Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ в҃і-й де́нь. И҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ меле́тїа, а҆рхїепⷭ҇кпа а҆нтїохі́и вели́кїѧ:

И҆ и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆леѯі́а митрополі́та, всеѧ̀ рѡссі́и чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха г҃: и҆ меле́тїа г҃.

Гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Пло́ти по ѵ҆поста́си соедини́вшасѧ безпло́тнаго, и҆ ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льнаго сло́ва, всемꙋ́дре, ꙳ кромѣ̀ преложе́нїѧ, и҆ слїѧ́нїѧ, ꙳ мꙋ́дрѣ наꙋчи́лъ є҆сѝ: ꙳ дѣ́йствꙋюща же сꙋгꙋ́бѡ ꙳ ѻ҆бои́ми є҆стествы̀, ꙳ и҆зъ ни́хже слежи́тъ, и҆ въ ни́хже (с. 247) зри́тсѧ, ꙳ є҆ди́нъ сы́й нераздѣ́ленъ сꙋщество́мъ, ꙳ въ се́мъ и҆ ѻ҆́номъ разꙋмѣва́емый.

Поꙋчи́всѧ, бл҃же́нне, ꙳ ст҃и́телю меле́тїе, въ зако́нѣ гдⷭ҇ни, ꙳ ꙗ҆́коже писа́сѧ, ꙳ дре́во ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ на вода́хъ поще́нїѧ стоѧ́щее, ꙳ и҆ плоды̀ добродѣ́телей предлага́ющее бл҃года́тїю, ꙳ просвѣти́вшагѡ ст҃ꙋ́ю дꙋ́шꙋ твою̀, ꙳ и҆ всѧ́ческихъ прїѧ́тельнꙋ ꙳ содѣ́лавша дх҃о́вныхъ ѡ҆сїѧ́нїй.

Оу҆краси́шасѧ, всемꙋ́дре, ꙳ писа́тельнѣ лани̑ты твоѧ̑, ꙳ ꙗ҆́кѡ гѡ́рлицы, лю́бѧщыѧ воздержа́нїе, ꙳ и҆ пи́щꙋ ѡ҆плева́ющыѧ жела́нїемъ, меле́тїе, ꙳ пи́щи разꙋ́мныѧ, ю҆́же тебѣ̀ хрⷭ҇то́съ да́рꙋетъ, ꙳ прїе́мъ мнѡ́гїѧ твоѧ̑ трꙋды̀, ꙳ и҆ ре́вность разжже́ннꙋю, ꙳ ю҆́же и҆мѣ́лъ є҆сѝ, предбѣ́дствꙋѧ вѣ́ры ра́ди.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ моли́твꙋ неꙋсыпа́ющꙋ ꙳ и҆ мольбꙋ̀ пребыва́ющꙋ, ꙳ и҆мꙋ́щи, пречⷭ҇таѧ, ко гдⷭ҇ꙋ, ꙳ напа̑сти ᲂу҆спѝ, ꙳ во́лны ᲂу҆кротѝ ѻ҆каѧ́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ, ꙳ и҆ въ ско́рби сꙋ́щее се́рдце моѐ ᲂу҆тѣ́ши, ꙳ ѻ҆трокови́це, молю́ тѧ, ꙳ и҆ ѡ҆благодатѝ ᲂу҆́мъ мо́й, ꙳ ꙗ҆́кѡ да досто́йнѡ тѧ̀ просла́влю.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ тѧ̀ ꙳ на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, ꙳ а҆́гница ро́ждшаѧ рыда́ше, ꙳ и҆ мт҃рски тебѣ̀ вѣща́ше: ꙳ сн҃е возжелѣ́нне, ꙳ ка́кѡ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ повѣ́шенъ є҆сѝ, долготерпѣли́ве; ꙳ ка́кѡ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ твоѝ, сло́ве, ꙳ пригвозди́шасѧ ѿ беззако́нныхъ, ꙳ и҆ кро́вь твою̀ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, влⷣко.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Пра́вило вѣ́ры, и҆ ѻ҆́бразъ кро́тости, воздержа́нїѧ ᲂу҆чи́телѧ ꙗ҆ви́ тѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́же веще́й и҆́стина: сегѡ̀ ра́ди стѧжа́лъ є҆сѝ смире́нїемъ высѡ́каѧ, нището́ю бога̑таѧ, ѻ҆́ч҃е меле́тїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ. (с. 248)

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Твоѧ̑ похвалы̑ и҆з̾ѧвлѧ́ю, всебл҃же́нне.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре: і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Свѣтода́вцꙋ предстоѧ̀ ве́сь свѣ́телъ, свѣ́томъ ра́зꙋма ѡ҆мраче́нное ѻ҆́ко дꙋшѝ моеѧ̀ просвѣтѝ, и҆ мглꙋ̀ ѿженѝ страсте́й твои́ми моли́твами: ꙗ҆́кѡ ст҃и́тель бо, прпⷣбне, и҆́маши дерзнове́нїе, меле́тїе.

Въ нѣ́дрѣхъ ѻ҆ц҃а̀ сѣдѧ́й, сопрⷭ҇носꙋ́щное и҆ соесте́ственное сло́во ро́ждшемꙋ, проповѣ́дника своегѡ̀ бж҃ества̀ поставлѧ́етъ є҆ди́нъ, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡмъ є҆динонра́вна тѧ̀ ны́нѣ, ѽ бг҃оѧвле́нне меле́тїе!

Бжⷭ҇твеннымъ просвѣти́всѧ сїѧ́нїемъ, ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀, є҆диноро́дна сло́ва, несозда́нна, вѣ́чна, бг҃осло́вилъ є҆сѝ, прпⷣбне: а҆́рїєвы же побо́рники є҆диномы́слєнныѧ разгна́лъ є҆сѝ, бжⷭ҇твеннымъ всеѻрꙋ́жїемъ ѡ҆гражда́емь.

Бг҃оро́диченъ:

Воплоще́ннаго, прест҃а́ѧ, родила̀ є҆сѝ, пре́жде безпло́тнаго, бг҃онача́льнаго сло́ва: є҆ди́на бо ѿ вѣ́ка лꙋча́ми чистоты̀, двⷭ҇тва же добро́тою, и҆ всенепоро́чными дарова̑нїи, была̀ є҆сѝ досто́йна, всенепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твержде́й въ нача́лѣ нб҃са̀ ра́зꙋмомъ, и҆ зе́млю на вода́хъ ѡ҆снова́вый, на ка́мени мѧ̀, хрⷭ҇тѐ, за́повѣдей твои́хъ ᲂу҆твердѝ: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ па́че тебє̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Твердѣ́йшꙋ дꙋ́шꙋ а҆дама́нта и҆мѣ́ѧ, гнило́е є҆ресе́й мнѣ́нїе, ты̀ ᲂу҆че́ньми благоче́стїѧ просвѣ́щсѧ, всеблаже́нне, ѡ҆плева́лъ є҆сѝ. тѣ́мже вѣ́рнїи тѧ̀ всѝ пѣ́сньми, бг҃омꙋ́дре, почита́емъ.

Оу҆подо́бивсѧ добродѣ́тельми хрⷭ҇тѡ́вымъ а҆пⷭ҇лѡмъ, ѻ҆́нѣхъ (с. 249) вла́сть и҆ престо́лъ наслѣ́довалъ є҆сѝ ꙗ҆́вственнѡ, меле́тїе всесла́вне, правосла́вїѧ сто́лпъ, и҆ бл҃гоче́стїѧ побо́рниче бы́въ.

Всыновле́нъ бг҃ꙋ, и҆́же ѿ бг҃а, бг҃а сло́ва, не низве́лъ є҆сѝ въ тва́рь безꙋ́мнѡ: но просла́вилъ є҆сѝ ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льна и҆ сопрⷭ҇то́льна, содѣ́телѧ и҆ зижди́телѧ всѣ́хъ вѣкѡ́въ, бг҃опрїѧ́тне.

Бг҃оро́диченъ:

Въ твою̀ ст҃ꙋ́ю бг҃ъ ᲂу҆тро́бꙋ всели́всѧ, воплоти́сѧ, ꙗ҆́коже вѣ́сть, бг҃ома́ти, и҆ спасѐ на́съ живоно́сными свои́ми стрⷭ҇тьмѝ: тѣ́мже тѧ̀ спасе́нїѧ две́рь, дв҃о, зна́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Поꙋчи́всѧ де́нь же и҆ но́щь въ зако́нѣ гдⷭ҇ни, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, ꙗ҆́кѡ дре́во плодови́то на вода́хъ дх҃о́вныхъ насажде́но ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ: тѣ́мже сщ҃е́нствовавъ бг҃ꙋ непоро́чнѡ, а҆́рїева хꙋле́нїѧ и҆ саве́ллїева ѕлосла́внагѡ нра́ва ꙗ҆́вѣ возгнꙋша́всѧ, правосла́вною мы́слїю, ст҃и́телю меле́тїе: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Плотски̑мъ недꙋ́гѡмъ многови̑днымъ и҆ дꙋшє́внымъ страстє́мъ многоѻбра̑знымъ, и҆сцѣле́нїе ѡ҆брѣ́тъ тобо́ю, пренепоро́чнаѧ, печа́лємъ же разрѣше́нїе, бѣда́мъ и҆ ско́рбемъ премѣне́нїе гото́во, и҆ ско́ро и҆збавле́нїе вѣ́рою несомнѣ́нною и҆ те́плымъ се́рдцемъ и҆сповѣ́даю твоѧ̑ ми́лѡсти, влⷣчце, сынѡ́мъ же человѣ́чєскимъ мнѡ́гаѧ твоѧ̑ чꙋдеса̀: и҆ молю́сѧ, кро́вомъ кри́лъ твои́хъ при́снѡ соблюстѝ, и҆ сохрани́ти мѧ̀ всегда̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за (с. 250) милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ, и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бж҃е́ствєнныѧ стра̑сти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ꙗ҆́вственнѡ, сщ҃еннотаи́нниче, преизѧ́ществовавъ, петра̀ прⷭ҇то́лъ наслѣ́довалъ є҆сѝ верхо́внагѡ, ѿ хрⷭ҇та̀ рꙋкоположе́ннагѡ, є҆гѡ́же и҆ нра́вꙋ поревнова́въ, сн҃а бг҃а жива́гѡ сп҃са просла́вилъ є҆сѝ, ᲂу҆че́нїємъ ѻ҆́нагѡ послѣ́дꙋѧ.

Всеразли́чными ᲂу҆кра́шенъ дарова́ньми, є҆динонача́лїѧ проповѣ́дникъ бы́лъ є҆сѝ, во ѻ҆ц҃ѣ̀ и҆ є҆диноро́днѣмъ сло́вѣ познава́емагѡ, и҆ бжⷭ҇твеннѣмъ дс҃ѣ, всемꙋ́дре: є҆ди́ницꙋ ᲂу҆́бѡ сꙋщество́мъ, въ тре́хъ ли́цѣхъ сꙋ́щꙋ, наꙋчи́лъ є҆сѝ, преподо́бне.

Воспита́всѧ добро́тами, бг҃оꙋче́нне, и҆ заре́ю тоѧ̀ воѡбража́емь, и҆ просвѣти́всѧ бжⷭ҇твенными блиста́ньми по прича́стїю, цр҃кви свѣ́тъ вторы́й бы́лъ є҆сѝ, бг҃оѧвле́нне, просвѣще́нїе бл҃гоче́стїѧ ꙗ҆влѧ́ѧ вѣ́рою притека́ющымъ.

