Библиотеке требуются волонтёры

Въ пе́рвый де́нь, є҆́же по пло́ти ѡ҆брѣ́занїе гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀: И҆ па́мѧть и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ васі́лїа вели́кагѡ, а҆рхїепⷭ҇копа кесарі́и каппадокі́йскїѧ.

А҆́ще хра́мъ ст҃а́гѡ васі́лїа, твори́мъ бдѣ́нїе.

На ма́лѣй вече́рни, на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на д҃, гла́съ г҃, самогла́сны:

Хрⷭ҇та̀ всели́въ въ дꙋ́шꙋ твою̀ чи́стымъ твои́мъ житїе́мъ, и҆сто́чника жи́зни, сщ҃енноѧвле́нне васі́лїе, рѣ́ки и҆сточи́лъ є҆сѝ ᲂу҆че́нїй бл҃гочести́выхъ вселе́ннѣй: ѿ ни́хже напоѧ́еми вѣ́рнїи цр҃ко́внїи лю́дїе, плоды̀ ᲂу҆сте́нъ и҆сповѣ́дающихъ, бл҃года́ть прино́сѧтъ просла́вльшемꙋ па́мѧть твою̀ во вѣ́къ вѣ́ка.

Два́жды.

Мѵ́ро и҆злїѧ́нное на тебѣ̀ бл҃года́ти пома́за тѧ̀ сщ҃еннодѣ́йствовати є҆ѵⷢ҇лїе црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, васі́лїе бг҃оѧвле́нне, хрⷭ҇то́во бл҃гоꙋха́нїе бы́въ, воне́ю зна́нїѧ є҆гѡ̀ вселе́ннꙋю и҆спо́лнилъ є҆сѝ. Тѣ́мже, гла́сы ра̑бъ твои́хъ бл҃гопрїѧ́тнѣ прїе́млѧй, и҆спросѝ на́мъ, чтꙋ́щымъ тѧ̀, вє́лїѧ ми́лѡсти.

Вѷзанті́ево:

Ст҃и́тельскою ѻ҆де́ждею ѡ҆дѣ́ѧнъ, трⷪ҇цы побо́рниче васі́лїе, прⷭ҇то́лꙋ предста́лъ є҆сѝ сꙋди́щномꙋ, бѣдꙋ̀ прїе́млѧй ѡ҆ вѣ́рѣ, и҆ страда́льческое противостоѧ́нїе показа́въ, ꙗ҆́рость є҆па́рховꙋ посрами́лъ є҆сѝ, ꙗ҆рѧ́щасѧ держа́вою нече́стїѧ, и҆ неми́лостивнымъ разсѣче́нїемъ претѧ́ща, ᲂу҆се́рднѡ, ѻ҆́ч҃е, проразсꙋди́въ, и҆ мꙋ́ченикъ бы́въ произволе́нїемъ, вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ побѣ́ды ѿ хрⷭ҇та̀, и҆мꙋ́щагѡ ве́лїю млⷭ҇ть.

Сла́ва, гла́съ в҃:

Сꙋ́щихъ и҆звы́къ є҆стество̀, и҆ всѣ́хъ ᲂу҆смотри́въ нестоѧ́тельное, є҆ди́наго ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ непоколе́блема, пресꙋ́щнаго сꙋ́ща содѣ́телѧ всѣ́хъ: є҆мꙋ́же и҆ па́че приложи́всѧ, не сꙋ́щихъ жела́нїе ѿве́рглъ є҆сѝ, молѝ и҆ на́мъ бжⷭ҇твеннагѡ жела́нїѧ полꙋчи́ти, сщ҃енноѧвле́нне васі́лїе.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Хра́мъ всесвѣ́телъ ꙳ трисо́лнечныѧ зарѝ сы́й, ꙳ ѡ҆зарѧ́еши дꙋ́шы пита́ющихсѧ ꙳ словесы̀ твои́ми, васі́лїе.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе срⷣца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Трꙋба̀ съ небесѐ ꙳ шꙋ́мъ гла́са твоегѡ̀ є҆́сть, ꙳ и҆ ѻ҆́гнь, и҆́мже попалѧ́ютсѧ ꙳ є҆реті́чєскаѧ всѧ̑, ꙳ васі́лїе, ᲂу҆чє́нїѧ.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ.

Свѣ́тъ є҆ди́нъ трисїѧ́нный, ꙳ раздѣлѧ́ѧй ли́цы, ꙳ є҆динѧ́ѧй же сꙋщество́мъ, ꙳ а҆́рїа низложи́лъ є҆сѝ ꙳ и҆ саве́ллїа, васі́лїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Плотско́е ѡ҆брѣ́занїе ꙳ бг҃овочеловѣ́чнагѡ сло́ва ꙳ и҆ па́мѧть васі́лїа ꙳ почита́юще вели́кагѡ, ꙳ бцⷣꙋ почита́емъ.

По Ѻ҆́ч҃е на́шъ, тропа́рь ст҃а́гѡ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, ѡ҆брѣ́занїѧ.Є҆ктенїа̀, и҆ ѿпꙋ́стъ. На вели́цѣй же вече́рни, и҆ на ᲂу҆́трени, и҆ на лїтꙋргі́и, пое́мъ всѐ послѣ́дованїе, ꙗ҆́коже и҆з̾ѧви́сѧ на рѧдꙋ̀.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ, Бл҃же́нъ мꙋ́жъ, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃. Пра́здника д҃, гла́съ и҃. Самогла́сны:

Сходѧ́й сп҃съ къ ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ прїѧ́тъ пелена́ми пови́тїе, не возгнꙋша́сѧ плотска́гѡ ѡ҆брѣ́занїѧ ѻ҆смодне́венъ по мт҃ри, безнача́льный по ѻ҆ц҃ꙋ̀. Томꙋ̀ вѣ́рнїи возопїи́мъ: ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, поми́лꙋй на́съ.

Не ᲂу҆стыдѣ́сѧ всебл҃гі́й бг҃ъ плотски́мъ ѡ҆брѣ́занїемъ ѡ҆брѣ́затисѧ: но дадѐ самаго̀ себѐ ѻ҆́бразъ и҆ начерта́нїе всѣ̑мъ ко спасе́нїю: и҆́бо зако́на творе́цъ закѡ́ннаѧ и҆сполнѧ́етъ, и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ проречє́нїѧ, ꙗ҆̀же ѡ҆ не́мъ. И҆́же всѧ̑ содержа́й го́рстїю и҆ пелена́ми пови́выйсѧ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Два́жды.

И҆́ны стїхи̑ры ст҃а́гѡ васі́лїа, на д҃, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше:

И҆́же тезоимени́тнѣ ꙳ нарече́нъ бы́въ црⷭ҇твїѧ, є҆гда̀ црⷭ҇кое ты̀ свѧще́нїе, ꙳ хрⷭ҇то́въ ꙗ҆зы́къ свѧ́тъ, любомꙋ́дрїемъ и҆ хꙋдо́жествомъ, ꙳ ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆па́слъ є҆сѝ: тогда̀ вѣнце́мъ тѧ̀ ᲂу҆красѝ црⷭ҇твїѧ, васі́лїе, ꙳ црⷭ҇твꙋющими црⷭ҇твꙋѧй и҆ всѣ́хъ гдⷭ҇ь, ꙳ и҆́же ро́ждшемꙋ соедине́нный, присносꙋ́щный сн҃ъ и҆ собезнача́льный. ꙳ Є҆го́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Два́жды.

Ст҃и́тельства ѻ҆де́ждами ᲂу҆кра́шенъ, ꙳ ра́дꙋѧсѧ проповѣ́далъ є҆сѝ ꙳ є҆ѵⷢ҇лїе црⷭ҇твїѧ, васі́лїе, ꙳ правосла́вїѧ цр҃кви и҆сточи́въ ᲂу҆че́нїе. ꙳ И҆́мже ны́нѣ просвѣща́еми, ꙳ є҆ди́но бжⷭ҇тво̀, є҆́же во ѻ҆ц҃ѣ̀ вседержи́тели, ꙳ и҆ во є҆диноро́днѣмъ бж҃їи сло́вѣ ꙳ и҆ бжⷭ҇твеннѣмъ дс҃ѣ, ꙳ бг҃осло́вимъ и҆ сла́вимъ ꙳ въ трїе́хъ ли́цѣхъ нераздѣ́льнѡ. ꙳ Є҆го́же молѝ, ꙳ спастѝ и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Небє́снымъ спребыва́ѧ ликостоѧ́нїємъ, ꙳ и҆ соводворѧ́ѧсѧ, ѻ҆́ч҃е васі́лїе, ꙳ и҆́хже и҆ житїю̀ поревнова́лъ є҆сѝ ꙳ свѣ́тлостїю чи́стою житїѧ̀ твоегѡ̀, ꙳ є҆щѐ съ пло́тїю живы́й съ сꙋ́щими на землѝ, ꙳ ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ: ꙳ наслажда́ющыѧсѧ бг҃одохнове́ннымъ ᲂу҆че́нїемъ твои́мъ ꙳ ѿ бѣ́дъ и҆ тмы̀ невѣ́дѣнїѧ, ꙳ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего молѝ, ꙳ спастѝ, и҆ просвѣти́ти дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ и҃. А҆нато́лїа:

Премꙋ́дрости рачи́тель бы́въ, прпⷣбне, и҆ всѣ́хъ сꙋ́щихъ, є҆́же къ бг҃ꙋ, предсꙋди́въ сожи́тельницꙋ поꙋче́нїе сме́ртное, лѣ́потно житїѐ препроводи́лъ є҆сѝ. И҆́бо плотскі́ѧ стра́сти воздержа́нїѧ крѣ́постьми себѐ ѡ҆бложи́въ, и҆ бжⷭ҇твеннагѡ поꙋче́нїѧ зако́номъ, нерабо́тенъ дꙋше́вный соблю́лъ є҆сѝ са́нъ, добродѣ́тели бога́тствомъ всѐ плотско́е мꙋдрова́нїе повинꙋ́лъ є҆сѝ дꙋ́хꙋ. Тѣ́мже, пло́ть и҆ мі́ръ возненави́дѣвъ и҆ мїроде́ржца, предстоѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀, просѝ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїѧ ми́лости.

