Приложения

Столпи́ ева́нгельстии

Сто́лп пе́рвый, почина́ется в пе́рвую неде́лю Петро́ва поста́, Ева́нгелиям у́тренним


гла́с, 1 Ева́нгелие, воскре́сно, 2
гла́с, 2 Ева́нгелие, воскре́сно, 3
гла́с, 3 Ева́нгелие, воскре́сно, 4
гла́с, 4 Ева́нгелие, воскре́сно, 5
гла́с, 5 Ева́нгелие, воскре́сно, 6
гла́с, 6 Ева́нгелие, воскре́сно, 7
гла́с, 7 Ева́нгелие, воскре́сно, 8
гла́с, 8 Ева́нгелие, воскре́сно, 9

Сто́лп второ́й, почина́ется по Илиине́ дни, Ева́нгелиям у́тренним


гла́с, 1 Ева́нгелие, воскре́сно, 10
гла́с, 2 Ева́нгелие, воскре́сно, 11
гла́с, 3 Ева́нгелие, воскре́сно, 1
гла́с, 4 Ева́нгелие, воскре́сно, 2
гла́с, 5 Ева́нгелие, воскре́сно, 3
гла́с, 6 Ева́нгелие, воскре́сно, 4
гла́с, 7 Ева́нгелие, воскре́сно, 5
гла́с, 8 Ева́нгелие, воскре́сно, 6

Сто́лп третий, почина́ется по Воздвижении честнаго Креста, Ева́нгелиям у́тренним


гла́с, 1 Ева́нгелие, воскре́сно, 7
гла́с, 2 Ева́нгелие, воскре́сно, 8
гла́с, 3 Ева́нгелие, воскре́сно, 9
гла́с, 4 Ева́нгелие, воскре́сно, 10
гла́с, 5 Ева́нгелие, воскре́сно, 11
гла́с, 6 Ева́нгелие, воскре́сно, 1
гла́с, 7 Ева́нгелие, воскре́сно, 2
гла́с, 8 Ева́нгелие, воскре́сно, 3

Сто́лп четвертый, почина́ется в пост Рождества Христова, Ева́нгелиям у́тренним


гла́с, 1 Ева́нгелие, воскре́сно, 4
гла́с, 2 Ева́нгелие, воскре́сно, 5
гла́с, 3 Ева́нгелие, воскре́сно, 6
гла́с, 4 Ева́нгелие, воскре́сно, 7
гла́с, 5 Ева́нгелие, воскре́сно, 8
гла́с, 6 Ева́нгелие, воскре́сно, 9
гла́с, 7 Ева́нгелие, воскре́сно, 10
гла́с, 8 Ева́нгелие, воскре́сно, 11

Сто́лп пятый, почина́ется по Крещении Господни, Ева́нгелиям у́тренним


гла́с, 1 Ева́нгелие, воскре́сно, 1
гла́с, 2 Ева́нгелие, воскре́сно, 2
гла́с, 3 Ева́нгелие, воскре́сно, 3
гла́с, 4 Ева́нгелие, воскре́сно, 4
гла́с, 5 Ева́нгелие, воскре́сно, 5
гла́с, 6 Ева́нгелие, воскре́сно, 6
гла́с, 7 Ева́нгелие, воскре́сно, 7
гла́с, 8 Ева́нгелие, воскре́сно, 8

Сто́лп шестый, почина́ется во святый Великий пост, Ева́нгелиям у́тренним


гла́с, 1 Ева́нгелие, воскре́сно, 9
гла́с, 2 Ева́нгелие, воскре́сно, 10
гла́с, 3 Ева́нгелие, воскре́сно, 11
гла́с, 4 Ева́нгелие, воскре́сно, 1
гла́с, 5 Ева́нгелие, воскре́сно, 2
гла́с, 6 Ева́нгелие, воскре́сно, 3
гла́с, 7 Ева́нгелие, воскре́сно, 4
гла́с, 8 Ева́нгелие, воскре́сно, 5

Нача́ло воскре́сных ексапостила́рий

и у́тренних самогла́сных, си́речь ева́нгльских стихи́р. и у́треннии у́бо стихи́ры су́ть творе́ние Льва́ царя́ прему́драго: ексапостила́рии же сы́на его́ Константи́на царя́.

Ексапостила́рий 1: Со ученики́ взы́дем на го́ру Галиле́йскую, ве́рою Христа́ ви́дети глаго́люща, вла́сть прия́ти вы́шних и ни́жних, научи́мся: ка́ко учи́т креща́ти, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, язы́ки вся́, и пребыва́ти с таи́нники, я́коже обеща́ся, до сконча́ния ве́ка.

Богоро́дичен: Со ученики́ ра́довалася еси́ Богоро́дице Де́во, я́ко Христа́ ви́дела еси́ воскре́сшаго от гро́ба тридне́вна, я́коже рече́: и́мже и яви́ся, науча́я и явля́я лу́чшая, и креща́ти во Отце́, и Сы́не, и Ду́се повелева́я, е́же ве́ровати на́м Того́ воста́нию, и сла́вити Тя́ Отрокови́це.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 1:

На го́ру ученико́м иду́щым за земно́е [е́же от земли́] вознесе́ние, предста́ Госпо́дь, и поклони́вшеся Ему́, и да́нныя вла́сти везде́ научи́вшеся, в поднебе́сную посыла́хуся, пропове́дати е́же из ме́ртвых воскресе́ние, и е́же на небеса́ возше́ствие: и́мже и во ве́ки спребыва́ти нело́жный обеща́ся Христо́с Бо́г, и Спа́с ду́ш на́ших.

Ексапостила́рий 2: Ка́мень узре́вшя отвале́н мироно́сицы, ра́довахуся, ви́деша бо ю́ношу седя́ща во гро́бе, и то́й те́м рече́: се́ Христо́с воста́л е́сть, рцы́те с Петро́м ученико́м: на го́ру приспе́йте Галиле́йскую, та́мо ва́м яви́тся, я́коже предрече́ друго́м.

Богоро́дичен: А́нгел у́бо принесе́ Де́ве, е́же ра́дуйся, пре́жде Твоего́ зача́тия Христе́, а́нгел же ка́мень отвали́ гро́ба Твоего́, вме́сто печа́ли: о́в у́бо ра́дости неизрече́нныя зна́мения, о́в же в сме́рти ме́сто, пода́теля Тя́ жи́зни пропове́дуя и велича́я, и глаго́ля воскресе́ние жена́м, и таи́нником.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 2:

С ми́ры прише́дшым я́же с Мари́ею жена́м, и недоумева́ющымся, ка́ко бу́дет и́м улучи́ти жела́ние, яви́ся ка́мень взя́т, и Боже́ственный ю́ноша утоля́я мяте́ж ду́ш и́х: воста́ бо глаго́лет, Иису́с Госпо́дь. Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́, ученико́м в Галиле́ю тещи́, и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых, я́ко Жизнода́вца и Го́спода.

Ексапостила́рий 3: Я́ко Христо́с воскре́се, никто́же да не ве́рует: [не не ве́руй] яви́ся бо Мари́и, пото́м же ви́ден бы́сть на село́ иду́щима, таи́нником же па́ки яви́ся, возлежа́щым единона́десятим, и́хже креща́ти посла́в, на небеса́ вознесе́ся, отню́дуже и сни́де, утвержда́я пропове́дание мно́жествы зна́мений.

Богоро́дичен: Возсия́вшее Со́лнце, я́ко от черто́га жени́х, из гро́ба дне́сь, и а́д плени́в, и сме́рть упраздни́в, Тебе́ ро́ждшия моли́твами, све́т на́м низпосли́: све́т, просвеща́ющ сердца́ и ду́шы: све́т, ходи́ти все́х наставля́ющ на стези́ повеле́ний Твои́х, и на пу́ть ми́ра.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 3:

Магдали́не Мари́и Спа́сово благовеству́ющей из ме́ртвых воскресе́ние и явле́ние, не ве́рующе ученицы́, поноси́ми бы́ша о жестосе́рдии: но зна́менми воору́жшеся и чудесы́, ко пропове́данию посыла́хуся, и Ты́ у́бо Го́споди, к нача́льному све́ту возне́слся еси́ Отцу́, они́ же пропове́даша всю́ду сло́во, чудесы́ уверя́юще. Те́мже просвети́вшеся те́ми, сла́вим Твое́ е́же из ме́ртвых воскресе́ние, Человеколю́бче Го́споди.

Ексапостила́рий 4: Доброде́тельми блиста́вшеся, ви́дим предстоя́ща в живоно́снем гро́бе му́жа в блеща́щихся ри́зах: мироно́сицам прекло́ньшым ли́ца на зе́млю, небесы́ Влады́чествующаго воскресе́нию да научи́мся, и к Живота́ гро́бу с Петро́м притеце́м: и соде́янному уди́вльшеся пребу́дем Христа́ ви́дети.

Богоро́дичен: Ра́доватися веща́вый, претвори́л еси́ печа́ль прароди́телей Го́споди, ра́дость внося́ воста́ния Твоего́ в ми́ре: того́ у́бо Живода́вче, ро́ждшею Тя́, све́т просвеща́ющ сердца́, све́т щедро́т Твои́х низпосли́, е́же вопи́ти Тебе́: Человеколю́бче Богочелове́че, сла́ва Твоему́ воста́нию.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 4:

У́тро бе́ глубоко́, и жены́ приидо́ша на гро́б Тво́й, Христе́: но те́ло не обре́теся жела́емое и́ми: те́мже недоумева́ющымся, я́же в ри́зах блеща́щихся предста́вшая глаго́ласта: что́ жива́го с ме́ртвыми и́щете? воста́, я́коже предрече́, что́ не по́мните глаго́л Его́? и́мже ве́ровавшя ви́денная пропове́даху, но мня́хуся лжа́ благове́щения: та́ко бы́ша еще́ ко́сни ученицы́: но Пе́тр тече́ и ви́дев просла́ви Твоя́ в себе́ чудеса́.

Ексапостила́рий 5: Живо́т и Пу́ть, Христо́с воста́ из ме́ртвых, Клео́пе и Луце́ спутеше́ствова, и́маже и позна́ся во Еммау́се, преломля́я хле́б: ею́же ду́шы и сердца́ горя́ща бя́ху, егда́ те́ма глаго́лаше на пути́, и писа́ния ска́зоваше, я́же претерпе́. с ни́маже, воста́, зове́м, яви́ся же и Петро́ви.

Богоро́дичен: Пою́ безчи́сленную Твою́ ми́лость, Тво́рче мо́й, я́ко Себе́ истощи́л еси́, понести́ и спасти́ челове́ческое естество́ озло́бленное: и Бо́г сы́й, изво́лил еси́, от Чи́стыя Богоотрокови́цы, по мне́ бы́ти, и сни́ти да́же до а́да, хотя́ ми́ спасти́ся, моли́твами ро́ждшия Тя́, Влады́ко всеще́дрый.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 5:

О прему́дрых суде́б Твои́х Христе́! ка́ко Петру́ у́бо плащани́цами еди́неми да́л еси́ разуме́ти Твое́ воскресе́ние? Луце́ же и Клео́пе спутьше́ствуя бесе́довал еси́, и бесе́дуяй не а́бие себе́ явля́еши: те́мже и поноси́м быва́еши, я́ко еди́н прише́льствуяй во Иерусали́м, и не причаща́яйся в коне́ц сове́та и́х: но и́же вся́ к созда́ния по́льзе стро́я, и я́же о Тебе́ проро́чествия откры́л еси́, и внегда́ благослови́ти хле́б позна́лся еси́ и́м, и́хже и пре́жде того́ сердца́ к позна́нию Твоему́ распала́стася: и́же и ученико́м со́бранным уже́ я́сно пропове́даста Твое́ воскресе́ние, и́мже поми́луй на́с.

Ексапостила́рий 6: Показу́я, я́ко челове́к еси́ Спа́се, по существу́, посреде́ ста́в воскре́с от гро́ба, и бра́шна сопричасти́лся еси́, учи́л еси́ креще́нию покая́ния. А́бие же к Небе́сному возне́слся еси́ Отцу́, и ученико́м Уте́шителя посла́ти обеща́л еси́ пребоже́ственный Богочелове́че: сла́ва Твоему́ воста́нию.

Богоро́дичен: Творе́ц созда́ния, и Бо́г все́х, пло́ть челове́ческую прия́т от пречи́стых крове́й Твои́х, Всесвята́я Де́во, и истле́вшее мое́ все́ естество́ новосоде́ла, па́ки я́коже пре́жде рождества́ оста́вль по рождестве́. Те́мже Тя́ ве́рно вси́ восхваля́ем, зову́ще: ра́дуйся Влады́чице ми́ра.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 6:

И́стинный ми́р Ты́ Христе́, к челове́ком Бо́жий ми́р Тво́й дая́, по воста́нии ученико́м, пристра́шны показа́л еси́ я́, мня́щыя ду́х ви́дети: но ути́шил еси́ мяте́ж души́ и́х, показа́вый ру́це и но́зе Твои́. Оба́че не ве́рующым еще́, бра́шен причаще́нием, и уче́ний воспомина́нием, отве́рзл еси́ и́х у́м, е́же разуме́ти писа́ния: и́мже и Оте́ческое обетова́ние обеща́в, и благослови́в я́, отступи́л еси́ на не́бо. Те́мже с ни́ми покланя́емся Тебе́, Го́споди сла́ва Тебе́.

Ексапостила́рий 7: Я́ко взя́ша Го́спода, Мари́и ре́кшей, на гро́б теча́ста, Си́мон Пе́тр, и други́й таи́нник Христо́в, его́же любля́ше: теча́ста же о́ба, и обрето́ста плащани́цы еди́ны вну́трь лежа́щя, и главны́й же бе́ суда́рь кроме́ и́х. Те́мже па́ки умолча́ста, до́ндеже Христа́ ви́деста.

Богоро́дичен: Ве́лия и пресла́вная мене́ ра́ди соде́ял еси́ Христе́ мо́й многоми́лостиве: от Де́вы бо Отрокови́цы роди́лся еси́ несказа́нно, и кре́ст подъя́л еси́, и сме́рть претерпе́в воскре́сл еси́ во сла́ве, и на́ше естество́ от сме́рти свободи́л еси́. Сла́ва Христе́ сла́ве Твое́й, сла́ва си́ле Твое́й.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 7:

Се́ тьма́, и ра́но, и что́ у гро́ба Мари́е стои́ши, мно́гую тьму́ име́ющи в ра́зуме, в не́йже, где́ положе́н бы́сть, вопроша́еши, Иису́с? но ви́ждь сри́щущяся ученики́, ка́ко плащани́цами и сударе́м воскресе́ние обрето́ша, и помяну́ша я́же о си́х писа́ния. С ни́миже и и́миже и мы́ ве́ровавше, воспева́ем Тя́ жизнода́вца Христа́.

Ексапостила́рий 8: Два́ а́нгела ви́девши вну́трь гро́ба, Мари́а удивля́шеся, и Христа́ не зна́ющи, я́ко вертогра́даря вопроша́ше: Го́споди, где́ положи́л еси́ те́ло Иису́са моего́? зва́нием же того́ позна́вши бы́ти самого́ Спа́са, слы́ша: не прикаса́йся Мне́, ко Отцу́ отхожду́, рцы́ бра́тии Мое́й.

