача́лием:/ се Всецари́ца Богоотрокови́ца прии́де./ Возьми́те врата́ и си́ю преми́рно подыми́те,/ Присносу́щнаго ма́терь Све́та,/ Тоя́ бо ра́ди всеро́дное челове́ком спасе́ние бысть./ На Ню́же взира́ти не мо́жем,/ и Той досто́йную честь возда́ти немо́щно:/ Тоя́ бо преизя́щное прехо́дит всяк ум./ Те́мже, Пречи́стая Богоро́дице,/ при́сно с Живоно́сным Царе́м и Рождество́м живу́щи,/ моли́ся вы́ну сохрани́ти и спасти́/ от вся́каго прило́га проти́внаго/ но́выя лю́ди Твоя́:/ Твое́ бо предста́тельство стяжа́хом,/ во ве́ки светоявле́нно блажа́ще.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Исхо́да чте́ние (глава́ 3):

Вни́де Моисе́й в гору Бо́жию Хори́в,/ яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день в пла́мени о́гненне из купины́,/ и ви́де, я́ко купина́ горя́ше огне́м/ и купина́ не сгара́ше./ Рече́ же Моисе́й:/ преше́д, узрю́ ви́дение вели́кое сие́,/ что я́ко не сгара́ет купина́?/ Я́коже ви́де Госпо́дь, я́ко приступа́ет ви́дети,/ призва́ его́ Госпо́дь, из купины́ глаго́ля:/ Моисе́е, Моисе́е./ Он же рече́: что есть?/ И рече́: не прибли́жися се́мо./ Иззу́й сапо́г от ногу́ твое́ю:/ ме́сто бо, на не́мже ты стои́ши, земля́ свята́ есть./ И рече́ ему́:/ Аз есмь Бог отца́ Твоего́,/ Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль./ Отврати́ же Моисе́й лице́ свое́,/ стыдя́ше бо ся зре́ти пред Бо́гом./ Рече́ же Госпо́дь к Моисе́ю:/ ви́дя, ви́дех озлобле́ние люде́й Мои́х, и́же во Еги́пте,/ и вопль их услы́шах от наси́льствующих в де́лех./ Вем бо боле́знь их,/ и снидо́х, е́же изъя́ти их от руки́ еги́птян,/ и извести́ их от земли́ о́ныя,/ и ввести́ их в зе́млю бла́гу и мно́гу,/ в зе́млю, точа́щу мед и млеко́.

Исхо́да чте́ние (глава́ 40):

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю, глаго́ля:/ в день еди́н ме́сяца пе́рваго/ поста́виши ски́нию свиде́ния,/ и вложи́ши киво́т, и покрыи́еши его́ заве́сою./ И внесе́ши трапе́зу и свети́льник ея,/ и положи́ши кади́льницу злату́ю,/ во е́же кади́ти пред киво́том свиде́ния./ И положи́ши покро́в заве́сы над две́рьми ски́нии свиде́ния./ И во́зьмеши еле́й пома́зания, и пома́жеши ски́нию/ и вся, я́же в ней, и освяти́ши ю/ и вся сосу́ды ея́, и бу́дет свята́./ И освяти́ши же́ртвенник, и бу́дет же́ртвенник свята́я святы́х./ И сотвори́ Моисе́й вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог святы́й Изра́илев./ И покры́ о́блак ски́нию свиде́ния,/ и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния./ И не можа́ше Моисе́й вни́ти в ски́нию свиде́ния,/ я́ко осеня́ше над не́ю о́блак,/ и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния.

Ца́рств тре́тиих чте́ние (гла́ва 8):

Бысть, я́ко соверши́ Соломон е́же созда́ти дом Госпо́день./ И собра́ вся ста́рцы Изра́илевы в Сио́н/ вознести́ киво́т заве́та Госпо́дня из гра́да Дави́дова,/ сей есть Сио́н./ И взя́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня,/ и ски́нию свиде́ния, и вся сосу́ды святы́я,/ я́же в ски́нии свиде́ния./ И царь, и весь Изра́иль пред киво́том./ И внесо́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня на ме́сто его́,/ в дави́р39 хра́ма, во свята́я святы́х, под кри́ла Херуви́мов./ Я́ко Херуви́ми бя́ху распросте́рты крила́ми над ме́стом киво́та,/ и покры́ваху Херуви́ми над киво́том/ и над свята́я его́ свы́шше./ И не бе в киво́те, кроме́ двух скрижа́лей заве́та,/ я́же положи́ та́мо Моисе́й в Хори́ве, я́же завеща́ Госпо́дь./ И бысть, я́ко изыдо́ша свяще́нницы от свята́го,/ и о́блак испо́лни дом./ И не возмого́ша свяще́нницы ста́ти служи́ти от лица́ о́блака,/ я́ко испо́лнися сла́вы дом Го́спода Бо́га Вседержи́теля.

На литии́ стихи́ры, глас 2:

За всех моли́ши, Блага́я,/ прибега́ющих с ве́рою в держа́вный Твой покро́в, Влады́чице,/ ино́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу в беда́х и ско́рбех избавле́ния,/ обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ те́мже Ти припа́даем и вопие́м:/ изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Своя́.

