Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃є-й де́нь Слꙋ́жба прест҃ѣ́й бцⷣѣ, соверша́емаѧ въ де́нь пра́зднества ст҃ѣ́й чꙋдотво́рнѣй є҆ѧ̀ і҆кѡ́нѣ, и҆менꙋ́емѣй ᲂу҆толѝ моѧ̑ печа̑ли

На всено́щномъ бдѣ́нїи,

На Гдⷭ҇и воззва́хъ: стїхи̑ры, гла́съ в҃.

Всѣ̑мъ скорбѧ́щымъ ра́досте, и҆ ѡ҆би̑димымъ предста́тельнице, и҆ а҆́лчꙋщымъ пита́тельнице, стра̑ннымъ ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ ѡ҆бꙋрева́ємымъ приста́нище, болѧ́щымъ посѣти́тельнице, ѡ҆ѕло́блєннымъ покро́въ и҆ застꙋпле́нїе, и҆ же́злъ слѣпы̑мъ, мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, ты̀ є҆сѝ пречⷭ҇таѧ: потщи́сѧ, мо́лимсѧ, сп҃сти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

И҆́но прибѣ́жище, чⷭ҇таѧ, человѣ́цы къ творцꙋ̀ и҆ влⷣцѣ не стѧжа́хомъ мы̀, ра́звѣ тебѐ, бг҃оневѣ́сто. не ѿве́ржи на́съ ѿ твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ, нижѐ посрамѝ любо́вїю прибѣга́ющихъ къ покро́вꙋ твоемꙋ̀, мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, потщи́сѧ, покажѝ твоеѧ̀ млⷭ҇ти бога́тство, и҆ ны́нѣ ѿ страсте́й на́съ сп҃сѝ.

Стра́хъ многоѻбра́зныхъ и҆скꙋше́нїй, и҆ недꙋ́жныхъ бꙋ́рѧ ны́нѣ мѧ̀ ѡ҆бꙋрева́ютъ, и҆ глꙋбина̀ потоплѧ́етъ мѧ̀ ѿча́ѧнїѧ: зима̀ прегрѣше́нїй мои́хъ лю́тѣ мѧ̀ смꙋща́етъ: предварѝ и҆ и҆зба́ви мѧ̀ ѡ҆бꙋрева́ема, є҆ди́на вѣ̑рнымъ тишино̀: и҆ къ приста́нищꙋ вы́шнѧгѡ бж҃е́ственнагѡ зва́нїѧ возведѝ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Ѽ вели́кагѡ та́инства! ви́дѧ чꙋдеса̀, проповѣ́даю бж҃ество̀: є҆мманꙋ́илъ ᲂу҆́бѡ є҆стества̀ двє́ри ѿве́рзе, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ: дв҃ства же затво́ры не разве́рзе, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ: но та́кѡ и҆зъ ложе́снъ про́йде, ꙗ҆́коже слꙋ́хомъ вни́де: та́кѡ роди́сѧ, ꙗ҆́коже и҆ зача́тсѧ. безстра́стнѡ вни́де, и҆ неизрече́ннѡ и҆зы́де, по глаго́лющемꙋ прⷪ҇ро́кꙋ: та̀ две́рь затворе́на бꙋ́детъ, и҆ никто́же про́йдетъ сквозѣ̀ є҆ѧ̀, то́кмѡ є҆ди́нъ гдⷭ҇ь, бг҃ъ і҆и҃левъ, и҆мѣ́ѧй ве́лїю млⷭ҇ть.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ, и҆ чтє́нїѧ трѝ.

Бытїѧ̀ чте́нїе, (глава̀ к҃и).

И҆зы́де і҆а́кѡвъ ѿ стꙋденца̀ клѧ́твеннагѡ и҆ и҆́де въ харра́нь. И҆ ѡ҆брѣ́те мѣ́сто, и҆ спа̀ та́мѡ: за́йде бо со́лнце, и҆ взѧ́тъ ѿ ка́менїѧ мѣ́ста тогѡ̀, и҆ положѝ возгла́вїе себѣ̀, и҆ спа̀ на мѣ́стѣ ѻ҆́номъ, и҆ со́нъ ви́дѣ: и҆ сѐ лѣ́ствица ᲂу҆твержде́на на землѝ, є҆ѧ́же глава̀ досѧза́ше до нб҃съ, и҆ а҆́гг҃ли бж҃їи восхожда́хꙋ и҆ низхожда́хꙋ по не́й: гдⷭ҇ь же ᲂу҆твержда́шесѧ на не́й, и҆ речѐ: а҆́зъ бг҃ъ а҆враа́мовъ ѻ҆тца̀ твоегѡ̀, и҆ бг҃ъ і҆саа́ковъ, не бо́йсѧ: землѧ̀ и҆дѣ́же ты̀ спи́ши на не́й, тебѣ̀ да́мъ ю҆̀, и҆ сѣ́мени твоемꙋ̀. и҆ бꙋ́детъ сѣ́мѧ твоѐ ꙗ҆́кѡ песо́къ земны́й, и҆ распространи́тсѧ на мо́ре, и҆ лі́вꙋ, и҆ сѣ́веръ, и҆ на восто́ки: и҆ возблагословѧ́тсѧ ѡ҆ тебѣ̀ всѧ̑ колѣ̑на зємна́ѧ, и҆ ѡ҆ сѣ́мени твое́мъ. И҆ сѐ а҆́зъ съ тобо́ю сохранѧ́ѧй тѧ̀ на всѧ́комъ пꙋтѝ, а҆́може а҆́ще по́йдеши, и҆ возвращꙋ́ тѧ въ зе́млю сїю̀: ꙗ҆́кѡ не и҆́мамъ тебѐ ѡ҆ста́вити, до́ндеже сотвори́ти мѝ всѧ̑, є҆ли̑ка глаго́лахъ тебѣ̀. И҆ воста̀ і҆а́кѡвъ ѿ сна̀ своегѡ̀, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ є҆́сть гдⷭ҇ь на мѣ́стѣ се́мъ, а҆́зъ же не вѣ́дѣхъ. И҆ ᲂу҆боѧ́сѧ, и҆ речѐ: ꙗ҆́кѡ стра́шно мѣ́сто сїѐ! нѣ́сть сїѐ, но до́мъ бж҃їй, и҆ сїѧ̑ врата̀ нбⷭ҇наѧ.