И҆ ны́нѣ, гла́съ то́йже, пе́рвꙋю стїхи́рꙋ: Сходѧ́й сп҃съ къ ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. Бытїѧ̀ чте́нїе:

[Глава̀ з҃і] Ꙗ҆ви́сѧ гдⷭ҇ь а҆вра́мꙋ, и҆ речѐ є҆мꙋ̀: а҆́зъ є҆́смь бг҃ъ тво́й, бл҃гоꙋгожда́й предо мно́ю, и҆ бꙋ́ди непоро́ченъ. И҆ положꙋ̀ завѣ́тъ мо́й междꙋ̀ мно́ю и҆ междꙋ̀ тобо́ю, и҆ ᲂу҆мно́жꙋ тѧ̀ ѕѣлѡ̀. И҆ бꙋ́деши ѻ҆ц҃ъ мно́гихъ ꙗ҆зы́кѡвъ. И҆ не нарече́тсѧ ктомꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ, а҆вра́мъ, но бꙋ́детъ и҆́мѧ твоѐ, а҆враа́мъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃а̀ мно́гихъ ꙗ҆зы́кѡвъ положи́хъ тѧ̀. И҆ возращꙋ́ тѧ ѕѣлѡ̀ ѕѣлѡ̀, и҆ положꙋ́ тѧ въ ꙗ҆зы́ки, и҆ ца́рїе и҆зъ тебє̀ и҆зы́дꙋтъ. И҆ положꙋ̀ завѣ́тъ мо́й междꙋ̀ мно́ю и҆ тобо́ю, и҆ междꙋ̀ сѣ́менемъ твои́мъ по тебѣ̀, въ ро́ды и҆́хъ, въ завѣ́тъ вѣ́чный, и҆ бꙋ́дꙋ и҆̀мъ бг҃ъ. И҆ падѐ а҆враа́мъ на лицѣ̀ свое́мъ, и҆ поклони́сѧ гдⷭ҇еви. И҆ речѐ бг҃ъ ко а҆враа́мꙋ: ты́ же завѣ́тъ мо́й да соблюде́ши, ты̀ и҆ сѣ́мѧ твоѐ по тебѣ̀ въ ро́ды и҆́хъ. И҆ се́й завѣ́тъ, и҆́же соблюде́ши междꙋ̀ мно́ю и҆ ва́ми, и҆ междꙋ̀ сѣ́менемъ твои́мъ по тебѣ̀ въ ро́ды и҆́хъ: ѡ҆брѣ́жите пло́ть ва́шꙋ кра́йнюю, и҆ бꙋ́детъ въ зна́менїе завѣ́та междꙋ̀ мно́ю и҆ ва́ми, и҆ междꙋ̀ сѣ́менемъ твои́мъ по тебѣ̀ въ ро́ды и҆́хъ. И҆ ѻ҆троча̀ ѻ҆смодне́внѡ ѡ҆брѣ́жетсѧ ва́мъ, всѧ́къ мꙋ́жескъ по́лъ въ ро́дѣхъ ва́шихъ. И҆ мꙋ́жескїй по́лъ, и҆́же не ѡ҆брѣ́жетъ пло́ть кра́йнюю свою̀ во ѻ҆смы́й де́нь, потреби́тсѧ дꙋша̀ ѻ҆́на ѿ ро́да своегѡ̀, ꙗ҆́кѡ завѣ́тъ мо́й разори́ла є҆́сть.

При́тчей чте́нїе:

[Глава̀ и҃] Гдⷭ҇ь созда́ мѧ нача́ло пꙋте́й свои́хъ, въ дѣла̀ своѧ̑. Пре́жде вѣ́ка ѡ҆снова́ мѧ въ нача́лѣ, пре́жде зе́млю сотвори́ти, и҆ пре́жде бє́здны содѣ́лати, пре́жде проитѝ и҆сто́чникѡмъ водны̑мъ: пре́жде гора́мъ водрꙋзи́тисѧ, пре́жде же всѣ́хъ холмѡ́въ ражда́етъ мѧ̀. Гдⷭ҇ь сотворѝ страны̑ и҆ пꙋсты̑ни и҆ концы̀ населе́ны подъ нб҃се́мъ. Є҆гда̀ гото́вѧше нб҃о, съ ни́мъ бѣ́хъ, и҆ є҆гда̀ ѿлꙋча́ше себѣ̀ прⷭ҇то́лъ на вѣ́трѣхъ. Є҆гда̀ крѣ́пки творѧ́ше вы̑шнїѧ ѻ҆́блаки, и҆ ꙗ҆́кѡ тве́рды полага́ше и҆сто́чники поднбⷭ҇ныѧ. Внегда̀ полага́ти мо́рю предѣ́лъ є҆гѡ̀, и҆ во́ды не мимои́дꙋтъ ᲂу҆́стъ є҆гѡ̀, и҆ крѣ́пки творѧ́ше ѡ҆снова̑нїѧ землѝ: бѣ́хъ къ немꙋ̀ подо́бна. А҆́зъ бѣ́хъ, ѡ҆ не́йже ра́довашесѧ По всѧ̑ же дни̑ веселѧ́хсѧ предъ лице́мъ є҆гѡ̀ на всѧ́ко вре́мѧ.

При́тчей чте́нїе:

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость, ѧ҆зы́къ же непра́веднагѡ поги́бнетъ. Оу҆стнѣ̀ мꙋже́й првⷣныхъ ка́плютъ бл҃года̑ти, ᲂу҆ста́ же нечести́выхъ развраща́ютсѧ. Мѣ̑рила льсти̑ваѧ ме́рзость предъ гдⷭ҇емъ: вѣ́съ же пра́ведный прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀. И҆дѣ́же а҆́ще вни́детъ досажде́нїе, та́мѡ и҆ безче́стїе: Оу҆ста́ же смире́нныхъ поꙋча́ютсѧ премꙋ́дрости. Соверше́нїе пра́выхъ наста́витъ и҆̀хъ, и҆ поползнове́нїе ѿрица́ющихсѧ ᲂу҆пасе́тъ и҆̀хъ. Не по́льзꙋютъ и҆мѣ̑нїѧ въ де́нь ꙗ҆́рости: пра́вда же и҆зба́витъ ѿ сме́рти. Оу҆́меръ првⷣный, ѡ҆ста́ви раска́ѧнїе: нарꙋ́чна же быва́етъ и҆ посмѣѧ́тельна нечести́выхъ па́гꙋба. Пра́вда непоро́чнагѡ и҆справлѧ́етъ пꙋти̑: въ нече́стїе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда мꙋже́й пра́выхъ и҆зба́витъ и҆̀хъ: безсовѣ́тїемъ же плѣнѧ́ютсѧ беззако́ннїи. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ ѿ ло́ва ᲂу҆бѣ́гнетъ, вмѣ́стѡ же є҆гѡ̀ предае́тсѧ нечести́вый. Во ᲂу҆стѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданѡмъ, чꙋ́вство же пра́ведныхъ благоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ и҆спра́витсѧ гра́дъ, и҆ въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованїе. Во бл҃гослове́нїи пра́выхъ возвы́ситсѧ гра́дъ, ᲂу҆сты̑ же нечести́выхъ раскопа́етсѧ. Рꙋга́етсѧ гра́жданѡмъ лише́нный ра́зꙋма, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый безмо́лвїе во́дитъ.

На лїті́и стїхи́ра хра́ма: та́же ст҃а́гѡ васі́лїа, гла́съ г҃. Ге́рманово:

Хрⷭ҇та̀ всели́въ въ дꙋ́шꙋ твою̀ чи́стымъ твои́мъ житїе́мъ, и҆сто́чника жи́зни, сщ҃енноѧвле́нне васі́лїе, рѣ́ки и҆сточи́лъ є҆сѝ ᲂу҆че́нїй бл҃гочести́выхъ вселе́ннѣй: ѿ ни́хже напаѧ́еми вѣ́рнїи цр҃ко́внїи лю́дїе, плоды̀ ᲂу҆сте́нъ и҆сповѣ́дающихъ, бл҃года́ть прино́сѧтъ просла́вльшемꙋ па́мѧть твою̀ во вѣ́къ вѣ́ка.

Мѵ́ро и҆злїѧ́нное на тебѣ̀ благода́ти пома́за тѧ̀ свѧщеннодѣ́йствовати є҆ѵⷢ҇лїе црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ, васі́лїе бг҃оѧвле́нне, хрⷭ҇то́во благоꙋха́нїе бы́въ, воне́ю ра́зꙋма є҆гѡ̀ вселе́ннꙋю и҆спо́лнилъ є҆сѝ. Тѣ́мже, гла́сы ра̑бъ твои́хъ благопрїѧ́тнѣ прїе́млѧй, и҆спросѝ на́мъ, чтꙋ́щымъ тѧ̀, вє́лїѧ ми́лѡсти.

Вѷзанті́ево:

Свѧти́тельскою ѻ҆де́ждею ѡ҆дѣ́ѧнъ, трⷪ҇цы побо́рниче васі́лїе, прⷭ҇то́лꙋ предста́лъ є҆сѝ сꙋди́щномꙋ, бѣдꙋ̀ прїе́млѧй ѡ҆ вѣ́рѣ, и҆ страда́льческое противостоѧ́нїе показа́въ, ꙗ҆́рость є҆па́рховꙋ посрами́лъ є҆сѝ, ꙗ҆рѧ́щасѧ держа́вою нече́стїѧ, и҆ неми́лостивнымъ разсѣче́нїемъ претѧ́ща, ᲂу҆се́рднѡ, ѻ҆́ч҃е, проразсꙋди́въ, и҆ мꙋ́ченикъ бы́въ произволе́нїемъ, вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ побѣ́ды ѿ хрⷭ҇та̀, и҆мꙋ́щагѡ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ благода́ть во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, и҆ бы́лъ є҆сѝ па́стырь хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ᲂу҆чѧ̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

И҆ ны́нѣ, гла́съ и҃: Сходѧ́й сп҃съ:

На стїхо́внѣ стїхи̑ры ст҃а́гѡ, самогла́сны: гла́съ а҃. Вѷзанті́ево:

Ѽ бж҃е́ственнаѧ и҆ сщ҃е́ннаѧ хрⷭ҇то́вы цр҃кве пчело̀, васі́лїе всебл҃же́нне! ты́ бо бж҃е́ственнагѡ жела́нїѧ жа́ломъ тебѐ воѡрꙋжи́въ, богоме́рзскихъ є҆ресе́й хꙋлы̑ ᲂу҆ѧзви́лъ є҆сѝ, и҆ дꙋша́мъ вѣ́рныхъ бл҃гоче́стїѧ сла́дость сокро́виществовалъ є҆сѝ. И҆ ны́нѣ бж҃е́ственнагѡ раѧ̀ нетлѣ̑нныѧ проходѧ̀ па̑жити, помина́й и҆ на́съ, предстоѧ̀ трⷪ҇цѣ є҆диносꙋ́щнѣй.