Всех скорбя́щих Ра́досте,/ и оби́димых Засту́пнице,/ и а́лчущих Пита́тельнице,/ стра́нных утеше́ние,/ обурева́емых приста́нище,/ больны́х посеще́ние,/ немощны́х покро́ве и Засту́пнице,/ же́зле ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Р адуйся, Пречи́стая Де́во,/ ра́дуйся, прозя́бшая Грозд та́йный,/ ра́дуйся, честны́й ски́птре Царя́ Христа́,/ ра́дуйся, две́ре Небе́сная и неопали́мая купино́,/ ра́дуйся, всеми́ный све́те,/ ра́дуйся, всех ра́досте,/ ра́дуйся, ве́рным спасе́ние,/ ра́дуйся, Засту́пнице всем христиа́ном/ и прибе́жище необори́мое, Влады́чице.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, ве́рных собо́ри,/ возвелми́чим Пречи́стыя ма́тере Бо́га на́шего чу́дную ико́ну/ и Тоя́ Боже́ственнаго Младе́нца, Христа́ Бо́га на́шего,/ Его́же я́ко ро́ждши и на руку́ Свое́ю носи́вши/ и ма́терне дерзнове́ние к нему́ иму́щи,/ непреста́нно мо́лит и подае́т душа́м на́шим оставле́ние грехо́в/ и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Успе́ния, глас 5:

Воспо́йте, лю́дие,/ Ма́тери Бо́га на́шего, воспо́йте:/ днесь бо всесве́тлую ду́шу свою́ в пречи́стыя дла́ни/ И́же из нея́ Вопло́щшагося без се́мене предае́т,/ Его́же и моли́т непреста́нно/ дарова́ти вселе́нней мир и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Честну́ю ико́ну Твою́, Богоблагода́тная Ма́ти,/ дарова́ла еси́ нам, бога́тство неотъе́млемо,/ покро́в же и сла́ву, и необори́мую сте́ну,/ и исцеле́нием сокро́вище вели́кое,/ и чуде́с исто́чник приснотеку́щий,/ сего́ ра́ди почита́ем Тя, Пречи́стая Влады́чице.

Стих: Лицу́ Твое́му помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

Храм Твой, Влады́чице,/ Твою́ святу́ю ико́ну,/ я́ко сокро́вище дра́го спасе́ния, име́я,/ всегда́ освяща́ет вся ве́рою притека́ющия к нему́/ и Тя по до́лгу блажа́щия,/ всем вы́ну подае́т упова́ние душа́м на́шим,/ и тве́рдый покро́в, и держа́ву.

Стих: Помяну и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Почерпи́те, челове́цы,/ здра́вие душа́м и телесе́м,/ я́ко река́ бо всем предлежи́т, ико́на Де́вы Богома́тере,/ источа́ющи нам чуде́с струи́,/ и отмыва́ющи омраче́ние и страсте́й скверне́ния,/ и ду́ши освяща́ющи ве́рных/ Боже́ственною благода́тию.

Сла́ва, глас 7:

Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы Сина́йския, Богоро́дице Де́во,/ она бо, не терпя́щи сни́тия сла́вы Бо́жия во о́бразех и се́нех,/ я́ко огнь возгара́шеся,/ и гро́ми и мо́лния та́мо бы́ша,/ Ты же всего́ в Себе́ Боже́ственнаго Огня́ су́ща, Бо́жия Сло́ва,/ во чре́ве Свое́м неопа́льно носи́ла еси́,/ ма́нием нося́щаго вся./ И, ма́терне дерзнове́ние к нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим Твой честны́й и све́тлый пра́здник/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи,/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар/ стро́ити и покры́вати христоимени́тое ста́до, рабы́ Своя́.

И ны́не, Успе́ния, глас 4:

Егда́ изшла́ еси́, Богоро́дице Де́во,/ ко из Тебе́ Ро́ждшемуся неизрече́нно,/ бя́ше Иа́ков, брат Бо́жий и пе́рвый священнонача́льник,/ Петр же, честне́йший верхо́вник,/ Богосло́вов нача́льник,/ и весь Боже́ственный апо́стольский лик,/ явле́нным богосло́вием песносло́вяще/ Боже́ственное и стра́шное Христа́ Бо́га смотре́ния та́инство,/ и, живонача́льное и богоприя́тное Твое́ те́ло погре́бше,/ ра́довахуся, Всепе́тая./ Превы́ше же пресвяты́я и старе́йшия а́нгельския си́лы,/ чудеси́ дивя́щеся,/ прини́кше друг ко дру́гу, глаго́лаху:/ возьми́те ва́ша врата́/ и восприими́те Ро́ждшую Небесе́ и земли́ Творца́,/ славословле́ньми же воспое́м честно́е и свято́е те́ло,/ вмести́вшее на́ми Неви́димаго и Го́спода./ Те́мже и мы, па́мять Твою́ пра́зднующе,/ вопие́м Ти, Препе́тая:/ христиа́нский рог вознеси́ и спаси́ ду́ши на́ша.

