Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃і-й де́нь. Прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ мартїнїа́на.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Прїиди́те, ꙗ҆́коже цвѣ́ты се́льными, и҆ раѧ̀ бжⷭ҇твеннагѡ бл҃гора́сленными цвѣ́ты, пѣ́сньми вѣнча́емъ страда́льца хрⷭ҇то́ва, правосла́вныхъ ѻ҆вча̀: чистоты́ бо добро́та, вѣ́ры же́ртва, сла́ва воздержа́нїѧ ꙗ҆ви́сѧ ꙗ҆́вственнѡ мі́рꙋ. Тѣ́мже прїѧ́тъ вѣне́цъ црⷭ҇твїѧ непремѣ́ненъ.

И҆мѣ́ѧ въ се́рдцы твое́мъ ѻ҆́гнь, мартїнїа́не бг҃облаже́нне, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, си́мъ ѡ҆пали́въ нечистоты̀ ѻ҆́бразъ ѻ҆трокови́цы, ѡ҆брѣ́тесѧ ᲂу҆ѧзви́въ сопротивоборца̀ мече́мъ є҆гѡ̀, ѿню́дꙋже прирази́всѧ тебѣ̀, ꙗ҆ви́сѧ смѣ́хъ предлежа̀ и҆́стиннѡ, и҆ посра́мленъ всескве́рненный.

Ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ вже́глъ є҆сѝ чꙋ́вственнѣ, проти́вꙋ вра̑жїимъ ѡ҆полче́нїѧмъ, пребл҃же́нне, мы́сль стѧжа́въ вѣ́чнагѡ ѻ҆гнѧ̀, сласте́й твои́хъ разжже́нїе ᲂу҆вѧди́лъ є҆сѝ ѕѣлѡ̀: на ка́мени же но́зѣ твоѝ поста́вль, прпⷣбне, на се́мъ хра́минꙋ созда́лъ є҆сѝ: по страна́мъ ѡ҆бходѧ̀, ѻ҆́ч҃е, терпѣ́нїемъ твои́мъ вѣнча́лсѧ є҆сѝ.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Ра́дꙋйсѧ, честна́ѧ и҆ многочꙋ́днаѧ палесті́нскаѧ похвало̀: возсїѧ́ бо на́мъ ꙗ҆́кѡ пресвѣ́тло со́лнце, и҆ врага̀ ѡ҆пали́въ всю̀ си́лꙋ, ᲂу҆́ды твоѧ̑ соже́глъ є҆сѝ ѻ҆гне́мъ, бл҃же́нне: въ гора́хъ бо и҆ пꙋсты́нѧхъ и҆ ѡ҆стровѣ́хъ, всѧ́ко и҆скꙋше́нїе тебѣ̀ принесѐ. Въ пꙋсты́ни ᲂу҆́бѡ женꙋ̀ тебѣ̀ предста́ви, на ка́мени же въ мо́ри и҆скꙋси́тель и҆скꙋси́ти тѧ̀ (с. 280) покꙋша́шесѧ, мꙋ́дре. Но, ѽ мартїнїа́не треблаже́нне! хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ ѡ҆ на́съ молѧ̀ не преста́й, творѧ́щихъ вѣ́рою твою̀ па́мѧть.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ.

Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Гро́здъ всезрѣ́лый, чⷭ҇таѧ, є҆го́же невоздѣ́ланнѡ во ᲂу҆тро́бѣ младоноси́ла є҆сѝ, на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ сего̀ ви́сѧща, рыда́ющи восклица́ла є҆сѝ, взыва́ющи: ча́до, сла́дость и҆ска́пай, є҆́юже пїѧ́нство всѧ́кое страсте́й ѿе́млетсѧ, бл҃годѣ́телю, менє̀ ра́ди тебѐ ро́ждшїѧ, бжⷭ҇твенными ᲂу҆тѣше́ньми, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бенъ.

