Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃є-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла и҆ є҆ѵⷢ҇лі́ста ма́рка.

На вече́рни пое́мъ, Блаже́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃: пра́здника г҃: и҆ а҆пⷭ҇ла є҃.

Гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Бг҃огла́сныхъ слове́съ написа́телѧ, вѣ́рнїи, ꙳ и҆ є҆гѵ́пта вели́каго наста́вника, ꙳ досто́йнѡ воспое́мъ вопїю́ще: ꙳ ма́рко мꙋ́дре, ᲂу҆чє́нїи и҆ моли́твами твои́ми ꙳ къ невла́емомꙋ житїю̀ наставлѧ́ти всѣ́хъ на́съ ꙳ не преста́й, хрⷭ҇то́въ ᲂу҆ч҃ничѐ.

Два́жды.

Спꙋтеше́ственникъ бы́лъ є҆сѝ сосꙋ́да и҆збра́ннагѡ, ꙳ и҆ съ ни́мъ проше́лъ є҆сѝ всю̀ македо́нїю, ꙳ въ ри́мѣ же ᲂу҆чени́къ бы́въ петрꙋ̀, ꙳ сла́докъ сказа́тель показа́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ почи́лъ є҆сѝ, пострада́въ бг҃олѣ́пнѡ во є҆гѵ́птѣ, ꙳ ма́рко, дрꙋ́же хрⷭ҇то́въ.

Два́жды.

И҆зсо́хшыѧ и҆ ѡ҆лѧденѣ́вшыѧ дꙋ́шы ѡ҆живи́лъ є҆сѝ ꙳ свѣ́тлыми кроплє́нїи є҆ѵⷢ҇лїа. ꙳ тѣ́мже твою̀, бжⷭ҇твенный ма́рко, ꙳ свѣ́тлѡ съ на́ми а҆леѯандрі́а дне́сь ꙳ торжествꙋ́етъ па́мѧть и҆ восхвалѧ́етъ, ꙳ покланѧ́ющисѧ твои̑мъ моще́мъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ бл҃года́ть во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, ма́рко а҆пⷭ҇ле, и҆ бы́лъ є҆сѝ па́стырь хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ᲂу҆ча̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ трѝ, пи̑саны сегѡ̀ мѣ́сѧца въ тридесѧ́томъ числѣ̀.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Ѽ ма́рко бг҃омꙋ́дре, ꙳ премꙋ́драгѡ кни́жника тро́сть ꙳ и҆ скоропи́сца бы́лъ є҆сѝ, ꙳ хрⷭ҇то́во воплоще́нїе бг҃одохнове́ннѣ написꙋ́ѧй, ꙳ и҆ ꙗ҆́снѡ вѣща́ѧй ꙳ жи́зни безконе́чныѧ глаго́лы: ꙳ въ не́йже моли́сѧ ꙳ написа́тисѧ пою́щымъ тѧ̀, ꙳ и҆ чтꙋ́щымъ сла́внꙋю па́мѧть твою̀.

Сті́хъ: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ.

Ѽ ма́рко всехва́льне, ꙳ хрⷭ҇та̀ благовѣствꙋ́ѧй, ꙳ вселе́ннꙋю проте́клъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́коже со́лнце, ꙳ погꙋблѧ́ѧй всю̀ зарѧ́ми вѣ́ры ꙳ многобо́жїѧ тмꙋ̀. ꙳ и҆ ны́нѣ моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю, творе́нїе же рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ возвѣща́етъ тве́рдь.

Ѽ ма́рко а҆пⷭ҇ле, ꙳ въ ни́хже пре́жде ᲂу҆мно́жисѧ ѕлоче́стїѧ безꙋ́мїе, ꙳ ты̀ проповѣ́далъ є҆сѝ, ꙳ є҆гѵ́петскꙋю тмꙋ̀ ꙳ просвѣще́нїемъ слове́съ твои́хъ ѿгонѧ́ѧ, ꙳ бг҃опроповѣ́дниче пребога́те. ꙳ и҆ ны́нѣ моли́сѧ, ꙳ дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ ꙳ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прїиди́те, нбⷭ҇нагѡ та́инства проповѣ́дника и҆ слꙋжи́телѧ є҆ѵⷢ҇лїа, ѱалмы̀ и҆ пѣ́сньми ма́рка всѝ восхва́лимъ: се́й бо рѣка̀ показа́сѧ мы́сленнагѡ раѧ̀, дꙋшє́вныѧ бразды̑ нбⷭ҇ными тꙋ́чами напаѧ́ѧ, и҆ плодонѡ́сны показꙋ́ѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, подаю́щемꙋ всѣ̑мъ моли́твами є҆гѡ̀ ѡ҆чище́нїе и҆ просвѣще́нїе, и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ г҃:

А҆пⷭ҇ле ст҃ы́й и҆ є҆ѵⷢ҇лі́сте ма́рко, молѝ ми́лостиваго бг҃а, да прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ то́йже:

Оу҆ верхо́внагѡ петра̀ наꙋчи́всѧ, а҆пⷭ҇лъ хрⷭ҇то́въ бы́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ со́лнце страна́мъ возсїѧ́лъ є҆сѝ, а҆леѯандрі́ѡмъ ᲂу҆добре́нїе бы́въ, бл҃же́нне, тобо́ю є҆гѵ́петъ ѿ пре́лести свободи́сѧ, є҆ѵⷢ҇льскимъ твои́мъ ᲂу҆че́нїемъ просвѣ́щь всѧ̑, ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ сто́лпъ церко́вный. сегѡ̀ ра́ди твою̀ па́мѧть чтꙋ́ще свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ, ма́рко бг҃огла́се: молѝ тобо́ю бл҃говѣсти́маго бг҃а, да согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́стъ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, а҆пⷭ҇ла: И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро бл҃голѣ́пнѡ возсїѧ́лъ є҆сѝ мі́рꙋ, тмꙋ̀ глꙋбо́кꙋю пре́лести вѣ́рою ѿгна́лъ є҆сѝ, а҆пⷭ҇ле, и҆ дꙋ́шы просвѣти́лъ є҆сѝ: тѣ́мже всѧ̀ свѣтоза́рнѣ цр҃ковь пое́тъ дне́сь свѣтоно́снꙋю твою̀ па́мѧть, хрⷭ҇та̀ велича́ющи.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Наꙋчи́всѧ ѿ и҆сто́чника жи́зни премꙋ́дрости, ᲂу҆мꙋдри́лъ є҆сѝ пре́жде неразꙋ́мїемъ слꙋжа́щыѧ ᲂу҆мовре́днѣ и҆стꙋка̑ннымъ, премꙋ́дре. тѣ́мже ᲂу҆блажа́ешисѧ во вѣ́ки вѣ́ка, прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ̀ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, и҆ прилѣ́жнѡ молѧ́сѧ, ѡ҆брѣстѝ прегрѣше́нїй разрѣше́нїе, ма́рко а҆пⷭ҇ле.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости.

І҆́дѡльскꙋю горды́ню низложи́въ, сп҃совы стрⷭ҇ти жела́ѧ, ма́рко а҆пⷭ҇ле, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ мі́рꙋ съ нб҃сѐ, всѣ̑мъ и҆сточа́ѧ чꙋдеса̀, и҆ ꙗ҆зы́кѡмъ бы́лъ є҆сѝ, пребл҃же́нне, ᲂу҆чи́тель. тѣ́мже твою̀ па́мѧть по досто́инствꙋ почита́емъ, въ пѣ́снехъ сла́вѧще, и҆ вѣ́рнѡ велича́юще: бг҃огла́се пребога́те, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆́хъ, и҆ въ концы̀ вселе́нныѧ глаго́лы и҆́хъ. Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло н҃.

По н҃ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃: И҆злїѧ́сѧ бл҃года́ть: пи́сана на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, Сла́ва.

Канѡ́нъ пра́здника со і҆рмосо́мъ на ѕ҃, и҆ ст҃а́гѡ на и҃.

Гла́съ а҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Твоѧ̀ побѣди́тельнаѧ десни́ца бг҃олѣ́пнѡ въ крѣ́пости просла́висѧ: та́ бо, безсме́ртне, ꙗ҆́кѡ всемогꙋ́щаѧ, проти̑вныѧ сотрѐ, і҆и҃льтѧнѡмъ пꙋ́ть глꙋбины̀ новосодѣ́лавшаѧ.

