Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃ѕ-й де́нь. И҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ порфѵ́рїа, а҆рхїепі́скопа га́зскагѡ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ и҃. Поⷣ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е порфѵ́рїе, ꙳ ты̀ крⷭ҇тъ хрⷭ҇то́въ на ра́мо взе́мъ, ꙳ ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ всѧ̑, ꙳ и҆ дости́глъ є҆сѝ (с. 395) пꙋсты́ню, ꙳ и҆ бра́лсѧ є҆сѝ съ мїроде́ржцемъ, ꙳ моли́твами и҆ посто́мъ воѡрꙋ́жсѧ: ꙳ тѣ́мже низложи́лъ є҆сѝ ꙳ съ си́мъ мꙋдрова́нїе плотско́е, ꙳ хра́мъ бы́въ бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а.

Ꙗ҆́коже трѝ дре́вле ꙳ спа́слъ є҆́сть ѿ ѻ҆гнѧ̀ бг҃ъ а҆́гг҃ломъ, ꙳ и҆ ны́нѣ тобо́ю ѻ҆́троки трѝ ꙳ въ ро́въ попо́лзшыѧсѧ спасѐ: ꙳ въ ко́шницѣ бо, ꙗ҆́коже носи́ми бѧ́хꙋ, ꙳ свѣ́томъ ѻ҆́блака си́хъ ѡ҆сѣнѝ, ꙳ трѝ воѡбрази́вша кресты̀ въ тѣлесѣ́хъ, ꙳ на ѡ҆бличе́нїе проти́вѧщымсѧ ꙳ тебѣ̀, порфѵ́рїе.

Кто̀ по достоѧ́нїю воспое́тъ ꙳ напа̑сти и҆ болѣ̑зни, бѣды̑ и҆ скѡ́рби твоѧ̑, ꙳ и҆̀же по вѣ́рѣ по́двиги твоѧ̑, порфѵ́рїе; ꙳ мно́гое бо твоѐ сꙋ́щее, ꙳ є҆́же по бз҃ѣ показа́лъ є҆сѝ дерзнове́нїе. ꙳ тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀, ꙳ дерзнове́нїе бо и҆́маши, ꙳ ѡ҆ на́съ моли́сѧ ко гдⷭ҇ꙋ, спасти́сѧ на́мъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже.

Пло́ть ѿ крове́й твои́хъ прїе́мъ ꙳ первовѣ́чный бг҃ъ, ꙳ тѧ̀ предста́тельницꙋ показа̀ ꙳ человѣ́кѡмъ, чⷭ҇таѧ. ꙳ тѣ́мже и҆зба́ви рабы̑ твоѧ̑ ꙳ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїѧ, ꙳ и҆ сѣ́тей лꙋка́вагѡ врага̀, ꙳ и҆ сїѧ́нїѧ причасти́тисѧ сподо́би и҆збра́нныхъ, ꙳ всѧ̑ сла́вѧщыѧ и҆ покланѧ́ющыѧсѧ тебѣ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ. Подо́бенъ то́йже:

Тѧ̀ ви́дѧщи пригвожда́ема на крⷭ҇тѣ̀, і҆и҃се, ꙳ и҆ стрⷭ҇ти прїе́млюща во́лею, ꙳ дв҃а и҆ мт҃и твоѧ̀, влⷣко, ꙳ ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, вопїѧ́ше, ꙳ ча́до сла́дкое: ꙳ ра̑ны непра́веднѡ ка́кѡ терпи́ши, ꙳ врачꙋ̀, и҆сцѣли́вый человѣ́ческое неможе́нїе, ꙳ и҆ ѿ тлѝ всѣ́хъ и҆зба́вивый ꙳ милосе́рдїемъ твои́мъ;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Пра́вило вѣ́ры, и҆ ѻ҆́бразъ кро́тости, воздержа́нїѧ ᲂу҆чи́телѧ ꙗ҆ви́ тѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́же веще́й и҆́стина: сегѡ̀ ра́ди стѧжа́лъ є҆сѝ смире́нїемъ высѡ́каѧ, нището́ю бога̑таѧ, ѻ҆́ч҃е порфѵ́рїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ. (с. 396)

Канѡ́нъ, творе́нїе геѡ́ргїево,

Гла́съ д҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Мо́рѧ чермнꙋ́ю пꙋчи́нꙋ, невла́жными стопа́ми, дре́внїй пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ си́лꙋ въ пꙋсты́ни побѣди́лъ є҆́сть.