Сті́хъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ.

Васі́лїа мона́ха:

Всѣ́хъ ст҃ы́хъ собра́лъ є҆сѝ добродѣ́тєли, ѻ҆́ч҃е на́шъ васі́лїе: мѡѷсе́евꙋ кро́тость и҆ и҆лїинꙋ̀ ре́вность, петро́во и҆сповѣ́данїе, і҆ѡа́нново бг҃осло́вїе. Ꙗ҆́кѡ па́ѵелъ вопїѧ̀ не преста́лъ є҆сѝ: кто̀ и҆знемога́етъ, и҆ а҆́зъ не и҆знемога́ю; кто̀ соблажнѧ́етсѧ, и҆ а҆́зъ не разжиза́юсѧ; Тѣ́мже, съ ни́ми водворѧ́ѧсѧ, молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сті́хъ, гла́съ в҃: Оу҆ста̀ првⷣнагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости, и҆ ѧ҆зы́къ є҆гѡ̀ возглаго́летъ сꙋ́дъ.

І҆ѡа́нна мона́ха:

Сꙋ́щихъ и҆звы́къ є҆стество̀, и҆ всѣ́хъ ᲂу҆смотри́въ нестоѧ́тельное, є҆ди́наго ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ непоколе́блема, пресꙋ́щнаго сꙋ́ща содѣ́телѧ всѣ́хъ, є҆мꙋ́же и҆ па́че приложи́всѧ, не сꙋ́щихъ жела́нїе ѿве́рглъ є҆сѝ. Молѝ и҆ на́мъ бжⷭ҇твеннагѡ жела́нїѧ полꙋчи́ти, сщ҃енноѧвле́нне васі́лїе.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Бл҃года́ть чꙋде́съ съ нб҃сѐ прїе́мъ, и҆ ле́сть і҆́дѡльскꙋю ѡ҆бличи́въ ᲂу҆че́ньми, ст҃и́телей є҆сѝ сла́ва и҆ ᲂу҆твержде́нїе, всебл҃же́нне васі́лїе, и҆ всѣ́хъ прпⷣбныхъ ᲂу҆че́нїѧ ѻ҆́бразъ, дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ къ бг҃ꙋ. Того̀ молѝ спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, гла́съ и҃:

Не ᲂу҆стыдѣ́сѧ всебл҃гі́й бг҃ъ плотски́мъ ѡ҆брѣ́занїемъ ѡ҆брѣ́затисѧ, но дадѐ самаго̀ себѐ ѻ҆́бразъ и҆ начерта́нїе всѣ̑мъ ко спасе́нїю: и҆́бо зако́на творе́цъ закѡ́ннаѧ и҆сполнѧ́етъ, и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ проречє́нїѧ, ꙗ҆̀же ѡ҆ не́мъ. И҆́же всѧ̑ содержа́й го́рстїю и҆ пелена́ми пови́выйсѧ гдⷭ҇и, сла́ва тебѣ̀.

Тропа́рь ст҃а́гѡ, гла́съ а҃:

Во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе твоѐ, ꙗ҆́кѡ прїе́мшꙋю сло́во твоѐ, и҆́мже бг҃олѣ́пнѡ наꙋчи́лъ є҆сѝ, є҆стество̀ сꙋ́щихъ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, человѣ́чєскїѧ ѻ҆бы́чаи ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, црⷭ҇кое свѧще́нїе, ѻ҆́ч҃е прпⷣбне: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже:

На прⷭ҇то́лѣ ѻ҆гнезра́чнѣмъ въ вы́шнихъ сѣдѧ́й со ѻ҆ц҃е́мъ безнача́льнымъ и҆ бжⷭ҇твеннымъ твои́мъ дх҃омъ, благоволи́лъ є҆сѝ роди́тисѧ на землѝ, ѿ ѻ҆трокови́цы, неискꙋсомꙋ́жныѧ твоеѧ̀ мт҃ре, і҆и҃се: сегѡ̀ ра́ди и҆ ѡ҆брѣ́занъ бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣ́къ ѻ҆смодне́вный. Сла́ва всеблаго́мꙋ твоемꙋ̀ совѣ́тꙋ, сла́ва смотре́нїю твоемꙋ̀, сла́ва снизхожде́нїю твоемꙋ̀, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

И҆ ѿпꙋ́стъ.

На повече́рїи конда́къ ст҃а́гѡ: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. Полꙋ́нощницꙋ же пое́мъ по ѻ҆бы́чаю, съ каѳі́смою. По а҃-мъ трист҃о́мъ тропа́рь пра́здника. По в҃-мъ трист҃о́мъ конда́къ пра́здника же. Моли́твы же, Помѧнѝ, гдⷭ҇и, въ наде́жди воскрⷭ҇нїѧ: не глаго́лемъ, то́чїю Гдⷭ҇и, поми́лꙋй, в҃і. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника.

По а҃-й каѳі́смѣ, сѣда́ленъ, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Собезнача́льное:

Ꙗ҆́кѡ црⷭ҇кое ᲂу҆краше́нїе цр҃кве, васі́лїа всѝ да восхва́лимъ, ᲂу҆че́нїй сокро́вище неѡскꙋ́дное: си́ми бо то́й наказа̀ на́съ трⷪ҇цꙋ почита́ти ст҃ꙋ́ю, соедине́нꙋ ᲂу҆́бѡ сꙋщество́мъ, раздѣле́нꙋ же ѵ҆поста́сьми.

Сла́ва, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Васі́лїе премꙋ́дре, предстоѧ́й трⷪ҇цѣ, моли́сѧ полꙋчи́ти въ де́нь сꙋда̀, на́мъ, пою́щымъ тѧ̀ и҆ чтꙋ́щымъ па́мѧть твою̀, благода́ть, ми́лость и҆ ѡ҆чище́нїе прегрѣше́нїй: ꙗ҆́кѡ да ᲂу҆сты̑ прославлѧ́емъ и҆ се́рдцемъ є҆ди́наго человѣколю́бца.

И҆ ны́нѣ:

Всѣ́хъ творе́цъ и҆ влⷣка мі́ра, сы́й со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ горѣ̀, ꙗ҆́кѡ млⷣнцъ ѡ҆брѣ́зꙋетсѧ на землѝ ѻ҆смодне́венъ. И҆́стиннѡ бжⷭ҇твенна же и҆ чꙋ́дна дѣла̀ твоѧ̑: ты́ бо, влⷣко, на́съ ра́ди ѡ҆брѣ́залсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ сы́й зако́на и҆сполне́нїе.

И҆ чте́мъ во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ поꙋче́нїе вели́кагѡ васі́лїа мона́хѡмъ.

По в҃-й каѳі́смѣ, сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Неизрече́нныѧ премꙋ́дрости бг҃ови́днѣ поче́рплъ є҆сѝ бога́тство та́йное, всѣ̑мъ и҆сточи́лъ є҆сѝ правосла́вїѧ во́ды, вѣ́рныхъ ᲂу҆́бѡ срⷣца̀ бжⷭ҇твеннѣ веселѧ́щыѧ, невѣ́рныхъ же велѣ̑нїѧ досто́йнѣ потоплѧ́ющыѧ. Ѿню́дꙋже ѻ҆бою́дꙋ благоче́стїѧ пѡ́ты, показа́лсѧ є҆сѝ непобѣди́мь трⷪ҇цы побо́рникъ, ст҃и́телю васі́лїе. Моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры:

Всю̀ напои́лъ є҆сѝ вселе́ннꙋю, ꙗ҆́коже вода́ми, ᲂу҆чє́нїи твои́ми, бл҃гоче́стїѧ собра́нными догма̑ты: жи́зни бо и҆сто́чникъ въ тебѣ̀ препочива́ше вои́стиннꙋ, васі́лїе. Є҆го́же молѝ, ꙗ҆́кѡ дерзнове́нїе стѧжа́вый, бг҃одохнове́нне, дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, гла́съ д҃:

И҆́же є҆стество́мъ неви́димый ны́нѣ ви́димь є҆́сть пло́тїю: сло́во несозда́нное ны́нѣ, и҆зъ дв҃ы чи́стыѧ ражда́емо, зи́ждетсѧ. Тѣ́мже и҆ по зако́нꙋ, на́съ ра́ди человѣ́кѡвъ, ꙗ҆́коже ѻ҆смодне́венъ ѡ҆брѣ́зꙋетсѧ младе́нецъ. Томꙋ̀ ᲂу҆̀бо поклони́мсѧ, ꙗ҆́кѡ сп҃сꙋ на́шемꙋ.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Си́лою слове́съ бж҃е́ственныхъ є҆́рєси низложи́лъ є҆сѝ мра̑чныѧ: всѧ̑ шата̑нїѧ є҆ѵно́мїєва погрꙋзи́лъ є҆сѝ: человѣ́кѡмъ бо дх҃а бг҃а бы́ти проповѣ́далъ є҆сѝ, и҆ рꙋ́къ воздѣ́нїемъ врагѝ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ. Всѐ прогна́лъ є҆сѝ саве́ллїево слꙋже́нїе, всѧ̑ же мꙋдрова̑нїѧ нестѡ́рїєва ᲂу҆праздни́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю васі́лїе: моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Сла́ва:

Благода́ть слове́съ твои́хъ бжⷭ҇твенныхъ и҆ догма̑тъ высота̀ та́инственнаѧ бжⷭ҇твеннагѡ на́мъ бы́сть восхожде́нїѧ лѣ́ствица: дх҃а бо, ѻ҆́ч҃е, стѧжа́вый трꙋбꙋ̀, то́ю проповѣ́далъ є҆сѝ бжⷭ҇твєннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ. Тѣ́мже и҆ на мѣ́стѣ всели́лсѧ є҆сѝ ѕла́чнѣ, мзды̑ подвигѡ́въ твои́хъ прїе́мъ, прпⷣбне і҆ера́рше васі́лїе: моли́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

И҆ ны́нѣ:

Всѧ́ческихъ влⷣка и҆ творе́цъ, и҆зъ пречⷭ҇тыѧ ᲂу҆тро́бы твоеѧ̀ пло́ть прїе́мый, предста́тельницꙋ тѧ̀ показа̀ человѣ́кѡмъ, всенепоро́чнаѧ: сегѡ̀ ра́ди всѝ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ, ѡ҆чище́нїѧ прегрѣше́нїй просѧ́ще, влⷣчце, и҆ вѣ́чнꙋющїѧ и҆зба́витисѧ мꙋ́ки, и҆ всѧ́кагѡ ѡ҆ѕлобле́нїѧ лю́тагѡ мїроде́ржца. Сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: моли́сѧ твоемꙋ̀ сн҃ꙋ и҆ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою всест҃о́мꙋ рождествꙋ̀ твоемꙋ̀.

