Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ г҃-й де́нь. Ст҃ы́хъ мч҃никъ, тїмоѳе́а и҆ ма́ѵры:

И҆ ᲂу҆спе́нїе прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ѳеодо́сїа, и҆гꙋ́мена монастырѧ̀ пече́рскагѡ, нача́льника въ рѡссі́йстѣй землѝ мона́шескагѡ ѻ҆́бщагѡ житїѧ̀.

Слꙋ́жба є҆гѡ̀ пи́сана по се́й слꙋ́жбѣ.

Стїхи̑ры ст҃ы́хъ мч҃никѡвъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ꙗ҆́кѡ до́блѧ:

Дѡ́блїѧ въ мч҃ницѣхъ ꙳ крѣ́пкѡ пострада́вшыѧ, ꙳ и҆ борца̀ ᲂу҆мори́вшыѧ, ꙳ и҆ хрⷭ҇та̀ возлюби́вшыѧ, ꙳ и҆ мі́ръ возненави́дѣвшыѧ, ꙳ сїѡ́на мы́сленнагѡ достѡ́йныѧ жи́тели, ꙳ ма́ѵрꙋ дне́сь и҆ тїмоѳе́а ꙳ вѣ́рою соше́дшесѧ восхва́лимъ согла́снѡ, ꙳ мч҃николю́бцы всѝ.

Вѧза̑нїѧ тѣлє́снаѧ, ꙳ ѻ҆че́съ же и҆збоде́нїе, ꙳ провертѣ́нїе ᲂу҆ше́съ, ꙳ коле́сное ѡ҆ѕлобле́нїе, ꙳ ка́мене тѧ́жкагѡ ѡ҆бѣ́шенїе ꙳ под̾ѧ́лъ є҆сѝ, тїмоѳе́е, ꙳ низло́жь врага̀, ꙳ и҆ къ бжⷭ҇твеннѣй сла́вѣ возноси́мь, сла́вне. ꙳ сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ вѣ́рою соше́дшесѧ моле́бнѡ восхвалѧ́емъ, ꙳ сла́ва мч҃никѡвъ и҆ похвала̀.

Свѣтолꙋ́чными сїѧ́ньми ꙳ врага̀ ѡ҆мрачи́ла є҆сѝ, ꙳ чи́стѡ пострада́вши, ма́ѵро сла́внаѧ: ꙳ конѡ́бнаѧ бо врѣ̑нїѧ, ꙳ пе́рстѡвъ ѿѧ́тїе, ꙳ свѣ́щное жже́нїе, ꙳ вре́менное пропѧ́тїе претерпѣ́ла є҆сѝ, ꙳ и҆ прешла̀ є҆сѝ къ бжⷭ҇твенномꙋ поко́ю, ꙳ и҆дѣ́же ли́къ мч҃никъ всегда̀ весели́тсѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мч҃ницы твоѝ, гдⷭ҇и, во страда́нїихъ свои́хъ вѣнцы̀ прїѧ́ша нетлѣ̑нныѧ ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мꙋ́ще бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложи́ша, сокрꙋши́ша и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти: тѣ́хъ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ, є҆гѡ́же краегране́сїе:

Тїмоѳе́а и҆ ма́ѵры болѣ́зни чествꙋ́ю. Творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ ѕ҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ, пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Свѧще́нныхъ страда́лєцъ свѧще́нное и҆ честно́е торжество̀, лю́дїе свѧще́ннїи, свѧще́ннѡ почти́мъ: ꙗ҆́кѡ да тѣ́хъ мольба́ми ѿ бѣ́дъ и҆зба́вимсѧ.

Свѧщеннопобѣ̑дныѧ вѣнцы̀ ѿ хрⷭ҇та̀ прїѧ́ти тща́щесѧ, ᲂу҆мре́ти па́че, не́же жи́ти до́блїи мꙋ́чєницы ꙗ҆́вѣ и҆зво́ливше: тѣ́мъ сла́вꙋ полꙋчи́ша.

Не ᲂу҆боѧ́вшесѧ болѣ́зней плотски́хъ, ни мꙋ́къ ᲂу҆страши́вшесѧ, ни ѻ҆гнѧ̀ гони́телей, страстоте́рпцы мꙋ́чєницы, хрⷭ҇та̀ на сꙋди́щи мꙋ́жески проповѣ́дасте.

Бг҃оро́диченъ:

Пресꙋ́щное сло́во, сꙋщество̀ прїе́мъ ѿ чⷭ҇тыхъ крове́й твои́хъ, бг҃осодѣ́ла на́съ, и҆ тлѣ́нїѧ и҆зба́ви, чⷭ҇таѧ, сегѡ̀ ра́ди вѣ́рнїи тѧ̀ всегда̀ сла́вимъ.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Бж҃їѧ кни̑ги лю́демъ свѧще́ннѡ ѿверза́ѧ, и҆ просвѣща́ѧ сердца̀, во́ине хрⷭ҇то́въ тїмоѳе́е, въ честно́е мꙋче́нїе ра́дꙋѧсѧ вше́лъ є҆сѝ.

Бжⷭ҇твеннымъ жела́нїемъ дꙋ́шꙋ распали́въ, мꙋ́чениче, ко ѻ҆гню̀ мꙋ́къ пристꙋпи́лъ є҆сѝ терпѣли́внѡ: тѣ́мже тѧ̀ хрⷭ҇то́ва бжⷭ҇твеннаѧ роса̀, блаже́нне, прохладѝ.

Оу҆́мъ тво́й воззрѣ́нїемъ къ бг҃ꙋ просвѣща́емь, мч҃ниче, не чꙋ́ѧше ѿню́дъ желѣ́зъ лю́тыхъ прикоснове́нїѧ разжже́нныхъ быва́ющихъ, сла́вне тїмоѳе́е.

Бг҃оро́диченъ:

Сы́й є҆стество́мъ безстра́стенъ, сн҃ъ тво́й, дв҃о, прїѧ́тъ пло́ть ѿ крове́й твои́хъ чⷭ҇тыхъ, и҆ стрⷭ҇тїю крⷭ҇тною ѿ страсте́й мѧ̀, чⷭ҇таѧ, и҆зба́ви.

Конда́къ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Многоѻбра̑зныѧ ꙗ҆́звы претерпѣ́вше, и҆ вѣнцы̀ ѿ бг҃а прїе́мше, ѡ҆ на́съ моли́тесѧ ко гдⷭ҇ꙋ, па́мѧть всесвѧще́ннꙋю ва́шꙋ соверша́ющихъ, превели́кїй тїмоѳе́е и҆ пресла́внаѧ ма́ѵро, є҆́же ᲂу҆мири́ти гра́дъ и҆ лю́ди: то́й бо є҆́сть вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Гро́бъ тво́й, сп҃се:

Поче́тше бг҃а, ѡ҆мрачи́ша пре́лесть, тїмоѳе́й мꙋ́дрый и҆ сла́внаѧ ма́ѵра, и҆ всѧ́ко претерпѣ́вше прехва́льнїи мꙋче́нїе, просвѣти́шасѧ па́че лꙋ̑чъ со́лнечныхъ, и҆ бы́ша сослꙋжи́тели а҆́гг҃лѡмъ, и҆̀хже вѣ́рою сла́вимъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ, взыва́ющи ѿ смы́сла чи́ста, ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Вели́кагѡ благосла́вїѧ возжелѣ́вше, сподо́бистесѧ сегѡ̀, ча̑да свѣ́та бжⷭ҇твеннагѡ бы́вше, великомꙋ́чєницы хрⷭ҇тѡ́вы, а҆́гг҃лѡмъ равностоѧ́тели.

Ст҃ы́хъ чинѡ́мъ сочета́всѧ, и҆ благопослꙋшли́вѣ ᲂу҆́ши къ бжⷭ҇твєннымъ зако́нѡмъ и҆мѣ́ѧ, сла́вне, провертѣ̑нїѧ крѣ́пкѡ претерпѣ́лъ є҆сѝ, тїмоѳе́е.

Воздви́гше тѧ̀ на дре́во сꙋемꙋ́дреннїи, ѡ҆тѧгчава́ютъ ка́менемъ главꙋ̀, сла́вне тїмоѳе́е: но ᲂу҆крѣплѧ́ше тѧ̀ хрⷭ҇то́съ, бжⷭ҇твенною стрⷭ҇тїю ᲂу҆краша́ема.

Текꙋ́щихъ непостоѧ́ннагѡ, блаже́ннїи, возгнꙋша́стесѧ вои́стиннꙋ тече́нїѧ, и҆ са́ми себѐ болѣ́знемъ ѿда́сте: сегѡ̀ ра́ди ꙗ҆̀же ѿ вѣ́ка блага̑ѧ воспрїѧ́сте.

Бг҃оро́диченъ:

Чистоты̀ селе́нїе, жили́ще влⷣки всѣ́хъ, и҆ прⷪ҇ро́кѡвъ всѣ́хъ сбытїѐ, бг҃ора́дованнаѧ чⷭ҇таѧ, пою́щыѧ тѧ̀ ᲂу҆ще́дри.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Сꙋпрꙋ́жника своегѡ̀, ма́ѵро, свѣтови́дныхъ слове́съ послꙋ́ша любе́знѡ, и҆ ѡ҆мраче́нїе ѕло́е ѿве́ргши, свѣ́тъ была̀ є҆сѝ мꙋче́нїемъ, бг҃облаже́ннаѧ.

Бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ себѐ, ма́ѵро, воѡрꙋжи́вши, честна́ѧ, къ боре́нїю льсти́вагѡ, ра́дꙋѧсѧ, и҆зошла̀ є҆сѝ: и҆ сего̀ побѣ́ждши, побѣ̑дныѧ вѣнцы̀, мꙋ́ченице, прїѧ́ла є҆сѝ.

Є҆ди́наго тѧ̀ гдⷭ҇а і҆и҃са и҆сповѣ́давши честна́ѧ, рꙋко́ю человѣ́ка созда́вшаго, посѣка́етсѧ пє́рстъ рꙋчны́хъ, непра́ведное томле́нїе мꙋ́жески терпѧ́щи.

Бг҃оро́диченъ:

Бꙋ́рю помышле́нїй, воста̑нїѧ страсте́й, напа́стей волне́нїе, ᲂу҆тишѝ, дв҃о бг҃ора́дованнаѧ, и҆ спаси́ мѧ, пою́ща вели̑чїѧ твоѧ̑.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

Свѧті́и мꙋ́чєницы, ꙗ҆́дриломъ крⷭ҇та̀ дꙋхо́внѡ ѡ҆крилѧ́еми, напа́стей пꙋчи́нꙋ безъ вре́да вѣ́рою претеко́сте, и҆ въ бжⷭ҇твенныхъ приста́нищахъ почи́ша.

Разже́гше коно́бъ, въ то́й тѧ̀ хрⷭ҇та̀ и҆сповѣ́дающꙋ вверго́ша ѕлочести́вїи: но пребыла̀ є҆сѝ неврежде́на, росо́ю дх҃а ѡ҆брѣ́тше тѧ̀, ма́ѵро, похлажде́нꙋ.

Свѧза́еми мꙋ́чєницы, всѧ̑ вѧза̑нїѧ вра̑жїѧ мꙋ́жески разрѣши́сте, и҆ любо́вїю до конца̀ хрⷭ҇тꙋ̀ дꙋ́шы привѧза́сте, пло́ти ѿложе́нїемъ, всеприснопа́мѧтнїи.

Бг҃оро́диченъ:

Всебл҃га́ѧ влⷣчце, ꙗ҆́же пребл҃га́го бг҃а пло́тїю ро́ждши, ѡ҆ѕло́бленное страстьмѝ моѐ се́рдце ᲂу҆блажѝ, да вѣ́рою и҆ любо́вїю велича́ю тѧ̀.

Конда́къ и҆ і҆́косъ пра́здника.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ прпⷣбнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Не чꙋ́ѧше свѣща́ми пресла́внаѧ ѡ҆палѧ́ема всю́дꙋ, ѻ҆́гнь въ се́рдцы любвѐ носѧ́щи хрⷭ҇то́въ и҆ семꙋ̀ вопїю́щи прилѣ́жнѡ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Дрема́нїе ѿ ѻ҆́чїю ѿри́нꙋвъ ѕло́бное, ѽ тїмоѳе́е! претерпѣ́лъ є҆сѝ ѻ҆́чїю ѡ҆слѣпле́нїе, хрⷭ҇та̀ серде́чныма ѻ҆чи́ма зрѧ̀, и҆ поѧ̀: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Дѡ́льнаѧ презрѣ́вше бжⷭ҇твеннїи мꙋ́чєницы, вы́шнее же жили́ще наслѣ́доваша, свѧще́нными да почтꙋ́тсѧ пѣ́сньми, пою́ще непреста́ннѡ съ на́ми: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Препѣ́таѧ дв҃о, препѣ́таго бг҃а поро́ждшаѧ, пою́щыѧ тѧ̀ прича́стники покажѝ свѣ́та, и҆ и҆зба́ви гее́нны и҆ ѻ҆гнѧ̀, и҆ всѧ́кагѡ вре́да вра́жїѧ, моли́твами твои́ми.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене прпⷣбнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ пра́веднагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти. тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Соблюда́юще зако́ны вседержи́телѧ, беззако́ннꙋющихъ держа́вѣ не приклони́стесѧ, че́сти лꙋка̑вымъ де́мѡнѡмъ не принесо́сте, мꙋ́чєницы до́блїи, гдⷭ҇ни наслѣ̑дницы.

Сопрѧже́нїемъ и҆зрѧ́днымъ ꙗ҆́вѣ совокꙋплѧ́еми, и҆́го гдⷭ҇не ле́гкое взѧ́сте кꙋ́пнѡ на вы́ю, мꙋ́чєницы, и҆ мꙋ́ченичєскимъ сопричто́стесѧ стадѡ́мъ.

На дре́вѣ пострада́вше кре́стнѣмъ, прехва́льнїи, на мнѡ́ги дни̑, и҆з̾ѡбрази́сте стра́сть честнꙋ́ю, на́съ ра́ди пострада́вшагѡ во́лею: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Нꙋ́жднѣйшꙋю вои́стиннꙋ сме́рть, свѧті́и, просте́ртїемъ болѣ̑зни претерпѣ́сте: тѣ́мже къ неболѣ́зненнѣй жи́зни преста́вистесѧ, воспѣва́юще хрⷭ҇та̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆краси́ласѧ є҆сѝ, дв҃о, поро́ждши прекра́снаго добро́тою хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а, бжⷭ҇твенными вѣ̑рныѧ зарѧ́ми просвѣща́ющаго: є҆го́же превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно, є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и, тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ви́дѣти сла́вꙋ сподо́бистесѧ себѐ и҆злїѧ́вшагѡ за милосе́рдїе, прехва́льнїи: тогѡ́ бо зако́ны сохрани́сте, и҆ ѻ҆́бщницы сегѡ̀ стрⷭ҇те́й бы́сте. тѣ́мже, соше́дшесѧ, благоче́стнѡ ва́съ почита́емъ.

Часѡ́мъ равночи́сленнꙋ мѣ́рꙋ сотвори́сте, мꙋ́дрїи, нѡ́щи и҆ дни̑ пригвожде́ни, є҆́же за милосе́рдїе ко хрⷭ҇тꙋ̀ прибли́жшемꙋсѧ: є҆го́же и҆сповѣ́дающе всѣ́ми влⷣчествꙋющаго, въ рꙋ́цѣ сегѡ̀ ва́шѧ дꙋ́хи преда́сте.

Во́инство а҆́гг҃лъ, ли́къ блаже́нный прⷪ҇рѡ́къ, а҆пⷭ҇тѡлъ, мꙋ́чєникъ и҆ преподо́бныхъ, во и҆схо́дъ ва́шъ собра́шасѧ: всѣ́хъ же влⷣка вѣнцы̀ ᲂу҆вѧзѐ, мꙋ́чєницы, ва́съ побѣ́дными, ꙗ҆́кѡ пребл҃гі́й.

На́мъ любо́вїю ва́съ почита́ющымъ, и҆ честно́е ва́ше соверша́ющымъ торжество̀, страда́льцы хрⷭ҇тѡ́вы до́блїи, разрѣше́нїе грѣхѡ́въ, житїѧ̀ и҆справле́нїе, и҆ всѣ́хъ лю́тыхъ премѣне́нїѧ, мꙋ́дрїи, и҆спроси́те.

Бг҃оро́диченъ:

Свѣ́томъ твои́мъ мѧ̀, бг҃ора́дованнаѧ въ жена́хъ дв҃о, просвѣтѝ, молю́сѧ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ мѧ̀ и҆зба́ви, ꙗ҆́кѡ да велича́ю тѧ̀, ꙗ҆́кѡ да сла́влю тѧ̀, ꙗ҆́кѡ да по до́лгꙋ воспою̀ вели̑чїѧ твоѧ̑.

Слꙋ́жба прпⷣбнагѡ ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ѳеодо́сїа, и҆гꙋ́мена монастырѧ̀ пече́рскагѡ, и҆ нача́льника въ рѡссі́йстѣй землѝ мона́шескагѡ ѻ҆́бщагѡ житїѧ̀.

На ма́лѣй вече́рни стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ:

И҆́стиненъ и҆ непоро́ченъ, ꙳ прпⷣбенъ же и҆ неѕло́бивъ, ꙳ и҆ всѧ́кїѧ ѕлы́ѧ ве́щи ѡ҆греба́ѧсѧ ꙳ позна́нъ бы́сть, блаже́нне, ꙳ ᲂу҆кра́шенъ добродѣ́тельми ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, и҆ благоче́стїемъ сїѧ́ѧ. ꙳ тѣ́мже ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, ꙳ и҆ свѧто́е твоѐ дне́сь и҆ честно́е ꙳ ра́дꙋющесѧ пра́зднꙋемъ ᲂу҆спе́нїе.

Непоро́чнаго и҆ честнѣ́йшаго, ꙳ превысо́каго столпа̀, ꙳ и҆ непобѣди́маго хи́тростьми вра́жїими всѝ ᲂу҆блажа́емъ, ꙳ и҆ вѣ́рнѡ восхвалѧ́емъ ѳеодо́сїа вели́каго, ꙳ ᲂу҆го́дника хрⷭ҇то́ва бы́вшаго, и҆ пречⷭ҇тыѧ є҆гѡ̀ мт҃ре, ꙳ и҆ сего̀ прилѣ́жнѡ молѧ́ща, спастѝ ѿ бѣ́дъ дꙋ́шы на́шѧ.

Мона́шеское житїѐ ты̀ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, ꙳ ѿ землѝ рѡссі́йскїѧ возсїѧ́въ ꙗ҆́коже со́лнце: ꙳ воздержа́нїемъ бо тѣ́ло твоѐ ѡ҆гра́ждь, ꙳ страстна̑ѧ движє́нїѧ ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ моли́твами и҆ бдѣ̑нїи. ꙳ тѣ́мъ тѧ̀ мо́лимъ, ѳеодо́сїе преблаже́нне, ꙳ не ѡ҆скꙋдѣва́й, помога́ѧ на́мъ и҆ присѣща́ѧ рабы̑ твоѧ̑.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прїиди́те, вѣ́рныхъ сосло́вїе ве́селѡ дне́сь, прїиди́те, всѝ ра́достнѡ въ честнꙋ́ю цр҃ковь, бг҃оно́сныхъ ѻ҆тє́цъ воспое́мъ, и҆ рꙋка́ми воспле́щемъ въ пресвѣ́тлой и҆́хъ па́мѧти, и҆́хже просла́ви хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ. тѣ́мъ во гла́сѣ ра́дости, и҆ чи́стѣй со́вѣсти возопїе́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, земны́й а҆́гг҃ле и҆ нбⷭ҇ный человѣ́че, а҆нтѡ́нїе преблаже́нне, преподо́бныхъ ссе́льниче: ра́дꙋйсѧ, восто́чнаѧ ѕвѣздо̀ златоза́рнаѧ, ѳеодо́сїе ѻ҆́ч҃е, мона́шествꙋющихъ свѣти́ло и҆ па́стырю: ра́дꙋйтесѧ, на́ша похвало̀, вселе́нныѧ ра́дованїе и҆ помѡ́щницы, со а҆́гг҃лы водворѧ́ющесѧ во свѣ́тѣ ст҃ы́ѧ трⷪ҇цы, ва́съ вѣнча́вшїѧ: прилѣ́жнѡ моли́те и҆зба́вити на́съ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, и҆ ѿ всѧ́кїѧ бѣды̀, вѣ́рою и҆ любо́вїю творѧ́щихъ всепра́зднственнꙋю па́мѧть ва́шꙋ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ в҃. Подо́бенъ: До́ме є҆ѵфра́ѳовъ:

Оу҆́тро и҆ де́нь свѣ́телъ ꙳ тво́й пра́здникъ ꙗ҆ви́сѧ, ꙳ просвѣща́ѧ на̑ша сердца̀, ꙳ вѣ́рою хва́лѧщихъ ꙳ честны̑ѧ по́двиги твоѧ̑, ꙳ ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

Ꙗ҆ви́сѧ де́нь спасе́нїѧ, ꙳ и҆ пра́здникъ весе́лїѧ: ꙳ стеце́мсѧ, вѣ́рнїи, ꙳ ѡ҆чи́стивши дꙋ́шы, ꙳ воспѣ́ти пребл҃же́ннаго ѳеодо́сїа.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ со́лнце на землѝ а҆нтѡ́нїа ѡ҆брѣ́тъ, ꙳ сїѧ́юща добродѣ́тельми, ꙳ свѣтлѣ́йшаѧ показа́лсѧ є҆сѝ ѕвѣзда̀, ꙳ тѧ̀ пою́щыѧ ко влⷣцѣ помѧнѝ, ꙳ прпⷣбне ѳеодо́сїе.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́же ра́дость ꙳ мі́рꙋ прїе́мшаѧ, ꙳ хрⷭ҇та̀ жизнода́вца, ꙳ и҆ ᲂу҆толи́вшаго, дв҃о, печа́ль прамт҃рнюю.