Бг҃оро́диченъ:

Да ѻ҆́бразъ погребе́нный страстьмѝ взы́щеши бога́тствомъ бла́гости, въ дв҃и́ческꙋю всели́лсѧ є҆сѝ ᲂу҆тро́бꙋ, и҆зъ неѧ́же ты̀ премꙋ́дрость бж҃їѧ хра́мъ созда́лъ є҆сѝ, и҆́мже по́жилъ є҆сѝ съ человѣ́ки, ще́дре, и҆ спа́слъ є҆сѝ мі́ра концы̀.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Жирꙋ́ющей безмѣ́стнѡ всѧ́кой є҆́реси ѕлоде́мѡнстѣй, (с. 251) превше́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, бл҃горо́дїемъ дꙋшѝ, и҆ свѣ́тлостїю, и҆ всест҃ы́мъ нра́вомъ, и҆ тве́рдымъ бл҃гоче́стїемъ, бг҃оѧвле́нне пребл҃же́нне меле́тїе.

Всѧ́кимъ ᲂу҆се́рдїемъ а҆́рїєвы є҆диномꙋ́дренники ѿвраща́ѧ, правосла́вною вѣ́рою, бг҃оно́се, держа́вꙋ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ, въ трⷪ҇цѣ є҆ди́наго бг҃а на́мъ проповѣ́дꙋѧ, всебл҃же́нне ѻ҆́ч҃е меле́тїе.

Пребжⷭ҇твенныѧ трⷪ҇цы таи́нникъ бы́лъ є҆сѝ всеи́стиннѣйшїй, ѻ҆ц҃ꙋ̀ сло́во є҆диносꙋ́щно чествꙋ́ѧ и҆ сопрⷭ҇то́льно, и҆ бжⷭ҇твенный дх҃ъ є҆диноесте́ственъ ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ сло́вꙋ, всечестны́й ѻ҆́ч҃е меле́тїе.

Бг҃оро́диченъ:

Вѡ́инства вы́шнихъ, всечⷭ҇таѧ, си́лъ тѧ̀ ᲂу҆блажа́ютъ, ро́дове же всѝ человѣ́честїи досто́йнѡ сла́вѧтъ: тебє́ бо ра́ди є҆ди́ныѧ сꙋ́щи на землѝ съ нбⷭ҇ными совокꙋ́пльшесѧ, пою́тъ, дв҃о, ржⷭ҇тво̀ твоѐ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

И҆зсꙋши́лъ є҆сѝ пото́ки, бг҃омꙋ́дре, є҆реті́чєскїѧ, ѿве́рзлъ же є҆сѝ и҆сто́чники догма́тѡвъ пра́вости, непобѣди́мь побо́рникъ правосла́вїѧ бы́въ, бг҃облаже́нне.

И҆зсꙋши́въ мꙋ́тный а҆́рїевъ то́къ и҆ безбо́жный, напои́лъ є҆сѝ бога́тнѡ бл҃года́тными вода́ми вѣ́рныхъ собо́ры, и҆ цр҃ко́вное бл҃голѣ́пїе ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ.

Живы́й подо́бнѡ бжⷭ҇твенными начина́ньми, бы́лъ є҆сѝ пресвѣ́телъ, ѻ҆́ч҃е, дѣ́латель, неꙋкло́нно забра́ло бг҃оче́стїѧ, и҆ па́стырей наста́вникъ.

Бг҃оро́диченъ:

Просвѣща́ютъ дꙋ́шы правосла́внѡ пою́щихъ тѧ̀ речє́нїѧ прⷪ҇ро́чєскаѧ, твоѐ провозвѣща́юще пречⷭ҇тое зача́тїе, и҆ є҆́же вы́ше сло́ва, бг҃оневѣ́сто, твоѐ ржⷭ҇тво̀. (с. 252)

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Дх҃о́внагѡ твоегѡ̀ дерзнове́нїѧ ᲂу҆боѧ́всѧ, ѿстꙋ́пникъ бѣ́гаетъ македо́нїй, моли́твенное же слꙋже́нїе соверша́юще твоѝ рабѝ, любо́вїю притека́емъ, а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дниче меле́тїе, ѻ҆́гненный мечꙋ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ, всѧ̑ безбѡ́жныѧ закала́ѧй: воспѣва́емъ тѧ̀ свѣти́льника, просвѣти́вшаго всѧ̑.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їѧ снизхожде́нїѧ ѻ҆́гнь ᲂу҆стыдѣ́сѧ въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, сегѡ̀ ра́ди ѻ҆́троцы въ пещѝ ра́дованною ного́ю, ꙗ҆́кѡ во цвѣ́тницѣ ликꙋ́юще, поѧ́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ст҃ы́й тѧ̀ собо́ръ, первостоѧ́телѧ и҆мѧ́ше, бг҃опрїѧ́тное, є҆го́же ст҃ы́й дх҃ъ ѿ конє́цъ во є҆ди́но собра̀, пѣсносло́вѧщыѧ тогѡ̀ бж҃ество̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Равноче́стно полꙋчи́лъ є҆сѝ предсѣда́тельство а҆пⷭ҇лѡвъ хрⷭ҇то́выхъ, и҆ бжⷭ҇твенное си́хъ ᲂу҆че́нїе наслѣ́довалъ є҆сѝ, и҆ житїю̀ подо́бѧсѧ, пѣ́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Оу҆́мъ и҆мѣ́ѧ ѻ҆стрѣ́йшъ, къ бг҃овидѣ́нїю просте́ртъ, є҆реті́чествꙋющихъ тꙋпозрѣ́нїю порꙋга́лсѧ є҆сѝ, бл҃гочести̑выѧ же ᲂу҆чѧ̀ взыва́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ зерца́ло чи́сто твоеѧ̀ чистоты̀ блиста́ющасѧ бл҃года́тїю, свѣтороди́тельница, дв҃о, и҆ бцⷣа всечⷭ҇таѧ была̀ є҆сѝ. тѣ́мже согла́снѡ ржⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀ пое́мъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пресвѣ́тлѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ, є҆ди́но чти́ти бжⷭ҇тво̀, є҆́же (с. 253) во ѻ҆ц҃ѣ̀, и҆ сн҃ѣ, и҆ дс҃ѣ: и҆ си́лꙋ безмѣ́рнꙋ, и҆ црⷭ҇тво є҆ди́но ꙗ҆́вѣ, сво́йствѡмъ крѣ́пкѡ соблюда́ємымъ, ко́ейждо ѵ҆поста́си. є҆мꙋ́же и҆ поѧ̀ вопїѧ́лъ є҆сѝ: лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѧты́ни хра́мъ, свѧти́телю, бы́въ, всѧ̑ ѡ҆свѧща́еши, твоѐ и҆́мѧ нарица́ти тща́щыѧсѧ, и҆ ѻ҆́бразъ, ѻ҆́тче, тво́й любо́вїю, ꙗ҆̀же къ тебѣ̀, написꙋ́ющыѧ, блаже́нне, и҆ вѣ́рою пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а, по́йте и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Тайнонаставле́ньми и҆зрѧ́днѣйшее твоѐ ста́до просвѣти́лъ є҆сѝ: ны́нѣ же перворо́дныхъ це́рковь возрасти́лъ є҆сѝ, приложе́нїе бы́въ ѿ вѣ́ка просїѧ́вшымъ, свѧти́тельскими и҆ та́йными слꙋ́жбами. съ ни́миже вопїе́ши непреста́ннѡ: сщ҃е́ннїи, по́йте, лю́дїе, превозноси́те гдⷭ҇а во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Наꙋча́еми, всечⷭ҇таѧ, є҆́же на тебѣ̀ та́инствомъ, и҆ бы́вшее тобо́ю пожина́юще дꙋша́мъ и҆збавле́нїе и҆ спасе́нїе, зове́мъ со а҆рха́гг҃ломъ гаврїи́ломъ тебѣ̀, ра́дꙋйсѧ, вопїю́ще, бцⷣе, и҆ вѣ́рнѡ пѣснопою́ще тѧ̀, и҆ превозносѧ́ще, чⷭ҇таѧ, во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее нб҃съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Невеще́ственнѡ невеще́ственномꙋ предстоѧ̀, є҆го́же и҆ зижди́телѧ всѣ́хъ и҆ гдⷭ҇а, и҆ ѻ҆́ч҃ее сло́во, и҆ мꙋ́дрость, сꙋ́щественнѣ и҆ соесте́ственнѣ сꙋ́ща ты̀ бг҃осло́вилъ є҆сѝ свѣ́тлѡ, молѧ̀ не преста́й спастѝ, и҆̀же вѣ́рою тѧ̀, бг҃оглаго́ливе, хва́лѧщыѧ.

Трꙋды̀ потѧ́щасѧ дꙋхо́вными, и҆ ᲂу҆се́рднѡ є҆щѐ борю́щасѧ за него̀ съ дꙋхобо́рцы, тѧ̀ зрѧ̀ благі́й и҆ ст҃ы́й (с. 254) дх҃ъ вѣнча́въ, ꙗ҆́кѡ побѣди́телѧ прїѧ́тъ досто́йнѡ и҆ съ вы́шними, всеблаже́нне, ликостоѧ̑нїи счисли́ тѧ.

По́двигъ соверши́въ благочести́вый, и҆ тече́нїе сконча́въ, добрѣ́йшее, и҆ пра́вѣй вѣ́рѣ наꙋчи́въ всеблагоче́стнѡ, пра́ведный вѣне́цъ ѿ всѣ́хъ содѣ́телѧ прїѧ́лъ є҆сѝ, бг҃оглаго́ливе, собо́ра ᲂу҆чи́телей пѣ́снь ѿ пѣ́сней предпосыла́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆до́бнѡ, бцⷣе, преитѝ житїѧ̀ пода́ждь мѝ бꙋ́рю, напа́стей настоѧ̑нїѧ и҆ страсте́й, ꙗ҆́кѡ бл҃га ᲂу҆кротѧ́щи, и҆ наставлѧ́ющи къ добродѣ́тели и҆ стезѝ пра́вости, да ꙗ҆́кѡ бл҃годѣ́тельницꙋ непреста́ннѡ велича́ю тѧ̀.

Слꙋ́жба и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆леѯі́а митрополі́та, всеѧ̀ рѡссі́и чꙋдотво́рца.

А҆́ще хо́щетъ настоѧ́тель, соверша́емъ бдѣ́нїе.

И҆ пра́зднованїе прест҃ѣ́й бцⷣе, въ че́сть і҆кѡ́ны є҆ѧ̀ і҆́верскїѧ.

Слꙋ́жба сїѧ̀ пи́сана ѻ҆ктѡ́врїа г҃і днѝ.

На ма́лѣй вече́рни, стїхи̑ры пое́мъ на д҃. Гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Бл҃же́нне ст҃и́телю а҆леѯі́е, ꙳ ты̀ сло́ва гла́съ воспрїе́мъ, ꙳ ѡ҆ тѣле́сныхъ небре́глъ є҆сѝ, ꙳ ᲂу҆гѡ́дїѧ и҆ свѡ́йства ѡ҆ста́вивъ житїѧ̀, ꙳ и҆ мы́сленное преше́дъ мо́ре, ꙳ и҆ бл҃гоче́стїѧ ᲂу҆че́нїемъ, ꙳ и҆ гремѣ̑нїи премі́рными, ꙳ хрⷭ҇тꙋ̀ послꙋжи́лъ є҆сѝ, ꙳ бг҃облаже́нне.

Два́жды.