Богоро́дичен: От Тро́ицы родила́ еси́ Отрокови́це, Еди́наго неизрече́нно во двою́ естеству́ су́ща, и сугу́ба де́йством, и еди́наго ипоста́сию. Того́ у́бо моли́ при́сно, о и́же ве́рою покланя́ющихся, от вся́каго наве́та вра́жия изба́витися: я́ко вси́ к Тебе́ ны́не прибега́ем, Влады́чице Богоро́дице.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 8:

Мари́ины сле́зы не всу́е пролива́ются те́пле, се́ бо сподо́бися и уча́щих а́нгелов, и виде́ния самого́ Иису́са: те́мже и отсыла́ется не прикаса́тися Христу́. Но оба́че пропове́дница посыла́ется Твои́м ученико́м, и́мже благовествова́ние нося́щи, е́же ко Оте́ческому жре́бию восхо́д возвеща́ющи: с не́юже сподо́би и на́с явле́ния Твоего́ Влады́ко Го́споди.

Ексапостила́рий 9: Заключе́нным Влады́ко две́рем, я́ко вше́л еси́, апо́столы испо́лнил еси́ Ду́ха Пресвята́го, ми́рно ду́нув: и́мже вяза́ти же и реша́ти грехи́ ре́кл еси́: и по осми́ дне́х Твоя́ ре́бра Фоме́ показа́л еси́, и ру́це. С ни́мже вопие́м: Госпо́дь и Бо́г Ты́ еси́.

Богоро́дичен: Твоего́ Сы́на я́ко ви́дела еси́ от гро́ба воскре́сша тридне́вна, Богоневе́стная, Пресвята́я Де́во, всю́ ско́рбь отложи́ла еси́, ю́же подъя́ла еси́, я́ко Ма́ти, егда́ узре́ла еси́ стра́ждуща: и ра́дости испо́лншися со ученики́ Его́ почита́ющи Того́, пое́ши. Те́мже и́же Богоро́дицу Тя́ ны́не испове́дающих спаса́й.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 5:

Я́ко в после́дняя ле́та, су́щу по́зде от суббо́т предста́л еси́ друго́м Христе́, и чудесе́м чу́до известву́еши, заключе́нным вхо́дом две́рным, е́же из ме́ртвых Твое́ воскресе́ние: но испо́лнил еси́ ра́дости ученики́, и Ду́ха Свята́го препода́л еси́ и́м, и вла́сть по́дал еси́ оставле́ния грехо́в и Фомы́ не оста́вил еси́ в неве́рствия погружа́тися бу́ри. Те́мже пода́ждь и на́м ра́зум и́стинный, и оставле́ние прегреше́ний благоутро́бне Го́споди.

Ексапостила́рий 10: Тивериа́дское мо́ре с детьми́ Зеведе́евыми, Нафана́ила с Петро́м же и со други́ма двема́ дре́вле, и Фому́ имя́ше на ло́ве: и́же Христо́вым повеле́нием одесну́ю вве́ргше, мно́жество извлеко́ша ры́б: Его́же Пе́тр позна́в, к Нему́ бродя́ше, и́мже тре́тие явле́йся, и хле́б показа́, и ры́бу на у́глех.

Богоро́дичен: Воскре́сшаго Го́спода тридне́вна от гро́ба, Де́во, моли́ о воспева́ющих Тя́, и любо́вию блажа́щих: Тебе́ бо и́мамы вси́ прибе́жище спаси́тельное, и хода́таицу к нему́: насле́дие бо Твое́, и раби́ есмы́ Богоро́дице, и к Твоему́ заступле́нию вси́ взира́ем.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 6:

По е́же во а́д соше́ствии, и е́же из ме́ртвых воскресе́нии, скорбя́ще я́коже досто́яше, о разлуче́нии Твое́м Христе́, ученицы́ на де́лание обрати́шася, и па́ки корабли́ и мре́жи, и ло́ва нигде́же: но ты́ Спа́се, яви́вся я́ко Влады́ка все́х, одесну́ю мре́жи повелева́еши воврещи́, и бы́сть сло́во де́ло вско́ре, и мно́жество ры́б мно́гое, и ве́черя стра́нная гото́ва на земли́: ея́же причасти́вшымся тогда́ Твои́м ученико́м, и на́с ны́не мы́сленно сподо́би наслади́тися, Человеколю́бче Го́споди.

Ексапостила́рий 11: По Боже́ственнем воста́нии, три́жды Петра́, лю́биши ли Мя́, вопроша́я Госпо́дь, свои́х ове́ц предлага́ет пастыренача́льника: и́же ви́дя, его́же любля́ше Иису́с, во сле́д гряду́ща, вопроша́ше Влады́ку: се́й же что́? а́ще хощу́, рече́, пребыва́ти сему́, до́ндеже и па́ки прииду́, что́ к тебе́, дру́же Пе́тре?

Богоро́дичен: О стра́шное та́инство, о пресла́вное чу́до! сме́ртию сме́рть всеконе́чне погубле́на бы́сть. Кто́ у́бо не воспое́т? и кто́ не поклони́тся Твоему́ воскресе́нию Сло́ве, и чи́сто ро́ждшей Тя́ пло́тию Богоро́дице? Ея́же моли́твами, все́х гее́нны изба́ви.

У́тренняя стихи́ра, гла́с 8:

Явля́я себе́ ученико́м Твои́м, Спа́се, по воскре́сении Си́мону да́л еси́ ове́ц па́ству, за любве́ воздая́ние, я́же о па́стве, попече́ния ищя́. Те́мже и глаго́лал еси́: а́ще лю́биши Мя́ Пе́тре, паси́ а́гнцы моя́, паси́ о́вцы моя́. О́н же а́бие показу́я друголю́бное, о друзе́м ученице́ вопроша́ше: и́хже моли́твами Христе́, ста́до Твое́ сохраня́й, от волко́в губя́щих е́.

Воскресная Евангелия утренняя

Ева́нглие воскре́сно пе́рвое, от Матфе́а, зача́ло 116.

Во вре́мя о́но единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в го́ру, а́може повеле́ и́м Иису́с: и ви́девше Его́, поклони́шася Ему́: о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ и́м, глаго́ля: даде́ся Ми́ вся́ка вла́сть на небеси́ и на земли́: ше́дше у́бо научи́те вся́ язы́ки, крестя́ще и́х во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, уча́ще и́х блюсти́ вся́, ели́ка запове́дах ва́м: и се́, А́з с ва́ми е́смь во вся́ дни́ до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Ева́нглие воскре́сно 2, от Ма́рка, зача́ло 70.

Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́те, Мари́а Магдали́на и Мари́а Иа́ковля и Саломи́а купи́ша арома́ты, да прише́дшя пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гро́б, возсия́вшу со́лнцу, и глаго́лаху к себе́: кто́ отвали́т на́м ка́мень от две́рий гро́ба? [И воззре́вшя ви́деша, я́ко отвале́н бе́ ка́мень:] бе́ бо ве́лий зело́. И вше́дшя во гро́б, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна во оде́жду белу́: и ужасо́шася. О́н же глаго́ла и́м: не ужаса́йтеся: Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго: воста́, не́сть зде́: се́, ме́сто, иде́же положи́ша Его́: но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы́ в Галиле́и: та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ ва́м. И изше́дшя бежа́ша от гро́ба: имя́ше одержа́ше же и́х тре́пет и у́жас: и ни кому́же ничто́же ре́ша: боя́хубося.

Ева́нглие воскре́сно 3, от Ма́рка, зача́ло 71.

Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с зау́тра в пе́рвую суббо́ту, яви́ся пре́жде Мари́и Магдали́ни, из нея́же изгна́ се́дмь бесо́в. Она́ же ше́дши возвести́ с ни́м бы́вшым, пла́чущымся и рыда́ющым: и они́ слы́шавше, я́ко жи́в е́сть и ви́ден бы́сть от нея́, не я́ша ве́ры. По си́х же двема́ от ни́х гряду́щема яви́ся ине́м о́бразом, иду́щема на село́. И та́ ше́дша возвести́ста про́чым: и ни те́ма ве́ры я́ша. Последи́ же возлежа́щым и́м единомуна́десяте яви́ся, и поноси́ неве́рствию и́х и жестосе́рдию, я́ко ви́девшым Его́ воста́вша не я́ша ве́ры. И рече́ и́м: ше́дше в ми́р ве́сь, пропове́дите Ева́нглие все́й тва́ри. И́же ве́ру и́мет и крести́тся, спасе́н бу́дет: а и́же не и́мет ве́ры, осужде́н бу́дет. Зна́мения же ве́ровавшым сия́ после́дуют: и́менем Мои́м бе́сы иждену́т: язы́ки возглаго́лют но́вы: змия́ во́змут: а́ще и что́ сме́ртно испию́т, не вреди́т и́х: на неду́жныя ру́ки возложа́т, и здра́ви бу́дут. Госпо́дь же у́бо, по глаго́лании Его́ к ни́м, вознесе́ся на не́бо и се́де одесну́ю Бо́га. Они́ же изше́дше пропове́даша всю́ду, Го́споду поспе́шствующу и сло́во утвержда́ющу после́дствующими зна́меньми. Ами́нь.

Ева́нглие воскре́сно 4, от Луки́, зача́ло 112.

Во вре́мя о́но, во еди́ну же от суббо́т зело́ ра́но приидо́ша на гро́б, нося́щя я́же угото́ваша арома́ты: и други́я с ни́ми: обрето́ша же ка́мень отвале́н от гро́ба, и вше́дшя не обрето́ша телесе́ Го́спода Иису́са. И бы́сть не домышля́ющымся и́м о се́м, и се́ му́жа два́ ста́ста пред ни́ми в ри́зах блеща́щихся. Пристра́шным же бы́вшым и́м и покло́ншым ли́ца на зе́млю, реко́ста к ни́м: что́ и́щете жива́го с ме́ртвыми? не́сть зде́, но воста́: помяни́те, я́коже глаго́ла ва́м, еще́ сы́й в Галиле́и, глаго́ля, я́ко подоба́ет Сы́ну челове́ческому пре́дану бы́ти в ру́це челове́к гре́шник, и пропя́ту бы́ти, и в тре́тий де́нь воскре́снути. И помяну́ша глаго́лы Его́: и возвра́щшяся от гро́ба, возвести́ша вся́ сия́ единомуна́десяте и все́м про́чым. Бя́ше же Магдали́на Мари́а и Иоа́нна и Мари́а Иа́ковля, и про́чыя с ни́ми, я́же глаго́лаху ко апо́столом сия́. И яви́шася пред ни́ми я́ко лжа́ глаго́лы и́х, и не ве́роваху и́м.

Ева́нглие воскре́сно 5, от Луки́, зача́ло 113.

Во вре́мя о́но, Пе́тр же воста́в тече́ ко гро́бу, и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя: и оти́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. И се́ два́ от ни́х бе́ста иду́ща в то́йже де́нь в ве́сь, отстоя́щу ста́дий шестьдеся́т от Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́с: и та́ бесе́доваста к себе́ о все́х си́х приклю́чшихся. И бы́сть бесе́дующема и́ма и совопроша́ющемася, и са́м Иису́с прибли́жився идя́ше с ни́ма: о́чи же ею́ держа́стеся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же к ни́ма: что́ су́ть словеса́ сия́, о ни́хже стяза́етася к себе́ иду́ща, и еста́ дря́хла? Отвеща́в же еди́н, ему́же и́мя Клео́па, рече́ к Нему́: Ты́ ли еди́н пришле́ц еси́ во Иерусали́м, и не уве́дел еси́ бы́вших в не́м во дни́ сия́? И рече́ и́ма: ки́их? о́на же ре́ста ему́: я́же о Иису́се Назаряни́не, И́же бы́сть му́ж проро́к, си́лен де́лом и сло́вом пред Бо́гом и все́ми людьми́: ка́ко преда́ша Его́ архиере́и и кня́зи на́ши на осужде́ние сме́рти, и распя́ша Его́: мы́ же наде́яхомся, я́ко Се́й е́сть хотя́ изба́вити Изра́иля: но и над все́ми си́ми, тре́тий се́й де́нь е́сть дне́сь, отне́лиже сия́ бы́ша. Но и жены́ не́кия от на́с ужаси́ша ны́, бы́вшыя ра́но у гро́ба: и не обре́тшя телесе́ Его́, приидо́ша, глаго́лющя, я́ко и явле́ние а́нгел ви́деша, и́же глаго́лют Его́ жи́ва. И идо́ша не́цыи от на́с ко гро́бу, и обрето́ша та́ко, я́коже и жены́ ре́ша: Самаго́ же не ви́деша. И То́й рече́ к ни́ма: о несмы́сленная и ко́сная се́рдцем, е́же ве́ровати о все́х, я́же глаго́лаша проро́цы: не сия́ ли подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти в сла́ву Свою́? И наче́н от Моисе́а и от все́х проро́к, сказа́ше и́ма от все́х Писа́ний я́же о не́м. И прибли́жишася в ве́сь, в ню́же идя́ста: и То́й творя́шеся далеча́йше ити́. И ну́ждаста Его́, глаго́люща: обля́зи с на́ма, я́ко к ве́черу е́сть, и приклони́лся е́сть де́нь. И вни́де с ни́ма облещи́. И бы́сть я́ко возлеже́ с ни́ма, и прии́м хле́б благослови́, и преломи́в дая́ше и́ма: о́нема же отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Его́: и То́й неви́димь бы́сть и́ма. И реко́ста к себе́: не се́рдце ли на́ю горя́ бе́ в на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и егда́ ска́зоваше на́ма Писа́ния? И воста́вша в то́й ча́с, возврати́стася во Иерусали́м, и обрето́ста совоку́пленных единона́десяте и и́же бя́ху с ни́ми, глаго́лющих, я́ко вои́стинну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону. И та́ пове́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма в преломле́нии хле́ба.

Ева́нглие воскре́сно 6, от Луки́, зача́ло 114.

Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, ста́ посреде́ учени́к свои́х, и глаго́ла и́м: ми́р ва́м. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху ду́х ви́дети: и рече́ и́м: что́ смуще́ни есте́? и почто́ помышле́ния вхо́дят в сердца́ ва́ша? ви́дите ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко Са́м А́з е́смь: осяжи́те Мя́ и ви́дите: я́ко ду́х пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ ре́к, показа́ и́м ру́це и но́зе. Еще́ же неве́рующым и́м от ра́дости и чудя́щымся, рече́ и́м: и́мате ли что́ сне́дно зде́? Они́ же да́ша Ему́ ры́бы пече́ны ча́сть и от пче́л со́т. И взе́м пред ни́ми яде́, рече́ же и́м: сия́ су́ть словеса́, я́же глаго́лах к ва́м еще́ сы́й с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися все́м напи́санным в зако́не Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне́. Тогда́ отве́рзе и́м у́м разуме́ти Писа́ния и рече́ и́м, я́ко та́ко пи́сано е́сть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Христу́ и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий де́нь, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию грехо́в во все́х язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма: вы́ же есте́ свиде́телие си́м: и се́, А́з послю́ обетова́ние Отца́ Моего́ на вы́: вы́ же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же и́х во́н до Вифа́нии и воздви́г ру́це свои́, (и) благослови́ и́х. И бы́сть егда́ благословля́ше и́х, отступи́ от ни́х и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́ и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою: и бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь.

Ева́нглие воскре́сно 7, от Иоа́нна, зача́ло 63.

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, Мари́а Магдали́на прии́де зау́тра, еще́ су́щей тме́, на гро́б, и ви́де ка́мень взя́т от гро́ба: тече́ у́бо и прии́де к Си́мону Петру́ и к друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́с, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, и не ве́м, где́ положи́ша Его́. Изы́де же Пе́тр и други́й ученик, и идя́ста ко гро́бу, теча́ста же о́ба вку́пе: и други́й ученик тече́ скоре́е Петра́ и прии́де пре́жде ко гро́бу, и прини́к ви́де ри́зы лежа́щя: оба́че не вни́де. Прии́де же Си́мон Пе́тр въсле́д его́, и вни́де во гро́б, и ви́де ри́зы (еди́ны) лежа́щя И суда́рь, и́же бе́ на главе́ Его́, не с ри́зами лежа́щь, но осо́бь сви́т на еди́нем ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и други́й ученик, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́де, и ве́рова: не у́ бо ве́дяху Писа́ния, я́ко подоба́ет Ему́ из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста же па́ки к себе́ ученика́.

