Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ ѕ҃і-й де́нь. Ст҃а́гѡ мч҃ника памфі́ла, и҆ и҆̀же съ ни́мъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Памфі́лъ, селеѵкі́й вкꙋ́пѣ, ꙳ со ᲂу҆а́лентомъ и҆ съ па́ѵломъ вѣ́рою, ꙳ порфѵ́рїй же и҆ ѳеодꙋ́лъ, съ ни́ми і҆ꙋлїа́нъ, ꙳ и҆ пѧточи́сленное собра́нїе є҆гѵ́птѧнъ, ꙳ да пое́тсѧ пѣ́сненнѡ, ꙳ ꙗ҆́коже цѣвни́ца дванадесѧ́тна.

Свѣ́тлѡ въ вѣ́рѣ хрⷭ҇то́вѣ, памфі́ле, сла́вне, ꙳ и҆ бжⷭ҇твенною сла́вою возне́ссѧ, ꙳ кесарі́и ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ (с. 300) благоꙋкраше́нїе, ꙳ ст҃и́тель въ не́й прелюбе́зенъ тезоимени́тствꙋ бы́въ ꙳, и҆ страда́лецъ всече́стенъ, ꙳ и҆ мꙋ́ченикъ вѣ́ренъ.

По́лкъ собра́лъ є҆сѝ, памфі́ле держа́вне, ꙳ страда́лєцъ до́блихъ двана́десѧть число́мъ, ꙳ бжⷭ҇твенно во́инство ꙗ҆́вльшесѧ. ꙳ и҆́мже врагѝ побѣ́ждше, ꙳ взѧ́ти бы́сте пестроѻбра́знѡ ко гдⷭ҇ꙋ, ꙳ мꙋче́нїемъ сконча́вшесѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Жезло́мъ твоегѡ̀ предста́тельства, ꙳ бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, ꙳ ѕвѣри̑нныѧ стра̑сти ꙳ ѻ҆каѧ́нныѧ моеѧ̀ дꙋшѝ ѿженѝ ᲂу҆́бѡ, ꙳ ми́рнѡ къ жи́зни мѧ̀ направлѧ́ющи ꙳ и҆ свѧто́мꙋ мѧ̀ ста́дꙋ и҆збра́нныхъ твои́хъ ѻ҆ве́цъ причтѝ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ, подо́бенъ то́йже:

Воздви́жена ꙗ҆́кѡ ви́дѣ на крⷭ҇тѣ̀ а҆́гнца, непоро́чнаѧ дв҃а пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ сла́дкое моѐ ча́до, ꙳ что̀ но́вое и҆ пресла́вное видѣ́нїе; ꙳ ка́кѡ содержа́й всѧ́чєскаѧ го́рстїю, ꙳ на дре́вѣ пригвожда́ешисѧ пло́тїю;

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе: Собо́ръ дванадесѧточи́сленный страстоте́рпцєвъ воспою̀. Творе́нїе ѳеофа́ново.

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Си́лою всест҃а́гѡ дх҃а дванадесѧточи́сленный собра́всѧ по́лкъ, крѣ́пкѡ ѕлочести́выхъ безбо́жное и҆ лꙋка́вое ѡ҆полче́нїе, ꙗ҆́кѡ побѣдоно́сецъ, побѣдѝ.

Посрами́сѧ, страстоте́рпцємъ мч҃никѡмъ вра́гъ прирази́всѧ: сво́й бо тꙋ́лъ льсти́вый и҆спраздни́въ горча́йше, низложи́ти не возмо́же до́блѣйшихъ крѣ́пости.

Гнѣ́въ є҆́ллинскагѡ шата́нїѧ попра́сте бжⷭ҇твеннымъ (с. 301) ра́зꙋмомъ, мч҃ницы хрⷭ҇тѡ́вы, и҆ мꙋ́дростїю ᲂу҆кра́шени, є҆́йже проти́витисѧ не возмого́ша благоче́стїю проти̑вницы.