И҆ чте́мъ надгро́бное сло́во григо́рїа бг҃осло́ва, є҆́же ѡ҆ вели́цѣмъ васі́лїи, на четы́ре ча̑сти.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ, гла́съ д҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑ всѝ ꙗ҆зы́цы, внꙋши́те всѝ живꙋ́щїи по вселе́ннѣй. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃ѕ.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра самогла́сна, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ благода́ть во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, и҆ бы́лъ є҆сѝ па́стырь хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ᲂу҆ча̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю, во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

Канѡ́нъ пра́здника. Творе́нїе стефа́ново:

І҆рмо́съ по два́жды, тропари́ же на д҃.

Гла́съ в҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Грѧди́те лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆̀же и҆зведѐ и҆з̾ рабо́ты є҆гѵ́петскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ѻ҆смери́ца дне́й, носѧ́щаѧ ѻ҆́бразъ бꙋ́дꙋщагѡ, твое́ю, хрⷭ҇тѐ, просвѣща́етсѧ и҆ ѡ҆сщ҃а́етсѧ во́льною нището́ю: въ се́й бо зако́ннѡ ѡ҆брѣ́залсѧ є҆сѝ пло́тїю.

Ѡ҆брѣ́занїе прїе́млетъ ѻ҆смодне́вное хрⷭ҇то́съ своегѡ̀ ржⷭ҇тва̀, и҆ сегѡ̀ дне́сь сѣ́нь спрѧ́таетъ, свѣ́тъ возсїѧва́ѧ но́выѧ бл҃года́ти.

И҆́нъ канѡ́нъ ст҃и́телѧ васі́лїа, на и҃. Творе́нїе і҆ѡа́нна дамаскина̀.

Гла́съ и҆ і҆рмо́съ то́йже.

Твоемꙋ̀ гла́сꙋ подоба́ше прїитѝ, васі́лїе, нача́ти хотѧ́щымъ хвалы̑ твоѧ̑: но, ѻ҆́ч҃е, мольбꙋ̀ прїе́мъ, бл҃года́ть подава́й незави́стнѡ на́мъ.

Добродѣ́телей ты̀ жесто́кїй ше́ствовалъ є҆сѝ пꙋ́ть, въ гла́дкїй дости́глъ є҆сѝ и҆ несопроти́вный нбⷭ҇ный восхо́дъ, и҆ всѣ̑мъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѻ҆́бразъ, васі́лїе.

Страстно́е взыгра́нїе, томѧ́щее пло́ть, любомꙋ́дрїѧ жела́нїемъ наказа́лъ є҆сѝ: тѣ́мже въ нетлѣ́нныхъ водворѧ́ешисѧ црⷭ҇твїихъ, ѻ҆́ч҃е васі́лїе.

Дꙋшє́вныѧ стра̑сти, бл҃гопотре́бнѡ, васі́лїе, вкꙋ́пѣ же и҆ тѣлє́сныѧ, дх҃о́внымъ посѣ́клъ є҆сѝ мече́мъ: себе́ же влⷣцѣ же́ртвꙋ прине́слъ є҆сѝ.

Ты̀ бы́въ неизрече́нныхъ таи́нникъ, васі́лїе, хрⷭ҇то́вꙋ црⷭ҇твїю тайнонаꙋчи́лъ є҆сѝ, свѧще́нне ѻ҆́ч҃е, ꙗ҆́вѣ, трⷪ҇ческїй свѣ́тъ ѡ҆блиста́лъ є҆сѝ на́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Кто̀ и҆зрещѝ твоѐ по досто́инствꙋ возмо́жетъ, є҆́же па́че сло́ва, зача́тїе; бг҃а бо родила̀ є҆сѝ пло́тїю, всечи́стаѧ, на́мъ ꙗ҆́вльшасѧ сп҃са и҆ гдⷭ҇а.

Катава́сїа, пе́рвый ли́къ пое́тъ і҆рмо́съ:

Глꙋбины̀ ѿкры́лъ є҆́сть дно̀, и҆ сꙋ́шею своѧ̑ влече́тъ, въ не́й покры́въ проти̑вныѧ, крѣ́пкїй во бра́нѣхъ гдⷭ҇ь, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Дрꙋгі́й ли́къ, і҆рмо́съ:

Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю волнѧ́щꙋюсѧ бꙋ́рю, сꙋ́шꙋ а҆́бїе і҆и҃ль ꙗ҆́вльшꙋюсѧ: чермны́й же по́нтъ трїста́ты є҆гѵ́пєтскїѧ покры̀ кꙋ́пнѡ, водостла́ненъ гро́бъ, си́лою крѣ́пкою десни́цы влⷣчни.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщвле́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ тво́й всадѝ въ сердца̀ на́съ, пою́щихъ тѧ̀.

Сло́во вопло́щшеесѧ пресꙋ́щественное, въ преста́тїе зако́на ѡ҆брѣ́засѧ: нача́токъ же бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти, и҆ жи́зни нетлѣ́нныѧ на́мъ подадѐ.

Зако́на и҆спо́лнитель, не ꙗ҆́кѡ сопроти́венъ бг҃ꙋ сы́й хрⷭ҇то́съ воплоти́выйсѧ показа́сѧ, и҆ сподо́бисѧ во́лею ѡ҆брѣ́затисѧ ѻ҆смодне́венъ.

Преподо́бнагѡ:

Спритечѐ хрⷭ҇то́вꙋ, и҆ спросїѧ̀ па́мѧть твоѧ̀, ѻ҆́ч҃е, ржⷭ҇твꙋ̀, є҆гѡ́же несказа́нное та́инство твои́ми ᲂу҆че́ньми ꙗ҆́вѣ сотвори́лъ є҆сѝ.

Стра́хомъ гдⷭ҇нимъ ᲂу҆твержда́емь, нача́ло бо мꙋ́дрости се́й є҆́сть, любо́вїю лꙋ́чшею впери́лсѧ є҆сѝ премꙋ́дрости, ѽ васі́лїе.

Наказа́нїѧ бы́въ всѧ́кагѡ и҆спо́лненъ, не то́кмѡ до́льнѧгѡ и҆ попира́емагѡ, мно́гѡ же па́че лꙋ́чшагѡ, показа́лсѧ є҆сѝ мі́рꙋ свѣ́тъ, васі́лїе.

Васі́лїе премꙋ́дре, вше́лъ є҆сѝ дѣѧ́нїемъ, и҆ дѣѧ́нїе вше́ствїе видѣ́нїѧ бжⷭ҇твеннѣйшагѡ показа́лъ є҆сѝ, и҆ сꙋ́щихъ ра́зꙋмꙋ наꙋчи́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆́вѣ.

Бг҃оро́диченъ:

Безсѣ́меннѡ во чре́вѣ бг҃а зачала̀ є҆сѝ, и҆ ражда́еши несказа́ннѡ воплоще́нна: на него́же зрѣ́ти не смѣ́ютъ, чⷭ҇таѧ, нбⷭ҇ныхъ си̑лы, приснодв҃о.

Катава́сїа, ли́къ пе́рвый:

Крѣ́пость даѧ́й царє́мъ на́шымъ гдⷭ҇ь и҆ ро́гъ пома́занныхъ свои́хъ возносѧ́й ѿ дв҃ы ражда́етсѧ, грѧде́тъ же ко креще́нїю. Томꙋ̀ вѣ́рнїи возопїе́мъ: нѣ́сть ст҃ъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ на́шъ.

Дрꙋгі́й:

Є҆ли́цы дре́внихъ и҆зрѣши́хомсѧ сѣ́тей, бра́шенъ львѡ́въ сотре́нныхъ члено́вными, ра́дꙋимсѧ и҆ разшири́мъ ᲂу҆ста̀, сло́во плетꙋ́ще ѿ слове́съ сладкопѣ́нїѧ, и҆́мже къ на́мъ наслажда́етсѧ дарова́нїй.

Конда́къ пра́здника, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Всѣ́хъ гдⷭ҇ь ѡ҆брѣ́занїе терпи́тъ, и҆ человѣ́чєскаѧ прегрѣшє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гъ ѡ҆брѣ́зꙋетъ, дае́тъ спасе́нїе дне́сь мі́рꙋ: ра́дꙋетсѧ же въ вы́шнихъ и҆ созда́телевъ і҆ера́рхъ и҆ свѣтоно́сный бжⷭ҇твенный таи́нникъ хрⷭ҇то́въ васі́лїй.

Та́же сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Премꙋ́дрости сло́ва навы́къ, и҆ писа́нїе зако́на ѿложи́въ, всѣ̑мъ проповѣ́далъ є҆сѝ бл҃года́ти сло́во, и҆ дꙋ́шъ скрижа̑ли ᲂу҆гла́дилъ є҆сѝ словесы̀ твои́ми, въ ни́хже начерта́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твєннаѧ ᲂу҆чє́нїѧ. Тѣ́мже и҆ мра́къ проше́дъ ѻ҆́блакомъ покро́ва тѣлесѐ, и҆ просїѧ́лъ є҆сѝ дх҃омъ, ст҃и́телю васі́лїе: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе пода́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆́кѡ сы́й бе́здна чл҃вѣколю́бїѧ, ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ, влⷣко, въ зра́къ ра́бїй, и҆ пло́тїю ѡ҆брѣ́залсѧ є҆сѝ, да́рꙋѧ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ вели́кꙋю твою̀ ми́лость.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, слꙋ́хъ твоегѡ̀ смотре́нїѧ, и҆ просла́вихъ тѧ̀, є҆ди́не человѣколю́бче.