Ева́нглие воскре́сно 8, от Иоа́нна, зача́ло 64.

Во вре́мя о́но, Мари́а стоя́ше у гро́ба вне́ пла́чущи: я́коже пла́кашеся, прини́че во гро́б и ви́де два́ а́нгела в бе́лых (ри́зах) седя́ща, еди́наго у главы́ и еди́наго у ногу́, иде́же бе́ лежа́ло те́ло Иису́сово. И глаго́ласта е́й о́на: же́но, что́ пла́чешися? Глаго́ла и́ма: я́ко взя́ша Го́спода моего́, и не ве́м, где́ положи́ша его́. И сия́ ре́кши обрати́ся вспя́ть и ви́де Иису́са стоя́ща, и не ве́дяше, я́ко Иису́с е́сть. Глаго́ла е́й Иису́с: же́но, что́ пла́чеши, кого́ и́щеши? Она́ (же) мня́щи, я́ко вертогра́дарь е́сть, глаго́ла Ему́: Го́споди, а́ще Ты́ еси́ взя́л Его́, пове́ждь ми́, где́ еси́ положи́л Его́, и а́з возму́ Его́. Глаго́ла е́й Иису́с: Мари́е. Она́ (же) обра́щшися глаго́ла Ему́: Раввуни́, е́же глаго́лется, Учи́тлю. Глаго́ла е́й Иису́с: не прикаса́йся Мне́, не у́ бо взыдо́х ко Отцу́ Моему́: иди́ же ко бра́тии Мое́й и рцы́ и́м: восхожду́ ко Отцу́ Моему́ и Отцу́ ва́шему, и Бо́гу Моему́ и Бо́гу ва́шему. Прии́де (же) Мари́а Магдали́на пове́дающи ученико́м, я́ко ви́де Го́спода, и сия́ рече́ е́й.

Ева́нглие воскре́сно 9, от Иоа́нна, зача́ло 65.

Су́щу по́зде в де́нь то́й, во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ (Его́) со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста́ посреде́, и глаго́ла и́м: ми́р ва́м. И сие́ ре́к, показа́ и́м ру́це (и но́зе) и ре́бра Своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же и́м Иису́с па́ки: ми́р ва́м: я́коже посла́ Мя Оте́ц, и А́з посыла́ю вы́. И сие́ ре́к, ду́ну и глаго́ла и́м: приими́те Ду́х Свя́т: и́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся и́м: и и́мже держите́, держа́тся. Фома́ же, еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый близне́ц, не бе́ (ту́) с ни́ми, егда́ прии́де Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и ученицы́: ви́дехом Го́спода. О́н же рече́ и́м: а́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не иму́ ве́ры. И по дне́х осми́х па́ки бя́ху вну́трь ученицы́ Его́, и Фома́ с ни́ми. Прии́де Иису́с две́рем затворе́нным, и ста́ посреде́ (и́х) и рече́: ми́р ва́м. Пото́м глаго́ла Фоме́: принеси́ пе́рст тво́й се́мо, и ви́ждь ру́це Мои́: и принеси́ ру́ку твою́, и вложи́ в ре́бра Моя́: и не бу́ди неве́рен, но ве́рен. И отвеща́ Фома́ и рече́ ему́: Госпо́дь мо́й и Бо́г мо́й. Глаго́ла ему́ Иису́с: я́ко ви́дев Мя́, ве́ровал еси́: блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавше. Мно́га же и и́на зна́мения сотвори́ Иису́с пред ученики́ Свои́ми, я́же не су́ть пи́сана в кни́гах си́х: сия́ же пи́сана бы́ша, да ве́руете, я́ко Иису́с е́сть Христо́с Сы́н Бо́жий, и да ве́рующе живо́т и́мате во и́мя Его́.

Ева́нглие воскре́сно 10, от Иоа́нна, зача́ло 66.

Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых, на мо́ри Тивериа́дстем. Яви́ся же си́це: бя́ху вку́пе Си́мон Пе́тр, и Фома́ нарица́емый близне́ц, и Нафана́ил, и́же (бе́) от Ка́ны Галиле́йския, и сы́на Зеведе́ова, и и́на от ученик его́ два́. Глаго́ла и́м Си́мон Пе́тр: иду́ ры́бы лови́ти. Глаго́лаша ему́: и́дем и мы́ с тобо́ю. Изыдо́ша (же) и вседо́ша а́бие в кора́бль, и в ту́ но́щь не я́ша ничесо́же. У́тру же бы́вшу, ста́ Иису́с при бре́зе: не позна́ша же ученицы́, я́ко Иису́с е́сть. Глаго́ла же и́м Иису́с: де́ти, еда́ что́ сне́дно и́мате? Отвеща́ша Ему́: ни́. О́н же рече́ и́м: вве́рзите мре́жу о десну́ю страну́ корабля́ и обря́щете. Вверго́ша же, и ктому́ не можа́ху привлещи́ ея́ от мно́жества ры́б. Глаго́ла же ученик то́й, его́же любля́ше Иису́с, Петро́ви: Госпо́дь е́сть. Си́мон же Пе́тр слы́шав, я́ко Госпо́дь е́сть, епенди́том препоя́сася, бе́ бо на́г, и вве́ржеся в мо́ре: а друзи́и ученицы́ кораблеце́м приидо́ша, не бе́ша бо дале́че от земли́, но я́ко две́ сте́ лакте́й, влеку́ще мре́жу ры́б. Егда́ у́бо излезо́ша на зе́млю, ви́деша о́гнь лежа́щь, и ры́бу на не́м лежа́щу и хле́б. (И) глаго́ла и́м Иису́с: принеси́те от ры́б, я́же я́сте ны́не. Вле́з (же) Си́мон Пе́тр, извлече́ мре́жу на зе́млю, по́лну вели́ких ры́б сто́ (и) пятьдеся́т (и) три́: и толи́ко су́щым, не прото́ржеся мре́жа. Глаго́ла и́м Иису́с: прииди́те, обе́дуйте. Ни еди́н же сме́яше от ученик истяза́ти Его́: Ты́ кто́ еси́? ве́дяще, я́ко Госпо́дь е́сть. Прии́де же Иису́с, и прия́т хле́б, и даде́ и́м, и ры́бу та́кожде. Се́ уже́ тре́тие яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых.

Ева́нглие воскре́сно 11, от Иоа́нна, зача́ло 67.

Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м свои́м, воста́в от ме́ртвых, и глаго́ла Си́мону Петру́: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя́ па́че си́х? Глаго́ла Ему́: е́й, Го́споди, Ты́ ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы моя́. Глаго́ла ему́ па́ки второ́е: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя́? Глаго́ла Ему́: е́й, Го́споди, Ты́ ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы моя́. Глаго́ла ему́ тре́тие: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя́? оскорбе́ (же) Пе́тр, я́ко рече́ ему́ тре́тие: лю́биши ли Мя́? и глаго́ла Ему́: Го́споди, Ты́ вся́ ве́си: Ты́ ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́ Иису́с: паси́ о́вцы моя́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: егда́ бы́л еси́ ю́н, поя́сался еси́ са́м, и ходи́л еси́, а́може хоте́л еси́: егда́ же состаре́ешися, возде́жеши ру́це твои́, и и́н тя́ поя́шет, и веде́т, а́може не хо́щеши. Сие́ же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртию просла́вит Бо́га. И сия́ ре́к, глаго́ла ему́: иди́ по мне́. Обра́щься же Пе́тр ви́де ученика́, его́же любля́ше Иису́с, въсле́д иду́ща, и́же и возлеже́ на ве́чери на пе́рси его́ и рече́: Го́споди, кто́ е́сть предая́й Тя́? Сего́ ви́дев Пе́тр, глаго́ла Иису́сови: Го́споди, се́й же что́? Глаго́ла ему́ Иису́с: а́ще хощу́, да то́й пребыва́ет, до́ндеже прииду́, что́ к тебе́? ты́ по Мне́ гряди́. Изы́де же сло́во се́ в бра́тию, я́ко ученик то́й не у́мрет. И не рече́ ему́ Иису́с, я́ко не у́мрет, но: а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти, до́ндеже прииду́, что́ к тебе́? Се́й е́сть ученик свиде́телствуяй о си́х, и́же и написа́ сия́: и ве́м, я́ко и́стинно е́сть свиде́телство его́. Су́ть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́с, я́же а́ще бы по еди́ному пи́сана бы́ша, ни самому́ мню́ (всему́) ми́ру вмести́ти пи́шемых кни́г. Ами́нь.

Подоба́ет ве́дати, когда́ пою́тся Тро́ичнии дневни́и на 8 гласо́в

А́ще е́сть Аллилу́иа, или́ вели́кая 40-ца, по ектении́ пое́м Аллилу́иа, три́жды, во гла́с осмогла́сника: стихи́ же глаго́лются сия́.

Сти́х 1: От но́щи у́тренюет ду́х мо́й к Тебе́ Бо́же: зане́ све́т повеле́ния Твоя́ на земли́.

Сти́х 2: Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́.

Сти́х 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Сти́х 4: Приложи́ и́м зла́ Го́споди, приложи́ зла́ сла́вным земли́.

И по ко́емждо стисе́ пое́тся Аллилу́иа, три́жды. И по Аллилу́ии пое́м Тро́ичны гла́са, ки́йждо по еди́ножды.

Пе́сни Тро́ичны. Гла́с 1:

Плотски́ми образова́нии безпло́тных си́л, к мы́сленному и невеще́ственному возводи́ми уму́, и трисвято́ю пе́снию триипоста́снаго Божества́ прие́млюще сия́ние, херуви́мски возопие́м еди́ному Бо́гу: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш.

Сла́ва: Со все́ми небе́сными си́лами, херуви́мски су́щему в вы́шних возопие́м, трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х поми́луй на́с.

И ны́не: Воста́вше от сна́, припа́даем Ти́ Бла́же, и а́нгельскую пе́снь вопие́м Ти́ си́льне: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́с.

Досто́ит же глаго́лати во вся́ седми́цы на 1-м Тро́ичне, В понеде́льник: Предста́тельствы безпло́тных Твои́х поми́луй на́с. Во вто́рник: Моли́твами Предте́чи Твоего́ поми́луй на́с. В сре́ду же и пято́к: Си́лою Креста́ Твоего́ сохрани́ на́с Го́споди. В четверто́к: Моли́твами апо́стол Твои́х, и святи́теля Никола́а, поми́луй на́с.

Пе́сни Тро́ичны. Гла́с 2:

Вы́шния си́лы подража́юще на земли́, побе́дную пе́снь прино́сим Ти́ Бла́же: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш.

Сла́ва: Несозда́нное естество́ все́х Зижди́телю, устне́ на́шя отве́рзи, я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́ вопию́ще: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х поми́луй на́с.

И ны́не: От одра́ и сна́ воздви́гл мя́ еси́ Го́споди, у́м мо́й просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя́ Свята́я Тро́ице: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́с.

Пе́сни Тро́ичны. Гла́с 3:

Тро́ице единосу́щная и неразде́льная, Еди́нице триипоста́сная и соприсносу́щная, Тебе́ я́ко Бо́гу а́нгельскую пе́снь вопие́м: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш.

Сла́ва: Отца́ безнача́льна, Сы́на собезнача́льна, Ду́ха соприсносу́щна, Божество́ еди́но, херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х поми́луй на́с.

И ны́не: Внеза́пу Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, Богоро́дицею поми́луй на́с.

Пе́сни Тро́ичны. Гла́с 4:

У́мных Твои́х слу́г, приноси́ти сме́ртнии пе́снь дерза́юще, глаго́лем: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш.

Сла́ва: Я́ко чи́ни ны́не а́нгельстии на небеси́, и стоя́ния стра́хом челове́ческая на земли́, побе́дную пе́снь прино́сим Ти́ бла́же: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х поми́луй на́с.

И ны́не: Безнача́льнаго Твоего́ отца́, и Тебе́ Христе́ Бо́же, и Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, Богоро́дицею поми́луй на́с.

Пе́сни Тро́ичны. Гла́с 5:

Пе́нию вре́мя, и моли́тве ча́с, приле́жно возопии́м еди́ному Бо́гу: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш.

Сла́ва: Образова́ти дерза́юще у́мная Твоя́ во́инства, Тро́ице безнача́льная, усты́ недосто́йными вопие́м: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х поми́луй на́с.

И ны́не: И́же в ложесна́ деви́ческая вмести́выйся, и не́др о́тческих не разлучи́выйся, со а́нгелы и на́с Христе́ Бо́же приими́ вопию́щих Ти́: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, Богоро́дицею поми́луй на́с.

Пе́сни Тро́ичны. Гла́с 6:

Предстоя́ще со стра́хом херуви́ми, ужаса́ющеся с тре́петом серафи́ми, трисвяту́ю пе́снь прино́сят немо́лчным гла́сом. С ни́миже и мы́ вопие́м гре́шнии: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш.

Сла́ва: Безпло́тными усты́, немо́лчными славослове́ньми, шестокри́льнии вопию́т Ти́ трисвяту́ю пе́снь, Бо́же на́ш: и мы́, и́же на земли́, недосто́йными усты́ хвалу́ Ти́ возсыла́ем: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х поми́луй на́с.

И ны́не: Тро́ичныя еди́ницы Божество́, неслия́нным соедине́нием сла́вим, и а́нгельскую пе́снь вопие́м: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, Богоро́дицею поми́луй на́с.

Пе́сни Тро́ичны. Гла́с 7:

Вы́шнею си́лою херуви́мски воспева́емый, и Боже́ственною сла́вою а́нгельски покланя́емый, приими́ и на́с су́щих на земли́, недосто́йными устна́ми хвале́ние Тебе́ возсыла́ющих: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш.

Сла́ва: Я́ко со́н ле́ность отложи́вши душе́, исправле́ние к хвале́нию покажи́ судии́, и со стра́хом возопи́й: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х поми́луй на́с.

И ны́не: Непристу́пному Божеству́, во еди́нице Тро́ице, серафи́мскую трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́, со стра́хом возопии́м: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, Богоро́дицею поми́луй на́с.

Пе́сни Тро́ичны. Гла́с 8:

На не́бо сердца́ иму́ще, а́нгельский подражи́м чи́н, и со стра́хом Судии́ припаде́м, побе́дную взыва́юще хвалу́: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш.

Сла́ва: Зре́ти Тебе́ не сме́юще херуви́ми, летя́ще зову́т со восклица́нием, Боже́ственную пе́снь трисвята́го гла́са, с ни́миже и мы́ вопие́м Ти́: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же на́ш, моли́твами все́х святы́х Твои́х поми́луй на́с.

И ны́не: Сляца́еми мно́жеством прегреше́ний на́ших, и не сме́юще воззре́ти на высоту́ небе́сную, ду́шу с те́лом прекло́ньше, со а́нгелы пе́снь вопие́м Ти́: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́с.

Свети́льны дневни́и во всю́ седми́цу

Свети́льны дневни́и во всю́ седми́цу

В понеде́льник у́бо: Предста́тельствы безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Во вто́рник: Моли́твами Го́споди, Предте́чи Твоего́, и спаси́ мя.

В сре́ду и пято́к: Си́лою Го́споди, Креста́ Твоего́, и спаси́ мя.

В четверто́к: Моли́твами Го́споди, апо́стол Твои́х, и святи́теля Никола́а, и спаси́ мя.

В суббо́ту глаго́лет сие́ два́жды.

В пе́рвом у́бо: Моли́твами Го́споди, святы́х Твои́х, и спаси́ мя.