На благослове́нии хле́бов Тропа́рь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется оби́тель Красного́рская,/ и с не́ю ликовству́ет Раи́фская пусты́ня,/ я́ко зарю́ со́лнечную, от восто́ка возсия́вшую, восприи́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ е́юже разгоня́еши мглу искуше́ний и бед от вопию́щих ве́рно:/ изба́ви оби́тель на́шу и вся стра́ны христиа́нския от всех наве́т вра́жиих/ и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдная Засту́пница ро́да христиа́нскаго.

Ин Тропа́рь, глас 5:

Веселя́тся правосла́внии наро́ди,/ ви́дяще, Влады́чице Де́во Богоро́дице,/ Твою́ пречу́дную и чудотво́рную ико́ну,/ и прие́млют врачевствб душе́вное и теле́сное Твое́ю ми́лостию всегда́./ Те́мже и мы, покланя́ющеся о́ней, усе́рдно Тебе́ вопие́м:/ поми́луй, Блага́я Ма́ти, смире́нныя рабы́ Твоя́/ и изба́ви нас от вся́каго зла и наве́та вра́жия,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Го́спода Иису́са,/ да, спа́сшеся зде, Небе́сное жи́тельство получи́м/ человеколю́бием и благода́тию его́.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Успе́ния, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Богоро́дицы.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Я́ко Звезда́:

Я́ко же звезда́ многосве́тлая,/ взы́де от восто́ка к се́веру, от Перси́ды, о́браз Твой, Пречи́стая, изво́лени́ем Твои́м,/ и озари́ скорбе́й тьмою одержи́мых,/ и вся разли́чными неду́ги свя́занныя разреши́, Влады́чице, упова́ние всему́ ми́ру,/ из Тебе́ бо Влады́ка всех проше́д и плоть прии́м, вся челове́ки обожи́.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Простра́ннейши небе́с: (зри день сей вы́ше)

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Се дверь Бо́жия Це́ркве,/ се гора́ свята́я, се жезл и сосу́д злат,/ се исто́чник запечатле́н, се рай святы́й но́вому Ада́му,/ се Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, Засту́пница всем пою́щим Ту.

Сла́ва, и ны́не, У спе́ния, глас то́йже:

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Твое́ пра́зднуем успе́ние, Пречи́стая: (зри день сей вы́ше).

По полиеле́и седа́лен, глас 2:

Свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во,/ врачевство́ всему́ ми́ру духо́вное,/ к не́йже прибега́юще, Тебе́ покланя́емся, и почита́ем, и лобыза́ем, и чтим,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от ней,/ и неду́г теле́сных и душе́вных страсте́й Твои́ми Ма́терними моли́твами свобожда́емся.

Сла́ва, и ны́не, ин Седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Красото́ю чи́стаго де́вства Твоего́ сия́ет честна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ си́ю дарова́ла еси́ рабо́м Твои́м, покро́в, и по́мощь, и исто́чник спасе́ния,/ ея́же ве́рою свято́е прише́ствие вси, Чи́стая,/ све́тло ны́не пра́зднуем.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Не вве́ри нас челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раб Твои́х,/ скорбь бо обдержи́т ны,/ терпе́ти не мо́жем де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мамы, ниже́ где прибе́гнем, окая́ннии,/ всегда́ побежда́еми,/ и утеше́ния не и́мамы, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ния на́шего,/ поле́зно сотвори́.

Кано́на два, еди́н Успе́нию, глас 4: Отве́рзу уста́ моя́: творе́ние преподо́бнаго Иоа́нна Дамаскина́, на 6 (зри день 15-й) и други́й кано́н Богоро́дице, на 8, глас 5.

Песнь 1

Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Че́рмное/ сокруша́яй бра́ни мы́шцею высо́кою/ Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́,/ побе́дную песнь пою́ща.

Взя́тся киво́т Боже́ственный почи́ти в Горе́ Бо́жии, я́ко одушевле́н,/ Безсме́ртнаго Бо́га Роди́тельницы о́браз в честне́м хра́ме пребы́ти,/ его́же торжество́ све́тло пра́здновати стеце́мся, ве́рнии.

Гла́сы, я́ко тру́бы, возшуми́те, благочести́вых муже́й мно́жества,/ и воззови́те вельми́, свяще́нных уста́,/ и приими́те ико́ну Цари́цыну, прише́дшую во спасе́ние на́ше.

К горе́, Де́вы Пренепоро́чныя прии́мшей ико́ну, присту́пим, ве́рнии,/ и благоуха́ния Боже́ственнаго прия́ти потщи́мся,/ в сей бо излия́ся миродыха́ющее и ду́ши облагоуха́ющее благово́ние.

Гора́ явле́ннейшая Ты бысть, Пречи́стая Влады́чице, на Ню́же Госпо́дь возше́д, яви́ся,/ к Не́йже прибега́юще, спаса́емся.

Песнь 3

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

В пе́снех тимпа́нских ны́не воспое́м Чисте́й Богороди́тельнице/ и со освяще́нных собо́ры чудотво́рный Тоя́ о́браз окружи́м, ра́дующеся,/ я́ко Престо́л есть Бо́жий Святы́й.