Порфѵ́рою цр҃ковь дне́сь ꙗ҆́коже ца́рскою ᲂу҆кра́шена, ᲂу҆че́ньми твои́ми, ст҃и́телю порфѵ́рїе, си́ми ᲂу҆краша́етсѧ и҆ воспѣва́етъ всѣ́хъ гдⷭ҇а.

Житїе́мъ просїѧ́въ, прпⷣбне, и҆ словесы̀ бжⷭ҇твенными твои́ми, свѣти́льникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ, при́снѡ сїѧ́ѧ дѣ́лы и҆ ᲂу҆че́ньми, и҆ ѡ҆зарѧ́ѧ концы̀.

Кропле́нїемъ прест҃а́гѡ дх҃а, порфѵ́рїе, ѡ҆чи́щсѧ, и҆ бж҃е́ственныхъ добродѣ́телей во ѻ҆де́ждꙋ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, вше́лъ є҆сѝ въ незаходи̑маѧ свѧщеннодѣ́йствовати тебѐ пома́завшемꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Сказа́ти сꙋ́щымъ на землѝ неизрече́нное, и҆ па́че ᲂу҆ма̀ чл҃вѣколю́бїе, хотѧ̀ сн҃ъ бж҃їй, бг҃оневѣ́сто, и҆зъ тебє̀, пло́тїю роди́сѧ, вѣ̑рнымъ подаѧ̀ порожде́нїе.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Весели́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ цр҃ковь твоѧ̀, хрⷭ҇тѐ, зовꙋ́щи: ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, и҆ прибѣ́жище, и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Покори́лъ є҆сѝ подъ но́зѣ ѕлочести́выхъ мꙋдрова̑нїѧ, и҆̀же на самаго̀ бг҃а всѧ́ческихъ вѣща̑ющаѧ.

Глагѡ́лъ твои́хъ ѻ҆гне́мъ хвра́стїе ма́нентово мꙋ́дрѣ попали́лъ є҆сѝ, и҆ вѣ̑рнымъ просвѣще́нїе ᲂу҆че́нїѧ просте́рлъ є҆сѝ.

Водрꙋзи́въ на тве́рдѣмъ ка́мени но́ги вѣ́рныхъ, поколеба́лъ є҆сѝ ѿ ѡ҆снова́нїѧ самогѡ̀ ѡ҆снова́нїе нече́ствꙋющихъ, порфѵ́рїе.

Бг҃оро́диченъ:

И҆спо́лнисѧ всѧ̀ землѧ̀, сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а, чⷭ҇таѧ, и҆́стиннагѡ ра́зꙋма и҆ сла́вы неизрече́нныѧ, и҆ бл҃года́ти. (с. 397)

Сѣда́ленъ гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Дѣ́лы просїѧ́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ денни́ца, всю̀ є҆́ресь ѿгна́лъ є҆сѝ ѿ цр҃кве, ст҃и́телю порфѵ́рїе: и҆ вѣ́рныхъ сердца̀ просвѣти́лъ є҆сѝ, воспѣва́ти и҆ сла́вити гдⷭ҇а. тѣ́мже дне́сь па́мѧть творѧ́ще вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Бжⷭ҇твеннагѡ є҆стества̀ не ѿлꙋ́чсѧ, пло́ть бы́въ во чре́вѣ твое́мъ, но бг҃ъ вочл҃вѣ́чсѧ и҆ пребы́сть, и҆́же по ржⷭ҇твѣ̀ мт҃рь тѧ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀ сохрани́въ всенепоро́чнꙋ, є҆ди́нъ гдⷭ҇ь: того̀ прилѣ́жнѡ молѝ, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Нескве́рнаѧ а҆́гница сло́ва, нетлѣ́ннаѧ дв҃а мт҃и, на крⷭ҇тѣ̀ зрѧ́щи повѣ́шена, и҆зъ неѧ̀ безъ болѣ́зни прозѧ́бшаго, мт҃рски подо́бнѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ча́до моѐ, ка́кѡ стра́ждеши во́лею, хотѧ̀ и҆зба́вити ѿ страсте́й безче́стїѧ человѣ́ка;

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭ҇тѣ̀, сл҃нце пра́ведное, ста̀ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Пресвѣ́тлагѡ вѣ́ры сїѧ́нїѧ, въ дꙋшѝ сл҃нце пра́вды и҆мѣ́ѧ, просвѣти́лъ є҆сѝ словесы̀, порфѵ́рїе, цр҃ко́вное всѐ и҆сполне́нїе.

Оу҆тве́рждсѧ въ любвѝ бж҃їѧ сло́ва, ви́димыхъ, порфѵ́рїе, пристра́стїѧ всѧ́кагѡ возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ: тѣ́мже тѧ̀ почита́емъ, ꙗ҆́кѡ равноа́гг҃льна и҆ ст҃и́телѧ че́стна.

