Пятница

В четверг вечера

На Го́споди воззва́х, поста́вим стихо́в 6: и пое́м настоя́щия подо́бны 3. Гла́с 4.

Подо́бен: Да́л еси́ зна́мение:

Присноблаже́нный сподо́бившеся целова́ти ве́рнии, Кре́ст Тво́й Го́споди, и́мже на́с спа́сл еси́, воспева́ем Твое́ благоутро́бие, и мо́лим Тя́ приле́жно, все́м пода́ждь ра́дование Спа́се спасе́ния Твоего́, в покая́нии да́вый на́м ви́дети Твое́ воста́ние, и честна́я страда́ния.

Умерщвле́ние претерпе́л еси́ на Кресте́ простира́емь, умертви́вый сме́рть, и ме́ртвыя воскреси́вый живоно́сным сло́вом: те́мже молю́ Тя, умерщвле́ную мою́ ду́шу грехо́м, оживи́ Го́споди, подая́ ми умиле́ние, и зо́л избавле́ние, во дне́х святы́х Твои́х поще́ния, Человеколю́бче.

И́на стихи́ра господи́на Фео́дора, гла́с 4.

Подо́бен: У́мнаго адама́нта:

Тво́й Кре́ст святы́й сподо́бившеся ра́достно ви́дети и облобыза́ти, мо́лим Тя́, Бо́же Спа́се на́ш, да и са́мыя Твоя́ пречи́стыя дости́гнем стра́сти, посто́м укрепля́еми, покланя́ющеся пое́м распя́тие, копие́, гу́бу и тро́сть, и́миже на́с обезсме́ртив, в дре́внюю па́ки сла́дости жи́знь возве́л еси́, я́ко Человеколю́бец: те́мже Тя́ благода́рно ны́не сла́вим.

И в Мине́и 3. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Проки́мен, псало́м 75, гла́с 8: Помоли́теся и воздади́те Го́сподеви Бо́гу на́шему. Сти́х: Ве́дом во Иуде́и Бо́г, во Изра́или ве́лие и́мя Его́.

Бытия́ чте́ние. [Быт. 10:32, 11:1–9.]

Сия́ племена́ сыно́в Но́евых по родо́м и́х, по язы́ком и́х: от си́х разсе́яшася о́строви язы́ков на земли́ по пото́пе. И бе́ вся́ земля́ устне́ еди́не, и гла́с еди́н все́м. И бы́сть внегда́ поити́ и́м от восто́к, обрето́ша по́ле в земли́ Сеннаа́рстей, и всели́шася та́мо. И рече́ челове́к бли́жнему своему́: прииди́те, сотвори́м пли́нфы, и испече́м и́х огне́м. и бы́сть и́м пли́нфа в ка́мень, и бре́ние вме́сто ме́ла. И реко́ша: прииди́те, сози́ждем себе́ гра́д и сто́лп, его́же ве́рх бу́дет да́же до небесе́: и сотвори́м себе́ и́мя, пре́жде не́же разсе́ятися на́м по лицу́ всея́ земли́. И сни́де Госпо́дь ви́дети гра́д и сто́лп, его́же созида́ша сы́нове челове́честии. И рече́ Госпо́дь: се́ ро́д еди́н, и устне́ еди́не все́х, и сие́ нача́ша твори́ти: и ны́не не оскуде́ют от ни́х вся́, ели́ка а́ще восхотя́т твори́ти. Прииди́те, и соше́дше смеси́м та́мо язы́к и́х, да не услы́шат ки́йждо гла́са бли́жняго [своего́]. И разсе́я и́х отту́ду Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́: и преста́ша зи́ждуще гра́д и сто́лп. Сего́ ра́ди нарече́ся и́мя его́ смеше́ние, я́ко та́мо смеси́ Госпо́дь устна́ всея́ земли́, и отту́ду разсе́я и́х Госпо́дь по лицу́ всея́ земли́.

Проки́мен, псало́м 76. Гла́с 8: Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м к Бо́гу, и вня́т ми́. Сти́х: В де́нь ско́рби моея́ Бо́га взыска́х.

При́тчей чте́ние. [Притч. 13:20–26, 14:1–6.]