Живопода́тельный Боже́ственный исто́чник ви́дяще,/ прииди́те, ве́рными се́рдцы сле́зы точа́ще,/ Чи́стыя Богома́тере ико́не прикосне́мся, исцеле́ния точа́щей.

Я́коже цвет прекра́сный и воня́ пи́щная, ико́на Твоя́, Влады́чице,/ и спаса́ет всех притека́ющих к ней,/ и от разли́чных неду́г изба́вля́ет с ве́рою призыва́ющих Тя.

Боже́ственное и благоро́дное Жили́ще,/ пода́ждь согреше́нием на́шим оставле́ние па́мятию Твое́ю, Влады́чице,/ и от бед спаси́ ны, Ма́ти Бо́жия.

Конда́к и и́кос Успе́ния.

Ин конда́к, глас 6:

А́ще попуще́нием Боже́ственным/ от рук неве́рных честна́я Твоя́, Влады́чице, ико́на/ поруга́нию подве́ржеся/ и копие́м ва́рвар прободе́на бысть,/ оба́че во стране́ на́шей Правосла́вней/ любоче́стно все́ми прославля́ется/ и благогове́йно почита́ется,/ сего́ ра́ди Тобо́ю явля́ет слепы́м зре́ние,/ глухи́м слы́шание, немы́м глаго́лание,/ хромы́м хожде́ние, разсла́бленным укрепле́ние,/ ско́рбным утеше́ние и отра́ду./ Сих ра́ди мо́лим Тя, Милосе́рдная Ма́ти,/ до конца́ проба́ви ми́лости Твоя́ на нас, я́ко Блага́я.

Седа́лен, глас 8:

Хотя́щих всех с ве́рою входи́ти в храм Твой святы́й, Влады́чице,/ при́сно спаса́й и сохраня́й, в нем Тя сла́вящих,/ от вся́ких напа́стей и бед свобожда́й и на проти́вныя побе́ды да́руй,/ ко спасе́нию проше́ния при́сно нам подаю́щи.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния, глас то́йже: Блажи́м Тя, вси роди (зри день15-й).

Песнь 4

Ирмо́с: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во,/ Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́:/ во спасе́ние люде́й Твои́х/ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Гора́, доброде́тельми присе́нная,/ из нея́же Влады́ка раболе́пно прии́де, челове́ки от рабо́ты вра́жия изба́вля́я,/ яви́лася еси́, Пречи́стая Влады́чице.

Гора́, ю́же ви́де Боже́ственный Авваку́м, присе́нная и чи́стая/ Ты яви́ся, Пречи́стая Богоро́дице.

Го́ру преве́лию, ю́же Дании́л ви́де, имену́ем Тя, Влады́чице,/ от нея́же Ка́мень отсече́ся Нерукосе́чный/ и вся собла́зны истни́, ве́рныя же просвети́.

Го́ру Тя усыре́ну и ту́чну имену́ет Дави́д, пра́отец Твой,/ от нея́же Бог яви́ся,/ спаса́я всех пою́щих Тя и покланя́ющихся Тебе́.

Песнь 5

Ирмо́с: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́треню́ю и Тебе́ зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,/ я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Небе́снии ли́цы веселя́тся с челове́ки днесь/ и угото́вляются прия́ти честну́ю ико́ну Чи́стыя Богома́тере,/ я́ко вои́стинну Цари́цы тва́рем, преподо́бно влады́чествующия.

Да уклоня́тся днесь возду́шный ду́си,/ да отсту́пит же и са́мый мироде́ржец и да паде́т посра́млен,/ покланя́ему ви́дя ико́ну Богома́тере.

Не я́коже ктому́ о́бразно в гада́ниих свяще́нный ковче́г Заве́та носи́м есть,/ ико́на бо Бо́жия Ма́тере свяще́нными рука́ми днесь че́стно в це́рковь вноси́ма есть.

Голуби́це Соломо́ня, я́ко вои́стинну добра́ же, и красна́, и всече́стна,/ помяни́ нас в Небе́сных селе́ниих Сы́на Твоего́,/ пра́зднующих день прише́ствия честны́я ико́ны Твоея́.

Песнь 6

Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́/ и от тли возведи́ мя,/ я́ко Благоутро́бен.

Вои́стинну безце́нный есть би́сер, Влады́чице, ико́на Твоя́,/ нам дарова́ся, я́коже Сама рекла́ еси́,/ обогаща́я вся ве́рою приходя́щия к Тебе́.

Свети́тся днесь правосла́вных собо́р,/ ерети́ческий же полк да посрами́тся,/ ви́дя ико́ну Богома́тере покланя́ему,/ пло́тию нам Изба́вителя ро́ждшия.

Слепы́м свет уже прише́ствова, и немощны́м лю́те врачевство́ отве́рзеся,/ и всем спасе́ние днесь прибли́жися/ прише́ствием честна́го о́браза Богома́тере.

Гора́, я́же пре́жде бя́ше мра́чна, ны́не же честна́ и свята́ есть,/ на не́йже дом Твой, Богоро́дице, верху́ ея́ уве́дехом, Влады́чице,/ и́стинное сбы́тие Твоея честны́я ико́ны прише́ствием./ Тем ве́рою и любо́вию вопие́м Ти:/ изба́ви от бед рабы́ Своя́.