Въ прича́стїи та̑инъ неизрече́нныхъ, ꙗ҆́коже бы́въ, порфѵ́рїе, сїѧ̑ чи́стыми соблю́лъ є҆сѝ дѣѧ́ньми, чи́стѡ и҆ неизрече́ннѡ, ꙗ҆́кѡ таи́нникъ си̑мъ досто́инъ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆краша́етсѧ сла́внѡ твои́ми цр҃ковь вели́чєствїи, пречⷭ҇таѧ, бжⷭ҇твенными: и҆ ᲂу҆добрѧ́етсѧ си́ми ꙗ҆́снѡ, и҆ любо́вїю сла́витъ тѧ̀, пѣсносло́вѧ твоѐ ржⷭ҇тво̀. (с. 398)

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Ты̀, гдⷭ҇и мо́й, свѣ́тъ въ мі́ръ прише́лъ є҆сѝ, свѣ́тъ ст҃ы́й, ѡ҆браща́ѧй и҆зъ мра́чна невѣ́дѣнїѧ вѣ́рою воспѣва́ющыѧ тѧ̀.

Вѣті́ѧмъ плени̑цы разорѧ́ѧ, порфѵ́рїе, словесы̀ и҆́стинными, вѣ́ры держа́вꙋ ᲂу҆твержда́ѧ всѧ́чески.

Поче́рпъ на землѝ ᲂу҆тѣ́шителѧ, прпⷣбне, ᲂу҆че́нїй незави̑стныѧ рѣ́ки бл҃гоче́стїѧ и҆сточи́лъ є҆сѝ, порфѵ́рїе.

И҆зсꙋши́въ ѻ҆гне́мъ слове́съ твои́хъ, порфѵ́рїе, пото́ки нече́стїѧ, бл҃гоче́стїѧ вѣща́нїемъ человѣ́ки просвѣти́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆крѣ́пльшесѧ тобо́ю, си́лою дꙋхо́вною сꙋпоста́ты проти̑вныѧ хрⷭ҇то́вы и҆́стины побѣжда́емъ, пречⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и, цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею кро́вїю.

Дꙋхо́внѡ тѧ̀, ѡ҆дꙋшевле́нъ добродѣ́телей ѻ҆́бразъ, порфѵ́рїе, и҆ при́снѡ сїѧ́ющъ и҆мꙋ́ще, въ дѣла̀ бжⷭ҇твєнна всѝ вои́стиннꙋ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ почита́емъ.

Си́лою ᲂу҆тѣ́шителѧ ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, ꙗ҆́коже самови́дцы сло́ва, врагѝ непобѣди́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѿгонѧ̀ и҆ посѣка́ѧ си́хъ нечє́стїѧ.

Водо́ю сыноположе́нїѧ креще́нїѧ ѡ҆бновлѧ́ѧ человѣ́ки, сы́ны творѧ́щаго си́хъ приве́лъ є҆сѝ, и҆ пре́далъ є҆сѝ чи̑сты, непорѡ́чны, порфѵ́рїе.

Бг҃оро́диченъ:

Разꙋмѣ́вше твоѧ̑, ꙗ҆̀же па́че сло́ва бжⷭ҇твєннаѧ та̑инства, и҆ неизрече́ннꙋ сла́вꙋ, и҆̀же ѡ҆ тебѣ̀ хва́лѧщїисѧ, пречⷭ҇таѧ, вои́стиннꙋ тѧ̀ бцⷣꙋ непреста́ннѡ сла́вимъ.

Конда́къ, гла́съ. Подо́бенъ: Вы́шнихъ и҆щѧ̀:

Свѧще́ннѣйшими твои́ми нра́вы ᲂу҆краша́емь, свѧще́нства (с. 399) ѻ҆де́ждею ѡ҆зари́лсѧ є҆сѝ, всебл҃же́нне бг҃омꙋ́дре порфѵ́рїе: и҆ и҆сцѣле́нїй ᲂу҆добрѧ́еши возвыше́ньми, молѧ́сѧ непреста́ннѡ ѡ҆ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Коле́блемꙋю проти́вными вѣ́тры и҆ прило́ги, ѻ҆́ч҃е, хрⷭ҇то́вꙋ водрꙋзи́лъ є҆сѝ держа́внѡ цр҃ковь, семꙋ̀ пою́щꙋю: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Собо́ры до́блественнѣ є҆реті́чєскїѧ побѣди́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, ѻ҆рꙋ̑жїи слове́сными ѡ҆дѣ́ѧвсѧ, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀ бл҃года́рнѡ взыва́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Въ ра́й мы́сленныхъ вше́лъ є҆сѝ добродѣ́телей, ѿ ни́хже цвѣ́ты пожа́лъ є҆сѝ и҆́стинныѧ и҆ кра̑сныѧ, ѻ҆́ч҃е порфѵ́рїе, и҆́миже въ мі́рѣ бл҃гоꙋха́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Крѣ́пость и҆ держа́вꙋ тѧ̀ немѡщны́мъ всѣ̑мъ, си́льное сло́во бж҃їе, дв҃о, и҆зъ тебє̀ ро́ждшеесѧ дарова̀ взыва́ющымъ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Рꙋ́цѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́въ зїѧ̑нїѧ въ ро́вѣ затчѐ ѻ҆́гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆гаси́ша, добродѣ́телїю препоѧ́савшесѧ, благоче́стїѧ рачи́тели ѻ҆́троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Воѡрꙋжи́лъ є҆сѝ словесы̀ твои́ми, мꙋ́дре, цр҃ковь хрⷭ҇то́вꙋ, и҆ ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ: тѣ́мже побѣжда́етъ всегда̀ наше́ствїе є҆ресе́й и҆ побѣдоно́снѡ хрⷭ҇тꙋ̀ пое́тъ взыва́ющи: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆́мъ на нб҃са̀ вы́нꙋ и҆мѣ́ѧ, порфѵ́рїе, бжⷭ҇твеннагѡ (с. 400) ᲂу҆лꙋчи́лъ є҆сѝ премѣне́нїѧ неизрече́ннѡ, и҆ чꙋ́вствомъ непости́жна, ви́дѧ та̑инства хрⷭ҇тѡ́ва, и҆ вѣ́рою взыва́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Оу҆ста̀ львѡ́въ мы́сленныхъ, ѕлѣ̀ хꙋ́лѧщихъ, загради́лъ є҆сѝ моли́твами твои́ми, порфѵ́рїе, и҆ чє́люсти сокрꙋши́лъ є҆сѝ стрѣла́ми тве́рдыми бжⷭ҇твенныхъ слове́съ твои́хъ, семꙋ̀ взыва́ѧ прилѣ́жнѡ, ᲂу҆крѣплѧ́ющемꙋ тѧ̀: бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же на прⷭ҇то́лѣ сла́вы ѻ҆ц҃а̀ сѣдѧ́й, сн҃ъ и҆ сло́во є҆гѡ̀, тѧ̀ бжⷭ҇твенно носи́ло, чⷭ҇таѧ, и҆ сѣда́лище пресла́вно, и҆зъ тебє̀ рожде́йсѧ пло́тїю, є҆ди́нꙋ содѣ́ла, ю҆́же всѝ земні́и воспѣва́ютъ, ꙗ҆́кѡ влⷣчцꙋ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ка́мень нерꙋкосѣ́чный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀, дв҃о, краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭ҇то́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑щаѧсѧ є҆стєства̀. тѣ́мъ веселѧ́щесѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Честны̑ѧ прине́слъ є҆сѝ да́ры, бл҃гопрїѧ̑тныѧ добродѣ́тєли твоѧ̑, великодарови́томꙋ влⷣцѣ, и҆зба́вльшыѧсѧ ѿ ле́сти є҆ресе́й тобо́ю, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне, зижди́телѧ всѣ́хъ велича́ющыѧ.

Тꙋ́чами сле́зъ твои́хъ страсте́й ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ пла́мень, и҆ безстра́стїемъ зижди́телю послꙋжи́лъ є҆сѝ, и҆ сла́вы лꙋ́чшїѧ сподо́билсѧ є҆сѝ, порфѵ́рїе, сего̀ поѧ̀ и҆ велича́ѧ при́снѡ.

Съ вы́шними ликꙋ́ѧ а҆́гг҃лы и҆ ст҃ы́ми, и҆ прпⷣбными, ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою чтꙋ́щихъ тѧ̀, и҆ восхвалѧ́ющихъ, ѻ҆́ч҃е порфѵ́рїе, бл҃годѣ́телѧ гдⷭ҇а непреста́ннѡ молѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆ на́шемъ спасе́нїи вочл҃вѣ́чивсѧ влⷣка, тѧ̀ хода́таицꙋ всѣ̑мъ и҆ покро́въ, и҆ врачева́нїе, чⷭ҇таѧ, дарова̀ вѣ́рнѡ тѧ̀ сла́вѧщымъ, и҆ сего̀ любо́вїю велича́ющымъ.

Комментарии для сайта Cackle