Жела́ния благочести́вых наслажда́ют ду́шу: дела́ же нечести́вых дале́че от ра́зума. Ходя́й с прему́дрыми прему́др бу́дет: ходя́й же с безу́мными позна́н бу́дет. Согреша́ющих пости́гнут зла́я: пра́ведных же пости́гнут блага́я. Бла́г му́ж насле́дит сы́ны сыно́в: сокро́виществуется же пра́ведным бога́тство нечести́вых. Пра́веднии насладя́тся в бога́тстве ле́та мно́га: непра́веднии же поги́бнут вско́ре. И́же щади́т же́зл [сво́й,] ненави́дит сы́на своего́: любя́й же наказу́ет приле́жно. Пра́ведный яды́й насыща́ет ду́шу свою́: ду́ши же нечести́вых ску́дны. Му́дрыя жены́ созда́ша до́мы: безу́мная же раскопа́ рука́ма свои́ма. Ходя́й пра́во, бои́тся Го́спода: развраща́яй же пути́ своя́, обезче́стится. Из у́ст безу́мных же́зл досажде́ния: устне́ же му́дрых храня́т я́. Иде́же не́сть воло́в, я́сли чи́сты: а иде́же жи́та мно́га, я́вна волу́ кре́пость. Свиде́тель ве́рен не лже́т: разжиза́ет же ло́жная свиде́тель непра́веден. Взы́щеши прему́дрости у злы́х, и не обря́щеши: чу́вство же у му́дрых удо́бно.

На стихо́вне самогла́сен, гла́с 6:

От Го́спода смири́вшаго Себе́, да́же до распя́тия и сме́рти тебе́ ра́ди, навы́кши душе́ моя́, от возноше́ния смире́ния, и от смире́ния возноше́ния, о доброде́телех не возвыша́йся, ниже́ себе́ пра́ведну мня́щи бли́жняго осужда́й, я́коже велехва́льный фарисе́й: но в разуме́нии низложе́нном прегреше́ний твои́х па́мятствующи то́кмо, я́коже мыта́рь возопи́й: Бо́же, очи́сти мя́ гре́шнаго, и спаси́ мя́. [Два́жды.]

Му́ченичен: Му́ченицы Твои́ Го́споди, не отверго́шася Тебе́, ни отступи́ша от за́поведей Твои́х те́х моли́твами поми́луй на́с.

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен:

Подо́бен: Тридне́вно:

Всечи́стая я́ко ви́де Тя́ на Кресте́ ви́сима, вопия́ше: что́ стра́нное е́же ви́жду та́инство Сы́не Мо́й? ка́ко на Дре́ве умира́еши, пло́тию пове́шеный, живота́ Пода́телю?

Последование утрени

Тро́ичны гла́са. По 1-м стихосло́вии глаго́лем седа́льны Кре́стны Осмогла́сника.

По 2-м же стихосло́вии глаго́лем настоя́щий седа́лен господи́на Ио́сифа. Гла́с 4.

Подо́бен: Вознесы́йся на Кре́ст:

Воздержа́ния вре́мя освяща́яй, всечестны́й Кре́ст ви́дится, ему́же кла́няющеся дне́сь возопии́м: Влады́ко Человеколю́бче, того́ посо́бием пода́ждь прейти́ на́м про́чее вре́мя поще́ния во умиле́нии, и живоно́сныя Твоя́ ви́дети стра́сти, и́миже изба́вихомся. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен: Из безнача́льна Отца́ ро́ждшася, напосле́док Тя́ Христе́ Ро́ждшая, на Кресте́ ви́сима ви́дящи восклица́ше: увы́ Мне́ превозжеле́нный Иису́се, вопия́ше: ка́ко прославля́емый я́ко Бо́г от а́нгел, от беззако́нных ны́не челове́к, Сы́не хотя́й распина́ешися? Пою́ Тя Долготерпели́ве.

По 3-м стихосло́вии седа́лен, гла́с 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Све́т ду́ш на́ших ны́не зря́ще Христе́, Кре́ст Тво́й пречестны́й, и тому́ покланя́ющеся ра́достию я́сно возопии́м: сла́ва Тебе́, на не́м вознести́ся восхоте́вый. Сла́ва Тебе́, просвеще́й те́м всю́ тва́рь: в не́мже Тя́ непреста́нно пе́сньми сла́вим.

Крестобогоро́дичен. Подо́бен:

На кресте́ Тя вознесе́нна я́ко узре́ Безневе́стная Ма́ти Твоя́ Сло́ве Бо́жий, ма́терски рыда́ющи веща́ше: что́ но́вое, и стра́нное сие́ чу́до, Сы́не Мо́й? ка́ко жи́знь все́х приобща́ешися сме́рти, оживи́ти уме́ршия хотя́й я́ко благоутро́бен?