Во второ́м же: Моли́твами Го́споди, Богоро́дицы, и спаси́ мя.

Свети́льны подо́бне по гла́су, три́жды.

Свети́лен, гла́с 1:

Све́т возсия́й Го́споди, ду́шу мою́ очи́сти от вся́каго греха́, предста́тельствы безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Гла́с 2: Све́т Тво́й присносу́щный низпосли́ Христе́ Бо́же, и просвети́ о́чи та́йныя се́рдца моего́, предста́тельствы безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Гла́с 3: Низпосли́ све́т Тво́й Христе́ Бо́же, и просвети́ се́рдце мое́, предста́тельствы безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Гла́с 4: Све́т возсия́й ми́ру Твоему́, во тьме́ ду́шу мою́ су́щую от вся́каго греха́ очи́сти, предста́тельствы безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Гла́с 5: Светода́вче Го́споди, низпосли́ све́т Тво́й, и просвети́ се́рдце мое́, предста́тельствы безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Гла́с 6: Предста́тельствы Го́споди, безпло́тных Твои́х, низпосли́ душа́м на́шым све́т Тво́й присносу́щный.

Гла́с 7: Воздви́гни мя́ Го́споди, к Твоему́ песнопе́нию, и научи́ мя твори́ти во́лю Твою́ Святы́й, предста́тельствы безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Гла́с 8: Све́т сы́й Христе́, просвети́ мя Тобо́ю, предста́тельствы безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Ексапостила́рии всея́ седми́цы, самопе́сно

В понеде́льник: Не́бо звезда́ми украси́вый я́ко Бо́г, и Твои́ми а́нгелы всю́ зе́млю просвети́вый, Соде́телю все́х, пою́щыя Тя́ спаса́й.

Богоро́дичен: Сла́дость а́нгелов, скорбя́щих ра́дость, христиа́н предста́тельница Де́во Ма́ти Госпо́дня, заступи́ на́с, и изба́ви ве́чных му́к.

Во вто́рник: Предте́чу Иоа́нна, и Крести́теля Спа́сова, во проро́цех проро́ка, и пусты́ни воспита́ние, Елисаве́тино рожде́ние восхва́лим вси́.

Богоро́дичен: Сла́дость а́нгелов: Зри́ в понеде́льник:

В сре́ду и пято́к: Кре́ст – храни́тель всея́ вселе́нная, кре́ст – красота́ це́ркве, кре́ст – ве́рных утвержде́ние, кре́ст – а́нгелов сла́ва и де́монов я́зва.

КрестоБогоро́дичен: У креста́ предстоя́щи, тя́ безсе́менно ро́ждшая, и рыда́ющи вопия́ше: увы́ Сладча́йшее Ча́до, ка́ко заше́л еси́ от о́чию Мое́ю? ка́ко в ме́ртвых вмени́лся еси́?

В четверто́к:

Подо́бен: Жены́ услы́шите:

Во всю́ подсо́лнечную те́кше пропове́дасте Христо́во от Де́вы свято́е воплоще́ние вои́стинну, от пре́лести обраща́юще язы́ки, и просвеща́юще, и вся́ науча́юще Тро́ицу почита́ти святу́ю, апо́столи Спа́совы.

Подо́бны: Вели́каго началопа́стыря, и иера́рха вси́, председа́теля мирлики́йскаго Никола́а хва́лим: мно́ги бо му́жи спасе́, непра́ведно умре́ти иму́щыя, царю́ явля́ется со Авла́вием во сне́, решя́ непра́ведное изрече́ние.

Богоро́дичен: Мари́е чисте́йшая, злата́я кади́льнице, невмести́маго Божества́ прия́телище бы́вшее, в не́мже Оте́ц благоволи́, Сы́н же всели́ся, и Ду́х Святы́й осени́в Тя́ Отрокови́це показа́ Богоро́дицу.

В суббо́ту: И́же и ме́ртвыми и живы́ми облада́яй я́ко Бо́г, и святы́ми Твои́ми всю́ зе́млю просвети́вый, Соде́телю все́х, пою́щыя Тя́ спаса́й.

Богоро́дичен: Мы́ о Тебе́ хва́лимся Богоро́дице, и к Бо́гу Тя́ и́мамы предста́тельство, простри́ ру́ку Твою́ необори́мую, и сокруши́ враги́ на́шя, Твои́м низпосли́ рабо́м по́мощь от свята́го.

Тро́ичны сия́ Григо́рия Синаи́та, пева́емы по вся́ воскресе́ния по Тро́ичном кано́не на полу́нощнице

Тро́ичны сия́ Григо́рия Синаи́та, пева́емы по вся́ воскресе́ния по Тро́ичном кано́не на полу́нощнице.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну, сла́вити Тя́ Бо́га Сло́ва, Его́же трепе́щут и трясу́тся Херуви́ми, и славосло́вят Си́лы небе́сныя, воскре́сшаго тридне́вно из гро́ба Христа́ Жизнода́вца стра́хом просла́вим.

Воспои́м вси́ боголе́пно пе́сньми Боже́ственными, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Боже́ственнаго, триипоста́сную Держа́ву, еди́но Ца́рство и Госпо́дьство.

Ю́же пою́т вси́ земноро́днии, и славосло́вят си́лы небе́сныя, от все́х ве́рно покланя́емую, Еди́ницу по существу́ триипоста́сную.

Господонача́льную херуви́м, и богонача́льную без сравне́ния серафи́м, неразде́льную Тро́ицу во еди́нице, су́щее богонача́лие Тя́ велича́ем.

Отцу́ безнача́льному и Бо́гу, собезнача́льному Сло́ву со Ду́хом покланя́юся: неразлу́чное еди́но соединя́емое существо́, тричи́сленную Еди́ницу пе́сньми почти́м.

Лучеза́рная Твоя́ мо́лния возсия́й ми́ Бо́же мо́й триипоста́сне, Вседе́телю: и до́м мя́ покажи́ Твоея́ непристу́пныя сла́вы, све́тел, и светоно́сен, и неизме́нен.

Его́же трепе́щут и трясу́тся херуви́ми, и славосло́вят а́нгельская во́инства, от Де́вы неизрече́нно вопло́щшагося Христа́ жизнода́вца, стра́хом просла́вим.

Та́же, Трисвято́е, и по О́тче на́ш: Ипакои́ гла́са. Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую херуви́м: И возгла́с от свяще́нника: Бо́же уще́дри ны́:

И моли́тва глаго́лется от иере́а:

Всемогу́щая, и животворя́щая Свята́я Тро́ице, и светонача́льная, я́же ми́рную вся́кую и преми́рную тва́рь, за еди́ну бла́гость от не су́щих приведы́й, и промышля́я и содержа́щи: и́же по про́чих Твои́х неизрече́нных о земно́м ро́де благодея́ниих, и покая́ние на́м ра́ди плотска́го неможе́ния до сме́рти дарова́вый: не оста́ви на́с окая́нных в лука́вых на́ших дея́ниих умре́ти, ниже́ злонача́льнику, и зави́стцу, и губи́телю посме́шство бы́ти. Зри́ши бо Благосе́рде, ели́к у́бо о́наго на на́с наве́т и вражда́, ели́ко же и на́ше страстова́ние, и сла́бость, и небреже́ние. Но неоску́дныя Ти́ бла́гости соде́лай на на́с, мо́лим на вся́кий де́нь и ча́с прогне́вающии Тя́ честны́х и животво́рных за́поведей преступле́нием: и вся́ у́бо всего́ преше́дшаго живота́ на́шего, и до ны́нешняго часа́ согреше́ная на́ми в дея́ниих или́ глаго́ланиих, или́ в помышле́ниих, оста́ви и прости́: сподо́би же на́с про́чее сконча́ти житие́ в покая́нии, и умиле́нии, и соблюде́нии святы́х Твои́х повеле́ний. А́ще у́бо сла́достию прельсти́вшеся, многообра́зне согреши́хом: или́ ме́рзкими похотьми́ неполе́зными и вре́дными обольсти́вшеся, препроводи́хом: а́ще гне́вом и я́ростию подви́гшеся безслове́сною, кого́ бра́та на́шего оскорби́хом: а́ще язы́ком неизбе́жных и стро́потных, и кре́пких сете́й объя́хомся: а́ще ко́им чу́вств на́ших, или́ все́ми, во́лею или́ нево́лею, ве́дуще или́ не ве́дуще, от восхище́ния, или́ поуче́ния, безу́мно поползо́хомся: а́ще же лука́выми по́мыслы и су́етными со́весть оскверни́хом: а́ще ли ко́им други́м о́бразом прегреши́хом, от предприя́тия и обы́чая томи́ми зла́го: прости́ на́м и оста́ви вся́, Всеще́дре, пребла́же и многоми́лостиве, и да́руй на́м про́чее бо́дрость и си́лу, во е́же твори́ти во́лю Твою́ бла́гу, и благоуго́дну, и соверше́нну: да нощна́го и мра́чнаго зла́, светови́дным покая́нием преме́ншеся, и я́ко во дни́ благообра́зно ходя́ще, и очище́ни объяви́мся человеколю́бию Твоему́ недосто́йнии, воспева́юще Тя́ и велича́юще во ве́ки, ами́нь.

И отпу́ст, и проще́ние обы́чное.

Та́же иере́й глаго́лет ектению́:

Помо́лимся о вели́ком господи́не: Мы́ же: Го́споди поми́луй, кро́тким и ти́хим гла́сом. И по исполне́нии тоя́ глаго́лет предстоя́тель: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с, ами́нь.

Тропари́ воскре́сны

пое́мии по непоро́чнах в неде́лях всего́ ле́та, гла́с 5

На еди́ном ко́емждо тропаре́ глаго́лем:

Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгельский собо́р удиви́ся, зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, сме́ртную же Спа́се, кре́пость разори́вша, и с собо́ю Ада́ма воздви́гша, и от а́да вся́ свобо́ждша.

Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми, о ученицы растворя́ете? блиста́яйся во гро́бе а́нгел мироно́сицам веща́ше: ви́дите вы́ гро́б, и уразуме́йте, Спа́с бо воскре́се от гро́ба.

Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху ко гро́бу Твоему́ рыда́ющыя, но предста́ к ни́м а́нгел, и рече́: рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, Воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

Благослове́н еси́ Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Мироно́сицы жены́ с ми́ры прише́дшя ко гро́бу Твоему́ Спа́се, рыда́ху, а́нгел же к ни́м рече́, глаго́ля: что́ с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? я́ко Бо́г бо воскре́се от гро́ба.

Сла́ва, Тро́ичен: Поклони́мся Отцу́, и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с серафи́мы зову́ще: свя́т, свя́т, свя́т еси́ Го́споди.

И ны́не, Богоро́дичен: Жизнода́вца ро́ждши, греха́ Де́во Ада́ма изба́вила еси́, ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́: па́дшыя же от жи́зни, к се́й напра́ви, из Тебе́ воплоти́выйся Бо́г и челове́к.

Аллилу́иа, три́жды.

По вся́ неде́ли на Сла́ва стихи́ра ева́нгльская. И ны́не, Богоро́дичен, гла́с 2:

Преблагослове́нна еси́ Богоро́дице Де́во, вопло́щшим бо ся из Тебе́ а́д плени́ся, Ада́м воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Е́ва свободи́ся, сме́рть умертви́ся, и мы́ ожи́хом. Те́м воспева́юще вопие́м: благослове́н Христо́с Бо́г, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

По вся́ воскресе́ния, апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 158

Бра́тие, сказу́ю ва́м благовествова́ние, е́же благовести́х ва́м, е́же и прия́сте, в не́мже и стоите́, И́мже и спаса́етеся, ка́цем сло́вом благовести́х ва́м, а́ще содержите́, ра́зве а́ще не всу́е ве́ровасте. Преда́х бо ва́м испе́рва, е́же и прия́х, я́ко Христо́с у́мре гре́х на́ших ра́ди по писа́нием. И я́ко погребе́н бы́сть, и я́ко воста́ в тре́тий де́нь, по писа́нием. И я́ко яви́ся Ки́фе, та́же единона́десятим. Пото́м же яви́ся бо́ле пяти́ со́т бра́тиям еди́ною, от ни́хже мно́жайшии пребыва́ют досе́ле, не́цыи же и почи́ша. Пото́м же яви́ся Иа́кову: та́же апо́столом все́м. Последи́ же все́х, я́ко не́коему и́звергу, яви́ся и мне́. А́з бо е́смь мни́й апо́столов, и́же не́смь досто́ин нарещи́ся апо́стол, зане́ гони́х це́рковь Бо́жию. Благода́тию же Бо́жиею е́смь е́же е́смь, и благода́ть Его́, я́же во мне́, не тща́ бы́сть, но па́че все́х и́х потруди́хся: не а́з же, но благода́ть Бо́жия, я́же со мно́ю. А́ще у́бо а́з, а́ще ли они́, та́ко пропове́дуем, и та́ко ве́ровасте.

По вся́ воскресе́ния, Ева́нглие от Матфе́а, зача́ло 77.

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: уподо́бися Ца́рствие Небе́сное челове́ку царю́, и́же восхоте́ стяза́тися о словеси́ с рабы́ свои́ми. Наче́ншу же ему́ стяза́тися, приведо́ша ему́ еди́наго должника́ тмо́ю тала́нт. Не иму́щу же ему́ возда́ти, повеле́ и госпо́дь его́ прода́ти, и жену́ его́, и ча́да, и вся́ ели́ка име́яше, и отда́ти. Па́д у́бо ра́б [то́й], кла́няшеся ему́, глаго́ля: Го́споди, потерпи́ на мне́, и вся́ ти́ возда́м. Милосе́рдовав же Госпо́дь раба́ того́, прости́ его́, и до́лг отпусти́ ему́. Изше́д же ра́б то́й, обре́те еди́наго клевре́т свои́х, и́же [бе́] до́лжен ему́ сто́м пе́нязь, и е́м его́ давля́ше, глаго́ля: отда́ждь ми́, и́мже [ми́] еси́ до́лжен. Па́д у́бо клевре́т его́ на но́зе его́ моля́ше его́, глаго́ля: потерпи́ на мне́, и вся́ возда́м ти́. О́н же не хотя́ше, но ве́д всади́ его́ в темни́цу, до́ндеже возда́ст до́лжное. Ви́девше же клевре́ти его́ бы́вшая, сжа́лиша си́ зело́, и прише́дше сказа́ша господи́ну своему́ вся́ бы́вшая. Тогда́ призва́в его́ господи́н его́, глаго́ла ему́: ра́бе лука́вый, ве́сь до́лг о́н отпусти́х тебе́, поне́же умоли́ мя: Не подоба́ше ли и тебе́ поми́ловати клевре́та твоего́, я́коже и а́з тя́ поми́ловах? И прогне́вався Госпо́дь его́, предаде́ его́ мучи́телем, до́ндеже возда́ст ве́сь до́лг сво́й. Та́ко и Оте́ц Мо́й Небе́сный сотвори́т ва́м, а́ще не отпустите́ ко́ждо бра́ту своему́ от серде́ц ва́ших прегреше́ния и́х.

Проки́мены, и апо́столы, и аллилуиа́ре, и Ева́нглиа дневни́и.

В понеде́льник проки́мен, гла́с 4: Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи, и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный.

Сти́х: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода.

Апо́стол к Евре́ом, зача́ло 305.