Кондак, глас 8:

Тебе́, Избра́нней от всех родов, Бо́жией Ма́тери,/ благода́рственная пе́ния прино́сим,/ прише́ствием честны́я Твоея́ ико́ны, раби́ Твои́, Богоро́дице, озаря́еми,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И́кос:

Арха́нгельский глас прино́сим Ти, Богоро́дице, недосто́йнии раби́ Твои́,/ уми́льно стоя́ще пред честно́ю ико́ною Твое́ю, си́це зове́м Ти:/ ра́дуйся, Обра́дованная Ма́ти Царе́ва;/ ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, Ма́ти Христа́, Бо́га Небеси́ и земли́;/ ра́дуйся, предпочте́нная вели́чеством чистоты́ прише́ствием Сы́на Твоего́ и Бо́га;/ ра́дуйся, возвели́ченная А́нгеловым соше́ствием к Тебе́;/ ра́дуйся, от всех родо́в избра́нная Бо́гом;/ ра́дуйся, свято́е Вмести́лище Бо́жия Сло́ва;/ ра́дуйся, проро́ческаго пропове́дания и прорече́ния сбы́тие;/ ра́дуйся, апо́столом пречестны́й ве́нче;/ ра́дуйся, му́чеником увязе́ние и благове́рным держа́во;/ ра́дуйся, святи́телем украше́ние и свяще́нником добро́то;/ ра́дуйся, любомудреце́м и́ноческаго ли́ка возведе́ние к Го́рнему Ца́рствию;/ ра́дуйся, отверза́ющая рай две́ри, христиа́нскому ро́ду, при́сно блажа́щему Тя, По́мощнице;/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь/ пла́мень угаси́, о́троки ороси́,/ согла́сно пою́щия:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Свяще́нничестии собо́ри и люде́й составле́ния,/ отрокови́цы вся и деви́цы,/ воспо́йте Де́вы честна́го о́браза прише́ствие, веселя́щеся.

Свети́тся днесь Бо́жия Це́рковь,/ сла́вы бо свет в ней возсия́л есть,/ пло́ти подобозра́чное обли́чие Бо́жия ма́тере,/ на спасе́ние люде́й христоимени́тых.

Я́ко пресве́тлое со́лнце от незаходи́мых,/ ико́на Твоя́, Богома́ти, от земли́ пога́нския пресла́вно предста́ла есть/ на спасе́ние лю́дем ве́рным.

Свет Невече́рний ро́ждши, Влады́чице,/ просвети́ нас све́том лица́ Твоего́/ и све́тлости святы́х сподо́би моли́твами Твои́ми.

Песнь 8

Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю,/ в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше, поя́ху:/дела́ вся́кая, Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Цари́це всем жена́м, Де́во,/ мольбу́ принеси́ Христу́ в па́мяти прише́ствия ико́ны Твоея́/ о и́же тоя́ соверша́ющих торжество́ и превознося́щих Тя во вся ве́ки.

Я́ко светови́дно и освяще́нно добро́тою Божества́ лице́ Твое́, Пренепоро́чная,/ сла́вою сия́юще Боже́ственнаго де́вства, преукраше́ннаго во вся ве́ки.

Дави́дски воспева́ем Ти песнь,/ го́ру Бо́жию имену́юще Тя, Влады́чице,/ исто́чник бо приснотеку́щий нам источи́, чу́дную ико́ну Твою́,/ тем чтим Тя во ве́ки.

Глаго́лати не могу, изнемога́ю же, и трепе́щу,/ и весь преклоня́юся к Твои́м превели́ким чудесе́м,/ но любо́вь, Де́во, зря́щи, Боже́ственными возмезди́40 дарова́нии непреста́нно.

Песнь 9

Ирмо́с: Иса́йе, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Ве́рнии ели́цы,/ свещи́ вже́гше, све́том обложе́нную ико́ну Чи́стыя Богома́тере,/ прииди́те, усри́щем сию́, с пе́сньми прово́дим, веселя́щеся.

Се у́бо вопия́ше Дави́д дре́вле, глаго́ля:/ лицу́ Твое́му помо́лятся бога́тии лю́дие,/ вои́стинну ны́не мы обогати́хомся, Влады́чице,/ прише́ствием честна́го о́браза Твоего́.

Побе́ды пода́ждь на сопроти́вныя/ и́же честно́е прише́ствие святы́я ико́ны Твоея́ почита́ющим, Богома́ти,/ Ты бо враги́ побежда́еши.

Сла́ву по достоя́нию Тебе́, я́ко Бог, подаде́/ воплоти́выйся из Тебе́ без се́мене, Влады́чице,/ мы же, худи́и, что Ти принесе́м,/ но то́чию приими́ усе́рдие и́же Тя любо́вию чту́щих,/ я́ко Богоро́дица, сохраня́й и спаси́ нас.