На стїхо́внѣ ѻ҆ктѡ́иха. Сла́ва, гла́съ ѕ҃. Самогла́сенъ:

И҆спещре́нъ ѻ҆де́ждею чистоты̀, и҆ просвѣще́нъ моли́твою бжⷭ҇твенною, живꙋ́ща же и҆мѣ́ѧ хрⷭ҇та̀ въ себѣ̀, ѿ дв҃ы ро́ждшагосѧ, же́нскимъ ᲂу҆краше́нїемъ не восхи́тисѧ, ни сла́сти плотскі́ѧ прїѧ́тъ: но взы́де ᲂу҆се́рднѡ на тождерабо́тный ѻ҆́гнь: бжⷭ҇твенный ѻ҆́гнь въ се́рдцы и҆мѣ́ѧ, и҆ чꙋ́вственнымъ и҆ вре́меннымъ ѻ҆гне́мъ стра́стный ѻ҆́гнь попали́лъ є҆сѝ, и҆ гее́нскїй пла́мень ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ. Тѣ́мже моли́сѧ, мартїнїа́не бл҃же́нне, и҆ на́мъ всепа́гꙋбнагѡ и҆ вѣ́чнагѡ и҆зба́витисѧ ѻ҆гнѧ̀.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, и҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ: Тридне́венъ:

Лю́ди беззако́ннѣйшыѧ, безъ пра́вды пригвожда́ющыѧ тѧ̀ на дре́вѣ, дв҃а и҆ чⷭ҇таѧ мт҃и твоѧ̀ зрѧ́щи, ꙗ҆́коже сѷмеѡ́нъ проречѐ, ᲂу҆тро́бою, сп҃се, ᲂу҆ѧзвлѧ́шесѧ.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Пла́мень и҆скꙋше́нїй сле́зъ тече́ньми погаси́лъ є҆сѝ, блаже́нне, и҆ морска̑ѧ волнє́нїѧ, и҆ ѕвѣре́й стремлє́нїѧ ѡ҆бꙋзда́вый, взыва́лъ є҆сѝ: препросла́вленъ є҆сѝ, всеси́льне, ѻ҆гнѧ̀ и҆ бꙋ́ри спасы́й мѧ̀. (с. 281)

Канѡ́нъ.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла, вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть, препросла́вленный гдⷭ҇ь: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Та́йными пѣ́сньми согла́снѡ, прїиди́те, восхва́лимъ по́стника благоче́стїѧ дне́сь мартїнїа́на вѣ́рнѡ, ꙗ҆́кѡ до́брѣ и҆ зако́ннѡ пости́вшасѧ: тѣ́мже и҆ побѣ́ды прїѧ́тъ ѿ хрⷭ҇та̀ вѣне́цъ.

Неꙋкло́ннѡ стра́хомъ хрⷭ҇то́вымъ, ѻ҆́ч҃е, ѡ҆гражда́емь, стра́ха вра́жїѧ ꙗ҆́коже мо́лнїѧ ѿгна́лъ є҆сѝ: стра́шенъ бо бы́лъ є҆сѝ на ни́хъ терпѣ́нїемъ воздержа́нїѧ, и҆ мечта́ньми непоколеби́мь пребы́лъ є҆сѝ, прехва́льне.

Сп҃си́тельною си́лою хрⷭ҇то́вою, и҆скꙋше́нїе тебѣ̀ де́мѡнское наше́дшее, ᲂу҆до́бь ми́мѡ течѐ, жены̀ наи́тїе, прпⷣбне, ю҆́же спасы́й, ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ сеѧ̀ ра́ди ѕлонача́льника.