Бра́тие, а́ще глаго́ланное А́нгелы сло́во бы́сть изве́стно, и вся́ко преступле́ние и ослуша́ние пра́ведное прия́т мздовоздая́ние: Ка́ко мы́ убежи́м о толи́цем неради́вше спасе́нии? Е́же зача́ло прие́мше глаго́латися от Го́спода, слы́шавшими в на́с извести́ся: Сосвиде́тельствующу Бо́гу, зна́меньми же и чудесы́, и разли́чными си́лами, и Ду́ха Свята́го разделе́ньми, по свое́й Ему́ во́ли. Не А́нгелом бо покори́ Бо́г вселе́нную гряду́щую, о не́йже глаго́лем. Засвиде́тельствова же не́где не́кто, глаго́ля: что́ е́сть челове́к, я́ко по́мниши его́? Или́ сы́н челове́ческий, я́ко посеща́еши и́? Ума́лил еси́ его́ ма́лым не́чим от А́нгел: сла́вою и че́стию венча́л еси́ его́, и поста́вил еси́ его́ над де́лы руку́ Твое́ю: Вся́ покори́л еси́ под но́зе его́. Внегда́ же покори́ти ему́ вся́ческая, ничто́же оста́ви ему́ непокоре́но: ны́не же не у́ ви́дим ему́ вся́ческая покоре́на. А ума́ленаго ма́лым чи́м от а́нгел, ви́дим Иису́са, за прия́тие сме́рти, сла́вою и че́стию венча́нна, я́ко да благода́тию Бо́жиею за все́х вку́сит сме́рти. Подоба́ше бо Ему́, Его́же ра́ди вся́ческая, и И́мже вся́ческая, приве́дшу мно́ги сы́ны в сла́ву, Нача́льника спасе́ния и́х страда́ньми соверши́ти.

Аллилу́иа, гла́с 5: Хвали́те Го́спода вси́ а́нгели Его́, хвали́те Его́ вся́ си́лы Его́.

Сти́х: Я́ко То́й рече́, и бы́ша: То́й повеле́, и созда́шася.

Ева́нглие от Матфе́а, зача́ло 52.

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: уподо́бися Ца́рствие небе́сное челове́ку, се́явшу до́брое се́мя на селе́ свое́м. Спя́щым же челове́ком, прии́де вра́г его́, и все́я пле́велы посреде́ пшени́цы, и оти́де. Егда́ же прозябе́ трава́, и пло́д сотвори́, тогда́ яви́шася и пле́велие. Прише́дше же раби́ господи́на, ре́ша ему́: Го́споди, не до́брое ли се́мя се́ял еси́ на селе́ [твое́м]? отку́ду у́бо и́мать пле́велы? О́н же рече́ и́м: вра́г челове́к сие́ сотвори́. Раби́ же ре́ша ему́: хо́щеши ли у́бо, да ше́дше исплеве́м я́? О́н же рече́ [и́м] ни́, да не когда́ восторга́юще пле́велы, восто́ргнете ку́пно с ни́ми [и] пшени́цу. Оста́вите расти́ обое́ ку́пно до жа́твы, и во вре́мя жа́твы реку́ жа́телем: собери́те пе́рвее пле́велы, и свяжи́те и́х в снопы́, я́ко сожещи́ я́: а пшени́цу собери́те в жи́тницу мою́. И приступи́ша к нему́ ученицы́ его́, глаго́люще: скажи́ на́м при́тчу пле́вел се́льных. О́н же отвеща́в рече́ и́м: се́явый до́брое се́мя, е́сть Сы́н челове́ческий. А село́, е́сть ми́р. до́брое же се́мя, си́и су́ть сы́нове Ца́рствия: а пле́велы, су́ть сы́нове неприя́зненнии. А вра́г все́явый и́х, е́сть диа́вол: а жа́тва, кончи́на ве́ка е́сть. А жа́тели, а́нгели су́ть. Я́коже у́бо собира́ют пле́велы, и огне́м сожига́ют: та́ко бу́дет в сконча́ние ве́ка сего́. По́слет Сы́н челове́ческий а́нгелы своя́, и соберу́т от Ца́рствия его́ вся́ собла́зны, и творя́щыя беззако́ние, и вве́ргут и́х в пе́щь о́гненну: ту́ бу́дет пла́чь и скре́жет зубо́м. Тогда́ пра́ведницы просветя́тся я́ко со́лнце в Ца́рствии отца́ и́х. Име́яй у́ши слы́шати, да слы́шит.

Прича́стен: Творя́й а́нгелы Своя́ ду́хи, и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный.

Во вто́рник Предте́чи проки́мен, гла́с 7:

Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, и упова́ет на Него́.

Сти́х: Услы́ши Бо́же, гла́с мо́й, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.

Апо́стол от Дея́ний, зача́ло 33.

Во дни́ о́ны, я́коже скончава́ше Иоа́нн тече́ние, глаго́лаше: кого́ мя непщу́ете бы́ти, не́смь а́з, но се́ гряде́т по мне́, Ему́же не́смь досто́ин разреши́ти реме́нь сапогу́ Его́. Му́жие бра́тие, сы́нове ро́да Авраа́мля, и и́же в ва́с боя́щиися Бо́га: ва́м сло́во спасе́ния сего́ посла́ся. Живу́щии бо во Иерусали́ме, и кня́зи и́х сего́ не разуме́вше: и гла́сы проро́ческия, по вся́ суббо́ты что́мыя, осуди́вше Его́, испо́лниша. И ни еди́ныя вины́ сме́ртныя обре́тше, проси́ша у Пила́та уби́ти Его́. Я́коже сконча́ша вся́, я́же о Не́м пи́сана, сне́мше с дре́ва, положи́ша во гро́бе. Бо́г же воскреси́ Его́ от ме́ртвых: И́же яви́ся на дни́ мно́ги, совозше́дшым с Ни́м от Галиле́и во Иерусали́м, и́же ны́не су́ть свиде́телие Его́ к лю́дем. И мы́ ва́м благовеству́ем обетова́ние бы́вшее ко отце́м, я́ко сие́ Бо́г испо́лнил е́сть на́м ча́дом и́х, воздви́г Иису́са.

Аллилу́иа, гла́с 4: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится.

Сти́х: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Ева́нглие от Иоа́нна, зача́ло 3.

Во вре́мя о́но, ви́де Иоа́нн Иису́са гряду́ща к себе́, и глаго́ла: се́ а́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра. Се́й е́сть, о Не́мже а́з ре́х: по мне́ гряде́т му́ж, и́же предо мно́ю бы́сть: я́ко пе́рвее мене́ бе́. И а́з не ве́дех Его́: но да яви́тся Изра́илеви, сего́ ра́ди приидо́х а́з в воде́ крестя́. И свиде́тельствова Иоа́нн, глаго́ля: я́ко ви́дех Ду́х сходя́щь я́ко го́лубь с небесе́, и пребы́сть на Не́м. И а́з не ве́дех его́: но Посла́вый мя́ крести́ти водо́ю, То́й мне́ рече́: над Него́же у́зриши ду́х сходя́щь, и пребыва́ющь на Не́м, То́й е́сть крестя́й Ду́хом Святы́м. И а́з ви́дех, и свиде́тельствовах, я́ко Се́й е́сть Сы́н Бо́жий.

Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

В сре́ду Пресвяте́й Богоро́дице проки́мен, гла́с 3.

Пе́снь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ моя́ Го́спода, и возра́довася ду́х мо́й о Бо́зе Спа́се мое́м.

Сти́х: Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се́ бо от ны́не ублажа́т Мя́ вси́ ро́ди.

Апо́стол к филипписи́ем, зача́ло 240.

Бра́тие, сие́ да му́дрствуется в ва́с, е́же и во Христе́ Иису́се, И́же во о́бразе Бо́жии сы́й, не восхище́нием непщева́ бы́ти ра́вен Бо́гу. Но Себе́ ꙾ума́лил꙾{истощи́л}, зра́к раба́ прии́м, в подо́бии челове́честем бы́в, и о́бразом обре́теся я́коже челове́к. Смири́л Себе́, послушли́в бы́в да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя. Те́мже и Бо́г Его́ превознесе́, и дарова́ Ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене. Да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся, небе́сных и земны́х и преиспо́дних. И вся́к язы́к испове́сть: я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́.

Аллилу́иа, гла́с 8: Слы́ши дщи́ и ви́ждь, и приклони́ у́хо твое́.

Сти́х: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Ева́нглие от Луки́, зача́ло 54.

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в ве́сь не́кую: жена́ же не́кая, и́менем Ма́рфа, прия́т Его́ в до́м сво́й. И сестра́ е́й бе́, нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову слы́шаше сло́во Его́: Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя́ оста́ви служи́ти? рцы́ у́бо е́й, да ми́ помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ е́й: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе: еди́но же е́сть на потре́бу, Мари́а же благу́ю ча́сть избра́, я́же не оти́мется от нея́. Бы́сть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ гла́с от наро́да, рече́ ему́: блаже́нно чре́во носи́вшее Тя́, и сосца́ я́же еси́ сса́л. О́н же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́.

Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́.

В четверто́к апо́столом проки́мен, гла́с 8: Во всю́ зе́млю изы́де веща́ние и́х, и в концы́ вселе́нныя глаго́лы и́х.

Сти́х: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет тве́рдь.

Апо́стол к кори́нфяном, зача́ло 131.

Бра́тие, Бо́г ны́ посла́нники после́дния яви́ я́ко насме́ртники: зане́ позо́р бы́хом ми́ру, и а́нгелом, и челове́ком. Мы́ у́бо бу́и Христа́ ра́ди, вы́ же му́дри о Христе́: мы́ не́мощни, вы́ же кре́пцы: вы́ сла́вни, мы́ же безче́стни. До ны́нешняго часа́ и а́лчем, и жа́ждем, и наготу́ем, и стра́ждем, и скита́емся: И тружда́емся, де́лающе свои́ми рука́ми: укоря́еми благословля́ем: гони́ми, терпи́м: Ху́лими, ꙾утеша́емся꙾{мо́лим}: я́коже отре́би ми́ру бы́хом, все́м попра́ние досе́ле. Не срамля́я ва́с сия́ пишу́: но я́коже ча́да моя́ возлю́бленная наказу́ю. А́ще бо и мно́ги пе́стуны и́мате о Христе́, но не мно́ги отцы́: о Христе́ бо Иису́се благовествова́нием а́з вы́ роди́х. Молю́ же ва́с, подо́бни мне́ быва́йте, я́коже а́з Христу́.

Аллилу́иа, гла́с 1: Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́ Го́споди, не́бо и́стину Твою́ в це́ркви святы́х.

Сти́х: Бо́г прославля́емь в сове́те святы́х.

Ева́нглие от Матфе́а, зача́ло 34 от полу́.

Во вре́мя о́но, призва́в Иису́с обана́десять ученики́ своя́, даде́ и́м вла́сть на дусе́х нечи́стых, я́ко да изго́нят и́х, и цели́ти вся́к неду́г, и вся́ку боле́знь. Сия́ обана́десять посла́ Иису́с, запове́да и́м, глаго́ля: на пу́ть язы́к не иди́те, и во гра́д самаря́нский не вни́дите. Иди́те же па́че ко овца́м поги́бшым до́му Изра́илева. Ходя́ще же пропове́дуйте, глаго́люще: я́ко прибли́жися Ца́рствие небе́сное. Боля́щыя исцеля́йте, прокаже́нныя очища́йте, ме́ртвыя воскреша́йте, бе́сы изгоня́йте: ту́не прия́сте, ту́не дади́те.

Прича́стен: Во всю́ зе́млю изы́де веща́ние и́х:

В пято́к Кресту́, проки́мен, гла́с 7: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Сти́х: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие.

Апо́стол к кори́нфяном, зача́ло 125.

Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющым у́бо юро́дство е́сть, а спаса́емым на́м си́ла Бо́жия е́сть. Пи́сано бо е́сть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и ра́зум разу́мных отве́ргу. Где́ прему́др? где́ кни́жник? где́ совопро́сник ве́ка сего́? не обуи́ ли Бо́г прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в прему́дрости Бо́жией, не разуме́ ми́р прему́дростию Бо́га, благоизво́лил Бо́г, бу́йством про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения про́сят, и е́ллини прему́дрости и́щут: Мы́ же пропове́дуем Христа́ ра́спята, иуде́ем у́бо собла́зн, е́ллином же безу́мие: Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость.

Аллилу́иа, гла́с 1: Помяни́ со́нм Тво́й, его́же стяжа́л еси́ испе́рва.

Сти́х: Бо́г же Ца́рь на́ш, пре́жде ве́ка соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Ева́нглие от Иоа́нна, зача́ло 9.

Рече́ Госпо́дь, никто́же взы́де на не́бо, то́кмо сше́дый с небесе́, Сы́н челове́ческий, сы́й на небеси́. И я́коже Моисе́й вознесе́ змию́ в пусты́ни, та́ко подоба́ет вознести́ся Сы́ну челове́ческому: Да вся́к ве́руяй во́нь, не поги́бнет, но и́мать живо́т ве́чный. Та́ко бо возлюби́ Бо́г ми́р, я́ко и Сы́на Своего́ единоро́днаго да́л е́сть, да вся́к ве́руяй в О́нь, не поги́бнет, но и́мать живо́т ве́чный. Не посла́ бо Бо́г Сы́на Своего́ в ми́р, да су́дит ми́рови: но да спасе́тся И́м ми́р.

Прича́стен: Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́ Бо́же.

В суббо́ту все́м святы́м проки́мен, гла́с 8: Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся пра́веднии.

Сти́х: Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния, и и́хже прикры́шася греси́.

И уме́ршым, гла́с 6: Ду́шы и́х во благи́х водворя́тся.

Апо́стол к солу́няном, зача́ло 270.

Бра́тие, не хощу́ ва́с не ве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бо́г уме́ршыя о Иису́се, приведе́т с Ни́м. Сие́ бо ва́м глаго́лем сло́вом Госпо́дним: я́ко мы́ живу́щии оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко са́м Госпо́дь в повеле́нии во гла́се арха́нгелове, и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы́ живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се: и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.

Аллилу́иа, гла́с 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша и́х.

Сти́х: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от все́х и́х изба́вит я́ Госпо́дь.

Сти́х: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять и́х в ро́д и ро́д.

Ева́нглие от Иоа́нна, зача́ло 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к нему́ иуде́ом: Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́м, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́, и ве́руяй посла́вшему Мя́, и́мать живо́т ве́чный, и на су́д не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́м: я́ко гряде́т ча́с, и ны́не е́сть, егда́ ме́ртвии услы́шат гла́с Сы́на Бо́жия, и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в себе́, та́ко да́ст и Сы́нови живо́т име́ти в себе́. И о́бласть да́ст Ему́ и су́д твори́ти: я́ко Сы́н челове́чь е́сть, не диви́теся сему́. Я́ко гряде́т ча́с, во́ньже вси́ су́щии во гробе́х, услы́шат гла́с Сы́на Бо́жия: И изы́дут сотво́ршии блага́я, в воскреше́ние живота́: а сотво́ршии зла́я, в воскреше́ние суда́. Не могу́ А́з о себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и су́д Мо́й пра́веден е́сть: я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя́ Отца́.

Прича́стен: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде:

Други́й: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять и́х в ро́д и ро́д.