Ѽ чꙋдотво́рче а҆леѯі́е премꙋ́дре, ꙳ ты̀ мона́шескимъ житїе́мъ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, ꙳ тѧ́ бо бг҃ъ пре́жде и҆збра̀ ѿ ю҆́ности, ѻ҆́ч҃е, ꙳ па́стырѧ ѻ҆вца́мъ словє́снымъ и҆ ᲂу҆чи́телѧ вели́ка. ꙳ ты̀ свѧще́нникѡмъ наказа́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ все́й странѣ̀ рѡссі́йстѣй ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ, ꙳ (с. 255) ѡ҆сїѧва́ющи чꙋдесы̀ всѣ́хъ, ꙳ вѣ́рою припа́дающихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ. ꙳ тѣ́мже мо́лимсѧ: ꙳ просѝ ста́дꙋ твоемꙋ̀ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїѧ, ꙳ ѻ҆́ч҃е бг҃облаже́нне.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю а҆леѯі́е, ꙳ ты̀ со́ннымъ ꙗ҆вле́нїемъ разсла́бленнаго здра́ва сотвори́лъ є҆сѝ, ꙳ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ ᲂу҆крѣпи́въ, ꙳ ѡ҆би́дѧщемꙋ глаго́лѧ: ꙳ а҆́ще вско́рѣ не ѿда́си сокро́вища и҆́скреннѧгѡ, ꙳ не и҆́маши со ѻ҆дра̀ воста́ти. ꙳ ѻ҆́нъ же вско́рѣ съ покаѧ́нїемъ и҆ со слеза́ми ꙳ къ честнѣ́й твое́й ра́цѣ прише́дъ, ꙳ и҆сцѣле́нїе полꙋчѝ, ꙳ ѻ҆́ч҃е бг҃облаже́нне.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Прїиди́те, рѡссі́йстїи собо́ри, въ честнꙋ́ю па́мѧть чꙋдотво́рца а҆леѯі́а, во хра́мъ бжⷭ҇твенный, въ не́мже лежи́тъ честна́ѧ є҆гѡ̀ ра́ка, ꙗ҆́же и҆́мать въ себѣ̀ и҆сцѣле́нїй благода́ть, честно́е тѣ́ло є҆гѡ̀. къ немꙋ́же возопїи́мъ: вели́кїй свѧти́телю а҆леѯі́е чꙋдотво́рче, ты̀ похвала̀ землѝ рѡссі́йстѣй, ты̀ и҆ защище́нїе, ты̀ сокро́вище неиждива́емое дарова́нїй дꙋхо́вныхъ, и҆ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй неизчерпа́емый. тѣ́мъ воспѣва́юще глаго́лемъ: ра́дꙋйсѧ, сто́лпе и҆ ᲂу҆твержде́нїе цр҃кве: ра́дꙋйсѧ, съ первосвѧти́тели предстоѧ́й прⷭ҇то́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче всесвѣ́тлый, вѣ̑рныѧ ѡ҆сїѧва́ѧй чꙋдесы̀: но ᲂу҆̀бо, честны́й на́шъ свѧти́телю, моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ всѣ́хъ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Ст҃и́телю бг҃оно́се, ꙳ ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ ѿ млады́хъ ногте́й, ꙳ сосꙋ́дъ ѡ҆свѧще́нъ, а҆леѯі́е, ꙳ и҆ жили́ще прест҃а́гѡ дх҃а.

Сті́хъ: Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Свѧти́телей похвало̀, ꙳ свѧще́нникѡвъ сла́во, ꙳ мона́шествꙋющихъ пра́вило, ꙳ блаже́нне а҆леѯі́е, ꙳ ра́дꙋйсѧ, цр҃кве ᲂу҆твержде́нїе. (с. 256)

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Оу҆слы́ши моле́нїе твои́хъ ча̑дъ, ꙳ ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю а҆леѯі́е, ꙳ и҆ сле́зъ не пре́зри, ꙳ и҆ сердє́чнаѧ прошє́нїѧ ꙳ подава́й лю́бѧщымъ тѧ̀.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бра́дованнаѧ, ра́дꙋйсѧ, ꙳ ꙗ҆́же ра́дость мі́рꙋ ро́ждшаѧ, ꙳ хрⷭ҇та̀ жизнода́вца, ꙳ и҆ прама́тернюю, дв҃о, ꙳ печа́ль ѿе́мшаѧ.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡмъ сопрⷭ҇то́льна, и҆ врача̀ предо́бра, и҆ слꙋжи́телѧ благопрїѧ́тна, къ ра́цѣ твое́й честнѣ́й притека́юще, свѧти́телю а҆леѯі́е, бг҃омꙋ́дре чꙋдотво́рче, соше́дшесѧ любо́вїю въ па́мѧть твою̀ свѣ́тлѡ пра́зднꙋемъ, въ пѣ́снехъ и҆ пѣ́нїихъ ра́дꙋющесѧ, и҆ хрⷭ҇та̀ сла́вѧще, таковꙋ́ю благода́ть тебѣ̀ дарова́вшаго и҆сцѣле́нїй, и҆ гра́дꙋ твоемꙋ̀ вели́кое ᲂу҆твержде́нїе.

И҆́нъ. гла́съ д҃:

А҆пⷭ҇льскихъ догма̑тъ ѻ҆па́сна храни́телѧ, цр҃кве рѡссі́йскїѧ па́стырѧ и҆ ᲂу҆чи́телѧ, преблаже́ннагѡ а҆леѯі́а ст҃и́телѧ па́мѧть пра́зднꙋюще, славосло́вимъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего пѣ́сньми достодо́лжными, дарова́вшаго на́мъ ᲂу҆го́дника своего̀, ꙗ҆́кѡ ѻ҆би́льный и҆сто́чникъ точа́щъ врачева̑нїѧ, гра́дꙋ же москвѣ̀ похвалꙋ̀ и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На вели́цѣй вече́рни: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, на и҃. Гла́съ в҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Ра́дꙋйсѧ, пречⷭ҇тны́й а҆рхїере́ю вели́кїй, а҆леѯі́е пребл҃же́нне, цр҃ко́вный краси́телю, ст҃и́телей честно́е ᲂу҆добре́нїе, наро́дꙋ правосла́вномꙋ моли́твою помога́ѧ, землѝ рѡссі́йскїѧ вели́кое ᲂу҆твержде́нїе, честны́й ᲂу҆чи́телю на́шъ, безпомѡ́щнымъ по́моще, печа̑льнымъ ᲂу҆тѣше́нїе ра́достное, (с. 257) моле́бниче те́плый всѣ̑мъ скорбѧ́щымъ, тмꙋ̀ неразꙋ́мїѧ ѿгонѧ́ѧ, и҆ ко хрⷭ҇тꙋ̀ въ приста̑нища ти̑хаѧ прите́клъ є҆сѝ, въ ли́цѣ безпло́тныхъ предстоѧ̀, и҆ кра́сныѧ добро́ты влⷣчни наслажда́ешисѧ, и҆ сердца̀ благочести́выхъ на пѣ́нїе воздви́глъ є҆сѝ. хрⷭ҇тꙋ̀ помоли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ, и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, свѣти́ло всеѧ̀ рѡссі́йскїѧ митропо́лїи: ты́ бо добродѣ́телїю свѣ́тлѡ процвѣ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ма́слина плодови́та въ домꙋ̀ бж҃їи, и҆ разли̑чныѧ плоды̀ и҆зносѧ̀, бога́тнѡ раздава́еши ста́дꙋ твоемꙋ̀ слове́сномꙋ, и҆ на па́житехъ дх҃о́вныхъ тꙋ́чами твои́хъ моли́твъ напоѧ́еши, и҆сцѣлє́нїѧ незави́стнѡ и҆сточа́еши вѣ́рою притека́ющымъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, ст҃и́телю а҆леѯі́е. свѣщꙋ̀ свѣтлꙋ̀ себѐ ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ, и҆ во ѻ҆би́телехъ нбⷭ҇ныхъ всели́всѧ, и҆ трꙋдѡ́въ твои́хъ воздаѧ́нїѧ вѣнцы̀ прїѧ́лъ є҆сѝ: не да́лъ бо є҆сѝ сна̀ ѻ҆чи́ма твои́ма, и҆ вѣ́ждома дрема́нїѧ, до́ндеже сно́мъ ѻ҆́бщимъ ᲂу҆снꙋ́лъ є҆сѝ, прпⷣбне ст҃и́телю. хрⷭ҇тꙋ̀ помоли́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ и҆ весели́сѧ, а҆леѯі́е пресщ҃е́нный, бл҃года́тный проповѣ́дниче, тве́рдый ᲂу҆́ме, вїногра́да живо́тнагѡ ст҃опрозѧ́бшїй гро́здъ, вїно̀ и҆ска́пающїй, вѣ́рныхъ сердца̀ веселѧ́щее ᲂу҆чє́нїи медото́чными, ст҃опома́заннаѧ главо̀, честны́й на́шъ ᲂу҆чи́телю: прїидѝ, посѣтѝ на́съ ѡ҆ѕло́бленныхъ грѣхо́вными страстьмѝ, пога́ныхъ де́рзость низложѝ, проти́вныхъ проженѝ, ᲂу҆сѡ́бныѧ бра̑ни ᲂу҆кротѝ, и҆ болѣ̑зни и҆ недꙋ́ги всѧ̑кїѧ ѡ҆блегчѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ молѧ́сѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Ра́дꙋйсѧ, пресла́вный гра́де москва̀, красꙋ́йсѧ и҆ весели́сѧ, сицева́го и҆мѣ́ѧ бл҃года́ти и҆сто́чника неисчерпа́емаго, пребл҃же́ннаго и҆ чꙋдоноси́ваго а҆леѯі́а ст҃и́телѧ вели́каго, (с. 258) и҆́же мꙋ́дростїю ст҃а́гѡ дх҃а ᲂу҆кра́шшасѧ, и҆ ѿ ю҆́ности добродѣ́тельнагѡ ра́ди є҆гѡ̀ житїѧ̀, сосꙋ́дъ ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ бы́въ пощє́нїи и҆ моли́твами, сщ҃е́нства ма́стїю пома́засѧ, и҆сцѣле́нїѧ да́ръ прїе́мша ѿ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ по ст҃ѣ́мъ є҆гѡ̀ преставле́нїи, ѻ҆́трока, є҆́ле жи́ва сꙋ́ща, ма́терїю принесе́на къ честнѣ́й є҆гѡ̀ ра́цѣ, здра́ва сотворѝ. и҆ до ны́нѣ и҆сточа́етъ и҆сцѣле́нїе неѡскꙋ́днѡ съ вѣ́рою приходѧ́щымъ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ мо́литсѧ, дарова́ти дꙋша́мъ на́шымъ ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

И҆́ны стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Кі́ими похва́льными:

Кі́ими пѣ́сненными добро́тами воспое́мъ ст҃и́телѧ, хрⷭ҇тѡ́ва ᲂу҆ста̀ ти̑хаѧ, и҆ є҆ѵⷢ҇лїа є҆гѡ̀ проповѣ́дника свѣ́тла, церко́внаго храни́телѧ, и҆ застꙋ́пника землѝ рѡссі́йстѣй, вѣ́рномꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ побо́рника; є҆гѡ́же мл҃твами шата̑нїѧ врагѡ́въ хрⷭ҇то́съ низложѝ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Кі́ими бо́дренными ᲂу҆стна́ми похва́лимъ ст҃и́телѧ, хрⷭ҇то́вы це́ркве краси́телѧ, петрꙋ̀ верхо́вномꙋ ревни́телѧ, и҆ па́ѵлꙋ наслѣ́дника, нра̑вы подо́бѧщасѧ крⷭ҇ти́телю, петра̀ чꙋдотво́рца, рѡссі́йскагѡ сопресто́льника, и҆ лꙋчы̀ чꙋде́съ и҆спꙋща́юща ѻ҆би́льнѡ, и҆сцѣлє́нїѧ подава́юща незави́стнѡ всѣ̑мъ приходѧ́щымъ съ вѣ́рою, и҆ па́мѧть є҆гѡ̀ свѣ́тлѡ пра́зднꙋющымъ, вели́каго застꙋ́пника землѝ рѡссі́йстѣй и҆ ᲂу҆чи́телѧ, а҆леѯі́а ди́внаго чꙋдотво́рца, и҆ правосла̑внымъ лю́демъ на́шымъ те́плаго посо́бника; є҆гѡ́же ра́ди врагѝ хрⷭ҇то́съ низложѝ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость.