Свети́лен, глас 8:

О пресве́тлый о́блаче, Ма́ти Бо́жия,/ нас побежда́ющий победи́ держа́вною Твое́ю и всеси́льною десни́цею,/ и су́щим в скорбе́х предста́ни, оби́димыя заступи́, и грехи́ очи́сти моли́твенник Твои́х,/ мо́жеши бо, ели́ко хо́щеши.

Сла́ва, и ны́не, Успе́ния.

На хвали́тех поста́вим сти́хов 6 и пое́м стихи́ры Успе́ния 3 и Богоро́дицы 3.

Стихи́ры Успе́ния, глас 2: 1. Пе́сньми Твое́: 2. Прииди́те, земноро́днии: 3. Земли́ у́бо Твои́м погребе́нием: (зри день сей вы́ше).

И́ны стихи́ры Богоро́дицы, глас 1.

Подо́бен: О, ди́вное чу́до:

О, вели́кое заступле́ние/ всем ве́рным еси́, Богоро́дице Чи́стая,/ Ско́рая По́мощнице,/ спасе́ние ми́ру и утвержде́ние,/ ми́лости пучи́на, Бо́жия му́дрости,/ исто́чник чуде́с;/ воспои́м, ве́рнии,/ Дави́да иму́ще чинонача́льника:/ лицу́ Твое́му помо́лятся бога́тии и вси лю́дстии,/ прие́млюще Тобо́ю мир и ве́лию ми́лость.

Ди́вный прорече́ Иса́ия,/ бу́дет бо, рече́, в после́дния дни/ я́ве гора́ Госпо́дня/ и дом Бо́жий верху́ ей;/ уве́дехом же, Влады́чице, и́стинное сбы́тие,/ го́ры бо и холми́ украси́шася/ многоимени́тыми церква́ми Твои́х пра́здник./ Тем ве́село вопие́м Ти:/ Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Ты еси́ проро́ческое пропове́дание,/ и апо́стольская Сла́ва, и му́чеником похвала́,/ и всем земны́м избавле́ние,/ Де́во Ма́ти Бо́жия,/ Тобо́ю Бо́гови примири́хомся./ Те́мже чтим Твоея́ честны́я ико́ны прише́ствие,/ согла́сно вопие́м Ти:/ Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь,/ подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Се храм пресве́тел и ме́сто свяще́ния,/ иде́же честна́я ико́на ма́тере Твоея́, Сло́ве, пребыва́ет./ Мы же присту́пим и исцеле́ния почерпе́м,/ я́ко спасе́ние нам тоя́ ра́ди дарова́л еси́, Христе́ Бо́же,/ и избавле́ние от разли́чных неду́г,/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Успе́ния, глас то́йже:

На безсме́ртное Твое́ успе́ние,/ Богоро́дице, Ма́ти Живота́,/ о́блацы апо́столы по возду́ху восхища́ху,/ и, по ми́ру разсе́янныя,/ во еди́ном лице́ предста́ша пресвято́му Твое́му те́лу,/ е́же и погре́бше честно́,/ глас Тебе́ Гаврии́лов, пою́ще, вопия́ху:/ ра́дуйся, Благода́тная, Де́во,/ Ма́ти Безневе́стная,/ Госпо́дь с Тобо́ю./ С ни́миже, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Славосло́вие вели́кое. Ектении́. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на У спе́ния, песнь 7-я, на 4. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ моя́ Го́спода/ и возра́довася дух Мой о Бозе, Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Свое́й, се бо отны́не ублажа́т Мя вси́ ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас 8: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое́. Стих: Лицу́ Твое́му помо́лятся бога́тии лю́дстии. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́:

Моли́тва

Приими́, Всеблагомо́щная Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, к Твое́му цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й су́щей ту и послу́шающей моле́ния на́ша, подаю́щи с ве́рою прося́щим по коему́ждо проше́нию исполне́ние: скорбя́щим ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленных и неду́жных исцеля́еши, и от бе́сных бе́сы прого́ниши, оби́димыя от обид избавля́еши, и наси́луемых спаса́еши, гре́шных проща́еши, прокаже́нных очища́еши, и ма́лых дете́й ми́луеши, и непло́дныя от непло́дства разреша́еши. Еще́, Госпоже́ Влады́чице, от уз и темни́ц свобожда́еши, и вся́кия многоразли́чные стра́сти исцеля́еши, и о́чныя боле́зни уврачу́еши, и от смертоно́сныя я́звы избавля́еши: вся бо возмо́жна суть хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твое́му, Христу́ Бо́гу на́шему. О Всепе́тая Ма́ти, Пречи́стая Богоро́дице! Не преста́й моли́ти о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя и почита́ющих, и покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́вей, Пресла́вней и Непоро́чней, сла́вящих, и чту́щих, и пою́щих Тя во ве́ки веков. Ами́нь. .