Ука́з о слу́жбе всея́ седми́цы

В неде́лю ве́чера глаго́лем: я́коже указа́ся во окто́ихе: то́чию на Го́споди воззва́х, стихи́ры во окто́ихе, 3. Та́же свято́му, 3. Сла́ва, свято́му, а́ще е́сть: И ны́не, Богоро́дичен. А́ще ли ни: Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен. Та́же проки́мен дне́: и про́чая. На стихо́вне, во окто́ихе: Сла́ва, свято́му, а́ще е́сть: И ны́не, Богоро́дичен. А́ще ли ни: Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен. А́ще свято́му во уста́ве на 6, тогда́ во окто́ихе стихи́ры ве́чера оставля́ются: но пое́м свято́му стихи́ры на 6: Сла́ва свято́му, а́ще е́сть: И ны́не, Богоро́дичен. А́ще ли ни: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. А́ще ли и дву́м святы́м бу́дет, и стихи́ры кому́ждо свои́, та́кожде глаго́лем и́м по 3 стиха́: и Сла́ву глаго́лем та́кожде, а́ще бу́дет ко́ему свято́му. На стихо́вне во окто́ихе: Сла́ва, свято́му, а́ще е́сть: И ны́не, Богоро́дичен. По Ны́не отпуща́еши: и по трисвято́м, глаго́лем тропа́рь свято́му. Сла́ва, и ны́не: Богоро́дичен дневны́й, по гла́су тропаря́. А́ще две́ святы́х, а и́м два́ тропаря́, и глаго́лем тропа́рь свято́му: Сла́ва, друго́му свято́му тропа́рь: И ны́не, Богоро́дичен от ме́ньших, по гла́су друга́го тропаря́. А́ще бу́дет предпра́зднство, или́ попра́зднство: На Го́споди воззва́х, стихи́ры пра́здника, 3: и свято́му, 3. Сла́ва свято́му, а́ще е́сть. И ны́не, пра́здника: А́ще ли ни, тогда́ глаго́лем: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. На стихо́вне, пра́здника: Сла́ва, свято́му, а́ще е́сть: И ны́не, пра́здника. А́ще ли ни, тогда́ глаго́лем: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. По Ны́не отпуща́еши: и по трисвято́м, глаго́лем тропа́рь свято́му, а́ще е́сть: Сла́ва, и ны́не, пра́здника. А́ще ли ни: тогда́ глаго́лем еди́н тропа́рь пра́здника. И про́чее обы́чно, и отпу́ст. А́ще бу́дет предпра́зднство или́ попра́зднство, и свято́му, ему́же полиеле́й или́ бде́ние. И тому́ пое́м ве́чер и у́тро, и на литурги́и, я́коже ука́зано в уста́ве на ряду́. Повече́рие пое́м по обы́чаю. По Досто́йно, и по трисвято́м глаго́лем, тропа́рь хра́му. А́ще бу́дет хра́м свята́го, и глаго́лем тропа́рь дню́, и пото́м хра́му свята́го. Та́же тропа́рь о́бщий: Бо́же оте́ц на́ших: Посе́м, И́же во все́м ми́ре: Та́же, Сла́ва: Со святы́ми упоко́й: И ны́не, Богоро́дичен: Моли́твами Го́споди все́х святы́х: А́ще бу́дет хра́м Христо́в: во вто́рник на повече́рии, та́кожде и в четверто́к тропа́рь хра́му, во ве́сь го́д не глаго́лем, зане́же глаго́лется тропа́рь дне́: Спаси́ Го́споди лю́ди твоя́: Пото́м хра́му Богоро́дицы, или́ свята́го. Та́же о́бщыя, я́коже и пре́жде указа́ся. Си́це глаго́лем и в про́чыя дни́, кроме́ суббо́т, и неде́ль, и предпра́зднства, и попра́зднства. А́ще прилучи́тся свято́му с полиеле́ем, тогда́ по трисвято́м глаго́лем конда́к свято́му: а тропаре́й дневны́х, и хра́му, кото́рыя указаны, тогда́ не глаго́лем. А́ще бу́дет предпра́зднство или́ попра́зднство, тогда́ по трисвято́м глаго́лем конда́к пра́здника еди́н. А́ще бу́дет свято́му с полиеле́ем или́ со бде́нием: и по трисвято́м глаго́лем конда́к свято́му. Сла́ва и ны́не, конда́к пра́здника: и про́чее по обы́чаю, да́же и до отпу́ста. Полу́нощницу пое́м по обы́чаю, я́коже указа́ся во уста́ве: то́чию а́ще бу́дет пра́здник Владычен, или́ пра́здник Богоро́дицы, кото́рыя пра́здники Богоро́дицы причтены́ ко Влады́чним пра́здником: и тогда́ глаго́лем на полу́нощнице по пе́рвом трисвято́м, вме́сто, Се жени́х: тропа́рь пра́зднику еди́н. А по 2-м трисвято́м глаго́лем конда́к пра́зднику еди́н. И посе́м, Го́споди поми́луй, 12: и отпу́ст. А моли́твы, Помяни́ Го́споди в наде́жди: в те́ пра́здники не глаго́лем. А в суббо́ту Ла́зареву, и в Преполове́ние, и нау́трие Пятьдеся́тницы, и нау́трие Рождества́ Христо́ва, на Собо́ре Богоро́дицы: и нау́трие Богоявле́ния, на собо́ре Иоа́нна Предте́чи, на полу́нощнице глаго́лем та́кожде. А на отда́ние Па́схи, на полу́нощнице глаго́лем. по 1-м трисвято́м, вме́сто, Се́ жени́х: тропа́рь воскре́сен, Собезнача́льное сло́во: Сла́ва, и ны́не. Богоро́дичен его́. По 2-м трисвято́м, глаго́лем вме́сто, Помяни́ Го́споди я́ко бла́г: конда́к Па́сце: А́ще и во гро́бе снизше́л еси́: еди́н. Посе́м, Го́споди поми́луй, 12: и отпу́ст, А моли́твы, Помяни́ Го́споди: не глаго́лем же. А́ще прилучи́тся хра́м свята́го: На полу́нощнице глаго́лем по 1-м трисвято́м, вме́сто, Се́ жени́х: тропа́рь хра́му свята́го. Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен, по гла́су тропаря́ свята́го. А по 2-м трисвято́м глаго́лем, вме́сто, Помяни́ Го́споди я́ко бла́г: конда́к хра́му свята́го еди́н. Посе́м, Го́споди поми́луй, 12 и отпу́ст. А моли́твы, Помяни́ го́споди: не глаго́лем. А́ще бу́дет пра́здник рождества́ Иоа́нна Предте́чи, или́ Усекнове́ния, или́ верхо́вных апо́столов, Петра́ и Па́вла, на полу́нощнице глаго́лем: По 1-м трисвято́м, вме́сто, Се́ жени́х: тропа́рь свято́му. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен, по гла́су тропаря́ свята́го. По 2-м трисвято́м глаго́лем, вме́сто, Помяни́ Го́споди я́ко бла́г: конда́к свято́му еди́н. Посе́м, Го́споди поми́луй 12 и отпу́ст. А моли́твы, Помяни́ Го́споди в наде́жди: не глаго́лем же. В понеде́льник у́треню начина́ем, и пое́м по обы́чаю, я́коже указа́ся. То́чию на Бо́г госпо́дь, тропа́рь свято́му два́жды: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен по гла́су тропаря́ свята́го, от ме́ньших Богоро́дичнов. А́ще ли не бу́дет тропаря́ свято́му на ряду́: тропа́рь свято́му о́бщий проти́во святи́тельства, или́ преподо́бства его́, глаго́лем два́жды: Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен по гла́су тропаря́. А́ще бу́дет предпра́зднство, или́ попра́зднство, тогда́ глаго́лем тропа́рь пра́зднику два́жды: Сла́ва, свято́му, а́ще е́сть: И ны́не, пра́зднику. А́ще не бу́дет свято́му тропаря́, тогда́ глаго́лем тропа́рь пра́зднику два́жды: Сла́ва и ны́не, то́йже тропа́рь пра́зднику. В понеде́льник на у́трени, кано́н покая́нен пое́м со ирмосо́м на 6: и безпло́тных на 4: и мине́и свята́го на 4. А́ще ли пое́тся свята́го на 6, оставля́ются во окто́ихе о́ба му́ченична, и пое́м свята́го на 6. А́ще ли пое́тся свята́го полиеле́й, тогда́ не пое́тся окто́их: но пое́м кано́н Богоро́дице, или́ а́ще предпра́зднство, или́ попра́зднство, со ирмосо́м на 6: ирмо́с по два́жды: тропари́ на 4, и свята́го на 8. Си́це у́бо во всю́ седми́цу пое́м полиеле́йнаго свята́го, кано́н на 8, я́коже в понеде́льник се́й явле́но е́сть. А́ще прилуча́тся два́ святы́х, оставля́ется кано́н безпло́тных: И пое́м кано́н покая́нен, со ирмосо́м на 6: и святы́м по 4 стиха́. Во вто́рник на у́трени кано́н покая́нен со ирмосо́м на 6: и предте́чи на 4: и мине́и свята́го на 4. А́ще пое́тся святы́й на 6, оставля́ются во окто́ихе о́ба му́ченична: И пое́м свята́го на 6: Полиеле́й же по предпи́санному. Та́кожде быва́ет а́ще и два́ святы́х, кано́ны и́м по 4 стиха́. В сре́ду на у́трени, кано́н Креста́, со ирмосо́м на 6: и Богоро́дицы на 4, и свята́го на 4. А́ще ли пое́тся святы́й на 6, оставля́ются о́ба му́ченична во окто́ихе, и пое́тся кре́стный кано́н со ирмосо́м на 4: и Богоро́дицы на 4: и свята́го на 6. А́ще бу́дет два́ святы́х, оставля́ется во окто́ихе кано́н Богоро́дице, и пое́м святы́м на 8. В четверто́к на у́трени, пое́м кано́н святы́х апо́столов: со ирмосо́м на 6: и свята́го Никола́а на 4: и мине́и свята́го на 4. А́ще ли пое́тся святы́й на 6: пое́м кано́н апо́столов, со ирмосо́м, и с Богоро́дичным на 5: и свята́го Никола́а с Богоро́дичным на три́: и мине́и на 6. А́ще бу́дет два́ святы́х: пое́м кано́н апо́столом, со ирмосо́м на 6, и святы́м на 8. В пято́к пое́м, я́коже и в сре́ду явле́но е́сть, неизме́нно. По 3-й пе́сни, седа́лен свято́му: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. А́ще два́ святы́х бу́дут, и и́м два́ кондака́, и два́ седа́льна: и свято́му глаго́лем пре́жде конда́к, а́ще бу́дет, и и́кос. Та́же седа́лен ему́же. Сла́ва, седа́лен друго́му свято́му: И ны́не Богоро́дичен. А друго́му свято́му конда́к и и́кос глаго́лем по 6-й пе́сни. А́ще бу́дет предпра́зднство, или́ попра́зднство, глаго́лем вме́сто Богоро́дична: И ны́не, пра́здника. А́ще бу́дет свято́му на 6, седа́лен ему́ глаго́лем два́жды: Сла́ва, и ны́не пра́здника. По 6-й пе́сни, конда́к и и́кос свято́му, а́ще е́сть: а́ще ли ни, тогда́ глаго́лем конда́к свято́му о́бщий, проти́во святи́тельства, или́ преподо́бства его́. А́ще бу́дет предпра́зднство, глаго́лем конда́к и и́кос пра́зднику. А́ще бу́дет свято́му с полиеле́ем, или́ со бде́нием, тогда́ глаго́лем конда́к и и́кос свято́му. А в предпра́зднство, или́ попра́зднство, глаго́лем конда́к и и́кос си́м о́бразом: По 3-й пе́сни, конда́к и и́кос пра́здника: Та́же седа́лен свято́му два́жды. Сла́ва и ны́не, седа́лен пра́здника: и про́чее по ряду́, я́коже указа́ся во уста́ве.

О свети́льнах, ка́ко глаго́лются во седми́це кроме́ неде́ли.

Свети́лен во окто́ихе: Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен его́. А́ще ли бу́дет в мине́и свети́лен свята́го, рцы́ его́ на Сла́ву, по́сле дневна́го свети́льна. И ны́не, Богоро́дичен его́. А́ще ли бу́дет в мине́и два́ святы́х, и свети́льна два́: И глаго́лем 1 во окто́ихе. Та́же свята́го: Сла́ва, друга́го свята́го. И ны́не, Богоро́дичен его́. А́ще ли среда́, или́ пято́к: И ны́не, Крестобогоро́дичен во окто́ихе. В суббо́ту же, а́ще и́мать рядовы́й святы́й, по 9-й пе́сни, свети́лен глаго́лем свята́го пре́жде мине́и. Та́же, Сла́ва, во окто́ихе свети́лен. И ны́не, Богоро́дичен его́. Си́це глаго́лются свети́льны, егда́ окто́их с мине́ею пое́тся. На хвали́тех свято́му, а́ще бу́дет, и коли́ко ука́зано во уста́ве. Сла́ва, свято́му: И ны́не, Богоро́дичен по гла́су свята́го. Посе́м глаго́лем: Сла́ва тебе́ показа́вшему на́м све́т. А́ще не бу́дет свято́му на хвали́тех, тогда́ глаго́лем: Тебе́ сла́ва подоба́ет: На стихо́вне во окто́ихе. Сла́ва, свято́му, а́ще е́сть. И ны́не, Богоро́дичен, по гла́су свята́го. А́ще ли ни, тогда́ глаго́лем: Сла́ва и ны́не, во окто́ихе. А́ще бу́дет свято́му на у́трени сти́х с запе́вом, тогда́ глаго́лем на стихо́вне во окто́ихе со стихи́. Пе́рвый: Испо́лнихомся зау́тра: Вторы́й: И бу́ди све́тлость: Та́же глаго́лем запе́в свято́му, кото́рый прилучи́тся, да сти́х, и Сла́ва, ему́же: И ны́не, Богоро́дичен. А на вече́рни, на стихо́вне глаго́лем та́кожде. А́ще бу́дет предпра́зднство, или́ попра́зднство, егда́ окто́их не пое́тся, тогда́ на стихо́вне глаго́лем пра́здника, со стихи́. А́ще бу́дет свято́му сти́х с запе́вом, а по́сле стихо́в пра́здника пред Сла́вою пра́здничною, глаго́лем сти́х свято́му с запе́вом. Сла́ва, свято́му. И ны́не, пра́здника. А на вече́рни на стихо́вне, глаго́лем та́кожде. По́сле, Бла́го е́сть: по трисвято́м тропа́рь свято́му. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, по гла́су тропаря́ свята́го. А́ще предпра́зднство, или́ попра́зднство, тогда́ глаго́лем тропа́рь свято́му. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. А́ще не́сть тропаря́ свято́му, тогда́ глаго́лем еди́н тропа́рь пра́здника. А́ще не бу́дет предпра́зднства, или́ попра́зднства, глаго́лем тропа́рь свято́му о́бщий, проти́во святи́тельства, или́ преподо́бства его́: Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, по гла́су тропаря́. На 1-м часе́, Сла́ва, тропа́рь свято́му: И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м, конда́к свято́му. А́ще дву́м святы́м два́ тропаря́, тогда́ глаго́лем тропа́рь свято́му. Сла́ва, тропа́рь друго́му свято́му. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м конда́к свято́му пе́рвому. На 3-м часе́ и на про́чиих, глаго́лем та́кожде: а конда́к пременя́ем. А́ще прилучи́тся предпра́зднство, или́ попра́зднство, и глаго́лем пре́жде тропа́рь пра́зднику: Та́же, Сла́ва, тропа́рь свято́му: И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м конда́к пра́здника непреме́нно на все́х часе́х. А́ще бу́дет и свято́му на 6: Си́це твори́ на вся́к де́нь. А́ще не бу́дет свято́му, или́ святы́м дву́м тропаря́, ни кондака́, а́ще не бу́дет предпра́зднства, или́ попра́зднства, тогда́ глаго́лем на часе́х тропа́рь, и конда́к свято́му о́бщий, проти́во святи́тельства или́ преподо́бства его́. По́сле, Осла́би: по трисвято́м глаго́лем конда́к пре́жде хра́му Христо́ву: та́же дню́, и хра́му свята́го, и свято́му рядово́му, а́ще е́сть. Сла́ва, Со святы́ми упоко́й: И ны́не, конда́к хра́му Богоро́дицы. А́ще не бу́дет хра́ма Богоро́дицы, тогда́ глаго́лем. И ны́не: Предста́тельство христиа́н: А́ще предпра́зднство, или́ попра́зднство Христо́во, и глаго́лем пре́жде конда́к пра́зднику Христо́ву, и про́чая ря́дом: Кондака́ же хра́му Христо́ву не глаго́лем. Си́це глаго́лем: а́ще литурги́а не быва́ет. На литурги́и блаже́нны во окто́ихе на 6.