Бг҃оро́диченъ:

Ѻ҆́блакъ пра́вды сл҃нце на́мъ возсїѧ́вшꙋю, ѻ҆́ч҃а сн҃а є҆диноро́днаго, бцⷣе всепѣ́таѧ, всеблагоче́стнѡ сла́вѧще, вы́нꙋ тѧ̀ блажи́мъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Просїѧ́лъ є҆сѝ благоче́стнѡ дѣ́ломъ и҆ сло́вомъ, и҆ честны́мъ пома́занїемъ, мч҃ниче хрⷭ҇то́въ памфі́ле, свѧще́нства, бг҃омꙋ́дре.

Ꙗ҆́коже цѣвни́ца всеблаголѣ́пна, и҆сповѣ́данїемъ ᲂу҆стро́ена, пою́щи вѣща̑нїѧ, хрⷭ҇тѡ́вы мч҃ницы со́брани бы́сте.

Текꙋ́ще къ ра́зꙋмꙋ нбⷭ҇нагѡ и҆ честна́гѡ зва́нїѧ, ꙗ҆́кѡ побѣди́телїе вѣне́цъ ѿ влⷣки прїѧ́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Всели́сѧ въ ны̀ въ вы́шнихъ живы́й, пречⷭ҇таѧ, вы́ше є҆стества̀: пло́ть бо и҆зъ тебє̀ прїе́мъ ѡ҆блече́сѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ:

Двонадесѧ́тный ли́къ бжⷭ҇твенныхъ мч҃никъ, вои́стиннꙋ проти́вꙋ мꙋчи́телей врагѡ́въ ѡ҆полчи́всѧ тве́рдѡ, си́хъ ѻ҆рꙋ́жїи вѣ́ры побѣдѝ: и҆ вѣнце́мъ ѿ бг҃а ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, а҆́гг҃льскимъ же ликѡ́мъ причте́сѧ. съ ни́миже мо́литъ всегда̀, и҆зба́витисѧ ѿ напа́стей же и҆ скорбе́й, и҆ вѣ́чныхъ мꙋ́къ, того̀ блажа́щымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Оу҆диви́сѧ і҆ѡ́сифъ, є҆́же па́че є҆стества̀ зрѧ̀, и҆ внима́ше мы́слїю и҆́же на рꙋно̀ до́ждь, въ безсѣ́менномъ зача́тїи твое́мъ, бцⷣе, кꙋпинꙋ̀ ѻ҆гне́мъ неѡпали́мꙋю, же́злъ а҆арѡ́новъ прозѧ́бшїй. и҆ свидѣ́тельствꙋѧ ѡ҆брꙋ́чникъ тво́й и҆ храни́тель, свѧще́нникѡмъ взыва́ше: дв҃а ражда́етъ, и҆ по ржⷭ҇твѣ̀ па́ки дв҃а пребыва́етъ. (с. 302)

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Дв҃а и҆ а҆́гница ви́дѣвши на крⷭ҇тѣ̀ безъ сѣ́мене и҆зъ неѧ̀ а҆́гнца ро́ждшагосѧ, и҆ копїе́мъ прободе́на, печа́ли ᲂу҆ѧ́звена стрѣла́ми, вопїѧ́ше болѣ́зненнѡ восклица́ющи: что̀ но́вое та́инство; ка́кѡ ᲂу҆мира́еши, и҆́же живота̀ є҆ди́нъ гдⷭ҇ь; тѣ́мже воскреснѝ, па́дшаго воздвиза́ѧ пра́ѻтца.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Оу҆кра́шено бжⷭ҇твенными а҆пⷭ҇тѡлъ и҆ прⷪ҇рѡ́къ дарова́ньми, ликостоѧ́нїе ꙗ҆ви́сѧ мч҃никъ твои́хъ, си́хъ равночи́сленнѡ, влⷣко, ꙗ҆́вльшеесѧ промышле́нїемъ твои́мъ.