Псало́м 50. И кано́н честна́го Креста́. В Мине́и же пое́тся на Повече́рии. Кано́н, его́же краестро́чие: Покланя́емое вси́ пое́м Дре́во. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня:

Госпо́дню прише́дше дне́сь Кресту́, умо́м чи́стым, и благочести́вым ра́зумом, прииди́те поклони́мся: предлежи́т бо да́руя ему́ покланя́ющимся, освяще́ние же спаси́тельное, сия́ние, и сла́ву, и ми́лость.

Живодарова́тельный Кре́ст предлежа́щь, и зри́мый, светови́дное сия́ние благода́ти испуща́ет, присту́пим и прии́мем просвеще́ние весе́лия, и спасе́ние и оставле́ние, хвалу́ Го́сподеви принося́ще.

Предлежи́т стра́нное зря́щим виде́ние, Кре́ст честны́й, и я́коже исто́чник кипи́т Боже́ственными дарова́нии, и утоля́ет прегреше́ния, и боле́зни разреша́ет, и мудрова́ния укрепля́ет, чи́сто приходя́щим к нему́.

Же́зл прообража́ше Креста́ побе́ду, мо́ре секу́щий, и́мже мы́ ве́рою непотопле́нно препла́ваем жития́ во́ду непостоя́нную, и то́ков все́х греха́ избега́ем, и Боже́ственныя тишины́ исполня́емся.

Богоро́дичен: Егда́ Тя́ Ча́до неизрече́нно роди́х, боле́зней избего́х, и ка́ко ны́не вся́ боле́зней исполня́юся? Ви́жду бо Тя́ ви́сима я́ко злоде́я на Дре́ве, зе́млю неодержа́нно пове́сившаго, глаго́лаше Всечи́стая пла́чущи.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утвержде́й небеса́:

Кре́ст все́х благи́х пода́тельный, зри́тся покланя́емый, и вся́ тва́рь пра́зднует в ра́дости, просвеща́ема благода́тию, на не́м во́лею возне́сшагося Бо́га на́шего.

Осиява́еми све́том кре́стных лу́чь, преполове́нием свяще́ннаго воздержа́ния, омраче́ния грехо́в убежи́м и возопии́м: просвеще́ние все́х благоутро́бне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песносло́вим тя́ Кре́сте, и облобыза́ем ве́рою прося́ще, твои́м могу́тством изми́ на́с от се́тей вра́жиих, и упра́ви ны́ вся́ ко приста́нищу спасе́ния почита́ющия тя́.

Богоро́дичен: Умерщвле́ну жи́знь на Кресте́ зря́щи, и не терпя́щи боле́зни утро́б, рыда́ше Чи́стая Де́ва взыва́ющи: увы́ Сы́не Мо́й, что́ Тебе́ наро́д беззако́нный воздаде́?

Седа́лен, гла́с 6: То́кмо водрузи́ся дре́во Христе́ Креста́ Твоего́, основа́ния поколеба́шася сме́рти Го́споди: Его́же бо поглоти́ жела́нием а́д, отпусти́ тре́петом. Яви́л еси́ на́м спасе́ние Твое́ Святы́й, и славосло́вим Тя́ Сы́не Бо́жий, поми́луй на́с.

Сла́ва, коне́ц, И ны́не: Дне́сь проро́ческое испо́лнися сло́во: се́ бо покланя́емся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Твои́ Го́споди: и Дре́во спасе́ния вкуси́вше, грехо́вных страсте́й свобо́ду улучи́хом, моли́твами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость:

Держа́вный покро́в же и исправле́ние челове́ком, непребори́мое ору́жие ве́ры, Кре́ст спаси́тельный се́ зри́тся предлежа́щий, и все́х сердца́ ве́рно приходя́щих освяща́ет, просвеща́ет благода́тию.

В преполове́ние воздержа́ния предлежа́щий, посреде́ все́х преблаги́й Кре́ст честны́й среди́ земли́, на не́мже возне́слся еси́ во́лею человеколю́бче, ми́р освяща́ет свои́м поклоне́нием, и прогоня́ет де́монския полки́.

Не́бо и вся́ земля́ свесели́тся, страстоте́рпцы, му́ченицы, апо́столи, ду́ши пра́ведных ра́достно ны́не ра́дуются, вся́ спаса́ющее ви́дяще, предлежа́щее посреде́ Богодарова́нное Дре́во, и ве́рныя освяща́ющее благода́тию.