Ѡ҆брѣ́занїе преста̀, ѿне́лѣже хрⷭ҇то́съ во́лею ѡ҆брѣ́засѧ, ꙗ҆зы̑къ мно́жество спаса́ѧ бл҃года́тїю.

Бꙋ́дꙋщагѡ непреста́ннꙋю ѻ҆сма́гѡ вѣ́ка жи́знь и҆з̾ѡбража́етъ, въ ню́же влⷣка ѡ҆брѣ́засѧ пло́тїю.

Преподо́бнагѡ:

Оу҆краша́етсѧ ꙗ҆́коже ржⷭ҇тво́мъ хрⷭ҇то́ва невѣ́ста це́рковь, та́кѡ и҆ па́мѧтїю твое́ю, всеблаже́нне.

Непребори́мь ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ по бз҃ѣ борѧ̀, васі́лїе, во всѣ́хъ тогѡ̀ повелѣ́нїю покарѧ́ѧсѧ.

Цр҃кви подаде́сѧ ѿ бг҃а ѡ҆гражде́нїе и҆ стѣна̀ тверда̀, васі́лїе всеблаже́нне.

Сопротивобѡ́жнымъ сѣ́чиво ты̀ сѣка́тельное и҆ ѻ҆́гнь, поѧда́ѧй пре́лесть, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е васі́лїе.

Бг҃оро́диченъ:

Мо́лимъ тѧ̀, чи́стаѧ, ꙗ҆́же бг҃а безсѣ́меннѡ заче́нши, при́снѡ моли́ти за рабы̑ твоѧ̑.

Катава́сїа:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, гла́съ тво́й, є҆го́же ре́клъ є҆сѝ, гла́съ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни, ꙗ҆́кѡ возгремѣ́лъ є҆сѝ надъ вода́ми мно́гими, твоемꙋ̀ свидѣ́тельствꙋѧй сн҃ꙋ, ве́сь, бы́лъ соше́дшагѡ дх҃а, возопѝ: ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, бж҃їѧ мꙋ́дрость и҆ си́ла.

Дрꙋгі́й:

Ѻ҆гне́мъ ѡ҆чи́щсѧ та́йнагѡ зрѣ́нїѧ, поѧ̀ прⷪ҇ро́къ человѣ́кѡвъ новодѣ́йство, возглаша́етъ гла́съ, дх҃омъ пле́щꙋщь, воплоще́нїе ꙗ҆влѧ́ющь неизрече́нна сло́ва: и҆́мже си́льныхъ держа̑вы сотро́шасѧ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Свѣ́та пода́телю и҆ вѣкѡ́въ тво́рче, гдⷭ҇и, во свѣ́тѣ твои́хъ повелѣ́нїй наста́ви на́съ: ра́звѣ бо тебє̀, и҆но́гѡ бо́га не зна́емъ.

Ты̀ ѿ дв҃ы мт҃ре несказа́ннѡ проше́дъ, гдⷭ҇и, и҆ въ человѣ́ческїй не не сподо́билсѧ є҆сѝ ѡ҆дѣ́ѧтисѧ ѻ҆́бразъ, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ, зако́ннѡ зако́нъ и҆спо́лнилъ є҆сѝ.

Но́щи ᲂу҆подо́бисѧ, ꙗ҆́кѡ сѣ́нь зако́ннꙋю лю́бѧщи і҆и҃лѧ, ро́ждшаѧ, и҆зъ неѧ́же ѡ҆блиста́вшїй свѣ́тъ мі́ра хрⷭ҇то́съ ꙗ҆ви́сѧ.

Преподо́бнагѡ:

Во́дитъ вои́стиннꙋ сꙋгꙋ́бъ цр҃ковь пра́здникъ дне́сь ѡ҆брѣ́занїѧ, ꙗ҆́кѡ млⷣнца влⷣки ꙗ҆́вльшагѡсѧ на землѝ, и҆ па́мѧть раба̀ мꙋ́дра и҆ требл҃же́нна.

Непостижи́мый свѣ́тъ почи́въ въ тебѣ̀, прпⷣбне, пресвѣ́тлꙋ свѣщꙋ̀ мі́рꙋ тѧ̀ показа̀ хрⷭ҇то́съ: тѣ́мже па́мѧть твою̀ пое́мъ, васі́лїе.

Всете́мно напи́санное въ сїна́и бытїѐ мѡѷсе́емъ, ты̀ сказꙋ́ѧ ѿ бжⷭ҇твенныхъ сокро́вищь, начерта́лъ є҆сѝ всѣ̑мъ, пребл҃же́нне васі́лїе.

Ни законополо́жникъ мѡѷсе́й, ни пе́рвѣе зако́на і҆ѡ́сифъ бы́сть, и҆́же по тебѣ̀ пи́щи пшеницомѣ́ритель. бжⷭ҇твенныѧ бо пло́ти са́мъ раздроби́тель ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, васі́лїе.

Бг҃оро́диченъ:

Тебѣ̀, ро́ждшей хрⷭ҇та̀, всѣ́хъ содѣ́телѧ, зове́мъ: ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇таѧ, ра́дꙋйсѧ, свѣ́тъ возсїѧ́вшаѧ на́мъ: ра́дꙋйсѧ, вмѣсти́вшаѧ бг҃а невмѣсти́маго.

Катава́сїа:

І҆и҃съ, живота̀ нача́льникъ, разрѣши́ти ѡ҆сꙋжде́нїе грѧде́тъ а҆да́ма первозда́ннагѡ. Ѡ҆чище́нїй же, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, не тре́бꙋѧ, па́дшаго ѡ҆чища́етъ во і҆ѻрда́нѣ: въ не́мже враждꙋ̀ ᲂу҆би́въ, преимꙋ́щь всѧ́къ ᲂу҆́мъ ми́ръ да́рꙋетъ.

Дрꙋгі́й:

Врага̀ те́мнагѡ и҆ ѡ҆скверне́ннагѡ ꙗ҆́да ѡ҆чище́нїемъ дх҃а и҆змове́ни, къ но́вой приста́хомъ небла́зненной стезѝ, водѧ́щей въ непристꙋ́пнꙋю ра́дость, є҆ди́нѣмъ пристꙋ́пнꙋ, и҆́мже бг҃ъ примири́сѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Бе́здна мѧ̀ мно́га грѣхо́внаѧ ѡ҆крꙋжа́етъ, и҆ вопїю́ ти, прⷪ҇ро́ка подража́ѧй: ѿ тли́ мѧ, гдⷭ҇и, возведѝ.

Прїѧ́тъ коне́цъ зако́нъ, ѿне́лѣже хрⷭ҇то́съ младе́нствовавъ, и҆спо́лнитель зако́на сы́й, ѡ҆брѣ́занїе воспрїѧ́тъ, и҆ разрѣшѝ зако́ннꙋю клѧ́твꙋ.

Сꙋббѡ́тство, ѡ҆брѣ́занїе же шата́нїѧ є҆вре́йскагѡ ꙗ҆́вльшагѡсѧ хрⷭ҇та̀ манове́нїемъ преста̀, и҆ возсїѧ̀ бл҃года́ти весна̀.

Преподо́бнагѡ:

Напита́лъ є҆сѝ дꙋ́шы, та́ющыѧ гла́домъ, ни́щихъ ѻ҆би́льнѡ, и҆ а҆́лчꙋщихъ сердца̀ всѧ́кагѡ и҆спо́лнилъ є҆сѝ, васі́лїе, бжⷭ҇твеннагѡ весе́лїѧ.

Напита́лъ є҆сѝ бога́тнѡ а҆́лчꙋщыѧ пи́щею нбⷭ҇ною: хлѣ́бъ бо а҆́гг҃льскїй є҆́сть сло́во твоѐ, васі́лїе, и҆́мже и҆зрѧ́денъ пшеницода́вецъ бы́лъ є҆сѝ.

Собра́лъ є҆сѝ пче́льный, васі́лїе, люботрꙋ́днѡ добродѣ́тели всѧ́кїѧ цвѣ́тъ, и҆ хꙋдо́гъ бы́въ, въ ни́хже ᲂу҆блажа́ешисѧ.

Потща́лсѧ є҆сѝ мі́ра ѿлꙋчи́тисѧ, и҆ съ бг҃омъ пожи́ти: тѣ́мже нестоѧ́тєльнаѧ и҆ тлѣ̑ннаѧ, всебл҃же́нне васі́лїе, ѡ҆ста́вль, пребыва̑ющаѧ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́дръ, стѧжа́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Спасѝ ѿ бѣ́дъ рабы̑ твоѧ̑, бцⷣе, ꙗ҆́кѡ всѝ по бз҃ѣ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ, ꙗ҆́кѡ къ нерꙋши́мѣй стѣнѣ̀ и҆ предста́тельствꙋ.

Катава́сїа:

Гла́съ словесѐ, свѣти́льникъ свѣ́та, денни́ца сл҃нца, прⷣте́ча въ пꙋсты́ни, пока́йтесѧ, всѣ̑мъ вопїе́тъ лю́демъ, и҆ пред̾ѡчи́ститесѧ: се́ бо предстои́тъ хрⷭ҇то́съ, ѿ тлѝ мі́ръ и҆збавалѧ́ѧй.

Дрꙋгі́й:

Возжелѣ́ннаго ꙗ҆́вствова со всебл҃же́ннымъ гла́сомъ ѻ҆ц҃ъ, є҆го́же и҆з̾ чре́ва ѿры́гнꙋ: є҆́й, глаго́летъ, се́й соесте́ственъ сн҃ъ, сы́й свѣтоза́ренъ, произни́че и҆з̾ человѣ́ча ро́да: сло́во же моѐ жи́во, и҆ человѣ́къ промышле́нїемъ.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ дне́сь:

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѡ҆снова́нїе непоколеби́мое цр҃кве, подаѧ̀ всѣ̑мъ некра́домое гдⷭ҇ство человѣ́кѡмъ, запечатлѣ́ѧ твои́ми велѣ́ньми, небоѧвле́нне васі́лїе преподо́бне.

І҆́косъ:

Цѣломꙋ́дрїѧ ча́ша, ᲂу҆ста̀ премꙋ́дрости, и҆ степе́нь ᲂу҆че́нїй, васі́лїй вели́кїй, всѣ̑мъ ѡ҆блиста́етъ мы́сленнѡ. Прїиди́те ᲂу҆̀бо, и҆ ста́немъ въ домꙋ̀ бж҃їи, те́плѣ взира́юще, чꙋдесы̀ сегѡ̀ красѧ́щесѧ, ꙗ҆́коже лꙋче́ю ѡ҆блиста́вшесѧ житїѧ̀, чи́стымъ дх҃омъ прохла́ждшесѧ, подо́бѧщесѧ тогѡ̀ вѣ́рѣ, и҆ теплотѣ̀, и҆ смире́нїю, и҆́миже до́мъ ꙗ҆ви́сѧ є҆стества̀ бж҃їѧ, къ немꙋ́же вопїю́ще пое́мъ: небоѧвле́нне васі́лїе прпⷣбне.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѻ҆́бразꙋ злато́мꙋ, на по́лѣ деи́рѣ слꙋжи́мꙋ, трїѐ твоѝ ѻ҆́троцы небрего́ша безбо́жнагѡ велѣ́нїѧ, посредѣ́ же ѻ҆гнѧ̀ вве́ржени, ѡ҆роша́еми поѧ́хꙋ: благослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Свѣ́тло и҆ пресвѣ́тло ржⷭ҇тво̀ хрⷭ҇то́во, и҆ бꙋ́дꙋщагѡ ѡ҆бновле́нїѧ подписа́вшее та́инство дне́сь: ꙗ҆́кѡ зако́ннымъ чи́номъ сп҃съ ѡ҆брѣ́зꙋетсѧ, не ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, но ꙗ҆́кѡ человѣ́къ, и҆ зако́на и҆сполне́нїе.

Зако́нъ и҆сполнѧ́ѧ, зако́на творе́цъ пло́тїю дне́сь во́лею ѡ҆брѣ́зꙋетсѧ, ѡ҆брѣ́занїе содѣва́ѧ грѣхо́вныѧ зимы̀, и҆ зва́ти да́рꙋѧ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Преподо́бнагѡ:

Ѻ҆́бразъ ѻ҆ц҃а̀ сн҃ъ, и҆ сн҃а дх҃ъ є҆́сть: ты́ же дх҃а, ѽ васі́лїе, нескве́рнено зерца́ло, до́мъ же всеѧ̀ трⷪ҇цы. бл҃же́нна па́мѧть твоѧ̀, и҆ сла́вѧщїи ю҆̀ воспрославлѧ́ютсѧ.

Оу҆глꙋби́въ ᲂу҆́мъ во глꙋбины̑ бж҃їѧ непостижи̑мыѧ, и҆ собра́въ многоцѣ́нный ты̀ би́серъ ра́зꙋма, напо́лнилъ є҆сѝ мі́ръ премꙋ́дростїю, и҆ зва́ти наꙋчи́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Ѽ є҆ди́но дохнове́нїе ᲂу҆ма̀ сщ҃е́нныхъ сопрꙋ́гъ, ꙗ҆́коже є҆ди́на дꙋша̀ во двою̀ тѣлесѣ́хъ нераздѣ́льнѡ, въ григо́рїи васі́лїй, жела́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ совокꙋ́плени, въ васі́лїи же григо́рїй, ны́нѣ моли́те хрⷭ҇та̀ ѡ҆ ста́дѣ ва́шемъ.

Ѻ҆ц҃ъ сиро́тъ, и҆ вдѡ́въ защи́тникъ, и҆ бога́тство ни́щихъ, болѧ́щихъ ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ сꙋ́щихъ въ бога́тствѣ ѡ҆кормле́нїе, ста́рости же́злъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ и҆ наказа́нїе ю҆́ности, и҆ мона́шествꙋющихъ добродѣ́тели пра́вило, васі́лїе.

Ѡ҆чи́стивъ ѿ всѧ́кагѡ ти́ннагѡ скверне́нїѧ ᲂу҆́мъ, васі́лїе, сразсмотри́лъ є҆сѝ дх҃ѡ́внаѧ жела́ннымъ твои́мъ дх҃омъ. тѣ́мже, воспѣва́ѧ трⷪ҇цꙋ, со дерзнове́нїемъ взыва́лъ є҆сѝ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆ц҃ъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ кꙋпинꙋ̀ мѡѷсе́й въ горѣ̀ сїна́йстѣй ѻ҆гнепали́мꙋ, чⷭ҇таѧ, прови́дѧше, прїе́мшꙋю неѡпа́льнѡ нестерпи́мꙋю зарю̀ неизглаго́ланнагѡ сꙋщества̀, соедини́вшагѡсѧ дебельствꙋ̀ пло́ти, є҆ди́ныѧ въ не́мъ ст҃ы́хъ ѵ҆поста́сей.

Катава́сїа:

Ю҆́ношы бл҃гочести̑выѧ, пе́щи ѻ҆́гненнѣй приѡбщи́вшыѧсѧ, шꙋмѧ́щъ дх҃ъ ро́сный невреди́мы сохранѝ, и҆ бж҃їѧ а҆́гг҃ла снисхожде́нїе. тѣ́мже, въ пла́мени ѡ҆роша́еми, благода́рственнѡ воспѣва́хꙋ: препѣ́тый ѻ҆тє́цъ гдⷭ҇и и҆ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Дрꙋгі́й:

Ѡ҆палѝ стрꙋе́ю ѕмі́євы главы̑ пе́щный высо́кїй пла́мень, ю҆́ношы носѧ́щъ благочести̑выѧ, ᲂу҆ти́шивый неꙋдободержи́мꙋю мглꙋ̀ и҆з̾ грѣха̀, всю́ же ѡ҆мыва́етъ росо́ю дх҃а.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Неизрече́нною мꙋ́дростїю соста́вльшаго всѧ́чєскаѧ бг҃а сло́ва, и҆ ѿ не сꙋ́щихъ во є҆́же бы́ти приве́дшаго, бл҃гослови́те дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Во ѻ҆смы́й де́нь ѡ҆брѣ́зꙋетсѧ, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ, влⷣка: і҆и҃са же прїе́млетъ и҆менова́нїе, ꙗ҆́кѡ мі́ра є҆́сть сп҃съ и҆ гдⷭ҇ь.

Ко хрⷭ҇то́вꙋ ржⷭ҇твꙋ̀ досто́йнѡ ѻ҆смы́й спрѧже́сѧ, ст҃и́телѧ всесла́внаѧ па́мѧть, ю҆́же почита́юще вѣ́рою, пое́мъ гдⷭ҇а и҆ превозно́симъ во вѣ́ки.

Преподо́бнагѡ:

Несказа́ннымъ про́мысломъ дарова́вшаго васі́лїа мі́рꙋ, свѣ́тъ бл҃гоче́стїѧ, трꙋбꙋ́ же бг҃осло́вїѧ, бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бога́тнымъ дѣ́йствомъ все́льшасѧ въ мꙋ́драго васі́лїа, и҆ тѣ́мъ бл҃гоче́стнѡ бг҃осло́вившаго, бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бж҃е́ственныхъ твои́хъ слове́съ наслади́вшїисѧ, васі́лїе, непреста́ннѡ въ твое́й па́мѧти торжествꙋ́юще, вопїе́мъ: бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Лꙋчы̀ слове́съ и҆спꙋсти́лъ є҆сѝ, васі́лїе, мі́рꙋ, свѣ́томъ наставлѧ́ющыѧ є҆ди́но чествова́ти трⷪ҇ческое є҆стество̀: бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Бг҃оро́диченъ:

И҆з̾ ѻ҆ц҃а̀ проше́дшаго пре́жде вѣ̑къ, и҆ безлѣ́тнаго бг҃а сло́ва, и҆ въ послѣ̑днѧѧ возсїѧ́вша и҆з̾ дв҃ы, бл҃гослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Катава́сїа:

Та́йнꙋ пресла́внꙋю вавѷлѡ́нскаѧ показа̀ пе́щь, и҆сточи́вшаѧ ро́сꙋ, ꙗ҆́кѡ стрꙋѧ́ми и҆мѧ́ше невеще́ственный ѻ҆́гнь воспрїѧ́ти і҆ѻрда́нъ, и҆ ѡ҆б̾ѧ́ти пло́тїю креща́ема зижди́телѧ, є҆го́же благословѧ́тъ лю́дїе, и҆ превозно́сѧтъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Дрꙋгі́й:

Свобо́дна ᲂу҆́бѡ тва́рь познава́етсѧ, и҆ сы́нове свѣ́та пре́жде ѡ҆мраче́ннїи: є҆ди́нъ сте́нетъ тмы̀ предста́тель. ны́нѣ да благослови́тъ ᲂу҆се́рднѡ вино́внаго, пре́жде ѻ҆каѧ́нное ꙗ҆зы́кѡвъ всенаслѣ́дїе.

На ѳ҃-й пѣ́сни Чⷭ҇тнѣ́йшꙋю не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы ѡ҆брѣ́занїѧ: Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, по зако́нꙋ пло́тїю ѡ҆брѣ́завшагосѧ гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́же пре́жде со́лнца свѣти́льника бг҃а возсїѧ́вшаго, пло́тски къ на́мъ прише́дшаго, и҆з̾ бокꙋ̀ дв҃и́чꙋ, неизрече́ннѡ воплоти́вшаѧ, бл҃гослове́ннаѧ всечⷭ҇таѧ, тѧ̀, бцⷣе, велича́емъ.

Та́же вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ и҆ і҆рмо́съ. Про́чыѧ же трѝ припѣва́емъ къ тропарє́мъ.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, во ѻ҆смы́й де́нь ѡ҆брѣ́занїе прїемлю́ща.

Два́жды.

Дне́сь влⷣка ѡ҆брѣ́зꙋетсѧ пло́тїю, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ, и҆сполнѧ́ѧ зако́нъ.

Є҆ди́ножды.

Дне́сь влⷣка пло́тїю ѡ҆брѣ́засѧ, і҆и҃съ нарече́сѧ.

Є҆ди́ножды.

