Среда

Во вторник вечера

Стихосло́вим, вме́сто Ко Го́споду, кафи́сму 19-ю. На Го́споди воззва́х: поста́вим стихо́в 6: и пое́м стихи́ры подо́бны трипе́снца 3. И в Мине́и 3.

Подо́бны господи́на Ио́сифа, гла́с 8:

Подо́бен: Что́ вы нарече́м:

Бра́шно любо́вь творя́ще, воздержа́нием стра́сти удержи́м ве́рнии, и Бо́гу на́с ра́ди возне́сшемуся на Кресте́, и копие́м пробо́дшемуся в ре́бра, пожи́ти благоуго́дно веде́мся, да пи́щи наслади́мся ве́чныя и лу́чшия, сла́вяще Спа́са ду́ш на́ших.

Подо́бен:

Дре́вом дре́вле сме́рть обрето́хом, ны́не же па́ки жи́знь Дре́вом кре́стным: страсте́й у́бо стремле́ния умертви́м ве́рнии, и дости́гнути спаси́тельное Воскресе́ние все́х Благоде́теля мо́лим, дея́ньми боже́ственными сия́юще, и доброде́тельми украша́еми, сла́вяще Спа́са ду́ш на́ших.

И́на стихи́ра подо́бна, господи́на Фео́дора, гла́с 2.

Подо́бен: Па́че ума́ благи́х:

Живоно́сный Тво́й Кре́ст похваля́ем Го́споди, и на́с ра́ди свяще́нная пло́ти Твоея́ страда́ния: копие́ же, заколе́ния, посмея́ния, оплева́ния, бие́ния и зауше́ния с багряни́цею, и вене́ц терноплете́нный, и́миже от кля́твы вся́ изба́вив спа́сл еси́ ны́. Те́мже мо́лим Тя́, посто́в вре́мя ми́рно сконча́ти пода́ждь на́м.

Проки́мен, псало́м 89, гла́с 4: Го́споди, прибе́жище бы́л еси́ на́м в ро́д и ро́д.

Сти́х: Пре́жде да́же гора́м не бы́ти, и созда́тися земли́, и вселе́нней:

Бытия́ чте́ние. [Быт.15:1–15.]

Бы́сть сло́во Госпо́дне ко Авра́му в виде́нии но́щию, глаго́ля: не бо́йся Авра́ме: Аз защища́ю тя́, мзда́ твоя́ мно́га бу́дет зело́. Глаго́ла же Авра́м: Влады́ко Го́споди, что́ ми да́си? а́з же отпуща́юся безча́ден: сы́н же масе́к домоча́дицы моея́, се́й Дама́ск Елие́зер. И рече́ Авра́м: поне́же мне́ не да́л еси́ се́мене, домоча́дец же мо́й насле́дник мо́й бу́дет. И а́бие гла́с Госпо́день бы́сть к нему́, глаго́лющий: не бу́дет се́й насле́дник тво́й, но и́же изы́дет из тебе́, то́й бу́дет насле́дник тебе́. Изведе́ же его́ во́н, и рече́ ему́: воззри́ на не́бо, и изочти́ зве́зды, а́ще возмо́жеши исчести́ я́. и рече́: та́ко бу́дет се́мя твое́. И ве́рова Авра́м Бо́гу, и вмени́ся ему́ в пра́вду. Рече́ же к нему́: Аз [е́смь] Бог изведы́й тя́ от страны́ Халде́йския, я́ко да́ти тебе́ зе́млю сию́ насле́дствовати. И рече́: Влады́ко Го́споди, по чесому́ уразуме́ю, я́ко насле́дити ю́ и́мам? Рече́ же к нему́: возми́ мне́ Ю́ницу триле́тну, и ко́зу триле́тну, и овна́ триле́тна, и го́рлицу, и го́лубя. Взя́ же о́н вся́ сия́, и раздели́ я́ на по́лы, и положи́ я́ противоли́чна еди́на к друго́му, пти́ц же не раздели́. Слете́ша же пти́цы на телеса́ расте́саная и́х: и се́де бли́зу и́х Авра́м. Заходя́щу же со́лнцу, у́жас нападе́ на Авра́ма, и се́ стра́х те́мен ве́лий нападе́ на́нь. И рече́но бы́сть ко Авра́му: ве́дый уве́си, я́ко пресе́льно бу́дет се́мя твое́ в земли́ не свое́й, и порабо́тят я́, и озло́бят я́, и смиря́т я́ ле́т четы́реста. Язы́ку же, ему́же порабо́тают, сужду́ Аз: по си́х же изы́дут се́мо со име́нием мно́гим. Ты́ же оти́деши ко отце́м твои́м в ми́ре, препита́н в ста́рости до́брей.