Бг҃оро́диченъ:

Во чре́вѣ поноси́вши безъ мꙋ́жа, чⷭ҇таѧ, и҆ дв҃а же мт҃и въ жена́хъ є҆сѝ нетлѣ́нна, дх҃омъ ст҃ы́мъ сн҃а бж҃їѧ заче́нши во ᲂу҆тро́бѣ: є҆го́же по благоволе́нїю ѻ҆ц҃а̀ родила̀ є҆сѝ безъ сѣ́мене.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Пло́ти воздержа́нїемъ ѿмы́лъ є҆сѝ ме́рзости ѕло́бꙋ ꙗ҆́коже ти́нꙋ, и҆ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ чистото́ю ᲂу҆ма̀ стези̑, преподо́бне, пра́ведныхъ, гла́дкихъ пꙋте́й ѿбѣ́гъ грѣхо́вныхъ, мꙋ́дре.

Вжили́въ се́рдце твоѐ, и҆ разже́гъ стра́хомъ и҆ любо́вїю гдⷭ҇нею, пло́ть твою̀ ѡ҆пали́лъ є҆сѝ во́лею ѻ҆гне́мъ (с. 282) невеще́ственнымъ, мꙋ́дре, си́мъ прописꙋ́ѧ на́мъ гее́нны, преподо́бне, негаси́мый ѻ҆́гнь.

Оу҆ранѧ́ѧ твоѐ тѣ́ло ѻ҆гне́мъ всеѧдꙋ́щимъ, гони́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ вѣне́чникъ, ᲂу҆ѧзвлѧ́ѧ сꙋпоста́та терпѣ́нїемъ, ѡ҆чища́ѧ же помышле́нїй скве́рнꙋ, прпⷣбне, и҆ ᲂу҆бѣлѧ́ѧ дꙋ́хомъ, и҆ дѣ́вствꙋѧ пло́тїю.

Бг҃оро́диченъ:

Зача́тїе неискꙋсомꙋ́жно, бжⷭ҇твенное рожде́нїе несказа́нно, па́че ᲂу҆ма́ бо бг҃ъ же ражда́емый вы́ше є҆стества̀. ѽ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀! ѽ чистоты̀ твоеѧ̀! тобо́ю бо ꙗ҆ви́сѧ мнѣ̀ бг҃ъ въ ра́бїи ѻ҆́бразѣ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Преподо́бный тво́й, гдⷭ҇и, въ поще́нїи свое́мъ по́двиги показꙋ́ѧ ᲂу҆се́рдїемъ мно́гимъ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ: и҆мѣ́ѧ бо крѣ́пость твою̀ преѡби́дѧще бѣ́сы, посѣчѐ сло́вомъ некрѣ́пкꙋю горды́ню. тѣ́мже тѧ̀ мо́лимъ, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ. Подо́бенъ:

Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ꙗ҆́же пресꙋ́щнаго бг҃а ро́ждшаѧ, со безпло́тными того̀ непреста́ннѡ молѝ, ѡ҆ставле́нїе прегрѣше́нїй, и҆ и҆справле́нїе житїѧ̀ да́ти на́мъ пре́жде конца̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю пою́щымъ тѧ̀ по до́лгꙋ, є҆ди́на всепѣ́таѧ.

И҆лѝ крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ:

Дв҃о пренепоро́чнаѧ, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а, ѻ҆рꙋ́жїе про́йде твою̀ прест҃ꙋ́ю дꙋ́шꙋ, є҆гда̀ распина́ема ви́дѣла є҆сѝ во́лею сн҃а и҆ бг҃а твоего̀: є҆го́же, бл҃гослове́ннаѧ, молѧ́щи не преста́й, проще́нїе прегрѣше́нїй на́мъ дарова́ти.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Оу҆мертви́сѧ томи́телѧ ле́сти ѡ҆брѣ́тенїе, и҆ побѣжде́нїе прїѧ́тъ: є҆ѧ́же бо ра́ди побѣди́ти надѣ́ѧшесѧ, се́ю низложи́сѧ, и҆ попира́етсѧ до́блѣ нога́ми крѣ́пкѡ. (с. 283)

Претерпѣ́лъ є҆сѝ до́блественнымъ нра́вомъ гдⷭ҇а, стєзѝ ᲂу҆пра́вилъ є҆сѝ, и҆ на ка́мень всели́лсѧ є҆сѝ, преподо́бне, безъ покро́ва лежа́щъ, ꙗ҆́кѡ на нб҃о возше́дъ, въ ма́лый ѻ҆́стровъ.