Кі́ими ᲂу҆краше́нными глагѡ́лы воспое́мъ свѧти́телѧ, ди́внаго въ чꙋдесѣ́хъ а҆леѯі́а, безплѡ́тнымъ сожи́телѧ, ѡ҆свѧще́ннаго ѿ пеле́нъ, столпа̀ це́ркве неподви́жима, весе́лїе землѝ рѡссі́йстѣй, пра́вды пра́вило, ѡ҆би̑димымъ застꙋ́пника, немощны̑мъ врача̀ безме́здна; є҆гѡ́же ра́ди дарова̀ хрⷭ҇то́съ цр҃квамъ соедине́нїе, и҆мѣ́ѧй ве́лїю ми́лость. (с. 259)

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Свѧти́телей ᲂу҆добре́нїе, и҆ ѻ҆ц҃є́въ красотꙋ̀, и҆сто́чника чꙋде́съ, землѝ рѡссі́йстѣй застꙋ́пника вели́ка, соше́дшесѧ, ѽ празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми воспое́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, а҆леѯі́е, тве́рдый ᲂу҆́ме, бл҃года́тїю и҆́стинною ѡ҆кропле́нъ. ѿню́дꙋже и҆ прїѧ́телище бы́въ прест҃а́гѡ дх҃а, чꙋде́съ да́ръ воспрїѧ́лъ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ съ первост҃и́тєли предстоѧ̀ престо́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, моли́сѧ ѡ҆ рабѣ́хъ твои́хъ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Кто̀ тебѐ не ᲂу҆бл҃жи́тъ:

Та́же Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Чтє́нїѧ г҃.

При́тчей чте́нїе.

[Глаⷡ҇ і҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. [г҃] Блаже́нъ человѣ́къ и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й, и҆ лѣ̑та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́йцѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. [и҃] Послꙋ́шайте ᲂу҆̀бо менє̀, ѽ ча̑да, честна̑ѧ бо рекꙋ̀. И҆ блаже́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ и҆ смы́слъ а҆́зъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менє̀ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆̀бо, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, (с. 260) ме́рзски же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́ли ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость, ѧ҆зы́къ же непрвⷣнагѡ поги́бнетъ. Оу҆стнѣ̀ мꙋже́й првⷣныхъ ка́плютъ бл҃года̑ти, ᲂу҆ста́ же нечести́выхъ развраща́ютсѧ. [Глава̀ а҃і] Мѣ̑рила льсти̑ваѧ, ме́рзость предъ гдⷭ҇емъ, вѣ́съ же пра́ведный прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀. И҆дѣ́же а҆́ще вни́детъ досажде́нїе, та́мѡ и҆ безче́стїе: Оу҆ста́ же смире́нныхъ поꙋча́ютсѧ премꙋ́дрости. Соверше́нїе пра́выхъ наста́витъ и҆̀хъ, и҆ поползнове́нїе ѿрица́ющихсѧ ᲂу҆пасе́тъ и҆̀хъ. не по́льзꙋютъ и҆мѣ̑нїѧ въ де́нь ꙗ҆́рости, пра́вда же и҆зба́витъ ѿ сме́рти. Оу҆́меръ првⷣный, ѡ҆ста́ви раска́ѧнїе: нарꙋ́чна же быва́етъ и҆ посмѣѧ́тельна нечести́выхъ па́гꙋба. Пра́вда непоро́чнагѡ и҆справлѧ́етъ пꙋти̑, въ нече́стїе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда мꙋже́й пра́выхъ и҆зба́витъ и҆̀хъ: безсовѣ́тїемъ же плѣнѧ́ютсѧ беззако́ннїи. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ ѿ ло́ва ᲂу҆бѣ́гнетъ, въ негѡ́же мѣ́сто предае́тсѧ нечести́вый. Во ᲂу҆стѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданѡмъ, чꙋ́вство же пра́ведныхъ бл҃госпѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ и҆спра́витсѧ гра́дъ, и҆ въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованїе. Во бл҃гослове́нїи пра́выхъ возвы́ситсѧ гра́дъ, ᲂу҆сты́ же нечести́выхъ раскопа́етсѧ. Рꙋга́етсѧ гра́жданѡмъ лише́нный ра́зꙋма, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый безмо́лвїе во́дитъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна, нижѐ (с. 261) въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ: сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости житїѐ нескве́рное. Бл҃гоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ, преста́вленъ бы́сть: восхище́нъ бы́сть, да не ѕло́ба и҆змѣни́тъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїемъ бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ̑та дѡ́лга: ᲂу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ. Лю́дїе же ви́дѣвше, и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи́ра хра́ма: и҆ ст҃а́гѡ самогла́сны. Гла́съ и҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю а҆леѯі́е, а҆́ще ка́ѧ страна̀ и҆лѝ кі́й гра́дъ молчи́тъ: но всѝ и҆́же тобо́ю просвѣще́ннїи, чꙋде́съ твои́хъ мно́жество слы́шаще и҆ ви́дѧще, и҆ мы̀ съ ни́ми похва́льными пѣ́сньми вопїе́мъ, и҆ глаго́лемъ: бл҃года́тїю прест҃а́гѡ дх҃а, хрⷭ҇тѡ́вымъ а҆пⷭ҇лѡмъ подо́бникъ бы́лъ є҆сѝ, и҆ вселе́ннꙋю всю̀ просвѣща́еши: тѣ́мже и҆ до царѧ̀ доидо́ша словеса̀ чꙋде́съ твои́хъ, ꙗ҆́кѡ лꙋча̀, и҆ да̑льнимъ ꙗ҆́кѡ бли́зъ сїѧ́юща, и҆ на́съ ѿ бѣ́дъ и҆ находѧ́щихъ лю̑тъ свободѝ твои́ми моли́твами.

Кто̀ дово́ленъ є҆́сть до́блестей твои́хъ и҆счестѝ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, трꙋды̀; кто́ бо слы́шѧ безмѣ́рное твоѐ смире́нїе, и҆ терпѣ́нїе и҆ чадолю́бїе, не ᲂу҆диви́тсѧ; ка́кѡ ᲂу҆́бѡ не ᲂу҆сꙋмнѣ́всѧ ни ма́лѡ, є҆гда̀ слы́ша проше́нїе царѧ̀ беззако́нна, да мѝ по́слеши, речѐ, ѻ҆́наго, больны̑мъ здра́вїе подава́ющаго, и҆ слѣпы̑мъ прозрѣ́нїе, и҆ хромы̑мъ тече́нїе, и҆ бѣсовѡ́мъ прогони́телѧ; да мѝ сего̀ по́слеши, да ᲂу҆мо́литъ своего̀ бг҃а, и҆ и҆сцѣли́тъ мою̀ цари́цꙋ, ѿжене́тъ бѣ́са, и҆ ѻ҆́чи просвѣти́тъ. ѽле проше́нїѧ, превосходѧ́ща (с. 262) человѣ́чєскїѧ ра́зꙋмы! ѽ ди́вство, бра́тїе! кто̀ не ᲂу҆диви́тсѧ; и҆лѝ кто̀ не похва́литъ крѣ́пкаго сего̀ хра́бреника, не то́кмѡ бо не ᲂу҆сꙋмнѣ́сѧ, но и҆ сꙋ́щихъ съ ни́мъ подкрѣплѧ́ѧ, глаго́лаше: пожди́те, не скорби́те, но ᲂу҆пова́нїе возложи́те на бг҃а, и҆ на пречⷭ҇тꙋю є҆гѡ̀ мт҃рь, и҆ ᲂу҆́зрите сла́вꙋ бж҃їю.

Бл҃га́гѡ ᲂу҆чи́телѧ хрⷭ҇та̀ благі́й ᲂу҆чени́къ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ а҆леѯі́е, до́бромꙋ па́стырю хрⷭ҇тꙋ̀ поревнова́лъ є҆сѝ, дꙋ́шꙋ твою̀ полага́ѧ за ѻ҆́вцы, и҆ царе́во свирѣ́пство, ꙗ҆́кѡ льво́во зїѧ́нїе во ѻ҆́вчꙋю кро́тость премѣни́лъ є҆сѝ, и҆ цари́цꙋ и҆сцѣли́лъ є҆сѝ, и҆ ста́дꙋ твоемꙋ̀ ско́рбь на ра́дость преложи́лъ є҆сѝ, и҆ цр҃кви ми́ръ ᲂу҆стро́илъ є҆сѝ, вели́каго же кнѧ́зѧ возвесели́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ мо́лимсѧ тебѣ̀: молѝ ѡ҆ на́съ чл҃вѣколю́бца влⷣкꙋ хрⷭ҇та̀, да спасе́тъ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Є҆гда̀ прише́лъ є҆сѝ ѿ царѧ̀, ми́ръ церко́вный, ѻ҆́ч҃е, носѧ̀, тогда̀ свѧти́телїе и҆ церко́внїи собо́ри и҆ наро́ди ра́достнѡ срѣта́хꙋ тѧ̀, свободи́телѧ бл҃года́рнѡ нарица́хꙋ. ѻ҆́вїи же ꙗ҆́кѡ побѣди́телю да́ры носѧ́ще, ра́достїю покланѧ́хꙋсѧ. кнѧ́зь же вели́кїй дими́трїй со слеза́ми вопїѧ́ше тѝ: ѽ влⷣко! что́ ти возда́мы проти́вꙋ трꙋдꙋ̀ твоемꙋ̀, и҆́мже на́мъ ми́ръ дарова́лъ є҆сѝ; но ᲂу҆̀бо, свѧти́телю а҆леѯі́е, моли́сѧ прилѣ́жнѡ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ спасти́сѧ гра́дꙋ твоемꙋ̀ невоева́нꙋ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По́сланъ бы́сть съ нб҃сѐ гаврїи́лъ а҆рха́гг҃лъ, бл҃говѣсти́ти дв҃ѣ зача́тїе: и҆ прише́дъ въ назаре́тъ, помышлѧ́ше въ себѣ̀, чꙋдесѝ ᲂу҆дивлѧ́ѧсѧ: ѽ ка́кѡ, въ вы́шнихъ непостижи́мь сы́й, ѿ дв҃ы ражда́етсѧ; и҆мѣ́ѧй прⷭ҇то́лъ нб҃о, и҆ подно́жїе зе́млю, во ᲂу҆тро́бꙋ вмѣща́етсѧ дв҃и́чꙋ; на него́же шестокрила́тїи и҆ многоѻчи́тїи зрѣ́ти не мо́гꙋтъ, сло́вомъ є҆ди́нѣмъ ѿ сеѧ̀ воплоти́тисѧ бл҃гоизво́ли. бж҃їе (с. 263) є҆́сть сло́во настоѧ́щее, что̀ ᲂу҆̀бо стою̀, и҆ не гл҃го́лю дв҃ѣ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ дв҃о, ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ: ра́дꙋйсѧ, мт҃и живота̀, бл҃гослове́нъ пло́дъ чре́ва твоегѡ̀.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме Є҆ѵфра́ѳовъ:

До́мъ ст҃а́гѡ дх҃а, ꙳ и҆ вселе́нїе бл҃года́ти, ꙳ а҆леѯі́е, ꙗ҆ви́сѧ. ꙳ и҆ ны́нѣ въ па́мѧть є҆гѡ̀ соше́дшесѧ, ꙳ того̀ воспое́мъ.