Зри́ А́ще бу́дет пе́снь свято́му, кото́рую ука́жет во уста́ве, тогда́ глаго́лем во окто́ихе, на 4: И свято́му пе́снь на 4. А́ще бу́дет дву́м святы́м, а и́м ука́жет во уста́ве, коему́ждо пе́снь, и тогда́ окто́их оставля́ется. А́ще бу́дет предпра́зднство, или́ попра́зднство, и тогда́ глаго́лем я́коже ука́жет во уста́ве.

Зри́ По вхо́де глаго́лем тропа́рь, пре́жде хра́му Христо́ву, и хра́му Богоро́дицы, та́же дню́, и хра́му свята́го, и свято́му рядово́му, а́ще е́сть. Та́же конда́к хра́му Христо́ву, и дню́, и хра́му свята́го, и свято́му рядово́му а́ще е́сть. Та́же, Сла́ва: Со святы́ми упоко́й: И ны́не, конда́к хра́му Богоро́дицы. А́ще не бу́дет хра́ма Богоро́дицы: И ны́не, глаго́лем: Предста́тельство христиа́н: А́ще бу́дет предпра́зднство, или́ попра́зднство Христо́во, глаго́лем, пре́жде тропа́рь пра́зднику Христо́ву, и хра́му Богоро́дицы: и про́чая ря́дом, а тропа́рь и конда́к тогда́ хра́му Христо́ву не глаго́лется: та́кожде и хра́му Богоро́дицы, в предпра́зднство и попра́зднство ея́ не глаго́лется. А́ще среда́ или́ пято́к, глаго́лем пре́жде тропа́рь дню́: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́: та́же хра́му Богоро́дицы, и хра́му свята́го, и свято́му рядово́му. Посе́м конда́к дню́: Вознесы́йся на кре́ст: и хра́му свята́го, и рядово́му свято́му. Сла́ва, Со святы́ми: И ны́не, хра́му Богоро́дицы. А иде́же не́сть хра́ма Богоро́дицы, то́чию еди́н хра́м Христо́в: по тропаре́ глаго́лем конда́к хра́му свята́го, и свято́му рядово́му. Сла́ва, Со святы́ми: И ны́не, хра́му Христо́ву. А иде́же не́сть хра́ма Христо́ва, и Богоро́дицы: глаго́лем: И ны́не, Предста́тельство христиа́н: А в предпра́зднство и попра́зднство тропа́рь и конда́к дню́. На литурги́и по вхо́де не глаго́лется и до отда́ния: зане́же окто́их не пое́тся. Проки́мен, апо́стол, аллилу́иа, Ева́нгелие, и прича́стен дню́: и я́коже ука́зано бу́дет во уста́ве. Та́кожде пое́м и в про́чыя дни́, кроме́ суббо́т и неде́ль.

Ука́з о слу́жбе суббо́тней

Егда́ пое́м Бо́г Госпо́дь, ве́чера кафи́сма 18. На Го́споди воззва́х, стихи́ры в мине́и свято́му, на 6. Сла́ва, свято́му, а́ще и́мать: а́ще ли ни, Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен 1-й по гла́су настоя́щему. На стихо́вне во окто́ихе му́ченичны 4, и́же пи́саны на Го́споди воззва́х, еди́н оставля́ем 1-й. А запе́в: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́: И други́й: Поми́луй на́с Го́споди, поми́луй на́с: Сла́ва, свято́му, а́ще и́мать: А́ще ли ни, Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен во окто́ихе. По О́тче на́ш: тропа́рь свято́му. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сный настоя́щаго гла́са. Ектениа́, и отпу́ст. На повече́рии в пято́к по́сле Досто́йно, по трисвято́м, тропа́рь хра́му Христо́ву, и хра́му Богоро́дицы. А свята́го, или́ святы́я хра́му в пято́к тропа́рь не глаго́лется. Та́же Апо́столи, му́ченицы и проро́цы: Сла́ва, Со святы́ми упоко́й: И ны́не, Я́ко нача́тки: А́ще предпра́зднство или́ попра́зднство, глаго́лем конда́к пра́зднику. А́ще бу́дет свято́му со славосло́вием, глаго́лем конда́к свято́му. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. Полу́нощницу пое́м по обы́чаю. То́чию а́ще бу́дет пра́здник Влады́чень, или́ Богоро́дицы, пою́тся со отда́нием: или́ Рождество́ Предте́чи, и Усекнове́ние, и Петра́ и Па́вла, и хра́ма свята́го: и на собо́р Богоро́дицы и на собо́р Иоа́нна Предте́чи. И глаго́лем по 1-м трисвято́м тропа́рь, а по 2-м трисвято́м конда́к, я́коже указа́ся в понеде́льник. На у́трени, на Бо́г госпо́дь: тропа́рь свято́му, два́жды. Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен по гла́су тропаря́ свята́го, а не настоя́щаго гла́са: поне́же Богоро́дичен воскре́сен гла́са глаго́лется по 1-м седа́льне. И ны́не: А́ще же святы́й с полиеле́ем, тогда́ глаго́лем, на Бо́г Госпо́дь, по тропаре́ свята́го Богоро́дичен воскре́сен гла́са. А́ще бу́дет в суббо́ту предпра́зднство, или́ попра́зднство, на Бо́г госпо́дь, глаго́лем тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, тропа́рь свято́му: И ны́не, пра́здника. А́ще не бу́дет тропаря́ свято́му, тогда́ глаго́лем тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, и ны́не, то́йже. Та́же глаго́лем кафи́сму 16. По кафи́сме ектениа́: и седа́льны во окто́ихе, му́ченичны два́, 1-й и 2-й. Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен воскре́сный 1: и чте́ние. Посе́м непоро́чны. По непоро́чных ектениа́. И седа́льны во окто́ихе му́ченичны два́, 3-й, 4-й, и поко́ин. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, И чте́ние. Псало́м 8. И пое́м кано́ны: В суббо́ту всегда́ предваря́ет в мине́и святы́х: И пое́м свята́го мине́и со ирмосо́м на 6: та́же хра́ма свята́го, на 4: и во окто́ихе му́ченичен кано́н на 4. А́ще же два́ святы́х, в мине́и пое́м еди́ному кано́н со ирмосо́м на 6: и друго́му на 4: и му́ченичен кано́н окто́иха на 4: хра́ма же кано́н оставля́ется. А́ще же хра́м Христо́в, или́ Богоро́дицы: и пое́м пре́жде хра́ма кано́н со ирмосо́м на 6: ирмо́с по два́жды, тропари́ на 4: И свята́го на 4: во окто́ихе му́ченичен кано́н на 4. А́ще же святы́й, на 6: И пое́м хра́ма со ирмосо́м на 4: и свята́го на 6: и во окто́ихе на 4.

Ве́домо же бу́де и сие́ В ку́ю суббо́ту ни бу́ди славосло́вие прилучи́тся, на у́трени зри́ кано́н хра́ма, а́ще е́сть Христо́в, или́ Богоро́дицы, со ирмосо́м на 6: ирмо́с по два́жды: тропари́ на 4: и свята́го, на 8. По 9-й пе́сни свети́лен свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. По 3-й пе́сни седа́лен свято́му дневно́му. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен его́. По 6-й пе́сни конда́к свято́му, и и́кос. А́ще же где́ аллилу́иа в суббо́ту не пою́т, и пою́т всю́ слу́жбу рядово́му свято́му, я́коже указа́ся. А́ще же не́сть свято́му тропаря́, и кондака́, тогда́ глаго́лем тропа́рь о́бщий свято́му, проти́в преподо́бства его́, во о́бщих тропаре́х и кондака́х. По 9-й пе́сни, свети́лен пре́жде свято́му. Та́же, Сла́ва, во окто́ихе: И ны́не, Богоро́дичен его́. А́ще же ни, Свети́лен во окто́ихе: И́же ме́ртвыми: Сла́ва, и ны́не: Мы́ о тебе́ хва́лимся: А́ще бу́дет славосло́вие свято́му в суббо́ту: свети́лен свято́му два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен его́. А́ще же не́сть на хвали́тех свято́му стихи́р, тогда́ глаго́лем: Тебе́ сла́ва подоба́ет: и Сла́ва Тебе́ показа́вшему на́м све́т. А во окто́ихе стихи́р на хвали́тех не пое́м, но пое́м и́х на стихо́вне, А́ще же пое́м свято́му на хвали́тех стихи́ры: тогда́, Тебе́ сла́ва подоба́ет: сего́ стиха́ не глаго́лем: но по стихи́рах глаго́лем, Сла́ва тебе́ показа́вшему на́м све́т. Посе́м, Испо́лним у́треннюю моли́тву: и на стихо́вне, во окто́ихе, и́же су́ть пи́саны на хвали́тех, му́ченицы 4: запе́вы же глаго́лем обы́чны: 1-й, Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́ Го́споди: 2-й, И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на на́с: А 4-й поко́ин оставля́ем. Сла́ва, свято́му, а́ще и́мать: а́ще ли ни, Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен и́х. Стиховенныя же во окто́ихе оставля́ем, егда́ пое́м в суббо́ту, Бо́г госпо́дь: по Бла́го е́сть: и по трисвято́м, тропа́рь свято́му. Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен у́тренний, во гла́с тропаря́ свята́го. А́ще бу́дет предпра́зднство, или́ попра́зднство, глаго́лем тропа́рь свято́му. Сла́ва, и ны́не, пра́здника. А́ще бу́дут два́ святы́х, в предпра́зднства или́ попра́зднства, а и́м два́ тропаря́: и глаго́лем тропа́рь свято́му: сла́ва, тропа́рь друго́му свято́му: И ны́не, пра́здника. А́ще не бу́дет тропаря́ свято́му, тогда́ глаго́лем тропа́рь пра́здника еди́н. Пото́м ектениа́, и ча́с 1-й: На 1-м часе́ глаго́лем: Сла́ва, тропа́рь свято́му: И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м конда́к свято́му. А́ще предпра́зднство, или́ попра́зднство, глаго́лем тропа́рь пра́здника. Сла́ва, свято́му: И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м конда́к пра́здника. А́ще два́ святы́х, а и́м два́ тропаря́, и глаго́лем тропа́рь пра́здника: Сла́ва, свято́му: И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По трисвято́м конда́к пра́здника: На 3-м часе́ тропа́рь пра́здника: Сла́ва, тропа́рь друго́му свято́му, а конда́к пра́здника на все́х часе́х непреме́нно, кроме́ вели́каго свята́го с полиеле́ем: тогда́ бо конда́к пременя́ем. А́ще не бу́дет тропаря́ свято́му, тогда́ тропа́рь, и конда́к глаго́лем пра́зднику. И посе́м отпу́ст, и многоле́тие. Та́же лити́а обы́чная. На литурги́и блаже́нна во окто́ихе на 6. А́ще же и́мать святы́й пе́снь, глаго́лем пре́жде свято́му пе́снь 3-ю́, со ирмосо́м на 4, и во окто́ихе на 4. По вхо́де пре́жде тропа́рь Христо́ву хра́му, и Богоро́дицы. Тропа́рь дню́: Апо́столи, му́ченицы, проро́цы: Та́же, за упоко́й: Помяни́ Го́споди я́ко бла́г: А́ще же святы́й рядовы́й и́мать тропа́рь: и Помяни́ Го́споди не глаго́лем. Та́же конда́к хра́му Христо́ву, и Богоро́дицы, и свято́му рядово́му. Сла́ва, Со святы́ми упоко́й: И ны́не: Я́ко нача́тки: А́ще предпра́зднство, или́ попра́зднство, по вхо́де тропа́рь пра́зднику и хра́му свята́го, и свято́му рядово́му. Та́же конда́к хра́му свята́го: Сла́ва, свято́му рядово́му: И ны́не, пра́здника. А́ще хра́м Христо́в, и хра́му Христо́ву тропа́рь и конда́к в предпра́зднство и попра́зднство Христо́во не глаго́лется: та́кожде и хра́му Богоро́дицы, в предпра́зднство и попра́зднство Ея́: тропа́рь и конда́к не глаго́лется. Проки́мен, апо́стол, аллилу́иа, Ева́нгелие, и прича́стен пре́жде свято́му, и пото́м ря́д. А́ще свято́му апо́стола не́сть, тогда́ проки́мен, апо́стол, аллилу́иа, Ева́нгелие и прича́стен дне́, и за упоко́й. А от неде́ли мытаря́ и фарисе́а, и до неде́ли все́х святы́х, проки́мен, апо́стол, аллилу́иа, Ева́нгелие, и прича́стен, пре́жде суббо́те, и пото́м свято́му. А́ще свято́му не́сть апо́стола, и ева́нгелиа, и прича́стна, тогда́ за упоко́й.

Зри́ Ука́з о хра́ме Христо́ва Воскресе́ния, ка́ко подоба́ет в суббо́ту на у́трени кано́н пе́ти настоя́щаго гла́са

Пое́м кано́н воскре́сен, ирмо́с по два́жды: тропари́ на 4: пое́м же си́це: два́ тропаря́ воскре́сны и крестовоскре́сен еди́н, и Богоро́дичен еди́н: и свято́му в мине́и на 4: и во окто́ихе на 4. А́ще же кано́н свято́му на 6: тогда́ пое́м кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, ирмо́с еди́ножды: и свято́му в мине́и на 6. и во окто́ихе на 4.

Зри́ А́ще прилучи́тся предпра́зднство, или́ попра́зднство Госпо́дских пра́здников или́ Богоро́дичных в суббо́ту, и в про́чыя дни́ седми́цы кроме́ неде́ли. Та́кожде в Положе́ние ри́зы Ея́ во Влахе́рнах, и на Положе́ние Честна́го по́яса, окто́их не пое́тся. Ра́зве догматика на Го́споди воззва́х, в пято́к ве́чера: но пое́тся слу́жба вся́ предпра́зднству или́ попразднству ку́пно со святы́м, я́коже уста́в изъявля́ет.

Кано́н моле́бный ко Пресвяте́й Богоро́дице изря́дный

Творе́ние благочести́вейшаго царя́ господи́на Фео́дора Ду́ки Ла́скаря.

Благослове́н Бо́г на́ш: Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Царю́ небе́сный:

Трисвято́е: по О́тче на́ш: Свяще́нник: Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство:

Та́же, Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся:

Псало́м 142.

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя́ в пра́вде Твое́й! И не вни́ди в су́д с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю вся́к живы́й. Я́ко погна́ вра́г ду́шу мою́, смири́л е́сть в зе́млю живо́т мо́й: посади́л мя́ е́сть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне́ ду́х мо́й, во мне́ смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни́ дре́вния, поучи́хся во все́х де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́: душа́ моя́ я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя́ Го́споди, исчезе́ ду́х мо́й: не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ро́в. Слы́шану сотвори́ мне́ зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя́ упова́х: скажи́ мне́ Го́споди пу́ть, во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взя́х ду́шу мою́. Изми́ мя́ от вра́г мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя́ твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты́ еси́ Бо́г мо́й: Ду́х Тво́й благи́й наста́вит мя́ на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́, и погуби́ши вся́ стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко а́з ра́б Тво́й е́смь.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа: Та́же Бо́г Госпо́дь:

Та́же тропа́рь Богоро́дице:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице помози́, на ны́ милосе́рдовавши: потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщы́, Тя́ бо и еди́ну наде́жду и́мамы. Два́жды.

Не умолчи́м никогда́ Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати недосто́йнии: а́ще бо Ты́ не бы́ предстоя́ла моля́щи, кто́ бы на́с изба́вил от толи́ких бе́д? кто́ же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? не отсту́пим Влады́чице от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Посе́м псало́м 50.