До́блественнѣи и҆ кра́снїи твоѝ но́зѣ, прехва́льне, къ тече́нїю просте́рлъ є҆сѝ, ѿ страны̀ въ странꙋ̀ преходѧ̀: бѣжа́лъ бо ѿ гра́да страсте́й, и҆ въ безстра́стїе дости́глъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Пребыла̀ є҆сѝ по ржⷭ҇твѣ̀ дв҃а, препѣ́таѧ, бг҃ъ бо безнача́льный ꙗ҆ви́сѧ и҆зъ тебє̀ проходѧ̀: є҆мꙋ́же вчл҃вѣ́чшꙋсѧ, подо́бїѧ ѻ҆́бразъ цѣлꙋ́емъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀, и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Две́рь ѡ҆брѣ́тъ добродѣ́тели, кова́рство врага̀, преподо́бне, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ жи́зни мое́й предста́тель, дꙋши́ же наста́вникъ погрꙋже́ннѣй лю́тѣ бꙋ́рею.

Да́ръ бж҃їй ꙗ҆́кѡ прїѧ́тъ, моли́твъ твои́хъ крѣ́пость, всѧ̑ соверша́еши, мꙋ́дре, пресла́внѡ, и҆ спаса́еши ѿ глꙋбины̀, и҆ ѿ бꙋ́ри и҆збавлѧ́еши страсте́й дꙋ́шы на́шѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Во двою̀ є҆стєствꙋ̀, и҆ ѵ҆поста́си є҆ди́ной бы́лъ є҆сѝ, и҆ соверше́нъ сы́й чл҃вѣ́къ: несмѣ́шенъ ѻ҆́бразъ, и҆лѝ зра́къ не пострада̀ сло́ве, воплоща́ѧсѧ, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ко гдⷭ҇ꙋ ѿ ки́та і҆ѡ́на возопѝ: ты́ мѧ возведѝ и҆зъ глꙋбины̀ а҆́да, молю́сѧ, да ꙗ҆́кѡ и҆зба́вителю, во гла́сѣ хвале́нїѧ, и҆́стины же дꙋ́хомъ пожрꙋ̀ тебѣ̀.

Си́лою бж҃їею ᲂу҆крѣ́пль твою̀ дꙋ́шꙋ, прехва́льне, не ᲂу҆жа́слсѧ є҆сѝ наде́ждею ѡ҆гражда́емь, непрепла́ваемꙋ глꙋбинꙋ̀, мꙋ́дре, прейтѝ: но спасе́сѧ, делфі́нми носи́мь.

Житїѐ твоѐ а҆́гг҃лы и҆́стиннѡ ᲂу҆дивѝ, де́мѡны посрамѝ, (с. 284) и҆ человѣ́ки просвѣтѝ, и҆ женꙋ̀ па́че спа́слъ є҆сѝ, и҆ на стезю̀ поще́нїѧ привле́клъ є҆сѝ.

Подо́бїе твои̑мъ трꙋдѡ́мъ, и҆ честны̑мъ подвигѡ́мъ, мꙋ́дре, твоѐ преи́тїе по достоѧ́нїю и҆́стиннѡ бы́сть: и҆ взѧ́тъ на врагѝ цѣломꙋ́дрїѧ побѣ́дꙋ, воздержа́нїемъ ѕмі́ѧ ᲂу҆би́въ.

Бг҃оро́диченъ:

Зако́ны ѡ҆ тебѣ̀ и҆знемого́ша, вои́стиннꙋ є҆стества̀, дв҃о чⷭ҇таѧ, дѣ́вствꙋеши бо, ро́ждши сопресто́льна ѻ҆ц҃ꙋ̀, и҆ бжⷭ҇твенномꙋ дх҃ꙋ, сло́во сꙋ́ща, бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка.