Зако́ны Твоя́, Го́споди, безсо́вестный не сохрани́в, и́мам осуди́тися, егда́ прии́деши с небесе́ суди́ти челове́ческая дела́, отону́дуже зову́ Тебе́: си́лою Креста́ Твоего́ обрати́в мя́ спаси́, покая́ния подая́ ми сле́зы.

Богоро́дичен: Из де́вственныя Ча́до, утро́бы Тя́ роди́х, и зря́щи на Дре́ве Тя́ ви́сима недоумева́юся, и не пое́млю высоты́ та́инства, и глубины́ вели́ких суде́б Твои́х, Всечи́стая вопия́ше: Ю́же гла́сы немо́лчными, я́ко Ма́терь Бо́жию ублажа́ем.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́:

Воскли́кните язы́цы, воспо́йте, и по́йте, коле́на взыгра́йте Бо́гу да́вшему Кре́ст, непоколеби́мое утвержде́ние: того́ ны́не во вре́мя воздержа́ния наслажда́емся, пита́юще ду́шу и помышле́ние.

У́мная во́инства тя́ вся́ почита́ют Кре́сте всесвяты́й, и челове́цы бре́нными каса́ющеся тебе́ устна́ми дне́сь, почерпа́ем любо́вию освяще́ние и благослове́ние, на тебе́ Пригво́ждшагося сла́вяще.

Души́ моея́ стра́сти исцели́ вре́менныя, благоутро́бне Го́споди, и покло́нника мя́ святы́х страсте́й Твои́х сподо́би, вре́менем поста́ лу́чша мя́ покажи́, и злы́х удале́ние да́руй Преблаги́й.

Богоро́дичен: На Кресте́ зря́щи, бла́гости ра́ди от Тебе́ Всенепоро́чная па́че ума́ ро́ждшася, уязвля́лася еси́ утро́бами, и глаго́лала: увы́ мне́ Боже́ственное Ча́до, ка́ко о все́х боле́знуеши? Покланя́юся Твоему́ благоутро́бию Го́споди.

Трипе́снец, гла́с 4.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая:

Свети́ла скры́ша све́т сво́й, зря́ще на Дре́ве пригвожде́на непра́ведно, Пра́ведный еди́не, Тебе́ долготерпели́ваго, и лука́ваго мра́чныя Спа́се облича́юща вла́сти держа́вою Твое́ю.

Поще́ния водо́ю ли́ца омы́им, и облобыза́им Дре́во: еди́ный бо все́х на не́м вознесе́ся Христо́с, пло́тию обложи́вся сме́ртною, я́ко да умори́т на́с умори́вшаго.

Кре́сте всечестны́й, апо́столов похвало́, ору́жие страстоте́рпцев, свяще́нников сла́во, преподо́бных огражде́ние, все́х ве́рных храни́телю, сохрани́, освяти́ ве́рно покланя́ющияся тебе́.

Богоро́дичен: Гро́зд, лоза́ Де́ва, Его́же прозябе́, на Дре́ве ви́сяща ви́дящи: Ча́до, вопия́ше, сла́дость иска́пи, пия́нство потребля́ющую враго́в всу́е распе́нших Тя́, все́х долготерпели́ваго.

И́ный, гла́с то́йже. Ирмо́с: Из но́щи у́тренююще:

Дне́сь предлага́ется Кре́ст Тво́й, дре́во жи́зни покланя́емое, и ми́р ра́дуется прише́ствием Ду́ха, того́ облобыза́яй.

Предлежа́щий зря́ще Кре́ст Тво́й служи́телие небе́снии, пою́т Тя́ Го́споди, и де́мони трепе́щут, не терпя́ще держа́вы Твоея́.

Тро́ичен: Тро́ицу просла́вим правосла́вно со Отце́м и Сы́ном, и Ду́ха Свята́го, еди́но Божество́, Еди́ницу Триипоста́сную.

Богоро́дичен: Ма́терь Тя́ и Де́ву правосла́вно испове́дуем ве́рнии, неизрече́нно роди́вшую Христа́ Бо́га на́шего, еди́наго Многоми́лостиваго.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

На пе́вке, и ке́дре, и кипари́се распны́йся Сы́не Бо́жий, освяти́ вся́ ны́, и живоно́сную Твою́ стра́сть сподо́би ви́дети.