Проки́мен, псало́м 90, гла́с 4: Живы́й в по́мощи вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Сти́х: Рече́т Го́сподеви: засту́пник мо́й еси́.

При́тчей чте́ние. [Притч. 15:7–19]

Устне́ му́дрых связу́ются чу́вством: сердца́ же безу́мных не тве́рда. Же́ртвы нечести́вых ме́рзость Го́сподеви: обе́ты же правоходя́щих прия́тны Ему́. Ме́рзость Го́сподеви путие́ нечести́вых: гоня́щыя же пра́вду лю́бит. Наказа́ние незло́биваго познава́ется от мимоходя́щих: ненави́дящии же обличе́ния скончава́ются сра́мно. А́д, и па́губа я́вна пред Го́сподем: ка́ко не и сердца́ челове́ков? Не возлю́бит ненака́занный облича́ющих его́, с му́дрыми же не побесе́дует. Се́рдцу веселя́щуся, лице́ цвете́т: в печа́лех же су́щу, се́тует. Се́рдце пра́во и́щет чу́вства: уста́ же ненака́занных уразуме́ют зла́я. На вся́ко вре́мя о́чи злы́х прие́млют зла́я: до́брии же безмо́лвствуют при́сно. Лу́чше части́ца ма́лая со стра́хом Госпо́дним, не́жели сокро́вища ве́лия без боя́зни. Лу́чше учрежде́ние от зе́лий с любо́вию и благода́тию, не́жели представле́ние тельце́в со враждо́ю. Му́ж я́рый устроя́ет бра́ни: долготерпели́вый же и бу́дущую укроща́ет. терпели́вый му́ж угаси́т суды́: нечести́вый же воздвиза́ет па́че. Путие́ пра́здных по́стлани те́рнием: му́жественных же угла́ждени.

На стихо́вне самогла́сны, гла́с 5, еди́ножды:

Поползну́вся от пра́ваго пути́ Твоего́, от страсте́й окая́нный низпадо́хся в ро́в, леви́т же со свяще́нником ви́девше мя́, претеко́ша. Ты́ же Христе́ поми́ловал еси́ мя́, и ору́жием Креста́ грехо́вное рукописа́ние растерза́в, безстра́стием уясни́л еси́, и Отцу́ соседа́теля сотвори́л еси́. Те́мже зову́ Тебе́: непостижи́ме Го́споди сла́ва Тебе́.

И́на стихи́ра, гла́с 8, еди́ножды:

Из Иерусали́ма снидо́х поползну́вся, от напи́санных в не́м язы́ком за́поведей Твои́х: во Иерихо́н же иды́й подража́тельным стремле́нием, в не́м дре́вле ра́ди зло́бы от Тебе́, ко уби́йству изда́вшихся лю́дем Твои́м преслуша́нием, душетле́нным прилучи́хся страсте́м, я́коже разбо́йником. от ни́х уя́звена и́сполу умерщвле́на, гвоздьми́ и копие́м пло́тию уязви́выйся во́лею, греха́ ра́ди челове́ча, и о́бщее соверши́вый Кресто́м спасе́ние во Иерусали́ме, исцели́ мя Го́споди, и спаси́ мя.