Сті́хъ: Восхва́лѧтсѧ преподо́бнїи во сла́вѣ, и҆ возра́дꙋютсѧ на ло́жахъ свои́хъ.

Ты̀ є҆сѝ ст҃и́телємъ похвала̀, ꙳ сщ҃е́нникѡмъ ᲂу҆добре́нїе, ꙳ мона́хѡмъ пра́вило. ꙳ и҆ мы̀ тѝ вопїе́мъ, ст҃и́телю а҆леѯі́е: ꙳ ра́дꙋйсѧ, цр҃кве ᲂу҆твержде́нїе.

Сті́хъ: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Прїимѝ ны́нѣ пѣ́нїе ꙳ ча̑дъ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е, ꙳ вѣ́рою пра́зднꙋющихъ, ꙳ и҆ лю́бѧщымъ тѧ̀ подава́й ꙳ ꙗ҆̀же на по́льзꙋ прошє́нїѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

Благі́й ра́бе, вѣ́рный дѣ́лателю вїногра́да хрⷭ҇то́ва, ты̀ и҆ тѧготꙋ̀ дневнꙋ́ю поне́слъ є҆сѝ, ты̀ и҆ да́нный тѝ тала́нтъ возрасти́лъ є҆сѝ, и҆ по тебѣ̀ прише́дшымъ не зави́дѣлъ є҆сѝ. тѣ́мже врата̀ нбⷭ҇наѧ ѿверзо́шасѧ тебѣ̀: вни́ди въ ра́дость гдⷭ҇а твоегѡ̀, и҆ молѝ ѡ҆ на́съ, свѧ́те а҆леѯі́е.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Творе́цъ и҆ и҆зба́витель:

На бл҃гослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь, гла́съ и҃:

Ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇лѡмъ сопрⷭ҇то́льна: Два́жды.

Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни. И҆ Бцⷣе дв҃о: є҆ди́ножды.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь: тропа́рь ст҃а́гѡ, два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Наста̀ свѣтоно́сный де́нь чꙋдотво́рца а҆рхїепⷭ҇кпа а҆леѯі́а (с. 264) па́мѧть. прїиди́те, соше́дшесѧ пра́зднꙋемъ свѣ́тлѡ, и҆ соста́вимъ ли́ки, похвала́ми почте́мъ є҆го̀, и҆ рце́мъ є҆мꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, честны́й свѣти́льниче рѡссі́йскїѧ землѝ: и҆сточа́еши бо чꙋдеса̀, и҆ и҆злива́еши и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Да тво́й па́ки сози́ждеши ѻ҆́бразъ, и҆стлѣ́вшїй страстьмѝ, сп҃се, нбⷭ҇ныхъ ᲂу҆таи́всѧ сꙋще́ствъ, воплоти́лсѧ є҆сѝ ѿ дв҃ы. є҆́йже согла́снѡ возопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Прїиди́те, торжествꙋ́емъ свѣ́тлѡ, пра́зднꙋющїи па́мѧть і҆ера́рха а҆леѯі́а чꙋдотво́рца: преста́висѧ бо ѿ землѝ къ невеще́ствєннымъ ѻ҆би́телемъ, и҆дѣ́же зри́тъ добро́тꙋ неизрече́ннꙋю, а҆́гг҃льскимъ во́инствѡмъ собесѣ́дникъ ꙗ҆́вльсѧ. тѣ́мже со а҆пⷭ҇лы и҆ мꙋ́чєники ликꙋ́ѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆леѯі́е преподо́бне, прилѣ́жнѡ моли́сѧ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆ чтꙋ́щихъ вѣ́рою па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Стѣна̀ неѡбори́маѧ на́мъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ є҆сѝ, бцⷣе дв҃о: къ тебѣ́ бо прибѣга́юще, невреди́ми пребыва́емъ, и҆ па́ки согрѣша́юще, и҆́мамы тѧ̀ моли́твенницꙋ, тѣ́мъ благодарѧ́ще вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Проповѣ́дꙋетъ, ѻ҆́ч҃е, твоѧ̑ чꙋдеса̀ ны́нѣ рѡссі́йскаѧ митропо́лїа, и҆ всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ и҆ страны̑ чꙋдодѣ̑йствїѧ, и҆́миже всѧ̑ ѿ болѣ́зней ско́рбныхъ и҆збавлѧ́еши, бг҃облаже́нне а҆леѯі́е: пита́телю вдѡ́въ, и҆ сиро́тъ ѻ҆те́цъ, помо́щникъ сꙋ́щымъ въ ско́рби всеизрѧ́денъ, пла́чꙋщымъ ᲂу҆тѣше́нїе, па́стырь и҆ наста́вникъ всѣ̑мъ заблꙋжда́ющымъ, а҆леѯі́е преподо́бне. и҆ на́съ твои́ми моли́твами ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви, (с. 265) и҆ моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, да грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́стъ вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щымъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃ломъ ра́дость мі́ра прїе́мшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ творца̀ твоего̀ и҆ гдⷭ҇а. ра́дꙋйсѧ, сподо́бльшаѧсѧ бы́ти мт҃и бж҃їѧ.

Та́же, степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ то́йже: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ. Та́же ѱало́мъ н҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Неиздае́ма є҆́сть бл҃года́ть ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, ю҆́же прїѧ́тъ ѿ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а. тѣ́мъ и҆ честны̑ѧ є҆гѡ̀ мо́щи бж҃їею си́лою вы́нꙋ содѣва́ютъ чꙋдеса̀, и҆ всѣ́хъ вѣ́рою призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀ ѿ неисцѣ́льныхъ недꙋ̑гъ и҆змѣнѧ́ютъ. є҆гѡ́же моли́твами, гдⷭ҇и, хрⷭ҇толюби̑вымъ лю́демъ посо́бствꙋй на врагѝ, и҆ належа́щихъ скорбе́й дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ свободѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

Канѡ́нъ бцⷣы со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ на и҃.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ, чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀, мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре, і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Колесни́цею бл҃года́ти твоеѧ̀, гдⷭ҇и, возвы́си на́шѧ по́мыслы ѿ до́льнихъ на гѡ́рнѧѧ, и҆ сподо́би восхвали́ти ᲂу҆го́дника твоего̀ ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, пѣ́снь тебѣ̀ бг҃ꙋ воспѣва́юща.

Колесни́цею хода́тайствъ твои́хъ, ᲂу҆́мъ на́шъ ѡ҆тѧгче́нный жите́йскими печа́льми возвы́си ѿ земны́хъ къ нбⷭ҇нымъ, и҆ наста́ви восхвали́ти тѧ̀ досто́йнѡ, ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, пѣ́снь побѣ́днꙋю бг҃ꙋ воспѣва́юща. (с. 266)

Колесни́цꙋ го́рдости мі́ра сегѡ̀ превозше́лъ є҆сѝ смире́нїемъ, и҆ взе́мъ крⷭ҇тъ тво́й. послѣ́довалъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ добро́тами, и҆ во приста́нище го́рнѧгѡ селе́нїѧ дости́гъ, пѣ́снь бг҃ꙋ побѣ́днꙋю воспѣва́еши.

Колесни́цею добродѣ́телей, ꙗ҆́кѡ и҆лїа̀ ѻ҆́гненною возше́лъ є҆сѝ на нб҃о: ѿѻнꙋ́дꙋже молѝ бг҃а, низпосла́ти, ꙗ҆́кѡ ми́лѡть, бл҃года́ть дх҃а, ᲂу҆ча́щꙋю ны̀ пѣ́снь побѣ́днꙋю бг҃ꙋ воспѣва́ти.

Бг҃оро́диченъ:

Колесни́це ѻ҆гнеѻбра́знаѧ, носи́вшаѧ бг҃а сло́ва во чре́вѣ твое́мъ воплоще́ннаго, молѝ є҆го̀ прилѣ́жнѡ, спасти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ, къ тебѣ̀ притека́ющымъ, и҆ побѣ́днꙋю пѣ́снь бг҃ꙋ воспѣва́ющымъ.

И҆́нъ канѡ́нъ, творе́нїе і҆еромона́ха є҆пїфа́нїа славїні́цкагѡ, ѳеоло́га, жи́вша во ѻ҆би́тели є҆гѡ̀.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Пои́мъ лю́дїе ди́внѡ чꙋдодѣ́йствовавшемꙋ въ чермнѣ́мъ мо́ри, хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: ꙗ҆́кѡ дре́вле і҆и҃лѧ всевоѡрꙋже́на стопа́ми, пѣшеше́ствовати непрохо́днꙋю сотворѝ, и҆ ѕло́бы дѣлода́телѧ фараѡ́на во глꙋбинѣ̀ потопѝ.

Бг҃осїѧ́тельными трїѷпоста́снагѡ свѣ́та зарѧ́ми бг҃ови́днѡ ѡ҆заре́нный, златоза́рный свѣти́льниче церко́вный, бг҃омꙋ́дре а҆леѯі́е, мо́лимъ тѧ̀: свѣтоно́сными твои́хъ моли́твъ лꙋча́ми, въ достолѣ́пꙋю твою̀ похвалꙋ̀, просвѣтѝ ᲂу҆́мъ тѧ̀ хва́лѧщихъ.

Хрⷭ҇топодража́тельный а҆́гг҃ле земны́й, бг҃омы́сленный нбⷭ҇нымъ а҆́гг҃лѡмъ собесѣ́дниче, бг҃овѣнча́нный а҆́дскихъ а҆́ггєлъ побѣди́телю, ᲂу҆досто́ивыйсѧ зрѣ́ти вели́каго совѣ́та а҆́гг҃ла бг҃а воплоще́нна, треблаже́нне а҆леѯі́е, мо́лимъ тѧ̀: твои́ми бг҃овнꙋша́емыми мольба́ми и҆зба́ви ны̀ ѿ дꙋшевре́дныхъ прилѡ́гъ а҆́дскихъ.

Горьково́дною дꙋшетлѣ́нныхъ прегрѣше́нїй бꙋ́рею (с. 267) потоплѧ́еми, къ тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ досточꙋ́днꙋ вла́ющагѡсѧ мо́рѧ ᲂу҆тиши́телю прибѣга́юще вопїе́мъ: свѧ́те а҆леѯі́е, твои́ми бг҃оꙋго́дными моли́твами ᲂу҆ти́ши волнꙋ́ющеесѧ страсте́й на́шихъ мо́ре.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣтоно́сный ѻ҆́блаче, ѡ҆дожди́вый на́мъ до́ждь нбⷭ҇ный, воплоще́нное сло́во бж҃їе, бг҃ороди́тельнице дв҃о, небото́чною твоегѡ̀ бл҃гоꙋтро́бїѧ водо́ю погасѝ ѻ҆гнепа́льный вредоно́сныхъ страсте́й на́шихъ пла́мень.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га и҆ всеѧ̀ тва́ри гдⷭ҇ь предвѣ́дый тѧ̀, ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, бꙋ́дꙋща па́стырѧ добра̀, ввѣ́ри тебѣ̀ па́ствꙋ слове́снꙋю, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ чл҃вѣколю́бецъ.

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га возлюби́въ творца̀, посто́мъ ѡ҆блегче́нъ, страсте́й мо́ре преше́лъ є҆сѝ, и҆ на безстра́стїѧ ве́рхъ добродѣ́тельми возше́дъ, бг҃а ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ, є҆ди́наго чл҃вѣколю́бца.

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га на высотꙋ̀ возше́дъ бг҃оразꙋ́мїемъ, ᲂу҆ви́дѣлъ є҆сѝ ᲂу҆́мнѡ та́мѡ неизречє́ннаѧ, и҆ прїѧ́лъ є҆сѝ да́ръ чꙋдотворе́нїѧ ѿ бг҃а чл҃вѣколю́бца.

Бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рца, хотѧ́ща роди́тисѧ и҆зъ тебє̀, пречⷭ҇таѧ, возвѣстѝ тебѣ̀ гаврїи́лъ: ра́дꙋйсѧ, дв҃о, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, є҆ди́нъ чл҃вѣколю́бецъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Да не хва́литсѧ мꙋ́дръ хвалѧ́йсѧ, но ѡ҆ се́мъ, є҆́же разꙋмѣва́ти, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ, возносѧ́й ро́гъ на́шъ, даѧ́й крѣ́пость царє́мъ на́шымъ.

Тѧ̀ бг҃омꙋ́дра ко́рмчїѧ, нбⷭ҇нымъ сло́ва бж҃їѧгѡ корми́ломъ бг҃охрани́мый кора́бль рѡссі́йскїѧ цр҃кве, къ благоти́шномꙋ вѣ́чныѧ жи́зни приста́нищꙋ пра́вѣ (с. 268) корми́льствовавша, блажа́ще мо́лимъ: всече́стне а҆леѯі́е, къ благове́дрой покаѧ́нїѧ тишинѣ̀ корми́льствꙋй дꙋ́шы на́шѧ.

Дꙋшеспаси́тельнꙋ всемо́щнагѡ мо́рѧ творца̀ за́повѣдь благопоспѣ́шнѡ сохра́нша, и҆ бꙋ́рнаѧ вла́ющагѡсѧ мо́рѧ треволнє́нїѧ моли́твою ᲂу҆тиши́вша, твои́мъ чꙋдодѣйстви́тельнымъ предста́тельствомъ ᲂу҆тишѝ волнꙋ́ющꙋюсѧ скорбе́й на́шихъ бꙋ́рю.

Златото́чнаѧ рѣко̀ бж҃їѧ, нбⷭ҇ными є҆ѵⷢ҇льскагѡ ᲂу҆че́нїѧ вода́ми бг҃осажде́нный цр҃кве рѡссі́йскїѧ ра́й наводни́вшаѧ ѻ҆би́льнѡ, досточꙋ́дне а҆леѯі́е, небото́чною дꙋхо́вныѧ ра́дости стрꙋе́ю напаѧ́й скорбѧ́щыѧ дꙋ́шы на́шѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Въ бг҃озда́нномъ бг҃осло́вѧще цр҃кве а҆пⷭ҇льскїѧ не́бѣ, къ тебѣ̀ свѣтоно́сномꙋ незаходи́магѡ сл҃нца нб҃ꙋ прибѣга́емъ, вопїю́ще: всепѣ́таѧ дв҃о, твое́ю нбⷭ҇ною по́мощїю помозѝ на́мъ, тѧ̀ блажа́щымъ, въ нбⷭ҇наѧ всели́тисѧ жили̑ща.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Благово́нною сло́ва бж҃їѧгѡ па́житїю, слове́снꙋю па́ствꙋ хрⷭ҇то́вꙋ бг҃оꙋго́днѡ воспита́ннꙋю, па́стырскимъ бг҃одꙋхо́внымъ и҆справле́нїѧ жезло́мъ, на пра́вꙋю спасе́нїѧ стезю̀ пꙋтево́дствивъ ꙗ҆́кѡ до́брый па́стырь, ᲂу҆досто́илсѧ є҆сѝ нетлѣ́ннꙋ вѣ́чныѧ жи́зни мздꙋ̀ воспрїѧ́ти въ го́рнѣмъ сїѡ́нѣ ѿ пастыренача́льника хрⷭ҇та̀ бг҃а. є҆го́же молѝ, досточꙋ́дне а҆леѯі́е, на́мъ твои̑мъ ѻ҆вца́мъ словє́снымъ сохрани́тисѧ ѿ неви́димыхъ волкѡ́въ хи́щныхъ.

Сла́ва, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ пома́засѧ ве́рхъ тво́й свѧще́нный, а҆рхїере́е а҆леѯі́е, и҆ сни́де на тѧ̀ бл҃года́ть бога́тнѡ, и҆ пребы́сть ꙗ҆́кѡ мѵ́ро на главѣ̀, сходѧ́щее на брадꙋ̀, брадꙋ̀ а҆арѡ́ню, и҆сходѧ́щаѧ ꙗ҆́кѡ роса̀ а҆ермѡ́нскаѧ, и҆ ѡ҆роша́ющаѧ ка́плѧми благодѣѧ́нїй твои́хъ притека́ющыѧ къ ра́цѣ (с. 269) моще́й твои́хъ, и҆ зовꙋ́щыѧ тебѣ̀ ᲂу҆се́рднѡ: ѻ҆́ч҃е преподо́бне, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти, чтꙋ́щымъ досто́йнѡ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Повелѣ́нное та́йнѡ прїе́мъ въ ра́зꙋмѣ, въ кро́вѣ і҆ѡ́сифовѣ, тща́нїемъ предста̀ безпло́тный, глаго́лѧ неискꙋсобра́чнѣй: приклони́вый схожде́нїемъ нб҃са̀ вмѣща́етсѧ неизмѣ́ннѡ ве́сь въ тѧ̀. є҆го́же и҆ ви́дѧ въ ложесна́хъ твои́хъ, прїе́мша ра́бїй зра́къ, ᲂу҆жаса́юсѧ зва́ти тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ, тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, вопїѧ̀, ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, прїѧ́лъ є҆сѝ да́ръ, тѣлє́сныѧ недꙋ́ги цѣли́ти, и҆ лꙋка̑выѧ дꙋ́хи ѿгонѧ́ти ѿ зовꙋ́щихъ хрⷭ҇тꙋ̀: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ты̀ є҆сѝ свѣти́ло рѡссі́йскїѧ землѝ, и҆ гра́дꙋ москвѣ̀ стѣна̀ нерꙋши́ма, на враги́ же побѣди́тель, и҆ хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ во бранѣ́хъ посо́бникъ, зовꙋ́щымъ хрⷭ҇тꙋ̀: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ты̀ бг҃осло́вилъ є҆сѝ є҆ди́ницꙋ несозда́ннꙋю, въ трїе́хъ ли́цѣхъ сꙋ́щꙋю, неслива́емꙋ же и҆ нераздѣ́льнꙋ, воꙋмлѧ́ѧ па́ствꙋ твою̀, ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, непреста́ннѡ зва́ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость є҆сѝ вои́стиннꙋ и҆ спасе́нїе, бцⷣе, и҆ на тѧ̀ наде́ждꙋ мою̀ возложи́хъ, спаси́ мѧ, дв҃о чⷭ҇таѧ, и҆ ᲂу҆крѣпѝ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебє̀ зва́ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Гла́сомъ благоглаго́ливымъ предразꙋмѣ́въ, а҆ввакꙋ́мъ зрѧ́ше (с. 270) сло́ва воплоще́нїе, и҆ взыва́ше ꙗ҆́вѣ: слꙋ́хъ ᲂу҆слы́шахъ бж҃їѧ совѣ́та, бг҃ъ бо непрело́жнѡ человѣ́кѡмъ возбесѣ́дꙋетъ, и҆зъ горы̀ грѧды́й дѣ́вственнагѡ чре́ва, и҆ мі́ръ и҆збавлѧ́ѧ началоро́дныѧ клѧ́твы.

Бг҃осодѣ́ѧнною смиреномꙋ́драгѡ и҆справле́нїѧ мре́жею неисче́тное ры́бъ слове́сныхъ мно́жество бг҃опоспѣ́шнѡ ᲂу҆ловле́й, бг҃омꙋ́дрый ло́вче, досточꙋ́дный а҆леѯі́е, бг҃окова́нною предста́тельства твоегѡ̀ ᲂу҆́дицею и҆звлецы́ ны и҆зъ глꙋбо́кїѧ ѕѡ́лъ мно́гихъ пꙋчи́ны.

Нбⷭ҇нымъ сло́ва бж҃їѧ врачевство́мъ, дꙋшетлѣ̑нныѧ ᲂу҆врачевствова́вый людски́хъ грѣхопаде́нїй ꙗ҆́зи, и҆ бг҃оꙋстро́еннымъ кро́ткагѡ наказа́нїѧ пла́стыремъ, ᲂу҆моврє́дныѧ и҆сцѣли́вый ра̑ны, безме́здный цѣли́телю, досточꙋ́дный а҆леѯі́е, мо́лимъ тѧ̀: и҆сцѣлѝ дꙋшеврє́дныѧ грѣхѡ́въ на́шихъ стрꙋ́пы.

Благоплодови́тое бг҃онасажде́ннагѡ са́да дре́во, благовѡ́нныѧ прозѧ́бшее достохва́льныхъ и҆справле́нїй плоды̀, и҆ плодонѡ́сныѧ просте́ршее къ нб҃ꙋ бг҃овнꙋши́мыхъ моле́нїй вѣ̑тви, всечꙋ́дне а҆леѯі́е, мо́лимъ тѧ̀: бг҃ора́сленымъ твоегѡ̀ покро́ва ли́ствїемъ ѡ҆сѣни́ ны ѿ вредоно́снагѡ лю́тыхъ бѣ́дъ же́га.

Бг҃оро́диченъ:

Къ тебѣ̀ златоза́рнаѧ свѣ́та невече́рнѧгѡ зарѐ, бг҃ороди́тельнице дв҃о, прибѣга́емъ вопїю́ще: свѣтоза́рнымъ твоегѡ̀ защище́нїѧ сїѧ́нїемъ, разрѣшѝ темнозра́ченъ ѻ҆́блакъ печа́лей на́шихъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннаго, но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Вскꙋ́ю проти́внїи ѡ҆полча́ютсѧ на ны̀, и҆мꙋ́щыѧ тѧ̀ крѣ́пка побо́рника; ты̀, ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, де́рзость и҆́хъ низложѝ, и҆ во́инство на́ше моли́твою твое́ю стра́шно и҆̀мъ покажѝ. (с. 271)

Вскꙋ́ю ᲂу҆ныва́емъ согнѣта́емїи мно́жествомъ печа́лей, и҆мꙋ́ще ско́рбныхъ ᲂу҆тѣ́шителѧ ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, и҆збавлѧ́юща ны̀ ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й на́шихъ, и҆ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ же и҆ неви́димыхъ;

Вскꙋ́ю, ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, тѣлє́сныѧ не́мѡщи нахо́дѧтъ на ны̀, и҆ бѣды̑ ѡ҆крꙋжа́ютъ ны̀, врача́ тѧ и҆мꙋ́щыѧ въ болѣ́знехъ, и҆ ᲂу҆тѣ́шителѧ въ ско́рбехъ; и҆змѝ ᲂу҆́бѡ ны̀ ѿ си́хъ моли́твами твои́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Вскꙋ́ю ѡ҆бꙋрева́ютъ мѧ̀ во́лны страсте́й, ко́рмчїѧ хрⷭ҇та̀ ро́ждшаѧ, дв҃о всенепоро́чнаѧ; ты̀ є҆го̀ молѝ си́хъ и҆схи́тити мѧ̀, и҆ къ стезѝ за́повѣдей є҆гѡ̀ пꙋти̑ моѧ̑ ᲂу҆пра́вити, молю́сѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нощебори́мыхъ страсте́й тимѣ́нїемъ, къ тебѣ̀ ᲂу҆́тренюю є҆ди́номꙋ бл҃гоꙋтро́бномꙋ, дꙋшѝ моеѧ̀ мглꙋ̀ просвѣтѝ, и҆ ᲂу҆́зы пресѣкѝ долгѡ́въ мои́хъ, ꙗ҆́кѡ да твои́мъ соприсносꙋ́щнымъ дх҃омъ просвѣща́емь, пра́вды пꙋ́ть нетлѣ́нный ѡ҆брѧ́щꙋ повелѣ́нїй твои́хъ.