Ирмо́с: Из но́щи у́тренююще, просвети́ на́с животво́рче Кре́сте Христо́в, со стра́хом покланя́ющияся тебе́, и де́нь спаси́тельный при́сно возсия́й на́м.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́ Спа́се:

Кресту́ водрузи́вшуся на земли́, де́моном паде́ние бы́сть: его́же ны́не зря́ще мы́ пресла́вно предлежа́ща, и лобыза́юще, от паде́ний грехо́вных востае́м.

Вознося́ще Тя́ Христа́, я́ко Царя́ и Го́спода, его́же дарова́л еси́ на́м Кре́ст, сте́ну неруши́мую, облобыза́им, преполове́нием боже́ственнаго воздержа́ния веселя́щеся.

Ве́лия все́м на́м дарова́ния подая́, Госпо́день Кре́ст зри́тся предлежа́щий, присту́пим челове́цы, просвеще́ние се́рдца и души́ почерпе́м.

Богоро́дичен: Пости́тися на́м Чи́стая, от зло́бы вся́кия укрепи́, и злы́х и лука́вых воздержа́тися дея́ний, при́сно, воспомога́й, предста́тельство все́х челове́ков су́щая.

Конда́к: гла́с 7: Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т вра́т Еде́мских, на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з, Дре́во кре́стное, сме́ртное жа́ло, и а́дова побе́да прогна́ся. Предста́л бо еси́ Спа́се мо́й, вопия́ су́щим во а́де: вни́дите па́ки в ра́й.

И́кос: Три́ кресты́ водрузи́ на Голго́фе Пила́т, два́ разбо́йников, и еди́н Жизнода́вца, Его́же ви́де а́д, и рече́ су́щим до́ле: о слуги́ мои́, и си́лы моя́, кто́ водрузи́в гво́здие в се́рдце мое́, древя́ным мя́ копие́м внеза́пу прободе́? и растерза́юся, вну́тренними мои́ми болю́, утро́бою уязвля́юся, чу́вства моя́ смуща́ют ду́х мо́й, и понужда́юся изрыга́ти Ада́ма, и су́щия от Ада́ма дре́вом да́нныя ми́: Дре́во бо сия́ вво́дит па́ки в ра́й.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния:

Време́н вы́шший, во вре́мени пло́ть нося́й явля́ется, и вре́менныя стра́сти на́шя исцеля́ет бла́гости ра́ди, во вре́мя воздержа́ния, в не́же предлежи́т боже́ственный се́й Кре́ст, освяща́яй на́с.

Пое́м, сла́вим, и покланя́емся, и велича́ем Твою́ Го́споди держа́ву, я́ко пода́л еси́ на́м рабо́м Твои́м Кре́ст боже́ственный, наслажде́ние неиждива́емое, и храни́теля ду́ш и теле́с на́ших.

Не покажи́ мя Го́споди в де́нь испыта́ния злы́ми уничиже́на, не отри́ни от лица́ Твоего́ посра́млена: но уще́дри, спаси́ мя Твои́м честны́м Кресто́м, я́ко Преблаги́й.

Прообразова́ше благода́ть твою́ Кре́сте, услажда́яй Моисе́й во́ды горча́йшия дре́вом: и́бо го́рести страсте́й изба́вихомся твое́ю си́лою. Те́мже ны́ услади́ целу́ющия тя́ ны́не во умиле́нии душе́внем.

Богоро́дичен: Ума́ моего́ Тесноту́ твое́ю моли́твою разшири́ Влады́чице, стесни́вшая вся́ наве́ты борца́, и путе́м мя́ те́сным наста́ви, к простра́нству жития́ ити́, Ма́ти Бо́жия.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь:

Дре́вом иногда́ извлече́ от реки́ секи́ру боже́ственный Елиссе́й, преднаписа́в тя́ издале́ча, Кре́сте всечестны́й: от глубины́ бо пре́лести тобо́ю к ве́ре возве́дшеся изве́стнее, дне́шний де́нь сподобля́емся ви́дети, и ве́рою покланя́тися тебе́, объе́млюще спасе́ние.

Подзна́менова издале́ча тебе́ Кре́сте всечестны́й, в благослове́ниих Иа́ков явле́ннее: мы́ же в благода́ти удосто́ившеся ви́дети тя́, ве́рою несумне́нною приступа́ем вси́, и каса́ющеся бога́тное благослове́ние объе́млем, и све́т, и спасе́ние, и прегреше́ний разреше́ние.