И́на моли́тва

К Тебе́, Богоизбра́нная Отрокови́це, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Небесе́ и земли́ Цари́це, припа́дающе, вопие́м: услы́ши моле́ний на́ших глас и не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, недосто́йных. Приими́, Всеблага́я, от недосто́йных раб Твои́х, чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою покланя́ющихся Тебе́ пред чудотво́рным Твои́м о́бразом, прино́симое ны́не те́плое моле́ние на́ше, вознеси́ е́ к Престо́лу Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет к непра́вдам на́шим и не возда́ст нам по дело́м на́шим, но да проба́вит щедро́ты Своя́. Ве́мы, я́ко не́смы досто́йни, по грехо́м на́шим, от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты, Влады́чице, умоли́ши его́ о нас, вся бо мо́жеши испроси́ти у Него́, ма́тернее бо к нему́ и́маши дерзнове́ние. сего́ ра́ди к Тебе́, я́ко всемо́щней и всеблагой Засту́пнице на́шей, прибега́ем, усе́рдно моля́щеся: испроси́ у ро́ждшагося от Тебе́ Единоро́днаго Сы́на Бо́жия, Христа́ Бо́га на́шего, всем нам в святооте́честей Правосла́вней ве́ре тве́рдое до конца́ дней на́ших пребыва́ние и во всех за́поведех Госпо́дних неуклонное хожде́ние, да, про́чее вре́мя живота́ на́шего пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго ответа на стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего и та́ко дости́гнем, под кро́вом Твоея́ по́мощи, живота́ ве́чнаго во Ца́рствии Отца́ све́тов, Ему́же, ку́пно со Единоро́дным его́ Сы́ном и Святы́м Ду́хом, подо́бает Сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веков. Ами́нь.

Грузинская икона Божией матери. В 1622 году персидский шах Аббас I после опустошительного вторжения в православную Грузию вывез оттуда вместе с великой христианской святыней, частью Ризы Господней, особо почитаемые иконы. Через три года Русскому приказчику Стефану Лазареву, находившемуся в Персии по торговым делом, неким человеком из свиты шаха было предложено купить одну из похищенных грузинских икон – образ Пресвятой Богородицы. В то же время в Ярославле купец Григорий Лыткин, у которого служил Стефан, имел откровение о скором прибытии своего работника с драгоценным приобретением.

Согласно гласу свыше, икону надлежало препроводить из Ярославля в Архангельскую землю, на реку Пинегу. Здесь, в 16-ти верстах от Холмогор, находился Черногорский монастырь (получивший свое название от горы, на которой в 1603 году был заложен храм, впоследствии именовавшийся Красногорским).

Сюда и было торжественно доставлена купцом в 1629 году, в период царствования Михаила Федоровича, Грузинская икона Пресвятой Богородицы. 22 августа при большом стечении верующих она было благоговейно установлена в обители. Тогда же совершилось чудесное исцеление незрячего и глухого монаха Питирима. Последующие проявления чудотворной силы Грузинского образа Богоматери побудили митрополита Новгородского Никона (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси) произвести расследование, после чего с 1650 года празднование этой иконе стало совершаться по дню ее прибытия в Красногорскую обитель – 22 августа.

С того времени ежегодно Грузинская икона Божией матери с почестями приносилась в Архангельск, где в главном соборе города чтимый образ оставлялся на определенное время для освящения города и христолюбивого народа. Затем икону торжественно возвращали в Красногорский монастырь.

В царствование Алексея Михайловича (1645–1676) чудотворный образ переносился в Вологду, Великий Устюг, Переяславль-Залесский и Сибирь.

В 1654 году иеромонах Красногорского монастыря Макарий доставил в Москву для поновления иконописи образ Пресвятой Богородицы, принесенный из Персии. Он был поставлен в недавно построенном хроме во имя Святой Троицы в Никитниках близ Варваринских ворот, где кремлевскими мастерами велись иконописные работы.

В то время в Москве свирепствовала чума или моровая язва. По просьбе мастера-серебреника Гавриила Евдокимова, сын которого был при смерти, в доме болящего отслужили молебен перед Грузинскою иконой Богоматери из Красногорского монастыря. Больной вскоре поправился. В благодарность за чудесное исцеление с Грузинской иконы Божией матери был сделан список, установленный в хроме во имя Святой Троицы в Никитниках. С того времени эта церковь стала именоваться также и Грузинскою.

Благодатная помощь Пресвятой Богородицы продолжала осуществляться и через упомянутый список с Ее иконы. Во время эпидемии чумы 1654 года московскому купцу Стефанову, усердно молившемуся Царице Небесной, Пресвятая Дева трижды явилась во сне со словами: «Молись Богородице Грузинской, что на Глинищях у мельниц и будешь сохранен». Церковь во имя Святой Троицы в Никитниках называлась еще и церковью великомученика Никиты (по одному из приделов) на Глинищях, у мельниц. Купец не стал вывозить семью из Москвы, как намеревался, а принялся горячо молиться в Троицком хроме. Эпидемия не коснулась ни его самого, ни его семейства.

Общецерковное празднование Грузинской иконе Божией матери было установлено по благословению Патриарха Никона в 1654 году. В 1698 году смотритель московской типографии Феодор Поликарпов составил вторую редакцию службы.

После освобождения Москвы от наполеоновских войск, 1 декабря 1812 года чудотворная Грузинская икона Божией матери вместе с другими чудотворными иконами Пресвятой Богородицы – Владимирской,

Иверской и «Утоли моя печали» участвовала в торжественном крестном ходе вокруг Кремля.