Прⷪ҇ро́чества і҆езекі́илева чте́нїе, (главы̑ м҃г, м҃д).

Та́кѡ глаго́летъ гдⷭ҇ь: бꙋ́детъ ѿ днѐ ѻ҆сма́гѡ, и҆ про́чее: сотворѧ́тъ і҆ере́и на ѻ҆лтарѝ всесожже́нїѧ ва́шегѡ, и҆ ꙗ҆̀же сп҃се́нїѧ ва́шегѡ: и҆ прїимꙋ̀ вы̀, глаго́летъ а҆дѡнаі̀ гдⷭ҇ь. И҆ ѡ҆брати́ мѧ на пꙋ́ть вра́тъ ст҃ы́хъ внѣ́шнихъ, зрѧ́щихъ на восто́ки, и҆ сїѧ̑ бѧ́хꙋ затворє́на. И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко мнѣ̀: врата̀ сїѧ̑ затворє́на бꙋ́дꙋтъ, и҆ не ѿве́рзꙋтсѧ: и҆ никто́же про́йдетъ сквозѣ̀ и҆́хъ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ про́йдетъ и҆́ми, и҆ бꙋ́дꙋтъ затворє́на. Ꙗ҆́кѡ и҆гꙋ́менъ сѧ́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ. По пꙋтѝ є҆ла́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и҆ по пꙋтѝ є҆гѡ̀ и҆зы́детъ. И҆ введе́ мѧ по пꙋтѝ вра́тъ ст҃ы́хъ, сꙋ́щихъ къ сѣ́верꙋ, прѧ́мѡ хра́мꙋ: и҆ ви́дѣхъ, и҆ сѐ и҆спо́лнь сла́вы хра́мъ гдⷭ҇нь.

При́тчей чте́нїе, (глава̀ ѳ҃).

Премꙋ́дрость созда̀ себѣ̀ до́мъ, и҆ ᲂу҆твердѝ столпѡ́въ се́дмь. закла̀ своѧ̑ же́ртвєннаѧ, и҆ растворѝ въ ча́ши свое́й вїно̀, и҆ ᲂу҆гото́ва свою̀ трапе́зꙋ. Посла̀ своѧ̑ рабы̑ созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́данїемъ на ча́шꙋ, глаго́лющи: И҆́же є҆́сть безꙋ́менъ, да ᲂу҆клони́тсѧ ко мнѣ̀, и҆ тре́бꙋющымъ ᲂу҆ма̀ речѐ: прїиди́те, ꙗ҆ди́те мо́й хлѣ́бъ, и҆ пі́йте вїно̀, є҆́же раствори́хъ ва́мъ. ѡ҆ста́вите безꙋ́мїе, и҆ жи́ви бꙋ́дете: и҆ взыщи́те ра́зꙋма, да поживетѐ, и҆ и҆спра́вите ра́зꙋмъ въ вѣ́дѣнїи. Наказꙋ́ѧй ѕлы̑ѧ, прїи́метъ себѣ̀ безче́стїе: ѡ҆блича́ѧй же нечести́ваго, ѡ҆поро́читъ себѐ: ѡ҆бличе́нїе бо нечести́вомꙋ ра̑ны є҆мꙋ̀. Не ѡ҆блича́й ѕлы́хъ, да не возненави́дѧтъ тебѐ. Ѡ҆блича́й премꙋ́дра, и҆ возлю́битъ тѧ̀. Да́ждь премꙋ́дромꙋ винꙋ̀, и҆ премꙋ́дршїй бꙋ́детъ: сказꙋ́й првⷣномꙋ, и҆ приложи́тъ прїима́ти. Нача́ло премꙋ́дрости стра́хъ гдⷭ҇ень: и҆ совѣ́тъ ст҃ы́хъ ра́зꙋмъ. Разꙋмѣ́ти бо зако́нъ, по́мысла є҆́сть бл҃га́гѡ: си́мъ бо ѻ҆́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мѧ, и҆ приложа́тсѧ тебѣ̀ лѣ̑та живота̀.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ в҃.

Злата́ѧ кади́льнице, рꙋ́чко и҆ же́зле, и҆ свѣти́льниче свѣтоза́рный, сви́тче бж҃е́ственный, въ не́мже пе́рстомъ бж҃їимъ написа́сѧ сло́во, сп҃сѝ на́съ тебѐ велича́ющихъ.

Да́рꙋй на́мъ по́мощь, бцⷣе, на тѧ̀ надѣ́ющымсѧ, вѣ̑рнымъ прибѣ́жище: и҆зба́ви ѿ бѣ́дъ рабы̑ твоѧ̑, дв҃о, на тѧ́ бо по бз҃ѣ ᲂу҆пова́нїе возлага́емъ.

Влⷣчце, мт҃и и҆зба́вителѧ, прїимѝ моле́нїе рабѡ́въ твои́хъ, а҆́ще и҆ недосто́йнѣ молѧ́щихсѧ тебѣ̀: да мо́лишисѧ за ны́ къ ро́ждшемꙋсѧ и҆зъ тебѐ, влⷣчце мі́ра, и҆ бꙋ́ди на́мъ и҆зба́вительница.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃.

Тѧ̀ мо́лимъ предста́тельницꙋ на́шꙋ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, ѡ҆держи́ми печа́льми, не ѡ҆ста́ви до конца̀ поги́бнꙋти (с. 791) рабѡ́мъ твои̑мъ: но ᲂу҆скорѝ и҆з̾ѧ́ти на́съ ѿ настоѧ́щїѧ ско́рби и҆ печа́ли. ѽ прест҃а́ѧ дв҃о чⷭ҇таѧ, ты́ бо є҆сѝ на́мъ по́мощь и҆ стѣна̀ неѡбори́маѧ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ д҃:

Наста́вницꙋ тѧ̀ заблꙋ́ждшихъ, и҆ приста́нище сп҃си́тельно въ пꙋчи́нѣ, влⷣчце, и҆ въ бꙋ́ри, во и҆скꙋше́нїи же и҆ печа́лехъ хрⷭ҇то́съ тѧ̀ всѣ̑мъ показа̀, сн҃ъ тво́й и҆ бг҃ъ, вѣ́рнѡ приходѧ́щымъ къ тебѣ̀. є҆го́же молѝ, ѿ ѕлы́хъ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ вѣ́дѧщымъ тѧ̀, бцⷣе, вои́стиннꙋ наста́вницꙋ.

Сті́хъ: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ во всѧ́комъ ро́дѣ и҆ ро́дѣ.

Тлѣ́нїе потреби́ла є҆сѝ, всепѣ́таѧ, и҆ болѣ́знь дре́внюю всю̀ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, живо́тъ мі́рꙋ ро́ждши, сме́рть разрꙋши́вшїй: бѡлѣ́зни же, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, и҆сцѣлѧ́еши вѣ́рнѡ тво́й чꙋде́сный ѻ҆́бразъ почита́ющихъ, и҆ любо́вїю кла́нѧющихсѧ, и҆ чтꙋ́щихъ тѧ̀ чⷭ҇тꙋю наста́вницꙋ.

Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ, и҆ ви́ждь, и҆ приклонѝ ᲂу҆́хо твоѐ.

Ꙗ҆́кѡ и҆сто́чника тѧ̀ живота̀, всепѣ́таѧ, вѣ́дꙋще, и҆ ꙗ҆́кѡ чꙋде́съ и҆ цѣле́бъ пода́тельницꙋ, страсте́й дꙋше́вныхъ же и҆ тѣле́сныхъ ско́рое потребле́нїе, млⷭ҇ти и҆ щедрѡ́тъ неисчерпа́емое мо́ре, тебѣ̀ припа́даемъ всѝ, просѧ́ще ѿ ско́рби разрѣше́нїѧ, и҆ бꙋ́дꙋщихъ мꙋче́нїй и҆збавле́нїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃:

Ра́дꙋйсѧ бл҃гослове́ннаѧ бцⷣе, пречи́стаѧ мт҃и хрⷭ҇то́ва: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ наде́ждо. ра́дꙋйсѧ, мі́ра ѡ҆чище́нїе: ра́дꙋйсѧ, всѧ́кїѧ ско́рби и҆збавлѧ́ющаѧ рабы̀ твоѧ̑. ра́дꙋйсѧ, человѣ́кѡмъ ᲂу҆тѣше́нїе живоно́сное: ра́дꙋйсѧ, застꙋпле́нїе призыва́ющихъ тѧ̀, бг҃обл҃года́тнаѧ. ра́дꙋйсѧ, бж҃їе пребыва́нїе и҆ гора̀ ст҃а́ѧ.

Тропа́рь, гла́съ є҃:

Оу҆толѝ бѡлѣ́зни многовоздыха́ющїѧ дꙋшѝ моеѧ̀, ᲂу҆толи́вшаѧ всѧ́кꙋ слезꙋ̀ ѿ лица̀ землѝ: ты́ бо человѣ́кѡмъ бѡлѣ́зни ѿго́ниши, и҆ грѣ́шныхъ скѡ́рби разрꙋша́еши: тебе́ бо всѝ стѧжа́хомъ наде́ждꙋ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, прест҃а́ѧ мт҃и дв҃о.

По а҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ є҃:

Пречⷭ҇таѧ дв҃о бцⷣе, поми́лꙋй на́съ прибѣга́ющихъ съ вѣ́рою къ тебѣ̀ млⷭ҇рдой, и҆ просѧ́щихъ те́плагѡ застꙋпле́нїѧ твоегѡ̀: мо́жеши бо, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, всѣ́хъ сп҃стѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, мт҃рними твои́ми мл҃твами всегда̀ и҆збавлѧ́еши чтꙋ́щихъ тѧ̀ ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ и҆ скорбе́й, бл҃гослове́ннаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

По в҃-й каѳі́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Правовѣ́рнѡ чтꙋ́щыѧ тѧ̀, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́ющыѧ, и҆ і҆кѡ́нѣ твое́й ст҃ѣ́й любе́знѡ покланѧ́ющыѧсѧ, ѽ бж҃їѧ мт҃и! сп҃сѝ, и҆ не да́ждь въ расхище́нїе сꙋпоста́тѡмъ, нижѐ да на́йдꙋтъ на ны̀ всѧ̑ ѕла̑ѧ, ꙗ҆̀же грѣхѝ на́шѧ ᲂу҆гото́ваша на́мъ: нижѐ беззакѡ́нїѧ на̑ша да превзы́дꙋтъ на главы̑ на́шѧ: но да твоѧ̑ мт҃рнѧѧ къ бг҃ꙋ преѡдолѣ́етъ за ны̀ бг҃опрїѧ́тнаѧ мл҃тва.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже. Велича́нїе. Ѱало́мъ: Ве́лїй гдⷭ҇ь и҆ хва́ленъ ѕѣлѡ̀:

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Пречⷭ҇таѧ твоѧ̀ і҆кѡ́на, бцⷣе дв҃о, врачевство̀ всемꙋ̀ мі́рꙋ дх҃о́вное: къ не́й же прибѣга́юще, лобыза́емъ и҆ почита́емъ, и҆ покланѧ́емсѧ, и҆сцѣле́нїй бл҃года́ть почерпа́юще ѿ неѧ̀, и҆ недꙋ̑гъ тѣле́сныхъ, и҆ дꙋше́вныхъ страсте́й, твои́ми мл҃твами свобожда́ющесѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, то́йже.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Помѧнꙋ̀ и҆́мѧ твоѐ: Сті́хъ: Слы́ши, дщѝ: Є҆ѵⷢ҇лїе ѿ лꙋкѝ, зача́ло д҃.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ ѕ҃:

Не и҆́мамы и҆ны́ѧ по́мощи, не и҆́мамы и҆ны́ѧ наде́жды, ра́звѣ тебѐ пречⷭ҇таѧ дв҃о, ты̀ на́мъ помозѝ, на тебѐ надѣ́емсѧ, и҆ тобо́ю хва́лимсѧ: твои́ бо є҆смы̀ рабѝ, да не постыди́мсѧ.

Канѡ́нъ. Гла́съ в҃.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Во глꙋбинѣ̀ постла̀ и҆ногда̀ фараѡни́тское всево́инство преѡрꙋже́ннаѧ си́ла: вопло́щшеесѧ же сло́во всеѕло́бный грѣ́хъ потреби́ло є҆́сть, препросла́вленный гдⷭ҇ь: сла́внѡ бо просла́висѧ.

Ꙗ҆́же всѣ̑мъ ᲂу҆до́бь послꙋ̑шнаѧ въ ско́рби, и҆ въ печа́ли помога́ющаѧ, бцⷣе бл҃га́ѧ, бл҃года́ть пода́ждь пѣ́ти тѧ̀ дерза́ющымъ, влⷣчце, скорбѧ́щихъ ра́досте.

Многобога́тнꙋю бл҃года́ть стѧжа́вши, влⷣчце, дерзнове́нною твое́ю мл҃твою пресла́внѡ и҆зми́ мѧ ѿ напа́стей, ᲂу҆бо́гаго раба̀ твоего̀, скорбѧ́щихъ ра́досте.

Ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ и҆зба́ви, мо́лимсѧ, къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ, бцⷣе, и҆ разорѝ всѧ́къ совѣ́тъ борю́щихъ на́съ.

Ѿимѝ поноше́нїе человѣ́ческое, и҆ клеветы̑ навѣ̑тникъ ѿ менѐ, бцⷣе, молю́ тѧ: да ᲂу҆се́рднѡ сла́влю гдⷭ҇а, є҆го́же пита́ла є҆сѝ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Оу҆твердѝ на́съ въ тебѣ̀, гдⷭ҇и, дре́вомъ ᲂу҆мерщвле́й грѣ́хъ, и҆ стра́хъ тво́й всадѝ въ сердца̀ на́съ пою́щихъ тѧ̀.

Врагѡ́въ навѣ́ты разорѝ сꙋ́єтныѧ, всепѣ́таѧ бцⷣе, и҆ не ѡ҆скꙋдѣ́й мл҃твами твои́ми, снабдѧ́щи на́съ восхвалѧ́ющихъ тѧ̀.

При́зри, чⷭ҇таѧ, млⷭ҇тивнымъ твои́мъ ѻ҆́комъ, и҆ и҆зба́ви мѧ̀ всѧ́кагѡ навѣ́та ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ врагѡ́въ, ѡ҆слѣпи́вши зѣ̑ницы ѻ҆че́съ и҆́хъ.

Ѕло́е нападе́нїе врагѡ́въ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь палѧ́щее, и҆́щꙋщихъ всегда̀ погꙋби́ти на́съ, дв҃о, росо́ю мл҃твъ твои́хъ ᲂу҆гасѝ.

Неꙋгаси́маѧ лампа́до, зарѧ̀ присносїѧ́тельнаѧ, но́щїю мѧ̀ скорбе́й ѡ҆держи́ма просвѣтѝ мл҃твами твои́ми, ро́ждшаѧ сл҃нце сла́вы хрⷭ҇та̀.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Предста́тельство хрⷭ҇тїа́нъ непосты́дное, хода́тайство ко творцꙋ̀ непрело́жное, не пре́зри грѣ́шныхъ моле́нїй гла́сы, но предварѝ, ꙗ҆́кѡ бл҃га́ѧ, на по́мощь на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ: ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, предста́тельствꙋющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ в҃.

Моле́нїе те́плое и҆ стѣна̀ неѡбори́маѧ, млⷭ҇ти и҆сто́чниче, мі́рови прибѣ́жище, прилѣ́жнѡ вопїе́мъ тѝ: бцⷣе влⷣчце, предварѝ и҆ ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ, є҆ди́на вско́рѣ предста́тельствꙋющаѧ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, гла́съ тво́й, є҆го́же ре́клъ є҆сѝ, гла́съ вопїю́щагѡ въ пꙋсты́ни, ꙗ҆́кѡ возгремѣ́лъ є҆сѝ над̾ вода́ми мно́гими, твоемꙋ̀ свидѣ́тельствꙋѧй сн҃ꙋ, ве́сь бы́въ соше́дшагѡ дх҃а, возопѝ: ты̀ є҆сѝ хрⷭ҇то́съ, бж҃їѧ мꙋ́дрость и҆ си́ла.

Мл҃твꙋ неꙋсы́пнꙋ, застꙋпле́нїе тве́рдо мо́лимъ: ᲂу҆млⷭ҇рдисѧ и҆ ви́ждь на́шꙋ нестерпи́мꙋю печа́ль, бѡлѣ́зни, скѡ́рби, стра̑сти: и҆ бл҃гопремѣ́ннѡ посѣтѝ, мт҃и бж҃їѧ, ра́дость ско́рꙋю подаю́щи.

Не неприча́стни є҆смы̀, влⷣчце, твоегѡ̀ застꙋпле́нїѧ въ ско́рбехъ: тѣ́мже и҆ ны́нѣ на́мъ помозѝ вско́рѣ, лю́тѣ ѡ҆бꙋрева́ємымъ рꙋ́кꙋ простира́ющи, чⷭ҇таѧ. бꙋ́ди млⷭ҇тива болѣ́знємъ на́шымъ, мт҃и бж҃їѧ, ра́дость ско́рꙋю подаю́щи.

Не ᲂу҆пова́ша, влⷣчце, на тѧ̀ беззако́ннꙋющїи, но ᲂу҆пова́ша на ѧ҆зы́къ человѣ́чь, при́снѡ зави́стнѡ и҆злїѧ́вшїйсѧ, непра́веднѡ пролїѧ́ти кро́вь и҆́скреннѧгѡ, рыка́юще: ты́ же, чⷭ҇таѧ, чє́люсти и҆́хъ сокрꙋшѝ.

Смирѝ, влⷣчце, врагѡ́въ вознесе́ннꙋю вы́ю велерѣ́чꙋющихъ, совѣ́ты и҆ ѕлонра̑вїѧ, и҆ сердца̀ поꙋча́ющаѧсѧ ѕлы̑мъ, на мѧ̀ по всѧ̑ дни̑: крѣ́пость же и҆ побѣ́дꙋ пода́ждь призыва́ющымъ тѧ̀, мт҃и бж҃їѧ, ра́дость ско́рꙋю подаю́щи.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Оу҆́гль и҆са́їи проѧвле́йсѧ, сл҃нце и҆з̾ дв҃ственныѧ ᲂу҆тро́бы возсїѧ̀ во тьмѣ̀ заблꙋ́ждшымъ, бг҃оразꙋ́мїѧ просвѣще́нїе да́рꙋѧ.

Мл҃твеннице нело́жнаѧ, ᲂу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нъ, ѡ҆бра́дованнаѧ, прїимѝ мольбы̑ ѿ на́съ, прилѣ́жнѡ призыва́ющихъ и҆ молѧ́щихсѧ тебѣ̀.

И҆сто́чникъ тѧ̀ жи́зни сꙋ́щїй, чⷭ҇таѧ, безсме́ртїѧ и҆сточа́ющїй во́ды, земноро́днїи позна́вше ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Воѡрꙋжи́сѧ на ны̀ лꙋка́внѡ вра́гъ, ѧ҆зы́комъ ꙗ҆́коже мече́мъ погꙋби́ти хотѧ̀: но твое́ю, бг҃ороди́тельнице, крѣ́постїю предварѝ.

Пꙋчи́нꙋ, чⷭ҇таѧ, застꙋпле́нїй кто̀ и҆зочте́тъ си́лы твоеѧ̀; тѣ́мже на́съ сꙋ́щихъ въ нꙋ́ждѣ ско́рѡ предварѝ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валѧ́ѧсѧ, неизслѣ́днꙋю млⷭ҇рдїѧ твоегѡ̀ призыва́ю бе́зднꙋ: ѿ тлѝ бж҃е мѧ̀ возведѝ.

Цѣломꙋ́дрїѧ сꙋ́щи хода́таица, призыва́ющымъ тѧ̀ ны́нѣ ꙗ҆ви́сѧ, и҆ ѿ всѧ́кихъ и҆зба́ви напа́стей и҆ бѣ́дъ, бг҃оневѣ́сто.

Ѕлодѣ̑йства вра̑жїѧ разорѝ, и҆ клеветы̀ непра́вєдныѧ ᲂу҆ста́ви, бл҃гослове́ннаѧ пречⷭ҇таѧ, и҆збавлѧ́ющи непови̑нныѧ ѿ ско́рби.

Лю́тыми грѣхѝ ѡ҆крꙋже́ни, и҆ напа́стными бѣда́ми потоплѧ́еми, под̾ бж҃е́ственный покро́въ тво́й прибѣга́емъ, мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а.

Неискꙋсомꙋ́жнѡ ро́ждши гдⷭ҇а, ꙗ҆ви́сѧ по бжⷭ҇твѣ̀ па́ки дв҃ствꙋющи. ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ, въ тебѣ̀ содѣ́ланнагѡ, бг҃оневѣ́сто!

Конда́къ, гла́съ ѕ҃:

Не ввѣ́ри мѧ̀ человѣ́ческомꙋ предста́тельствꙋ, прест҃а́ѧ влⷣчце, но прїимѝ моле́нїе раба̀ твоегѡ̀: ско́рбь бо ѡ҆бдержи́тъ мѧ̀, терпѣ́ти не могꙋ̀ де́мѡнскагѡ стрѣлѧ́нїѧ, покро́ва не и҆́мамъ, нижѐ гдѣ̀ прибѣ́гнꙋ ѻ҆каѧ́нный всегда̀ побѣжда́емь, и҆ ᲂу҆тѣше́нїѧ не и҆́мамъ, ра́звѣ тебѐ, влⷣчце мі́ра, ᲂу҆пова́нїе и҆ предста́тельство вѣ́рныхъ: не пре́зри моле́нїе моѐ, поле́зно сотворѝ.

І҆́косъ:

Прострѝ дла̑ни своѝ, и҆́миже всѣ́хъ влⷣкꙋ ꙗ҆́кѡ млⷣнца прїѧ́ла є҆сѝ, не ѡ҆ста́ви на́съ всегда̀ надѣ́ющихсѧ на тѧ̀. бо́дренною твое́ю мл҃твою, и҆ неисче́тною бл҃гостїю ᲂу҆ще́дри на́съ, и҆ пода́ждь дꙋша́мъ на́шымъ млⷭ҇рдїе своѐ въ вѣ́ки и҆сточа́ющи: тебе́ бо и҆́мамы грѣ́шнїи застꙋ́пницꙋ, ѿ находѧ́щихъ на ны̀ бѣ́дъ и҆ ѕѡ́лъ: но ꙗ҆́кѡ и҆мꙋ́щаѧ млⷭ҇рдїѧ щедрѡ́ты, ᲂу҆скорѝ на мл҃твꙋ и҆ потщи́сѧ на ᲂу҆моле́нїе, застꙋпа́ющи при́снѡ, бцⷣе, чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Да пресла́вное ржⷭ҇тво̀ твоѐ хрⷭ҇тѐ, є҆́же ѿ дв҃ы, проѡбрази́ши ꙗ҆́вѣ, неѡпали́мы въ пещѝ ѻ҆́троки сохрани́лъ є҆сѝ, пѣ́сньми пою́щыѧ тебѣ̀: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѽ бл҃гоꙋтро́бїѧ твоегѡ̀, дв҃о чⷭ҇таѧ! рѣши́ши бо безмѣ̑рныѧ печа̑ли и҆ напа̑сти, призыва́ющымъ въ нꙋ́ждѣ и҆ ѡ҆бстоѧ́нїи. тѣ́мже и҆ ны́нѣ помозѝ, бл҃гослове́ннаѧ, тѧ̀ восхвалѧ́ющымъ.

Покажѝ ско́рое твоѐ застꙋпле́нїе, покажѝ, ꙗ҆́кѡ мо́жеши ꙗ҆́кѡ мт҃и бг҃а: призыва́емъ тѧ̀ ѿ се́рдца, со слеза́ми припа́дающе: ско́рбь ᲂу҆кротѝ и҆ болѣ́знь рабѡ́въ твои́хъ вско́рѣ.

Оу҆ста̀ человѣ́кѡвъ, ꙗ҆́кѡ львѡ́въ лю́тыхъ, гро́ба тѧжча́йше ѿверзо́шасѧ го́рькѡ поглоти́ти мѧ̀: но ты̀, бцⷣе, ꙗ҆ви́сѧ наде́жда ненадѣ́ющымсѧ, и҆ низложѝ крѣ́пость и҆́хъ бл҃гослове́ннаѧ.

Да ᲂу҆́зрѧтъ вразѝ и҆ постыдѧ́тсѧ: да разꙋмѣ́ютъ и҆ ви́дѧтъ твою̀, є҆́же по на́мъ сопроти́въ борю́щꙋю си́лꙋ, и҆ въ про́пасть преиспо́днюю низложѝ и҆́хъ, бл҃гослове́ннаѧ, наде́ждо ненадѣ́ющихсѧ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Пе́щь и҆ногда̀ ѻ҆́гненнаѧ въ вавѷлѡ́нѣ дѣ̑йства раздѣлѧ́ше, бж҃їимъ велѣ́нїемъ халдє́и ѡ҆палѧ́ющаѧ, вѣ̑рныѧ же ѡ҆роша́ющаѧ, пою́щыѧ: бл҃гослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а.

Прибѣ́жище на́ше и҆ мі́рꙋ ра́дованїе, бг҃ороди́тельнице, ᲂу҆милосе́рдитисѧ потщи́сѧ, и҆ спѣ́шнѡ бл҃года́ть твою̀ пода́ждь на́мъ ѡ҆скорблє́ннымъ, и҆ застꙋпѝ, бл҃га́ѧ, твоѧ̑ рабы̑.

Совѣ́тъ сꙋ́етенъ совѣща́ша лю́тѣ на ны̀ безбо́жныхъ сѡ́нмища, ꙗ҆́коже пре́жде а҆хїтофе́лъ. но вопїе́мъ: твои́ми мл҃твами се́й разорѝ, низло́жши си́хъ крѣ́пость, бцⷣе.

Призыва́ющихъ тѧ̀, бцⷣе, ѿ дꙋшѝ нело́жнѡ, во всѧ́кой ско́рби и҆ въ болѣ́знехъ разли́чныхъ, и҆ бѣда́хъ лю́тыхъ, спѣ́шнѡ ᲂу҆слы́ши, влⷣчце, си́хъ и҆збавлѧ́ющи при́снѡ мл҃твами твои́ми.

Да и҆́мѧ твоѐ, бцⷣе, на землѝ славосло́витсѧ, и҆́же и҆з̾ тебѐ возсїѧ́въ, грѣ́шникѡмъ держа́внꙋю наде́ждꙋ и҆ стѣ́нꙋ тѧ̀ дарова̀: тобо́ю бо всѧ́кое дыха́нїе къ бг҃ꙋ притека́етъ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Недоꙋмѣ́етъ всѧ́къ ѧ҆зы́къ бл҃гохвали́ти по достоѧ́нїю, и҆з̾ꙋмѣва́етъ же ᲂу҆́мъ и҆ премі́рный пѣ́ти тѧ̀ бцⷣе: ѻ҆ба́че бл҃га́ѧ сꙋ́щи, вѣ́рꙋ прїимѝ, и҆́бо любо́вь вѣ́си бж҃е́ственнꙋю на́шꙋ, ты́ бо хрⷭ҇тїа́нъ є҆сѝ предста́тельница, тѧ̀ велича́емъ.

Да загради́тсѧ всѧ́къ ѧ҆зы́къ, лꙋка̑вымъ поꙋча́ѧйсѧ: да молча́тъ ᲂу҆стна̀ льсти̑ваѧ, и҆ ᲂу҆ста̀ непра́веднѡ глагѡ́лющаѧ на првⷣнаго беззако́нїе, горды́нею и҆ за́вистїю вражде́бною вкꙋ́пѣ, бцⷣы мл҃твою и҆ ст҃ы́хъ хрⷭ҇то́выхъ.

Въ мл҃твахъ бо́дрꙋю, чⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ призыва́емъ всѝ, болѣ́знїю и҆ ско́рбїю ѡ҆держи́ми, взыва́юще: влⷣчце чⷭ҇таѧ, ско́рѡ и҆зба́ви ѿ ѡ҆держа́щихъ болѣ́зней рабы̑ твоѧ̑ при́снѡ, ꙗ҆́кѡ по бз҃ѣ застꙋ́пницы и҆ны́ѧ не и҆́мамы.

Ѿча́ѧвшихсѧ ве́лїе прибѣ́жище, ѡ҆бꙋрева́емыхъ ти́хое приста́нище ты̀ є҆сѝ бцⷣе. тѣ́мже и҆ мы̀ притека́емъ, взыва́юще: да не постыди́мсѧ, мт҃и и҆́стиннагѡ живота̀, но да бл҃годарѧ́ще ᲂу҆се́рднѡ тѧ̀ велича́емъ.

Прїимѝ, ѻ҆трокови́це пречⷭ҇таѧ, бж҃е́ственнꙋю пѣ́снь, воздава́ющи бл҃года́ть на тѧ̀ надѣ́ющымсѧ: и҆ мі́ръ и҆спросѝ цр҃квамъ при́снѡ посла́ти, и҆ ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ ѡ҆долѣ̑нїѧ и҆ побѣ̑ды, да хрⷭ҇тїа́нскїй всѧ́къ ѧ҆зы́къ тѧ̀ велича́етъ.

Свѣти́ленъ:

Те́плое застꙋпле́нїе въ бѣда́хъ, въ печа́лехъ ᲂу҆тѣше́нїе, и҆ къ бг҃ꙋ примире́нїе, є҆́юже тлѝ и҆зба́вихомсѧ, бг҃оро́дицꙋ вѣ́рнїи ᲂу҆бл҃жа́емъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Тѧ̀ предста́тельницꙋ и҆́мамы грѣ́шнїи, ѽ прест҃а́ѧ дв҃о! ты̀ млⷭ҇тива къ на́мъ сотворѝ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего, мт҃рними твои́ми мл҃твами.

На хвали́техъ стїхи̑ры, гла́съ в҃:

Всѣ̑мъ предста́тельствꙋеши, бл҃га́ѧ, прибѣга́ющымъ съ вѣ́рою въ держа́вный тво́й покро́въ: и҆но́гѡ бо не и҆́мамы грѣ́шнїи къ бг҃ꙋ, въ бѣда́хъ и҆ ско́рбехъ при́снѡ и҆збавле́нїѧ, ѡ҆бремене́ни грѣхи̑ мно́гими, мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ. тѣ́мже тѝ припа́даемъ: и҆зба́ви ѿ всѧ́кагѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ рабы̑ твоѧ̑.

Всѣ́хъ скорбѧ́щихъ ра́дость, и҆ ѡ҆би́димыхъ застꙋ́пница, и҆ а҆́лчꙋщихъ пита́тельница, стра́нныхъ ᲂу҆тѣше́нїе, ѡ҆бꙋрева́емыхъ приста́нище, больны́хъ посѣще́нїе, немощны́хъ покро́въ и҆ застꙋ́пница, же́злъ ста́рости, мт҃и бг҃а вы́шнѧгѡ, ты̀ є҆сѝ пречⷭ҇таѧ: потщи́сѧ, мо́лимсѧ, сп҃сти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Ра́дꙋйсѧ, пречⷭ҇таѧ дв҃о: ра́дꙋйсѧ, чⷭ҇тны́й ски́птре цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀. ра́дꙋйсѧ, прозѧ́бшаѧ гро́здь та́йный: Ра́дꙋйсѧ, две́ре нбⷭ҇наѧ и҆ неѡпали́маѧ кꙋпино̀. Ра́дꙋйсѧ, всемі́рный свѣ́те: Ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ ра́досте. Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ сп҃се́нїе: ра́дꙋйсѧ, застꙋ́пнице всѣ́хъ хрⷭ҇тїа́нъ, прибѣ́жище влⷣчце.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, гла́съ и҃:

Ра́дꙋйсѧ, вселе́нныѧ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, хра́ме гдⷭ҇ень. ра́дꙋйсѧ, горо̀ прїѡсѣне́ннаѧ: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ прибѣ́жище. ра́дꙋйсѧ, свѣ́щниче златы́й: ра́дꙋйсѧ, сла́во правосла́вныхъ чⷭ҇тна́ѧ. Ра́дꙋйсѧ, мр҃і́е мт҃и хрⷭ҇та̀ бг҃а: ра́дꙋйсѧ раю̀. ра́дꙋйсѧ, бж҃е́ственнаѧ трапе́зо: ра́дꙋйсѧ сѣ́не. ра́дꙋйсѧ, рꙋ́чко всезлата́ѧ: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ ᲂу҆пова́нїе.

Славосло́вїе вели́кое, и҆ ѿпꙋ́стъ, и҆ ча́съ а҃-й.

На лїтꙋргі́и: Бл҃жє́нна, пѣ́снь г҃ и҆ ѕ҃. Прокі́менъ, а҆по́столъ, є҆ѵⷢ҇лїе и҆ прича́стенъ бцⷣѣ ѻ҆́бщїй.

Комментарии для сайта Cackle