Убели́вшеся дея́ньми доброде́тельными, присту́пим воздержа́ния преполове́нием веселя́щеся, и облобыза́им ве́рою Госпо́день Кре́ст: я́ко да того́ управля́еми си́лою, соверши́м тече́ние в до́бром произволе́нии, и дости́гнем Боже́ственную осиява́еми стра́сть.

Тро́ичен: Единоесте́ственна, собезнача́льна, соприсносу́щна, сопресто́льна, Естество́ у́бо про́стое, раздели́тельное же Ли́цы, Отца́ нерожде́нна, Сы́на, и Ду́ха Свята́го, несозда́нное Существо́ и Божество́ вси́ воспева́юще пое́м: свяще́нницы благослови́те, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Ны́не я́ко А́гнца незло́биваго зрю́ Тя ви́сяща, и от беззако́нных Кресту́ пригвожда́ема, Сы́не Мо́й пребезнача́льный, рыда́ньми терза́юся, и ма́терскими одержи́ма е́смь боле́зньми, Всечи́стая вопия́ше: Ю́же гла́сы немо́лчными пои́м по до́лгу во вся́ ве́ки.

И́ный. Ирмо́с: О́троки благочести́выя:

Стра́сть Тебе́ безстра́стнаго зря́щи тва́рь, сострада́ше Ти́ Долготерпели́ве: со́лнце угаса́ше, ка́мение же распада́шеся, вся́ земля́ тряса́шеся, стра́хом зову́щи: Го́спода по́йте дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Звере́м лю́тым тро́стным, Бо́же мо́й Ще́дрый запрети́, вну́трь мя́ оскорбля́ющим, Спа́се, безче́стное досажде́ние претерпе́вый, бие́мь тро́стию Христе́, почести́ хотя́ вся́ безче́ствованныя преступле́нием дре́вним.

Во у́м егда́ прие́млю стра́шное Твое́ суди́ще, Судие́ пра́веднейший, трепе́щу, и ужаса́юся, страшу́ся, и рыда́ю, помышля́я дела́ моя́ осужде́нию досто́йная. Те́мже мно́гое Твое́ благоутро́бие Спа́се молю́: да не победи́т Тя́ мно́жество зо́л мои́х.

Богоро́дичен: Роди́вшая Тя́ без боле́зни, боле́знем в Твое́м распя́тии подлежу́, опаля́ется утро́ба Моя́: гвоздьми́ бо пригвозди́лся еси́, копие́м в ре́бра Твоя́ пробода́емь долготерпели́ве, Пречи́стая вопия́ше Де́ва: Ю́же я́ко Богоро́дицу согла́сно воспева́ем.

И́ный. Ирмо́с: Вся́ дела́ Бо́жия:

Да то́чат го́ры разу́мно пра́вду, и хо́лми да веселя́тся, Дре́во кре́стное покланя́емо ви́дяще: его́же превозно́сим Христе́ во ве́ки.

Благода́ть Креста́ Твоего́ стра́шная: и́бо де́монов изгоня́ет полки́, челове́ком подаю́щи исцеле́ний во́ды: те́мже Тя́ пое́м Христе́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Безнача́льнаго Отца́, и Сы́на со Святы́м воспои́м Ду́хом, Тро́ицу единосу́щную, еди́но нача́ло, и Бо́га хва́ляще, пою́ще Его́ благоче́стно во ве́ки.

Богоро́дичен: Вся́к язы́к земноро́дный пое́т Тя́ Де́во, я́ко све́т непристу́пный возсия́ла еси́, просвеща́ющий ми́р, Христа́ Бо́га: Его́же превозно́сим при́сно во ве́ки.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Ра́дуются концы́ земни́и поклоне́нию Креста́ Твоего́ Человеколю́бче: а́нгели на небесе́х ликовству́ют дне́сь с на́ми, пою́ще Тя́ Христе́ во ве́ки.

Ирмо́с: Вся́ дела́ Бо́жия, и вся́ тва́рь, благослови́те Го́спода, я́ко челове́ком от земли́ возсия́ све́т, и вселе́нную всю́ просвети́, и жи́знь ве́чную ми́ру дарова́, по́йте лю́дие, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ужасе́ся:

Исцели́л еси́ Преблаги́й мое́ сокруше́ние, на Кресте́ пригвожда́емь гвоздьми́ иногда́, рука́ма Твои́ма и нога́ма Всецарю́, и в ре́бра пробода́емь, о́цтом напая́емь и же́лчию, все́х весе́лие, сла́дости сла́во, ве́чное избавле́ние.

Красе́н па́че сапфи́ра и зла́та, светоза́рен я́ко со́лнце еси́ боже́ственный Кре́сте: лежа́ у́бо ме́стом опи́сан, и у́мными си́лами всю́ду окружа́емь стра́шно, луча́ми же боже́ственными твоея́ си́лы, просвеща́яй вселе́нныя исполне́ния.

Кре́ст обурева́емых е́сть приста́нище, наста́вник заблужда́ющих и утвержде́ние, сла́ва Христо́ва, си́ла апо́столов и проро́ков, по́стников держа́ва, все́х челове́ков прибе́жище. того́ посреде́ предлежа́ща вси́ зря́ще, воздержа́нием лобыза́им.

Егда́ и́маши приити́ на зе́млю суди́ти ми́ру, его́же созда́л еси́ Го́споди, а́нгельским предыду́щим Твои́м во́инством, и Кресту́ просиява́ющу па́че заре́й со́лнечных. того́ могу́тством уще́дри мя́, и спаси́ па́че все́х челове́ков прегреши́вшаго.

Богоро́дичен: Тле́ния Тя́ кроме́ роди́х из чре́ва, пре́жде ве́к его́же оте́ц роди́: и ка́ко тле́еши? Челове́цы терза́ют Тя́ Сы́не, и ре́бра ископова́ют копие́м, и ру́це с нога́ма пригвожда́ют безчелове́чно, Всечи́стая вопия́ше: Ю́же досто́йно велича́ем.

И́ный. Ирмо́с: Вся́к земноро́дный:

Дре́вом кре́стным пла́мень увяди́л еси́ греха́ Христе́: ру́це же распросте́р, руки́ изба́вил еси́ борца́, неудержа́нно просте́ршаго ру́це к сне́ди плода́, его́же еди́наго бежа́ти вкуше́ния уста́вил еси́, Христе́ многоми́лостиве.

Стра́сть Твою́ Христе́, все́м челове́ком безстра́стие источа́ющую, чи́сто ви́дети сподо́би, в безстра́стии покланя́ющияся Твоему́ Кресту́ честно́му, грехи́ на́шя презира́я, и воскресе́ния и́стиннаго сы́ны соде́ловая.

Вознесы́й на́с па́дшия в сме́рть, Воскресе́нием Твои́м разреши́л еси́ бра́нь, и Отцу́ Твоему́ на́с примири́л еси́, о на́с кро́вь Твою́ излия́вый Благоде́телю: те́мже Тя́ сла́вим, я́ко Бо́га Изба́вителя всеси́льна.

Богоро́дичен: Еди́на Бо́жию му́дрость роди́вшая ипоста́сную, умудри́ мя, молю́ся, зло́бы мудреца́ убежа́ти сове́тов, и ловле́ний, и кова́рств, Богоро́дице Де́во неискусобра́чная, твердое ве́рных прибе́жище.

И́ный. Ирмо́с: Безсе́менное Рождество́:

Кре́ст честны́й, его́же объе́млют а́нгельская во́инства, и мы́ кла́няющеся велича́ем.

Дре́во пречи́стое, и́мже причасти́хомся жи́зни, пре́жде уме́ршии, Кре́ст Спа́сов велича́ем.

Тро́ичен: Отца́ безнача́льна, Сы́на собезнача́льна, и Ду́ха сопресто́льна, Тро́ицу Святу́ю велича́ем.

Богоро́дичен: Ма́терь безневе́стную, и Де́ву вси́ Чи́стая воспева́ем Тя́: без се́мене бо Созда́теля родила́ еси́.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Сподо́бившияся ви́дети тя́, и поклони́тися, благопоспе́шствуй, предвари́ти пресвяту́ю стра́сть, Кре́сте Христо́в.

Ирмо́с: Безсе́менное Рождество́ Твое́, Богоро́дице Чи́стая, Христа́ Бо́га на́шего, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Свети́лен гла́са.

На стихо́вне самогла́сен, гла́с 4:

И́стины истяза́телю, и сокрове́нных ви́дче Го́споди, фарисе́а тщесла́вием побежда́ема, и от де́л доброде́тельми оправда́ющася осуди́л еси́, мытаря́ же со умиле́нием моля́щася, и от о́наго осужда́ема оправда́л еси́. Его́же покая́ния и на́с ревни́тели распны́йся покажи́, и оставле́ния сподо́би, я́ко Человеколю́бец. [Два́жды.]