Ѿ разли́чныхъ собра́вшесѧ жи́тельствъ, ꙗ҆́кѡ вма́лѣ всецѣ́лъ ѻ҆́бразъ цр҃кве, спаса́ти сподо́бистесѧ, согла́снѡ зовꙋ́ще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Направлѧ́емь дла́нїю влⷣки, и҆́же тогѡ̀ ра́ди во́льнꙋю сме́рть под̾ѧ́тъ, собо́ръ прехва́льный мч҃никѡвъ, взыва́юще: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Бг҃оглаго́ланьми ѡ҆глаша́еми, бцⷣе, и҆̀же ѡ҆ тебѣ̀, и҆ ви́дѧще си́хъ сбы̑тїѧ, ра́дꙋйсѧ, тебѣ̀ вопїе́мъ, дв҃о всенепоро́чнаѧ, и҆зба́вленнїи ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Не терпѧ̀ сꙋ́щымъ на землѝ послꙋжи́ти, ѽ памфі́ле, бжⷭ҇твенное житїѐ є҆́же ѿ младе́нства и҆мѣ́ѧше, страда́нїемъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ.

Бжⷭ҇твенною сѣди́ною, и҆ мꙋ́дростїю ᲂу҆кра́шенъ, ко гра́дꙋ ст҃о́мꙋ ᲂу҆стреми́всѧ ᲂу҆а́лъ, ꙗ҆́кѡ мч҃никъ вѣнча́сѧ.

Оу҆́мъ и҆мѣ́ѧ хрⷭ҇то́въ, ꙗ҆́кѡ па́ѵлꙋ тезоимени́тъ, прехва́льне, мч҃ническимъ вѣнце́мъ, зако́ннѡ пострада́въ, ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ. (с. 303)

Бг҃оро́диченъ:

И҆спра́вила є҆сѝ, бцⷣе чⷭ҇таѧ, є҆́ѵино поползнове́нїе, ро́ждши бг҃а сло́ва, низве́рженныхъ паде́нїе и҆спра́вльшаго.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Наде́ждами вѣ́чныѧ жи́зни ᲂу҆твержда́еми, тѣле́съ раздроблє́нїѧ, ра́дꙋющесѧ, терпѧ́хꙋ до́блїи, бжⷭ҇твенныхъ прорѡ́къ твои́хъ, сп҃се, кꙋпноиме́ннїи.

Сме́ртїю жи́знь лꙋ́чшꙋю кꙋпи́ша, самꙋи́лъ и҆ и҆лїа̀, данїи́лъ и҆ бжⷭ҇твенный і҆еремі́а, и҆ къ си̑мъ и҆са́їа великоимени́тый.

Свѣти́льники свѣ̑тлы бг҃ꙋ ны́нѣ є҆гѵ́петъ возсїѧва́етъ, и҆́же дре́вле глꙋбо́кою тмо́ю покрыва́емый невѣ́дѣнїѧ, бг҃оразꙋ́мїѧ свѣ́томъ ѡ҆богати́всѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Го́рꙋ тѧ̀ данїи́лъ зрѧ́ше, всенепоро́чнаѧ, и҆зъ неѧ́же ѿсѣче́сѧ ка́мень, сокрꙋши́вый всѧ́кїй пре́лести ѻ҆́бразъ, и҆ и҆спо́лнивъ бг҃оразꙋ́мїѧ всѧ̑ концы̀.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Мꙋче́нїємъ стра̑шнымъ предлежа́щымъ, гдⷭ҇ни страда́льцы до́блїи въ небоѧ́зненномъ ра́дꙋющесѧ мꙋдрова́нїи, си̑мъ собесѣ́доваша, ѡ҆ пло́ти неради́вше: тѣ́мже наслѣ́дствоваша вѣ́чнꙋющꙋю сла́вꙋ, ѡ҆ на́съ молѧ́щесѧ при́снѡ, восхвалѧ́ющихъ и҆́хъ по́двиги.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Свѣ́тлымъ лице́мъ, и҆ ᲂу҆ма̀ чистото́ю, мч҃ниче, предзрѧ̀ бꙋ́дꙋщꙋю ра́дость, мꙋ̑ки преѡби́дѣлъ є҆сѝ, стрꙋ́жемь неми́лостивнѡ, всеблаже́нне порфѵ́рїе. (с. 304)

Ю҆́ношы трѝ въ пещѝ спасы́й бг҃ъ, се́й, страстоте́рпче блаже́нне, тѧ̀, є҆гѡ̀ ра́ди во ѻ҆гнѝ жего́ма, ꙗ҆́вѣ прїе́млетъ благово́ннꙋ же́ртвꙋ, порфѵ́рїе.