Ма́рка бг҃ови́дца восхвалѧ́ѧ, призыва́ю бл҃года́ть дх҃а, ꙗ҆́кѡ да вдохнꙋ́въ мѝ свѣ́тлѡ, ѿжене́тъ невѣ́дѣнїе, и҆ бжⷭ҇твенное бога́тство премꙋ́дрости да́рꙋетъ.

Твоего̀ бг҃огла́снаго свѣ́томъ просвѣти́въ, сп҃се, бл҃года́тнымъ, въ мі́ръ посла́лъ є҆сѝ, сло́ве бж҃їй, благи́хъ ꙗ҆́кѡ вино́вный, твоѐ прише́ствїе на́мъ бл҃говѣствꙋ́юща.

Петрꙋ̀ премꙋ́дромꙋ ᲂу҆чени́къ бы́въ, и҆ тогѡ̀ ѡ҆богавти́всѧ сыновство́мъ, ма́рко всесла́вне, таи́нникъ показа́лсѧ є҆сѝ та̑инъ бж҃їихъ, и҆ снаслѣ́дникъ сла́вы є҆гѡ̀ бы́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же є҆гѵ́птѧны во глꙋбинѣ̀ потопи́въ, ѻ҆́блакомъ дх҃а, се́й прїи́де ѿ тебє̀ чⷭ҇тыѧ є҆гѵ́птѧнѡмъ по́слѣжде, и҆ ма́ркомъ тѣ́хъ ѿ пре́лести и҆змѣнѝ.

Катава́сїа: Воскрⷭ҇нїѧ де́нь:

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Є҆ди́не вѣ́дый человѣ́ческагѡ сꙋщества̀ не́мощь, и҆ ми́лостивнѡ въ нѐ воѡбра́жсѧ, препоѧ́ши мѧ̀ съ высоты̀ си́лою, є҆́же вопи́ти тебѣ̀, ст҃ы́й: ѡ҆дꙋшевле́нный хра́ме, неизрече́нныѧ сла́вы твоеѧ̀, чл҃вѣколю́бче.

Тѧ̀ ѵ҆поста́снꙋю, хрⷭ҇тѐ, премꙋ́дрость проповѣ́да, лꙋча́ми твои́ми ѡ҆зарѧ́емь, всемꙋ̀ мі́рꙋ ꙗ҆́вльшꙋюсѧ, влⷣко, и҆ жи́знь даю́щꙋю, и҆ человѣ́ки просвѣща́ющꙋ, ᲂу҆го́дникъ тво́й, сла́вный ма́рко, чл҃вѣколю́бче.

Стрꙋю̀ прїе́мъ, хрⷭ҇тѐ, премꙋ́дрости приснотекꙋ́щꙋю, ꙗ҆́кѡ рѣка̀ шꙋмѧ́щи, земны̑ѧ напоѝ бг҃оразꙋ́мїѧ свѣ́томъ концы̀, ꙗ҆влѧ́ѧ твоѐ сꙋ́ще и҆́стиннѡ прорече́нїе, самови́децъ тво́й ма́рко, чл҃вѣколю́бче.

Петрꙋ̀ послѣ́дꙋѧ, мꙋ́дре, ꙗ҆́вѣ є҆ѵⷢ҇лїе ꙗ҆́кѡ ᲂу҆чени́къ є҆гѡ̀ воѡбрази́лъ є҆сѝ, бг҃осло́вїѧ свѣ́тъ прїе́мъ ѿ негѡ̀, а҆пⷭ҇ле, и҆ бж҃їе плотско́е прише́ствїе возвѣсти́въ ꙗ҆́снѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆гѵ́пта пе́рвѣе дв҃и́ческими рꙋка́ми носи́мый, де́мѡнскаѧ трє́бища ты̀ потрѧ́слъ є҆сѝ, и҆ семꙋ̀ па́ки ма́рка посла́лъ є҆сѝ, вразꙋми́ти всѣ̑мъ твоѐ вочл҃вѣ́ченїе, и҆ бжⷭ҇твеннꙋю, хрⷭ҇тѐ, твою̀ та́йнꙋ.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

Сѣда́ленъ а҆пⷭ҇ла, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й:

На высотꙋ̀ возше́дъ добродѣ́телей, бжⷭ҇твенный ма́рко, возгремѣ́лъ є҆сѝ на́мъ спаси́тельныхъ догма̑тъ вели́кїѧ та́йны, бжⷭ҇твенный проповѣ́дникъ бы́въ. тѣ́мже вѣ́рою тѧ̀ мо́лимъ, пребл҃же́нне: всѧ́кїѧ ско́рби, согрѣше́нїй и҆ бѣ́дъ на́съ свободѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Го́рꙋ тѧ̀, бл҃года́тїю бж҃їею приѡсѣне́ннꙋю, прозорли́выма а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотри́въ ѻ҆чи́ма, и҆зъ тебє̀ и҆зы́ти і҆и҃левꙋ провозглаша́ше ст҃о́мꙋ, во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Во всю̀ зе́млю вѣща́нїе твоѐ и҆зы́де, и҆ въ концы̀, премꙋ́дре, вселе́нныѧ, твои́хъ ꙗ҆́снѡ глагѡ́лъ си́ла, дв҃дски свѣ́тлѡ проповѣ́дающи спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Ꙗ҆ви́сѧ, сп҃се, ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ, а҆пⷭ҇лъ вселе́ннѣй премꙋ́дрый, и҆́стины ра́дость бл҃говѣствꙋ́ѧ, бг҃осїѧ́нїемъ свѣтоли́тїѧ просвѣща́емь, во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Но́зѣ твоѝ прⷪ҇ро́чески ᲂу҆краси́шасѧ: и҆́бо па́че сло́ва на́мъ бл҃говѣсти́лъ є҆сѝ проѧвле́ннѡ ми́ръ, бг҃опрїѧ́тне, пло́тїю ꙗ҆́вльшагѡсѧ концє́мъ, во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

На ѻ҆́блацѣ сло́во дв҃и́честѣмъ сѣ́де, є҆гѵ́пєтскїѧ совѣ́ты, и҆ бг҃обѡ́рныѧ мы̑сли ѡ҆бꙋи́въ разорѝ, ᲂу҆чє́нїи бжⷭ҇твеннагѡ ма́рка, ꙗ҆́кѡ милосе́рдъ, во спасе́нїе на́ше и҆ ѡ҆бновле́нїе.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣти́вый сїѧ́нїемъ прише́ствїѧ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ ѡ҆свѣти́вый крⷭ҇то́мъ твои́мъ ми́ра концы̀, сердца̀ просвѣтѝ свѣ́томъ твоегѡ̀ бг҃оразꙋ́мїѧ, правосла́внѡ пою́щихъ тѧ̀.

И҆ска́палъ є҆сѝ сла́дость бл҃гоче́стїѧ, слове́съ твои́хъ бжⷭ҇твенныхъ тꙋ́чꙋ, всю́дꙋ лꙋча́ми ѡ҆сїѧва́емь, ꙗ҆́вльсѧ бл҃года́тїю ꙗ҆́вѣ мы́сленнагѡ сл҃нца, ма́рко всебл҃же́нне, бг҃опрїѧ́тне.

И҆зъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆сто́чникъ и҆зше́лъ є҆сѝ, и҆ напоѧ́еши ѡ҆лѧденѣ̑вшаѧ сердца̀ стрꙋѧ́ми бога́тнѡ дꙋхо́вными, пло́дъ вмѣ́стѡ непло́дствїѧ приноси́ти ᲂу҆чѧ̀, а҆пⷭ҇ле.

Ты̀ петра̀ вели́каго сы́нъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ сегѡ̀ ᲂу҆че́ньми просвѣща́емь всегда̀, дꙋ́шы просвѣти́лъ є҆сѝ къ тебѣ̀ те́плѣ пристꙋ́пльшихъ, бл҃же́нне бг҃ови́дче а҆пⷭ҇ле.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ ѿ дв҃ы ро́ждсѧ, є҆гѵ́птѧнѡмъ, хрⷭ҇тѐ, посла́лсѧ є҆сѝ, ѿ ѻ҆ц҃а̀ возсїѧ́въ пре́жде всеѧ̀ тва́ри: и҆́мже ма́рка пома́залъ є҆сѝ, мꙋ́дре, тѣ́хъ наꙋча́юща бг҃оразꙋ́мїѧ та́инствѡмъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆бы́де на́съ послѣ́днѧѧ бе́здна, нѣ́сть и҆збавлѧ́ѧй, вмѣни́хомсѧ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́вцы заколе́нїѧ, спасѝ лю́ди твоѧ̑, бж҃е на́шъ: ты́ бо крѣ́пость немощствꙋ́ющихъ и҆ и҆справле́нїе.

Низложи́лъ є҆сѝ бро́вь беззако́нныхъ, гдⷭ҇и, и҆ досажде́нїе го́рдое смири́лъ є҆сѝ, а҆пⷭ҇ла твоего̀ показа́въ побѣдоно́сца си́лою твое́ю: ты́ бо крѣ́пость немощствꙋ́ющихъ и҆ и҆справле́нїе.

Вѣне́цъ наде́жды, сла́вне, и҆́мже ны́нѣ вѣнча́емсѧ, словесы̀ твои́ми проповѣ́далъ є҆сѝ, мꙋ́дре ма́рко, зижди́телѧ тва́ри, и҆́же въ на́шꙋ сла́вꙋ и҆сплете́нъ є҆стество́мъ пло́ти.

Пе́тръ тѧ̀ верхо́вный, сла́вне, ꙗ҆́вѣ та́йнѡ наꙋчѝ є҆ѵⷢ҇лїе списа́ти чⷭ҇тно́е, показа́въ слꙋжи́телѧ тѧ̀ бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти: ты́ бо на́мъ бг҃оразꙋ́мїѧ свѣ́тъ просте́рлъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆гѵ́пта, и҆́же пе́рвѣе во тмѣ̀ сꙋ́ща, гдⷭ҇и, дв҃ою бг҃ома́терїю просвѣти́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ проше́дъ, тогѡ̀ ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ сꙋ́етство, ᲂу҆чє́нїи бг҃огла́снагѡ ма́рка, чл҃вѣколю́бче.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Съ высоты̀ прїи́мъ бл҃года́ть дх҃а, ри́тѡрскаѧ плетє́нїѧ разрꙋши́лъ є҆сѝ, а҆пⷭ҇ле, и҆ ꙗ҆зы́ки всѧ̑ ᲂу҆лови́въ, ма́рко всесла́вне, твоемꙋ̀ влⷣцѣ приве́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твенное проповѣ́давъ є҆ѵⷢ҇лїе.

І҆́косъ:

Верхо́внаго а҆пⷭ҇ла ᲂу҆чени́къ бы́въ, съ ни́мъ хрⷭ҇та̀ сн҃а бж҃їѧ проповѣ́далъ є҆сѝ, на ка́мени и҆́стины ᲂу҆тверди́въ ле́стїю коле́блющыѧсѧ: на не́мже и҆ менѐ ᲂу҆тверди́въ, дꙋшѝ моеѧ̀ и҆спра́ви стѡпы̀, ꙗ҆́кѡ да вра́жїихъ сѣ́тей и҆зба́вльсѧ, непреткнове́ннѡ сла́влю тѧ̀: ты́ бо всѣ́хъ просвѣти́лъ є҆сѝ, ма́рко мꙋ́дре, бжⷭ҇твенное проповѣ́давъ є҆ѵⷢ҇лїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Тебѐ ᲂу҆́мнꙋю, бцⷣе, пе́щь разсмотрѧ́емъ, вѣ́рнїи, ꙗ҆́коже бо ѻ҆́троки спасѐ трѝ превозноси́мый, мі́ръ ѡ҆бновѝ, во чре́вѣ твое́мъ всецѣ́лъ, хва́льный ѻ҆тцє́въ бг҃ъ и҆ препросла́вленъ.

Бжⷭ҇твенными блиста̑нїи ѡ҆свѣща́емь, возломле́нїемъ та́йнѡ возпосыла́еши зареви̑дныѧ лꙋчы̀, ма́рко пребл҃же́нне: сло́во бо проповѣ́далъ є҆сѝ воплоща́емое, безлѣ́тное, хва́льнаго ѻ҆тцє́въ бг҃а и҆ препросла́вленнаго.

Бг҃одѣ́льными, вседѣ́телю, си́лами бг҃огла́снаго ᲂу҆ченика̀ воѡрꙋжи́въ, чꙋдодѣ́йственника сего̀ соверши́лъ є҆сѝ: недꙋ́ги бо ѿгна̀ и҆ ꙗ҆́зи и҆сцѣли́лъ є҆́сть, прехва́льнаго тѧ̀ проповѣ́дꙋѧ бг҃а и҆ препросла́вленнаго.

Оу҆чени́ческагѡ ли́ка старѣ́йшаго ᲂу҆чи́телѧ и҆мѣ́ѧ бжⷭ҇твеннаго петра̀, подо́бенъ семꙋ̀ ꙗ҆ви́лсѧ: все́ бо и҆спра́вилъ є҆сѝ церко́вное и҆сполне́нїе прехва́льнагѡ ѻ҆тцє́въ бг҃а и҆ препросла́вленнагѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Сто́лпъ са́мъ во є҆гѵ́птѣ поста́вилъ є҆сѝ, є҆ѵⷢ҇лїа твоегѡ̀ писа́нїе, ро́ждшемꙋсѧ безъ сѣ́мене ѿ бг҃ома́тере, рече́нїємъ послѣ́дꙋѧ и҆са́їи, пресла́вне, прехва́льнаго возвѣща́ѧ бг҃а и҆ препросла́вленнаго.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ ѻ҆́троцы і҆и҃лєвы, ꙗ҆́коже въ горни́лѣ, добро́тою бл҃гоче́стїѧ чистѣ́е зла́та блеща́хꙋсѧ, глаго́люще: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ро́ждшеесѧ сло́во ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде всѣ́хъ вѣ̑къ, въ є҆стество̀ человѣ́ческое ѡ҆бле́кшасѧ хрⷭ҇та̀ проповѣ́далъ є҆сѝ, сла́вне, и҆ вопїѧ́лъ: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Да́вшаго и҆збавле́нїе себѐ за на́ше согрѣше́нїе, и҆ стра́сть па́дшихъ, воздви́гшаго хрⷭ҇та̀ просла́вилъ є҆сѝ, сла́вне, вопїѧ̀: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Петро́вꙋ, ма́рко, повинꙋ́ѧсѧ премꙋ́дромꙋ ᲂу҆чи́тельствꙋ, премꙋ́дрѣ писа̑нїи воѡбрази́лъ є҆сѝ вѣ̑рнымъ чⷭ҇тно́е є҆ѵⷢ҇лїе, вопїю́щымъ: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Дв҃а є҆мманꙋ́ила носѧ́щи ꙗ҆́кѡ младе́нца, предста̀ є҆гѵ́птѧнѡмъ, и҆̀мже ꙗ҆́кѡ свѣ́тлаѧ ѕвѣзда̀ ма́рко посыла́етсѧ, взыва́ѧ: всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а по́йте, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразъ чⷭ҇тагѡ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ ѻ҆гнепали́маѧ кꙋпина̀ показа̀ неѡпа́льнаѧ: и҆ ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющꙋю ᲂу҆гаси́ти, мо́лимсѧ, пе́щь, да тѧ̀, бцⷣе, непреста́ннѡ велича́емъ.

Дости́гъ и҆сто́чника неизрече́нна, трисо́лнечнагѡ, бг҃оѧвле́нне, сїѧ́нїѧ, чистѣ́йша наслажда́ешисѧ и҆ ꙗ҆снѣ́йша ѡ҆боже́нїѧ, є҆́же па́че ᲂу҆ма̀, со а҆́гг҃лы ликꙋ́ѧ непреста́ннѡ, пребл҃же́нне.

Петро́ва ѻ҆́бщникъ бы́въ ᲂу҆че́нїѧ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ проповѣ́данїѧ, въ нбⷭ҇ныхъ живе́ши селе́нїихъ, съ ни́мже, бг҃оглаго́ливе пребл҃же́нне, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ на́съ, ма́рко а҆пⷭ҇ле.

Свѣ́тъ трисїѧ́ннѡ совокꙋплѧ́емь, є҆ди́нственнѡ же па́ки стра́ннѡ ᲂу҆строѧ́емь, проповѣ́далъ є҆сѝ бл҃гоче́стнѡ, досточꙋ́дне, просвѣща́емь заре́ю бл҃года́ти: тѣ́мже тѧ̀ мо́лимъ, ѡ҆ на́съ при́снѡ моли́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ма́рко честны́й а҆пⷭ҇лъ, є҆гѵ́птѧнѡмъ ст҃и́тель дарова́сѧ: къ ни́мже ꙗ҆́кѡ младе́нецъ вопло́щсѧ прїи́де, ѿ дв҃ы чⷭ҇тыѧ бг҃ома́тере гдⷭ҇ь сла́вы, є҆го́же досто́йнѡ велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Премꙋ́дрости нбⷭ҇ныѧ наꙋчи́всѧ, а҆пⷭ҇ле, плетє́нїѧ виті̑йскаѧ, и҆ чи́сла ѕвѣздосло́вцєвъ разори́лъ є҆сѝ ѧ҆зы́комъ твои́мъ, ѽ ма́рко пресла́вне! и҆ ᲂу҆чени́къ бы́въ петро́въ, мі́рꙋ проповѣ́далъ є҆сѝ є҆ѵⷢ҇льскаѧ словеса̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры, пра́здника г҃. И҆ а҆пⷭ҇ла г҃. Гла́съ а҃.

Подо́бенъ: Всехва́льнїи мч҃ницы:

Ма́рко всебл҃же́нне, ꙳ ѿ сла́достнагѡ пото́ка пи́лъ є҆сѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ и҆зъ є҆де́ма ᲂу҆стреми́вшаѧсѧ, ꙳ пресвѣ́тлѡ чи́стаѧ рѣка̀ ми́ра, ꙳ ѡ҆блива́ѧй вода́ми ꙳ є҆ѵⷢ҇льскїѧ твоеѧ̀ про́повѣди ꙳ землѝ лицѐ, ꙳ цр҃кѡ́вныѧ твє́рди напаѧ́ѧ, ꙳ бг҃одохнове́нными ᲂу҆чє́нїи.

Ма́рко пресла́вне, ꙳ мѡѷсе́й ᲂу҆́бѡ пре́жде ꙳ є҆гѵ́птѧны въ мо́ри потопѝ: ꙳ но ты̀, премꙋ́дре, ꙳ ѿ пре́лести тѣ́хъ ꙳ морскі́ѧ и҆звле́клъ є҆сѝ, ꙳ си́лою и҆́же къ тѣ̑мъ съ пло́тїю прише́дшагѡ, ꙳ и҆ тѣ́хъ рꙋкотворє́ннаѧ низложи́вша, ꙳ мы́шцею высо́кою.

Ѽ ма́рко всесвѧще́нне! ꙳ во свѣ́тѣ дх҃а живы́й, ꙳ дꙋхо́венъ ве́сь бы́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆ ны́нѣ, всебога́те, ꙳ и҆́же ко влⷣцѣ неѡскꙋ́дными зрѣ̑нїи, ꙳ и҆ бл҃же́ннѣйшими ѡ҆сїѧ̑нїи, ꙳ положе́ньми ѡ҆божа́емь, ꙳ та́инства глави́знꙋ, ꙳ и҆ кончи́нꙋ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ многовожделѣ́ннꙋ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Премꙋ́дрый ло́вче, ст҃ы́й ᲂу҆ченичѐ, дѣ́лателю сп҃совъ, и҆ сказа́телю тогѡ̀ стрⷭ҇те́й, и҆́же тва́рь вѣ́рою ѡ҆бте́къ, и҆ прельщє́нныѧ ꙗ҆зы́ки собра́въ, и҆ бг҃ꙋ приве́дъ, ꙗ҆́кѡ кади́ло до́брое на нб҃са̀ возведе́сѧ. тѣ́мже, предстоѧ̀ сꙋдїѝ, молѝ и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ беззако́нїй на́шихъ, и҆ въ де́нь сꙋ́дный и҆зба́витисѧ мꙋче́нїѧ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна, ѿ канѡ́на пра́здника пѣ́снь рѧдова́ѧ, и҆ ст҃а́гѡ пѣ́снь г҃. Прокі́менъ, гла́съ и҃: Во всю̀ зе́млю: Сті́хъ: Нб҃са̀ повѣ́даютъ сла́вꙋ бж҃їю: А҆пⷭ҇лъ, зача́ло ѯ҃г. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ а҃: И҆сповѣ́дѧтъ нб҃са̀ чꙋдеса̀ твоѧ̑: Є҆ѵⷢ҇лїе ма́рка, зача́ло к҃г. Прича́стенъ: Во всю̀ зе́млю:

Комментарии для сайта Cackle