В 1904 году в Троицкой церкви был устроен придел в честь Грузинской иконы Божией матери. В настоящее время этот образ расположен в храме Святой Троицы в Никитниках (ул. Разина).

Чудесные исцеления, ниспосылаемые Пресвятой Богородицей чрез чудотворную Ее икону, документально засвидетельствованы в конце XIX века. Так, например, 17 июня 1887 года после смертельной болезни выздоровела по молитве к чудотворному образу жена священника села Шуйского Вологодской губернии Лидия Церковницкая. Имеются исторические свидетельства о еще четырех Грузинских иконах Пресвятой Богородицы.

Об иконе Грузинской Богоматери, находившейся в Московском Алексеевском женском монастыре, церковные свидетельства сообщают, что она не является списком с икон из Красногорского монастыря и хрома Троицы в Никитниках, а принесена из Грузии. В ту же смертоносную эпидемию чумы 1654 года заболела одна из инокинь Алексеевской обители. Во время продолжительных молитв, обращенных к Небесной Целительнице, болящая вдруг вспомнила о слышанном ею чудесном выздоровлении от иконы Богоматери, что в храме Троицы у Варваринских ворот. Но некого было послать туда. Через некоторое время в обитель пришел незнакомый монах и, обратившись к больной инокине, сказал: «Не печальтесь о том, что не можете доставить Грузинскую икону Богоматери; у вас есть точно такая же, принесенная из Грузии. Вы найдете ее в пещере и увидите милость Божию».

Иносказательный смысл этих слов прояснился после того, как в монастырской ризнице, устроенной наподобие пещеры, было обнаружена неизвестная дотоле икона Богоматери. После совершения молебна чудотворный образ пронесли по келлиям страдавших от моровой язвы насельниц обители. Все они получили исцеление. С того времени эпидемия в Москве стала прекращаться.

По молитвенному предстательству Грузинской иконы Пресвятой Богородицы из Алексеевского монастыря получила чудесное исцеление в 1662 году слепая княжна Марфа Прозоровская, обретшая зрение по молитвам своих родителей после семи лет тяжелого недуга.

К северо-западу от Казани, в 18 верстах от города Свияжска, с середины XVII века существовала Раифская Богородицкая общежительная пустынь, получившая свое название от одного из ее хромов – во имя преподобных отец, избиенных в Синае и Раифе. Предание сообщает, что во время строительства обители митрополит Казанский Лаврентий, по откровению свыше, направил лучших местных иконописцев на Пинегу, в весьма отдаленный от Казани Красногорский монастырь, для снятия верного списка с чудотворного образа Пресвятой Богородицы, принесенного из Персии.

В 1661 году искусно выполненная копия Грузинской иконы Божией матери была доставлена из Архангельских пределов в новоустроенную пустынь и стала очень почитаемой среди местного населения. Впоследствии этот образ был установлен в соборном хроме в честь Пресвятой Богородицы.

В XVIII веке благочестивым крестьянам села Ключарева Корчевского уезда Тверской губернии было подарена ключником Московского Архангельского собора Грузинская икона Богоматери. Она особенно прославилась среди местного населения, когда в конце 60-х годов XIX столетия урожаю ржи грозила гибель: на обширной площади только что взошедшие посевы поедал неизвестный червь. Никакие способы борьбы с ним не помогали. Тогда крестьяне молитвенно обратились за помощью к чтимому ими Грузинскому образу Пресвятой Богородицы. После крестного хода с иконой, совершенного вокруг полей, неожиданно разразился небывалый ливневый дождь. Потоки воды вымыли из земли червей, которых склевали налетевшие во множестве птицы.

Известны также другие чтимые списки с Грузинской иконы Божией матери, находившиеся в Покровском храме на Воронцовом поле и в Крестовоздвиженском храме в городе Туле.

Литература:

Поселянин Е. Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ее земной жизни и посвященных Ее имени чудотворных икон. СПб., [б.г.], с. 542.

* * *

39

дави́р – прорицалище; так называлось святое святых.

40

возмезди́ – воздай


Вам может быть интересно:

1. Письма к монашествующим. Отделение 2. Письма к монахиням. [Часть 3] преподобный Макарий Оптинский (Иванов)

2. Краткий очерк церковного права Михаил Егорович Красножен

3. Строматы (перевод Е. Афонасина) пресвитер Климент Александрийский

4. Толкование на Апокалипсис св. Иоанна Богослова – Глава 34 святитель Андрей Кесарийский

5. Мои дневники. Выпуск 5 архимандрит Никон (Рождественский)

6. Православная Богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Том V – Евхарий профессор Александр Павлович Лопухин

7. Вопросы и ответы в изъяснение церковного благочестия и душепопечения архиепископ Аверкий (Таушев)

8. Православная Богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Том VI – Иоанн V профессор Александр Павлович Лопухин

9. Письма – 348. В церкви надо читать своим природным голосом и ровно. Богу красота голоса не нужна, а нужно благоговение преподобный Иосиф Оптинский (Литовкин)

10. Православная Богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Том I – Аронос профессор Александр Павлович Лопухин

Комментарии для сайта Cackle