Тропа́рь, гла́съ и҃:

Возвы́сивсѧ на добродѣ́тель, и҆змла́да возлюби́въ мона́шеское житїѐ, къ жела́нїю до́блественнѣ дости́гъ, всели́лсѧ є҆сѝ въ пеще́рꙋ, и҆ ᲂу҆краси́въ житїѐ твоѐ поще́нїемъ и҆ свѣ́тлостїю, въ моли́твахъ ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ пребыва́лъ є҆сѝ, въ рѡссі́йстѣй землѝ ꙗ҆́кѡ свѣ́тлое свѣти́ло просїѧ́въ, ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ Блаже́нъ мꙋ́жъ:

На Гдⷭ҇и, воззва́хъ, стїхи̑ры, гла́съ є҃. Подо́бенъ: Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се ѳеодо́сїе, вельмѝ подвиза́всѧ во вре́меннѣй жи́зни, пѣ́сньми, посто́мъ и҆ бдѣ́нїемъ, ѻ҆́бразъ бы́лъ є҆сѝ твои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ. и҆ ны́нѣ ᲂу҆́бѡ ликꙋ́еши со безпло́тными, хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ славосло́вѧ, ѿ бг҃а бж҃їе сло́во, и҆зба́вителѧ, прекло́ншаго главꙋ̀ на крⷭ҇тѣ̀, и҆ и҆зба́вивша ле́сти ро́дъ человѣ́чь: того̀ молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, преподо́бне, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се ѳеодо́сїе, вои́стиннꙋ сподо́билсѧє҆сѝ бжⷭ҇твенныѧ жи́зни, чистото́ю и҆ поще́нїемъ сїю̀ ѡ҆брѣ́тъ: жи́въ бо преста́вилсѧ є҆сѝ на и҆́стинный живо́тъ, всѣ́хъ ѿре́ксѧ, со безпло́тными хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ славосло́вѧ, ѿ дв҃ы неизрече́ннѡ пло́ть прїе́мша, и҆спрове́ргшаго а҆́дъ, и҆ воскреси́вшаго мє́ртвыѧ, ꙗ҆̀же ѿ вѣ́ка: того̀ молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, преподо́бне, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се ѳеодо́сїе, ѡ҆брѣ́лъ ꙗ҆́коже возлюби́лъ є҆сѝ чи́стꙋю твою̀ дꙋ́шꙋ: благода́ть бо всест҃а́гѡ дх҃а въ тебѣ̀ всели́сѧ, ꙗ҆́кѡ пречи́стъ свѣ́тъ, є҆гѡ́же поспѣше́нїемъ свѣ́тлѡ ѡ҆заре́нъ, хрⷭ҇та̀ непреста́ннѡ славосло́вѧ, въ двою̀ сꙋществꙋ̑ є҆ди́наго бг҃а, пострада́вшаго пло́тїю на крⷭ҇тѣ̀, и҆ бжⷭ҇тво́мъ безстра́стна пребы́вша: того̀ молѝ, томꙋ̀ помоли́сѧ, преподо́бне, дарова́ти вселе́ннѣй ми́ръ и҆ ве́лїю ми́лость.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Прїиди́те, стеце́мсѧ всѝ къ бжⷭ҇твеннѣй па́мѧти ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ ѳеодо́сїа: то́й бо ѿ ю҆́ности зва́нїе свы́ше прїе́мъ, ѿ і҆ере́а бг҃ода́нный да́ръ и҆менова́сѧ. тѣ́мже хрⷭ҇толюби̑вымъ кнѧзє́мъ ᲂу҆чи́тель пра́выѧ вѣ́ры, вельмо́жамъ тве́рдое защище́нїе, си̑рымъ ѻ҆те́цъ милосе́рдъ, вдови́цамъ те́плое застꙋпле́нїе, скорбѧ́щымъ ᲂу҆тѣше́нїе, ни́щымъ сокро́вище, мона́шескомꙋ ли́кꙋ лѣ́ствица, возводѧ́щаѧ на высотꙋ̀ нбⷭ҇нꙋю: и҆ про́стѡ къ немꙋ̀ притека́ющымъ и҆сто́чникъ приснотекꙋ́щїѧ воды̀ бы́въ, мо́литъ непреста́ннѡ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

Вхо́дъ. Прокі́менъ днѐ. И҆ чтє́нїѧ г҃.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ є҃] Пра́вєдницы во вѣ́ки живꙋ́тъ, и҆ въ гдⷭ҇ѣ мзда̀ и҆́хъ, и҆ попече́нїе и҆́хъ ᲂу҆ вы́шнѧгѡ. Сегѡ̀ ра́ди прїи́мꙋтъ црⷭ҇твїе благолѣ́пїѧ, и҆ вѣне́цъ добро́ты ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ни: занѐ десни́цею покры́етъ ѧ҆̀, и҆ мы́шцею защити́тъ и҆̀хъ. Прїи́метъ всеѻрꙋ́жїе рве́нїе своѐ, и҆ воѡрꙋжи́тъ тва́рь въ ме́сть врагѡ́мъ. Ѡ҆блече́тсѧ въ бронѧ̀ пра́вды, и҆ возложи́тъ шле́мъ, сꙋ́дъ нелицемѣ́ренъ: прїи́метъ щи́тъ непобѣди́мый, преподо́бїе: поѡстри́тъ же напра́сный гнѣ́въ во ѻ҆рꙋ́жїе: спобо́ретъ же съ ни́мъ мі́ръ на безꙋ̑мныѧ: по́йдꙋтъ праволꙋ̑чныѧ стрѣ́лы мѡ́лнїины, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿ благокрꙋ́гла лꙋ́ка ѻ҆блакѡ́въ на намѣ́ренїе полетѧ́тъ: и҆ ѿ каменоме́тныѧ ꙗ҆́рости, и҆спо́лнь падꙋ́тъ гра́ды: вознегодꙋ́етъ на ни́хъ вода̀ морска́ѧ, рѣ́ки же потопѧ́тъ ѧ҆̀ на́глѡ. Сопроти́въ ста́нетъ и҆̀мъ дꙋ́хъ си́лы, и҆ ꙗ҆́кѡ ви́хоръ развѣ́етъ и҆̀хъ, и҆ ѡ҆пꙋстоши́тъ всю̀ зе́млю беззако́нїе, и҆ ѕлодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите ᲂу҆̀бо, ца́рїе, и҆ разꙋмѣ́йте: навы́кните, сꙋдїи̑ концє́въ землѝ. Внꙋши́те, держа́щїи мно́жєства и҆ гордѧ́щїисѧ ѡ҆ наро́дѣхъ ꙗ҆зы̑къ: ꙗ҆́кѡ дана̀ є҆́сть ѿ гдⷭ҇а держа́ва ва́мъ, и҆ си́ла ѿ вы́шнѧгѡ.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ г҃] Пра́ведныхъ дꙋ́шы въ рꙋцѣ̀ бж҃їей, и҆ не прико́снетсѧ и҆́хъ мꙋ́ка. Непщева́ни бы́ша во ѻ҆чесѣ́хъ безꙋ́мныхъ ᲂу҆мре́ти, и҆ вмѣни́сѧ ѡ҆ѕлобле́нїе и҆схо́дъ и҆́хъ, и҆ є҆́же ѿ на́съ ше́ствїе, сокрꙋше́нїе: ѻ҆ни́ же сꙋ́ть въ ми́рѣ. И҆́бо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а҆́ще и҆ мꙋ́кꙋ прїи́мꙋтъ, ᲂу҆пова́нїе и҆́хъ безсме́ртїѧ и҆спо́лнено, и҆ вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бꙋ́дꙋтъ: ꙗ҆́кѡ бг҃ъ и҆скꙋсѝ ѧ҆̀, и҆ ѡ҆брѣ́те и҆̀хъ достѡ́йны себѣ̀. Ꙗ҆́кѡ зла́то въ горни́лѣ и҆скꙋсѝ и҆̀хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ всепло́дїе же́ртвенное прїѧ́тъ ѧ҆̀. И҆ во вре́мѧ посѣще́нїѧ и҆́хъ возсїѧ́ютъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́скры по сте́блїю потекꙋ́тъ. Сꙋ́дѧтъ ꙗ҆зы́кѡмъ, и҆ ѡ҆блада́ютъ людьмѝ, и҆ воцр҃и́тсѧ гдⷭ҇ь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющїисѧ на́нь разꙋмѣ́ютъ и҆́стинꙋ, и҆ вѣ́рнїи въ любвѝ пребꙋ́дꙋтъ є҆мꙋ̀: ꙗ҆́кѡ благода́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

Премꙋ́дрости соломѡ́ни чте́нїе.

[Глава̀ д҃] Пра́ведникъ, а҆́ще пости́гнетъ сконча́тисѧ, въ поко́и бꙋ́детъ. Ста́рость бо честна̀ не многолѣ́тна, нижѐ въ числѣ̀ лѣ́тъ и҆счита́етсѧ: сѣди́на же є҆́сть мꙋ́дрость человѣ́кѡмъ, и҆ во́зрастъ ста́рости житїѐ нескве́рное. Благоꙋго́денъ бг҃ови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и҆ живы́й посредѣ̀ грѣ̑шникъ, преста́вленъ бы́сть: Восхище́нъ бы́сть, да не ѕло́ба и҆змѣни́тъ ра́зꙋма є҆гѡ̀, и҆лѝ ле́сть прельсти́тъ дꙋ́шꙋ є҆гѡ̀. Раче́нїе бо ѕло́бы помрача́етъ дѡ́браѧ, и҆ паре́нїе по́хоти премѣнѧ́етъ ᲂу҆́мъ неѕло́бивъ. Сконча́всѧ вма́лѣ, и҆спо́лни лѣ̑та дѡ́лга: ᲂу҆го́дна бо бѣ̀ гдⷭ҇еви дꙋша̀ є҆гѡ̀: сегѡ̀ ра́ди потща́сѧ ѿ среды̀ лꙋка́вствїѧ. Лю́дїе же ви́дѣвше, и҆ не разꙋмѣ́вше, нижѐ поло́жше въ помышле́нїи таково́е: ꙗ҆́кѡ бл҃года́ть и҆ ми́лость въ преподо́бныхъ є҆гѡ̀, и҆ посѣще́нїе во и҆збра́нныхъ є҆гѡ̀.

На лїті́и стїхи̑ры, гла́съ а҃:

Прїиди́те, празднолю́бцы, дне́сь, ли́къ совокꙋпи́вше благоче́стнѡ торжествꙋ́емъ вели́кагѡ ѻ҆ц҃а̀, всемі́рнагѡ свѣти́льника, пресла́внꙋю и҆ честнꙋ́ю па́мѧть, и҆ сла́внѡ почти́мъ, глаго́люще: ра́дꙋйсѧ, ѳеодо́сїе, преподо́бныхъ и҆ пра́ведныхъ є҆динокро́вниче: ра́дꙋйсѧ, честны́хъ ѻ҆тє́цъ пресвѣ́тлый по́лкъ совокꙋпи́вый: ра́дꙋйсѧ, слꙋжи́телю и҆ строи́телю вѣ́рный ѻ҆би́тели бж҃їѧ мт҃ре, є҆́йже и҆зрѧ́дный соста́вилъ є҆сѝ хра́мъ въ сла́вꙋ бж҃їю, въ не́мже пою́ще, мо́лимъ тѧ̀: молѝ, и҆зба́вити на́съ ѿ всѧ́кагѡ и҆скꙋше́нїѧ и҆ бѣ́дъ, и҆ ва́рварскагѡ наше́ствїѧ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Гла́съ в҃:

Оу҆ченичѐ сп҃совъ, ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре ѳеодо́сїе, бг҃одви́жимаѧ цѣвни́це, бг҃осказа̑ннаѧ ᲂу҆ста̀, дꙋхо́вный воево́да, па́стырю до́брый, преподо́бныхъ похвало̀. ты̀ бг҃а взыска́лъ є҆сѝ, и҆ сегѡ̀ просвѣти́лсѧ є҆сѝ бг҃олꙋ́чными сїѧ́ньми: бг҃ꙋ бесѣ́довалъ є҆сѝ непреста́нными ѡ҆чищє́нїи и҆ сїѧ̑нїи: сле́зными и҆стѡ́чники просвѣти́въ мы̑сли, сто́лпъ всесвѣ́телъ и҆ ѻ҆гнесїѧ́ненъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, всеблаже́нне, мона́хѡвъ похвала̀, ѻ҆тцє́въ сла́ва, и҆ трⷪ҇цы слꙋжи́тель: и҆ ны́нѣ на́съ всѣ́хъ сохранѝ хода́тайствомъ твои́мъ.

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, ты̀ ᲂу҆ще́дрилъ є҆сѝ та́ющихъ въ жа́жди зно́ѧ: возме́здилъ є҆сѝ, бг҃олѣ́пнѡ, зна́меньми нача́льствꙋѧ, ꙗ҆́кѡ слꙋжи́тель и҆зрѧ́денъ, твоемꙋ̀ влⷣцѣ подо́бѧсѧ. вїно̀ ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ, и҆ жи̑тницы пра̑здны повелѣ́нїемъ твои́мъ мꙋкѝ напо́лнилъ є҆сѝ: и҆ сосꙋ́дъ ѡ҆скꙋдѣ́вшїй ме́дꙋ и҆з̾ѡби́ловати сотвори́лъ є҆сѝ: неѧвлє́ннаѧ ᲂу҆вѣ́давъ, цр҃ковь ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, мꙋ́ченически показа́въ страда̑нїѧ: и҆сцѣле́нїй мно́жєства пода́лъ є҆сѝ, ни́щихъ возлюби́лъ є҆сѝ, человѣ́ки ᲂу҆ще́дривъ ѻ҆бы̑чаи твои́ми: и҆ твоѐ чре́во хлѣ́бомъ и҆ водо́ю ᲂу҆тѣсни́лъ є҆сѝ, въ пло́ти житїю̀ безпло́тныхъ подо́бѧсѧ, и҆́хже ра́ди сла́вꙋ приноша́емъ тѝ, молѧ́щесѧ: не ѡ҆ста́ви на́съ, сохранѧ́ѧ рабы̑ твоѧ̑ моли́твами твои́ми.

Свѣти̑ла возсїѧ́сте въ рѡссі́и два̀ свѣтлѣ̑йшаѧ, а҆нтѡ́нїе и҆ ѳеодо́сїе: ѻ҆́въ бо бжⷭ҇твеннымъ сло́вомъ нбⷭ҇нꙋю ро́сꙋ и҆спꙋстѝ на зе́млю, и҆ ѻ҆́гнь съ нб҃сѐ сведѐ, и҆ бꙋ̑дꙋщаѧ ꙗ҆́снѡ проповѣ́да, трⷪ҇ческꙋю бл҃года́ть прїе́мъ: ѻ҆́въ же съ нб҃сѐ до́ждь и҆спꙋстѝ, и҆ кнѧ́зѧ ѡ҆бличѝ ѡ҆ братоненавидѣ́нїи и҆ властолю́бїи непра́веднѣ, и҆ гдⷭ҇а самоли́чнѡ ви́дѣ: и҆ на воздꙋ́сѣ ꙗ҆́кѡ и҆лїа̀, во свѣ́тѣ пла́меннѣ надъ монастыре́мъ ви́дѣнъ бы́сть, рꙋ́цѣ воздѣва́ѧ и҆ моли̑твы творѧ́й къ бг҃ꙋ. и҆ ны́нѣ со а҆́гг҃лы ликовствꙋ́юще ѡ҆ на́съ мо́лѧтъ, съ ни́ми сподо́битисѧ свѣ́та и҆́стиннагѡ, и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Є҆́же по ѻ҆́бразꙋ соблю́дъ невреди́мѡ, ᲂу҆́мъ влⷣкꙋ на стра̑сти па̑гꙋбныѧ по́стнически поста́вивъ, во є҆́же по подо́бїю, ꙗ҆́кѡ мо́щно возше́лъ є҆сѝ: мꙋ́жески бо є҆стество̀ понꙋ́дивъ, потща́лсѧ є҆сѝ хꙋ́ждшее покори́ти лꙋ́чшемꙋ, и҆ пло́ть порабо́тити дꙋ́хꙋ. тѣ́мже мона́шествꙋющихъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ве́рхъ, жи́тель пꙋсты́нный, благотекꙋ́щихъ ѡ҆бꙋчи́тель, пра́вило добродѣ́тели и҆звѣ́стнѣйшее. и҆ ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ зерца́лѡмъ разрѣ́шшымсѧ, ѻ҆́ч҃е на́шъ ѳеодо́сїе, чи́стѣ зри́ши ст҃ꙋ́ю трⷪ҇цꙋ, молѧ́сѧ несре́дственнѣ ѡ҆ и҆̀же вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀.

И҆ ны́нѣ, пра́здника.

На стїхо́внѣ стїхи̑ры, гла́съ и҃. Подо́бенъ: Ѽ пресла́внагѡ чꙋдесѐ!

Ѻ҆́ч҃е бг҃омꙋ́дре ѳеодо́сїе, ꙳ ты̀ ѿ ᲂу҆тро́бы бг҃ꙋ ꙳ прибли́живъ тво́й смы́слъ, ꙳ весьма̀ прилѣжа́лъ є҆сѝ цр҃ю̀ вседержи́телю, ꙳ плоды̀ достѡ́йны приносѧ̀ є҆мꙋ̀ ꙳ ѿ твои́хъ пѡ́двигъ, прпⷣбне, ꙳ сокрꙋша́емь добродѣ́тельными вѣнцы̑: тѣ́мъ благи́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ воспрїѧ́тїе, ꙳ досточꙋ́дне.

Сті́хъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀.

Ты̀ мона́шествꙋющихъ наказа́тель, ꙳ и҆ рѡссі́йскїѧ землѝ ѕвѣзда̀ пресвѣ́тлаѧ, ꙳ ѡ҆сїѧ́ющи чꙋдесы̀ всю̀ странꙋ̀ сїю̀: ꙳ тѧ́ бо бг҃ъ пре́жде и҆збра̀ ѿ ю҆́ности, ѻ҆́ч҃е, ꙳ па́стырѧ ѻ҆вца́мъ словє́снымъ. ꙳ тѣ́мже преподо́бныхъ ли́къ тѧ̀ воспрїѧ́тъ: ꙳ съ ни́миже молѝ, мо́лимсѧ, ста́дꙋ твоемꙋ̀ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти.

Сті́хъ: Блаже́нъ мꙋ́жъ, боѧ́йсѧ гдⷭ҇а, въ за́повѣдехъ є҆гѡ̀ восхо́щетъ ѕѣлѡ̀.

Ра́дꙋйсѧ, дв҃о препѣ́таѧ, ꙳ ꙗ҆́же столпо́мъ ѻ҆́гненнымъ ꙳ па́жить показа́вши, ꙳ и҆дѣ́же па́ствитисѧ хотѧ́ше бжⷭ҇твенное ста́до: и҆ це́рковь тꙋ̀ а҆́бїе воздви́же ѳеодо́сїй, ꙳ преꙋкра́шенꙋ тебѣ̀ и҆ всечꙋ́днꙋ: въ не́йже всѝ пра́зднꙋемъ ᲂу҆спе́нїе твоѐ, ꙳ бцⷣе пречⷭ҇таѧ, ꙳ вѣ́рнїи, ѻ҆́крестъ ра́ки стоѧ́ще ꙳ твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника.

Сла́ва, гла́съ и҃:

Мона́хѡвъ мно́жества наста́вника тѧ̀ почита́емъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ ѳеодо́сїе: твое́ю бо стезе́ю вои́стиннꙋ пра́вѡ ходи́ти позна́хомъ. блаже́нъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀ рабо́тавъ, и҆ вра́жїю ѡ҆бличи́лъ є҆сѝ си́лꙋ, а҆́гг҃лѡвъ собесѣ́дниче, преподо́бныхъ соприча́стниче и҆ пра́ведныхъ: съ ни́миже моли́сѧ гдⷭ҇еви, поми́ловатисѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь ст҃а́гѡ, два́жды. Бцⷣе дв҃о: є҆ди́ножды.

На Бг҃ъ гдⷭ҇ь, тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, тропа́рь свѧта́гѡ, гла́съ и҃, пи́санъ на ма́лѣй вече́рни. И҆ ны́нѣ, пра́здника. По а҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Ско́рѡ предварѝ:

Зва́нїю гдⷭ҇а твоегѡ̀ послѣ́довалъ є҆сѝ, мі́ръ ѡ҆ста́вль, и҆ всѧ̑ мі́ра кра̑снаѧ, преблаже́нне ѳеодо́сїе: претерпѣ́лъ є҆сѝ тѣле́сное ѡ҆ѕлобле́нїе, въ пеще́рѣ, въ мѣ́стѣ ско́рбнѣ и҆ тѣ́снѣ ᲂу҆крѣ́пльсѧ ᲂу҆се́рднѡ, и҆ полкѝ бѣсѡ́въ прогна́лъ є҆сѝ мꙋ́жески. тѣ́мже твою̀ па́мѧть при́снѡ пѣ́сньми похва́лимъ вѣ́рнѡ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника. По в҃-й стїхоло́гїи сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Сле́зными тече́ньми твою̀ дꙋ́шꙋ напои́лъ є҆сѝ бога́тнѡ, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, многопло́денъ добродѣ́телей твои́хъ пожа́лъ є҆сѝ кла́съ: и҆ па́стырь ѻ҆вца́мъ, преподо́бне, бы́въ, въ ѕла́цѣ си́хъ воздержа́нїѧ воспита́лъ є҆сѝ: тѣ́мже разрѣ́шсѧ ѿ житїѧ̀ сла́внѡ, ѻ҆те́чєскимъ ликѡ́мъ сочта́лсѧ є҆сѝ, ѳеодо́сїе. сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ: молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

По полѷеле́и сѣда́ленъ, гла́съ и҃: Подо́бенъ: Премꙋ́дрости:

Ѿ ᲂу҆тро́бы ѡ҆свѧще́нъ бы́въ ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, ѳеодо́сїе блаже́нне, на землѝ ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ пожи́лъ є҆сѝ: пло́ть бо ᲂу҆мертви́въ, а҆нтѡ́нїа, и҆́же въ пеще́рѣ, житїю̀ досто́йнѡ поревнова́въ, трⷪ҇цы ᲂу҆го́дникъ показа́лсѧ є҆сѝ, блаже́нне. тѣ́мже и҆ къ ре́вности бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀ житїѧ̀ ли́ки совокꙋпи́лъ є҆сѝ мона́шествꙋющихъ, сла́вне. бг҃оно́се ѻ҆́ч҃е на́шъ, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Степє́нна, а҃-й а҆нтїфѡ́нъ д҃-гѡ гла́са. Прокі́менъ: Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; Всѧ́кое дыха́нїе: Є҆ѵⷢ҇лїе лꙋкѝ, зача́ло к҃д.

По н҃-мъ ѱалмѣ̀ стїхи́ра, гла́съ и҃:

На нб҃о текꙋ́щее возше́дъ, сѣдѣ́нїе бжⷭ҇твенно, добродѣ́тельми, доше́лъ є҆сѝ ко кра́йнемꙋ гра́дꙋ поще́нїемъ, ѿ землѝ и҆сходѧ́й на гѡ́рнѧѧ і҆ерⷭ҇ли́ма прекра̑снаѧ, и҆ ѿ болѣ́зней и҆ подвигѡ́въ досто́йнѡ че́сть прїе́млѧ, и҆ съ нбⷭ҇ными ра́дꙋешисѧ чинонача̑лїи, преблаже́нне, вѣ́чныхъ бла̑гъ наслѣ́дникъ, и҆ црⷭ҇твїю жи́тель бы́въ. но моли́сѧ, бг҃оно́се ѳеодо́сїе, сп҃сꙋ всѣ́хъ, ᲂу҆мири́ти мі́ръ и҆ спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ пра́здника, со і҆рмосо́мъ на ѕ҃: и҆ ст҃а́гѡ, два̀ канѡ́на на и҃:

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Колесницегони́телѧ фараѡ́нѧ погрꙋзѝ чꙋдотворѧ́й и҆ногда̀ мѡѷсе́йскїй же́злъ, крⷭ҇тоѻбра́знѡ порази́въ и҆ раздѣли́въ мо́ре: і҆и҃лѧ же бѣглеца̀, пѣшехо́дца спасѐ, пѣ́снь бг҃ови воспѣва́юща.

Бг҃оꙋго́дный по́двигъ стѧжа́въ, ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, бг҃ови́децъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ. тѣ́мже моли́сѧ бг҃ꙋ, є҆мꙋ́же ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ, ѿгна́ти мра́къ невѣ́дѣнїѧ моегѡ̀, сло́во же блаже́нное вдохнꙋ́ти, воспѣ́ти тѧ̀.

Ѿ ма́тернѧ чре́ва прилѣпи́лсѧ є҆сѝ бг҃ꙋ, преподо́бне, ꙗ҆́кѡ премꙋ́дрый па́ѵелъ, и҆ прⷪ҇ро́къ же дре́вле і҆еремі́а. тѣ́мже тѧ̀ бжⷭ҇твеннаѧ бл҃года́ть ᲂу҆стна́ми, ѳеодо́сїе, бж҃їѧ слꙋгꙋ̀ наречѐ.

Сп҃си́телѧ за́повѣди послꙋ́шавъ ѿ ю҆́ности, мꙋ́дре, жи́знь сїю̀ нивочто́же положи́въ, крⷭ҇тъ жела́ѧ носи́ти на ра́менахъ твои́хъ, всѧ̑ земна̑ѧ возненави́дѣлъ є҆сѝ, на нбⷭ҇наѧ взира́ѧ, ѳеодо́сїе.

Бг҃оро́диченъ:

Вопло́щсѧ ѿ пречⷭ҇тыхъ твои́хъ ложе́снъ, дв҃о прест҃а́ѧ, бж҃їе сло́во, всѣ̑мъ просвѣтѝ бг҃оразꙋ́мїѧ любо́вь: и҆ человѣ́кѡвъ торжество̀ ли́кꙋ а҆́гг҃льскомꙋ сподо́би, на небє́снаѧ возве́дъ.

Дрꙋгі́й канѡ́нъ, гла́съ ѕ҃.

Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пѣшеше́ствовавъ і҆и҃ль, по бе́зднѣ стопа́ми, гони́телѧ фараѡ́на ви́дѧ потоплѧ́ема, бг҃ꙋ побѣ́днꙋю пѣ́снь, пои́мъ, вопїѧ́ше.

Пресвѣ́тлыми бж҃їими лꙋча́ми просвѣще́нъ, ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, просвѣтѝ ᲂу҆́мъ мо́й твои́ми моли́твами, воспѣ́ти свѣ́тлѡ твою̀ бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть.

Є҆ди́номꙋ принесе́сѧ бг҃ꙋ ѿ ю҆́ности, ѿ негѡ́же прїѧ́тъ бога́тꙋю бл҃года́ть чꙋде́съ: тѣ́мже бы́лъ є҆сѝ сокро́вище ста́дꙋ своемꙋ̀ нетлѣ́нно.

Но́вый на́мъ ꙗ҆ви́сѧ а҆враа́мъ, же́ртвꙋ приносѧ̀ бг҃ꙋ, а҆́гнца взе́млющаго грѣхѝ всегѡ̀ мі́ра вои́стиннꙋ, хлѣ́бы сотворѧ́ѧ свои́ми рꙋка́ми чи́стыми.

Бг҃оро́диченъ:

И҆́же пре́жде денни́цы сы́й сло́во бж҃їе, чл҃вѣ́къ на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, вопло́щсѧ на́съ ра́ди ѿ пречⷭ҇тыѧ дв҃ы, и҆ ѿ тоѧ̀ и҆зше́дъ, невреди́мꙋ сохранѝ.

Катава́сїа пра́здника.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Нетлѣ́нными да́ры и҆ дꙋхо́вными, свѧ́те, бжⷭ҇твеннаѧ твоѧ̀ и҆ бл҃же́ннаѧ ѡ҆богаще́на дꙋша̀, ви́дѣти возжелѣ́лъ є҆сѝ гро́бъ гдⷭ҇ень: но свы́ше бы́лъ є҆сѝ возбране́нъ бж҃їимъ смотре́нїемъ.

Же́ртва соверше́нна, и҆́стинна и҆ непоро́чна, восхотѣ́въ бы́ти а҆́гнца, взе́млющагѡ, бл҃же́нне, пречи́стою кро́вїю грѣхѝ всегѡ̀ мі́ра, безкро́внꙋю же́ртвꙋ приноси́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀.

Оу҆ста́вѡвъ ты̀ стѧжа́тель ѿ версты̀ ю҆́ностныѧ, ѻ҆́ч҃е, бы́въ, и҆ самоде́ржецъ ᲂу҆ма̀, мїрскі́ѧ пꙋчи́ны и҆збѣжа́въ, наставле́нїе прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ бж҃е́ственнагѡ дх҃а.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ є҆ди́на всѣ́хъ гдⷭ҇а: ра́дꙋйсѧ, человѣ́кѡмъ ра́дость провозвѣсти́вши: ра́дꙋйсѧ, ски́нїе и҆ несѣко́маѧ горо̀, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́на препѣ́таѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже ты̀, гдⷭ҇и бж҃е мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ твои́хъ, бл҃же, и҆ ᲂу҆тверди́вый на́съ на ка́мени и҆сповѣ́данїѧ твоегѡ̀.

Є҆ѵⷢ҇льскагѡ послꙋ́ша гла́са ѳеодо́сїй, въ це́рковь прири́ща: возжелѣ́въ взѧ́ти крⷭ҇тъ гдⷭ҇ень на ра́мо своѐ, мі́ра всегѡ̀ ѡ҆ста́вль пристра̑стїѧ, томꙋ̀ послѣ́дова.

И҆спыта́вши тебѐ ро́ждшаѧ тѧ̀ ма́ти, повелѣва́етъ ри́зꙋ твою̀ совлещѝ: и҆ ви́дѣ ᲂу҆жа́сное видѣ́нїе, чрє́сла твоѧ̑ и҆сточа̑ющаѧ кро́вь желѣ́знымъ препоѧ́санїемъ.

Ѕѣлѡ̀ гро́бъ гдⷭ҇ень возжелѣ́въ ви́дѣти, ѳеодо́сїе блаже́нне, но ᲂу҆держа́нъ бы́въ, смотре́нїемъ влⷣчнимъ, а҆нтѡ́нїю бы́лъ є҆сѝ собесѣ́дникъ прпⷣбномꙋ.

Бг҃оро́диченъ:

Па́че ᲂу҆ма̀ ты̀ зачала̀ є҆сѝ, препѣ́таѧ дв҃а, є҆ди́на бо ѿ вѣ́ка всѣ́хъ творца̀ и҆ бг҃а, и҆ содѣ́телѧ, бж҃їе сло́во ро́ждшаѧ.

Конда́къ и҆ і҆́косъ, пра́здника.

Та́же сѣда́ленъ ст҃а́гѡ, гла́съ д҃:

Па́че ᲂу҆ма̀ человѣ́ча ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, прпⷣбне, на землѝ, бж҃їй са́дъ свѧще́нный посредѣ̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ стоѧ̀, подае́ши пло́дъ болѣ́зней твои́хъ ᲂу҆ченикѡ́мъ твои̑мъ: ѿ ᲂу҆́стъ бо твои́хъ бл҃года́ть дх҃а возрасти́лъ є҆сѝ, ѻ҆́бразъ бы́въ подвигѡ́въ, и҆ ᲂу҆ста́въ лю́бѧщихъ гдⷭ҇а. є҆го́же ны́нѣ моли́ти не преста́й, спасти́сѧ пою́щымъ тѧ̀.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ моѧ̀ крѣ́пость, гдⷭ҇и, ты̀ моѧ̀ и҆ си́ла, ты̀ мо́й бг҃ъ, ты̀ моѐ ра́дованїе, не ѡ҆ста́вль нѣ́дра ѻ҆́ч҃а, и҆ на́шꙋ нищетꙋ̀ посѣти́въ. тѣ́мъ съ прⷪ҇ро́комъ а҆ввакꙋ́момъ зовꙋ́ ти: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Бл҃года́ть дх҃а возрастѐ въ тебѣ̀, ѻ҆́ч҃е, є҆гда̀ ро́ждшꙋю тѧ̀ ви́дѣлъ є҆сѝ, пла́чꙋщꙋсѧ и҆ рыда́ющꙋ крѣ́пцѣ, ты̀ предстоѧ́въ стрꙋѧ́ми сле́зы точа́щей, непоколеби́мь сто́лпъ и҆ неподви́жимь пребы́лъ є҆сѝ.

Лю́тыми человѣ́ки вра́гъ вселꙋка́вый тща́шесѧ ѿто́ргнꙋти тебѐ, ѳеодо́сїе, ѿ гнѣзда̀ преꙋкраше́нна, жела́ема тобо́ю: но ты̀ сего̀ нивочто́же вмѣни́лъ є҆сѝ, полкѝ сегѡ̀ ѿгонѧ̀ моли́твами твои́ми, и҆ поѧ̀: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ѡ҆кроплѧ́ѧ себѐ дожде́мъ дꙋхо́внымъ, и҆ живо́тнымъ и҆сто́чникомъ напоѧ́ѧсѧ: и҆ ѧ҆зы́комъ наста́вника а҆нтѡ́нїа кла́съ бжⷭ҇твенный прозѧ́блъ є҆сѝ, и҆ пита́еши мно́жєства, неистощи́маѧ вои́стиннꙋ і҆ѡ́сифова жи́тница бы́въ.

Бг҃оро́диченъ:

Кто̀ и҆зрещѝ досто́йнѡ возмо́жетъ чꙋде́съ твои́хъ, чⷭ҇таѧ, глꙋбинꙋ̀; тобо́ю бо ве́сь мі́ръ, хвалꙋ̀ тѝ приносѧ̀, поми́лованъ бꙋ́детъ, и҆ и҆збавлѧ́етсѧ ѿ бѣ́дъ лю́тыхъ и҆ разли́чныхъ ѕѡ́лъ, вра̑гъ же и҆ напа́стей.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Хрⷭ҇то́съ моѧ̀ си́ла, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, честна́ѧ цр҃ковь бг҃олѣ́пнѡ пое́тъ взыва́ющи, ѿ смы́сла чи́ста ѡ҆ гдⷭ҇ѣ пра́зднꙋющи.

Оу҆вѣ́давши ма́ти твоѧ̀, мꙋ́дре, живꙋ́ща тѧ̀ со а҆нтѡ́нїемъ блаже́ннымъ въ пеще́рѣ, ю҆́же прише́дшꙋ и҆ пла́чꙋщꙋсѧ ᲂу҆тѣ́шивъ, мїрскі́ѧ ѕло́бы ᲂу҆вѣща́лъ є҆сѝ ю҆̀ ᲂу҆бѣжа́ти.

Ты̀ і҆ере́й бж҃їй безѕло́бный бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ, ѻ҆́ч҃е, безкрѡ́вныѧ жє́ртвы приносѧ̀, свѧще́нне, и҆ воспѣва́ѧ се́рдцемъ чи́стымъ ко гдⷭ҇ꙋ, пра́зднꙋѧ при́снѡ.

Грѣхѡ́въ на́мъ и҆збавле́нїе и҆спросѝ, бж҃їй слꙋго̀ и҆ предста́телю, ста́до твоѐ вопїе́мъ тѝ, и҆ ѿ собла̑знъ вра́жїихъ пою́щыѧ тѧ̀ сохранѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Твою̀ пречⷭ҇тꙋю ᲂу҆тро́бꙋ ѡ҆свѧтѝ, ѿ ѻ҆ц҃а̀ просїѧ́вшее бж҃їе сло́во: и҆ мно́гїѧ ра́ди бл҃гости, и҆зба́ви человѣ́ческїй ро́дъ ѿ дре́внїѧ клѧ́твы.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѡ҆каѧ́ннагѡ; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Добродѣ́тельными пѡ́двиги возсїѧ̀ и҆справле́нїе твоѐ, ѻ҆́ч҃е: жили́ще бо бы́вшее дре́вле хꙋ́до, простра́нно сотвори́лъ є҆сѝ, мнѡ́ги приве́дъ покло́нники бг҃ꙋ, подаю́щемꙋ си̑мъ всѧ́къ дово́лъ твои́ми моли́твами.

Свѣ́тлыми зарѧ́ми подвигѡ́въ твои́хъ, ѿгони́мо быва́ше мно́жество бѣсѡ́въ ѿ твоегѡ̀ жили́ща: сше́ствоваше бо тѝ всѣ́хъ творца̀ бл҃года́ть дх҃а, и҆ сла́вна тѧ̀ ꙗ҆вѝ, ѳеодо́сїе.

Сп҃са ще́драго посредѣ̀ це́ркве воспѣ́лъ є҆сѝ, тѣ́мже щедро́ты своѧ̑ бога̑тыѧ посла̀ тебѣ̀, ѡ҆скꙋдѣ́нїѧ бо разрѣша́ѧ печа́ль, приснотекꙋ́щыѧ же да́ры и҆сточа́ѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀.

Бг҃оро́диченъ:

Превы́шши бы́сть вы́шнихъ си́лъ бг҃облагода́тнаѧ, заче́ншаѧ сло́во, всѧ́чєскаѧ сло́вомъ сотво́ршее, и҆ ро́ждшаѧ ѿ ѻ҆ц҃а̀ пре́жде вѣ̑къ неизрече́ннѡ ро́ждшеесѧ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бж҃їимъ свѣ́томъ твои́мъ, бл҃же, ᲂу҆́тренюющихъ тѝ дꙋ́шы любо́вїю ѡ҆зарѝ, молю́сѧ, тѧ̀ вѣ́дѣти, сло́ве бж҃їй, и҆́стиннаго бг҃а, ѿ мра́ка грѣхо́внагѡ взыва́юща.

Чи́стый сосꙋ́дъ, цвѣ́ты добродѣ́тельными ᲂу҆краша́емь, ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, и҆зъ негѡ́же и҆сточа́еши и҆сто́чникъ ста́дꙋ поꙋче́нїѧ, па́че ме́да и҆ со́та сладча̑йша.

Є҆стество̀ плотско́е ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ добродѣ́тельными пѡ́двиги, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре ѳеодо́сїе: тѣ́мже тѧ̀ па́стырѧ хрⷭ҇то́съ показа̀, и҆дѣ́же па́жить пре́жде и҆збра̀ чи́стѣй дв҃ѣ.

И҆́же мона́хѡмъ бы́лъ є҆сѝ наста́вникъ и҆ па́стырь ѻ҆вца́мъ пасѡ́мымъ на па́жити бж҃їѧ мт҃ре: сегѡ̀ ра́ди бг҃ъ сꙋгꙋ́бꙋ ра́дость подае́тъ тѝ, ѳеодо́сїе, моли́твами чⷭ҇тыѧ бг҃ома́тере.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆брѣ́тъ тѧ̀ свѧще́нный до́мъ, живы́й на нб҃сѣ́хъ, во́лею въ твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ всели́сѧ. тѣ́мъ благода́рными гла́сы пое́мъ пречⷭ҇тое твоѐ ржⷭ҇тво̀ при́снѡ, въ домꙋ̀ твое́мъ стоѧ́ще.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Моли́твами и҆ бдѣ́нїемъ, и҆ ѱало́мскими пѣ̑нїи, непреста́ннѡ твою̀ дꙋ́шꙋ, ра́й бжⷭ҇твенный сотвори́лъ є҆сѝ, и҆ живоно́сное возрасти́въ дре́во честно́е ꙗ҆́вѣ, сп҃са и҆ гдⷭ҇а.

И҆зво́лилъ є҆сѝ та́йное смире́нїе, влⷣчнѣ нищетѣ̀ подо́бѧсѧ, бл҃же́нне: во́лею твое́ю пꙋ́ть ше́ствꙋѧ, повелѣ́нїемъ лѣни́вагѡ раба̀, везтѝ во́зъ къ бжⷭ҇твенномꙋ мѣ́стꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆дѣ́же покланѧ́емь ѿ срѣта́ющихъ позна́лсѧ є҆сѝ.

Подо́бѧсѧ но́ги ᲂу҆мы́вшемꙋ свои̑мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ, бг҃омꙋ́дре, во́дꙋ черпа́ти и҆ на ра́мꙋ носи́ти и҆зво́лилъ є҆сѝ, и҆ древа̀ свои́ма рꙋка́ма приносѧ̀ и҆ сѣчѧ̀, нача́льника трꙋдѡ́въ себѐ мона́хѡмъ показа́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆мерщвле́нъ бы́сть, бцⷣе, тобо́ю многоко́зненный вра́гъ, всю̀ тва́рь пре́жде тле́ю погꙋби́вый, ме́ртвїи же тобо́ю къ жи́зни взыдо́хомъ: и҆́бо родила̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ жи́знь всѣ́хъ гдⷭ҇а.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Жите́йское мо́ре воздвиза́емое зрѧ̀ напа́стей бꙋ́рею, къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ твоемꙋ̀ прите́къ, вопїю́ ти: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, многоми́лостиве.

И҆́стиннꙋю воздви́гъ це́рковь бж҃їѧ мт҃ре, въ не́йже мно́жєства мона́шествꙋющихъ собра́лъ є҆сѝ ли̑къ, любо́вїю пою́щихъ чⷭ҇тнꙋ́ю твою̀ па́мѧть.

Прибѣга́ющымъ къ кро́вꙋ твоемꙋ̀ съ вѣ́рою, и҆сто́чникъ и҆сцѣле́нїй и҆сточа́еши всѣ̑мъ, и҆ ст҃ы́ню и҆злива́еши, прпⷣбне, и҆ просвѣща́еши сердца̀, бѣсѡ́вскїѧ лє́сти прогонѧ́ѧ.

По хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ воздви́гни твоѝ рꙋ́ки, прпⷣбне, и҆ твоѐ ста́до соблюдѝ, ѻ҆́ч҃е, є҆́же собра́лъ є҆сѝ дꙋ́хомъ свѣ́тлѡ, моли́твами твои́ми пою́щихъ твою̀ па́мѧть.

Бг҃оро́диченъ:

Ра́дꙋйсѧ, препѣ́таѧ, препѣ́таго бг҃а всѣ́хъ поро́ждшаѧ: пою́щыѧ тѧ̀ прича́стники ꙗ҆вѝ свѣ́тꙋ, чⷭ҇таѧ, и҆ ѻ҆гнѧ̀ вѣ́чнагѡ и҆зба́ви.

Конда́къ, гла́съ г҃. Подо́бенъ: Дв҃а дне́сь:

Ѕвѣздꙋ̀ рѡссі́йскꙋю дне́сь почти́мъ, ѿ восто́ка возсїѧ́вшꙋю, и҆ на за́падъ прише́дшꙋю: всю́ бо странꙋ̀ сїю̀ чꙋдесы̀ и҆ добро́тою ѡ҆богати́вшꙋ, и҆ всѧ̑ ны̀, содѣ́ѧнїемъ и҆ бл҃года́тїю мона́шескагѡ ᲂу҆ста́ва, бл҃же́ннаго ѳеодо́сїа.

І҆́косъ:

Кто̀ и҆зрещѝ возмо́жетъ по́двиги твоѧ̑, ѻ҆́ч҃е; и҆лѝ кто̀ и҆зочте́тъ мно́жєства трꙋдѡ́въ твои́хъ и҆ чꙋде́съ ди́вныхъ; є҆ще́ бо въ пло́ти сы́й, безпло́тнаго ви́дѣлъ є҆сѝ, въ пло́тѧнѣ ѻ҆́бразѣ бесѣ́дꙋюща къ тебѣ̀, и҆ да́ръ приносѧ́ща тебѣ̀, бг҃омъ по́сланное зла́то. па́че человѣ́ка ты̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, смире́нїемъ и҆ кро́ткимъ нра́вомъ, и҆ дꙋхо́вныѧ мꙋ́дрости и҆спо́лненъ: тѣ́мъ дх҃а въ себѣ̀ прїе́мь, во свѣ́тѣ ви́дѣнъ бы́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ со́лнце сїѧ́ѧ. и҆ менѐ тебѐ пою́ща, просвѣтѝ сїѧ́нїемъ твои́мъ, прпⷣбне, мона́шескагѡ ᲂу҆ста́ва, бжⷭ҇твенный ѳеодо́сїе.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Къ моли́твамъ твои̑мъ, бл҃же́нне, всѧ́къ прибѣга́ѧ вѣ́рою, никогда̀ постыди́тсѧ: прїе́мь бл҃года́ть проше́нїѧ, ѻ҆́ч҃е, и҆ возврати́всѧ ликꙋ́етъ, поѧ̀: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ты̀ ѻ҆те́цъ ꙗ҆ви́всѧ и҆ застꙋ́пникъ си̑рымъ, и҆ вдови́цамъ наде́жда, и҆ болѧ́щымъ, ѻ҆́ч҃е, воста́нїе всѣ̑мъ бы́лъ є҆сѝ. тѣ́мже пое́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Оу҆добре́нїе мона́хѡмъ, и҆ пꙋ́ть спасе́нїѧ человѣ́кѡмъ ты̀ бы́лъ є҆сѝ: ѡ҆бога́щь бо всѧ̑ твои́ми глаго́лы бжⷭ҇твенныхъ та̑инъ, ᲂу҆чи́лъ є҆сѝ глаго́лати: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

И҆зъ дѣви́ческїѧ ᲂу҆тро́бы вопло́щсѧ, хрⷭ҇тѐ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ на спасе́нїе на́ше. тѣ́мъ твою̀ мт҃рь вѣ́дꙋще бцⷣꙋ, бл҃года́рственнѡ пое́мъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Росода́тельнꙋ ᲂу҆́бѡ пе́щь содѣ́ла а҆́гг҃лъ прпⷣбнымъ ѻ҆трокѡ́мъ, халдє́и же ѡ҆палѧ́ющее велѣ́нїе бж҃їе мꙋчи́телѧ ᲂу҆вѣща̀ вопи́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Ꙗ҆́же дх҃омъ ѡ҆сѣни́вшаѧ тѧ̀, бж҃їѧ бл҃года́ть возрастѐ въ тебѣ̀, просвѣща́ющи, ѻ҆́ч҃е, твоѐ се́рдце, є҆́юже ᲂу҆чи́лъ є҆сѝ воспѣва́ти: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

И҆звѣщє́нїѧ глагѡ́лъ твои́хъ и҆зыдо́ша во всѧ̑ страны̑ смотре́нїѧ та̑инъ, при́снѡ пою́щымъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Многоразли́чна бл҃года́ть дх҃а на тебѣ̀, ѻ҆́ч҃е, почѝ, и҆ пресла̑внаѧ чꙋдеса̀ показа̀ пою́щымъ: бл҃гослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Бг҃оро́диченъ:

Подъ кро́въ тво́й, влⷣчце, прибѣга́юще, и҆збавлѧ́емсѧ ѿ лю̑тъ: наде́ждꙋ бо и҆мꙋ́ще вѣ́рнїи всѝ мо́лимъ: твоѧ̑ рабы̑ не пре́зри, бцⷣе дв҃о.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Седмери́цею пе́щь халде́йскїй мꙋчи́тель бг҃очести̑вымъ неи́стовнѡ разжжѐ, си́лою же лꙋ́чшею спасє́ны сїѧ̑ ви́дѣвъ, творцꙋ̀ и҆ и҆зба́вителю вопїѧ́ше: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже прⷪ҇ро́къ бжⷭ҇твенный прови́дѧ, ѳеодо́сїе, ꙗ҆влѧ́ешисѧ, пребл҃же́нне: и҆́бо повелѣва́еши дꙋ́хомъ прине́сшемꙋ къ тебѣ̀ є҆ѵⷢ҇льское писа́нїе и҆знестѝ, и҆ вопїѧ́ше тѝ, и҆сповѣ́даѧ чи́стымъ смы́сломъ же́ртвꙋ пречⷭ҇той бцⷣѣ.

Къ твоемꙋ̀ жили́щꙋ прири́ща, ꙗ҆́кѡ є҆ле́нь ко и҆сто́чникꙋ, приснотекꙋ́щїѧ нетлѣ́нныѧ пи́щи полꙋчи́ти, бл҃гочести́вый кнѧ́зь, и҆́же зе́млю сїю̀ содержа́й: хотѧ̀ ᲂу҆́бѡ свечерѧ́ти є҆мꙋ̀, бл҃же́нне, но скꙋдѣ́нїемъ строи́телю вопїю́щꙋ, повелѣ́нїемъ же твои́мъ напо́лнисѧ ме́да ве́сь сосꙋ́дъ тво́й.

Твоѧ̑ по́двиги воспѣ́ша а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, ѳеодо́сїе, и҆ твоѐ житїѐ ли́къ прпⷣбныхъ похвалѝ, свѣ́тлое и҆ ᲂу҆краше́нное мона́хѡвъ ра́дованїе. тѣ́мъ и҆ ны́нѣ сра́дꙋѧсѧ є҆мꙋ̀, весели́шисѧ, поѧ̀ согла́снѡ: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ:

Тѧ̀, пречⷭ҇таѧ бцⷣе, жи́зни моеѧ̀ предлага́ю храни́тельницꙋ и҆ застꙋ́пницꙋ непобѣди́мꙋ, помо́щница мѝ бꙋ́ди ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й, и҆збавлѧ́ющи твоего̀ недосто́йнаго раба̀, любо́вїю пою́ща: ѻ҆́троцы, бл҃гослови́те, свѧще́нницы, воспо́йте, лю́дїе, превозноси́те чⷭ҇тꙋю во вѣ́ки.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

И҆зъ пла́мене преподѡ́бнымъ ро́сꙋ и҆сточи́лъ є҆сѝ, и҆ првⷣнагѡ же́ртвꙋ водо́ю попали́лъ є҆сѝ: всѧ̑ бо твори́ши, хрⷭ҇тѐ, то́кмѡ є҆́же хотѣ́ти, тѧ̀ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Хрⷭ҇та̀ воспѣва́етъ ли́къ твои́хъ ᲂу҆чєни́къ, съ наста́вникомъ ѻ҆́крестъ стоѧ̀ ра́ки твоеѧ̀, прїе́мши твоѧ̑ трꙋды̀ достѡ́йныѧ бг҃ꙋ, є҆го́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Ра́дꙋѧсѧ послѣ́довалъ є҆сѝ распѧ́томꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, мно́гими трꙋды̀ и҆ болѣ́зньми тѣ́ло ᲂу҆мертви́въ, вѣ́рꙋ и҆́стиннꙋю и҆ любо́вь стѧжа́лъ є҆сѝ, мі́ра ѿве́ргсѧ, и҆ хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго возлюби́въ.

И҆сточа́етъ здра́вїе бжⷭ҇твенною си́лою ра́ка моще́й твои́хъ, ѻ҆́ч҃е ѳеодо́сїе, и҆ стра̑сти дꙋшє́вныѧ и҆ плотскі̑ѧ и҆сцѣлѧ́етъ: тѣ́мъ воспѣва́емъ досто́йнѡ па́мѧть твою̀.

Бг҃оро́диченъ:

Гаврїи́ловъ тѝ гла́съ ны́нѣ восклица́емъ: ра́дꙋйсѧ, пребл҃гослове́ннаѧ влⷣчце бг҃облагода́тнаѧ, є҆ѧ́же ра́ди клѧ́твы дре́внїѧ и҆збы́хомъ, ты́ бо хода́таица всѣ́хъ спасе́нїѧ.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆страши́сѧ всѧ́къ слꙋ́хъ неизрече́нна бж҃їѧ снизхожде́нїѧ, ꙗ҆́кѡ вы́шнїй во́лею сни́де да́же и҆ до пло́ти, ѿ дв҃и́ческагѡ чре́ва бы́въ чл҃вѣ́къ. тѣ́мже пречⷭ҇тꙋю бцⷣꙋ вѣ́рнїи велича́емъ.

Па́мѧть твоѧ̀ дне́сь на́мъ, ꙗ҆́кѡ со́лнце возсїѧ̀, преподо́бне, ра́дꙋемсѧ, цѣлꙋ́юще ра́кꙋ твою̀, и҆ ѻ҆́крестъ стоѧ́ще, ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный кївѡ́тъ, вѣ́рнѡ пое́мъ твоѐ ᲂу҆спе́нїе, съ вы́шними чи́нми, ѳеодо́сїе.

Ра́дꙋйсѧ, землѐ рѡ́сскаѧ, прїе́мши сокро́вище некра́домо ѿ гдⷭ҇а, помо́щника вели́ка бг҃облаже́ннаго и҆ застꙋ́пника те́пла ѳеодо́сїа: и҆ съ ли́комъ по́стническимъ весели́сѧ, и҆ ты̀ нача́ло гра́де рѡ́сскїй.

Собра́сѧ торжество̀ ны́нѣ къ па́мѧти твое́й, воспѣва́ти гдⷭ҇а, тебѣ̀ пода́вша дѡ́брыѧ по́двиги, ꙗ҆̀же ты̀ претерпѣ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже моли́сѧ є҆мꙋ̀, свѧ́те, и҆зба́витисѧ ста́дꙋ твоемꙋ̀ ѿ собла̑знъ вра́жїихъ, є҆́же ты̀ стѧжа́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, моли́твами твои́ми.

Спаси́ мѧ, є҆ди́не и҆зба́вителю, блꙋдни́цы и҆ блꙋ́днагѡ прїе́мый те́плое покаѧ́нїе, и҆ мытаре́во, сп҃се, воздыха́нїе: и҆ бꙋ́ди ми́лостивъ, хрⷭ҇тѐ, мнѣ̀ блꙋ́дномꙋ, моли́твами твоегѡ̀ ᲂу҆го́дника, ѿгонѧ́ѧ грѣхѡ́въ мои́хъ мно́жество.

Бг҃оро́диченъ:

Пощади́ мѧ, сп҃се рожде́йсѧ, сохрани́въ ро́ждшꙋю тѧ̀ безъ тлѝ по ржⷭ҇твѣ̀, є҆гда̀ сѧ́деши сꙋди́ти дѣла̀ моѧ̑, грѣхѝ моѧ̑ презрѣ́въ и҆ беззакѡ́нїѧ, безгрѣ́шенъ сы́й и҆ ми́лостивъ, ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бецъ.

И҆́нъ. І҆рмо́съ:

Бг҃а человѣ́кѡмъ не возмо́жно ви́дѣти, на него́же не смѣ́ютъ чи́ни а҆́гг҃льстїи взира́ти: тобо́ю бо, всечⷭ҇таѧ, ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ сло́во воплоще́нно: є҆го́же велича́юще, съ нбⷭ҇ными вѡ́и тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ.

Ѻ҆́ч҃е, вѣ́рою ча̑да ꙗ҆̀же совокꙋпи́лъ є҆сѝ, добродѣ́тельми сїѧ̑ просвѣти́ти сподо́би, па́стырємъ досто́инъ па́стырь: ѡ҆ставле́нїе же грѣхѡ́въ и҆ житїѧ̀ и҆справле́нїе, преподо́бне, дарова́ти на́мъ моли́сѧ.

Ра́внѡ пожи́въ со свѧты́ми ѻ҆тцы̀, пречⷭ҇тыѧ дв҃ы слꙋга̀ бы́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне, и҆ па́стырь мона́хѡвъ и҆зрѧ́денъ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ сто́лпъ правовѣ́рїѧ, вѣ́рныхъ наде́жда, и҆ ᲂу҆пова́нїе пою́щихъ въ домꙋ̀ бж҃їѧ мт҃ре.

Ѡ҆свѧща́емь си́лою вседержи́телевою, кѡ́зни вра̑жїѧ побѣди́лъ є҆сѝ, и҆ си́хъ полкѝ прогна́лъ є҆сѝ, болѧ́щымъ здра́вїе по́далъ є҆сѝ: тѣ́мъ веселѧ́щесѧ при́снѡ чти́мъ твою̀ па́мѧть.

Бг҃оро́диченъ:

Возсїѧ́вшаго ѿ ѻ҆ц҃а̀ безъ ма́тере, неизрече́ннѡ заче́нши родила̀ є҆сѝ, бг҃ома́ти, препѣ́таѧ дв҃о чⷭ҇таѧ: молѝ, прест҃а́ѧ, за рабы̑ твоѧ̑ сн҃а твоего̀ и҆ бг҃а на́шего.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жєны̀ ᲂу҆слы́шите:

Свѣ́тъ є҆диносꙋ́щныѧ трⷪ҇цы воспрїе́мъ въ се́рдцѣ твое́мъ, ѳеодо́сїе, ѻ҆тцє́мъ ѻ҆́ч҃е, благочести̑выѧ просвѣти́лъ є҆сѝ, въ пеще́рѣ ᲂу҆крѣ́пльсѧ съ вели́кимъ а҆нтѡ́нїемъ, а҆́гг҃лѡмъ є҆динокро́вне: съ ни́миже помина́й тебѐ вѣ́рою воспѣва́ющихъ.

Два́жды.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стїхи̑ры на д҃. гла́съ в҃. Подо́бенъ: Є҆гда̀ ѿ дре́ва:

Вѣ́рою и҆ любо́вїю хрⷭ҇то́вою ве́сь ᲂу҆ѧзви́всѧ, блаже́нне, є҆мꙋ́же послѣ́дꙋѧ, мі́ра ѿве́рглсѧ є҆сѝ, ѻ҆те́чества же и҆ ро́да, ко а҆нтѡ́нїю прите́къ преподо́бномꙋ: ᲂу҆ негѡ́же наꙋчи́лсѧ є҆сѝ неизречє́ннымъ, є҆́же ᲂу҆́хо не слы́ша, въ твое́ же се́рдце вни́де. съ ни́мже тѧ̀ свѧще́ннѡ воспѣва́емъ чтꙋ́ще, ѳеодо́сїе.

Два́жды.

Жи́знь безскве́рнꙋю возжделѣ́въ, терпѣ́нїе же и҆ любо́вь, и҆ смире́нїе, стоѧ́нїе всено́щное и҆ воздержа́нїе, и҆́миже ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ плотскі̑ѧ по́хѡти. тѣ́мъ полꙋче́нїе бжⷭ҇твенно воспрїе́мъ, сра́дꙋешисѧ ликѡ́мъ прпⷣбныхъ: не забыва́й, блаже́нне, просѧ̀ грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїѧ тѧ̀ досто́йнѡ воспѣва́ющымъ.

Є҆гда̀ ѕлонача́льный вра́гъ разбо́йники наведѐ на ста́до твоѐ, преподо́бне, погꙋби́ти хотѧ̀ сꙋ́щыѧ въ не́мъ: но ви́дѣвше це́рковь вы́спрь ви́сѧщꙋ, ѿхожда́хꙋ, боѧ́щесѧ да́нныѧ тебѣ̀ благода́ти ѿ бг҃а, преподо́бне: слы́шаша бо гла́съ въ це́ркви пѣ́нїѧ а҆́гг҃льскагѡ неизрече́ннагѡ. съ ни́миже и҆ ны́нѣ веселѧ́сѧ, помина́й на́съ, вѣ́рою пою́щихъ твою̀ свѣтоно́снꙋю и҆ честнꙋ́ю па́мѧть.

Сла́ва, гла́съ ѕ҃:

Прпⷣбне ѻ҆́ч҃е, во всю̀ зе́млю и҆зы́де вѣща́нїе и҆справле́нїй твои́хъ: тѣ́мъ на нб҃сѣ́хъ ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ мздꙋ̀ трꙋдѡ́въ твои́хъ, дє́мѡнскїѧ погꙋби́лъ є҆сѝ полкѝ, и҆ а҆́гг҃льскїѧ дости́глъ є҆сѝ чи́ны, и҆́хже житїю̀ безъ поро́ка поревнова́лъ є҆сѝ. дерзнове́нїе и҆мѣ́ѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ми́ръ и҆спросѝ дꙋша́мъ на́шымъ.

И҆ ны́нѣ, пра́здника. Славосло́вїе вели́кое. И҆ ѿпꙋ́стъ.

На лїтꙋргі́и, блажє́нна ст҃а́гѡ, пѣ́снь г҃ и҆ ѕ҃, ѿ ѻ҆бою̀ канѡ́нѡвъ. Прокі́менъ, гла́съ з҃. Честна̀ предъ гдⷭ҇емъ сме́рть преподо́бныхъ є҆гѡ̀. Сті́хъ: Что̀ возда́мъ гдⷭ҇еви ѡ҆ всѣ́хъ, ꙗ҆̀же воздаде́ ми; А҆пⷭ҇лъ ко є҆вре́ємъ, зача́ло тл҃д. А҆ллилꙋ́їа, гла́съ в҃: Свѧще́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ въ пра́вдꙋ, и҆ преподо́бнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. Є҆ѵⷢ҇лїе матѳе́а, зача́ло м҃г. Прича́стенъ: Въ па́мѧть вѣ́чнꙋю бꙋ́детъ пра́ведникъ:

Комментарии для сайта Cackle