Крѣ́постїю дꙋшѝ твоеѧ̀ ᲂу҆кра́шенъ и҆ тѣлесѐ, всю̀ мꙋчи́телѧ, селеѵкі́е, крѣ́пость низложи́лъ є҆сѝ, всехва́льне, бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е мо́й, зовы́й, и҆ гдⷭ҇и.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ бцⷣа краснѣ́йшаго всеѧ̀ тва́ри родила̀ є҆сѝ, бж҃їе бо была̀ є҆сѝ и҆́стиннѡ ѻ҆би́телище всест҃о́е: бл҃гослове́на ты̀ въ жена́хъ, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ: ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Зако́нѡмъ ты̀ повинꙋ́ѧсѧ хрⷭ҇тѡ́вымъ, ѿве́рглъ є҆сѝ всѧ̑, всемꙋ́дре селеѵкі́е, ꙗ҆́кѡ во́инъ же бы́лъ є҆сѝ, и҆ благоче́стїѧ ᲂу҆чи́тель, ѡ҆ сирота́хъ и҆ вдова́хъ попече́нїе и҆мѣ́ѧ, и҆ взыва́ѧ: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Заре́ю сїѧ́ѧ мы́сленною, ста́рче сла́вный и҆ мч҃ниче ѳеодꙋ́ле, и҆ ра́бъ и҆́скреннїй бы́лъ є҆сѝ, влⷣцѣ подо́бѧсѧ, є҆гѡ́же крⷭ҇тъ жела́ѧ, ра́дꙋѧсѧ, претерпѣ́лъ є҆сѝ: благослови́те, поѧ̀, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Хра́мъ ꙗ҆ви́всѧ, і҆ꙋлїа́не, бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а, нра́вѡвъ бла́гостїю ᲂу҆краси́лсѧ є҆сѝ: и҆спо́лнь ᲂу҆́бѡ благоговѣ́нїѧ и҆ свѣ́тлости, и҆спо́лнь же вѣ́ры ꙗ҆ви́всѧ сожига́емь ве́сь, благослови́те, вопїѧ̀, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

Безмт҃рне сло́во и҆зъ ѻ҆ц҃а̀ сы́й пе́рвѣе, без̾ѻ́тчее же бы́сть и҆зъ тебє̀ второ́е, всечⷭ҇таѧ, вопло́щсѧ пе́рвѣе безпло́тный, за милосе́рдїе восхотѣ́въ спастѝ пою́щыѧ: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а. (с. 305)

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Є҆ди́нꙋ нбⷭ҇нꙋю и҆мѣ́ти жи́знь жела́юще, страстоте́рпцы, привре́меннꙋю и҆ тлѣ́ннꙋю велемꙋ́дреннѡ преѡби́дѣсте, и҆ ны́нѣ сла́дости лꙋ́чшїѧ и҆ блаже́нныѧ наслажда́етесѧ.

Внꙋ́трь ны́нѣ бжⷭ҇твеннагѡ раѧ̀ ликꙋ́ете ᲂу҆се́рднѡ, ѡ҆заре́нїй и҆сто́чникꙋ предстоѧ́ще, мч҃ницы сла́внїи: ѿ негѡ́же почерпа́юще, зарѧ́ми просвѣща́етесѧ.

Всѣ́хъ вѣ́рою творѧ́щихъ пресвѣ́тлꙋю твою̀ па́мѧть, дванадесѧ́тный ли́че, ны́нѣ помина́ѧ ко влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀, съ тобо́ю жили́ща сподо́битисѧ помоли́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ мт҃и є҆ди́нагѡ влⷣки, всѣ́хъ тва́рей превы́шши была̀ є҆сѝ, дв҃о марі́е. тѣ́мже вѣ́рнїи тѧ̀ всѝ, всенепоро́чнаѧ, ны́нѣ ра́дꙋющесѧ и҆ веселѧ́щесѧ велича́емъ.

Комментарии для сайта Cackle