Преше́дъ предѣ́лы хрⷭ҇то́съ человѣ́ческагѡ всегѡ̀ є҆стества̀, преесте́ственнѡ и҆з̾ дв҃ы ражда́етсѧ: и҆ писа́нїе зако́нное ꙗ҆́коже повелѣва́етъ, пло́тїю ѡ҆брѣ́заетсѧ, и҆ и҆спо́лнитель зако́на ꙗ҆влѧ́етсѧ.

Прїиди́те, влⷣки сла̑внаѧ хрⷭ҇тѡ́ва и҆менова̑нїѧ во свѧты́ни торжествꙋ́имъ: і҆и҃съ бо бг҃олѣ́пнѡ нарече́сѧ дне́сь. съ си́миже и҆ па́мѧть ст҃и́телѧ велича́емъ.

Та́же ст҃а́гѡ припѣ́вы къ тропарє́мъ є҆гѡ̀.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, во і҆ера́рсѣхъ васі́лїа вели́каго. Два́жды.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, вселе́нныѧ пресвѣ́тлаго свѣти́льника. Два́жды.

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, ѿ кесарі́и васі́лїа вели́каго. Два́жды.

Се́й же вмѣ́стѡ сла́вы:

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, ᲂу҆краси́вшаго хрⷭ҇то́вꙋ цр҃ковь.

Вмѣ́стѡ И҆ ны́нѣ:

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, чⷭ҇тнѣ́йшꙋю нбⷭ҇ныхъ во́инствъ, дв҃ꙋ пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ.

Пе́рвагѡ па́стырѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ вѣ́рное хрⷭ҇то́во, васі́лїе, живонѡ́снымъ стопа́мъ послѣ́довалъ є҆сѝ: мꙋчи́телю бо твою̀ дꙋ́шꙋ, ѻ҆́ч҃е, преда́лъ є҆сѝ, до́блественнѣ предбѣ́дствꙋѧ ѡ҆ цр҃кви, всеблаже́нне.

Цр҃ко́вное всесщ҃е́нное хрⷭ҇то́во ви́дѣвъ совокꙋпле́нїе, твои́мъ ᲂу҆кра́шено ст҃и́тельствомъ, мꙋ́дре, всегꙋби́тель, ꙗ҆́кѡ ѿ гро́ма, треснове́нъ бы́въ, паде́сѧ мꙋчи́тель: сꙋ́щїѧ бо въ тебѣ̀ дх҃а зарѝ не стерпѣ̀, васі́лїе.

А҆пⷭ҇толѡвъ сѣда́лища, ли́ка же страда́лєцъ хрⷭ҇то́выхъ, патрїа́рхѡвъ ски́нїи, и҆ пра́ведныхъ сла́дости, и҆ ра́дости прⷪ҇ро́кѡвъ сподо́билсѧ є҆сѝ, васі́лїе: бцⷣы бо слꙋжи́тель и҆ трⷪ҇цы таи́нникъ бы́лъ є҆сѝ.

Превы́спрєннѧѧ вода́ми покрыва́ѧй є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, возстѧзꙋ́ѧй мо́ре, бє́здны же и҆зсꙋша́ѧй и҆зъ тебє̀, чⷭ҇таѧ, пло́ть воспрїе́мый, ѿ виѳлее́ма тщи́тсѧ ко і҆ѻрда́нꙋ крⷭ҇ти́тисѧ пло́тїю.

Та́же ѻ҆́ба ли̑ка, соше́дшесѧ вкꙋ́пѣ, пою́тъ пе́рвый припѣ́въ пра́здника, и҆ і҆рмо́съ:

Недоꙋмѣ́етъ всѧ́къ ѧ҆зы́къ благохвали́ти по достоѧ́нїю, и҆з̾ꙋмѣва́етъ же ᲂу҆́мъ и҆ премі́рный пѣ́ти тѧ̀, бцⷣе. ѻ҆ба́че, бл҃га́ѧ сꙋ́щи, вѣ́рꙋ прїимѝ: и҆́бо любо́вь вѣ́си бжⷭ҇твеннꙋю на́шꙋ: ты́ бо хрⷭ҇тїа́нъ є҆сѝ предста́тельница, тѧ̀ велича́емъ.

Та́же припѣ́въ:

Велича́й, дꙋшѐ моѧ̀, чⷭ҇тнѣ́йшꙋю нбⷭ҇ныхъ во́инствъ, дв҃ꙋ пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ.

И҆ і҆рмо́съ:

Ѽ па́че ᲂу҆ма̀ ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀ чꙋде́съ! невѣ́сто всечⷭ҇таѧ, мт҃и бл҃гослове́ннаѧ, є҆́юже полꙋчи́вше всесоверше́нное спасе́нїе, досто́йнѡ хва́лимъ, ꙗ҆́кѡ благодѣ́телѧ, да́ръ носѧ́ще пѣ́снь благодаре́нїѧ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Дх҃омъ во ст҃и́лищи:

Любомꙋ́дрїѧ жела́нїемъ ѡ҆брѣ́залъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, дꙋшѝ твоеѧ̀ покрыва́ло, и҆ мі́рꙋ показа́лсѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ со́лнце, чꙋдесы̀, и҆ вѣ́рныхъ ѡ҆зари́лъ є҆сѝ мы̑сли, бг҃омꙋ́дре, трⷪ҇цы таи́нниче, ѽ васі́лїе мꙋ́дре, и҆ слꙋжи́телю бцⷣы!

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: пра́здника:

Пло́тїю ѡ҆брѣ́зꙋетсѧ зако́нъ и҆спо́лнивый, ꙗ҆́кѡ младе́нецъ ѻ҆смодне́венъ, вѣкѡ́въ зижди́тель: и҆ пелена́ми повива́етсѧ, ꙗ҆́кѡ человѣ́къ: и҆ млеко́мъ пита́етсѧ, и҆́же всѧ̑ безмѣ́рною крѣ́постїю, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ, содержа́й, и҆ манове́нїемъ возводѧ́й.

На хвали́техъ стїхи̑ры, на ѕ҃, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Ра́дꙋйсѧ:

Терпи́тъ ѡ҆брѣ́занїе пло́тїю, и҆з̾ ѻ҆ц҃а̀ кромѣ̀ сѣче́нїѧ же и҆ тлѣ́нїѧ неизрече́ннѡ ро́ждсѧ, ꙗ҆́кѡ сло́во, и҆ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ бг҃а, въ непрело́жнѣмъ пребыва́ѧй бжⷭ҇твѣ̀: тѣ́мъ, по зако́нꙋ па́че зако́на бы́вый, клѧ́твы зако́нныѧ и҆збавлѧ́етъ всѧ̑, и҆ свы́ше бл҃гослове́нїе да́рꙋетъ. Тѣ́мже, преблаго́е є҆гѡ̀ схожде́нїе восхвалѧ́юще, пое́мъ и҆ бл҃года́рственнѡ прославлѧ́емъ, того̀ молѧ́ще, дꙋша́мъ на́шымъ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Два́жды.

По бл҃года́ти сн҃ъ бж҃їй бы́въ, возрожде́нїемъ бжⷭ҇твеннагѡ кр҃ще́нїѧ, є҆стество́мъ и҆ и҆́стиною, и҆ первовѣ́чна сн҃а бж҃їѧ и҆ сло́ва, є҆диносꙋ́щна ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ собезнача́льна, и҆сповѣ́далъ є҆сѝ, преподо́бне: є҆ретїкѡ́въ же незатворє́ннаѧ ᲂу҆ста̀ свѣ́тлостїю твои́хъ слове́съ загради́лъ є҆сѝ, тѣ́мже и҆ въ црⷭ҇тва вы̑шнѧѧ всели́лсѧ є҆сѝ, сцрⷭ҇твꙋѧй є҆ди́номꙋ и҆ є҆сте́ственнѣ црⷭ҇твꙋющемꙋ хрⷭ҇тꙋ̀, бога́тнѡ раздаю́щемꙋ мі́рꙋ ве́лїю ми́лость.

Внꙋ́трь нбⷭ҇нагѡ хра́ма, ꙗ҆́кѡ ст҃и́тель свѧще́ненъ, вмѣсти́лсѧ є҆сѝ, дѣѧ́нїемъ и҆ видѣ́нїемъ, премꙋ́дрости нача́лами, ꙗ҆́кѡ ѻ҆де́ждею ст҃о́ю, ѡ҆бложе́нъ. И҆ ны́нѣ, въ вы́шнѣмъ же́ртвенницѣ, прпⷣбне, свѧще́нствꙋѧ, и҆ бг҃ꙋ предстоѧ̀, и҆ невеще́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ соверша́ѧ, помина́й ми́лостивнѡ, всеблаже́нне васі́лїе, соверша́ющыѧ па́мѧть сщ҃е́ннꙋю твою̀ и҆ всечестнꙋ́ю, хрⷭ҇та̀ молѧ̀, подаю́щаго мі́рови ве́лїю ми́лость.

Ве́сь ѡ҆сщ҃е́нъ бг҃ꙋ, и҆ всеѻбра́знѡ ѿ дѣ́тства возложе́нъ, мꙋ́дрости пребжⷭ҇твенныѧ ѡ҆зари́всѧ зарѧ́ми, сꙋ́щихъ разꙋмѣ́нїе ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, свѣ́тлѡ сказꙋ́ѧ и҆ мꙋ́дрѣ повѣ́даѧ, є҆́же въ сꙋ́щихъ бл҃гочи́нїе творѧ̀, позна́нїѧ бжⷭ҇твеннѣйшагѡ дѣ́ла. Тѣ́мже тѧ̀ бг҃оглаго́лива и҆ бжⷭ҇твенна ᲂу҆чт҃лѧ и҆ свѣтоно́сна свѣти́льника цр҃ко́внаго проповѣ́дꙋемъ, хрⷭ҇та̀ молѧ́ща, подаю́щаго мі́рꙋ ве́лїю ми́лость.

Стра́хомъ ᲂу҆тверди́всѧ бж҃їимъ, нача́ло премꙋ́дрости разꙋмѣ́лъ є҆сѝ, васі́лїе: стра́хъ премꙋ́дростїю и҆ житїѧ̀ пра́востїю превозше́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е: любо́вїю же бг҃ꙋ сраствори́всѧ, и҆ сво́йственнѣйшїй бы́лъ є҆сѝ. Тѣ́мже, бжⷭ҇твєннымъ наказа́всѧ ѡ҆правда́нїємъ и҆ сꙋдьба́мъ, человѣ́кѡвъ и҆з̾ꙋчи́лъ є҆сѝ ѻ҆бы́чаи, и҆ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ вѣ́рныхъ ра́зꙋмы, закопоположе́ньми дх҃о́вными ᲂу҆ѧсни́въ собо́ръ. хрⷭ҇та̀ ᲂу҆̀бо молѝ, дꙋша́мъ на́шымъ дарова́ти ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

И҆злїѧ́сѧ бл҃года́ть во ᲂу҆стна́хъ твои́хъ, прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, и҆ бы́лъ є҆сѝ па́стырь хрⷭ҇то́вы цр҃кве, ᲂу҆чѧ̀ словє́сныѧ ѻ҆́вцы вѣ́ровати въ трⷪ҇цꙋ є҆диносꙋ́щнꙋю во є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

И҆ ны́нѣ, гла́съ и҃:

Сходѧ́й сп҃съ къ ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ, прїѧ́тъ пелена́ми пови́тїе, не возгнꙋша́сѧ плотска́гѡ ѡ҆брѣ́занїѧ, ѻ҆смодне́венъ по мт҃ри, безнача́льный по ѻ҆ц҃ꙋ̀. Томꙋ̀ вѣ́рнїи возопїи́мъ: ты̀ є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, поми́лꙋй на́съ.

Славосло́вїе вели́кое. По трист҃о́мъ тропа́рь васі́лїа. Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ.

И҆ зна́менꙋютсѧ бра́тїѧ є҆ле́емъ ѿ канди́ла ст҃а́гѡ, а҆́ще и҆зво́литъ настоѧ́тель, и҆ пое́мъ стїхи́рꙋ самогла́снꙋ. На а҃-мъ часѣ̀ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, васі́лїа: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ конда́къ пра́здника. И҆ прѡ́чаѧ. И҆ соверше́нный ѿпꙋ́стъ.

На часѣ́хъ кондакѝ глаго́лемъ пра́здника и҆ ст҃а́гѡ, премѣнѧ́юще.

На лїтꙋргі́и: Блажє́нна, ѿ канѡ́на пра́здника, пѣ́снь г҃: и҆ ст҃а́гѡ, пѣ́снь ѕ҃. По вхо́дѣ тропа́рь пра́здника и҆ ст҃а́гѡ. Сла́ва, конда́къ ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ, гла́съ ѕ҃: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: Сті́хъ: Къ тебѣ̀, гдⷭ҇и: И҆ ст҃а́гѡ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ: А҆пⷭ҇лъ къ колосса́ємъ, зача́ло сн҃д. И҆ ст҃а́гѡ ко є҆вре́ємъ, зача́ло ти҃і. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃: Пасы́й і҆и҃лѧ: Сті́хъ: Оу҆ста̀ пра́веднагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло ѕ҃. И҆ ст҃а́гѡ, зача́ло к҃д. И҆ про́чее. Соверша́етсѧ бжⷭ҇твеннаѧ лїтꙋргі́а вели́кагѡ васі́лїа. И҆ пое́мъ за Досто́йно, Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ: Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ нб҃съ: Дрꙋгі́й: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю:

[Зрѝ] А҆́ще слꙋчи́тсѧ ѡ҆брѣ́занїе гдⷭ҇не, и҆ ст҃а́гѡ васі́лїа вели́кагѡ въ недѣ́лю.

Твори́мъ бдѣ́нїе. На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры воскрⷭ҇ны по ѻ҆бы́чаю: На стїхо́внѣ стїхи́ра воскрⷭ҇на гла́са є҆ди́на. Та́же стїхѡ́вныѧ стїхи̑ры васі́лїа, вели́кїѧ вече́рни, гла́съ а҃, самогла́сны, съ припѣ́вы и҆́хъ: Сла́ва, гла́съ ѕ҃. И҆злїѧ́сѧ благода́ть: И҆ ны́нѣ: Не ᲂу҆стыдѣ́сѧ всеблагі́й бг҃ъ: По трист҃о́мъ, тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На вели́цѣй вече́рни: на Гдⷭ҇и, воззва́хъ, пое́мъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны г҃, и҆ пра́здника г҃, и҆ ст҃а́гѡ, на д҃. Сла́ва, ст҃а́гѡ: Премꙋ́дрости рачи́тель: И҆ ны́нѣ: бг҃оро́диченъ а҃-й гла́са. Вхо́дъ, прокі́менъ. И҆ чтє́нїѧ г҃. На лїті́и стїхи́ра хра́ма: И҆ ст҃а́гѡ васі́лїа. Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На стїхо́внѣ стїхи̑ры ѻ҆ктѡ́иха: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На бл҃гослове́нїи хлѣ́бѡвъ тропа́рь ст҃а́гѡ два́жды: и҆ Бцⷣе дв҃о, є҆ди́ножды. И҆ чте́нїе въ посла́нїихъ а҆пⷭ҇льскихъ.

На ᲂу҆́трени: На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь воскре́сенъ, два́жды: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. По каѳі́смахъ сѣда́льны воскрⷭ҇ны съ бг҃оро́дичны и҆́хъ. И҆ чте́нїе во є҆ѵⷢ҇лїи толково́мъ, недѣ́лѧ пред̾ бг҃оѧвле́нїемъ. По полѷеле́и тропарѝ: А҆́гг҃льскїй собо́ръ: и҆ ѵ҆пакоѝ гла́са, и҆ сѣда́льны ст҃а́гѡ всѝ, по є҆ди́ножды: Сла́ва, сѣда́ленъ по полѷеле́и: И҆ ны́нѣ, пра́здника. И҆ чте́нїе въ бг҃осло́вѣ, сло́во надгро́бное ѡ҆ вели́комъ васі́лїи. Степє́нна, и҆ прокі́менъ гла́са. Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе воскре́сное. Воскресе́нїе хрⷭ҇то́во: и҆ ѱало́мъ н҃. Стїхи́ра воскрⷭ҇на. Канѡ́нъ воскрⷭ҇нъ со і҆рмосо́мъ на д҃: и҆ пра́здника на д҃: и҆ ст҃а́гѡ, на ѕ҃. Катава́сїа: Глꙋбины̀ ѿкры́лъ є҆́сть дно̀: и҆ Ше́ствꙋетъ морскꙋ́ю: кі́йждо ли́къ сво́й і҆рмо́съ. По г҃ пѣ́сни конда́къ пра́здника и҆ сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По ѕ҃ пѣ́сни конда́къ ст҃а́гѡ, и҆ і҆́косъ. И҆ чте́мъ про́логъ. На ѳ҃ пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшꙋю. Припѣ́вы же пра́здника, и҆ ст҃а́гѡ не пое́мъ. Свѣти́ленъ воскре́сенъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стїхи̑ры воскрⷭ҇ны, д҃: и҆ ст҃а́гѡ подо́бны, д҃, со ѻ҆бы́чными припѣ̑вы є҆гѡ̀. Сла́ва, стїхи́ра є҆ѵⷢ҇льскаѧ: И҆ ны́нѣ: Преблагослове́нна є҆сѝ: Славосло́вїе вели́кое, тропа́рь воскре́сенъ. Є҆ктєнїѝ, и҆ ѿпꙋ́стъ. И҆ ѡ҆глаше́нїе стꙋді́тово. Дае́тсѧ же и҆ є҆ле́й по ѻ҆бы́чаю ѿ канди́ла ст҃а́гѡ, и҆ и҆схожде́нїе въ притво́ръ, и҆ ча́съ а҃- й. И҆ коне́чный ѿпꙋ́стъ. На часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ: Сла́ва, пра́здника: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ, конда́къ пра́здника. На г҃- мъ часѣ̀ тропа́рь воскрⷭ҇нъ: Сла́ва, ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ часѡ́въ. По трист҃о́мъ, конда́къ ст҃а́гѡ, и҆ пра́здника, премѣнѧ́юще глаго́лемъ.

На лїтꙋргі́и Блажє́нна гла́са, на д҃: и҆ пра́здника пѣ́снь г҃, на д҃: и҆ ст҃а́гѡ ѕ҃-ѧ, на д҃. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и҆ пра́здника, и҆ ст҃а́гѡ: Сла́ва, конда́къ ст҃а́гѡ: И҆ ны́нѣ, пра́здника. Прокі́менъ недѣ́ли пред̾ просвѣще́нїемъ, гла́съ ѕ҃: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: Сті́хъ: Къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, воззовꙋ̀: И҆ ст҃а́гѡ, гла́съ а҃: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость: А҆пⷭ҇лъ недѣ́ли пред̾ просвѣще́нїемъ, къ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃и. Дрꙋгі́й а҆пⷭ҇лъ къ колосса́ємъ, зача́ло сн҃д. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ и҃, недѣ́ли пред̾ просвѣще́нїемъ: Бж҃е, ᲂу҆ще́дри ны̀: Сті́хъ: Пасы́й і҆и҃лѧ: Є҆ѵⷢ҇лїе недѣ́ли пред̾ просвѣще́нїемъ, ма́рка, зача́ло а҃: И҆ ѡ҆брѣ́занїѧ, лꙋкѝ, зача́ло ѕ҃. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а: Дрꙋгі́й: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю: Лїтꙋргі́а васі́лїа вели́кагѡ. За Досто́йно, Ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ:

[Зрѝ] Сꙋббѡ́та пред̾ бг҃оѧвле́нїемъ.

На лїтꙋргі́и А҆пⷭ҇лъ къ тїмоѳе́ю, зача́ло сп҃д. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло є҃.

[Зрѝ] Недѣ́лѧ пред̾ бг҃оѧвле́нїемъ:

Прокі́менъ, гла́съ ѕ҃: Спасѝ, гдⷭ҇и, лю́ди твоѧ̑: Сті́хъ: Къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, воззовꙋ̀, бж҃е мо́й. А҆пⷭ҇лъ въ тїмоѳе́ю, зача́ло сч҃и. А҆ллилꙋ́їа, (с. 30) гла́съ и҃: Бж҃е, ᲂу҆ще́дри ны̀: Є҆ѵⷢ҇лїе ма́рка, зача́ло а҃. Прича́стенъ: Хвали́те гдⷭ҇а съ небе́съ:

Комментарии для сайта Cackle