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя́: я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х: я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся: омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие: возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и ду́ха Твоего́ свята́го не отими́ от мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́ и ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́: возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н: се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны иерусали́мския: тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

И начина́ем кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы, без ирмосо́в.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в, и раздели́в мо́ре: Изра́иля же беглеца́ пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ско́рбных наведе́ния обурева́ют смире́нную мою́ ду́шу, и напа́стей о́блацы мое́ покрыва́ют се́рдце, Богоневе́стная: но Све́т ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный, возсия́й мне́ све́т ра́достный.

От безме́рных ну́ждей и скорбе́й и от враго́в лю́тых, и напа́стей жите́йских изба́влься, Всепречи́стая, кре́пкою си́лою Твое́ю, воспева́ю, велича́ю безме́рную Твою́ ми́лость, и е́же ко мне́ Твое́ утеше́ние.

Сла́ва: Ны́не наде́яся, к Твоему́ прибего́х заступле́нию кре́пкому, и к Твоему́ покро́ву вседу́шно притеко́х: и коле́на приклоня́ю Влады́чице, и пла́чу, и стеню́, не пре́зри мене́ окая́ннаго, Христиа́ном прибе́жище.

И ны́не: Не умолчу́ вопи́ти ясне́йше вели́чия Твоя́: а́ще бо не Ты́, Отрокови́це, всегда́ предстоя́ла еси́ о мне́ моля́щи Сы́на Твоего́, кто́ бы от толи́кия бу́ри, и лю́тых бе́д изба́вил мя́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га верхотво́рче Го́споди, и це́ркве зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Недоуме́вый от все́х, боле́зненно зову́ Ти: предвари́ те́плое предста́тельство, и Твою́ по́мощь да́ждь ми́ рабу́ Твоему́ смире́нному и окая́нному, Твоего́ заступле́ния и́щущему те́пле.

Удиви́ла еси́ вои́стинну ны́не на мне́, Влады́чице, благодея́ния Твоя́ Отрокови́це, и ми́лости Твоя́. Те́мже сла́влю Тя́, и воспева́ю, и почита́ю мно́гое и безме́рное смотре́ние Твое́.

Сла́ва: Бу́ря мя́ обурева́ет напа́стей Влады́чице, и ско́рбных треволне́ния погружа́ют: но предвари́вши ру́ку ми́ да́ждь по́мощи, те́плое заступле́ние, и предста́тельство Твое́.

И ны́не: И́стинную Богоро́дицу испове́дую Влады́чице, Тя́ сме́рти держа́ву потреби́вшую: я́ко бо оживля́ющая, от у́з а́довых к животу́ возвела́ еси́ мя́, в зе́млю те́кшаго.

Сие́ по 3-й и по 6-й пе́сни то́кмо:

Спаси́ от бе́д рабы́ Твоя́ Богоро́дице, я́ко вси́ по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

При́зри благосе́рдием всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Ектениа́: Поми́луй на́с, Бо́же:

Возгла́с: Я́ко ми́лостив:

И а́бие глаго́лем тропа́рь, гла́с 2:

Моле́ние те́плое, и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бе́д изба́ви на́с, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва Человеколю́бче.

И где́ про́чее ино́е обря́щу заступле́ние? ка́мо прибе́гну? где́ же и спасу́ся? ку́ю те́плую возъи́мам помо́щницу, скорбьми́ жите́йскими и бу́рями, увы́ мне́, коле́блему? на Тя́ еди́ну упова́ю, и дерза́ю, и хвалю́ся, и притека́ю к покро́ву Твоему́, спаси́ мя́.

Реку́ сла́дкую ми́лости Твоея́, бога́тыми дарми́ ороси́вшую, всеокая́нную и смире́нную ду́шу мою́ Всечи́стая, напа́стей и скорбе́й пе́щию сожже́нную, велича́ю, пропове́дую и притека́ю к покро́ву Твоему́, спаси́ мя.

Сла́ва: Тя́ Чи́стую, Тя́ Де́ву и Нескве́рную, еди́ну и́мам сте́ну необори́мую, прибе́жище, покро́в кре́пкий, ору́жие спасе́ния: не пре́зри мене́ блу́днаго, наде́ждо ненаде́емых, немощству́ющих по́моще, оскорбля́емых ра́досте и заступле́ние.

И ны́не: Ка́ко изрещи́ Твоя́ по досто́инству возмогу́ безме́рныя щедро́ты, о Влады́чице, я́же мою́ всегда́ ду́шу лю́те оскорбля́емую, я́ко во́ды обыше́дшыя? но, о Твоего́ про́мысла и благодея́ния, его́же безу́мно окая́нный погуби́х!

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́ Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? но обрати́ мя́ и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Благода́рно вопию́ Ти: ра́дуйся, Ма́ти Де́во, ра́дуйся, Богоневе́сто, ра́дуйся, Боже́ственный покро́ве, ра́дуйся, Ору́жие и стено́ неруши́мая: ра́дуйся, Предста́тельство и по́моще и спасе́ние, и́же к Тебе́ притека́ющым ве́рою. Два́жды.

Сла́ва: Ненави́дящии мя́ всу́е, стре́лы и мечи́ и ро́в угото́ваша, и и́щут всеокая́ннаго моего́ те́ла исто́ргнути, и низвести́ в зе́млю жела́ют: но от си́х Чи́стая, предвари́вши спаси́ мя.

И ны́не: Ки́й тебе́ да́р принесу́ благодаре́ния, за я́же наслади́хся Твои́х дарова́ний, и Твоея́ безме́рныя благосты́ни? те́мже у́бо сла́влю, песносло́влю и велича́ю Твою́ неизрече́нную ко мне́ ми́лость.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся я́ко Ио́на: от тли́ Бо́же, возведи́ мя.

О́блацы ско́рбных покры́ша окая́нную мою́ ду́шу и се́рдце, и помраче́ние вво́дят мне́ Отрокови́це: но ро́ждшая Све́т непристу́пный, изжени́ сия́ дале́че, дохнове́нием Боже́ственныя моли́твы Твоея́.

Утеше́ние в ско́рбех ве́м, и неду́гов врача́ Тя зна́ю, и всесоверше́нное сокруше́ние сме́рти, и реку́ живота́ неизчерпа́емую, и все́х су́щих в напа́стех ско́рое и бы́строе заступле́ние.

Сла́ва: Не скрыва́ю глубины́ Твоея́ ми́лости, и то́к безме́рных чуде́с, и исто́чник приснотеку́щий вои́стинну, я́же ко мне́ ми́лости Твоея́ Влады́чице: но все́м испове́дую, и вопию́, и пропове́дую, и веща́ю.

И ны́не: Обыдо́ша мя́ жите́йския бу́ри, я́ко пче́лы со́т Де́во, и мое́ содержа́щыя се́рдце уязвля́ют стре́лы скорбе́й: но да обря́щу Тя́ помо́щницу, и гони́тельницу, и изба́вительницу, Всепречи́стая.

Та́же: Спаси́ от бе́д: и При́зри благосе́рдием: Ектениа́ ма́лая.

Возгла́с: Ты́ бо еси́ Ца́рь ми́ра:

И по возгла́се а́бие конда́к, гла́с 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́ я́ко блага́я на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно Богоро́дице, чту́щих Тя́.

И проки́мен, гла́с 4: Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

Сти́х: Слы́ши дщи́ и ви́ждь, и приклони́ у́хо твое́.

Ева́нглие от Луки́, зача́ло 4:

Во дни́ о́ны, воста́вши Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием во гра́д Иу́дов. И вни́де в до́м Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бы́сть, я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты́ в жена́х, и благослове́н пло́д чре́ва Твоего́. И отку́ду мне́ сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне́? Се́ бо я́ко бы́сть гла́с целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Е́й от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася ду́х мо́й о Бо́зе Спа́се мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́: се́ бо от ны́не ублажа́т Мя́ вси́ ро́ди. Я́ко сотвори́ мне́ вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с не́ю я́ко три́ ме́сяцы, и возврати́ся в до́м Сво́й.

Ли́к: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, гла́с 6: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.

Та́же: Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Гла́с 6:

Не вве́ри мя́ челове́ческому предста́тельству, Пресвята́я Влады́чице, но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: ско́рбь бо обдержи́т мя́, терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния, покро́ва не и́мам, ниже́ где́ прибе́гну окая́нный, всегда́ побежда́емь, и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́ Влады́чице ми́ра: упова́ние и предста́тельство ве́рных, не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

Ектениа́: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ ми́р Тво́й ми́лостию и щедро́тами, возвы́си ро́г христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны́ ми́лости Твоя́ бога́тыя: моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и: си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́: предста́тельствы честны́х небе́сных си́л безпло́тных: честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна: святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол: святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны и все́х святы́х: мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши на́с, гре́шных, моля́щихся Тебе́ и поми́луй на́с.

Ли́к: Го́споди поми́луй, 12.

Возгла́с: Ми́лостию и щедро́тами:

Пе́снь 7.

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно, и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́ Го́споди Бо́же во ве́ки.

Све́т ро́ждшая Богоро́дице, помраче́на мя́ но́щию грехо́в просвети́ Ты́, Све́та су́щи прия́телище чи́стое и непоро́чное, да любо́вию Тя́ сла́влю.

Покро́в бу́ди и предста́тельство, и заступле́ние, и похвала́ Де́во, обнаже́ну мне́ ны́не вся́кия по́мощи, безпо́мощных си́ло и наде́ждо ненаде́емых.

Сла́ва: Все́ю душе́ю и мы́слию, и се́рдцем и устна́ми Тя́ сла́влю, наслади́вся Твои́х вели́ких дарова́ний: но о Твоея́ благосты́ни, и безме́рных Твои́х чуде́с!

И ны́не: Ви́ждь ми́лостивым о́ком Твои́м, и посети́ озлобле́ние е́же и́мам: и лю́тых напа́стей и вре́да и бе́д, и от искуше́ний мя́ изба́ви безме́рною ми́лостию Твое́ю.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася, и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Благоутро́бия ра́ди ми́лости Твоея́ Де́во, не пре́зри Чи́стая, потопля́емаго мене́ бу́рею жите́йских во́лн: но да́ждь ми́ ру́ку по́мощи, утесня́ему озлобле́ньми жите́йскими.

Обстоя́ния и ско́рби и ну́жды обрето́ша мя́, Чи́стая, и напа́сти жите́йския, и искуше́ния отвсю́ду мя́ обыдо́ша: но предста́ни ми́, и заступи́ мя кре́пким Твои́м покро́вом.

Сла́ва: В бу́рях да обря́щу Тя́ приста́нище, в печа́лех ра́дость и весе́лие, и в неду́зех ско́рую по́мощь, и в беда́х изба́вительницу, и предста́тельницу во искуше́ниих.

И ны́не: Ра́дуйся Престо́ле огнеобра́зный Госпо́день, ра́дуйся Боже́ственная и манноприе́мная ру́чко, ра́дуйся златы́й свети́льниче, свеще́ неугаси́мая, ра́дуйся де́вам сла́во, и ма́терем украше́ние и похвало́.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с: те́м Тя́ Богоро́дицу, а́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

К кому́ прибе́гну ино́му Чи́стая? где́ притеку́ про́чее, и спасу́ся? ка́мо иду́? ко́е же обря́щу прибе́жище? ко́е те́плое заступле́ние? ку́ю в ско́рбех помо́щницу? на Тя́ еди́ну упова́ю, и о Тебе́ еди́ней хвалю́ся, и на Тя́ дерза́я прибего́х.

Не́сть исчи́слити возмо́жно вели́чия Твоя́ Богоневе́сто, и глубину́ неиспыта́тельну изрещи́, па́че ума́ чуде́с Твои́х, соверше́нных вы́ну любо́вию Тя́ чту́щым, и ве́рою покланя́ющымся, я́ко вои́стинну Бо́га ро́ждшей.

Сла́ва: В пе́снех благода́рных славосло́влю, и почита́ю безме́рную ми́лость, и мно́гую си́лу Твою́ все́м испове́дую, и благодея́ния Твоя́, я́же истощи́ла еси́ на мя́, пропове́дую, велича́ю душе́ю же и се́рдцем, и мы́слию, и язы́ком всегда́.

И ны́не: Моле́ние мое́ приими́ убо́гое, и пла́ча моего́ не пре́зри, и сле́з, и стена́ния, но заступи́ мя я́ко блага́я, и проше́ния испо́лни: мо́жеши бо вся́ я́ко всемо́щнаго Влады́ки Бо́га Ма́ти, а́ще возмаа́еши то́кмо моему́ окая́нному смире́нию.

И а́бие:

Досто́йно е́сть, я́ко вои́стинну блажи́ти Тя́ Богоро́дицу, присноблаже́нную и пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем.

И кади́т свяще́нник же́ртвенник и лю́ди, и мы́ пое́м настоя́щыя Богоро́дичны, гла́с 8:

Вы́шшую небе́с и чи́стшую све́тлостей со́лнечных, изба́вльшую на́с от кля́твы, Влады́чицу ми́ра пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в немощству́ет те́ло, немощству́ет и душа́ моя́: к Тебе́ прибега́ю, Благода́тней, наде́ждо ненаде́жных, Ты́ ми́ помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, приими́ моле́ние недосто́йных ра́б Твои́х, да хода́тайствуеши к ро́ждшемуся от Тебе́: о Влады́чице ми́ра, бу́ди хода́таица!

Пое́м приле́жно Тебе́ пе́снь ны́не всепе́той Богоро́дице ра́достно, со Предте́чею, и все́ми святы́ми, мо́ли Богоро́дице, е́же уще́дрити ны́.

Вся́ а́нгелов во́инства, Предте́че Госпо́день, апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси́ с Богоро́дицею сотвори́те моли́тву, во е́же спасти́ся на́м.

Трисвято́е: по О́тче на́ш: Свяще́нник: Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство:

И тропари́ сия́, гла́с 6:

Поми́луй на́с, Го́споди, поми́луй на́с:

Сла́ва: Го́споди, поми́луй на́с:

И ны́не: Милосе́рдия две́ри:

Ектениа́: Поми́луй на́с, Бо́же:

Возгла́с: Услы́ши ны́, Бо́же, Спаси́телю на́ш:

Моли́тва ко Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице:

О Пресвята́я Влады́чице и Госпоже́ Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву на́шу, и сохрани́ от наве́т злы́х челове́к, и от напра́сныя сме́рти, и да́руй на́м пре́жде конца́ покая́ние. На моле́ние на́ше умилосе́рдися, и ра́дость вме́сто печа́ли да́руй. И изба́ви на́с, Госпоже́, от вся́кия беды́ и напа́сти, ско́рби и боле́зни, и от вся́каго зла́, и сподо́би на́с, гре́шных рабо́в свои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники на́с бы́ти сподо́би Ца́рствия небе́снаго, и жи́зни ве́чныя, со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки.

Ли́к: Ами́нь.

Та́же, Прему́дрость: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ли́к: Честне́йшую херуви́м:

Свяще́нник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же:

Ли́к: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

Свяще́нник твори́т отпу́ст.

Велича́ние:

Велича́ем Тя́, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чти́м о́браз Тво́й святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния все́м с ве́рою притека́ющым.


Источник: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Издательский отдел Московского Патриархата малой вечерни, великой вечерни, бденной, полиелейной, шестеричной служб, утрени без бдения. Найти можно в Типиконе. Кни́га моле́бна с Бо́гом святы́м осмогла́сника, содержа́щая в себе́ подоба́ющее возсле́дование воскре́сныя слу́жбы осми́ гласо́в с шестию́ дне́й

Комментарии для сайта Cackle