Слове́снꙋю па́ствꙋ хрⷭ҇то́вꙋ бл҃гово́ннымъ є҆ѵⷢ҇льскагѡ ᲂу҆че́нїѧ ѕла́комъ бг҃оꙋго́днѡ воспита́вый, и҆ на пра́вый хрⷭ҇топодража́тельнагѡ житїѧ̀ пꙋ́ть бг҃олѣ́пнѡ наставле́й, па́стырю до́брый, всебл҃же́нне а҆леѯі́е, мо́лимъ тѧ̀, твои́ми моли́твами наста́ви ны̀ на пра́вꙋю за́повѣдей бж҃їихъ стезю̀.

Бг҃озда́нный дх҃а ст҃а́гѡ сосꙋ́де, чи́стымъ любвѐ бж҃їѧ зла́томъ бг҃олѣ́пнѡ позлаще́нный, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, раждеже́нымъ сло́ва бж҃їѧ сребро́мъ ча̑да твоѧ̑ ѡ҆богаще́й ѻ҆би́льнѡ, мо́лимъ тѧ̀, твои́ми моли́твами пода́ждь на́мъ нбⷭ҇ное бж҃їѧ бл҃года́ти бога́тство.

Бг҃онача́льномꙋ премі́рныхъ ᲂу҆мѡ́въ ли́кꙋ соѻбще́нный, и҆ бг҃осїѧ́тельными трїѷпоста́снагѡ свѣ́та зарѧ́ми бг҃ови́днѡ ѡ҆заре́нный, ᲂу҆́ме бг҃омꙋ́дрый, свѧщеннонача́льниче а҆леѯі́е, нбⷭ҇ною бг҃оѿкрове́нныѧ тѝ мꙋ́дрости лꙋче́ю, просвѣща́й свы́ше мра̑чныѧ ᲂу҆мы̀ на́шѧ. (с. 272)

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ора́сленный гро́здъ, воплоще́нное сло́во бж҃їе прозѧ́бшаѧ, бг҃осажде́ннаѧ лозо̀, всенепоро́чнаѧ дв҃о, мо́лимъ тѧ̀, бл҃гово́ннымъ бж҃їѧ бл҃года́ти вїно́мъ напаѧ́й жа́ждꙋщыѧ дꙋ́шы на́шѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Ѡ҆чи́сти ны̀, сп҃се, ѿ мно́гихъ грѣхѡ́въ на́шихъ, и҆ болѣ̑зни ѿженѝ моли́твами ст҃и́телѧ твоегѡ̀ а҆леѯі́а, и҆ ми́ръ цр҃квамъ твои̑мъ пода́ждь и҆ соедине́нїе.

Ѡ҆чи́сти сердца̀ на̑ша и҆ мы̑сли хода́тайствы твои́ми, ѻ҆́ч҃е: и҆ прїи́мъ ѿ на́съ приноси̑мыѧ тебѣ̀ моли̑твы, и҆спросѝ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ ѡ҆брѣстѝ на́мъ ве́лїю ми́лость.

Ѡ҆чи́стивъ се́рдце твоѐ, ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, и҆ тро́сть ѧ҆зы́ка твоегѡ̀ и҆з̾ѡстри́въ дх҃омъ, написа́лъ є҆сѝ въ сердца́хъ вѣ́рныхъ сло́во бг҃оразꙋ́мїѧ, ᲂу҆че́ньми твои́ми.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆чище́ннꙋ тѧ̀ дх҃омъ, всенепоро́чнаѧ, а҆рха́гг҃лъ гаврїи́лъ позна́въ, зовѧ́ше тебѣ̀: ра́дꙋйсѧ, дв҃о мр҃і́е, па́дшихъ воззва́нїе, и҆ клѧ́твы разрѣше́нїе.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зъ чре́ва а҆́дова во́плѧ моегѡ̀ ᲂу҆слы́шалъ є҆сѝ гла́съ мо́й, возве́лъ є҆сѝ ѿ тлѝ бꙋ́ри прегрѣше́нїй, ѡ҆бдержи́тъ бо, сп҃се, и҆ погрꙋжа́ти и҆скꙋша́етъ, бл҃же: но ꙗ҆́коже пре́жде і҆ѡ́нꙋ возве́лъ є҆сѝ ѿ тлѝ, и҆ менѐ, молю́сѧ, гдⷭ҇и, предвари́въ, спасѝ.

Златоза́рнаѧ рѡссі́йскаѧ ѕвѣздо̀, свѣтоно́сными равноапⷭ҇льскихъ и҆справле́нїй зарѧ́ми, бг҃озда́нное цр҃кве бж҃їѧ не́бо ѡ҆зари́вшаѧ свѣ́тлѡ, и҆ темномра́чнꙋ ва́рварскихъ навѣ́тѡвъ мглꙋ̀ разрѣ́шшаѧ бг҃опоспѣ́шнѡ, всебл҃же́нне а҆леѯі́е, разрѣшѝ те́менъ напа́стей вра́жїихъ ѻ҆́блакъ.

Въ бг҃олѣ́пнꙋю невеще́ственнагѡ бг҃а сла́вꙋ, (с. 273) веще́ствєнныѧ хра́мы бж҃їѧ бг҃отща́тельнѡ созда́вый, мы́сленный хра́ме бж҃їй, бг҃оно́се а҆леѯі́е, мо́лимъ тѧ̀: бг҃оꙋго́дными твои́ми мольба́ми, бг҃опрїе́мный хра́мъ бж҃їй сози́жди сердца̀ на̑ша.

Пагꙋборо́дное го́рдагѡ киче́нїѧ те́рнїе и҆сто́ргнꙋвый, и҆ доброра́слєныѧ смиреномꙋ́драгѡ бг҃омы́слїѧ лѣ́тѡрасли бг҃опоспѣ́шнѡ возрасти́вый, бл҃гоплодови́тый нбⷭ҇нагѡ са́да ко́реню, всечꙋ́дне а҆леѯі́е, насадѝ въ сердца́хъ на́шихъ бг҃орасти́тельный бг҃оꙋго́днагѡ смире́нїѧ ко́рень.

Бг҃оро́диченъ:

Всемо́щнаго морски́хъ треволне́нїй ᲂу҆тиши́телѧ, воплоще́нное сло́во бж҃їе, ро́ждшаѧ, бцⷣе дв҃о, нбⷭ҇ною твоегѡ̀ застꙋ́пничества тишино́ю, многобꙋ́рнꙋю ᲂу҆тишѝ скорбе́й на́шихъ молвꙋ̀.

Конда́къ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Взбра́нной:

Бжⷭ҇твеннаго и҆ пречестна́го ст҃и́телѧ хрⷭ҇то́ва, но́ваго чꙋдотво́рца а҆леѯі́а, вѣ́рнѡ всѝ пою́ще лю́дїе, любо́вїю да ᲂу҆блажи́мъ, ꙗ҆́кѡ па́стырѧ вели́каго, слꙋжи́телѧ же и҆ ᲂу҆чи́телѧ премꙋ́дра землѝ рѡссі́йстѣй. Дне́сь въ па́мѧть є҆гѡ̀ прите́кше, ра́достнѡ возопїе́мъ пѣ́снь бг҃оно́сномꙋ: ꙗ҆́кѡ и҆мѣ́ѧ дерзнове́нїе къ бг҃ꙋ, многоѻбра́зныхъ на́съ и҆зба́ви ѡ҆бстоѧ́нїй, да зове́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆твержде́нїе гра́дꙋ на́шемꙋ.

І҆́косъ:

Ди́внагѡ и҆ пречестна́гѡ чꙋдотво́рца ви́дѧще чꙋдеса̀, и҆сцѣлє́нїѧ подава́юща всѣ̑мъ ѿ дꙋшѝ съ вѣ́рою притека́ющымъ, и҆ хрⷭ҇тѡ́вы лю́ди неви́димѡ посѣща́юща, и҆ зе́млю рѡссі́йскꙋю просвѣща́юща, ра́достнѡ ѿ дꙋшѝ всѝ вкꙋ́пѣ соше́дшесѧ къ ра́цѣ моще́й є҆гѡ̀, слы́шаще же и҆ ви́дѧще чꙋде́съ мно́жество, и҆ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй неисчерпа́емь, чи́стыми сердцы̀ и҆ просвѣще́нными ра́зꙋмы, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋха́нно кади́ло, плоды̀ добродѣ́тєльны ѿ дꙋшѝ (с. 274) приносѧ́ще, и҆ ра́дꙋющесѧ воззове́мъ є҆мꙋ̀, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е честны́й, на́шъ ᲂу҆чи́телю, ꙗ҆́кѡ прїѧ́лъ є҆сѝ трꙋдѡ́въ твои́хъ воздаѧ́нїе, и҆ въ вы́шнихъ водворѧ́ешисѧ, ѡ҆ на́съ молѧ̀ чл҃вѣколю́бца бг҃а: чꙋде́съ да́ръ прїѧ́лъ є҆сѝ, землѝ рѡссі́йстѣй ѻ҆ц҃ъ и҆ ᲂу҆чи́тель, и҆ ст҃и́телємъ и҆зрѧ́днаѧ похвала̀ и҆ бл҃говѣ́рномꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ во бранѣ́хъ посо́бникъ крѣ́покъ. Ра́дꙋйсѧ, ст҃и́телю а҆леѯі́е, гра́дꙋ на́шемꙋ ᲂу҆твержде́нїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ і҆ꙋде́и ѻ҆трокѡ́мъ поревнова́въ, ѻ҆гнепа̑льныѧ стра̑сти ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тꙋ̀ при́снѡ поѧ̀, бл҃же́нне а҆леѯі́е: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ і҆ꙋде́и ѻ҆́троки подража́лъ є҆сѝ, живꙋ́щею бо въ тебѣ̀ дх҃а бл҃года́тїю просвѣ́щсѧ, воспѣ́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѿ і҆ꙋде́и ѻ҆трокѡ́мъ ревнꙋ́емъ, ви́дѧще мо́щи твоѧ̑ чꙋдоточа́щыѧ, любо́вїю распалѧ́еми хрⷭ҇тꙋ̀ зове́мъ: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ і҆ꙋде́и ѻ҆́троцы твоѐ проѡбрази́ша ржⷭ҇тво̀, дв҃о всечⷭ҇таѧ, ѻ҆́гнь бо въ пещѝ не ѡ҆палѝ и҆́хъ пою́щихъ: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Тѧ̀ живописꙋ́ющїй а҆ссѷрі́йскїй пла́мень, ю҆́ношы трѝ спасѐ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́коже и҆ дв҃ꙋ не ѡ҆палѝ ѻ҆трокови́цꙋ, въ бжⷭ҇твенномъ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ бжⷭ҇твеннаѧ и҆́скра: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Тѧ̀ ꙗ҆́кѡ ѿ нбⷭ҇нагѡ врача̀, да́ръ и҆сцѣле́нїѧ тꙋ́не прїе́мша, та́кѡ вредонѡ́сныѧ къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ ꙗ҆́зи тꙋ́не и҆сцѣли́вша, ᲂу҆се́рднѡ мо́лимъ, врачꙋ̀ безме́здный, а҆рхїере́е а҆леѯі́е, нбⷭ҇ною твои́хъ мо́льбъ цѣльбо́ю, и҆сцѣлѝ лю̑тыѧ недꙋ́ги дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ на́шихъ. (с. 275)

Бг҃отка́ннаѧ правосла́внагѡ благоче́стїѧ ри́зо, многоцѣ́нными превели́кихъ добродѣ́телей би́серми, бг҃олѣ́пнѡ ᲂу҆добре́наѧ, всехва́льне а҆леѯі́е, молѝ свѣ́томъ ѡ҆дѣѧ́ющасѧ бг҃а, въ свѣ́тлꙋю вѣ́чныѧ жи́зни ри́зꙋ ѡ҆дѣ́ѧтисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Трꙋдолю́бный бг҃осажде́ннагѡ са́да дѣ́лателю, бл҃гово́ннꙋю досточꙋ́дныхъ и҆справле́нїй кассі́ю насади́вый, и҆ бг҃ора́сленнꙋю по́стническагѡ воздержа́нїѧ смѵ́рнꙋ, въ бг҃олюби́вомъ се́рдцѣ твое́мъ вкорени́вый, свѧ́те а҆леѯі́е, нб҃ото́чнꙋю защище́нїѧ твоегѡ̀ ста́ктꙋ и҆зле́й на лю̑бѧщаѧ тѧ̀ сердца̀ на̑ша.