Му́ченичен: Кто́ не ужаса́ется зря́, святи́и му́ченицы, по́двиг до́брый, и́мже подвиза́стеся? ка́ко во пло́ти су́ще, безпло́тнаго врага́ победи́сте? Христа́ испове́давше, Кресто́м вооружи́вшеся. Те́мже досто́йно яви́стеся де́монов прогони́телие, и ва́рваров борцы́, непреста́нно моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, самогла́сен, гла́с 8:

Дне́сь Влады́ка тва́ри, и Госпо́дь сла́вы, на Кресте́ пригвожда́ется, и в ре́бра пробода́ется, же́лчи и о́цта вкуша́ет, сла́дость церко́вная: венце́м от те́рния облага́ется, покрыва́яй не́бо о́блаки: оде́ждою облачи́тся поруга́ния, и зауша́ется бре́нною руко́ю, руко́ю созда́вый челове́ка. по плеще́ма бие́н быва́ет, одева́яй не́бо о́блаки: заплева́ния и ра́ны прие́млет, поноше́ния и зауше́ния: и вся́ терпи́т мене́ ра́ди осужде́ннаго, Изба́витель мо́й и Бо́г, да спасе́т ми́р от пре́лести, я́ко Благоутро́бен.

Ча́с 1-й. И отпу́ст.

На 6-м часе́ тропа́рь проро́чества, гла́с 6:

Кресту́ Твоему́ покланя́емся Влады́ко, и свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Проки́мен, псало́м 77, гла́с 6: То́йже е́сть Ще́др, и очи́стит грехи́ и́х. Сти́х: Внемли́те лю́дие Мои́ зако́ну Моему́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис. 29:13–22.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: приближа́ются Мне́ лю́дие си́и усты́ свои́ми, и устна́ми свои́ми почита́ют Мя́, се́рдце же и́х дале́че отстои́т от Мене́: всу́е же почита́ют Мя́, уча́ще за́поведем челове́ческим и уче́ниям. Сего́ ра́ди се́ А́з приложу́, е́же пресели́ти лю́ди сия́, и преста́влю я́, и погублю́ прему́дрость прему́дрых и ра́зум разу́мных сокры́ю. Го́ре творя́щим глубо́ко сове́т, а не Го́сподем: го́ре в та́йне сове́т творя́щим, и бу́дут во тьме́ дела́ и́х, и реку́т: кто́ ны ви́де? и кто́ ны уразуме́ет, я́же мы́ твори́м? Не я́коже ли бре́ние скуде́льника вмените́ся? еда́ рече́т зда́ние созда́вшему е́: не ты́ мя созда́л еси́? или́ творе́ние сотво́ршему: не разу́мно мя́ сотвори́л еси́? Не еще́ ли ма́ло, и приложи́тся Лива́н, а́ки гора́ Херме́ль, и Херме́ль в дубра́ву вмени́тся? И услы́шат в де́нь о́ный глуси́и словеса́ кни́ги [сея́], и и́же во тьме́, и и́же во мгле́, о́чи слепы́х у́зрят. И возра́дуются ни́щии ра́ди Го́спода в весе́лии, и отча́явшиися челове́цы испо́лнятся весе́лия. Исчезе́ беззако́нник, и поги́бе го́рдый, и потреби́шася вси́ беззако́ннующии в зло́бе, И творя́щии согреша́ти челове́ки в сло́ве: все́м же облича́ющим во врате́х претыка́ние положа́т, поне́же соврати́ша в непра́вдах пра́веднаго. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Госпо́дь на до́м Иа́ковль, его́же определи́ от Авраа́ма: не ны́не постыди́тся Иа́ков, ниже́ ны́не лице́ свое́ измени́т Изра́иль. Но егда́ уви́дят ча́да и́х дела́ Моя́, Мене́ ра́ди освятя́т и́мя Мое́, и освятя́т свята́го Иа́ковля, и Бо́га Изра́илева убоя́тся.

Проки́мен, псало́м 78, гла́с 5: Помози́ на́м Бо́же Спаси́телю на́ш. Сти́х: Бо́же, приидо́ша язы́цы в достоя́ние Твое́.

И быва́ет крестопоклоне́ние по отпе́тии часо́в, по после́днем Трисвято́м. пое́м же стихи́ры, гла́с 2: Прииди́те ве́рнии.

И взе́млется честны́й Кре́ст, и вно́сят его́ в сосудохрани́тельницу.

Комментарии для сайта Cackle