Конда́къ, гла́съ в҃. Подо́бенъ: Твє́рдыѧ:

Ꙗ҆́кѡ подви́жника благоче́стїѧ и҆скꙋ́сна, и҆ страда́льца произволе́нїемъ честна́го, и҆ пꙋсты́ни жи́телѧ и҆ все́льника, въ пѣ́снехъ досто́йнѡ восхва́лимъ мартїнїа́на присночестна́го: то́й бо ѕмі́ѧ попра̀.

І҆́косъ:

Ѿ конє́цъ да́же до конє́цъ про́йде вѣща́нїе кра́сныхъ добродѣ́телей, и҆ бжⷭ҇твенныхъ пѡ́двигъ твои́хъ: мла́дъ сы́й во́зрастомъ, въ пꙋсты́нѧхъ возжела́лъ є҆сѝ пожи́ти, пѣ̑нїѧ хрⷭ҇тꙋ̀, ѱалмы̀ и҆ моли̑твы воспꙋща́ѧ при́снѡ: де́нь же и҆ но́щь возраста́ѧ въ болѣ́знехъ и҆ слеза́хъ, чи́стѣ житїѐ твоѐ сконча́лъ є҆сѝ, и҆ мꙋ́дрѣ ѕлонача́льнаго посрами́лъ є҆сѝ, ты́ бо ѕмі́ѧ попра́лъ є҆сѝ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ, посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ве́щнагѡ житїѧ̀ ᲂу҆ста́вль себѐ, мона́шествꙋй, бѣ́гай крѣ́пкѡ, гра́ды всѧ̑ и҆ страны̑ ѡ҆бходѝ, ꙗ҆́кѡ досто́йнѡ: мартїнїа́нъ бо ᲂу҆чи́тъ безъ печа́ли пѣ́ти: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Тве́рдымъ хожде́нїемъ па́ѵловꙋ бы́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, ше́ствїю ѻ҆́бразъ, любо́вїю гонѧ̀, є҆го́же пости́глъ є҆сѝ воздержа́нїѧ (с. 285) тече́нїемъ твои́мъ: тѣ́мже и҆ ꙗ҆́кѡ стра́ненъ мі́ра позна́лсѧ є҆сѝ, прехва́льне, цр҃ю̀ нбⷭ҇номꙋ, и҆ просла́вилсѧ є҆сѝ вѣ́рнѡ.

Тече́нїе скончава́ѧ поще́нїѧ твоегѡ̀, ᲂу҆чени́къ хрⷭ҇то́въ дх҃омъ бжⷭ҇твеннымъ проꙋвѣ́дѣвъ ѿше́ствїе є҆́же ѿ тѣ́ла, поѧ́ше дꙋше́ю несомнѣ́нною: ꙗ҆́кѡ въ рꙋ́цѣ твоѝ, влⷣко, дꙋ́хъ мо́й, и҆ дꙋ́шꙋ мою̀ ны́нѣ предаю̀.

Бг҃оро́диченъ:

Во́дꙋ жи́вꙋ подаѧ̀ ѿ и҆сто́чника хрⷭ҇то́съ и҆сточѝ, въ твою̀ ст҃ꙋ́ю, пресла́внаѧ, ᲂу҆тро́бꙋ всели́сѧ, пребы́въ неслїѧ́ненъ, всѣ́хъ нетлѣ́нїѧ напои́въ вѣ́рою зовꙋ́щихъ: бл҃гослове́нна є҆сѝ бг҃а пло́тїю ро́ждши.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Совле́кшисѧ чꙋ́вственнѣ плотскі́ѧ немощны́ѧ ри́зы, и҆ мꙋ́жества взе́мши ѻ҆де́ждꙋ и҆ ра́зꙋмъ, ѻ҆трокови́ца вопїѧ́ше постѧ́щисѧ: тѧ̀ превозноша́ю, і҆и҃се, во вѣ́ки всѧ̑.

Ра́дꙋетсѧ ᲂу҆се́рднѡ вои́стиннꙋ на ка́мени хрⷭ҇то́вѣ ᲂу҆твержде́на, и҆ посто́мъ и҆ вѣ́рою воѡрꙋжи́вшисѧ крѣ́пкѡ, ѻ҆трокови́ца вопїѧ́ше въ пѣ́снехъ: тѧ̀ превозноша́ю, і҆и҃се, во вѣ́ки.

Ꙗ҆́кѡ преложе́нъ ѿ тлѣ́нныхъ, и҆ вы́шнѧгѡ нетлѣ́нїѧ прича́стникъ бы́въ, бг҃оно́се, и҆ бжⷭ҇твенное тече́нїе сконча́въ, вѣне́цъ прїе́мъ, вопїѧ́лъ є҆сѝ: тѧ̀ превозноша́ю, і҆и҃се во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Сше́дый съ нб҃сѐ за милосе́рдїе, ще́дре, бж҃е всѧ́ческихъ, и҆ ро́ждсѧ ѿ дв҃ы, спасѝ пою́щыѧ: по́йте, всѧ̑ дѣла̀, гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Что̀ ѡ҆ тебѣ̀ ве́лїѧ и҆ пресла́внаѧ та́йна, а҆да́мова дщѝ и҆ вы́шнѧгѡ мт҃и, є҆ди́ный къ бг҃ꙋ небла́зненный вѣ́рныхъ мо́стъ; тѧ̀ немо́лчными пѣ́сньми вѣ́рнїи бцⷣꙋ велича́емъ.

Зако́ны превозше́дъ, ѻ҆́ч҃е, поще́нїѧ, просїѧ́лъ є҆сѝ въ (с. 286) воздержа́нїи всѧ́цѣмъ, и҆ моли́твѣ бдѧ̀, посто́мъ же вкꙋ́пѣ и҆ чистото́ю и҆ говѣ́нїемъ. тѣ́мже тво́й вѣнча́тель при кончи́нѣ страда́нїй тѧ̀ проповѣ́дꙋетъ хрⷭ҇то́съ.

Досто́инъ бг҃ꙋ ꙗ҆ви́всѧ, ꙗ҆́кѡ до́брѣ подви́глсѧ є҆сѝ: всѧ́ко бо бре́мѧ ѿве́ргъ, ле́гкѡ преплы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, вели́кꙋю и҆ тѧ́жкꙋю житїѧ̀ сегѡ̀ пꙋчи́нꙋ, и҆ прише́лъ є҆сѝ въ приста́нище ти́хо, преше́дъ твоѐ тече́нїе, мꙋ́дре.

Бг҃оро́диченъ:

Ты̀ є҆сѝ и҆́стиннѡ є҆ди́на, бцⷣе приснодв҃о, хрⷭ҇тїа́нъ направле́нїе, грѣ́шникѡвъ предста́тельница: и҆зъ тебє́ бо благоче́стнѡ возсїѧ̀ и҆збавле́нїе. съ ни́мже тебѣ̀ по до́лгꙋ въ вѣ́рѣ пѣ́снь скончава́ю.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Нб҃о ѕвѣзда́ми:

А҆́гг҃льскагѡ житїѧ̀ жела́ѧ, ᲂу҆дали́лъ є҆сѝ себѐ въ пꙋсты́нѧхъ: и҆ стра̑сти покори́въ пло́ти, равноа́гг҃ленъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, мартїнїа́не бг҃оно́се.

Бг҃оро́диченъ: Подо́бенъ:

Гора̀, ю҆́же предви́дѣ дре́вле бжⷭ҇твенный а҆ввакꙋ́мъ, присѣ́нна, часта̀, ты̀ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, дв҃о, и҆ тѧ̀ дв҃дъ и҆менꙋ́етъ ᲂу҆сыре́нꙋ и҆ тꙋ́чнꙋ.

Комментарии для сайта Cackle