Му́ченичен: Му́ченицы Твои́ Го́споди, забы́вше су́щая в житии́, неради́вше и о му́ках бу́дущия ра́ди жи́зни, и сея́ насле́дницы яви́шася: те́мже и со А́нгелы ра́дуются, те́х моли́твами да́руй лю́дем Твои́м ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен: Го́споди, егда́ Тя́ со́лнце ви́де на Дре́ве ви́сима Со́лнца пра́вды, лучы́ сокры́, и луна́ све́т во тьму́ преложи́: Всенепоро́чная же Ма́ти Твоя́ утро́бою уязвля́шеся.

Последование утрени

На У́трени Тро́ичны: Та́же кафи́смы 20, 1, 2. По 1-м стихосло́вии седа́льны кре́стныя Осмогла́сника два́, с Крестобогоро́дичным.

По 2-м же стихосло́вии, настоя́щий седа́лен, господи́на Ио́сифа, гла́с 8.

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

Дре́ва вкуси́в Ада́м не в ле́поту, невоздержа́ния го́рце плоды́ объя́т: возне́с же Ся на Дре́во, сего́ изба́вил еси́ Ще́дре осужде́ния лю́таго. Те́мже Ти́ вопие́м: да́ждь на́м воздержа́тися Влады́ко, от плода́ тлетво́рнаго, и твори́ти во́лю Твою́, я́ко да обря́щем ми́лость. [Два́жды.]

Крестобогоро́дичен: От крове́й Твои́х чи́стых воплоще́нна, и па́че смы́сла от Тебе́ Чи́стая рожде́нна, на Дре́ве ви́сима посреде́ злоде́ю ви́дящи, утро́бами боле́зновала еси́, и ма́терски рыда́ющи вопия́ла еси́: увы́ Мне́ Ча́до Мое́! ко́е Боже́ственное и неизрече́нное смотре́ние Твое́, и́мже оживи́л еси́ созда́ние Твое́? Воспева́ю благоутро́бие Твое́.

По 3-м стихосло́вии седа́лен, господи́на Фео́дора, гла́с 2.

Подо́бен: Пречи́стому Твоему́ о́бразу:

Дре́во всесвято́е, кре́стное воспева́юще, кра́йней бла́гости Твое́й покланя́емся при́сно Христе́ Бо́же: на се́м бо упраздни́л еси́ си́лы вра́жия, и да́л еси́ зна́мение ве́рующым в Тя́: те́мже благода́рно вопие́м Ти́: все́х сподо́би благоду́шно ми́рно живу́щих, испо́лнити по́стное вре́мя. [Два́жды.]

Крестобогоро́дичен: Непоро́чнаго Па́стыря Тя́ зря́щи А́гнца на Дре́во воздви́жена, рыда́ющи ма́терски вопия́ше: Сы́не, на сме́рть Тя́ осуди́ша неблагода́рнии лю́дие, за е́же о́блак просте́рл еси́ в прехожде́ние и́х: увы́ Мне́, безча́дствуюся безму́жная! но воста́ни, и возсия́й Со́лнце, и просла́влюся в сыне́х земноро́дных.

Кано́н мине́и, и настоя́щий трипе́снец господи́на Ио́сифа.

И стихосло́вится пе́снь, гла́с 8.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Осуди́в вражду́, на Кресте́ просте́рл еси́ Твои́ правосу́де дла́ни: ны́не же осужде́нна мя́ су́ща прегреше́ньми, спаси́ блу́днаго Спа́се, огорчи́вшаго Тя́ долготерпели́ваго.

Ско́тское возжеле́х страстотво́рное житие́, Твои́х за́поведей удали́хся Спа́се Преблаги́й, стра́нными порабоще́н и нечи́стыми гра́жданы, ны́не же обраща́ющася приими́, и спаси́ мя.

Гугни́ваго я́коже дре́вле слу́ха отве́рзл еси́, отве́рзи души́ моея́ ушеса́ нра́вом оглуше́нна, и внуши́ти Твое́ спаси́тельное сло́во, Иису́се сподо́би мя́ еди́не Человеколю́бче.

Богоро́дичен: Спаси́тельная врата́, к Бо́гу мо́сте, христиа́н предста́тельнице, Пречи́стая Влады́чице, обстои́ма мя́ напа́стьми жития́ и обурева́ема, Отрокови́це окорми́.

И́ный господи́на Фео́дора. Гла́с 2.

Ирмо́с: Непло́дствовавший мо́й у́м, плодоно́сен Бо́же покажи́ ми, де́лателю до́брых, насади́телю благи́х, благоутро́бием Твои́м.

За милосе́рдие щедро́т возшед на Кре́ст, извле́кл еси́ мя из ро́ва страсте́й, и возне́сл еси́ Христе́, в небе́сная.

Просте́р на Кресте́ дла́ни Твои́ Христе́ язы́ки вся́ удале́нныя от Тебе́ объя́л еси́, бли́з ста́ти держа́вы Твоея́.

Тро́ичен: Триипоста́сная Еди́нице, пресу́щная Тро́ице, Божество́ еди́но, О́тче и Сы́не, и Ду́ше пра́вый, спаси́ чту́щыя Тя́.

Богоро́дичен: Кто́ хвали́ти Тя́ от земны́х, по достоя́нию возмо́жет Ма́ти Де́во? Ты́ бо в жена́х еди́на яви́лася еси́ избра́нная, и всеблаже́нная.

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Возне́слся еси́ на Кресте́, прободе́н бы́л еси́ в ре́бра, же́лчи вкуси́л еси́ мене́ ра́ди, Иису́се, от преступле́ния огорчи́вшаго Тя́.

Ирмо́с: Непло́дствовавший мо́й у́м, плодоно́сен Бо́же покажи́ ми, де́лателю до́брых, насади́телю благи́х, благоутро́бием Твои́м.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь, халде́йский мучи́тель, богочестивым неи́стовно разжже, си́лою же лу́чшею, спасе́ны сия видев, Творцу и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Неусы́пным о́ком воззре́в на мя́, уще́дри, уны́ния дрема́нием одержи́ма, и сну́ рабо́тающа, сла́стным на одре́ страсте́м, на Кресте́ главу́ Твою́ преклони́вый, и во́лею усну́вый, и тьму́ разори́вый, Христе́, греха́, све́т сы́й пра́вды.

Богатотво́рными дарова́нии украси́вся от креще́ния, па́че нищету́ злы́х возлюби́х, и чу́ждь бы́х доброде́телей окая́нный а́з, в страну́ дале́че отше́д зло́бы. те́мже обрати́в приими́ мя Спа́се, Твои́м Кресто́м огражда́я во вся́ ве́ки.

Пия́нство страсте́й отри́ни, и сле́з взыщи́, чисти́тельное поще́нием душе́, вино́ се́рдце веселя́щее, и сла́сти увяда́ющее, и плотски́я пе́щи испепеля́ющее: и потщи́ся, пригвозди́вшемуся тебе́ ра́ди на Дре́ве Христу́ сраспя́тися, и жи́ти во ве́ки.

Богоро́дичен: Богороди́тельнице Всечи́стая, души́ моея́ я́звы, и грехо́вная гное́ния очи́сти, исто́чники омыва́ющи от ре́бр Рождества́ Твоего́, и от ни́х очища́ющи струя́ми: к Тебе́ бо взыва́ю, и к Тебе́ прибега́ю, и Тя́ призыва́ю Благода́тную.

И́ный.

Ирмо́с: Гла́сы а́нгельскими на небесе́х сла́вимаго Бо́га, восхва́лим глаго́люще, земноро́днии, во вся́ ве́ки.

Распе́ншагося пло́тски, и Божество́м не пострада́вша Иису́са, пою́т А́нгели, и мы́ земноро́днии во вся́ ве́ки.

В распя́тии Твое́м Христе́, поно́сную сме́рть прие́м прокля́тую, спа́сл ны́ еси́ от тли́ изба́вивый.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Херуви́мски Тя́ о Тро́ице Свя́т, Свя́т Свя́т, пою́ еди́но Божество́, безнача́льное, про́стое и все́ми непости́жное.

Богоро́дичен: Похвала́ми Тя́ Чи́стая, све́тло почита́ют вси́ роди́: Зижди́теля бо родила́ еси́. О чу́до стра́шное, и де́ло всеблаже́нное!

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Вся́ претерпе́л еси́ пострада́ти о еди́ном, е́же спасти́ся мне́ Христе́: пою́ Твое́ распя́тие, гво́здия, и заколе́ние во вся́ ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви:

Ирмо́с: Гла́сы а́нгельскими на небесе́х сла́вимаго Бо́га, восхва́лим глаго́люще, земноро́днии, во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с: те́м Тя́ Богоро́дицу, ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Зря́ Тя просте́рта на Кресте́, зари́ сокрыва́ше со́лнце, вся́ же земля́ тре́петом колеба́шеся Всецарю́, во́лею ви́дящи стра́ждуща, естество́м тя́ безстра́стна. Те́мже Тя́ молю́, стра́сти души́ моея́, я́ко вра́чь Христе́ исцели́.

Пути́ спаси́тельныя оста́вив, во а́д веду́щыя ше́ствовах, тьму́ глубо́кую име́я о́крест сла́сти, и страсте́й поползнове́ния, и бу́рю искуше́ний. те́мже Тя́ молю́: Твои́м Кресто́м спаси́ мя Христе́, я́ко еди́н многоми́лостив.

Зимо́ю содержи́мь искуше́ний, и страсте́й треволне́нии потопля́емь, и сласте́й бу́рею обурева́емь лю́те, поще́ния пучи́ну достиго́х кро́ткую и ти́хую, в не́йже мя́ окорми́в Твои́м Кресто́м Ще́дре, ко спасе́нию устреми́.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ Де́во без се́мене, вся́ческая соде́лавшаго Сло́ва Бо́жия, без хоте́ний плотски́х: без истле́ния же родила́ еси́, без боле́зней ма́терских: те́мже Тя́ Богоро́дицу и язы́ком и се́рдцем испове́дающе, велича́ем.

И́ный.

Ирмо́с: Де́вство Твое́ Богоро́дице Нескве́рная, е́же не опали́ о́гнь Боже́ственный, велича́ем.

Во́лею претерпе́л еси́ распя́тися Спа́се на́ш, да пода́си все́м жи́знь, от сме́рти избавля́я.

Дре́вом умертви́хся, и кре́стным Дре́вом ожи́х: на не́мже Христо́с мо́й пригвозди́вся, врага́ моего́ умертви́.

Тро́ичен: Я́ко су́щу Сы́ну с Роди́телем, и Ду́ху Свято́му ссу́щу, единому́дренно поклони́мся.

Богоро́дичен: Чу́до пресла́вное, и ужа́сное слы́шание, ка́ко и я́ко Ма́ти ражда́еши Чи́стая, и не позна́ла еси́ я́ко Де́ва тле́ния?

Сла́ва Тебе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Пою́ копие́ Твое́, воспева́ю и гво́зди Твоя́, гу́бу, тро́сть, Кре́ст, и́миже спа́сл мя́ еси́ Иису́се Бо́же.

Ирмо́с: Де́вство Твое́ Богоро́дице Нескве́рная, е́же не опали́ о́гнь Боже́ственный, велича́ем.

Свети́лен гла́са.

На стихо́вне самогла́сен, гла́с 3:

Высоту́ доброде́телей оста́вивши душе́ моя́, во глубину́ грехо́вную снизшла́ еси́: в лука́вныя разбо́йники впа́дши: стру́пов же смердя́щих полна́ су́щи, лежи́ши пове́ржена недоуме́нна. Те́мже возопи́й Христу́ Бо́гу, за тя́ распе́ншемуся, и ра́ны во́лею прие́мшему, попецы́ся о мне́ Го́споди, и спаси́ мя.

И́ный. Гла́с 8: Разбо́йническими помышле́ньми уязви́вся окая́нный, и е́ле жи́в бы́х Го́споди, проро́ческий же ли́к презре́ е́ле жи́ва ви́дев су́ща, и хитростьми́ челове́ческими неисце́льна. Те́мже лю́те боля́, во смире́нии се́рдца зову́ Ти Христе́ Бо́же: изле́й я́ко благоутро́бен на мя́ вели́кую Твою́ ми́лость.

Му́ченичен: Му́ченицы Христо́вы непобеди́мии, победи́вше пре́лесть си́лою Кре́стною, восприя́сте благода́ть ве́чныя жи́зни, мучи́телей преще́ния не убоя́стеся, му́ками ураня́еми веселите́ся. И ны́не кро́ви ва́шя бы́ша исцеле́ния ду́ш на́ших, моли́те спасти́ся душа́м на́шым.

Сла́ва, и ны́не, Крестобогоро́дичен: Всечи́стая, я́ко ви́де Тя́ пло́тию ви́сима на Дре́ве, се́рдцем уязвля́шеся, и восклица́ше слезя́щи, Сло́ве: где́ заше́л еси́ вселюбе́знейший Иису́се Мо́й, Сы́не Мо́й, и Го́споди? не оста́ви Мя́ еди́ну Христе́ ро́ждшую Тя́.

На 1-м часе́ кафи́сма 3-я, на 3-м часе́ 4-я, на 6-м часе́ 5-я.

На 6-м часе́ тропа́рь проро́чества, гла́с 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди Го́споди, и вся́ на́шя боле́зни исцели́ Человеколю́бче, мо́лимся.

Проки́мен, псало́м 91, гла́с 4. Бла́го е́сть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний. Сти́х: Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку но́щь.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. [Ис.41:4–14]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: А́з Бог пе́рвый, и в гряду́щая Аз е́смь. Ви́деша язы́цы и убоя́шася, концы́ земни́и прибли́жишася, и приидо́ша вку́пе. Судя́й ки́йждо бли́жнему, и бра́ту помощи́, и рече́т: Превозмо́же му́ж древоде́латель, и кова́чь бия́й мла́том, вку́пе прокова́яй: овогда́ у́бо рече́т, спая́ние добро́ е́сть, утверди́ша я́ гвоздьми́, положа́т я́, и не подви́гнутся. Ты́ же Изра́илю, ра́бе Мо́й Иа́кове, его́же избра́х, се́мя Авраа́мле, его́же возлюби́х. Его́же поя́х от коне́ц земли́, и от стра́жб ея́ призва́х тя́, и реко́х ти́: ра́б Мо́й еси́, избра́х тя́, и не оста́вих тебе́. Не бо́йся, с тобо́ю бо е́смь, не прельща́ю: Аз бо е́смь Бог тво́й, укрепи́вый тя́, и помого́х ти́, и утверди́х тя́ десни́цею Мое́ю пра́ведною. Се́ постыдя́тся и посра́мятся вси́ сопротивля́ющиися тебе́, бу́дут бо я́ко не су́щии, и поги́бнут вси́ сопе́рницы твои́. Взы́щеши и́х, и не обря́щеши челове́ков, и́же поруга́ются тебе́: бу́дут бо а́ки не бы́вшии, и не бу́дут ра́тующии тебе́. Я́ко Аз Бог тво́й держа́й десни́цу твою́, глаго́ляй тебе́: Не бо́йся Иа́кове, ма́лый Изра́илю, Аз помого́х ти́, глаго́лет Бог тво́й, избавля́яй тя́ Святы́й Изра́илев.

Проки́мен, псало́м 92, гла́с 6: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.

На 9-м часе́ кафи́сма 6.

Комментарии для сайта Cackle