Бг҃оро́диченъ:

Ѿ бг҃осїѧ́тельнагѡ пра́вды сл҃нца, бг҃оѿкрове́ннѡ па́че ᲂу҆мѡ́въ премі́рныхъ ѡ҆зарѧ́ема, свѣтоза́рнаѧ лꙋно̀, всенепоро́чнаѧ дв҃о, свѣтоно́сною твоеѧ̀ бл҃года́ти лꙋче́ю мра̑чнаѧ просвѣтѝ сердца̀ на̑ша.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго хвали́ти ᲂу҆чи́лъ є҆сѝ па́ствꙋ твою̀, зовы́й: по́йте и҆ превозноси́те хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго ᲂу҆молѝ ѡ҆ на́съ ча́дѣхъ твои́хъ, ра́достнѡ пою́щихъ, и҆ превозносѧ́щихъ є҆го̀ во вѣ́ки.

Цр҃ю̀ нбⷭ҇номꙋ предстоѧ̀, па́ствꙋ твою̀ назира́й, пою́щꙋю и҆ превозносѧ́щꙋю хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго родила̀ є҆сѝ, дв҃о, є҆го́же а҆́гг҃ли пою́тъ, и҆ превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Находѧ́щыѧсѧ въ пла́мени, беззако́ннагѡ мꙋчи́телѧ велѣ́нїемъ, ѻ҆́троки подража́юще, немо́лчными ᲂу҆стна́ми въ вы́шнихъ похва́льнѡ возопїи́мъ: бл҃же преесте́ственнѡ сы́й прест҃ы́й, пою́щыѧ тѧ̀ свѣ́томъ ᲂу҆́мнымъ твои́мъ ѡ҆зарѝ.

Нбⷭ҇ною бг҃опрїѧ́тныѧ моли́твы цѣльбо́ю, тѣле́снꙋю ва́рварскїѧ цари́цы слѣпотꙋ̀ преесте́ственнѡ и҆сцѣли́вый, (с. 276) бг҃омꙋ́дрый дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ недꙋ̑гъ цѣли́телю, всеблаже́нне а҆леѯі́е, мо́лимъ тѧ̀: дꙋше́внꙋю и҆сцѣлѝ слѣпотꙋ̀ вредоно́сныхъ прегрѣше́нїй на́шихъ.

Цр҃ко́внаѧ красото̀, преѡсвѧще́ннаѧ главо̀, непоколе́бленный благоче́стїѧ сто́лпе, бг҃озда́нный вѣ́ры степе́ню, неисчерпа́емаѧ бжⷭ҇твенныхъ чꙋде́съ пꙋчи́но, всече́стне а҆леѯі́е, златото́чными твои́хъ мо́льбъ вода́ми вредоно́сенъ погасѝ ѻ҆́гнь печа́лей на́шихъ.

Пагꙋбоно́сное грѣхопаде́нїй ство́лїе, бжⷭ҇твеннымъ любвѐ бж҃їѧ ѻ҆гне́мъ бг҃оꙋго́днѡ соже́гъ, и҆ бг҃озда́ннымъ вѣ́ры степе́немъ, къ невеще́ственнꙋ ѻ҆гню̀, преесте́ственнꙋ, въ живонача́льной трⷪ҇цѣ бг҃ꙋ пристꙋпи́въ бл҃гоговѣ́йнѡ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, ѿ гее́нскагѡ ѻ҆гнѧ̀ и҆зба́ви дꙋ́шы ча̑дъ твои́хъ тѧ̀ блажа́щихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Присносꙋ́щнꙋю жи́знь, воплоще́нное сло́во бж҃їе, па́че сло́ва человѣ́ча, и҆́стиннѡ ро́ждшаѧ, всепѣ́таѧ бцⷣе дв҃о, мо́лимъ тѧ̀: и҆зба́ви ны̀ рабы̑ твоѧ̑ ѿ вѣ́чныѧ сме́рти.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

Вои́стиннꙋ свѣ́тъ мі́рꙋ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѣтѧ́щъ добродѣ́тельми, и҆ па́стырь и҆зрѧ́денъ твоегѡ̀ ста́да бы́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇та̀ велича́юща.

Вои́стиннꙋ вѣ́мы тѧ̀, ѻ҆́ч҃е, чꙋдотво́рца вели́ка, точа́ща мнѡ́га чꙋдеса̀, вѣ́рнѡ къ тебѣ̀ приходѧ́щымъ, и҆ хрⷭ҇та̀ велича́ющымъ.

Вои́стиннꙋ свѣ́тлѡ па́мѧть пра́зднꙋютъ ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, ца́рїе, и҆ а҆рхїере́и, и҆ всѝ лю́дїе, хрⷭ҇та̀ бг҃а велича́юще.

Бг҃оро́диченъ:

Вои́стиннꙋ ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇тїа́нѡмъ спасе́нїе: хрⷭ҇та́ бо родила̀ є҆сѝ спаса́ющаго ны̀, дв҃ꙋ чи́стꙋ тѧ̀ велича́ющыѧ. (с. 277)

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Въ тебѣ̀, бцⷣе, на́ше ᲂу҆мале́нїе преста̀, неви́димое бо сло́во во ᲂу҆тро́бѣ твое́й прїе́мшаѧ, сꙋгꙋ́ба того̀ родила̀ є҆сѝ, бг҃а вкꙋ́пѣ и҆ чл҃вѣ́ка, на него́же херꙋві́ми воззрѣ́ти не дерза́ютъ: тѣ́мже тѧ̀ велича́емъ, пречⷭ҇таѧ.

Благови́дною а҆рхїере́йскихъ и҆справле́нїй красото́ю, бг҃опоста́вленный престо́лъ тво́й бг҃олѣ́пнѡ ᲂу҆краси́вый, первопресто́льный і҆ера́рше, всече́стне а҆леѯі́е, молѝ сѣдѧ́щаго на премі́рныхъ прⷭ҇то́лѣхъ бг҃а, ᲂу҆досто́итисѧ на́мъ тѧ̀ блажа́щымъ, въ црⷭ҇твїи нбⷭ҇номъ, предста́ти бж҃їю прⷭ҇то́лꙋ.

Къ чꙋдотвѡ́рнымъ твои̑мъ моще́мъ притека́юще ᲂу҆се́рднѡ, мо́лимъ тѧ̀, чꙋдото́чный и҆сто́чниче, досточꙋ́дне а҆леѯі́е: бг҃ото́чною бжⷭ҇твенныхъ чꙋде́съ твои́хъ стрꙋе́ю ᲂу҆гасѝ раздеже́нное бѣ́дъ и҆ печа́лей на́шихъ горни́ло.

Съ ца́рствꙋемымъ мі́ромъ правосла̑вныѧ лю́ди на́ша ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ защитѝ, бг҃озда́нный правосла́вїѧ щи́те: и҆ це́ркви рꙋ́сскїѧ, первопресто́льный і҆ера́рше, всебл҃же́нне а҆леѯі́е, въ бг҃олѣ́пое церкве́й бж҃їихъ бл҃гострое́нїе, да́ждь свы́ше нбⷭ҇нꙋю по́мощь.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃ови́дцемъ мѡѷсе́емъ ви́дѣннаѧ въ сїна́и кꙋпино̀ неѡпа́льнаѧ, ѻ҆́гнь бжⷭ҇твенный, воплоще́нное сло́во бж҃їе ро́ждшаѧ, всест҃а́ѧ дв҃о, нбⷭ҇нымъ любвѐ бж҃їѧ ѻ҆гне́мъ разжзѝ ѡ҆ледѣ̑вшаѧ сердца̀ на̑ша.

Свѣти́ленъ:

Бл҃года́ть ст҃а́гѡ дх҃а, все́льшаѧсѧ въ тѧ̀, ст҃и́телѧ тѧ̀ показа̀: хрⷭ҇то́съ же тѝ врꙋчѝ па́ствꙋ свою̀, па́ствити на па́житехъ дх҃о́вныхъ, є҆гѡ́же ра́ди потща́лсѧ є҆сѝ наставлѧ́ти лю́ди. и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ ра́дꙋѧсѧ, живе́ши.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ ᲂу҆пова́нїе и҆мꙋ́ще на тѧ̀, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, (с. 278) мо́лимтисѧ, ко и҆́же и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ мольба́ми невреди̑мы на́съ до конца̀ сохранѝ.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на д҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Что̀ вы̀ нарече́мъ:

Что́ тѧ нарече́мъ, ст҃и́телю а҆леѯі́е; ꙳ ѕвѣздꙋ̀, ѡ҆зарѧ́ющꙋ поднбⷭ҇наѧ, ꙳ мі́ра красова́нїе всечестно́е, ꙳ сего̀ лꙋча́ми ѡ҆зарѧ́юща велѣ̑нїи бл҃говѣ́рїѧ, ꙳ и҆ є҆́реси тмꙋ̀ ѿгонѧ́юща, ꙳ молѝ, преподо́бне, ꙳ ѿ тлѝ и҆ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ, ꙳ вѣ́рою творѧ́щымъ па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Что́ тѧ нарече́мъ, прпⷣбне ст҃и́телю а҆леѯі́е; ꙳ рѣкꙋ̀, и҆злива́ющꙋ и҆сцѣлє́нїѧ незави́стнѡ ꙳ всѣ̑мъ вѣ́рою приходѧ́щымъ: ꙳ и҆сто́чникъ и҆сточа́ющь ᲂу҆че́нїй медото́чныхъ, ꙳ во всѧ̑ концы̀ простира́ющь, ꙳ и҆ вѣ̑рныѧ просвѣща́ющь: ꙳ моли́сѧ, прпⷣбне, ꙳ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Что́ тѧ ны́нѣ нарече́мъ, ꙳ ст҃и́телю а҆леѯі́е, ꙳ преди́вный чꙋдотво́рче; ꙳ врача̀ разꙋ́мна и҆ безме́здна, ꙳ и҆сцѣлѣва́юща всѧ́кꙋ ꙗ҆́зю дꙋше́внꙋю и҆ тѣле́снꙋю, ꙳ безплѡ́тнымъ равноче́стна: ꙳ моли́сѧ, прпⷣбне, ꙳ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Человѣ́че бж҃їй, и҆ вѣ́рный ра́бе, слꙋго̀ гдⷭ҇ень, мꙋ́жꙋ жела́нїй, сосꙋ́де и҆збра́нный, сто́лпе и҆ ᲂу҆тверже́нїе цр҃кве, црⷭ҇твїѧ наслѣ́дниче, не премолчѝ вопїѧ̀ за ны̀ ко гдⷭ҇ꙋ.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Бцⷣе, ты̀ є҆сѝ лоза̀:

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и: блажє́нна ѿ канѡ́на, пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ, гла́съ з҃: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть прпⷣбныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃є. А҆ллилꙋ́їа: Воззва́ша пра́веднїи: Сті́хъ: Мнѡ́ги скѡ́рби пра́вєднымъ: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle