Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ к҃-й де́нь. Свѧта́гѡ мꙋ́ченика ѳалале́а 3 :

И҆ ѡ҆брѣ́тенїе моще́й, и҆́же во ст҃ы́хъ, ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆леѯі́а митрополі́та моско́вскагѡ и҆ всеѧ̀ рѡссі́и, чꙋдотво́рца.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры мꙋ́ченика, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Вели́комꙋ ѡ҆бдержа́щꙋ ꙳ поднбⷭ҇нꙋю волне́нїю, ꙳ и҆ дꙋ́шꙋ ѡ҆бꙋрева́ющꙋ, всесла́вне, ꙳ ѡ҆кормле́нїемъ вы́шнѧгѡ зва́нїѧ направлѧ́ѧсѧ, ꙳ мꙋче́нїй невре́днѡ ꙳ многоболѣ́зненнꙋю пꙋчи́нꙋ преше́лъ є҆сѝ: ꙳ и҆ вы̑шнѧѧ приста̑нища дости́гъ, ꙳ и҆спо́лнилсѧ є҆сѝ вѣ́чныѧ тишины̀, ꙳ мꙋ́чениче ѳалале́е.

Воѡбража́лъ є҆сѝ страда́нїе ꙳ влⷣки тва́ри, на дре́во сла́вне, воздви́женъ, ꙳ и҆ въ ре́бра растерза́емь, ꙳ мꙋчи́телей сꙋровство́мъ: ꙳ и҆ ѡ҆блича́еши тѣ́хъ растерза́емꙋю мы́сль, ꙳ і҆́дѡльскꙋю же ᲂу҆корѧ́ѧ ле́сть, ꙳ и҆ проѧвле́ннѡ бл҃гоче́стїе ᲂу҆крѣплѧ́ѧ, ꙳ великомч҃ниче ѳалале́е.

Повелѣ̑нїи мꙋчи́телѧ, ꙳ глꙋбинѣ̀ преда́лсѧ є҆сѝ морстѣ́й, ꙳ пребыва́еши же бж҃е́ственною благода́тїю ꙳ неистопле́нъ, премꙋ́дре: ꙳ тѡ́ки же кро́вными ꙳ фараѡ́на мы́сленнаго ꙳ и҆ сегѡ̀ во́инство потопи́лъ є҆сѝ, ꙳ и҆ коне́чнѣй, бг҃омꙋ́дре, поги́бели пре́далъ є҆сѝ, ꙳ вельмѝ ѿ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь.

Стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ѡ҆сꙋжде́нїѧ и҆зба́ви, ꙳ прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто, ꙳ и҆ лю́тыхъ прегрѣше́нїй смире́ннꙋю мою̀ дꙋ́шꙋ, ꙳ и҆ сме́рти и҆змѣнѝ мл҃твами твои́ми, ꙳ и҆ да́рꙋй ѡ҆правда́нїе полꙋчи́ти ꙳ въ де́нь и҆спыта́нїѧ, ꙳ є҆́же полꙋчи́ша свѧты́хъ собо́ри: ꙳ покаѧ́нїемъ ѡ҆чище́на мѧ̀ пре́жде конца̀ покажѝ, ꙳ и҆ сле́зными и҆злїѧ̑нїи.

Тꙋ́чами дх҃а прест҃а́гѡ, пречⷭ҇таѧ, ꙳ мою̀ мы́сль ѡ҆росѝ, ꙳ ꙗ҆́же ка́плю ро́ждшаѧ хрⷭ҇та̀, неизче́тнѡ, ꙳ безмѣ̑рнаѧ беззакѡ́нїѧ человѣ́кѡвъ ꙳ щедро́тами и҆змы́вшꙋю: ꙳ и҆зсꙋшѝ и҆сто́чникъ страсте́й мои́хъ, ꙳ и҆ пото́ка мѧ̀ сподо́би ꙳ пи́щи живы́ѧ при́снѡ, ꙳ моли́твами твои́ми.

Покаѧ́нїѧ и҆зрѧ́дное ꙳ и҆ спаси́тельное врачевство̀, ꙳ ꙗ҆́же бг҃а ро́ждшаѧ сп҃са моего̀, и҆ сле́зъ то́ки, ꙳ и҆ часа̀ по́мыслъ гро́знагѡ и҆ стра́шнагѡ, ꙳ и҆ сꙋда̀ неꙋмы́тнагѡ, ꙳ ты́ ми да́рꙋй и҆збѣжа́ти моли́твами твои́ми, ꙳ ѽ дв҃о, мꙋче́нїѧ тре́петнагѡ, ꙳ и҆ бжⷭ҇твеннꙋю ᲂу҆лꙋчи́ти бл҃года́ть.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Тма́ми, пречⷭ҇таѧ, ѡ҆бѣща́хсѧ ꙳ покаѧ́нїе сотвори́ти ꙳ ѡ҆ мои́хъ согрѣше́нїихъ: ꙳ но не ѡ҆ставлѧ́етъ мѧ̀ люби́мый ѕѡ́лъ мои́хъ ѻ҆бы́чай. ꙳ сегѡ̀ ра́ди тебѣ̀ вопїю̀, ꙳ и҆ припа́даю молѧ́сѧ: ꙳ ты́ мѧ, влⷣчце, и҆змѝ такова́гѡ мꙋчи́тельства, ꙳ наставлѧ́ющи мѧ̀ къ лꙋ́чшымъ, ꙳ и҆ спасе́нїѧ бли́зъ сꙋ́щымъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

А҆́гнца и҆ па́стырѧ тѧ̀ ꙳ на дре́вѣ ꙗ҆́кѡ ви́дѣ, ꙳ а҆́гница ро́ждшаѧ рыда́ше, ꙳ и҆ мт҃рски тѝ вѣща́ше: ꙳ сн҃е возжелѣ́нне, ꙳ ка́кѡ на дре́вѣ крⷭ҇тнѣмъ повѣ́шенъ є҆сѝ, долготерпѣли́ве; ꙳ ка́кѡ рꙋ́цѣ и҆ но́зѣ твоѝ, сло́ве, ꙳ пригвозди́шасѧ ѿ беззако́нныхъ, ꙳ и҆ кро́вь твою̀ и҆злїѧ́лъ є҆сѝ, влⷣко;

Канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ѡ҆мо́ченою багрѧни́цею страда́льческими кровьмѝ, благоꙋкра́шеннѡ цр҃ковь хрⷭ҇то́ва ѡ҆дѣ́ѧна хва́литсѧ въ страстоно́сцѣхъ, и҆ краси́тсѧ.

Си́лꙋ непобѣди́мꙋ ѿ бг҃а прїе́мъ, страстоте́рпче, во тма́хъ врагѡ́въ воева́лъ є҆сѝ є҆ди́нъ, въ по́двизѣхъ страда́нїѧ, ѳалале́е.

Ве́щь ѿве́ргъ плотскꙋ́ю, и҆ невеще́ственныхъ житїѐ на землѝ пожи́въ, ѳалале́е, а҆́гг҃льскимъ ликостоѧ́нїємъ счи́слилсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Земноро́днїи ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ ѿ землѝ къ нбⷭ҇нѣй высотѣ̀ вознесо́хомсѧ вои́стиннꙋ, чⷭ҇таѧ бцⷣе, и҆ а҆́гг҃льскимъ ликостоѧ́нїємъ причто́хомсѧ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ма́сть пома́за главꙋ̀ твою̀, сла́вне, хрⷭ҇то́ва, сегѡ̀ ра́ди пре́лести не прине́слъ є҆сѝ ма́сти, цѣле́нїе кро́вь твоѧ̀ всѣ̑мъ человѣ́кѡмъ и҆сточѝ и҆ ѿ землѝ кро́вь нече́стїѧ ѡ҆мы́ла є҆́сть, ѳалале́е.

Пло́ть покори́лъ є҆сѝ, тебє̀ ра́ди крⷭ҇тъ прїе́мшемꙋ, мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, и҆ жи́зни нетлѣ́нныѧ сподо́билсѧ є҆сѝ, бл҃же́нне.

Паде́сѧ мꙋчи́тель подъ но́зѣ твоѝ, сла́вне, низложе́нъ бы́въ твои́мъ терпѣ́нїемъ и҆ сопротивле́нїемъ, ѳалале́е.

Бг҃оро́диченъ:

Разрѣшѝ ржⷭ҇тво̀ твоѐ согрѣше́нїй на́шихъ до́лги, и҆ пра́вдѣ всѧ̑ вѣ̑рныѧ привѧза̀.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Свѣтови́дѣнъ показа́всѧ, страстоте́рпче, безбо́жїѧ ѡ҆мраче́нїе ѿри́нꙋлъ є҆сѝ, и҆ ка́знемъ, и҆ сме́рти ѿлꙋчи́лсѧ є҆сѝ. тѣ́мже сконча́въ твоѧ̑ вели̑кїѧ по́двиги, вели́кое прїѧ́лъ є҆сѝ наслѣ́дїе, и҆ сла́вꙋ ника́коже мимоходѧ́щꙋю, до́блїй страда́льче, ѳалале́е сла́вне.

Сла́ва и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ во тво́й, бцⷣе, прибѣга́ю, смире́нный, покро́въ бжⷭ҇твенный, припа́даѧ молю́сѧ: поми́лꙋй, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀ грѣсѝ, и҆ бою́сѧ, влⷣчце, мꙋ́ки и҆ трепе́щꙋ, моле́нїе сотворѝ, чⷭ҇таѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, ѿ си́хъ и҆зба́вити мѧ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ̑къ, сн҃е, хотѧ̀ распина́ешисѧ; пою́ тѧ, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Просвѣще́на тѧ̀, сла́вне, ꙳ заре́ю добродѣ́телей, хрⷭ҇то́съ прїѧ́тъ на сꙋди́щи страда́нїѧ, ꙗ҆́коже въ черто́зѣ, и҆ просла́вилъ є҆́сть.

И҆сцѣле́нїе тѧ̀ дадѐ влⷣка всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ, ѳалале́е, и҆ твои́ми бж҃е́ственными моли́твами цѣли́ши стра̑сти дꙋ́шъ на́шихъ.

Пото́цы крове́й твои́хъ мѵ́ро и҆сцѣле́нїѧ всѣ̑мъ и҆сточа́ютъ, и҆ ѿгонѧ́ютъ смра́дъ недꙋ́гѡвъ, ѳалале́е, и҆ скорбе́й.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́коже неистощи́мое, влⷣчце, тѧ̀ дарова́нїй сокро́вище и҆мꙋ́ще, незави̑стныѧ да́ры ѿ тебє̀ чꙋде́съ всѝ прїе́млемъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Ѻ҆́блакъ болѣ́зней и҆ мꙋ́къ не покры̀ свѣ́тлости терпѣ́нїѧ твоегѡ̀: просїѧ́лъ бо є҆сѝ, страстоте́рпче, па́че со́лнца.

Расты́й мы́сленнѡ въ лїва́нѣ вѣ́ры, благово́нїе всѧ́ко дхнꙋ́лъ є҆сѝ мꙋче́нїѧ, пресла́вне ѳалале́е.

Ѻ҆рꙋ́жїемъ, мꙋ́дре, ѡ҆дѣ́ѧнъ страда́нїѧ, воздꙋ́шнымъ ше́ствїемъ возше́лъ є҆сѝ къ бжⷭ҇твеннѣй высотѣ̀ благода́ти, ѳалале́е.

Бг҃оро́диченъ:

Скве́рнꙋ страстны́хъ помышле́нїй ѡ҆чи́щши дꙋ́шꙋ мою̀, бг҃оневѣ́сто, твои́ми моли́твами, чи́ста мѧ̀ бг҃ꙋ предста́ви.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Слꙋжѧ̀ живо́мꙋ бг҃ꙋ, и҆ творцꙋ̀ всеѧ̀ тва́ри, слꙋжє́нїѧ мїрски́хъ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ, ѳалале́е. тѣ́мъ тѧ̀ просла́ви подвигополо́жникъ во страда́нїихъ и҆ чꙋдесѣ́хъ.

Просте́рлъ є҆сѝ прозѧбє́нїѧ, ꙗ҆́коже ма́слина плодови́та, терпѣ́нїѧ, мꙋ́дре, на высотꙋ̀ разꙋмѣва́емь. тѣ́мже и҆сточи́лъ є҆сѝ є҆ле́й чꙋде́съ вѣ̑рнымъ, мꙋ́чениче ѳалале́е.

Свѣщꙋ̀ дꙋше́внꙋю, є҆ле́емъ, мꙋ́чениче ѳалале́е, добродѣ́телей разꙋ́мнѡ ᲂу҆кра́шь, сла́вне, ѻ҆гне́мъ страда́нїѧ возже́глъ є҆сѝ. тѣ́мже въ черто́гъ бжⷭ҇твенный дости́глъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Бы́хомъ ме́ртвїи безсме́ртни, бжⷭ҇твенною благода́тїю ржⷭ҇тва̀ твоегѡ̀: и҆ тлѣ́нїѧ пе́рвагѡ и҆зба́вихомсѧ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, и҆ нетлѣ́нїѧ ѻ҆де́ждею ᲂу҆краси́хомсѧ.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Мꙋ́ченикѡмъ сострада́лецъ ꙗ҆́вльсѧ и҆ ѻ҆рꙋ́жникъ, во́инъ и҆зрѧ́дный цр҃ѧ̀ сла́вы бы́лъ є҆сѝ, и҆скꙋше́ньми и҆ мꙋ́кою, возвыше́нїе і҆дѡлослꙋжи́телей попра́лъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди честнꙋ́ю твою̀ пое́мъ па́мѧть, мꙋ́дре ѳалале́е.

І҆́косъ:

Хра́бра хрⷭ҇то́ва и҆́стины слꙋжи́телѧ, ꙗ҆́кѡ тве́рда страда́льца, и҆ проповѣ́дника вѣ́ры, низложи́вшаго вра́жїю ро́знь, і҆́дѡлѡвъ ѡ҆бличи́вшаго всѐ неи́стовство дꙋшегꙋ́бное, пѣ́сньми и҆ хвала́ми всѝ воспое́мъ ны́нѣ, и҆ благоче́стнѡ похва́лимъ: ꙗ҆́кѡ бо а҆́гнецъ посредѣ̀ волкѡ́въ пребеззако́нныхъ предста́въ, проповѣ́даетъ благоче́стнѡ гдⷭ҇ень зако́нъ, є҆го́же творѧ́ще є҆диномы́сленнѡ, честнꙋ́ю пое́мъ па́мѧть премꙋ́драгѡ ѳалале́а.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Возше́дъ на высотꙋ̀ хрⷭ҇то́ва благоче́стїѧ, мꙋ́чениче ѳалале́е, і҆́дѡльскїѧ возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ, до́лꙋ влекꙋ́щїѧ ле́сти, и҆ непреста́ннѡ взыва́еши: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, благослове́нъ є҆сѝ.

Водрꙋ́жсѧ на ка́мени зижди́телѧ любвѐ, мꙋ́чениче ѳалале́е, мꙋче́нїй треволнє́нїи ника́коже поколеба́лсѧ є҆сѝ, сегѡ̀ бжⷭ҇твенныѧ вѣ́ры, и҆ благода́рнѡ того̀ пое́ши, ꙗ҆́кѡ благодѣ́телѧ.

Ѿ незави́стныхъ во́дъ, дꙋхо́вныѧ благода́ти поче́рпъ чꙋде́съ, просѧ́щымъ незави́стнѡ сїѧ̑ всѣ̑мъ раздава́еши, ѳалале́е, вопїѧ̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ди́венъ ꙗ҆́кѡ сы́й во ст҃ы́хъ всѣ́хъ, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче, ᲂу҆дивѝ, ще́дрый, моли́твами ѳалале́а бога̑тыѧ ми́лѡсти твоѧ̑, пою́щымъ, хрⷭ҇тѐ, твоѐ смотре́нїе.

Бг҃оро́диченъ:

Да всѧ̑ привлече́тъ къ нбⷭ҇нѣй сла́вѣ творе́цъ всѧ́ческихъ, и҆зъ тебє̀, бцⷣе, благоизво́ли роди́тисѧ, и҆ на́мъ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ, и҆ бл҃годѣ́тель бг҃ъ пло́тїю примѣси́тисѧ

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѿло́жь непостоѧ́ннꙋю мꙋ́дрость, мꙋ́чениче сла́вне, хва́лѧщихсѧ є҆́ллинъ въ плете́нїихъ, ра́зꙋмъ непа́дающїй, и҆ сло́во непоколе́блемое влⷣки всѣ́хъ и҆ бг҃а привле́клъ є҆сѝ, вопїѧ̀ є҆мꙋ̀ непреста́ннѡ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Превзе́мьсѧ, ѳалале́е, ѿ земны́хъ дꙋ́хомъ, творца̀ и҆ и҆зба́вителѧ зрѧ̀ ᲂу҆ма̀ чистото́ю, и҆ болѣ̑зни претерпѣ́лъ є҆сѝ, стражда̀ до́блественною дꙋше́ю, посе́мъ и҆ зовы́й: благослови́те, свѧще́ннїи, влⷣкꙋ, лю́дїе, превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

Мч҃ническими кровьмѝ ѡ҆багри́въ ѻ҆де́ждꙋ, ѳалале́е, се́ю ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ мы́сленнѡ, ца́рское ꙗ҆́кѡ ᲂу҆краше́нїе, и҆ со всѣ́ми страда̑льцы и҆ мꙋ́ченики въ нбⷭ҇ныхъ кро́вѣхъ ликꙋ́еши, вопїѧ̀ непреста́ннѡ: ѻ҆́троцы, благослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же ѿ не сꙋ́щихъ всѧ̑ сло́вомъ составле́й, пло́ть человѣ́чꙋ ѿ тебє̀ прїѧ́тъ, є҆ди́нъ безсме́ртный, за милосе́рдїе, чⷭ҇таѧ, да ѡ҆бнови́тъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ бл҃годѣ́тель, всѧ̑ пою́щыѧ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ, вѣ́рнїи, велича́емъ.

Цвѣ́ты ны́нѣ добродѣ́телей, страстоте́рпче, мы́сленный и҆сплете́нный вѣне́цъ страда́нїѧ, ꙗ҆́коже ка́менїемъ сего̀ ᲂу҆краси́лъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆добри́лъ є҆сѝ кра́сными, ѳалале́е, ра́нами. и҆́мже ѡ҆бложе́нъ, въ нбⷭ҇ный черто́гъ вше́лъ є҆сѝ.

Оу҆ѧзви́лсѧ є҆сѝ стрѣло́ю мы́сленною терпѣ́нїѧ, и҆ ᲂу҆ѧзвлѧ́ѧй тѣ́ло твоѐ вра́гъ ѕлонача́льный, и҆знемо́гъ, на землѝ паде́сѧ: ты́ же ᲂу҆крѣплѧ́емь дꙋше́ю, къ высотѣ̀, ѳалале́е, взѧ́лсѧ є҆сѝ нбⷭ҇нѣй, воспѣва́ѧ ᲂу҆крѣ́пльшаго тѧ̀ гдⷭ҇а.

Ꙗ҆ви́шасѧ и҆сцѣле́нїе вѣ̑рнымъ крове́й твои́хъ ка̑пли, ѳалале́е, недꙋ́ги ѿмыва́юще, и҆ и҆сцѣлє́нїѧ чꙋде́съ точа́ще, и҆ ѻ҆гнепалє́нїѧ лю̑таѧ ᲂу҆гаша́юще, благода́тїю вѣнцеда́вца хрⷭ҇та̀, и҆ тѧ̀ пѣ́сненнѡ сла́вѧщыѧ ѡ҆роша́юще.

Позна̑на бы́ша всѣ̑мъ земнорѡ́днымъ, страда́нїємъ возда̑нїѧ твоѧ̑, ѳалале́е: преимꙋ́ща бо па́че наде́жды дарова̑нїѧ и҆сточа́ютъ: и҆́миже и҆ на́съ, благоче́стнѡ и҆ вѣ́рнѡ чтꙋ́щыѧ твоѧ̑ борє́нїѧ, ѿ се́рдца просѧ́щыѧ посѣтѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Возвы́си, влⷣчце чⷭ҇таѧ, дꙋшѝ моеѧ̀ до́лꙋ влекꙋ́щее мꙋдрова́нїе, къ пресвѣ́тломꙋ и҆ бжⷭ҇твенномꙋ жела́нїю твоегѡ̀ сн҃а и҆ бг҃а: да любо́вїю є҆гѡ̀ при́снѡ ѻ҆гнепале́нъ и҆ плѣнѧ́емь, къ немꙋ̀ добродѣ́телїю прибли́жꙋсѧ.

Слꙋ́жба на ѡ҆брѣ́тенїе моще́й, и҆́же во ст҃ы́хъ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ а҆леѯі́а, митрополі́та моско́вскагѡ и҆ всеѧ̀ рѡссі́и.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Да́лъ є҆сѝ зна́менїе:

Да́лъ є҆сѝ крѣ́пкаго а҆дама́нта, ꙳ пра́вды и҆ мꙋ́жества вѣнце́мъ ᲂу҆кра́шена, ꙳ цѣломꙋ́дренна сꙋ́щнѡ, ꙳ и҆ добродѣ́тельми превосходѧ́ща, ꙳ ст҃и́телѧ а҆леѯі́а. ꙳ тѣ́мъ твоѐ неизрече́нное смотре́нїе сла́вимъ, ꙳ і҆и҃се всеси́льне, ꙳ сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Да́лъ є҆сѝ зна́менїе ꙳ твоегѡ̀ благосе́рдїѧ и҆ ми́лованїѧ ꙳ боѧ́щымсѧ тебє̀, гдⷭ҇и, ꙳ и҆ хранѧ́щымъ за́пѡвѣди твоѧ̑, ꙳ ꙗ҆вле́нїе чⷭ҇тны́хъ моще́й, ꙳ ᲂу҆го́дника твоегѡ̀ а҆леѯі́а, ꙳ цѣле́бъ пꙋчи́нꙋ неизчерпа́емꙋ. ꙳ тѣ́мже неизрече́нное смотре́нїе твоѐ сла́вимъ, і҆и҃се всеси́льне, ꙳ сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Да́лъ є҆сѝ да́ръ благода́рный хрⷭ҇толюби̑вымъ лю́демъ, ꙳ бг҃оглаго́лива ᲂу҆чи́телѧ правосла́вныѧ вѣ́ры, ꙳ и҆́нокѡмъ тве́рдое защище́нїе, ꙳ си̑рымъ ꙗ҆́кѡ ѻ҆тца̀ чадолюби́ва и҆ милосе́рда: ꙳ вдови́цамъ же те́плое застꙋпле́нїе, ꙳ и҆ всѣ̑мъ скорбѧ́щымъ ᲂу҆тѣше́нїе. ꙳ тѣ́мъ твоѐ чл҃вѣколю́бное смотре́нїе сла́вимъ, ꙳ і҆и҃се всеси́льне, ꙳ сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Да́лъ є҆сѝ, всеси́льне, ꙳ цр҃кви твое́й прави́телѧ и҆зрѧ́дна, ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, ꙳ богатѧ́щасѧ бл҃гоче́стїемъ, ꙳ и҆ ꙗ҆́кѡ порфѵ́рою многоцѣ́нною красѧ́щасѧ, ꙳ непоро́чнымъ житїе́мъ и҆ ми́лостынею, ꙳ и҆ пра́вдою ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твеннымъ вѣнце́мъ ѡ҆бложи́вшасѧ, ꙳ и҆ чꙋде́съ да́ръ прїе́мша ѿ всемо́щныѧ десни́цы твоеѧ̀. ꙳ тѣ́мже твоѐ чл҃вѣколю́бное смотре́нїе сла́вимъ, і҆и҃се всеси́льне, сп҃се дꙋ́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ д҃:

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣздꙋ̀ пресвѣ́тлꙋю, ѡ҆сїѧва́ющꙋю странꙋ̀ всю̀ рѡссі́йскꙋю, тебѐ бг҃ъ пре́жде и҆збра̀ ѿ ю҆́ности, ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю а҆леѯі́е, па́стырѧ ѻ҆вца́мъ словє́снымъ, воздви́гшаго це́рковь бг҃олѣ́пнꙋ, преꙋкраше́нꙋ и҆ всечꙋ́днꙋ, въ не́йже всѝ пра́зднꙋемъ честно́е бл҃говѣ́щенїе прест҃ы́ѧ бцⷣы, и҆ є҆́же въ хѡ́нѣхъ чꙋ́до а҆рхїстрати́га мїхаи́ла, ѻ҆́крестъ же стоѧ́ще ра́ки твоеѧ̀, ꙗ҆́же и҆́мать въ себѣ̀ да́ръ и҆сцѣле́нїѧ бл҃года́ти, чⷭ҇тны̑ѧ мо́щи твоѧ̑, ст҃и́телю а҆леѯі́е: твои́ми бо моли́твами и҆ посо́бїемъ, вѣ́рное во́инство на́ше держа́внѡ побѣжда́етъ пога́ныхъ сꙋпоста̑тъ. тебѐ хрⷭ҇то́съ свѣти́ло вели́кое показа̀ въ рѡссі́и: ты̀ похвала̀ землѝ на́шей и҆ защище́нїе. тѣ́мже дне́сь пра́зднꙋюще честно́е пренесе́нїе твоѐ, мо́лимъ тѧ̀, свѧ́те: ми́ръ мі́рꙋ и҆спросѝ, и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю ми́лость.

И҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

Нбⷭ҇нымъ чинѡ́мъ ꙳ поревнова́лъ є҆сѝ, ꙳ ст҃и́телю а҆леѯі́е, ꙳ и҆ на землѝ, бг҃оно́се, ꙳ ѡ҆свѧще́нъ сосꙋ́дъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, ꙳ и҆ жили́ще прест҃а́гѡ дх҃а.

Сті́хъ: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Нбⷭ҇нымъ чинѡ́мъ ра́дованїе, ꙳ и҆ на землѝ ст҃и́телємъ показа́лсѧ є҆сѝ, ꙳ свѧще́нникѡмъ сла́ва, ꙳ а҆леѯі́е премꙋ́дре, ꙳ мона́шествꙋющымъ пра́вило, ꙳ и҆ цр҃кве ᲂу҆твержде́нїе.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Въ нбⷭ҇ныхъ водворѧ́ѧсѧ, ꙳ земны́хъ ны́нѣ прїимѝ хвалꙋ̀, ꙳ ча́дъ твои́хъ, ѻ҆́ч҃е: ꙳ пра́зднꙋющымъ же честно́е пренесе́нїе моще́й твои́хъ ꙳ подава́й сердє́чнаѧ прошє́нїѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Нбⷭ҇нымъ ликѡ́мъ ра́дованїе ꙳ и҆ на землѝ человѣ́кѡмъ, ꙳ хрⷭ҇та̀ жизнода́телѧ ꙳ роди́ла є҆сѝ, ꙳ ѿе́мши печа́ль, ꙳ дв҃о, прама́тернюю.

Тропа́рь, гла́съ, в҃:

Ꙗ҆́кѡ сокро́вище пребога́тое, многолѣ́тнѡ въ землѝ сокрове́нное, чⷭ҇тны̑ѧ мо́щи твоѧ̑ ѡ҆брѣто́шасѧ чꙋдоточа́щыѧ, всебл҃же́нне ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю а҆леѯі́е: ѿ ни́хже врачевство̀ прїе́млюще, ѡ҆богаща́емсѧ, и҆ хрⷭ҇та̀ славосло́вимъ глаго́люще: сла́ва прославлѧ́ющемꙋ ст҃ы̑ѧ своѧ̑.

И҆́нъ тропа́рь, гла́съ д҃.

А҆пⷭ҇льскихъ прее́мникѡвъ а҆рхїере́євъ сопресто́льниче, рѡссі́и всеѧ̀ па́стырю и҆ ᲂу҆чи́телю, всеблаже́нне ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е, влⷣцѣ всѣ́хъ моли́сѧ, ми́ръ па́ствѣ твое́й дарова́ти, и҆ спасе́нїе дꙋша́мъ, и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ: И҆́же на́съ ра́ди рожде́йсѧ:

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ: Бл҃же́нъ мꙋ́жъ: а҃-й а҆нтїфѡ́нъ.

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры на и҃: пра́здника, г҃: и҆ ст҃а́гѡ є҃.

Гла́съ а҃. Подо́бенъ: Ѽ ди́вное чꙋ́до:

Ѽ ди́вное чꙋ́до! ꙳ и҆сто́чникъ чꙋдодѣѧ́нїй, ꙳ ѿ гро́ба возсїѧ́ша ст҃ы̑ѧ мо́щи ст҃и́телѧ хрⷭ҇то́ва а҆леѯі́а: ꙳ весели́сѧ и҆ ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тоимени́тый гра́де москва̀, ꙳ такова́го ст҃и́телѧ прїи́мъ, ꙳ бг҃опроповѣ́дника бл҃года́ти. ꙳ воспое́мъ, вѣ́рнїи, дв҃да и҆мꙋ́ще ликонача́льника: ꙳ свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, ꙳ и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ, ꙳ просѧ́ще ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ ми́ра и҆ ве́лїѧ ми́лости.

Ди̑вныѧ твоѧ̑ цвѣ́ты добродѣ́телей, а҆леѯі́е, ꙳ ꙗ҆́кѡ ма́слина плодови́та въ домꙋ̀ бж҃їи: ꙳ свѣ́тлѡ возше́лъ є҆сѝ въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли, ꙳ и҆дѣ́же воздаде́сѧ тебѣ̀ вѣне́цъ, ꙳ за трꙋ́дъ воздаѧ́нїѧ: ꙳ на́мъ же честна̑ѧ дарова̑нїѧ ѡ҆брѣто́шасѧ, ꙳ ѿ мнѡ́гъ лѣ́тъ сокровє́ны честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи нетлѣ̑нны, чꙋде́съ зарю̀ и҆спꙋща́ющыѧ, чтꙋ́щымъ па́мѧть твою̀, ст҃и́телю, ꙳ и҆ вопїю́щымъ: ꙳ гдⷭ҇а ᲂу҆молѝ, преподо́бне, ꙳ дарова́ти на́мъ ве́лїю ми́лость.

Пресла̑внаѧ чꙋдеса̀ ꙗ҆ви́шасѧ дне́сь, ꙳ сокро́вище неиздае́мо дарова́нїй дꙋхо́вныхъ, ꙳ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй, и҆ спасе́нїе вѣ̑рнымъ, ꙳ чꙋдотвѡ́рныѧ мо́щи ст҃и́телѧ, ꙳ и҆ па́стырѧ ѻ҆вца́мъ словє́снымъ, ꙳ ст҃и́тельское честно́е ᲂу҆краше́нїе, ꙳ закѡ́нъ цр҃ко́вныхъ вели́кое ᲂу҆твержде́нїе, ꙳ воспое́мъ, вѣ́рнїи, ꙳ свѧти́телѧ а҆леѯі́а, ꙳ гдⷭ҇а молѧ́ща, ꙳ подаю́щаго на́мъ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прїиди́те, рѡссі́йстїи собо́ри, и҆ ви́дите, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆краше́нїе ца́рско, и҆ ꙗ҆́кѡ вѣне́цъ пресвѣ́тлый прїѧ́тъ дне́сь преимени́тый гра́дъ москва̀, честны̑ѧ мо́щи ст҃и́телѧ а҆леѯі́а: ѿ мнѡ́гъ бо лѣ́тъ сокровє́ны, ѡ҆брѣто́шасѧ нетлѣ̑нны. ѡ҆ ни́хже ᲂу҆краша́етсѧ, и҆ хвалѧ́сѧ вселе́ннꙋю созыва́етъ на весе́лїе бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй, неисчерпа́емыхъ чꙋде́съ, ѿ ни́хъ быва́емыхъ всегда̀, и҆ велегла́снѡ вопїе́тъ: ты̀ проѧви́лъ є҆сѝ, влⷣко хрⷭ҇тѐ, сицева́го ст҃и́телѧ хрⷭ҇тоимени̑тымъ лю́демъ, свѣ́тлѡ пра́зднꙋющымъ: и҆ црⷭ҇твїѧ сподо́би и҆̀хъ нбⷭ҇нагѡ, моли́твами є҆гѡ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ Цр҃ь нбⷭ҇ный за человѣколю́бїе:

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ: Чтє́нїѧ трѝ.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Па́мѧть пра́веднагѡ съ похвала́ми, и҆ благослове́нїе гдⷭ҇не на главѣ̀ є҆гѡ̀. Блаже́нъ человѣ́къ, и҆́же ѡ҆брѣ́те премꙋ́дрость: и҆ сме́ртенъ, и҆́же ᲂу҆вѣ́дѣ ра́зꙋмъ. Лꙋ́чше бо сїю̀ кꙋпова́ти, не́жели зла́та и҆ сребра̀ сокрѡ́вища. Честнѣ́йшаѧ же є҆́сть ка́менїй многоцѣ́нныхъ: все́ же честно́е недосто́йно є҆ѧ̀ є҆́сть. Долгота́ бо дне́й, и҆ лѣ̑та живота̀ въ десни́цѣ є҆ѧ̀: въ шꙋ́ицѣ же є҆ѧ̀ бога́тство и҆ сла́ва: ѿ ᲂу҆́стъ є҆ѧ̀ и҆схо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и҆ ми́лость на ѧ҆зы́цѣ но́ситъ. [и҃] Послꙋ́шайте ᲂу҆̀бо менє̀, ѽ ча̑да! честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ бл҃же́нъ человѣ́къ, и҆́же пꙋти̑ моѧ̑ сохрани́тъ: и҆схо́ди бо моѝ, и҆схо́ди живота̀, и҆ ᲂу҆готовлѧ́етсѧ хотѣ́нїе ѿ гдⷭ҇а. Сегѡ̀ ра́ди молю̀ ва́съ, и҆ предлага́ю мо́й гла́съ сыновѡ́мъ человѣ́чєскимъ: ꙗ҆́кѡ а҆́зъ премꙋ́дрость ᲂу҆стро́ихъ, совѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ, и҆ смы́слъ, а҆́зъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и҆ ᲂу҆твержде́нїе, мо́й ра́зꙋмъ, моѧ́ же крѣ́пость. А҆́зъ менѐ лю́бѧщыѧ люблю̀, и҆́щꙋщїи же менѐ ѡ҆брѧ́щꙋтъ бл҃года́ть. Разꙋмѣ́йте ᲂу҆́бѡ, неѕло́бивїи, кова́рство, ненака́заннїи же, прилага́йте сердца̀. Послꙋ́шайте менє̀ и҆ па́ки, честна̑ѧ бо рекꙋ̀: и҆ ѿве́рзꙋ ѿ ᲂу҆сте́нъ пра̑ваѧ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинѣ поꙋчи́тсѧ горта́нь мо́й, мє́рзски же предо мно́ю ᲂу҆стны̀ лжи̑выѧ. Съ пра́вдою всѝ глаго́лы ᲂу҆́стъ мои́хъ: ничто́же въ ни́хъ стро́потно, нижѐ развраще́нно. Всѧ̑ пра̑ва сꙋ́ть разꙋмѣва́ющымъ, и҆ прѡ́ста ѡ҆брѣта́ющымъ ра́зꙋмъ. Наꙋча́ю бо ва́съ и҆́стинѣ, да бꙋ́детъ ѡ҆ гдⷭ҇ѣ наде́жда ва́ша, и҆ и҆спо́лнитесѧ дх҃а.

При́тчей чте́нїе.

[Глава̀ і҃] Оу҆ста̀ првⷣнагѡ ка́плютъ премꙋ́дрость, ѧ҆зы́къ же непрвⷣнагѡ поги́бнетъ. Оу҆стнѣ̀ мꙋже́й првⷣныхъ ка́плютъ бл҃года̑ти, ᲂу҆ста́ же нечести́выхъ развраща́ютсѧ. [а҃і] Мѣ̑рила льсти̑ваѧ, ме́рзость предъ гдⷭ҇емъ, вѣ́съ же пра́ведный прїѧ́тенъ є҆мꙋ̀. И҆дѣ́же а҆́ще вни́детъ досажде́нїе, та́мѡ и҆ безче́стїе: ᲂу҆ста́ же смире́нныхъ поꙋча́ютсѧ премꙋ́дрости. Соверше́нїе пра́выхъ наста́витъ и҆̀хъ, и҆ поползнове́нїе ѿрица́ющихсѧ ᲂу҆пасе́тъ и҆̀хъ. не по́льзꙋютъ и҆мѣ̑нїѧ въ де́нь ꙗ҆́рости, пра́вда же и҆зба́витъ ѿ сме́рти. Оу҆́меръ првⷣный, ѡ҆ста́ви раска́ѧнїе: нарꙋ́чна же быва́етъ и҆ посмѣѧ́тельна нечести́выхъ па́гꙋба. Пра́вда непоро́чнагѡ и҆справлѧ́етъ пꙋти̑, въ нече́стїе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда мꙋже́й пра́выхъ и҆зба́витъ и҆̀хъ: безсовѣ́тїемъ же плѣнѧ́ютсѧ беззако́ннїи. Сконча́вшꙋсѧ мꙋ́жꙋ пра́веднꙋ, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ ѿ ло́ва ᲂу҆бѣ́гнетъ, въ негѡ́же мѣ́сто предае́тсѧ нечести́вый. Во ᲂу҆стѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданѡмъ, чꙋ́вство же пра́ведныхъ благоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ и҆спра́витсѧ гра́дъ, и҆ въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованїе. Во бл҃гослове́нїи пра́выхъ возвы́ситсѧ гра́дъ, ᲂу҆сты́ же нечести́выхъ раскопа́етсѧ. Рꙋга́етсѧ гра́жданѡмъ лише́нный ра́зꙋма, мꙋ́жъ же мꙋ́дрый безмо́лвїе во́дитъ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна, нижѐ въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ: сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости, житїѐ нескве́рное. Благоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не ѕло́ба и҆змѣни́тъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїе бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ̑та дѡ́лга: ᲂу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ. Лю́дїе же ви́дѣвше, и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ ѕ҃. Самогла̑сны:

Возсїѧ̀ дне́сь ꙗ҆́кѡ со́лнце, и҆ ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ возблиста̀, ѻ҆́ч҃е, вѣща́нїе твоѐ, и҆ ꙗ҆́коже гро́мъ возгремѣ̀: съ нб҃се́ бо и҆мѣ́лъ є҆сѝ свы́ше дохнове́нїе и҆́стинно. ны́нѣ же честны̑ѧ мо́щи твоѧ̑ неꙋгаси̑мы лꙋчы̀ чꙋде́съ и҆спꙋща́ютъ ѿ гро́ба ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га свѣ́тла, просвѣща́юще дꙋ́шы пою́щихъ тѧ̀.

Пресла́внѡ просла́висѧ ст҃а́ѧ це́рковь, въ не́йже положены̀ бы́ша честны̑ѧ мо́щи твоѧ̑. къ ни́мже всѝ вѣ́рнїи, притека́юще, неисцѣ̑льнымъ страсте́мъ прїе́млютъ и҆сцѣлє́нїѧ, ѡ҆ и҆́мени твое́мъ, ст҃и́телю а҆леѯі́е: молѝ, спасти́сѧ на́мъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Ст҃и́телей ᲂу҆добре́нїе, а҆леѯі́е премꙋ́дре, сто́лпе и҆ ᲂу҆твержде́нїе цр҃кве, бг҃осло́вїѧ трꙋба̀ златокова́ннаѧ, трⷪ҇цы побо́рниче, благоче́стїѧ законопи́сче, пра́зднꙋющымъ на́мъ ѡ҆брѣ́тенїе честны́хъ моще́й твои́хъ, ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ и҆спросѝ, и҆ па́ствꙋ твою̀ до́брѣ сохранѝ: да всѝ ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ є҃. Самогла̑сны:

Прїиди́те, вни́демъ въ це́рковь гдⷭ҇ню, въ до́мъ бг҃а на́шегѡ, и҆ ᲂу҆́зримъ (сла́вꙋ є҆диноро́днагѡ ѿ ѻ҆ц҃а̀,) сла́вꙋ и҆ ᲂу҆краше́нїе церко́вное, свѣти́льника неꙋгаси́ма, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿ ѻ҆крі́на бл҃гово́нна, и҆ ѿ цвѣтє́цъ ра́йскихъ неꙋвѧда́емыхъ, мѷрово́нна благово́нїѧ, ᲂу҆слажда́юща сердца̀ вѣ́рныхъ, честны̑ѧ мо́щи ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, разли̑чнаѧ и҆сцѣлє́нїѧ и҆спꙋща̑юща, ꙗ҆́кѡ ѿ и҆сто́чника приснотекꙋ́щагѡ. ѽ премꙋ́дрыхъ сꙋде́бъ твои́хъ, хрⷭ҇тѐ! таковꙋ́ю бл҃года́ть дарова́вый ᲂу҆го́дникꙋ твоемꙋ̀, є҆гѡ́же моли́твами поми́лꙋй на́съ.

Сті́хъ: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ.

Бл҃года́ть ст҃а́гѡ дх҃а дѣ́йствꙋющаѧ є҆́сть, къ ра́цѣ моще́й твои́хъ вѣ́рою притека́ющымъ. тѣ́мъ бо бл҃гово́нїе мѵ́ра чꙋде́съ и҆спꙋща́еши, и҆ недꙋ́гѡвъ и҆сцѣле́нїе подава́еши. но, ѽ пресвѧще́нный ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е! и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе къ бг҃ꙋ, и҆ съ безпло́тными ликꙋ́ѧ на нб҃сѣ́хъ, съ ни́миже моли́сѧ є҆мꙋ̀, є҆́же спасти́сѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀ невоева́нꙋ.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ ма́сличенъ но́вый са́дъ возлю́бленъ, бж҃їѧ трапе́зы бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ и҆́стинный свидѣ́тель благовѣ́стїѧ хрⷭ҇то́ва, царѧ̀ ᲂу҆диви́лъ є҆сѝ чꙋде́съ сїѧ̑нїи: цари́цѣ же дꙋше́ю и҆ тѣ́ломъ ѡ҆слѣ́пшей свѣ́тъ чꙋ́вственный дарова́лъ є҆сѝ, цр҃кви же хрⷭ҇то́вѣ простра́ннѡ свѣ́тъ трⷪ҇чный зрѣ́ти ѿкры́лъ є҆сѝ. тѣ́мъ и҆ хрⷭ҇то́съ тѧ̀ бл҃гословѝ, и҆ ви́диши блага̑ѧ і҆ерⷭ҇ли́ма, и҆ въ не́мъ пи́щи бжⷭ҇твенныѧ наслажда́ѧсѧ, достохва́льне и҆ преѡсвѧще́нне, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ а҆леѯі́е, и҆ на́съ моли́твами твои́ми ѻ҆́бщники бы́ти црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ сподо́би.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Неиздае́ма є҆́сть бл҃года́ть ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, ю҆́же прїѧ́тъ ѿ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а: тѣ́мъ и҆ чⷭ҇тны̑ѧ є҆гѡ̀ мо́щи бж҃їею си́лою вы́нꙋ содѣва́ютъ чꙋдеса̀, и҆ всѣ́хъ вѣ́рою призыва́ющихъ и҆́мѧ є҆гѡ̀ ѿ неисцѣ́льныхъ недꙋ̑гъ и҆змѣнѧ́ютъ. є҆гѡ́же моли́твами, гдⷭ҇и, хрⷭ҇толюби́вомꙋ во́инствꙋ на́шемꙋ посо́бствꙋй на врагѝ, и҆ належа́щихъ на́съ скорбе́й дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ страсте́й свободѝ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ.

Тропа́рь, пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.

На ᲂу҆́трени, на Бг҃ъ гдⷭ҇ь, а҆́ще є҆́сть н҃- ца, тропа́рь пра́здника, два́жды: Сла́ва, ст҃и́телѧ: И҆ ны́нѣ, пра́здника: а҆́ще ли по́стъ, тропа́рь ст҃и́телѧ, два́жды: Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ.

По а҃-й стїхоло́гїи, сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Наста̀ свѣтоно́сный де́нь, чꙋдотво́рца а҆рхїепⷭ҇кпа а҆леѯі́а па́мѧть. прїиди́те, соше́дшесѧ пра́зднꙋемъ свѣ́тлѡ, и҆ соста́вимъ ли́ки, и҆ похвала́ми почти́мъ є҆го̀ и҆ рце́мъ є҆мꙋ̀: ра́дꙋйсѧ, честны́й свѣти́льниче рѡссі́йскїѧ землѝ: и҆сточа́еши бо чꙋдеса̀, и҆ и҆злива́еши и҆сцѣлє́нїѧ, и҆ мо́лишисѧ ѡ҆ дꙋша́хъ на́шихъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Да тво́й па́ки сози́ждеши ѻ҆́бразъ, сп҃се, и҆стлѣ́вшїй страстьмѝ, нбⷭ҇ныхъ ᲂу҆таи́всѧ сꙋще́ствъ, воплоти́лсѧ є҆сѝ ѿ дв҃ы. є҆́йже со стра́хомъ вопїе́мъ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆бра́дованнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃:

Прїиди́те, торжествꙋ́емъ свѣ́тлѡ, пра́зднꙋюще па́мѧть ст҃и́телѧ а҆леѯі́а чꙋдотво́рца: преста́висѧ бо ѿ землѝ къ невеще́ствєннымъ ѻ҆би́телємъ, и҆дѣ́же зри́тъ добро́тꙋ неизрече́ннꙋю, а҆́гг҃льскимъ ликѡ́мъ собесѣ́дникъ бы́въ. тѣ́мже со а҆пⷭ҇тѡлы и҆ мꙋ́ченики ликꙋ́ѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆леѯі́е прпⷣбне, прилѣ́жнѡ моли́сѧ влⷣцѣ хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆ чтꙋ́щихъ вѣ́рою па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Стѣна̀ непобѣди́маѧ на́мъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ є҆сѝ, бцⷣе дв҃о, къ тебѣ́ бо прибѣга́юще невреди́ми пребыва́емъ, и҆ па́ки согрѣша́юще, и҆́мамы тѧ̀ моли́твенницꙋ. тѣ́мъ бл҃годарѧ́ще вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Проповѣ́дꙋетъ, ѻ҆́ч҃е, твоѧ̑ чꙋдеса̀ ны́нѣ рѡссі́йскаѧ митропо́лїа, и҆ всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ и҆ страны̑ чꙋдодѣ̑йствїѧ: ꙗ҆́кѡ всѧ̑ ѿ болѣ́зней и҆ скорбе́й и҆зба́ви, бг҃облаже́нне а҆леѯі́е, пита́телю вдови́цъ и҆ си́рыхъ а҆́ки ѻ҆те́цъ помо́щникъ въ ско́рбехъ всеизрѧ́денъ, пла́чꙋщихъ ᲂу҆тѣше́нїе, па́стырь и҆ наста́вникъ блꙋдѧ́щихъ, а҆леѯі́е прпⷣбне: и҆ на́съ твои́ми моли́твами ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви, молѧ́сѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе пода́ти вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щымъ свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆́кѡ дв҃ꙋ и҆ є҆ди́нꙋ въ жена́хъ, тѧ̀ безъ сѣ́мене ро́ждшꙋю бг҃а пло́тїю, всѝ ᲂу҆блажа́емъ ро́ди человѣ́честїи: ѻ҆́гнь бо всели́сѧ въ тѧ̀ бжⷭ҇тва̀, и҆ ꙗ҆́кѡ младе́нца млеко́мъ пита́еши зижди́телѧ и҆ гдⷭ҇а. тѣ́мъ а҆́гг҃льскїй и҆ человѣ́ческїй ро́дъ, досто́йнѡ сла́вимъ прест҃о́е ржⷭ҇тво̀ твоѐ, и҆ согла́снѡ вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти покланѧ́ющымсѧ вѣ́рою прест҃о́мꙋ бжⷭ҇твꙋ̀ твоемꙋ̀.

Та́же степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе і҆ѡа́нна, зача́ло л҃є ѿ полꙋ̀.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ и҃:

Всѧ́къ ѧ҆зы́къ да подви́житсѧ къ похвале́нїю пресла́внагѡ ст҃и́телѧ и҆ чꙋдотво́рца а҆леѯі́а, ве́сь ро́дъ и҆ во́зрастъ всѧ́къ, ю҆́ношы и҆ дѣ̑вы, и҆ ста́рцы, мона́хи и҆ свѧще́нники, и҆ всѝ земні́и концы̀ дꙋхо́вный ли́къ соста́вимъ пѣ́нїемъ, трꙋ́бный гла́съ воспрїи́мемъ, и҆ бл҃года̑рныѧ пѣ̑сни принесе́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇то́въ ст҃и́телю, положи́вый дꙋ́шꙋ за ѻ҆́вцы твоѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́бщникъ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ: ра́дꙋйсѧ, слꙋжи́телю нбⷭ҇ный, и҆ па́стырей па́стырю, и҆ страда́лецъ непобѣди́мый: ра́дꙋйсѧ, прїе́мый бл҃года́ть дꙋхо́внꙋю, ѿе́млеши недꙋ́ги, и҆ ѿго́ниши дꙋ́хи лꙋка̑выѧ, и҆ и҆сцѣлѧ́еши стра̑сти, и҆ просвѣща́еши вѣ̑рныѧ блиста̑нїи чꙋде́съ твои́хъ: съ вы́шними же ли́ки ны́нѣ водворѧ́ѧсѧ, свѧщеннотаи́нниче, ра́дости неизрече́нныѧ наслажда́ешисѧ. є҆го́же молѝ, и҆зба́витисѧ всѧ́кагѡ гнѣ́ва и҆ мꙋче́нїѧ творѧ́щымъ сла́внꙋю твою̀ па́мѧть.

И҆ а҆́ще є҆́сть н҃-ца: канѡ́нъ пра́здника, на ѕ҃, и҆ ст҃и́телѧ канѡ́на два̀, на и҃. Творе́нїе пїтѷри́ма, є҆пⷭ҇кпа пе́рмскагѡ.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Ѿве́рзи мѝ ᲂу҆стнѣ̀, бл҃года́тїю твоегѡ̀ бжⷭ҇тва̀, хрⷭ҇тѐ, и҆ ѡ҆зари́въ просвѣтѝ дꙋ́шꙋ же и҆ се́рдце, несꙋмнѣ́нною вѣ́рою воспѣ́ти ѡ҆брѣ́тенїе честны́хъ моще́й ст҃и́телѧ твоегѡ̀ а҆леѯі́а.

Ѿ ᲂу҆́стъ недосто́йныхъ, и҆ ѿ се́рдца нечи́ста, и҆ ѿ недости́жнагѡ ᲂу҆ма̀ на́шегѡ, прїимѝ ма́лое хвале́нїе, ст҃и́телю а҆леѯі́е, воспѣ́ти ѡ҆брѣ́тенїе честны́хъ моще́й твои́хъ.

Трⷪ҇цꙋ ли́цы, є҆ди́ницꙋ же сꙋщество́мъ, проповѣ́далъ є҆сѝ, ст҃и́телю, и҆ ѿ тоѧ̀ незави̑стныѧ да́ры прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ и҆сцѣлє́нїѧ разли̑чнаѧ подава́еши вѣ́рою приходѧ́щымъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆зы́кѡвъ ча́ѧнїе дре́вле тобо́ю дарова́сѧ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе: ты́ бо хрⷭ҇та̀ родила̀ є҆сѝ, ѿ ро́ва прегрѣше́нїй возводѧ́ща во тлю̀ попо́лзшыѧсѧ, и҆ ѿ бѣ́дъ и҆збавлѧ́юща тѧ̀ велича́ющыѧ.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Да́ждь мѝ сло́во, сло́ве, и҆ ᲂу҆́мъ мо́й бл҃года́тїю дх҃а просвѣтѝ, є҆́же восхвали́ти твоего̀ ᲂу҆го́дника, ст҃и́телѧ а҆леѯі́а.

И҆спросѝ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ дарова́ти мѝ бл҃года́ть дх҃а, є҆́же соплестѝ тебѣ̀ достодо́лжнꙋю хвалꙋ̀, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е а҆леѯі́е.

Прїимѝ моле́нїе на́ше, ст҃и́телю а҆леѯі́е, и҆ ѡ҆зарѝ на́шѧ мы̑сли свѣ́томъ твои́хъ добродѣ́телей, пѣ́ти тѧ̀ досто́йнѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Земноро́днїи ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, дв҃о бцⷣе, ѿ землѝ къ небе́снѣй высотѣ̀ взѧ́хомсѧ, и҆ а҆́гг҃льскимъ ликѡ́мъ причто́хомсѧ.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Смиреномꙋ́дрїѧ нра́вомъ, и҆ ѻ҆́браза кро́тостїю, а҆́гг҃льскомꙋ житїю̀ подо́бѧсѧ, нескве́рно и҆ непоро́чно тѣ́ло твоѐ соблю́лъ є҆сѝ, пресвѧще́нный ѻ҆́ч҃е свѧти́телю а҆леѯі́е.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ многосвѣ́тлагѡ со́лнца, ѿ гро́ба возсїѧ́ша ѿ мно́гихъ лѣ́тъ сокровє́ны честны̑ѧ мо́щи ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, чꙋде́съ лꙋчы̀ и҆спꙋща́юще, и҆ и҆сцѣлє́нїѧ всѣ̑мъ подаю́ще.

Ра́достїю ᲂу҆́бѡ возра́довашасѧ всѝ моско́встїи наро́ди, а҆рхїере́й вели́кїй со ст҃и́тєли, и҆ хрⷭ҇толюби́вїи кнѧ́зи, и҆ церко́вное всѐ совокꙋпле́нїе, є҆гда̀ ѡ҆брѣто́шасѧ честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи ничи́мже вреди̑мы, свѧти́телю а҆леѯі́е.

Бг҃оро́диченъ:

Ро́ждшаѧ свѣ́тъ всемꙋ̀ мі́рꙋ, просвѣтѝ на̑ша помышлє́нїѧ, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, и҆ неразꙋ́мїѧ мглꙋ̀ дале́че ѿженѝ, є҆ди́на бг҃облаже́ннаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ во гдⷭ҇ѣ, вознесе́сѧ ро́гъ мо́й въ бз҃ѣ мое́мъ, разшири́шасѧ на врагѝ моѧ̑ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, возвесели́хсѧ ѡ҆ спасе́нїи твое́мъ.

Мо́лимъ тѧ̀, свѧти́телю, молѝ ѡ҆ хва́лѧщихъ тѧ̀, и҆ притека́ющихъ любо́вїю къ честны̑мъ моще́мъ твои̑мъ, є҆́же полꙋчи́ти грѣхѡ́въ проще́нїе, и҆ бѣ́дъ свобожде́нїе.

Просла́ви тѧ̀ гдⷭ҇и, ст҃и́телю а҆леѯі́е, мнѡ́га бо лѣ̑та тѣ́ло твоѐ земле́ю покрове́но соблюдѐ нетлѣ́нно, точа́щее чꙋдеса̀ просѧ́щымъ тѧ̀ те́плѣ.

Проѧвѝ гдⷭ҇ь мо́щи твоѧ̑, и҆ ꙗ҆́кѡ свѣти́льникъ свѣ́телъ поста́ви ѧ҆̀ не подъ спꙋ́домъ, но на свѣ́щницѣ, да свѣ́тѧтъ сїѧ́нїемъ чꙋде́съ притека́ющымъ тѝ съ вѣ́рою.

Бг҃оро́диченъ:

Приво́димъ тебѣ̀ въ моли́твꙋ ми́лостивнꙋю хода́таицꙋ, ро́ждшꙋю тѧ̀ пло́тїю, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, є҆ѧ́же моли́твами, ще́дре, мі́ръ тво́й ᲂу҆мирѝ.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃:

Па́мѧть ѡ҆брѣ́тенїѧ честны́хъ моще́й твои́хъ наста̀ на́мъ свѣ́тло празднество̀, пречꙋ́дный ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ а҆леѯі́е, прехва́льне: въ ню́же чꙋде́съ бл҃года́ть прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ всѣ́хъ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ бг҃а, разли̑чныѧ недꙋ́ги ѿ человѣ̑къ ѿгони́ти, и҆ ѿ ᲂу҆́зъ и҆збавлѧ́ти, и҆ ѡ҆би́димыхъ ѿ лю̑тъ и҆з̾има́ти, тѣ́мже зове́мъ: и҆зба́ви на́съ ѿ вра̑гъ на́шихъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

Гаврїи́лꙋ вѣща́вшꙋ тебѣ̀, дв҃о, ра́дꙋйсѧ, со гла́сомъ воплоща́шесѧ всѣ́хъ влⷣка, въ тебѣ̀ свѧтѣ́мъ кївѡ́тѣ, ꙗ҆́коже речѐ пра́ведный дв҃дъ: ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ ши́ршаѧ нб҃съ, поноси́вши зижди́телѧ твоего̀. сла́ва все́льшемꙋсѧ въ тѧ̀, сла́ва проше́дшемꙋ и҆зъ тебє̀, сла́ва свободи́вшемꙋ на́съ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ, моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Благода́рствєнныѧ пѣ́сни принесе́мъ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, такова́го ст҃и́телѧ дарова́вшемꙋ це́ркви свое́й, пречестно́е ᲂу҆добре́нїе, и҆ гра́дꙋ москвѣ̀ вели́кое ᲂу҆твержде́нїе.

Ꙗ҆́кѡ а҆арѡ́нъ неѕло́бїемъ, дх҃а бл҃года́тїю, сла́вне, въ ри́зꙋ свы́ше ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ преподо́бїѧ и҆ пра́вды: и҆ предстоѧ̀ прⷭ҇то́лꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, молѝ ѡ҆ на́съ непреста́ннѡ, свѧти́телю а҆леѯі́е.

Ꙗ҆́кѡ лꙋча̀ свѣтоза́рнагѡ со́лнца, ѿ гро́ба на́мъ взы́де, свѧти́телю, ѡ҆зарѧ́ѧ всѣ́хъ вѣ́рою почита́ющихъ ѡ҆брѣ́тенїе честны́хъ моще́й твои́хъ, бг҃облаже́нне а҆леѯі́е.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дости на́мъ хода́таица ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ прїе́мши и҆сполне́нїе всегѡ̀ бжⷭ҇тва̀, всенепоро́чнаѧ. тѣ́мъ всѝ ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃лово велегла́снѡ зове́мъ, бг҃ора́дованнаѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зъ горы̀ приѡсѣне́нныѧ, сло́ве, прⷪ҇ро́къ, є҆ди́ныѧ бцⷣы, хотѧ́ща воплоти́тисѧ бг҃ови́днѡ ᲂу҆смотрѝ, и҆ со стра́хомъ славосло́вѧше си́лꙋ твою̀.

Те́плый предста́телю бѣ́дствꙋющихъ, и҆ молѧ́щихсѧ ско́рый ᲂу҆слы́шателю, ѻ҆́ч҃е на́шъ, ст҃и́телю а҆леѯі́е, и҆зба́ви ѿ всѧ́кихъ напа́стей всѧ̑ призыва́ющыѧ тѧ̀.

Свѣти́льниче всесвѣ́тлый, просїѧ́вый добродѣ́тельми твои́ми, ѡ҆зарѝ сердца̀ на̑ша, ѡ҆мрачє́ннаѧ прилѡ́ги льсти́вагѡ, и҆ разженѝ тмꙋ̀ страсте́й при́снѡ борю́щихъ ны̀.

Пра́зднꙋющымъ свѣ́тлѡ па́мѧть твою̀, ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ и҆ лю́демъ, ми́ръ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ и҆спросѝ, и҆ и҆зба́ви ѿ междоꙋсо́бныѧ бра́ни, и҆ наше́ствїй проти́вныхъ.

Бг҃оро́диченъ:

Пала́та прекра́снаѧ, и҆ прⷭ҇то́лъ всецр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀ показа́ласѧ є҆сѝ, че́стншаѧ бо є҆сѝ вои́стиннꙋ всѣ́хъ тва́рей, бг҃ома́ти, предста́тельница и҆ покро́въ дꙋ́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Бл҃года́тїю бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а моли́тва твоѧ̀ поспѣшествꙋ́ема. є҆гда̀ ᲂу҆́бѡ це́рковь паде́сѧ, ѻ҆бразѡ́въ, и҆̀же въ не́й, ст҃ы́хъ ничи́мже вредѝ, ꙗ҆́кѡ ни пра́хꙋ прикоснꙋ́тисѧ и҆̀мъ: та́кѡ и҆ ны́нѣ сохранѧ́й гра́дъ тво́й ѿ сопроти́вныхъ вра̑гъ.

Всѣ̑мъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ въ бѣда́хъ помо́щникъ, и҆ гра́дꙋ москвѣ̀ ве́лїй застꙋ́пникъ, недꙋ́гꙋющымъ вра́чь безме́здный, и҆ сꙋ́щымъ въ нꙋ́ждахъ и҆ ско́рбехъ гото́вѣйшїй ᲂу҆тѣ́шитель, и҆ хода́тай те́плый ко всѣ́хъ цр҃ю̀ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ.

На землѝ положе́но бы́сть честно́е тѣ́ло твоѐ, свѧти́телю а҆леѯі́е, дꙋ́хъ же возлетѣ̀ на нб҃са̀. со а҆пⷭ҇лы же и҆ свѧти́тєли, со а҆́гг҃лы ликовствꙋ́ѧ, ст҃ѣ́й трⷪ҇цѣ предстои́ши: моли́сѧ прилѣ́жнѡ за гра́дъ и҆ лю́ди твоѧ̑, ст҃е.

Бг҃оро́диченъ:

Та́йны твоеѧ̀ глꙋбина̀, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, а҆́гг҃льскїѧ чи́ны ᲂу҆дивлѧ́етъ и҆ честна́ѧ твоѧ̀ і҆кѡ́на бѣ́сы смꙋща́етъ и҆ прогонѧ́етъ: мы̀ же покланѧ́емтисѧ, вѣ́дꙋще тѧ̀ бж҃їю мт҃рь.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ но́щи невѣ́дѣнїѧ, бг҃овѣ́дѣнїемъ просвѣти́вый концы̀, просвѣти́ мѧ ᲂу҆́тромъ чл҃вѣколю́бїѧ твоегѡ̀, гдⷭ҇и.

Блиста́ньми чꙋде́съ твои́хъ, бг҃омꙋ́дре, це́рковь твою̀ ѡ҆зарѝ, и҆ лю́ди возвеселѝ, хрⷭ҇та̀ молѧ̀, да́ти всѣ̑мъ на́мъ грѣхѡ́въ проще́нїе.

Молѝ ѡ҆ на́съ всест҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, ст҃и́телю а҆леѯі́е, ꙗ҆́кѡ да низпо́слетъ на́мъ бл҃года́ть свою̀, хва́лѧщымъ тѧ̀ любо́вїю. всечестна́ѧ ра́ка твоѧ̀, ст҃и́телю а҆леѯі́е, чꙋдеса̀ то́читъ приходѧ́щымъ вѣ́рнѡ, и҆ просѧ́щымъ подае́тъ цѣльбꙋ̀ ѻ҆би́льнѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы воплоще́ннаго бг҃а и҆́стиннѡ родила̀ є҆сѝ. є҆го́же молѝ, ѿ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Хрⷭ҇то́вою си́лою ѡ҆бле́клсѧ є҆сѝ, а҆леѯі́е премꙋ́дре, и҆ свѧщеннодѣ́тель и҆́стиненъ показа́лсѧ є҆сѝ, бж҃їимъ сїѧ́нїемъ просвѣти́всѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ ѻ҆крі́на честны́ѧ твоеѧ̀ ра́ки и҆сцѣлє́нїѧ разли̑чна неѡскꙋ́днѡ подае́ши пра́зднꙋющымъ вѣ́рнѡ честны́хъ твои́хъ моще́й ѡ҆брѣ́тенїе.

Вседѣ́тельнагѡ дх҃а пресвѣ́тлыми лꙋча́ми ѡ҆сїѧ́емь при́снѡ ѿ разли́чныхъ и҆скꙋше́нїй и҆ бѣ́дъ, и҆ скорбе́й ѡ҆бдержа́щихъ на́съ, ꙗ҆́кѡ хрⷭ҇то́въ ᲂу҆го́дникъ, ѻ҆́ч҃е, и҆зба́ви рабы̑ твоѧ̑, свѣтоно́сное твоѐ торжество̀ всегда̀ соверша́ющихъ вѣ́рнѡ, ст҃и́телю а҆леѯі́е.

Ꙗ҆́снѡ проповѣ́далъ є҆сѝ є҆ди́нство трⷪ҇цы, и҆ немꙋ́дрыхъ сердца̀ въ ра́зꙋмъ приве́лъ є҆сѝ, и҆ ро́ждшемꙋ сло́во сопресто́льно, бг҃оразꙋ́мїемъ и҆́стиннымъ ра́внѡ славосло́вивъ. тѣ́мъ, въ нбⷭ҇ныхъ селе́нїихъ водворѧ́ѧсѧ, ѿ бѣ́дъ на́съ и҆збавлѧ́й.

Бг҃оро́диченъ:

Ро́ждшаѧ сїѧ́нїе сла́вы ѻ҆́ч҃и, дв҃о бцⷣе всепѣ́таѧ, просвѣтѝ дꙋ́шы пою́щихъ тѧ̀: твое́ю бо бл҃года́тїю нетлѣ̑нны сохране́ны бы́ша честны̑ѧ мо́щи ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, разли̑чнаѧ дарѡва́нїѧ и҆сточа́юща вѣ́рою чтꙋ́щымъ па́мѧть є҆гѡ̀.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Преѡсвѧще́нне а҆леѯі́е, красото̀ церко́внаѧ, а҆рхїере́євъ благолѣ́пїе, равностоѧ́телю же ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ, молѝ ѡ҆ хва́лѧщихъ тѧ̀, и҆ и҆спросѝ полꙋчи́ти всѣ̑мъ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе.

Пребл҃же́нне ст҃и́телю а҆леѯі́е, моли́сѧ прилѣ́жнѡ за гра́дъ и҆ лю́ди твоѧ̑, и҆ ѡ҆бдержа́щїѧ ско́рби премѣнѝ: и҆ грѣхѡ́въ проще́нїе, и҆ го́рнѧгѡ весе́лїѧ наслѣ́дїе и҆спросѝ.

Пѡ́двигъ твои́хъ трꙋда́ми прїѧ́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твєннаѧ дарова̑нїѧ: честны̑ѧ бо твоѧ̑ мо́щи въ шестьдесѧ́тное лѣ́то ѡ҆брѣто́шасѧ нетлѣ̑нны, и҆сцѣлє́нїѧ разли̑чнаѧ подаю́щыѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Припа́дающе мо́лимъ тѧ̀ прилѣ́жнѡ, всеми́лостиваѧ влⷣчце: молѝ и҆зъ тебє̀ ро́ждшагосѧ, и҆зба́вити ны̀ лю́тыѧ ско́рби и҆ ва́рварскагѡ преще́нїѧ, и҆ всѧ́кагѡ навѣ́та вра́жїѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Ꙗ҆́кѡ со́лнце незаходи́мое ѿ гро́ба возсїѧ̀ на́мъ, ѿ мнѡ́гъ лѣ́тъ сокровє́нны честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи нетлѣ̑нны, ст҃и́телю а҆леѯі́е, тобо́ю бл҃года́ть прїе́млемъ: всю́ бо странꙋ̀ сїю̀, и҆ всѧ̑ ны̀ чꙋдесы̀ и҆ добро́тою ѡ҆богаща́еши дѣ́йствомъ бл҃года́ти, да пое́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е, свѣти́ло рѡссі́и.

І҆́косъ:

Похва́лимъ ны́нѣ ст҃и́телѧ пѣ́сньми, рѡссі́йскаго па́стырѧ и҆ ᲂу҆чи́телѧ, и҆ бл҃гоче́стнѡ притеце́мъ въ ра́цѣ моще́й є҆гѡ̀, и҆ почерпе́мъ дарѡва́нїѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ и҆сто́чника и҆сцѣле́нїй: ю҆́же ѡ҆бстоѧ́ще ны́нѣ ра́достнѡ весели́мсѧ, и҆ ᲂу҆се́рднѡ ѡ҆бше́дше, свѣтоно́сными пѣ́сньми просла́вимъ глаго́люще: чꙋдотво́рче свѧти́телю а҆леѯі́е, чꙋдесы̀ ѡ҆богаща́й всѣ́хъ на́съ содѣ́ѧнїемъ благода́ти, да пое́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́ч҃е, свѣти́ло рѡссі́и.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ преподѡ́бнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ѿ свѣтоно́сныѧ десни́цы прїе́мъ бл҃года́ть чꙋде́съ, вѣ́рою просѧ́щымъ, ѻ҆́ч҃е, и҆сцѣлє́нїѧ разли̑чнаѧ подава́еши, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ а҆леѯі́е, бл҃гоче́стнѡ пою́щымъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Гро́бъ, и҆дѣ́же положе́но бы́сть честно́е тѣ́ло твоѐ, сокрꙋше́нъ бы́сть ѿ мно́гагѡ ка́менїѧ, є҆гда̀ распаде́сѧ це́рковь, мощє́мъ же твои̑мъ ника́коже прикоснꙋ́сѧ. и҆̀хже мы̀ зрѧ́ще неизрече́ннѡ свѣтѧ́щихсѧ, ра́достнѡ зове́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Въ трїе́хъ ѵ҆поста́сехъ бг҃онача́льныхъ, держа́вꙋ ѻ҆ц҃а̀, равнодѣ́тельна сн҃а, и҆ дх҃а бг҃осло́вилъ є҆сѝ, и҆ то́й тѧ̀ просла́ви, и҆ застꙋ́пника тѧ̀ показа̀, на́мъ зовꙋ́щымъ тѝ: и҆зба́ви на́съ, ст҃е, ѿ всѣ́хъ ѕѡ́лъ, находѧ́щихъ на ны̀.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀ застꙋ́пницꙋ, чⷭ҇таѧ бцⷣе, стѧжа́хомъ, и҆ на тѧ̀ всѝ наде́ждꙋ возложи́хомъ, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ: спасѝ на́съ, всенепоро́чнаѧ, и҆ и҆зба́ви моли́твами твои́ми ѿ ѡ҆держа́щїѧ ско́рби и҆ мѧте́жа, и҆ лю́тыхъ напа́стей, и҆ бѣ́дъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆ц҃є́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ѻ҆рга́нъ дꙋхо́вный бы́лъ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е ст҃и́телю а҆леѯі́е, ᲂу҆́мнѡ дви́жимь бл҃года́тїю, при́снѡ брѧца́лъ є҆сѝ, поѧ̀: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

На землѝ ꙗ҆́кѡ со́лнце сїѧ́еши чꙋдесы̀, ѻ҆́ч҃е бл҃же́нне, на нб҃сѣ́хъ же вѣнцено́сецъ ра́дꙋѧсѧ пое́ши: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бл҃года́тїю дх҃а честны̑ѧ мо́щи ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, разли̑чныѧ цѣльбы̑ подаю́тъ вѣ́рою пою́щымъ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Тѣлє́сныѧ сла́бѡсти и҆ дꙋшє́вныѧ недꙋ́ги, бг҃ороди́тельнице, любо́вїю приходѧ́щихъ къ кро́вꙋ твоемꙋ̀ и҆сцѣлѝ, врача̀ хрⷭ҇та̀ на́мъ ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

На нб҃сѣ́хъ чи́ни а҆́гг҃льстїи ликꙋ́ютъ, и҆ на землѝ вѣ́рныхъ собо́ри свѣ́тлѡ пра́зднꙋютъ ѡ҆брѣ́тенїе честна́гѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ, ст҃и́телю а҆леѯі́е, пѣ́сньми сла́вѧще хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки.

Вонмѝ и҆ ᲂу҆слы́ши глаго́лы на́шѧ, ст҃и́телю хрⷭ҇то́въ а҆леѯі́е, и҆ спасѝ свѧтѣ́йшаго патрїа́рха на́шего, гра́дъ же и҆ лю́ди и҆змѝ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀ пою́щыѧ, и҆ превозносѧ́щыѧ хрⷭ҇та̀ во вѣ́ки всѧ̑.

Є҆динонача́льнаѧ трⷪ҇ца, всѣ́ми влады́чествꙋющаѧ, и҆́же тобо́ю воспѣва́емаѧ, си́мъ ѡ҆дари́ тѧ манове́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ, цѣ́ло и҆ нетлѣ́нно свѧще́нное твоѐ тѣ́ло сохранѝ: сла́вѧщихъ бо ю҆̀ прославлѧ́етъ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Не ᲂу҆молчи́мъ никогда́же велича́ти и҆ глаго́лати застꙋпле́нїе твоѐ, є҆́же твори́ши, ᲂу҆тиша́ющи мѧте́жъ прибѣга́ющымъ къ покро́вꙋ твоемꙋ̀, бг҃ома́ти, и҆ наде́ждꙋ тве́рдꙋ и҆мꙋ́щымъ тѧ̀ во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

На горѣ̀ ст҃ѣ́й просла́вльшасѧ, и҆ въ кꙋпинѣ̀ ѻ҆гне́мъ приснодв҃ы мѡѷсе́ови та́йнꙋ ꙗ҆́вльшаго, гдⷭ҇а по́йте и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Потщи́сѧ, свѧ́те, и҆зба́вити ны̀ ѿ напа́стей и҆ скорбе́й мно́гихъ, ѡ҆бдержа́щихъ ны̀, плотски́хъ и҆ дꙋше́вныхъ, да ра́дꙋющесѧ пое́мъ хрⷭ҇та̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Призыва́ющыѧ тѧ̀, ѻ҆́ч҃е, и҆зба́ви всѧ́кагѡ ѕла̀ и҆ лю́тыхъ нахожде́нїй, и҆ ѿ напра́сныѧ сме́рти и҆схи́ти пою́щыѧ хрⷭ҇та̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ма́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ разли̑чныѧ цѣльбы̑ подаю́тъ честны̑ѧ твоѧ̑ мо́щи, ст҃и́телю, просѧ́щымъ тѧ̀ ᲂу҆се́рднѡ, и҆ хрⷭ҇та̀ пою́щымъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Ро́ждшаѧ є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы моли́ти не преста́й, бцⷣе, и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ бѣ́дъ, пою́щымъ и҆ превозносѧ́щымъ є҆го̀ во вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно. є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Со а҆пⷭ҇лы и҆ ст҃и́тєли влⷣчню прⷭ҇то́лꙋ, и҆ съ ли̑ки а҆́гг҃льскими предстоѧ̀, молѝ, и҆зба́вити на́съ ѿ печа́лей находѧ́щихъ на ны̀: ꙗ҆́кѡ бо ѻ҆́гнь палѧ́щь и҆ разжиза́ющь, лю́тый пла́мень ѡ҆бходѧ́щїй на́съ, ѿ негѡ́же и҆зба́ви ны̀, ст҃и́телю а҆леѯі́е премꙋ́дре, да тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ꙗ҆ви́сѧ ѕвѣздѣ̀ подо́бнѡ свѣтоно́сивѣй подо́бїе ѻ҆́браза твоегѡ̀, дꙋхо́вными лꙋча́ми просвѣща́ѧ сердца̀ вѣ́рныхъ: бг҃оразꙋ́мїѧ же свѣ́томъ, лꙋчы̀ чꙋде́съ и҆спꙋща́еши, и҆ и҆сцѣлє́нїѧ подава́еши, ст҃и́телю, пра́зднꙋющымъ любо́вїю ѡ҆брѣ́тенїе честны́хъ моще́й твои́хъ.

Въ трїе́хъ бг҃онача́льныхъ ѵ҆поста́сѣхъ є҆ди́нъ сы́й бг҃ъ сла́вимый всегда̀, и҆ црⷭ҇тво и҆мѣ́ѧ непремѣ́нно, всемо́щною твое́ю десни́цею шата̑нїѧ вра̑гъ нечести́выхъ, и҆ братоꙋбі́йцъ вы̑и низве́рзи подъ но́зѣ во́инствꙋ на́шемꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Ро́ди вси́ тѧ ᲂу҆блажа́ютъ ны́нѣ, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, и҆ всѧ́къ гра́дъ, и҆ страна̀, ѻ҆рꙋ́жїе и҆ застꙋпле́нїе, и҆ забра́ло тѧ̀ и҆мꙋ́ще, хва́лѧтсѧ тобо́ю, ꙗ҆́кѡ крѣ́пость и҆́хъ ро́ждшꙋю, влⷣкꙋ всѣ́хъ хрⷭ҇та̀ бг҃а, си́лꙋ и҆мꙋ́щаго непобѣди́мꙋю.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀, ржⷭ҇тво̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ спасе́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Поми́лꙋй ны̀ смирє́нныѧ рабы̑ твоѧ̑, ст҃и́телю а҆леѯі́е, и҆ ѿ тмы̀ скорбе́й и҆змѝ, и҆ пла́мене и҆скꙋше́нїй и҆схи́ти, вѣ́рнѡ къ тебѣ̀ притека́ющыѧ.

Ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ свѣтоза́рнаѧ на нб҃сѣ́хъ водворѧ́ѧсѧ съ ли́ки ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ, моли́сѧ ѡ҆ хва́лѧщихъ тѧ̀, и҆ притека́ющихъ къ ра́цѣ честны́хъ моще́й твои́хъ.

А҆рхїере́євъ ᲂу҆краше́нїе, мона́хѡвъ ᲂу҆добре́нїе, всѣ́хъ вѣ́рныхъ прописа́нїе, це́ркве и҆зрѧ́дный па́стырь и҆ ᲂу҆чи́тель, ты̀ є҆сѝ, а҆леѯі́е пресвѧще́нне.

Бг҃оро́диченъ:

Безсѣ́меннѡ ро́ждшаѧ пло́тїю ѵ҆поста́сное сло́во пребезнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀, моли́сѧ є҆мꙋ̀, бцⷣе всепѣ́таѧ, спастѝ дꙋ́шы пою́щихъ тѧ̀.

Свѣти́ленъ:

Прїиди́те всѝ, ди́внаго и҆ сла́внаго въ чꙋдесѣ́хъ, вели́каго ст҃и́телѧ а҆леѯі́а пѣ́сньми свѧще́нными похва́лимъ, рѡссі́йскагѡ свѣти́льника и҆ ᲂу҆чи́телѧ, и҆ а҆́гг҃льскимъ чинѡ́мъ ссе́льника, и҆ моли́твенника те́пла ко гдⷭ҇ꙋ, ѡ҆ чтꙋ́щихъ па́мѧть є҆гѡ̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника, и҆лѝ бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ ᲂу҆пова́нїе на́ше и҆мꙋ́ще на тѧ̀, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, моли́мтисѧ, моли́сѧ ѡ҆ на́съ ко и҆зъ тебє̀ ро́ждшемꙋсѧ, неврє́дны на́съ да́же до конца̀ сохрани́ти прири́щꙋщихъ къ покро́вꙋ твоемꙋ̀.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃, гла́съ и҃.

Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѽ пресла́вное чꙋ́до, ꙳ а҆́гг҃лѡмъ подо́бное, ꙳ человѣ́кѡмъ же недовѣ́домое, ꙳ є҆́же мно́го вре́мѧ во гро́бѣ лежа́щее пречⷭ҇тно́е тѣ́ло ꙳ ѡ҆брѣ́тесѧ невреди́мо ꙳ чꙋ́днагѡ и҆ преди́внагѡ ст҃и́телѧ а҆леѯі́а, ꙳ и҆сцѣлѧ́ющее недꙋ́ги неисцѣ̑льныѧ, ꙳ и҆ прогонѧ́ющее дꙋ́хи лꙋка̑выѧ ѿ приходѧ́щихъ къ немꙋ̀, и҆ ра́достными сердцы̀ хрⷭ҇та̀ прославлѧ́ющихъ, ꙳ возвели́чившаго своего̀ ᲂу҆го́дника.

Два́жды.

Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ, ꙳ прїиди́те, наслади́мсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿ ѻ҆крі́на благи́ми ᲂу҆ха̑нїи, ꙳ невла́жнꙋю серде́цъ на́шихъ ни́вꙋ ᲂу҆мѧгчи́мъ: ꙳ ка́кѡ пло́тѧный человѣ́къ ꙳ небесохо́децъ бы́сть, ꙳ каковꙋ́ же лѣ́ствицꙋ водрꙋзѝ, ꙳ и҆ бжⷭ҇твеннагѡ ра́зꙋма восхо́дъ ѡ҆брѣ́те, ꙳ и҆ къ бг҃ꙋ прибли́жисѧ, ꙳ и҆ съ ли́ки ст҃ы́хъ а҆́гг҃лъ бжⷭ҇твенномꙋ прⷭ҇то́лꙋ предстоѧ̀, ꙳ ѡ҆ на́съ непреста́ннѡ мо́литсѧ;

Ѽ пресла́вное чꙋ́до, ꙳ бг҃оизбра́нный ст҃и́телю, ꙳ все́й странѣ̀ рѡссі́йстѣй ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ, ꙳ и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ дарова̑нїѧ разли̑чнаѧ подава́еши ꙳ ѿ сокро́вища неиздае́ма, ꙳ и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй, ꙳ немощны̑мъ врачевство̀ безме́здно, ꙳ въ напа́стехъ гото́вѣйшїй ᲂу҆тѣ́шитель, ꙳ и҆ моли́твенникъ теплѣ́йшїй, а҆леѯі́е премꙋ́дре, ꙳ молѧ̀ ѡ҆ на́съ не преста́й чл҃вѣколю́бца, и҆́стинный на́шъ ᲂу҆чи́телю.

Сла́ва, гла́съ и҃:

На нб҃о ведꙋ́щїй пꙋ́ть, небла́зненна спꙋ́тника ѡ҆брѣ́тъ, ле́гцѣ преимени́тагѡ гра́да до́йде, поще́нїемъ го́рнѧгѡ і҆ерⷭ҇ли́ма прекра̑снаѧ селє́нїѧ ви́дитъ: и҆ ны́нѣ къ дꙋхо́внѣй трапе́зѣ совокꙋплѧ́етъ на́съ, те́плый на́шъ застꙋ́пникъ, пресвѧще́нный и҆ честны́й на́шъ ᲂу҆чи́тель а҆леѯі́й, чꙋдотвѡ́рныѧ и҆ многоцѣлє́бныѧ своѧ̑ мо́щи предложи́въ на́мъ ꙗ҆́кѡ снѣ́дь сла́дкꙋ и҆ всестро́йнꙋ, во и҆сцѣле́нїе недꙋ̑жнымъ, и҆ скорбѧ́щымъ во ᲂу҆тѣше́нїе, прибѣ́жище же трꙋжда́ющымсѧ, и҆ дꙋхѡ́въ ѕлы́хъ ѿгоне́нїе: прїиди́те, всѝ рѡссі́йстїи наро́ди, къ честнѣ́й ра́цѣ є҆гѡ̀, и҆ разли̑чнаѧ дарѡва́нїѧ прїе́млюще, того̀ просла́вимъ, и҆ мо́лимсѧ вопїю́ще: тогѡ̀ моли́твами, хрⷭ҇тѐ бж҃е, спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

И҆ ны́нѣ, днѐ: и҆лѝ бг҃оро́диченъ. Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и блажє́нна, ѿ канѡ́на пѣ́снь г҃-ѧ и҆ ѕ҃-ѧ. Прокі́менъ: Оу҆ста̀ моѧ̑ возглаго́лютъ премꙋ́дрость, и҆ поꙋче́нїе се́рдца моегѡ̀ ра́зꙋмъ. Сті́хъ: Оу҆слы́шите сїѧ̑, всѝ ꙗ҆зы́цы: А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃є. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Оу҆ста̀ првⷣнагѡ поꙋча́тсѧ премꙋ́дрости: Сті́хъ: Зако́нъ бг҃а є҆гѡ̀ въ се́рдцѣ є҆гѡ̀. Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ.

* * *

3

Исправлена опечатка оригинала: ѳелале́а. Прим. orthlib

Комментарии для сайта Cackle